poz. 1-122 - Antykwariat LOGOS

Transkrypt

poz. 1-122 - Antykwariat LOGOS
O sztuce nowoczesnej… poz. 35
ARCHITEKTURA
ARCHEOLOGIA
SZTUKA
1. ABANCOURT de FRANQUEVILLE Helena de (1874-1942): Katalog zabytków XVIII
w. Muzeum Narodowego w Krakowie.
Opracowała i historycznemi objaśnieniami
opatrzyła… Kraków: Muzeum Narodowe,
1906. – XV, 224 s., [8] k. tabl., 17 cm, brosz.
wyd. Wydawnictwa Muzeum Narodowego
w Krakowie T. VI. Katalog obejmuje następujące działy: Malarstwo; Rzeźba; Przemysł
artystyczny i Zabytki kultury. Zawiera perfekcyjne i zwięzłe w słowach opisy zabytków
(np. „Na tle ciemno bronzowem, trochę jaśniejszem dookoła głowy, postać króla w popiersiu zwraca się nieco ku lewej, biała peruka, przypomina rodzaj „vergette” z kokardą z tyłu”). Minimalne zagięcia
krawędzi okł. i uszczerbek grzbietu. Stan ogólny bardzo dobry.
100. –
2. ALBUM zabytków przedhistorycznych Wielkiego Księstwa Poznańskiego zebranych w Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Z. 2. Wydał
K[lemens] Koehler (1840-1901). Z 21 tablicami. Poznań: Wydaw. Tow. Przyj.
Nauk, 1900. – 47 s., 21 [od XXI-XLI] k. tabl. fotografie, 47 × 32
cm, opr. wyd. ppł. Tyt. i tekst
także w języku niemieckim.
Okładka przybrudzona, w k.
tyt. obcięta dolna krawędź marginesu, blok w stanie znakomitym. Il. patrz s. 276.250. –
3. BACH M A N N A lf red:
Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem. Z 31 rycinami w tekście. Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1929 – [2], 205,
[1] s., 31 il., 25 cm, brosz. (bez
opr.). Analiza porównawcza
konstrukcji, kształtu, pokrycia,
ornamentu, jak i nazewnictwa
z tym związanego.
120. –
5
4. BATOWSKI Zygmunt (1876-1944): Norblin.
Lwów: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych, 1911. – [4], 219, [1] s., 126 il., 22 k. tabl.
(w tym 2 rozkład.), 25 cm, opr. ppł. złoc.
Nauka i Sztuka T. XIII. Zażółcenia bibułek
przekładkowych, czysty egz.
90. –
5. BAYROS Franz, von (Choisy Le Conin 18661924): Bilder aus dem Boudoir der Madame
C. C. Dreissig Heliogravüren. [B.m.]: Privatdruk, 1912. – [2] k., 30 k. tabl. heliograwiur
w passe-partout, 43 × 33 cm, teka półpłócienna
oklejona barwnym papierem z motywami roślinnymi i tytułem umieszczonym centralnie.
Prywatne wydanie w nakładzie 300 numerowanych egz., ten nosi 258, ekscentrycznego austryjackiego artysty znanego
w środowiskach dekadenckiej bohemy, epatującego wyrafinowanym erotyzmem, z elementami masochizmu i fetyszyzmu. Intrygujące scenki, często na
granicy dobrego smaku, ujmujące doskonałością kompozycji i wyrafinowanym
rysunkiem. Teka kompletna, w bardzo dobrym stanie.
6 000. –
6. BOCHNAK Adam (1899-1974): Z dziejów malarstwa gotyckiego na Podkarpaciu. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1934. – [4], 40 s, 28 il., 26 cm,
brosz. wyd. Pieczątka „Dr Józef Muczkowski” (1860-1943). Z dedykacją autora
dla tegoż. Odb.: Prace Komisji Historji Sztuki, t. 6 z. 1. Materiały do historii
polskiego malarstwa sakralnego z okresu gotyku na Podkarpaciu Północnym
w XV-XVI w. Papier kredowy.
50. –
6
7. BUCZKOWSKI Kazimierz i PRZEORSKA-EXNEROWA Zofia: Wystawa miniatur na
tle wnętrz pałacu Hr. Pusłowskich. Kraków:
Muzeum Narodowe, 1939. – 95, [1] s., il., 25
cm, brosz. wyd. Prezentacja kilkuset miniatur
z prywatnego zbioru hr. Xawerego Pusłowskiego w Krakowie. Zawiera równocześnie
opis najcenniejszych zabytków zgromadzonych w pałacu kolekcjonera. Wyjątkowa wystawa okresu międzywojennego w prywatnym
pałacu krakowskim.
80. –
8. CIEŚLA Henryk (1895 –): Style historyczne. Architektura. Ornamentyka. Rzemiosła.
Lwów: nakł. autora, 1930. – 113, [2] s., 230 rys.,
20 cm, brosz. wyd. Praktyczny przewodnik po
stylach sztuki na przestrzeni wieków zilustrowany licznymi rysunkami. Obejmuje okres od
starożytności do biedermeieru. Projekt okł.
autora. Zażółcenia kart i niewielkie przybrudzenia okł. Stan ogólny dobry.
60. –
9. CORBLET Jules: Ołtarz chrześcijański. Studium archeologiczno-liturgiczne;
przer. i wiadomościami swojskiemi uzup.
A.(ntoni) Brykczyński (1843-1913). Warszawa: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1892. – 173,
[3] s., 3. k. tabl., 20,5 cm, opr. pł. Opracowanie dotyczące genezy i rozwoju historycznego ołtarzy w kościołach katolickich i ich
poszczególnych części składowych. Zawiera
uzupełnienia dotyczące Polski, w tym informacje o historycznych, pamiątkowych lub
artystycznych przedmiotach liturgicznych
w kościołach krajowych.
100. –
10. CZAPSKI Józef (1896-1993): Józef Pankiewicz (1866-1940). Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce. [Warszawa]: M. Arct, 1936. – 205
s., portret, tabl. kol.: [4] s. tabl. w ramach paginacji, oraz [84] s. tabl., 25 cm, opr. pł. wyd.
Bogaty materiał monograficzny, z powodu
pięćdziesięciolecia pracy twórczej artysty (1885-
7
1935), napisane przez malarza doceniającego odrębność artystyczną Pankiewicza w sztuce polskiej.
150. –
11. GAWLIK Zygmunt (1895-1961): Protestuję! Kraków: nakł. autora, 1939. – [5]
s., [8] s. tabl., 35 cm, luźne karty. Dotyczy projektu przebudowy dawnej cerkwi w Częstochowie na kościół z załączonymi planami tegoż przedsięwzięcia.
Polemika dotyczy stosunków w Zarządzie Miasta utrącających przychylnie
przyjęty wcześniej projekt. Dołączono fotografie i plany odkryć i prac konserwatorskich autora (w kośc. św. Salwatora na Zwierzyńcu, Jędrzejowie i Grzegorzewicach) oraz zrealizowanych projektów architektonicznych kościołów
(w Leńczach, Prokocimiu, Murckach i Częstochowie). Ponadto prace malarskie i rzeźbiarskie Z. Gawlika, który
był architektem obiektów sakralnych.
Ślady składania i minimalne naddarcia na krawędziach.
100. –
12. GRISEBACH H.: Das polnische Bauernhaus. Mit 88 Original-Aufnahmen, einer Karte im Text
und 18 Tafeln. Beiträge zur polnischen Landeskunde. Reihe B, Band
3. Berlin: Gea Verlag, 1917. – [8],
106, [3] s., 88 il. (w tym mapka),
18 tablic z rys. inwentaryzacyjny-
8
mi tradycyjnego budownictwa:
plany zagród, rzuty, przekroje,
elewacje, etc., 27 cm, opr. wyd.
ppł., grzbiet zdublowany, drobne zaplamienie końcowych kart
od strony grzbietu. Interesujące
opracowanie z czasów okupacji
niemieckiej, rzetelna merytorycznie publikacja.
250. –
13. GUMOWSKI Maryan (18811974); Portrety Kościuszki. (47 reprodukcyi). Lwów: H. Altenberg,
G. Seyfarth, E. Wende i Ska, 1917.
– [6], 80, [2] s., portret, 38 s. il., 24
cm, opr. wyd. ppł. Studya Ikonograficzne do Dziejów Polskich T.1.
Obejmuje wizerunki Kościuszki
na obrazach, sztychach, medalach
i rzeźbach do początków XX wieku. Przybrudzenia na odwrocie i otarcia
grzbietu. Wewnątrz i na licu czysty egz.
150. –
9
14. HECHT Józef (1891-1951): Quelques aventures de Maître Renart. Burins de Joseph Hecht. Paris: Michel
de Romilly, la jeune gravure contemporaine, 1950. – 75, [4] s., [6]
miedziorytów całostronicowych
i [8] w tekście, 34 cm, opr. karton
oklejony papierem, kartonowy futerał. Nakład 265 egz., ten na papierze Rives nosi nr 122. Grafiki
jednego z najwybitniejszych miedziorytników okresu dwudziestolecia międzywojennego, pochodzenia
żydowsko-polskiego, mimo międzynarodowego uznania, nienotowanego w „Słowniku artystów polskich”
Inst. Sztuki PAN.
1 500. –
15. [JAKIMCZUK Aleksander (1899-1970)] WYSTAWA obrazów… 15-29 kwietnia 1932 r. Warszawa: Salon sztuki C. Garlińskiego, 1932. – 14, [1] s., il., 22 cm,
brosz. wyd. Exlibris Czesława Garlińskiego z herbem Jastrzębiec. Dwa późniejsze podpisy własnościowe. Wystawa prac malarza rodem z Wołynia w renomowanym salonie warszawskim,
który znaczną część twórczości poświęcił tematyce miejscowej, z elementami folkloru (np. huculskiego). Autor był też luźno związany
ze Stanisławem Szukalskim. Obrazy olejne w niniejszym katalogu
wystawiono w dość znacznych cenach. Przykładem tego było „Kopanie kartofli” sprzedane ponownie w ostatnim dziesięcioleciu na
aukcji za relatywnie wysoką sumę,
jak na artystę, którego biogramu
poza ukraińską Wikipedią, nikt
dotąd nie opublikował. Przedmowa prezentująca artystę od strony
malarskiej autorstwa Franciszka
Siedleckiego. Dołączono cennik
prac. Stan bardzo dobry.
50. –
10
16. KATALOG I. Wystawy Towarzystwa
„Polska Sztuka Stosowana”. Kraków:
Muzeum Narodowe, 1902. – 31 s., il.,
23 cm, brosz. wyd. Katalog 221 obiektów rzemiosła ludowego prezentowanych na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Egz. nierozcięty.
Karta tyt. podklejona, brak narożnika. Poza tym stan dobry.
50. –
17. KATALOG typowych domów
dla drobnego budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: Bank Gospodarstwa Krajowego, 1934. – [138] s.,
il., 21 × 30 cm, brosz. wyd. Katalog setek projektów budownictwa mieszkaniowego kredytowanych przez bank.
Na karcie tyt. obcięty pasek górnego
marginesu. Drobny uszczerbek lica
grzbietu i zagięcia narożnika. Stan
ogólny dobry.
100. –
18. K ATALOG wystawy zabytków meta low ych w połączeniu
z zabytkami cechów krakowskich
otwartej w miesiącu wrześniu 1904
roku: I. Dział Zabytków Metalowych; [przedmowa Leonard Lepszy (1856-1937)]. Kraków: Komitet
Wystawy, 1904. – 53, [1] s., [8] k.
tabl., 23 cm, brosz. wyd. Katalog
715 obiektów wraz z opisem i proweniencją własnościową.
100. –
11
19. KIESZKOWSKI Jerzy: Wczasy naszych ojców. „Wystawa amatorów”
w Wiedniu w lutym i w marcu 1913
roku. Kraków: nakł. autora, 1913.
