PLIK

Transkrypt

PLIK
Zasady zachowania się w czasie pożaru
Jak zwalczać powstały pożar?
1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie
zagrożenia. Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub
inne służby ratownicze.
2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób: Po wybraniu numeru alarmowego
straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
•
•
•
•
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
adres i nazwę obiektu,
co się pali, na którym piętrze,
czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący może zażądać:
• potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
• dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu dostępnych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść
pomoc osobom zagrożonym. W przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy
czynności te wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć osoby
będące w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych
i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dlatego
prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru należy kierować się rozwagą
w podejmowaniu decyzji.
4.
Użyj prostych sposobów, by ugasić pożar w zarodku – gaśnica, woda, koc gaśniczy:
•
•
5.
jeśli ubranie pali się na Tobie – zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zaduszenia ognia,
ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;
jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym – ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj
szczelną pokrywką.
Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą – mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie
elektryczne.
6. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby
zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
Wskazówki dla dzieci
Gdy powstanie pożar w domu
1) zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998 lub112,
2) staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz
budynku. Pamiętaj – dym unosi się do góry – nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi,
przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może powodować szybki rozwój
pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,
3) jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je,
wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,
4) nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka
przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki, by odłączyć
dopływ prądu do mieszkania,
5) powiadom o zagrożeniu sąsiadów,
6) nie wdychaj dymu – zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe, zmocz swoje ubranie lub owiń ciało
mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

Podobne dokumenty