P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Komentarze

Transkrypt

P O B I E R Z - Zespół Szkół w Zawoi Centrum
J E D Y N K A
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Nr 4/12/2015 Grudzień Cena 0,00 zł
ŻYCZENIA Z OKAZJI BOŻEGO NARODZENIA
"Gdy Nadzieja się znów rodzi
w stajni nędznej gdzieś na sianie,
w narodziny te wpisane
jest późniejsze Zmartwychwstanie.
Tę Nadzieję, co w stajence
przyszła temu wiele wieków,
chciejmy ujrzeć dnia każdego
w innym obok nas człowieku.
Tę Nadzieję miejmy zawsze,
tą Nadzieją żyjmy co dzień,
z lichej stajni czerpmy radość
piękna chwili jej narodzin".
Życzy zespół redakcyjny "Jedynki"
W numerze:
* BOŻE NARODZENIE
2-3
* KOLĘDY
5-7
* MIKOŁAJKI
9-12
* NASZE SUKCESY
13-15
* MUZYKA
19
* MODA I URODA
20
* KUCHENNY ZAKĄTEK
21
* RECENZJE FILMÓW
25- 26
* KRÓLESTWO MATEMATYKI 27
* SPORT W SZKOLE
28
* ENGLISH NEWSPAPER
29-37
* DEUTSCHE ZEITUNG
38-41
* SZKOLNA GALERIA
42
* KĄCIK LITERACKI
43
* ROZMAITOŚCI
44
2
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
BOŻE NARODZENIE W POEZJI
ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto…
Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.
Jan Andrzej Morsztyn
Na Boże Narodzenie
Szczęśliwa nocy, w którą się rodzi
Dzień jasny, światło wszystkiemu stworzeniu,
I w której brudach i okropnym cieniu
Słońce jaśniejsze nad codzienne wschodzi,
Szczęśliwe bydło, które, gdy mróz chłodzi,
Grzejecie Pana w ciepłym swoim tchnieniu;
Luboście nieme, w takim przysłużeniu
Zazdrościć wam się tego szczęścia godzi.
Szczęśliwa stajni, szczęśliwe pieluchy,
Które się boskich członeczków tykają,
Szczęśliwy i żłób, szczęśliwe i siano,
Szczęśliwsze jednak nad wszystko pastuchy;
Sądzę, że naprzód Dzieciątko witają,
I do zbawienia powstali tak rano.
Czesław Miłosz
Baśń wigilijna
Na dworze już wschodziła jutrzenka, bił młot.
I nasłuchiwał chciwie anioł, człowiek dawny,
Jak niosą się w powietrzu pierwsze głosy ziemi,
Żuraw skrzypi, łuczywo okienka rumieni.
Kosmate gończe dymiąc rwały się na smyczy,
Mroźna trąbka przez bory niosła się jak wiatr,
Aż zaskomliły gończe, spragnione zdobyczy,
Z brzękiem dzwonków puszysty goniąc zwierza
ślad.
I wiedząc, że za chwilę śnieg znów się zakrwawi,
Rzekł anioł: Dziecko ziemię nie od krwi wybawi.
Jak promień, co przywraca czarnej fali płynność,
Tak ono zbrodni ludzkiej przywróci niewinność.
Cyprian Kamil Norwid
Opłatek
Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Jan Kasprowicz
Przy wigilijnym stole
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Po życiu pełnym bezsensu i rozpaczy,
Zmieniony ręką boską w srebrnego anioła,
W noc, która gwiazdą betlejemską straszy,
Sercem Go przyjąć gorącym,
Człowiek pewien przyfrunął tam, gdzie Dziecko Na ścieżaj otworzyć wrota –
woła.
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.
Rozpościerał szeroko skrzydła nad kołyską,
A dziecko bawił odblask na skrzydle odbity.
Śnieżystą górą dziecku skrzydło się wydało
I sto różowych na niej potoków igrało.
3
JEDYNKA 4/12/2015
ZWYCZAJE I TRADYCJA
BOŻE NARODZENIE W POEZJI
Cóż masz niebo nad ziemiany?
Przyjście Mesjasza
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany
Lud czekający na swego Mesja- Dzieląc z nim trudy i znoje:
sza
Niemało cierpiał nie mało,
Nie zwróci oczu na dziecinę małą Żeśmy byli winni sami
I do biednego nie zajrzy podda- A Słowo…
sza;
Mniema, że zbawcę, którego cze- W nędznej szopie urodzony
kało
Żłób mu za kolebkę dano;
Cóż jest czym był otoczony?
Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza Bydło pasterze i siano.
Od razu ziemską okrytego chwa- Ubodzy was to spotkało
łą,
Witać Go przed bogaczami
Jak na wojsk czele niewiernych A słowo…
rozprasza —
Mniema, że wszystko będzie
Podnieś rękę, Boże Dziecię,
przed nim drżało.
Błogosław ojczyznę miłą,
W dobrych radach, w dobrym byŻe nawet głowy ugną się książę- cie
ce,
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Zdając mu władzę nad światem… Dom nasz i majętność całą
Więc jeśli usłyszy, że się narodził I Twoje wioski z miastami
w stajence
A słowo...
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
ks. Jan Twardowski
Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten Wiersz staroświecki
syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje rę- Pomódlmy się w noc betlejemską,
ce?”
W Noc Szczęśliwego
Rozwiązania
Franciszek Karpiński
By wszystko nam się rozplątało,
Pieśń o narodzeniu Pańskim
Węzły, konflikty, powikłania.
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki
Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony;
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny – król nad wiekami,
A słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Chwycili w garść promienie,
trzymają z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.
Adam Asnyk
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki
I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki
By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego
Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu
Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,
By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,
Jak ciepły pled wzięła na ręce.
Leopold Staff
Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
4
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
5
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
NIEBIAŃSKIM PIÓREM SKREŚLONE
Nazwa kolędy jako popularnej dziś pieśni związanej ze świętami Bożego Narodzenia
pochodzi od łacińskiego calendae, co oznaczało w kalendarzu juliańskim pierwszy dzień
miesiąca, szczególnie obchodzony w styczniu. W starożytnym Rzymie i poza nim
odwiedzano się wtedy wzajemnie i obdarowywano prezentami. Śpiewano również pieśni
związane z obrzędami noworocznymi. Obyczaj ten przetrwał do XVI wieku. Jednak słowo
kolęda zyskało dzisiejsze znaczenie dopiero pod koniec XVII wieku.
KOLĘDY Polskie kolędy...
"Kolędy śpiewane są
w Polsce powszechnie
i przez wszystkie stany.
Teksty kolęd pisali najwięksi polscy poeci, a kompozytorzy tworzyli muzykę do
nich lub je opracowywali
muzycznie. Kolędy związane są również z rodzimą
twórczością ludową.
Nie ograniczały się kolędy
tylko do roli pieśni religijnej, obrzędowej. W pewŚpiewnik kościelny, czyli pieśni
nabożne z melodiami w Kościele
katolickim używane. Melodię
znaną obecnie skomponował
w połowie XIX wieku Piotr Studziński.
"Ach, ubogi w żłobie" to kolęda
polska. Autor słów jest nieznany.
Pierwsza zwrotka została spisana
w kancjonałach z połowy XVII
wieku, kolejne można odnaleźć
w śpiewniku Mioduszewskiego
z 1838 roku zatytułowanym źródło: pl.wikipedia.org
nych okresach historycznych
stały się pieśniami patriotycznymi, symbolizowały polskość.
W latach okupacji hitlerowskiej
zabronione było śpiewanie hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła".
W okresie Bożego Narodzenia
śpiewano ze łzami w oczach, jako hymn polski, czwartą zwrotkę
kolędy "Bóg się, rodzi": "Podnieś
rękę Boże Dziecię, błogosław
Ojczyznę miłą...".
Karolina Kostyra, kl III
Ach, ubogi żłobie
Ach, ubogi żłobie,
Cóż ja widzę w tobie?
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie,
Droższy widok niż ma niebo,
W maleńkiej osobie.
Zbawicielu drogi,
Jakżeś to ubogi,
Opuściłeś śliczne niebo,
Obrałeś barłogi
Czyżeś nie mógł sobie,
W największej ozdobie,
Obrać pałacu drogiego,
Nie w tym leżeć żłobie?
Gdy na świat przybywasz,
Grzechy z niego zmywasz,
A na zmycie tej sprośności,
Gorzkie łzy wylewasz.
https://www.google.pl
6
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
NIEBIAŃSKIM PIÓREM SKREŚLONE
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Potem i króle widziani
Cisną się między prostotą,
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrę, kadzidło i złoto;
Bóstwo to razem zmieszało
Z wieśniaczymi ofiarami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
"Bóg się rodzi" to kolęda znana
głównie pod tytułem "Pieśń
o Narodzeniu Pańskim". Tekst do
niej przed rokiem 1790 napisał
Franciszek Karpiński, polski poeta epoki oświecenia. Jedna z hipotez głosi, że słowa powstały
w Dubiecku nad Sanem, druga,
że w Zabłudowie koło Białegostoku, gdzie Karpiński był guwernerem
syna
księcia
Hieronima Radziwiłła. Kolęda
była śpiewana na różne melodie,
z których największą popularnością cieszyła się ta w rytmie poloneza. Jej autorstwo przypisuje się
Karolowi Kurpińskiemu. Inne
źródła podają, iż jest to polonez
koronacyjny królów polskich datowany na czasy Stefana Batorego, a więc z XVI wieku."Pieśń
o Narodzeniu Pańskim" określana jst mianem królowej kolęd.
https://www.google.pl
Bóg się rodzi
Bóg się rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony:
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiami?
Bóg porzucił szczęście swoje,
Wszedł między lud ukochany,
Dzieląc z nim trudy i znoje,
Niemało cierpiał, niemało,
Żeśmy byli winni sami,
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano.
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano;
Ubodzy! Was to spotkało,
Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!
W dobrych radach, w dobrym
bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą,
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami!
A Słowo ciałem się stało
I mieszkało między nami.
7
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
NIEBIAŃSKIM PIÓREM SKREŚLONE
Jedna z bardziej znanych i najstarszych kolęd polskich. Powstała w okresie średniowiecza.
Słowa pochodzą z XVI wieku
i są przekładem fragmentu łacińskiego utworu na Boże Narodzenie Dies est laetitiae. W rękopisie
kórnickim z lat 1551 - 1555 znajduje się 7 zwrotek, znanych
i śpiewanych do dziś. Niestety,
autor słów nie jest znany, tak samo jak kompozytor zapisu melodycznego.
Anioł pasterzom mówił
Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się wam narodził
w Betlejem, nie bardzo
podłym mieście.
Narodził się w ubóstwie
Pan waszego stworzenia.
Chcąc się dowiedzieć tego
poselstwa wesołego,
bieżeli do Betlejem skwapliwie.
Znaleźli dziecię w żłobie,
Maryję z Józefem.
i owoc rodząca.
Stille Nacht był Joseph Mohr,
wikary kościoła w Mariapfarr.
Słuchajcież Boga Ojca,
Melodię skomponował Franz
jako wam Go zaleca:
Xaver Gruber 24 grudnia 1818 r.
Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny, Utwór ma postać wolego walca.
w raju wam obiecany,
Pierwotnie był napisany na dwa
Tego wy słuchajcie.
głosy solowe, chór i gitarę.
Pierwszy raz został wykonany
Bogu bądź cześć i chwała,
podczas pasterki w 1818 roku
która byś nie ustała,
w austriackim Oberndorf koło
jako Ojcu, tak i Jego Synowi
Salzburga.
i Świętemu Duchowi,
w Trójcy jedynemu.
Cicha noc, święta noc
https://www.google.pl
Cicha noc, święta noc,
pokój niesie ludziom wszem
a u żłobka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta,
nad Dzieciątka snem.
Cicha noc, święta noc,
pastuszkowie od swych trzód
biegną wielce zadziwieni,
za anielskim głosem pieni,
gdzie się spełnił cud.
Cicha noc, święta noc,
narodzony Boży Syn,
Pan wielkiego majestatu,
niesie dziś całemu światu
odkupienie win.