– 62 s., 18 il. na 16 k. tabl., 23 cm,
brosz. wyd. Odb. z „Przeglądu Polskiego”. Opis wystawy „Najjaśniejsi artyści amatorzy” w Austriackim
Muzeum dotyczącej europejskiej
sztuki amatorskiej w XVII-XIX
w. w dziełach głów ukoronowanych i wysoko urodzonych. Autor
w stylu ówczesnego reportażu opisuje dzieła i ich twórców. Nie brak
wśród nich związanych z Polską,
jak król Zygmunt III Waza oraz
przedstawiciele rodów Mniszchów,
Radziwiłów, Tarnowskich czy Załuskich. Część przedstawionych tu
obiektów pochodziła z galicyjskich
pałaców (m.in. z Dzikowa Tarnowskich). Okł. lekko uszkodzona
i przybrudzona (podklejona). Stan
ogólny dobry.
60. –
20. KOPER A Feliks (1871-1925), PAGACZEWSKI Julian (1874-1940):
Polskie Muzeum czyli Zbiór sześćdziesięciu czterech podobizn naszych zabytków wraz z ilustrowanym tekstem obejmującym szkice
z zakresu historyi sztuki […]. Kraków: St. Zarewicz, [1909?]. – [2],
8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 s., il., 64
k. tabl., 38 × 29 cm, teka ze skórzanym pięciopolowym grzbietem
ze sztucznymi zwięzami i skórzanymi narożnikami; centralnie na
licu tytuł z oryginału wklejony w okładzinę. Pierwotnie całość stanowiło 12
zeszytów, tu po skompletowaniu, oprawiono w tekę imitującą album. Stan
znakomity.500. –
12
21. KOTKOWSKI Zygmunt (1901-1979): Z okazji wystawy 1000 lat sztuki w Polsce. Paryż – Londyn:
[b.w.], 1970. – 51 s., il., 25 cm, brosz. wyd. „Niezależny Dodatek Dyskusyjny” przy paryskich „Horyzontach”. Pięć szkiców o sztuce polskiej – m.in.:
„Polsko-angielskie związki artystyczne”; „Niektóre
zamki, pałace i dwory w Polsce” i „Najpotworniejsi
rabusie polskiej kultury”.
40. –
22. KOZICKI Władysław (1879-1936): Sztuka polska.
(Zarys rozwoju polskiego malarstwa i rzeźby).
Warszawa: Ministerstwo Sztuki i Kultury, 1920. –
18, 20 s., 28 s. tabl., il., 24 cm, brosz. wyd. Krótka
historia polskiej sztuki zilustrowana przykładami,
w tym wielu współczesnych obiektów XIX-XX w.
Okł. wg projektu rys. Wł. Skoczylasa, winiety na
kartach tytułowych rys. Cz. Młodzianowskiego,
zdjęcia fot. A. Masłowskiego. Tekst i tytuł również
w jęz. franc. Drobne przybrudzenia na grzbiecie
i obrzeżach, wewnątrz czysty egz.
80. –
23. K RULL Germaine (1897-1985): 100 × Paris.
[Wprowadzenie Florence Fels]. Berlin-Westend:
Verlag der Reihe, 1929. – XXXI s., 100 całostronicowych reprodukcji fotografii w sepii, 25 cm, opr.
13
karton. Wczesne wydawnictwo urodzonej w Poznaniu (o pochodzeniu niemieckim, polskim, francuskim i holenderskim) wybitnej fotograficzki i rewolucjonistki, o wielce skomplikowanej biografii, zaliczanej do grupy czołowych
artystów modernizmu, o niekwestionowanym wkładzie do historii światowej
fotografii. Okładka nadpęknięta, blok czysty.
150. –
24. K RU S Z Y Ń S K I Ta d e u s z
(1884-1959): Dzieje sztuki starochrześcijańskiej. Kraków: J.
Czernecki [1914]. – [6], 461,
[3], LXXVII s., il., 20 k. tabl.
(kolorowe), 25 cm, opr. pł.
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu. Studium z zakresu historii sztuki sakralnej
obejmujące starochrześcijańską architekturę, malarstwo
i rzeźbę oraz rzemiosło artystyczne w Azji, Afryce i Europie. Papier kredowy. Drobne
przybrudzenia okł. Wewnątrz
stan bardzo dobry.
200. –
25. KÜHNEL Artur (1874-1925):
Zasady budowy miast małych
i miasteczek. Z 136 rysunkami. Lwów: Księgarnia Polska
Bernarda Połonieckiego, 1918.
– VII, 206, [2] s., il., [6] podwójnych k. planów, 23 cm,
opr. wyd. karton. Zagadnienia
Techniczne Odbudowy Kraju
15, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we
Lwowie. Stan znakomity. 120.
26. LEYKAM Marek [właśc. LEWIŃSKI Maurycy Jan (19081983)]: Sztuka liturgiczna.
Solur Szwajcaria: Tow. „Polen-Hilfe” staraniem Kom.
Ku ltura lno Oś wiatowego
Dywizji Strzelców Pieszych,
14
1943. – [3], 167, [1] s., 864 rys., 41 × 29
cm, opr. ppł. Praca doktorska napisana w Zurichu podczas internowania
żołnierzy DSP w Szwajcarii. Lewiński, przed II wojną publicysta i wielokrotnie nagradzany architekt m.in.
z prof. M. Kotarbińskim za projekt
parku romantycznego w Zułowie –
miejscu ur. J. Piłsudskiego, gmachu
Banku Gosp. Krajowego w Poznaniu;
po wojnie realizacja: Dom Towarowy
Okrąglak w Poznaniu, Stadion Dziesięciolecia z J. Hryniewickim, rozbudowa FSO na Żeraniu. Niniejsza
praca na prawach rękopisu wykonana
w Zynkodruku Fotoplast w Zurichu.
Stan doskonały.
500. –
27. ŁEPKOWSKI Józef (1826-1894):
Sztuka, zarys jej dziejów, zarazem
podręcznik dla uczących się i przewodnik dla podróżujących. Kraków:
Wydawnictwo Dzieł Tanich i Pożytecznych, 1872. – [2], IV, [2], 401,
[2], CLX XIX s., 104 il. (drzeworyty), plan, 22 cm, opr. płsk. z epoki
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Jest
to w istocie zarówno zarys historii
stylów w sztuce, jak i przewodnik po
zabytkach sztuki w Europie i świecie
z uwzględnieniem ziem polskich. Ilustrowany przykładami zabytków w drzeworytach sztorcowych. W paginacji
rzymskiej „Skorowidz dziejów sztuk pięknych z epoki chrześcijańskiej” oraz
„Wykaz miejscowości, w których są cenne zabytki sztuki” z notatkami uzupełniającymi piórkiem z epoki. Naturalne zażółcenia kart i nieduże otarcia
opr. Stan dobry.
200. –
28. MAŁACZYŃSKI Aleksander (1858-?): Jan Styka. (Szkic biograficzny). Lwów:
[b.w.], 1930. – 43 s., 17 il. na [16] k. tabl., 23 cm, brosz wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Odb. z „Księgi Pamiątkowej” II Gimnazjum im. Szajnochy we
Lwowie. Biografia artysty i reprodukcje jego cenniejszych obrazów. Kilka kart
z lekkimi śladami zalania na krawędziach. Stan ogólny dobry.
50. –
15
29. MASŁOWSKI Maciej (19011976): Henryk Grombecki 18831933. Warszawa: Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1936. – VII,
104, [2] s., 28 k.tabl., il., 28,5 cm,
brosz., blok luźny, zaciek górnego narożnika od strony grzbietu,
okładki luzem. Monografia twórczości przedwcześnie zmarłego
artysty i społecznika.
90. –
30. MAUCLAIR Camille: Florencja. Przekład autoryzowany
z franc. Leopolda Staffa. Z 75 rycinami. Lwów – Poznań: Wydawnictwo Polskie, 1926. – IX, 255,
[1] s., 75 k. tabl., 25 cm, opr. artystyczna, jasnobrązowa skóra z motywami roślinnymi rytmicznie
rozmieszczonymi na licu, grzbiet sześciopolowy, wyklejki barwione ręcznie,
otarcia krawędzi. Monografia miasta i artystów w okresie największego rozkwitu. Strony VIII-IX z plamką na marginesie. Zachowana przednia okładka
broszury.600. –
16
31. MAZURKIEWICZ Stanisław: Kolekcja dzieł sztuki hr. [!] Ursyn Rusieckich w Muzeum Narodowym w Krakowie. Warszawa: [b.w.], 1938. – 8, [2] s.,
23 cm, brosz. wyd. Krótki opis kolekcji ze zbiorów Józef i Stanisława hr. [!]
Ursyn-Rusieckich z Trojanki w pow. bałckim na Ukrainie, która znalazła się
jako dar w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
40. –
32. MODLITEWNIK Władysława Warneńczyka w zbiorach Bibljoteki Bodlejańskiej. Z uwzględnieniem zapisków Józefa Korzeniowskiego (1863-1921); oprac. Ludwik Bernacki (1882-1939), Ryszard Ganszyniec (1888-1958) i Władysław Podlacha
(1875-1951). Lwów: Koło Związku Bibljotekarzy Polskich, 1928. – 141, [2], 76, [2] s,
XIV s. tabl., il., 25 cm, opr. ppł. Opis unikatowego zabytku średniowiecznego z 14
miniaturami, który został odkryty w 1893
r. Rękopis z postacią króla Władysława Jagiellończyka na iluminowanych kartach
stanowi zdaniem przedmówcy Józefa Korzeniowskiego: „Jedyny w całej literaturze
europejskiej zabytek tego rodzaju”. Jednocześnie jest to „księga zaklęć magicznych,
służącą do obrzędu magicznego czytania
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości
w krysztale”. Odb. 550 egz. numerowanych,
z tego 477 imiennych, przeznaczonych dla
uczestników I. Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie. Egz. nr 71 Mieczysława Piszczkowskiego (1901-1981), historyka
polskiego ze Lwowa. Zdezaktualizowane
pieczątki sowieckiej biblioteki we Lwowie.
Otarcia opr., złoc. na grzbiecie wyblakłe.
Wewnątrz czysty egz.
100. –
33. MROŻEWSKI Stefan: Les sonnets du
Toubib. Bois originaux de Stephane
Mrozewski, Paris: La Tournelle, 1946. –
43, [2] s., 37 winiet w drzeworycie, 19,5
cm, brosz. wyd. Anonimowo wydane
sonety o tematyce lekarskiej, wojskowej
i erotycznej ilustrowane precyzyjnym
drzeworytem ze smakiem i poczuciem
humoru. Okładka podniszczona, blok
czysty. Il. patrz s. 28.300. –
17
34. NA postoju. Twórczość artystyczna żołnierzy Dy wizji Strzelców
Pieszych. Architektura, grafika,
malarstwo, muzyka, poezja, proza,
rzeźba, teatr. Francja 1940 – Szwajcaria 1943. Red.: Klaudiusz Reder,
Antoni Rozborski. Wybór tekstów:
Jerzy Brzozowski, Janusz Dybowski, Wacław Knoll, Jerzy Piotrowski i Tadeusz Szmitkowski; wybór
plac plastycznych Jan Lewiński.
[Szwajcaria]: Komitet Kulturalno-Oświatowy D.S.P., 1944. – 160 s.,
liczne fot. w tekście, 21 cm, brosz.
wyd. Zawiera utwory literackie
i muzyczne oraz reprodukcje obrazów, grafik, rysunków, rzeźb oraz projektów architektonicznych następujących autorów: Mieczysław Basista, Zbigniew Bem, Jerzy Brzozowski, Andrzej
Czyżowski, Zygmunt Estreicher, Jan Fortuna, Tadeusz Fuss, Bohdan Garliński, Jerzy Godyński, Jan Gundlach, Stefan Hatt, Kazimierz Jodzewicz,
Mieczysław Joszt de Dulmen, Wacław Knoll, Aleksander Korczyński, Stanisław Lewicki, Jan Lewiński, Władysław Łuczak, Jerzy Maciejewski, Bronisław Miazgowski, Mamert Miż-Miszyn, Jerzy Piotrowski, Maciej Piotrowski,
Zdzisław Pręgowski, Janusz Rakowski, Marian Rogalski, Lucjan Siniłło, Zygmunt Stankiewicz, Stanisław Stryczek, Jacek Stryjeński, Feliks Szelewicki,
Tadeusz Szmitkowski, Tadeusz Tomaszewski, Stefan Turkowski, Jerzy Witas,
Stanisław Zagórski. Przedm.: Bronisław Prugar-Ketling. Wyd.: Bohdan Garliński. Układ graf.: Jan Lewiński. Skład linotypowy:
Kazimierz Bienia. Stan bardzo dobry.
