Kontenerowe stacje transformatorowe

Komentarze

Transkrypt

Kontenerowe stacje transformatorowe
Kontenerowe stacje transformatorowe
KATALOG
DO PROJEKTOWANIA
ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa,
tel. +48 41 38 81 000; fax +48 41 38 81 001; tel. marketing: +48 41 38 81 010
www.zpue.pl
e-mail: [email protected]
dział marketingu: [email protected]
dział techniki i rozwoju: [email protected]
-Spis treści-
Stacje transformatorowe w obudowie betonowej typu MRw-b
z wewnętrznym korytarzem obsługi
-3
-
z rozdzielnicą SN w izolacji powietrznej
- 12
-
z rozdzielnicą SN w izolacji SF6
- 28
Dwutransformatorowe stacje w obudowie betonowej typu MRw-b 20/2x630
z wewnętrznym korytarzem obsługi
- 35
-
z rozdzielnicą SN w izolacji powietrznej
- 35
-
z rozdzielnicą SN w izolacji SF6
- 40
Niestandardowe stacje w obudowie betonowej. Przykładowe rozwiązania
- 43
-
MRw-b (6,1x3) 20/1600-4 /4P
- 43
-
Stacje ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego
- 45
-
MRw-bS ...
- 49
Stacje transformatorowe w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną
- 55
-
Minibox 20/630
- 55
-
MRw-bk 20/250
- 63
“Słup ogłoszeniowy” - stacja transformatorowa w obudowie betonowej
typu WST 20/630 z wewnętrznym korytarzem obsługi
- 65
Podziemna Stacja Transformatorowa typu PST 20/630 oraz PST-b 20/630
- 73
Stacje transformatorowe w obudowie aluminiowej typu MRw
- 81
Złącze kablowe SN w obudowie betonowej z rozdzielnicą w izolacji SF6
typu ZK-SN/TPM 24 -3(4)
- 95
-Zestawienie wariantów stacjiLp.
Nazwa stacji
Rodzaj
obudowy
1 MRw-b 20/630-4 “c(d)” betonowa
2
MRw-b 20/630-3
betonowa
3
MRw-b 20/630-4
betonowa
4
MRw-b (4,7x3)
betonowa
5
MRw-b (5,4x2,6)
betonowa
6 MRw-b (5,4x3) 30/630-4 betonowa
7
MRw-b1 20/630-3
betonowa
8
MRw-b1 20/630-4
betonowa
9 MRw-b 20/630-4 “c(d)” betonowa
10
MRw-b 20/630-3
betonowa
11
MRw-b 20/1000-3
betonowa
12 MRw-b 20/2x630-4 “b” betonowa
13
MRw-b (6,1x3)
betonowa
14 MRw-b 20/2x630-4 “a” betonowa
15 MRw-b 20/2x630-4 “b” betonowa
16
MRw-b (6,1x3)
betonowa
17 MRw-b 20/630-4 “c(d)” betonowa
18
MRw-b 20/630-3
betonowa
19 MRw-bS 20/2x630-9 betonowa
20 MRw-bS 20/2x630-7 betonowa
Rodzaj obsługi
Ilość komór Maksymalna
Rodzaj izolacji transforma- moc transfor- Maksymalna
rozdzielnic
Strony
rozdzielnicy SN torowych matora [kVA] ilość pól SN
SN i nN
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
powietrze
1
630
3
12-13
powietrze
1
630
4
14-16
powietrze
1
630
5
17-21
powietrze
1
1000
6
22-23
powietrze
1
1000
6
24-25
powietrze
1
630
4
26-27
SF6
1
630
4
28,30
SF6
1
630
4
29-30
SF6
1
630
4
31
SF6
1
630
5
32
SF6
1
1000
5
33-34
powietrze
2
2x630
4
35-36
powietrze
2
2x630
7
37-39
SF6
2
2x630
4
40-41
SF6
2
2x630
5
42
powietrze
1
1600
4
43-44
SF6
1
630
4
45-46
powietrze
1
630
3
47-48
powietrze
2
2x630
9
50-51
powietrze
2
2x630
7
52-53
powietrze
3
800 + 2x630
11
53-54
21
MRw-bS
20/800-5+6/2x630-6
betonowa
22
Minibox 20/630
betonowa
zewnętrzna
SF6
1
630
4
55-62
23
MRw-bk 20/250
betonowa
zewnętrzna
-
1
250
-
63-64
SF6
1
630
4
72
SF6
1
630
3
79
SF6
1
630
4
80
powietrze
1
630
3
86
powietrze
1
630
4
87
powietrze
1
630
5
88
powietrze
2
2x630
7
89
powietrze
2
2x630
7
90
powietrze
2
2x1000
9
91
powietrze
3
3x1250
11
92
powietrze
2
2x1000
5
93
WST 20/630
“Słup ogłoszeniowy” betonowa
PST 20/630
stal
“Stacja podziemna” ocynkowana
PST-b 20/630
“Stacja podziemna” betonowa
20/2x1000-5 “P” aluminiowa
34 MRw
Stacja na potrzeby kopalni i budów
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
korytarz
wewnętrzny
aluminiowa
zewnętrzna
powietrze
1
630
1
94
betonowa
zewnętrzna
SF6
-
-
4
97-100
24
25
26
27
MRw 20/630-3
aluminiowa
28
MRw 20/630-4
aluminiowa
29
MRw 20/630-5
aluminiowa
30
MRw 20/2x630-7
aluminiowa
31
32
33
35
MRw 20/2x630-7
“SZR”
MRw 20/2x1000-9
“SZR”
aluminiowa
aluminiowa
MRw 20/3x1250-11 aluminiowa
MRw 20/630-1
36 ZK-SN/TPM 24 -3(4)
MRw-b
Kontenerowe stacje transformatorowe
w obudowie betonowej
z wewnętrznym korytarzem obsługi
1 Wstęp.
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie betonowej typu MRw-b przystosowane do
współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym
lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania:
• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• osiedli podmiejskich i wsi,
• placów budów,
• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacje przewożone są na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu
wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia
transformatora.
2 Konstrukcja stacji.
Stacja MRw-b jest kontenerem składającym się z trzech monolitycznych elementów:
• fundament - wykonywany z żelbetu kl. B30,
• bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. B30,
• dach - wykonany z żelbetu kl. B30 lub metalowy (patrz punkt 5).
Fundament posiada dwie wydzielone komory:
• szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora,
• przedział kablowy z przepustami.
Bryła główna z zabudowanymi rozdzielnicami SN i nN oraz transformatorem (ami) posiada
otwory wentylacyjne zabezpieczone aluminiowymi żaluzjami zapewniającymi stopień ochrony IP 43. W
podłodze korytarza obsługi umieszczony jest właz do misy kablowej.
W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej 630 kVA do 1000 kVA. Istnieje jednak możliwość
dostosowania przedziału transformatorowego, po uprzednim skonsultowaniu się z producentem stacji,
do indywidualnych wymagań klienta (wstawienie jednostki większej mocy lub innego typu na przykład
transformatora olejowego z konserwatorem czy żywicznego).
