Przykład wgrywania kursu z repozytorium (kopii zapasowej

Transkrypt

Przykład wgrywania kursu z repozytorium (kopii zapasowej
Przykład wgrywania kursu z repozytorium (kopii zapasowej) większego niż zezwala na to
ograniczenie przesyłania plików przez interfejs www.
UWAGA:
wymagany jest dostęp do serwera, np. poprzez FTP oraz uprawnienia administratora na platformie
Moodle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Logujemy się na serwer poprzez FTP i w katalogu z danymi Moodla (domyślnie jest to katalog
moodledata) w podkatalogu repository tworzymy katalog o dowolnej nazwie, w naszym
przykładzie nazwiemy go pliki2. W tym momencie struktura wygląda tak:
.../.../moodledata/repository/pliki2/
Do utworzonego katalogu wgrywamy pliki kopii zapasowych.
Wchodzimy na naszą stronę Moodla i logujemy się jako administrator.
W bloku Administracja wybieramy (1, rys. 1):
Administracja serwisu->Wtyczki->Repozytoria=>Zarządzaj repozytoriami
Odszukujemy na stronie repozytorium System plików i ustawiamy na Włączone i widoczne
(2, rys. 1)
Następnie wybieramy Ustawienia (3, rys. 1)
Rysunek 1
7.
Klikamy w przycisk Utwórz egzemplarz repozytorium (4, rys. 2)
Rysunek 2
8.
9.
Wpisujemy nazwę repozytorium, będzie ona widoczna w oknie przesyłania plików, w przykładzie
użyliśmy nazwy dodatkowe pliki (5 rys. 3)
Poniżej znajduje się rozwijana lista z wcześniej utworzonym katalogiem (patrz pkt 1) lub
katalogami. Wybieramy katalog do którego wgraliśmy nasze kopie zapasowe, w naszym
przypadku pliki2 (6 rys. 3) i klikamy Zapisz (7 rys. 3)
Rysunek 3
10. Od tej pory pliki powinny być widoczne w Moodlu. Wybieramy Odtwórz (8 rys. 4), następnie
Wybierz plik (9 rys. 4)
Rysunek 4
11. W oknie wyboru plików powinno pojawić się nasze nowo utworzone repozytorium, w tym
przykładzie o nazwie dodatkowe pliki (10 rys. 5), po kliknięciu wyświetlą się nam wgrane na nasz
serwer pliki kopii zapasowych (11 rys. 6). Dalej postępujemy jak z każdą inną kopią kursu.
Rysunek 5
Rysunek 6
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa 2014

Podobne dokumenty