nieodpłatnie w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

nieodpłatnie w formacie PDF
reklama
Izolacje dachów płaskich – strona 22
cena 11 zł (w tym 5% VAT)
6
2016 (207)
Rok XXI
ISSN 1427-6682
Indeks 32163X
Nakład 9 tys.
www.izolacje.com.pl
reklama
Rewolucyjne rozwiązania
dla dachów płaskich
nUkłady konstrukcyjne
lekkiej obudowy
PL5(800)
nSpecyfika tynków
ciepłochronnych
NOWOŚĆ
Twarde dowody na obciążenia
punktowe dachów płaskich!
Nowe rozwiązania ROCKWOOL to ogromne możliwości
projektowania i budowania dachów płaskich o obciążeniach
punktowych sięgających PL5 (800), klasie reakcji na ogień A1
i doskonałej izolacyjności cieplnej.
Wybierz dobrze. Wybierz ROCKWOOL.
nRockwool: Nie ma
www.rockwool.pl
alternatywy dla wełny
WSKAŹNIKOWA OCENA KOMFORTU W BUDYNKACH
MIESZKALNYCH ZLOKALIZOWANYCH W KLIMACIE
UMIARKOWANYM
s. 36
s. 44
ODPORNOŚĆ
IZOLACJI FORMOWANEJ
IN SITU Z WŁÓKNA
CELULOZOWEGO W POSTACI
LUŹNEJ NA GRZYBY
POWODUJĄCE PLEŚNIENIE
W artykule Romana Antczak-Jarząbska i Maciej Niedostatkiewicz wykonują wskaźnikową ocenę komfortu termicznego
dwóch różnych budynków
mieszkalnych. Wykorzystują
do tego wskaźniki PMV (przePokój
widywana ocena średnia) i PPD
Kuchnia
(przewidywany odsetek osób
niezadowolonych).
Andrzej Fojutowski, Anna Wiejak i Aleksandra Kropacz omawiają wyniki badania
mikologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji
cieplnej w budownictwie. Przedstawiają
wyniki i przykłady stanu zaatakowania
próbek przez grzyby. Wykazują, że badane
włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych
z warunkami badania może pod względem
odporności na pleśnienie stanowić dobry,
naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
3,05
Korytarz
0,00
Kuchnia
Pokój
Salon
Łazienka
Pokój
–2,30
rys.: archiwa R. Antczak-Jarząbskiej, M. Niedostatkiewicza
s. 52
Tomasz Majewski i Maciej Niedostatkiewicz opisują w artykule naprawę
oraz szczegóły rozwiązań technicznych
zastosowanych podczas remontu silnie
zaolejonej posadzki znajdującej się
w hali produkcyjnej. Przedstawiają
uszkodzenia posadzki eksploatowanej
w trudnych warunkach środowiskowych oraz sposób naprawy poprzez
wymianę.
W artykule Elżbieta Urbańska-Galewska
i Dariusz Kowalski przedstawiają rozwiązania
konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej
obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych
termicznie), wielowarstwowych (izolowanych
termicznie) oraz szklano-metalowych. Omawiają procesy modyfikacji konstrukcji ścian.
Podają przykładowe rozwiązania.
Y
C30/37
(XC4, XA2)
3
2–3 cm
2
3–5 mm
UKŁADY
KONSTRUKCYJNE
LEKKIEJ OBUDOWY
1
C30/37
(XC4, XA2)
s. 60
NAPRAWA POSADZKI
BETONOWEJ W HALI
PRODUKCYJNEJ
1
4
C30/37
(XC4, XA2)
.pl
Z
s. 82
SPECYFIKA TYNKÓW
CIEPŁOCHRONNYCH
W artykule Maciej Rokiel omawia
właściwości i przeznaczenie tynków
ciepłochronnych. Przedstawia
parametry przykładowej ściany
otynkowanej tynkiem ciepłochronnym.
Tłumaczy mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwraca również uwagę
na problemy i nieścisłości związane
z nazewnictwem tynków stosowanym
przez producentów.
Marzena Najduchowska i Barbara Chruściel
przedstawiają wyniki badań tynków opartych
na spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm
oraz tynku mozaikowego. Na podstawie
uzyskanych wyników badań określają wpływ
rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia
zastosowanego kruszywa na takie parametry,
jak przyczepność do podłoża, przenikanie
pary wodnej oraz przepuszczalność pary
wodnej.
X
X
rys.: archiwa T. Majewskiego, M. Niedostatkiewicza
s. 76
4
Aleksander Gorszkov i Romuald Orłowicz przedstawiają metodykę obliczania
strat ciepła przez ściany zewnętrzne
budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości
czasu okresu grzewczego, nakładów
inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją
i po termoizolacji szacują przewidywany
okres zwrotu środków oszczędzania
energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf
energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
.com
acje
.izol
www
WŁAŚCIWOŚCI
TYNKÓW OPARTYCH
NA SPOIWACH ORGANICZNYCH
W ZALEŻNOŚCI
OD ZASTOSOWANEGO
SPOIWA I WIELKOŚCI ZIARNA
FAKTURUJĄCEGO
5
s. 69
OCENA
PRZEWIDYWANEGO
OKRESU ZWROTU
INWESTYCJI NA OCIEPLENIE
ELEWACJI BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH
2
r ys.:
C30/37
(XC4, XA2)
fot.: archiwa A. Fojutowskiego, A. Wiejak, A. Kropacz
CH3
Si
O
CH3
O
Si
O
CH3
O
Si
O
CH3
O
Si
O
CH3
O
Si
O
nr 6/2016
rys.: S. Czernik
8,14
Mieszkanie
testowe
INDEKS FIRM
SPIS TREŚCI
67Adamietz
37 Alnor Systemy Wentylacji
13 Alpha Dam
30 Apama Acoustic Project
34, 35 Atlas
7 Balex Metal
79BASF
27Bitmat.pl
85Bolix
42 BSW Polska
29, 32, 33, 48 Derowerk
26Dobroplast
24, 60, 62, 64, 66 Fakro
90, 91 Farby KABE Polska
83 Foveo Tech
74, 75Hufgard Optolith Bauprodukte
Polska
53Hydrostop
65Izopanel
28, 29, 89 K-Flex
2Kingspan
58, 59 Kingspan Insulation
15, 73 Klimas Wkręt-met
12, 14 LS Tech-Homes
87Malfarb
104 Mapei Polska
56, 57 MC-Bauchemie
11Mercor
8, 10 Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa
10, 11, 12, 13 Naczelna Izba Kontroli
26Oknoplast
63Paneltech
61 Paroc Panel System Oy Ab
3 PCC Prodex
14, 16 Protan Polska
71quick-mix
50, 51 Remmers Polska
1, 22, 23 Rockwool Polska
26 Roto Okna Dachowe
27Saint Gobain Construction
Products Polska/Isover
31Saint Gobain Construction
Products Polska/Leca®
13Skanska
16Schöck
45Stowarzyszenie Architektów
Polskich, Oddział Wielkopolski
92, 93, 94, 95Stowarzyszenie Producentów
Wełny Mineralnej: Szklanej
i Skalnej MIWO
14, 15Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń
81 Swisspor Polska
21Uniwersytet Technologiczno­
‑Przyrodniczy w Bydgoszczy,
Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii
Środowiska
10 Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
25 Velux Polska
ZDJĘCIA NA OKŁADCE
www.aluprof.eu
www.atlas.com.pl
Rockwool
8
Izo-aktualności
8 Rząd przedstawił założenia programu
Mieszkanie+
10 NIK o wydawaniu pozwoleń
na budowę i użytkowanie budynków
wielorodzinnych
12NIK o niszczeniu dróg lokalnych
przy budowie autostrad i dróg
ekspresowych
13Skanska ponownie liderem
wśród pracodawców z branży
14III Międzynarodowa konferencja
ETICS – relacja
16 XVI Forum Termomodernizacja
18
Wywiad
18 Z Andrzejem Kielarem – prezesem
zarządu Rockwool Polska
– rozmawia Jarosław Guzal
Rockwool: Nie ma alternatywy
dla wełny
24
Przegląd
24 Okna energooszczędne
27Rozwiązania do izolacji akustycznych
32
Materiały i technologie
56 Ryszard Perucki
Jak poprawnie ocenić zdolność
elastycznej powłoki ochronnej
do mostkowania zarysowań
powstających w betonie? PREZENTACJA
58 Radosław Jędrzak
Wpływ zastosowania materiałów
o wysokiej izolacyjności cieplnej
na konstrukcję fasad wentylowanych PREZENTACJA
60 Elżbieta Urbańska-Galewska,
Dariusz Kowalski
Układy konstrukcyjne lekkiej obudowy
69 Aleksander Gorszkov,
Romuald Orłowicz
Ocena przewidywanego okresu
zwrotu inwestycji na ocieplenie
elewacji budynków mieszkalnych
73Montaż widoczny i ukryty łączników
mechanicznych w systemach
dociepleń ETICS PREZENTACJA
74Termomodernizacja nowoczesnymi
materiałami budowlanymi PREZENTACJA
76 Maciej Rokiel
Specyfika tynków ciepłochronnych
32Dźwiękochłonny natrysk wełny
szklanej TC-417 PREZENTACJA
81Odprężone płyty zespolone – trzecie
wcielenie styropianu PREZENTACJA
34 Katarzyna Budzyńska-Kubiaczyk
Żelowa technologia klejowa 82 Marzena Najduchowska,
Barbara Chruściel
Właściwości tynków opartych
na spoiwach organicznych
w zależności od zastosowanego
spoiwa i wielkości ziarna
fakturującego
PREZENTACJA
36Romana Antczak-Jarząbska,
Maciej Niedostatkiewicz
Wskaźnikowa ocena komfortu
w budynkach mieszkalnych
zlokalizowanych w klimacie
umiarkowanym
42Zapewnienie komfortu
użytkowania budynków w obszarze
oddziałujących drgań pochodzących
od środków transportu PREZENTACJA
44Andrzej Fojutowski, Anna Wiejak,
Aleksandra Kropacz
Odporność izolacji formowanej in situ
z włókna celulozowego w postaci
luźnej na grzyby powodujące
pleśnienie
48 Artur Dopadlik, Piotr Białas,
Robert Zaorski
Zalecenia dla ocieplania dachów
i ścian konstrukcji drewnianej
materiałem isofloc F PREZENTACJA
50 Jarosław Gasewicz
Remmers IQ-Therm – innowacyjna
termoizolacja wewnętrzna PREZENTACJA
nr 6/2016
52Tomasz Majewski,
Maciej Niedostatkiewicz
Naprawa posadzki betonowej w hali
produkcyjnej
89 Estetyczna izolacja rurociągów PREZENTACJA
90 Linia HISTORICA – skuteczna
renowacja elewacji PREZENTACJA
92
Prawo, ekonomia, rynek
92 Maria Dreger
Praktycznie o bezpieczeństwie
pożarowym ociepleń PREZENTACJA
94 Maria Dreger
Reakcja na ogień wyrobów
budowlanych – pytania i odpowiedzi PREZENTACJA
96
101
102
Katalog firm
W poprzednich numerach
Tu znajdziesz IZOLACJE
5
ISSN 1427-6682
REDAKCJA
DRODZY PAŃSTWO,
Ostatnio w mediach pojawiła się informacja o możliwej likwidacji programów Kawka i Ryś, które prowadzone są przez Narodowy fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnę, że pierwszy z wymienionych programów dotyczy niskiej emisji. W tym zakresie NFOŚiGW
przeprowadził dotychczas trzy nabory, na które skierowano 400 mln zł
(na I i II edycję NFOŚiGW przeznaczył prawie 280 mln zł). Do tej pory
wypłacono dopiero niewiele ponad 50 mln zł, a pozostała kwota wypłacana będzie w latach 2016–2018, Z kolei program Ryś wspierający termomodernizację budynków jednorodzinnych miał do dyspozycji 100 mln zł,
które były przeznaczone dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Kolejne 300 mln zł zostało skierowane do banków,
ale żaden z nich nie był zainteresowany tą ofertą.
Z informacji, jakie uzyskałem w NFOŚiGW, wynika, że aktualnie nie
ma mowy o likwidacji tych programów. Wiadomo, że wciąż są one na liście priorytetowej Funduszu i nikt nie zamierza z nich rezygnować. W tej
chwili trwają prace mające na celu uporządkowanie kwestii związanych
z otoczeniem prawnym i finansowym tych programów. Na początku lipca
NFOŚiGW ma ogłosić pewne modyfikacje w tym zakresie.
A modyfikacja jest tu niezbędna. Do tej pory w ramach programu Ryś
z finansowania skorzystało 13 podmiotów. To bardzo mało, biorąc pod
uwagę potencjał termomodernizacyjny, jaki drzemie w naszym kraju. Zatrważająca jest również informacja, że żaden bank nie jest zainteresowany
udziałem w tym przedsięwzięciu. To prawdopodobnie oznacza, że przy
tworzeniu tego programu zabrakło komunikacji pomiędzy NFOŚiGW
a bankami. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, chociażby ze względu na marnotrawstwo publicznych pieniędzy.
Powyższe fakty świadczą, że obecnie nie mamy w Polsce żadnego programu, który wspierałby termomodernizację budynków. Jest to co najmniej
dziwne w kontekście ogromnych potrzeb, jakie mamy w tym zakresie.
Dodatkowo wszyscy doskonale pamiętamy, że przez wiele lat mieliśmy
program wspierający termomodernizację budynków, który został zlikwidowany. Dlatego ciężko zaakceptować, że mając takie doświadczenia,
nie jesteśmy w stanie sformułować skutecznego programu wspierającego
renowację starego budownictwa.
W mojej ocenie – i nie tylko mojej – to zagadnienie należy jak najszybciej
rozstrzygnąć. Oczekują tego zarówno osoby prywatne, jak i firmy działające na rynku budowlanym. Bez wsparcia państwa polityka mająca na celu
zmniejszenie energochłonności w sektorze budownictwa mieszkaniowego
zapewne okaże się nieskuteczna.
ul. Karczewska 18, 04-112 War­sza­wa
tel.: 22 512 60 58, faks: 22 810 27 42
www.i­zo­la­cje.com.pl, [email protected]
Redaktor naczelny
Jarosław Gu­zal
tel.: 22 512 60 58, 600 050 381
[email protected]
Sekretarz re­dak­cji
Monika Mucha
tel.: 22 810 58 09, 502 871 948
[email protected]
Redaktor językowy
Anna Wrona
Korekta
Agencja Wydawnicza Synergy Elżbieta Meissner
Rada Programowa
prof. dr hab. eur. inż. Tomasz Z. Błaszczyński
(Politechnika Poznańska)
dr Mark Bomberg (Syracuse University, USA)
dr inż. Aleksander Byrdy (Politechnika Krakowska)
prof. dr inż. Andrzej Cwirzen (Aalto University, Finlandia)
dr hab. inż. Dariusz Heim (Politechnika Łódzka)
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz (Politechnika Krakowska)
dr inż. Grażyna Mitchener (Polychemtech Ltd.,
Wielka Brytania)
prof. dr hab. inż. Andrzej S. Nowak (Auburn University,
USA)
dr inż. Paweł Pichniarczyk (Instytut Ceramiki i Materiałów
Budowlanych)
prof. dr inż. Maria M. Szerszen (University of Nebraska
– Lincoln, USA)
Skład i łamanie
GRUPA MEDIUM
Projekt graficzny
Pikturo
REKLAMA i MAR­KE­TING
tel.: 22 810 25 90, 810 28 14
Dyrektor ds. marketingu i reklamy
Joanna Gra­bek, tel. kom.: 600 050 380
[email protected]­dia.pl
KOLPORTAŻ i PRE­NU­ME­RA­TA
tel./faks: 22 810 21 24
Kierownik działu logistyki
Aneta Cartailler
[email protected]
Specjalista ds. pro­mo­cji
Marta Lesner-Wirkus
[email protected]­dia.pl
Specjalista ds. dys­t­ry­bu­cji
Joanna Wątor
[email protected]
Specjalista ds. prenumeraty
Anna Sergel
[email protected]­dia.pl
ADMINISTRACJA
tel.: 22 512 60 96
Danuta Ciecierska (HR)
DRUK
REDAKTOR NACZELNY
Zakłady Graficzne „Taurus”
www.drukarniataurus.pl
WYDAWCA
GRUPA ME­DIUM
GRUPA
Redakcja zas­t­rze­ga so­bie pra­wo do adius­ta­cji tek­s­tów. Nie zwra­ca ma­
te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych. Nie po­­no­si od­po­wie­dzial­ności za treść rek­
lam, og­ło­szeń i artykułów sponsorowanych (prezen­tacji) za­miesz­­cza­
nych na ła­mach mie­sięcz­ni­ka „IZO­LA­CJE” oraz ma pra­wo odmó­wić pub­
li­ka­cji bez pod­a­nia przy­czyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by GRUPA MEDIUM
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
GRUPA MEDIUM jest członkiem Izby Wydawców Prasy
SUPERDOCIEPLENIE POLSKIEGO DOMU
Izo-aktualności
RZĄD PRZEDSTAWIŁ ZAŁOŻENIA PROGRAMU MIESZKANIE+
Najważniejsze elementy nowego programu
Mieszkanie+ to wybudowanie dostępnych
cenowo mieszkań
na wynajem z opcją
dochodzenia do własności, stworzenie rozwiązań ułatwiających
oszczędzanie na cele
mieszkaniowe i większe
wparcie dla społecznego
budownictwa czynszowego. 3 czerwca br.
premier Beata Szydło
i minister infrastruktury
i budownictwa Andrzej
Adamczyk zaprezentowali główne założenia
programu.
– Ten program jest
pierwszym komplekProgram Mieszkanie+ ma przyczynić się do rozwoju budownictwa
sowym rozwiązaniem
społecznego; fot.: J. Guzal
problemów mieszkaKorzystający z programu będą mogli tylko
niowych Polaków, to szansa na myślenie
wynajmować mieszkania lub wynajmoo bezpiecznej przyszłości polskich rodzin
wać je z opcją docelowego przeniesienia
– powiedziała w trakcie konferencji premier
własności. Taka formuła będzie sprzyjała
Beata Szydło.
zwiększeniu mobilności społeczeństwa,
Minister Andrzej Adamczyk powiedział,
także na rynku pracy.
że Mieszkanie+ to program powszechny,
Uzupełnieniem programu będzie zwiękprzeznaczony dla wszystkich Polaków, nie
szenie wsparcia rządu dla społecznego butylko z dużych miast, z którego nikt nie
downictwa czynszowego. Samorządy mogą
zostanie wykluczony. Narodowy Fundusz
wnioskować o dofinansowanie w wysokości
Mieszkaniowy nie będzie korzystał ze środ35–55 proc. kosztów budowy mieszkań
ków budżetowych, podstawą będzie zasób
komunalnych. Samorządy, spółki gminne
gruntów Skarbu Państwa, na których będą
i towarzystwa budownictwa społecznego
realizowane inwestycje mieszkaniowe.
mogą także ubiegać się o preferencyjne
Rząd polski chce obudzić potencjał
kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego
drzemiący w budownictwie społecznym.
na budowę społecznych mieszkań czynszoProgram Mieszkanie+ będzie opierał się
wych.
na trzech filarach: wsparciu budownictwa
Zostanie stworzony system oszczędzaspołecznego, mieszkaniach budowanych
nia na cele mieszkaniowe (zakup, wkład
na gruntach skarbu państwa (Narodowy
własny, remont), którego uczestnicy będą
Fundusz Mieszkaniowy) oraz wsparciu
mogli w bankach założyć rachunki bankowe
oszczędzania na cele mieszkaniowe
z premią za systematyczne oszczędzanie.
w ramach Indywidulanych Kont MieszkaUmożliwi to poprawę dostępności mieszniowych.
kań, bo oszczędzać będzie można na różne
Narodowy Fundusz Mieszkaniowy
cele mieszkaniowe: nie tylko na zakup
zostanie powołany ustawą, jako podmiot
czy budowę, ale także np. na wkład własny
działający na zasadach rynkowych. Będzie
przy zakupie nieruchomości na kredyt
on realizował budownictwo mieszkaniowe
lub na wkład mieszkaniowy w spółdzielni
przede wszystkim w oparciu o grunty Skarczy TBS. Środki te będzie można wykorzybu Państwa. W ramach funduszu powstaną
stać na poprawę standardu lokalu – remont
mieszkania na wynajem o dostępnym czynczy wykończenie mieszkania.
szu i z możliwością dojścia do własności.
Wybudowane w ramach programu
Oprac. na podstawie materiałów inf. MIiB
Mieszkanie+ lokale będą dostępne cenowo.
8
MIIB OPUBLIKOWAŁ PRAKTYCZNY
KOMENTARZ DO USTAWY
O REWITALIZACJI
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało i udostępniło na stronie
internetowej resortu praktyczny komentarz do ustawy o rewitalizacji, który
ma pomóc w zrozumieniu zawartych
w niej rozwiązań.
Ustawa odpowiada na potrzeby samorządów w zakresie rewitalizacji i ma umożliwiać prowadzenie tych procesów
niezależnie od wielkości jednostki samorządu terytorialnego, skali jej problemów,
a także źródeł finansowania. Przepisy
ustawy pomogą w przygotowaniu, zarządzaniu i realizacji procesu rewitalizacji.
A praktyczny komentarz ma ułatwić
wykorzystanie potencjału tych szans.
Komentarz przygotowano dla interesariuszy procesu rewitalizacji, do których
należą podmioty publiczne, przedstawiciele sektora prywatnego, jak również
organizacje pozarządowe.
W opracowaniu omówiono najważniejsze rozwiązania ustawy: wyznaczanie
obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji, partycypację społeczną,
gminny program rewitalizacji, Specjalną
Strefę Rewitalizacji oraz istotne zmiany
w innych ustawach. Komentarz, nie
stanowiąc wyczerpującego źródła wiedzy
o procesach rewitalizacji, może okazać się pomocny w zrozumieniu tych
procesów.
Procesy te toczyły się wcześniej bez
regulacji ustawowych, często jednak
nie miały charakteru działań na tyle
skoncentrowanych i wszechstronnych,
aby osiągnąć skutek w postaci odnowy obszarów zdegradowanych. Często
„rewitalizacją” określano działania
niemające jej cech, takie jak realizacja
pojedynczych inwestycji, niemających
zasadniczego wpływu na jakość życia
mieszkańców gmin – zaznaczył w słowie
wstępnym wiceminister infrastruktury
i budownictwa Tomasz Żuchowski.
Samorządy są zainteresowane rozwiązaniami zaproponowanymi w ustawie
o rewitalizacji, ale też zgłaszają pytania
i wątpliwości dotyczące jej stosowania.
Największe zainteresowanie samorządów
budzą przepisy przejściowe, umożliwiające kontynuowanie prowadzonych procesów rewitalizacji przy pomocy ustawy
– w drodze szybkiej ścieżki uchwalenia
gminnego programu rewitalizacji.
Wiele pytań dotyczy również trybu
prowadzenia konsultacji społecznych
nr 6/2016
Składamy
S E R D E C Z N E
G R A T U L A C J E
i wyrażamy słowa uznania z okazji
20-lecia działalności
FIRMY STEINBACHER IZOTERM
Pracownikom i Zarządowi firmy życzymy
dalszych sukcesów i dynamicznego rozwoju.
Niech będzie to źródłem satysfakcji i inspiracją do dalszych
dokonań na rynku budowlanym.
Redakcja miesięcznika
Izo-aktualności
NIK O WYDAWANIU POZWOLEŃ NA BUDOWĘ I UŻYTKOWANIE
BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
Kontrola NIK wykazała, że organy administracji architektoniczno-budowlanej
oraz nadzoru budowlanego nie zawsze
dbają o interes społeczny przy wydawaniu
pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie domów wielorodzinnych. Inwestorzy
nie zawsze mogą liczyć na równe traktowanie i jasne zasady postępowania. Także
powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego zaniedbują obowiązek rzetelnej kontroli zgodności z prawem i bezpieczeństwa
budowli przed wydaniem pozwolenia na jej
użytkowanie.
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę należy do zadań starosty jako organu
administracji architektoniczno-budowlanej.
Sprawuje on nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego
w trakcie przygotowania i realizowania
inwestycji.
Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego wykonują zadania w zakresie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Na tym etapie występuje ostatnia możliwość skontrolowania realizacji budowy
obiektu przed oddaniem go do użytku.
NIK sprawdził realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w sześciu urzędach dużych miast
oraz sześciu powiatowych inspektoratach
nadzoru budowlanego.
NIK stwierdził nieprawidłowości w interpretowaniu i egzekwowaniu przepisów
prawa budowlanego przez pracowników
urzędów miast, zajmujących się wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę
budynków wielorodzinnych.
Najważniejsze z nich dotyczyły:
»» stosowania niejednolitych kryteriów
oceny zamierzeń inwestycyjnych oraz różnego rozstrzygania spraw o podobnym
charakterze. Nieprawidłowości takie
wystąpiły w Warszawie i we Wrocławiu.
W Warszawie wydano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego
z częścią usługowo-biurową, gdy tymczasem nieruchomość ta miała być przeznaczona na wybudowanie tylko budynków
wielorodzinnych. We Wrocławiu natomiast
wydana decyzja o pozwoleniu na budowę
dla projektu budowlanego nie była zgodna
z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. NIK zauważa, że takie postępowanie może rodzić
10
podejrzenie korupcjogennej dowolności
postępowania,
»» naruszania zasady czynnego udziału
stron w postępowaniu – np. w Warszawie,
w przypadku czterech z 15 zbadanych
postępowań, inwestorzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się w sprawie zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (przy czym w uzasadnieniu wydanych
decyzji podawano informację o prawidłowym poinformowaniu stron o toczącym się
postępowaniu),
»» niewykonywania obowiązków nałożonych ustawą Prawo budowlane (co ogranicza skuteczność sprawowania nadzoru
budowlanego nad realizacją inwestycji).
Do najważniejszych stwierdzonych przez
NIK nieprawidłowości należą:
»» nieegzekwowanie od inwestora obowiązku dostarczenia kompletnej dokumentacji
oraz nierzetelne weryfikowanie prawidłowości składanych wniosków,
»» brak rzetelnej weryfikacji jakości użytych
materiałów budowlanych, szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego (obowiązek taki
nakładają przepisy prawa budowlanego),
»» niepodejmowanie efektywnych działań
mających na celu doprowadzenie sprawy do stanu zgodnego z prawem, mimo
stwierdzenia nieprawidłowości (PINB
w Krakowie),
»» nierzetelne monitorowanie wywiązywania się inwestorów z obowiązku wykonania
określonych robót po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie (PINB
w Poznaniu i w Krakowie). Takie zaniedbania pozbawiają powiatowych inspektorów
możliwości prawidłowego nadzorowania
i kontroli procesów budowlanych.
NIK zwraca uwagę, że skutki wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę
oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektów mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego wywierają istotny wpływ na ład
architektoniczny i poczucie praworządności
oraz bezpieczeństwa obywateli. Dodatkowo,
w ocenie NIK, niewykonywanie określonych
prawem obowiązków może ugruntować
wśród inwestorów przekonanie o niewydolności organów nadzoru budowlanego.
Dlatego NIK rekomenduje Ministrowi
Infrastruktury i Budownictwa wprowadzenie
rozwiązań systemowych, które wzmocnią
kadrowo i merytorycznie powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego. NIK zaleciła
– ustawa ustanowiła w tym zakresie konkretne wymagania, kierując się zasadą
partycypacyjnego charakteru rewitalizacji. MiB jest odpowiedzialne za ustawę
o rewitalizacji i na bieżąco obserwuje
postęp samorządów w uchwalaniu
kolejnych dokumentów wynikających
z ustawy. Przygotowany praktyczny komentarz do ustawy będzie pomocny w jej
stosowaniu.
Źródło: MIiB
MAREK NIECHCIAŁ NOWYM
PREZESEM URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
12 maja premier Beata Szydło powołała
Marka Niechciała na stanowisko Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Marek Niechciał jest z wykształcenia
ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2007–2008
był prezesem UOKiK. Od 2008 roku był
doradcą w Instytucie Ekonomicznym
Narodowego Banku Polskiego, a w latach
2007–2012 członkiem Rady Statystyki
przy Prezesie Rady Ministrów, w tym jej
wiceprzewodniczącym.
Był zastępcą dyrektora ds. gospodarczych Departamentu Komitetu Rady
Ministrów. Związany był również m.in.
z Urzędem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Pracował
w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem specjalizującym się w tematyce
ekonomicznej.
Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania oraz Wyższej Szkole
Informatyki Stosowanej i Zarządzania
pod auspicjami PAN.
Jest współautorem „Raportów o innowacyjności gospodarki Polski”, wydawanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz przygotowywanej
publikacji NBP „Innowacyjność polskiej
gospodarki”.
Prywatnie jego pasją jest lotnictwo.
Jest m.in. współorganizatorem spotkań
Polskiej Techniki Lotniczej.
Marek Niechciał zastąpił na tym stanowisku Adama Jassera, odwołanego z funkcji
21 stycznia br. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej.
Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem
Rady Ministrów.
Źródło: UOKiK
nr 6/2016
SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ O INWESTYCJACH
DOTYCZĄCYCH ELEKTROWNI
WIATROWYCH
Sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa
ona warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także ich
odległość od zabudowy mieszkaniowej.
Za ustawą głosowało 239 posłów, przeciw było 147, wstrzymało się 16. Projekt
był autorstwa posłów PiS.
Dotychczas instalacje te były lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych,
co powodowało konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż
urządzenia emitują hałas oraz niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują
wibracje i mogą stanowić bezpośrednie
zagrożenie dla życia lub zdrowia w przypadku awarii. Ustawa wprowadza m.in.
definicję elektrowni wiatrowej.
Zgodnie z ustawą, instalacje tego typu
będą mogły być lokalizowane wyłącznie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wiatrak
będzie można postawić w odległości nie
mniejszej niż 10-krotność jego wysokości
(wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych
Przy wydawaniu pozwoleń na budowę często nie jest brany pod uwagę interes społeczny – tak wynika z raportu NIK;
fot.: www.freeimages.com
także zmiany rozporządzenia dotyczącego
wzorów wniosków, m.in. wprowadzające
możliwość fakultatywnego prowadzenia
przez inspektoraty ewidencji w formie
elektronicznej.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
powinien zadbać o podniesienie jakości
nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem
przepisów prawa budowlanego oraz wydawaniem decyzji administracyjnych przez
powiatowe inspektoraty. Należy wprowadzić
obowiązkowe szkolenia dla pracowników,
obejmujące wydawanie decyzji w sprawie
obiektów mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.
Powiatowym inspektorom nadzoru
budowlanego NIK zaleca, aby przestrzegali
obowiązku zgłaszania do odpowiednich
organów samorządu zawodowego lub organów ścigania przypadki sporządzania
przez projektantów projektów niezgodnych
z przepisami prawa i normami technicznymi.
Oprac. na podstawie materiałów inf. NIK
REKLAMA
mcr Polylack W
mcr Tecwool F
natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych
i żelbetowych konstrukcji budowlanych na pożary standardowe,
system zapewnia także dobrą izolacyjność termiczną oraz akustyczną
mcr Isoverm 825
NOWO
SC
system wodnej farby pęczniejącej do zabezpieczeń
ogniochronnych konstrukcji stalowych na pożary standardowe
systemy przejść instalacyjnych (Dunamenti)
natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych
konstrukcji budowlanych na pożary węglowodorowe
Lider w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji budowlanych
nr 6/2016
www.mercor.com.pl
11
Izo-aktualności
NIK O NISZCZENIU DRÓG LOKALNYCH PRZY BUDOWIE
AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH
Drogi lokalne nie są odpowiednio chronione przed niszczeniem podczas budowy
autostrad i dróg ekspresowych – wykazała
kontrola NIK. Chociaż Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do kontraktów z wykonawcami robót
wymóg zawierania umów z samorządami
w celu ochrony i naprawy zniszczonych
dróg lokalnych, to później nie sprawdzała,
czy firmy zawierają takie porozumienia
oraz czy wywiązują się ze zobowiązań.
Samorządy w zasadzie nie wiedziały o możliwości zawarcia porozumienia
zabezpieczającego ich interesy w związku
z budową autostrad i dróg ekspresowych,
ponieważ ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ani większość oddziałów terenowych nie informowały o tym ani
o planowanych inwestycjach.
Zarządcy dróg lokalnych o szczegółach
budowy na swoim terenie dowiadywali się
najczęściej dopiero w momencie rozpoczęcia prac. W efekcie porozumienia były
zawierane z inicjatywy wykonawców i nie
zawsze zabezpieczały interesy samorządów.
Zarządcy dróg lokalnych często
zaniedbywali swoje obowiązki w kwestii realizacji podpisanych porozumień
z wykonawcami. Większość z nich nie
prowadziła systematycznych przeglądów
stanu technicznego dróg lokalnych, wykorzystywanych przy budowach. Nie zawsze
dokumentowali także stan dróg przed
zawarciem porozumienia, co utrudniało
realizację porozumień w kwestii naprawy
ewentualnych zniszczeń.
Obowiązek podpisywania porozumień
z samorządami w celu ochrony dróg
lokalnych wynika z treści kontraktów, które
GDDKiA zawiera z generalnymi wykonawcami robót. Zobowiązują one wykonawców
do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu
technicznego oraz naprawy uszkodzonych
dróg samorządowych, a także do zapewnienia środków na te cele.
Jest to szczególnie istotne w sytuacji
często złego stanu technicznego dróg
lokalnych, dodatkowo niszczonych przez
ciężki sprzęt i pojazdy dowożące materiały
budowlane. Procedury określone przez
GDDKiA pozwalają także na kontrolowanie
wykonawców inwestycji w zakresie zawierania porozumień z samorządami oraz ich
realizowania.
Jednak okazuje się, że Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
12
oraz objętych kontrolą sześć oddziałów
terenowych nie kontrolowały, czy firmy
budujące autostrady i drogi ekspresowe zawierają takie umowy z samorządami. Takie
kontrole wprowadzono do planu na 2016 r.
dopiero po kontroli NIK.
Samorządy nie są informowane
o szczegółach przedsięwzięć GDDKiA
realizowanych na ich terenie. Zarządcy
dróg lokalnych nie wiedzą więc, w jaki
sposób i kiedy w sąsiedztwie prowadzona
będzie inwestycja oraz które drogi będą
wykorzystywane do przewozu materiałów
budowlanych. Także oddziały terenowe
GDDKiA najczęściej nie powiadamiają
zarządców dróg lokalnych o konieczności wykorzystania dróg samorządowych
w związku z inwestycjami budowlanymi.
Nie informują też o zobowiązaniach firm
budujących autostrady czy drogi ekspresowe dotyczących ochrony i naprawy dróg
lokalnych.
Większość skontrolowanych samorządów (26 spośród 32) zawarło porozumienia
z wykonawcami odcinków autostrad i dróg
ekspresowych dotyczące sposobu korzystania z dróg lokalnych. Jednak w pięciu
przypadkach nie zabezpieczały one w pełni
interesów samorządów. Dopuszczały ruch
pojazdów nienormatywnych (tj. pojazdów
wymagających zezwolenia na przejazd
drogami) bez wymaganych ustawowo
odrębnych decyzji administracyjnych,
co jest naruszeniem prawa, a ponadto
pozbawia samorządy należnych z tego
tytułu rekompensat finansowych. Czterech
zarządców, którzy nie podpisali stosownych
porozumień, podjęło później działania, które miały na celu ochronę dróg samorządowych. W pozostałych dwóch przypadkach
wykonawcy odstąpili od korzystania z dróg
lokalnych, dlatego nie było konieczności
zawierania takich umów.
Samorządy często nie wywiązują się
z obowiązku prowadzenia kontroli stanu
technicznego dróg w toku trwających budów. Aż 62,5 proc. zarządców dróg nie wykonało takiej kontroli albo przeprowadzało
je w niepełnym zakresie lub nie na wszystkich drogach. Zaniedbania w dokumentowaniu stanu dróg samorządowych przed
ich eksploatacją podczas budowy odcinków
autostrad i dróg ekspresowych wystąpiły
u 25 proc. zarządców. Brak takich analiz
utrudnia realizację porozumień w kwestii
naprawy ewentualnych zniszczeń.
oraz obszarów szczególnie cennych
z przyrodniczego punktu widzenia
(np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów).
Ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego
w odległości mniejszej niż wyżej opisana,
jeśli pozwala na to miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Nowe
przepisy dotyczą elektrowni wiatrowych
o mocy większej niż 40 kW, czyli nie
obejmują mikroinstalacji.
Możliwa będzie również budowa domów
mieszkalnych w mniejszej odległości
od elektrowni wiatrowej niż wymagana,
jeżeli takie inwestycje są uwzględnione
w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji,
gdy takich dokumentów nie ma, gminy
będą miały 36 miesięcy na uchwalenie – na dotychczasowych zasadach
– planów miejscowych przewidujących
lokalizację budynków mieszkalnych.
W myśl ustawy nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które
nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace
niezbędne do prawidłowego użytkowania.
Ustawa prowadzi też do wzrostu opłat
za eksploatację wiatraków.
Ustawa trafi teraz do Senatu.
Źródło: www.sejm.gov.pl
FIRMA LS TECH-HOMES OTWORZYŁA
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
LS Tech-Homes SA to firma specjalizująca
się w produkcji płyt kompozytowych stosowanych do budowy domów i obiektów
przemysłowych. 20 maja spółka otworzyła w Studzienicach zakład produkcyjny
o powierzchni ponad 10 000 m2. Zatrudnienie znajdzie w nim 45 pracowników.
Od czerwca 2012 roku LS Tech-Homes
jest notowana na giełdzie NewConnect.