Montaż transformatora odbywa się poprzez drzwi komory transformatora lub od góry po zdjęciu dachu,
natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi do komory transformatora.
Standardowo zastosowano rozdzielnice:
• SN typu:
- Rotoblok,
- Rotoblok SF,
- TPM 24,
- TPM-C,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- PRW,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
Rozdzielnice te stanowią niezależne wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze
wspólnego korytarza wewnątrz stacji.
Połączenie pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem wykonane jest kablem 3xYHAKXS
(1x70 mm2) oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane za pomocą toru szynowego, lub
2
kablem 4x(2xYKY 1x240 mm ).
4
3 Parametry stacji.
Rozdzielnica
SN
24/36 kV
400/630 A
12,5/16 kA
31,5/40 kA
nN
400 V
1180 A (1600 A)
16/20 kA
35/40 kA
50 Hz
630 kVA do 1000 kVA
IP 43
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
3.1 Tabela doboru wkładek bezpiecznikowych
Znamionowe napięcie transformatora w [kVA]
Moc
15
kV
20 kV
30 kV
15 kV
20 kV
30 kV
6 kV
transformatora 6 kV
w [kVA]
Znamionowy prąd wkładki bezpiecznikowej
Znamionowy prąd transformatora
0,4 kV
40
-
6,3
6,3
-
-
1,5
1,15
-
57,7
63
-
6,3
6,3
-
-
2,4
1,8
-
90,9
100
20
10
10
6,3
9,6
3,8
2,9
1,9
144,3
160
31,5
16
10
10
15,4
6,2
4,6
3,1
231
250
50 lub 63
20
16
16
24,1
9,6
7,2
4,8
361
400
80*
31,5
25
25
38,5
15,4
11,5
7,7
577
630
125*
50 lub 63
40
32
60,6
24,2
18,2
12,1
909
800
-
63
40 lub 50
40
-
30,8
23,1
15,4
1155
1000
-
63
50
40
-
38,5
28,9
19,25
1443
* - wkładki bezpiecznikowe typu HH produkcji SIBA.
4 Posadowienie stacji.
Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw-b 20/630-4.
Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem
4.1. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć do niego przewody uziemiające,
które będą podłączone do stacji.
Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy
zwrócić szczególną uwagę aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana.
Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentową stacji. Na posadowiony fundament
stacji ułożyć pojedynczą warstwę taśmy uszczelniającej. Należy zwrócić uwagę aby taśma
uszczelniająca nie nakładała się na siebie (aby nie była ułożona podwójnie), może to spowodować
przedostawanie się cieczy do wnętrza stacji. Podczas układania taśmy uszczelniającej, nie należy jej
rozciągać, może to spowodować jej uszkodzenie lub deformację.
Na tak przygotowany fundament należy równo ustawić bryłę główną stacji, a następnie dach.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, a wokół stacji wykonać system sprawnie działających
sączków odwadniających.
Stacja może być również posadowiona na terenie III i IV kategorii wpływów eksploatacji
górniczej co jest potwierdzone opinią wydaną przez specjalistę z dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.
W takim przypadku warunkiem prawidłowej pracy fundamentu jest wykonanie dodatkowej warstwy
poślizgowej wykonanej z 2 warstw papy niepiaskowanej, ułożonej na 100 mm warstwie chudego
betonu w postaci płyty, oraz zagwarantowanie poduszki sprężystej z 500 mm warstwy piasku, pod
całym ustojem (w postaci gruntu rodzimego lub nasypowego w wykonanym wykopie).
5
4.1 Posadowienie stacji na przykładzie stacji MRw-b 20/630-4
min. 8
m
Elementy służące
do przenoszenia dachu
Elementy służące
do przenoszenia stacji
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Taśma uszczelniająca
-200
100
Podsypka
piaskowa
5
~2
~1000
4670
~6670
6
0
~1
70
100
Uziom
otokowy
5
~4
70
Podsypka żwirowa
(w przypadku gruntu
o dużej wilgotności)
00
Wykop
~1000
-200
900
100
Przewody
uziemiające
175
5.1 Dach betonowy płaski.
Widok z przodu
100
100
Widok z boku
100
175
5 Rodzaje dachów.
100
Widok ogólny
5.2 Dach metalowy dwuspadowy.
Widok z boku
600
Widok z przodu
100
100
200
200
Widok ogólny
5.3 Dach metalowy czterospadowy(kopertowy).
Widok z boku
600
Widok z przodu
200
200
200
200
Widok ogólny
7
5.4 Dach metalowy czterospadowy (kopertowy) wysoki.
Widok z boku
1200
Widok z przodu
200
200
200
200
Widok ogólny
5.5 Wykonania niestandardowe.
5.5.1 Dach metalowy dwuspadowy wysoki
Widok z przodu
1200
Widok z boku
100
100
200
200
Widok ogólny
5.5.2 Dach metalowy jednospadowy.
Widok z boku
400
Widok z przodu
150
150
Widok ogólny
8
150
150
5.5.3 Dach metalowy dwuspadowy wysoki - wykonanie regionalne (Zakopane).
Widok z boku
1850
Widok z przodu
200
400
200
400
400
400
Widok ogólny
5.6 Rodzaje pokrycia dachów
Wariant dachu
Pokrycie standardowe
Opcje pokrycia
Betonowy
gont bitumiczny
Dwuspadowy
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
Kopertowy
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
Kopertowy wysoki
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
Dwuspadowy wysoki
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
Jednospadowy
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
9
6 Przepusty SN i nN.
6.1 Widok i gabaryty przepustu średniego napięcia
520
15
6 otworów Æ 14
Æ 60
0
280
Æ
10
3 otwory
rury Æ 65
otwró
rura Æ 105
50
6.2 Widok i gabaryty przepustu niskiego napięcia
520
Æ 50
280
6 otworów Æ 14
15
6 otworów
rury Æ 55
4 otwory
rury Æ 75
Æ 70
50
6.3 Uszczelnianie przepustów.
6.3.1 Widok otworu montażowego przygotowanego do zamontowania przepustu SN lub nN.
A-A
A
aluminiowy przepust
kablowy prod. ZPUE
silikon
A
6.3.2 Montaż przepustów i kabli (SN i nN) w otworach montażowych fundamentu stacji.
Ściana boczna
fundamentu stacji
aluminiowe przepusty
kablowe prod. ZPUE
koszulka
termokurczliwa
Ściana boczna
fundamentu stacji
aluminiowe przepusty
kablowe prod. ZPUE
koszulka
termokurczliwa
kabel SN
Kable nN
warstwa silikonu
10
warstwa silikonu
7 Wykończenie ścian i dachu.
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym.
Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym. Wszystkie elementy metalowe
zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z aluminium lakierowanego proszkowo
według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej lecz istnieje
możliwość wykonania według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia powierzchni betonowych, jak również połaci i obróbek
dachowych.
