konkursy - Kruszwica

Transkrypt

konkursy - Kruszwica
TEMAT
MIESIĄCA
panorama
KRUSZWICKA
Promuj z nami Kruszwicę
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
str. 7
ISSN 1232-4760
numer 268, maj 2014 XXV
nakład 1 500 egz.
cena 2,00 zł
W NUMERZE
MIĘDZY INNYMI:
Jan Paweł II Papież
Błogosławieństw
...........................str. 2
Inwestycje gminne
........................str. 4-5
Kalendarium wydarzeń
czerwiec 2014
...........................str. 6
Nowe nazwy ulic
...........................str. 8
Dotacje na budowę
oczyszczalni
...........................str. 9
Fotorelacja
z „Majówki Reggae
z Ziemowitem”
.....................str. 10-11
Złote Gody
.........................str. 12
Dla młodzieży
o artystycznych duszach
.........................str. 13
Konkursy
.....................str. 14-15
Zostały tylko drzewa...
.........................str. 17
Zajęcia o segregacji
odpadów
.........................str. 18
Ludzie Roku 2013
.........................str. 19
Owocna współpraca
.........................str. 20
Modelarstwo to ich pasja
.........................str. 22
Bieg Piastowski
.........................str. 24
Wspomnienie
o Janie Panfilu
.........................str. 25
szczegółowy program
str. 3
Muniek i Sidney Polak
w Kruszwicy
Fot. Greg Adamski
2
panorama KRUSZWICKA
Jan Paweł II Papież Błogosławieństw
27 kwietnia Centrum Kultury i
Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
i PARAFIA PW. ŚW. TERESY OD
DZIECIĄTKA JEZUS W KRUSZWICY zaprosili mieszkańców
Kruszwicy na specjalny montaż
słowno-muzyczny o drodze do
świętości Papieża Polaka pt:
„Jan Paweł II Papież Błogosławieństw”.
Poruszona została tematyka świętości, znaczenie błogosławieństwa,
obejrzeć było można projekcję multimedialną dotyczącą życia Papieża i
jego pontyfikatu. Montaż w wykonaniu sekcji teatralnej Pawła Lewartow-
skiego działającego przy CKIS „Ziemowit” w Kruszwicy.
Nad muzyczną stroną czuwała sekcja wokalna i chór Lento, działający
przy CKIS „Ziemowit” w Kruszwicy
pod okiem Iwony Jasińskiej oraz
Krzysztof Kosiński z uczennicami
MOW Kruszwica.
Wśród wykonywanych utworów nie
zabrakło pieśni Rubika i ulubionej piosenki Papieża „Barki”.
- Dziękuję naszemu Centrum za tak
wzruszający program i zapraszam do
nas częściej – powiedział na zakończenie ksiądz Wojciech Danecki, proboszcz parafii.
Święto 3 Maja
W dniu 3 maja br. o godz.12.00 z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kolegiacie pw.
św. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy odbyła się
Msza Święta w intencji ojczyzny.
Po Mszy Świętej odbył się program artystyczny
w wykonaniu Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy.
Fot. Marzena Stróżyk
Fot. Marzena Stróżyk
4
panorama KRUSZWICKA
Inwestycje gminne
Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina Kruszwica w 2014 roku zaplanowała szereg prac inwestycyjnych i remontowych. Pierwsze efekty
można już zaobserwować.
Wykonana została przebudowa ulicy Grodzkiej w
Kruszwicy, której dotychczasowy stan techniczny
stwarzał zagrożenie dla jej użytkowników.
Z początkiem roku wznowiono także działania na
kruszwickim rynku. Zakończone zostały prace kanalizacyjne. Dziś można też dostrzec fragmenty
układanej kostki granitowej pod miejsca parkingowe i chodniki. Wykonawca realizuje zadanie
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Ostateczny efekt będzie można zobaczyć we wrześniu.
W maju br. zakończono remont świetlicy wiejskiej w Gocanowie. Nowa elewacja, dach, schody i
ochronne barierki cieszą oko. Odnowiony budynek
z pewnością będzie miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla mieszkańców sołectwa.
Zrealizowano również pierwsze zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego: wykonano ogrodzenie
placu zabaw w Tarnówku, przyłącze wodno-kanalizacyjne w świetlicy wiejskiej w Gocanowie, dzięki
któremu możliwe było wydzielenie łazienki oraz zakupiono kosiarkę samobieżną dla potrzeb sołectwa
Sławsk Wielki. Zadania te mają szczególny charakter, ponieważ to właśnie sami mieszkańcy zdecydowali o ich realizacji.
Przypomnijmy, że łącznie zaplanowano 10 takich
zadań. Warto także dodać, że pieniądze na ich realizację pochodzą nie tylko z budżetu Gminy, ale
również z budżetu państwa (30%).
Również w maju zakończyły się przetargi nieograniczone, w wyniku których wybrano wykonawców kolejnych inwestycji. Są to: przebudowa
drogi gminnej z Kobylnicy Małej do Rzeczycy (I
etap), przebudowa parkingu przy ulicy Kujawskiej
14 na Zagoplu, plac zabaw na Półwyspie Rzępowskim oraz drugi etap budowy pieszojezdni w
Chełmcach. Prace ruszą niebawem. Będą to z
pewnością kolejne przedsięwzięcia zmieniające na
lepsze naszą Gminę.
panorama KRUSZWICKA
5
Realizacja inwestycji z funduszu sołeckiego
Rozstrzygnięte przetargi
6
panorama KRUSZWICKA
Kalendarium wydarzeń czerwiec 2014
panorama KRUSZWICKA
7
Promuj Kruszwicę
W naklejki z hasłem „MOJE MIIASTO KRUSZWICA Legendarna Stolica Polski” może zaopatrzyć się każdy mieszkaniec naszego miasta.
Potem wystarczy je nakleić na tylną szybę w samochodzie i w drogę. Głównym założeniem takiego sposobu promocji Kruszwicy jest to, aby
mieszkańcy umieszczając je na swoich autach
promowali miasto wszędzie tam, gdzie jeżdżą w
sprawach prywatnych czy też służbowych.
– Do tej pory w ramach promocji zlecaliśmy oklejanie autobusów Nadgoplańskiej Komunikacji Autobusowej. W tym
roku postanowiliśmy zrobić coś innego. Autokar, mimo
swoich dużych gabarytów, to jednak jeden nośnik reklamy,
a naklejek wydrukowanych zostało 3000 sztuk. Dzięki temu
każdy mieszkaniec ma okazję promować nasze miasto –
mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Naklejki można otrzymać bezpłatnie
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy pokój 30
(Biuro Obsługi Interesanta).
Poszli na spacer po starej części miasta Kruszwica
Na początku maja zakończył się cykl wycieczek
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kruszwica. Pomysłodawcą
niezwykłych lekcji historii był Zastępca Burmistrza Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz.
Ponad 500 uczniów podczas 15 dwugodzinnych
wycieczek przeszło trasą turystyczną „Spacer po
starej części miasta”, w ramach której powstało 11
tablic o treści historyczno-turystycznej umieszczonych na murkach z cegły gotyckiej. Młodzież oprowadzał i zapoznawał z historią naszej gminy pan
Janusz Owczarek – przewodnik PTTK.
Cykl wycieczek miał na celu przybliżenie młodzieży historii Kruszwicy, która jest nierozerwal-
nie związana z początkami państwowości polskiej.
Był to doskonały sposób na poznanie ciekawostek
dotyczących naszego miasta i okolic. Wycieczki
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów,
którzy na każdym kroku zadawali przewodnikowi
masę pytań i uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi.
panorama KRUSZWICKA
8
Nowe nazwy ulic w Kruszwicy i Grodztwie
Konieczność uporządkowania numeracji domów w Grodztwie zgłaszana
była od wielu lat przez mieszkańców tej wsi. Największym problemem
było dotarcie pod wskazany adres służb ratowniczych – karetek pogotowia i strażaków. Jedynym skutecznym sposobem na rozwiązanie tego
problemu było wprowadzenie nazw ulic i nadanie nowych numerów.
Dodatkowym impulsem podjęcia takich działań był również fakt postępującej urbanizacji strefy podmiejskiej przejawiającej się powstawaniem nowych
osiedli domków jednorodzinnych oraz małych przedsiębiorstw. Problem ten
pojawił się także w kilku miejscach Kruszwicy, gdzie na przestrzeni ostatnich
lat zaszły znaczne zmiany. Wszystko to spowodowało, że sprawę postanowiono
rozwiązać kompleksowo. Po przeanalizowaniu sytuacji, ustalony został przebieg niektórych dróg oraz zaproponowano nazwy dla nowych ulic. W listopadzie 2012 r. zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami Grodztwa i
Kruszwicy, na których przedstawiono zarys planowanych działań.
Zaproponowano wówczas nadanie 15 nazw ulic w Kruszwicy oraz 30 w
Grodztwie. Dla zobrazowania ich lokalizacji oraz skali prowadzonych działań
przygotowana została mapa poglądowa, którą zamieszczono na stronie internetowej www.kruszwica.e-mapa.net. Dzięki temu mieszkańcy przez cały okres
przygotowań mogli wnosić uwagi lub własne propozycje nazw ulic.
W wyniku nadesłanych próśb zmieniono proponowaną nazwę ulicy Leśnej
na Dobrą oraz Jeziorną na Leśną.
Spośród zaplanowanych dróg do uporządkowania nie wszystkie można było
uchwalić. Po przeanalizowaniu dokumentów geodezyjnych okazało się, że
część z nich przebiega po gruncie prywatnym, bądź sklasyfikowana jest jako
rola I – III klasy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nadanie nazw tej części dróg uwarunkowane jest zmianą klasyfikacji gruntów lub wyrażeniem zgody
ich właścicieli. Ostatecznie zatem, do końca września 2013r. uchwalono 11
ulic w mieście oraz 16 ulic w miejscowości Grodztwo.
Nowe ulice w Kruszwicy
PRZEBIEG DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
UPORZĄDKOWANIE DRÓG
W GRODZTWIE I W CZĘŚCI KRUSZWICY
Działkowa
Folwarczna
Krucza
Zakątek
Zacisze
Ukośna
Biwakowa
Spacerowa
Promienna
Plażowa
zmiana przebiegu ul. Cichej
Nowe ulice w Grodztwie
Leśna
Topolowa
Jesionowa
Włocławska
Jastrzębia
Orla
Wędkarska
Trzcinowa
Wiosenna
Letnia
Zielna
Łąkowa
Kwiatowa
Chabrowa
Wrzosowa
Dobra
Etapem kończącym uporządkowanie infrastruktury w Grodztwie i Kruszwicy
jest zmiana numeracji porządkowej, przemeldowanie się osób oraz wymiana
niezbędnych dokumentów. Gmina Kruszwica zdając sobie sprawę z wielkości
kosztów, jakie mieszkańcy z tego tytułu będą musieli ponieść, odstąpiła od pobierania opłat za wydanie nowych dowodów osobistych. Ponadto Burmistrz
Kruszwicy zwrócił się z wnioskiem do Starosty Inowrocławskiego o zwolnienie od uiszczenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu
w wyniku zmiany adresu spowodowanego nadaniem nowych nazw ulicom w
Grodztwie i Kruszwicy. Niestety mimo dwukrotnej interwencji nie przychylono
się do wspomnianej prośby.
Obecny sposób numeracji uwzględnia nie tylko obecne potrzeby, ale również
ma charakter perspektywiczny. Nadanie nazwy ulicy dla jednego czy dwóch
domów, może się wydawać niezasadne, jednakże biorąc pod uwagę, jak szybko
tereny te urbanizują się, system ten okazuje się właściwy. W miejscach, gdzie
teraz są pola, za kilkanaście lat prawdopodobnie będą zabudowania. Nadanie
nazw ulicom już teraz, pozwoli uniknąć w przyszłości poprzednich problemów
komunikacyjnych, a już dziś poprawia bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.
panorama KRUSZWICKA
9
Dotacje na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków
Po raz pierwszy w Gminie Kruszwica wprowadzono program udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy uchwalone zostały zasady udzielania i rozliczania powyższych dotacji.
Wnioskodawca na budowę oczyszczalni może uzyskać dotację w wysokości 50% udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni, jednakże
nie więcej niż 5.000,00 zł.
O środki z budżetu gminy na ten cel ubiegać się mogą mieszkańcy
gminy Kruszwica, którzy nie posiadają dostępu do zbiorczej kanalizacji sa-
nitarnej, a w wyniku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
zlikwidują aktualnie użytkowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości
płynne (tj. szambo). Powyższe dotacje nie obejmują nowopowstałych
zabudowań.
Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie poprawnie wypełnionego
wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami w terminie do 31 lipca (włącznie) każdego roku kalendarzowego. Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel. Niezrealizowane w danym roku wnioski będą
rozpatrywane w następnym roku, w przypadku dysponowania środkami
w budżecie.
Należy pamiętać, że prace budowlane można rozpocząć dopiero po
zawarciu umowy z Gminą Kruszwica, a zakończyć nie później niż do
30 października roku, w którym udzielono dotacji.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się
na stronie internetowej www.bip.kruszwica.gmina.pl,w zakładce
Inwestycje gminne / Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4. Niezbędne informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 52/3515010 wew. 36.