60. –
35. O SZTUCE nowoczesnej. Łódź: Wyd. Tow.
Bibljofilów, 1934. – [6], 93, [1] s., brosz. wyd. Wydano 500 egz. w „Drukarni Polskiej” Ludomira Mazurkiewicza, na papierze ręcznie czerpanym z Papierni Fr. Jeziorańskiego w Dąbrowicy. Zawartość:
J. Brzękowski „Nowa sztuka na Zachodzie”; L.
Chwistek „Tragedja naturalizmu”; P. Smolik „Sztuka
a rzeczywi­stość”; W. Strzemiński „Sztuka nowoczesna w Polsce”. Jedna z najważniejszych prac teoretycznych awangardy dwudziestolecia międzywojennego.
Blok idealny, okładka lekko przykurzona. 1 500. –
18
36. OETTINGEN Wolfgang, von: Daniel Chodowiecki [1726-1801]. Ein Berliner Künstlerleben im
achtzehnten Jahrhundert. Mit Tafeln und Illustrationen im Text nach Originalen des Meisters. Berlin:
Grote, 1895. – IX, 314 s., il., 10 k. tabl. [2 w ramach
paginacji], 26 cm, opr. płsk. z epoki. Obszerna monografia polsko-niemieckiego artysty, z bogatym materiałem ilustracyjnym oraz spisem chronologicznym
wykonanych prac. Ładny, czysty egz.
180. –
37. PAGACZEWSKI Julian (1874-1940): Jan Michałowicz z Urzędowa. Kraków: [b.w.], 1937. – 83, [2] s.,
54 il., 28 cm, brosz. wyd., z tłocz. złotem na przednim
licu. Z dedykacją autora dla Józefa Muczkowskiego;
ekslibris Hanki Csorba Tibor. Os. odb. z „Rocznika
Krakowskiego” XXVIII. Monografia Jana Michałowicza (1525/30 – ok. 1583), renesansowego rzeźbiarza
i architekta, autora nagrobków w katedrze krakowskiej
i poznańskiej. Narożnik podklejony, drobny uszczerbek
grzbietu. Stan ogólny bardzo dobry.
80. –
38. [PANKIEWICZ Józef (1866-1940)] K ATALOG wystawy dzieł Józefa Pankiewicza. Kraków:
Muzeum Narodowe. Oddział im. Feliksa Jasieńskiego, 1936. – 16 s., [8] s. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Katalog wystawy 204 obrazów i grafik artysty z okazji 70
lecia jego urodzin. Stan bardzo dobry.
40. –
39. PEREZVONY, nr 43: 1929. Ryga:
Akc. Obszczestwo Pieczatnogo Dieła
„Salamandra”, 1929. – [4], 1349-1380,
[4] s., [4] s. tabl. (kolorowe il.), 30
cm, brosz. wyd. Egzemplarz rosyjskiego emigracyjnego pisma o sztuce, w całości poświęcony rosyjskiej
ikonie. Miejscami drobne przybrudzenia na obrzeżach.
60. –
40. POLSK A sztuka gotycka. Katalog
wystawy zorganizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Warszawie (kwiecień –
maj 1935 roku). Oprac. Michał Walic-
19
ki (1904-1966). Warszawa: Instytut Propagandy Sztuki, 1936. – 56, [4] s., [53]
k. tabl., 25 × 17 cm, brosz. wyd. Ze współdedykacją autora. Exlibris Czesława
Garlińskiego z herbem Jastrzębiec. Druga tego typu monograficzna wystawa
sztuki (po jagiellońskiej z 1901 r.) reprezentatywna dla sztuki gotyku. Projekt
okł. Edward Manteuffel (1908-1940). Papier kredowy. Drobne otarcia opr.
Stan ogólny bardzo dobry. Il. patrz s. 296.120. –
41. PORADNIK dla budujących dom dla siebie. [Przy oprac. poradnika brali udział: Tomasz Bober i inni; program, układ i red. Leonard Tomaszewski; okł. i rys. Tadeusz Miazek]. Warszawa: Polskie Towarzystwo Reformy
Mieszkaniowej, [ok. 1934]. – 107, [1] s., 117 il., pl., rys., 21 × 30 cm, brosz. wyd.
Praktyczny poradnik budownictwa mieszkaniowego. Drobne zagięcia okł.
i zalania pierwszych narożników kart.
100. –
42. PRZEGLĄD Młodej Sztuki. Pamiętnik Salonu Czesława Garlińskiego obejmujący działalność od kwietnia roku 1922 do maja roku 1925. Warszawa: Salon Cz. Garlińskiego, 1925. – 64 s., 24 il. w ramach paginacji, 20 cm, brosz.
wyd. Katalog omawiający trzyletnią działalność Salonu, stanowiącego jedną
z ważniejszych instytucji wystawienniczych międzywojennej Warszawie. Zawiera: Mieczysław Treter (1883-1943), Wystawy Salonu Sztuki Cz. Garlińskiego; Władysław Skoczylas (1883-1934), Instytucje artystyczne w Warszawie
i ich potrzeby; Wacław Husarski (1883-1951), Domy sztuki. Teksty ilustrowane reprodukcjami obrazów m.in.: obrazów Tytusa Czyżewskiego, Romana
Kramsztyka, Władysława Skoczylasa. Zofii Stryjeńskiej i Eugeniusza Zaka.
20
Papier kredowy. Przybrudzenia lub zalania okł., zwłaszcza przy krawędzi prawej.
Wewnątrz czysty egz.
120. –
43. RADWAŃSKI Felix (1789-1861): Nauka
budownictwa. Dla użytku uczniów Instytutu Technicznego Krakowskiego. Część
Ia z 68 tablicami. Litografowana tak w piśmie jak wzorach przez Piotra Wrońskiego. Kraków: [b.w.], 1842. – [2], XXXIV,
260, [4] s., 68 k. tabl., 26,5 cm, opr. pł. XX
wiek. Stempel okrągły: Ex Biblioth: Mae:
Urs: Brodowicz. Praca budowniczego fortyfikacji Modlina, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, senatora oraz marszałka sejmu Rzeczypospolitej Krakowskiej. Początkowe karty ze śladami zawilgocenia,
rozmyty stempel. Dalszych części nie wydano.
360. –
44. REJESTR ogrodów polskich. Zeszyt 1-7 (komplet). Praca pod kierunkiem
prof. Witolda Plapisa. Zeszyt 1. Majdecki Longin. – 219, [1] s., 200 il. w tekście z wizerunkami planów 143 ogrodów. Zeszyt 2. Majdecki Longin. – 196,
[8] s., 190 il. w tekście (143 ogrodów). Zeszyt 3. Ciołek Gerard: Z dziejów
kartografii ogrodów; Liczbiński Andrzej, Miłoszowski Stanisław: Varia. – 133,
[3] s., 73 il. w tekście (50 ogrodów). Zeszyt 4. Majdecki Longin: Gucin – Gaj.
Analiza układu kompozycyjno-przestrzennego na tle warunków naturalnych
21
i zarysu historycznego – 68, [3] s., 55 il. w tekście. Zeszyt 5. Kotowski Kazimierz: Varia. – 117, [5] s., 101 il. w tekście (85 ogrodów). Zeszyt 6. Majdecki
Longin: Twórczość planisty Stefana Celichowskiego. – 109, [2] s., 4 k. tabl.
barwnych, 90 il. w tekście, mapki. Zeszyt 7. Majdecki Longin: Łazienki.
Przemiany układu przestrzennego założenia ogrodowego. – 158, [2] s., 1 k.
tabl. rozkł., 165 il. w tekście. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
1964 – 1969. – 30 cm, brosz. wyd. Publikacja, gdzie poszczególne zeszyty wydawane w różnych nakładach, jest wielką rzadkością w komplecie. Przedstawia, gromadzoną od 1954 roku m.in. przez: Zakład Architektury Krajobrazu
WAPW, Zakład Teorii Architektury i Urbanistyki PAN i Międzyuczelniany
Zakład Podstawowych Problemów Architektury, Urbanistyki i Budownictwa,
dokumentację i materiał ikonograficzny (plany, rysunki, zdjęcia, rekonstrukcje, inwentaryzacje, projekty, itp.) ilustrujący 568 polskich ogrodów i założeń
ogrodowych (dworskie, pałacowe, zamkowe, klasztorne, mieszczańskie, podmiejskie, itp.). Stan dobry.
600. –
45. RICHTHOFEN Bolko, von (18991983): Die ältere Bronzezeit in Schlesien. Berlin: Walter de Gruyter,
1926. – VIII, 164 s., [15] k. tabl. il.,
[3] k. map, 26 cm, brosz. wyd. Vorgeschichtliche Forschungen. Bd 1,
H. 8. Praca niemieckiego profesora
o kulturze brązu na ziemiach śląskich ilustrowana 34 tablicami (tabl.
15-33 w ramach paginacji). Grzbiet
nadpęknięty, tylna okł. podklejona.
Wewnątrz czysty egz.
100. –
46. RÖDEL Klaus: Zbigniew Dolatowski (1927-2001) en polsk „amatorgrafiker”. Frederikshavn: Exlibristen,
1970. – 45, [2] s., [18] reprodukcji
ekslibrisów, 16 cm, opr. wyd. karton.
Wydanie znanego kolekcjonera grafiki i ekslibrisów, oraz muzealnika K.
Rödel’a z Danii, w nakładzie 200 egz.
numerowanych, ten nosi 167 i jest
podpisany przez artystę Z. Dolatowskiego. Stan idealny.
100. –
47. RZECZY Piękne. R. 10: 1931, nr 1-12. Red. Kazimierz Witkiewicz. Kraków:
Miejskie Muzeum Przemysłowe, 1931. – 166, [5] s., liczne kolorowe całostro-
22
nicowe tabl. w ramach paginacji, 31
cm, opr. karton wyd., w 3 zeszytach.
Miesięcznik poświęcony architekturze, sztukom plastycznym i przemysłowi artystycznemu wychodzący
w latach 1918-1919 i 1925-1932. Pismo
o wysokim poziomie szaty graficznej.
Zawiera artykuły m.in. Stanisława
Machniewicza, Tadeusza Seweryna
i Kazimierza Świerz Zaleskiego. Na
uwagę zasługuje tekst Kazimierza
Witkiewicza, Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta z licznymi
ilustracjami opraw i wyklejek oraz
artykuł „Z introligatorstwa warszawskiego doby przedpowstaniowej
z przykładami opraw”.
150. –
48. SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954): Introligatorstwo. Z krótkim zarysem historii zdobnictwa opraw i 89 rycinami w tekście. Kraków:
Wiedza – Zawód – Kultura, 1948. – 190, [1] s.,
il., 22 cm, brosz. wyd. Podstawowy podręcznik
introligatorstwa, napisany przez jednego z najznakomitszych mistrzów zawodu. Poza śladem
nadgięcia górnego prawego narożnika okł. egz.
w stanie idealnym.
120. –
49. SWIEYKOWSKI Emmanuel: Pamiętnik
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie: 1854 – 1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. 2. Kraków: Tow.
Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1905. – [2], CII, [2],
344, [1] s., il., portrety, [2] k. tabl., wykresy, tabele, 23 cm, opr. imit. pł. z tłocz. złotem tyt. na
licu. W cz. 2 [z pag. arabską] Spis artystów polskich, których prace wystawiono w T.P.S.P. od
1854 do 1904 włącznie, opatrzony biogramami
i portretami.120. –
50. SZUK ALAK Marek (ur. 1952): Łódzkie
rysunki Artura Szyka. Łódź: Oficyna Bibliofilów, 1997. – 55, [1] s., faksym., portr., rys., 23
23
cm, brosz. wyd. Nakład 175 egz., egz. numer
XXIII (na pap. offsetowym). Egz. Felicji Pacanowskiej. Materiały do biografii i twórczości Artura Szyka (1894-1951), łodzianina i rysownika światowej sławy, szczególnie zaś jego
związki z rodzinnym miastem.