Wzornik kolorów tynków stosowanych do elewacji kontenerowych stacji w obudowie betonowej
oraz wzornik farb proszkowych przedstawiono poniżej.
7.1 Standardowe zestawy kolorystyczne.
Kolor obudowy
Kolor drzwi i żaluzji
Kolor dachu
Biały
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Biały
- RAL 9016
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
Biały
Biały
- RAL 9016
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
8 Lokalizacja stacji ze względu na ochronę przeciwpożarową.
Lokalizację stacji należy realizować zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).
Wszystkie stacje mogą być zabudowane bezpośrednio przy istniejących budynkach (lub granicach
działek) przy zapewnieniu ścianom stacji zwróconych w stronę budynku (działki), cech ścian
oddzielenia przeciwpożarowego (patrz przykłady punkt 10.2)
Poszczególne przypadki usytuowania stacji należy rozpatrywać indywidualnie i skonsultować się z
ZPUE SA.
11
8 Stacje w obudowie betonowej typu MRw-b
z wewnętrznym korytarzem obsługi.
8.1 Stacje typu MRw-b z rozdzielnicami SN w izolacji powietrznej.
8.1.1 Stacja typu MRw-b 20/630-4 “c(d)”.
(3)
Pole
transformatorowe
(2)
Pole
liniowe
(2)
Pole
liniowe
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2600
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2600
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
N
N
(1)
Pole
liniowe
3150
(3)
Pole
liniowe
MRw-b 20/630-4 “d”.
3150
(1)
Pole
transformatorowe
MRw-b 20/630-4 “c”.
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 “c(d)” /3P
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(1)
(2)
(3)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
CPZ
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
12
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
CPZ
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-4 “c”
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2950
2250
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-200
Powierzchnia użytkowa:
4500 kg
6500 kg
3500 kg
450-600 kg
7,08 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0732/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Rozdziel- Rozdzielnica nN nica SN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok SF
3
RN-W
10
RT-W
10
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
13
8.1.2 Stacja typu MRw-b 20/630-3.
8.1.2.1 Wariant I.
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ TLL
4200
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2350
N
(1)
Pole
transformatorowe
(2)
Pole
liniowe
(3)
Pole
liniowe
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-3 /3P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
14
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
8.1.2.2 Wariant II.
4200
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Tablica
licznikowa
2350
(1)
Pole
transformatorowe
(2)
Pole
pomiarowe
(3)
Pole
liniowe
(4)
Pole
liniowe
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-3 /4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(2)
3
(3)
(4)
3
3xYHAKXS (1x70 mm2)
CPZ
ZK
CPZ
max
630 kVA
Układ pośredni
pomiaru energii
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10
25
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3xP50x10
10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
L1, L2, L3
1xP50x10
1xAP50x10
15
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-3
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2950
2250
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
Powierzchnia użytkowa:
5400 kg
8500 kg
4000 kg
550-650 kg
8,6 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0729/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
16
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Rozdzielnica SN
-200
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
3
Rotoblok SF
4
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
18
RT-W
20
PRW
14
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
8.1.3 Stacja typu MRw-b 20/630-4.
8.1.3.1 Wariant I.
(4)
Pole
transformatorowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
liniowe
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ LLLT
Rozdzielnica nN
typu RN-W
N
2600
(1)
Pole
liniowe
4700
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 /4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
(4)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
CPZ
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
17
8.1.3.2 Wariant II.
2600
(5)
Pole
transformatorowe
(4)
Pole
pomiarowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
liniowe
(1)
Pole
liniowe
4700
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
Rozdzielnica nN
typu RN-W
N
Tablica
licznikowa
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 /5P.
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(1)
(2)
(3)
3
(4)
(5)
3
CPZ
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
ZK
CPZ
max
630 kVA
CPZ
Układ pośredni
pomiaru energii
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3xP50x10
18
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-4 (wariant I i II).
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2950
2250
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Elewacja tylna
-200
Elewacja boczna - prawa
-200
-200
19
8.1.3.3 Wariant III.
(4)
Pole
transformatorowe
(3)
Pole
sprzęgłowo
-pomiarowe
(2)
Pole
liniowe
typu Rotoblok SF
Część odbiorcy
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Część ZE
Tablica
licznikowa
2600
Rozdzielnica SN
N
(1)
Pole
liniowe
4700
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 /4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(2)
(3)
(4)
3
3
CPZ
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
ZK
CPZ
max
630 kVA
Układ pośredni
pomiaru energii
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3xP50x10
20
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-4 (wariant III).
Elewacja boczna - lewa
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część ZE
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Część odbiorcy
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-200
Powierzchnia użytkowa:
6500 kg
9000 kg
5000 kg
600-700 kg
10,8 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0730/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Rozdzielnica SN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Rozdzielnica nN
2950
2250
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
4
Rotoblok SF
5
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RT-W
12
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
21
8.1.4 Stacja typu MRw-b(4,7x3) 20/1000 /4P .
(4)
Pole
transformatorowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
liniowe
(1)
Pole
liniowe
4700
3000
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ LLLT
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Schemat stacji typu MRw-b(4,7x3) 20/1000 /4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
CPZ
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
1000 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
A
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
Układ półpośredni
pomiaru energii
9
10 L1, L2, L3
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
NH2
NH2
3
3
1
22
(w przypadku zainstalowania
transformatora o mocy powyżej 630 kVA)
INP 2000
/5A
N
PE
W komory transformatora
10
25
/5A
Wentylator w drzwiach
Regulator KTS 1141
NH2
3x(3xYKY 1x240 mm2)
2xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
(4)
Elewacje stacji typu MRw-b(4,7x3) 20/1000 /4P.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
KOMORA
TRANSFO RMATORA
2250
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Powierzchnia użytkowa:
7500 kg
10500 kg
5500 kg
650-800 kg
12,6 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0717/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
-200
Rozdzielnica SN
-200
Rozdzielnica nN
2950
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
4
Rotoblok SF
6
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
16
RT-W
18
PRW
12
Maksymalna moc transformatora
- 1000 kVA
23
8.1.5 Stacja typu MRw-b (5,4x2,6) 20/1000 /4P .
(4)
Pole
transformatorowe
(3)
Pole
sprzęgłowopomiarowe
(2)
Pole
liniowe
2600
(1)
Pole
liniowe
5400
Rozdzielnica nN
typu RN-W
+ tablica licznikowa
Część ZE
Część odbiorcy
N
Przegroda
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
Schemat stacji typu MRw-b (5,4x2,6) 20/1000 /4P .
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
(4)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3
IMZ
3
CPZ
UMZ
CPZ
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
ZK
Układ pośredni
pomiaru energii
max
1000 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
A
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
Układ półpośredni
pomiaru energii
9
10 L1, L2, L3
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
NH2
NH2
3
3
1
24
(w przypadku zainstalowania
transformatora o mocy powyżej 630 kVA)
INP 2000
/5A
N
PE
W komory transformatora
10
25
/5A
Wentylator w drzwiach
Regulator KTS 1141
NH2
3x(3xYKY 1x240 mm2)
2xYKY (1x240 mm2)
kVAr
Elewacje stacji typu MRw-b(5,4x2,6) 20/1000 /4P.
