Budżet Obywatelski 2016 Tak głosowano w

Komentarze

Transkrypt

Budżet Obywatelski 2016 Tak głosowano w
Wydawca: Urząd Miasta Czeladź
ISSN 1234 – 4966
bezpłatny
Miesięcznik samorządowy
PAŹDZIERNIK 2015 nr 10/273
Tak głosowano w Czeladzi
Budżet Obywatelski 2016
Udane wizyty zagraniczne
A jednak
się dało!
Czeladź liderem edukacji Termomodernizacja os. Nowotki
Inwestycje miejskie
ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2015 roku
Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców
Czeladzi, dzieci, młodzież i dorosłych
na uroczyste obchody narodowego Święta Niepodległości.
Proszę o przybycie poczty sztandarowe, kombatantów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i politycznych, instytucji
kultury, placówek oświatowych, jednostek gminnych i zakładów pracy.
Uczcijmy wspólnie to najważniejsze w historii naszego kraju
wydarzenie, uczestnicząc w tej uroczystości, ale także
nie zapomnijmy o wywieszeniu naszej narodowej flagi.
Burmistrz Miasta Czeladź
ZBIGNIEW SZALENIEC
Kościół św. Stanisława B.M.
Godz. 10.00 – MSZA ŚW. W INTENCJI OJCZYZNY
celebrowana przez proboszcza ks. kan. Jarosława Wolskiego
Plac Konstytucji 3 Maja
Godz. 11.30 – MIEJSKA UROCZYSTOŚĆ
Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Wybory do Sejmu
i Senatu RP 2015
TAK GŁOSOWANO W KRAJU:
TAK GŁOSOWANO W CZELADZI:
Frekwencja wyniosła 51,6%
Frekwencja wyniosła 52,35%
1. Prawo i Sprawiedliwość – 37,7% (232 mandaty)
2. Platforma Obywatelska RP – 23,6 % (137 mandatów)
3. Kukiz’15 – 8,7 % (42 mandaty)
4. Nowoczesna – 7,7 % (30 mandatów)
5. Zjednoczona Lewica – 7,5 %
(nie przekroczony 8-procentowy próg
dla koalicyjnego komitetu wyborczego)
6. PSL – 5,2 % (18 mandatów)
7. KORWiN – 4,9 %
8. Partia Razem – 3,9 %
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 26 277
Liczba głosów ważnych oddanych - 13 447
Liczba głosów nieważnych – 308
Wyniki sondażowe w chwili zamknięcia tego wydania ECz. w dniu 26.10.2015 r.
2
ECHO CZELADZI październik 2015
1. Platforma Obywatelska RP – 3481 – 25,88%
2. Prawo i Sprawiedliwość – 3477 – 25,85%
3. Zjednoczona Lewica– 2138
­­­­­­­
– 15,89%
4. Nowoczesna Ryszarda Petru – 1491 – 11,08%
5. Kukiz’15 – 1299 – 9,66%
6. Partia Razem – 725 – 5,39%
7. KORWiN – 689 – 5,12%
8. Polskie Stronnictwo Ludowe – 147 – 1,09%
BEZPIECZEŃSTWO
Ta sprawa bulwersowała mieszkańców Czeladzi od kilku lat, bo nie potrafiono znaleźć jej rozwiązania.
finansowany w połowie przez
Wojewódzką Ochotniczą Straż
Pożarną nowoczesny wóz bojowy,
niemal trzy lata stał w garażu,
czekając aż gmina wywiąże się
ze swoich zobowiązań i zapłaci
drugą połowę należności w wysokości 320 tysięcy złotych. – Przekazanie, przyznanej przez miasto
dotacji, po upływie tak długiego
czasu, wcale nie było łatwe – wyjaśnia burmistrz Zbigniew Szaleniec. Po wielu konsultacjach
z radcami prawnymi, wypracowaliśmy model postępowania zgodny z prawem. Najpierw sądownie
współwłaścicielem musiał stać się
producent, a dopiero potem gmina
mogła wykupić wóz i przekazać
go miejskiej OSP. Na szczęście,
ta niezbyt chwalebna dla naszej
gminy historia, zakończyła się,
a samochód wreszcie będzie mógł
służyć czeladzkim strażakom
w ratowaniu życia i mienia – dodaje burmistrz.
Przekazanie pojazdu odbyło się
2 października 2015 roku bez
wielkich fajerwerków, ale za
to… z małą pompą. Ale po kolei: najpierw w samo południe
w siedzibie OSP Zbigniew Szaleniec wraz z przewodniczącą
Rady Miejskiej Jolantą Moćko
symbolicznie przekazał komendantowi czeladzkiej Ochotniczej
Straży Pożarnej Sobiesławowi
Poniatowskiemu kluczyki do
samochodu bojowego. Miasto
ufundowało ponadto dodatkowe
wyposażenie pojazdu w sprzęt
ratunkowy. Po uroczystym wręczeniu dokumentów i kluczyków
wszystkie samochody bojowe
S
A jednak się dało – strażacy
wreszcie dostali wóz bojowy!
czeladzkiej straży, z nowym
mercedesem na czele, ruszyły
w trasę. Kawalkada zatrzymała się najpierw na rynku, a następnie z włączonymi syrenami
powoli pojechała w kierunku
Piasków. Końcowy przystanek
zaplanowano przy Szkole Podstawowej nr 7, gdzie strażacy
swoją niespodziewaną obecno-
ścią wzbudzili sporą sensację.
Zaskoczyli uczestników uroczystej inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego, który właśnie
rozpoczął działalność w Czeladzi. Właśnie wtedy przyszedł
czas na „małą pompę”. W czasie
krótkiego pokazu możliwości
bojowych pojazdu, uruchomiona
została armatka wodna, wywo-
łując radosne piski zgromadzonych dzieci. Czeladzcy strażacy
zapowiedzieli jednocześnie, że
imprezę z większą pompą, dla
wszystkich mieszkańców miasta, zorganizują w przyszłym
roku, w dniu swojego święta. Do
Czeladzi mają wówczas przybyć
przedstawiciele OSP z całego
powiatu będzińskiego.
Nowy radiowóz dla czeladzkiej policji
września burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec przekazał komendantowi
Komendy Powiatowej Policji
w Będzinie mł. insp. Adamowi Pilarkowi kluczyki do
nowego radiowozu marki kia,
który trafił do Komisariatu
Policji w Czeladzi i służy do
patrolowania miasta. Dobrze
wyposażony samochód został
zakupiony ze środków budżetowych Miasta Czeladź.
Burmistrz Zbigniew Szaleniec zadeklarował, że Miasto
zamierza dofinansować zakup
jeszcze co najmniej dwóch
samochodów tej klasy. Nowoczesny sprzęt z pewnością
będzie wsparciem dla czeladzkich policjantów w skutecznym dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców.
Foto. W. Konopelska
25
2015 październik ECHO CZELADZI
3
Budżet 2016
Obywatelski
ZWYCIĘSKIE PROJEKTY!
GŁOSOWANIE
Podczas głosowania trwającego od 19 do 23 października oddano 363 głosy, w tym dwa głosy nieważne.
W każdym okręgu wygrał projekt, na który oddano większą ilość głosów.
Okręg nr 1
Okręg nr 2
Okręg nr 3
1. Budowa zatok parkingowych przy
ul. Asfaltowej - 35 głosów
2. STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ OSIEDLE NOWOTKI - 52 GŁOSY
1. Remont alejek i budowa siłowni zewnętrznej w Parku Alfred - 95 głosów
2. ROZSZERZENIE PLACU ZABAW
W PARKU JORDAN O STREFĘ AKTYWNOŚCI RODZINNEJ - 105 GŁOSÓW
1. BUDOWA PLACU ZABAW PRZY
UL. LWOWSKIEJ I KRAKOWSKIEJ, ETAP I
- 68 GŁOSÓW
2. Wybieg dla psów - osiedle
Dziekana - 6 głosów
Podczas zakończonych 23 września prezentacji, mieszkańcy mieli szansę, by porozmawiać z autorami projektów, którzy prezentowali je w postaci multimedialnej i odpowiadali na pytania, a także – przy okazji - nawet poruszyć kilka pobocznych kwestii. W konsultacjach uczestniczył burmistrz Zbigniew Szaleniec. Szczególnie zainteresowani projektami Budżetu Obywatelskiego byli mieszkańcy okręgów nr 2 i 3. Licznie zgromadzili się na spotkaniach, by potem aktywnie uczestniczyć w dyskusji.
Szczegółowe opisy projektów na www.czeladz.pl/pl/wiadomosci/27/6172-budzetobywatelski2016
Ratujmy czeladzkie „Powązki”
31 października i 1 listopada br. w Dniu Wszystkich Świętych, na czeladzkim cmentarzu parafialnym po
raz pierwszy odbędzie kwesta na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków.
Z
Foto. Tomasz Nowak
inicjatywy Towarzystwa
Powszechnego „Czeladź”,
Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej oraz Muzeum Saturn
po raz pierwszy na cmentarzu
parafialnym przy ul. Nowopogońskiej zostanie przeprowadzona kwesta. Za zgodą ks.
kan. Jarosława Wolskiego pro-
4
ECHO CZELADZI październik 2015
boszcza partafii św. Stanisława
B.M, przy wsparciu burmistrza
miasta Zbigniewa Szaleńca, 31
października i 1 listopada kilkadziesiąt osób będzie kwestować
przy bramach wejściowych parafialnej nekropoli.
W celu przeprowadzenia pierwszej publicznej zbiórki ratującej
najstarsze pomniki nagrobne Czeladzi, powołany został Komitet
Społeczny „Pro memoria”. Kwestujący będą posiadali imienne
identyfikatory oraz oznakowane
puszki-skarbonki. Wśród zbierających datki, obok członków inicjatorskich organizacji, znajdą się
osoby życia publicznego z burmi-
strzem i wiceburmistrzami Miasta
Czeladź, radni, działacze społeczni, aktywiści innych stowarzyszeń
- w sumie około 50 wolontariuszy.
Najstarszy, powstały ok. 1750
roku cmentarz, należący do parafii św. Stanisława B.M. jest
miejscem wiecznego spoczynku
kilkunastu pokoleń czeladzian.
Datowane na połowę XIX w.,
zachowane do dziś najstarsze
nagrobki, niejednokrotnie będące dziełami sztuki rzeźbiarskiej
i kamieniarskiej, w większości
są w tragicznym stanie i wymagają zabiegów renowacyjnych.
Zabytkowe groby pozbawione
opieki z roku na rok niszczeją
coraz bardziej. Bez naszej pomocy w ciągu najbliższych lat
bezpowrotnie stracimy najbardziej charakterystyczne symbole
czeladzkiego cmentarza.
Prosimy o wsparcie naszej
kwesty. Dzięki Państwa szczodrości zachowane zostaną dla
przyszłych pokoleń rzeźbiarskie
perełki czeladzkiej nekropolii,
dzieła które powstały w najlepszych zakładach kamieniarskich
Corradiniego w Będzinie czy
Zagórskiego w Sosnowcu.
Ratujmy czeladzkie „Powązki”!
SPRAWY KOMUNALNE
Ocieplanie budynków na osiedlu Nowotki
D
Zdjęcia: CTBS Sp z o.o.
ziałalność Czeladzkiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. koncentruje się - przede wszystkim
- na zarządzaniu wspólnotami
mieszkaniowymi. To blisko 90
budynków. Większość z nich
usytuowana jest na Osiedlu
Nowotki. Już od jakiegoś czasu prowadzona jest ich termomodernizacja i remont elewacji. Było to możliwe dzięki
zmianie podejścia nowych
władz miasta do inwestycji we
Wspólnotach Mieszkaniowych.
- W porozumieniu z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem
zrezygnowaliśmy z zerowych
stawek na fundusz remontowy – mówi Paweł Wojtuniak,
prezes Zarządu CTBS Sp. z o.o.
- Wszystkie wspólnoty odkładają pieniądze na przyszłe
i teraźniejsze remonty oraz inwestycje, a nie tak jak w latach
ubiegłych, jedynie wydatkują
uzbierane wcześniej środki, nie
odkładając nic na przyszłość.
Ponadto, dotychczas wspólnoty zarządzane przez CTBS na
termomodernizację zaciągały
jedynie kredyty w pełni komercyjne. Moją pierwszą decyzją
była zmiana tego stanu rzeczy
i zaczęliśmy ubiegać się o kredyty z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa
Krajowego, dzięki czemu część
zobowiązań kredytowych jest
za nas spłacana przez BGK,
czyli przez państwo.