120. –
51. SZYDŁOWSKI Tadeusz
(1883-1942): Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze
b. Galicji. Na podstawie materjałów zebranych i oprac. przez
K. Badeckiego, F. Koperę, St.
Tomkowicza oraz własnych
zredagował i opatrzył wstępem… Z rys. A. Olesia i W.
Zarzyckiego. 11 tablic i 36 figur
w tekście. Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1922. – XI, 95
s., il., 30 cm, opr. pł. zdobione
ślepo i złocone, zach. przednia
okł. brosz. Bardzo efektowny
egzemplarz.150. –
52. TANI dom własny. Poradnik dla chcących
budować. Staraniem Komitetu Wystawy
Tani Dom Własny. Warszawa: Dom, Osiedle, Mieszkanie, 1933. – 46, [2] s., il., plany, 24 cm, brosz. wyd. Poradnik z planami
i kosztorysem.40. –
53. THONET-Mundus. Meble stalowe. Cennik wrzesień 1930. Bielsko – Warszawa:
Thonet-Mundus S.A., 1930. – [4] s., [23] k.
tabl., 23 cm, opr. wyd. karton. W oferowanym cenniku jesienna kolekcja mebli gię-
24
tych stalowych (krzesła, stołki, stoliki i łóżka) firmy słynącej w świecie
z tego rodzaju produkcji.
120. –
54. THULLIE Maksymilian
(1853-1939): Filary żelazne. Lwów:
nakł. autora, 1907. – 11, [1] s., 48
k. tabl., err., 33 cm, opr. ppł. Biblioteka Politechniczna, t. 20.
Materiały z wykładów profesora
szkoły politechnicznej we Lwowie o mostach i podporach mostowych zawierający kilkadziesiąt
rysunków.240. –
55. THULLIE Maksymilian (1853-1939): Przyczółki
i filary kamienne mostów drewnianych i żelaznych.
Lwów: Księg. Gubrynowicz i Syn, 1921. – 15, [1] s., 32
k. tabl., 31 cm, opr. ppł. Biblioteka Politechniczna, t.
29. Wykłady z zakresu mechaniki konstrukcji mostów
ilustrowane tablicami z licznymi rysunkami. Podkreślenia w tekście.
240. –
56. TRETER Mieczysław (1883-1943): Matejko.
Osobowość artysty, twórczość, forma i styl. 385 rycin
w tekście i 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne.
Lwów-Warszawa: Książnica – Atlas, 1939. – VII, 685,
[6] s., il., 12 k. tabl. kol., 27 k. tabl., 90 k. tabl. w tekście, 2 tabl. synch., 2 s. facs., 31 cm, opr. pł., grzbiet
zdobiony, złocony, okładziny nieznacznie wyślizgane
z drobnym zaplamieniem i pofałdowaniem płótna przy
łączeniu z grzbietem. Blok w stanie nienagannym. 100
egz. numerowanych odbito na papierze kredowym.
Oferowany egz. bez numeru. Monumentalna monografia wielkiego malarza historycznego, poparta olbrzymim materiałem ilustracyjnym. Bardzo ładny
egzemplarz.500. –
57. [URBAŃSKI Bronisław]: Katalog Wystawy Starożytności imienia króla Władysława Jagiełły w pięćsetną
rocznicę bitwy pod Grunwaldem w roku 1910. Ułożył
B.U. [krypt.]. Kraków: [b.w.], 1910. – 29, [1] s., brosz. wyd.
Katalog 179 eksponatów średniowiecznych.
30. –
25
58. WYSTAWA architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem w Krakowie.
MCMXII. 30 rycin. [Kraków]: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
1912. – [2] s., [14] k. tabl., 33 × 25,5 cm, teka kartonowa, grzbiet pęknięty, wnętrze czyste, okładka przykurzona. Stempel: Adam Biliński /Dom handlowy
i przemysłowy /Kraków, ul. Garncarska 6 /(Dom własny).
120. –
WITKE-JEŻEWSKI Dominik (1862-1944), ziemianin, kolekcjoner sztuki polskiej. Był jednym najwybitniejszych kolekcjonerów grafiki w naszym
kraju, mecenasem artystów i instytucji kulturalnych. Znaczną część swoich
zbiorów przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie. Prezentowane poniżej katalogi wystaw z jego zbiorów są pełne syntetycznych i mistrzowskich
w słowie opisów dzieł sztuki oddających niepowtarzalny charakter zgromadzonych grafik i obrazów.
59. PAMIĘTNIK wystawy starych rycin polskich ze zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego. Urządzonej staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w r. 1914. Przedmowa Józefa Weyssenhoffa. Warszawa: Tow. Opieki
nad Zabytkami Przeszłości, 1914. – XI, 143, [2] s., [48] k. tabl., 25 cm, opr.
artystyczna sygn. Jerzego Filipowicza (1912-1983) introligatora warszawskiego,
współpracownika Bolesława Zjawińskiego. Płsk. kozłowy, zielony, tytulatura złoc. centralnie na grzbiecie, ozdobniki roślinne złocone, podbarwiane
turkusem, czerwienią i zielenią, okleina z ręcznie barwionego papieru, na
łączeniach podkreślone złotą linią. Na k. tyt. prow.: (1) Biblioteki Lucjusza
Niedźwieckiego; (2) W.O. Biernackiego-Poraya. Katalog prezentuje istotną
26
część jego zbioru graficznego, zawiera opis 1135 grafik usystematyzowanych
wg technik graficznych i nazwisk artystów, spisy alfabetyczne osób portretowanych, miejscowości, malarzy i rysowników, wreszcie ilustr. kilkudziesięciu
cennych, wybranych prac. Drobne zażółcenia początkowych kart, poza tym
egz. w stanie b. dobrym.
800. –
60. PORTRET królewski w grafice. Katalog wystawy Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości
urządzonej ze zbiorów Dominika
Witke-Jeżewskiego. W roku 1925
w Warszawie, Rynek Starego Miasta nr 32. Kamienica Baryczków.
Warszawa: T.O.N.Z.P., 1925. – 95,
[2] s., [30] s. tabl., 17 cm, brosz.
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Ponad 800 poz.
skatalogowanych wizerunków zaczynając od Mieszka I-go, kończąc
na Stanisławie Auguście. 80. –
61. STO pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach. Katalog IX-ej wystawy Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości urządzonej wspólnie z Polską
Macierzą Szkolną ze zbiorów
27
Dominika Witke-Jeżewskiego
(1867-1944) w maju i czerwcu
1918 r. Warszawa: [b.w.], 1918.
– [4], 103, [3] s., [48] s. tabl.,
22 cm, opr. ze złoc. tyt. na
grzbiecie, przednia oryg. okł.
brosz. zach.
90. –
Mrożewski… poz.33
S
T
a
R
E
D
R
U
K
I
62. EUKLIDES z Aleksandrii (ok.365-300 p.n.e.): Euclidis Megarensis accutissimi mathematici element[is] liber primus ex traditione Theonis Bartholameo
Zaberto. Uene. interpte incipit aue foelici. Impressum Venetiis [Wenecja]:
Joannis Tacuini, 1517. – [476] s., inicjały, il. na marginesach, 30 cm, opr. perg.
grzbiet nadpęknięty. Zdezaktualizowane stemple. Wczesne wydanie głównego dzieła Euklidesa będącego syntezą ówczesnej wiedzy matematycznej
zarówno w dziedzinie geometrii, jak i w teorii liczb. Egzemplarz z szerokimi
śladami zacieków po krawędziach.
13 500. –
29
63. EUKLIDES z Aleksandrii (ok.365-300 p.n.e.): Eykleidoy stoikheion bibl-ie-ek
ton theonos synosion… Adiecta praefatiuncula in qua de disciplinis Mathematicis nonnihil. Basilea: Ioan.Hervagius, 1533. – [12], 268, 115, [1] s., il., inicjały, 32 cm, opr. skóra ślepo tłoczona, grzbiet otarty, reperowany, brak zapinek,
wnętrze czyste, marginalia. Zdezaktualizowane stemple. Pierwsza drukowana
wersja greckiego tekstu Euklidesa, będąca międzynarodowym projektem bazującym na łac. tłumaczenie B.Zambretiego
oraz greckich manuskryptów. Wydanie będące pierwszą publikacją „Elementów” z geometrycznymi diagramami złożonymi w składzie
z tekstem.
11 500. –
64. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król Prus:
Deklaracya Edyktu od 28. Aprila 1723. przeciwko nieostrożnemu y szkodliwemu Tobaki
Kurzeniu. Datowana w Berlinie 20. Octobra 1742. Drukowana w Królewcu, w Królewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni. [4]
s., ozdobna winieta z orłem, 34 cm, bez opr.
Niewielki ślad zawilgocenia górnego lewego
narożnika.300. –
30
65. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król Prus:
Edykt Przykazujący, aby Handluiącey do Miast
Pruskich Szlachcie Polskiey, tudzież Moskalom,
żydom, y ogolnie wszystkim obcym Ludźiom,
tak Wodą iako też y Lądem przeieżdżaiącym,
żadna tak w Drodze, iako też y w Miastach,
w zadney, ańi naymnieyszy rzecży, Krzywda,
czyńiona ńie była. Signatum w Berlińie dńia
15. Julii 1753. Drukowano w Królewcu, w Królewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni. [4] s.,
ozdobna winieta z koroną królewską, 34 cm, bez
opr. Niewielki ślad zawilgocenia górnego lewego narożnika.
300. –
66. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król Prus:
Edykt względem Generalnego Arendowania
Tabaki, tak do palenia, jako też do wąchania
służącey, w Krolewskich Pruskich Kraiach. De
Dato w Berlinie dnia 17go Lipca 1765. W Krolewcu, Drukowano w Królewskiey Pruskiey
Nadworney Drukarni. [16] s., ozdobna winieta
z koroną królewską, 36 cm, bez opr.
400. –
67. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król Prus:
Generalny Pardon dla wszystkich ludzi, z pod
Armij J.K.Mości Pruskiey Zabłąkanych y
Uciekłych, to iest:
tak z pod Piechoty, iako też y Jazdy, z pod Husaryi y
wszystkich innych
Korpusow, tudzież
dla Artylerystow, y Parobkow przy Prowiantach,
Pontanach albo Mostach woiennych, y przy Ekwipaży postanowionych, ktorzy we trzech Miesięcach
rachuiąc od Daty dźieśieyszey, nazad śię wrocą.
Drukowano w Królewcu Pruskim, w Drukarni
Nadworney Nayjaśńieyszego Krola Jmśći Pruskiego. [1757]. – [4] s., ozdobna winieta z orłem
pruskim, 34,5 cm, bez opr. Interesujący dokument
z początku wojny siedmioletniej z wymienionymi
miejscami pobytu regimentów.
350. –
31
68. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król Prus: Odnowiony Porządek Czeladzi
dla Prus Wschodnich, inclusivé Warmii y Littwy. De Dato w Berlinie, dnia 10go
Września 1784. W Krolewcu, Drukowany u można go dostać w Krolewskiey
Wschodnio=Pruskiey Nadworney y Akademickiey Hartungowskiey Drukarni.
[22] s., herb, ozdobna winieta z koroną królewską, [10] s. Generalna Tabella, jak
wiele Zapłaty w każdey Okolicy następnym czasem Czeladzi dawano ma bydź,
w ktorey Principium Deputowanych Okolicy
iest zatrzymane. 36 cm, bez opr. Na odwrocie
k.tyt. całostronicowy herb pruski w wieńcu
złożonych z orłów. Lekko postrzępiona prawa krawędź z niewielką plamą na marginesie
pierwszych kart.
500. –
69. FRYDERYK II Wielki (1712-1786), król
Prus: Odnowiony y obostrzony Edykt
względem przytrzymywania y gonienia
Dezerterow. De Dato, w Berlinie, dnia 4go
Października 1749. W Krolewcu, w Królewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni. [4] s.,
ozdobna winieta z koroną królewską i herbem, 37 cm, bez opr. Niewielki ślad zawilgocenia dolnego lewego narożnika, ubytki
wewnętrznego marginesu bez uszczerbku
dla tekstu.
