Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
Program konferencji naukowej
BAŁKANY ZACHODNIE W SYSTEMIE
BEZPIECZEŃSTWA EUROATLANTYCKIEGO
Łódź, 7–8 maja 2013 r.
I DZIEŃ OBRAD, 7 MAJA 2013 R. (WTOREK)
Miejsce obrad: Sala Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ
(ul. Kopcińskiego nr 8/12)
10.00-10.45 – Uroczyste otwarcie konferencji
Wystąpienie JE Ivana Del Vechio – Ambasadora Republiki Chorwacji
10.45-12.00 – I sesja plenarna
Prof. SGGW dr hab. Wiesław Walkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Znaczenie europejskiej drogi rozwoju Bałkanów i wkładu regionu w system bezpieczeństwa zbiorowego
Prof. dr hab. Marek Waldenberg (Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej)
Perspektywy regionalnej integracji państw bałkańskich
Dyskusja
12.00-12.15 – Przerwa kawowa
12.15-13.45 – II sesja plenarna
Prof. UW dr hab. Jacek Wojnicki (Uniwersytet Warszawski)
Kwestia bałkańska w polityce Rosji
Dr Danuta Gibas-Krzak (Uniwersytet Szczeciński)
Geopolityka Bałkanów po zimnej wojnie wobec zjawiska „neo-osmanizmu” w ocenie serbskich,
chorwackich i tureckich analityków
Mgr Marlena Drygiel (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Rola Unii Europejskiej w stabilizacji regionu Bałkanów Zachodnich
Dyskusja
14.00-15.00 – Przerwa obiadowa
Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Jana Matejki 32/38, sala 102)
15.00-16.30 – III sesja plenarna
Prof. Desirée Pangerc (Università degli studi di Trieste)
Smuggling and Human Trafficking in the Western Balkans: An Anthropological Approach
Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Główne determinanty polityki bezpieczeństwa narodowego Republiki Chorwacji w latach 1995-2012
Mgr Maja Savić-Bojanić (Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju/
University of Buckingham)
Minority Discontent as a Potential Factor of Destablization the Western Balkans: The Case of Bosnia
and Herzegovina
Dyskusja
16.30-16.45 – Przerwa kawowa
16.45-18.30 – IV sesja plenarna
Dr Andrzej Krzak (Uniwersytet Szczeciński)
Armia chorwacka w systemie obrony Chorwacji od powstania do stanu obecnego – zarys problemu
Dr Wojciech Szczepański (Komisja Bałkanistyki PAN, Oddział w Poznaniu)
Republika Czarnogóry jako potencjalny cel rosyjskich działań wywiadowczych – wprowadzenie do
problemu
Dr Dominika Dróżdż (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Interwencje humanitarne NATO w odpowiedzi na katastrofy humanitarne jako gwarancje
bezpieczeństwa euroatlantyckiego
Dr Magdalena Ickiewicz-Sawicka (Politechnika Białostocka)
Zbrodnia ludobójstwa serbskiej ludności na Bałkanach w XX wieku
Mgr Wiktor Hebda (Uniwersytet Jagielloński)
Bezpieczeństwo energetyczne bałkańskich państw na przykładzie Republiki Chorwacji oraz Republiki
Serbii
Dyskusja
2
II DZIEŃ OBRAD, 8 MAJA 2013 R. (ŚRODA)
Miejsce obrad: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
(ul. Jana Matejki 32/38, sala 102)
10.00-11.45 – I sesja plenarna
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka (Uniwersytet Jagielloński)
Aračinovo – Kondovo. Dwanaście lat po podpisaniu porozumienia ochrydzkiego
Prof. UJ dr hab. Ewa Bujwid-Kurek (Uniwersytet Jagielloński)
Kosowscy entuzjaści contra kosowscy sceptycy. Dyferencjacja państw wobec legalności Republiki Kosowa
Dr Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy
w Chorzowie)
Sytuacja gospodarczo-ekonomiczna Bośni i Hercegowiny oraz jej wpływ na bezpieczeństwo i stabilność
państwa (wybrane aspekty)
Dr Dariusz Wybranowski (Uniwersytet Szczeciński)
Unia Europejska i próby stabilizacji politycznej podczas kryzysu powyborczego w Bośni i Hercegowinie
(październik 2010 - luty 2012 roku)
Mgr Aleksandra Zdeb (Uniwersytet Jagielloński)
Chwiejna równowaga. Czy stabilizacja w państwie wieloetnicznym jest możliwa? Przypadek Bośni
i Hercegowiny
Dyskusja
11.45-12.00 – Przerwa kawowa
12.00-14.00 – II sesja plenarna
Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)
Operacja „Burza” oraz jej następstwa dla położenia Serbów w Republice Chorwacji po 1995 roku
Dr Anna Jagiełło-Szostak (Uniwersytet Wrocławski)
Wpływ konfliktu polityczno–religijnego w Sandżaku na kwestię bezpieczeństwa Bałkanów Zachodnich
Mgr Sławomir Lucjan Szczesio (Uniwersytet Łódzki)
Percepcja konfliktów jugosłowiańskich w administracji George’a H. W. Busha
Dr Rafał Woźnica (Uniwersytet Jagielloński)
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Bułgarii w świetle raportów Komisji Europejskiej
Dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
Idea „nowego jugoslawizmu”
Dyskusja
Zakończenie konferencji
3

Podobne dokumenty