Koszt termomodernizacji 9
budynków, których ocieplenie
zakończy się pod koniec listopada tego roku, to ponad 3
miliony złotych, a otrzymana
premia z tytułu ich realizacji
i dzięki złożonym wnioskom
to ponad 440 tysięcy złotych.
Przynosi to realne oszczędności właścicielom mieszkań,
w tym gminie, więc jeśli przyjąć, że średnio w każdej wspólnocie gmina ma 80% udziałów,
to około 350 tysięcy złotych
z tej premii przypada na gminę, a mniej więcej tyle właśnie
kosztuje termomodernizacja
jednego budynku.
Dzięki ter momoder nizacji
gmina i mieszkańcy oszczędzają energię (a co za tym idzie
pieniądze) oraz w mniejszym
stopniu zanieczyszczają środowisko naturalne.
Prace termomodernizacyjne
obejmują bloki: Grodziecka
6 ab, Grodziecka 54-56, Grodziecka 58-60, Reymonta 2ab,
Spółdzielcza 7-9, Tuwima 1921-23, Waryńskiego 18-20,
Waryńskiego 22-24-26, Waryńskiego 13-15-17.
- Prace te będziemy wykonywać wszędzie tam, gdzie jest to
w danym momencie możliwe
– wyjaśnia Paweł Wojtuniak,
to znaczy tam, gdzie wspólnoty mają odłożoną odpowiednią
liczbę środków i tam, gdzie mają
odpowiednią zdolność kredytową. Oznacza to, że wszędzie
tam, gdzie w minionych latach poprzednie władze miasta
utrzymywały zerowe lub bardzo
niskie fundusze remontowe we
wspólnotach, mieszkańcy będą
czekać najdłużej na termomodernizację. Tego stanu rzeczy
nie da się w żaden sposób obejść,
nawet jeśli będziemy skutecznie
pozyskiwać środki zewnętrzne,
a w przyszłym roku lub nawet na
samej końcówce roku bieżącego,
dowiemy się czy wspólnoty będą mogły korzystać ze środków
unijnych. Jednak trzeba pamiętać, że nawet wtedy wspólnotom
będzie potrzebny wkład własny,
a niektóre z nich po prostu jeszcze go nie mają.
Jak ocenia Paweł Wojtuniak,
ostatni budynek zarządzany
przez CTBS na Osiedlu Nowotki zostanie docieplony w 2019
roku. Lecz na docieplaniu budynków na osiedlu Nowotki nie
kończą się prace prowadzone
przez CTBS. Wykonywane są
remonty dachów, kominów,
wymiana pionów i poziomów
wod-kan, malowanie klatek
schodowych, sukcesywnie zakładane są domofony.
2015 październik ECHO CZELADZI
5
SPRAWY KOMUNALNE
Dyskusje o rewitalizacji miasta Czeladź
Ruszają prace zmierzające do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2015
- 2020”, które będą koordynowane przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. z Krakowa.
W
stępnie do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź zostały
wybrane 4 obszary: Stare Miasto, Saturn,
Stare Piaski i Nowe Miasto. Pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań, realizowanych na zniszczonych lub zdegradowanych obszarach miasta, na których mogą
występować różnorakie problemy, m.in. gospodarcze czy społeczne. Rewitalizacja jest
procesem wieloaspektowym, który pozwala
przywrócić zniszczonym dzielnicom zatracone przez nich funkcje. Należy jednak podkreślić, że rewitalizacja jest także procesem
społecznym, co oznacza, że podejmowane
działania powinny odpowiadać na potrzeby
mieszkańców. Dlatego też, w działaniach
przygotowujących Program Rewitalizacji,
zaproponowano model partycypacyjny, angażujący przedstawicieli środowisk lokalnych
(służby porządkowe, pomoc społeczna), środowiska gospodarczego, a także organizacji
pozarządowych ,oraz mieszkańców Czeladzi.
W ramach prac nad dokumentem zrealizowane zostaną dwukrotnie warsztaty strategiczne,
podczas których przedstawiciele lokalnej społeczności będą rozmawiać o mocnych i słabych
stronach miasta oraz kierunkach rozwoju obszarów wybranych do rewitalizacji. Przedyskutowane zostaną także kluczowe problemy,
jakie występują na wybranych obszarach oraz
zebrane wstępne propozycje zadań i projektów
odpowiadających na te problemy.
Mieszkańcy miasta również mają okazję
wypowiedzieć się na temat procesu rewitalizacji. W ramach prac nad dokumentem,
zrealizowane zostały badania sondażowe
z mieszkańcami. 22 września badania sondażowe na ulicach miasta prowadzili ankieterzy, którzy rozmawiali z mieszkańcami na
temat problemów i wyzwań Czeladzi. Na
stronie internetowej miasta - w zakładce Rewitalizacja - zamieszczona została ankieta,
do której wypełnienia serdecznie zapraszamy wszystkich, chcących przyczynić się do
poprawy wizerunku Czeladzi.
Ponadto, na przełomie października i listopada, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne.
Urząd Miasta Czeladź uruchomił także
specjalny adres e-mailowy: [email protected]
um.czeladz.pl pod którym można zgłaszać
Pani
MAŁGORZACIE
OCHĘDUSZKO-LUDWIK
szczere wyrazy współczucia
po śmierci
Męża
składa
Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec
wraz ze Współpracownikami
6
ECHO CZELADZI październik 2015
uwagi oraz sugestie, dotyczące proponowanych do realizacji projektów rewitalizacji.
W ramach prac zostaną przeprowadzone
także prace eksperckie, w tym analiza
sytuacji społeczno-gospodarczo-przestrzennej Czeladzi. Zawierać będzie ona,
w głównej mierze, różnego rodzaju dane
statystyczne i wskaźniki, mogące pomóc
w rozpoznaniu obszarów problemowych na
terenie miasta. Następnie eksperci przeprowadzą pogłębioną diagnozę, której częścią
będą wspomniane badania z mieszkańca-
mi, a także wywiady z przedstawicielami
instytucji znajdujących się na terenie miasta oraz wizja lokalna na terenie wstępnie
przeznaczonym do rewitalizacji. W wizji
lokalnej wezmą udział eksperci z zakresu architektury, urbanistyki i planowania
przestrzennego.
Przebieg całego procesu prac nad Programem
Rewitalizacji można śledzić na stronie internetowej miasta.
Z głębokim smutkiem
żegnamy
Druhowi
RYSZARDOWI RZEPIAKOWI
Zastępcy Komendanta Harcerskiego
Kręgu Seniorów w Czeladzi
wyrazy szczerego współczucia
po śmierci
naszą Koleżankę
Ewę Oksińską
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy współczucia.
Dyrektor MOSiR Czeladź
i Współpracownicy
WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU MIASTA
Mamy
składają
Członkowie HKS
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Udana wizyta w Auby
15 września, z zaprzyjaźnionego francuskiego miasta Auby,
powróciła czeladzka delegacja na czele z burmistrzem
Zbigniewem Szaleńcem.
W
czasie kilkudniowego
pobytu goście z Czeladzi
zapoznali się z zasadami prowadzenia gospodarki komunalnej,
organizacji pomocy społecznej
i opieki nad seniorami, która w Auby zorganizowana jest
w sposób wzorcowy i wiele
z tych wzorców można przenieść na grunt czeladzki. Gospodarze zaprezentowali nowy
basen sportowy, który stał się
jedną z wizytówek miasta położonego w regionie Nord-Pas-deCalais. Omówili też przebieg
prac związanych z budową nowoczesnej mediateki.
Przejmie ona funkcję
biblioteki, która przed
kilkoma laty spłonęła.
Duże wrażenie zrobiły na wszystkich targi
„Expo” zorganizowane
w miejscowości Douai.
Natomiast, swoistą
podróżą w czasie, było zwiedzanie farmy
prowadzonej przez
wolontariuszy z wykorzystaniem tradycyjnych metod upraw
roślin i hodowli zwierząt. Podstawowym celem wizyty we Francji
było jednak omówienie
warunków dalszej współpracy,
szczególnie w obliczu przypadającej na przyszły rok 40.
rocznicy wymiany młodzieżowej. Mer Freddy Kaczmarek zapowiedział również,
że w przyszłym roku, dzięki
wsparciu funduszy unijnych,
przyjedzie do Polski ponadstuosobowa grupa dorosłych
mieszkańców Auby, którzy
będą chcieli zwiedzić Czeladź,
a ponadto: Warszawę, Łódź,
Kraków i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Po
powrocie z Francji, burmistrz
Zbigniew Szaleniec podkreślił, że niesamowite wrażenie
zrobiła na nim czystość całego
miasta, w tym także prywatnych posesji i fakt, że wszędzie pełno jest kolorowych
kwiatów. – Nasunęła mi się też
pewna optymistyczna refleksja
– dodał burmistrz – otóż, kiedy
byłem w Auby kilkanaście lat
temu, przepaść między Francją
a Polską była ogromna. Dziś
ten dystans na wielu płaszczyznach znacznie się zmniejszył.
Z rewizytą w serbskim Čačaku
Na zaproszenie prezydenta Vojislava Ilića, burmistrz Zbigniew
Szaleniec oraz przedsiębiorca i radny Rady Miejskiej Marek
Kocoń, złożyli oficjalną wizytę w serbskim mieście Čačak,
a właściwie rewizytę, bowiem w maju delegacja serbska
z prezydentem Čačaka gościła w Czeladzi. Wówczas podpisano
list intencyjny dotyczący współpracy obydwu miast.
I
nicjatorem tej współpracy był
konsul honorowy Serbii w Polsce – Ranko Tomović, zarazem
prezes funkcjonującej od ponad
20 lat w Czeladzi firmy Cini.
Również w Czeladzi od kilku
lat działa Konsulat Honorowy
Serbii. Čačak to rodzinne miasto konsula Tomovića, który od
dłuższego czasu zabiegał, aby
oba miasta, z którymi związał
swoje życie nawiązały oficjalne
stosunki. Partnerstwo obydwu
miast głównie oparte ma być
na współpracy gospodarczej
polskich i serbskich przedsiębiorców. Dlatego też podczas
krótkiej, bo dwudniowej wizyty, gospodarze pokazali czołowe
firmy Čačaka. Z kolei burmistrz
Szaleniec i radny Kocoń zaprezentowali Serbom potencjał gospodarczy Czeladzi. Burmistrz
Czeladzi jak i prezydent miasta
Čačak mają nadzieję, że nawiązana współpraca zaowocuje
wspólnymi przedsięwzięciami
czeladzkich i serbskich firm.
O pobycie burmistrza Czeladzi w Čačaku informowała miejscowa telewizja Telemark (wywiad można oglądać na http://tvtelemark.rs/?q=node/3290), a także portal Ozonpress
w dziale ekonomicznym (http://ozonpress.net/ekonomija/cacani-i-poljaci-o-ekonomiji/).
2015 październik ECHO CZELADZI
7
Foto. W. Konopelska
SPRAWY SPOŁECZNE
Wśród zwycięzców konkursu na Pracownię Orange zorganizowanym przez
Fundację Orange znalazła się Czeladź.
Inicjatorem udziału w konkursie, a także autorami projektu byli członkowie
Grupy Inicjatywnej – Stowarzyszenie
Twórczych Umysłów. 15 października
br. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Orange, która została ulokowana
w budynku MOPS przy ulicy Zwycięstwa
6. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz miasta Czeladź Zbigniew
Szaleniec w towarzystwie zaproszonych
gości, wśród których obecni byli, m. in
parlamentarzyści – senator Zbigniew
Meres i poseł Jarosław Pięta, burmistrz
Wojkowic Tomasz Szczerba, przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi Jolanta
Moćko, dyrektor MOPS Aneta Jóźwin
-Rybska, naczelnik Wydziału Edukacji
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta
Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.
Pracownia Orange otwarta!
O
twarcie Pracowni Orange w mieście wymyśliła grupa mieszkańców z Czeladzi.
Był to pomysł na realizację atrakcyjnych i pożytecznych działań społecznych w mieście.