Głównym przedmiotem działalności
LS Tech-Homes obecnej na rynku
od 2009 roku jest produkcja i sprzedaż
ekologicznych, niezwykle wytrzymałych
płyt kompozytowych stosowanych w budownictwie. Mogą z nich powstawać
domy jedno- i wielorodzinne oraz budynki przemysłowe. W porównaniu
do innych płyt stosowanych w budownictwie te wytwarzane przez LS Tech-Homes
są hipoalergiczne, odporne na grzyby
i pleśń, mają wysoką odporność
na ogień i wytrzymują znacznie większe obciążenia niż ich standardowe
odpowiedniki. Firma planuje również
nr 6/2016
Najwyższa Izba Kontroli, dostrzegając
pilną potrzebę wyeliminowania zaniedbań
i poprawę ochrony dróg lokalnych, zwróciła
się do:
»» Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad o zwiększenie nadzoru nad realizacją kontraktów w zakresie ochrony dróg
samorządowych przy budowie autostrad
i dróg ekspresowych,
»» Głównego Inspektora Transportu Drogowego i Komendanta Głównego Policji
o wzmożenie kontroli dróg lokalnych w celu
eliminowania z ruchu drogowego przeciążonych pojazdów transportowych oraz nieposiadających odpowiednich zezwoleń
na przejazd pojazdów nienormatywnych,
»» właścicieli dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich o zwiększenie nadzoru
nad sporządzaniem planów sieci drogowej,
prowadzeniem aktualnej ewidencji dróg
oraz przeprowadzaniem i dokumentowaniem przeglądów ich stanu technicznego,
»» wojewódzkich inspektorów nadzoru
budowlanego i powiatowych inspektorów
nadzoru budowlanego o częstsze kontrolowanie zarządców dróg lokalnych w zakresie
realizacji wynikających z ustawy Prawo
budowlane obowiązków dotyczących
utrzymania dróg i obiektów inżynierskich
w pasie drogowym.
alphaproplus
system AlphaProPlus
do hydroizolacji części
podziemnych budynków
Oprac. na podstawie materiałów inf. NIK
SKANSKA PONOWNIE LIDEREM WŚRÓD PRACODAWCÓW
Z BRANŻY
nr 6/2016
realizowane na świecie od 2000 r., a w Polsce – od 2011 r. W tegorocznej edycji
w naszym kraju przebadano 8110 osób
w wieku od 18 do 65 lat. W zestawieniu
tym Skanska zajęła 1. miejsce w branży
pod względem atrakcyjności zatrudnienia.
Aż 49 proc. uczestników tego badania
chciałoby pracować w firmie Skanska.
W kwietniu wyniki badań, które zostały
przeprowadzone wśród menedżerów
oraz specjalistów, opublikowała także firma
Antal. Wskazują one, że najbardziej znaczący przy wyborze pracodawcy jest prestiż firmy, styl zarządzania, kultura organizacyjna
oraz innowacyjność. O przyznaniu tytułów
firmom zadecydowały głosy 3427 pracowników z całego kraju, reprezentujących
różne sektory rynku.
Wyniki szóstej edycji badania pokazują,
że po polskim rynku pracy porusza się pracownik świadomy swojej wartości i mający
oczekiwania względem pracodawcy. Duże
znaczenie dla potencjalnych pracowników
ma budowanie wizerunku na podstawie
faktycznych działań. Pracodawcy powinni
spojrzeć w tym samym kierunku co specjaliści i menedżerowie. Dla tych liczy się innowacyjność, warto więc zaszczepić ją nie
tylko jako element postawy biznesowej, ale
i jako realną strategię np. w obszarze naszych usług lub wewnątrz organizacji. Nie
tylko wesprze to pracodawców w przyciąganiu do swojej organizacji talentów, ale
i przyczyni się do poprawy sytuacji Polski
w skali makro – komentuje Artur Skiba,
prezes Antal i wiceprezes Stowarzyszenia
Agencji Zatrudnienia.
Oprac. na podst. materiałów inf. Skanska
Mieszanka betonowa jest wylewana bezpośrednio na ułożoną membranę AlphaProPlus, świeży beton
całkowicie zwilża warstwę włókniny, dzięki czemu po stężeniu betonu, powstaje trwałe, mechaniczne
połączenie membrany z betonem.
Połączenie zapobiega możliwości
migracji wody pomiędzy membraną AlphaProPlus a powierzchnią
stwardniałego betonu chronionej
konstrukcji.
„dzięki bezpośredniemu połączeniu betonu z membraną skracamy
czas wykończenia fundamentów”.
REKLAMA
Podczas gdy poszczególne firmy w rankingach najlepszych pracodawców odnotowują
wzrosty i upadki, Skanska nieprzerwanie
od kilku lat plasuje się w czołówce zestawień. W tym roku firma już po raz piąty
z rzędu zajęła pierwsze miejsce wśród
spółek z sektora „Nieruchomości, branża
budowlana” w rankingu Antal „Najbardziej
pożądani pracodawcy w opinii specjalistów
i menedżerów” oraz znalazła się na czele
branży w zestawieniu Randstad Awards
2016. Skanska została także uwzględniona
w pierwszej trójce firm w branży inżynieria/
IT w raporcie Polish trendence Graduate
Barometr, jako najwyżej notowana firma
budowlana.
Ostatnie tygodnie przyniosły firmie
Skanska aż trzy wyróżnienia w prestiżowych rankingach pracodawców na polskim
rynku. Firma znalazła się w zestawieniu
Polish trendence Graduate Barometr 2016,
gdzie zostało wyłonionych stu idealnych
pracodawców w naszym kraju. W branży
inżynieria/IT Skanska zajęła 3. miejsce
i była najwyżej notowaną spółką budowlaną. Badanie trendence Graduate Barometer
przeprowadzane jest wśród studentów.
W całej Europie bierze w nim udział
ponad 320 tys. studentów z 1000 uczelni
europejskich. W tegorocznej polskiej edycji
uczestniczyło ponad 20 tys. studentów,
którzy wybrali najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Skanska od lat prowadzi wiele
działań ukierunkowanych na studentów
i absolwentów uczelni wyższych.
Skanska znalazła się także na czele
firm z branży budowlanej w rankingu
Randstad Awards 2016. To największe
badanie dotyczące wizerunku pracodawców,
System AlphaProPlus do hydroizolacji podziemnych części budowli.
Oparty jest na materiale kompozytowym AlphaProPlus, membranie
wykonanej z modyfikowanego
rdzenia polietylenowego, laminowanego jednostronnie włókniną
polipropylenową, zapewniającą
w sposób trwały, całopowierzchniowe łączenie z mieszanką betonową.
Alpha Dam Sp. z o.o.
87-207 Dębowa Łąka 45, tel. 56 646 20 07
e-mail: [email protected]
www.alphadam.com
13
Izo-aktualności
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ETICS – RELACJA
11 i 12 maja 2016 roku
w Ożarowie Mazowieckim
odbyła się III Międzynarodowa
Konferencja ETICS – debata
na temat bieżących kwestii istotnych dla polskiego
i europejskiego rynku ociepleń.
W dorocznym forum, organizowanym przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemów Ociepleń
(SSO), wzięło udział 141 osób
z Polski, Belgii, Czech, Litwy,
Niemiec, Słowacji i Wielkiej
Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów
Brytanii.
Ociepleń; fot.: SSO
Wśród uczestników znaleźli
się przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego, producenci systemów ETICS i ich
komponentów, w tym wyrobów
termoizolacyjnych, reprezentanci placówek naukowych i badawczych oraz firm doradczych,
stowarzyszenia branżowe, jak
też fachowe media.
– Z satysfakcją stwierdzamy,
że konferencja, zainicjowana
Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (p.o.); fot.: SSO
przez nasze stowarzyszenie
przed dwoma laty, stała się
ważną płaszczyzną wymiany
wiedzy, doświadczeń, pomysłów i przemyśleń na temat
stanu obecnego i perspektyw
rynku ociepleń. W coraz
większym gronie wspólnie
poszukujemy najlepszych rozwiązań efektywnego wspierania
naszej branży, pamiętając
o jej znaczeniu dla rozwoju
gospodarczego Polski, nie tylko
ze względu na związaną z ocieRoman Sobczak, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa; fot.: SSO
pleniami oszczędność energii,
organów nadzoru rynku wyrobów budowlaale także w związku z liczbą miejsc pracy,
nych i ich praktycznych skutków dla produjaką generuje nasz sektor. Nie zapomicentów systemów ociepleń.
najmy też o komforcie codziennego życia,
Następnie Robert Geryło, wicedyrekz jakiego korzystają mieszkańcy i użytkowtor Instytutu Techniki Budowlanej (ITB),
nicy ocieplonych budynków, oraz o dobrow prelekcji na temat warunków projektoczynnym wpływie ociepleń na środowisko
wania i stosowania dodatkowych dociepleń
naturalne – powiedział Jacek Michalak,
przegród przeanalizował zakresy izolacyjprezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz
ności cieplnej ścian po przeprowadzeniu
Systemów Ociepleń.
dodatkowego docieplenia na istniejącym
Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny
oraz omówił zasady instalacji wtórnego
z udziałem ministra Jacka Szera, p.o. Główocieplenia.
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
Wolfgang Setzler, reprezentujący
dotyczący m.in. przyznanych od 1 stycznia
niemiecki Institut für Absatzforschung und
2016 roku nowych uprawnień kontrolnych
14
rozwijać produkcję wyrobów w technologii ­pultruzji, czyli wytwarzać tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
termoplastycznymi. Technologia ta jest
wykorzystywana głównie w górnictwie.
W zakładzie w Studzienicach znalazły się
dwie linie technologiczne: do produkcji
płyt kompozytowych oraz elementów wytwarzanych w technologii pultruzji. Praca
w ramach linii do produkcji płyt będzie
realizowana w systemie 3-zmianowym,
a linii pultruzji w 2-zmianowym. Łącznie
w zakładzie znajdzie zatrudnienie około
45 osób. Będą to zarówno pracownicy
hali produkcyjnej, jak i biurowi.
Lokalizacje pod otwierane przez nas zakłady odpowiadają długofalowym planom
firmy – mówi Leszek Surowiec, prezes
zarządu LS Tech-Homes SA. Spółka,
posiadając zakłady na południu (w Czechowicach-Dziedzicach i Studzienicach)
oraz na północy Polski (w czerwcu
otworzymy zakład w Koniecwałdzie) jest
infrastrukturalnie powiązana z wieloma
regionami Europy. Posiada ponadto
bardzo dobre warunki transportowe
do przewozu produktów drogą morską.
Źródło: LS Tech-Homes
PROTAN DOSTAWCĄ POKRYCIA
DACHOWEGO NOWEJ FABRYKI
ROLLS ROYCE
Firma Protan Polska dostarczyła materiały do budowy dachu nowego oddziału
Rolls Royce, powstającego w województwie podkarpackim. Ponad 12 tysięcy
m2 dachu zakładu, który wykona Balkar
Technology, zostanie pokryte specjalistyczną membraną dachową Protan SE
o grubości 1,5 mm.
Generalnym wykonawcą budowy jest Mostostal Gliwice z udziałem miejscowych
podwykonawców. Spółka Balkar Technology będzie odpowiedzialna za realizację
systemu dachowego z wykorzystaniem
membrany norweskiej firmy Protan.
– Membrana dachowa z gatunku Protan
SE to trwałe i odporne pokrycie dedykowane płaskim dachom eksponowanym.
Dzięki odporności na skrajne wahania
temperatur i promieniowanie UV jest
to idealny materiał do stosowania w tak
specyficznych realizacjach, jak zakłady
produkcyjne o wysokiej specjalizacji
– mówi Michał Miąsek, dyrektor zarządzający Protan Polska. – W przypadku
dachów wystawionych na działanie
wiatru bardzo ważne jest, aby materiały stosowane do jego pokrycia nie
były podatne na rozdarcia. Ten typ
nr 6/2016
kundenorientiertes Marketing, podkreślił
znaczenie prawidłowej instalacji jako
podstawowego wymogu do zapewnienia
trwałości i niezawodności systemów ETICS,
z wytrzymałością w czasie porównywalną
do czasu żywotności tynków, a więc nawet
ponad 50 lat. Omówił także proste metody
recyklingu ociepleń oraz wskazał, iż systemy ociepleń oszczędzają kilkakrotnie więcej
energii niż potrzeba do ich wyprodukowania.
Ralf Pasker, dyrektor zarządzający
European Association for ETICS (EAE),
omówił obowiązujące od początku roku
2016 w Niemczech zaostrzone regulacje
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
systemów ociepleń, jak również przedstawił status wciąż oczekujących na harmonizację norm dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego. Szef EAE poinformował,
iż Stowarzyszenie zwróciło się do Komisji Europejskiej o harmonizację testów
ogniowych dużej skali, które zdaniem EAE
powinny być konieczne do wystawienia deklaracji właściwości użytkowych systemów
ociepleń.
Paweł Sulik z Instytutu Techniki Budowlanej zreferował aktualne i planowane
wymagania przeciwpożarowe dla systemów
izolacji cieplnej z perspektywy doświadczeń
kierowanego przezeń Zakładu Badań Ogniowych ITB, stawiając tezę, iż rozprzestrzenianie ognia po ocieplonych elewacjach nie
stanowi w Polsce bardzo istotnego problemu, a jednym z czynników dających gwarancję bezpieczeństwa pożarowego jest
poprawa wykonawstwa.
Drugi dzień konferencji otworzyło wystąpienie Anny Panek, wicedyrektor Instytutu
Techniki Budowlanej, która opisała polski
system wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na tle systemu europejskiego, regulowanego rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011. Przedstawiła również nowe
przepisy krajowe ze znowelizowanej ustawy
o wyrobach budowlanych, wchodzące
nr 6/2016
Oprac. na podstawie materiałów inf. SSO
REKLAMA
Uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji ETICS;
fot.: SSO
w życie 1 stycznia 2017 roku, z okresem
przejściowym określonym na sześć miesięcy, do 30 czerwca 2017 roku.
Z kolei Birgitta Börner z Deutsches
Institut für Bautechnik (autorka pierwszej
Europejskiej Aprobaty Technicznej dla systemu ociepleń) przedstawiła doświadczenia
z rynku niemieckiego dotyczące nadzoru
nad rynkiem zharmonizowanych wyrobów
budowlanych, zgodnie z ustawodawstwem
europejskim, podając również zasady
działania organów nadzoru budowlanego
w Niemczech.
Zuzana Sternová, dyrektor instytutu
Technický a Skúšobný ústav Stavebný
w Bratysławie oraz szefowa słowackiego
stowarzyszenia producentów systemów
ociepleń, omówiła zaostrzenia wymagań
dotyczących ochrony cieplnej i ochrony
przeciwpożarowej budynków na Słowacji
i ich odbicie w warunkach wykonawstwa
systemów ETICS.
Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum w Katowicach,
podzielił się swoimi doświadczeniami z zakresu rewitalizacji obiektów poprzemysłowych oraz budownictwa energooszczędnego
i pasywnego, kładąc nacisk na wielowymiarowe korzyści związane z inwestowaniem
w budownictwo pasywne i energooszczędne
technologie.
Efekt energetyczny zastosowania
fotowoltaicznych fasad wentylowanych
w polskich warunkach klimatycznych,
na przykładzie dwóch eksperymentalnych
fasad fotowoltaicznych wykonanych na budynku Politechniki Łódzkiej, opisała w swej
prezentacji reprezentująca tę uczelnię
Dominika Knera.
Na zakończenie konferencji Anna
Sokulska z Instytutu Ekonomii Środowiska
określiła modernizację budynków jednorodzinnych w Polsce jako najważniejsze
wyzwanie na najbliższe 20 lat. Według
badań instytutu 70 proc., czyli 3,5 mln
domów jednorodzinnych w Polsce, ogrzewa
się przy użyciu węgla. Jednocześnie
budynki te są niewystarczająco lub w ogóle
nieocieplone. Prowadząc intensywną
modernizację budynków jednorodzinnych,
można więc znacząco poprawić jakość
powietrza, co zmniejszy zużycie energii, jak
też zniweluje problemy społeczne związane
z ubóstwem energetycznym.
Czwartą edycję Międzynarodowej Konferencji ETICS zaplanowano na 11–12 maja
2017 r.
15
Izo-aktualności
XVI FORUM TERMOMODERNIZACJA
Doroczne spotkanie Zrzeszenia Audytorów
Energetycznych, które odbyło się 12 kwietnia w Warszawie, poświęcone było audytom
energetycznym w przedsiębiorstwach
oraz efektywności energetycznej w budynkach. Dyskutowano na nim m.in. o planowanych zmianach w prawie i oceniano poziom
wdrożenia dyrektywny EPBD, dotyczącej
charakterystyki energetycznej budynków.
Zarząd zrzeszenia w uznaniu dla działalności
Macieja Robakiewicza – współzałożyciela
ZAE i współtwórcy idei corocznego Forum – nadał mu tytuł Honorowego Członka
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
W forum udział wzięło 150 uczestników
z całej Polski. Spotkanie podzielone było
na trzy sesje dotyczące problemów prawnych, technicznych i ekonomicznych.
Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach wynikają z wymogów zawartych
w Dyrektywie 2012/27/UE. Do polskiego
prawa wdroży je nowa ustawa o efektywności energetycznej. Do dyskusji nt. przygotowanych przez Ministerstwo Energii zmian
ustawy o efektywności energetycznej zaprosił Dariusz Heim, prezes ZAE, a w szczegóły wprowadził Arkadiusz Węglarz (ZAE,
KAPE, PW). O roli audytorów i zrzeszenia
we wdrażaniu tej ustawy mówili Maciej
Mijakowski (FPE, PW), Piotr Kukla (FEWE),
Andrzej Wiszniewski (ZAE, NAPE, PW)
oraz Jerzy Żurawski (ZAE, DAEiŚ).
Ocenę stanu wdrożenia dyrektywy EPBD
w Polsce i innych krajach UE wykonano
w ramach projektu ZEBRA. Zaprezentowała
ją Joanna Rucińska (NAPE, PW) i zwracała
szczególną uwagę na aktualny stan i propozycje zmian legislacyjnych w Polsce.
W drugiej sesji Maciej Robakiewicz (ZAE,
FPE) wskazywał, że podstawą do opracowania audytów energetycznych w przedsiębiorstwach może być norma PN-EN 16247
– Audyty energetyczne, która definiuje audyty i określa ich zakres i procedurę sporządzania w odmienny sposób niż dotychczas
obowiązujące akty prawne.
Możliwości poprawy efektywności
energetycznej w przemyśle omówił Łukasz
Sajewicz (Viessmann). Wskazywał on
na możliwości wykorzystania źródeł energii
odnawialnej, takich jak kolektory słoneczne
i pompy ciepła, a nawet silniki Stirlinga,
oraz tłumaczył, jak je łączyć z konwencjonalnymi źródłami energii. Doświadczenia
w realizacji audytów energetycznych
w małych i średnich przedsiębiorstwach
zaprezentował Marek Amrozy (NAPE).
16
Omówił m.in. jak identyfikować przyczyny
wysokiego zapotrzebowania na energię
i podał przykłady możliwych usprawnień.
Doświadczenia z testu ciśnieniowego
wielkokubaturowego budynku magazynowego firmy Amazon zaprezentowali Adam
Ostrowski i Jan Kalisz (Progress Energy).
Wskazywali oni na zalety tej metody, jako
narzędzia do szybkiej identyfikacji strat
ciepła w wyniku nadmiernej i niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego
do budynków. Możliwości wykorzystania
energii odnawialnej w budynkach omówili
Ryszard Wnuk i Bartłomiej Asztemborski
(KAPE). Zaprezentowali m.in. systemy OZE
zintegrowane z bryłą obiektu oraz wolnostojące i możliwości magazynowania energii.
Trzecia sesja była poświęcona systemom
wsparcia poprawy efektywności energetycznej. Ofertę i plany Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
omówił Edward Kolbusz (NFOŚiGW).
Aktualną ofertę BOŚ finansowania działań
na rzecz efektywności energetycznej
– m.in. nowy preferencyjny „Kredyt EKO
Inwestycje” dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz instrumenty w ramach
współpracy z wojewódzkimi funduszami
– przedstawiła Iwetta Markiewicz (BOŚ).
Program finansowania rozwoju zrównoważonej energii w Polsce – PolSEFF – omówił Jerzy Piszczek. To program stworzony
przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
w celu podnoszenia efektywności energetycznej oraz zwiększania zastosowania OZE
w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Poinformował on, iż jest przygotowywany
nowy program PolREFF, przeznaczony
dla budownictwa mieszkaniowego. Z kolei
międzynarodowy program EE-METAL poprawy efektywności energetycznej w MŚP
z branży przemysłu metalowego i maszynowego omówił Andrzej Gołąbek (AUiPE
w Łodzi).
W podsumowaniu prezes ZAE Dariusz
Heim zwracał uwagę na nową rolę audytora
energetycznego – to nie tylko doradca, ale
też koordynator poprawy efektywności
energetycznej. Różnorodność zagadnień
podczas audytów energetycznych przedsiębiorstw powoduje, że analizy są nietypowe
i skomplikowane, co wymaga ustawicznego
pogłębiania wiedzy i wymiany informacji
oraz doświadczeń w środowisku audytorów
energetycznych.
Waldemar Joniec
membrany, zbrojony specjalną dzianiną
poliestrową, zapewnia bezpieczeństwo
w tym zakresie – podkreśla.
Nowy zakład brytyjskiego koncernu Rolls
Royce specjalizować się będzie w wytwarzaniu produktów dla pełnej gamy
samolotów cywilnych, od odrzutowców
dyspozycyjnych po komercyjne samoloty
szerokokadłubowe.
– Klienci, którzy wybierają nasze rozwiązania, mogą cieszyć się wytrzymałością
i długotrwałą jakością. Cieszymy się,
że Protan Polska może stale wzbogacać
swoje wieloletnie doświadczenie w branży
dzięki współpracy z tak renomowanymi
kontrahentami – dodaje Michał Miąsek.
Protan Polska to oddział norweskiej
grupy przemysłowej. Jest światowym
liderem w zakresie technologii i produkcji membran dachowych. Opracowuje
i produkuje na bazie membran systemy
dachowe, systemy wentylacyjne i tkaniny
techniczne.
Źródło: Protan Polska
SCHÖCK UDOSTĘPNIŁ KALKULATOR
LINIOWYCH MOSTKÓW CIEPLNYCH
Dzięki dostępnemu na stronie
www.psi.schoeck.de/isokorb kalkulatorowi w prosty i profesjonalny sposób możemy obliczać strumień ciepła, temperaturę
powierzchni oraz wartości liniowego
współczynnika przenikania ciepła Ψ.
Mostki cieplne mogą wystąpić w miejscach, w których niewłaściwie połączono
elementy izolacyjne lub źle ocieplono
połączenia elementów konstrukcyjnych. Przyczyną powstawania mostków
cieplnych jest niewystarczająca grubość
warstwy izolacji termicznej.
Na potrzeby architektów i projektantów
firma Schöck uruchomiła na swojej
stronie internetowy program przeznaczony do obliczania złożonych kryteriów
izolacyjności termicznej.
Kalkulator umożliwia analizowanie
powstawania mostków cieplnych w kilku
krokach. W oparciu o analizę danych
potrzebnych do konstruowania budynków,
nowy kalkulator PSI oblicza czynniki
przepływu ciepła, czynniki izotermiczne,
czynniki temperaturowe, temperaturę
powierzchni oraz wartość liniowego
współczynnika przenikania ciepła Ψ.
Otrzymany wynik daje wszystkie informacje niezbędne do uzyskania szczegółowej
analizy mostków termicznych. Dane te
potrzebne są w pracy architektów, inżynierów oraz fizyków budowli.
Źródło: Schöck
nr 6/2016
Składamy
S E R D E C Z N E
G R A T U L A C J E
i wyrażamy słowa uznania z okazji
20-LECIA DZIAŁALNOŚCI
FIRMY REMMERS
Pracownikom i Zarządowi życzymy realizacji założonych
celów, odważnych i innowacyjnych pomysłów oraz samych
sukcesów w przyszłości.
Redakcja miesięcznika
Wywiad
ROCKWOOL: NIE MA ALTERNATYWY
DLA WEŁNY
Rozmowa z Andrzejem Kielarem – prezesem zarządu Rockwool Polska
Rozmawia Jarosław Guzal
Jednym z powodów naszego spotkania
jest otwarcie nowej linii produkcyjnej
w Cigacicach. Co można o niej powiedzieć?
Nowa linia jest najnowocześniejszą,
a jednocześnie największą pojedynczą
instalacją do produkcji wełny skalnej
na świecie. Moce produkcyjne tej linii
to około 120–130 tysięcy ton rocznie.
W praktyce oznacza to, że nasza pozycja
poprawi się, jeżeli idzie o jakość produktów i strukturę kosztów. Będziemy
mogli dostarczać większą ilość produktów
oczekiwanych przez klientów, głównie
z uwagi na poprawę różnego rodzaju
parametrów użytkowych. W ostatnich
latach mamy do czynienia ze wzrostem
wymagań technicznych. Obecnie jesteśmy
w trakcie trzystopniowego podwyższania wymogów izolacyjności przegród,
związanego z warunkami technicznymi.
Jesteśmy w przededniu kolejnego kroku,
który nastąpi 1 stycznia 2017, co dla nas
oznacza, że albo będziemy mieć do czynienia z bardzo dużym wzrostem grubości
izolacji, albo będziemy musieli częściowo
ten wzrost wynikający z zaostrzonych
warunków kompensować poprzez lepsze
parametry termiczne. A ta nowa linia
będzie zapewniać między innymi właśnie
lepsze parametry termiczne.
Czyli, jak rozumiem, w przypadku asortymentu firmy będzie się to przekładało
na obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła λ?
Tak, do pewnego stopnia. Zawsze jest
to bowiem oczywiście gra pomiędzy dwoma
parametrami, czyli pomiędzy wartościami
termicznymi a parametrami mechanicznymi. I to będzie poprawa dwojakiego rodzaju.
Mówiąc w skrócie, będziemy w stanie
albo osiągać lepsze właściwości termiczne
przy podobnych parametrach mechanicznych, albo przy tych samych parametrach
termicznych być znacznie lepsi jeśli chodzi
o parametry mechaniczne.
18
Andrzej Kielar – prezes zarządu Rockwool Polska; fot.: Rockwool
Kiedy rozmawialiśmy trzy lata temu,
mówił Pan, że w zakresie λ już niewiele da się zrobić. Czy to jest wciąż
aktualne?
Jest to wciąż aktualne. Jeżeli byśmy
popatrzyli na to, gdzie byliśmy trzy lata
temu, a gdzie jesteśmy dzisiaj, to te
różnice wcale nie są takie duże. I można
powiedzieć, że to samo dotyczy wszystkich
uczestników rynku, czy to wełnianego,
czy piankowego. Oczywiście, przez cały
czas postępuje pewnego rodzaju rozwój
produktów, natomiast, jak powiedziałem już trzy lata temu, to nie są zmiany
rewolucyjne. I z tym należy się też liczyć
w perspektywie kolejnych lat.
Jaka w opinii firmy Rockwool będzie
przegroda budowlana w roku 2021, kiedy to już ostatecznie zostaną zaostrzone
przepisy?
Zdecydowanie będziemy zmierzać w stronę
około 20 cm izolacji, oczywiście w przypadku, kiedy będziemy mówić o izolacji dwuwarstwowej, czyli w układzie ściana nośna
plus izolacja. Oczywiście różnie to wygląda
w zależności od kraju, ale na przykład
w Niemczech obserwujemy bardzo duży
wzrost rynku ścian z pustaków, które
są wypełniane wełną. W Polsce na razie nie
widzimy takiej tendencji, ale to może się
zmienić. Należy się spodziewać, że całkowita grubość przegrody, która będzie spełniać
wymagania, będzie oscylowała w granicach
40–50 cm, niezależnie od zastosowanej
technologii.
Do tego wątku wrócimy, ale chciałbym
jeszcze porozmawiać o nowej linii. Jaki
będzie profil produkcji w jej przypadku?
Jeżeli chodzi o profil produkcji, to będzie
on dość wyspecjalizowany i będzie dotyczył
produktów do systemów ETICS i do dachów
płaskich.
W ostatnich latach dużo słyszało się
o kolejnych inwestycjach w Cigacicach,
Małkini i w Czechach. Czy nowa linia
oznacza już koniec inwestycji?
Coś do zrobienia jeszcze zostało. Widzę
przynajmniej jeden duży projekt, który jest
przed nami. Natomiast zdecydowana większość tego procesu, który sobie założyliśmy,
powiedzmy, 10 lat temu, został zrealizowany. W tej chwili mamy dwie bardzo nowoczesne fabryki w Polsce i centrum izolacji
technicznych w Czechach, które obsługuje
cały nasz region. A poza tym, w każdej
z fabryk prowadzimy jakąś specjalistyczną
produkcję, która nas uniezależnia od se-
nr 6/2016
zonowości. Pod tym względem ten ogólny
plan inwestycyjny jest w 90 procentach
zrealizowany.
W materiałach na temat tej linii
wyczytałem, że dzięki niej poprawi się
trwałość produkowanych tam wyrobów.
Sama trwałość pozostanie na takim
poziomie, jak jest, w mojej opinii trudno
sobie bowiem wyobrazić materiał izolacyjny, który jest trwalszy od wełny. Chodzi
raczej o to, że w tej chwili pracujemy nad
tym, żeby zaoferować rynkowi oficjalną
gwarancję trwałości na kilkadziesiąt lat
w zakresie różnego rodzaju parametrów.
Jesteśmy w trakcie przygotowywania takiej
gwarancji.
Jaki okres będzie obejmować ta nowa
gwarancja?
30 lat. Ten okres opieramy na wynikach
przeprowadzonych przez nas badań
oraz obserwacji, jak zachowują się
produkty, które zostały zastosowane kilkadziesiąt lat temu, na przykład na dachach
płaskich.
Czy oparcie profilu produkcji
na dachach płaskich oznacza, że w tym
segmencie spodziewacie się tendencji
wzrostowej?
Na podstawie obserwacji rozwoju rynku
panujących na nim w ostatnich latach
różnego rodzaju tendencji spodziewamy
się wzrostu w sektorze dachów płaskich.
Wydaje się, że Polska i okoliczne rynki
są nadal atrakcyjnym miejscem dla rozwoju inwestycji przemysłowych. Nie spodziewamy się natomiast znaczącego wzrostu
liczby inwestycji komercyjnych typu centra
handlowe. Myślę, że tutaj boom mamy
już za sobą. Jeśli natomiast chodzi o duże
realizacje, to obserwujemy dwa efekty.
Pierwszy: duże koncerny nadal inwestują
w Polsce. Oprócz tego mamy potężne inwestycje na Słowacji i na Węgrzech. Każda
z tych inwestycji niesie ze sobą dużo
kooperacji. I gdyby policzyć powierzchnię
dachów powstałych w wyniku inwestycji
kooperantów, to jest ona często większa
niż powierzchnia samej „głównej” inwestycji. Drugi element to reinwestycje, czyli
firmy, które pojawiły się w Polsce kilka,
kilkanaście lat temu, a teraz w znaczący
sposób zwiększają swoje moce produkcyjne w naszym regionie, bo w większości
są zadowolone z funkcjonowania tutaj.
Swoją drogą, ta nowa linia w Cigacicach
jest dobrym przykładem tego zjawiska.
To jest dokładnie ten sam efekt.
nr 6/2016
A czy w przypadku systemów ETICS,
które będą produkowane na nowej linii,
jesteście zadowoleni z tego, jak rozwija
się ten rynek w Polsce?
Z tego nie jesteśmy do końca zadowoleni. Myślę, że w tym segmencie rozwój
mógłby być zdecydowanie szybszy. Rynek
ETICS-owy rozwija się stosunkowo wolno.
Myślę, że w tym zakresie obecny rok może
być przełomowy. Już widzimy, że następuje
pewne przyśpieszenie. Natomiast ostatnie
dwa, trzy lata, które dla nas nie były złe,
dla wielu okazały się niezadowalające.
Obecnie w tej specjalności mamy jedno
wielkie pytanie: renowacje. W tej chwili
możemy powiedzieć, że rynek renowacyjny
rozwija się całkiem przyzwoicie, biorąc
pod uwagę, że praktycznie w ogóle nie
jest wspierany przez państwo. Wspólnoty
czy spółdzielnie mieszkaniowe są praktycznie zdane na siebie i na kredyty komercyjne.
I patrząc na to, jak duża jest skala prac
w tym zakresie, można powiedzieć, że robią
świetną robotę. Natomiast wsparcia ze strony państwa nie ma praktycznie wcale. Już
niedługo zaproponujemy rynkowi systemy,
które będą mogły zostać wykorzystane
przy docieplaniu już docieplonych elewacji.
Wydaje nam się, że jest to rynek, który
się otwiera. W latach 90. ubiegłego wieku
mieliśmy do czynienia z pierwszą falą
dociepleń, które pod bardzo wieloma względami nie były idealne, zarówno jeśli chodzi
o grubości izolacji, jak i użytą chemię.
Nadszedł moment, gdy będziemy musieli
się przymierzyć do poprawy tych izolacji.
Generalnie jest to złożone zagadnienie,
ponieważ w przypadku nakładania
ocieplenia na ocieplenie na z reguły źle
wykonanej powierzchni instalujemy drugą, teoretycznie już dobrą. Tak naprawdę z technicznego punktu widzenia jest
to sytuacja niezbyt komfortowa.
To prawda.
Z drugiej strony nie jest to chyba łatwa
sytuacja dla zarządców budynków, prezesów spółdzielni itp. Muszą oni przekazać mieszkańcom informację, że to,
co robiono 10–15 lat temu i co dopiero
przestali spłacać, jest źle wykonane
i w zasadzie kwalifikuje się do zerwania.
Oczywiście rozumiem tę swego rodzaju
barierę psychologiczną. Jednak świat idzie
do przodu, wymagania idą do przodu,
w związku z czym jest to po prostu pewnego rodzaju element rozwoju. Wymagania
stawiane wtedy odpowiadały wiedzy, którą
zarówno władze spółdzielni, jak i władze
kraju miały 15 lat temu. Dzisiaj wyznaczane są nowe standardy, choćby w warunkach technicznych, i trzeba je brać pod
uwagę.
Wspomniał Pan, że nie jest zadowolony
z rozwoju rynku ETICS w Polsce. O jakiej sferze rozwoju Pan mówi: technika,
jakość, ilość?
Myślę, że w każdej sferze, zaczynając
od ilości dociepleń. Drugi element to kwestia jakości, gdzie nadal mamy do czynienia
z bardzo wyraźną wolną amerykanką, z brakiem nadzoru, brakiem nacisku na stosowanie rozwiązań systemowych. W gruncie
rzeczy w Polsce bardzo wiele mówi się
o systemach, natomiast się ich nie egzekwuje. I to jest przekleństwo naszego rynku.
W przypadku przetargów wszystko wygląda
fantastycznie, natomiast praktyka w dużej
liczbie projektów wygląda inaczej niż teoria.
Jakość stosowanych rozwiązań oczywiście
idzie do przodu, ulega poprawie, natomiast
w porównaniu z rynkami sąsiednimi mimo
wszystko mamy w Polsce prawdziwą przepaść jeżeli chodzi o standardy.
Rozmawiamy parę dni po opublikowaniu
projektu zmian w WT. Jak Pan skomentuje ich treść i proponowane zmiany?
Mogę się odnieść do tego, jak wygląda sytuacja w porównaniu z naszymi sąsiadami.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ogniowe,
zdecydowanie odstajemy od rozwiązań,
jakie są wyznaczane przede wszystkim
na rynku wiodącym pod tym względem,
czyli w Niemczech, a również w Czechach. W Polsce ciągle mamy do czynienia
z podejściem „jakoś to będzie”. I jakoś
to będzie do momentu, kiedy zdarzy się coś
tragicznego. Obserwujemy pożary, gdzie
lepsze zabezpieczenia zdecydowanie przyczyniłyby się do ograniczenia strat materialnych, a czasami również strat związanych
ze zdrowiem i życiem ludzi. Mamy nadzieję,
że przynajmniej częściowo pójdziemy śladem rynków bardziej zaawansowanych pod
względem standardów i techniki.
W projekcie są zapisy o konieczności
stosowania izolacji niepalnych w budynkach wysokich. Mowa jest chyba również o konieczności stosowania opasek
niepalnych w strefy międzykondygnacyjne. Mówię chyba, bo jest to zapis dość
skomplikowany.
Myślę, że jest za wcześnie, żeby wyrokować, jak to będzie wyglądać. Natomiast
z naszego punktu widzenia każdy sposób
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
19
Wywiad
szczególnie na elewacjach, jest dobry.
Stosowanie na budynki wysokie izolacji
niepalnych jest uzasadnione. Rzeczywiście, kolejnym rozwiązaniem, które może
wchodzić w grę, są pasy zabezpieczające
przed rozprzestrzenianiem się pożaru
na poszczególnych kondygnacjach. Jest
to rozwiązanie stosunkowo nowe, mające
nie więcej niż 5 lat, ale wynika z wieloletnich doświadczeń z różnych rynków.
Optymalnie byłoby, gdyby całość izolacji
była niepalna. Natomiast biorąc pod uwagę realia rynkowe, wydaje się, że to jest
swego rodzaju kompromis pomiędzy
dążeniem do rzeczywistego bezpieczeństwa a wymogami, nazwijmy to, ekonomicznymi. I wydaje mi się, że rozwiązania
niemieckie i czeskie są stosunkowo bliskie
tego optymalnego kompromisu.
Rozmawialiśmy już na temat ETICS, ale
nie wspominaliśmy o technologii fasad
wentylowanych, która w Polsce, w mojej
ocenie, coraz lepiej się rozwija.
Zdecydowanie tak. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, rozwiązania ETICS-owe
przez bardzo wielu architektów traktowane
są jako coś nudnego. I w dużym stopniu
tak rzeczywiście jest. Natomiast w wypadku elewacji wentylowanych różnorodność
rozwiązań jest ogromna. I są one coraz
częściej zarówno wykorzystywane przez
projektantów, jak i jest akceptowane przez
inwestorów. Pozwala to po prostu wyróżnić
budynek na tle innych. Cały czas mamy
nadzieję, że będziemy mieć do czynienia
z elewacjami łączonymi: wentylowanymi
i ETICS-owymi. Jak na razie jest to obserwowane dość rzadko, ale wydaje się,
że tendencja może się zmienić. Jeżeli chodzi o fasady wentylowane, to w tej dziedzinie mamy rozwiązanie dwukanałowe.
Po pierwsze, jesteśmy oczywiście obecni
na rynku jako dostawcy izolacji. A po drugie, mamy również własne okładziny, czyli
Rockpanel, i w dziedzinie ich zastosowania
również zaobserwowaliśmy przez ostatnie
lata bardzo dynamiczny wzrost.