Taki Pan chwały wielkiej,
uniżył się Wysoki,
pałacu kosztownego żadnego
nie miał zbudowanego
Pan wszego stworzenia.
O dziwne narodzenie,
nigdy niewysławione!
Poczęła Panna Syna w czystości,
porodziła w całości
Panieństwa swojego.
Już się ono spełniło,
co pod figurą było:
Arona różdżka ona zielona
stała się nam kwitnąca
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina święta
wznosi w górę swe rączęta
błogosławi lud.
to jedna z najbardziej
znanych kolęd na świecie, gdyż
została przetłumaczona na 300
języków i dialektów całego świata. Tekst pieśni powstał jako
wiersz w roku 1816. Autorem
oryginalnych słów niemieckich
Cicha noc
8
CO WARTO WIEDZIEĆ...
JEDYNKA 4/12/2015
O ŚWIĘTACH BOŻEGO NARODZENIA
Zwyczajowo 25 grudnia uznawany jest za dzień przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Dla­
tego w odniesieniu do tego dnia używa się nazw Boże Narodzenie lub Narodzenie Pań­
skie. 26 grudnia czcimy św. Szczepana ­ pierwszego męczennika, diakona oskarżonego
o bluźnierstwo i ukamienowanego pod Jerozolimą. Obecnie posługujemy się terminem
święta Bożego Narodzenia, bo w ich skład wchodzi dzień narodzenia Chrystusa i dzień ku
czci św. Szczepana. Poprzedzone są one Wigilią.
***
Kolacja wigilijna jest odbiciem
wierzeń słowiańskich, zaadoptowanych przez Kościół, w okresie
średniowiecza. Pierwotnie kolacja była ucztą ofiarną składaną
w darze mieszkańcom zaświatów,
czyli duchom.
twie Pańskiej wypowiada się słowa:
„Mięsa
naszego
powszedniego daj nam dzisiaj”,
ponieważ Eskimosi nie znają
chleba.
skiego drzewa (zwykle jodły)
podczas misterium przedstawiającego stworzenie i upadek Adama i Ewy. Teatr średniowieczny
przybliżał wydarzenia biblijne
i prawdy wiary ludziom, którzy
nie potrafili czytać.
***
Najdroższa choinka na świecie
kosztowała ponad 11 milionów
***
dolarów i została ustawiona Brytyjski ilustrator John Callcott
***
Horsley (1817-1903) wpadł na
W Anglii nie obchodzi się Wigi- w Emiratach Arabskich
pomysł pierwszej kartki świąlii. Świąteczny posiłek spożywa
tecznej w 1843 roku.
się w pierwszy dzień świąt Boże- W 1895 roku ***
po raz pierwszy
go Narodzenia, gdy cała rodzina użyto elektrycznych
światełek
***
gromadzi się na wspólnym obie- choinkowych.
Zielony, czerwony i złoty to tradzie. Tradycyjnym daniem jest
dycyjne kolory świąt. Większość
pieczony indyk, zupa żółwiowa
ludzi właśnie w tych barwach
i tzw. christmas pudding – rodzaj W 350 roku ***
ówczesny
biskup
swoje świąteczne otodeseru z suszonymi śliwkami. Rzymu, papież Juliusz I, ogłosił przystraja
Zieleń symbolizuje życie
W domach stawia się choinkę, dzień 25 grudnia oficjalną datą czenie.
odrodzenie, czerwień krew
a u sufitu zawiesza jemiołę. Dru- świętowania narodzin Jezusa iChrystusa,
a złoty bogactwo
gi dzień świąt jest zwany dniem Chrystusa.
i
królewskie
pochodzenie.
pudełek, gdyż otwiera się wtedy
***
Mieszkańcy Japonii mają zupełotrzymane prezenty.
Boliwijczycy uczestniczą w Misa nie inne tradycje, jeśli chodzi
del Gallo, czyli w „Mszy Kogu- o wigilijne menu. Tego dnia Ja***
Niektórzy ludzie przynoszą pończycy jedzą potrawy z popuJedna z najpiękniejszych kolęd ta”.
na pasterkę - gest ten larnej na całym świecie
świata „Cicha noc” powstała koguty
wiarę, że to właśnie restauracji- KFC.
w Austrii, w małej wiosce koło symbolizuje
był pierwszym zwierzęSalzburga w grudniu 1818 roku. kogut
ciem, który ogłosił narodzenie
***
Jezusa.
Odyn, bóg Wikingów, jest prekursorem dla naszego Mikołaja.
***
wierzeń Odyn zimą takEskimosi wędrują do misji na pa- Najwcześniejsze***znane ozdoby Według
że
rozdawał
lub karał
sterkę czasem kilka dni. Msza choinkowe, to jabłka. W okresie nieposłusznych.prezenty
też wypełświęta odprawiana jest w wiel- Bożego Narodzenia średnio- niać buty dzieci Miał
różnymi smakokim igloo, oświetlonym lampami wieczni aktorzy używali właśnie łykami.
z foczym tłuszczem, a w Modli- tych owoców do dekoracji rajDominika Lasa, kl II
9
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
SKĄD SIĘ WZIĄŁ ŚW. MIKOŁAJ?
W dzisiejszych czasach Mikołaj przedstawiany jest jako staruszek w czerwonym ubraniu,
z długą siwą brodą i wielkim workiem pełnym prezentów. Czy jest to właściwe
wyobrażenie? Jakie sekrety skrywa ta postać?
Większość z nas utożsamia
postać św. Mikołaja z mroźną Laponią. Jest to jednak błędne przekonanie. Mieszkał on bowiem na
terenie dzisiejszej Riwiery Tureckiej. Urodził się w 270 roku
w Paterze. Od młodych lat wyróżniał się pobożnością oraz
wrażliwością na potrzeby innych.
Po śmierci rodziców odziedziczył
znaczny majątek, którym chętnie
dzielił się z potrzebującymi. Kiedy dorósł, został wybrany na biskupa Miry. Swoją dobrocią,
gorliwością duszpasterską i troskliwością podbił serca mieszkańców miasta. W swojej
diecezji wprowadził wiele reform. Podczas prześladowań za
panowania cesarzy Dioklecjana
i Maksymiliana św. Mikołaj był
więziony, ale nie wyparł
się wiary. Zmarł 6 grudnia (stąd data dzisiaj obchodzonych mikołajek)
345 lub 352 roku.
Jedna z niewielu legend głosi, że pewien
człowiek, który popadł
w nędzę, postanowił
zmusić swoje córki do
prostytucji. Gdy biskup
dowiedział się o tym,
nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do
pończoch i trzewików,
które owe córki umieściły przy kominku dla
wysuszenia. Stąd w kra-
jach, gdzie w powszechnym użyciu były kominki, powstał
zwyczaj wystawiania przy nich
butów lub skarpet na prezenty.
Tam, gdzie kominków nie używano, Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę
śpiącego dziecka.
W Wielkopolsce osobą obdarzającą prezentami nie jest Mikołaj, ale Gwiazdor, czyli dziad
w baranicy i futrzanej czapie,
który nie tylko obdarowuje, ale
i karze niegrzeczne maluchy rózgą. Okazuje się, że jest on tylko
jedną z całej plejady postaci, które noszą różne imiona w różnych
regionach Polski. W Wielkopolsce jest to właśnie Gwiazdor, na
Śląsku - Józef, w Małopolsce Gwiazdka, zaś na Łużycach –
Dzieciątko.
Dzisiejszy wizerunek św. Mikołaja to efekt kampanii reklamowej koncernu Coca Cola
z 1932 roku. Jej twórcą był amerykański artysta Fred Mizen.
W świetle tradycji chrześcijańskiej Mikołaj jest patronem m.in.: Grecji, Albanii, Rosji,
Bari, Aberdeen, Antwerpii, Berlina, Chrzanowa, Głogowa, Miry,
Moskwy, Nowogrodu, bednarzy,
cukierników, flisaków, jeńców,
kupców, marynarzy, młynarzy,
notariuszy, panien, piekarzy,
pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy,
a także dzieci na całym Świecie.
Dominika Lasa, kl. II
10
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej byli bardzo grzeczni, dlatego odwiedził ich św.
Mikołaj z całym swoim orszakiem aniołów i... diabłem. Jak co roku obdarował dzieciaki
mnóstwem prezentów i słodyczy. Uczniowie odwdzięczyli się podziękowaniami, śpiewa­
niem piosenek oraz recytowaniem wierszyków. Poniżej prezentujemy fotorelację z tego
miłego spotkania.
11
ZWYCZAJE I TRADYCJA
JEDYNKA 4/12/2015
ŚWIĘTY MIKOŁAJ W KLASACH I­III
„Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy,
dlaczego zawsze Pan przychodzi
do nas, gdy śpimy…”
Tak śpiewaliśmy 4 grudnia w oczekiwaniu na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Wizyta tego wyjątkowego gościa w naszej szkole to jeden z najbardziej oczekiwanych przez
nas dni w roku. Kiedy usłyszeliśmy dźwięk dzwoneczków, bardzo się ucieszyliśmy!
Mikołaj przybył do nas wraz ze swoimi pomocnikami: Aniołkami i Diabełkiem. Każdy z nas rozmawiał z Mikołajem, opowiadał o sobie i oczywiście chwalił się, że jest bardzo
grzeczny. Niektórzy z nas musieli wykazać się znajomością modlitwy, ale poradziliśmy
sobie świetnie. Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent i musiał się pożegnać, ponieważ czekały na niego jeszcze dzieci w innych klasach.
Na zakończenie wszyscy razem recytowaliśmy wierszyk dla Mikołaja i zrobiliśmy
sobie pamiątkowe zdjęcie. Jeszcze długo wspominaliśmy ten dzień i dzieliliśmy się wrażeniami.
Do zobaczenia za rok, Mikołaju!
Uczniowie klasy 1 a
12
JEDYNKA 4/12/2015
ZWYCZAJE I TRADYCJA
MIKOŁAJKI W KINIE
Od kilku lat młodzież Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum zamiast wręczania sobie z okazji
mikołajek tradycyjnych upominków organizuje wycieczki do kin oraz centrów rozrywki.
W tym roku uczniowie odwiedzili Bielsko­Białą i Kraków.
7 grudnia 2015 roku klasy
III i Ia gimnazjum wraz z opiekunkami: panią Anną Hylą-Hudyką oraz panią Bożeną
Arcikiewicz wybrały się na wycieczkę mikołajkową do BielskaBiałej.
O godz. 8.00 wszyscy zebraliśmy
się obok budynku BCK. Po wejściu do autokaru i sprawdzeniu
obecności odjechaliśmy z miejsca
zbiórki.
Do galerii „Sfera” dotarliśmy
około godzinę później. Panie
opiekunki zarządziły ponad dwugodzinny czas wolny. Każdy
z nas mógł odwiedzić ulubione
sklepy lub zjeść wybrany posiłek.
Gdy wyznaczony czas upłynął,
wszyscy zebraliśmy się w części
rekreacyjno-rozrywkowej galerii
„Sfera”, by wspólnie pograć
w kręgle. Po wejściu na salę zajęliśmy miejsca przy stolikach. Jeden z pracowników kręgielni
wytłumaczył nam zasady gry
i nauczył nas, jak obsługiwać
specjalnie zainstalowane monitory, na których wyświetlały się
punkty. Instruktaż minął bardzo
szybko i już po chwili mogliśmy
cieszyć się grą! Rywalizowaliśmy ze sobą przez równe dwie
godziny. Niestety, wszystko, co
przyjemne, kiedyś się kończy
i po upływie zaplanowanego czasu, lekko zmęczeni, wyszliśmy
z kręgielni.
Od razu skierowaliśmy się do kina „Helios”, które również znajdowało się w galerii. Po zakupie
napojów i popcornu podzieliliśmy się na dwie grupy. Część
z nas razem z panią Bożeną Arcikiewicz poszła na polską komedię świąteczną – „Listy do M.”.
Pozostali wraz z panią Anną Hylą
- Hudyką skierowali się do innej
sali na seans „Igrzyska Śmierci:
Kosogłos cz.2”. Każdy z filmów
trwał ponad dwie godziny, jednak
wszystkim bardzo się one podobały i nikt nie opuścił kina ze
znudzoną miną.
