zapraszamy serdecznie

Transkrypt

zapraszamy serdecznie
Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w programie „R.O.W.E.R. – Razem O Wspólnym
Ekonomicznym Rozwoju- Akademia Każdego Wieku” w którym udział wziąć może młodzież
gimnazjalna (I-III klasy gimnazjum) - około 100 uczestników, wraz z rodzicami (opiekunami) oraz 100
seniorów, osób powyżej 60 roku życia. Aktualnie Wyższa Szkoła Bankowa rozpoczęła rekrutację do
programu.
Program ma na celu ich aktywizację, wzrost pewności siebie oraz zwiększony poziom świadomego
wykorzystania wiedzy ekonomicznej w codziennym życiu. Zajęcia, szczególnie te dedykowane
seniorom, mają na celu przekazanie podstaw prawa bankowego, kształtowanie umiejętności
kontaktu z instytucjami para bankowymi, w tym ryzyka zaciągania zobowiązań poza systemem
bankowym oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego osób starszych poprzez zajęcia
informatyczne, czy zorganizowanie spotkania z policjantem nt. metod oszukiwania osób starszych
oraz z pracownikiem NBP nt. obrotu i rozpoznawania fałszywych pieniędzy itp., a także edukacji
w obszarze zastosowania kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
W ramach siedmiu warsztatów dla Seniorów
- przygotowanych specjalnie do określonych potrzeb odbędą się:

Spotkanie z policjantem nt. metod oszukiwania osób starszych ( 1x 60 min).

Spotkanie z pracownikiem NBP nt. rozpoznawania fałszywych pieniędzy (1x 60 min).

2 spotkania z prawnikiem nt. podstaw prawa bankowego (2x 60 min).

2 warsztaty „ Jak nie dać się nabić w butelkę, czyli jak rozmawiać z instytucjami para bankowymi” ( 2 x 60
min) - szkolenie z zakresu negocjacji, asertywności, komunikacji interpersonalnej.

Spotkanie z pracownikiem NBP nt. modernizacji zabezpieczeń polskich banknotów (1 x 60 min). Termin
ustalony zostanie podczas trwania projektu- zależy od dostępności pracownika NBP.

dodatkowe szkolenie z wykorzystania narzędzia bankowości elektronicznej. Odbywać się będzie ono
w terminie innym niż pozostałe działania, tj. w tygodniu roboczym w godzinach rannych. Kurs obejmie 4
moduły tematyczne (4 x 3h): podstawy obsługi komputera, wprowadzenie do Internetu, poczta
elektroniczna, bankowość elektroniczna oraz inne płatności bezgotówkowe

spotkanie w czerwcu 2014 roku, dotyczącego zarządzania miastem, wszyscy uczestnicy Akademii
(młodzież gimnazjalna, rodzice oraz seniorzy) wezmą udział we wspólnym warsztacie, w trakcie którego
tworzyć będą budżet miasta Opola.
Tematy i daty spotkań Akademii Każdego Wieku (wspólne dla wszystkich uczestników):
16 stycznia 2014 - Wykład inauguracyjny dot. podstaw ekonomii
13 lutego 2014 - Przedsiębiorczość, czyli od pucybuta do milionera
6 marca 2014 - Inwestycje, czyli jak obracać każdym zasobem pieniężnym
27 marca 2014 - Polityka pieniężna, czyli po co nam pieniądze
17 kwietnia 2014 - „Plastikowe pieniądze” czyli jak mądrze korzystać z kart płatniczych
15 maja 2014 - Marketing, czyli klient nasz pan
12 czerwca 2014 - Zarządzanie miastem
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Zgłoszenia Seniorów przyjmowane będą telefonicznie , osobiście w siedzibie WSB w Opolu w Biurze
Karier WSB przy ul A. Kośnego 72, pokój 202 tel. 77 40 19 415 oraz poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.wsb.pl/opole w zakładce
„Aktualności”. Udział w programie jest bezpłatny.

Podobne dokumenty