MAZOWIECKIE SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Oddział

Transkrypt

MAZOWIECKIE SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Oddział
MAZOWIECKIE
SP ZOZ Specjalistyczny Szpital Wojewódzki
Oddział Laryngologiczny
ul. Powstańców Wlkp. 2
06-400 Ciechanów
Tel.: 23 673 02 23
SP ZOZ
Oddział Otolaryngologiczny
Al. Wł. Sikorskiego 10
26-900 Kozienice
Tel.: 48 614 82 34
Wojewódzki Szpital Zespolony
Oddział Laryngologiczny
ul. Medyczna 19
09-400 Płock
Tel.: 24 364 62 61
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
Pracownia Badań Audiometrycznych
ul. Aleksandrowicza 5
26-617 Radom
Tel.: 48 361 35 95 w godz. 14-15
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Poradnia Laryngologiczna
ul. Poniatowskiego 26
08-100 Siedlce
Tel.: 25 640 34 02; 25 640 33 61
SP Centralny Szpital Kliniczny
Pracownia Audiologiczna Kliniki Otolaryngologii
ul. Banacha 1 A
02-097 Warszawa
Tel.: 22 599 22 38; 22 599 25 52
Instytut Matki i Dziecka
Poradnia Otolaryngologii Dzieci i Młodzieży
ul. Kasprzaka 17 A
01-211 Warszawa
Tel.: 22 327 74 69
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej
oraz Słuchu i Mowy PZG
Poradnia Otolaryngologiczna
ul. Radzymińska 101/103
03-548 Warszawa
Tel.: 22 618 05 82; 22 883 35 94
NZOZ Centrum Terapii Słuchu
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
Szpital MSWiA, Gabinet 57, p. I
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 22 508 24 56
NZOZ Centrum Terapii Słuchu
KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.
ul. Warecka 9
00-340 Warszawa
Tel.: 22 827 13 69
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
Tel.: 22 815 16 14; 22 815 18 43
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
Pododdział Otolaryngologiczny
ul. Limanowskiego 30
96-300 Żyrardów
Tel.: 46 854 32 52

Podobne dokumenty