Po udanych seansach wyszliśmy
z galerii „Sfera” i wsiedliśmy do
naszego autokaru. Całą drogę powrotną wymienialiśmy się swoimi wrażeniami. Ta wycieczka
wszystkim bardzo się spodobała
i podejrzewam, że każdy z nas
pojechałby na nią jeszcze raz!
Kinga Szarlej, kl. III
Z okazji mikołajek w dniu
7 grudnia 2015 roku odbyła się
wycieczka do Krakowa. Opiekunami na niej byli pan Łukasz
Stopka oraz pani Teresa Kozina.
O godzinie 8:00 na podwórku
szkolnym zebrali się uczniowie
klasy II Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum. Następnie przeszliśmy do autobusu. Około
godziny 9:30 dojechaliśmy do
galerii „Bonarka” w Krakowie.
Mieliśmy tam czas wolny do godziny 12:00. Kolejnym elementem wycieczki było udanie się do
kina „Cinema City” przy Zakopiance. Dostaliśmy się tam autobusem. Na miejscu podzieliliśmy
się na dwie grupy. Grupa pierwsza poszła na film pt. „Igrzyska
Śmierci: Kosogłos 2”, natomiast
grupa druga na film pt. „Listy do
M. 2”. Oba seanse zakończyły
się po godzinie 14. Po wyjściu
z kina wybraliśmy się w drogę
powrotną. W Zawoi byliśmy
około godziny 16:00.
Wycieczka wszystkim się bardzo podobała. Do domów wróciliśmy zadowoleni. Chcielibyśmy
to powtórzyć.
Dominika Lasa, kl. II
foto: pinger. pl
13
JEDYNKA 4/12/2015
NASZE SUKCESY
CZYTAM, BO LUBIĘ
Stowarzyszenie „Raciechowice 2005” zaprosiło wszystkie szkoły, biblioteki i przedszkola
z powiatów: myślenickiego, suskiego, oświęcimskiego i wadowickiego do udziału w pro­
jekcie „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”. Szkoły mogły wziąć udział w takich inicjaty­
wach, jak: „Poczytam ci … na facebooku” (zadanie polegało na nagraniu 1­3 minutowego
materiału filmowego przedstawiającego fragment utworu literackiego związanego z Mało­
polską czytanego przez dziecko lub grupę dzieci), „Nocne czytanie w Małopolsce” (dla
szkół, które zdobędą największą liczbę lajków w działaniu „Poczytam ci … na facebo­
oku”), „Poczytaj mi” (zadanie polegające na organizacji głośnego czytania dzieciom przez
znane na danym obszarze osoby: artystów, sportowców, samorządowców itp.), „Czytam,
bo lubię” (to konkurs plastyczno ­ literacki).
trum – Karoliny Kostyry (kl.
III) i Sabiny Chowaniak (kl.
III).
Do organizatora wpłynęło
26 prac literackich przygotowanych przez dzieci w wieku 10-15 lat z powiatu
myślenickiego, oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego.
Oceny
prac
konkursowych dokonało jury
w składzie: Monika Stanisz –
artysta, plastyk, Agnieszka
Piwowarczyk – Kierownik
Biblioteki Publicznej w Raciechowicach, Joanna Korta
– dziennikarz. Komisja dokonała oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę
oryginalność, samodzielność
foto:www.facebook.com/czytaniewmalopolsce/photos/
4 grudnia 2015r. w Raciechowicach odbyło się spotkanie
podsumowujące działania realizowane w ramach projektu „Czytanie w Małopolsce – lubię to!”.
Do udziału w Konkursie Literackim „Czytam, bo lubię”, którego
organizatorem było Stowarzyszenie „Raciechowice 2005”, zostały
zgłoszone prace dwóch uczennic
Gimnazjum nr 1 w Zawoi Cen-
wykonania pracy, staranność oraz
wartości językowe.
Wiersz Karoliny Kostyry
pt. „Do Babiej Góry” zdobył
uznanie jury, które przyznało naszej uczennicy II miejsce. W nagrodę otrzymała ona pamiątkowy
dyplom oraz nagrodę książkową.
foto:www.facebook.com/czytaniewmalopolsce/photos/
14
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 4/12/2015
KINGA SZARLEJ LAUREATKĄ
PODBABIOGÓRSKICH OPOWIEŚCI
Finał XV edycji powiatowego konkursu "Podbabiogórskie opowieści" okazał się szczęśli­
wy dla Kingi Szarlej, uczennicy kl. III naszego gimnazjum. Z dumą informujemy, że jej ta­
lent literacki i praca pt. „Wiejska przygoda Królików Doświadczalnych” – scenariusz
filmowy zyskały uznanie jury, które przyznało jej I miejsce w kategorii uczniów gimna­
zjum. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie.
gimnazjalnych:
1 miejsce: Kinga Szarlej
2 miejsce: Bartosz Biegun
2 miejsce: Kinga Pierog
3 miejsce: Kamil Chromy
3 miejsce: Joanna Krowicka
Wyróżnienie: Barbara Czernecka
21 grudnia 2015 r. w Bibliotece
Suskiej odbył się finał XV edycji
konkursu „Podbabiogórskie opowieści”, którego tym razem tematem przewodnim była komedia.
O godz. 11:00 rozpoczynało się
ogłoszenie wyników konkursu,
dlatego wraz z mamą (gdyż żaden nauczyciel nie był w stanie
się ze mną wybrać) wyruszyłyśmy ok. 10:20, by zdążyć na
ustaloną godzinę. Około godz.
11:10 zaproszeni goście znajdowali się już na swoich miejscach
i można było rozpocząć finał.
Na początku wszystkich zebranych przywitał dyrektor Biblioteki Suskiej – mgr Wojciech Gach.
Streścił krótko historię konkursu
i przedstawił jury, w którego
skład wchodzili: Daniel Greps –
pisarz z Suchej Beskidzkiej, Ewa
Banaś – wideo blogerka literacka
KATEGORIA: Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych:
1 miejsce: Grzegorz Kobiela
2 miejsce: Wojciech „Ketjov”
Knapik
3 miejsce: Agnieszka Jankowska
3 miejsce: Magdalena Bąk
oraz Wojciech Ciomborowski – Wyróżnienie: Daniel Siwiec
dziennikarz. Pan Wojciech przedstawił nam również statystyki KATEGORIA: Dorośli:
XV edycji konkursu, a mianowi- 1 miejsce: Stanisław Pająk
cie: jurorzy w przeciągu 34 dni 1 miejsce: Stefania Małysa
przeczytali łącznie 674 strony 2 miejsce: Anna Piliszewska
tekstu, czyli 108 prac literackich. Wyróżnienie: Beata Trzebuniak
Po wstępie organizatorzy przeszli
do przedstawienia wyników. Spośród 108 uczestników wyłonili
21 laureatów w 4 kategoriach:
KATEGORIA: Uczniowie szkół
podstawowych:
1 miejsce: Oliwia Hudziak
2 miejsce: Dominik Gaweł
2 miejsce: Maria Kołodziej
3 miejsce: Wiktoria Bisaga
3 miejsce: Mateusz Mizerek
Wyróżnienie: Patrycja Trojanowska
KATEGORIA: Uczniowie szkół
15
NASZE SUKCESY
JEDYNKA 4/12/2015
KINGA SZARLEJ LAUREATKĄ
PODBABIOGÓRSKICH OPOWIEŚCI
Nie spodziewałam się, że
zajmę pierwsze miejsce w swojej
kategorii, dlatego gdy dyrektor
Biblioteki Suskiej wyczytał moje
nazwisko i tytuł mojej pracy konkursowej („Wiejska przygoda
Królików Doświadczalnych” –
scenariusz filmowy), byłam
w lekkim szoku. Nieco zdezorientowana podeszłam do organizatorów, odebrałam nagrodę,
podziękowałam i – tak jak moi
poprzednicy – odwróciłam się
w stronę fotografa, by mógł zrobić mi zdjęcie. Po ponownym zajęciu
miejsca
siedzącego
usłyszałam gratulacje od osób
znajdujących się obok mnie. Byłam bardzo szczęśliwa.
Gdy ogłaszanie wyników dobiegło końca, organizatorzy poprosili laureatów do wspólnego
zdjęcia.
Ostatnim punktem było poinformowanie uczestników o jeszcze
jednym konkursie. Spośród wyróżnionych prac jury wybierze
jedną, która zostanie zrealizowana w formie słuchowiska lub audycji radiowej.
Po słowach pożegnalnych organizatorów, opuściłam budynek
i wraz z mamą wróciłam do Zawoi.
Pierwsze miejsce w konkursie o zasięgu powiatowym
zdarzyło mi się już po raz drugi.
Bardzo się cieszę, że moje prace
są miło przyjmowane wśród osób
o takim doświadczeniu jak np. pisarz czy dziennikarz. Wyróżnienia w konkursach literackich są
dla mnie szczególnie ważne,
gdyż moją przyszłość wiążę z pi- tego predyspozycje i pobudzają
saniem (przede wszystkim scena- mnie do dalszego działania.
riuszy). Takie chwile upewniają
Kinga Szarlej, kl.III
mnie w przekonaniu, że mam do
16
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 4/12/2015
BALLADYNA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH
Nietypową lekcję języka polskiego przygotowali uczniowie klasy III, którzy na 45 minut za­
mienili klasę lekcyjną w salę rozpraw sądowych. Przed Sądem Najwyższym postawili Bal­
ladynę, bohaterkę dramatu Juliusza Słowackiego, która została oskarżona przede
wszystkim o zabójstwo siostry Aliny. W rzeczowych argumentach wypowiadali się o czy­
nach wskazujących na winę morderczyni oraz podejmowali się obrony swojej klientki,
aby w końcowej fazie wydać sprawiedliwy wyrok. Podsumowaniem działań lekcyjnych
było napisanie sprawozdania­protokołu z odbytej rozprawy sądowej.
Trzeciego grudnia bieżącego roku nasza klasa na lekcji
języka polskiego odbyła „Sąd
nad Balladyną”. Zostaliśmy
podzieleni na grupy. Przebrani
w stroje sędziów, prokuratorów
i obrońców odegraliśmy sceny
przypominające prawdziwą
rozprawę sądową.
Naszą szczególną uwagę
zwróciła grupa dziewcząt składająca się z następujących
osób: Kinga Szarlej, Karolina
Kostyra, Anita Hutniczak, Klaudia Hutniczak, Natalia Baraniec,
Barbara Żywczak, Natalia Bartunek.
Występ rozpoczęły o godzinie 7:50. Basia Żywczak, która wcieliła się w rolę woźnej
i sekretarza, zadzwoniła dzwonkiem, oznajmiając początek rozprawy. Swoje miejsca zajęły:
prokurator (zagrana przez Kingę
Szarlej), sędzia – Natalia Baraniec, obrońca – Anita Hutniczak
oraz oskarżona. Główną postać
odegrała Karolina Kostyra. Sekretarz został poproszony o odczytanie sprawy z wokandy
sądowej dotyczącej tego posiedzenia. Następnie poproszono
Goplanę i na środek sali weszła
Klaudia Hutniczak. Po przedstawieniu informacji dotyczących
wieku, miejsca zmieszkania, wykonywanego zawodu świadek odniósł się do zaistniałej sytuacji.
Dowiedzieliśmy się, że królowa
znała Balladynę od najmłodszych
lat życia dziewczyny. Ponadto
pani jeziora Gopła wyjawiła swój
sekret. Goplana rzuciła czar na
obie siostry. Zszokowana oskarżona przerwała wypowiedź
świadka. Została upomniana
przez sędzię, a także otrzymała
ostrzeżenie odwołujące się do kary tysiąca groszy. Niestety, ze
względu na związek ze sprawą
królowa trafiła do aresztu. Następnie prokuratorka – Kinga
Szarlej przedstawiła swoje stanowisko. Argumenty, jakimi postanowiła się posłużyć, były
niesamowicie przekonujące. Zarzuciła Balladynie zabójstwo
własnej siostry, wydanie rozkazu
zabicia Kirkora, wyrzeczenie się
i spowodowanie śmierci matki
oraz zabójstwo swoich kochanków. Najbardziej zaskakującym
czynem było zdjęcie opaski
z czoła oskarżonej. Dlaczego?