Osoba do kontaktu: Rafał Świerczyński.
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Wrocławski wokalista Mesajah oraz płocki zespół
Farben Lehre byli gwiazdami tegorocznej majówki w
Kruszwicy. Zobaczyć ich było można w amfiteatrze 3
maja.
Kruszwicki Ziemowit miał wysoko postawioną poprzeczkę, po organizacji zeszłorocznej Majówki Reggae.
Zapowiedzi tegorocznej majówki w najważniejszych lokalnych mediach sprawdziły nad amfiteatr tysiące osób z całego powiatu.
„Kiedy w ubiegłym roku w odnowionym amfiteatrze wystąpili Kamil Bednarek i Junior Stress, na ich koncerty
przyszły prawdziwe tłumy. Tym razem powinno być podobnie, bowiem „Ziemowit” znów zapewnił na 3 maja
pierwszoligowych wykonawców.” Express Inowrocławski
Zabawę zaczęli mali zwycięzcy konkursu „Nadgoplańskie nutki”. Później zaprezentowały się sekcje taneczne
„Ziemowita”, a prawdziwą furorę zrobiły kilkuletnie maluszki „Ziemowitki” oraz ich starsze koleżanki zespół The
Rockers.
Później nadszedł czas na gwiazdy wieczoru. Płocki zespół Farben Lehre mocno rozruszał publiczność, a Mesajah już ją rozpalił.
Organizacja imprezy kulturalnej Majówka 2014 Reggae
z Ziemowitem finansowana była w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji Małe projekty. Środki z Unii Europejskiej pozyskało Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
Organizatorzy dziękują wszystkim właścicielom lokalnych witryn sklepowych za systematyczne i bezinteresowne wywieszanie naszych plakatów. Jesteśmy Wam
bardzo wdzięczni!!!!
Ponadto podziękowania należą się kruszwickiej policji,
straży pożarnej oraz wodnemu ochotniczemu pogotowiu
ratunkowemu, którzy przez całą majówkową imprezę dbali
o bezpieczeństwo nas wszystkich.
Fot. Marzena Stróżyk
Uwaga! Następny numer panorama
KRUSZWICKA
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
„Panoramy Kruszwickiej”
w sprzedaży 4 lipca 2014 r.!
Ogłoszenia, reklamy do lipcowego numeru
przyjmujemy do 13 czerwca do godziny 16.00.
wp.pl
E-mail: [email protected]
12
panorama KRUSZWICKA
Złote Gody obchodzili Państwo
Felicja i Jan Pietrzakowie
z Chełmiczek
Wanda i Henryk Opasikowie
z Chełmc
PODZIĘKOWAIE
Panu Burmistrzowi Kruszwicy wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej z Radnymi, Sołtysom
z Gminy Kruszwica, Druhom strażakom z OSP Chełmce i członkom
Rady Sołeckiej za złożone życzenia i gratulacje z okazji Złotych
Godów dziękują
Wanda i Henryk Opasikowie z Chełmc
Jadwiga i Stanisław Zalewscy
z Janowic
W KSIĘGACH USC
ZMARLI: Stanisław Kołutkiewicz
(Gocanówko) 85 lat, Hieronim Budny
(Sławsk Wielki) 80 lat, Władysław
Chowaniec (Grodztwo) 80 lat, Teresa
Wieczorek (Popowo) 81 lat, Zbyszko
Gapinski (Kuszwica) 47 lat, Jan
Szczepański (Kruszwica) 64 lata,
Zofia Malinowska (Ostrówek) 79 lat,
Janusz Pędzinski (Polanowice) 45 lat,
Anna Łukomska (Kruszwica) 61 lat,
Władysław Kuligowski (Kobylniki) 85
lat, Jan Płoszaj (Skotniki) 82 lata,
Zygmunt Urbański (Kobylniki) 61 lat,
Grzegorz Grzelak ( Gocanowo) 55 lat.
Kolejna stulatka
w naszej gminie!
30 kwietnia 2014 roku setne urodziny obchodziła mieszkanka naszej Gminy Pani Helena Stanek
z Sokolnik.
Szanownej Jubilatce życzymy, by
każdy kolejny dzień przynosił dobre
wspomnienia oraz przeżywany w otoczeniu najbliższych owocował wzajemną miłością i pokojem serca.
STANĘLI NA ŚLUBNYM KOBIERCU:
Anna Cyra i Janusz Kubiak (oboje z
Kobylnik), Kamila Pawlak i Piotr Kawalerski (oboje z Kruszwicy), Katarzyna Chojnacka (Sukowy) i Mariusz
Rogaczewski (Krzepice), Katarzyna
Sztuba (Żerniki) i Robert Indycki
(Markowice), Milena Kaczmarek
(Szarlej) i Tomasz Marcinkowski
(Brześć), Katarzyna Wawrzynek i Buzalski Łukasz (oboje z Kobylnik),
Paulina Wieczorek (Popowo) i Tomasz Kapeliński (Ostrowo), Katarzyna Burdzińska (Polanowice) i
Albert Sobczak (Łagiewniki).
Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu
Dzięki gościnności CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy w dawnym Klubie Popiel 11 kwietnia br. odbyło
się pierwsze spotkanie Zarządu
Miejsko-Gminnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w
Kruszwicy.
W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu oraz przewodniczący
siedmiu Klubów Seniora i Klubu
„Oświata” działających na terenie naszej Gminy. Głównym celem posiedzenia było omówienie spraw
organizacyjnych. Prezes Zarządu pani
Danuta Batkowska poinformowała i wiejskiego, a także na organizowanie rodzinom wymagającym wsparcia
m.in., że dzięki uprzejmości Burmi- różnorodnych form pomocy osobom i z Gminy Kruszwica.
strza Kruszwicy, obecna siedziba Zarządu Miejsko-Gminnego PKPS
znajduje się przy ul. Rybackiej 20. Natomiast Skarbnik – pani Danuta Borowska
przedstawiła
sytuację
finansową poszczególnych Klubów na
podstawie otrzymanej dotacji z Gminy
Kruszwica z przeznaczeniem na rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych „Aktywny
i sprawny senior” z terenu miejskiego
Fot. nadesłane
panorama KRUSZWICKA
13
„Pocztówka dla Powiatu”
Jedna z uczennic ZSP w Kobylnikach Martyna Jenziołowska została nagrodzona wyróżnieniem i
nagrodą specjalną w konkursie
plastycznym
organizowanym
przez Stowarzyszenie „Tilia” w
ramach projektu „Człowiek, środowisko, integracja”.
Celem konkursu było ukazanie
atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszarów objętych programem Natura 2000 położonych blisko
miejsca zamieszkania autora. Z tego
względu, że Martyna mieszka w
Grodztwie koło Kruszwicy za temat
pracy wybrała Nadgoplański Park
Tysiąclecia. Na uwagę zasługuje fakt,
że jej praca zostanie wydana w formie pocztówki dla powiatu inowrocławskiego i trafi do gmin, szkół,
placówek informacji turystycznych
itp. Martyna, która już wielokrotnie
była laureatką konkursów plastycznych, uczęszcza do klasy II technikum organizacji reklamy, a do
konkursu przygotowała ją Sylwia Lewartowska.
Fot. Marta Banachowska
EDUKACJA. Nowy kierunek kształcenia w powiecie
Dla młodzieży o artystycznych duszach…
Liceum Ogólnokształcące o profilu teatralno-artystycznym powstaje w
Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach. Taką decyzję podjęła Rada
Powiatu Inowrocławskiego na
kwietniowej sesji.
- To nasz kolejny pomysł, którym
zamierzamy trafić w oczekiwania gimnazjalistów – twierdzi Włodzimierz
Skrzypiński, dyrektor placówki. Szkoła
w Kobylnikach od lat znana jest ze
swego teatralnego charakteru. Za
sprawą historyka Pawła Lewartowskiego, który ukończył również reżyserię we Wrocławiu, uczniowie z
powodzeniem występują na scenach
w Kruszwicy i Inowrocławiu. „Grupa
Lewarta” zdobywa także nagrody na
przeglądach i festiwalach. - Popularność sztuk Pawła Lewartowskiego
skłania do zabiegania o to, by w Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w
Kruszwicy funkcjonował teatr – mówi
Renata Skoczek, przewodnicząca komisji budżetowej Rady Miejskiej w
Kruszwicy.
Warto dodać, że jeden z absolwentów Technikum Agrobiznesu Cezary
Szczepankiewicz ukończył niedawno
Szkołę Aktorską Machulskich w Warszawie, natomiast Rafał Kolczyński,
absolwent Technikum Architektury
Krajobrazu próbuje swych sił jako prezenter Radia Kolor w Warszawie, a
także model zaangażowany w kampa-
nii promocyjnej o krajowym zasięgu
na rzecz jednej z perfumerii.
Plastyczne pasje uczniów z Kobylnik można podziwiać w nowej odsłonie mostu kolejowego w Kruszwicy.
– Dziś prężnie rozwija się branża rzemiosła artystycznego. Absolwenci liceum o profilu artystycznym mogą
studiować na wydziałach wzornictwa,
architektury wnętrz, grafiki czy projektowania odzieży – twierdzi Sylwia
Lewartowska, nauczycielka zajęć artystycznych.
Dodatkowymi przedmiotami w kobylnickim liceum będą: edukacja teatralna, edukacja artystyczna oraz
retoryka z komunikacją społeczną.
Wiodącym językiem obcym będzie an-
gielski, natomiast
dodatkowy
język wybiorą sami
uczniowie
spośród
niemieckiego, francuskiego
i rosyjskiego.
Kobylniki mogą
pochwalić się wysokimi wynikami
maturalnymi. W ubiegłym roku Sylwia
Glanc, absolwentka Technikum Weterynarii uzyskała 96% na pisemnej maturze z języka polskiego. Był to trzeci
wynik z tego przedmiotu w powiecie
inowrocławskim.
panorama KRUSZWICKA
14
l
KONKURSY l KONKURSY l KONKURSY l KONKURSY l KONKURSY
W dniach 14-15 kwietnia odbyła się kolejna edycja konkursu piosenki ,,Nadgoplańskie Nutki”. Swoje talenty wokalne zaprezentowało ponad 56 uczestników
z całej gminy.
Rywalizacja odbywała się w pięciu kategoriach:
Jury przyznało:
- w kategorii: soliści od 4 do 6 lat: I miejsce - Mikołaj Jagodziński (Przedszkole Samorządowe nr 1) , II – Oliwier Derenda (Oddział ,,0” przy SP nr 1), III – Zuzanna
Borczak (Przedszkole Samorządowe nr 1);
- w kategorii soliści od 7 do 10 lat: I miejsce - Martyna Ryszkiewicz (SP nr 1), II –
Martyna Woda (SP nr 1), III – Agata Ostrowska (SP Wola Wapowska) Wyróżnienia:
Zuzanna Luber (NSP Racice) i Kryspin Stranc (SP Chełmce);
- w kategorii soliści od 11 do 13 lat: I miejsce – Natalia Jagodzińska (SP nr 1), II –
Edyta Kolczyńska (SP Sławsk Wielki), III – Jakub Sylwestrzak (SP Polanowice),
Wyróżnienia: Krzysztof Kupidura (SP Chełmce) i Oliwia Kwiatkowska (SP Sławsk
Wielki);
- w kategorii soliści od 14 do 17 lat: I miejsce – Weronika Pietralska (Gimnazjum
nr 2), II – Adrianna Ranachowska (Gimnazjum nr 2), III – Dominika Kicińska (ZSO
- LO Kruszwica), Wyróżnienia: Daria Saja (Gimnazjum nr 3) i Anita Stanna (ZSO LO Kruszwica)
- w kategorii duety od 11 do 17 lat: I miejsce: Jakub Kawalerski i Szymon Grzelak
(Gimnazjum nr 3), II – Magdalena Michalak i Wojciech Wojciechowski (Gimnazjum nr 3), III – Izabela Bandosz i (SP Sławsk Wielki).
Organizator Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” serdecznie dziękuje komisji jurorskiej: Emilii Lewandowskiej, Łukaszowi Sochowskiemu, Mariuszowi Tomaszewskiemu, Michałowi Krawczykowskimu i Piotrowi Barczak.
vvv
Kolejna edycja Gminnego Konkursu Matematycznego SuperRachmistrz, którego
organizatorem jest kruszwicka ,,Jedynka” zakończona!
W tym roku szkolnym z problemami matematycznymi zmagało się 18 uczniów ze
wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Zadania do tych potyczek przygotowała
pani Marta Tschurl. W wyniku dwuetapowego konkursu najlepszymi matematykami
okazali się:
I miejsce Aleksandra Sobczak (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w
Rusinowie, uczennica pani Barbary Siewkowskiej,
II miejsce Łukasz Lewandowski (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy, uczeń pani Honoraty Barglik,
III miejsce ex aequo: Anita Graczyk (kl.V) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy, uczennica pani Marzeny Szałkowskiej i Jagoda Heyman
(kl. VI) z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Racicach, uczennica pani Agnieszki
Jania,
IV miejsce Joanna Gołębiewska (kl. VI) ze szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Chełmcach, uczennica pana Waldemara Sobczaka,
V miejsce Miłosz Boreczek (kl. VI) ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Polanowicach, uczeń pani Moniki Wesołowskiej.
vvv
Aniela Kuczyńska - uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Chełmcach - przygotowała pracę na powiatowy konkurs plastyczny „Saperem być – żołnierz współczesny bohater” organizowany przez Dowódcę 2.
Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Jej pasja i zaangażowanie zostały nagrodzone,
bowiem uczennica zajęła II miejsce w konkursie. Aniela wraz z opiekunem Urszulą Kołodziejską
oraz
Rodzicami
odebrała
pamiątkowy
dyplom
i nagrodę rzeczową w Dniu Święta Pułku, ponadto uczestniczyła w uroczystym apelu
mogąc podziwiać defiladę żołnierzy, a także pokaz musztry paradnej.
- Pierwszy raz byłam w wojsku, to ciekawe doświadczenie i fajne przeżycie – wspomina nagrodzona uczennica.
vvv
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy może
pochwalić się sukcesem w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym
z Języka Polskiego.
Anita Graczyk z klasy V c i Dominika Szczupak z klasy VI c, uczennice pani Małgorzaty Kwaśnik, zostały laureatkami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego or-
ganizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Województwie Kujawsko-Pomorskim dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014.
Uroczysta gala laureatów z rejonu bydgoskiego odbyła się 24 marca br. w Pałacu
Młodzieży w Bydgoszczy. W uroczystości udział wzięli m.in. pani Ewa Mes – Wojewoda
Kujawsko-Pomorski, pani Anna Łukaszewska – Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty,
dyrektorzy szkół, laureaci i ich opiekunowie.
Anita i Dominika otrzymały zaświadczenia podpisane przez Kujawsko-Pomorskiego
Kuratora Oświaty oraz pamiątkowe statuetki. Ponadto to osiągnięcie będzie wyszczególnione na świadectwie szkolnym, otrzymają ocenę celującą z języka polskiego na
świadectwie szkolnym, są zwolnienie ze sprawdzianu szóstoklasisty, a także mogą być
przyjęte do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów określonych w statucie gimnazjum.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów przekazujemy uczennicom, rodzicom i polonistce.
vvv
W Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej odbyła się
X edycja Konkursu Biblijnego „Z Ewangelią przez życie”. Do zmagań z Ewangelią świętego Marka przystąpiły 3-osobowe drużyny ze szkół podstawowych z
Chełmc, Jaksic, Kruszwicy, Markowic, Racic, Rusinowa, Sławska Wielkiego,
Stodół, Turzan i Woli Wapowskiej.
Zadaniem dodatkowym w konkursie było przedstawienie krótkiej scenki z Ewangelii św. Marka. Uczestnicy konkursu najwyżej ocenili prezentację drużyny ze Stodół pt.
Proces Pana Jezusa, z kolei w teście z wiedzy o Ewangelii św. Marka najwięcej punktów uzyskała drużyna z Woli Wapowskiej przed drużyną z Rusinowa i Racic.
Laureaci otrzymali w nagrodę Pismo święte i drobne upominki rzeczowe. Wszyscy
uczestnicy konkursu - pamiątkowe dyplomy. Nagrody na X Konkurs Biblijny ufundowali:
ksiądz proboszcz Roman Dąbrowski, Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu i sklep Intermarche z Kruszwicy. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników i ich opiekunów zapewniła Rada Rodziców przy S.P. w
Woli Wapowskiej.
Organizatorzy Konkursu składają serdeczne podziękowania uczestnikom, katechetom
i opiekunom za udział w sobotnim konkursie i zapraszają na przyszły rok do zmagań z
Ewangelią św. Łukasza.
vvv
12 kwietnia w murach kruszwickiej „Jedynki” odbył się XXI Konkurs Ortograficzny Uczniów Klas Trzecich Miasta i Gminy Kruszwica. Do zmagań konkursowych przystąpiło 31 uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe
naszej gminy.
Uczniowie zmierzyli się z tekstem przygotowanym przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH nagrody, które przyznała komisja konkursowa.
A oto oni:
Małgorzata Nierychlewska (SP2), Wojciech Sarnowski (SP 2) - I miejsce
Krzysztof Jeśman (SP2), Filip Wojtczak (SP 2), Klaudia Liczbińska (SP Wola Wapowska), Małgorzata Sroka (SP Rusinowo) , Marta Wylandowska (SP Rusinowo),
Wiktoria Kaźmierska (SP1), Paulina Marcinkowska (SP1), Oliwia Michalak (SP1) –
II miejsce; Michalina Skowron (SP1), Wojciech Zielinski (SP2) – III miejsce.
Komisja konkursowa przyznała także dwa dodatkowe wyróżnienia za piękne pismo.
Otrzymali je: Małgorzata Sroka (SP Rusinowo) oraz Paulina Marcinkowska (SP 1).
vvv
W kwietniu w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach odbyła się VII edycja Gminnego konkursu Małych Form Teatralnych ( Teatr
Jednego aktora) o Puchar Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej w
Kruszwicy.
Honorowy patronat nad konkursem objęła pani Ilona Dybicz przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kruszwicy. Pani Dybicz ufundowała nagrodę główną, czyli puchar Grand Prix.
W konkursie wzięło udział 40 uczestników. Reprezentowali oni: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kruszwicy, Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy, SP w Chełmcach, SP nr 1 w Kruszwicy, SP nr 2 w Kruszwicy, SP w Sławsku Wielkim, SP w
Rusinowie, SP w Woli Wapowskiej, NSP Racice, SP w Polanowicach.
Szanowny czytelniku prowadzisz firmę?
l
l
l
chcesz zamieścić reklamę na łamach naszego miesięcznika
masz ulotki, które możemy dołączać (inser tować) do każdego egzemplarza (min. 1000 sztuk)
chcesz być sponsorem nagród
panorama
KRUSZWICKA
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
Skontaktuj się z nami!!!
Marzena Stróżyk
ul. Poznańska 17, tel. 52 351 52 33
[email protected]
wp.pl
panorama KRUSZWICKA
l KONKURSY l
15
KONKURSY l KONKURSY l KONKURSY l KONKURSY
Uczestnicy startowali w 3 kategoriach wiekowych: pięciolatki, klasy 0 – 1, klasy 2 –
3 i klasy 4 – 6.
Uczniów oceniało jury w składzie: przewodnicząca: Krystyna Wulert i członkowie:
Magdalena Jagiełłowicz, Ilona Dybicz, Agnieszka Kułacz.
Jury przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria: pięciolatki, klasy 0-1
I miejsce – Aleksandra Konieczyńska (Przedszkole Samorządowe nr 3 w Kruszwicy)
II – Oliwia Sawikowska (Szkoła Podstawowa w Polanowicach)
III – Natalia Rutkowska (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach)
Wyróżnienia: Oliwier Derenda (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy), Otylia Lewandowska (Szkoła Podstawowa w Rusinowie), Maria Lewińska (Szkoła Podstawowa
w Chełmcach), Jarosław Matyjasik (Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim).
Kategoria: klasy 2-3
I – Aleksander Greinert (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy)
II – Kamil Dominiak (Szkoła Podstawowa w Rusinowie)
III – Miriam Dopierała (Szkoła Podstawowa w Polanowicach)
Wyróżnienia: Julia Kowalska (Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim), Dominika Płatała (Szkoła Podstawowa w Chełmcach).
Kategoria: klasy 4-6
I – Jagoda Karpińska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy)
II – Adam Zieliński (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy)
III – Liliana Rybczyńska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy)
Tytuł GRAND PRIX VII Gminnego Konkursu Małych Form Teatralnych oraz Puchar
Przewodniczącej Komisji Oświaty Rady Miejskiej otrzymała Jagoda Karpińska.
Sponsorami nagród w konkursie byli: Burmistrz Kruszwicy pan Dariusz Witczak,
pani Ilona Dybicz przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Kruszwicy, Firma
„Michał” państwa Marioli i Michała Burzyńskich w Polanowicach, Sklep Wielobranżowy Andrzeja Krawczaka w Łagiewnikach, Rada Rodziców SP Polanowice. Wszystkim ofiarodawcom organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Organizatorki konkursu nauczycielki SP Polanowice: Teresa Czech i Joanna Kaliska składają serdeczne podziękowanie za pomoc w przygotowaniu imprezy pani dyrektor Alicji Lewandowicz, gronu nauczycielskiemu szkoły, pracownikom obsługi oraz
rodzicom: Magdalenie Lewandowskiej, Annie Figas, Marlenie Figas i Monice Wojtasik.
Organizatorzy składają szczególne wyrazy wdzięczności na ręce pań :Krystyny Wulert, Ilony Dybicz, Agnieszki Kułacz i Magdaleny Jagiełłowicz, które kolejny raz nie tylko
zaszczyciły konkurs swoją obecnością, ale także kompetentnie i rzetelnie oraz z pełną
życzliwością oceniały prezentacje wykonawców.
vvv
Szesnastego kwietnia już po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Kasprowicza w Kruszwicy odbył się Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej ,,Na
żołnierską nutę" ku czci bohaterom tamtego wojennego okresu. Festiwal skierowany jest dla dzieci sześcioletnich i klas I-III szkół podstawowych
W komisji oceniającej zasiadły panie: Małgorzata Sutor, Elżbieta Borzyszkowska i
Ilona Karpińska. Wybór najlepszych we wszystkich kategoriach był niezwykle trudny, ale
regulamin jest bezwzględny i wymaga wyłonienia laureatów. Oto oni:
Dzieci sześcioletnie:
w kategorii soliści
I miejsce: Mikołaj Jagodziński - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kruszwicy
II miejsce: Zuzanna Lewandowska – Przedszkole Samorządowe nr 3 oddział
Kobylniki
III miejsce: Cezary Skowron – Oddział „O” SP w Polanowicach
wyróżnienie: Amelia Frydrychowska Oddział „O” w SP Chełmcach
w kategorii duety:
I miejsce: Zuzanna Borczak i Antoni Dzwoniarkiewicz - Przedszkole Samorządowe nr
1 w Kruszwicy,
II miejsce: Kacper Kukuczka i Oliwia Sawikowska - Oddział „O” SP w Polanowicach,
III miejsce: Piotr Czarnecki i Wiktor Lewandowski - „O a” SP nr 1 w Kruszwicy,
w kategorii zespoły:
I miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy w składzie: Zofia Degórska, Klaudia Worek, Maria Pyszna, Aleksandra Konieczyńska,
Franciszek Woźniak, Michał Bujak, Damian Mrówczyński, Antoni Sobieraj,
II miejsce: Oddział O b SP nr 1 w Kruszwicy w składzie: Oliwier Derenda, Julia Dzwoniarska, Lena Dzwoniarska, Oliwia Galas, Adam Kubacki, Kamila Kukuczka,
Wiktor Kuls, Paulina Madaj, Katarzyna Muszyńska, Roksana Pawłowska,
III miejsce: Oddział „O” SP w Chełmcach w składzie: Patrycja Górska, Antoni Wiśniewski, Jakub Wiśniewski, Piotr Michalak, Fabian Słomczewski, Miłosz Pietrzak.
Dzieci z klas I-III:
w kategorii soliści:
I miejsce: Martyna Ryszkiewicz - SP nr 1 w Kruszwicy,
Równorzędne II miejsce: Miriam Dopierała – SP w Polanowicach i Agnieszka Kowalska – SP w Chełmcach,
wyróżnienie: Zuzanna Przydatek- SP Sławsk Wielki i Jakub Milewski - SP nr 1 w
Kruszwicy,
w kategorii duety:
I miejsce: Aleksandra Dominiak i Oliwia Pietralska – SP w Rusinowie,
II miejsce: Julia Szatkowska i Oliwia Lewandowska - SP nr 1 w Kruszwicy
w kategorii zespoły:
I miejsce: SP w Chełmcach w składzie: Julita Ciesielska, Anna Lewińska, Maria Lewińska, Karolina Mrówczyńska, Izabela Opasik, Anna Skowron, Weronika Smyk,
II miejsce: SP w Sławsku Wielkim w składzie: Kacper Kamiński, Jarosław Matyjasik, Mikołaj Mila, Wiktoria Kowalska, Zofia Kowalska, Alicja Dembowska, Karolina Simińska, Patrycja Pecyna, Ewa Michalak,
III miejsce: SP w Rusinowie w składzie: Wiktor Wawrzyniak, Weronika Okupnik, Adam
Krąkowski.
Organizatorzy: Joanna Przybylska i Beata Klusak
vvv
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racicach członkowie SKO oraz SK pod
opieką Wandy Jąkalak przygotowali apel pt. „Warto oszczędzać”.
Gościem honorowym uroczystości był prezes Banku Spółdzielczego w Kruszwicypan Waldemar Krzewina. Uczniowie klasy V przedstawili inscenizację, w której przekonywali, że oszczędzanie się opłaca. SKO uczy dobrych nawyków - systematyczności i
rozważnego wydawania pieniędzy, pozwala spełniać marzenia. Podczas apelu nastąpiło
rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego na plakat promujący oszczędzanie.