Jaki segment aktualnej oferty firmy
rozwija się najlepiej?
Najbardziej dynamiczny rozwój obserwujemy w wentylacji i klimatyzacji. Widzimy
bardzo wyraźną tendencję, że zarówno budynki nowe, jak i remontowane, realizowane są w standardzie klimatyzacji i wentylacji, niedającym się porównać z tym, który
mieliśmy jeszcze kilka lat temu. Między
innymi właśnie dlatego zainwestowaliśmy
w Bohuminie w produkcję przede wszyst-
20
kim otulin dla tej części rynku, a w najbliższym czasie chcemy pokazać rozwiązania,
które znacząco poszerzą zakres stosowania
wełny w zastosowaniach technicznych.
W przypadku izolacji wentylacji i klimatyzacji mamy bowiem do czynienia z bardzo
poważnym problemem pożarowym, który
w ostatnich latach narasta, a wiąże się
to z nie do końca prawidłowymi deklaracjami jakościowymi wyrobów przez
niektórych producentów. Jestem przekonany, że taka sytuacja otwiera przed nami
wielką szansę na to, żeby mocniej zaistnieć
na rynku izolacji technicznych.
Wyczytałem, że firma Rockwool jest
w trakcie tworzenia globalnej strategii
działania. Czy jest ona już gotowa?
W tej chwili mamy w grupie tak zwany
program transformacji, który został ogłoszony kilka miesięcy temu. Ma on na celu
znaczącą poprawę zyskowności firmy,
która jej umożliwi bardziej dynamiczny
rozwój w najbliższych latach. Pierwsze
efekty tego programu już są widoczne;
w zeszłym tygodniu zostały nawet ogłoszone na giełdzie kopenhaskiej i spotkały
z bardzo pozytywną reakcją rynku. Jest
to oczywiście element myślenia krótkoterminowego. Myślenie długoterminowe
narzuca konieczność przygotowania nowej
strategii dla grupy. Jesteśmy w trakcie jej
tworzenia. Myślę, że będzie ona gotowa
pod koniec tego roku i wtedy zapewne
zostanie ogłoszona.
W czym widzi Pan największe zagrożenie dla zwiększenia obrotów firmy?
Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi
o najbliższe kilka lat, jestem nastawiony dość optymistycznie. Wydaje
mi się, że będziemy mieć do czynienia
ze znaczącym wzrostem całego rynku,
więc wszystko wskazuje na to, że pod tym
względem jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie
widzę na horyzoncie jakichś ogromnych
zagrożeń.
Jak wygląda kwestia cen materiałów
izolacyjnych? Nie od dziś wiadomo,
że w Polsce są one mocno wyżyłowane.
Rynek polski pozostaje pod względem
cenowym daleko w tyle za innymi rynkami,
niekoniecznie tylko Europy Zachodniej.
I dotyczy to nie samej wełny, ale generalnie wszystkich izolacji. Dlatego mamy
do czynienia z rynkiem skrajnie konkurencyjnym, gdzie jakiekolwiek ruchy cenowe
są bardzo trudne. Ale to nie oznacza,
że nie będziemy próbować uzyskać takich
poziomów, które dla są nas satysfakcjonujące. Kwestia konkurencyjności tego rynku
jest znana od lat, myślę więc, że tutaj nic
nowego się nie wydarzy.
A te próby zwiększania cen jak się zwykle kończą? Zapewne nie raz już to się
działo.
Tutaj nie ma złotej zasady, która pasuje do każdej sytuacji. Naszym celem
na pewno jest dostarczanie na rynek
produktów i rozwiązań, które są konkurencyjne, a na konkurencyjność składa się
bardzo wiele różnych czynników. Nie jest
to wyłącznie cena. Ona oczywiście odgrywa dużą rolę, ale nie do pominięcia jest
również serwis, dostarczona informacja,
badania. No i oczywiście certyfikaty, które
w wielu przypadkach my posiadamy, a nie
posiadają ich inni producenci. W wypadku różnego rodzaju bardzo specyficznych,
nietypowych rozwiązań poziomy cenowe
są zupełnie inne niż wtedy, kiedy mówimy
o najbardziej typowym produkcie, który
jest dostarczany przez 40 różnych dostawców.
Czy w ramach grupy Rockwool rozważane jest rozszerzenie działalności
na przykład na inne materiały izolacyjne? Wiele firm na tym rynku dywersyfikuje swój profil i zajmuje się nowym
asortymentem. Z kolei Rockwool pozostaje w tym względzie na swój sposób
konserwatywny.
To jest kwestia filozofii funkcjonowania.
Można podchodzić do tego w ten sposób,
że firma rozwija się poprzez dołączanie
nowych segmentów, nowych rozwiązań,
nowych obszarów działalności. Można się
również rozwijać w taki sposób, że specjalizujemy się w produktach z określonego
obszaru i jesteśmy w tym najlepsi. Bardzo
często oba sposoby rozwoju są ze sobą
sprzeczne. Rockwool od zawsze chce być
najbardziej innowacyjnym i najbardziej
znaczącym producentem wełny skalnej.
Natomiast nie wykluczamy włączenia
do obszaru naszego zainteresowania różnego rodzaju rozwiązań komplementarnych.
Nie jest więc wykluczone, że w naszej
nowej strategii pojawią się rozwiązania,
które będą uzupełniać ofertę związaną
z produkcją wełny. Jednak na pewno wełna
pozostanie głównym obszarem działalności.
Czyli nie będzie tworzenia alternatywy
dla wełny?
Nie ma sensu tworzenia alternatywy
dla czegoś, co praktycznie jest optymalne.n
nr 6/2016
Płyty dachowe ROCKWOOL
– sprawdzone rozwiązania do izolacji dachów płaskich
Skalna wełna ROCKWOOL stosowana jako izolacja dachów jest rozwiązaniem
sprawdzonym w praktyce. Wykorzystywana od wielu lat na różnych obiektach,
od najbardziej prestiżowych, wielkich, nietypowych i skomplikowanych
po standardowe, niewielkie budynki usługowe, handlowe, produkcyjne
i mieszkalne stała się synonimem pewności i trwałości.
Wysoką pozycję zawdzięcza unikatowemu zestawowi właściwości, które
sprawiają, że skalna wełna ROCKWOOL
to izolacja, która chroni potrójnie:
termicznie, ogniowo i akustycznie,
przynosząc korzyści wszystkim zaangażowanym na etapie projektowania,
wykonawstwa, użytkowania, a nawet
następującej po nim rozbiórce.
Firma ROCKWOOL Polska, dzięki
właśnie zakończonym, ogromnym
inwestycjom, wprowadziła nową, kompleksową ofertę izolacji stropodachów
płaskich o bardzo dobrych parametrach.
Ochrona cieplna
Rozwiązania izolacji płaskich dachów z zastosowaniem skalnej wełny
ROCKWOOL pozwalają spełnić wymagania dotyczące izolacyjności przegród
zewnętrznych. W tabeli 1 podano
rozwiązania, w przypadku których
spełnione są wymagania dotyczące
współczynnika U dla dachów płaskich
obowiązujące od 2014, 2017 oraz 2021 r.
Dzięki dokładności wymiarowej płyt
ze skalnej wełny ROCKWOOL i ich włóknistej strukturze (ścisłość przy legania)
nawet w rozwiązaniach jednowarstwowych unika się mostków termicznych.
Bywa to trudne do uzyskania w przypadku sztywnych wyrobów, w dodatku
podatnych na odkształcenia w temperaturze kilkudziesięciu stopni, do jakich
nagrzewa się dach w zwykły słoneczny,
letni dzień. Wełna skalna ROCKWOOL
nie tylko bardzo dobrze izoluje, ale
również zachowuje swoje właściwości
termiczne przez lata. W odróżnieniu
od wielu innych materiałów jej współczynnik przewodzenia ciepła nie pogarsza się z czasem, bo nie zależy od zawartości gazów spieniających, które
z czasem ulatniają się i są zastępowane
przez powietrze. Dzięki temu izolacyjność dachu w chwili wbudowania jest
taka sama jak przez kolejne kilkadziesiąt lat eksploatacji obiektu.
Duża pojemność cieplna skalnej
wełny ROCKWOOL sprawia, że obiekty
nią izolowane wolniej nagrzewają się
latem. Ponadto bezwładność reakcji
na zmiany temperatury i zdolność
akumulacji ciepła skutkuje zmniejszeniem całorocznego zapotrzebowania
na ciepło do ogrzewania w stosunku
do rozwiązań o identycznej izolacyjności, ale mniejszej pojemności cieplnej.
Bezpieczeństwo pożarowe
Wszystkie płyty dachowe ze skalnej
wełny ROCKWOOL: HARDROCK MAX,
MONROCK MAX E, ROCKFALL (SP),
ROCKFALL (KSP), ROCKFALL (KD),
Kliny Dachowe i bloczki trapezowe mają
najwyższą klasę reakcji na ogień, czyli
są niepalne. Klasa reakcji na ogień
(Euroklasa A1) stanowi element
Firma ROCKWOOL oferuje kompleksowe
rozwiązania do izolacji stropodachów
płaskich.
oznakowania CE i można ją znaleźć
na etykietach wyrobów ROCKWOOL.
Przekrycia z izolacją ze skalnej wełny ROCKWOOL są klasyfikowane jako
BROOF (t1), czyli nierozprzestrzeniające
ognia według PKN-CEN/TS 16459:2014,
Oddziaływanie ognia zewnętrznego
na dachy i pokrycia dachowe – Rozszerzone za stosowa nie wyników
badań według CEN/TS 1187. Pokrycia zewnętrzne z pap lub układu pap,
membran dachowych, które uzyskały
klasyfikację BROOF (t1) na warstwach
izolacji cieplnej z wełny skalnej
­HARDROCK MAX lub MANROCK MAX E
mogą być stosowane bez potrzeby wykonywania dodatkowych badań.
Klasyfikacja w zakresie odporności
ogniowej dachów/przekryć związana
Tabela 1. Grubość izolacji ze skalnej wełny ROCKWOOL pozwalająca spełnić Warunki Techniczne dotyczące współczynnika
przenikania ciepła dachów nad pomieszczeniami ogrzewanymi o temperaturze > 16°C
Element
UC max aktualne
UC max 2014
UC max 2017
UC max 2021
Dachy
0,25 W/(m2·W)
0,20 W/(m2·W)
0,18 W/(m2·W)
0,15 W/(m2·W)
HARDROCK MAX (λ = 0,040 W/(m·K))
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
130 mm
130 mm
HARDROCK MAX (λ = 0,040 W/(m·K))
MONROCK MAX E (λ = 0,038 W/(m·K))
50 mm
100 mm
50 mm
140 mm
50 mm
160 mm
50 mm
200 mm
Tabela 2. Klasa odporności ogniowej przekrycia dachowego z izolacją ze skalnej wełny
ROCKWOOL na podłożu z blachy trapezowej
Poziom
Klasa odporności
wykorzystania
ogniowej
obciążenia
warstwowego
blachy
przekrycia
trapezowej
dachowego1)
q(q, S)/q1
Grubość warstwy
izolacji płyt ze skalnej
wełny w układzie
dwuwarstwowym
MONROCK MAX E,
HARDROCK MAX
Grubość warstwy
izolacji płyt ze skalnej
wełny w układzie
dwuwarstwowym
HARDROCK MAX,
HARDROCK MAX
REI 15
80%
≥ 40 mm + ≥ 40 mm
REI 30 – REI 45
63%
≥ 50 mm + ≥ 50 mm
REI 60
50%
–
≥ 100 mm + ≥ 50 mm
1) kąt nachylenia przekrycia dachu 0–15°. Źródło: Instytut Techniki Budowlanej – Klasyfikacja w zakresie
odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych 1984/16/R79NP
jest z pożarem rozwiniętym. Pokazuje,
jak długo w warunkach pożarowych
dach/przekrycie zachowuje: nośność
– R, szczelność ogniową – E, izolacyjność – I. W tabeli 2 przedstawiono
klasy odporności ogniowej przekrycia
dachowego z izolacją ze skalnej wełny
ROCKWOOL. Poszczególne elementy
tego przekrycia to:
n hydroizolacja – folia dachowa PVC,
TPO, FPO, EPDM lub papa asfaltowa
w układzie jedno- albo dwuwarstwowym lub blacha stalowa,
miedziana, aluminiowa, tytanowocynkowa,
n termoizolacja – płyty
ze skalnej wełny HARDROCK MAX,
­MONROCK MAX E grubości i liczbie
warstw zgodnym z tabelą 2,
n paroizolacja – folia PE lub paroizolacja samoprzylepna,
n stalowa blacha trapezowa.
Tabela 3. Szacunkowy wskaźnik izolacyjności akustycznej dachu płaskiego, w którym
zastosowano najnowsze rozwiązania oferowane przez firmę ROCKWOOL
Opis rozwiązania
Przekrój
poprzeczny
Szacunkowy
wskaźnik
izolacyjności
akustycznej
Rw(C;Ctr) [dB]
– membrana PVC
– HARDROCK MAX gr. 50 mm
+ MONROCK MAX E gr. 200 mm
– folia PE
– blacha trapezowa T153 gr. 0,75 mm
44 (–2; –7)
–
–
–
–
46 (–1; –6)
membrana PVC
HARDROCK MAX gr. 130 mm + 130 mm
folia PE
blacha trapezowa T153 gr. 0,75 mm
– 2×papa
– HARDROCK MAX gr. 50 mm
+ MONROCK MAX E gr. 200 mm
– paroizolacja samoprzylepna
– blacha trapezowa T153 gr. 0,75 mm
49 (–2; –7)
–
–
–
–
2×papa
HARDROCK MAX gr. 130 mm + 130 mm
paroizolacja samoprzylepna
blacha trapezowa T153 gr. 0,75 mm
50 (–3; –8)
– membrana PVC
– HARDROCK MAX gr. 130 mm + 130 mm
– welon szklany + BLOCZEK
TRAPEZOWY ROCKWOOL
– folia PE
– blacha trapezowa perforowana
T153/0,75/ 9,7%
47 (–2; –6)
– 2×papa
– HARDROCK MAX gr. 130 mm + 130 mm
– welon szklany + BLOCZEK
TRAPEZOWY ROCKWOOL
– paroizolacja samoprzylepna
– blacha trapezowa perforowana
T153/0,75/ 9,7%
49 (–2; –7)
Dachy ze skalną wełną ROCKWOOL
w odróżnieniu od przekryć zawierających izolacje o klasie reakcji na ogień
C, D lub E, nie wymagają dodatkowych
elementów uszczelniających i specjalnych rozwiązań detali, co w projektowaniu i wykonawstwie odpornych ogniowo
przekryć zawierających komponenty
palne jest kłopotliwe, pracochłonne,
jednak niezbędne w celu spełnienia
warunków uzyskania klasyfikacji.
Produkty ROCKWOOL nie tylko
w żaden sposób nie przyczyniają się
do rozwoju pożaru (co jest warunkiem
uzyskania klasy A1), ale dzięki wysokiej
odporności termicznej włókien zwiększają odporność ogniową wszystkich
przekryć, w które są wbudowane.
Izolacyjność akustyczna
stropodachów płaskich
Duża masa, włóknista struktura
o otwartych porach oraz sprężystość
włókien to trzy czynniki mające decydujący wpływ na bardzo dobrą charakterystykę akustyczną wyrobów ze skalnej
wełny ROCKWOOL. Dzięki nim wełna
skutecznie tłumi dźwięki i poprawia
izolacyjność przekryć dachowych
(tabela 3).
Dodatkowym atutem jest innowacyjna struktura produktów dachowych
ROCKWOOL (utwardzona warstwa
wierzchnia). Tego rodzaju budowa,
której skutkiem jest różna charakterystyka ośrodków akustycznych poszczególnych warstw wyrobu, powoduje
dodatkowe osłabienie fali akustycznej,
a tym samym jeszcze skuteczniejsze
wytłumienie dźwięków. Jest to bardzo
ważne, szczególnie w sytuacji, gdy potrzebne jest odizolowanie pomieszczeń
w budynku od hałaśliwego otoczenia
(lotniska, drogi itp.) oraz sąsiedztwa,
a także ochrona przed hałasem dobiegającym z wnętrza obiektu, np. produkcyjnego. Izolacyjność akustyczną
dachu płaskiego można też zwiększyć, stosując specjalne rozwiązania,
np. dodatkowe wkładki/folie w warstwie
izolacji lub wypełnienie trapezowymi
bloczka mi ze skalnej wełny ROCKWOOL
pustych przestrzeni przekrycia.
n
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.
www.rockwool.pl
Przegląd
OKNA ENERGOOSZCZĘDNE
Okno FTT U8 Thermo
Opis produktu
Okno dachowe FTT U8 Thermo to nowatorskie, superenergooszczędne okno
przeznaczone do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Jest
to najbardziej energooszczędne okno
dachowe dostępne na rynku z pojedynczym pakietem szybowym.
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła okna wynosi
Uw = 0,58 W/(m2·K). Okno FTT U8 Thermo
sprzedawane jest w komplecie z kołnierzem
uszczelniającym z dodatkową termoizolacją
EHV-AT Thermo. Trzykomorowy pakiet szybowy osadzony jest w specjalnie zaprojektowa-
nej ramie skrzydła. Nowatorska konstrukcja
okna zapewnia dużą oszczędność energii
cieplnej.
FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, faks: 18 444 03 33
infolinia 800 100 052
[email protected], www.fakro.pl
fot.: FAKRO
Okno FPP-V U5 preSelect
Opis produktu
Okno dachowe o wysokich walorach użytkowych posiadające dwie oddzielone od siebie
funkcje otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową. Polecane do budynków, w których
szczególny nacisk położony jest na oszczędność energii cieplnej. Oddzielone od siebie
funkcje otwierania skrzydła zapewniają
stabilność oraz zwiększają bezpieczeństwo
użytkowania.
Cechy szczególne
Okno wyposażone w superenergooszczędny
dwukomorowy pakiet szybowy U5. Współczynnik przenikania ciepła okna wynosi
Uw = 0,97 W/(m2·K).
FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, faks: 18 444 03 33
infolinia 800 100 052
[email protected], www.fakro.pl
fot.: FAKRO
Okna do dachów płaskich DEF
Opis produktu
Okno ma innowacyjny pakiet szybowy, który
charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami energooszczędnymi i nowoczesnym wyglądem. Może być ono wykonane
w dowolnym rozmiarze w zakresie od 60×60
do 120×220 cm. Pozwala to na wymianę
istniejących naświetli, często o niestandardowych wymiarach, które nie spełniają obecnych
wymagań termoizolacyjnych.
Cechy szczególne
Okno dostępne jest z trzyszybowym pakietem DU6 lub czteroszybowym, pasywnym
pakietem DU8. Współczynnik przenikania
ciepła U dla okna z pakietem DU8 wynosi
0,76 W/(m2·K) wg EN 12567-2, co pozwala
na stosowanie go w budynkach energooszczędnych i pasywnych. Dzięki specjalnie zaprojektowanym kształtom profili, okna do płaskich
dachów charakteryzują się do 16% większą powierzchnią przeszklenia w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, zapewniając odpowiednią
ilość naturalnego światła w pomieszczeniu.
FAKRO Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 444 04 44, faks: 18 444 03 33
infolinia 800 100 052
[email protected], www.fakro.pl
fot.: FAKRO
Przegląd okien energooszczędnych
24
nr 6/2016
VELUX GZL 1051
brycznie przygotoOpis produktu
wane do montażu
Unowocześnione okno
nowoczesnego steobrotowe z nową szybą
rowania elektryczzapewnia jeszcze lepsze paranego, niewidocznemetry izolacyjne. Wykonane
go po zamknięciu.
z wysokiej jakości sosny, lamifot.: VELUX POLSKA
Wąskie profile
nowanej warstwowo, impregnookienne, lepszy dowanej i lakierowanej. Przeznastęp światła. 3. klasa przepuszczalności poczone do montażu w dachach o nachyleniu
wietrza okna chroni przed wiatrem i zimnym
15–90°, w każdym rodzaju pokrycia, samopowietrzem, a wytrzymała hartowana szyba
dzielnie lub w zestawach. Zawias obrotowy
zewnętrzna przed żywiołami. Uchwyty do łaumożliwia obrót skrzydła o 180°, co ułatwia
twego montażu rolet i żaluzji w systemie
mycie zewnętrznej szyby od wewnątrz.
Pick&Click®. Do wyboru dwa poziomy monDwie wersje otwierania: u góry aluminiowy
uchwyt otwierający lub ocynkowana klamka
tażu: standardowy lub obniżony. 20-letnia
otwierająca w dolnej części skrzydła (typ B).
gwarancja przy montażu z ramą izolacyjną
Okno z górnym systemem otwierania faBDX i po rejestracji na stronie internetowej.
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła Uw:
1,3 W/(m2·K). Wydajna wentylacja – dwustopniowa (typ B) lub zintegrowana z uchwytem
otwierającym, wyposażona w wymienny filtr
powietrza zapobiegający przedostawaniu się
kurzu i owadów.
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel.: (22) 33 77 000, faks: (22) 33 77 090
e-mail: [email protected], www.velux.pl
VELUX GLL 1055
drewna łączonego
Opis produktu
z wysokoizolacyjDrewniane okno obrotowe
nym tworzywem
z innowacyjną konstrukcją
EPS. 4. klasa
ThermoTechnology™, przeznaprzepuszczalności
czone do montażu w dapowietrza okna
chach o nachyleniu 15–90°,
chroni przed
w każdym rodzaju pokrycia,
fot.: VELUX POLSKA
wiatrem i zimnym
samodzielnie lub w zestawach.
powietrzem,
Zawias obrotowy umożliwia
dzięki systemowi uszczelek obwiednioobrót skrzydła o 180°, co ułatwia mycie
wych na skrzydle. Wydajna wentylacja
zewnętrznej szyby od wewnątrz. Okno
– dwustopniowa (typ B) lub zintegrowana
ma dwie wersje otwierania: u góry aluz uchwytem otwierającym wyposażona
miniowy uchwyt otwierający lub w dolnej
w wymienny filtr przeciw kurzowi i owadom.
części skrzydła ocynkowana klamka
Uchwyty do łatwego montażu rolet i żaluzji
otwierająca (typ B). Okno z górnym systew systemie Pick&Click®. Do wyboru dwa
mem otwierania fabrycznie przygotowane
do montażu nowoczesnego sterowania
poziomy montażu: standardowy lub obnielektrycznego, niewidocznego po zamkniężony. 20-letnia gwarancja przy montażu
ciu. Wąskie profile okienne, lepszy dostęp
z ramą izolacyjną BDX i po rejestracji
światła i bardzo dobre parametry izolacyjne
na stronie internetowej.
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła Uw:
1,3 W/(m2·K). Dla okien montowanych z kołnierzem EDJ do obniżonego montażu i ramą
izolacyjną BDX F – Uw: 1,2 W/(m2·K). Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni
przed żywiołami, zaś klejona szyba wewnętrzna to zabezpieczenie przed odłamkami szkła
w razie stłuczenia. Dodatkowo szyba ma klasę
antywłamaniową P2A i chroni przed hałasami
zewnętrznymi.
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel.: (22) 33 77 000, faks: (22) 33 77 090
e-mail: [email protected], www.velux.pl
VELUX GLU 0055
w wymienny filtr
Opis produktu
zapobiegający
Drewniano-poliuretanowe
przedostawaniu się
okno obrotowe w kolorze
kurzu i owadów.
białym z innowacyjną konstrukOtwierane uchwytem
cją ThermoTechnology™, przew górze skrzydła, ale
znaczone do montażu w dana dowolnym etapie
chach o nachyleniu 15–90°,
użytkowania można
w każdym rodzaju pokrycia,
fot.: VELUX POLSKA
domontować klamkę
samodzielnie lub w zestawach.
na dole lub system
Zalecane do kuchni i łazienki.
sterowania elektrycznego. 4. klasa przeW konstrukcji zastosowano wysokoizolacyjny
puszczalności powietrza okna chroni przed
materiał EPS, zaś rdzeń z drewna modyfikowiatrem i zimnym powietrzem dzięki systewanego termicznie został pokryty ciśnieniowo
mowi uszczelek obwiedniowych na skrzydle.
odpornym na wodę poliuretanem. Naroża
Uchwyty do łatwego montażu rolet i żaluzji
okna są gładkie i bez połączeń, przez co nie
w systemie Pick&Click®. Do wyboru dwa
gromadzi się na nich wilgoć, kurz i brud.
Zawias obrotowy umożliwia obrót skrzydła
poziomy montażu: standardowy lub obniżoo 180°, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby
ny. 20-letnia gwarancja przy montażu wraz
od wewnątrz. Aluminiowy uchwyt zintegroz ramą izolacyjną BDX i po rejestracji na strowany jest z klapą wentylacyjną, wyposażoną
nie internetowej.
Cechy szczególne
Współczynnik przenikania ciepła Uw:
1,3 W/(m2·K). Dla okien montowanych z kołnierzem EDJ do obniżonego montażu i ramą
izolacyjną BDX F – Uw: 1,2 W/(m2·K). Wytrzymała hartowana szyba zewnętrzna chroni
przed żywiołami, zaś klejona szyba wewnętrzna to zabezpieczenie przed odłamkami szkła
w razie stłuczenia. Dodatkowo szyba ma klasę
antywłamaniową P2A i chroni przed hałasami
zewnętrznymi.
VELUX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34, 02-255 Warszawa
tel.: (22) 33 77 000, faks: (22) 33 77 090
e-mail: [email protected], www.velux.pl
Przegląd okien energooszczędnych
nr 6/2016
25
System okien ENCORE
fot.: DOBROPLAST FABRYKA OKIEN
Przegląd
Opis produktu
Nowatorski 4-komorowy system
ENCORE z wkładami docieplającymi ma bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, dzięki
czemu okno ENCORE nadaje się
do zastosowania w budownictwie pasywnym. Okno ENCORE
jest dostępne w klasycznej
bieli oraz szerokiej gamie oklein
drewnopodobnych. Standardowe wyposażenie okna: okucie
Winkhaus ActivePilot, 2 punkty
antywyważeniowe, stopniowany
uchył lub mikrowentylacja do wyboru, blokada
obrotu klamki w pozycji uchylnej, podnośnik
skrzydła (wślizgowy), zawias z hamulcem,
szklenie 4/16A/4 TPS Ug = 1,1, wzmocnienie stalowe, ocynkowane otwarte. Standard
podwyższony
HS: wyposażenie
okna standard
oraz szkło z ciepłą
ramką, element
DUO (blokada
położenia klamki
w pozycji uchylnej
i rozwieranej
oraz podnośnik
palcowy), wypełnienie dolnego
wrębu okuciowego ościeżnicy,
uszczelnienie – EPDM‚ kolor szary lub czarny.
Cechy szczególne
Maksymalny współczynnik przenikania
ciepła: Uw = 0,62 W/(m2·K) (przy pakiecie
Ug = 0,3 W/m2·K). System okien ENCORE
wykonany jest z najwyższej jakości profili PVC
o głębokości zabudowy 80 mm. Profil okna
wypełniony jest wkładami docieplającymi
w celu zapewnienia jeszcze lepszej termoizolacji. Szyby zespolone o szerokości do 48 mm.
DOBROPLAST FABRYKA OKIEN Sp. z o.o.
Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów
www.dobroplast.pl
Okno PIXEL
Opis produktu
Nowatorski system PIXEL jest pierwszym
tego typu produktem na europejskim rynku.
Idealnie wpisuje się w najnowsze trendy
w nowoczesnym projektowaniu budynków.
Cechą charakterystyczną okna jest niższe złożenie profili PVC oraz ich nowoczesny kształt
bez żadnych zaokrągleń. Zaprojektowana
specjalnie do tego modelu klamka o kwadratowym kształcie podkreśla prosty i elegancki
profil okna. Dodatkowo jej centralne położenie
nadaje oknu harmonijny charakter pasujący
zarówno do minimalistycznych wnętrz, jak
i bardziej spektakularnych aranżacji.
Cechy szczególne
Idea nowego rozwiązania polega na zminimalizowaniu bariery słonecznej, czyli uszczupleniu
profilu okna oraz zwiększeniu tym samym
fot.: OKNOPLAST
prezentują wysoki
poziom zaawansowania. Konstrukcja
nowego profilu
daje możliwość
szklenia pakietów szybowych:
bezpiecznych i antywłamaniowych.
powierzchni szyby, przy zastosowaniu tafli
szybowych o maksymalnej przejrzystości.
PIXEL ma smukłe i eleganckie 6-komorowe
profile ramy i skrzydła wykonane w klasie
A o szerokości zabudowy 70 mm. Dzięki
takiej budowie okna, do pomieszczenia wpada
do 22% więcej światła słonecznego.
Pomimo smuklejszych profili okiennych, parametry techniczno-użytkowe systemu PIXEL
OKNOPLAST Sp. z o.o.
Ochmanów 117, 32-003 Podłęże
tel.: 12 279 71 71, faks: 12 279 71 72
[email protected], www.oknoplast.com.pl
Okno obrotowe RotoQ-4
Opis produktu
Drewniane okno RotoQ
z prostym montażem
„na klik” to najnowsza
propozycja dla tych, którzy szukają nowoczesnych
produktów do budowy
domu. Okno wyróżnia
się wysokim komfortem
obsługi dzięki ergonomicznej klamce umieszczonej u góry. Taki sposób
otwierania ułatwia dostęp
do okna oraz daje więcej
możliwości dowolnej
aranżacji wnętrza. RotoQ oferuje wysoką termoizolację w standardzie Uw= 1,2 W/(m2·K)
oraz 4. najwyższą klasę przepuszczalności
powietrza.
fot.: Roto Okna Dachowe
Cechy szczególne
Oś obrotu w połowie. Wygodna obsługa
za pomocą ergonomicznej klamki u góry okna.
Nowoczesny kolor antracyt metallic oraz ob-
niżony montaż sprawiają, że okno idealnie
pasuje do wszystkich pokryć dachowych.
Bezawaryjne użytkowanie na lata zapewnia
15-letnia gwarancja na pęknięcia okuć, ram
i szyby (szyba zewnętrzna ze szkła hartowanego na skutek gradobicia).
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.
ul. Lubelska 104
21-100 Lubartów
Przegląd okien energooszczędnych
26
nr 6/2016
Przegląd
ROZWIĄZANIA
DO IZOLACJI AKUSTYCZNYCH
Pianka typu K
izolacji akustycznej w budownictwie, przemyśle
i instalacjach wentylacyjnych. Specjalna struktura
komórek zamkniętych pozwala osiągać izolacyjność
akustyczną do 40 dB. Skuteczność została potwierdzona
badaniem w laboratorium
akustycznym. Pianka typu K jest
materiałem odpornym na wilgoć,
nie wchłania też zapachów.
.p
fot.: Bitmat
l
Opis produktu
Pianka wygłuszająca
typu K wykonana jest
z wodoodpornej zamkniętokomórkowej gumy.
Samogasnąca, nietworząca
płonących kropli oraz nierozprzestrzeniająca ognia.
Materiał jest wolny od pyłu
i włókien oraz metali ciężkich, formaldehydu, kadmu
i ołowiu. Dzięki temu nadaje
się do użycia w przestrzeni publicznej – w budynkach użyteczności publicznej,
jak szpitale, biurowce i hotele. Pianka została
zaprojektowana z myślą o najskuteczniejszej
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się elastycznością, wysoką gęstością i niską ceną. Występują wersje
bez kleju, samoprzylepne oraz z aluminium.
Długość: 4–75 m. Dostępne grubości: 3, 6,
10, 13, 16, 19, 25, 32, 50 mm.
Bitmat.pl
Biuro handlowe:
ul. Okólna 26a, 05-270 Marki k. Warszawy
tel. 22 674 00 20, 507 465 105
[email protected], www.bitmat.pl
Guma antywibracyjna typu G
Opis produktu
Uniwersalny granulat gumowy do izot.pl
lacji antywibracyjnych i ochrony
itma
t.: B
o
f
przed hałasem stosowany
w budownictwie oraz przemyśle. Gumy typu G2 i G3 nadają się do wszystkich zastosowań, w których wymagane jest
tłumienie drgań i dźwięków. Maty
gumowe tłumią wibracje oraz izolują
od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Guma może być także używana
jako dylatacje poziome i pionowe ścian, sufitów
oraz na stropach i pod drewnianymi legarami.
Dostępne są również połączone granulaty gumy
i korka. Wierzchnia warstwa jest odporna
700–1000 kg/m3 oraz odpornością
na wilgoć, Długość: 5–20 m. Dostępne
grubości: 2–10 mm.
na zarysowania
oraz ma powłokę
antypoślizgową. Najlepsze
efekty uzyskuje się dobierając
odpowiednią gęstość i grubość maty
gumowej do określonego rodzaju hałasu.
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się wysoką masą,
niską ceną, bardzo wysoką gęstością:
Bitmat.pl
Biuro handlowe:
ul. Okólna 26a, 05-270 Marki k. Warszawy
tel. 22 674 00 20, 507 465 105
[email protected], www.bitmat.pl
Opis produktu
Aku-Płyta to materiał izolacyjny z wełny mineralnej szklanej
do stosowania w systemach tzw. lekkiej zabudowy – jego
wymiary (grubość i szerokość płyt) odpowiadają wysokości
profili stalowych oraz ich standardowemu rozstawowi. Aku-Płyta już od grubości 75 mm charakteryzuje się
100% pochłanianiem dźwięku, czyli αW = 1.
Doskonałe parametry akustyczne pozwalają na uzyskanie wysokich parametrów
izolacyjności akustycznej przegród budowanych wznoszonych przy wykorzystaniu
Aku-Płyty.
Cechy szczególne
Grubość: 50, 75, 100, 120 i 150 mm.
Deklarowany współczynnik przewodzenia
fot.: Saint-Gobain
Construction Products
Polska
Aku-Płyta
ciepła: λD = 0,037 W/(m·K). Klasa reakcji
na ogień A1.
Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o., marka Isover
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice
Biuro Doradztwa Technicznego:
[email protected]
800 16 31 21 (bezpłatna infolinia)
www.isover.pl, www.najlepszeizolacje.pl
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych – maty, materiały ścienne
nr 6/2016
27
Przegląd
K-FONIK ST GK
Opis
Produkt wykonany z pianki kauczukowej
oraz gumy niespienionej łączy w sobie
cechy izolacji termicznej i akustycznej.
Przeznaczony do ochrony przed hałasem
w budownictwie, urządzeniach, instalacjach wentylacyjnych oraz sanitarnych.
Może być także stosowany w przemyśle
stoczniowym, kolejowym i samochodowym.
Dostępny również
w wersji
fot.: K-Flex Polska
tem kanalizacyjny (badanie przeprowadzone
dla systemu Geberit PE 110×4,3).
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką
izolacyjnością akustyczną. Reakcja na ogień:
B-s3,d0. Ciężar: 4,4 kg/m2 (K-Fonik ST GK
072). Współczynnik przewodzenia ciepła λ:
0,036 W/(m·K). Wymiary: 1000×2000 mm.
ka
.:
fot
x
Fle
ls
Po
K-
samoprzylepnej. Zastosowanie produktu
K-Fonik ST GK 072 powoduje znaczne
obniżenie hałasu generowanego przez sys-
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81–154 Gdynia
tel. 63 288 02 00, faks 63 288 0 36
[email protected], www.k-flex.pl
K-FONIK GK
Opis
Izolacja akustyczna wykonana z niespienionego kauczuku o wysokiej gęstości przeznaczona
do ochrony przed hałasem w budownictwie,
urządzeniach, instalacjach wentylacyjnych
oraz sanitarnych. Pasy dylatacyjne K-Fonik
służą do fizycznego oddzielania konstrukcji
szkieletowej w zabudowie lekkiej od ogólnej
konstrukcji budynku. Znajdują zastosowanie także jako
fot.: K-Flex Polska
materiał dylatujący
warstwę płyt g-k
od szkieletu sufitu
podwieszanego
w pomieszczeniach o dużym
natężeniu hałasu. Mogą być
ponadto zastoso-
fot.: K-Flex Polska
może być również stosowany w przemyśle
stoczniowym, kolejowym i samochodowym.
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się bardzo wysoką
izolacyjnością akustyczną. Reakcja na ogień:
B-s3,d0. Grubość: 2–4 mm. Gęstość:
min. 2000 kg/m3. Ciężar: 4–8 kg/m2. Wymiary: 1000×2000 mm, zwoje 25 lub 50 m.
wane jako dylatacja (pozioma/pionowa) ścian
wznoszonych z użyciem tradycyjnych materiałów, jak cegła, pustak czy bloczek. Takie pasy
używane są także jako warstwa pośrednia
między legarami drewnianymi a podłogą w budynkach o konstrukcji drewnianej. Produkt
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81–154 Gdynia
tel. 63 288 02 00, faks 63 288 0 36
[email protected], www.k-flex.pl
K-FONIK 160–240
Opis
Produkt, który łączy cechy izolacji termicznej oraz materiału dźwiękochłonnego. Ma
elastyczną, otwartą strukturę i dlatego jest
tak skuteczny w pochłanianiu energii aku-
fot.: K-Flex Polska
Cechy szczególne
Produkt charakteryzuje się unikalną, gradientową strukturą o zmiennej gęstości.
­Reakcja na ogień: C-s3,d0. Grubość:
10–50 mm. Gęstość: 160–240 kg/m3.
­Wymiary: 1000×2000 mm.
fot.: K-Flex Polska
stycznej. Służy jako samodzielna warstwa
lub jako warstwa uzupełniająca na właściwej
izolacji akustycznej, np. K-Fonik GK. Takie
rozwiązanie jest stosowane np. przy budowie
maszyn i urządzeń oraz w rurociągach przemysłowych.
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81–154 Gdynia
tel. 63 288 02 00, faks 63 288 0 36
[email protected], www.k-flex.pl
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych – maty, materiały ścienne
28
nr 6/2016
K-FONIK FIBER P
fot.: K-Flex Polska
Opis
Akustyczna mata pochłaniająca, która łączy
cechy izolacji termicznej oraz materiału dźwiękochłonnego. Produkt ma sprężystą, otwartą
strukturę włóknistą i dlatego jest tak skuteczny
w pochłanianiu energii akustycznej. Służy
jako samodzielna warstwa lub jako warstwa
Cechy szczególne
Produkt o lekkiej, otwartej sprężystej strukturze.