W owym miejscu znajdowała się czerwona plama,
którą jednoznacznie przesądziła sprawę. Wypowiedź Kingi była długa
i spójna. Słuchając jej
przemówienia, odniosłam
wrażenie, że uczestniczę
w prawdziwej rozprawie
sądowej. Następnie swoje
stanowisko przedstawiła
Anita Hutniczak. Uznała,
że Balladyna działała pod wpływem sił nadprzyrodzonych, co
świadczy o jej niewinności. Mowa Anity, choć krótsza, zrobiła
na mnie podobnie dobre wrażenie. W końcu nastapił najbardziej
emocjonujący moment rozprawy.
Dowiedzieliśmy się, jaki los czeka okrutną Balladynę. Została
ona skazana na karę śmierci poprzez spalenie na stosie. Surowy,
ale sprawiedliwy wyrok!
Występ koleżanek zakończył się gromkimi brawami. Bardzo podobał mi się ich pomysł,
a przede wszystkim gra aktorska
dziewczyn. Sądzę, że „Sąd nad
Balladyną” był wspaniałym przeżyciem, które pozwoliło nam
oderwać się od nudnej rzeczywistości. Całe przedsięwzięcie na
długo pozostanie w naszej pamięci.
A. Malczyk, K. Gancarczyk, W. Dyrcz,
A. Józefiak, N. Czarna, S. Chowaniak,
kl III
17
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 4/12/2015
BALLADYNA NA ŁAWIE OSKARŻONYCH
Dnia
03.12.2015 r. odbyła
się rozprawa sądowa
przeciwko królowej
Balladynie. Na sali
stawiła się oskarżona
(Natalia
Czarna)
wraz z obrońcą
(Agnieszka
Malczyk). Przeciwną ławę zajmowała pani
prokurator (Sabina
Chowaniak). W procesie uczestniczyli
również dwaj świadkowie: pani Zofia zza
rzeki oraz pani Julia
(Anna Józefiak).
Na początku sędzia (Weronika Dyrcz) poprosiła o odczytanie sprawy z wokandy sądowej.
Później udzieliła głosu oskarżycielce, która próbowała udowodnić winę królowej Balladyny
poprzez przytaczanie niepodważalnych argumentów i cytowanie
wypowiedzi osób związanych ze
sprawą. Prokurator wymieniła m.in.: zabójstwo Aliny, otrucie
Fon Kostryna i wyrzeknięcie się
matki. Następnie swoje stanowisko przedstawiła pani oskarżyciel. Opowiedziała o zebranych
dowodach i opiniach mieszkańców zamku. W jej argumentacji
znalazły się ślady należące do
czarownic i odciski palców Fon
Kostryna na sztylecie, którym został zamordowany Grabiec. Kolejną osobą, zabierającą głos, był
świadek - pani Zofia zza rzeki.
Jej wypowiedź obejmowała codzienne życie na zamku nieżyjącego już Kirkora. Opowiedziała
o tajnych posiłkach, które przy-
canych
jej
niegodziwości.
Sąd skazał ją na
najwyższy wymiar kary - pozbawienie życia
poprzez spalenie
na stosie.
Jako grupa,
która również
przedstawiała
rozprawę sądową
Balladyny, wiemy, że było to
niełatwe zadanie.
Uważamy jednak, że nasze koleżanki stanęły na wysokości
zadania i pobiły dotychczasowe
prezentacje innych grup. Ich scenariusz, który same napisały, najbardziej przypominał prawdziwą
rozprawę sądową. Dziewczyny
zachowały formalny język, którym na co dzień posługują się
oskarżyciele czy obrońcy, przytoczyły wiele argumentów
i kontrargumentów zgadzających
się z treścią lektury i perfekcyjnie odegrały swe role. Co więcej,
nauczyły się bardzo długich wypowiedzi na pamięć. Wystąpienie
naszych koleżanek bardzo nam
się podobało i dlatego uważamy,
że powinny otrzymać pochwałę
oraz nagrody za ciężką pracę
w postaci ocen celujących z języka polskiego i plusów z aktywności.
nosiła matce Balladyny i o podsłuchaniu rozmowy oskarżonej
z Kostrynem, po której został
otruty. W trakcie przesłuchań pani Zofii, na salę wbiegła pani Julia z niezbitym dowodem winy
oskarżonej. Sędzia przesłuchała
ją i odtworzyła przyniesione
przez nią nagranie, na którym
znajdowała się scena mordu Aliny. Wyraźnie widać było, jak
Balladyna wbija sztylet w pierś
siostry. Po przedstawieniu dowodu wypowiedziała się oskarżona.
Przyznała się do winy, a swoje
występki tłumaczyła przypływem
emocji, działaniem w afekcie
i chęcią sprawowania samodzielnych rządów. Jako ostatni swoje
stanowiska końcowe przedstawiła pani prokurator, która domagała się kary śmierci dla Balladyny
i pani obrońca, ubiegająca się
o łaskawszy wymiar kary.
Po krótkiej przerwie został ogło- Kinga Szarlej, Karolina Kostyra,
szony wyrok. Dnia 03.12.2015r. Anita Hutniczak, Klaudia HutniSąd Najwyższy przychylił się do czak, Natalia Baraniec, Barbara
wniosku prokuratora i uznał kró- Żywczak, Natalia Bartunek, kl.III
lową Balladynę za winną zarzu-
18
HOBBY
JEDYNKA 4/12/2015
MANGA ­ MOJE HOBBY
W tym numerze "Jedynki" prezentujemy rysunki Wojciecha Surmiaka z kl. Ib. Wykonane
zostały kredkami i są inspirowane japońską sztuką ozdabiania rycin i innych form sztuki
użytkowej. Współcześnie używane słowo manga poza Japonią oznacza japoński komiks.
Manga wyewoluowała z połączenia ukiyo­e i wschodniego stylu rysowania, a swoją obec­
ną formę przybrała krótko po II wojnie światowej. Manga jest drukowana głównie w czerni
i bieli, nie licząc okładek i ewentualnie kilku pierwszych stron. Popularne mangi są adap­
towane na filmy animowane i seriale anime.
źródło:wikipedia.org.
19
MUZYKA
JEDYNKA 4/12/2015
HITY NA ZIMĘ
W okresie świątecznym nie może zabraknąć również znanej na cały świat piosenki Last Christmas
w wykonaniu Wham.Od debiutu w 1984 roku piosenka "Last Christmas" grana jest w okresie świąt
Bożego Narodzenia przez stacje na całym świecie.
Hity na czasie: Zima 2016, to najnowsza
składanka z kawałkami, które wszyscy doskonale
znacie. Na płycie znajdziemy hit od: Kygo, Ellie
Goulding, Justina Biebera, czy m.in. przebój ostatnich tygodni: remix Don't Be So Shy od Imany! To
dwupłytowa kompilacja ze wszystkimi hitami na
czasie, które doskonale spełnią swoją rolę w zimowe wieczory!
Trochę zapomniany już Shakin Stevens podczas
świąt też przeżywa swoje pięć minut. Niecałe, bo
utwór "Merry Christmas Everyone" trwa dokładnie
4 minuty, ale w święta grany jest już od kilku lat.
W przeciwieństwie do innych tego typu utworów,
ta piosenka jest melodyjna i skoczna, nogi same
chodzą! Może dlatego tak się podoba... Gwiazdkowy przebój Shakin Stevensa z 1985 roku wciąż jest
jednym z najczęściej ściąganych kawałków
w Wielkiej Brytanii.
Karolina Kostyra, kl. III
20
MODA I URODA
JEDYNKA 4/12/2015
CZAS NA MODĘ!
Za oknem coraz chłodniej. I chociaż śniegu wciąż jeszcze nie ma, to warto zadbać o cie­
plejszą odzież, bo zima w górach potrafi być mroźna i raczej wcześniej czy później, ale
zawsze da o sobie znać.
Poznaj szale na topie!
1. Jakie wybrać?
Jednolite grube z warkoczowym
splotem w kolorze wytrawnego
wina będą wyglądały pięknie
z gamą beży i szarości. Te w kratę i w pasy, warto mieć w szafie
do luźniejszych stylizacji. Mimo
zimnej pory, chustko-szaliki z bawełny sprawdzą się, właśnie dlatego, że polubiły swój większy
rozmiar i można się nimi okryć
nawet w mrozy. W tym sezonie
zamiast szalików nosimy także...
swetry przewiązane wokół szyi,
które szaliki udają. Zamiast kwiatów, lepiej zainwestować w dodatek w geometryczne wzory albo
pepitkę. Koniecznie z dobrego
ciepłego materiału (sprawdź metkę i zamiast akrylu wybierz wełnę).
2. Jak nosić?
Szaliki nosimy oczywiście do
(prawie) wszystkiego. Te przeskalowane i grube najlepiej
sprawdzą się z militarną parką.
Do gładkiego klasycznego tren-
cza najlepiej wybrać jednolity szalik w pastelowym kolorze.
Jeśli lubisz styl boho, warto
w tym sezonie sprawić sobie
wersję szalika z frędzlami, które
w tym sezonie opanowały cały
segment akcesoriów - od rękawiczek aż po torebki. Projektanci
nadal promują zestawy one total
color. Taki look łatwo odtworzyć
we własnej garderobie. Szary
płaszcz zestaw z grafitową ołówkową spódnicą i ogromnym szalikiem w tym samym odcieniu.
Jeśli wybierasz się do muzeum/kina/na randkę, warto zakryć się cienkim, ale bardzo
długim szalem i koniecznie nie
zostawiać go w szatni z kurtką,
ale potraktować jak najlepszą biżuterię.
mowym spacerze lub po jedźcie
na nartach/snowboardzie. To jeden z wiodących trendów beauty
w jesienno-zimowym sezonie!
Nie musisz jednak wychodzić na
mróz, żeby osiągnąć ten efekt.
Wystarczy, że użyjesz różu (ale
nie w pastelowym odcieniu) lub
delikatnego bronzera. Pamiętaj,
że chodzi o uzyskanie naturalnego efektu zarumienionej cery!
Trendy buty na zimę
2015/2016!
Rządzą kozaki. W tym sezonie
projektanci najbardziej polubili
zabawę długością i szerokością
ich cholewki. Znów będziemy ją
wiązać albo naciągać za kolano
(te najbardziej obcisłe przypominają drugą skórę). Wracają kozaki kontrowersyjne - białe,
czerwone, koronkowe, metaliczDobierz modny makijaż na zi­
nie połyskujące, z krzyżakami na
mę 2015/2016!
1. Cushnie et Ochs zaprezento- łydce.
wał makijaż z delikatnie przydyModne torebki!
mioną,
kocio
wyciągniętą kreską na górnej Torebki w sezonie jesień-zima
i dolnej powiece, połączoną z za- 2015/2016 zachwycają różnorodchowawczym makijażem twa- nością - najmodniejsze są modele
z futrem w odcieniu landrynek.
rzy i ust.
2. Zapominamy o subtelnych rzę- Mocną pozycję na podium trensach. Teraz liczy się rozmiar dów mają też te, pokryte szaloXXXL! Zasada jest jedna - mają nym printem (najlepiej takim
być (bardzo) widoczne. Niektó- samym jak dobrana do nich surzy wizażyści poszli jeszcze da- kienka). Mimo że projektanci
lej. Na pokazach Fendi, Etam, z większym sentymentem wspoNanette Lepore i Paul & Joe mo- minają teraz lata 80. niż 70. delki miały wręcz sklejone rzę- frędzle wcale nie odeszły w niesy. Jesienią zainwestuj w dobry pamięć
Aleksandra Iciek,
tusz, zalotkę lub sztuczne rzęsy!
Alicja Pająk, kl. Ia
3. Zaróżowione policzki po zi-
21
JEDYNKA 4/12/2015
KUCHENNY ZAKĄTEK
DZISIAJ BĘDZIE ZDROWO!