Oto wyniki:
1. Oddział przedszkolny - wyróżnienie - Bartek Rutkowski i Andżelika Rutkowska
2. Kl. I-III I miejsce - Natalia Rutkowska, II miejsce - Julia Skowron, III miejsce - Igor
Giszter
3. Kl. IV-VI I miejsce - Julia Tyrańska, II miejsce - Aleksandra Mazurczak, III miejsceKatarzyna Myśliwa i Kamil Pawłowski
Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali słodkie nagrody pocieszenia,
a członkowie SKO prezenty od Banku Spółdzielczego w Kruszwicy.
Zakończeniem uroczystości było podsumowanie działalności SKO w roku szkolnym
2013/2014: MISTRZ OSZCZĘDZANIA- Zuzanna Luber kl. I, SZKOLNY CIUŁACZ-Norbert Lewandowski- kl. V, NAJLEPSI W OSZCZĘDZANIU- kl. V.
Dzieciom, ich rodzicom i opiekunom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
panorama KRUSZWICKA
Krzyżówka z BS w Kruszwicy
#
16
1. Święto kościelne, święto
katolickie obchodzone
w czwartek po oktawie
Zesłania Ducha Świętego
2. Festyn u Piasta i …….
3. Pospolita ryba, której nie
brakuje w Jeziorze Gopło
4. W mitologii słowiańskiej
demoniczna istota
zamieszkująca lasy, pola
i zbiorniki wodne
5. Nazywany ,,Cyplem ”.
Poprawna nazwa to Półwysep
………
6. Okres wolny od nauki szkolnej
7. Jezioro Gopło jest jeziorem
rynnowym …………
8. ,,Gruczoł ziemi”, kamień
nieznanego pochodzenia,
który wydziela pozytywną
energię
9. Nazwa ulicy, przy której
znajduje się siedziba
CKiS Ziemowit w Kruszwicy
10. Odbywają się w lipcu:
„Kujawskie …………. ‘’
11. Dni Kruszwicy, dawniej
Święto ……..
12. Opisywał w swych kronikach
dzieje rodu Piastów …. Anonim
13. W jakim stylu zbudowana
została Kolegiata?
14. Imię żony Piasta Kołodzieja
15. Miasto położone najbliżej
Kruszwicy
16. Niedzielna gwiazda
tegorocznych
Dni Kruszwicy- ……. Full
17. Droga, aleja przeznaczona
do spacerów
Czytelnicy, którzy w terminie do 13 czerwca 2014 roku nadeślą/przyniosą do CKiS ,,Ziemowit” – Hotel Sportowy, prawidłowe rozwiązanie,
wezmą udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdzielczy w Kruszwicy.
By wziąć udział w losowaniu nagrody należy wyciąć uzupełnioną krzyżówkę i wraz ze swoimi danymi kontaktowymi wysłać lub dostarczyć
do CENTRUM KULTURY I SPORTU ,,ZIEMOWIT W KRUSZWICY, ul. Poznańska 17, 88-150 Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem Spółdzielczym.
W maju szczęście dopisało Pani Halinie Lewandowskiej z Kruszwicy, która to wygrała 100 zł. Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru: MAJÓWKA Z ZIEMOWITEM. Gratulujemy!
Nagrodę należy odebrać osobiście w recepcji Hoteliku Sportowego od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
panorama KRUSZWICKA
17
Zostały tylko drzewa… - Grabscy herbu Wczele
W jednym z wcześniejszych
numerów „Panoramy” pisaliśmy o wywodzącym się z Szarleja rodzie Kościelskich. ie
była to jedyna wpływowa rodzina ziemiańska, która zadomowiła się nad Gopłem. Dziś
przyszedł czas, aby pokrótce
zaprezentować dzieje rodu
Grabskich.
śmierci pierwszego męża Jana Rzesztarskiego, poślubiła ona w 1839 roku
Michała Jaczyńskiego, przez co ten kolejny ważny dla naszej małej ojczyzny
ród pojawił się nad Gopłem.
O Jaczyńskich będzie jednak mowa
innym razem. Wróćmy do Skotnik,
które w XIX wieku nazywano Królewskimi dla odróżnienia od Skotnik Zabłotnych, stanowiących dziś część
Pieck. Spotykamy tu Stefana (18021862) – brata wspomnianej Marianny i
Grabscy, noszący herb Wczele, na seniora rodu Grabskich. Dziedzic SkotKujawach pojawili się na początku nik żenił się dwukrotnie. Z pierwszą
XIX wieku. Choć ich rodzinnym żoną – Marią Paszkowską z Brzezia
gniazdem są Skotniki, to jednak nie miał trójkę dzieci. Najsłynniejszym z
jest to jedyna miejscowość z nimi nich był Lucjan (1842-1900) - jeden z
związana. Córka Tadeusza Grabskiego pionierów przemysłu na Kujawach,
i Małgorzaty z Dąmbskich, Marianna który otworzył młyn parowy w Inobyła bowiem dziedziczką Piask. Po wrocławiu, a Kruszwica zapamiętała
go jako wieloletniego dyrektora cukrowni. Znacznie ważniejsze są jednak
jego zasługi dla społeczeństwa: w 1875
roku był jednym z inicjatorów utworzenia inowrocławskiego uzdrowiska,
z kolei w 1893 roku założył on wydawnictwo, drukarnię i księgarnię
„Dziennika Kujawskiego”. Pochowany
został w Inowrocławiu, w charakterystycznym grobowcu przy kościele Najświętszej Marii Panny („Ruina”).
Drugie dziecko Stefana Grabskiego –
córka Tekla (1840-1883) wyszła za
Władysława Jaczyńskiego z Piask, ponownie wiążąc ze sobą te dwa rody.
Najstarsze syn z pierwszego małżeństwa – Józef (1839-1922) pozostał w
Skotnikach, w międzyczasie parając
się posłowaniem w Sejmie Pruskim.
Kto wie – może stojąca do tej pory we
wsi figura św. Józefa upamiętnia właśnie jego?
Z drugiego małżeństwa Stefana
Grabskiego, tym razem z Marią Daszkowską, przyszło na świat dwóch
synów. Starszy Marian (1846-1919)
był później dziedzicem Bieganowa.
Znacznie ciekawsze są losy młodszego
– Leona (1853-1918), który kształcił
Figura w dawnym parku Grab- się na kupca m.in. w Antwerpii, Londynie czy Królewcu. Podobnie jak
skich w Skotnikach
Fot. A. Kurasińska
Odwiedzili ,,Młyn Wiedzy”
Dzieci z NSP Racice : grupa 3 i 4 latków, 5 i 6 latków oraz uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach na terenie pierwszego centrum
nauki w rejonie - Centrum Nowoczesności ,,Młyn Wiedzy” w Toruniu.
Centrum zajmuje się popularyzacją osiągnięć nauki, techniki i kultury.
Cechą charakterystyczną CNMW jest interdyscyplinarność oraz interaktywność, łączenie nauki z dobrą zabawą.
Wystawy stałe: „Rzeka”, „O obrotach” cieszyły się największym zainteresowaniem. Tu poznali ciekawostki charakterystyczne dla górnego, środkowego oraz dolnego biegu rzeki (hydrologiczne, biologiczne, ekologiczne). W
tej części wystawy jeszcze wiele stanowisk doświadczalnych: śruba Archimedesa, winda wodna, fontanna oraz model tamy i oczyszczalni ścieków.
Wystawa „O obrotach” pozwoliła uczniom przybliżyć ruch obrotowy Ziemi
i zjawiska z nim związane.
Uczniowie chętnie korzystali ze stoisk interaktywnych na wystawie „Fenomeny elektryczności”, „Życie”, „Przewrotne oko”, „Gra i buczy”, „Barwy ze
słońca”, „Od lunety Galileusza do teleskopu kosmicznego".
Pełni wrażeń i nowych doświadczeń powrócili do swoich domów z obietnicą powrotu do CNMW w Toruniu.
Grobowiec Grabskich na cmentarzu w Piaskach
przybrany brat Lucjan był przez pe- Baumgartowi. We wsi zdążyli przyjść
wien czas dyrektorem kruszwickiej cu- za to na świat jego synowie. Dwóch
krowni, aby w 1882 w Gnieźnie najstarszych – Kazimierza i Stefana
otworzyć własną fabrykę cukru. Przez spotkał okrutny los, gdyż stali się ofiadługie lata reprezentował także inte- rami zbrodni katyńskiej. W 1940 roku
resy Polaków w parlamencie Rzeszy zabito ich w Charkowie strzałem w tył
Niemieckiej. Leon założył również głowy.
Fundację Rodziny Grabskich, która
Dziś po Grabskich pozostało niedbała o groby jej członków i inne miej- wiele. Nie ma już pałaców we Wrósca związane z rodem.
blach, Piaskach i Skotnikach, które
Powróćmy jednak do Skotnik, gdzie przez dłuższy lub krótszy czas były w
gospodarował najstarszy z piątki ro- rękach rodziny. Najtrwalszym znakiem
dzeństwa – Józef. Los chciał, że żona ich obecności na Kujawach NadgoBronisława Brzeżańska urodziła mu aż plańskich jest grobowiec na cmentarzu
dziesięcioro dzieci, w tym tylko jed- w Piaskach. Stał tu już w XIX wieku,
nego syna. Rozjechały się one po świe- choć obecną formę zawdzięcza przecie, a majątek przypadł najmłodszej z budowie z 1932 roku, którą wykonano
rodzeństwa Jadwidze (1884-1962), przy okazji stawiania nowego kościoła.
która wyszła za Józefa Wężyka. O pre- W samych Skotnikach pozostało niestiżu rodziny niech świadczy fakt, że wiele. Po wojnie majątek rozparceloślubu udzielał sam biskup Antoni Lau- wano, po pałacu rozebranym w 1984
bitz, z resztą później wielokrotny gość roku nie ostały się nawet fundamenty.
Grabskich.
Tam, gdzie kiedyś kwitło życie, pozoNa Kujawach gospodarował także stało jedynie kilka starych drzew. W
syn Lucjana (a więc pierwszy kuzyn resztkach parku ukrywa się jeszcze
Jadwigi) – Marian, choć wszystko XIX-wieczna figura Chrystusa, która
wskazuje, że szło mu trochę gorzej. tak jak kiedyś błogosławi, choć dziś
Ok. 1895 roku objął on majątek we nie ma już rąk.
Wróblach, a już w 1905 roku dowiaduDominik Robakowski
jemy się, że sprzedał go niejakiemu
okolicekruszwicy.mixxt.pl
SOS dla Ziemi
24 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach odbyła się uroczysta akademia poświęcona obchodom Dnia
Ziemi. Z tej okazji uczniowie klasy VI wraz ze swoją wychowawczynią Haliną
Bartkowską przygotowali program artystyczny.
Szóstoklasiści zaprezentowali publiczności wybrane przez siebie wiersze
o tematyce przyrodniczej,
przeplatane piosenkami.
Zwieńczeniem występu
było rozpaczliwe wołanie
„S.O.S.- to Ziemia woła
ludzi”. Wykonawcy mają
nadzieję, że to wołanie
usłyszeli wszyscy mieszkańcy naszej planety.
Fot. nadesłane
18
panorama KRUSZWICKA
Zajęcia o segregacji odpadów
Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach mieli możliwość uczestniczenia w niezwykłych zajęciach edukacyjnych.
W tym celu pojechali do miejscowości Balczewo, w której znajduje się
firma „Plast-Mar”, zajmująca się recyklingiem .Właściciele firmy stworzyli
punkt edukacyjny dla dzieci, gdyż
uważają , że to właśnie dzieci mają
szanse zmienić złe nawyki i przyzwyczajenia odnośnie segregacji odpadów i ekologii. W specjalnie przygotowanej sali edukacyjnej dzieci
obejrzały prezentacje multimedialne
oraz segregowały śmieci. Następnie w
hali produkcyjnej zobaczyły w jaki
sposób odbywa się przetwórstwo
tworzyw sztucznych oraz produkcja
doniczek.
Bawili się koncertowo
Dzieci z oddziału przedszkolnego
w Chełmcach wybrały się na koncert do Filharmonii Pomorskiej w
Bydgoszczy.
Artyści muzyką i tańcem opowiadali o ostatkowych, wielkopostnych i
wielkanocnych zwyczajach, trady-
cjach i obrzędach kujawskich. Wspólnie z artystami przedszkolacy próbowali swoich sił na scenie w tańcu
i śpiewie. Stroje, muzyka jak i samo
miejsce zrobiły na dzieciach ogromne
wrażenie, które na długo pozostanie
w ich pamięci.
Fot. nadesłane
W bibliotece…
Tradycyjnie w miesiącu maju
więcej uwagi poświęca się książkom. Może się wydawać, że
książka jest przestarzałym źródłem wiedzy, ale wierni czytelnicy wiedzą, że to nieprawda.
Od najmłodszych lat dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 przekonywane są, że książka jest ważnym
elementem życia: cyklicznie czytają
bajki rodzice, na podstawie książek
dzieci przygotowują teatrzyki lub oglądają ich wersje przedstawione przez
profesjonalistów itp. Ostatnio przed-
szkolacy odwiedzili filię Biblioteki
Miejskiej im. S. Przybyszewskiego w
Kruszwicy, gdzie miały okazję zapoznać się z zasadami jej funkcjonowania. Mali czytelnicy przy asyście pani
bibliotekarki, odkrywali bogaty księgozbiór bajek, opowiadań i powieści
dla dzieci. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchały bajki, która w bibliotecznej scenerii wydawała się jeszcze
bardziej magiczna. Odbyła się również
demonstracja pokazująca jak odbywa
się wypożyczanie książek i co zawiera
karta biblioteczna.