Łatwo dostosowuje się do przestrzeni, w której
jest umieszczony. Reakcja na ogień: B-s2,d0.
Grubość: 10–50 mm. Gęstość: 40 kg/m3
(±10%). Wymiary: 1000×2000 mm.
fot.: K-Flex Polska
uzupełniająca na właściwej izolacji akustycznej, np. K-Fonik GK. Takie rozwiązanie jest
stosowane np. w budownictwie ogólnym
do poprawy izolacyjności akustycznej ścian,
podłóg i sufitów oraz przy budowie maszyn
i urządzeń.
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81–154 Gdynia
tel. 63 288 02 00, faks 63 288 0 36
[email protected], www.k-flex.pl
TC-417 niepalny natrysk izolacji akustycznej
fot.: Derowerk
Opis produktu
Wełna szklana TC-417 instalowana jest
metodą natrysku. Pozwala uzyskać ciągłą
warstwę dźwiękochłonną na powierzchniach
stropów i ścian. Idealnie dopasowuje się
do izolowanych powierzchni o dowolnych
kształtach. Charakteryzuje się najwyższą klasą
akustyczną i trwałą przyczepnością. Skutecznie tłumi pogłos w pomieszczeniach. Materiał
Klasa reakcji na ogień: A1. Produkt
dopuszczony jest do stosowania
w ­pomieszczeniach klasy A i B,
tj. przeznaczonych na stały i okresowy
pobyt ludzi.
do stosowania na podłożach z betonu, stali,
aluminium, ceramiki, drewna i materiałów
drewnopochodnych.
Cechy szczególne
Kolor materiału: biały. Materiał można malować. Klasa akustyczna: A.
Współczynnik pochłaniania dźwięku:
αw = 1,00 już dla grubości warstwy 5 cm.
Derowerk FHU Zbigniew Białas
www.tc-417.pl
PROMOCJA
.com.pl
nr 6/2016
29
Przegląd
AKU-PRTM
Opis produktu
Nowatorska, innowacyjna (kompozytowa) izolacja akustyczna oraz termiczna
do ścian, podłóg i sufitów. Materiał chroni
zarówno przed dźwiękami powietrznymi,
jak i uderzeniowymi. Właściwości materiału zostały potwierdzone badaniami, także przez niezależne instytucje jak CNBOP
oraz PZH. Właściwe użycie materiału jako
dodatkowa okładzina ścienna lub sufitowa
gwarantuje znaczne zwiększenie izolacyjności
powietrznej zarówno ścian lekkich, jak i ścian
ciężkich (murowanych). Izolacja AKU-PRTM
może być mocowana na dwie sprawdzone
metody montażu: mechaniczną z użyciem
stelaża oraz poprzez klejenie do izolowanej
przegrody. Metoda klejona połączona z fachowym wykonawstwem zapewnia osiągnięcie
lepszych wyników pod względem izolacyjności
STIC
fot.:
COU
MA A
Cechy szczególne
Szeroki wybór grubości (od 3 do nawet
100 mm) oraz wymiarów pozwala na użycie
AKU-PRTM nie tylko w budownictwie, ale także
w przemyśle jako izolacja przeciwhałasowa
i antywibracyjna obudów i korpusów maszyn
lub zabezpieczenie towaru w transporcie przed
uszkodzeniem. AKU-PRTM jest produktem
proekologicznym.
JECT
PRO
APA
akustycznej. Duża gęstość materiału pozwala
na oszczędność miejsca ze względu na niedużą grubość dodawanej okładziny. W stosunku
do innych rozwiązań stosowanych na rynku
zyskujemy oszczędność miejsca, nawet
trzykrotnie, oraz poprawę izolacyjności, która
może sięgać do 27 dB.
APAMA ACOUSTIC PROJECT
ul. Legnicka 148, 42-200 Częstochowa
tel./faks: 34 366 62 86 wew. 22
tel. kom. 66 77 66 100
[email protected], www.apama.pl
IC PROJEC
A ACOUST
fot.: APAM
Opis produktu
Izolacja akustyczna służąca do zwalczania
dźwięków uderzeniowych o ogromnej skuteczności – ΔLw = 26 dB przy gr. 20 mm.
Podstawowym zastosowaniem materiału jest
użycie go jako podkład pod wylewkę przy
wykonywaniu podłóg pływających. Użycie
NPETM zapobiega powstawaniu mostków
akustycznych oraz ogranicza tzw. przenoszenie boczne. W zależności od rozwiązania
konstrukcyjnego NPETM może być używany
wraz z ogrzewaniem podłogowym oraz innymi
instalacjami biegnącymi w warstwie wylewki.
Produkt oprócz swojego podstawowego
zastosowania w budownictwie może być także
używany w przemyśle jako izolacja służąca
do redukcji hałasu odgłosów płynącej wody
w rurach i izolacji dużych zbiorników przemysłowych.
T
NPETM
Cechy szczególne
Produkt występuje w trzech grubościach:
5, 10 i 20 mm, co pozwala na dobranie go
do każdej grubości wylewki. Nieduża waga
produktu, łatwość docinania i montażu
oraz odporność na wodę i wiele czynników chemicznych czynią z niego materiał
idealny. Produkt proekologiczny i bezpieczny
dla organizmu ludzkiego, podczas pracy
z nim nie są wymagane żadne specjalne
wymogi BHP.
APAMA ACOUSTIC PROJECT
ul. Legnicka 148, 42-200 Częstochowa
tel./faks: 34 366 62 86 wew. 22
tel. kom. 66 77 66 100
[email protected], www.apama.pl
fot.: APAMA ACOUSTIC PROJECT
OUT-SOUNDTM
Opis produktu
Materiał akustyczny służący do pochłaniania dźwięku oraz tłumienia drgań, a także
do zwiększania izolacyjności akustycznej
przegród budowlanych. Jest to materiał wielokrotnie przebadany m.in. przez PIMOT.
Podstawowe zastosowanie materiału to budownictwo, gdzie oprócz użycia
go jako dodatkowej
warstwy
przegrody
budowlanej
stosuje się
go do izolacji drzwi,
wyciszenia
kanałów
wentyla-
cyjnych, wyciszenia instalacji sanitarnych itd.
Produkt ma właściwość tłumienia i wyciszania
rezonansu w strukturach z metalu oraz ograniczania efektu reemisji, dlatego może być
używany w przemyśle jako izolacja przeciwhałasowa i antywibracyjna obudów i korpusów
maszyn. Można go stosować do wykładania
pomieszczeń, w których stoją maszyny, a także jako przekładkę/podkładkę antywibracyjną.
Produkt przeznaczony jest także do stosowania w motoryzacji do wyciszania pojazdów
samochodowych (drzwi, podłoga, nadkola),
łodzi oraz pojazdów specjalnych.
Cechy szczególne
Produkt ma współczynnik tłumienia drgań
na poziomie 148,1 dB/s oraz współczynnik pochłaniania dźwięku αs dochodzący
do 0,93. Użycie go jako dodatkowej warstwy
w przegrodach budowlanych powoduje
przyrost izolacyjności akustycznej o kilka dB.
Materiał cechuje wodoodporność, odporność
na czynniki chemiczne, trwałość, miękkość
oraz elastyczność, mimo dużej gęstości własnej. Pozwala to na zamocowanie go na wielu
powierzchniach o zróżnicowanym kształcie.
Produkt przyjazny dla środowiska, może być
poddany recyklingowi.
APAMA ACOUSTIC PROJECT
ul. Legnicka 148, 42-200 Częstochowa
tel./faks: 34 366 62 86 wew. 22
tel. kom. 66 77 66 100
[email protected], www.apama.pl
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych – maty, materiały ścienne
30
nr 6/2016
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 i 18 g
fot.: Leca®
Opis produktu
Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 i 18 g o szerokości 18 cm przeznaczone są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych
i działowych, głównie ścian między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych, mieszkalnych szeregowych, bliźniakach, hotelach itp.
Charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością
akustyczną. Do wykonywania ścian należy używać zaprawy cementowo-wapiennej i murować
je na pełną spoinę poziomą i pionową. Aby
uzyskać wysokie parametry ochrony przed hałasem ściany wyrnurowanej z Bloczków Leca®
BLOK akustycznych 18, trzebają obustronnie
pokryć tynkiem cementowo-wapiennym. Natomiast ściany z Bloczków Leca® BLOK akustycznych 18 g można tynkować zarówno wyprawą
gipsową, jak i cementowo-wapienną.
Ciężar: 25–27 kg. Wytrzymałość: 12,5 MPa.
Przewodność cieplna λ: 0,493 W/(m·K).
Reakcja na ogień: Euroklasa A1. Odporność
ogniowa (badania przeprowadzone na ścianach obustronnie otynkowanych tynkiem
gipsowym): REI 240. Zużycie: 11 szt./m2. Zastosowanie: ściana działowa, fundamentowa,
jednowarstwowa, konstrukcyjna, warstwowa,
wypełniająca szkielet żelbetowy.
wodność cieplna λ: 0,477 W/(m·K). Reakcja
na ogień: Euroklasa A1. Odporność ogniowa (badania przeprowadzone na ścianach
obustronnie otynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym): REI 240. Zużycie: 11 szt./m2.
Zastosowanie: ściana działowa, fundamentowa,
jednowarstwowa, konstrukcyjna, warstwowa,
wypełniająca szkielet żelbetowy.
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g:
wymiary (dł.×szer.×wys.): 38×18×24 cm.
Cechy szczególne
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18: wymiary
(dł.×szer.×wys.): 38×18×24 cm. Ciężar:
22–24 kg. Wytrzymałość: 9,5 MPa. Prze-
Saint-Gobain Construction Products
Polska sp. z o.o. marka Leca®
Zakład Produkcyjny
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: 58 772 24 10–11
[email protected]
www.leca.pl, www.lecadom.pl
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20
Opis produktu
Dzięki nowym keramzytobetonowym Bloczkom Leca® BLOK akustycznym 24/20 można
budować ściany o najwyższych parametrach
izolacyjności akustycznej od dźwięków „powietrznych”. Bloczki należy murować na pełną
spoinę pionową i poziomą przy użyciu zaprawy
cementowo-wapiennej. Powstałe ściany
obustronnie pokryte tynkiem gipsowym pozwalają na osiągniecie R’Al na poziomie 52–55 dB.
Zastosowanie tynku cementowo-wapiennego
zapewnia uzyskanie jeszcze lepszej izolacyjności akustycznej. Z bloczków 24/20 można również wykonywać akustyczne ściany zewnętrzne
budynków mieszkalnych, szkół i szpitali zloka-
fot.: Leca®
lizowanych w terenie o dużym poziomie hałasu
np. przy drogach, liniach kolejowych.
Nazwa wyrobu
Grubość ściany
[cm]
Rw
C
Ctr
RA1
RA2
R’A1
R’A2
18 + 2×1,5
58
–1
–5
55
51
51–54
51
18 + 2×1,0
57
–1
–5
54
50
50–53
50
24 + 2×1,0
59
–1
–5
56
52
52–55
52
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 181)
Bloczek
Leca®
Bloczek
Leca®
TABELA.
1)
2)
BLOK akustyczny 18
g2)
BLOK akustyczny 24/20
Izolacyjność akustyczna ścian z bloczków
g2)
Leca®
Cechy szczególne
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20:
wymiary (dł.×szer.×wys.): 38×24×20 cm.
Ciężar: 26–28,5 kg. Wytrzymałość: 11 MPa.
Przewodność cieplna λ: 0,711 W/(m·K).
Reakcja na ogień: Euroklasa A1. Odporność
ogniowa (badania przeprowadzone na ścianach obustronnie otynkowanych tynkiem
gipsowym): REI 240. Zużycie: 12,4 szt./m2.
Zastosowanie: ściana działowa, fundamentowa, jednowarstwowa, konstrukcyjna, warstwowa, wypełniająca szkielet żelbetowy.
BLOK akustycznych
Ściana murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
ze spoiną poziomą i pionową, otynkowana zaprawą cementowo­
‑wapienną.
Ściana murowana na zaprawie cementowo-wapiennej
ze spoiną pionową i poziomą, otynkowana zaprawą gipsową.
Rw
wskaźnik ważony izolacyjnyści akustycznej.
C
widmowy wskaźnik adaptacyjny dla ścian wewnętrznych.
Ctr
widmowy wskaźnik adaptacyjny dla ścian zewnętrznych.
RA1 = (Rw – C) – 2 wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej
(stosuje się do ścian wewnętrznych).
RA2 = (Rw – Ctr) – 2 wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej
(stosuje się do ścian zewnętrznych).
„– 2” poprawka korygująca do projektowania z uwagi
na laboratoryjne ustalenie wartości
R’A1 = RA1 – K wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej
z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (stosuje się do ścian
wewnętrznych) dla ścian w systemie Leca® BLOK. K = 1÷4.
R’A2 = RA2 – K wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej
z uwzględnieniem przenoszenia bocznego (stosuje się do ścian
zewnętrznych) dla ścian w systemie Leca® BLOK. K = 0.
„K” poprawka uwzględniająca przenoszenie boczne (przez
przyległe ściany i stropy
Przegląd rozwiązań do izolacji akustycznych – maty, materiały ścienne
nr 6/2016
31
Materiały i technologie
PREZENTACJA
DŹWIĘKOCHŁONNY NATRYSK
WEŁNY SZKLANEJ TC-417
TC-417 jest innowacyjnym,
niepalnym systemem
natrysku izolacji termicznej
i dźwiękochłonnej z wełny szklanej.
Wełnę TC-417 można stosować na powierzchniach stropów i ścian jako warstwę
zmniejszającą pogłos w pomieszczeniach.
Dzięki wykorzystaniu metody natrysku, efektywną warstwę izolacji uzyskuje się szybko
i przy małych nakładach pracy, zachowując
wyjątkową dokładność instalacji. TC-417,
obok projektów zagranicznych, jest już stosowany w Polsce, w każdym przypadku
wydatnie poprawiając akustykę izolowanych
nim pomieszczeń. System objęty jest krajową
aprobatą techniczną ITB.
TC-417 – ZASTOSOWANIE
W AKUSTYCE
Wełna natryskowa TC-417 ma najwyższą
klasę akustyczną A, dzięki czemu charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku w zdecydowanej większości
pasm oktawowych. Jednoliczbowy wskaźnik
pochłaniania dźwięku αw = 1,0 przekłada
się na znaczną redukcję pogłosu i poprawę
funkcjonalności izolowanych pomieszczeń.
TC-417 stanowi kluczowe usprawnienie
dla poprawy akustyki obiektów. Warstwa
materiału grubości 5 cm osiąga niespotykane w technologii natrysku właściwości
dźwiękochłonne.
TC-417 tworzy szczelną i jednorodną
warstwę izolacji. Możliwość aplikacji materiału na powierzchnie o dowolnych kształtach pozwala na uzyskanie ciągłej warstwy
dźwiękochłonnej, niemożliwej do osiągnięcia
przy stosowaniu materiałów stałokształtnych.
Ponadto spoiny w tych materiałach mogą
KONTAKT
Nazwa
materiału
TC-417
TABELA.
32
Średni praktyczny współczynnik
pochłaniania dźwięku αp dla określonych
częstotliwości
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz
50 mm
0,25
0,80
1,00
1,00
2000 Hz
4000 Hz
1,00
1,00
Współczynnik pochłaniania dźwięku wełny natryskowej TC-417
negatywnie rzutować na osiągany efekt akustyczny. Natrysk TC-417 eliminuje to ryzyko.
W rezultacie odpowiednie parametry akustyczne możemy nadać praktycznie każdej powierzchni, co umożliwia realizację śmiałych w formie projektów. Technologia TC-417 nie
narzuca na architektów żadnych ograniczeń.
AKUSTYKA POMIESZCZEŃ Z TC-417
Materiał TC-417 to optymalny wybór jako warstwa pochłaniająca dźwięk i redukująca
pogłos w miejscach takich, jak np.:
»» sale konferencyjne,
»» pomieszczenia biurowe,
»» sale gimnastyczne,
»» korytarze i pracownie szkolne,
»» hale wystawiennicze i produkcyjne,
»» sale koncertowe i kinowe.
TC-417 to materiał niepalny, dlatego może być stosowany w budynkach użyteczności
publicznej i na drogach ewakuacyjnych. Materiał jest higienicznie czysty i bezpieczny
dla użytkowników, więc może być instalowany w pomieszczeniach przeznaczonych na okresowy i stały pobyt ludzi.
TC-417 JAKO IZOLACJA TERMICZNA
Natrysk wełny szklanej TC-417 charakteryzuje się również wysoką izolacyjnością termiczną.
Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m·K) zapewnia znaczną poprawę warunków termicznych już przy zastosowaniu niewielkich grubości izolacji. Z klasą reakcji na ogień
A1, TC-417 może być z powodzeniem stosowany jako warstwa ociepleniowa stropów
piwnic, garaży podziemnych i parkingów, a także jako uzupełnienie izolacji stropodachów
czy dachów hal stalowych.
DŹWIĘKOCHŁONNY NATRYSK NIEPALNEJ WEŁNY SZKLANEJ
Specyfikacja techniczna w oparciu o aprobatę techniczną ITB:
»» klasa reakcji na ogień: A1
»» współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0,035 W/(m·K)
»» współczynnik pochłaniania dźwięku dla grubości 50 mm: αw = 1,00
»» do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych
Derowerk FHU Zbigniew Białas
tc-417.pl
Robert Zaorski +48 603 914 083
Artur Dopadlik +48 603 910 589
Grubość
warstwy
natrysku
na stały i okresowy pobyt ludzi
»» przyczepność do m.in. stali, betonu i ceramiki
»» 25 lat gwarancji.
www.tc-417.pl
Zapraszamy do Derowerk!
nr 6/2016
1
2
3
FOT. 1–3. Wełna natryskowa TC-417: warstwa izolacji natryśnięta na strop pod trybunami (1), natrysk wełny mineralnej (2), natrysk materiału jako ocieplenie dachu hali
stalowej (3)
TECHNOLOGIA SYSTEMU TC-417
TC-417 to dwuskładnikowy system składający się z włókien wełny
szklanej oraz dedykowanego kleju. Składniki są mieszane i natryskiwane na powierzchnię z użyciem maszyn do wdmuchiwania. System
gwarantuje trwałą przyczepność do powierzchni takich jak:
»» stal, aluminium
»» beton
»» płyty gipsowe, kartonowo-gipsowe i gipsowo-wiórowe
»» ceramika
»» drewno i materiały drewnopochodne.
Automatyzacja nakładania materiału TC-417 umożliwia dwuosobowej ekipie wykonanie w ciągu dnia roboczego do 200 m2 izolacji dźwiękochłonnej, tworzącej jednorodną, śnieżnobiałą warstwę
o lekko utwardzonej powierzchni. TC-417 może być, w zależności
od potrzeb, malowany metodą natryskową. Pozwala to na uzyskanie dowolnej barwy powierzchni o przyjemnej dla oka strukturze
baranka.
Każdorazowo jakość wykonania izolacji materiałem TC-417
gwarantuje autoryzowany wykonawca Derowerk, posiadający
odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w realizacji prac natryskowych.
n
PROMOCJA
Na stronach
www.ekspertbudowlany.pl znajdziesz:
• nowości produktowe
• rynkowe przeglądy produktów
• porady ekspertów z różnych dziedzin
• aktualności prawne
• artykuły merytoryczne na temat budowy, remontu i wyposażenia domu oraz jego otoczenia
• inspirujące galerie zdjęć
• galerie użytkowników
• najnowsze wydania „Eksperta Budowlanego” do bezpłatnego pobrania
w wygodnym formacie PDF
• katalog firm
• forum użytkowników
nr 6/2016
33
Materiały i technologie
PREZENTACJA
Katarzyna Budzyńska-Kubiaczyk
ŻELOWA TECHNOLOGIA
KLEJOWA
FOT. Wysokoelastyczny
klej żelowy ATLAS Geoflex
Elastyczny klej żelowy
ATLAS Geoflex to efekt prac
laboratorium badawczo­
‑rozwojowego ATLASA
oraz wykonawców biorących
udział w walidacjach. Nowy
klej przebojem wchodzi
na rynek ze względu na wyjątkowe
właściwości robocze i techniczne
oraz nowe opakowanie foliowe.
Producenci zapraw klejących nieustannie
poszukują nowych rozwiązań. I nic dziwnego,
bo oczekiwania rynku wobec tego typu wyrobów są bardzo wysokie. Wykonawcy chcą
stosować produkty trwałe, wygodne podczas
pracy oraz takie, które pozwolą im na szybkie
wykonanie prac u klienta. To właśnie presja
czasu i pieniędzy sprawiają, że pracują
w coraz wyższej temperaturze czy na coraz
trudniejszym podłożu. A to z kolei wymusza
poszukiwanie przez wykonawców innowacyjnych rozwiązań pozwalających na bezpieczną
i sprawną pracę. Takim rozwiązaniem jest
nowy wysokoelastyczny klej żelowy Geoflex.
Jego główne zalety to:
»» 2 w 1 – dobry rozpływ i brak spływu
nawet przy dużych formatach,
»» bardzo szeroki zakres wartości wody
zarobowej (od 6,5 aż do 8,25 l/25 kg),
poszerzony w porównaniu z zakresem właściwym dla klejów tradycyjnych, pozwala
na dopasowanie parametrów roboczych kleju
do preferencji wykonawcy i obszaru aplikacji,
»» zastosowanie najmniejszej zalecanej ilości
wody pozwala na uzyskanie kleju o zerowym
KONTAKT
spływie, co umożliwia przyklejanie płytek od góry, bez ich podparcia; dotyczy to także większych formatów grubszych płytek,
»» zwiększanie ilości wody pozwala na stopniową zmianę
parametrów roboczych aż do uzyskania kleju rozpływnego,
»» zastosowanie największej zalecanej ilości wody pozwala
uzyskać klej, który doskonale wypełnia przestrzeń pod dużymi płytkami, co jest szczególnie istotne przy zastosowaniu
na zewnątrz; jednocześnie żelowe właściwości kleju nie pozwalają na zapadnięcie się płytek
w kleju (nawet tych o dużym formacie).
KLEJENIE I SZPACHLOWANIE
Klej można stosować w zakresie od 2 do 15 mm grubości warstwy, co pozwala kleić jednocześnie cienko- i grubowarstwowo, a także szpachlować nierówności podłoża, co z kolei
skraca czas trwania prac. Fachowiec wykorzystuje jeden produkt zarówno do klejenia, jak
i szpachlowania, na ściany i podłogi.
ŻELOWA KONSYSTENCJA
Dla wykonawcy ważne jest drugie mieszanie, które sprawia, że klej staje się sprężysty i masełkowaty. Geoflex ładnie trzyma się pacy, nie spływa. Podczas aplikacji warkocz nie rwie
się i naprawdę łatwo się go aplikuje. Praca z klejem żelowym to doświadczenie zupełnie odmienne od pracy z tradycyjnym klejem cementowym. Nie bez powodu aż 80% wykonawców,
którzy mieli okazję porównać parametry robocze kleju żelowego i cementowego na etapie
prowadzenia szeroko zakrojonych testów walidacyjnych, przyznało, że prawdopodobnie już
nigdy nie wrócą do tradycyjnych klejów cementowych.
W Geoflexie zastosowano innowacyjną technologię żelu krzemianowego oraz specjalną
mieszankę cementów. Dzięki specjalnej domieszce na bazie minerałów (m.in. montmorylonitu) klej po rozrobieniu z wodą uzyskuje sprężystą, żelową konsystencję. To ułatwia
znacznie aplikację, bo klej doskonale trzyma się pacy i łatwo się nakłada. To, czego nie
widać gołym okiem, to wewnętrzny system wiązania wody. Wspomniane dodatki mineralne
wiążą wodę wewnątrz swojej struktury cząsteczkowej, a tak zmagazynowana woda wykorzystywana jest do przeprowadzenia reakcji wiązania kleju – hydratacji. Ciekawe jest to,
że gdyby do czystej mieszaniny mineralnej dodać wodę, to związałaby ona aż pięciokrotnie
więcej wody niż sama waży. Ta absorpcja spowodowałaby wzrost objętości nawodnionej
substancji o 1500%. W kleju ATLAS Geoflex dodatki są tak dobrane, że nie powodują
znacznego wzrostu objętości. Klej podczas schnięcia nie traci swojej objętości, nie wykazuje
skurczu i nie występuje efekt wciągania. Bez obaw można doklejać płytki następnego dnia.
WYTRZYMAŁOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
ATLAS sp. z o.o.
ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź
centrala: ul. Kilińskiego 2, 91-421 Łódź
tel. +48 42 631 88 00
[email protected], www.atlas.com.pl
34
Geoflex to klej klasy C2TE, czyli klej o podwyższonych parametrach przyczepności, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie według normy PN-EN 12004+A1:2012.
Wysoka przyczepność i trwałość kleju pozwalają na jego bardzo szeroki zakres zastosowań
w budownictwie mieszkaniowym, a także w budynkach o charakterze handlowym i usługowym, użyteczności publicznej, służby zdrowia. Obszar aplikacji to m.in. kuchnie, łazienki,
pralnie, garaże, tarasy, balkony, loggie, ale też natryski, myjnie, pomieszczenia zmywane
dużą ilością wody, ciągi komunikacyjne czy pomieszczenia o małych i średnich obciążeniach
eksploatacyjnych. Szczegółowy obszar aplikacji znajduje się w karcie technicznej kleju
na stronie www.atlas.com.pl.
nr 6/2016
IDEALNE KLEJENIE NA TRUDNYCH PODŁOŻACH
»» Zwiększona chłonność wody w zaprawie pozwala na przy­
klejanie okładzin każdego typu, zarówno nasiąkliwych, jak
i nienasiąkliwych. Większa jest też tolerancja kleju na stopień
nasiąkliwości podłoża. Dzięki temu klej zapewnia pełną przy­
czepność, także w wypadku przyklejania okładzin na podłożach
przygotowanych bez należytej staranności lub tzw. trudnych, ta­
kich jak beton, lastryko, stare płytki (płytka na płytkę) lub OSB.
»» Bardzo istotną cechą kleju, wynikającą z zastosowanej
w jego recepturze technologii żelowej, jest możliwość aplikacji
kleju na podłożach o podwyższonej temperaturze (np. jastry­
chy z ogrzewaniem podłogowym czy powierzchnie narażone
na bezpośrednie nasłonecznienie, takie jak balkony, tarasy
lub loggie) – temperatura otoczenia nawet do 35°C. W takich
0,6
Siła wiązania [MPa]
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
24
Klej
Klej
Klej
Klej
cementowy C2TES1
cementowy X C2TE
cementowy Y C2TE
Geoflex
72
Czas [godziny]
Zmiana siły wiązania klejów po 24–72 godzinach dla różnych klejów
przy temperaturze podłoża +60°C
RYS. 1.
0,45
Klej cementowy C2TE
Klej cementowy C2TES1
Klej Geoflex
0,40
Przyczepność [MPa]
0,35
0,30
przypadkach zaprawa zapewnia osiągnięcie deklarowanych
parametrów także w warunkach aplikacji wykraczających poza
zakres temperatury stosowania rekomendowanej dla tradycyj­
nych zapraw klejących (do 25°C).
»» Na RYS. 1 przedstawiono przyrost siły wiązania (adhezja,
przyczepność) w czasie na podłożu nagrzanym do temp. 60°C
(takie warunki występują m.in. na nagrzanym latem tarasie).
Geoflex osiąga dużo lepsze wyniki przyczepności niż tradycyjne
kleje cementowe.
»» Klej nie wciąga płytek, co utrudniałoby ich doklejanie
po 24 godzinach, wzrasta jedynie siła wiązania do podłoża.
Także w niskiej temperaturze wykazuje dużo większą przyczep­
ność niż tradycyjne kleje cementowe.
Przyklejono płytki od razu po nałożeniu zaprawy i odrywano je,
mierząc siłę przyczepności kleju. Kolejne płytki przyklejano po 5 minutach schnięcia ściany i zrywano, dokonując pomiaru. Następne
płytki były klejone i zrywane po 10, 15, 20, 25 i 30 minutach.
Wyniki eksperymentu przedstawiono na RYS. 2. Płytki przytwierdzone
do świeżego kleju (czas otwarty: 0) wykazują wysoką przyczepność z wyraźnym wskazaniem na klej klasy S1. Płytki przyklejone
na ścianę, na której klej schnie przez 5 minut, dały już wynik niższy
od początkowego o średnio 0,1 MPa. Ważniejsze jest, że Geoflex uzyskał tu wynik niemalże identyczny z klejem klasy S1 (0,325 MPa),
podczas gdy wynik konkurencyjnego kleju X to 0,2 MPa. Największą
jednak różnicę obserwujemy między 10. a 20. minutą od nałożenia
kleju na ścianę.
W 10. minucie widać, że siła czepna Geoflexa jest o 0,07 MPa
większa niż popularnego na rynku kleju klasy S1. Porównywane
do ATLAS Geoflex kleje cementowe wykazują duży spadek przyczepności, podczas gdy Geoflex cechuje minimalne osłabienie siły
wiązania. W praktyce oznacza to, że stosując ten klej, mamy więcej
czasu na doklejanie płytek i możemy przygotowywać jednorazowo
większą powierzchnię podłoża.
FUGOWANIE JUŻ PO 12 GODZINACH
0,25
Siła wiązania kleju po 24 godzinach. Klejenie płytki nasiąkliwej do podłoża
niegruntowanego po czasie otwartym 0–30 minut
Proces wiązania wody w strukturze kleju pozwala na przeprowadzenie hydratacji nawet przy wysokich temperaturach podłoża
i otoczenia. Po zakończeniu procesu reszta wody jest odprowadzana
i odparowywana. Paradoksalnie uwięziona w kleju właściwa ilość
wody przyspiesza proces schnięcia kleju. Klej ma optymalne warunki i proces schnięcia postępuje systematycznie i nieprzerwanie.
Wiązanie jest szybsze i mocniejsze. To sprawia, że po 12 godzinach
w pokojowej temperaturze można już wchodzić na okładzinę i ją fugować. Nie ma problemu wysalania fugi przez nadmiar wody. Całość
jest związana i możliwa do ostatecznego wykończenia, co umożliwia
szybsze zakończenie prac na inwestycji.
WYDŁUŻONY CZAS OTWARTY
SZCZELNE I TRWAŁE OPAKOWANIE
Firma Atlas przeprowadziła test, który miał na celu sprawdzenie,
jak kleje będą zachowywały się w postępującym czasie otwartym.
Wygodniej dla wykonawcy jest przygotować od razu większą powierzchnię ściany i potem doklejać płytki bez obaw o przyczepność
nałożonego na ścianę kleju. Dla każdego z wybranych klejów została
przygotowana ściana, którą pokryto identyczną grubością kleju.
Klej jest pakowany w szczelne i odporne na warunki atmosferyczne
worki foliowe. To nowość na rynku polskim dla tego typu produktów.
Tego rodzaju worki skutecznie zabezpieczają zaprawę przed zamoknięciem podczas składowania i ograniczają tempo starzenia się cementu
w nich zawartego. Co istotne, eliminują pylenie, które często się
zdarza w przypadku tradycyjnych worków papierowych.
n
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0
5
10
15
20
25
30
Czas otwarty [minuty]
RYS. 2.
nr 6/2016
35
Materiały i technologie
mgr inż.
Romana Antczak-Jarząbska,
dr hab. inż.
Maciej Niedostatkiewicz
WSKAŹNIKOWA OCENA KOMFORTU
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH W KLIMACIE
UMIARKOWANYM
Indicative assessment of thermal comfort in residential buildings for temperate climate Utrzymanie odpowiednich warunków cieplnych
środowiska w pomieszczeniach skutkuje efektywniejszą
pracą i lepszym samopoczuciem osób w nich
przebywających. Warunki te można próbować określić
za pomocą wskaźników PMV (przewidywana
ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób
niezadowolonych).
W krajach rozwiniętych ok. 40% całkowitego zużycia energii
pochłaniana jest przez budynki [1], z czego ponad 55% wykorzystywane jest do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń [2]. Obecnie
większość z tej energii dostarczana jest ze źródeł nieodnawialnych,
co przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego i znacznych
kosztów ogrzewania/chłodzenia. Wobec tego należy skoncentrować
się na zwiększeniu dbałości o rozwój budownictwa zrównoważonego,
którego celem jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków
na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Budownictwo
zrównoważone ma za zadanie zapewnić jak najniższe zużycie energii podczas produkcji oraz w czasie eksploatacji i nie wpływać przy
tym negatywnie na środowisko [3],[4]. Musi być energooszczędne
oraz zapewnić komfort użytkowania.
W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu sposobu oceny komfortu termicznego w budynkach poddanych analizie. Jako
najważniejsze parametry charakteryzujące klimat przyjęto: temperaturę powietrza ta [°C], temperaturę promieniowania termicznego
otoczenia tMR [°C], wilgotność powietrza H [%] oraz prędkość [m/s],
a także ciśnienie atmosferyczne pa [Pa]. W celu zbadania komfortu
wykonano długoterminowe obserwacje, przeprowadzone w okresie
grzewczym w dwóch różnych budynkach mieszkalnych. Eksperymenty wykonano w budynku jednorodzinnym (budynek nr 1)
oraz w mieszkaniu budynku wielorodzinnego (budynek nr 2). Oba
budynki zlokalizowane były w klimacie umiarkowanym przejściowym, czyli w klimacie o zmiennych stanach pogody. Podczas
pomiarów budynki były eksploatowane – użytkowane jako budynki
mieszkalne. W pracy skoncentrowano się na zbadaniu dwóch
wskaźników określających komfort termiczny PMV (ang. Predicted
Mean Vote – przewidywana cena średnia) oraz PPD (ang. Predicted
Percentage Dissatisfied – przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Wskaźnik PMV stosowany jest w opisie komfortu cieplnego
w pomieszczeniach zamkniętych i opisuje wrażenia cieplne człowieka. Natomiast wskaźnik PPD stanowi prognozę liczby osób odczuwających brak komfortu cieplnego. Ze względu na to, że komfort
termiczny, obok hałasu i wystroju wnętrza, decyduje o warunkach
36
ABSTRAKT S. 41
panujących w pomieszczeniu, w pracy wykonano szczegółową
analizę tego właśnie parametru.
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW PODDANYCH ANALIZIE
Budynek nr 1 powstał w latach 50. XX w. w technologii tradycyjnej
jako dwukondygnacyjny i całkowicie podpiwniczony. W 2012 r. wykonano termomodernizację. Mury zewnętrzne wykonano z cegły pełnej
gr. 38 cm. Mury zewnętrzne w poziomie kondygnacji nadziemnych
ocieplono w technologii ETICS z zastosowaniem polistyrenu ekspandowanego (styropianu) FS-20 gr. 15 cm. Więźbę dachową całkowicie
przebudowano podczas termomodernizacji. Dach wykonano jako
drewniany stromy, wielospadowy, o konstrukcji jętkowej. Dokumentacja projektowa przewidywała następujący układ warstw stropu nad
I piętrem (od góry): folia zbrojona paroprzepuszczalna, wełna mineralna gr. 24 cm, folia paroprzepuszczalna, drewniane belki stropowe
10×24 cm, podsufitka drewniana gr. 1,5 cm, sufit podwieszany
gipsowo-kartonowy na ruszcie stalowym. Dach drewniany stromy zaprojektowano dla następującego układu warstw (od góry): dachówka,
łaty 4,0×5,0 cm, kontrłaty 2,5×5,0 cm, krokwie 8×14 cm, folia
dachowa zbrojona.
ABSTRAKT W artykule wykonano wskaźnikową ocenę komfortu termicznego
dwóch różnych budynków mieszkalnych. Wykorzystano do tego
wskaźniki PMV (przewidywana ocena średnia) i PPD (przewidywany odsetek osób niezadowolonych). Badania sporządzono
w oparciu o długoterminowe pomiary temperatury, prędkości
i wilgotności powietrza wewnętrznego.
The article presents an indicative assessment of thermal comfort
for two different residential buildings. The following indicators
were used: PMV (Predicted Mean Vote) and PPD (Predicted
Percentage Dissatisfied). The study was prepared on the basis of
long-term measurements of temperature, velocity and humidity
of indoor air.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
Dobry klimat w Twoim domu
Odzyskaj ponad 80% ciepła!
Rekuperator wewnątrzścienny HRU-WALL
Energooszczędny i wydajny
wentylator (klasa A)
Cicha praca - do 29dB
Odzysk ciepła - max 82%
zgodnie z PN-EN 13141-8
Funkcja By-Pass
Możliwość dostosowania do
grubości ściany (270 -560 mm)
KLASA
NA
Rekuperator HRU-Ergo
KLAS A
Odzysk ciepła - ponad 90%
zgodnie z PN-EN 308
Funkcja By-Pass
Dostępne filtry dla alergików
klasa F7
Aplikacja do sterowania
HRU-MinistAir-W-450
za pomocą Wi-Fi
ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Tel.: + 48 22 737 40 00
www.alnor.com.pl
RG
E
Niskie zużycie energii,
klasa A
EN
Programator tygodniowy
Odzysk ciepła - do 85%
zgodnie z PN-EN 308
NA
Rekuperator HRU-MinistAir-W-450
ETYC
Z
E
ETYC
Z
EN
RG
Możliwość synchronizacji
urządzeń
Wewnętrzny odzysk wilgoci
Niskie zużycie energii,
klasa A
Wydajny wymiennik
przeciwprądowy
Antybakteryjna powłoka
wymienika
Funkcja odraszania
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
38
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
W
naszej księgarni
znajdziecie
Państwo książki
z dziedziny:
Krzysztof Kaiser
seria
WENTYLACJA
POŻAROWA
seria
seria
Projektowanie i instalacja
Krzysztof Kaiser
Krzysztof Kaiser
WENTYLACJA
POŻAROWA
WENTYLACJA
POŻAROWA
Projektowanie i instalacja
Projektowanie i instalacja
seria
seria
Księgarnia Techniczna
Grupa MEDIUM
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
budownictwa,
chłodnictwa,
ciepłownictwa
i ogrzewnictwa,
gazownictwa,
instalacji sanitarnych,
ochrony środowiska,
wentylacji i klimatyzacji,
instalacji elektrycznych,
informatyki,
oraz programy, słowniki,
poradniki
Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością S.K.A.