Elewacja boczna - lewa
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część ZE
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Część odbiorcy
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
2250
KOMORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Elewacja tylna
-200
Elewacja boczna - prawa
-200
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Powierzchnia użytkowa:
7500 kg
10500 kg
5500 kg
650-800 kg
12,48 m2
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Rozdzielnica SN
-200
Rozdzielnica nN
2950
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
4
Rotoblok SF
6
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RT-W
12
Maksymalna moc transformatora
- 1000 kVA
25
8.1.6 Stacja typu MRw-b (5,4x3) 30/630 /4P
3000
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF 36
Pole transformatorowe
(4)
Pole pomiarowe
(3)
Pole liniowe
(2)
Pole liniowoodgromowe
(1)
5400
Rozdzielnica nN 0,4 kV
N
Schemat stacji typu MRw-b (5,4x3) 30/630 /4P .
1
LLO3
2
LL1
3
LP1
4
LT1
Liniowe
Liniowe
pomiarowe
Transformatorowe
CTS 38
30 kV
LARC LS
36.630.16
LARC LS
36.630.16
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
Układ pośredni
pomiaru energii
A
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
Układ półpośredni
pomiaru energii
9
10 L1, L2, L3
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
3
NH2
2
NH2
3x(3xYKY 1x240 mm2)
2xYKY (1x240 mm2)
NH2
3
3
1
26
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
N
PE
BN-2
10/16 A
3
LARC LF
36.630.16
3
kVAr
/5A
LARC LS
36.630.16
VTS 38
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10
25
3
PBPM 30
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF 36
Elewacje stacji typu MRw-b(5,4x3) 20/630 /4P.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Elewacja tylna
-200
Elewacja boczna - prawa
-200
-200
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Powierzchnia użytkowa:
8000 kg
11000 kg
5700 kg
650-800 kg
14,56 m2
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Rozdziel- Rozdzielnica nN nica SN
2950
2250
ROZDZIELNIA
SN 30kV/nN 0,4kV
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok SF 36
4
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
12
12
RT-W
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
27
8.2 Stacje typu MRw-b z rozdzielnicami SN w izolacji SF6.
8.2.1 Stacja typu MRw-b1 20/630-3.
2600
Rozdzielnica SN
typu TPM-C
(TPM 24)
2450
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Schemat standardowej stacji typu MRw-b1 20/630-3 /3G.
Rozdzielnica SN typu
TPM-C (TPM 24)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
28
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
8.2.2 Stacja typu MRw-b1 20/630-4.
2600
Rozdzielnica SN
typu TPM-C
2450
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Schemat standardowej stacji typu MRw-b1 20/630-4 /4G.
Rozdzielnica SN typu
TPM-C
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
29
Elewacje stacji typu MRw-b1 20/630-3 i MRw-b1 20/630-4.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2950
2250
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Powierzchnia użytkowa:
3500 kg
4600 kg
2000 kg
300-600 kg
5,4 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0731/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
30
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Rozdzielnica SN
-200
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Wykonanie
standardowe
TPM 24
3
TPM-C
4
Wykonanie
niestandardowe
RM6
3
GA
3
Wykonanie
standardowe
RN-W
10
RT-W
10
Wykonanie
niestandardowe
RN-W
11
RT-W
10
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
8.2.3 Stacja typu MRw-b 20/630-4 “c(d)”.
MRw-b 20/630-4 “c”.
MRw-b 20/630-4 “d”.
3150
3150
Rozdzielnica SN
typu TPM-C (TPM 24)
Rozdzielnica SN
typu TPM-C (TPM 24)
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2600
N
2600
N
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 “c(d)”/4G .
Rozdzielnica SN typu
TPM-C (TPM 24)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
Powierzchnia użytkowa:
4500 kg
6500 kg
3500 kg
450-600 kg
7,08 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0732/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Elewacje stacji MRw-b 20/630-4 “c” przedstawiono na stronie 13.
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Rozdzielnica SN
N
PE
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
3
TPM-C
4
RM6
3
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
4
Wykonanie
standardowe
RN-W
10
RT-W
10
Wykonanie
niestandardowe
RN-W
12
RT-W
12
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
31
8.2.4 Stacja typu MRw-b 20/630-3.
MRw-b 20/630-3 “a”
MRw-b 20/630-3 “b”
4200
4200
2350
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
N
2350
N
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-3 /4G .
Rozdzielnica SN typu
TPM 24
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
1xYKY (1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
Powierzchnia użytkowa:
5400 kg
8500 kg
4000 kg
550-650 kg
2
8,6 m
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0729/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Elewacje stacji MRw-b 20/630-3 “a” przedstawiono na stronie 16.
32
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Rozdzielnica SN
N
PE
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
5
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
18
RT-W
20
PRW
14
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
8.2.5 Stacja typu MRw-b 20/1000-3 /4G .
MRw-b 20/1000-3 “a”
MRw-b 20/1000-3 “b”
4200
4200
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2350
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
N
2350
N
Schemat stacji typu MRw-b 20/1000-3 /4G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
1000 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10
25
W komory transformatora
(w przypadku zainstalowania
transformatora o mocy powyżej 630 kVA)
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 2000
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
7
8
9
10 L1, L2, L3
Rezerwa
6
Rezerwa
5
NH2
4
NH2
NH2
3
NH2
2
1
NH2
3
NH2
/5A
A
3
NH2
/5A
Wentylator w drzwiach
Regulator KTS 1141
NH2
3x(3xYKY 1x240 mm2)
2xYKY (1x240 mm2)
kVAr
N
PE
33
Elewacje stacji typu MRw-b 20/1000-3.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2250
2950
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
KOMORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
Powierzchnia użytkowa:
5400 kg
8500 kg
4000 kg
550-650 kg
8,6 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0717/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
34
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Rozdzielnica SN
-200
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
5
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
18
RT-W
20
PRW
14
Maksymalna moc transformatora
- 1000 kVA
9 Dwutransformatorowe stacje w obudowie betonowej typu
MRw-b 20/2x630 z wewnętrznym korytarzem obsługi.
9.1 Stacje typu MRw-b 20/2x630 z rozdzielnicami SN w izolacji
powietrznej.