Grupa Inicjatywna zawiązała partnerstwo
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Czeladzi, dysponującym niezagospodarowanym pomieszczeniem w budynku przy
ulicy Zwycięstwa 6. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Koncepcję utworzenia
Pracowni w Czeladzi zgłoszono na konkurs
Fundacji Orange. Z 1018 wniosków z całej
Polski, czeladzka inicjatywa okazała sie na
tyle atrakcyjna, że znalazła się w finałowej
50. Spośród tych, które znalazły się w finale,
w internetowym konkursie zostało wyłonionych 26 zwycięskich pracowni z całej Polski,
w tym również inicjatywa czeladzka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi pokrył koszty związane z remontem
pomieszczenia przeznaczonego na pracownię, zaś Fundacja Orange sfinansowała trzy
stanowiska komputerowe, wyposażone w nowoczesne komputery all-in-one, urządzenie
wielofunkcyjne, playstation 3, telewizor 40 cali
oraz umeblowanie pomieszczenia. Pracownia
Orange w Czeladzi otrzymała bezpłatny dostęp
do Internetu na dwa lata.
W ten sposób powstała przyjazna i nowoczesna przestrzeń do działań społecznych
dla mieszkańców Czeladzi w różnym wieku.
W Pracowni będą realizowane liczne działania społeczne, zaplanowane prze Grupę
Inicjatywną „Stowarzyszenie Twórczych
Umysłów”. Dla seniorów przewidziane są
szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz
wykorzystania urządzeń multimedialnych
oraz cykliczne spotkania pod nazwą Kulturalne Czwartki podczas których odbywać
się będą m.in. projekcje filmów, wernisaże,
zajęcia plastyczne itp.
Dla młodzieży przewidziano również szereg interesujących zajęć, a wśród nich: zajęcia profilaktyczne z zakresu prawidłowego poruszania się w Internecie oraz Strefa
For fun gry i zabawy dla dzieci w Pracowni
Orange. Rodzice z kolei będą mogli skorzystać z warsztatów rodzicielskich, co-
8
ECHO CZELADZI październik 2015
achingu rodzicielskiego, warsztatów dla
przyszłych rodziców.
Z Pracowni będą mogły korzystać nie tylko
osoby, będące podpopiecznymi MOPS. Dla
nich przygotowane będą indywidualne konsultacje z coachem oraz pracownikiem socjalnym. Dla osób poszukujących zatrudnienia, uruchamiane będą warsztaty poświęcone
profesjonalnemu projektowaniu dokumentów aplikacyjnych, e-poradnictwo socjalne,
wsparcie przy wypełnianiu dokumentów
przez Internet, konsultacje z pracownikiem
socjalnym ds. wspierania rodziny, wsparcie
w sprawach około rozwodowych, sytuacji alimentacyjnej, przemocy w rodzinie itp.
W pracowni Orange raz w tygodniu będzie pełnił dyżur prawnik, świadczący porady prawne
dla mieszkańców Czeladzi. Będą również odbywać się działania realizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, m.in. cyklicz-
Kształcą kolejny
rocznik pracowników
socjalnych
N
owy rok szkolny 2015/2016 ruszył w Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w Czeladzi pełną
parą. Wszystkie trzy roczniki wydziału stacjonarnego i niestacjonarnego rozpoczęły naukę, jak co roku
1 października. W ciągu trzech lat
nauki nasi słuchacze mogą zdobyć
dyplom pracownika socjalnego oraz
ukończyć studia I stopnia na kierunku praca socjalna Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. W tym roku nowością dla naszych Słuchaczy
jest możliwość wyboru pomiędzy
językiem angielskim a niemieckim.
Nauka języka niemieckiego kończyć
się będzie egzaminem na poziomie
B1 lub B2. Podniesie to atrakcyjność
naszych absolwentów na rynku pracy.
ne spotkania dla mieszkańców Czeladzi pod
nazwą Pół godzinki dla Rodzinki, zebrania
zespołów i posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego. Pracownia będzie wykorzystywana
do realizacji działań przy współpracy z innymi
podmiotami w celu organizacji, m.in. szkoleń
i spotkań tematycznych.
Już niebawem na stronie internetowej MOPS
i Urzędu Miasta w Czeladzi pojawi się zakładka o nazwie Pracownia Orange, w której
będą umieszczane bieżące informacje o działaniach realizowanych w Pracowni.
W najbliższym czasie w Pracowni Orange, osoby zainteresowane będą mogły
uczestniczyć w Targach Pracy, które odbędą się 17 listopada 2015 r. Spotkanie
z pracodawcami organizowane jest przez
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
w Czeladzi, przy współudziale Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Czeladzka
edukacja
została
wysoko
oceniona
12 października 2015 roku w zabytkowej
Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, odbyła się uroczysta Gala
Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele władz
Czeladzi z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem na czele, odebrali przyznane gminie Czeladź certyfikaty oraz statuetki.
I
deą Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie
jednostek samorządu terytorialnego, które
posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty,
a także podnoszenie jakości działań samo-
Foto. PRC
SPRAWY SPOŁECZNE
rządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują
przedstawiciele świata nauki – profesorowie,
reprezentujący wybrane polskie uczelnie,
specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki
samorządowej i marketingu edukacyjnego.
Czeladź zdobyła certyfikat „Samorządowy
Lider Edukacji”. Komisja certyfikacyjna
doceniła nasz samorząd za umiejętności
projektowania polityki lokalnej w taki
sposób, by skutecznie i efektywnie odpowiadać na bieżące i strategiczne wyzwania
w sferze kreowania kapitału intelektualnego i społecznego miasta.
Miasto Czeladź zdobyło także nagrodę oraz
certyfikat nadzwyczajny „Primus”– otrzymały go te samorządy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.
Recenzja sporządzona przez komisję certyfikacyjną, zawierająca wnioski, uwagi
i rekomendacje sformułowane przez ekspertów oceniających nasz samorząd stanowi dowód uznania dla działań samorządu
w zakresie tworzenia warunków, sprzyjających zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia w Czeladzi. Celem władz
miasta jest dalszy rozwój i wzmacnianie
potencjału edukacyjnego Czeladzi, poprzez
inwestycje infrastrukturalne oraz nowoczesne zarządzanie oświatą.
List otwarty Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca
do podmiotów gospodarczych, organizacji, instytucji kultury, sportu, turystyki,
rekreacji, wypoczynku zainteresowanych współpracą w Programie Rodzinka 2+
W
ychodząc naprzeciw potrzebom czeladzkich rodzin, w których jest co najmniej
dwoje dzieci oraz rodzin zastępczych, Miasto
Czeladź realizować będzie od stycznia 2016
roku Program pod nazwą Rodzinka 2+.
Założeniem Programu jest kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
zwiększenie dostępności do dóbr kultury
i sportu, zmiana stereotypów, budowanie
przychylnego klimatu dla rodziny oraz
propagowanie i rozwój pomocniczości
wśród mieszkańców Czeladzi.
Intencją Programu jest stworzenie czeladzkim rodzinom możliwości korzystania
z ulg i rabatów, oferowanych przez jednostki
miejskie (m.in. z zakresu sportu, kultury),
jak również zaoferowanych przez inne podmioty zewnętrzne (w tym podmioty gospodarcze) na dostarczane usługi oraz towary.
W związku z powyższym, zwracam się do
Państwa z gorącą prośbą o rozważenie
możliwości przystąpienia do Programu
„Rodzinka 2+”.
Będę wdzięczny za zaoferowane przez
Państwo ulgi lub rabaty z których mogły-
uroczystego spotkania, zorganizowanego
specjalnie na tę okazję.
Jednocześnie, w ramach nawiązanej współpracy, na specjalnie stworzonej stronie internetowej Programu będzie umieszczone logo
Państwa firmy, linki do internetowych stron
własnych oraz inne informacje, dotyczące
Państwa jako Partnera.
RODZINKA 2+
by skorzystać rodziny, mieszkające w Czeladzi i mają na utrzymaniu co najmniej
dwoje dzieci.
Dołączając się do Programu, możecie Państwo zostać jednym z Partnerów, którzy
przyczynią się do stworzenia miejscowym
rodzinom szansy na korzystanie z oferty, co
odciąży ich domowe budżety i ułatwi codzienne funkcjonowanie.
Potwierdzeniem przystąpienia do Programu, będzie podpisanie stosownego porozumienia z Miastem Czeladź podczas
Będę zobowiązany za okazane zainteresowanie, podjęcie decyzji o przystąpieniu do Programu, skierowanego do czeladzkich rodzin.
Licząc na przychylność i owocną współpracę
pozostaję z szacunkiem
BURMISTRZ MIASTA
ZBIGIEW SZALENIEC
Wszystkich zainteresowanych
Programem, prosimy o kontakt
telefoniczny z Urzędem Miasta
Czeladź – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, tel. 32 76 37
976 lub 32 76 37 951
2015 październik ECHO CZELADZI
9
Foto. W. Konopelska
Czeladź
i czeladzianie
w dawnej
fotografii
W
Osiedla robotnicze – nie
29
września w Muzeum Saturn odbyła się konferencja naukowa pt. „Niedoceniane
dziedzictwo. Osiedla robotnicze
województwa śląskiego”, objęta patronatem Zakładu Historii
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego,
a którą otwarła dyrektor muzeum Iwona Szaleniec. Podczas
sesji, swoje referaty zaprezentowali badacze i muzealnicy
z różnych ośrodków naukowych
i kulturalnych z całego województwa. Konferencję otworzyło
wystąpienie prof. Irmy Koziny,
wprowadzające słuchaczy w genezę powstawania osiedli robotniczych na Górnym Śląsku. Pani
profesor przybliżyła także założenia ideowe dwóch ikonicznych już
dla województwa osiedli: Giszowca i Nikiszowca. Z kolei Barbara
Iwona Szaleniec
Barbara Klajmon
Stefania Lazar
Irma Kozina
WIESŁAWA KONOPELSKA
Cykl spotkań „Ziołowe ABC”
„Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal ..” – brzmią słowa piosenki Jeremiego Przybory. I dlatego, po letnich wojażach, nadszedł czas,
aby spokojnie zastanowić się nad swoim zdrowiem i przygotować
do zimowo-wiosennego sezonu. Stąd też, zrodził się pomysł cyklu wtorkowych spotkań i rozmów z zielarzem Adamem Opoką,
właścicielem Sklepu Zielarsko-Medycznego Hibiscus. Na początek
zdecydowaliśmy się przybliżyć Państwu następujące tematy, które
zostaną zaprezentowane podczas kolejnych spotkań:
17 listopada, godz. 17.00 Odporność naszym strażnikiem przed chorobami
1 grudnia, godz. 17.00 Słodkie trucizny
19 stycznia, godz. 17.00 Nieznane właściwości znanych przypraw
9 lutego, godz. 17.00 Zioła dawniej i dziś
Miejscem spotkań będzie Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Nogajowej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27. Opieka merytoryczna: Adam
Opoka Sklep Zielarsko-Medyczny Hibiscus, Czeladź ul. Rynek 18.
Wstęp wolny!
10
ECHO CZELADZI październik 2015
Zdjęcia W. Konopelska
MBP zaprasza
iele
wzr uszających
chwil przeżyli uczestnicy wernisażu najnowszej
wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej, zatytułowanej
„Z rodzinnego albumu. Czeladź i czeladzianie w dawnej
fotografii”. Zgromadziła bowiem licznych przedstawicieli
rodzin, które przekazały, bądź
udostępniły cenne rodzinne
archiwalia. Wystawa powstała w oparciu o liczący ponad
dwa tysiące fotografii zbiór,
będący w posiadaniu zarówno
Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak i Stowarzyszenia
Miłośników Czeladzi oraz
z nowo pozyskanych zdjęć.
Ze względów technicznych,
możliwe było zaprezentowanie zaledwie kilkuset. Wśród
nich specjalne miejsce zajęły
najstarsze fotografie, na których zarejestrowane zostały
postaci i wydarzenia z drugiej połowy XIX wieku. Ideą
organizatorów ekspozycji było pokazanie jak największej
liczby zdjęć dotąd nie prezen-
towanych. Powstało 25 plansz
zdjęciowych, ułożonych tematycznie. Są wśród nich
m.in.: Pierwsza Komunia, Na
ślubnym kobiercu, Nasze pociechy, Macierzyństwo, Ona,
On, Pokolenia, Muzyczne
talenty, Teatralne fascynacje, W zdrowym ciele…, Nad
brzegiem Brynicy, W sklepie,
Cykliści i fani motoryzacji,
W mundurze, Na pielgrzymim
szlaku, Ach, co to był za bal!