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Dokładność realizaji
a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
REKLAMA
Dokładność realizaji
a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
Dokładność realizaji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
REKLAMA
Dokładność realizaji a potrzeba modernizacji
budynków wielkopłytowych
PROMOCJA
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
Teresa Taczanowska
Anna Ostańska
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 22 810 21 24
faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
nr 6/2016
39
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
40
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
41
Materiały i technologie
PREZENTACJA
ZAPEWNIENIE KOMFORTU
UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW
W OBSZARZE ODDZIAŁUJĄCYCH
DRGAŃ POCHODZĄCYCH OD ŚRODKÓW
TRANSPORTU
FOT.
Praga stale się rozwija i pretenduje
do bycia jedną z ważniejszych
metropolii w Europie. Zarówno
czeskie, jak i zagraniczne firmy
od lat wybierają dzielnicę Stodůlky
na swoją siedzibę. Obok czeskich
instytucji państwowych swoje
siedziby mają w tym miejscu takie
firmy jak Siemens, Wincor Nixdorf
i Hyundai.
Dzielnica Stodůlky łączy życie biznesowe
i atrakcyjne miejsca do spędzania wolnego
czasu, takie jak restauracje, puby oraz galerie handlowe. Logiczną konsekwencją jest
wzrost przestrzeni mieszkalnej.
Budynek British District to nowoczesny
apartamentowiec, a jego części D + E są położone w bezpośrednim sąsiedztwie stacji
metra. Osiągnięcie wysokiego standardu
zamieszkania w budynku było możliwe dzięki
zoptymalizowanej wibroakustyce fundamentów budynku.
Drgania występowały z uwagi na bliskość przejeżdżających, zatrzymujących się
i przyspieszających pociągów. Już przed
przystąpieniem do budowy przeprowadzono
odpowiednie pomiary i od samego początku
jego zabezpieczenie było częścią koncepcji
projektowej.
KONTAKT
BSW POLSKA Przemysław Macioszek
tel.: +48 660 50 66 96
[email protected]
www.bsw-wibroakustyka.pl
42
Wejście na stację
metra Stodůlky
Zoptymalizowana wibroakustyka polega na obniżeniu poziomu
powstającego przez drgania wtórnego hałasu o 10–25 dB, w zależności od występujących drgań
w krytycznym zakresie częstotliwości. Dodatkowo jeden z czołowych doradców w dziedzinie akustyki określił częstotliwość
własną posadowienia systemu fundamentów wynoszącą 10–12 Hz jako istotnie wskazaną.
Na podstawie obliczeń statycznych budynku oraz w ścisłej współpracy z architektem
i stałych konsultacjach z akustykiem ustalono i opracowano koncepcję oraz wybór materiałów do wibroakustyki. W tym celu ustalono trzy główne obszary, obejmujące zakres
obciążeń pomiędzy 0,005 a 1,5 MPa. Rodzaj materiału wybrano na podstawie lokalizacji,
występującego nacisku oraz żądanej częstotliwości własnej posadowienia, a następnie zoptymalizowano jego grubość. Przygotowane w ten sposób rozplanowanie układu dla różnego
rodzaju materiałów służyło w późniejszym czasie jako podstawa podczas montażu na placu
budowy. Oprócz wibroizolacji poziomej, na izolację pionowych części fundamentu i szybu
windowego wykorzystano materiał Regupol® vibration 450.
Zabezpieczenie budynku przed wpływem drgań i tym samym hałasem z zewnątrz
od środków komunikacji to jedna z form uzyskania komfortu użytkowania obiektu. Kolejną
jest wytłumienie przegród stropowych przed dźwiękami materiałowymi, które wyróżniają
się tym, że w wyniku uderzenia czy drgania powstaje na powierzchni naszej materii, czyli
np. ściany czy stropu, wtórnie zamieniając się w hałas. To właśnie wtórne powstanie dźwięku jest trudniejsze do wyizolowania i sprawia sporo problemów technicznych. Strop, który
ma dobre parametry tłumienia dźwięków powietrznych, niekoniecznie charakteryzuje się dobrą izolacyjnością od dźwięków materiałowych. Należy pamiętać, że dźwięki krokowe to nie
tylko te z nazwy pochodzące od kroków, ale również stukanie, przybijanie gwoździ, wiercenie,
drgania pochodzące od ustawionej na podłodze pralki, zmywarki czy głośnika systemu hi-fi.
Przy projektowaniu przegród stropowych należy pamiętać o normie PN-B-02151­‑3:1999.
Wskazuje ona minimalne parametry izolacyjności. Dla korytarzy, klatek schodowych, a także
budynków jednorodzinnych w kierunku przenoszenia do budynku obcego wynosi ona 53 dB.
Należy pamiętać o tym, że wartości
wskazane w normie nie gwarantują komfortu. Aby go uzyskać, należy oscylować
∆Lw ≥ 26 dB ∆Lw ≥ 34 dB ∆Lw ≥ 35 dB ∆Lw ≥ 22 dB ∆Lw ≥ 26 dB
wokół czterdziestu–czterdziestu paru dB.
Inżynierowie BSW skonstruowali ostatnio
produkt przeznaczony do wymagań budownictwa mieszkaniowego – Regupol®
comfort. Przy 8 mm grubości i sztywności dynamicznej na poziomie 15 MN/m3
poprawia on izolacyjność rzeczywistą
25 kN/m2
5 kN/m2
30 kN/m2
30 kN/m2
50 kN/m2
Regupol®
Regufoam®
Regupol®
Regupol®
Regupol®
budowanego stropu o ∆Lw ≥ 26 dB.
comfort
sound 10
sound 12
sound 47
sound 17
Warto przy tej okazji wspomnieć, że ucho
ludzkie odbiera zmianę o 6–10 dB jako
RYS. Tabela parametru ∆Lw dla mat podjastrychowych
dwukrotnie ciszej/głośniej. Regupol® Sound
n
nr 6/2016
WNĘTRZA BUDOWA INSTALACJE
OGRODY PRZEGLĄDY PRODUKTÓW
PORADY EKSPERTÓW
ZAPRASZAMY TAKŻE NA STRONĘ:
Materiały i technologie
dr hab. inż.
Andrzej Fojutowski,
mgr inż.
Anna Wiejak,
mgr
Aleksandra Kropacz
ODPORNOŚĆ IZOLACJI FORMOWANEJ
IN SITU Z WŁÓKNA CELULOZOWEGO
W POSTACI LUŹNEJ NA GRZYBY
POWODUJĄCE PLEŚNIENIE
Mould fungi resistance of loose fiber insulation formed in situ ABSTRAKT Materiały izolacyjne z włókien celulozowych, jako
pochodna w większości łatwo podatnych na atak pleśni
materiałów lignocelulozowych, mogą być podłożem
odpowiednim do wzrostu grzybów strzępkowych
powodujących pleśnienie. Istotne jest więc rozpoznanie
ich odporności w tym zakresie.
Grzyby strzępkowe to organizmy występujące bardzo powszechnie,
o zasięgu światowym. Rozwijają się przede wszystkim na materiałach organicznych. Często występują także na budowlanych materiałach nieorganicznych, mineralnych, szkle, metalach. Wykorzystują
do wzrostu śladowe ilości substancji organicznych znajdujących się
na ich powierzchni. W krótkim czasie powodują głównie zmiany
estetyczne, w dłuższym potrafią naruszać struktury, a w materiałach
organicznych powodować rozkład substancji. Wzrost tych grzybów
związany jest m.in. z wydzielaniem mikotoksyn, a także zarodników.
Powoduje to istotne zagrożenia zdrowotne związane z działaniami
o charakterze infekcyjnym i/lub alergicznym.
Badania mikologiczne wykonano metodą określoną w normie
PN-EN 15101-1:2013-12 [1], przeznaczonej do badań wyrobów
z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej
w budownictwie. Norma ta służy do badania materiałów budowlanych, a wyniki badania można wykorzystać do uzyskania certyfikatu
zgodności wyrobu z wymaganiami UE – znak CE. Celem pracy było
ustalenie odporności na pleśnienie tego materiału z jednoczesną
oceną porównywalności wyników badań dwóch niezależnych, akredytowanych w PCA laboratoriach badawczych Instytutu Techniki
Budowlanej i Instytutu Technologii Drewna. W wyniku badań w obu
laboratoriach stwierdzono, że badane włókno celulozowe barwy
jasno-szarej, w postaci luźnej do formowania in situ można zaliczyć
według zastosowanej normy do Klasa BA – 0 – brak wzrostu pleśni
na powierzchni próbek ocenianych w powiększeniu 50×. Uzyskano
zgodność ocen potwierdzających biegłość w realizacji badań.
CEL I ZAKRES PRACY
Izolacje termiczne i akustyczne z zastosowaniem włókien celulozowych pochodzących z makulatury gazetowej stosowano już
od początków XX w., z sukcesywnie rozwijającą się produkcją, która
w Polsce nabrała większego znaczenia w latach 90. [2–4]. Korzystne relacje higrotermiczne wełny celulozowej, jak np. wilgotność
równoważna 5% i 11% przy wilgotności powietrza odpowiednio
50% i 80% czy dosyć łatwe wyrównywanie wilgotności w materiale,
44
S. 47
a także możliwość wdmuchiwania włókien drzewnych czy celulozowych w trudno dostępne przestrzenie sprawia, że izolacje te coraz
powszechniej stosuje się obok tak znanych materiałów izolacyjnych,
jak styropian czy wełna mineralna. Na wzrost stosowania materiałów
naturalnych mają wpływ także rosnące preferencje wykorzystywania
surowców odnawialnych, bliskich człowiekowi [5–8]. Rozpulchnione
w toku produkcji i zabezpieczone środkami solnymi (ochrona przed
czynnikami biologicznym, ogniem) warstwy włókien celulozowych
mają wysoką izolacyjność cieplną oraz wartość współczynnika przewodzenia ciepła rzędu λ = 0,04 W/(m·K), zbliżoną do styropianu
czy wełny mineralnej [9–13].
Jednym z czynników biologicznych mogących pogarszać komfort
stosowania włókien celulozowych w charakterze izolacji jest pleśnienie, które mogą powodować powszechnie występujące grzyby
strzępkowe, określane też jako grzyby pleśniowe.
ABSTRAKT W artykule omówiono wyniki badania mikologicznego wyrobów
z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji
cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą
europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki
i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano,
że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania
in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod
względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny
i odnawialny materiał izolacyjny.
The article discusses the results of microbiological testing of loose
fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in
construction, carried out according to standardized European
method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples
of advancement of fungal attack on specimens are presented. It
has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ
formation, provided that the actual conditions are consistent
with the test conditions, may be a good, natural and renewable
insulating material in terms of mould resistance.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
nr 6/2016
45
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
46
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
47
Materiały i technologie
inż.
Artur Dopadlik,
mgr inż.
PREZENTACJA
Piotr Białas,
mgr
Robert Zaorski
W konstrukcji szkieletu
drewnianego (zarówno całych
domów, jak i tradycyjnych
dachów drewnianych)
rodzaj zastosowanej izolacji
ma kluczowe znaczenie.
Lekkie konstrukcje muszą spełniać wymagania: trwałości użytkowej, ochrony przed szkodami powodowanymi wilgocią, izolacyjności
termicznej, akustycznej oraz bezpieczeństwa
higienicznego i ekologicznego. Prezentując
przykładowe przegrody ocieplone isofloc F,
pokazujemy o ile łatwiej jest osiągnąć te założenia dzięki właściwemu wyborowi materiału.
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA
PRZEGRÓD
Celuloza isofloc F jako jedyny materiał sypki
posiada współczynnik λ = 0,037 W/(m·K).
Pozwala to uzyskać lepszą izolacyjność
przy mniejszej grubości warstwy. isofloc F
instalowany jest metodą wdmuchiwania,
co zapewnia szczelne wypełnienie całej przegrody i niweluje straty powodowane przez
nieszczelności. Straty te w przypadku izolacji
z materiałów stałokształtnych w istotny sposób zmniejszają ich efektywność.
Niska przepuszczalność gazów i optymalna oporność na przepływ powietrza pozwala
dodatkowo ograniczyć utratę ciepła. isofloc
F zwiększa szczelność powietrzną przegrody wykluczając ryzyko wystąpienia ruchów
konwekcyjnych, niekorzystnie wpływających
na jej izolacyjność.
hałasu nawet o 51 dB. Z isofloc F łatwiej
osiągnąć spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej bez sięgania po dodatkowe,
kosztowne okładziny.
720
Konstrukcja ściany szkieletowej, między okładziny
OSB wdmuchnięto isofloc F
Materiał celulozowy isofloc F dzięki wysokiej wartości ciepła właściwego c = 2,15 kJ/(kg·K),
charakteryzuje się ponad dwukrotnie większą zdolnością akumulacji ciepła w porównaniu
do materiałów pochodzenia nieorganicznego. Z tego względu, zastosowanie isofloc F znacząco podnosi skuteczność ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem w miesiącach letnich.
ISOFLOC F A TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
isofloc F posiada gwarancję minimum 50 lat trwałości użytkowej. Jest materiałem paroprzepuszczalnym i higroskopijnym, który buforuje parę wodną w ilości do 12% masy własnej.
W każdej przegrodzie ocieplonej isofloc F notowano niższą nawet o 10 pkt procentowych
wilgotność drewna w stosunku do identycznej konstrukcji ocieplonej innymi materiałami. isofloc F
pomaga utrzymać drewnianą konstrukcję w stanie
suchym, chroniąc przed korozją biologiczną i osłabieniem wytrzymałości drewna.
EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO
Wdmuchiwanie isofloc F
w zamknięte przegrody ścian
szkieletowych
FOT. 1.
isofloc F jest znakomitym izolatorem dźwięków. Warstwa grubości 100 mm między
płytami gipsowymi, zmniejsza natężenie
isofloc F jest wyróżniony certyfikatami FSC i Natureplus. Potwierdzają one ekologiczność materiału,
wysoką jakość surowca oraz ścisły nadzór przy jego
pozyskiwaniu. Certyfikat NaturePlus wymaga m.in.
spełnienia wyśrubowanych norm bezpieczeństwa
higienicznego mieszkańców. isofloc F posiada certyfikat CE i Europejską Aprobatę Techniczną, co daje
gwarancję osiągnięcia deklarowanych parametrów.
Konstrukcje ścian z isofloc F mogą spełniać wymagania nawet 60 min. odporności ogniowej, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
isofloc F ma najwyższą dla materiałów pochodzenia
organicznego klasę reakcji na ogień B-s2, d0, jest
niezapalny i nie rozprzestrzenia ognia.
PODSUMOWANIE
KONTAKT
48
80
RYS.
KOMFORT TERMICZNY LATEM
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Derowerk FHU Zbigniew Białas
www.derowerk.pl, tel.: 42 636 12 54
210
ZALECENIA DLA OCIEPLANIA DACHÓW
I ŚCIAN KONSTRUKCJI DREWNIANEJ
FOT. 2. Konstrukcja szkieletowa w domu
z bala – odkrywka pokazuje dokładność
wypełnienia
Wybrany materiał izolacyjny powinien zapewnić
trwałość konstrukcji drewnianej, ochronę środowiska,
oszczędności energii potrzebnej na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń i wreszcie bezpieczeństwo pożarowe, higieniczne i komfort akustyczny mieszkańców.
Z powyższych względów to celuloza isofloc F jest
materiałem zalecanym jako izolacja termiczna ścian,
dachów i stropów w konstrukcji szkieletowej.
n
nr 6/2016
SERIA „B”
Popularna seria tworzona
przez tych, którzy
o budownictwie
wiedzą najwięcej
TV-IZOLACJE
Relacje z wydarzeń
branżowych, wywiady,
filmy instruktażowe
KONFERENCJA
IZOLACJE
Jedyna tego typu platforma
wymiany wiedzy
i doświadczeń dla
specjalistów z branży
CZASOPISMO
PUNKTOWANE
6 pkt.
•
•
•
•
Unikalne treści
Bogata i rzetelnie opracowana zawartość
Autorzy – reprezentanci środowisk naukowych i wybitni specjaliści w branży
Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
NEWSLETTER
Najbardziej aktualne
informacje
w skrzynce e-mailowej
WYDANIA
SPECJALNE
Wydania tematyczne
– bezpłatne dla
prenumeratorów
IZOLACJE.COM.PL
Dostęp do wartościowych
i wiarygodnych treści w każdym miejscu
i czasie, możliwość
komentowania
i wspótworzenia
informacji
E-BOOK
Praktyczne
poradniki
w postaci książek
elektronicznych
Materiały i technologie
PREZENTACJA
Jarosław Gasewicz
REMMERS IQ-THERM – INNOWACYJNA
TERMOIZOLACJA WEWNĘTRZNA
Firma Remmers od kilkudziesięciu
lat oferuje między innymi
kompleksowe rozwiązania
problemów związanych z ochroną
przed zawilgoceniem i renowacją
starych budynków. Ta oferta cieszy
się zasłużoną renomą wśród
profesjonalnych wykonawców
prac budowlanych. W swoich
propozycjach technologicznych
doradcy pracujący w firmie
Remmers stawiają przede
wszystkim na trwałość
i skuteczność, a oferowane
specjalistyczne wyroby budowlane
mają parametry przewyższające
w istotnym stopniu wymagania
stawiane w odpowiednich
normach.
W związku z tym, że firma od dawna zajmowała się bogato zdobionymi elewacjami,
zauważono zapotrzebowanie na systemy
dociepleń wewnętrznych, które są w takim
przypadku jedynym możliwym sposobem poprawy parametrów energetycznych budynku.
Dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi zajmującymi się zagadnieniem ochrony
cieplnej budynków firma już kilka lat temu
wprowadziła na rynek innowacyjny system
aktywnej kapilarnie termoizolacji wewnętrznej IQ-Therm. System opiera się na zastosowaniu płyt poliuretanowych o bardzo
niskim współczynniku przewodzenia ciepła
wynoszącym 0,031 W/(m·K), w których
wykonano perforację, a otwory wypełniono
KONTAKT
Remmers Polska Sp. z o.o.
ul. Sowia 8, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 816 81 00, faks: 61 816 81 11
www.remmers.pl
50
FOT. 1.
Eksponat z przedstawionym układem warstw systemu IQ-Therm
materiałem o wysokiej aktywności kapilarnej. Połączono w ten sposób znakomitą izolacyjność termiczną ze zdolnością kapilarnego transportu wody powstającej w wyniku kondensacji. Transport kapilarny zapewnia wielokrotnie skuteczniejsze odprowadzanie kondensatu
niż transport wyłącznie w fazie gazowej w wyniku dyfuzji pary wodnej.
Z oczywistych powodów, w przypadku rozwiązań zakładających aktywny transport kapilarny nie przewiduje się wykonywania izolacji paroszczelnej od strony pomieszczeń, tak
jak to się robi w klasycznych termoizolacjach wewnętrznych. Izolacja paroszczelna bywa
bardzo często słabym punktem, ponieważ trudno jest zapewnić jej całkowitą szczelność,
zwłaszcza na połączeniach ze ścianami i sufitem. Oczywiste jest także to, że z braku izolacji
paroszczelnej wynikają pewne ograniczenia stosowania termoizolacji aktywnych kapilarnie
– nadają się one do pomieszczeń normalnie użytkowanych, a nie do pomieszczeń o nadzwyczajnie wysokiej produkcji pary wodnej, takich jak baseny pływackie, pralnie, suszarnie
czy kuchnie przemysłowe.
System IQ-Therm jest stale udoskonalany, a celem działań rozwojowych jest poprawa
parametrów cieplno-wilgociowych oraz uproszczenie sposobu wykonania prac. W zamyśle
osób odpowiedzialnych za ten system, prace powinny być na tyle uproszczone, aby termoizolację IQ-Therm mogły z powodzeniem układać ekipy specjalizujące się w pracach wykończeniowych, obejmujących szpachlowanie, klejenie płytek i malowanie. Najpopularniejszy
obecnie wariant wykonania składa się z systemowego kleju IQ-Fix, płyt termoizolacyjnych
IQ-Therm grubości 5 lub 8 cm, tynku regulującego klimat w pomieszczeniu IQ-Top, drobnoziarnistej szpachlówki IQ-Fill oraz specjalnej farby IQ-Paint. Podłoże musi być wcześniej
wyrównane zaprawą cementowo-wapienną i dokładnie oczyszczone z warstw hamujących
transport kapilarny, takich jak tapety i farby, jak i z wszelkich gipsowych wypełnień, tynków
i szpachlówek.
Systemy termoizolacji wewnętrznych aktywnych kapilarnie, takie jak Remmers
IQ-Therm, nie powinny być traktowane jako alternatywa dla zewnętrznych bezspoinowych
systemów ociepleń. Powinno się je stosować wszędzie tam, gdzie można zastosować
tradycyjne zewnętrzne systemy bez szkody dla walorów architektonicznych. Jednakże
nr 6/2016
FOT. 2.
Natryskowe nakładanie tynku IQ-Top
należy uznać za barbarzyństwo oklejanie styropianem elewacji
z mniej lub bardziej bogatą oryginalną sztukaterią albo zmienianie
takim zewnętrznym dociepleniem starannie dobranych i przemyślanych proporcji elementów elewacji modernistycznych. Systemy
wewnętrzne umożliwiają poprawienie parametrów energetycznych
bez dokonywania jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie elewacji
ARTYKUŁY
MERYTORYCZNE
NA TEMAT BUDOWY, REMONTU I WYPOSAŻENIA
budynku. W wielu przypadkach wystarcza
istotne poprawienie parametrów wiążące
się ze zmniejszeniem kosztów ogrzewania.
W przypadku ścian murowanych z cegły
ceramicznej grubości 51 cm wykonanie
systemowej termoizolacji wewnętrznej
z płytami IQ-Therm grubości 8 cm zapewnia uzyskanie współczynnika przenikania
ciepła na poziomie U = 0,284 W/(m2·K).
Jest to wynik nieco gorszy od wymaganej
obecnie w nowym budownictwie wartości
U = 0,25 W/(m2·K). Jednak warto pamiętać, że nie zawsze pogoń za jak najniższą
wartością współczynnika przenikania ciepła
zostanie doceniona przez użytkowników
docieplonych mieszkań. Mieszkańcy cenią
sobie także odpowiednio dużą powierzchnię użytkową. W związku z tym w wielu przypadkach wystarczy zastosowanie
płyt grubości 5 cm, co przynosi wartość
U = 0,392 W/(m2·K).
System IQ-Therm może być stosowany
praktycznie na wszystkich kondygnacjach
budynku, na ścianach murowanych lub betonowych. W przypadku stosowania na murze szachulcowym konieczna jest specjalna zmodyfikowana odmiana systemu z użyciem
płyt grubości 3 cm. System ten może być także elementem wewnętrznego uszczelnienia piwnicy – zapewnia się wtedy np. możliwość szybkiego ogrzania pomieszczenia użytkowanego tylko
sporadycznie.
n
ź
Odwied
portal
DOMU ORAZ JEGO OTOCZENIA
INSPIRUJĄCE
NOWOŚCI
GALERIE
PRODUKTOWE
ZDJĘĆ
RYNKOWE
PRZEGLĄDY
PRODUKTÓW
NAJNOWSZE WYDANIA
EKSPERTA
BUDOWLANEGO
DO BEZPŁATNEGO POBRANIA
PROMOCJA
FILMY
PORADNIKOWE
W WYGODNYM FORMACIE PDF
PORADY
EKSPERTÓW Z RÓŻNYCH DZIEDZIN
nr 6/2016
KATALOG
FIRM
BEZPŁATNE
E-BOOKI
51
Materiały i technologie
mgr inż.
Tomasz Majewski,
dr hab. inż.
Maciej Niedostatkiewicz
NAPRAWA POSADZKI BETONOWEJ
W HALI PRODUKCYJNEJ
Concrete floor repair in a production building ABSTRAKT S. 55
Wpływ substancji ropopochodnych na beton nie
jest do końca znany. Wiadomo jednak, że zmiana
wytrzymałości i tym samym trwałości betonu zależy
od jego nasycenia olejem – im jest ono wyższe, tym
spadek wytrzymałości jest większy.
Zaolejony beton zmienia własności fizyko-mechaniczne w czasie [1–3]. W literaturze definiuje się cztery podstawowe mechanizmy niszczenia betonu: biologiczny, chemiczny, fizyczny oraz fizykochemiczny. Najczęściej mechanizmy te występują jednocześnie,
jednak ich ilościowy udział w procesie destrukcji betonu jest
zróżnicowany [2–3].
Posadzki znajdujące się w zakładach przemysłowych narażone
są na eksploatację w trudnych warunkach środowiskowych. Widoczne na powierzchni betonu plamy i przebarwienia często utrudniają
eksploatację ze względów estetycznych. W halach przemysłowych
przebarwienia nie mają z reguły istotnego znaczenia, natomiast
w przypadku głębokich ubytków żywicy i betonu w ciągach komunikacyjnych poważnie utrudniają eksploatację obiektu i mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo ludzi w nim pracujących.
Najczęściej biologiczny i chemiczny mechanizm niszczenia betonu opisuje się razem ze względu na wspólne oddziaływanie bakterii
oraz wytworzonych przez nie związków na beton. Mechanizm ten polega na zmianie właściwości cieczy (olej – woda), w której rozwijają
się bakterie tlenowe (ropa naftowa) i beztlenowe (woda). Produktami
przemian są kwasy organiczne (głównie kwas octowy CH3COOH)
oraz nieorganiczne (kwas siarkowy H2SO4), przy równoczesnym
zmniejszeniu odczynu pH cieczy. Beton w środowisku kwasów ulega
rozpuszczeniu w obecności kwasów nieorganicznych oraz rozmięknieniu w obecności kwasów organicznych. Z reguły zwiększa się
również jego porowatość oraz zmniejsza masa. W strefie kontaktu
ziarna kruszywa ulegają odsłonięciu, a z czasem rozluźnieniu.
Fizyczny i fizykochemiczny mechanizm niszczenia betonu polega
na spadku jego wytrzymałości w wyniku procesu hydrofobizacji
i zatrzymania procesu hydratacji cementu. Spadek wytrzymałości
następuje w wyniku rozpuszczenia spoiwa (kamienia cementowego),
rozmięknienia betonu (zmydlenia) oraz zarysowania.
CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEJ POSADZKI
Posadzka zlokalizowana była w hali konfekcjonowania olejów
i produktów ropopochodnych, w której poruszały się ciężkie wózki
widłowe. Była intensywnie eksploatowana w zaolejonym środowisku.
Z uwagi na ciągły proces produkcji na przestrzeni lat nie remontowano jej, a jedynie przeprowadzano doraźne naprawy. Zakres
uszkodzeń był zróżnicowany i zależał od intensywności eksploatacji poszczególnych fragmentów: rozległe i głębokie uszkodzenia
w traktach komunikacyjnych, mniejsze uszkodzenia poza nimi.
52
W ciągach produkcyjnych powierzchnia betonu była głęboko zniszczona, stwierdzono tam ubytki żywicznej powłoki chemoodpornej,
ubytki betonu oraz uszkodzone dylatacje. W pozostałych miejscach
widoczne były niewielkie uszkodzenia powłoki chemoodpornej, rysy
i pęknięcia. Na odkrytej powierzchni betonu widoczne były plamy
oleju oraz odkryte ziarna kruszywa. Ze względu na liczbę oraz zakres
występujących uszkodzeń oraz brak skuteczności wcześniej wykonanych napraw właściciel podjął decyzję o kapitalnym remoncie
przedmiotowej posadzki.
Hala funkcjonalnie podzielona jest na dwie części: (lewą) produkcyjną z linią technologiczną, zbiornikami, urządzeniami do rozlewania, pakowania i wagą oraz (prawą) magazynową (RYS. 1–2).
Z powodu różnych wysokości posadzki nad poziomem terenu komunikacja między częściami zapewniona była przez wewnętrzną rampę
oraz schody. W hali poruszały się ciężkie wózki widłowe (na kołach
pełnych z gumy).
USZKODZENIA POSADZKI
Najbardziej intensywne uszkodzenia występowały w części produkcyjnej hali. Stwierdzono odspojenia, złuszczenia i ubytki wierzchniej
warstwy żywicy, ubytki betonu w miejscach wcześniej wykonanych
napraw, spękania i zarysowania nawierzchni. Beton w warstwie
przypowierzchniowej uległ rozmięknieniu. W miejscach rys i pęknięć
stwierdzono wysięki oleju świadczące o wysokim nasyceniu betonu
płyty olejem. W wykonanych odkrywkach stwierdzono brak sprawnej
izolacji poziomej (przeciwolejowej oraz przeciwwodnej) pod płytą
posadzki.
ABSTRAKT W artykule opisano naprawę oraz szczegóły rozwiązań technicznych zastosowanych podczas remontu silnie zaolejonej posadzki
znajdującej się w hali produkcyjnej. Przedstawiono uszkodzenia
posadzki eksploatowanej w trudnych warunkach środowiskowych
oraz sposób naprawy poprzez wymianę.
The article describes the repair and specific technical solutions
applied during renovation of a production building floor that had
been strongly contaminated with oil. Floor damage is presented,
caused by heavy duty usage, along with the method of repair
through replacement.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
System napraw i izolacji betonu
Hydrostop-Reper
Zaprawa do wykonywania typowych prac reprofilacyjnych w budowlach nowych
i na skorodowanych konstrukcjach żelbetowych. Produkt stosuje się przy remontach
skorodowanych budowli żelbetowych oraz przy korektach nowych budowli w miejscu
występowania raków, wstecznych spadków, błędów w ustawieniu szalunków.
Własności produktu:
• Silne własności tiksotropowe zaprawy PCC
• Niski skurcz, obniżony moduł sprężystości
• Dobra przyczepność do podłoża
• Wodoszczelność i mrozoodporność
• Kompatybilność z betonem
• Niepalny
REKLAMA
Stosuje się razem z produktami: Hydrostop-Pasywujący i Hydrostop-Szpachlowy
nr 6/2016
53
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
54
nr 6/2016
lider wśród czasopism branżowych
IZOLACJE – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-techniczny, ukazuje się na rynku od 1996
roku, a od 2004 roku także w Internecie w postaci wortalu www.izolacje.com.pl. Obecnie jest to
jedyne na rynku czasopismo, w którym oprócz
zagadnień ogólnobudowlanych bardzo szczegółowo omawiane są problemy izolacji cieplnej,
akustycznej, wodochronnej itp. oraz najnowsze
osiągnięcia w dziedzinie materiałów i technologii izolacyjnych.
Artykuł w pełnej wersji dostępny
w wydaniu papierowym lub elektronicznym.
Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
Zalecane przez specjalistów
Prenumerata
n dwuletnia – 172 zł
n roczna – 104 zł
n półroczna – 70 zł
n edukacyjna – 70 zł
Grupa
MEDIUM
www.izolacje.com.pl
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 22 810 21 24
faks 22 810 27 42
kupon prenumeraty
e-mail: [email protected]
ZAMAWIAM PRENUMERATĘ IZOLACJI OD NUMERU
NAZWA FIRMY
ULICA I NUMER
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / NIP
E-MAIL
PROMOCJA
TELEFON KONTAKTOWY
nr 6/2016
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych
osobowych w systemie zamówień Grupy Medium w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926
z późniejszymi zmianami) przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam Grupę Medium do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Bank Zachodni WBK SA VI O/Warszawa 46 1090 1753 0000 0000 7406 8950
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę Medium oraz
inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002,
poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje Pani/Panu prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich, a także wniesienia
umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie danych ma
czytelny podpis
charakter dobrowolny.
55
Materiały i technologie
mgr inż.
PREZENTACJA
Ryszard Perucki
JAK POPRAWNIE OCENIĆ ZDOLNOŚĆ
ELASTYCZNEJ POWŁOKI OCHRONNEJ
DO MOSTKOWANIA ZARYSOWAŃ
POWSTAJĄCYCH W BETONIE?
Wielu producentów wyrobów
chemii budowlanej, posiadających
w swoim asortymencie produkty
powłokowe do zabezpieczania
betonu ze zdolnością mostkowania
zarysowań, chwali się swoimi
osiągnięciami.
Producenci, rywalizując ze sobą, podają coraz
większe wartości mostkowania zarysowań
dla swoich nowo wprowadzanych na rynek
produktów powłokowych. Udostępniane przez
nich dane często wprowadzają w błąd projektantów, inwestorów, wykonawców robót
oraz użytkowników konstrukcji, na których
stosowane są te wyroby. Dlaczego tak jest?
Odpowiedź jest prosta. Największą zdolność
mostkowania zarysowań osiągają wyroby
powłokowe na bazie żywic epoksydowych,
poliuretanowych, akrylowych oraz wyroby
mineralne modyfikowane tworzywami sztucznymi w dodatniej temperaturze. Zazwyczaj
podawana jest więc temperatura +20°C,
+21°C, +23°C lub nie ma informacji o temperaturze. Przydatność takich danych jest
niewielka, ponieważ większość elementów
konstrukcji zabezpieczanych elastycznymi powłokami ochronnymi, szczególnie akrylowymi,
to powierzchnie zewnętrzne narażone na działanie czynników atmosferycznych, przede
wszystkim zmiennej temperatury w czasie całego roku. Maksymalna różnica temperatury
KONTAKT
betonu pomiędzy zimą a latem (tzw. gradient
temperatury) wynosi zazwyczaj 80°C, tj. np. różnica pomiędzy temperaturą od –20°C do +60°C.
W przypadku zewnętrznych elementów betonowych i żelbetowych istotne jest to, że beton
kurczy się zimą, a rozszerza latem. W związku
z tym rysy powstałe w elementach osiągają
największą rozwartość zimą, gdy temperatura
FOT. 1. Rysy w betonie osiągają największą
jest najniższa. W strefie klimatycznej Polski
rozwartość zimą, gdy temperatura jest najniższa.
bezpiecznie jest przyjąć temperaturę –20°C
W strefie klimatycznej Polski bezpiecznie jest
(FOT. 1), a nawet –30°C dla wschodniej części
przyjąć temperaturę –20°C
Polski (np. obszar Białegostoku).
Zapisy w specyfikacjach technicznych, szczególnie dotyczące obiektów komunikacyjnych,
są również nieprecyzyjnie sporządzane, gdyż podawana jest jedynie wymagana wartość mostkowania rys, np. 0,30 mm w przypadku elastycznych powłok ochronnych o grubości suchej
warstwy 300 μm, bez podawania temperatury, dla której wymagana jest ta wartość oraz informacji, jakiego rodzaju rys to wymaganie dotyczy (statycznych, czy też dynamicznych).
Wykonawcy robót przedkładają do zatwierdzenia, a inspektorzy nadzoru akceptują powłoki ochronne do betonu zazwyczaj na bazie akrylu, które w temperaturze ujemnej, np. –20°C,
są w stanie mostkować rysy dynamiczne w podłożu betonowym o rozwartości co najwyżej
0,15 mm, czyli o połowę mniejszej od wartości wymaganej w specyfikacji. Do zatwierdzenia powłoki mostkującej rysy przedkładane są wyniki z badań rysoprzekrywalności, ale
w temperaturze dodatniej.
W przedmiotowej sprawie z pomocą przyszła norma europejska PN-EN 1504-2:2006
dostępna już od 10 lat, w której podano wymagania i klasyfikację dotyczącą właściwości
użytkowych wyrobów stosowanych do ochrony powierzchniowej betonu. Ważną właściwością użytkową przywołaną m.in. w tej normie jest zdolność powłoki do pokrywania rys
powstających w podłożu betonowym, badana zgodnie z PN-EN 1062-7:2005. Norma
ta podaje sposoby mierzenia zdolności mostkowania, zarysowań, rozróżniając dwa typy rys
i odpowiadające im metody badań, a mianowicie:
»» rysy statyczne, metoda A – ciągłe rozwarcie rysy (linearny wzrost rozwartości rysy),
»» rysy dynamiczne, metoda B – cykliczne rozwieranie rysy (periodycznie zmieniająca się
rozwartość rysy). W normie PN-EN 1504-2:2006 podano klasy mostkowania zarysowań
zarówno statycznych, jak i dynamicznych oraz zalecaną temperaturę badań w przypadku
poszczególnych klas (TABELE 1 i 2).
CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁÓW
MC-Bauchemie Sp. z o.o.
tel./faks: 71 339 77 44
[email protected]@mc-bauchemie.pl
www.mc-bauchemie.pl
56
Barwne, elastyczne powłoki ochronne nowej generacji, znakomicie mostkujące rysy również
w ujemnej temperaturze, wprowadziła w tym roku na rynek budowlany firma MC-Bauchemie. W TABELI 3 podano nazwy tych powłok i osiągane przez nie klasy mostkowania
zarysowań w przypadku rys statycznych i dynamicznych również w temperaturze ujemnej
–20°C, a nawet –30°C.
Wymienione w TABELI 3 powłoki można stosować w kombinacji ze szpachlówkami do betonu o nazwie Nafufill SF, Nafufill KM 103, Nafufill KM 110, Nafufill KM 110 HS lub Nafufill
nr 6/2016
Warunki badania
Zalecana
temperatura
badania
B1
wo = 0,15 mm; f = 0,03 Hz;
wu = 0,10 mm trapezoid; w = 0,05 mm;
n = 100
–10°C
B2
wo = 0,15 mm; f = 0,03 Hz;
wu = 0,10 mm trapezoid; w = 0,05 mm;
n = 1000
–10°C
B 3.1
wo = 0,30 mm; f = 0,03 Hz;
wu = 0,10 mm trapezoid; w = 0,20 mm;
n = 1000
–10°C
B 3.2
jak w B 3.1 oraz n = 20 000;
wL= ±0,05 sinus; f = 1 Hz
–10°C
B 4.1
wo = 0,50 mm; f = 0,03 Hz;
wu = 0,20 mm trapezoid; w = 0,30 mm;
n = 1000
–10°C
B 4.2
jak w B 4.1 oraz n = 20 000;
wL = ±0,05 sinus; f = 1 Hz
–10°C
Klasa
TABELA 1.
Warunki badań wg EN 1062-7 (metoda B – cykliczne rozwieranie rysy)
f – częstotliwość; wL – rozwarcie rysy zależne od obciążenia; n – liczba cykli;
wo – maksymalna szerokość rys; w – zmiana szerokości rysy; wu – minimalna
szerokość rysy.