ŁOSOŚ PIECZONY W LEKKIM SOSIE
SZPINAKOWYM
SKŁADNIKI:
Filet z łososia - 200g,
100 g świeżego szpinaku,
szklanka mleka (0,5 % tłuszczu),
łyżka mąki kukurydzianej 20 g,
20 g sera z niebieską pleśnią,
sól,
świeżo mielony pieprz,
2 małe ząbki czosnku,
gałka muszkatołowa,
sok z cytryny,
2 ziemniaki 200 g.
BEZGLUTENOWE BATONIKI
ORZECHOWO­OWSIANE
SKŁADNIKI:
50 g siemienia lnianego,
150 g pestek słonecznika,
50 g pestek dyni,
150 g orzechów włoskich,
35 g oleju kokosowego,
100 g płatków owsianych,
130 g płynnego miodu,
4 białka (120g).
PRZYGOTOWANIE:
Olej kokosowy rozpuść. W dużej misce wymieszaj dokładnie wszystkie składniki.
Blaszkę o wymiarach ok. 20x20 wyłóż papierem do pieczenia i wysyp gotową mieszankę.
Uklep łyżką i wstaw do piekarnika nagrzanego
do 180 stopni na ok. 25 minut - do złotego koloru. Po upieczeniu dokładnie wystudź i pokrój
na batoniki.
SMACZNEGO!
Marta Pająk, kl. Ia
PRZYGOTOWANIE:
Ugotuj ziemniaki w mundurkach. Nagrzej piekarnik do 200 stopni. Fileta z łososia umyj
i przekrój na pół. Szpinak dokładnie opłucz
i posiekaj. Odlej 1/4 szklanki mleka i wymieszaj w nim mąkę kukurydzianą. Pozostałą część
mleka podgrzej w rondelku. Do gotującego się
mleka wlej mieszaninę mleka z mąką i mieszaj,
aż sos zgęstnieje. Dodaj posiekany szpinak oraz
starty na tarce ser. Dopraw solą, pieprzem,
przeciśniętym przez praskę ząbkiem czosnku
i szczyptą gałki muszkatołowej. Płaty łososia
natrzyj przeciśniętym przez praskę drugim ząbkiem czosnku, skrop sokiem z cytryny, oprósz
solą i pieprzem. Włóż łososia do małego żaroodpornego naczynia, zalej sosem szpinakowym
i piecz w piekarniku przez 15 minut.
22
WARTO PRZECZYTAĆ
JEDYNKA 4/12/2015
LOVE, ROSIE ­ OPOWIEŚĆ O MIŁOŚCI
“To zabawne - jako dzieci wierzymy, że możemy zostać, kim
chcemy, znaleźć się tam, gdzie
zapragniemy, bez ograniczeń.
Oczekujemy czegoś niezwykłego, wierzymy w magię. Potem
dorastamy i mijają lata niewinności.”
Książka “Love, Rosie” to kolejna fenomenalna powieść Cecelii Ahern. Wcześniejsze dzieło
“PS. Kocham Cię” zasłynęło na
całym świecie i zyskało wielu
zwolenników. Obie książki doczekały się ekranizacji. Film nakręcony na podstawie “Love,
Rosie” był skazany na sukces,
który zawdzięczał świetnej obsadzie. W rolach głównych wystąpili Lily Collins oraz Sam
Claflin. Dodatkowo, autorka pisze scenariusze seriali telewizyjnych,
najsłynniejszy
hit
komediowy “Kim jest Samantha?” zyskał ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych.
Warto wiedzieć, że początkowym
tytułem “Love, Rosie” było “Na
końcu tęczy”. Opowieść ukazała
się w 2014 roku i zaliczana jest
do powieści obyczajowych.
Rosie i Alex znają się od dzieciństwa. Łączy ich nierozwiązywalna więź. Wraz z wyjazdem
chłopaka z Irlandii do Ameryki,
ich przyjaźń zostaje wystawiona
na próbę. Plany Rosie o wielkiej
karierze hotelarskiej legły w gruzach w wyniku urodzenia dziecka. Nasuwa się pytanie - Czy ich
znajomość przetrwa tysiące kilometrów rozłąki? Co, jeśli ich
przyjaźń przeobrazi się w miłość? Książka pokazuje, że jedna
decyzja może zmienić całe życie.
Powieść porusza temat nastolet-
nich matek. Widzimy perypetie
bohaterów na przełomie kilkudziesięciu lat. Opowieść powstała
w postaci wiadomości, co dla
mnie było sporym zaskoczeniem.
Początkowo chciałam zrezygnować z dalszego czytania. Jednakże z każdym następnym
rozdziałem
losy
Rosie
i Alex’a wciągnęły mnie do tego
stopnia, że nie potrafiłam oderwać się od czytania. Muszę
przyznać, że wiele wyborów
głównej bohaterki wprawiało
mnie w złość, irytację, aczkolwiek sytuacje, które z tego wynikały urozmaicały czytane dzieło.
Uważam, że “Love, Rosie” to
książka skierowana głównie do
dziewczyn. Powieść zdecydowanie wyróżnia się na tle innych
dzieł. Zmusza do refleksji. Może
być przestrogą dla wielu nastolatek. Świetny styl pisania, niezawodny humor, a także barwni
bohaterowie sprawiają, że opowieść zasługuje na ogromne brawa. Myślę, że książka powinna
znaleźć się na liście lektur każdej
dziewczyny.
Agnieszka Malczyk, kl. III
www.empik.com
23
Z ŻYCIA SZKOŁY
JEDYNKA 4/12/2015
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
Tradycji stało się zadość ­ uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum ponownie
wzięli udział w akcji przygotowania ozdób świątecznych, kartek z życzeniami i pysznych
wypieków na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Inicjatorką całego przedsięwzięcia była pani
Anna Hyla­Hudyka. Uczniowie sprzedawali swoje wytwory także podczas Dnia Otwartego
szkoły ­ dochód ze sprzedaży ozdób przeznaczony zostanie na cele charytatywne lub
potrzeby samorządu.
W grudniu odbyły się dwa
Kiermasze Bożonarodzeniowe.
Pierwszy z nich zorganizowaliśmy 2.12.2015 r. w dzień otwarty szkoły. Rodzice mogli
wówczas zakupić ozdoby oraz
kartki świąteczne wykonane własnoręcznie przez nas samych.
Trzeba przyznać, że talentu i inwencji twórczej naszym koleżankom i kolegom nie brakuje!
Drugi kiermasz odbył się
dnia 20.12.2015 r. w godz. od
8:00 - 13:00 w sali Babiogórskiego Centrum Kultury. Mieszkańców i gości kusiły stoiska
z przeróżnymi rzeczami - smacznymi ciastami, pachnącymi piernikami oraz rękodziełem.
Uczennice z klasy VI wraz
z opiekunem samorządu - panią
Anną Hylą-Hudyką i jej synem
Kubą - dzielnie się targowały.
Podczas obu kiermaszy panowała
świąteczna atmosfera, która
sprzyjała dobrej zabawie. Udało
nam się uzyskać za nasze "arcydzieła" kwotę ok. 500 zł. Mamy
nadzieję, że zarobione pieniądze
zostaną należycie spożytkowane
na cele charytatywne lub na potrzeby naszego samorządu. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się w jakikolwiek
sposób do organizacji tego przedsięwzięcia.
Maria Woźniak, Ewelina Hutniczak, Amelia Kudzia, kl. VI
Dnia 20 grudnia 2015 roku w Babiogórskim Centrum Kultury odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Można było zakupić piernikowe domki, aniołki,
wianuszki, bombki, choinki
i wiele innych pięknych i cieszących oko rzeczy.
Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich przygotowały ciasto,
które cieszyło się dużą popularnością i rozeszło się bardzo
szybko. Dzieci z Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej sprzedawały
własnoręcznie robione ozdoby
bożonarodzeniowe na rzecz dzieci z Afryki. Uczniowie naszego
Zespół Szkół w Zawoi Centrum
prowadzili sprzedaż charytatywną. Ponadto w kiermaszu wzięli
udział: Świetlica Środowiskowa
w Zawoi Centrum, twórcy ludowi z Zawoi Przysłop, Danuta Kawulak, Mount Art., Anna
Trzebuniak, Cacane Patchworki
oraz Damian Siwek. Można było
również zakupić płyty i kalendarze zespołu Juzyna.
Kiermasz cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Zawoi. Myślę, że każdy
mógł zakupić coś dla siebie i może cieszyć się ozdóbkami na
swojej półce w domu.
Natalia Łatka, kl II
24
JEDYNKA 4/12/2015
Z ŻYCIA SZKOŁY
ŚWIĄTECZNE AKCJE SAMORZĄDU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Czas świąt to dla jednych radość i beztroska, dla drugich obawa przed zapewnieniem
swojej rodzinie godziwego życia. W tym okresie wielu bierze udział w akcjach charytatywnych.
Cieszymy się, że nasi uczniowie chętnie dzielą się z innymi, że pozytywnie zdali egzamin na czło­
wieczeństwo, który w obecnej rzeczywistości można uznać za jeden z najważniejszych. Mamy na­
dzieję i wiarę w to, że te piękne odruchy serca nigdy w nich nie zaginą i nadal z takim
zaangażowaniem będą brać udział w tego typu przedsięwzięciach
WIELKA PACZKA
ŚWIĄTECZNA to akcja charytatywna, w którą włączyli się
uczniowie całego Zespołu
Szkół w Zawoi Centrum. Zgromadzone produkty żywnościowe, zabawki i
przybory
szkolne trafiły do najbardziej
potrzebujących. Mamy nadzieję, że sprawiły one radość!
W okresie przedświątecz-
nym odbył się konkurs na świąteczną dekorację klasy. Pierwsze
miejsce zajęła klasa V, drugie
klasa VI, a trzecie przypadło klasie IV.
Nagrodą dla zwycięskiej
klasy był kosz owoców i słodyczy, pozostałe klasy otrzymały
nagrody pocieszenia.
Maria Woźniak, Ewelina Hutniczak, Amelia Kudzia, kl. VI
SPOTKANIE Z POEZJĄ
Spotkanie z poezją na lekcjach języka polskiego w klasie IV przyczyniło się do „wybu­
chu” radosnej twórczości własnej uczniów. Oto najwyżej ocenione wiersze. Zachęcam do
ich przeczytania. (J. K.)
Na choince naszej pięknej
chciałabym mieć blasku
więcej.
By rozświetlić szarą noc
kolorami oddać moc.
Wiktoria Spyrka, kl. IV
„Święta”
Zbliżają się święta
i każda buzia dziecka jest
uśmiechnięta.
„List do św. Mikołaja”
domu już pachnie choinPewna dziewczynka mała W
ką zieloną.
w liście napisała:
wysoką i przystrojo„Kochany, drogi Mikołaju, Piękną,
przyjedź do mnie ze swego ną. Kacper Kostyra, kl. IV
raju!
Przywieź mi prezentów stos,
a mojemu bratu cross.
25
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 4/12/2015
"LISTY DO M. 2"
Listy do M. 2 to bezpośrednia kontynuacja produkcji
sprzed czterech lat – i tyle właśnie minęło w świecie naszych
bohaterów. Nie zmienili się oni
za bardzo, nadchodzi jednak
Gwiazdka – czas miłości, radości
i… problemów.
Fabuła nowej części „najpopularniejszej komedii ostatnich 25
lat” niezbyt różni się od oryginału, natomiast w sprytny sposób
rozwija podstawowe założenia:
dostajemy po prostu więcej
wszystkiego: miłości, świątecznego nastroju, romansów i nienachalnych gagów, które niekiedy
śmieszą do łez. Z drugiej jednak
strony warto zwrócić uwagę na
to, że przy takim natłoku wątków
nie wszyscy finałowo mogą być
szczęśliwi – dlatego Listy do M.
2 ocierają się też o drugą stronę
medalu - reprezentują komediodramat. Wigilia wszak to nie tylko nieskończone szczęście
i ciepły posiłek z rodziną, ale też
czas samotności. „Listy” grają na
wszystkich naszych uczuciach
i nie boją się użyć nawet najmocniejszej karty. Ale bądźmy sprawiedliwi – to nadal rodzinna
komedia, idealna do oglądania
w kochającym gronie. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każdemu takie granie na emocjach się
spodoba, ale nie odbierałabym
tego jako minus - filmy romantyczne muszą wzruszać.