Fot. nadesłane
„Uczcili pamięć papieża Polaka”
W tradycję Szkoły Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Rusinowie wpisały się już spotkania
społeczności szkolnej z emerytowanymi pracownikami. W tym
roku szczególna okazja do spotkania stała się kanonizacja Jana
Pawła II, o którym pamięć uczciło
wspólnie kilka pokoleń.
Wydawałoby się, że o Karolu Wojtyle – Janie Pawle II wiemy już
wszystko. Ale to spotkanie pozwoliło
odkryć tę postać na nowo. Poruszająca prezentacja multimedialna, ukazująca osobę papieża od narodzin po
kres życia, głęboką wiarę w Boga i
ludzi, a także przekonanie z jakim młodzi artyści przekazywali testament
Jana Pawła II sprawiły, że poruszyły
się nawet najtwardsze serca.
Co sprawiło, że spotkanie „Miedzy
ziemią a niebem” zdobyło takie uznanie? Z pewnością była to zasługa wykonawców, ale także reżyserki – pani
Katarzyny Przybylskiej, która potrafiła
wyłuskać z życia papieża wydarzenia
wzruszające, zabawne, tragiczne i
skłaniające do refleksji, a co najważniejsze połączyć je w taki sposób, aby
ukazać niezwykłość skromnego, ale
jakże wielkiego człowieka, kogoś, kto
każdemu z nas stał się bardzo bliski.
Tu kupisz
panorama
KRUSZWICKA
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
Delikatesy 2000 – Kruszwica, Zagople
Delikatesy 2000 – Kruszwica, ul. Rybacka
DW KIOSK Kruszwica, ul. Rynek 1
Krzysztof Sulczyński – Kruszwica
Anna – Anna Bolewicka – Kruszwica,
ul. Niepodległości 39a
Agnieszka Dymowska – Kruszwica
Jerzy Wojtasik – Bachorce
Jolanta Kępska – Chełmce
,,NIWA” – Sukowy
„Ewa” – Gocanowo 16
Kamila Urbanek – Kruszwica
Kiosk - Ruch - Kruszwica, ul. Kujawska 12
Celebres-Intermarche – Kruszwica
Andrzej Krawczak – Łagiewniki
Fot. nadesłane
POLO MARKET – Kruszwica, Zagople
POLO MARKET – Kruszwica, ul. Zamkowa
KOMROL – Kobylniki
Sklep – Lachmirowice
FHU Henryk Przydatek – Sławsk Wielki
KARYS – Katarzyna Kaczmarek – Ostrowo 22
RSP – Janocin
SŁAWA – Wola Wapowska 17
WOJTÓW – Piaski
PHU „MACIEK” – Gocanowo 13
Stacja Paliw JAPAKS, Kruszwica,
Szosa Tryszczyńska 2
panorama KRUSZWICKA
Ludzie roku 2013
W Solankach odbył się uroczysty bankiet, na którym wręczono
tytuły Ludzi Roku 2013 w Inowrocławiu, Powiecie, Kruszwicy i Gniewkowie.
Tytuły
rozdawane są w konkursie
Expressu Tygodnika Inowrocław, Tygodnika Powiatu i Gmin,
Tygodnika Kruszwica, Tygodnika
Gniewkowo.
Tytuł Inowrocławianina 2013
Roku w 16. edycji zabawy otrzymał
Zbigniew Raczkowski, kierujący od
początku orkiestrą dętą przy kopalni
soli.
W Gniewkowie zwyciężyła lekarka
Jadwiga Kicuł.
Statuetkę dla Kruszwiczanina
Roku 2013 otrzymał komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kruszwicy Jacek Kaczmarek z rąk
Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka.
Nagrodę Człowieka Roku w Powiecie otrzymała z rąk ubiegłorocznego laureata Adama Banaszaka
kierująca kruszwickim „Ziemowit”,
redaktor naczelna Panoramy Kruszwickiej - Agnieszka Chrząszcz.
Życzenia kolejnych inicjatyw przekutych w sukces naszej Małej Ojczyzny złożył Starosta Inowrocławski - Tadeusz Majewski.
Gratulacje dla laureatów w imieniu kruszwickiego samorządu złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej
w Kruszwicy - Grzegorz Stanny oraz
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Więcej w dzisiejszym wydaniu Tygodnika Kruszwica oraz Tygodnika
Powiatu i Gmin.
VI Regionalny Przegląd Twórczości
W dniach 13-14 maj br. w Kruszwicy oraz w Kobylnikach odbył się VI REGIONALNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH organizowany przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy. Na tegoroczny przegląd przybyło blisko 150 osób z 13 jednostek.
Uczestnicy brali udział w 3 konkursach: wokalnym, plastycznym oraz mini
playback show.
Konkurs wokalny: I miejsce Jakub Waszak SOSW Strzelno, II miejsce Marek
Kempski ŚDS Kruszwica, Marta Wawrzynek ŚDS Kruszwica, III miejsce Robert Wrzesiński WTZ Nowa Wieś.
Konkurs Plastyczny: I miejsce Jacek Ciesielski ŚDS Barcin, II miejsce Karol
Gielas ŚDS Janikowo, III miejsce Andrzej Pomianowski ŚDS Kruszwica.
Konkurs Mini Playback show: I miejsce WTZ Lipno, II miejsce ŚDS Inowrocław, III miejsce ŚDS Kruszwica
Organizatorzy dziękują wszystkim którzy pomogli w zorganizowaniu przeglądu. Specjalne podziękowania za przychylność i pomoc organizatorzy składają na ręce pana Starosty Inowrocławskiego Tadeusza Majewskiego oraz
Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka.
19
Szlifowali język angielski
W kwietniu ośmioro uczniów ze szkół
podstawowych w Chełmcach i Polanowicach wzięło udział w szkoleniowym obozie językowym, który został
przygotowany przez Europejskie Forum Młodzieży „EURO-WEEK – Szkoła
Liderów”.
Obóz odbył się w górskiej miejscowości w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej. Program 5 - dniowego obozu obejmował 4
bloki tematyczne: praca w grupach, kierowanie, kultury świata i Europy oraz stosunki międzynarodowe. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez
szkoleniowców i wolontariuszy z Wietnamu, Turcji, Indii, Kenii, Chin, Hiszpanii,
Włoszech i Turcji. Wolontariusze starali się
rozwinąć w uczniach łatwość wysławiania
się w języku angielskim, umiejętność
współpracy oraz autoprezentacji. Poziom
języka dostosowany był do poziomu
grupy. Uczniowie chętnie brali udział we
wszystkich zajęciach, poznali wiele osób z
różnych krajów jak również mieli szansę
zapoznać się z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego oraz międzynarodowych wymian młodzieży. Wieczorami uczniowie poznawali kroki tańców z różnych krajów oraz muzykę.
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat
ukończenia szkolenia oraz możliwość
wymiany młodzieży. Oprócz uczestnictwa w obozie uczniowie zwiedzili również
przepiękną Jaskinię Niedźwiedzia w Kletnie. Organizatorką wyjazdu uczniów była
nauczycielka języka angielskiego Monika
Zawadzka wraz z p. dyrektor Alicją Lewandowicz.
Królowe Pszczół po Kujawsku
Do konkursu granowego Z Kujawskim pomagamy pszczołom
Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S. A. oraz Fundacji Nasza
Ziemia, wpłynęło 307 wniosków.
Spośród nich wyłoniono 16 zwycięzców, w których to znalazł się
m.in. projekt Królowe Pszczół
Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego dla Dziewcząt im.
Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Pierwszy tego typu sukces naszej
placówki zawdzięczamy Małgorzacie
Zawadzkiej, Kindze Busse oraz Paulinie Jabłońskiej-Nowickiej, które są
autorkami nagrodzonego projektu.
Dzięki temu będziemy mogli dołączyć
do ogólnopolskiej kampanii na rzecz
ratowania pszczół, które w ekosystemie pełnią kluczową rolę na rzecz istnienia człowieka. Ze względu na
podjęte działania 9 maja laureatki wyróżnionego projektu zorganizowały
mini-konferencję, na której omówiły
tematykę i etapy realizacji projektu
zaproszonym gościom, przedstawi-
cielom instytucji partnerskich i mediom.
Na zakończenie konferencji Sekretarz Zarządu ZT Kruszwica S. A. Jarosław Najdowski wręczył Dyrektorowi
MOW Grzegorzowi Stasiakowi voucher na kwotę bliską 8000 zł, która
posłuży do realizacji projektu i pogratulował odniesionego sukcesu.
Belfrem Roku 2014 za … uśmiech
Urszula Kołodziejska jest nauczycielką przyrody i plastyki z
21-letnim stażem w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w
Chełmcach. W dorobku zawodowym posiada wielu laureatów i
finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Przyrody oraz laureatów konkursów
plastycznych na szczeblu krajowym.
Od dziesięciu lat organizuje cieszący się ogromną popularnością
gminny konkurs przyrodniczy „Żyję i
odżywiam się zdrowo”. Jest autorką
publikacji o tematyce przyrodniczej
zamieszczanych w lokalnych mediach, współautorką ścieżki edukacyjnej „Przyrodniczy szlak dydaktyczny Wokół jeziora Gopło”, pomysłodawczynią Kalendarza na rok 2005
„Stąd nasz ród… - Kruszwica i okolice” przedstawiającego zabytki regionu. Ponadto w lokalnych mediach
promuje twórczość literacką i plastyczną swoich uczniów, owocem tej
pracy są setki uczniowskich publikacji. Jednak na co dzień jest zwykłym
belfrem. Na Jej pomoc w każdej sytuacji uczniowie mogą liczyć zawsze,
na taryfę ulgową – nigdy!
Urszula Kołodziejska zajęła
pierwsze miejsce w plebiscycie
Belfer Roku 2014 w powiatach:
inowrocławskim,
mogileńskim
oraz żnińskim i 28 kwietnia br.
odebrała w Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy stosowne Zaświadczenie.
Fot. nadesłane
20
panorama KRUSZWICKA
TVP w kruszwickiej Astrobazie
5.05.2014 roku przyszkolne obserwatorium stało się miejscem skąd emitowano program TVP „Zapraszamy na
kawę”. Podczas emisji promowano
osiągnięcia regionu, nasze miasto,
przedstawiono najważniejsze przedsięwzięcia Kujaw ostatnich 10 lat, od
momentu, gdy Polska przystąpiła do
Unii Europejskiej.
Szczegółowo zaprezentowano projekt
„Astrobaza Kopernik” . Wypowiadali się
między innymi koordynator merytoryczny
projektu p. W. Skórzyński, redaktor, przedstawiciel Rady Programowej p. P. Majewski, koordynatorzy Astrobazy w Kruszwicy
p. I. Dybicz i p. M. Musiałowska, pasjonaci
astronomii p. Z. Rakoczy i p. J. Piwecki,
p. R. Graul prezes Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii oraz prof. A. Kus,
który omówił projekt budowy nowego radioteleskopu. Swoje projekty zaprezentowali członkowie koła astronomicznego
działającego przy Gimnazjum nr 1 oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Wieści z Bachorc
14 maja 2014 r. w Gimnazjum nr 3 im.
Jana Pawła II w Bachorcach odbył
się Konkurs Matematyczny „Matematyka kluczem do nauki”. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół
podstawowych z Woli Wapowskiej,
Chełmc, Racic, Polanowic, Rusinowa
i Kruszwicy.
Organizator: p. Małgorzata Jatczak
Wyniki: I miejsce: Marek Saja, Martyna Gołdyn, Wiktoria Gralak –SP im.
Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej
(opiekun: Małgorzata Trojanowska), II
miejsce: Aleksandra Kościelak, Łukasz
Lewandowski, Jakub Zalesiak – SP nr1
im.
Jana
Kasprowicza
w
Kruszwicy(opiekun: Honorata Barglik),
III miejsce: Joanna Gołębiewska, Joanna
Drwęska, Aleksandra Poturalska – SP
im. Armii Krajowej w Chełmcach(opiekun: Waldemar Sobczak)
Natomiast w Muszli Koncertowej Parku
Solankowego swoje wokalne umiejętności
prezentowali w niedzielne popołudnie (18
maja) finaliści XX Dziecięcego Festiwalu
Piosenki „Pokażemy, co umiemy”.
W szranki stanęły przedszkolaki, a także
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Finałowa 23 to soliści wybrani z
blisko setki startujących w eliminacjach
uczestników. Podczas finału oceniało ich
profesjonalne jury w składzie: Eulalia Kasprzak, Wioletta Metryka i przewodniczący
jury Szymon Wylandowski.
W kategorii gimnazjaliści I miejsce zajął
Jakub Kawalerski – uczeń Gimnazjum nr
3 w Bachorcach. Warto dodać, że drugi reprezentant naszej szkoły – Szymon Grzelak dostał się do finałowej piątki konkursu.
Festiwal zorganizowało Kujawskie Centrum Kultury. Opiekunem uczniów jest
pani Małgorzata Sutor.