Uwaga: Jako temperaturę badania dla klas od B1 do B4.2 zaleca się –10°C. Inne
temperatury badania mogą być uzgodnione między zainteresowanymi stronami,
np. +10°C, 0°C, –20°C, –30°C, –40°C. Temperatura badania powinna być podana
w nawiasie po symbolu klasy (np. B3.1 (–20°C)).
Klasa
Szerokość
mostkowanej
rysy [mm]
Szybkość
rozwierania się
rysy [mm/min]
Zalecana
temperatura
badania
A1
> 0,100
―
+21°C
A2
> 0,250
0,05
–10°C
A3
>0,500
0,05
–10°C
A4
>1,250
0,5
–10°C
A5
>2,500
0,5
–10°C
TABELA 2.
Warunki badań wg EN 1062-7 (metoda A – ciągłe rozwarcie rysy)
Uwaga: Jako temperaturę badania dla klas od A2 do A5 zaleca się –10°C (A1: +21°C).
Inna temperatura badania może być uzgodniona między zainteresowanymi stronami,
np. +10°C, 0°C, -20°C, –30°C, –40°C. Temperatura badania powinna być podana
w nawiasie po symbolu klasy, np. A4 (–20°C).
DSP. Wszystkie inne podłoża
należy uprzednio zagruntować środkiem gruntującym
MC-Color Primer. Systemy
ochrony powierzchniowej
na
bazie materiału MC-Color
FOT. 2. Nanoszenie powłoki ochronnej
Flex
pure, pro, vision (FOT. 2)
w systemie MC-Color Flex
są niepalne (klasa reakcji
na ogień A2-s1,d0 wg PN-EN 13501-1). Istotne jest również to,
aby zapis związany z klasami mostkowania rys znalazł się nie tylko
w karcie informacji technicznych danego produktu, ale również w jego
deklaracji właściwości użytkowych. Zwiększa to wiarygodność zapisu
i daje pewność stałej kontroli deklarowanego parametru.
Firma MC-Bauchemie oprócz barwnych, elastycznych powłok
ochronnych na bazie wodnej dyspersji z czystego akrylu ma w ofercie
wiele innych wyrobów powłokowych na bazie żywic reaktywnych
oraz materiałów mineralnych modyfikowanych tworzywami sztucznymi, które rzetelnie przebadano pod względem zdolności mostkowania zarysowań również w ujemnej temperaturze.
Przykładem wyrobu na bazie żywicy poliuretanowej do wykonania warstwy przeprężającej w nawierzchnio-izolacji chodnikowej,
stosowanej m.in. na chodnikach mostowych i na stropie górnej
kondygnacji garażu wielopoziomowego, jest MC-DUR 2295 (klasa B3.1 (–20°C)) oraz materiał MC-Flex 2299 (klasa A5 (–20°C)
i B4.2 (–20°C)). Natomiast przykładem materiału mineralnego modyfikowanego tworzywami sztucznymi może być szpachla elastyczna
Zentrifix F92 (grubość suchej warstwy 2 mm), która ma klasę mostkowania rys B3.1 (–20°C) lub powłoka elastyczna MC-APC (grubość
suchej warstwy 3 mm) o klasie A4 (–20°C).
Oczywiście są również przypadki, gdy stosowane elastyczne
powłoki, np. chemoodporne wyprawy wewnętrzne w zbiornikach
zamkniętych oczyszczalni ścieków, nie są narażone na działanie
ujemnej temperatury i wówczas można zalecić powłoki na bazie
żywic poliuretanowych grubości 2 mm o nazwie MC-Flex 2097
(natrysk bezpowietrzny), MC-Flex 2098 (szpachla, aplikacja pacą
stalową), MC-Flex 2099 (posadzka samopoziomująca) o klasie
mostkowania zarysowań A3 (+20°C) lub powłokę na bazie żywicy
epoksydowej MC-PowerPro HCR (aplikacja wałkiem) o klasie A2
(+20°C), a jeśli to konieczne MC-DUR 1900, MC-DUR 1900 FF
oraz MC-DUR1900TX o klasie A2 (–10°C).
Nazwa powłoki
Budowa powłoki
(bez gruntu lub szpachlówki)
Klasa rysoprzekrywalności
wg EN 1504-2
oraz EN 1062-7
MC-Color Flex pure
Powłoka elastyczna
2 warstwy, zużycie:
2×0,22 litra/m2 = 0,44 litra/m2.
Grubość suchej warstwy 220 μm
0,41 mm ⇒ A2 (+20°C),
0,48 mm ⇒ A2 (–20°C),
B2 (–20°C)
MC-Color Flex pro
Powłoka bardzo
elastyczna
2 warstwy, zużycie:
2×0,28 litra/m2 = 0,56 litra/m2.
Grubość suchej warstwy 300 μm
0,72 mm ⇒ A3 (+20°C),
0,82 mm ⇒ A3 (–20°C),
0,50 mm ⇒ A3 (–30°C),
B2 (–30°C), B3.1 (–20°C)
MC-Color Flex vision
Powłoka bardzo
elastyczna
2 warstwy, zużycie:
2×0,28 litra/m2 = 0,56 litra/m2.
Grubość suchej warstwy 300 μm
1,18 mm ⇒ A3 (–20°C),
0,80 mm ⇒ A3 (–30°C),
B2 (–30°C), B3.1 (–20°C)
MC-Color Flex vision
Powłoka
ekstremalnie
elastyczna
3 warstwy, zużycie:
3×0,28 litra/m2 = 0,84 litra/m2.
Grubość suchej warstwy 450 μm
1,62 mm ⇒ A4 (–20°C),
B2 (–30°C), B3.1 (–20°C)
Nowej generacji, barwne, elastyczne powłoki ochronne na bazie wodnej dyspersji z czystego
akrylu przeznaczone do ochrony betonowych powierzchni zewnętrznych narażonych na działanie czynników
atmosferycznych. Znakomicie mostkują rysy również w ujemnej temperaturze
TABELA 3.
nr 6/2016
PODSUMOWANIE
Dobrych produktów wykazujących zdolność
do mostkowania zarysowań statycznych,
czy dynamicznych nie jest dużo na rynku.
Należy je umieć ocenić i optymalnie dobrać
do klasy ekspozycji, czyli występujących
obciążeń. Warto również wziąć pod uwagę
fakt, iż powłok elastycznych nie stosuje
się wszędzie, np. na sprężonych belkach
struno- i kablobetonowych. Zbyt duża
zdolność mostkowania rys może być również zagrożeniem w przypadku elementów
żelbetowych, gdyż może maskować stan
awaryjny konstrukcji. Przy ostatecznym
doborze materiałów najlepiej skorzystać
z doradztwa techniczno-technologicznego
przedstawicieli producenta oraz doświadczonych projektantów.
n
57
Materiały i technologie
PREZENTACJA
Radosław Jędrzak
WPŁYW ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW
O WYSOKIEJ IZOLACYJNOŚCI
CIEPLNEJ NA KONSTRUKCJĘ FASAD
WENTYLOWANYCH
Straty cieplne przez ściany zewnętrzne
mają największy udział w stratach ciepła
budynku, dlatego rozwiązanie materiałowe
izolacji termicznej jest ważnym etapem
projektowania budynków z fasadami wentylowanymi.
Miarą sprawności materiałów izolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (RYS. 1).
Warstwy izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynków podlegających klasyfikacji pożarowej powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających
ognia (NRO), a na wysokości budynku
KONTAKT
Kingspan Insulation
Gdańska 134, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 56 48
[email protected]
www.kingspaninsulation.pl
58
0,45
λ = 0,038 [W/(m·K)]
0,40
λ = 0,035 [W/(m·K)]
λ = 0,020 [W/(m·K)]
Współczynnik przenikania ciepła Umax [W/(m2·K)]
Fasady wentylowane
są powszechnie stosowane
w przegrodach zewnętrznych
budynków użyteczności
publicznej, obiektów sportowych,
budynków wystawowych
czy w obiektach infrastruktury
komunikacyjnej. Fasady
wentylowane pozwalają
na realizację ścian z okładziną
zewnętrzną wykonaną
z najwyższej jakości materiałów,
co wpływa na możliwość
kształtowania nowoczesnej
architektury budynków.
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,20
0,22
Grubość termoizolacji d [m]
Zależność między grubością termoizolacji o różnym współczynniku λ a uzyskanym obliczeniowo
współczynnikiem przenikania ciepła U dla fasad wentylowanych mocowanych do ściany żelbetowej gr. 20 cm
bez uwzględnienia punktowych mostków termicznych
RYS. 1.
powyżej 25 m od poziomu terenu okładziny elewacyjne, ich zamocowanie, a także
izolacja cieplna ściany zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
Wyjątek stanowią elewacje wentylowane ścian zewnętrznych budynków ZL II, w których
dopuszcza się zastosowanie izolacji cieplnej palnej do wysokości 25 m od poziomu
terenu, jeżeli osłaniająca ją od wewnątrz okładzina jest niepalna i ma klasę odporności
ogniowej co najmniej:
»» w budynku klasy odporności pożarowej B – EI 60,
»» w budynku klasy odporności pożarowej C i D – EI 30.
W praktyce oznacza to, że ściany z fasadami wentylowanymi powinny być izolowane
termicznie materiałami niepalnymi (np. wełna mineralna) lub nierozprzestrzeniającymi ognia
(np. płytami z piany rezolowej).
Nowym materiałem stosowanym do fasad wentylowanych są płyty z pianki rezolowej. Mają one najniższą wartość współczynnika izolacyjności cieplnej na rynku
(λ = 0,020÷0,021 W/(m·K)). Tradycyjnie rezole wchodziły w skład dawniej powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych produkowanych pod nazwą bakelit. Bakelit był
jednym z pierwszych tworzyw sztucznych wykorzystywanych do wytwarzania gniazdek
elektrycznych i telefonów. Obecnie stosuje się go jako składnik klejów, farb kryjących,
płyt wiórowych itp.
nr 6/2016
2
3
1
3
1
3
2
4
6
4
5
20
18
3
5
20
4 cm
9 3
4 cm
Układ zakotwień płyty i uwarstwienie analizowanej przegrody: ściana
izolowana wełną mineralną (2), ściana izolowana płytami rezolowymi (3).
1 – żelbetowa ściana konstrukcyjna, 2 – wełna mineralna,
3 – wentylowana szczelina powietrzna, 4 – płyta okładzinowa
z piaskowca, 5 – kotew nośna ze stali nierdzewnej, 6 – płyta rezolowa
RYS. 2–3.
Grubość izolacji termicznych w ścianach z fasadami wentylowanymi ma bezpośredni wpływ na przekrój i rozstaw konsol mocujących i podpierających podkonstrukcję okładzin elewacyjnych.
Na podstawie przeprowadzonych analiz numerycznych trójwymiarowych modeli mostków termicznych stwierdzono znaczny spadek
izolacyjności cieplnej ścian z uwzględnieniem strat cieplnych przez
konstrukcję wsporczą w stosunku do analiz bez uwzględniania tego
efektu. Jako przykładową analizę punktowych mostków cieplnych
w ścianach z okładziną kamienną przeprowadzono na przykładzie
ściany zewnętrznej biurowca IBM w Katowicach. Rzeczywiste
uwarstwienie ścian budynku i przykład równoważnego uwarstwienia z użyciem płyt rezolowych w analizowanym budynku pokazano
na RYS. 2–3.
Analizę obliczeniową przepływu ciepła przez przegrodę przeprowadzono za pomocą programu Psi-Therm 3D 2012. Sprawdzono
przepływ ciepła przez 1 m2 przegrody przy założeniu stałych warunków brzegowych wewnątrz budynku i w szczelinie wentylowanej.
Przeprowadzono obliczenia poprawki do współczynnika przenikania ciepła ΔU uwzględniającej wpływ zakotwień na izolacyjność
termiczną przykładowej ściany z okładziną kamienną, który wyniósł
0,033 W/(m2·K).
Zastosowanie izolacji termicznych o wysokim współczynniku
izolacyjności cieplnej pozwala na znaczne zredukowanie grubości
przegród zewnętrznych budynków. W analizowanym przykładzie
ściana zewnętrzna przy identycznych parametrach izolacyjności
cieplnej dzięki zastosowaniu wysokosprawnej izolacji termicznej
była o 10 cm cieńsza.
Ze względu na znaczną różnicę izolacyjności cieplnej wełny mineralnej i płyt rezolowych znacznie zmniejszył się także wysięg kotew
nośnych. W rozwiązaniu z wełną mineralną zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami przekrój kotwi wynosił 6/35 mm, natomiast
w rozwiązaniu z płytami rezolowymi 6/25 mm. Ma to wpływ nie tylko
na koszt realizacji elewacji, ale także redukuje nakłady na robociznę
przy osadzaniu zakotwienia.
Zredukowany przekrój podpór i zakotwień pozwala na zmniejszenie strat ciepła w budynkach z fasadami wentylowanymi.
Dla zredukowania wpływu punktowych mostków termicznych
zalecane jest stosowanie podkładek ze spienionego PVC lub konsol
kompozytowych.
n
PROMOCJA
CYFROWY
Agata Grudecka
bezpłatnie
numer w formacie PDF
i dołącz do grona
ulicznego. Rolety zewnętrzne mogą być obsługiwane ręcznie lub elektrycznie za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ten drugi
mechanizm wymaga jednak doprowadzenia
20 tys.
e-prenumeratorów
www.ekspertbudowlany.pl
20 tys.
e-prenumeratorów
budowa
Malujemy
ściany i sufity
Ocieplamy
Wymieniamy
gniazda i łączniki
80
produktów
i nowości
Ocieplamy
Rolety zewnętrzne
do okien połaciowych
poddasze
Rolety pozwalają utrzymać odpowiednią
temperaturę w pomieszczeniach o każdej porze roku. W lecie zapobiegają nadmiernemu
nagrzewaniu się wnętrz, a w zimie uciecz-
Wymieniamy
ce ciepła z domu. Pancerz rolet zewnętrznych tworzą aluminiowe lamelki, ocieplone
najczęściej pianką poliuretanową. Lamelki
można ustawiać w różnych pozycjach, podobnie jak żaluzje. Jeśli zostaną ułożone
poziomo, roleta będzie skutecznie chronić
gniazda i łączniki
Fot. FAKRO
przed upałem, ale też zaciemni wnętrze. Natomiast wtedy, gdy zechcemy wpuścić trochę
światła do wnętrza, wystarczy przekręcić lamelki o 40º.
Rolety zewnętrzne do okien połaciowych
mają też dodatkowe zalety. Przy pełnym
zamknięciu chronią bowiem szyby przed
uszkodzeniami mechanicznymi, które może
spowodować np. grad. Ponadto dobrze tłumią
zewnętrzny hałas. Dlatego instalację rolet
warto rozważyć zwłaszcza wtedy, gdy mieszkamy w miejscu o dużym natężeniu ruchu
wnetrza
poddasze
wnetrza
budowa
in s ta l a c j e
ogrody
www.ekspertbudowlany.pl
DOBRE NIE TYLKO NA LATO
Rolety zewnętrzne skutecznie chronią budynki przed słońcem, deszczem, wiatrem, śniegiem i mrozem. Korzystnie wpływają również na
bilans energetyczny domu czy mieszkania i stanowią przeszkodę dla
potencjalnych włamywaczy. Można je montować zarówno w oknach
pionowych, jak i połaciowych.
ściany i sufity
więcej na str.
26
80
produktów
i nowości
Roleta zewnętrzna sterowana pilotem
więcej na str.
26
Czytaj jak lubisz
nr 6/2016
24
www.eksper tbudowlany.pl
Markizy do okien pionowych
Markizy do okien pionowych
Markizy VMZ Solar do okien pionowych są wyposażone w inteligentny system automatycznego uruchamiania w zależności od nasłonecznienia. Nie potrzebują zasilania
z sieci elektrycznej, bo zasilane są energią słoneczną. Funkcję czujnika pełni panel fotowoltaiczny, który w połączeniu ze specjalnym układem elektroniki reaguje
na promieniowanie słoneczne. Latem, w przypadku dużego nasłonecznienia, markizy samoczynnie rozwijają się i chronią pomieszczenie przed nagrzaniem. Przy
pochmurnej pogodzie zwijają się automatycznie, zwiększając napływ naturalnego światła. Innowacyjna konstrukcja markiz sprawia, że pełnią one dodatkowo funkcję
moskitiery.
Fot. FAKRO
numer w formacie PDF
i dołącz do grona
Fot. FAKRO
bezpłatnie
Markiza AMZ Z-Wave do okien dachowych zasilana jest prądem z sieci elektrycznej i sterowana za pomocą pilota lub przełącznika naściennego w bezprzewodowym systemie Z-Wave (można ją zatrzymać w dowolnej pozycji). Współpracuje
z oknami dachowymi FAKRO Z-Wave. Jeśli markiza elektryczna nie jest montowana na oknie Z-Wave, należy dokupić zasilacz 12 VDC i urządzenie sterujące.
Markiza AMZ-Solar do okien dachowych zasilana jest z akumulatorów umieszczonych na kasecie; automatycznie i samoczynnie zasłania okno, reagując na
poziom nasłonecznienia i chroniąc pomieszczenie przed nagrzaniem.
Może być sterowana w jednym z trzech trybów:
 automatycznym (samoczynne rozwijanie i zwijanie markizy w zależności
od stopnia nasłonecznienia)
 półautomatycznym (samoczynne rozwijanie i zwijanie za pomocą pilota)
 obsługa markizy za pomocą dołączonego do zestawu pilota.
Fot. VELUX
pobierz
OSŁONY ZEWNĘTRZNE
Malujemy
Fot. VELUX
4/2014 (52)
lipiec–sierpień
issn 1730-1904
Energooszczędne rolety
Rolety zewnętrzne są wyposażone w wiele różnych funkcji, które zapewniają poczucie komfortu i bezpieczeństwa na poddaszu,
Markizy zewnętrzne wykonane są z wytrzymałej, odpornej na czynniki atmosferyczne tkaniny z włókien szklanych, powlekanych PVC. Tkanina jest zrolowana na wałku
z silnikiem i umieszczona w kasecie z profili aluminiowych montowanej nad oknem. W krawędziach tkaniny zatopiona jest taśma suwakowa, która utrzymuje odpowiednie napięcie tkaniny pomiędzy prowadnicami i zapobiega jej wypadaniu. Takie rozwiązanie zwiększa jej odporność na wiatr. Materiał jest wytrzymały i odporny
na czynniki atmosferyczne, nie zmienia wymiarów pod wpływem wody. Zaciągnięta markiza w czasie deszczu redukuje odgłos spadających kropli. Na okres zimy, gdy
markiza nie jest używana, można ją zwinąć i ukryć w kasecie.
ogrody
BeZpŁATNY
in s ta l a c j e
MAGA ZYN
do niego przewodów elektrycznych. Producenci oferują również energooszczędne systemy zasilane energią słoneczną, które nie
wymagają montażu okablowania.
Skuteczna ochrona przed słońcem na poddaszu i nie tylko
Przed nagrzewaniem poddasza najlepiej chronią markizy zewnętrzne, dostępne także do okien pionowych. Montuje się je na zewnątrz okna, a rozwija od wewnątrz.
Markiza absorbuje promieniowanie słoneczne już przed szybą i emituje ciepło na zewnątrz, dzięki temu pomieszczenie się nie nagrzewa. Markiza zapewnia do 8 razy
skuteczniejszą ochronę przed nagrzewaniem w porównaniu z zasłonami wewnętrznymi, a ponieważ materiał ma strukturę drobnej siateczki, markizy nie odcinają dopływu światła do wnętrza i nie zasłaniają widoku za oknem (jak rozciągnięte rolety zewnętrzne). Nie ma też potrzeby codziennego ich zwijania i rozwijania nawet przy
deszczowej pogodzie. Dodatkowo umieszczenie markizy za oknem nie zmniejsza powierzchni przeszklenia okna.
Fot. FAKRO
pobierz
Fot. Aluprof
4/2014 (52)
lipiec–sierpień
issn 1730-1904
BUDOWA
BeZpŁATNY
BUDOWA
MAGA ZYN
Roleta zewnętrzna zasilana energią słoneczną
nr 3/2014
nr 3/2014
www.eksper tbudowlany.pl
25
59
Materiały i technologie
dr hab. inż.
Elżbieta Urbańska-Galewska,
dr inż.
Dariusz Kowalski
UKŁADY KONSTRUKCYJNE LEKKIEJ
OBUDOWY
Lightweight cladding structural systems ABSTRAKT S. 68
»» strukturalne,
»» mocowane punktowo,
»» elementowe,
»» membranowe.
W latach 90. ubiegłego wieku nastąpił przełom
w stosowaniu ścian osłonowych. Duża dostępność
i różnorodna oferta materiałów, bardzo duże
zapotrzebowanie na trwałe, estetyczne fasady
z dużymi, przeszklonymi powierzchniami
spowodowały szybki napływ nowoczesnych rozwiązań
w dziedzinie szklano­‑metalowych ścian osłonowych.
Obecnie na naszym rynku jest ponad 40 firm, które
proponują tego typu ściany.
Ściany szklano-metalowe ze względu na swoją konstrukcję najczęściej stanowią fasady wentylowane, zwane też podwójną skórą.
Są podobne do zimnej fasady, z tym, że przestrzeń między warstwą
zewnętrzną a wewnętrzną jest znacznie szersza. Warstwa zewnętrzna pełni funkcję ochronną i estetyczną. Może to być wentylowana
od tyłu szyba lub blacha profilowana. Bardzo często w tego typu
rozwiązaniach przestrzeń między warstwami jest wykorzystywana
do montowania dodatkowych instalacji przeciwsłonecznych, takich
jak lamele lub rolety. Powietrze, które ulega tam ogrzaniu, oraz powstający kondensat pary wodnej wyprowadzane są z poszczególnych
kondygnacji lub całej wysokkości ściany na zewnątrz do otoczenia.
Lekką obudowę można podzielić na przegrody zewnętrzne i okładziny elewacyjne. Przegrody zewnętrzne pod kątem konstrukcji można
podzielić na:
»» jednowarstwowe (nieizolowane termicznie),
»» wielowarstwowe (izolowane termicznie),
»» szklano-metalowe.
Osobną grupę lekkiej obudowy stanowią okładziny elewacyjne
nakładane na istniejącą ścianę [1].
W Polsce lekkie ściany osłonowe w budynkach użyteczności
publicznej zaczęto stosować na przełomie lat 60. Pierwsze obiekty,
w których zastosowano takie rozwiązanie, to m.in. nieistniejący już
budynek ZSL w Warszawie (FOT. 1–2), budynek MHZ Uniwersal w Warszawie (FOT. 3–4), hotel Cracovia w Krakowie (FOT. 5–6) i inne (FOT. 7–8).
Ściany słupowo-ryglowe
Ściana osłonowa słupowo-ryglowa jest lekką, samonośną przegrodą
budowlaną o prętowej konstrukcji szkieletowej (FOT. 9–14). Elementami konstrukcji ściany są pionowe słupki (ang. mullions) i poziome
rygle (ang. transoms). Słupki mocowane są do konstrukcji nośnej
budynku i tworzą pionowe pasy, które podzielone są ryglami na pola
przeznaczone do wypełniania. Wypełnienia pól stanowią termoizolacyjne szyby zespolone lub izolacyjne płyty warstwowe. Konstrukcyjne
elementy słupków i rygli wykonane są z kształtowników metalowych
o przekroju skrzynkowym z odpowiednim ukształtowaniem ścianek
dla mocowania uszczelek, łączników itp.
ŚCIANY SZKLANO-METALOWE
Ściany takie stosowane są do:
»» konstruowania przeszkolonych elewacji budynków użyteczności
publicznej, takich jak banki, hotele, biurowce, hale sportowe, salony
samochodowe itp.,
»» wykonywania przestrzennych konstrukcji i przeszkleń dachowych
w celu odpowiedniego doświetlenia wnętrz budynków oraz tworzenia w nich właściwego klimatu i komfortu dla użytkowników.
Ściany zewnętrzne budynków dzieli się na dwie podstawowe grupy:
»» ściany typu zawieszonego (kurtynowe) (RYS. 1),
»» ściany wypełniające (RYS. 2).
Ściana typu zawieszonego (wisząca/kurtynowa) usytuowana jest
na zewnątrz obrysu konstrukcji nośnej budynku i przeważnie mocowana jest do czoła stropów (RYS. 1). Ściana kurtynowa przenosi
jedynie ciężar własny i parcie wiatru. Połączenie ściany ze stropami
powinno zapewniać możliwość regulacji w trzech kierunkach, a także
kompensować przesunięcia ściany spowodowane zmianami temperatury. Z kolei ściana wypełniająca składa się z segmentów umieszczonych między elementami konstrukcji nośnej budynku, np. stropami
(RYS. 2). W tego typu ścianach należy uwzględnić możliwość przekazywania na nie obciążeń pionowych na skutek ugięć końców stropów.
Z uwagi na konstrukcję ściany kurtynowe (zawieszone) dzieli się na:
»» słupowo-ryglowe,
Structural solutions of single-layer (no thermal insulation)
and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding
and metal-glass walls are presented in the paper. The process of
wall structure modification is described and example solutions
are given.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
60
ABSTRAKT W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród
zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie)
oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 6/2016
SYSTEM ZABUDOWY FASAD
PAROC Built-on™
ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII AST
W PRODUKCJI PŁYT WARSTWOWYCH PAROC®
PRZEZ FIŃSKĄ FIRMĘ PAROC PANEL SYSTEM OY AB STANOWI PRZEŁOMOWY MOMENT W OCENIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY SKALNEJ JAKO MATERIAŁU BUDOWLANEGO.
PAROC PANEL
SYSTEM OY AB
KONTAKT W POLSCE:
TEL. +48 691 701 921
E: [email protected].com
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
62
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
PRODUCENT
PŁYT WARSTWOWYCH
▪ ZRDZENIEMPURIPIR
▪ ZRDZENIEMSTYROPIANOWYM
▪ ZRDZENIEMZWEŁNYMINERALNEJ
PaNELTECH sp. z o.o.
41-508 Chorzów
nr 6/2016
ul. Michałkowicka 24
T: +48 32 245 91 41
F: +48 32 245 91 39
[email protected]
63
WWW.PANELTECH.PL
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
64
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
, jakość, rz
oda
ete
yg
W S
d 1992 ść o
o
n
l
d 1992 ść o
lno
PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH I PROFILI ZIMNOGIĘTYCH
ko
z n rzyst
pro aszy aj
du ch
któ
w!
, jakość, rz
oda
ete
yg
W
IzoWall
IzoGold
PŁYTA ŚCIENNA
WIDOCZNE ŁĄCZNIKI
RDZEŃ PUR/PIR/PIR+, EPS, MWF
PŁYTA ŚCIENNA
UKRYTE ŁĄCZNIKI
RDZEŃ PUR/PIR/PIR+
IzoRoof
IzoCold
PŁYTA DACHOWA
RDZEŃ PUR/PIR/PIR+, EPS, MWF
PŁYTA CHŁODNICZA
RDZEŃ PUR/PIR/PIR+
www.izopanel.pl
 [email protected]  Gdańsk, ul. Budowlanych 36  tel.: 58 340
65 17 17
nr 6/2016
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
66
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
PŁYTY WARSTWOWE
www.arpanel.pl
Styl. Jakość. Funkcja.
Generalny wykonawca: PRO-INVEST S.A.
GWARANCJA
DEKLAROWANYCH
PARAMETRÓW
NLI
I
EIR
OŚCU
DU
EC
RHROYMN K
Adamietz Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie 47-100,
Braci Prankel 1
tel. 77/ 463 00 55
nr 6/2016
67
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
68
REKLAMA
www.izolacje.com.pl
PARTNER
POLSKICH DEKARZY
nr 6/2016
Materiały i technologie
dr. inż.
Aleksander Gorszkov,
prof. dr. hab inż.
Romuald Orłowicz
OCENA PRZEWIDYWANEGO OKRESU
ZWROTU INWESTYCJI NA OCIEPLENIE
ELEWACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Calculation of the anticipated payback period of investment
in residential building facade insulation ABSTRAKT S. 72
ABSTRAKT W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez
ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji
polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy
i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu
grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyj‑
nych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszaco‑
wano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii,
z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania
przyszłych przepływów pieniężnych.
Większość budynków mieszkalnych na terytorium
Federacji Rosyjskiej nie spełnia obecnych wymogów
normowych dotyczących ochrony cieplnej i wymaga
docieplenia.
Od 2000 r. wraz z wprowadzeniem zmian do norm rosyjskich SNiP
II­‑3-79 [1] z kolejną aktualizacją norm SNiP 23-02-2003 [2] wyma‑
gania co do poziomu ochrony cieplnej budynków znacząco wzrosły.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
In this article, a formula has been presented to calculate the heat
losses via residential building walls following thermal insulation
with polystyrene, with reference to the weather conditions of
Moscow and Petersburg. Based on known values of heating
season, investment expenditures and operating expenses for the
heating systems before and after thermal insulation application,
the anticipated payback period was determined for energy saving
resources, taking into account the rates of increase of heat price
tariffs and discounting of future cash flows.
PROMOCJA
NOWOŚĆ
na rynku wyda
wniczym!
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
Projektowanie
przegród
zewnętrznych
w świetle aktualnych warunków
technicznych dotyczących
budynków
Wydanie II rozszerzone
nr 6/2016
CENA
60zł
69
Książkę można zamówić na www.ksiegarniatechniczna.com.pl
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
70
nr 6/2016
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
72
nr 6/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
MONTAŻ WIDOCZNY I UKRYTY
ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH
W SYSTEMACH DOCIEPLEŃ ETICS
Właściwie wykonany system
docieplenia budynku musi spełniać
szereg wymogów formalnych
oraz oczekiwania wykonawców
i użytkowników. System ten
powinien przede wszystkim
oszczędzać energię, a co za tym
idzie – dawać wymierne efekty
ekonomiczne.
Poza swoją podstawową funkcją, system
dociepleń musi zapewnić: właściwy klimat
w użytkowanych pomieszczeniach, estetyczny
wygląd elewacji budynku oraz zabezpieczenie
elewacji przed uszkodzeniami. Wysokiej jakości system docieplenia jest inwestycją długoterminową – zapewnia nieskomplikowane
użytkowanie przez 25 lat. Aby system spełniał
swoje zadania, łączniki do jego montażu muszą być prawidłowo dobrane i zamontowane.
ZALECENIA DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU
Przy prawidłowym montażu należy pamiętać
o zaleceniach dotyczących konkretnego produktu – wykonanie w podłożu otworu o średnicy i głębokości odpowiadających instrukcjom producenta staje się podstawowym
obowiązkiem wykonawcy. Ponadto istotnymi
wyznacznikami prawidłowego montażu są
czyszczenie otworu montażowego w materiałach pełnych, np. w betonie czy cegle pełnej,
KONTAKT
Klimas Wkręt-met
Kuźnica Kiedrzyńska
ul. W. Witosa 135/137
42-233 Mykanów
www.wkret-met.com
nr 6/2016
FOT. 1.
Montaż widoczny łącznika WKTHERM S
FOT. 2.
Montaż ukryty łącznika Eco-drive S
oraz montaż łącznika w obrębie warstwy klejowej. Należy wziąć pod uwagę również temperaturę powietrza w momencie montażu systemu docieplenia – zgodnie z wytycznymi ETAG
zalecany jest zakres od +5°C do +25°C – oraz czas przerw technologicznych na montaż
elementów systemu.
DWA SPOSOBY MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW
Wyróżnia się dwa sposoby montażu łączników do systemów dociepleń: montaż powierzchniowy – widoczny oraz montaż zagłębiony – ukryty. Pierwszy sposób montażu sprawia,
że kołnierz dociskowy łącznika jest widoczny w zewnętrznej warstwie materiału dociepleniowego, natomiast w drugim sposobie montażu stosuje się krążek styropianowy lub krążek
z wełny mineralnej, które ukrywają łącznik w podłożu.
Przykładem łącznika dedykowanego pod montaż widoczny jest WKTHERM-S marki
Klimas Wkręt-met – wkręcany łącznik z trzpieniem stalowym, zalecany do mocowania
styropianu i wełny mineralnej. Główka trzpienia pokryta jest tworzywem, co zabezpiecza
go przed korozją i, co ważne, poprawia współczynnik przenikania ciepła całej przegrody
(dzięki utrzymaniu bardzo niskiej punktowej przewodności cieplnej – 0,002 W/K). Łącznik
ma gniazdo TX-40, dzięki któremu wkręcanie trzpienia gwarantuje uzyskanie najwyższych
parametrów wytrzymałościowych łącznika i ułatwia zlicowanie kołnierza dociskowego łącznika z materiałem izolacyjnym. Brak tu jednak krążka, który maskowałby łącznik na elewacji
– kołnierz dociskowy pozostaje widoczny.
Ten sam producent oferuje także produkt o nazwie Eco-drive S, zalecany do mocowania
styropianu i przeznaczony pod montaż zagłębiony. Innowacyjność produktu polega na połączeniu konstrukcji teleskopowej i nacinającego kołnierza dociskowego. Dzięki tej funkcji czas
montażu zostaje skrócony nawet do 10 sekund, a użycie frezów tworzywowych do wykonania otworów pod montaż zagłębiony wyeliminowane, aby w trosce o środowisko zmniejszyć
zanieczyszczenie pyłem styropianowym. Łącznik jest wyposażony w fabrycznie naklejony
styropianowy krążek, co jeszcze bardziej przyspiesza pracę, a przede wszystkim – wyklucza
powstawanie mostków cieplnych. Sposób montażu łącznika zapewnia wysoką estetykę
wykonania zewnętrznej warstwy docieplenia – Eco-drive S jest niewidoczny w podłożu. n
73
Materiały i technologie
PREZENTACJA
TERMOMODERNIZACJA
NOWOCZESNYMI MATERIAŁAMI
BUDOWLANYMI
Przez ściany zewnętrzne
budynków tracimy nawet
30% energii wykorzystywanej
do ogrzewania pomieszczeń.
Koszt traconej energii oraz inne
korzyści uzasadniają stosowanie
ociepleń ścian zewnętrznych
budynków. Dzięki systemom
ociepleń Optotherm firmy
Optolith pomieszczenia
są chronione przed niskimi
temperaturami zimą
i nadmiernymi upałami latem.
Stosowanie systemów Optotherm firmy Optolith przynosi wymierne korzyści finansowe
oraz podnosi komfort użytkowania pomieszczeń, a wybór systemu zależy od technologii
wykonania budynku.
JAKIE PRODUKTY WYBRAĆ
DO OCIEPLENIA DOMU?
Schemat systemu ociepleń
Optotherm 2000
1. Optotherm Multi KSW
Uniwersalny klej
do systemów ociepleń
na wełnie
2. Termoizolacja
Wełna mineralna
3. Optogrunt UniPlast
Grunt uniwersalny pod tynki
4. Optoplast EcoRapid
Natryskowy tynk mineralny
5. Optomal Silisan
Silikatowa farba elewacyjna
Optomal Silcosan
Silikonowa farba elewacyjna
RYS. 1.
1
2
3
4
5
Zewnętrzną warstwę stanowią tynki akrylowe, silikatowe lub silikonowe z grupy Optoplast.
Są to tynki charakteryzujące się bardzo dobrą przyczepnością, wysoką wytrzymałością oraz łatwą obróbką. Występują w niemal 1000 kolorach palety barw systemu COLOR
MAGIC.
SYSTEM OCIEPLEŃ Z WEŁNĄ MINERALNĄ OPTOTHERM 3000
Do ocieplania ścian zewnętrznych używa się
wełny mineralnej lub styropianu. Materiały te
mają podobne właściwości termoizolacyjne
i często wybór któregoś z nich zależy wyłącznie od preferencji inwestora. Należy jednak
pamiętać, że niektóre technologie wykonywania ociepleń przewidują użycie wyłącznie
wełny lub styropianu i wówczas pod żadnym
pozorem nie można stosować ich zamiennie.
Materiałem termoizolacyjnym w systemie dociepleń Optotherm 3000 jest wełna mineralna. Zaletami tego systemu są wysoka paroprzepuszczalność oraz odporność na ogień,
wynikające z naturalnych właściwości wełny. Zewnętrzną warstwę stanowią szlachetne
tynki cienkowarstwowe z grupy Optoplast: mineralne Ecolith, silikatowe Silith lub silikonowe Silcolith. W celu podniesienia walorów estetycznych elewacji dostępne są tynki
mineralne barwione w masie. Można je również malować farbami elewacyjnymi z grupy
Optomal. Tynki Optoplast Silith i Silcolith dostępne są w bogatej palecie barw systemu
COLOR MAGIC.
METODY OCIEPLANIA ŚCIAN
SYSTEM OCIEPLEŃ ZE STYROPIANEM
OPTOTHERM 2000
W systemie ociepleń Optotherm 2000 materiałem termoizolacyjnym jest styropian.
KONTAKT
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska
ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa
www.optolith.pl
74
Najpopularniejszym sposobem ocieplania ścian od zewnątrz jest metoda lekka mokra (BSO
lub ETICS). Oczyszczone i zagruntowane ściany okleja się wełną lub styropianem, na nim
wykonuje się warstwę zbrojoną z zaprawy, wewnątrz której zatapia się siatkę zbrojącą
z włókna szklanego, a następnie nakłada tynk cienkowarstwowy.
Po pomalowaniu elewacja zyskuje nowy wygląd i dodatkowe właściwości termoizolacyjne.
Ściany możemy również ocieplić metodą lekką suchą. Materiał termoizolacyjny jest wtedy
łączony ze ścianami mechanicznie – przy użyciu specjalnych kołków. Elewację buduje się
z materiału suchego – desek, paneli PCW, kształtek betonowych bądź ceramicznych, paneli
bakelitowych albo drewnopochodnych, ze stali, z płyt cementowo-włóknowych.
Podczas ocieplania starych budynków musimy też wziąć pod uwagę ich stan techniczny.
Trzeba mieć na uwadze, że powinny utrzymać ciężar ocieplenia i warstw elewacyjnych. Ściany przed ocieplaniem muszą być suche i pozbawione wszelkich śladów korozji biologicznej
(pleśni, grzybów, glonów).
nr 6/2016
Schemat systemu ociepleń
Optotherm 3000
1. Optotherm Multi KSW
Uniwersalny klej
do systemów ociepleń
na styropianie i wełnie
2. Termoizolacja
Wełna mineralna
3. Optogrunt UniPlast
4. Optoplast AcryRapid
Akrylowy tynk mineralny
RYS. 2.
