prezentacje informacje kronika twórczy uczeń oferty

Transkrypt

prezentacje informacje kronika twórczy uczeń oferty
Spis treści:
●
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PREZENTACJE
●
Brunon Bartz
Szczęście społeczeństwa – celem polityki państwa . . 2
●
Anka Pilichowska
Działania szkoleniowe WODN w liczbach i opiniach 7
●
Anna Maciejewska, Mirosława Matczak
Nauka i zabawa to super sprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
●
Magdalena Białaczewska, Agnieszka Skorodzień
Matematyka bez granic – poznaj kształty Numicon . 12
●
Marianna Dobrosz, Bożena Pietruszewska,
Małgorzata Spychalska
Edukacyjna wartość dodana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
●
Mirosława Matczak, Barbara Papierz, Bogusława Rajska
Wprowadzanie dzieci w świat wartości
uniwersalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TWÓRCZY UCZEŃ
●
Uczniowie piszą opowiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
●
Uczniowie piszą wiersze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INFORMACJE
●
Jubileusz Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi . . . . . . . 22
●
Nowe spojrzenie na kształcenie zawodowe . . . . . . . . 23
●
Czy Polska może się stać zapleczem edukacyjnym
wysoko wykwalifikowanych kadr
dla przemysłu mody? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
●
Czy Łódź może stać się polskim Mediolanem?
WebQuest dla III klasy Gimnazjum nr 40 w Łodzi . 25
●
Liczy się każde słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
●
Wille i pałace „Ziemi Obiecanej”.
Rezydencje łódzkiego „króla wełny” . . . . . . . . . . . . . 28
KRONIKA
●
Jedną majową nocą... w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
●
Wyjątkowe spotkanie z Barbarą Rosiek . . . . . . . . . . 31
●
Łódź w piosenkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
●
Chór to magia, która w nas gra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
OFERTY
●
Wrześniowe święta w kronikach szkolnych
Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej . . . . . . . . . . . . . . . 34
CZASOPISMO WYDAWANE OD 1994 R.
PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI
RADA PROGRAMOWA
Prof. dr hab. Brunon Bartz
Prof. dr hab. Andrzej Napieralski
Prof. dr hab. Marian Wilk
Elżbieta Paciejewska-Stolarz
Anna Maciejewska
dr Grażyna Tadeusiewicz
ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Janina Dzikowska-Najder
Beata Gawłowska
Krzysztof Kurowski
Anna Iwicka-Okońska – red. naczelna
Magdalena Murowaniecka
Barbara Nowacka-Mróz
Zbigniew Szefliński – red. honorowy
ADRES REDAKCJI:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
REDAKCJA „PRZEGLĄDU EDUKACYJNEGO”
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
tel. (042) 636-51-49
ADRES W INTERNECIE:
www.wodn.lodz.pl
e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów
i zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów
nadesłanych tekstów oraz nadawania własnych tytułów.
Skład i druk: Pracownia Poligraficzna WODN w Łodzi
Okładka: GUTERPOL Sp. z o.o.
91-212 Łódź, ul. Zagonowa 29
ISSN 1231-322 X

Podobne dokumenty