Kruszwicy. Program w paśmie ogólnopolskim emitowany był na żywo. Można go
obejrzeć na stronach internetowych programu „Zapraszamy na kawę”.
Polały się łzy wzruszenia…
styczną zapewnił oczywiście Paweł LePłakał nawet dr Jan Dybała, wykła- wartowski, którego wsparli nauczyciele
dowca akademicki, który z tego- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawrocznymi absolwentami Tech- czego. Uroczystość zwieńczył gościnny
nikum Weterynarii przy ZSP w Ko- występ Marty Gralak, wokalistki z CKiS
bylnikach prowadził zajęcia zawo- „Ziemowit”, za co w imieniu maturzydowe. Tak wzruszająca była stów gorąco dziękujemy.
uroczystość pożegnania klas
czwartych.
W pożegnaniu kobylnickich maturzystów wziął udział burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak – Z przyjemnością skorzystałem z zaproszenia środowiska,
które tak aktywnie współpracuje na
rzecz rozwoju gminy. To kobylnicka
młodzież odnowiła mały most w Kruszwicy. To waszych uczniów podziwiam
na scenie podczas okolicznościowych
występów gminnych – stwierdził włodarz Kruszwicy.
Obok świadectw z wyróżnieniem wychowawczynie: Ewa Szczepaniak i Renata Skoczek wręczyły również nagrody
25 kwietnia 2014 r. w murach Ze- konkursach wojewódzkich oraz Jagoda książkowe za szczególne osiągnięcia i
społu Szkół Ogólnokształcących w Czekaj, za szczególną aktywność w pracy wzorowe zachowania. Oprawę artyKruszwicy odbyło się zakończenie wolontariackiej.
Dyrektor szkoły Aleksandra Kaczmarek
roku klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowac- pożegnała uczniów – abiturientów ciepłymi słowami, życząc im jednocześnie
kiego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się powodzenia w czasie matury oraz dalszej
burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz drogi edukacji.
Uczniowie zostali pożegnani także przez
Wicemarszałek Województwa Kujawskomłodsze klasy liceum kierowane przez
Pomorskiego Dariusz Kurzawa.
Pożegnanie było okazją do nagrodzenia panią Ilonę Staszak. W przygotowanym
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki przez nich programie nie zabrakło chwil
w nauce, wyróżniali się w konkursach wie- radości i wzruszeń.
Świeżo upieczeni absolwenci dziękodzy, artystycznych i zawodach sportoFot. Marta Banachowska
wych. Doceniono również działalność na wali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za
rzecz społeczności szkolnej oraz pracę ich cierpliwość, pomoc i wsparcie. Aby
przypomnieć i uczcić mile spędzone
uczniów w samorządzie.
Wśród nagrodzonych znalazł się Pry- chwile w murach naszej szkoły maturzyUczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polanowicach spotkali się wspólnie na
mus Prymusów - Patryk Górny a także ści przygotowali prezentację najważniejuroczystym apelu , aby wyrazić radość z kanonizacji Jana Pawła II- papieża PoPrymuska Szkoły - Marta Urbańska. Za szych wydarzeń z życia ich klasy. Całe
laka. W programie słowno-muzycznym pt. "Droga do świętości" uczniowie przybardzo dobre wyniki w nauce oraz wzo- pożegnanie upłynęło przy występach wopomnieli najważniejsze wydarzenia z życia.
rowe zachowanie nagrody otrzymali: kalnych Anity Stanny i Dominiki Kicińskiej.
Recytowane przez uczniów teksty były przeplatane wieloma piosenkami poświęcoPodczas uroczystości nastąpiło rówBeata Stróżyk, Lucyna Róg, Angelika Garlik oraz Jagoda Mentlewicz. Nagrody z rąk nież przekazanie sztandaru szkoły, który nymi Ojcu Świętemu, a także piosenkami , które powstały do tekstów Jana Pawła II. Capana Wicemarszałka otrzymali Patryk został powierzony pocztowi drugoklasi- łość uroczystości zakończyło się wspólnym odśpiewaniem Jego ulubionej pieśni
„Barka". Apel przygotowali przedstawiciele wszystkich klas pod kierunkiem M. Talaski.
Górny i Weronika Rosińska, za udział w stów.
Maturzyści pożegnali się ze szkołą
Dzień Papieski
W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja
W SP Polanowice odbyła się uroczysta akademia z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie klasy V przybliżyli swoim kolegom te ważne historyczne chwile. Wierszami i piosenkami uczcili rocznicę, przypomnieli o takich postaciach jak król Stanisław August Poniatowski, Marszałek Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj czy
Stanisław Staszic. To była dla wszystkich ważna lekcja historii. Akademia została przygotowana pod kierunkiem pani Moniki Wesołowskiej.
Fot. nadesłane
panorama KRUSZWICKA
Interwencje Ochotniczej
Straży Pożarnej
w Kruszwicy
14.05.2014 r. godz. 15.55 - Piecki - usunięcie roju pszczół.
11.05.2014 r. godz. 14.15 - Kruszwica, ul. Wiejska - chwytanie rannego jelonka.
11.05.2014 r. godz. 13.30 - Kobylniki - plama oleju na jezdni.
10.05.2014 r. godz. 13.50 - Kruszwica, ul. Letnia - pożar śmieci.
10.05.2014 r. godz. 07.00 - Kruszwica, ul. Podzamcze - zabezpieczenie imprezy.
09.05.2014 r. godz. 22.20 - Kruszwica, os. Robotnicze - pożar sadzy w kominie.
09.05.2014 r. godz. 15.50 - Kruszwica, ul. Cmentarna - pożar samochodu.
08.05.2014 r. godz. 09.15 - Kruszwica, ul. Niepodległości - usunięcie nadłamanego
konaru.
06.05.2014 r. godz. 14.35 - UMiG w Kruszwicy, - ćwiczenie ewakuacji pracowników.
06.05.2014 r. godz. 14.00 - Polanowice - wypadek drogowy.
03.05.2014 r. godz. 16.00 - Kruszwica, ul. Nadgoplańska - zabezpieczenie imprezy
plenerowej.
02.05.2014 r. godz. 19.30 - Kruszwica, ul. Młyńska - usuwanie kokonu os.
30.04.2014 r. godz. 21.45 - Szarlej - kolizja drogowa.
30.04.2014 r. godz. 18.35 - Zaborowo - dogaszanie stogu.
30.04.2014 r. godz. 13.20 - Kruszwica, ul. Niepodległości - wyczuwalny gaz na
schodach.
29.04.2014 r. godz. 21.45 - Zaborowo - pożar stogu.
23.04.2014 r. godz. 14.15 - Kruszwica, ul. Kujawska - usuwanie roju pszczół.
22.04.2014 r. godz. 13.10 - Kruszwica, ul. Leśna - pożar 2 domków letniskowych.
21.04.2014 r. godz. 13.50 - Kruszwica, ul. Lipowa - pożar drzewa.
19.04.2014 r. godz. 21.13 - Kruszwica, ul. Poznańska - pożar śmieci.
17.04.2014 r. godz. 13.50 - Gocanówek - pożar w budynku gospodarczym.
16.04.2014 r. godz. 10.02 - Kruszwica, - ćwiczenia w cukrowni.
14.04.2014 r. godz. 16.05 - Ostrówek - pożar przyczepy campingowej.
13.04.2014 r. godz. 16.00 - Kruszwica, ul. Podzamcze - zabezpieczenie uroczystości
plenerowej.
PODZIĘKOWANIE
Ochotnicza Straż Pożarna w Rusinowie, pragnie wyrazić swoje
ogromne podziękowanie wszystkim gościom którzy zaszczycili nas
swoją obecnością w dniu 10 maja 2014 na balu „I majówka ze strażakami”.
Impreza ta nie odbyłaby się bez zaangażowania i hojności naszych sponsorów,
czyli: Państwa Ewy i Krzysztofa Jabłońskich - Ośrodek Szkolenia Kierowców
„Krzysztof Jabłoński” w Inowrocławiu, Państwa Magdaleny i Krzysztofa Nawrotek - Hurtownia Budowlana TROPS S.A. w Inowrocławiu, Fryzjerstwo i kosmetyka „Kącik Urody” - Paulina Kukowska w Inowrocławiu, SKOK-KASA Stefczyka
- ul. Świętokrzyska w Inowrocławiu, Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego w Kruszwicy, Urząd Miejski w Kruszwicy, Sklep Spożywczo-przemysłowy
- Wiktoria Pogorzały w Gocanowie, Kwiaciarnia „Kolorowy Ogród” - Karolina Gołębiewska w Tarnówku, Restauracja „Pałac Gocanowo”, WOPR Kruszwica
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i zarazem zapraszamy na następną zabawę organizowaną przez OSP Rusinowo.
Zarząd oraz druhowie OSP Rusinowo
WAŻNE TELEFONY W KRUSZWICY
Komisariat Policji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 354 81 60
Ochotnicza Straż Pożarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 52 81
Urząd Miejski w Kruszwicy . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 50 10
MGOPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 54 89
NZOZ ,,Twoje Zdrowie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 54 11
21
KRONIKA
POLICYJNA
Noc skutecznie ich nie ukryła przed Policją
Patrol z Kruszwicy zatrzymał dwóch nietrzeźwych kierujących.
W długi weekend na drogach panował większy ruch. Policjanci prowadzili wzmożone działania, by pomagać kierowcom w podróżowaniu, udrażniając m.in. główne
trasy. Ważne było też to, aby sprawdzać, czy kierowcy jadą zgodnie z przepisami i na
trzeźwo. Znaleźli się jednak tacy, którzy „pozwolili” sobie popić, a potem wsiąść za
kółko.
Dwa takie przypadki ujawnili policjanci z Kruszwicy. W m. Szarlej około godz. 21.45
patrol interweniował w związku z kolizją drogową. Samochód VW Polo i kierujący nim
32 letni mieszkaniec Inowrocławia, zjechał nagle na przeciwny pas ruchu i zderzył się
czołowo z pojazdem marki Chrysler. Już na miejscu wyjaśniło się dlaczego doszło do kolizji. Mundurowi ustalili szybko, że kierowca VW miał 2,64 promila alkoholu w organizmie. Nie miał natomiast uprawnień do kierowania. Został zatrzymany w policyjnym
areszcie. Po wytrzeźwieniu policjanci ukarali go dwoma mandatami karnymi o łącznej
kwocie 800 zł, za jazdę bez uprawnień i spowodowanie kolizji. Mężczyzna ma również
prowadzoną sprawę i grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat. Pierwszomajowej
nocy z pewnością długo nie zapomni także kierowca Peugeota. Krótko po północy policjanci na ul. Kościuszki w Kruszwicy zatrzymali go do kontroli drogowej. Chwilę później
było wszystko jasne. 32 letni kierujący samochodem miał ponad 3 promile alkoholu w
organizmie. On także musi teraz liczyć się z tym, że na 2 lata może trafić do więzienia.
lll
Majowe ranki, choć nie tylko, upływają pod znakiem
policyjnych działań „Trzeźwy kierujący”
Mundurowi sprawdzali, czy kierowcy jadą trzeźwi.
Łącznie 13 policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, Prewencji i Patrolowo-Interwencyjnego prowadziło kontrole drogowe w 4 punktach powiatu inowrocławskiego.
Tym razem działania były przeprowadzone na drogach w Kruszwicy, Rojewie i Orłowie.
W godzinach od 5.00 do 13.00 mundurowi skontrolowali trzeźwość u 1643 kierowców. W czasie akcji w ręce Policji wpadł jeden nietrzeźwy kierowca, który jechał przez
Kruszwicę. Mężczyzna prowadził samochód marki Mercedes i miał 0,74 promila alkoholu w organizmie. Postępując w taki sposób popełnił przestępstwo, za które musi teraz
spodziewać się kary pozbawienia wolności do 2 lat. Ponadto w czasie prowadzonych
działań jedna osoba została ukarana mandatem karnym w wysokości 500 zł, ponieważ
nie posiadała uprawnień do kierowania.
Częstotliwość tego typu policyjnych akcji na drogach, ma na celu represjonowanie
i uświadamianie uczestników ruchu po to, aby było bezpieczniej. Pamiętajmy, że każdy
z nas ma wpływ na to bezpieczeństwo i dlatego powinien zachowywać się na drogach
odpowiedzialnie.
lll
Uwaga, akwizytorzy powołują się na współpracę
z miejscową przychodnią. To kłamstwo!
Do kruszwickich policjantów dotarł sygnał o akwizytorach, którzy pojawili się
ostatnio w mieście. Powołują się oni na współpracę z ośrodkiem zdrowia i nakłaniają ludzi do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Osoby, do których trafili akwizytorzy to osoby starsze, które w wielu przypadkach są
ufne, a więc są „dobrymi” klientami. Policjanci z komisariatu w Kruszwicy sprawdzili informację i ustalili, że nie jest prawdą, aby kruszwicki ośrodek zdrowia, w jakikolwiek
sposób uczestniczył w dystrybucji sprzętu, a tym bardziej zachęcał do jego zakupu.
Zatem dlaczego akwizytorzy podają fałszywe informacje?