1
2
3
4
Często docieplanie ścian należy więc poprzedzić mozolnymi pracami przygotowującymi ściany.
TYNKI CIENKOWARSTWOWE STOSOWANE
PRZY DOCIEPLANIU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Tynki stanowią bardzo ważny element metody ETICS, a od ich
właściwego dobrania i wykonania zależy efektywność wykonanej
termoizolacji. Kolor tynku można uzyskać poprzez barwienie masy
tynkarskiej przy użyciu pigmentów (najtrwalsze są jasne pastelowe
kolory) lub poprzez zastosowanie farb elewacyjnych
Grubość tynków cienkowarstwowych waha się w granicach
2–8 mm. Ta warstwa jest jednak bardzo trwała i odporna
na uszkodzenia. Tynki cienkowarstwowe mogą być nakładane:
bezpośrednio na powierzchnię równych ścian murowanych,
na tynki tradycyjne (stanowią wówczas ich wierzchnią warstwę)
lub na warstwę ocieplenia (styropian, wełnę mineralną) w metodzie lekkiej mokrej.
Wybierając rodzaj tynku, klienci muszą zdecydować się na jedną
z czterech mieszanek:
» Tynki akrylowe wytwarzane są na bazie żywic akrylowych
i innych polimerów. Łatwo utrzymać ich czystość, ponieważ bez
problemów można zmywać je wodą. Na rynku występują przeważnie w postaci półpłynnej. Niemal nieograniczona ilość kolorów
sprawia, że z ich pomocą można uzyskać
barwne i niepowtarzalne elewacje. Niestety
z powodu niskiej paroprzepuszczalności
tego rodzaju tynków ich wykorzystanie jest
możliwe tylko w przypadku ścian stabilnych
pod względem wilgotności. W żadnym
wypadku nie można ich więc stosować
do ścian o wysokiej nasiąkliwości (np. z betonu komórkowego lub ocieplonych wełną
mineralną).
» Głównym składnikiem tynków silikatowych (krzemianowych) jest szkło potasowe. Tynki te wykazują dużą trwałość barw
oraz dużą paroprzepuszczalność. Ciekawostką jest fakt, iż odporność warstwy silikatowej na uszkodzenia zwiększa się wraz
z upływem czasu. Składniki tynku reagują bowiem z dwutlenkiem
węgla zawartym w powietrzu i zwiększają w ten sposób wytrzymałość powłoki. Po nałożeniu na elewację tynk schnie około 2–3 dni.
Na rynku występuje przede wszystkim w jasnych, pastelowych
barwach.
» Tynki silikonowe są elastyczne, odporne na zabrudzenia i łatwe
do mycia. Oferowane są w szerokiej gamie kolorystycznej i wykazują
trwałość kolorów oraz dużą paroprzepuszczalność. Tynk silikonowy
sprzedawany jest w postaci gotowej masy, która po nałożeniu schnie
około 2–3 dni.
» Tynki mineralne produkowane są na bazie cementu z dodatkiem
polimerów, które poprawiają przyczepność i elastyczność powłoki.
Ich zaletą jest wysoka paroprzepuszczalność, a wadą stosunkowo
mała odporność na zabrudzenia i dosyć uboga, przeważnie jasna
kolorystyka (nie dają się barwić w masie na głębokie odcienie).
Tynki mineralne dostępne są w postaci suchych mieszanek, które
przygotowuje się na placu budowy.
GRUBOŚĆ WARSTWY OCIEPLENIA
Rozpowszechniona jest opinia, że im grubsza warstwa materiału
izolacyjnego, tym lepiej. Zdaniem specjalistów optymalna grubość
to 10–18 cm ze względu na najbardziej widoczny efekt oszczędnościowy i czas zwrotu poniesionych kosztów ocieplenia domu.
n
PROMOCJA
.com.pl
nr 6/2016
75
Materiały i technologie
mgr inż.
Maciej Rokiel
SPECYFIKA TYNKÓW CIEPŁOCHRONNYCH
Unique qualities of thermally insulating plasters ABSTRAKT S. 80
Termomodernizacja obiektów zabytkowych stanowi
wyzwanie, zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy.
Wymaga bowiem spełnienia kilku bardzo istotnych
warunków, a te czasem bywają ze sobą sprzeczne.
Zdecydowanie najlepszą metodą jest wykonanie ocieplenia
budynku od strony zewnętrznej. Jednak w wielu
sytuacjach takie umiejscowienie termoizolacji może
być niemożliwe, m.in. ze względu na bogato zdobione
elewacje, mające wartość historyczną czy zewnętrzne
warstwy wykończeniowe, np. płyty kamienne. Niska
ciepłochronność dotyczy także budynków poddanych
renowacji. Tu problem jest również złożony. Wartości
współczynnika przewodzenia ciepła λ tradycyjnego
tynku wapiennego w zależności od warunków wynoszą
od 0,7 W/(m·K) do 0,8 W/(m·K), tynku cementowego
– od 1 W/(m·K) do 1,1 W/(m·K). Nie mają więc wpływu
na termoizolacyjność ścian, zwłaszcza wilgotnych.
WŁAŚCIWOŚCI TYNKÓW CIEPŁOCHRONNYCH
W skład tynków ciepłochronnych wchodzą: spoiwo mineralne (cement i wapno), kruszywo oraz lekkie wypełniacze nadające właściwości ciepłochronne (np. polistyren ekspandowany lub perlit).
Tynk ciepłochronny, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 998­
‑1:2012 [1], musi się cechować następującymi właściwościami:
»» wytrzymałość na ściskanie – od 0,4 MPa do 5 MPa (CS I do CS II),
»» przyczepność (N/mm2 i symbol modelu pęknięcia (FP) A, B lub C)
– ≥ wartości deklarowanej + symbol modelu pęknięcia,
»» absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (w odniesieniu do zapraw przeznaczonych do stosowania w zewnętrznych
elementach budynku) – ≤ 0,4 kg/m2·min1/2 (W1)1),
»» współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ (w odniesieniu
do zapraw przeznaczonych do stosowania w zewnętrznych elementach budynku – ≤ 151),
»» współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m·K)] – ≤ 0,1 (T1),
≤ 0,2 (T2).
W porównaniu z wartością współczynnika przewodzenia ciepła λ
typowych materiałów termoizolacyjnych (jak styropian, polistyren
ekstrudowany, wełna mineralna, pianka fenolowa), wynoszącym
0,03–0,04 W/(m·K), λ tynku ciepłochronnego jest znacznie większa
(0,07–0,16 W/(m·K)). Należy zatem postawić pytanie, po co w ogóle stosuje się tynki ciepłochronne.
W powietrzu zawsze znajduje się para wodna. Jednakże jej ilość nie
jest ograniczona, powietrze może przyjąć tylko określoną ilość pary
wodnej. Ilość ta jest zależna od temperatury powietrza i spada wraz
ze spadkiem temperatury. Jej ilość określa względna wilgotność
powietrza, czyli wyrażony w% iloraz znajdującej się w danej chwili
ilości pary wodnej do jej maksymalnej wartości. Jeżeli dla tej samej
zawartości pary wodnej w powietrzu jego temperatura będzie się
obniżać, to względna wilgotność będzie wzrastać. Wzrost względnej wilgotności nie będzie trwać w nieskończoność – w pewnym
momencie względna wilgotność wyniesie 100%. Jest to tzw. punkt
rosy, tzn. temperatura, w której wilgotność względna osiąga 100%.
Więcej wody w powietrzu „nie zmieści się”. Przy dalszym spadku
temperatury pojawi się kondensacja nadmiaru pary wodnej.
Jeżeli temperatura wewnętrznej powierzchni ściany leży powyżej
punktu rosy powietrza znajdującego się w pomieszczeniu (dla konkretnych warunków cieplno-wilgotnościowych – temperatury i wilgotności względnej powietrza), do kondensacji nie dojdzie. W przeciwnym razie dojdzie do wykroplenia się wody na wewnętrznej
powierzchni przegrody (FOT. 1–3).
Ponieważ temperatura wewnętrznej powierzchni ściany jest
bezpośrednio zależna od współczynnika przewodzenia ciepła λ
materiałów ściany, zastosowanie tynku ciepłochronnego zmniejsza współczynnik przenikania ciepła, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszane różnicy temperatur pomiędzy powietrzem
w pomieszczeniu a temperaturą wewnętrznej powierzchni ściany,
a to z kolei zwiększa ochronę przed powierzchniową kondensacją
wilgoci.
ABSTRAKT W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany
otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach.
Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane
z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example
wall finished with thermally insulating plaster. Further, the
mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the
building envelope are explained. In addition, certain problems
and inconsistencies related to naming (identification) of plasters
by manufacturers are pointed out.
ZJAWISKA WILGOTNOŚCIOWE
Ochrona cieplna zawsze powiązana jest ze zjawiskami wilgotnościowymi (ochroną przed kondensacją powierzchniową i międzywarstwową oraz związanym z tym rozwojem grzybów pleśniowych).
1)
Dla zapraw przeznaczonych do stosowania w zewnętrznych elementach budynku
76
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
77
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
78
nr 6/2016
REKLAMA
Artykuł w pełnej wersji
dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów
prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
79
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
80
nr 6/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
ODPRĘŻONE PŁYTY
ZESPOLONE
– TRZECIE
WCIELENIE
STYROPIANU
Rosnące apetyty na oszczędzanie
energii sprawiły, że producenci
termoizolacji cały czas udoskonalają
technologię styropianu. Kilka
lat temu na rynku pojawiła się
druga generacja styropianu
o charakterystycznym szarym
kolorze, która obecnie wypiera
zwykłe białe płyty. Tymczasem
do gry wchodzi styropian trzeciej
generacji – odprężone płyty
zespolone.
Jak pokazują statystyki, jednym z najczęściej
stosowanych materiałów termoizolacyjnych,
posiadającym najlepszy współczynnik korzyści do ceny, jest styropian. Rosnące wymagania dotyczące termoizolacji spowodowały,
że od jakiegoś czasu tradycyjny biały EPS
ustępuje pola znacznie efektywniejszemu
szaremu następcy, który jest przeznaczony
do stosowania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Podczas gdy szary
święci triumfy i w niektórych krajach stanowi
już większość sprzedawanego styropianu,
na rynku pojawiła się kolejna, trzecia generacja popularnego termoizolatora, produkowana w technologii odprężonych płyt
zespolonych.
Impuls idzie, jak zwykle, z Zachodu.
Takie kraje jak Niemcy, Austria i Szwajcaria już przed laty doceniły szary styropian
przede wszystkim za jego wyjątkowo niski,
KONTAKT
SWISSPOR Polska sp. z o.o.
ul. Kroczymiech 2, 32-500 Chrzanów
www.swisspor.pl
nr 6/2016
nieosiągalny przy białych płytach współczynnik przewodzenia ciepła (λ d ≤ 0,031 W/(m·K)).
Jednocześnie okazało się jednak, że szary styropian ma pewną wadę – wymaga niezwykle
skrupulatnego przestrzegania instrukcji aplikacyjnych i najwyższej kultury pracy, z których bardziej słynie branża aptekarska niż budowlana. W przeciwnym razie, na skutek
silnych naprężeń wewnętrznych, szare płyty mogą się odkształcać pod wpływem zmian
temperatury (noc/dzień) lub bezpośredniego działania promieni słonecznych. Może
to prowadzić do powstawania mostków termicznych, a nawet skutkować odpadaniem
płyt od fasady.
Technologia odprężonych płyt zespolonych powstała jako odpowiedź na te problemy.
Styropiany trzeciej generacji mają wszystkie zalety szarych płyt, a jednocześnie są pozbawione ich wad. Dzięki ochronnej, białej warstwie grubości kilku milimetrów, zespolonej
z szarym rdzeniem, płyty są odporne na działanie słońca nawet po szlifowaniu, często
koniecznym podczas prac aplikacyjnych. Z kolei fabrycznie wykonane nacięcia przeciwprężne eliminują naprężenia wewnętrzne (wyginanie, wybrzuszanie) występujące w zwykłych szarych płytach.
Na Zachodzie z roku na rok rośnie sprzedaż styropianu szarego, w tym najnowocześniejszych płyt zespolonych trzeciej generacji, np. udział szarego styropianu fasadowego
w ogólnej ilości EPS stosowanego do termoizolacji fasad w Niemczech wynosi 50%,
a w Szwajcarii 80%. W Polsce szary styropian ma obecnie poniżej 10% rynku, ale jego
udział rośnie bardzo dynamicznie.
Biorąc pod uwagę, że nowe technologie, za którymi stoją namacalne korzyści, po pewnym czasie zdobywają rynek, przyszłość należy do styropianów szarych i płyt zespolonych.
Warto o tym pamiętać, budując i ocieplając dom. n
Jaki styropian wybrać?
I
II
GENERACJA
III
GENERACJA
GENERACJA
styropian biały
styropian szary
styropian zespolony
λ od 0,045
do 0,040 [W/mK]
λ od 0,033
do 0,031 [W/mK]
λ 0,031 [W/mK]
niska cena,
prosty w aplikacji
gruba warstwa
ociepleniowa,
niezgrabna bryła
budynku,
okna strzelnicze,
niedoświetlone
wnętrze
Dom musi być nie tylko energooszczędny, ale i ładny.
Zbyt gruba warstwa termoizolacji, może zamienić
dom w bunkier o niedoświetlonym wnętrzu i obniżyć
jego wartość rynkową.
dobre parametry
termoizolacyjne,
cieńsze
docieplenie
doskonałe
parametry
termoizolacyjne,
cieńsze docieplenie,
brak naprężeń
silne naprężenia
wewnętrzne
koszt docieplenia
przeciętnego domu
jednorodzinnego
wyższy o kilkaset
złotych
UDZIAŁ SZAREGO STYROPIANU W RYNKU:
80%
50%
10%
SZWAJCARIA
NIEMCY
POLSKA
81
Materiały i technologie
dr inż.
Marzena Najduchowska,
mgr inż.
Barbara Chruściel
WŁAŚCIWOŚCI TYNKÓW OPARTYCH
NA SPOIWACH ORGANICZNYCH
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO
SPOIWA I WIELKOŚCI ZIARNA
FAKTURUJĄCEGO
Properties of plasters based on organic binders according to binder type and particle size distribution of aggregates Tynki cienkowarstwowe, w tym tynki oparte
na spoiwach organicznych, są obecnie bardzo często
stosowane jako wykończenie elewacji i coraz częściej
wkraczają do wewnątrz obiektów budowlanych.
W zależności od procentowej zawartości oraz rodzaju
spoiwa organicznego charakteryzują się odmiennymi
właściwościami.
Tynki organiczne ze względu na miejsce zastosowania dzieli się
na wewnętrzne lub zewnętrzne. Tynki wewnętrzne przede wszystkim
pełnią funkcje dekoracyjne, natomiast podstawowym zadaniem tynku zewnętrznego, oprócz pełnienia funkcji dekoracyjnej, jest ochrona
elewacji budynku przed wpływami czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń zawartych w powietrzu i wodzie opadowej oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto tynki zewnętrzne stanowią
warstwę termoizolacyjną i pełnią funkcje estetyczne – nadają budynkowi niepowtarzalny wygląd.
Tynki organiczne ze względu na rodzaj zastosowanego spoiwa
dzielą się na:
»» akrylowe,
»» silikonowe,
»» silikatowe,
»» mieszane (hybrydowe).
Spoiwem w tynku akrylowym jest głównie polimer lub kopolimer
akrylowy, lub akrylowo-styrenowy w postaci zawiesiny wodnej.
W tynkach krzemianowych materiałem wiążącym jest szkło wodne
potasowe, natomiast w tynkach silikonowych, jak sama nazwa wskazuje, spoiwem są silikony – syntetyczne polimery krzemoorganiczne
o strukturze siloksanów, w których atomy krzemu podstawione
są najczęściej grupami metylowymi lub etylowymi [1, 2]. Najczęściej
w tynkach krzemianowych i silikonowych oprócz dyspersji, która jest
wskazana w nazwie tynku, znajduje się również dyspersja akrylowa
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Tynki hybrydowe to połączenie różnych spoiw w jednym materiale
w celu wykorzystania jak najpełniej z właściwości różnych składników. Wśród tynków hybrydowych wyróżnić można tynki silikatowo-silikonowe oraz akrylowo-silikonowe.
W zależności od zastosowanego spoiwa organicznego tynki
powinny wykazywać odmienne właściwości. Stosowana żywica
akrylowa nadaje tynkom z jednej strony dużą elastyczność i małą
82
ABSTRAKT S. 88
nasiąkliwość, z drugiej strony utrudnia proces dyfuzji pary wodnej
i dwutlenku węgla, co w niektórych przypadkach jest niekorzystną
cechą. Parametry te są szczególnie odpowiedzialne za powstawanie
wykropleń pod warstwą tynku i powodowanie szkód. Tynki te charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża. Tynk akrylowy jest
materiałem bardzo szczelnym oraz odpornym na zanieczyszczenia
atmosferyczne. Tynki akrylowe mogą występować w bogatej ofercie
kolorystycznej. Wadą tynków akrylowych w porównaniu z tynkami
mineralnymi jest mniejsza trwałość, spowodowana przede wszystkim starzeniem pod wpływem czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego [1, 4].
Tynki silikatowe (krzemianowe) wytwarzane są na bazie szkła
wodnego potasowego i wodnej dyspersji spoiwa organicznego
oraz starannie dobranych kruszyw fakturujących i wypełniających.
Najczęściej zwierają również dodatek silikonu zwiększający odporność na wpływy atmosferyczne.
ABSTRAKT W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych
na ­spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu
1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie
uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa
organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie
parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej
oraz przepuszczalność pary wodnej.
The article presents the test results of plasters based on acrylic,
silicate and silicone binder with different grain size distribution
of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster.
Based on the results achieved, the impact of different types of
organic binders and particle size distribution of aggregates on
the properties of plasters was determined, in terms of adhesive
strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
nr 6/2016
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
84
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
nr 6/2016
85
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
86
nr 6/2016
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
REKLAMA
nr 6/2016
87
Materiały i technologie
Artykuł w pełnej wersji dostępny w wydaniu papierowym
lub elektronicznym. Zamów prenumeratę/dostęp
www.prenumerata.izolacje.com.pl
www.izolacje.com.pl
88
nr 6/2016
Materiały i technologie
PREZENTACJA
ESTETYCZNA IZOLACJA
RUROCIĄGÓW
Materiały izolacyjne i estetyka
to dwa elementy, które wydają się
nie iść w parze. Możliwe jest jednak
nadanie atrakcyjnego wyglądu
izolacjom rurociągów grzewczych
lub kanałów wentylacyjnych
w budynkach, pozwalające
projektantom i architektom
na stworzenie nowej aranżacji
estetycznej. L’ISOLANTE K-FLEX,
opracował izolację ze spienionego
kauczuku K-FLEX COLOR,
wyposażoną w specjalną
estetyczną i trwałą powłokę
odporną na działanie czynników
atmosferycznych.
Kolorowa powłoka jest wizytówką wielu produktów i świadczy o ich jakości i walorach
użytkowych, także tych wyrobów, od których
tradycyjnie nie oczekiwaliśmy estetycznego wyglądu. Właściwie połączone estetyka
i funkcjonalność pozwalają uzyskać niepowtarzalny wyrób pokryty powłoką lakierniczą, oferujący użytkownikowi nowe doznania estetyczne. Jeśli wykończenie nakładane
jest przy użyciu najnowszych technologii,
umożliwiających osiągnięcie najwyższej wydajności, zminimalizowanie negatywnego
wpływu na środowisko, zaoszczędzenie ilości stosowanego lakieru oraz uzyskanie doskonałej jakości i homogeniczności powłoki,
można mówić o osiągnięciu doskonałości
produkcyjnej.
W branży materiałów izolacyjnych nie
wykształciła się dotąd spójna koncepcja
lakierowania: trudno myśleć o systemie izolacyjnym wyposażonym w kolorową powłokę, gdyż właściwości użytkowe wymagane
KONTAKT
K-Flex Polska Sp. z o.o.
ul. Pucka 112, 81–154 Gdynia
tel. 63 288 02 00, faks 63 288 0 36
[email protected], www.k-flex.pl
nr 6/2016
od izolacji znacznie przewyższają oczekiwania użytkownika w zakresie estetyki.
1
Jednak dążenie do zastosowania kolorowego wykończenia na systemie izolacyjnym dało początek nowemu sposobowi postrzegania materiału
izolacyjnego: nie tylko jako środka ochrony termicznej, ale również elementu, który może
się zintegrować z otoczeniem, dając projektantom i architektom możliwość stworzenia
estetycznej aranżacji. Dzięki temu nowemu podejściu klienci mogą wybrać konkretny kolor
izolacji z dostępnej palety. Głównymi odbiorcami izolacji K-FLEX COLOR (FOT. 1) są klienci
europejscy, głównie z Francji, Hiszpanii, Niemczech, Włoch i Skandynawii – krajów, w których estetyka i jakość wykonania są niezmiernie ważne.
Kolorowa powłoka na bazie wodnej, w którą wyposażony jest system izolacyjny
K-FLEX COLOR, eliminując konieczność wykonania dodatkowych czynności, zmniejsza
do 50% koszty montażu. Znacznie poprawia również wygląd samej izolacji, integrując
się z pomieszczeniem, w którym została zastosowana, nie zmieniając jednocześnie formy
samego rurociągu lub kanałów wentylacyjnych.
K-FLEX to jedyna na świecie firma nakładająca kolorową powłokę za pomocą natryskiwania elektrostatycznego na materiały izolacyjne ze spienionego kauczuku. Jedną
z ostatnich inwestycji firmy jest zainstalowanie nowego systemu malowania elektrostatycznego lakierem na bazie wodnej,
który zmniejsza do minimum negatywne
oddziaływanie na środowisko, zapewnia
znaczną oszczędność zużywanego lakieru oraz skuteczny transport i nawijanie
otulin podczas procesu produkcyjnego,
jakość połączoną z właściwościami me2
chanicznymi kolorowej powłoki, a także
zwiększoną wydajność.
Otuliny i maty K-FLEX COLOR to nie
tylko odpowiedź na potrzeby funkcjonalne
i estetyczne klientów, ale także ochrona
izolacji. Głównym zadaniem powłoki lakierniczej jest chronienie izolacji elastomerowej przed promieniami UV. Lakierowanie
umożliwia zastosowanie izolacji zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń,
także w miejscach wystawionych na działanie promieni słonecznych. Szeroka gama
dostępnych kolorów pozwala zaspokoić
potrzeby klientów w zakresie bezpieczeństwa, na przykład poprzez umożliwienie
zidentyfikowania funkcji spełnianej przez
zaizolowane rurociągi, a także w obszarach corporate identity lub projektowych.
Powłoki zapewniają wreszcie odporność
mechaniczną samym otulinom – ściśle
przylegająca powłoka jest odporna na zginanie i pofałdowanie (FOT. 2), eliminując
3
możliwość jej popękania.
n
89
Materiały i technologie
PREZENTACJA
LINIA HISTORICA – SKUTECZNA
RENOWACJA ELEWACJI
Materiały używane
do renowacji zabytków powinny
spełniać określone normy
oraz odzwierciedlać historyczne
techniki wytwarzania. Ważne
jest, aby skład był jak najbardziej
zbliżony do materiałów pierwotnych.
Tylko takie produkty nie będą
szkodzić zabytkowej strukturze.
Odpowiedzialne firmy, takie jak
Farby Kabe, starają się odtworzyć
historycznie stosowane materiały.
Firma Farby Kabe obecna jest na polskim
rynku od ponad 20 lat. Jednym z ważniejszych obszarów jej działalności jest rynek
renowacji zabytków i dbałość o ofertę produktową przeznaczoną do ratowania i odnowy obiektów zabytkowych.
Pod koniec lat 60. XX w. firma KABE
Farben wprowadziła na rynek jednokomponentową farbę dyspersyjno-silikatową,
znacząco przyczyniając się do renesansu
farb krzemianowych. W kolejnych latach
w laboratoriach KABE Farben trwały prace
nad technologią silikatową „III generacji”.
W 1999 r. prace zostały uwieńczone sukcesem. Powstała pierwsza na świecie technologia polikrzemianowa NOVALIT, oparta
o niskoalkaliczny system krzemianowy (silikatowy). Z dużym powodzeniem materiały
te zostały zastosowane podczas renowacji
Pałacu w Wilanowie.
Firma nie zapomina oczywiście także
o tradycyjnych materiałach. Stały rozwój
materiałów skutkował wprowadzaniem
do oferty tynków renowacyjnych, materiałów
konsolidujących i szpachlówek scalających.
O jakości oraz przydatności tych
produktów świadczy duża liczba
obiektów referencyjnych, jak pałac
w Wilanowie, pałac Branickich, Pałac
Prymasowski i wiele innych.
Oferta obejmuje także izolacje poziome Microsilex Restauro oraz mineralne
izolacje w postaci szlamu Kombi Hydro
Stop oraz tynk izolacyjny Mineralit Izotynk. Mineralne izolacje są niezbędne
tam, gdzie należy chronić budynek przed
wilgocią, a jednocześnie wymagana jest
paroprzepuszczalność w celu odprowadzenia wilgoci.
Uzupełnieniem systemu izolacji są tynki
FOT. 1. HISTORICA Farba Krzemianowa
Zewnętrzna FKZ
renowacyjne z certyfikatem WTA. Szeroko
porowe tynki Mineralit Restauro TB, Mineralit Restauro TW i Mineralit Restauro TU mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie mamy
do czynienia z zawilgoceniem i zasoleniem materiału murowego. Jako odpowiedzialny
producent firma Farby Kabe wprowadziła także wstępne badanie zasolenia, które jest wykonywane w jej laboratorium. Określenie zasolenia pozwala na precyzyjny dobór technologii
tynków renowacyjnych.
Obecnie firma Farby Kabe poszerza ofertę produktów do renowacji i konserwacji obiektów
zabytkowych. Została opracowana nowa, oparta na tradycyjnych recepturach linia produktów o nazwie HISTORICA.
W jej skład wejdą nowe produkty oraz materiały, które zostały zmodyfikowane lub ulepszone. Przykładem ulepszenia może być linia mineralnych szpachlówek Kombi Finisz, uzupełniona o nowe frakcje. Oprócz gładkiej szpachlówki o uziarnieniu 0,5 mm, pojawią się
uziarnienia 0,8 mm oraz 1,2 mm. Zmodyfikowanie uziarnienia szpachlówki Kombi Finisz
pozwala na zastosowanie jej w miejscach, gdzie wymagane jest odtworzenie oryginalnej
struktury podłoża oraz zwiększenie odporności na rysy skurczowe.
KONTAKT
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
tel. 32 204 64 60
[email protected], www.farbykabe.pl
90
FOT. 2.
Pałac Prymasowski w Warszawie
nr 6/2016
FOT. 3.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Firma nie zapomina także o podłożach tynkarskich. Tradycyjny
tynk wapienny Mineralit Restauro W (0,8 mm) zostanie uzupełniony
o frakcje 1,2 oraz 2 mm. Tak jak w przypadku szpachlówek Kombi
Finisz, większe frakcje wypełniaczy spowodują uzyskanie historycznych struktur tynku oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej
warstwy tynku. Istotną cechą tynków wapiennych jest ich barwa,
którą można określić jako historycznie tradycyjną biel.
Zmiany dotyczą oferty farb. Pojawią się farby w tradycyjnej
technologii krzemianowej o nazwach HISTORICA Farba Krzemianowa Zewnętrzna FKZ oraz HISTORICA Farba Krzemianowa
Wewnętrzna FKW. Są to jednoskładnikowe
farby krzemianowe o zawartości dyspersji
poniżej 5%. Nowym produktem jest także krzemianowa HISTORICA Krzemianowa
Masa Szpachlowa Szlamująca KMS. Produkt
ten ma dość szerokie zastosowanie, od scalania struktury tynków po zamykanie rys
skurczowych.
Nowością w ofercie jest także tradycyjna farba HISTORICA – Farba Wapienna
do wnętrz FWW oraz HISTORICA Wapienna
Masa Szpachlowa WMS – gotowa do użycia.
HISTORICA WMS ma szerokie zastosowanie
podczas renowacji starych obiektów, ale
także tam, gdzie jest wymagana wysoka
odporność podłoża na mikroorganizmy.
Duże, wręcz rewolucyjne zmiany zaszły
w programie do renowacji i odbudowy
detalu architektonicznego. Dotychczasowe
doświadczenia zaowocowały powstaniem
linii produktów do odbudowy profili i gzymsów w dwóch opcjach
technologicznych: w pracowni sztukatorskiej, jak i bezpośrednio
na elewacji. Produkty takie jak Kombi Stone czy Kombi Table pozwalają profesjonalnie odbudować uszkodzone profile. Nowością
jest także materiał Kombi Stucco. Jest to szybko schnąca zaprawa
do wykonywania odlewów w formach sztukatorskich.
Firma Farby Kabe jest przekonana, że nowa oferta produktowa
w nowej linii HISTORICA, będąca odpowiedzią na potrzeby branży
konserwatorskiej, pozwoli jeszcze lepiej i skuteczniej przeprowadzić
prace na nawet najbardziej wymagających obiektach. n
REKLAMA
nr 6/2016
91
Prawo, ekonomia, rynek
PREZENTACJA
Maria Dreger
PRAKTYCZNIE O BEZPIECZEŃSTWIE
POŻAROWYM OCIEPLEŃ
Pożary ociepleń zdarzały się
i będą się zdarzać, bo w skład
popularnych systemów ociepleń
bardzo często wchodzą wyroby
palne i ze względu na zwiększającą
się grubość izolacji, może ich być
coraz więcej.
Kilka lat temu odbyła się w Niemczech
publiczna dyskusja nad bezpieczeństwem
pożarowym ETICS. Zapoczątkowała ją seria
pożarów ociepleń, w tym bardzo spektakularnego pożaru budynku w trakcie jego
ocieplania, który zdarzył sie w maju 2012 r.
we Frankfurcie. Skutkiem tej dyskusji był
szeroko zakrojony program badań przeprowadzonych przez instytuty naukowe, na zlecenie konferencji ministrów budownictwa
wszystkich niemieckich landów. Wnioskiem
z badań jest kolejne zaostrzenie wymagań
przeciwożarowych wobec systemów ETICS
ze styropianem.
Wbrew obiegowym opiniom, również
w naszym kraju zdarzało się, że pożar
rozprzestrzeniający się na ścianie zewnętrznej, wspomagany aktywnie przez płonące
ocieplenie, przenosił się na wyższą kondygnację. Przykładem jest pożar budynku
mieszkalnego w Poznaniu, opisany w publikacji mgr inż. Piotra Guzewskiego „Podpalenie elewacji ze styropianu samogasnacego
w budynku zamieszkania zbiorowego“ (Zeszyt 1 Wydawnictwia Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Popożarowych,
Poznań 2012).
KONTAKT
Stowarzyszenie Producentów Wełny
­Mineralnej: Szklanej i Skalnej
ul. Mokotowska 4/6 lok. 308
00-641 Warszawa
tel. 790 46 46 38
[email protected], www.miwo.pl
92
Rzadko słyszy się o takich zdarzeniach, ale są ku temu powody. Świadków jest najczęściej niewielu, pożar trwa krótko, a gdy zdarzył się w obiekcie wykorzystywanym
komercyjne, jego właściciel nie jest zainteresowany rozgłaszaniem informacji, obawiając
się utraty zaufania klientów do bezpieczeństwa danego budynku. Szczęśliwie, dotychczas
w Polsce takie zdarzenia nie pociągnęły za sobą ofiar. Ale tak się już zdarzało za granicą
i wtedy wiadomości o pożarach stają się publiczne. Miało to miejsce np. kilka lat lata temu
w węgierskim Miskolcu (3 ofiary śmiertelne) czy w 2011 r. w Dijon we Francji (8 ofiar), nie
mówiąc o katastrofalnych w skutkach pożarach, jakie miały miejsce w Chinach w 2009
i 2010 r. (po kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych), przy czym te ostatnie zdarzały sie jeszcze
na etapie realizacji ociepleń, gdy palne izolacje znajdowały się na rusztowaniach i ścianach,
nieosłonięte choćby cienką warstwą tynku.
Sprzedawane w Polsce zestawy do wykonywania ociepleń produkowane i wprowadzane
do obrotu na podstawie aprobat krajowych AT lub europejskich ETA muszą być stosowane
zgodnie z krajowymi przepisami. W europejskich aprobatach technicznych właściwości
ogniowe ociepleń opisane są poprzez klasy reakcji na ogień zestawu i komponentów,
zgodne z PN-EN 13501-1, czyli tzw. euroklasy. Przepisy polskie odnoszą określenia
dotyczące stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne do polskiej normy
PN-90/B­‑02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany”. Dlatego zestawy według ETA powinny być dodatkowo
przebadane i mieć oddzielnie uzyskaną klasyfikację w zakresie stopnia rozprzestrzeniania
ognia.
Zestawy, w których skład wchodzą wyłącznie materiały niepalne, czyli o wysokich klasach reakcji na ogień według PN-EN 13501-1, w tym izolacja cieplna ze skalnej wełny
mineralnej, odpowiadają określeniom „nierozprzestrzeniające ognia” – bez potrzeby badania
całych rozwiązań. Nie trzeba ich badać na NRO, bo te odbywają się w warunkach znacznie
łagodniejszych niż badania niepalności.
Badanie NRO może przejść również wiele zestawów ETICS, zawierających składniki
o niskich klasach reakcji na ogień, w tym izolacje o klasie reakcji na ogień E. Jednak niezwykle istotnym elementem tej klasyfikacji jest zakres jej zastosowania. Raport klasyfikacji
dokładnie wskazuje, dla jakich konkretnych składników, przy jakich grubościach, gęstościach, zużyciu i przy jakich reżimach technologicznych oraz detalach konstrukcyjnych,
klasyfikacja jest ważna.
Przestrzeganie zapisów zawartych w raporcie klasyfikacyjnym i wykonywanie ociepleń
w sposób, w jaki zostały wykonane elementy próbne do badań, jest kluczowe dla zapewnienia, że wykonane w rzeczywistości ocieplenie zawierające palne składniki, ma właściwości
ogniowe nie gorsze niż wynika to z uzyskanej klasyfikacji.
Błędy popełniane przy wykonywaniu ociepleń i ich konsekwencje zostały opisane
w pkt 8.3 Instrukcji ITB 447/2009 dotyczącej zasad projektowania i wykonywania ETICS:
„decydujący wpływ na rozprzestrzenianie ognia po fasadach ma jakość wykonania, w tym
…. równość i płaskość powierzchni, ponieważ podczas pożaru w przestrzeni pomiędzy
podłożem a ociepleniem możliwa jest penetracja gorących produktów spalania; aby
uniknąć zjawisk opisanych wyżej, klej powinien być nakładany metodą pasmowo-punktową z zapewnieniem ciągłości pasma kleju wzdłuż krawędzi każdej płyty izolacyjnej,
warstwa zbrojona musi zawierać przewidzianą ilość zaprawy klejącej, siatka ma mieć
wymagane zakłady i nie może być rozciągana. W przypadku ociepleń ze styropianem
szczególnie ważna jest dokładność wykonania obróbki wszystkich otworów (ościeży).
Niedokładności powodują uszkodzenie warstwy klejowej z tynkiem – swobodny dostęp
ognia do palnego rdzenia. Zaleca się stosowanie w tych miejscach podwójnej warstwy
siatki lub tzw. siatki pancernej. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów różnych
nr 6/2016
systemów oraz wykorzystywanie materiałów niewiadomego pochodzenia. (…)
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH Z ETICS W PRZEPISACH TECHNICZNO­
‑BUDOWLANYCH
Wymagania bezpieczeństwa pożarowego budynków zawarte
są w Dziale VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi
zmianami. Znajdujące się w nich wymagania mogą się odnosić
do właściwości poszczególnych materiałów i wyrobów, właściwości ogniowych całych rozwiązań i elementów, w które te wyroby
są wbudowane.
Ocieplenia mają wpływ na klasyfikację w zakresie stopnia
rozprzestrzeniania ognia ścian i stropów. Mogą również wpływać
na klasyfikację odporności ogniowej tych elementów.
Ściany zewnętrzne budynków powinny odpowiadać odpowiednim określeniom dotyczącym rozprzestrzeniania ognia, zdefiniowanym w § 208 a Rozporządzenia. Wykazanie się przez ocieplone
przegrody odpowiednią klasyfikacją w zakresie „nierozprzestrzeniania ognia” dotyczy wszystkich budynków podlegających klasyfikacji
pożarowej oraz jest potrzebne do zachowania minimalnych odległości pomiędzy budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
Dopuszczona jest jako minimalna odległość 8 m jest, ale tylko pod
warunkiem, że ocieplenia ścian zewnętrznych obu sąsiadujących
budynków odpowiadają określeniu „nierozprzestrzeniające ognia”
NRO. Jeżeli choć jedna ze ścian nie spełnia tego warunku, odległość
musi być zwiększona o 50%, a gdy obie – nawet o 100%. To ważny
argument, by unikać ociepleń „składaków”, o niesprawdzonych
i nieudokumentowanych właściwościach, bez potwierdzonej klasyfikacji NRO.
W wielu sytuacjach NRO to zbyt mało, by ograniczyć ryzyko
i przepisy techniczno-budowlane wymagają niepalności całego
ocieplenia. Dotyczy to ociepleń:
»» budynków, usytuowanych w granicy działki, dla których ściana
zewnętrzna jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (§ 232
ust. 1),
»» stropów stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe (§ 232
ust. 1),
»» ścian zewnętrznych budynku, powyżej wysokości 25 m (§ 216
ust. 8).
Wymaganie niepalności ocieplenia w praktyce oznacza, że izolację cieplną w tych rozwiązaniach stanowi wełna mineralna.
Przy okazji, warto rozprawić się z mitem o kilkukrotnych różnicach w cenie ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej.