Czuwaj, druhu komendancie,
Kopalnia, jakiej nie znamy,
Pamiątki z podróży, W szkolnej ławie. Wiele spośród nich
wykonanych zostało w prestiżowych, przedwojennych
atelier Czeladzi, Sosnowca,
Będzina, a nawet Bytomia,
czy Wrocławia. Imponujący
zbiór fotografii prowokował
do rozmów, wspom nień,
spotkań po latach, a nawet
sporów, które kontynuowane były w pomieszczeniach
klubowych biblioteki, gdzie
można było zobaczyć zaprezentowanych w postaci
multimedialnej kolejnych
kilkaset zdjęć z tej niezwykłej kolekcji.
Wystawę w Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać
do 30 listopada br.
(Fragmenty ekspozycji prezentujemy na str. 19).
Grafika polska w „Elektrowni”
Na
Zdjęcia W. Konopelska
Klajmon z Muzeum Górnośląski
Park Etnograficzny w Chorzowie
,zaprezentowała historię i stan
obecny bytomskich kolonii i osiedli patronackich. Anna Syska,
reprezentująca Śląskie Centrum
Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, skoncentrowała się na
osiedlach robotniczych, powstających w okresie międzywojennym
w województwie śląskim, w tym
na nowatorskich projektach znamienitych, awangardowych architektów. Tematem wystąpienia
Stefanii Lazar, historyka i historyka sztuki z Muzeum Saturn,
były czeladzkie Piaski – jedno
z największych i najbardziej kompletnych osiedli w województwie.
Na konferencji swoją reprezentację, w osobie Marka Gajdy, miało także miasto Radlin, na którego
terenie znajduje się kolonia „Emma”. Przedstawiciel tamtejszego
Urzędu Miejskiego opowiedział
nie tylko o historii „Emmy”, ale
i o próbach rewitalizacji, także pod
kątem socjologicznym, podejmowanych przez samorząd.
Drugą część konferencji zainicjowało wystąpienie Jacka Jakubka,
Miejskiego Konserwatora Zabytków Sosnowcu, który opowiedział
o historii kolonii i osiedli powstałych
w Sosnowcu przed 1918 rokiem.
Okres międzywojenny uzupełniła
Ewa Chmielewska, historyk sztuki
z Muzeum w Sosnowcu. Na zakończenie uczestnicy mogli wysłuchać
Krzysztofa Gołębia z Muzeum
Miejskiego w Rudzie Śląskiej, który opowiedział o rudzkich założeniach patronackich. Konferencję
zamknęło wystąpienie Dariusza
Walerjańskiego z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, który
przybliżył „cenną i bezcenną” architekturę mieszkaniową, powstałą
w pobliżu zabrzańskich zakładów
przemysłowych.
Konferencja zorganizowana
przez Towarzystwo Powszechne
„Czeladź” i Muzeum Saturn jest
częścią projektu „Piaski – postindustrialna perła województwa
śląskiego”, współfinansowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Foto. W. Konopelska
edoceniane dziedzictwo
kilka dni przed oficjalną inauguracją 9. Triennale
Grafiki Polskiej, która miała miejsce 9 października 2015 roku w Muzeum Śląskim, w czeladzkiej Galerii
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 1 października otwarta została jedna z kilku ekspozycji, towarzyszących temu
projektowi. Pokazano prace graficzne, których autorami
byli jurorzy tegorocznej edycji Triennale: Marcin Białas,
Tomasz Daniec, Marcin Hajewski, Grzegorz Hańderek,
Andrzej Łabuz, Dorota Nowak-Rodzińska, Artur Oleś,
Mirosław Pawłowski, Krystyna Pawłowska i Małgorzata
Warlikowska – wszyscy związani są z akademiami sztuk
pięknych w kraju oraz uznanymi w kraju i za granicą artystami. Pokazali oni prace z zakresu grafiki warsztatowej,
digitalowej oraz intermedialnej.
Gośćmi wernisażu w „Elektrowni” byli prof. dr hab. Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
oraz prorektor tej uczelni a zarazem kurator wystawy prof.
Grzegorz Hańderek. Przybyli również wszyscy autorzy prezentowanych prac.
W progach „Elektrowni” uczestników wystawy powitali burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec, który zapewnił wszystkich zebranych o przychylności miasta dla sztuki i Jan Powałka – kierownik GSW „Elektrownia”.
Dodać trzeba, że po raz pierwszy Triennale Grafiki Polskiej
było obecne w poindustrialnych przestrzeniach GSW „Elektrownia” w 2010 roku, kiedy to wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach i Międzynarodowym Stowarzyszeniem
Grafiki Polskiej w Krakowie został przygotowany projekt graficzny „Energia”, poświęcony w dominującym stopniu nowym
mediom i multimediom tak silnie obecnym we współczesnej
grafice polskiej.
Wystawę można oglądać do końca października br. (wk)
3
Spotkanie
z poetką
Barbarą
Gruszką-Zych
listopada o godz. 17.00 zapraszamy do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Czeladzi, przy ul. 1 Maja 27, na spotkanie z czeladzianką Barbarą Gruszką-Zych, znaną poetką, mistrzynią
reportażu, cenioną dziennikarką Gościa Niedzielnego. Wiersze i reportaże Barbary Gruszki-Zych wielokrotnie nagradzano
w kraju i za granicą. W tym roku autorka została uhonorowana przez znakomite grono jurorów nagrodą im. ks. Jana Twardowskiego za tomik poezji Koszula przed kolana. Okazją do
spotkania będzie promocja najnowszej książki pt. Takie piękne
życie. Portret Wojciecha Kilara - literackiego portretu wybitnego
kompozytora Wojciecha Kilara. Fragmenty przeczyta Grzegorz
Hajkowski. Wstęp wolny!
2015 październik ECHO CZELADZI
11
Konkurs na najpiękniejszą
iluminację!
W
prawdzie krajobraz miasta jest typowo jesienny, ale czas pomyśleć o zimie
i nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Zwłaszcza
w kontekście przygotowywanej
w tym roku dla mieszkańców
Czeladzi przez burmistrza miasta Zbigniewa Szaleńca niespodzianki. Będzie nią, ogłoszony po raz pierwszy, konkurs
na najpiękniejszą iluminację
świąteczną prywatnych posesji i balkonów. Oczywiście na
laureatów czekać będą nagrody! Zatem jest trochę czasu, by
przygotować niepowtarzalną
dekorację i oświetlenie.
Niech wzorem czeladzkiego
r ynku, któr y minionej zimy
rozbł ysnął t ysiącem światełek, nasze ogrody, posesje i bal kony w y róż niają
Muzeum Saturn
6 listopada, o godz. 17.00 - wernisaż wystawy zatytułowanej
Sąd Boży 1920. Wojna polsko
-bolszewicka, przygotowanej
przez Oficynę Wydawniczą Volumen. Ekspozycję uzupełniają
cenny materiał fotograficzno
-dokumentacyjny oraz archiwalny użyczony przez Muzeum
Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, a także militaria,
pochodzące z prywatnej kolekcji
Krzysztofa Bordy. Podczas wernisażu, okolicznościowy wykład
wygłosi mgr Maciej Droń, historyk z Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu.
10 listopada, o godz. 17.00
– Wspólne patriotyczne muzykowanie Dla Ciebie śpiewam,
Polsko!
27 listopada, godz. 18.00 - koncert zespołu Maestra Trio.
Galeria Sztuki Współczesnej
„Elektrownia”
Do 30 października - Triennale
grafiki Polskiej – wystawa prac
jurorów konkursu
2-21 listopada – Spływ kanionem Colorado – wystawa
fotografii.
12
ECHO CZELADZI październik 2015
się odświętnym wyglądem,
a tym samym, niech współt wor zą m i łą , pr z y ja z ną ,
świąteczną atmosferę.
W listopadowym wydaniu
„Echa Czeladzi” opublikujemy krótki regulamin konkursu,
którego organizatorem będzie
Miasto Czeladź, a który zostanie zamieszczony również na
stronie internetowej miasta.
Stowarzyszenie Miłośników
Czeladzi laureatem grantu
„C
zeladzianie na salonach”
to projekt Stowarzyszenia
Miłośników Czeladzi, który został wyróżniony w II edycji ogólnopolskiego konkursu Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam,
tu zmieniam”. Województwo
śląskie zgłosiło 211 projektów,
z których jury w składzie: prezes
Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki, prezes Fundacji
BZ WBK Eliza Dzwonkiewicz,
aktor Kuba Wesołowski oraz redaktor naczelny dziennika „Polska the Times” Paweł Siennicki
nagrodziło 29 projektów.
16 września w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs, podczas której
reprezentanci zwycięskich organizacji odebrali dyplomy i umowy grantowe. SMCz reprezen-
15-lecie Klubu Rodów Czeladzkich
K
lub Rodów Czeladzkich z okazji swego jubileuszu
serdecznie zaprasza na Uroczysty wieczór w dniu
19 listopada (czwartek) o godz. 17.00 do Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon” w Czeladzi, przy ulicy Szpitalnej 9.
W programie wieczoru, m.in.: koncert Górniczej Orkiestry Dętej,
występ solistki Elżbiety Szwej oraz Zespołu Wokalnego „Orfeusz”.
Msza św. za zmarłych członków Klubu Rodów Czeladzkich odbędzie
się 15 listopada br. o godz. 10.00 w kościele św. Stanisława B.M.
w Czeladzi.
DANUTA WALCZAK
Prezes Klubu Rodów Czeladzkich
Kalendarz imprez - listopad
2 do 30 listopada – Rura –
wystawa fotografii Krzysztofa
Raconia poświęcona Strzemieszycom Małym
23 listopada-31 grudnia – Compassio – wystawa malarstwa,
grafiki, rzeźby, ceramiki pedagogów i twórców związanych
z ASP Kraków.
1-31 grudnia - Wystawa malarstwa i rysunku Marty i Davida
Javorskich
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej w Czeladzi, ul. 1 Maja 27
tel. 32 265 10 02
Do 30 listopada – Z rodzinnego
albumu – wystawa zdjęć ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników
Czeladzi oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej
3 listopada, godz. 17.00 – Spotkanie z poetką i reportażystką
Barbarą Gruszką-Zych.
Promocja najnowszej książki
Portret Wojciecha Kilara. Takie
piękne życie.
5 listopada, godz. 11.00 – Akcja e-motywacja: inspirujące
spotkanie online dla seniorów
współorganizowane z Fundacją
Orange. Wstęp wolny.
13 listopada, godz. 16.30 – Dyskusyjny Klub Filmowy, w programie projekcja filmu w reż.
Luisa Mandoki. Wstęp wolny.
17 listopada, godz. 9.00 – Zawodowcy czytają dzieciom –
spotkanie z zielarzem Adamem
Opoką w ramach kampanii Cała
Polska czyta dzieciom.
17 listopada, godz. 17.00 – Ziołowe ABC. Odporność naszym
strażnikiem przed chorobami spotkanie z zielarzem Adamem
Opoką. Wstęp wolny.
18 listopada, godz. 17.00 –
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - Paulina Simmons:
Pieśń o poranku.
19 listopada, godz. 11.00 – Akcja e-motywacja: inspirujące
spotkanie online dla seniorów
współorganizowane z Fundacją
Orange. Wstęp wolny.
20 listopada, godz. 17.00 – Zajęcia literacko-edukacyjne dla
dzieci 4-8 lat w ramach cyklu
Czytanki-niespodzianki.
towała Beata Marcinkowska,
wieloletni członek Stowarzyszenia i pomysłodawczyni projektu.
Do uczestnictwa w projekcie zostanie zaproszona zainteresowana filmem i fotografią młodzież
z czeladzkich gimnazjów. Ich
zadaniem będzie zrealizowanie
krótkich filmów lub fotoreportaży ukazujących w niebanalny
sposób wybitnych czeladzian,
np. Czesława Słanię, Zygmunta
Szkocnego, Henryka Kuźniaka,
Janusza Domagalika, Marka
Sikorę, Ilonę Kuśmierską oraz
przedstawicieli młodszego pokolenia, np. Łukasza Konopkę.
Celem projektu jest promocja
i upamiętnienie postaci, które
wywarły pozytywny wpływ na
mieszkańców Czeladzi i przyczyniły się do rozsławienia naszego miasta w kraju oraz za
granicą. Mamy także nadzieję,
że uda się zbudować wspólnotę
międzypokoleniową (członkowie Stowarzyszenia-nauczyciele-młodzież) oraz rozbudzić zainteresowanie gimnazjalistów
historią tzw. małej ojczyzny.