Film Listy do M. 2 bardzo
mi się spodobał. Druga część to
jeszcze więcej "miłości i humoru". Klimat świąteczny przebija
się z dosłownie każdej sceny,
śnieg, kolorowe bombki, choinki,
w których można się zakochać
albo chociaż zauroczyć. Odniosłam pozytywne wrażenie. Bardzo polecam i zachęcam do
ogladania tej komedii.
Karolina Kostyra, kl. III
fotosy: player.pl
i www.filmweb.pl
26
WARTO OBEJRZEĆ
JEDYNKA 4/12/2015
WIELKA OFENSYWA PRZECIWKO KAPITOLOWI
<"Kosogłos. Część 2" jest
zapisem desperackiej, momentami beznadziejnej walki
o samostanowienie, o własne "ja". To nie jest widowisko o tym, jak rebelianci odbijają Kapitol
z rąk uprzywilejowanego "jednego procenta". Nie spodziewajcie się wielkich scen
batalistycznych, imponującego rozmachem szturmu Walczących o Słuszną Sprawę>.
(z recenzji redakcji Filmwebu)
Niedawno miałam okazję
obejrzeć ekranizację ostatniej
części jednej z najbardziej znanych trylogii na świecie. Film
nosił tytuł: „Igrzyska Śmierci:
Kosogłos cz.2” i został wyreżyserowany przez Francisa Lawrence’a w USA.
Produkcja fabułą nawiązuje do
książki „Igrzyska Śmierci: Kosogłos” napisanej przez Suzanne
Collins. Opowiada o siedemnastoletniej Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), która jest
symbolem rebelii. Główna bohaterka wraz z bliskimi m. in. Galem
Hawthornem
(Liam
Hemsworth), Finnickiem Odairem (Sam Claflin) i Peetą Melark
(Josh
Hutcherson)
kontynuuje walkę o wolność
z Kapitolem – stolicą Panem.
Wojna, pochłaniająca mnóstwo
ofiar, jest dla niej szczególnie
ciężka, gdyż chłopak, z którym
łączą ją zażyłe relacje, po pobycie wśród nieprzyjaciół i ich tajnych
zabiegach,
jest
niezrównoważony psychicznie
i uważa Katniss za wroga.
Dziewczyna z trudem łączy role
siostry, córki, dziewczyny i Kosogłosa. Jej celem jest zabicie
obecnego prezydenta - Corionalusa Snowa. Wie, że gdy to zrobi,
będzie mogła żyć własnym życiem, dlatego z determinacją dąży, by osiągnąć cel.
W główną rolę w filmie wciela
się Jennifer Lawrence – dwudziestopięcioletnia amerykańska aktorka, laureatka Oscara. U jej
boku pojawiają się m.in.: Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth,
Woody Harrelson, Julianne Moore, Willow Shields, Donald Sutherland i Philip Seymour
Hoffman. Według mnie obsada
została dobrana idealnie. Wszyscy aktorzy znakomicie odgrywają swoje role, wciągając widza
w świat objętego wojną Panem.
Ogromne brawa należą się Danny’emu Strongowi i Peterowi
Craigowi, którzy na podstawie
książki Suzanne Collins napisali
scenariusz do filmu, jak i osobom, które odpowiadały za montaż, muzykę, stroje i efekty
specjalne. Praca tych wszystkich
ludzi spowodowała, że widz pod-
czas seansu ma szansę przeżyć
niesamowite chwile i doświadczyć niecodziennych wrażeń.
Dwie godziny filmu otrzymują
ode mnie ogromny aplauz. Wciągająca fabuła, nadzwyczajne
efekty specjalne, nastrojowa muzyka i genialna gra aktorska doświadczonych artystów urzekły
mnie. Niestety na potępienie
z mojej strony zasługuje ostatnie
piętnaście minut ekranizacji.
Scenarzyści, kierując się fabułą
książki, zakończyli film tak, jak
wyobraziła to sobie Suzanne
Collins. Mimo że taka końcówka
trylogii jest niezwykle ważna,
uważam, że można by ją skończyć dużo lepiej i ciekawiej.
„Igrzyska Śmierci: Kosogłos
cz.2” w mojej opinii mają jedną
wadę. Jednak patrząc ogólnie,
film zasługuje na wielką pochwałę. Podziwiam pracę całej
załogi zaangażowanej w produkcję tego dzieła i żałuję, że jest to
już ostatnia część, gdyż przygoda
Katniss Everdeen bardzo mnie
wciągnęła. Sądzę, że nie pozostaje mi nic innego, jak zasiąść do
czytania książek Suzanne Collins. Gorąco polecam ten fantastyczny film, jak i inne części
trylogii.
Kinga Szarlej, kl. III
27
W KRÓLESTWIE MATEMATYKI
JEDYNKA 4/12/2015
LICZBY ­ OLBRZYMY
Z liczbami olbrzymami spotykamy się nie tylko w bajkach, legendach i rozważaniach na­
ukowych, ale i w przyrodzie, zarówno w mikroświecie, w świecie atomów, jak w makro­
świecie, w Kosmosie, w świecie galaktyk. Liczba jest wynikiem porównywania jakiejś
wielkości z inną, jednorodną, przyjętą za jednostkę miary. Nasze ludzkie jednostki są zbyt
duże w świecie atomów i zbyt małe w świecie galaktyk. Stąd pochodzą, z jednej strony
liczby­karły, z drugiej liczby­olbrzymy. Operujemy tymi liczbami, chociaż nasze zmysły nie
mogą nam dać konkretnego wyobrażenia.
CIEKAWOSTKA 1
Stwierdzono, że ta liczba składa się z przeszło 20 miliardów cyfr. Tak olbrzymiej liczby nie
umiemy nazwać, ponieważ nie mamy odpowiednich słów. Pojęcie o jej wielkości można
uzyskać, odpowiadając na takie pytanie: jaką długość powinna mieć wstęga, aby na niej można było napisać liczbę o 20 miliardach cyfr, jeżeli na wstędze długości 1 metra można napisać 500 cyfr?
CIEKAWOSTKA 2
Dla uczczenia jakiegoś święta do stolicy pewnego państwa przyjechała jednocześnie nieskończona liczba
gości. Goście zjawili się w jedynym w stolicy hotelu i zażądali, by udzielono im noclegów. Bardzo
uprzejmy dyrektor hotelu powiedział gościom, że może każdemu dać
oddzielny pokój, bo ma w swoim hotelu nieskończoną ilość pokoi.
Służbie dyrektor nakazał pierwszego gościa umieścić w pokoju nr 1,
drugiego w pokoju nr 2 itd., aż do nieskończoności. Zaledwie służba
hotelowa rozmieściła klientów, gdy przyjechała nowa partia gości,
których była również nieskończona ilość. Udali się oni do tego samego
hotelu i zażądali udzielenia każdemu osobnego pokoju. Ten sam dyrektor bardzo uprzejmie zgodził się dać każdemu z nowo przybyłych
oddzielny pokój. Potrafisz wyjaśnić jak to zrobił?
CIEKAWOSTKA 3
Jest do największa liczba napisana przy pomocy trzech dziewiątek. Można powiedzieć, że do napisania
tej liczby potrzeba około 380 milionów cyfr. Ile czasu potrzeba do napisania tej liczby, jeżeli w ciągu
dziecięciogodzinnego roboczego dnia można napisać około 38000 cyfr?
CIEKAWOSTKA 4
Ziemia krąży dookoła Słońca z przeciętną prędkością około 30 km/s. Ile kilometrów przebiegła już Ziemia
w swojej wędrówce dookoła Słońca od początku naszej ery?
Ile czasu potrzebujesz, aby opanować tabliczkę mnożenia w zakresie 100, ile minut poświęcasz na naukę
każdego dnia, ile sekund przesypiasz w ciągu jednego roku, ile litrów wody wypiłeś w ciągu swojego życia, ilu znajomych posiadasz na „facebooku”? Czy są to liczby olbrzymy? ;))
mgr Elżbieta Iciek
28
SPORT W SZKOLE
JEDYNKA 4/12/2015
GMINNE ELIMINACJE W TENISIE STOŁOWYM
W grudniu w ZS w Zawoi Wilcznej odbyły
się gminne eliminacje w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt szkół gimnazjalnych. I tym razem
wzięli w nich udział uczniowie naszej szkoły. Marta Pająk okazała się jedyną uczennicą reprezentującą naszą szkołę. Wręcz miażdżąc swoją pierwszą
przeciwniczkę 2:0, w szampańskim nastroju przystąpiła do kolejnej rozgrywki. Niestety, tym razem
losy się odwróciły i Marta przegrała mecz 0:2. Podobnie sprawy się miały w jej trzecim meczu. Tu
również musiała uznać wyższość przeciwniczki
i ponieść drugą z kolei klęskę 0:2. Ostatecznie zajęła w swej grupie trzecie miejsce. To jednak nie
wystarczyło, by wziąć udział w dalszych zmaganiach.
Wśród chłopców to Nikodem Fujak, Damian
Rak i Kamil Nowak zdecydowali się wystartować
w zawodach. Niestety, już w pierwszych meczach
cała trójka musiała obejść się smakiem, przegrywając swoje mecze 0:2, ale przygotowywali się na
dalszą rywalizację. Przyszedł czas na kolejny mecz
Damiana. I tym razem pomimo woli walki przegrał
on 0:2. W siódmym meczu pierwszej grupy mogliśmy być pewni, że uczeń naszej szkoły odniesie
zwycięstwo. Po przeciwległych stronach stołu stanęli Nikodem oraz Damian. Wynik 1:2 dla Damiana poprawił mu humor i sprawił ogromną radość.
Niestety, nie można powiedzieć tego samego o Nikodemie. Następny mecz po raz kolejny przegrał
0:2. Wystarczyło jedno zwycięstwo, aby Damian
zapragnął kolejnych. W następnych zmaganiach
powtórnie zwyciężył 1:2. Nikodem w ostatnim meczu pierwszej grupy zwyciężył 0:2. Już w drugim
meczu Kamil poczuł smak zwycięstwa. Położył on
przeciwnika na łopatki, triumfując 0:2. Jego pasmo
zwycięstw nie trwało długo. Piątego meczu drugiej
grupy nie będzie on miło wspominał. Został przecież pokonany 0:2. Damian i Nikodem zajęli
w swej grupie kolejno drugie i trzecie miejsce. Natomiast Kamil w swojej trzecie. Podobnie jak
w przypadku Marty nie pozwoliło im to na dalszą
rywalizację.
Sabina Chowaniak, kl. III
29
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
DECEMBER CELEBRATIONS
combined into one fun night
out!).
Night time on Christmas Eve though is a very exciting time for
young children. It is the time
when Santa or Father Christmas
comes. They hang up their stockings and go to sleep. Santa and
his elves make all the toys for
Christmas in his home in Greenland. On Christmas Eve he piles
all of the toys onto his sleigh and
rides across the sky with his 9 reindeer (Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Donner (or
it may be Donder), Blitzen and of
course ... Rudolf!). The most famous one is Rudolf the who is always the one at the front, to lead
the way with his red nose. In the
morning when the children wake
up they open their stocking presents. Traditionally on Christmas
Eve mince pies and sherry (or
milk) are left out for Santa and
nowadays carrots are left for his
reindeer. Most children are in bed
way before midnight waiting for
Santa to visit.
Why do the children hang up
Christmas stockings?
in the UK and stay at home with
their family on Christmas day, the
Father Christmas once
day for Christmas celebra- dropped
During the weeks before main
some gold coins while
Christmas Day, we send cards, tions in Britain.
coming down the chimney. The
watch nativity plays and go to cacoins would have fallen through
rol services. We put up Christmas Christmas Eve ­ December the ash grate and been lost if they
decorations in our homes and
24th.
hadn't landed in a stocking that
churches.
had been hung out to dry. Since
time children have continued
In England less emphasis is that
to
hang
out stockings in hopes of
How is Christmas Celebrated in placed on Christmas Eve than in
Britain?
other countries, much more is ma- finding them filled with gifts.