Jeżeli nawet ceny płyt fasadowych z wełny i styropianu różnią się
1,5–2,5-krotnie, to w całym gotowym ETICS wpływ kosztu droższej
izolacji zmniejsza się średnio do 25%, a różnica wyrażona w wartościach bezwzględnych może wynieść zaledwie kilkanaście zł/m2
ocieplenia. Jest kwestią decyzji, czym kierujemy się wybierając
określony system. Warto uwzględniać fakt, że istnieje ogromny wybór rozwiązań, a rynkowa oferta firmowych zestawów ociepleń jest
wielka i zróżnicowana, zarówno jeśli chodzi o właściwości użytkowe,
wygląd, jak i trwałość. Jeżeli ma się na uwadze względy bezpieczeństwa, warto poszukać dobrych ofert na ocieplenie z izolacją z wełny
mineralnej. Często można zrealizować w tej samej cenie ocieplenie
na droższej wełnie niż tańszym styropianie, decydując się np. na tańszy tynk, równie trwały, jak i droższy.
n
PROMOCJA
.com.pl
nr 6/2016
93
Prawo, ekonomia, rynek
Maria Dreger,
ekspert
PREZENTACJA
MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny ­Mineralnej: Szklanej i Skalnej
REAKCJA NA OGIEŃ WYROBÓW
BUDOWLANYCH – PYTANIA
I ODPOWIEDZI
Każda klasyfikacja jest czymś
umownym, również ta dotycząca
reakcji na ogień. Jest ściśle
związana z poziomem rozwoju
technologii budowlanych,
charakterem powszechnie
stosowanych materiałów
i elementów, które podlegają ocenie,
oraz technik laboratoryjnych, jakie
są do dyspozycji.
Klasy reakcji na ogień odnoszą się do określonych, ściśle zdefiniowanych scenariuszy odziaływania ognia, odzwierciedlonych
w procedurach badań, a służą przede wszystkim sprawdzeniu formalnej zgodności z przepisami sformułowanymi w sposób opisowy.
Natomiast by na ich podstawie móc wyciągać
szersze wnioski, potrzebne np. w projektowaniu ochrony ppoż. z wykorzystaniem metod
inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, gdy
przepisy zawierają wymagania użytkowe,
samo mechaniczne posługiwanie się klasami
może nie wystarczyć. Niezbędne staje się
rozumienie zasad i warunków, w jakich są
uzyskiwane. Przybliżeniu tych zagadnień
mają służyć odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące klasyfikacji reakcji na ogień
wyrobów i elementów budowlanych.
Czy klasyfikacja „reakcja na ogień”
znaczy to samo, co „odporność ogniowa”
albo „odporność na ogień”?
Nie. Chociaż zarówno „reakcja na ogień”,
jak i „odporność ogniowa” są klasyfikacjami
ogniowymi, to jednak są to dwie różne klasyfikacje. Każda z nich niesie za sobą inne
informacje, które się nie zastępują, a jedynie
uzupełniają.
„Reakcja na ogień” dotyczy wyrobów budowlanych, czasem całych rozwiązań i elementów, ich zachowania się pod wpływem
ognia. Wskazuje czy/i w kontakcie z jak
dużym ogniem wyroby zapalają się, palą,
jak szybko to następuje, ile wydzielają
przy tym ciepła, czy wytwarzają płonące krople i jak dużo dymu towarzyszy ich spalaniu.
94
Pożar budynku mieszkalnego w Warszawie
przy ul. Jaktorowskiej, marzec 2011 r. System
ocieplenia z użyciem styropianu samogasnącego,
stosowany do ocieplania budynku średnio
wysokiego, musiał mieć klasyfikację NRO,
ale w konkretnych rzeczywistych warunkach
rozprzestrzenił ogień
FOT. 1.
Wszystkie te zjawiska mogą mieć wpływ
na możliwość wystąpienia i przebieg pożaru.
„Odporność ogniowa” pokazuje, przez ile
minut podczas pożaru rozwiniętego elementy
budowlane zachowują swoje właściwości
użytkowe, w tym – nośność („R”) oraz zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się
pożaru rozwiniętego poza obszar wydzielony przegrodami budowlanymi (szczelność ogniową
„E” i izolacyjność ogniową „I”).
Jakie są podstawowe klasy „reakcji na ogień” wyrobów budowlanych?
Każdy wyrób budowlany, z wyjątkiem posadzek1) i wyrobów liniowych2), może uzyskać jedną
z klas: A1, A2, B, C, D, E lub F, przy czym A1 oznacza najlepszą.
Klasa A1 oznacza, że materiał lub wyrób nie przyczynia się do rozwoju pożaru, tzn. nie
reaguje na oddziaływania termiczne rozwiniętego pożaru (temperatura 800°C i wyższe).
Nawet w takich warunkach nie zapala się i nie wydziela ciepła ani dymu.
Klasa A2 oznacza, że wyrób może w warunkach pożaru rozwiniętego wydzielać tylko
nieznaczne ilości ciepła i dymu.
Klasa B oznacza, że wyrób może się przyczyniać do rozwoju pożaru, ale w sposób
ograniczony. Podczas badania w skali naturalnej, nawet przy źródle ognia o mocy cieplnej
300 kW (odpowiada płonącemu fotelowi), wyrób tej klasy nie wydziela aż tyle energii, by
nastąpiło rozgorzenie.
Klasa C oznacza, że podczas badania wyrobu w skali naturalnej, przy źródle ognia o mocy
100 kW (odpowiadającym płonącemu koszowi na śmieci wypełnionemu papierami) nie nastąpi rozgorzenie, ale gdy moc cieplna źródła ognia zwiększy się do 300 kW, rozgorzenie
nastąpi.
Klasa D oznacza, że podczas badania wyrobu w skali naturalnej rozgorzenie nastąpi nie
wcześniej niż po 2. min, ale przed 10. min działania źródła ognia o mocy cieplnej 100 kW.
Klasa E oznacza, że podczas badania w skali naturalnej rozgorzenie nastąpiłoby
przy źródle ognia o mocy cieplnej 100 kW bardzo szybko, jeszcze przed upływem 2 min.
Dlatego jedynym wymaganiem wobec wyrobów tej klasy jest, by próbka wyrobu poddana
oddziaływaniu płomienia o intensywności mniej więcej palącej się zapałki nie spaliła się
na długości większej niż 150 mm. Przy większym płomieniu lub podwyższonej temperaturze ogień może objąć większą część lub cały wyrób. Wyroby tej klasy mogą wydzielać
duże ilości ciepła. Nie sprawdza się ich z uwagi na dymotwórczość, mogą wydzielać bardzo
duże ilości toksycznego dymu.
Euroklasy posadzek: A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl z dodatkowymi klasami s1, s2
Euroklasy wyrobów liniowych, czyli przewodów i izolacji cieplnych przewodów instalacyjnych: A1L, A2L,
BL, CL, DL, EL, FL z dodatkowymi klasami s1, s2, s3 i d0, d1, d2.
1)
2)
nr 6/2016
O CZYM UŻYTKOWNIK POWINIEN WIEDZIEĆ?
Klasa reakcji na ogień deklarowana przez producenta stanowi
obowiązkowy element oznakowania każdego wyrobu budowlanego i powinna być umieszczona albo na wyrobie, albo
etykiecie, albo na opakowaniu.
Normy wymagają, by klasa reakcji na ogień, towarzysząca
znakowaniu CE, odnosiła się do samego wyrobu, a nie „wyrobu
w konstrukcji”, ani „zastosowaniu końcowym”.
Klasy reakcji na ogień wyrobów wykonanych z materiału
tego samego rodzaju mogą się znacząco różnić w zależności od ich szczegółowego składu chemicznego, kompozycji,
zastosowanego środka spieniającego, ilości i typu dodatków,
retardantów, grubości wyrobu itd.
budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461). Znajdują
się w nim zasady przyporządkowania klas reakcji na ogień określeniom występującym w przepisach: palny, niepalny, niezapalny, trudnozapalny, łatwozapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący.
2
3
Zdjęcia z badań płyt warstwowych wg ISO 9705 i ISO 13784-1.
Płyta warstwowa z izolacją cieplną o niskiej klasie reakcji na ogień może uzyskać
wysoką klasę reakcji na ogień B-s2,d0 (NRO), ale podczas badań tej samej płyty
w skali pełnej dochodzi do rozgorzenia już w 12. minucie, jak na zdjęciach
FOT. 2–3.
Klasa F oznacza, że wyrobu nie można zaliczyć nawet do klasy E, czyli może się bardzo łatwo zapalać oraz rozprzestrzeniać
ogień na duże odległości i powierzchnie, nawet jeśli wyrób poddany jest mniejszym oddziaływaniom niż płomień zapałki. Wyroby, których nie poddano badaniom reakcji na ogień oznacza się,
deklarując NPD „właściwości użytkowe nieustalone”.
Co oznaczają symbole s1, s2 i s3 towarzyszące euroklasom
od A2 do D?
To dodatkowa klasyfikacja ze względu na wytwarzanie dymu (dymotwórczość), która wskazuje, jak dużo dymu i jak szybko wydziela
go spalający się wyrób: s1 oznacza mało, s2 – średnio, s3 – dużo.
Co oznaczają symbole d0, d1 lub d2 towarzyszące
euroklasom od A2 do E?
To dodatkowa klasyfikacja ze względu na wytwarzanie płonących
kropli i cząstek, która wskazuje, czy i ile płonących kropli i cząstek
wydziela spalający się wyrób: d0 – wcale, d1 – średnio, d2 – dużo.
Czy wszystkie wyroby budowlane poddaje się identycznym
badaniom w celu określenia ich reakcji na ogień?
Wyroby o tej samej klasie reakcji na ogień są badane tak samo. Jednak z różnymi klasami związane są różne badania, odpowiadające
różnym poziomom ekspozycji. Im wyższa klasa reakcji na ogień,
tym warunki badania surowsze, tzn. oddziaływanie ognia większe,
a kryteria trudniejsze do spełnienia.
W praktyce wyroby klas najniższych bada się płomieniem takim
jak zapalniczki, a najwyższych – w warunkach i przy temperaturach
pożarowych.
Jak porównać klasy reakcji na ogień, popularnie
euroklasy, z wymaganiami wynikającymi z przepisów
techniczno-budowlanych?
Należy posłużyć się zapisami załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
nr 6/2016
Czym są określenia (i klasyfikacje) dotyczące
rozprzestrzeniania ognia?
„Rozprzestrzenianie ognia” jest specyficzną odmianą reakcji na ogień,
tradycyjną polską oceną zachowania się pod wpływem ognia elementów budowlanych, poddanych działaniu znormalizowanego
płonącego przedmiotu.
Gdzie można znaleźć podstawowe definicje określeń
dotyczących rozprzestrzeniania ognia?
Znajdują się one w § 208.a rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych (WT), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w załączniku 3 do WT.
Co oznacza określenie „NRO”?
„NRO” oznacza, że założony w normach poziom oddziaływania nie
powoduje, że wyrób rozprzestrzenia ogień według określonych kryteriów normowych.
Uwaga: badanie stopnia rozprzestrzeniania ognia dotyczy obecnie
tylko ścian zewnętrznych poddanych oddziaływaniom ognia od strony
zewnętrznej budynku. W odniesieniu do materiałów i elementów stosowanych wewnątrz budynku, w tym ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od wnętrza budynku, klasy reakcji na ogień w pełni zastąpiły
klasyfikację dotyczącą stopnia rozprzestrzeniania ognia.
Czy element budowlany sklasyfikowany
jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) może silnie
rozprzestrzeniać ogień?
Tak, jest to możliwe, jeżeli element będzie wystawiony na silniejsze
działanie ognia niż oddziaływania normowe.
Jakie to są sytuacje?
Dzieje się tak wtedy, gdy przy elemencie pojawi się źródło ognia
większe niż w badaniu, a w skład elementu wchodzą materiały
o niskiej klasyfikacji z uwagi na reakcję na ogień, nawet jeżeli są
osłonięte niepalnymi warstwami zewnętrznymi.
Jaką informację techniczną niesie określenie „element
nierozprzestrzeniający ognia”?
Określenie to jest mylące. Ma znaczenie wyłącznie formalne. Klasyfikację NRO może mieć np. ściana z płyt warstwowych, w których
w okładzinach z blachy znajduje się rdzeń z materiału klasy E. Klasę
NRO ma także, z definicji, ściana betonowa. Klasa rozprzestrzeniania ognia w obu wypadkach jest taka sama, a efekty działania na nie
ognia mogą być skrajnie różne.
n
95
Katalog firm
96 Aquapol Polska CPV
97Astat
96Ataszek
96Austrotherm
[B]
96Baumit
96 Bosite Polska
97 BSW Polska
[D]
97 Dryvit Systems USA
[E]
97 Etex Building Materials Polska
[F]
97Fakro
[G]
97Getzner
97 Griltex Polska
AQUAPOL POLSKA CPV
Generalny przedstawiciel w Polsce bezinwazyjne osuszanie murów
www.aquapol.pl
 [email protected]
tel./faks: 74 664 71 30/31
Świebodzice BAUMIT
zaprawy, tynki, produkty do renowacji
zabytków, kleje i zaprawy szpachlowe,
wyprawy wierzchnie, systemy ociepleń
www.baumit.com
 [email protected]
tel.: 71 358 25 00
[I]
97 Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
98Izolex
98Izolmat
98Izopol
98Izoterma
[K]
98Kerakoll
98K-FLEX
98Kingspan
98Knauf
98 Knauf Bauprodukte
98 Knauf Industries
98 Knauf Insulation
98Koelner
98 Korff Isolmatic
98 Kreisel – Technika Budowlana
[L]
98Leister
[M]
98Mapei
98Marbet
98 Marma Polskie Folie
98Metalpur
[N]
99 Natural Chemical Products
99 NMC Polska
99 Nordiska Ekofiber Polska
[O]
99Oknoplast
[P]
99 Paroc Polska
99 PCC Prodex
99 Promat TOP
[R]
99Remmers
99 Rockwool Polska
99 Ruukki Polska
[S]
99Saint-Gobain Construction Products
Polska
100 Schomburg Polska
100Siniat
100Steico
100 Steinbacher Izoterm
100 Stepan Polska
100Sto
100Styropmin
[T]
100 Thermaflex Izolacji
100 Tikal Polska
[U]
100 Ursa Polska
[W]
100Webac
100 Werner Janikowo
[X]
100 Xella – SILKA, YTONG
96
Wrocław REKLAMA
97Izohan
Austrotherm Sp. z o.o.
Oświęcim
www.austrotherm.pl
[email protected]
tel.: 33 844 70 33–36
REKLAMA
materiały termoizolacyjne ze styropianu
i polistyrenu ekstrudowanego
oraz sztukateria elewacyjna
PROMOCJA
[A]
A–B
nr 6/2016
A
B–F
G–I
Regufoam® | Regupol®
on your wavelength
WWW.GETZNER.COM
Technika antywibracyjna
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Z DZIEDZINY WIBROAKUSTYKI
• maty wibroizolacyjne
• wibroizolatory
• izolacje akustyczne posadzek
Izolacja dźwiękowa jastrychów i posadzek
Izolacje od drgań fundamentów budynków
Dane do kontaktu:
BSW Polska • [email protected]
tel. 660 506 696
www.bsw-wibroakustyka.pl
REKLAMA
REKLAMA
Materiały do ochrony przed drganiami
DRYVIT SYSTEMS USA
[email protected]
Tel. 606 704 049
GRILTEX Polska
systemy ociepleń na styropianie i wełnie
mineralnej, zaprawy, tynki, farby
www.dryvit.pl
tel.: 22 358 28 00,
linia ulgowa: 801 379 848
Warszawa ETEX BUILDING
MATERIALS POLSKA
dachówki cementowe, płytki dachówkowe z włóknocementu, dachówki ceramiczne, płyty elewacyjne z włóknocementu
www.ebmpolska.pl
tel.: 32 624 95 00
Uszczelnienia
geomembranami
www.griltex.pl
 [email protected]
tel.: 61 655 37 51
Złotkowo k. Poznania Olkusz FAKRO
okna dachowe
www.fakro.pl
 [email protected]
tel.: 18 444 04 44
Folie
i geosyntetyki
INSTYTUT MECHANIZACJI
BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA
SKALNEGO
materiały termoizolacyjne i hydroizolacyjne: testy, badania, aprobaty i certyfikaty
Nowy Sącz www.imbigs.pl
 [email protected]
tel.: 32 258 13 73
oddział w Katowicach IZOHAN
REKLAMA
PROMOCJA
hydroizolacje, systemy dociepleń, środki
do renowacji i odgrzybiania zawilgoconych budowli, masy naprawcze i ochronne dla drogownictwa, posadzki, fugi i kleje do płytek ceramicznych
nr 6/2016
www.izohan.pl
 [email protected]
tel.: 58 781 45 85
Gdynia 97
Katalog firm
K
L–M
IZOLEX
hydroizolacje bitumiczne, polimerowe,
epoksydowe; uszczelniacze hybrydowe
i bitumiczne; roztwory gruntujące; system naprawy i ochrony betonu PCC; kleje do płytek; dodatki do betonów; wyroby
betonowe
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
tel.: +48 46 857 06 17
faks: +48 46 857 06 11
[email protected]
www.styropianknauf.pl
IZOLMAT
papy asfaltowe, dyspersyjne, masy asfaltowo-kauczukowe, termoizolacyjne
płyty warstwowe, lepik asfaltowy na gorąco
www.izolmat.com.pl
 [email protected]
tel.: 58 301 82 61
Gdańsk-Orunia REKLAMA
Skarszewy Styropian fasadowy, styropian dach/podłoga,
styropian laminowany papą, płyty do ogrzewania
podłogowego, izolacja fundamentów, izolacja
garaży i parkingów
KNAUF
systemy suchej zabudowy, tynki gipsowe,
masy szpachlowe, wylewki
www.knauf.pl
 [email protected]
tel.: 22 572 51 00
Warszawa IZOPOL
pokrycia dachowe i fasadowe z płyt falistych włóknisto-cementowych, włóknisto­
‑cementowe akcesoria wykończeniowe
www.izopol.pl
 [email protected]
tel.: 61 415 43 30
Trzemeszno IZOTERMA
otuliny z twardej pianki poliuretanowej,
izolacje termiczne i akustyczne metodą
natrysku poliuretanowego
www.izoterma.pl
tel.: 62 592 63 00
Przygodzice k. Ostrowa Wlkp. KERAKOLL
środki do przygotowania podłoży, materiały wykończeniowe, zaprawy, spoiny, materiały uszczelniające, hydroizolacje
www.kerakoll.com
 [email protected]
tel.: 42 225 17 00
Rzgów KNAUF BAUPRODUKTE
środki gruntujące, systemy dociepleń,
w tym klej zbrojony z włóknem, klej
do styropianu, tynki mineralne, akrylowe,
silikonowe, silikatowe, farby; kleje do płytek, masy samopoziomujące, fugi, silikony,
gotowe masy, gładzie szpachlowe, zaprawy tynkarskie, szpachlówki cementowo­
‑wapienne, środki czyszczące i pielęgnujące, tynki cementowo-wa­pienne
www.knauf-bauprodukte.pl
 [email protected]
tel.: 22 369 56 00
produkty z wełny szklanej i wełny kamiennej
Warszawa KOELNER
www.k-flex.pl
 [email protected]
tel.: 63 288 02 00
www.koelner.com.pl
tel.: 71 326 01 00
Gdynia MARBET
obejmy zimnochronne do zastosowania
w chłodnictwie oraz klimatyzacji, otuliny
i maty kauczukowe, izolacje techniczne
rurociągów cieczy i gazów, izolacje budowlane z granulatu wełny mineralnej,
paroszczelna izolacja wewnętrzna ścian
Wojnarowice KREISEL – TECHNIKA BUDOWLANA
systemy płyt warstwowych dla budownictwa
www.kingspan.pl
 [email protected]
tel.: 48 378 31 00
www.kreisel.com.pl
 [email protected]
tel.: 61 846 79 00
98
Lipsko materiały termo- i hydroizolacyjne, wykończeniowe
www.marbet.com.pl
tel.: 33 812 71 00
Bielsko-Biała MARMA POLSKIE FOLIE
preparaty gruntujące, farby elewacyjne i wewnętrzne, spoiny, silikony, masy
do izolacji przeciwwilgociowych, izolacje
bitumiczne, zaprawy, kleje, gipsy, gładzie,
systemy dociepleń
KINGSPAN
Warszawa Wrocław KORFF ISOLMATIC
www.korff.pl
tel. 71 390 90 99
produkty do montażu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego, produkty do montażu wykładzin elastycznych
i tekstylnych, domieszki do betonów i zapraw, środki do naprawy betonu, preparaty gruntujące, zaprawy do ociepleń zewnętrznych ścian budynków, zaprawy do
renowacji i osuszania murów, farby de­
koracyjno­‑ochronne, produkty do montażu posadzek drewnianych
www.mapei.pl
 [email protected]
tel.: 22 595 42 00
systemy zamocowań
K-FLEX
izolacje techniczne z kauczuku syntetycznego do: chłodnictwa, klimatyzacji,
wentylacji, ogrzewnictwa, instalacji sanitarnych, przemysłowych, chemicznych,
instalacji gazów technicznych, materiały
do walki z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań akustycznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe
Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Heisslufttechnik Flocke Sp. z o.o.
ul. ks. W. Siwka 13, 40-306 Katowice
tel.: 32 209 1202
www.heisslufttechnik.pl
MAPEI
Rogowiec KNAUF INSULATION
www.knaufinsulation.pl
tel.: 22 369 59 00
REKLAMA
www.izolex.pl
 [email protected]
tel.: 58 588 22 24
KNAUF Industries Polska Sp. z. o.o.
Poznań folie dla budownictwa, folie ogrodnicze,
folie przemysłowe, siatki poliolefinowe
www.marma.com.pl
 [email protected]
tel.: 17 850 66 00
Rzeszów METALPUR
termoizolacje, hydroizolacje: poliuretan
www.metalpur.com.pl
tel.: 52 374 87 33
Bydgoszcz nr 6/2016
N
O–R
R–S
ROCKWOOL POLSKA
materiały izolacyjne z wełny mineralnej
www.rockwool.pl
 [email protected]
tel.: 68 385 02 50
Cigacice RUUKKI POLSKA
6<67(0<
32/,85(7$12:(
PLQGRSU]HP\VïX
ľEXGRZODQHJR
ľWHUPRL]RODF\MQHJR
ľPRWRU\]DF\MQHJR
ľJöUQLF]HJR
RUD]VSRUWXLUHNUHDFML
produkty do izolacji termicznej i akustycznej z niepalnej wełny mineralnej szklanej
i skalnej do zastosowania w budownictwie i przemyśle, folie i akcesoria
REKLAMA
XO$UWHPLG\ :DUV]DZD
WHO SURGH[#SFFHX
marka Weber
www.oknoplast.com.pl
 [email protected]
tel.: 12 279 71 71
Ochmanów PROMOCJA
PAROC POLSKA
izolacje budowlane i techniczne z wełny
mineralnej
www.paroc.pl
 [email protected]
tel.: 61 468 21 90
Trzemeszno chemia budowlana, pianka polietylenowa
PROMAT TOP
NMC POLSKA
izolacje techniczne na bazie polietylenu do zastosowań sanitarno-grzewczych
oraz z kauczuku syntetycznego do zastosowań w systemach wentylacji i klimatyzacji, izolacje z kauczuku syntetycznego
EPDM do systemów solarnych
www.nmcinsulation.eu
 [email protected]
tel.: 32 373 24 40
Zabrze NORDISKA EKOFIBER POLSKA
termoizolacje
www.ekofiber.com.pl
 [email protected]
tel.: 41 331 28 16
Kielce nr 6/2016
www.isover.pl
 [email protected]
tel.: 32 339 63 00
faks: 32 339 64 44
infolinia: 800 163 121
ZZZSFFSURGH[HX
okna i drzwi z PVC, okna aluminiowe, dodatki okienne
Bydgoszcz Żyrardów marka ISOVER
OKNOPLAST
www.ncp.com.pl
tel.: 52 345 06 03
www.ruukki.pl
infolinia: 801 11 33 11
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA
3&&3URGH[6S]RR
NATURAL CHEMICAL PRODUCTS
systemy lekkiej obudowy, rozwiązania
dotyczące hal i fasad, płyty warstwowe,
konstrukcje stalowe, systemy pokryć dachowych, profile dachówkowe, trapezowe
i faliste, metalowe systemy rynnowe, profile zimnogięte
produkty do biernej ochrony przeciwpożarowej w budownictwie lądowym
www.promattop.pl
 [email protected]
tel.: 22 212 22 80
Warszawa REMMERS
ochrona budowli: uszczelnianie i renowacja, systemy tynków mineralnych, systemy powłok barwnych i tynków żywicznych, ochrona i renowacja elewacji, naprawa betonu, posadzki żywiczne, produkty do układania płytek, farby i tynki
wewnętrzne, masy i taśmy dylatacyjne,
pianki montażowe, konserwacja dachów,
domieszki i środki ­antyadhezyjne
www.remmers.pl
tel.: 61 816 81 00
Tarnowo Podgórne produkty do elewacji, systemy ociepleń,
tynki dekoracyjne, farby elewacyjne, produkty do układania płytek, podkłady podłogowe, posadzki dekoracyjne i przemysłowe, zaprawy murarskie i fugi do cegieł
klinkierowych, zaprawy do wyrównywania i napraw; materiały Weber w technologii Deitermann do naprawy i ochrony
żelbetu, izolacje i uszczelnianie obiektów
budowlanych (fundamenty, baseny, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, balkony, tarasy, pomieszczenia mokre, szczeliny dylatacyjne), uszczelnianie i konserwacja powłok dachowych
www.netweber.pl, www.weberfloor.pl
 [email protected]
tel.: 22 589 85 80
faks: 22 589 85 89
infolinia: 801 620 000
marka Weber Leca®
keramzyt do zastosowań w izolacjach
cieplnych, akustycznych i radiestezyjnych; w wypełnieniach stropów, drenażach, geotechnice, ogrodnictwie, rolnictwie, ochronie środowiska; do produkcji
pustaków i bloczków, do lekkich betonów
i zapraw ciepłochronnych
www.netweber.pl
 [email protected]
tel.: 58 772 24 10–11
faks: 58 772 24 19
infolinia: 801 620 000
Gniew 99
Katalog firm
S–T
T–X
Kreatywne rozwiązania dla Ciebie
Aromatyczne poliole poliestrowe
oraz systemy poliuretanowe do wytwarzania:
 płyt warstwowych metodą ciągłą
 izolacji dachów i ścian metodą natrysku
 izolacji technicznych
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, ul. Gdańska 14, Cząstków Mazowiecki
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
REKLAMA
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
STEPAN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Urazka 8 a,b,c, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71 66 66 001, faks: 71 66 66 009
[email protected]
www.stepan.com
REKLAMA
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z miękkiej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
STEINBACHER IZOTERM
pakery iniekcyjne, profesjonalne pompy
iniekcyjne, osprzęt do prac iniekcyjnych,
autoryzowany serwis do pomp i urządzeń
iniekcyjnych, szkolenia i pokazy
www.tikal.pl
www.iniekcje.pl
 [email protected]
tel.: 71 333 78 46
wwww.steinbacher.pl
 [email protected]
tel.: 22 785 06 90
faks: 22 785 06 89
mineralna wełna szklana, polistyren ekstrudowany, otuliny na rury
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
www.ursa.pl
tel.: 32 262 20 73
Dąbrowa Górnicza STO
Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa
Klejenie okładzin ceramicznych
i z kamienia naturalnego/Jastrychy
Budownictwo inżynieryjne
Ochrona powierzchni
Dodatki i domieszki do betonu
Schomburg Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
Tel.: 24 254 73 42
[email protected]
www.schomburg.pl SINIAT
systemy suchej zabudowy
www.siniat.pl
info NIDA: 801 11 44 77
Warszawa www.webac.pl
 [email protected]
tel./faks: 22 672 04 76, 22 616 04 76
Warszawa WERNER JANIKOWO
papy zgrzewalne, dachówki bitumiczne,
systemy dachowe
www.wernerpapa.pl
 [email protected]
tel.: 95 742 74 00
Warszawa Gorzów Wlkp. STYROPMIN
XELLA – SILKA, YTONG
płyty styropianowe: standardowe, pasywne, akustyczne, do ogrzewania podłogowego, perymetryczne, ekstrudowane oraz ognioodporne; spadki dachowe; polimerowo­‑cementowe zaprawy
klejowo­‑szpachlowe, wodno-asfaltowo-lateksowe emulsje anio­nowe
bloczki z betonu komórkowego YTONG,
bloki wapienno-piaskowe SILKA, bloczki YTONG MULTIPOR, bloczki YTONG
ENERGO, nadproża, płyty stropowe i dachowe, elementy uzupełniające
www.xella.pl www.budowane.pl
infolinia: 29 767 03 60, 801 122 227
www.styropmin.pl
 [email protected]
tel.: 25 675 15 00
faks: 25 675 28 40
Warszawa Łochów materiały izolacyjne z drewna, belki dwuteowe, materiały izolacyjne z konopi, tworzywa drzewne
100
żywice iniekcyjne oraz systemy powierzchniowego zabezpieczania i naprawy podłoży mineralnych
www.sto.pl
 [email protected]
tel.: 22 511 61 00/02
STEICO
www.steico.com
 [email protected]
tel.: 67 356 09 99
WEBAC
systemy ociepleń elewacji: na styropianie i wełnie mineralnej, systemy wentylowane, podwieszane; tynki i farby elewacyjne i do wnętrz; dekoracyjne powłoki
ścienne do wnętrz; systemy akustyczne
i akustyczne powłoki sufitowe i ścienne;
elementy architektoniczne i sztukaterie
z Verofillu; specjalna oferta do obiektów
zabytkowych; systemy do ochrony betonu; powłoki posadz­kowe
THERMAFLEX IZOLACJI
izolacje techniczne: spieniony polietylen
www.thermaflex.com.pl
 [email protected]
tel.: 74 858 96 66
Czarnków Żarów PROMOCJA
Wrocław URSA POLSKA
Cząstków Mazowiecki steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
REKLAMA
TIKAL POLSKA
materiały z polistyrenu i poliuretanu
do izolacji przegród budowlanych oraz
do izolacji rurociągów w instalacjach
ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
nr 6/2016
W poprzednich numerach
OSTATNIO OPUBLIKOWANE
5/2016
3/2016
Michał Babiak, „Wapno hydratyzowane
jako modyfikator asfaltów stosowanych
do produkcji materiałów hydroizolacyjnych”
Leszek Dulak, Artur Nowoświat, „Akustyka
architektoniczna – warunki pogłosowe
i zrozumiałość mowy”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 3). Projektowanie paneli
warstwowych oraz połączeń”
Leszek Danecki, Grzegorz Czapiewski,
Elżbieta Wardzińska, Barbara Szczepaniak,
Leszek Majewski, „Opracowanie technologii
wytwarzania hybrydowego materiału
termoizolacyjnego będącego kompozytem
styropianu i włókien pochodzących z recyklingu”
Robert Kotwas, „Bezpieczeństwo pożarowe
w instalacjach sanitarnych”
Marzena Najduchowska, „Tynki renowacyjne
– właściwości i zastosowanie”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza rozwiązań materiałowych ścian zewnętrznych
i ich złączy w świetle aktualnych wymagań cieplnych”
Maciej Rokiel, „Tynki specjalistyczne: renowacyjne i ofiarne”
Elżbieta Urbańska-Galewska, Dariusz Kowalski, „Wymagania stawiane
lekkiej obudowie”
Damian Żabicki, „Penetrujące materiały hydroizolacyjne”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 1). Badania nośności zginanych paneli (płyt) warstwowych”
Piotr Jermołowicz, „Geomembrany HDPE i geosyntetyki towarzyszące
(cz. 3). Rzeczywiste przypadki na budowie”
Artur Miros, „Stabilność własności termoizolacyjnych materiałów
organicznych do izolacji przemysłowych”
Michał Musiał, „Rozwiązania konstrukcyjne budynków z dachami płaskimi”
Maciej Rokiel, „Specjalistyczne tynki i systemy do ochrony elewacji/przegród
– wybrane zagadnienia”
Przegląd izolacji typu PUR/PIR
Maria Wesołowska, „Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności
muru licowego”
Przegląd systemów i technologii ochrony przeciwpożarowej
4/2016
Janusz Bochenek, „Kryteria wyboru wykonawcy
robót budowlanych stosowane w przetargach
publicznych na przykładzie wybranych krajów
Unii Europejskiej w świetle nowych dyrektyw
unijnych”
Bronisław Gosowski, „Problemy projektowe
i wykonawcze związane z obudową z płyt
warstwowych (cz. 2). Badania nośności
połączeń paneli warstwowych z konstrukcją
wsporczą”
Zygmunt Matkowski, Józef Adamowski,
„Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich”
Maciej Rokiel, „Ochrona elewacji/przegród – tynki wapienne i trasowe
stosowane w renowacji”
Zofia Szweda, „Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody
zapobiegania”
2/2016
Leszek Dulak, Artur Nowoświat, „Izolacyjność
akustyczna – parametry i wskaźniki”
Andrzej Dylla, Krzysztof Pawłowski,
Paulina Rożek, „Analiza metody obliczania
strat ciepła do gruntu z wykorzystaniem normy
PN-EN ISO 14683:2008”
Piotr Jermołowicz, „Geomembrany HDPE
i geosyntetyki towarzyszące (cz. 2). Zasady
prawidłowego wykonawstwa”
aciej Rokiel, „Wybrane wymagania stawiane
M
tarasom nadziemnym”
Krzysztof Pawłowski, „Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych
i ich złączy w aspekcie wymagań budownictwa niskoenergetycznego”
Bartłomiej Sędłak, Paweł Sulik, „Odporność ogniowa pasów
międzykondygnacyjnych aluminiowo-szklanych ścian osłonowych”
Rafał Żuchowski, Artur Nowoświat, Leszek Dulak, „Monitoring hałasu
środowiskowego”
Jerzy Żurawski, „Efektywność energetyczna materiałów termoizolacyjnych”
Przegląd izolacji technicznych/przemysłowych
Przegląd materiałów i technologii do wykonywania dachów płaskich
Archiwalne numery IZOLACJI
można zamówić:
512 60 74
lub e-mailem: [email protected]
telefonicznie:
nr 6/2016
101
Tu znajdziesz IZOLACJE
PRENUMERATA, PUNKTY DYSTRYBUCJI,
SERWIS izolacje.com.pl
Dlaczego warto zaprenumerować
IZOLACJE?
»» cena 1 egzemplarza jest niższa o 5%
od ceny w sprzedaży detalicznej,
»» przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
przesyłki pokrywa wydawnictwo,
»» do studentów kierowana jest specjalna
oferta (po przesłaniu kserokopii aktualnej legitymacji studenckiej),
»» zamówienie prenumeraty możliwe jest
od dowolnego numeru.
W CENIE PRENUMERATY:
»» 10 numerów czasopisma w wersji
drukowanej,
»» bezpłatny dostęp do wszystkich treści
serwisu Izolacje.com.pl,
»» bezpłatne wydania specjalne
miesięcznika IZOLACJE,
»» rabaty na konferencje i szkolenia.
PRENUMERATA
Z PREZENTEM!
Tu znajdziesz:
»» więcej artykułów technicznych,
»» codziennie nową porcję aktualności
i informacji o nowościach na rynku,
»» wideorelacje z wydarzeń branżowych,
»» wypowiedzi ekspertów,
»» wideoporady.
Każdy, kto do 31 sierpnia
2016 r. wykupi prenumeratę:
edukacyjną, roczną
lub dwuletnią, dostanie
w prezencie pakiet dwóch
książek: „Jak wykonać taras
i dach zielony” oraz „Tarasy
i balkony. Projektowanie
i warunki techniczne wykonania
i odbioru robót”.
CENY PRENUMERATY:
»» dwuletnia – 172 zł,
»» roczna – 104 zł,
»» półroczna – 70 zł,
»» edukacyjna – 70 zł,
»» próbna (kolejne 3 numery) – bezpłatna.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Zamawiam prenumeratę:
dwuletnią – 172 zł
od numeru
Zaznacz wybraną opcję krzyżykiem i wpisz, od którego numeru chcesz zacząć prenumeratę
roczną – 104 zł
od numeru
półroczną – 70 zł
od numeru
edukacyjną – 70 zł
od numeru
próbną (kolejne 3 numery) – bezpłatną
od numeru
Nazwa firmy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez GRUPĘ MEDIUM oraz inne podmioty współpracujące
z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie przy ul. Karczewskiej 18. Wiem,
że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU nr 101/2002, poz. 926
ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania
i poprawiania ich, a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec i
ch przetwarzania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
Ulica i numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Osoba zamawiająca
Data i podpis
Rodzaj działalności
NIP
Telefon kontaktowy
Wiem, że składając zamówienie, wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej
wpisanych danych osobowych w systemie zamówień GRUPY MEDIUM
w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(DzU nr 101/2002, poz. 926 ze zm.) przysługuje mi prawo wglądu
do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania.
Upoważniam GRUPĘ MEDIUM do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
E-mail
Data i podpis
Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A., 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
102
nr 6/2016
PIERWSZE W POLSCE TARGI BRANŻY
ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
Kielce, 18–20 października 2016
www.lokum-expo.eu
www.lokumexpo.pl
W programie imprez towarzyszących m.in.:
Konferencja Spółdzielczości Mieszkaniowej
Gala Konkursu 7 Złotych Zasad SM
Forum dla Zarządców
LOKUM-EXPO odbywa się równocześnie z Międzynarodowymi
Targami Dźwigów EURO-LIFT
Patroni
targów:
Patroni
medialni:

Podobne dokumenty

nieodpłatnie w formacie PDF

nieodpłatnie w formacie PDF Kowalski omawiają podział i charakterystykę lekkich przegród budowlanych oraz podstawowe materiały i elementy lekkiej obudowy: materiały metalowe, szkło i materiały

Bardziej szczegółowo

Udostępniamy bezpłatnie część materiałów

Udostępniamy bezpłatnie część materiałów Płyty Kingspan Roof Tile mogą być stosowane do pokryć dachowych prawie wszystkich rodzajów budynków, a w szczególności budynków biurowych, administracyjnych, szkół i budynków mieszkaniowych. Ze wzg...

Bardziej szczegółowo