Projekt rozpocznie się w styczniu i potrwa do maja 2016 r., kiedy to profesjonalne jury dokona
oceny zrealizowanego materiału
i wybierze najlepsze prace, będące podsumowaniem programu.
23 listopada, godz. 17.00 – Czeladzkie Koło Gospodyń Miejskich
zaprasza na warsztaty rękodzieła.
30 listopada, godz. 17.00 – Stowarzyszenie Miłośników Czeladzi zaprasza na promocję Zeszytów Czeladzkich 19-2015.
27 listopada, godz. 17.00 –
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Młodzieży Dwukropek – Rainbow Rowell: Eleonora i Park.
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej
Filia nr 2, ul. Nowopogońska
227 e, tel. 32 265 29 30
5 listopada, godz. 17.00 – Prowansja Marii i Janusza Czepielów – prezentacja multimedialna
oraz spotkanie z autorami zdjęć.
16 listopada, godz. 17.00 – Mały
Artysta, czyli rysowanie, malowanie oraz inne twórcze wyżywanie – zajęcia plastyczne dla
dzieci 8-10 lat.
17 listopada -12 grudnia – Blisko mnie – fotografie Iwony Filipowicz.
19 listopada – Ja czytam – Dyskusyjny Klub Edukacyjny: spotkanie z młodzieżą Gimnazjum
nr 3 w Czeladzi.
JUBILEUSZ
Burmistrz Zbigniew Szaleniec przekazuje prezesowi ZKP Romanowi Bochenkowi wraz
z serdecznymi gratulacjami, okolicznościową plakietę z okazji jubileuszu Koła.
Odznaczenia zasłużonym pszczelarzom wręcza Zbigniew Binko prezes Śl.Z.P.
25
lat minęło od kiedy
pszczelarze z terenu
Zagłębia Dąbrowskiego postanowili prowadzić działalność
w ramach samodzielnego Koła. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli Piotr Zachariasz,
Jan Marcinek i Henryk Domagała – pszczelarze z Czeladzi. Stąd też za siedzibę Koła
obrano miasto Czeladź. Członkami koła zostali pszczelarze
także z innych miejscowości,
m.in. Będzina, Sosnowca, Psar
i Wojkowic. Postawili nie tylko na pracę w pasiekach, ale
także na szkolenia pszczelarzy
i szeroką współpracę z innymi
kołami w Polsce. Po dziś dzień
dbają o edukację, poprzez prowadzenie warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży
oraz upowszechnianie wiedzy
o pszczelarstwie, zwłaszcza
jego znaczenia dla istnienia
człowieka, przypominając, że
ponad 80 procent roślin wymaga zapylania naturalnego,
czyli przez owady. Jak przy
okazji jubileuszu przypomniał
prezes Zagłębiowskiego Koła
Pszczelarzy Roman Bochenek.
Udział pszczół w zapylaniu
wynosi 95 procent!
Pszczelarze z ZKP współpracują
ze Śląskim Związkiem Pszczelarskim, placówkami oświatowymi
i instytucjami kultury. Rokrocznie ponad 100 kilogramów miodu
przeznaczają dla dzieci specjalnej
troski, a także na akcje charytatywne i licytacje. Propagują wiedzę o pszczelarstwie na łamach
prasy regionalnej i krajowej,
współpracują z samorządami lokalnymi, uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach pszczelarzy.
Udzielają się przy organizacji
i rozbudowie specjalistycznego
trutowiska w Katowicach-Murc-
kach czy Izbie Tradycji na zamku
w Tarnowicach Starych, gdzie
urządzili prawdziwy skansen
bartnictwa i pszczelarstwa. Przez
wiele lat organizowali w Sosnowcu Zagłębiowskie Miodobrania, które w tym roku po raz
pierwszy, odbyło się w Czeladzi.
Współpracują z Nadleśnictwem
Lasów Państwowych w Siewierzu
i Agencją Rolną Skarbu Państwa.
Na szeroką skalę organizują akcje
sadzenia drzew i krzewów miododajnych – przez 25 lat wysadzili
ponad 13 tysięcy lip.
Przede wszystkim jednak,
pszczelarze dbają o rozwój pasiek i zwiększanie liczby rodzin
pszczelich. Dzięki dotacjom
unijnym, co roku mogą zakupić
kilkadziesiąt matek pszczelich
o pożądanych cechach użytkowych, takich jak łagodność, miodność i prawidłowy rozwój.
Wiedza zagłębiowskich pszczelarzy o pasiekach i hodowli
pszczół jest imponująca. Dzielą
się nią z każdym, komu bliskie
są problemy współczesnej ekologii i zdrowego żywienia.
Co roku zorganizują uroczyste
Zakończenie Roku Pasiecznego, by przy tej okazji wyróżnić i uhonorować zasłużonych
pszczelarzy oraz wszystkich
przyjaciół pszczół.
W tym roku była to szczególna okazja: 25-lecie istnienia
Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy i 95-lecie Śląskiego Koła Pszczelarzy w Katowicach.
17 października do czeladzkiej
„Elektrowni” została zaproszona przez ZKP cała pszczelarska
brać, przedstawiciele samorządów i wielu znakomitych gości.
Gospodarzami spotkania byli
prezes ZKP Roman Bochenek
i wiceprezes Józef Kopczacki. W gronie składających
Zdjęcia: W. Konopelska
25-lecie
Zagłębiowskiego
Koła Pszczelarzy
Jubileuszową mszę św. celebrował ks. kan. Jarosław Wolski.
podziękowania i gratulacje
pszczelarzom-jubilatom byli
przedstawiciele władz Czeladzi z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem oraz wiceburmistrzami: Elżbietą Dmitruk
i Beatą Zawiłą, przewodnicząca
Rady Miejskiej Jolanta Moćko
i wiceprzewodnicząca RM Zofia Bazańska.
Przekazując wiele serdecznych
życzeń, burmistrz Zbigniew
Szaleniec powiedział: „Współpraca z prawdziwymi mistrzami
pszczelarstwa z Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy to ogromna przyjemność, bo mamy do
czynienia z osobami niezwykle kompetentnymi, otwartymi
i pełnymi empatii dla otoczenia.
Jesteśmy pełni podziwu dla waszej pracy, która przede wszystkim jest waszą pasją”.
Była to także okazja do uhonorowania odznaczeniami przez
Zbigniewa Binko prezesa Śląskiego Związku Pszczelarzy zasłużonych pszczelarzy, a także
do wręczenia przez zarząd ZKP
podziękowań skierowanych do
wielu spośród zaproszonych
osób, wśród nich m.in., do władz
miasta Czeladź i pracowników
Urzędu Miasta. Otrzymało je
także „Echo Czeladzi” – bardzo
dziękujemy!
Jak nakazuje pszczelarska
tradycja, zanim rozpoczęła
się część oficjalna, wszyscy
obecni wraz z pocztem sztandarowym Zagłębiowskiego
Koła Pszczelarzy, zgromadzili
Józef Kopczacki prezentował
25-letni dorobek Koła.
się na polowej mszy świętej,
którą w galerii „Elektrownia”, przy specjalnie przygotowanym „miodnym” ołtarzu,
z obrazem Matki Bożej „Maria
Regina Apium” (Maryja Królowa Pszczół) i wyrzeźbioną
w drewnie przez Jerzego Pasamonika figurą św. Ambrożego
– patrona pszczelarzy, celebrował ks. kan. Jarosław Wolski.
Obecni na spotkaniu w „Elektrowni” mogli także obejrzeć
wystawę, przygotowaną pod kierunkiem Adama Wilczyńskiego, przewodniczącego Komisji
Historycznej Śląskiego Związku
Pszczelarzy, autora wielu książek o historii pszczelarstwa na
Śląsku i w Zagłębiu.
Jubileuszowe spotkanie zagłębiowskich pszczelarzy współfinansowało Miasto Czeladź.
WIESŁAWA KONOPELSKA
2015 październik ECHO CZELADZI
13
EDUKACJA
które w październiku ubiegłego
roku zgłosiły się do konkursu.
12 października 2015 roku
w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie, odbyła
się uroczysta gala wręczenia
nagród w projekcie Postaw na
Słońce, na którą zaproszono
również gimnazjalistów z MZS.
W wydarzeniu wzięła udział
wiceminister środowiska Katarzyna Kępka oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji Banku
Ochrony Środowiska, Politech-
wakacje został rozstrzygnięty trzeci etap ogólnopolskiego projektu badawczego
– konkursu Postaw na Słońce.
Zwycięzcą okazał się zespół SOLAR z Miejskiego Zespołu Szkół
Gimnazjum nr 1 (Pamela Nawrot, Wiktoria Mikołajczyk,
Diana Felis, Daria Oczkiewicz,
Hubert Kulik, Paweł Wiese,
Filip Kosiński, Jakub Pyrek,
Michał Kućmierz i Mateusz
Łuczyński), który w poprzednich dwóch etapach zajmował
miejsca w pierwszej dziesiątce.
Do zadań zespołów konkursowych, w trzecim etapie, należało przeprowadzenie kampanii
promującej OZE w środowisku
lokalnym oraz zorganizowanie
konferencji dla mieszkańców
z udziałem ekspertów. Przypomnijmy, że konferencja z udziałem burmistrza Zbigniewa Szaleńca, radnych Rady Miejskiej
Czeladzi i Powiatu Będzińskiego oraz mieszkańców Czeladzi
i okolic odbyła się 26 maja br.
w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi.
Zwycięstwo w każdym z trzech
etapów konkursu organizatorzy
nagradzali premią lotną, która w trzecim etapie przypadła
właśnie grupie SOLAR. Ostatecznie, po wszystkich trzech
etapach, grupa SOLAR zajmuje
siódme miejsce. Młodzi czeladzianie rywalizowali w grupie
127 gimnazjów z całej Polski,
Uniwersytet Dziecięcy wystartował!
MAŁGORZATA PAWLIK-PODGÓRSKA
Opiekun grupy SOLAR
Czytanie znów w modzie
Zespół SOLAR nagrodzony
podczas gali w ministerstwie
W
niki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie
w trakcie wizyty w Warszawie
zwiedzili również Stadion Narodowy, Oceanarium Prehistoryczne 3D oraz odwiedzili warszawską Starówkę.
Członkowie grupy SOLAR,
wraz z opiekunem Małgorzatą
Pawlik-Podgórską, dziękują
wszystkim uczestnikom majowej konferencji za zainteresowanie i wsparcie swoją obecnością
w walce o punkty konkursowe.
G
imnazjum nr 3 im. Polskiej
Macierzy Szkolnej wznowiło
w roku szkolnym 2015/2016 działalność Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Przedsięwzięcie ma na
celu popularyzację czytelnictwa
wśród młodzieży i jest związane
z ogólnopolską kampanią społeczną Ja Czytam. Dzięki zorganizowaniu w szkole Dyskusyjnego
Klubu Edukacyjnego młodzi ludzie mogą w niekonwencjonalny
sposób dzielić się doświadczeniami czytelniczymi.
W Dyskusyjnym Klubie Edukacyjnym cyklicznie (raz w miesiącu) spotyka się 13 uczniów z klas
drugich pod opieką nauczyciela
języka polskiego Martyny Ziółkowskiej. Każdy uczestnik spotkań ma obowiązek zapoznania
się z konkretnym tekstem literackim i przygotowania się do
dyskusji na jego temat. W trakcie
realizowania kampanii Ja Czytam, została nawiązana współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną Filią 2 w Czeladzi. Nie
można wyobrazić sobie lepszego
miejsca na dyskutowanie o książkach niż biblioteka. Dlatego też
wszystkie spotkania DKE będą
odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia 2 w Czeladzi. Pierwsze spotkanie odbyło
się we wrześniu. Dyskusja była
poświęcona książce Krzysztofa
Ziemca Warto być dobrym. Zastanawiano się czy prometeizm
i altruizm w obecnych czasach
są łatwym gestem. Młodzież
ochoczo dzieliła się swoimi
przemyśleniami po lekturze tekstu, dzięki czemu dyskusja była
niezwykle interesująca i zróżnicowana. Kolejne spotkanie z literaturą już w październiku.
MARTYNA ZIÓŁKOWSKA
O wynikach matury w Zespole Szkół Ogólnokształcącyc
Cudze chwalicie, swego nie znacie
3
października, w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się
uroczysta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas
uroczystości młodzi słuchacze
otrzymali indeksy z rąk burmistrza Zbigniewa Szaleńca,
zastępcy burmistrza Beaty
Zawiły, przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Moćko
i radnego Marcina Gadeckiego.