200. –
32
70. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Deklaracya Krolewskich edyktow Względem
Zakazanego Zażywania Soli Obcey, y że pod
te Nieomylne Karanie podpadać mają wszyscy ci, którzy z Sledzi Achtendelow czasem Sol
zbytną obcą zbierają y do Swojey Konsumpciey
lub inszych Potraw jey zażywają. Datowana
w Berlinie, dnia 8. Sierpnia 1726. Drukowana
w Królewcu w Nadworney Pruskiey Królewskiey Drukarni. [4] s., ozdobna winieta z koroną królewską, 34,5 cm, bez opr. Ślady składania,
przybrudzenia górnej połowy k.tyt., niewielki
zaciek dolnego marginesu.
250. –
71. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Edykt aby Pod Wina Taczek Szancowych nikt
się nie ważyl Sadzone Wierzbowe=Morwowe=Lipowe= y insze tym podobne uzyteczne Drzewa psować. Pod Data z Berlin a Dnia 8. Octobr.
1731. Drukowany w Królewcu, w Królewskiey
Pruskiey Nadworney Drukarni. [4] s., ozdobna
winieta z orłem, 37 cm, bez opr. Zagięcia krawędzi zewnętrznych.
300. –
72. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Edykt Aby w Prusiech pod Uchronieniem się naznaczoney surowey
Kary Od pierwszego dnia Miesiąca
January 1733. Żadne Cudzoziemskie
Sukna, Materye y Insze wełniane Towary etc. Na
Swojoziemskie używanie, Ani Kupowane, albo
noszone, ani też w Ziemi zażywane być mają.
Datowany w Berlinie trzeciego Dnia Miesiąca
Aprila 1732. Drukowany w Królewcu w Królewskiey Pruskiey y Nadworney Drukarni. [8] s., 34
cm, bez opr. Niewielki ślad zawilgocenia górnego
lewego narożnika. Na ost. stronie ręczny dopisek:
Rok rocznie ma być ten Edict z Kazaniców czytany y powtarzany.
350. –
33
73. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Odnowiony Edykt Strony Moru Bydła Gdzie
Pokazanie Według niezmierney Zarazy Ktora
w Francyey, Elzaciey y Niderlandzie miedzy
Końmy y rogatym Bydłem grassuje Także y
Srzodek do oddalenia tey Zarazy się znayduje. Datowany w Berlinie, dnia 26. Marca 1732.
Drukowany w Królewcu, w Królewskiey Pruskiey Nadworney Drukarni. [16] s., ozdobna
winieta z koroną królewską, il., 34 cm, bez opr.
Szczegółowe opisy lekarstw i metod ratowania
zwierząt.450. –
74. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Odnowiony Edykt Według Ochranienia Zwierza po Krolewskych Działach y Kniejach, a żeby
przeciwko Zakazaniu żaden na to się nie porywał jednakże Przywiązanie Kijów na Szyjey
Psom nie jest potrzebne. Pod Datą z Berlina
Dnia 17. Januarii 1734. Drukowany w Królewcu w Królewskiey Nadworney y Akademiczney
Drukarni. [8] s., ozdobna winieta z koroną królewską, 31,5 cm, bez opr. Niewielki ślad zawilgocenia górnego lewego narożnika.
350. –
75. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król
Prus: Odnowiony y Obostrzony Edykt, aby
żadni Podrożni się nie podeymowali przy sobie majace Konie albo insze Bydło na Łąkach
y Polach paść, a też nie inaczey jak po Karczmach Gospodą stawać. Datowany w Berlinie,
dnia 14. Novembr. 1731. Drukowany w Królewcu, w Królewskiey Pruskiey Nadworney
Drukarni. [4] s., 34 cm, bez opr.
300. –
34
76. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Patent, Względem ktorego uważając Polskie
Zawieruchy Każdey w Polszcze Woynę prowadzącey Stronie wolny y niezabroniony Przeciąg pod pewną Kondycyą przez tutejsze Krolestwo jest pozwolony. Datowany w Krolewcu
Dnia 28. Aprilis 1734. Drukowany w Królewcu
w Królewskiey Pruskiey, Nadworney y Akademiczney Drukarni. [4] s., ozdobna winieta
z motywami roślinnymi i amorami, 34 cm, bez
opr. Niewielki ślad zawilgocenia górnego lewego narożnika.
350. –
77. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król Prus:
Patent, Zeby Polacy się nie ważyli pod Konfiskacyą Towarow Miasto Krolewiec y Cło Krolewskie tameczne omijać. Datowana w Berlinie,
dnia 8. Junii 1729. Drukowany w Królewcu
w Nadworney Pruskiey Królewskiey Drukarni.
[4] s., 34,5 cm, bez opr. Niewielka jasna plama na
dolnym marginesie ost. strony.
300. –
78. FRYDERYK Wilhelm I (1688-1740), król
Prus: Sciślieysza Declaracya Do tych czas publikowanych Edyktow Według zakazaney Cudzoziemskiey Albo Grubey Soli Co się tycze
Wszystkich przejeżdżających Albo w tyteyszym
Krolestwie Więc się bawiących Polakow tak
że inszych Sąsieckich Zwłaszcza Warminskich
Mocarzow y takowych cudzych Ludzi. Datowana w Berlinie, dnia 4. April. 1731. Drukowana
w Królewcu, w Nadworney Pruskiey Królewskiey Drukarni. [4] s., ozdobna winieta z koroną
królewską, 35 cm, bez opr.
300. –
35
79. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797), król
Prus: Deklaracya Edyktu dnia 8. Januarii
1788, względem Ukarania tych ktorzy Dezerteura przeprowadzili. De Dato w Berlinie,
dnia 28. Julii 1788. W Krolewcu, drukowano
u G.L.Hartunga, Krolewskiego Prus Wschodnich Nadwornego Drukarza. [4] s., ozdobna
winieta z orłem, 36 cm, bez opr.
250. –
80. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797), król
Prus: Edykt względem Lapania y Dopędzania Dezerterow tudzież iakie milne=pieniężne za iezdne Konie do pędzenia potrzebne
y iaka nadgroda za przystawionych Dezerterow maią bydź płacone. Dano w Berlinie,
dnia 8mego Januarii 1788. W Krolewcu, drukowano u G.L.Hartunga, Krolewskiego Prus
Wschodnich Nadwornego Drukarza. [8] s.,
ozdobna winieta z wizerunkiem Św. Agnieszki, 37 cm, bez opr. Ślad zawilgocenia dolnej
części druku.
300. –
81. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797),
król Prus: Jego Krolewskiej Mości Patent
ogłaszający Zniesienie Generalney Administracyi Tabaki i Kawy Palenia, i Zmnieyszenie
Akcyzy od Kawy. De Dato w Berlinie, dnia
6. Stycznia Roku 1787. W Krolewcu, Drukowany u G.L.Hartunga, Krolewskiego Prus
Wschodnich Nadwornego Drukarza. [7] s.,
ozdobna winieta z wizerunkiem Św. Agnieszki, 36,5 cm, bez opr. Niewielki ślad zawilgocenia dolnego lewego narożnika.
300. –
36
82. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797), król Prus:
Publicandum welchergestalt es von Trinitatis a.
f. an, […] Publiczne Ogłoszenie iakim sposobem
od Troycy przyszłego Roku z Pakowaniem Soli
y z Przedawaniem iey w Lądzie się stać ma. De
Dato w Berlinie, dnia 24. Grudnia Roku 1787.
W Krolewcu, drukowano u G.L.Hartunga, Krolewskiego Prus Wschodnich Nadwornego Drukarza. [8] s., ozdobna winieta z wizerunkiem
Św. Agnieszki, 36 cm, bez opr. Tekst równoległy
w językach niemieckim i polskim.
250. –
83. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797), król Prus:
Publikandum dla Pokarania tych, ktorzy swoich Wspoł=Obywatelow y Zwierzchności nieugruntowanemi y niesprawiedliwemi Processami napastuią; tudzież y tych, ktorzy Strony do
takowych Processow zwodza; lub też do nieużytecznych skarg poduszczaią, y onym do tego doradzaią. Dane w Berlinie, dnia 12go Lipca 1787.
W Krolewcu, drukowane u G.L.Hartunga,
Krolewskiego Prus Wschodnich Nadwornego
Drukarza. [8] s., ozdobna winieta z pejzarzem
zza ornametu, 36 cm, bez opr.
300. –
84. FRYDERYK Wilhelm II (1744-1797),
król Prus: Regulament w zględem Handlu
Przędzy w Krolestwie Pruskim. w Berlinie,
dnia 24. Lipca 1788. W Krolewcu, drukowano u G.L.Hartungva, Krolewskiego Prus
Wschodnich Nadwornego Drukarza. [4] s.,
37 cm, bez opr. Niewielki ślad zawilgocenia
dolnego lewego narożnika.
200. –
37
85. JERZMANOWSKI Franciszek (17371802), pisarz grodzki przedecki, późniejszy
podstarości łęczycki, poseł na Sejmy (w tym
Sejm Wielki 1788-1791) i kawaler Orderu św.
Stanisława: Mowa J.W. Imć Pana…, posła
z województwa łęczyckiego na sessyi seymowej
dnia 5 Aprilis 1775 miana. [B.m.: nakł. własnym], 1775. – [2] s., winieta, inicjał i finalik
w drzeworycie, 34,8 × 20,3 cm. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Jedna z kilkunastu mów posła nielicznej i patriotycznej
opozycji sejmowej z lat 1773-1775 bezskutecznie
protestującego przeciwko rozbiorom i wymuszonej przez mocarstwa zaborcze „traktatom
działowym” (rozbiorowym). Ślady składania
i zagniecenia lewego maginesu (szerokiego)
poza tekstem. Stan ogólny dobry.
200. –
86. [KOPRZY WNICA – WĄCHOCK –
PAKOSŁAWSCY] Inc.: „Actum in Castro
Sandomirensi… Die Vigesima Mensis Julii,
Anno Domini Millesimo Septingentesimo
Octuagesimo Secundo… Ad Officium & Acta
praesentia Castrensia… Expl.: „Maciejowski
Suscept: Cast: Sandom. M pr… Legi Lewandowski m pr.”. [Sandomierz sobota po św. Małgorzacie 20 VII 1782]. Oświadczenie Hieronima z Pakosławia Pakosławskiego, chorążyca
rawskiego, niegdyś wielmożnego Jana Skuby
Pakosławskiego dziedzica Chobrzan chorążego rawskiego i Teofili z Brzezińskich syna,
w imieniu swoim i swoich braci rodzonych
Kazimierza i Stanisława Pakosławskich. Dotyczy uczestnictwa w przeszłości domu Pakosławskich w fundacji opactwa koprzywnickiego
i wąchockiego i wynikających im z tego tytułu
wszelkich uprawnień związanych z wykonywaniem praw patronackich. Oblata dokonana
w aktach grodzkich sandomierskich [dziś już nieistniejących w wyniku zniszczenia przez Niemców w AGAD w Warszawie w 1944 r.] celem dochodzenia
swoich praw. Karta 34 × 19 cm. Adnotacja (numer) z epoki. Ślady składania
i zaplamienia bez wpływu na tekst.
200. –
38
87. LESZCZYŃSKI Stanisław (1677-1766), król Polski, książę Lotaryngii i Baru:
Entretien d’un Européen avec un insulaire du royaume de Dumocala. [b.m.
i wyd.], 1752. – 157 s., 16,5 cm, opr. czerwony płsk. z epoki, grzbiet sześciopolowy ze zwięzami, w polach tłocz. złotem kwiatki oraz tytuł, okleina oraz
wyklejki z marmurkowego papieru, obcięcia barwione. Wklejony i odciśnięty
z sygnetu herb Wieniawa. Autor, będąc znawcą spraw międzynarodowych,
szukał modelu idealnego państwa i społeczeństwa. W dziele oferowanym
przedstawia utopię ukazując stosunki na fikcyjnej wyspie Dumocala. Wydanie pierwsze. Bardzo piękny egzemplarz.