9.1.1 Stacja typu MRw-b 20/2x630-4 “b”.
(2)
Pole
liniowe
(1)
Pole
transformatorowe
N
N
2600
(3)
Pole
liniowe
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
(4)
Pole
transformatorowe
Rozdzielnica nN
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja II typu RN-W Sekcja I
4700
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/2x630-4 “b”/4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(2)
(3)
CPZ
(4)
CPZ
2
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
3xYHAKXS (1x70 mm )
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kVAr
Oświetlenie stacji
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
6
5
4
3
2
1
NH2
7
NH2
8
/5A
3
NH2
INP
1250
9
NH2
10
/5A
3
3
3xP50x10
10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
3xP50x10
2
1
A
V
Układ półpośredni
pomiaru energii
NH2
Układ półpośredni
pomiaru energii
Pomiar
kontrolny
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
NH2
3
Pomiar
kontrolny
NH2
V
Rezerwa
3
NH2
NH2
L1, L2, L3
/5A
3
INP 1250
BN-2
A
NH2
/5A
L1, L2, L3
INP 1250
1xYKY (1x240 mm2)
10
25
NH2
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
3x(2xYKY 1x240 mm2)
ZK
max
630 kVA
3x(2xYKY 1x240 mm2)
ZK
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
35
Elewacje stacji typu MRw-b 20/2x630-4 “b”.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
2950
2250
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Powierzchnia użytkowa:
6500 kg
9000 kg
5000 kg
600-700 kg
10,8 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0733/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
36
Rozdziel- Rozdzielnica nN nica SN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok SF
4
RN-W
2 x 10
RT-W
2 x 10
PRW
2x6
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
9.1.2 Stacja typu MRw-b (6,1x3) 20/2x630.
9.1.2.1 Wariant I.
(5)
Pole
transformatorowe
(4)
Pole
transformatorowe
(3)
Pole
pomiarowe
(2)
Pole
liniowe
(1)
Pole
liniowe
6100
3000
N
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ LLPTT
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Tablica
Sekcja I
licznikowa
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja II
Schemat standardowej stacji typu MRw-b (6,1x3) 20/2x630 /5P.
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(1)
(2)
(4)
(3)
3
IMZ
(5)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
UMZ
3
Układ pośredni
pomiaru energii
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
ZK
max
630 kVA
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
1xP50x10
1xAP50x10
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
A
V
4
3
2
1
NH2
5
NH2
6
NH2
7
NH2
8
NH2
9
NH2
10
Rezerwa
10
/5A
3
3
3xP50x10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
1
Pomiar
kontrolny
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
NH2
Pomiar
kontrolny
NH2
3
V
3xP50x10
NH2
L1, L2, L3
NH2
N
PE
3
NH2
/5A
INP 1250
BN-2
A
L1, L2, L3
INP 1250
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
Oświetlenie stacji
3x(2xYKY 1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
37
9.1.2.2 Wariant II.
(6)
Pole
transformatorowe
(5)
Pole
transformatorowe
(4)
Pole
sprzęgłowo
-pomiarowe
3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
liniowe
(1)
Pole
liniowe
6100
Rozdzielnica SN typu Rotoblok SF
3000
N
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Tablica
Sekcja I
licznikowa
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja II
Schemat standardowej stacji typu MRw-b (6,1x3) 20/2x630 /6P.
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok SF
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3
3xYHAKXS (1x70 mm2)
3
CPZ
CPZ
CPZ
ZK
ZK
Układ pośredni
pomiaru energii
max
630 kVA
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
4
3
2
1
NH2
5
NH2
6
NH2
7
NH2
8
NH2
9
NH2
10
Rezerwa
10
/5A
3
3
3xP50x10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
1
Pomiar
kontrolny
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
A
V
L1, L2, L3
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
NH2
Pomiar
kontrolny
NH2
3
V
3xP50x10
NH2
L1, L2, L3
NH2
1xP50x10
1xAP50x10
3
NH2
/5A
INP 1250
BN-2
A
1xYKY (1x240 mm2)
10/16 A
INP 1250
N
PE
38
kVAr
Oświetlenie stacji
3x(2xYKY 1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
Elewacje stacji typu MRw-b (6,1x3) 20/2x630.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
3050
2350
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-300
-300
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-300
Powierzchnia użytkowa:
8500 kg
12000 kg
6000 kg
700-900 kg
16,52 m2
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Rozdzielnica SN
-300
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
5
Rotoblok SF
7
RN-W
2 x 10
RT-W
2 x 10
PRW
2x8
RT-W
2 x 12
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
39
9.2 Stacje typu MRw-b 20/2x630 z rozdzielnicami SN w izolacji SF6.
9.2.1 Stacja typu MRw-b 20/2x630-4 “a”.
4700
Rozdzielnica SN typu TPM 24
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja II
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja I
N
2600
N
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/2x630-4 “a”/4G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24
3xYHAKXS (1x70 mm2)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kVAr
Oświetlenie stacji
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
5
4
3
2
1
NH2
6
NH2
7
/5A
3
NH2
8
NH2
9
Rezerwa
Rezerwa
10
/5A
3
3
3xP50x10
10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
3xP50x10
2
1
A
V
Układ półpośredni
pomiaru energii
NH2
Układ półpośredni
pomiaru energii
Pomiar
kontrolny
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
NH2
Pomiar
kontrolny
NH2
3
V
3
NH2
NH2
L1, L2, L3
/5A
INP 1250
BN-2
A
3
NH2
/5A
L1, L2, L3
INP 1250
1xYKY (1x240 mm2)
10
25
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
40
ZK
max
630 kVA
3x(2xYKY 1x240 mm2)
ZK
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
Elewacje stacji typu MRw-b 20/2x630-4 “a”.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
ARO MOK
AROTAMR OFSNART
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
!ćakytod eiN
enzcyrtkele einezdązrU
!ćakytod eiN
enzcyrtkele einezdązrU
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-200
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Powierzchnia użytkowa:
6500 kg
9000 kg
5000 kg
600-700 kg
10,8 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0733/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
-200
RozdzielRozdzielnica SN
nica nN
2950
2250
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
4
RN-W
2 x 10
RT-W
2 x 10
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
41
9.2.2 Stacja typu MRw-b 20/2x630-4 “b”.
N
N
2600
Rozdzielnica SN typu TPM 24
Rozdzielnica nN
Rozdzielnica nN
typu RN-W Sekcja II typu RN-W Sekcja I
4700
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/2x630-4 “b”/4G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24
3xYHAKXS (1x70 mm2)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
3xP50x10
6
5
4
3
2
1
NH2
7
NH2
INP
1250
8
9
NH2
10
Rezerwa
10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
/5A
3
NH2
3xP50x10
2
1
/5A
3
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
NH2
Układ półpośredni
pomiaru energii
Pomiar
kontrolny
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
A
V
L1, L2, L3
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
NH2
3
Pomiar
kontrolny
NH2
V
NH2
3
NH2
NH2
L1, L2, L3
/5A
3
NH2
/5A
INP 1250
BN-2
A
N
PE
N
PE
Powierzchnia użytkowa:
1xP50x10
1xAP50x10
6500 kg
9000 kg
5000 kg
600-700 kg
10,8 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0733/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Elewacje stacji MRw-b 20/2x630-4 “b” przedstawiono na stronie 34.
