Fifth Sunday in Ordinary Time Piąta Niedziela Zwykła February 7

Transkrypt

Fifth Sunday in Ordinary Time Piąta Niedziela Zwykła February 7
Fifth Sunday in Ordinary Time
Piąta Niedziela Zwykła
February 7, 2016 – 7 luty, 2016
First Saturday, February 6
8AM (Eng.) W int. Józefa Byliny
7PM (Pol.) W int. Heleny Bujak i rodziny
Fifth Sunday in Ordinary Time, February 7
9AM (Eng.) † Alfred Frankowski
11AM (Pol.) † Ivan Karlović
1PM (Cro.) † Niko, Luca Palavra
Olga, Rade Abramović
7PM (Eng.) † Maria Lara Martinez
Monday, February 8
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, February 9
10AM Adoration
11AM (Eng.) In int. of Mirek Zychla
Ash Wednesday, February 10
10AM Adoration
11AM (Eng.) For souls in Purgatory
7PM (Pol.) W int. Lorein i Leszka
8PM (Cro.) † Anka, Ljuba, Neboiša
Friday, February 12
7PM (Pol.) W int. Marka Rogóż
8PM (Cro.) Putni Kryž
Saturday, February 13
8AM (Eng.) † Nick Galash
7PM (Pol.) † Gabrysia Górska
First Sunday of Lent, February 14
9AM (Eng.) W int. Urszuli i Elżbiety
11AM (Pol.) † Ewa Wielgosz
7PM (Eng.) W int. rodzin Juszczak i Antosz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LEN TEN REG U LATIO N S
FO R FASTIN G & ABSTIN EN CE
ASH W EDN ESDAY (FEB. 10) AN D LEN T
Catholics between the ages of 18 and 59 are
obliged to fast on Ash Wednesday and Good
Friday. In addition, all Catholics 14 years old and
older must abstain from meat on Ash Wednesday,
Good Friday and all the Fridays of Lent. Fasting as
explained by the U.S. bishops means partaking of
only one full meal and two smaller meals that do not
equal the main meal. Abstinence forbids the use of
meat, but not of eggs, milk products or condiments
made of animal fat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN CO M E TAX STATEM EN T S
If you need a statement of 2015 donations for
Income tax purposes, please ask Fr. Peter or
Elizabeth Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration Forms are available in the back of
the Church. Please complete all information on
the registration form and give it to the pastor.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ASH W EDN ESDAY – FEBRU ARY 10
Ash Wednesday is the first day of the observance
of the forty days of Lent. There will be three
Masses: 11am (Eng.), 7pm (Pol.) and 8pm (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL
The Archbishop’s Catholic Appeal provides
substantial financial support to essential
ministries that support parishes in western
Oregon. This year’s goal for St. Stanislaus is
$6,173.13.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
YEAR OF MERCY
archdiocesan website www.pdxmercy.org
Archbishop Sample invites each person to participate
in this Jubilee Year of Mercy through:
Prayer – A Year of Mercy diocesan prayer will be
recited at all Sunday Masses. Everyone is also invited
to pray the Hail, Holy Queen each day.
Reconciliation – We are invited to remember the
mercy of God through attending the Sacrament of
Reconciliation.
Pilgrimage – There are three Holy Doors established
in the Archdiocese: Cathedral of the Immaculate
Conception, National Shrine of Our Sorrowful Mother
(Grotto), and Sacred Heart Church in Medford.
Works of Mercy – We are called to do corporal and
spiritual works of mercy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LENT FUNDRAISER
During Lent we will be accepting donations for
“Dom Dziecka”, a children’s home in Łętownia,
Poland. Sister Katarzyna Drozdowska is the home’s
director, and she is the daughter of our parishioners,
Adam and Władysława Drozdowski.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PARISH DONATION ENVELOPES FOR 2016
Parish donation envelopes for 2016 are available
and should be used by all registered
parishioners. If your box of envelopes is missing,
please contact Fr. Peter.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sunday Collection January 31, 2016
Envelopes and all checks
914.00
Loose Cash
146.00
Hospitality
74.00
Candles
43.29
TOTAL
1177.29
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK
A. Bąk, R. Prentice, T. Ludwig, J. Pham, G. Zychla,
A. Frankowska, T. Dymowski, H. Pomykała, G.
Cuber, I. Fiszer, J. Petroff, R. Weise, M. Czupryk,