900. –
88. [ŁĘTOWSKI Michał (zm. ok. 1799), pisarz ziemski krakowski] OBLATA Decreti Judicii Tribunalitii Regni Lublinensis inter Magnificum Łetowski notarium terrestrem palatinatus cracoviensis ac generosos Kosseckie conjuges &
Ryszkowski prolati. Josephus de Mąkolice Mąkolski R.T. Crac mpp. Legi cum
Actis Łojowski. [Kraków 11 XII 1782]. – [3] s., 33,5 × 20,5 cm. Pieczątka: „Biblioteka Nowina Konopków” z herbem. Oblata dekretu sądu Trybunału koronnego
Lubelskiego wydanego w sprawię pomiędzy wielmożnym Łętowskim pisarzem
ziemskim województwa krakowskiego, a urodzonymi Kosseckimi oraz Ryszkowskim. Urodzony Józef Błeszyński podał do oblaty w księgach ziemskich
krakowskich wyrok wydany w Lublinie na sesji sądów zwyczajnych w sobotę po
święcie św. Marcina dnia 16 listopada 1782 r. w sprawie pomiędzy wielmożnym
Michałem Łętowskim pisarzem ziemskim krakowskim, powodem reprezen-
39
towanym przez urodzonego Wojciecha Rottermundta, a wielmożnymi Michałem i Marcjanną
z Lubańskich Kosseckimi oraz Ignacym Ryszkowskim, pozwanymi reprezentowanymi przez
wielmożnego Stefana Grudzyńskiego. Michał
Łętowski pozwał wymienionych o, niesłuszne
jego zdaniem, stawianie mu zarzutów niesprawiedliwego sądzenia w ich sprawie i stosowania niewłaściwych procedur. Trybunał po rozpatrzeniu
sprawy potwierdził częśc zarzutów stawianych
Łętowskiemu i skazał go na zapłatę 500 grzywien
polskich i 2 tygodnie kary wieży górnej. Ponadto
częściowo winnym uznano Ryszkowskiego, którego skazano także na 2 tygodnie wieży górnej.
Przykład wysokiego urzędnika ziemskiego skazanego przez Trybunał za niewłaściwe procedowanie w sprawie. Ślady zagnieceń
i zalania bez wpływu na czytelność tekstu.
200. –
89. MORAWSKI Wincenty (ok.1580-1645): Lucerna perfectionis Christianae siuo
Vita B. Laduislai Gielnovii, eximia sanctitate viri illustris, multitudine miraculorum insignis, plurimis virtutum encomiis celebris. Qui natus in oppido
Gielnow, vixit et virtutibus floruit in Ordine Fratrum Minorum de Obseruantia, Mortuus et Sepultus Varsaviae in Ecclesiae S. Annae Eorundem Fratrum,
in praesentem diem claret miraculis. Collecta. Ex varijs chronicis, eiusdem
Ordinis, alijsq. scripturis deprompta, a multis fide dignis prolatis coufirmata
40
testimonis. Varsaviae [Warszawa]: J.Rossowski, 1633. – [24], 238 s., herb w drzeworycie, 19 cm, opr. pergamiin z epoki, grzbiet nadpęknięty z ubytkami. Ślady owada na wyklejkach i grzbiecie. K.tyt. z urwanym dolnym narożnikiem,
uzupełniona ręcznie. Autor od 1626 pełnił obowiązki prokuratora beatyfikacji
Władysława z Gielniowa. Niniejsza praca jest rezultatem wieloletnich zabiegów
w tej sprawie. Popierany przez króla Władysława IV, któremu dedykuje przedstawione dzieło. Interesujące świadectwo epoki.
750. –
90. [MOSTOWSKA Anna Rozalia z Hilzenów (ok.
1740-1791), wojewodzina mazowiecka] KOMMISSYA
do rozsądzenia sprawy niżey wyrażoney. [B.m. 1774?].
– [2] s., 34,5 × 20 cm. Zdezaktualizowane pieczątki
własnościowe. Projekt rezolucji w sprawie powołania
komisji do rozsądzenia długów na dobrach wojewody
mazowieckiego Pawła Mostowskiego (ok. 1721-1781),
przywódcy konfederacji barskiej, przebywającego na
emigracji we Francji. Rękopiśmienne dopiski z epoki
przy tekście drukowanym z nazwiskami „kredytorów
i pretensorów” długów [sukcesorki Adama Bogdańskiego i Walentego Burskiego, łowczego podlaskiego]
i wyznaczonych komisarzy (Jana) Krajewskiego, kasztelana raciążksiego, (Onufrego) Kickiego, (Celestyna)
Czaplica, łowczego koronnego, (Kazimierza) Łempickiego, starosty różańskiego i Józefa Antoniego Łuszczewskiego, sędziego ziemskiego i posła sochaczewskiego. Druk ten z uzupełnieniami jest niewątpliwie inny
niż opisany przez Estreichera (XXII, 593). Ślady zagięć
i przybrudzenia. Stan ogólny dobry.
200. –
91. ORZECHOWSKI Stanisław (1513-1566): Annales Stanislai Orichovi Okszi. Adjunximus vitam Petri
Kmitae. Dantisci [Gdańsk]: Apud Georgium Forsterum, 1643. – k.tyt.rytowana, [10], 250, [1] s., 13 cm, opr.
pergamin z epoki barwiony czerwienią, z ubytkiem
dolnego fragmentu grzbietu, brak przedniej wyklejki,
blok odchodzi od oprawy. Obcięty górny i dolny margines k.tyt., sztych zachowany. Początkowe karty zażółcone z powodu zacieku. Autor, kanonik przemyski,
historyk, autor pism politycznych i religijnych okresu
renesansu, ideolog złotej wolności szlacheckiej i ruchu obrony praw szlacheckich. Annales stanowią rodzaj kroniki pisanej po powrocie do Ojczyzny po
pobycie na uczelniach niemieckich i włoskich.
450. –
41
92. OWEN John (ca.1564-1622): Epigrammatum Ioan. Oweni Cambro-Britanni
Oxoniensis. Editio postrema, correctissima, & posthumis quibus dam adaucta. Amsterodami: Apud Lud. Elzevirium, 1647. – portret w miedziorycie, k.tyt
sztychowana, 212 s., 10,5 cm, opr. pergamin. Urocze, miniaturowe wydanie ze
znanej oficyny Elzevira w Amsterdamie, znanego walijskiego autora łacińskich
epigramatów, mistra tej krótkiej formy, dzieła będącego bestsellerem w XVII.
wiecznej Europie. Bardzo ładny egzemplarz.
900. –
93. VERTOT, Rene Aubert de (1655-1735): Histoire des revolutions de Suede, Ou
l’on voit les changemens qui sont arrivez dans ce Royaume, au sujet de la Religion & du Gouvernement. Wyd.6. T.12. La Haye: Pierre Gosse, 1744. – [16],
240; [2], 243-477, [27] s., 17 cm, opr,
zwarta, skóra brązowa, grzbiet sześciopolowy, zwięzy podkreślone złotem,
tytuł na szydzie złoc. Głośna praca
francuskiego historyka zajmującego się
przemianami w 17. wiecznej Europie.
Ładny egzemplarz.
450. –
C
Y
M
E
L
I
A
94. [WARSZAWA – TARCZYN] Wypis z akt parafialnych tarczyńskich dla Józefa Trzemeskiego, chorążego regimentu koronnego dotyczący sytuacji zdrowotnej w Warszawie i okolicach w 1708 roku, dat. Tarczyn [koło Warszawy]
13 × 1710. Z autografem proboszcza parafii tarczyńskiej Andrzeja Stanisława
Zaleskiego i lakową pieczęcią herbową (Jastrzębiec z literami A.M.). Karta
19,8 × 33,5 cm. Dotyczy zarazy grasującej w 1708 r. w Warszawie i okolicach
oraz związanego z nią exodusu ludności po okolicznych lasach i śmierci wielu
wymienionych tu osób różnego stanu. Na odwrocie adnotacja o pochodzeniu
dokumentu. Dołączono dosłowne tłumaczenie dokumentu. Ślady składania
i przetarcia. Stan ogólne dobry.
300. –
95. [POWSTANIE kościuszkowskie 1794] PIECZĘĆ Wysokiej Komisji Województwa Brzesko Litewskiego na kopercie z 1794 r., 9 × 11 cm. Na kopercie
43
adresat: „Obywatelowi [Michałowi] Zaleskiemu [vel Zalewskiemu] – kommisarzowi porządkowemu Wdztwa Brzego [województwa brzeskiego], p.(oczta)
Rzeczyca, w Siechnowiczach. Na odwrocie oryginalna okrągła pieczęć lakowa
z tekstem: „Wolność – Całość – Niepodległość / W.K.P.W.B.L.”, dookoła napis:
„Pieczęć Wydziału Skarbowego”. Pieczęć i koperta w stanie dobrym. Oryginalna pamiątka z okresu powstania kościuszkowskiego 1794 r.
200. –
Superexlibris księcia Aleksandra Lubomirskiego.
96. SZTUKA przedłużenia życia ludzkiego. Przez [Krzysztofa Wilhelma] Hufelanda (1762-1836), doktora i nauczyciela sztuki lekarskiey w Jenie w niemieckim
języku napisana, a na polski przez Jana Baudouin przełożona. Cz. 2. Warszawa:
nakł. Tłómacza, 1801. – 260, [4] s., 17,5 cm, opr. płsk. z tłocz. złotem szyldzikami z epoki. Superekslibris dwustronny z herbem książęcym Aleksandra Lubomirskiego (zm. 1808), eks kasztelana kijowskiego, generała wojsk francuskich
i kawalera Orderu Orła Białego. Na przednim licu tłocz. złotem Szreniawa
bez krzyża, okolona gronostajowym płaszczem, pod książęcą mitrą. Pod tarczą herbową Order Orła Białego. Na odwrocie tłocz. złotem. tekst wpisany
w okrąg: „De La Bibliotheque de Mr. Le Prince Alexandre Lubomirski”. Na
k. tyt. pieczątka: „Z księgozbioru R. Przegalińskiego”; obok: „Z księgozbioru
Juliusza Wiktora Gomulickiego”. Dzieło współczesne o makrobiotyce, higienie
i leczeniu środkami medycyny niekonwencjonalnej, wydane w 2 częściach. Stan
dobry, zaś opr. i superekslibrisu bardzo dobry.
900. –
44
97. MICKIEWICZ Adam (1798-1855), największy poeta polskiego romantyzmu.
Plakieta cynowa, średnica 8,5 cm. [Warszawa]: A. Tyblewski, [lata 20./30.
XX w.]. Andrzej Tyblewski był właścicielem Pracowni Artystyczno-Cyzelerskiej oraz Wytwórni Galanterii Metalowej w Warszawie przy ul Chłodnej 40
w Warszawie w latach 1922/1923-1931. Stan bardzo dobry.
100. –
98. SŁOWACKI Juliusz (1809-1849), jeden z najwybitniejszych poetów polskiego romantyzmu. Plakieta cynowa, średnica 8,5 cm. [Warszawa]: A.(Andrzej)
Tyblewski, [Pracownia Artystyczno-Cyzelerska oraz Wytwórnia Galanterii
Metalowej, 1922/23-31]. Stan bardzo dobry.