Christmas is a truly magi- de of Christmas Day and Boxing
cal season, bringing families and Day. Carol singing, midnight
friends together to share the much church services and going out to
loved customs and traditions the pub are some of the activities
which have been around for cen- that many families enjoy (sometituries. Most people are on holiday mes all three activities can be
How do the British prepare for
Christmas?
30
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
DECEMBER CELEBRATIONS
Christmas Day ­ December
25th
Christmas Day is the favourite day for children. They wake
up very early in the morning to
find their stockings have been filled by Father Christmas and excitedly unwrap the presents before
going down to breakfast. Family
presents are opened either late
morning or during the afternoon.
The family gather together to
open the presents found under the
Christmas tree. Many Christians
will go to church to sing carols
and to celebrate the birth of Jesus
on Christmas Day. More people
attend the church on this day than
any other day of the year. People
put on their best clothes to go to
church. The whole family sit
down for Christmas dinner at
mid-day. Nowadays, if you sit
down with a typical British family on Christmas day, the starter is
probably going to be prawns or
smoked salmon. The main course
is more than likely to be turkey,
often free-range and the bigger
the better, although goose has been making a bit of a comeback,
and for the vegetarian in the fami- the Twelfth Night celebrations,
ly (there's always one) a nut roast, where a King or Queen was appointed to look over the proceedings.
The paper crown hats we wear
today are found inside the Christ-
this is normally served with potatoes (roasted, boiled, mashed, or
maybe all three), vegetables, roasted parsnips, and stuffing with
gravy and bread sauce. This is
usually followed by Christmas
pudding. A Christmas pudding is
traditionally made with 13 ingredients to represent Christ and His
Disciples. A proper Christmas
pudding is always stirred from
East to West in honour of the
three Wise Men who visited the
baby Jesus. Every member of the
family must give the pudding
a stir and make a secret wish.
A coin was traditionally added to
the ingredients and cooked in the
pudding. It was supposedly to
bring wealth to whoever found it
on their plate on Christmas Day.
The traditional coin was an old silver sixpence or threepenny bit.
Christmas Pudding is served with
custard or brandy sauce and is decorated with holly.
Why to the English wear king's
paper crowns on Christmas
Day?
We wear paper hats on special occasions like Christmas Day
and birthday parties. The tradition
of wearing hats at parties goes
back to the Roman Saturnalia celebrations (celebrated around 25
December) when the participants
also wore hats.
The idea of wearing a paper
crown may have originated from
mas crackers. Crackers are very
traditional items to have at Christmas. A cracker consists of
a cardboard tube wrapped in
a brightly decorated twist of paper, making it resemble an over-
sized sweet-wrapper. The cracker
is pulled by two people and each
one contains a small toy, a joke or
motto, and a tissue-paper crown
hat, usually a crown.
31
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
DECEMBER CELEBRATIONS
Here are the best photos of our crackers!!!
32
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
DECEMBER CELEBRATIONS
The Queen's Message
One Christmas ritual not
drawn from an ancient tradition is
the British monarch's broadcast
on Christmas day. The tradition
began in 1932 when King George
V read a special speech written
by Rudyard Kipling. The broadcast was an enormous success . It
began, "I speak now from my home and from my heart, to you
all...". Queen Elizabeth II continues the tradition to this day.
Every year she broadcasts her
message on Christmas Day, and it
is heard by millions of people all
over the world. In England most
people watch or listen to it whilst
digesting their Christmas Dinner!
It originated in medieval times,
when every priest was supposed
to empty the alms box of his
church and distribute gifts to the
poor. Wealthy people indulged in
huge Christmas feasts, and when
they were finished, packed up the
remains of feasts in boxes and gave them out to their servants. It
didn't become widely celebrated
though until Victorian England.
In the UK Boxing Day is still
a public holiday, some shops and
supermarkets open nowadays, but
banks and most offices remain
closed. The tradition of giving
money to workers still continues
today. It is customary for householders to give small gifts or monetary tips to regular visiting
trades people (the milkman, dustman, coalman, paper boy etc.)
and, in some work places, for employers to give a Christmas bonus
to employees. Schools across the
country gather together gifts to be
put in Christmas Boxes that are
sent to poorer countries.
Boxing Day ­ December 26th
Interesting Christmas Fact
In England Boxing Day celebrated on December 26th, is traditionally a time to give gifts to
tradesmen, servants, and friends.
The Christmas boxes were ma­
de from clay and were necessa­
rily made in the shape of a box.
They were often hollow clay
balls with a slit in the top.
New Year’s Eve – December
31st
Many people see the old
year out with a party, welcoming
in the New Year with toasts of
champagne, and exchanging good
wishes for a 'Happy New Year'. It
is traditional to stay up and see
the old year out. Its exit is usually
noisy. All over Britain there are
parties, fireworks, singing and
dancing, to ring out the old year
and ring in the new. In Scotland,
New Year's Eve is celebrated with
much drinking and revelry as
Hogmany, which traditionally lasts for a day or more into the New
Year. As the clock - Big Ben strikes midnight, people all over
the UK cross their arms across
their chests and link hands with
everyone close by them. They
sing a song called 'Auld Lang Syne' reminding them of old and
new friends.
33
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
OUR WORKSHOP
T h e Bl essi n g s o f P eace
T h e B e a u ty o f H o p e
T h e S p i ri t o f L o ve
T h e C o m fo r t o f F a i th
Ma y th e s e b e y o u r g i fts
th i s C h r i s tm a s S e a s o n .
I love Christmas,
as it is my favourite
holiday of the year.
At some days before
every Christmas I buy
presents and send
Christmas cards. I also
clean my house to
make it look perfect.
I help my mum in the
kitchen. We bake cakes and make salads.
On the day preceding
Christmas,
called
Christmas Eve, my sister and I set up
a Christmas tree and
decorate it with sparkling tinsels, chains,
candles and trinkets.
When everything is
ready, it is time for
Christmas Eve Supper.
At 5:00 p.m. I and my
family eat a lot of Christmas food. After Christmas
Eve, my dad reads
the Bible. Later everyone
sings carols and opens
presents . At midnight we
always go to church to
attend Midnight Mass.
On 25th of December we
go to my aunt for dinner.
We have an amazing time
together.
We come back home at 6
p.m. and watch Christmas
films. I love Christmas
atmosphere.
Karolina Kostyra, kl. III
34
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
SELF ­ STUDY CORNER­ IDIOMS FOR FUN
1. Making a mountain
out of a molehill – robić
z igły widły.
The whole fuss about 5. All Greek to sb –
the missing pencil was chińszczyzna, czarna
nothing but a storm in magia dla kogoś.
a teacup.
3. Walls have ears –
ściany mają uszy.
I
really
don’t
understand all this
computer Jargon. It’s
Be careful what you all Greek to me.
say around here. Walls 6. Beat about the bush
have ears.
– owijać w bawełnę.
It’s only a scratch,
mom. You are making 4. Let the cat out of
a mountain out of the bag – wygadać się.
a molehill, as usual.
2. Storm in a teacup –
burza w szklance wody.
Martha let the cat out of
the bag and told Jim
about our plans. So the
surprise party was
a disaster.
We both know what
you are going to sa, so
stop beating about the
bush and just say it.
35
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
PLAY WITH ENGLISH WORDS AND WIN A PRIZE
36
ENGLISH NEWSPAPER
JEDYNKA 4/12/2015
HAVE FUN!!!
Q: Why was 6 afraid of 7?
A: Because 7, 8, 9.
Q: Where do pencils go for vaca- Q: Why did the rooster cross the
tion?
road?
A: Pencil-vania.
A: To prove he wasn’t a chicken!
Q: What do elves learn in school?
A: The elf-abet.
Q: Which flower talks the most?
A: Tulips, of course, because they
have two lips!
37
ENGLISH NEWSPAPER
READING CORNER
Instruments - Vocals
Years active - 2009–present
Labels - 19 , RCA, Warner Bros.
Adam Mitchel Lambert Associated acts Queen + Adam
(born January 29, 1982) is an Lambert
American singer, songwriter and Website - adamofficial.com
stage actor. All his life he was
connected with music. He achieIn 2015 Adam brought out
ved an international fame in 2009 a new music album called „The
because of the participation in Original High”. It includes ener„American Idol”. He took the se- getic and dance songs like: „Evil
cond place but the programme In The Night”, „Another Lonely
helped him a lot. After some time Night” and very famous song
he realized his first music album „Ghost Town”.
„For your entertainment”. It was
In 2015 Adam Lambert has
a huge success! Especially a song been few times in Poland. He tocalled „Whataya want from me”. ok part in „The Voice of Poland”
At the beginning of his career and „Eska Music Awards”. The
Adam was a very extravagant sin- great news for Glamberts is that
ger. He used to wear make up and Adam is performing songs of his
unique clothes. He loved „Glam” new album this April in Warsaw!
style so he called himself
a „Glambert”. Now Adam is Adam Lambert’s concert in Poa grown, 33-year-old man. He is land April 30, 2016
loved by women all over the
world because of his amazing voice, great style and handsome look. His fans are „Glamberts”
CALL ME „GLAMBERT”
by Kinga Szarlej.
Background information
Birth name - Adam Mitchel Lambert
Born - January 29, 1982 (age 33)
Indianapolis, Indiana, U.S.
Origin - San Diego, California,
U.S.
Genres - pop, pop rock, dance,
electronic
Occupation(s) - Singer, songwriter, actor
REMEMBER!
„ A HOUSE IS NOT A HOME ”
JEDYNKA 4/12/2015
38
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 4/12/2015
ADVENT UND WEIHNACHTEN
IN DEUTSCHLANDADVENTZEIT
Advent und Weihnachten. Dies ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Wie
diese Zeit in Deutschland gefeiert wird?
In der Adventszeit bereiten wir
uns auf Weihnachten vor. Das
Wort „Advent“ kommt aus der lateinischen Sprache und heißt
„Ankunft“. In dieser Zeit denken
wir daran, daß Jesus Christus als
Kind in diese Welt gekommen ist
und daß er als HERR bald wiederkommen wird.
Zur Adventszeit sind die Straßen der Städte hell beleuchtet.
Überall hängen Lichterketten und
bunter Schmuck. In den Fenstern
hängen Sterne und andere Figuren aus Papier. Und aus vielen
Küchen kommt ein schöner Duft.
Die Menschen fangen an, Weihnachtsplätzchen und besondere
Weihnachtskuchen zu backen.
Viele Kinder haben auch
einen Adventskalender. Für jeden
der 24 Tage im Dezember bis
zum Weihnachtstag findet man
ein Stückchen Schokolade oder
etwas anderes hinter kleinen
Türen. Es gibt aber auch Adventskalender, die die Mütter oder
größere Kinder selber machen
und mit schönen Sachen, wie
z. B. Nüssen, Obst, Schokolade
und kleinem Spielzeug füllen. In
alten Adventskalendern findet
man noch hinter jedem Fenster
eine biblische Verheißung, die
auf den kommenden Christus
hinweist.
In vielen Wohnungen findet
man in diesen Wochen einen Adventskranz, aus grünen Tannenästen gebunden. Auf ihm
stecken vier Kerzen. An jedem
Sonntag im Advent wird eine
neue Kerze angezündet. Wenn alle vier Kerzen brennen, dann ist
es bald Weihnachten. Dazu singen die Kinder: „Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt, erst eins,
dann zwei, dann drei, dann vier;
dann steht das Christkind vor der
Tür.“
Am 6. Dezember feiert man in
Deutschland den Nikolaustag,
den Gedenktag für den Bischof
Nikolaus von Myra, der im 4.
Jahrhundert lebte und sich besonders um die Kinder gekümmert
hat. Schon am Vorabend stellen
die Mädchen und Jungen ihre
Stiefel und Schuhe vor die Türe.
Sie möchten, daß der Nikolaus
sie mit Süßigkeiten und Obst
füllt. Abends kommt dann auch
manchmal der Nikolaus, angezo-
gen mit einem weiten Mantel und
einer Bischofsmütze, selber ins
Haus, oder er geht durch die
Stadt. Er hat immer eine Rute für
die bösen Kinder bei sich und
einen Sack voller kleiner Geschenke für die lieben Kinder.