Policja apeluje o czujność w przypadku zakupu czegokolwiek od osób, które przychodzą do naszych domów z różnymi ofertami. Sprawdzajmy przekazane przez nich
informacje, chociażby dzwoniąc do instytucji, na które powołują się domokrążcy. W
innym przypadku możemy zakupić towar, z którego nie będziemy zadowoleni i stracimy pieniądze.
Publikacja: IZABELLA DROBNIECKA, KPP Inowrocław
Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Urząd Stanu Cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 53 52
PTTK Oddział Nadgoplański . . . . . . . . . . . . . . . . 52 351 53 03
Nadgoplański Park Tysiąclecia. . . . . . . . . . . . . . . 52 351 54 15
Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza . . . . . . . . . . 52 353 44 15
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka . . . . . . . 52 353 44 15
Zespół rozwiązywania problemów alkoholowych . . 52 353 60 85
PANORAMA KRUSZWICKA Wydawca: Centrum Kultury i Sportu ,,Ziemowit” w Kruszwicy,
88-150 Kruszwica, ul. Poznańska 17. Redaktor naczelna: Agnieszka Chrząszcz, redaktor:
Marzena Stróżyk. Tel. 52 351 52 33, e-mail: [email protected]
Druk: Klaudia Druk. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i korekty otrzymanych materiałów.
22
panorama KRUSZWICKA
Modelarstwo to ich pasja
W dniach 10-11 maja br. odbył się XVI Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych. Podczas tegorocznego konkursu odbyły się również Eliminacje do Mistrzostw Świata Modeli Klas C NAVIGA. Spośród
wystawionych modeli 3 wezmą udział w Mistrzostwach Świata - Stara Zagora - Bułgaria 2014 r.
80 zawodników z 17 klubów oraz indywidualnych zaprezentowało 189 modeli. Puchar Burmistrza Kruszwicy
za najlepszy model regionu otrzymał Adrian Kaczmarek z
Kruszwicy, za model Działo ZSU - 23. W klasyfikacji zespołowej LOK ,,Ziemowit" zajął II miejsce.
Kruszwiccy modelarze, podopieczni pana Ryszarda
Bonesa, z LOK ,,Ziemowit” zajęli czołowe miejsca w klasie: F-J - Adrian Kaczmarek - I miejsce, O-J- Maciej
Tylkowski - II miejsce, O-J - Mariusz Tylkowski - II miej-
sce, O-J - Mariusz Tylkowski - III miejsce, Pk-J - Adrian
Kaczmarek - I miejsce, Pk-J - Kamil Mądrowski - II
miejsce, Pk-J - Mariusz Tylkowski, III miejsce, R-M+J Mikołaj Kozłowski - I miejsce, S2-J - Mikołaj Kozłowski
– I miejsce, S2-J - Mariusz Tylkowski - II miejsce, S2-J
- Arkadiusz Nowak - III miejsce, Ż-S - Michał Grzybowski - III miejsce.
Organizatorami konkursu byli: Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki LOK w Bydgoszczy, Urząd Miejski w
Kruszwicy, Zarząd Rejonowy LOK w Kruszwicy Centrum
Kultury i Sportu ,,Ziemowit” w Kruszwicy oraz Gminny
Klub Modelarski LOK przy CKiS ,,Ziemowit” w Kruszwicy,
którzy serdecznie dziękują wszystkim sponsorom konkursu.
Fot. Marta Banachowska
panorama KRUSZWICKA
23
KKK 2013 niepokonany
8 maja odbyło się uroczyste zakończenie II edycji CKIS Basket
Ligii sezonu 2013/2014. Organizatorami edycji, tak jak i w pierwszej edycji byli: UKS Basket 2010
Kruszwica oraz CKIS „Ziemowit”
w Kruszwicy.
Na zakończenie tej edycji odbył się
mecz pomiędzy Mistrzem Ligi „KKK
2013” a Resztą Świata (zespołem
złożonym z zawodników drużyn
przeciwnych). W przerwie meczu
zorganizowano konkurs rzutów za 3
pkt., który wygrał Krystian Rosiński
7/10.
Końcowa klasyfikacja: 1. KKK 2013,
2. KKS, 3. Oldboys, 4. Old School, 5.
Basket 2010
Klasyfikacja króla strzelców: 1.
Piotr Piński - 20,5 pkt., 2. Marek Szymankiewicz - 19,9 pkt., 3. Jacek
Stajszczak - 18,7 pkt, 4. Krystian Rosiński - 18,5 pkt., 5. Artur Mazur 16,5 pkt.
Witczak. Specjalne podziękowania za
Puchary, statuetki, wyróżnienia zaangażowanie i pracę w każdym
wręczył burmistrz Kruszwicy Dariusz meczu, każdej kolejki CBL II otrzymali:
Fot. Marzena Stróżyk
Marcin Krych oraz Bartosz Pilarczyk.
Organizatorzy dziękują za wsparcie
finansowe, udostepnienie hali, opiekę
medyczną, sędziowską i jednocześnie
zapraszają na III edycję CBL już w październiku.
II Kruszwickie Dni Sportu
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Kruszwickich Dniach Sportu, które odbędą się 13–25 czerwca 2014 r. w ramach obchodów DNI KRUSZWICY 2014. Poprzez przygotowaną ofertę sportową pragniemy zachęcić dzieci, młodzież oraz dorosłych
mieszkańców Gminy Kruszwica do aktywnego spędzania czasu. Zawody zostały
podzielone na trzy kategorie tj. przedszkola, szkoły oraz kategoria open.Dodatkowe
informacje w kwestii organizacji można uzyskać w Wydziale Sportu w UM w Kruszwicy
nr tel. 52 35 15 010 w. 40 lub 41.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Kruszwickich Dniach Sportu!
Przebieg uroczystości:
13.06. godz. 10:00 – Ceremonia otwarcia i zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych –
stadion przy ul. Poznańskiej 17 w Kruszwicy (w razie
niesprzyjających warunków atmosferycznych hala
sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy)
13-14-15.06 – Turniej koszykówki o Puchar Burmistrza
Kruszwicy - hala sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy
14.06. godz. 9:00 - Rajd rowerowy – kategoria open –
zbiórka na parkingu przy PTTK – „Mała pętla wokół jeziora Gopło” – Kruszwica – Grodztwo – Gocanowo –
Rusinowo – Kicko – Ostrowo – Popowo - Złotowo –
Łuszczewo – Lubstówek – Rzeszynek – Kościeszki –
Siemionki – Lachmirowice – Racice – Rzepowo –
Kruszwica
16.06. godz. 9:00 – Turniej siatkówki dla:szkół podstawowych - hala sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicydla
szkół gimnazjalnych – sala gimnastyczna w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, ul. Kasprowicza 7.
17.06. godz. 9:00 – Turniej badmintona dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - hala
sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy
18.06. godz. 9:00 – Turniej tenisa stołowego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych hala sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy
godz. 16:00 - Turniej tenisa stołowego - kategoria
open -hala sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy
21-22.06. godz. 14:00 - Siatkówka plażowa – kategoria open
– plaża na Cyplu (21.06. – eliminacje, 22.06. – finały)
23.06. – Turniej piłki nożnej na boisku Orlik, ul. Mickiewicza
22 dla:- szkół gimnazjalnych - godz. 08:00 - dla szkół
podstawowych - godz. 10:30 (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych hala sportowa, ul.
Kujawska w Kruszwicy)
24.06.godz. 9:00 - Olimpiada przedszkoli oraz występ objazdowego teatru dla dzieci „Pomarańczowy Cylinder”
- hala sportowa, ul. Kujawska w Kruszwicy
godz. 9.30 – Turniej strzelecki dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (strzelnica w Kobylnikach)
25.06. godz. 9:00 - Konkurs Wiedzy Olimpijskiej dla szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Kasprowicza 7)
25.06. „Olimpijski bieg dla wszystkich” (kategoria open) i zakończenie Kruszwickich Dni Sportu
godz. 9.30 – 10.30 – rejestracja uczestników
godz. 11.00 – start biegu – plaża na Cyplu
zakończenie – stadion przy ul. Poznańskiej 17
w Kruszwicy
24
panorama KRUSZWICKA
Półmaraton z rekordową liczbą zawodników
10 maja 2014 roku odbyła się VII edycja Biegu Piastowskiego na trasie
Kruszwica – Inowrocław.
Program artystyczny w naszym mieście
zdominowały „Ziemowitki” – najmłodsza
sekcja taneczna kruszwickiego CKIS „Ziemowit”, The Rockers – najstarsza grupa
sekcji tanecznej, oraz solistka sekcji wokalnej. VII edycję biegu otworzył burmistrz
Kruszwicy Dariusz Witczak, natomiast honorowy wystrzał z armaty oznaczający
start wcisnął gość specjalny biegu, olimpijczyk z Inowrocławia - Edmund Borowski.
771 zawodników VII Biegu Piastowskiego wystartowało sprzed Mysiej Wieży
w Kruszwicy. 653 mężczyzn i 118 kobiet
to rekordowa liczba uczestników Biegu
Piastowskiego.
Zawodnicy wystartowali spod Mysiej
Wieży w Kruszwicy, by w końcowym etapie przekroczyć linię mety usytuowanej na
Stadionie Miejskim w Inowrocławiu. W
tym roku trasa uległa zmianie ze względu
na remont ul. 800-lecia.
W czasie biegu panowała wspaniała atmosfera, która udzielała się wszystkim zarówno w trakcie, jak i po zawodach.
Pogoda w tym roku dopisała, nie było zbyt
wysokiej temperatury, co sprzyjało zawodnikom, jednak silne podmuchy wiatru
utrudniały uczestnikom bieg. I to właśnie
z uwagi na silny wiatr półmaratonu nie
udało się ukończyć wszystkim, do mety
dobiegły 593 osoby.
Pierwszym zawodnikiem, który przekroczył linię mety na Stadionie Miejskim
był Marcin Chabowski, drugim Artur Kozłowski i tuż za nim Sergii Okseniuk.
Najlepszym kruszwiczaninem, który
przekroczył linię mety był Adam Springer. Specjalny puchar w imieniu burmistrza, wręczyła panu Adamowi szefowa
Ziemowita, wraz z Ryszardem Szurkowskim (polskim kolarzem szosowym, dwukrotnym mistrzem olimpijskim, czterokrotnym medalistom mistrzostw świata,
pięciokrotnym mistrzem Polski) i Prezydentem Inowrocławia.
Jacek 01:33:30, Springer Adam 01:30:55.
Serdeczne gratulujemy również dobrych wyników naszym uczniom kruszwickich szkół. Poniżej klasyfikacja.
Klasyfikacja generalna Szkoły Gimnazjalne: 1. Gimnazjum nr 3 Inowrocław
1026 pkt., 2. Gimnazjum nr 2 Kruszwica
963 pkt., 3. Gimnazjum Pakość 851 pkt.
Klasyfikacja generalna Szkoły Ponadgimnazjalne: I LO Inowrocław 62 pkt., 2.
ZSP Kruszwica 37 pkt. 3. LO Kruszwica 36
pkt.
Urząd Miejski w Kruszwicy i CKIS „Ziemowit” w Kruszwicy organizuje biegi towarzyszące organizowane w ramach VII
Biegu Piastowskiego oraz akcji „Polska
biega” dla dzieci ze szkół podstawowych
z Gminy Kruszwica. W ich organizacji pomagają panowie: Andrzej Michalak oraz
Jacek Stajszczak. Organizatorzy dziękują
za tę nieocenioną pomoc.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację jednocześnie gratulując wszystkim uczestnikom.
Kategoria: dziewczęta klasy I-II
I – Aleksandra Dominiak – Szkoła Podstawowa w Rusinowie, II – Sara Gralak –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy, III
– Otylia Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Rusinowie, IV – Roksana Leśniewska – Szkoła Podstawowa w
Czas kruszwiczan, którzy przekroczyli
linię mety: Bartczak Marek 02:14:01, Zboralski Krzysztof 01:59:55, Wójciak Marcin
01:59:54, Kanarek Szymon 01:57:45, Polanek Daniel 01:52:53, Ratajczak Marcin
01:50:42, Bartczak Paweł 01:49:27, Wesołowski Krzysztof 01:49:39, Kania Iwona
01:44:49, Majer Damian 01:39:26, Bogumił Paweł 01:38:17, Wijaszka Tomasz
01:35:59, Bartnik Mariusz 01:35:02, Basa
Polanowicach, V – Wiktoria Pogorzały –
Szkoła Podstawowa w Rusinowie, VI –
Maria Trojanowicz – Szkoła Podstawowa
w Racicach.
Kategoria: chłopcy klasy I – II
I – Sebastian Stanek – Szkoła Podstawowa w Polanowicach, II – Przemysław
Bąk – Szkoła Podstawowa w Racicach, III
– Szymon Krzesiński - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, IV – Jakub Dzier-
Fot. Marzena Stróżyk
żawski – Szkoła Podstawowa w Rusinowie, V – Bartosz Podrzycki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, VI – Oskar
Antczak – Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej.
Kategoria: dziewczęta klasy III - IV: I –
Anna Izdebska – Szkoła Podstawowa w
Polanowicach, II – Zuzanna Majchrzak –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy, III
– Agata Kowalska – Szkoła Podstawowa
w Sławsku Wielkim, IV – Oliwia Kanarek –
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kruszwicy, V
– Ewelina Kujawa – Szkoła Podstawowa w
Woli Wapowskiej, VI - Wiktoria Kępska Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy.