100. –
99. GEMBARZEWSKI Bronisław (1872-1941), pułkownik Wojska Polskiego,
historyk wojskowości, dyrektor Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska
w Warszawie. Pokwitowanie wystawione Hrabinie [sic!] Nakwaskiej za dar
w postaci portretu akwarelowego płk. Adama Potockiego oraz biust brązowy
ks. Jozefa Poniatowskiego, dat. Warszawa 5 IV 1927. Blankiet drukowany,
odręcznie wypełniony. Z autografem dyrektora („B.Gembarzewski”), k. [1],
6,2 × 12 cm. Pieczęć okrągła (tuszowa) z herbem Warszawy i napisem „Muzeum Narodowe m.stoł. Warszawy”. Odbiorczynią pokwitowania była Jadwiga z Szymanowskich
Bolesławowa Nakwaska (1843-1937), której
teściowa Karolina z Potockich Nakwaska była
córką wymienionego
tu płk. Adama Potockiego (1776-1812). Stan
bardzo dobry. 100. –
45
100.DZIEWIĘTNASTY marca MCMX XIV. Wirydarz literacki na cześć
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wydany staraniem Związku Strzeleckiego
w Grodnie. Wadowice: [b.w.], 1924. – 60, [3] s., [6] k. tabl. (5 drzeworytów),
7 il. (drzeworyty), 25 cm, opr. pł. Zawiera poezje i prozę poświeconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wśród autorów m.in.: Stanisław Baczyński, Jan
Nepomucen Miller, Stanisław Miłaszewski, Zofia Gorzechowska-Nałkowska, Edward Słoński i Emil Zegadłowicz. Pięć oryginalnych drzeworytów
Jana Hrynkowskiego, Jerzego Hulewicza, Lucjana Kobierskiego i Ludwika
Misky’ego. Siedem drzeworytów w tekście ze zbiorów starych plansz oficyny foltinowskiej. Exlibris i przerywniki
L. Misky. Druk pod kierownictwem graficznym E. Zgadłowicza w Druk. Fr. Foltina
w Wadowicach. Odb. 520 egz.
numer. Na pap. prążkowanym argentyńskim (niniejszy egz. nosi nr 286). Na okł.
naklejka: „Druk. D.O.K. III
w Grodnie”.450. –
101. LUTOSŁAWSKI Wincenty (1863-1954), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
i Uniwersytetu Wileńskiego, filozof o międzynarodowym autorytecie, mesjanista i działacz Ligi Narodowej. Kartka pocztowa do Artura Górskiego w Poznaniu. Wilno 5 V 1936, s. [2], 9x14,5 cm. Pismo odręczne filozofa. Dotyczy
46
planów wydawniczych (m.in. wydania po polsku dzieła „Jaźń i osobowość”).
Adresatem kartki był Artur Górski (1870-1959), krytyk literacki i literat, redaktor pisma „Marchołt”. Zagniecenia i obustronny ślad zalania marginesu kartki
nieco utrudniający odczytanie tekstu. Tekst na ogół czytelny.
100. –
102.[OPPMAN (Or-Ot) Artur (18671931)], poeta. Awizacja komornika
Sądu Grodzkiego w Warszawie na
kwotę 200 złotych plus koszta sądowe i egzekucyjne wobec dłużnika Artura Oppmana na rzecz Księgarni Gebethner i Wolff. Warszawa,
dat. 29 XI 1929 i 6 XII 1929. Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany z pieczęcią tuszową i faksymilami podpisu komornika (Konstanty
Chęciński). Ślad po złożeniu, stan
dobry.100. –
103. ROSTWOROWSKI Henryk (19121984): Kamieniołomy; rys. i układ
Jerzego Staniszkisa (1914-2009).
[Weilburg an der Lahn]: Powielali
E. Schubert & J. Gawron, 1940. –
[1], 29 k., [9] k. tabl., 20 cm, karton tymcz., z oryg. metalowymi gwoździami
z epoki. Zbiór 9 wierszy z okresu pobytu autora w Oflagu IX B w Weilbergu
powstałych na Wielkanoc 1940 r. Maszynopis z tablicami rysunków wydany
w 1940 r. bez zaznaczenia miejsca edycji. Rysunki wg J. Staniszkisa ręcznie kolorowane kredką w obozie. Odb. w nakładzie 120 egz. (niniejszy egz. nosi nr
5) z podpisami rysownika J. Staniszkisa i autora H. Rostworowskiego. Egz.
47
z uzup. narożnikami pierwszych kilku kart i częściowo (25%) zrekonstruowane
podpisy twórców dzieła. Poza tym stan bardzo dobry, acc.:ROSTWOROWSKI Henryk: Kamieniołomy; [rys. oryg. J. Staniszkis; kopie wykonała Barbara
Lis-Romańczukowa]. [B.m.: b.w., 1980]. – [22] k., [9] k. tabl., il., 19,5 cm, brosz.
wyd. Wzorowane na 91 egz. edycji poprzedniej z dodaniem 8 późniejszych wierszy. Egz. autorski stanowiący bezdebitowy druk w warunkach PRL wyd. w nakładzie 194 egz. (niniejszy nosi nr 51). Z dedykacją autora z 1980 r. dla Jerzego
Staniszkisa. Henryk Rostworowski był po wojnie piosenkarzem i autorem znanych tekstów (m.in. „Besame mucho”, „Pszczółka Maja”, i „Róże”). Teksty jego
piosenek śpiewały m.in. Ewa Demarczyk i Halina Kunicka. Bardzo rzadkie
edycje z autografami autorskimi.
800. –
104. RUZAMSKI Marian Antoni (1889-1945), malarz, uczeń
Leona Wyczółkowskiego i Jacka Malczewskiego, czynny
w Krakowie, Lwowie i Tarnobrzegu, więzień niemieckich
obozów koncentracyjnych:
Portret Stanisława Burzyńskiego na koniu „Selimie”. Kraków: B.(ernard) Henner, [19181919]. Fotografia 14,5 × 10,2 cm,
naklejana na ozdobny karton
f irmow y 28 × 18 cm w ok ł.
Z autografem Mariana Ruzamskiego („M Ruzamski”).
Reprodukcja tegoż obra zu
znajduje się na stronie internetowej poświęconej twórczości
M.A. Ruzamskiego, gdzie zatytułowano go „Mieszkaniec
Charkowa na koniu” (Charków, olej 1918). Tymczasem na
niniejszej fotografii w lewym
górnym rogu obrazu znajduje
się niewidoczna na reprodukcji dedykacja: „Panu St. Burzyńskiemu ulubionego „Selima” ofiarowuje Ruzamski”. Suchy wytłok na kartonie i okł.: „C.k.
nadworny fotograf B. Henner, Kraków, Szewska 27” z orłem cesarstwa austro-węgierskiego. Okł. z bibułką. Niewielkie przybrudzenia okł. Stan fotografii bardzo dobry.
200. –
48
105. [GARIBALDI Józef ] (1807-1882), rewolucjonista włoski, architekt zjednoczenia
ziem włoskich i przyjaciel sprawy polskiej.
KOMITET Wsparcia Wychodźców Polski. Prezes Honorowy Józef Garibaldi. Inc.:
„Panowie! Na przedstawienie Emigracyi
Polskiey pod zaszczytną prezydencyą Józefa Garibaldi, zatwierdzony został w Genui
Komitet dla wspierania wychodźców Polski.”. Genua 12 VII 1861. Pismo litografowane, ręcznie wypełniane z autografami i pieczęcią Komitetu z herbami Polski i Litwy
(tuszowa), k. [2], 26,5 × 20,8 cm. Z trzema
odręcznymi podpisami członków Komitetu
(nieczytelne). Język włoski, francuski i polski. W lewym górnym rogu nazwa
komitetu w języku włoskim, pieczęć wyraźnie odbita w dolnym lewym rogu.
Pieczątka własnościowa. Ślady podklejenia obu kart przez środek taśmą klejącą
oraz ślady składania, poza tym stan dobry.
120. –
106.[SIKORSKI Władysław (1881-1943)], późniejszy Naczelny Wódz Polskich Sił
Zbrojnych i premier Rządu na Uchodźstwie podczas II wojny światowej]. Pismo dotyczące rekrutacji do nowopowstającego Wojska Polskiego [Polski Korpus Posiłkowy]. Po XI 1916 r., k. [2], 34 cm. Maszynopis powielony na papierze
żeberkowym z epoki. Inc.: „W cztery dni po proklamowaniu Niepodległości
Polski, generał gubernator warszawski….”; Expl. „Wkrótce może być już za
późno”. Dotyczy sprawy werbunku do Wojska Polskiego realizowanego przez
ówczesnego szefa Departamentu Wojskowego N.K.N. płk Władysława Sikorskiego. Zawiera oskarżenia polityczne pod adresem W. Sikorskiego. Pismo kolportowane przez zwolenników Józefa Piłsudskiego, byłego dowódcy I Brygady
Legionów Polskich, przeciwnika rekrutacji na warunkach podyktowanych przez Austrię i Niemcy.
Ślad po złożeniu, stan dobry.
80. –
107. SYLWETKI Satyryczne, dat. 15 VI 1921 r.
[Tekst i rysunki piórkiem]: Halszka Pyrkówna,
ucz. 3 klasy. – [16]s., portr. (rys.), 28 cm, opr.
karton. Sylwetki polityków polskich i posłów
na Sejm Ustawodawczy z lat 1919-1921 w formie
karykatur i wierszyków o nich. Obejmują następujące postacie: Wojciech Korfanty (1873-1939),
przewodniczący Naczelnej Rady Ludowej; Stanisław Głąbiński (1862-1941); Ks. Seweryn Cze-
49
twertyński (1873-1945); Franciszek Michejda (1853-1921), działacz narodowy
na Śląsku Cieszyńskim; Wojciech Trąmpczyński (1860-1953), marszałek
Sejmu; Stanisław Grabski (1871-1949); Stanisław Brun (1854-1925); Henryk
Radziszewski (1873-1923); Władysław Seyda (1879-1967); Antoni Minkiewicz (1881-1920?); Ks. Ferdynand Radziwiłł (1834-1926); Leopold Skulski
(1873-1940?), minister spraw wewnętrznych; Franciszek Bardel (1869-1941),
minister rolnictwa; Józef Piłsudski (1867-1935), Naczelnik Państwa; Ignacy
Paderewski (1860-1941), b. premier i delegat Polski na konferencję pokojową
w Wersalu, i Jan Zamorski (1874-1948). Rysunki przerysowywane i podmalowywane tuszem. Okładka ze śladami zagięć i przybrudzeń, wewnątrz
czyste karty z rysunkami i tekstem.
250. –
10 8. SPYC H A L SK I Ma r ia n
(1906-1980): Bibliografia prac ministra obronny narodowej marszałka Polski… [Warszawa: Wojskowy
Instytut Historyczny, 1966]. – [25]
k. luzem, 33 cm, opr. pełna skóra
z tłocz. złotem różą na przednim
licu, wewnątrz radełkowana złotem tłocz. linia wokół wyklejki.
Opr. sygn. introligatorsko na odwrocie: „[Zygmunt] Zjawiński”
(1917-2006), artysta plastyk, jeden
z wybitniejszych powojennych introligatorów w Polsce, wykładowca
ASP i autor podręcznika introligatorstwa. Praca zawiera bibliografię
205 artykułów z prasy centralnej
i książek autora z okresu powojennego (bez prasy tajnej konspiracyjnej GL i AL z okresu okupacji niemieckiej).
Na wyklejce drukowana dedykacja pracowników WIH-u z okazji 60 rocznicy
urodzin marszałka. Otarcia opr. na licu.
500. –
109.PLATER-ZYBERK hr. H(.enryk) (1843-1925), Mogilnicki Bronisław (1844?), Scipio Z.(dzisław), Szymanowski T., Łempicki Juliusz, Wołłowicz K.(azimierz), Czudowski E., Czudowski Adolf, Kibort Henryk, Miłosz J.: List
otwarty do przełożonego kolegium w sprawie nadmiernej dyscypliny panującej w szkole. [Metz, Francja, l. 60. XIX w.]. – [2] s., 27 × 21 cm. Z odręcznymi
podpisami wymienionych powyżej uczniów. Skarga uczniów, synów ziemiańskich rodzin z ziem polskich (litewsko-białoruskich, Wołynia i Królestwa Polskiego) na ostrą dyscyplinę panującą w kolegium, którego dyrektorem był
50
zakonnik. W szczególności zaś o brak możliwości wyjścia poza obręb kolegium dla uczniów zamiejscowych przebywających w internacie. Do szkoły tej
oddawano dzieci ziemiańskie na 6-8 lat. Na kartach listów przywołani są inni
uczniowie szkoły (Roman hr. Wodzicki (1839-1893) i Karol Chłapowski (18411914). Z życiorysu tego ostatniego wynika, że chodzi tu o jezuickie College St.