Na dzieci czekała też mi-
14
ECHO CZELADZI październik 2015
ła niespodzianka. Czeladzcy
strażacy specjalnie dla nich
zaprezentowali pokaz możliwości nowego wozu bojowego.
Pierwsze, interaktywne zajęcia, dotyczyły ciekłego azotu.
Projekt powstał z inicjatywy
radnego Dominika Penara,
który pokrywa koszty działania
Uniwersytetu, w tym wynajem
sali. Miasto nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków.
J
uż niebawem uczniowie klas
trzecich gimnazjów oraz ich rodzicie staną przed dylematem wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
Często wybiera się szkoły oddalone
od miejsca zamieszkania, a może
jednak warto postawić na szkołę
czeladzką z wieloletnimi tradycjami, w której jakość kształcenia nie
odbiega od poziomu szkół ościennych. Świadczą o tym wyniki egzaminu maturalnego.
W roku szkolnym 2014/2015 ogólna
zdawalność matury według danych
OKE z uwzględnieniem sesji sierpniowej w ZSOiT w Czeladzi wyniosła w Liceum Ogólnokształcącym
72,7%, a w technikum – 93.3%.
Dla porównania przytaczamy
inne dane: maturę z języka polskiego w ZSOiT – LO zdało 100%
uczniów, a w kraju 99%. Podobnie język angielski: w Czeladzi – 100%, w kraju – 92%. Po-
EDUKACJA
Świętowali nauczyciele
16
października w hali MOSiR-u odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Nagrody Wojewódzkiego Kuratora Oświaty otrzymały Małgorzata Świder – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół
i Anna Hetmańczyk – dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 9.
Natomiast Nagrodami Burmistrza Miasta wyróżnionych zostało trzynaście osób: Joanna
Jędrusik – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, Barbara
Węgrzyn – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4, Jolanta
Kopeć – dyrektor Przedszkola
Wszystkim nauczycielom,
nauczycielom instruktorom
harcerskim oraz
pracownikom czeladzkich
szkół, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej,
harcerskie życzenia
dalszych sukcesów
pedagogicznych
i zadowolenia z ciężkiej
Waszej pracy zawodowej
z naszymi dziećmi
i wnukami
składa
Publicznego nr 7, Joanna Durdzińska – nauczyciel, a do 31
sierpnia br. dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 7, Małgorzata
Nowak – wicedyrektor i nauczyciel w Przedszkolu Publicznym
nr 5, Ewa Bytomska – nauczyciel w Miejskim Zespole Szkół,
w Szkole Podstawowej nr 2, Ewa
Kret – nauczyciel w Miejskim
Zespole Szkół, w Gimnazjum
nr 1, Małgorzata Leks – nauczyciel w Gimnazjum nr 2,
Dorota Strączek w Gimnazjum
nr 3, Jolanta Przybylska – nauczyciel w Szkole Podstawowej
nr 1, Dorota Bengier-Babiarz
– nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3, Katarzyna Plutecka – nauczyciel w Przedszkolu
Publicznym nr 7 i Iwona Jagoda
– nauczyciel w Przedszkolu Publicznym nr 9. Sześć osób uzyskało awans na stopień zawodowego nauczyciela mianowanego:
Marta Grzegorczyk z Przedszkola Publicznego nr 4, Marek Palej z Miejskiego Zespołu
Szkół, Szkoły Podstawowej nr
2, Anna Grzegorczyk ze szkoły Podstawowej nr 3, Agnieszka Kacperek z Gimnazjum
nr 2 oraz Marta Twardowska
i Martyna Ziółkowska, obie
z Gimnazjum nr 3. Spotkanie, na które zaproszeni zostali
wszyscy pracownicy placówek
oświatowych w Czeladzi było
też okazją do przypomnienia, że
nasze miasto zaledwie kilka dni
wcześniej, w czasie uroczystej
gali we Wrocławiu, otrzymało
tytuły „Samorządowego Lidera Edukacji” i „Primus 2015”
w ogólnopolskim rankingu Fundacji Rozwoju Edukacji i szkolnictwa Wyższego. Czeladzkim
nauczycielom gratulacje złożyli
przedstawiciele parlamentu: senator Zbigniew Meres i posłowie: Beata Małecka-Libera,
Jarosław Pięta i Waldemar
Andzel. Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na
część artystyczną – była to chwila wytchnienia od codziennych,
szkolnych problemów.
Zainaugurowali kolejny rok akademicki
2
października, w Galerii „Elektrownia” odbyła się inauguracja siódmego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Głównym punktem uroczystości
był, wygłoszony przez burmistrza
Zbigniewa Szaleńca, wykład na
temat obecnych i przyszłych inwestycji w Czeladzi. Bardzo licznie
zgromadzeni seniorzy z uwagą
wysłuchali jak zmienia się miasto.
W uroczystości uczestniczyli także minister Beata Małecka-Libera, poseł Jarosław Pięta, prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Warszawie Krystyna Lewkowicz, przedstawiciele władz miasta, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej Ewa Ambroży, dyrek-
tor Muzeum Saturn Iwona Szaleniec, prodziekan ds. kształcenia
ustawicznego Wyższej Szkoły
Biznesu Dominik Penar oraz inni
zaproszeni goście. Galę zakończyła krótka debata przedstawicieli
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
z innych miast na temat organizacji, finansowania i przyszłości
tego typu działalności.
HARCERSKI KRĄG SENIORÓW
w Czeladzi
cych i Technicznych w Czeladzi
równywalna jest także zdawalność
w powiecie będzińskim. Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, że język
polski i języki obce uczniowie naszej szkoły zdali w 100 %, a wyniki
z matematyki (w Czeladzi zdawalność wynosi 72,7%, w kraju – 75%)
systematycznie się poprawiają. Namawiamy do wyboru naszej placówki z uwagi na szeroką ofertę edukacyjną, która stara się odpowiadać na
potrzeby rynku pracy.
NAUCZYCIELE
ZSOiT w Czeladzi
2015 październik ECHO CZELADZI
15
EDUKACJA
ocząwszy od października najmłodsi mieszkańcy
Czeladzi mogą uczestniczyć
w kolejnej edycji niezwykłych
spotkaniach ze światem nauki.
Współpracy w zakresie organizacji Czeladzkich Spotkań z Nauką podjęły się ponownie radny
rady miejskiej Dominik Penar,
a honorowy patronat nad projektem objął burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec.
Inicjatywa skierowana jest do
dzieci w wieku 6-12 lat. W ramach Czeladzkich Spotkań z Nauką zaplanowano cykl interaktywnych i interdyscyplinarnych
wykładów, które z całą pewnością
zainteresują młodych studentów
i zachęcą ich do samodzielnego
pogłębiania zainteresowań. Wykłady, przygotowane specjalnie
z myślą o młodych pasjonatach
nauki, odbywają raz w miesiącu,
w soboty, w Szkole Podstawowej
nr 7 w Czeladzi (ul. Spacerowa
2). Podczas dziesięciu spotkań
dzieci dowiedzą się, m.in. czy
człowiek może wyjść z dru-
karki, które organizmy świecą
w ciemnościach, dlaczego wymarły dinozaury oraz jak działa
You Tube.
Zajęcia prowadzą doświadczeni
dydaktycy, pracownicy naukowi i eksperci danych dziedzin,
a wszystkie zagadnienia zaprezentowane zostaną w sposób
przystępny i atrakcyjny dla
dzieci. – Podczas zajęć wykładowcy wykorzystują prezentacje
multimedialne i liczne pomoce
dydaktyczne, wspólnie z dziećmi
przeprowadzają eksperymenty
i doświadczenia, odpowiadają
na pytania słuchaczy – wyjaśnia Dominik Penar inicjator
projektu. – Dzięki temu nawet
trudne zagadnienia stają się dla
młodych studentów zrozumiałe,
a zajęcia zamieniają się w niesamowitą przygodę w świecie
nauki – dodaje.
Więcej informacji o projekcie
można znaleźć na stronie internetowej (www.wsb.edu.pl/ud zakładka Czeladź) lub uzyskać pod
nr telefonu 32 295 93 15.
Harmonogram
wykładów
Czeladzkich
Spotkań z Nauką:
(Sebastian Szufnara – popularyzator nauki). TECHNIKA
5.03.2016r., godz. 13.00 –
Myszka Miki, Kaczor Donald
i Pies Pluto, czyli filatelistyka dla
najmłodszych (prof. dr hab. inż.
Marek Sitarz). FILATELISTYKA
19.03.2016r., godz. 13.00 – Gazowy zawrót głowy (Dr Wow).
FIZYKA/CHEMIA
2.04.2016r. godz. 13.00 – Od
astrolabium Kopernika po
współczesny teleskop (dr inż.
Łukasz Wróblewski). ASTRONOMIA
7.05.2016r., godz. 13.00 – Jak
działa You Tube? (dr inż. Maciej
Rostański). INFORMATYKA
Czerwiec 2016 – Uroczyste zakończenie roku akademickiego
2015/2016.
Foto. Michał Marcinek
Dla dzieci ciekawych świata!
P
Ogród „Gwarek” działa od 80 lat!
25
września członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Gwarek” świętowali 80.
rocznicę jego istnienia. Gośćmi
uroczystego spotkania byli burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec,
który składając gratulacje wszystkim obecnym podkreślił, że historia „Gwarka” pięknie wpisuje się
w historię miasta, w którym dziś
mieszka tak wielu pasjonatów spędzania wolnego czasu w otoczeniu
przyrody oraz kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Sosnowcu
Zygmunt Man. Z kolei ROD
„Gwarek” reprezentował prezes
zarządu Jerzy Latos, członkowie
Komisji Rewizyjnej oraz działkowicze wyróżnieni w konkursie
na wzorową działkę, a także odznaczeni odznakami „Wzorowy
działkowiec” i gospodarze poszczególnych kolonii ogrodu.
ROD „Gwarek” zarządza 923
ogródkami działkowymi, zajmującymi powierzchnię 35 hektarów. Jak informują działkowicze,
tylko 472 działki wyposażone
są w wodę i energię elektryczną,
a 168 działek nie posiada ani wody
ani prądu. Ten stan jest wielkim
wyzwaniem dla obecnych władz
ROD „Gwarek”. Zmianę tej sytuacji utrudnia fakt, że „Gwarek”
funkcjonuje w 13 odrębnych lokalizacjach. Niektóre powstały
z wyniku rekultywacji i ciężkiej
pracy włożonej w odzyskanie pokopalnianych, zdegradowanych
terenów. Obecnie prowadzone są
starania o doprowadzenie wody
do kolonii „Osadnik”, „Alfred”
i „Rolnicza”. Jak podczas spotkania informowali działkowicze,
bez wsparcia gminy nie będzie to
możliwe, bowiem ROD dysponuje
wyłącznie składkami jego członków. Jednak mimo kłopotów,
zarząd ROD „Gwarek” sporządził plany zagospodarowania dla
wszystkich kolonii, uporządkowano i odtworzono dokumentację dla
całej rzeszy działkowiczów, zmodernizowano siedzibę zarządu,
odbudowano i wyremontowano
infrastrukturę ogrodów, głównie ogrodzenie kolonii. Dzięki
współpracy z organami ścigania
i prowadzonym instruktażem
działkowiczów, odnotowuje się
coraz mniej włamań i dewastacji.
Wkrótce rozpoczną się prace administracyjne dotyczące uregulowania stanów prawnych terenów,
na których funkcjonują ogrody.
Te i wiele jeszcze innych problemów poruszano podczas spotkania, bo korzystając z okazji obecności burmistrza miasta, łatwiej
było porozmawiać o codziennych
bolączkach i zamiarach przyszłościowych inwestycji.
XII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
25
ny dostosowane do możliwości
mniej sprawnych uczestników.
Przez cały czas trwania imprezy czeladzkie drużyny dzielnie
wspierała wiceburmistrz Beata
Zawiła, która również dekorowała uczestników medalami na
zakończenie olimpiady. Każdy
uczestnik, oprócz medalu, otrzymał również pamiątkowy długopis i odblask z okazjonalnym
nadrukiem. Impreza, w której
wzięło udział ponad 250, osób
mogła się odbyć dzięki wsparciu
finansowemu wszystkich gmin
powiatu będzińskiego oraz dotacji z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
21.11.2015r., godz. 13.00 – Coca-cola w objęciach polimerów.