42
RozdzielRozdzielnica SN
nica nN
1xP50x10
1xAP50x10
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
Oświetlenie stacji
INP 1250
NH2
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
3x(2xYKY 1x240 mm2)
ZK
max
630 kVA
3x(2xYKY 1x240 mm2)
ZK
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
5
RN-W
2 x 10
RT-W
2 x 10
PRW
2x6
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
10 Niestandardowe stacje w obudowie betonowej. Przykładowe rozwiązania.
10.1 Stacja typu MRw-b (6,1x3) 20/1600 /4P .
(1)
Pole
liniowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
pomiarowe
(1)
Pole
transformatorowe
6100
Komora
transformatora
(max 1600 kVA)
Przegroda
Rozdzielnica nN
typu ZR-W
3000
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
Część odbiorcy
Część ZE
Tablica
licznikowa
Schemat stacji typu MRw-b (6,1x3) 20/1600 /4P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
3
(4)
IMZ
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
M
Mupasz
Compact
HD4/R
3
PP-15W
3
UMZ
Układ pośredni
pomiaru energii
ZK
max
1600 kVA
10
25
Regulator KTS 1141
W
10
25
IZMB2V2500
Wentylator w drzwiach
komory transformatora
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
Rozdzielnica nN
typu ZR-W
NZM 10
630 A
NZM 14
1600 A
NZM 10
630 A
NZM 14
1600 A
N
PE
43
Elewacje stacji typu MRw-b (6,1x3) 20/1600 /4P.
Elewacja boczna - lewa
600
600
~110
175
Elewacja frontowa
3550
2850
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Część odbiorcy
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część ZE
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-300
-300
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-300
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- metalowy
Powierzchnia użytkowa:
8500 kg
12000 kg
700-900 kg
16,52 m2
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
44
Rozdziel- Rozdzielnica nN nica SN
-300
Typ
Max. ilość
pól SN
(odpływów nN)
Wykonanie
standardowe
Rotoblok
4
Wykonanie
standardowe
ZR-W
4
Maksymalna moc transformatora
- 1600 kVA
10.2 Stacje ze ścianami oddzielenia przeciwpożarowego.
10.2.1 Stacja typu MRw-b 20/630-4 “c(d)”.
MRw-b 20/630-4 “c”.
Rozdzielnica SN
typu TPM-C (TPM 24)
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
3190
2620
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2620
N
MRw-b 20/630-4 “d”.
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
Rozdzielnica SN
typu TPM-C (TPM 24)
N
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-4 “c(d)”/4G .
Rozdzielnica SN typu
TPM-C (TPM 24)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
1xYKY (1x240 mm2)
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
N
PE
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
3
NH2
2
1
NH2
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
3190
1xP50x10
1xAP50x10
45
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-4 “c”
Elewacja boczna - lewa
2250
3070
120
600
600
Elewacja frontowa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
-200
Powierzchnia użytkowa:
3500 kg
450-600 kg
7,08 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0732/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
Elewacje stacji MRw-b 20/630-4 “c” przedstawiono na stronie 13.
46
Rozdzielnica SN
4500 kg
8000 kg
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
3
TPM-C
4
RM6
3
GA
4
Safe Ring
4
8DJ20
4
Wykonanie
standardowe
RN-W
10
RT-W
10
Wykonanie
niestandardowe
RN-W
12
RT-W
12
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
10.2.2 Stacja typu MRw-b 20/630-3.
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ TLL
4240
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2370
(1)
Pole
transformatorowe
(2)
Pole
liniowe
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
(3)
Pole
liniowe
Schemat standardowej stacji typu MRw-b 20/630-3 /3P.
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(3)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
2
3xYHAKXS (1x70 mm )
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
1xYKY (1x240 mm2)
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
N
PE
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
3
NH2
2
1
NH2
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
Ściana oddzielenia
przeciwpożarowego REI 120
1xP50x10
1xAP50x10
47
Elewacje stacji typu MRw-b 20/630-3
Elewacja boczna - lewa
3070
2250
120
600
600
Elewacja frontowa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
Elewacja boczna - prawa
Powierzchnia użytkowa:
5400 kg
10500 kg
4000 kg
550-650 kg
8,6 m2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0729/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
48
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
-200
Rozdzielnica SN
-200
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Typ
Max. ilość pól SN
(odpływów nN)
Rotoblok
3
Rotoblok SF
4
RN-W
10
RT-W
10
PRW
8
RN-W
18
RT-W
20
PRW
14
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 10
10.3
Stacje typu MRw-bS ... .
Przykładowe rozwiązania.
MRw-bS... SYSTEM stacji kontenerowych w obudowie betonowej dla indywidualnej
adaptacji pod potrzeby odbiorcy.
System stacji MRw-bS... składa się ze standardowych kontenerów betonowych połączonych ze
sobą śrubami. Możliwe jest zmontowanie dowolnego zestawu z wyposażonych w urządzenia
elektryczne SN i nN kontenerów. Każdy kontener składa się z dwóch zbrojonych odlewów betonowych:
fundamentu oraz ścian bocznych wraz z podłogą. Stolarka stacyjna (drzwi, futryny jak i żaluzyjne
otwory wentylacyjne) wykonane są z aluminium. Dach stacji wykonany jest nad wszystkimi
połączonymi kontenerami, może on być wykonany w wielu wariantach architektonicznych np.:
dwuspadowy lub czterospadowy - lekki, konstrukcja z kształtowników stalowych, pokrytych blachą
dachówkopodobną.
Wyposażenie:
• rozdzielnice SN typu:
- Rotoblok,
- Rotoblok SF,
- TPM 24,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• rozdzielnice nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- PRW,
- ZR-W,
- InstalBlok,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
Możliwe bryły do zestawiania w SYSTEM:
Wymiary: wys. 2250(2350) mm bryła główna + ... mm dach stacji + 900 mm fundament stacji,
szer., dł., po konsultacji z producentem.
W katalogu prezentowane są tylko przykłady wyprodukowanych stacji. Możliwe jest
wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby. ZPUE S.A. nieodpłatnie przedstawi
propozycje.
49
10.3.1 Stacja typu MRw-bS 20/2x630-9.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
24 kV
630 A
16 kA
40 kA
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s- Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach metalowy
nN
400 V
1180 A
16 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
630 kVA
IP 43
16500 kg
22600 kg
1600 kg
Zestawione stacje w Systemie:
- 2 x MRw-b 20/630-4
- 1 x MRw-b1 20/630-3
T1
630 kVA
N
Rozdzielnica nN (1)
typu RN-W
N
Rozdzielnica nN (2)
typu RN-W
T2
630 kVA
2450
(9)
Pole
transformatorowe
(8)
Pole
transformatorowe
(6)
Pole
liniowe
(5)
Pole
liniowe
(4)
Pole
liniowe
(7)
Pole
liniowe
4700
(3)
Pole
sprzęgłowe
(2)
Pole
liniowe
2600
(1)
Pole
liniowe
4700
2000 02 28 11/1679
(1)
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
(2)
(4)
(3)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
ZK
ZK
3xYHAKXS (1x70 mm )
T1
630 kVA
10
25
1xP60x10
3xP60x10
Oświetlenie stacji
10/16 A
T2
630 kVA
10
25
10/16 A
1 0 2
Łk 15
2
1
NH2
3
NH2
4
NH2
5
NH2
6
NH2
7
NH2
8
NH2
INP
1250
9
NH2
10
NH2
10
L1, L2, L3
Rozdzielnica nN
typu RN-W
NH2
9
NH2
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
NH2
1
INP 1250
BN-2
Rozdzielnica nN
typu RN-W
NH2
L1, L2, L3
50
3xYHAKXS (1x70 mm )
INP 1250
NH2
N
PE
2
3xP60x10
1xP60x10
2
N
PE
Elewacje stacji typu MRw-bS 20/2x630-9.