A. Buchalski, T. Pomykała, C. Bryde, K. Mazurek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKI POST - DNI POKUTY
Środa Popielcowa (10 lutego)
Kan. 1250 – W Kościele Powszechnym dniami i
okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego
roku i czas Wielkiego Postu.
Wstrzemięźliwość
od
pokarmów
mięsnych
obowiązuje we wszystkie piątki Wielkiego Postu,
w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Post
oznacza trzy posiłki w ciągu dnia – dwa lekkie i
jeden do syta. Post obowiązuje wszystkich od 18
do 59 roku życia i obowiązuje w Środę
Popielcową i Wielki Piątek.
Adoracja 10AM, Msza (ang.) 11AM, Msza (pol.)
19:00, Msza (cro.) 20:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Drogi K rzyżow e w każdy piątek o godz. 19:30
po polsku i o 20:00 po chorwacku.
G orzkie Żale w każdą niedzielę przed mszą o
godz. 10:40.
Rekolekcje W ielkopostne – 11,12,13,14
marca
W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Czesław
Piela, TChr. pracujący wśród naszych rodaków w
Walencji w Hiszpanii.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RICE BO W LS – W ielkopostna Pom oc
dla Catholic Relief Services
Prosimy o zabranie skarbonek, które znajdują się
z tyłu kościoła. Zwracamy je z naszymi ofiarami
po Wielkanocy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WIELKOPOSTNA POMOC
W czasie wielkiego postu będziemy wspierać
Dom Dziecka w Łętowni w Polsce. Siostra
Katarzyna Drozdowska, córka naszych parafian
Adama i Władysławy Drozdowskich jest dyrektorem
Domu Dziecka i planuje dalsze remonty budynku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOPERTY NA 2016 ROK
Prosimy o zabranie kopert na rok 2016. Używanie
kopert
jest
obowiązkiem
każdego
zarejestrowanego parafianina. Kto nie otrzymał
kopert, prosimy o kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ZAŚWIADCZENIE PODATKOWE
Dla tych, którzy potrzebują zaświadczenie
podatkowe prosimy o kontakt z ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
IN TEN CJA RÓ ŻAŃ CO W A N A LU TY
Abyśmy opiekowali się światem stworzonym,
który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby
go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHBISHOP’S CATHOLIC APPEAL 2016
parafialne zobow iązanie $6,173.13
Przez cały luty będziemy starali się wywiązać z
naszego zobowiązania na Archbishop’s Appeal.
Donacje lub zobowiązania prosimy skadać na
niedzielne tace. Z tyłu kościoła są wystawione
koperty dla tych, którzy nie otrzymali ich pocztą.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ROK MIŁOSIERDZIA
diecezjalny website www.pdxmercy.org
Papież Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który
rozpoczął się uroczystością Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 2015 i zakończy się w
uroczystość Chrystusa Króla, 20 listopada 2016.
Arcybiskup Sample prosi o:
Modlitwę w każdą niedzielę po Mszy św., specjalną
modlitwę w intencji naszej Archidiecezji
Modlitwę osobistą i rodzinną, „Pod Twoją Obronę
uciekamy się...” (codziennie), koronkę do Miłosierdzia
Bożego (raz w tygodniu)
Kościoły pielgrzymkowe w naszej Archidiecezji:
Cathedral of the Immaculate Conception
National Shrine of Our Sorrowful Mother (Grotto)
Sacred Heart Church in Medford
Spowiedź: sacrament pokuty jest głównym
elementem świętowania Roku Miłosierdzia –
korzystanie z Miłosierdzia Bożego przez spowiedź
Dzieła
Miłosierdzia:
przez
praktykę
aktów
miłosierdzia wględem ciała i duszy mamy realizować
Miłosierdzie Boże pośród nas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Luty 2016
Lektorzy
Luty 7 – Grażyna Golonka, Ignacy Stawarz
Luty 14 – Dzieci z Katechezy
Luty 21 – Jadwiga i Piotr Pomykała
Luty 28 – Renata i Tomasz Wolak
Marzec 6 – Anetta i Adam Gąska
Marzec 13- Dzieci z Katechezy
Kawa i ciasto
Luty 7 – Elżbieta i Andrzej Szewczyk
Luty 14 – M. Borucka, H. Kulesza
Luty 21 – Asia Ryerson
Luty 28 – Anna Dellitte
Prosimy o wpisanie się na listę robienia kawy i
ciasta na 2015 rok u Elżbiety Szewczyk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PRZYN ALEŻN O ŚĆ DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego. Bycie czynnym parafianinem jest
koniecznym warunkiem otrzymania sakramentu
chrztu św., Pierwszej Komunii św., bierzmowania,
ślubów i pogrzebów. Prosimy używać formy
rejestracyjnej i kontakt z Księdzem Piotrem.

Podobne dokumenty