Germain w Metzu, stolicy Lotaryngii. Język francuski. Pismo kaligrafowane
z autografami. Ślady składania i lekkie naddarcia na krawędziach. Atrament
nieco wyblakły, treść pisma czytelna. Dołączono odręczne tłumaczenie pisma. Stan ogólny dobry.150. –
110. POTOCKI Michał hr. (1779-1855), właściciel dóbr ziemskich Chrząstów i Koniecpol, senator-kasztelan 1824-1831 i senator wojewoda Królestwa Polskiego
1831 (w okresie powstania listopadowego): Listy do syna Henryka Potockiego
(1811-1872), dat. Maluszyn 2 VIII 1835 i b.d. (1835?). – [14] s., 22,5 × 13 cm. Pismo
odręczne Michała hr. Potockiego z 2 autografami. Fragment korespondencji
(w liście drugim brak jednej karty) dotyczącej spraw osobistych, gospodarowania majątkiem, spraw popowstaniowych (zarówno ojciec, jak syn byli
czynnymi uczestnikami powstania listopadowego), rodzinnych i towarzyskich. Przyczynek do wciąż nieopracowanej gałęzi rodu Potockich h Złota
Pilawa. Naddarcia krawędzi kilku kart z niewielkim uszczerbkiem dla tekstu.
Pismo czytelne.
150. –
111. SZYMANOWSKA Maria (1854-1926): Ostatnia wola… do otworzenia po jej
śmierci, dat. 25 XII 1899 i 16 V 1916. – 9 s., różne formaty. Testament Marii Korwin-Szymanowskiej, córki Feliksa i Marii z hr. Łubieńskiej Szymanowskich,
na trzech arkuszach. Zawiera m.in. legaty z sumy dłużnej u hr. Feliksa Sobańskiego oraz z papierów zastawnych Towarzystwa Warszawskiego Miejskiego
na rzecz wyszczególnionych członków rodu Malczewskich i Szymanowskim
oraz pozostałe rzeczy na rzecz Jadwigi z Szymanowskich Nakwaskiej. Dodatkowo „Spis sprzętów pamiątkowych, które należą do rodziny”. Koperta (9,5 × 12
cm) z pieczęcią lakową, zawierającą inicjały „KS” [Korwin-Szymanowska] pod
koroną hrabiowską [sic!]. Pismo odręczne Marii Szymanowskiej jednego cha-
51
rakteru, datowane. Spis sprzętów… napisany
trzęsącą ręką, zapewne przez tę samą osobę
w mocno podeszłym wieku. Ślad po otwarciu koperty i nadłamaniu pieczęci na obrzeżu.
Stan ogólny dobry.
150.–
112. [KALISZ] STYPENDIUM Pamięci Ksawerego Balczewskiego. Członkowie
założyciele: Stefan Orłowski, właściciel dóbr Muchlin; dr Edward Nader,
lekarz wolnopraktykujący; Stanisław Myczkowski, geometra przysięgły; Janusz Koczorowski, właściciel dóbr Przystajnie, dat. Kalisz 17 × 1917. – 7 s., [1]
k. portr. (fotografia), 35 cm, opr. pł. z epoki. Rękopis z autografami, maszynopis. Fotografia gabinetowa Ksawerego Balczewskiego 16,5 × 11,8 cm. Kalisz:
[Zakład fotograficzny podróżny] Stanisław Zewald, [przed 1889]. Ustanowienie funduszu stypendialnego pamięci Ksawerego Balczewskiego z zapisami
ofiar imiennych za listopad 1922 (kilkanaście podpisów). Xawery Balczewski
(1829-1889), nauczyciel łaciny i historii powszechnej w Męskim Gimnazjum
Klasycznym w Kaliszu. Urodzony w guberni kowieńskiej,
absolwent wydziału teologii
ewangelickiej na Uniwersytecie
w Dorpacie. Od 1866 r. osiadły
w Kaliszu. Szczególnie popularny wśród młodzieży kaliskiej, o którym pamięć trwała
jeszcze w okresie międzywojennym. Świadczył o tym grób
nauczyciela i niniejszy utworzony u zarania niepodległości fundusz stypendialny dla
uczniów szkoły, który według
zapisów księgi trwał do 1923
r. Dołączono luzem życiorys
jednej z gimnazjalistek. Fotografia przyklejona na pierwszej
karcie. W dalszej części księgi
luźne karty.
200. –
52
Dar Księcia Bogusława Radziwiłła z Ołyki i Przygodzic.
113. [OSTRÓW Wielkopolski] TEK A ofiarowana radcy miejskiemu Gilow
w Ostrowie Wielkopolskim (ówczesne Ostrowo) m.in. przez księcia Bogusława Radziwiłła w 1857 r. Teka na korespondencję i dokumenty 26 × 40,5
cm, z czterema kieszeniami, przy czym trzy z zakładkami określającymi miejsce korespondencji. Oprawa płócienna oklejona dwustronnie deseczkami, na
licu wzmocniona mosiężnymi okuciami oraz klamrą zamykaną na kluczyk
[w czynnym zamku wyłamany 1 z 2
rygli]. Centralnie ozdobna mosiężna
plakieta z wygrawerowaną dedykacją: „Dem Herrn Stadtrath Gilow am
13ten Juni 1857 / Fürst B. Radziwill.
Schreiner. Höne. / Dr. Preßler. Benoit. Ladesmann. / Mühlberg. Lehmann. Sonntag.” Książę Bogusław
Radziwiłł (1809-1873), XI Ordynat
na Ołyce i II Ordynat na Przygodzicach oraz generał pruski i członek
pruskiej Izby Panów, syn pruskiego namiestnika Wielkopolski i brat
m.in. Elizy ks. Radziwiłłówny (miłości przyszłego cesarza Wilhelma
I). Związany społecznie z Ostrowem
Wielkopolskim (patron kościoła farnego w Ostrowie, fundator budynku
ostrowskiego sądu oraz darczyńca
Królewskiego Gimnazjum Męskiego
w Ostrowie).900. –
114. [WARSZAWA] BILET na kwaterę do Lachońskiego (Ludwika), właściciela
possessyi nr 989 [nr hipoteczny] przy ulicy Krochmalnej…. Warszawa: Kommissya Kwaternicza, październik 1854. Blankiet litografowany, ręcznie wypełniany, z pieczęcią tuszową Komisji Kwaterniczej, 14,2 × 23,5 cm. Z 4 autografami
członków komisji. Język rosyjski i polski. Nakaz przyjęcia żołnierzy rosyjskich
53
w okresie 3 × – 31 XII 1854 r. na kwaterę
w prywatnym warszawskim domu wystawiony przez władzę rosyjską. Obciążenia kwaterunkiem wojskowym stanowiły duże utrudnienie dla mieszkańców
Warszawy. Na odwrocie inne adnotacje
z epoki dotyczące adresu oraz współczesna pieczątka własnościowa. Ślady składania. Poza tym stan dobry.
120.–
115. [WARSZAWA] RESTAURACJA Kameralna, kat. I. Cennik. Warszawa, ul.
Foksal 16: Gastronomiczna Spółdzielnia Inwalidów, [1950]. – [4] s., luzem za
ozdobnym sznurkiem, opr. pł. z epoki, z tłocz. złotem tyt. Na przednim licu,
przesznurowana przy krawędziach. Oryginalna karta dań kultowej warszawskiej restauracji na papierze maszynowym (przebitkowym) z okresu stalinowskiego PRL. Sporo dań rybnych i mięsnych (n.p.: faszerowane karpie, łososie
i szczupaki; liny i węgorze; comber z zająca w maladze) oraz szeroka gama alkoholi. Restauracja ta zwana też „Kamerą”
stanowiła jeden z niewielu nocnych lokali w Warszawie. Istniała pod wymienionym adresem (niegdyś kamienica
Ksawerego Branickiego) do schyłku
PRL. Spotykało się tu pisarzy, aktorów
i dziennikarzy, kręcili się „prywaciarze” i różnego rodzaju niebieskie ptaki
oraz agenci resortu MSW. Uwieczniona
w znanej książce Leopolda Tyrmanda
„Zły” („Jedziemy zapominać. Zapomina się najlepiej w „Kameralnej”). Niewielkie przybrudzenia, poza tym stan
dobry. Pamiątka po historycznej już
restauracji warszawskiej.
100.–
116. [ZAOLZIE] KOPERTA z okolicznościowymi pieczątkami z chwili wkroczenia Wojsk Polskich na Zaolzie. Cieszyn 2 × 1938. Koperta czeska z 6 czeskimi
i 2 polskimi znaczkami ostemplowanymi datą „2 × [19]38” i okolicznościowymi
tuszowymi pieczątkami: „Bohaterskie Zaolzie wróciło do Polski” i „Nasi Bracia
zza Olzy złączyli się z Macierzą”, 15,5 × 22 cm. Koperta utrwalająca historyczną
chwilę powrotu Zaolzia w granice Rzeczypospolitej, opiewaną w książce Melchiora Wańkowicza, „Sztafeta”. Stan dobry. Il. patrz s.57.120.–
54
Polskie statki pasażerskie.
117. [PIŁSUDSKI – BATORY] Plan kabin pasażerskich m.s. „Piłsudski”, m.s.
„Batory”. Gdynia – Ameryka Linje Żeglugowe S.A. [Warszawa: GAL, 1939].
Plan złoż. 56,0 × 80,6 cm (dwustronny, trzykolorowy), 20,3 × 14,2 cm. Zawiera 8 planów pokładów oraz kabin pasażerskich dwóch bliźniaczych polskich
transatlantyków m/s „Piłsudski” i m/s „Batory” wybudowanych w latach 19351936. Dołączono czterostronicowy informator „Wycieczki morskie w sezonie
letnim 1939 r. na luksusowych motorowcach „Piłsudski” i „Batory” do Sztokholmu i Kopenhagi, Helsinek, Antwerpii i Londynu oraz na fiordy Norwegii
wraz z cennikiem poszczególnych kabin. Stan bardzo dobry.
150. –
Okładki menu projektu Kazimierza Manna dla Polskich Lini Oceanicznych.
Kazimierz Mann (1910-1975), artysta, zajmował się malarstwem ściennym i sztalugowym, mozaiką, grafiką użytkową i warsztatową, plakatem oraz oprawą
plastyczną wystaw. Ojciec znanego dziennikarza muzycznego radiowej trójki.
118. MS „Batory”, menu „wieczoru kapitańskiego” w morzu, z dnia 20 VIII 1957.
Druk Polskich Linii Oceanicznych, karta złoż. na pół, 29 × 48 cm. Wewnątrz
życzenia dowództwa statku i spis potraw, zewnętrzny proj. graficzny, sygn.
Mann. Zaplamienia wnętrza.
50. –
55
119. MS Batory, menu obiadu, Kopenhaga, dnia 21 VIII 1957. Druk Polskich
Linii Oceanicznych. – [4] s., 27,5 × 21
cm. Wewnątrz spis potraw, proj. graficzny przedniego lica okł., sygn. Mann.
Czysty egz.
50. –
120.MS Batory, menu kolacji, Kopenhaga, dnia 21 VIII 1957. Druk Polskich
Linii Oceanicznych – [4] s., 27,5 × 21
cm. Wewnątrz spis potraw, proj. graficzny przedniego lica okł. niesygnowany Mann. Czysty egz.
50. –
121. MS Batory, menu obiadu (lunch),
Wycieczka na fjordy norweskie, dnia
31.8.1966. Druk. Polskich Linii Oceanicznych. – [4], 30 × 20,5 cm. Wewnątrz spis
potraw, proj. graficzny przedniego lica
okł. sygn. Mann. Drobne zaplamienia,
załamanie górnego narożnika.
50. –
56
122.PKO – Grupa Federacja Polskich
Związków Obrońców Ojczyzny. Polisa nr F 18430 na nazwisko Wiktor
Rubiś opiewająca na sumę ubezpieczenia 650 zł w złocie. Warszawa:
Pocztowa Kasa Oszczędności, Dział
Ubezpieczeń na Życie, 16 czerwca
1931. – [4] s., 39,7 × 24,2 cm. Z faksymilami podpisów wyższych urzędników bankowych i Prezesa FPZOO.
Dołączono kopertę (otwartą) i pokwitowanie odbioru (niepodpisane).
Polisa z kolorową symboliką z orłem
i panopliami. Ślady składania polisy,
koperta przybrudzona.
100. –
Koperta… poz. 116