2950
2250
600
600
Elewacja frontowa
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Elewacja tylna
-200
Elewacje boczna - lewa
Elewacje boczna - prawa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
51
10.3.2 Stacja typu MRw-bS 20/2x630-7.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
24 kV
630 A
16 kA
40 kA
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s- Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
50 Hz
630 kVA
630 kVA
IP 43
T2
630 kVA
N
Korytarz obsługi
(6)
Pole
liniowe
(5)
Pole
liniowe
(4b)
Pole
sprzęgłowe
(3)
Pole
liniowe
(4a)
Pole
sprzęgłowe
2600
N
(2)
Pole
liniowe
Rozdzielnica SN typu “ROTOBLOK”
(7)
Pole
transformatorowe
2600
Zestawione stacje w Systemie:
- 2 x MRw-b 20/630-4
(1)
Pole
transformatorowe
13000 kg
18000 kg
1200 kg
Rozdzielnica nN (II)
typu RN-W
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach metalowy
nN
400 V
1180 A
16 kA
35 kA
Rozdzielnica nN (I)
typu RN-W
Rozdzielnica SN typu “ROTOBLOK”
T1
630 kVA
Korytarz obsługi
2001 03 08 22/2511
4700
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
3xYHAKXS (1x70 mm2)
(1)
(2)
(3)
(4a)
(4b)
(5)
(6)
(7)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
ZK
T1
630 kVA
T2
630 kVA
2
1
NH2
NH2
3
NH2
4
NH2
5
NH2
6
NH2
7
NH2
8
NH2
9
NH2
10
3xP60x10
1xP60x10
INP 1250
Rozdzielnica nN typu RN-W
10
NH2
9
NH2
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
10
25
10/16 A
Oświetlenie
stacji
Rozdzielnica nN typu RN-W
1
NH2
L1, L2, L3
52
BN-2
3xYHAKXS (1x240 mm2)
Oświetlenie
stacji
INP 1250
NH2
N
PE
BN-2
10/16 A
NH2
1xP60x10
3xP60x10
10
25
CPZ
L1, L2, L3
CPZ
N
PE
Elewacje stacji typu MRw-bS 20/2x630-7.
Elewacja boczna - lewa
600
Elewacja frontowa
2950
2250
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
Elewacja tylna
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Elewacja boczna - prawa
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
-200
10.3.3 Stacja typu MRw-bS 20/800-5 + 6/2x630-6.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
24 kV
630 A
16 kA
40 kA
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s- Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
- Moc transformatora T3
Stopień ochrony
Masa:
- fundament
- bryła główna
- dach metalowy
nN
400 V
1180/1600 A
16 kA
35 kA
50 Hz
800 kVA
630 kVA
630 kVA
IP 43
23000 kg
31600 kg
2200 kg
Zestawione stacje w Systemie:
- 3 x MRw-b 20/630-4
- 1 x MRw-b1 20/630-3.
(5B)
Pole
liniowe
(4B)
Pole
liniowe
(3B)
Pole
liniowe
(6B)
Pole
transformatorowe
CZĘŚĆ ODBIORCY
(2B)
Pole
pomiarowe
(1B)
Pole
transformatorowe
(5A)
Pole
transformatorowe
(4A)
Pole
pomiarowe
(3A)
Pole
liniowe
(2A)
Pole
liniowe
2600
N
CZĘŚĆ ODBIORCY
T2
630 kVA
CZĘŚĆ ZE
Rozdzielnica nN
ZE
T1
800 kVA
Rozdzielnica nN
RS - 2
CZĘŚĆ ODBIORCY
Rozdzielnica nN
RS - 1
N
CZĘŚĆ ZE
N
(1A)
Pole
liniowe
16550
Tablica
Tablica
pomiarowa pomiarowa
T3
630 kVA
2000 08 09 41/2100b
53
CZĘŚĆ ODBIORCY
CZĘŚĆ ODBIORCY
(2A)
(3A)
IMZ
3
(4A)
(5A)
(2B)
(1B)
IMZ
CZĘŚĆ ZE
(3B)
3
(4B)
(5B)
(6B)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3
3
UMZ
UMZ
Tablica licznikowa
Tablica licznikowa
4
5
6
N
PE
1
2
3
4
5
6
7
Rezerwa
3
NH2
2
NH2
1
Rozdzielnica nN typu RN-W
(ZE)
NH2
NH3
N
PE
Rozdzielnica nN typu RN-W
(RS-2)
NH2
6
INP 1250
L1, L2, L3
5
Rezerwa
4
Rezerwa
3
NH2
2
NH3
1
Oświetlenie
stacji
INP 1250
Rozdzielnica nN typu RN-W
(RS-1)
NH3
L1, L2, L3
INP 1600
BN-2
10/16 A
NH2
Oświetlenie
stacji
T3
630 kVA
6/0,4 kV
Rezerwa
10/16 A
Zasilanie układu
pomiarowego
10
25
Rezerwa
BN-2
10
25
Rezerwa
10
25
NH3
Wentylator w drzwiach
komory transformatora
L1, L2, L3
1xP60x10
3xP80x10
W
Zasilanie układu
pomiarowego
Rezerwa
Regulator KTS 1141
ZK
T2
630 kVA
6/0,4 kV
NH1
10
25
10
25
3xYHAKXS (1x70 mm2)
NH2
ZK
T1
800 kVA
20/0,4 kV
1xP60x10
3xP60x10
ZK
3xYHAKXS (1x70 mm2)
1xP60x10
3xP60x10
3xYHAKXS (1x70 mm2)
8
Rezerwa
CZĘŚĆ ZE
(1A)
N
PE
Elewacje stacji typu MRw-bS 20/800-5 + 6/2x630-6.
2950
2250
600
600
Elewacja frontowa
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część ZE
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część odbiorcy
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOMORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
nN 0,4kV
Część odbiorcy
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
ROZDZIELNIA
SN 20kV
Część odbiorcy
ROZDZIELNIA
SN 20kV/nN 0,4kV
Część ZE
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
-200
Elewacja tylna
-200
Elewacje boczna - lewa
-200
54
Elewacje boczna - prawa
-200
Minibox 20/630
Kontenerowa stacja transformatorowa
w obudowie betonowej
z obsługą zewnętrzną
1 Wstęp.
Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną typu
Minibox 20/630 jest przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do współpracy z
siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub
promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną
odbiorców użyteczności publicznej,a między innymi do zasilania:
• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• osiedli podmiejskich i wsi,
• placów budów,
• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażona. Po
usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i
podłączenia transformatora.
