otwórz prezentację

Komentarze

Transkrypt

otwórz prezentację
Projekty łączące efektywność
energetyczną i PPP
w Warszawie
Stan na listopad 2015
Paweł Pawłowski Biuro Infrastruktury
Projekty w trakcie analiz
doradcy
Częściowa wymiana oświetlenia ulicznego
na ulicach m.st. Warszawy
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Założenia
Całkowita własność infrastruktury oświetleniowej
Analizowany zakres – ok. 45.000 słupów (40%)
Przewidywana oszczędność – ok. 40%
Zakładany okres zwrotu – ok. 10 lat ( z dopłatą)
Technologia – otwarta (nie tylko LED)
Zastosowanie automatycznej regulacji
Operator zewnętrzny – ryzyko ekonomiczne
Dodatkowe funkcje infrastruktury
Możliwa dopłata z budżetu do capex
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Pierwsze wnioski
Ingerencja w skrzynki/obwody - sterowanie
Norma – możliwe zmniejszenie strumienia
Oświetlenie dodatkowe – więcej punktów świetlnych
Wymiana infrastruktury nie generującej oszczędności
Grupa zakupowa energii elektrycznej – cena kWh
System zarządzania oświetleniem- otwarty
Częściowa wymiana
oświetlenia ulicznego
Harmonogram
Podpisanie umowy z doradcą – listopad 2014
Odbiór 1 etapu – listopad 2015
Decyzja Miasta – grudzień 2015
Przygotowanie postępowania
Ogłoszenie postępowania
Projekty w trakcie
przygotowania
Budowa nowych energooszczędnych budynków w
miejsce tymczasowych przedszkoli typu Stolbud
Ciechanów.
Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbiórkę budynków typu „Stolbud
-Ciechanów”
i
zaprojektowanie
oraz
budowę
ok.
25
energooszczędnych budynków przedszkolnych.
Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie opłata z budżetu miasta,
a także możliwość nie kolidującego z podstawową funkcja przedszkola
publicznego, wykorzystania komercyjnego nowych obiektów, w tym
oferowania dodatkowych usług.
Projekty w trakcie
przygotowania
Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych
obiektów oświatowych m. st. Warszawy
Przedsięwzięcie obejmować będzie zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji energetycznej obiektów obejmującej termomodernizację,
modernizację instalacji energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej i wentylacji, elektrycznych) oraz wprowadzenie zdalnego
monitoringu i zarządzania zużyciem energii w ok. 20 budynkach.
Partner prywatny zaangażowany do realizacji przedsięwzięcia otrzyma
wynagrodzenie z budżetu miasta, pochodzące przede wszystkim z
zagwarantowanych oszczędności wynikających z obniżenia zużycia
nośników energii.
Dziękuję za uwagę
Paweł Pawłowski z-ca dyr. Biura Infrastruktury
[email protected]

Podobne dokumenty