Kategoria: chłopcy klasy III – IV: I –
Bartłomiej Sobczak – Szkoła Podstawowa
nr 2 w Kruszwicy, II – Szymon Krukowski
– Szkoła Podstawowa w Polanowicach, III
– Kacper Kaczmarek – Szkoła Podstawowa w Rusinowie, IV – Robakowski Dominik – Szkoła Podstawowa w Woli
Wapowskiej, V – Marcel Stankiewicz –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, VI
– Kamil Pawłowski - Szkoła Podstawowa
w Racicach.
Kategoria: dziewczęta klasy V – VI: I –
Martyna Gołdyn – Szkoła Podstawowa w
Woli Wapowskiej, II – Chwalisz Karolina –
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy, III
– Katarzyna Tużnik – Szkoła Podstawowa
w Polanowicach, IV – Justyna Kaczalska Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim ,
V – Sara Woźniak – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kruszwicy VI – Nikola Robakowska
- Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej
Kategoria: chłopcy klasy V – VI: I – Sebastian Urbaniak – Szkoła Podstawowa nr
1 w Kruszwicy, II – Przemysław Pańka Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,
III – Maciej Kowalik - Szkoła Podstawowa
w Woli Wapowskiej, IV – Marcin Derenda
- Szkoła Podstawowa w Racicach, V –
Kamil Nowak - Szkoła Podstawowa w Polanowicach, VI – Łukasz Trzaskoma –
Szkoła Podstawowa w Rusinowie.
panorama KRUSZWICKA
Wspomnienie o Janie Panfilu
Niezwykle uroczysty i wzruszający
charakter miał Pierwszy Memoriał Jana
Panfila w Piłce Nożnej, który odbył się
w minionionym miesiącu w hali na
,,Zagoplu”. Była to także mała lekcja
historii dla startujących zawodników,
którzy
mogli
zapoznać
się
z sylwetką wspaniałego działacza
i człowieka . Takich pasjonatów, ludzi z
charyzmą w obecnych czasach brakuje, mówili jego koledzy i ci, którzy go
dobrze pamiętają .
- Pana Jana pamiętam z czasów kiedy
pracowałem w latach osiemdziesiątych w
Kombinacie PGR Kobylniki – wspomina Andrzej Michalak - pomysłodawca turnieju Często spotykałem się z nim, pomagałem w
jego działaniach i rozmawiałem o jego największej pasji jaką była piłka nożna.
Jan Panfil, do którego wszyscy zwracali
się po prostu Janek, urodził się 16 maja
1935 w Bachorcach, później mieszkał w
Bródzkach. W latach pięćdziesiątych wraz z
żoną i 5 dzieci przenosi się do Szarleja
gdzie pracuje w Zakładzie Rolnym Łojewo
jako oborowy. Po kilku latach ciężkiej i wzorowej pracy awansuje na brygadzistę polowego. - Od razu po przyjeździe do Szarleja wspomina córka - Grażyna Ciesielska, tato
włącza się aktywnie w działalność miejscowego LZS i wkrótce zostaje jego szefem.
Współpracując ściśle z Dyrekcją PGR, a
szczególnie z Dyrektorem Leszkiem Derezińskim , buduje nowe boisko, którego
mogły pozazdrościć w tamtych czasach zespoły grające w wyższych klasach rozgrywkowych. W pomieszczeniach przekazanych
przez zakład robi obiekt socjalny dla zawodników. Zdobywa środki na działalność klubu
kupuje sprzęt, dba o transport, drobne diety
dla zawodników. Potrafi załatwić środki na
obozy przygotowawcze do rozgrywek ,czego
nie potrafiły zrobić nieraz bogatsze zespoły.
Klub przyjmuje nazwę LZS Zjednoczeni i zaczyna osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. - Zawodnicy Zjednoczonych trafiają do
dobrych klubów sportowych, w których kontynuują swoje kariery – wspomina trener
Grzegorz Nawrocki, który przez około 16 lat
prowadził zespól. Było ich wielu a do najbardziej znanych należą Marcin Ciesielski znany
w naszym regionie bramkarz (wnuk pana
Jana) i Maciej Hanczewski, który był pierwszym piłkarzem z naszej gminy ,który trafił
do ekstraklasy do drużyny Groclin Grodzisk
Mazowiecki. Kontuzja nie pozwoliła mu na
dłuższą grę w tym zespole. W tzw. kadrze
Michałowicza grał Tomasz Kwaśniewski, a
Maciej Śliwczyński po przejściu do Zawiszy
Bydgoszcz został Mistrzem Polski orlików.
Pan Panfil cieszył się kiedy jakiś zawodnik
dostawał propozycję z innego klubu, ale bardzo przeżywał każde rozstanie. Tak oddanego temu co robi człowieka nigdy więcej nie
spotkałem na swojej drodze – dodaje pan
Grzegorz. Dla piłki potrafił zrobić wszystko,
poza rodziną ona była najważniejsza
Wyróżnieniem dla klubu było nawiązanie
współpracy z klubem z NRD, który gościł
3 dni w Szarleju a później z rewizytą udała
się do Niemiec ekipa Zjednoczonych. W
tamtych czasach było to wielkie wydarzenie
i niezapomniana przygoda dla młodych zawodników z niewielkiej wsi.
Pan Janek bardzo przeżywał wszystkie
mecze. Cieszył się z wygranych, smuciły porażki. Bardzo denerwował się podczas rozgrywanych meczów. Wystarczy powiedzieć,
że był palaczem i w czasie meczu potrafił
spalić prawie paczkę papierosów. Kiedy zawodnik Szarleja wykonywał rzut karny Pan
Jan nigdy nie patrzył ,odwracał się plecami i
odczytywał po zachowaniu widzów, czy była
bramka czy nie.
Inna anegdotka, a właściwie prawda o
nim mówi, że kiedy Pan Jan załatwiał coś i
nie został załatwiony pozytywnie wychodził
jednymi drzwiami, a wracał drugimi, aż w
końcu osiągnął swój cel
W roku 1990 dopadła go osobista tragedia. W wyniku choroby stracił nogi. Poruszał się na wózku, który załatwili i częściowo
sfinalizowali mu jego zawodnicy i koledzy.
Dopóki mógł mimo choroby nie opuszał żadnego meczu , który odbywał się na jego ukochanym boisku. Zmarł 24 stycznia 2000 r.
- Cieszę się że dzięki temu turniejowi pamięć o Panu Janie Panfilu została odświeżona - mówi z satysfakcją Andrzej Michalak.
- W małych miejscowościach są także lokalni bohaterowie , o których nie powinno się
zapominać. Mam nadzieję , że Memoriał
wpisze się w gminny kalendarz imprez
sportowych i będzie kontynuowany przez kolejne lata.
Do turnieju zaproszono sześć drużyn:
dwie z Kobylnik, Szarlej, Piaski, Polanowice
i Rożniaty wzmocnione zawodnikami z Bożejewic.
W uroczystym otwarciu uczestniczyli
członkowie rodziny Jana Panfila : córki Danuta Lewandowska i Ewa Gorzycka, wnuczka
Monika Gorzycka i bratowa Maria Panfil –
przez zawodników Szarleja nazywana pieszczotliwie „ciotką”, która od lat zajmuje się
obiektami Zjednoczonych. Zawodników re-
25
Fot. nadesłane
prezentował Pan Janusz Krzymiński, który
jednocześnie był sędzią turnieju i Tomasz Lewandowski. Na otwarcie zawodów przybyli
ponadto : burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, wiceprezes Kom- Rol Michał Piechota,
prezesi klubów Gopła i Zjednoczonych Jacek
Woźniak i Damian Szymański.
O wspaniałym działaczu z Szarleja wiele
ciepłych słów powiedział Trener Grzegorz
Nawrocki , który współpracował z nim prawie 16 lat. - Kiedy działaliśmy razem , nie
było telefonów komórkowych, żeby coś załatwić trzeba było wsiadać w samochód , a
jeszcze częściej w autobus i jechać załatwiać
różne problemy. Nieraz Janek poświęcał na
to jakąś, kurę lub kaczkę ze swojego podwórka - mówił żartobliwie trener Nawrocki
– aby mieć lepszą argumentację w załatwieniu sprawy. Był pasjonatem i po prostu piłka
była jego miłością .
Wiele pochlebnych słów o Janie Panfilu
powiedział również Andrzej Michalak , który
był pomysłodawcą tej imprezy. - Kiedy byłem
zaprosić na memoriał Pana Prezesa Leszka
Derezińskiego - prezesa Kom-Rolu ten
stwierdził żartobliwie, że Janek to się chyba
w grobie przewróci, że jego memoriał odbywa się na hali w Kruszwicy a nie na jego
ukochanym boisku w Szarleju. Po zastanowieniu przyznałem mu rację, odbyłem już
wstępne rozmowy z działaczami Zjednoczonych i w przyszłym roku II memoriał rozegramy na boisku zbudowanym przez Janka.
Oficjalnie turniej otworzył Burmistrz Dariusz Witczak, który wyraził zadowolenie , że
przez organizację tego rodzaju turniejów
przybliża się lokalnych bohaterów, którym
należy się pamięć i szacunek . Podziękował
organizatorom za podjęcie się tego wyzwania i realizację pomysłu , o którym działacze
z Szarleja myśleli już kilka lat temu.
Po uroczystym rozpoczęciu delegacja
składająca się z zawodników, rodziny i trenera Nawrockiego udała się na cmentarz w
Kruszwicy i na mogile Pana Panfila złożyła
kwiaty i zapaliła symboliczny znicz .
Później królowała piłka.
Najpierw drużyny rywalizowały w grupach, grając systemem każdy z każdym.
W grupie I Szarlej wygrał 7-1 z Kobylnikami II i 3-1 z Polanowicami , z kolei Polanowice wygrały z Kobylnikami II 7-4
W grupie II pierwsze miejsce zapewniła
sobie drużyna Rożniat po zwycięstwach z
Kobylnikami 5-3 i Piaskami 3-0. Kobylniki
zajęły miejsce drugie pokonując Piaski 8-1.
W meczach o poszczególne miejsca padły
wyniki: 5-6 Piaski – Kobylniki 5-5 (karne
2-1), 3-4 Kobylniki – Polanowice 5- 4, finał
Rożniaty- Szarlej 1-1 (karne 3-1).
Mecze o poszczególne miejsca, a szczególnie finał były bardzo zacięte i przyniosły
wiele emocji zgromadzonym widzom. Drużyna zwycięzców grała w składzie Przemysław Kędzierski, Wojciech Bandosz,
Radosław Bandosz, Mateusz Mila, Cezary
Wawrzynek, Jakub Woźniak i Mateusz Brzeziński. Najlepszym strzelcem okazał się Damian Mielcarek z zespołu Kobylnik.
Na zakończenie imprezy wręczono puchary dla najlepszych, które wręczali trener
Grzegorz Nawrocki, Janusz Krzymiński, Prezes LZS Kobylniki Wiesław Zygmunt. Zwycięzcom nagrodę wręczyła Pani Grażyna
Ciesielska córka pana Panfila , która dołożyła
swoją małą cegiełkę w organizację memoriału. W podziękowaniu Andrzej Michalak
przekazał jej portret w ramce zrobiony przez
fotografa, który był wystawiony w czasie zawodów.
Rozgrywki piłkarskie
7 maja br. w DPS Tarnówko zorganizowany został Turniej Piłki Nożnej dla
mieszkańców z zaprzyjaźnionych domów
powiatu inowrocławskiego tj. z DPS Ludzisko i DPS Warzyn.
Rozgrywki piłkarskie odbyły się w Ośrodku
Szkoleniowo - Rekreacyjnym w Złotowie.
Po uroczystym otwarciu turnieju przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku p.
Andrzeja Marczewskiego i zaproszonych Dyrektorów : Dariusza Cykulskiego i Stanisława Sobeckiego , zawodnicy udali się na boisko, by w duchu
dobrej zabawy i gry fair play rozegrać mecze.
Po rozgrywkach w systemie „każdy z każdym” ustalone zostały wyniki:
I miejsce - DPS Warzyn
II miejsce - DPS Tarnówko
III miejsce - DPS Ludzisko
Dodatkową atrakcją spotkania była przeprawa promem do Ostrówka.
Na zakończenie imprezy Dyrektor DPS Tarnówko podziękował zawodnikom za udział, a
trenerom za przygotowanie drużyn. Mieszkańcy otrzymali dyplomy i upominki. Kolejne
rozgrywki odbędą się w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Fot. nadesłane

Podobne dokumenty

konkursy - Kruszwica

konkursy - Kruszwica Wszystkie prace związane z rewitalizacją zostaną zakończone do końca września 2014 r. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z p. Moniką Winiarczyk – odpowiedzialną za realizację za...

Bardziej szczegółowo

Makieta 1 - Kruszwica

Makieta 1 - Kruszwica stycznia br. uruchomiony został ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi w formie Środowiskowego Domu Samopomocy, realizujący założenia programowe Warsztatu Terapii Zajęci...

Bardziej szczegółowo