Butelka – odpad czy surowiec(dr
Edyta Sierka). EKOLOGIA
5.12.2015r., godz. 13.00 – Dlaczego wymarły dinozaury?
(Klaudiusz Salamon – popularyzator nauki). GEOLOGIA
9.01.2016r., godz. 13.00 – Organizmy świecące w ciemnościach (dr Jacek Francikowski).
ZOOLOGIA
6.02.2016r., godz. 13.00 – Czy
człowiek może wyjść z drukarki?
– O możliwościach drukarek 3D
września 2015 w Hali Sportowej w Będzinie-Łagiszy
odbyła się coroczna Powiatowa
Olimpiada Osób Niepełnospraw-
16
ECHO CZELADZI październik 2015
nych. W tym roku organizację
olimpiady powierzono trzem prężnie działającym stowarzyszeniom:
Czeladzkiemu Stowarzyszeniu
Osób z Niepełnosprawnością Psycho-Ruchową, Stowarzyszeniu na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Familia” oraz Stowarzyszeniu
„Bądź z nami”. Uczestnicy to 18
integracyjnych 10-osobowych
drużyn. Czeladź reprezentowana była przez drużyny z Zespołu
Szkół Specjalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”, Stowarzyszenia „Familia”,
Czeladzkiego Stowarzyszenia
Osób z Niepełnosprawnością
Psycho-Ruchową oraz Miejskiego Zespołu Szkół. Emocje były
jak zawsze ogromne, a dyscypli-
KRYSTYNA WRÓTNIAK
Sekretarz ROD „Gwarek”
SPORT
30
września 2015 r. Miejski
Szkolny Związek Sportowy i Miejski Czeladzki Klub
Sportowy byli organizatorami
XVIII Memoriału im. Józefa
Pawełczyka. Podczas ceremonii otwarcia młodzież uczciła pamięć Józefa Pawełczyka
minutą ciszy, złożone zostały
kwiaty pod tablicą pamiątkową oraz zapalono symboliczny znicz. Zawody otworzyła
zastępca burmistrza Elżbieta
Dmitruk, życząc uczestnikom
rekordowych startów. Lekkoatletyczny Memoriał gromadzi
zawsze najlepszych zawodników ze szkół czeladzkich. Tak
było i tym razem, gdzie ponad
150-osobowa reprezentacja zawodniczek i zawodników ze
wszystkich szkół podstawowych, gimnazjalnych rywalizowała o najwyższe sportowe
laury. W tym roku Julka Otorowska z SP2 poprawiła rekord
Memoriału w biegu na 60 m
dziewcząt szkół podstawowych
wynikiem 8,58 s. Drużynowo
w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła SP2, przed
SP7 kolejne miejsca zajęły SP1
i SP3, w gimnazjach triumfowało G3 przed G1 i G2.
Zwycięzcami w poszczególnych
konkurencjach zostali:
II Mistrzostwa
Czeladzi
w jeździe
na rolkach
19
września z inicjatywy
radnej Ewy Fronczek
oraz Stowarzyszenia Forum
Czeladzian odbyły się zawody
w jeździe na rolkach. Impreza, która odbyła się w Parku
Jordan, przeznaczona była
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każdy
zawodnik do pokonania miał
XVIII Memoriał im. Józefa Pawełczyka
• wśród szkół podstawowych:
1. 60m – Julia Otorowska SP2,
Dawid Szuliński SP1
2. 300m – Oksana Naziębło
SP1, Kamil Czarny SP7
3. 600/1000m – Sonia Rencher
SP2, Damian Urbański SP2
4. skok w dal – Kinga Maziar
SP2, Dawid Szuliński SP1
5. rzut piłką palan. – Julia Otorowska SP2, Krystian Kurasz SP7
• wśród szkół gimnazjalnych:
1. 100m – Weronika Lewandowska G3, Patryk Koszela G2
2. 300m – Marta Gąsiorek G3,
Bartosz Skonieczny G2
3. 600/1000m – Kaja Wilczak
G2, Michał Zimoch G2
4. skok w dal – Zuzanna Nowak
G3, Hubert Kulik G1
5. kula 3/5 kg – Aleksandra Przybyłek G2, Patryk Koszela G2
trasę 700m. A oto zwycięzcy:
w kategorii klas 1-3 dziewcząt
– Weronika Lubszczyk (SP 7),
w kategorii klas 1-3 chłopców –
Patryk Pojawa (SP 1), w kategorii klas 4-6 dziewcząt – Karolina Wojtas (SP 1), w kategorii
klas 4-6 chłopców – Mateusz
Łata (SP 1), w kategorii gimnazja dziewczyn – Maria Kusa (G
1). Dla najlepszych zawodników przygotowane były puchary, medale, dyplomy i słodycze.
Już za rok kolejne zmagania na
rolkach. Fotorelacja z zawodów
na stronie internetowej www.
ewafronczek.pl
Cenne trofea
dla czeladzian
EWA FRONCZEK
Najlepsi zawodnicy nagrodzeni
zostali medalami, a zwycięskie
szkoły otrzymały puchary i dyplomy. Organizatorami zawodów byli Miejski Szkolny Związek Sportowy i Miejski Czeladzki Klub
Sportowy, przy współudziale
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „Saturn”.
ANDRZEJ MENTEL
biegi przełajowe
października w Chorzowie
odbyły się zawody w biegach przełajowych. I miejsce
zespołowo wywalczył MOSiR
-TKKF Czeladź, zdobywając
Puchar Prezydenta Chorzowa
i Paterę Dziennika Zachodniego. W biegu na 1000m chłopców
I miejsce zdobył gimnazjalista
Mateusz Szastak. W biegu na
3000m kobiet najlepsze były:
Barbara Jakubczyk (II miejsce)
11
i Wanda Trybek (V miejsce),
a wśród mężczyzn: Krzysztof
Borowski (I miejsce), Edward
Antolak (III miejsce), Waldemar
Mazur (IV miejsce) i Tadeusz
Wilk (V miejsce). Najlepsi z Czeladzi w biegu na 5000m: Mirosław Sindera (III miejsce), Ryszard Niedźwiecki (IV miejsce),
Wojciech Imbor (V miejsce),
Zbigniew Galas (VI miejsce ).
nordic walking
3
października br. w Gdańsku odbył się Finał Pucharu
Polski w Nordic Walking. Czeladzianie powrócili z zawodów
z kolejnymi laurami. Na dystansie 10 km I miejsce w kategorii
mężczyzn w wieku 70 lat zdobył
Edward Kurek. Trzecie miejsce
zajął Bogdan Ścibisz.
2015 październik ECHO CZELADZI
17
N
w
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE
KOREPETYCJE
• MGR FILOLOGII hiszpańskiej- korepetycje tanio. Czeladź, tel.506661-401.
• MAT.-FIZ.-CHEM. Tel. 513 381 813, 32 267 66 02.
• JĘZYK niemiecki – doświadczony
nauczyciel – germanista udziela
korepetycji na wszystkich poziomach nauczania. Przygotowanie
do egzaminów. Tel. 510-254-300
lub 32 265 35 59.
• NIEMIECKI - nauczyciel udzieli
korepetycji na każdym poziomie
zaawansowania. Tel. 514 777 193.
RÓŻNE
• ABSOLWENTKA filologii hiszpańskiej, bardzo dobra znajomość obsł. komputera (progr.
WORD, EXCEL, POWERPOINT),
prawo jazdy, szuka pracy. Tel.506661-401.
• WYNAJMNĘ lokal w centrum
Czeladzi w dobrym punkcie. Tel.
662 322 843.
• JESIENNA pielęgnacja ogrodów, sprzątanie liści Arbol-Garden. Tel. 517 773 038.
• SPRZEDAM 3 piętrową kamienicę w Czeladzi, ul. Rynek (700
m. kw.), cztery lokale użytkowe.
Tel. 798 758 465; 601 470 706.
• KANCELARIA Adwokacka, adwokat Mariusz Dudała świadczy usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego,
gospodarczego i handlowego,
•
•
•
•
•
•
•
•
} Przyjmowane są do końca danego miesiąca } Za treść ogłoszeń Redakcja i Wydawca nie odpowiadają.
karnego, prawa spółek. Czeladź
ul. Trzeci Szyb 12 A, tel. 695 838
666; www.lcg.com.pl; e-mail: lcg.
[email protected]
WYNAJMĘ lokal użytkowy
w Czeladzi, ul. Rynek 18 (niedrogo). Tel. 601470706.
ZAKŁAD Betoniarski Adam
Głuchowski w Czeladzi oferuje
pustaki, płyty dachowe, bloczki
fundamentowe, nadproża, słupki
geodezyjne. Tel. 601 515 765.
SPRZEDAM dom jednorodzinny
piętrowy, ocieplony, gotowy do
zamieszkania. Okolica cicha, spokojna. Blisko szkoły, przedszkole,
sklepy. Cena do uzgodnienia. Tel.
513 723 681.
NOCLEGI w Czeladzi, ul. Reymonta 95. Tel. 504 269 152.
SPRZEDAM dom ok. 130 m kw.
w Czeladzi, ul. Kilińskiego 17, mogą zamieszkać dwie rodziny, bo
są dwa niezależne wejścia. Cena
299 tys. Tel. 504 269 152.
NAWIEWNIKI powietrza montaż
na oknach już zamontowanych,
Czeladź ul. Szpitalna 9 tel. 501478-135 lub 32 360-66-85.
OKNA i drzwi – Czeladź ul. Szpitalna 9, Konkurencyjne ceny,
najlepsza jakość. Tylko do końca
września 2015 do zamawianych
okien parapety gratis tel. 501478-135 lub 32 360-66-85.
DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji,
materiały i wykonawstwo tel. 32
360 66 85, 501-478-135.
WAŻNE TELEFONY
INFORMATOR
URZĄD MIASTA: Centrala (Punkt Informacyjny): 32/ 76 37 910, 32/ 76 37 900
STRAŻ MIEJSKA: (Służba Stałego Dyżuru): 32/ 76 37 964, 32/ 76 33 697 (całodobowy)
KOMISARIAT POLICJI ul. Staszica 5. Tel. 32/ 269 85 10, 32/ 269 85 11
POGOTOWIE RATUNKOWE ul. Wojkowicka2. Tel. 112, 999
KLUB ABSTYNENTA „METAMORFOZA” Czeladź, ul. 11 Listopada 8. Tel. 503028712.
Jeżeli Twoim problemem jest nadużywanie alkoholu - możemy Ci pomóc:
wtorek 1700 - 2100 - terapia, czwartek 1700 - 2100 - spotkania społeczności.
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA,
ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala). Tel. 32/ 265 17 47 wew. 265. Porady psychologa od pon. do pt. w godz. 800-1500.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CZELADZI
siedziba: Urząd Miasta, pokój 206, tel. 763-79-83
MITINGI GRUPY AA „Czeladź” odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 1800, w siedzibie Zakonu Misjonarzy z Mariannhill, ul. Legionów 2. Tel. 32/ 265 87 22.
MIEJSCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27. Tel. 32/ 265 68 11 lub 32/ 265 14 42.
KATOLICKI TELEFON ZAUFANIA 32 29 29 893 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-21.00
OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE.
Tel. 801 12 00 02 czynny od poniedziałku do soboty w godzinach
8.00-22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach 8.00-16.00
POMARAŃCZOWA LINIA DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE UPIJAJĄ SIĘ.
Tel. 801 14 00 68 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-20.00
PORADY W SPRAWACH PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII prowadzone przez:
- Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Katowice, tel. 32 206 82 17 czynny poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 15.00-19.00 oraz w środy w godzinach 10.00-13.00
- Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii, tel. 801 19 99 90 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-21.00
CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 22 692 82 26
PIK - PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY, Czeladź ul. Wojkowicka 2, tel. 607-089993 (czynny w godzinach pracy specjalistów). Prowadzi: konsultacje dla osób uzależnionych
od alkoholu i ich rodzin (wtorki od 1530 do 1730), porady prawne (co 2 tygodnie, w środy
od 1500 do 1900), konsultacje w sprawach przemocy domowej (środy od 1600 do 1900),
konsultacje dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin (czwartki od 1530 do 1930).
18
ECHO CZELADZI październik 2015
• MALOWANIE, kafelkowanie,
drobne prace remontowe (renowacja mebli drewnianych oraz
schodów) i wykończeniowe,
kompleksowe sprzątanie/mycie
okien/ po remontach, najchętniej
w weekendy. Tel. 501-406-592.