Aus einem großen Buch liest er
ihnen vor, was sie für gute und
böse Dinge getan haben, und er
verteilt kleine Geschenke. Meistens aber bekommt jeder etwas.
Manchmal wird der Nikolaus
auch von einem Helfer begleitet,
dem Knecht Ruprecht.
Erst im vorigen Jahrhundert
kam die Tradition vom „Weihnachtsmann“ auf, der die Weihnachtsgeschenke bringt. Dieser
kommt ursprünglich aus Amerika, wo er „Santa Claus“ genannt
wird. In vielen Gegenden
Deutschlands, besonders im
Süden, werden die Geschenke an
Weihnachten aber vom „Christkind“ gebracht.
Dominika Lasa, kl. II
39
DEUTSCHE ZEITUNG
Das Christkind und das
Verteilen der Geschenke, die sogenannte „Bescherung“, gehören
zu Weihnachten. Seit dem 16.
Jahrhundert gibt es diesen
Brauch. Manche Menschen stellen auch eine Weihnachtskrippe
unter den Tannenbaum. Das Ereignis von Bethlehem wird hier
mit verschiedenen, oft kunstvoll
gestalteten Figuren nachgestellt.
In einem Stalle stehen ein Esel
und ein Ochse, sowie Maria und
Josef. Manchmal kann man auch
die Hirten mit ihren Schafen sehen oder die drei Weisen aus dem
Morgenland. In der Mitte steht
ein Futtertrog, eine Krippe. Darin
liegt eine kleine Puppe, die Jesus
als Kind darstellen soll.
Der Abend vor dem Weihnachtstag ist der Heilige Abend
(24.12.). Viele Menschen gehen
an diesem Abend zum Gottesdienst in die Kirche. Dort singt
man Lieder und hört die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel.
Manchmal spielen die Kinder
auch ein „Krippenspiel“, in dem
die Weihnachtsgeschichte dargestellt wird, wie sie im Lukasevangelium steht. Manchmal treten
auch die weisen Männer aus dem
Orient auf, von denen der Evangelist Matthäus erzählt. Nach
dem Gottesdienst ist es Zeit für
die Geschenke, die vorher unter
den Weihnachtsbaum gelegt worden sind. Darauf haben sich alle
gefreut, am meisten aber die KinHeute in Bethlehem
JEDYNKA 4/12/2015
der. Manche Kinder haben vorher
auch schon einen „Wunschzettel“
geschrieben und ihn den Eltern
gegeben. Ob sie nun auch die
Dinge unter dem Weihnachtsbaum finden, die sie sich gewünscht haben?
Abgeschlossen wird der Heilige
Abend oft mit einem gemeinsamen Essen, aber am Weihnachtstag (25.12.) geht das Feiern dann
weiter. Die Hausfrauen machen
etwas besonders Gutes zu essen,
häufig Karpfen, Gans oder einen
leckeren Braten und selbst gebackenen Kuchen. Zu diesem Fest
kommt dann auch jeder aus der
Familie, der auswärts wohnt und
der eben kommen kann. Weihnachten ist ein Familienfest.
Heute in Bethlehem, heute in Bethlehem
Eine frohe Kunde
Dass die reine Jungfrau, dass die reine Jungfrau
Einen Sohn geboren hat
(Refrain:)
Christ wird geboren
Er wird uns erlösen
Die Engel spielen
Die Könige heißen willkommen
Die Hirten singen
Die Vieher gehen in die Kniee
Wunder, Wunder verkündigen sie
Die Jungfrau Maria, die Jungfrau Maria
Stillt das Kindlein
Und der heilige Joseph und der heilige Joseph
Er pflegt sie
(Refrain)
Wennauch in einem Ställchen, wennauch in einem Ställchen
Die Jungfrau den Sohn gebiert
Wird er doch in Kürze, wird er doch in Kürze
die Menschen erlösen
(Refrain)
Und die drei Könige und die drei Könige
sind aus dem Osten gekommen
Und haben dem Herrn und haben dem Herrn
Wertvolle Gaben bereitet
(Refrain)
Laßt auch uns, laßt auch uns
Jesus begrüßen
Den König der Könige, den König der Könige
Jesus anbeten
(Refrain)
40
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 4/12/2015
LACH DOCH MAL ! ­ UŚMIECHNIJ SIĘ !
****
Eine Blondine zur anderen:
- „Dieses Jahr fällt Weihnachten auf einen Freitag.“
Sagt die andere:
- „Hoffentlich nicht auf einen 13.!“
****
Die kleine Julia wünscht sich von ihrer Mutter zu Weihnachten ein Pony, woraufhin die
Mutter meint: „Ok mein Liebes, wir gehen gleich morgen Nachmittag zum Friseur.
COMIC
41
DEUTSCHE ZEITUNG
JEDYNKA 4/12/2015
ŚWIĄTECZNA KRZYŻÓWKA
42
SZKOLNA GALERIA
JEDYNKA 4/12/2015
43
KĄCIK LITERACKI
JEDYNKA 4/12/2015
TAJEMNICZA NIEZNAJOMA
Zakochana w legendach
„naszej pięknej wsi”. Doskonale
pamiętam, gdy w szóstej klasie
Dominik musiał się męczyć z niebotycznie grubą książką, pełną
ciekawostek o Zawoi. Jako dobry
kolega postanowiłem znosić te
krzywdy razem z nim. W ten sposób w ciągu sześciu miesięcy dowiedziałem się BARDZO dużo
o moim miejscu zamieszkania.
Przede wszystkim w Zawoi prowadził badania Hugo Zapałowicz.
Wiem, że nie wszyscy żyją w posiadaniu wspaniałej pamięci do
nazwisk. Jeśli wam to pomoże,
mogę dodać, iż ów człowiek został określony mianem „ojca turystyki babiogórskiej”. Inną
ciekawostką jest fakt, iż nie zawsze było to miejsce, w którym
można zamieszkać, albowiem
kiedyś Zawoję porastała puszcza
karpacka. Oczywiście ludzi ciekawych nigdy nie brak na tym świecie. No dobra, nie chodzi mi
o samą ciekawość, ale o zarobek.
Zbieracze ziół gustowali w takich
obszarach. Niektórzy mieli nadzieję, że los będzie im sprzyjał
i odnajdą jakiś ukryty skarb.
Brzmi jak fabuła z jakiegoś filmu,
prawda? Mimo wszystko czytanie
tej książki dużo wniosło do mojego życia. Zacząłem inaczej postrzegać tę wieś. Pokochałem
książki. Najbardziej fascynowały
mnie legendy.
- W każdej legendzie jest ziarenko prawdy - powiadała moja babcia.
Coś w tym jest. Moją ulubioną legendą była opowieść pt. „Diabli
młyn”.
Słysząc dźwięk dzwonka, uniosłem ręce ku górze. Dominik dosłownie wbiegł do mojego
pokoju. Ukłoniłem się grzecznie.
Machnął ręką. Jego oczy wyrażały nadmiar
emocji. Był wściekły (to na pewno).
- Dzień dobry, kolego – rzekłem
ze śmiechem.
Na jego twarzy pojawił się cień
uśmiechu. Stał przede mną
w swojej białej koszuli i czarnych
spodniach. Kosmyk brązowych
włosów opadał mu na czoło. Zawsze starałem się być dla niego
uprzejmy. Tolerowałem jego otyłość.
- Możesz mi wytłumaczyć czego
ode mnie chcesz? - spytał gniewnie.
Teatralnie przewróciłem oczami.
Wskazałem na pobliskie krzesło.
Pokręcił przecząco głową. Podałem mu szklankę wody. Odmówił
spożycia napoju. Rozsiadłem się
wygodnie w moim mięciutkim
fotelu i zacząłem opowiadać. Nie
pominąłem nawet faktu, iż chciałem zostać fałszywym przyjacielem Moniki, byleby zrobić coś
dla innych. Każdy chciał wiedzieć, jaka jest naprawdę, a ja
pragnąłem być tym, który to odkryje jako pierwszy. Nie zapomniałem uwzględnić mojego
bohaterskiego czynu i jej okrutnej
reakcji, na co znieruchomiał na
kilka minut. Zirytowany oblałem
go wodą. Skakał i krzyczał. Ziewnąłem. Oddychał głęboko. Zamknął oczy. Moment ogromnego
zaskoczenia mieliśmy za sobą.
Poczęliśmy się naradzać. Chociaż
nie wiem, czy mogę to nazwać
naradą. Głównym mówcą byłem
ja. Dominik tylko przytakiwał.
Następnego dnia czujnym okiem
wypatrywałem Moniki. Przygotowałem kanapki.
Specjalnie dla niej zakupiłem kilka niezbędnych produktów
w miejscowym sklepie o nazwie
„Groszek”. Co kilka minut spoglądałem na zegarek.
- Może nie przyjdzie - pomyślał
na głos Dominik. Zmierzyłem go
ponurym spojrzeniem. Wykrakał.
Nie przyszła. Mój plan legł
w gruzach. Chciałem wyrzucić
kanapkę. Wyglądała dość apetycznie. Starałem się, by wyglądała jak najlepiej. W tamtej chwili
zawiodłem się na Monice. Dlaczego nie przyszła? Nagle pojawiło się tzw. światełko w tunelu.
Okazało się, że dziewczyna
mieszka niedaleko domu Dominika. Przez resztę lekcji nie myślałem o niczym innym, tylko
o niej. W Skawicy bywałem często. Znałem to miejsce bardzo
dobrze. Dominik (niby to
z grzeczności) chciał ze mną iść.
Agnieszka Malczyk, kl. III
44
JEDYNKA 4/12/2015
ROZMAITOŚCI
KAWAŁ ŻARTU
***
mężczyzna do drugiego:
- Marek, trzeba było się uczyć ję- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
zyków obcych, to byś się doga- upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
dał.
- No i po co. On zna 4 języki
***
i co? Dogadał się?
- Co mówi bombka do bombki?
***
- Chyba nas powieszą.
Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy
***
i mówi:
Jasio pisze list do świętego
-Mamo,
choinka
się
pali.
***
Mikołaja: "Chciałbym narty,
Na przystanku siedzą dwaj męż- -Synku, nie mówi się "pali" tylko łyżwy, sanki i grypę na
czyźni. Nagle podjeżdża samo- "świeci".
zakończenie ferii świątecznych".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
chodem obcokrajowiec. Pyta
o coś po angielsku, po niemiecku, -Mamo, a teraz firanka się świeci.
Dominika Lasa, kl. II
francusku i hiszpańsku. Jeden
Myśl miesiąca:
"Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty".
Cyprian Kamil Norwid
JEDYNKA
Pismo Dzieci i Młodzieży ZS w Zawoi Centrum
Redaktorki naczelne: Agnieszka Malczyk, Kinga Szarlej, wersja anglojęzyczna: Natalia Bartunek, Karolina Kostyra,
wersja niemieckojęzyczna: Dominika Lasa.
Zespół redakcyjny: uczniowie szkoły podstawowej: kl. IV: (Kacper Kostyra, Wiktoria Spyrka), kl. VI: (Ewelina Hutniczak, Amelia
Kudzia, Maria Woźniak); gimnazjum: kl.Ia (Aleksandra Iciek, Alicja Pająk, Marta Pająk), kl.Ib (Wojciech Surmiak),kl. II (Dominika
Lasa, Natalia Łatka), kl. III (Natalia Baraniec, Natalia Bartunek, Sabina Chowaniak, Natalia Czarna, Weronika Dyrcz, Anita
Hutniczak, Klaudia Hutniczak, Anna Józefiak, Karolina Kostyra, Agnieszka Malczyk, Kinga Szarlej, Barbara Żywczak);
nauczyciele: (mgr Edyta Chowaniak, mgr Katarzyna Hurbol, mgr Elżbieta Iciek) .
Opiekun: mgr Katarzyna Wilczyńska, Adres redakcji: ZS w Zawoi Centrum, 34-222 Zawoja 1 551 ,
e-mail [email protected] Skład komputerowy: mgr Katarzyna Wilczyńska, Zdjęcia: arch. ZS Centrum, mgr Marta
Olszówka, Sabina Chowaniak

Podobne dokumenty