Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność nałożenia kary pieniężnej na

Komentarze

Transkrypt

Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność nałożenia kary pieniężnej na
Urząd Transportu Kolejowego
Źródło:
http://www.utk.gov.pl/pl/akty-prawne-i-orzecznic/orzeczenia/7267,Sad-Apelacyjny-potwierdzil-zasadnosc-nalozenia-kar
y-pienieznej-na-DLA.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 00:18
Sąd Apelacyjny potwierdził zasadność nałożenia kary
pieniężnej na DLA
31 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i oddalił w całości odwołanie spółki Dolnośląskie Linie
Autobusowe od decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Decyzja dotyczyła nie
przedłożenia w terminie zaświadczeń o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwa umyślne. Orzeczenie jest prawomocne.

Podobne dokumenty