• REUMATOLOG- INTERNISTA
lekarz Karina Sobiegraj-Maryniak
Czeladź ul. Bytomska 12 telefon do rejestracji 32-763-59-49,
kom.798-650-581.
• SPRZEDAM dom położony
w spokojnej części Wojkowic. Budynek mieszkalny, wolnostojący,
1 piętrowy, w całości podpiwniczony o powierzchni 150 m
2, usytuowany na działce 1045
m 2. Centralne ogrzewanie węglowe, woda ciepła. W okolicy
znajduje się szkoła, przedszkole,
sklepy. Cena 329 000zł.Tel-509
988 265.
• FOTO-VIDEO - oferujemy szeroki
zakres usług foto-video. Tel. 504
867 524 www.video-czeladz.pl
• WESELA, komunie imprezy okolicznościowe u klienta. Profesjonalna obsługa kelnerska i kucharska, smaczna kuchnia. Polecamy
się przy organizacji wesel przy
salach OSP jak również ogródkach działkowych.www.wesela.
czeladz.pl Tel. 512-281-730.
• SZCZAWNICA - zapraszamy na
wypoczynek do Szczawnicy.
Zapewniamy noclegi w dużych
i nowiutkich pokojach z pełnym
węzłem sanitarnym TV, WI-FI. Tel.
600-914-958.
• SPRZEDAM mieszkanie M-4 ,II p.
47 m na Oś. Musiała. Tel. 600 933
970, 600 821 576.
• NAPRAWA komputerów z dojazdem do klienta. Tel. 513-648-861.
• TRANSPORT Krajowy oraz Międzynarodowy Spedycja 503043-333.
• WYNAJMĘ magazyn w czeladzi
bądź okolice do 100m2 lub większy najlepiej z rampą. Tel. 604767-698.
• POGOTOWIE- Komputerowe
DARKOL, komputer się zawiesza,
Internet przestał działać, wirusy
prześladują twój komputer, nie
chodzi twoja ulubiona gra. Potrzebujesz profesjonalnej pomocy. tel. 511-24-19-91.
• PORTRETY artystyczne na zamówienie (rysunek, malarstwo)
z dostarczonej fotografii. www.
teresastrojniak.pl tel. 512 091 395.
• KURS prawa jazdy kat. A, B, B+E,
Czeladź ul. Katowicka105 (obok
sklepu żeglarskiego) szkolimy na:
Toyotach Yaris i Suzuki Gladius.
Doświadczeni instruktorzy. Jazdy
przed egzaminem i doszkalające
dla osób posiadających prawo
jazdy. Tel. 602 766 552.
• KURSY: obsługa wózków widłowych, operatorów suwnic, HDS-y.
Tel. 602 766 552, Czeladź ul. Ka-
•
•
•
•
•
towicka 105 (obok sklepu żeglarskiego).
SPRZEDAM szafę trzydrzwiową,
brązową, wysoki połysk, wys.
2.20 cm, szer. 150 cm. Cena 150
zł. Tel. 535 528 516.
SPRZEDAM 5 szafek kuchennych, wiszących i 4 szt. Stojących,
kolor jasny, meblowy. Każda po
25 zł. Tel. 535 528 516.
SPRZEDAM 2 fotele pokojowe,
kolor bordowy, opierania ciemne,
po 50 zł. Tel. 535 528 516.
PRZYCHODNIA Weterynaryjna
ul. Zwycięstwa 36, Czeladź-Piaski. Tel. 265-91-95. Przypominamy o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.
M.E.R.S.I.- Bytomska 15 Zaprasza 6.00-17.00. Doładowania
telefonów, prasa, pamiątki, kosmetyki La Rive, Biały Jeleń - cała
gama. Porcelana Klimt, kadzidełka. Punkt nadawania i odbierania
paczek GLS. Tel. 518-639-888
e-mail [email protected]
PRACA
• PRZYJMĘ pracownika na ręczną
myjnie samochodów ciężarowych. Oferujemy Umowę o pracę.
Zainteresowanych proszę o wysłanie CV na adres e mail: [email protected]
• AVON - zostań konsultantką - zarabiaj szybko, łatwo i przyjemnie.
Super program dla nowych konsultantek. Kosmetyki gratis. Marzena tel. 604 358 917.
ECHO CZELADZI
Miesięcznik samorządowy
ukazuje się od 1991 r.
Nr 10/273 październik 2015
wersja elektroniczna na: www.czeladz.pl
ISSN 1234-4966
Wydawca:
Urząd Miasta Czeladź
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
tel. 32 76 37 900 (centrala)
Redaktor naczelna
Wiesława Konopelska
[email protected]
tel. 32 76 37 981
Opracowanie graficzne i skład:
Teresa Strojniak
Portal www.czeladz.pl
[email protected]
tel. 32 76 37 914
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
zmian i skracania dostarczonych materiałów oraz
nadesłanej korespondencji.
Za treść ogłoszeń redakcja
I WYDAWCA nie odpowiadają
Druk: Drukarnia MikoPol Radzionków
Nakład 6 000 egz.
WSPOMNIENIA
kę…”
Z rodzinnego
albumu czyli...
„Daruję Ci tę
fotografkę...”
przechowuje się chociaż kilku starych
one zębem czasu, przedstawiają osoby
kolenia, wracamy pamięcią Niepowtawane na odwrotnej stronie zdjęcia, jak
”, „W dowód przyjaźni dla przyjaciela
sną Górę” i wiele innych. często pięknie
ie ma
chyba
rodziny,
ażyłości, żywionych
uczuć,
zapiskiem
w której
nie przechowuzył fotograf. Czasem
są przejmującym
N
je się chociaż kilku starych
fotografii. Pożółkłe, często
asy! Dzisiajnadgryzione
fotografujemy
wszystko
zębem
czasu,
ebry „produkujemy”
tysiące
zdjęć,
ale
przedstawiają
osoby
szczególbliskie,komputerów
do których,czy
przez
wietlane nanie
pulpitach
pokolenia,
wracamy
pamięcią.
ych pełnią podobną rolę jak niegdyś te
Niepowtarzalną wartością są
at do ozdobnych
albumów.zapisywane na
też dedykacje
: przeszła długą
drogę od
wyjątkowego,
odwrotnej
stronie
zdjęcia, jak
chociażbytete:
„Daruję
Ci tę folfie… Na szczęście
stare
wzruszają
tograf
kę…”,
„W
dowód
przyależnie od postępu technicznego i glojaźni dla przyjaciela Miecia…”,
h.
„Pamiątka z pielgrzymki na
ne na tej wystawie:
zwyczajni
ludzie
Jasną Górę”.
Są świadectwem
zażyłości,
żywionych
uczuć,
e też codzienni:
zabiegani,
zatroskani,
ważnego
wydarzeeba odnieśćzapiskiem
się do osób,
które otwarły
nia, któremu towarzyszył fotoyły z nich rodzinne
pamiątki
i podziegraf. Czasem
są przejmującym
yć może zainspirują
w
ten
sposób
inne
ostatnim śladem i kontaktem…
Chciałoby
się
powiedzieć,
w, albo zdołają uchronić przed zniszczegdzie Przecież
te czasy!
fotonczą fotografię.
w Dzisiaj
ten prosty
grafujemy wszystko i wszystć o ludziachkich,
którzywpozostali
wyłącznie
dowolnej chwili, bez
h, w których
żyli, o„produkujemy”
tym co kochali, tysiąco
celebry
m zasmucenia.
Powstaje
też do
opowieść
ce zdjęć,
ale czy
nich wracamy? Na
szczęście,i tym,
te stare
ach, wyznawanych
wartościach
są niezwykłym przystankiem
m.
w naszym zabieganym życiu.
Dlatego tak cenne są zbiory
i bohaterom
tej ekspozycji
należą się Biprezentowane
w Miejskiej
oże być nam
żal,
że
skromne
bibliotece Publicznejprogi
na wystawie
„Z
rodzinnego
albumu.
kich naszych zasobów. Ale przed nami
i czeladzianie
dawbo zawszeCzeladź
wydarzenia,
które choćwna
nej fotografii”. Z ogromną
mnym powodzeniem. Są niezwykłym
wdzięcznością trzeba odnieść
u.
się do osób, które otwarły rodzinne albumy, szafy i szuflaZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW
dy, wydobyły z CZELADZI
nich rodzinne
pamiątki i podzieliły się nimi
z oglądającymi tę wystawę.
A byli to państwo: nieżyjąca
już Teresa Barańska, Andrzej
Chlęch, Krystyna Długosz,
Aleksand ra Domcz y ńska ,
Halina Haber, Katarzyna Hachulska-Olszewska, Jadwiga
Kisiel, K r ystyna i Marian
Kitowie, Jan Kotarski, Henryka i Antoni Krawczykowie,
Anna Kwiatkowska, Witold
Lisik, Andrzej Mikodyński,
Bożena Plutecka, K r yst y na
Plutecka, Henryka Polakowska, Lucyna i Jerzy Polakowscy, Artur Puchała, Artur Rejdak, Izabela Rojewska, Jacek
Szkocny, Agnieszka Wajgiel
i Anna Zarębska.
Wszystkim darczyńcom –
współtwórcom i bohaterom tej
ekspozycji słowa pięknego podziękowania składają organizatorzy wystawy: Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie
Miłośników Czeladzi.
Czeladź i czeladzianie w dawnej fotografii
Galeria „Exlibris” Miejskiej Biblioteki Publicznej
Czeladź, październik/listopad 2015
Fotografie pamiętające XIX wiek udostępnione zostały przez Artura Puchałę Andrzeja Chlęcha, Henrykę Krawczyk i Bożenę Plutecką.
Fragment ekspozycji.
2015 październik ECHO CZELADZI
19
•
Redaguje: Wiesława Konopelska
Śladami sztuki najnowszej
Foto. Mariusz Gross
CZELADŹ – ARTYŚCI I ICH DZIEŁA
VICTOR
GRADOS
R
ocznik 1963. Jest Peruwiańczykiem – urodził się w nadmorskiej miejscowości na północ
od Limy. Przez kilka lat mieszkał
w Neapolu. Fotografią interesował się od zawsze i do dziś jest
to jego wielka pasja. Zdjęcia zaczął robić podczas kilkuletniego
pobytu we Włoszech, a fotografia była jego głównym źródłem
utrzymania. W tym czasie, w Neapolu ukończył szkołę fotograficzną przy Universita Popolare,
a także poznał w tym mieście Po-
lkę ... z Czeladzi. 18 lat temu postanowili przyjechać do Polski i tutaj
żyć. Zamieszkali w Czeladzi. W tym
czasie Victor Grados uzyskał obywatelstwo polskie.
- W Polsce, na początku, bez znajomości języka polskiego trudno było mi
funkcjonować, a fotografia nie była
tak popularna jak dzisiaj. Musiałem
więc znaleźć sobie dodatkowe zajęcie
i zostałem kucharzem – mówi Victor
Grados. Do tej pory zawodowo pracuje w tej branży – jest menagerem
restauracji w jednym z katowickich
hoteli. Nadal sporo czasu poświęca
swojej pasji – fotografii.
Victor Grados dał się poznać w Czeladzi jako fotograf już wiele lat temu,
kiedy to zdobywał swoje pierwsze
laury podczas konkursów fotograficznych pt. „Miasto widzę stare i nowe...”
organizowanych przez Urząd Miasta.
Jego prace wyróżniały się interesującą koncepcją artystyczną, kompozycją i dobrym warsztatem.
Od kilku lat jest członkiem Śląskiego
Towarzystwa Fotograficznego, skupiającego wielu znakomitych fotografów i fotoreporterów z regionu.
W swoich zdjęciach pokazuje głównie Śląsk i Zagłębie, fotografuje od
lat swoje miasto – Czeladź.
Pierwszą autorską wystawę fotografii, wykonanej w Peru zaprezentuje
w styczniu przyszłego roku, w galerii
Exlibris Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czeladzi. (wk)

Podobne dokumenty

Pielgrzymi zawitali do Czeladzi

Pielgrzymi zawitali do Czeladzi Dziękuję także strażnikom Straży Miejskiej, którzy od lat dostarczają „Echo Czeladzi” do blisko 100 punktów na terenie miasta. Słowa podziękowań kieruję także do wszystkich kolporterów – staramy si...

Bardziej szczegółowo