2 Konstrukcja stacji.
Stacja Minibox 20/630 jest kontenerem składającym się z dwóch monolitycznych elementów:
• bryła główna(ściany boczne z podłogą) - wykonywana z żelbetu kl. B30,
• dach - wykonany z żelbetu kl. B30 lub metalowy (patrz punkt 5).
Bryła główna z zabudowanymi rozdzielnicami SN i nN oraz transformatorem posiada otwory
wentylacyjne zabezpieczone aluminiowymi żaluzjami zapewniającymi stopień ochrony IP 43.
Posadowienie stacji nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie
przygotowania podłoża zgodnie z załączoną dyspozycją budowlaną. Na miejsce przeznaczenia stacja
dostarczona jest z przepustami kablowymi, przez które po zamontowaniu w części fundamentowej
należy z zewnątrz wprowadzić kable SN i nN.
Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa mogąca pomieścić powyżej
100% zawartości oleju z transformatora. Część fundamentowa stacji jest izolowana dwustronnie dla
uniemożliwienia przenikania wód gruntowych do stacji jak i wycieku do gruntu oleju
transformatorowego w przypadku awarii transformatora.
Wentylacja stacji odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez specjalnej konstrukcji żaluzyjny
otwór wentylacyjny (umieszczony po przeciwnej stronie drzwi do komory transformatora) oraz przez
otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach do komory transformatorowej i drzwiach do przedziałów
rozdzielnic SN i nN.
Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy
maksymalnej do 630 kVA.
Montaż transformatora odbywa się po zdjęciu dachu stacji, natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi
do komory transformatora.
Standardowo zastosowano rozdzielnice:
• SN typu:
- TPM 24,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
Rozdzielnice te stanowią niezależne, wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się z zewnątrz
po otwarciu drzwi do przedziałów, w których rozdzielnice te są zainstalowane.
56
Połączenia pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a
rozdzielnicą nN wykonane są kablami (istnieje jednak możliwość wykonania połączenia pomiędzy
transformatorem a rozdzielnicą nN za pomocą toru szynowego).
3 Parametry stacji.
Rozdzielnica
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
SN
24 kV
400/630 A
16 kA
40 kA
nN
400 V
1180 A
16/20 kA
35/40 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
57
4 Posadowienie stacji.
Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z poniższym
rysunkiem. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć z złączami kontrolnymi w
stacji.
Pod stacją należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić
szczególną uwagę aby powierzchnie podsypki były wypoziomowane.
Na tak przygotowane miejsce należy: ustawić bryłę główną stacji, wstawić transformator od góry
(ustawiając go na szynach jezdnych), posadowić dach.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, wokół stacji dodatkowo wykonać system sprawnie
działających sączków odwadniających.
Stacja może być również posadowiona na terenie III i IV kategorii wpływów eksploatacji
górniczej co jest potwierdzone opinią wydaną przez specjalistę z dziedzinie konstrukcyjno-budowlanej.
W takim przypadku warunkiem prawidłowej pracy fundamentu jest wykonanie dodatkowej warstwy
poślizgowej wykonanej z 2 warstw papy niepiaskowanej, ułożonej na 100 mm warstwie chudego
betonu w postaci płyty, oraz zagwarantowanie poduszki sprężystej z 500 mm warstwy piasku, pod
całym ustojem (w postaci gruntu rodzimego lub nasypowego w wykonanym wykopie).
Elementy służące
do przenoszenia dachu
Elementy służące
do przenoszenia stacji
A
NIC
nN
1650
*(1500)
ILE
ZDZ
RO
kać!
doty tcryezn
Nie ie elek
ądzen
Urz
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
kać
doty! tryczne
Nie eeelk
ądizen
Urz
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
~1000
*(~1150)
75
39
~1000
~1
00
0
4540
* - wysokość uzależniona od wymagań architektonicznych
58
Wykop
Uziom
otokowy
100
100
Przewody
uziemiające
750
*(900)
100¸150
0,00
Podsypka
piaskowa
Podsypka żwirowa
(w przypadku gruntu o dużej wilgotności)
5 Rodzaje dachów.
100
Widok z boku
100
100
170
Widok z przodu
170
5.1 Dach betonowy płaski.
100
Widok ogólny
5.2 Dach metalowy dwuspadowy.
Widok z przodu
600
Widok z boku
100
100
200
200
Widok ogólny
5.3 Dach metalowy czterospadowy(kopertowy).
Widok z przodu
600
Widok z boku
200
200
200
200
Widok ogólny
5.4 Rodzaje pokrycia dachów.
Wariant dachu
Pokrycie standardowe
Opcje pokrycia
Betonowy
gont bitumiczny
Dwuspadowy
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
Kopertowy
blacha dachówkopodobna dachówka ceramiczna
gont bitumiczny
59
6 Przepusty SN i nN.
6.1 Widok i gabaryty przepustu średniego napięcia
270
18
4 otworów Æ 10
10
0
270
Æ
otwró
rura Æ 105
70
6.2 Widok i gabaryty przepustu niskiego napięcia
210
18
6 otworów Æ 10
Æ
90
410
otwró
rura Æ 95
Æ
90
otwró
rura Æ 95
70
6.3 Uszczelnianie przepustów.
6.3.1 Sposób nałożenia warstwy silikonu na przepusty SN i nN.
Przepust nN.
Przepust SN.
Silikon
6.3.2 Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli (SN i nN) w otworach montażowych części
fundamentowej stacji.
Betonowa ściana
stacji
0,00
Betonowa ściana
stacji
0,00
aluminiowy przepust
kablowy prod. ZPUE
koszulka
termokurczliwa
kabel SN
warstwa silikonu
60
aluminiowy przepust
kablowy prod. ZPUE
koszulka
termokurczliwa
kable nN
warstwa silikonu
7 Wykończenie ścian i dachu oraz stolarka stacyjna.
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym.
Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest tynkiem akrylowym.
Stolarka stacyjna (drzwi i futryny oraz otwory wentylacyjne) wykonana jest z aluminium lakierowanego
proszkowo.
Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej lecz istnieje możliwość wykonania
według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i
materiały do wykończenia powierzchni betonowych.
Wzornik kolorów tynków stosowanych do elewacji oraz wzornik kolorów elementów metalowych
przedstawiono poniżej.
7.1 Standardowe zestawy kolorystyczne.
Kolor obudowy
Kolor drzwi i żaluzji
Kolor dachu
Biały
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Biały
- RAL 9016
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
Biały
Biały
- RAL 9016
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
61
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
1975
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
2540
Rozdzielnica nN
typu RN-W
Minibox 20/630 “b”
2540
Rozdzielnica SN
typu TPM 24
Minibox 20/630 “a”
N
1975
8 Widok, rozmieszczenie urządzeń
i schematy elektryczne w stacji typu Minibox 20/630
Schemat standardowej stacji typu Minibox 20/630 “a(b)” /3(4)G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24 układ TLL (TLLL)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
1xYKY (1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
1800 kg
300 kg
Powierzchnia użytkowa:
4,15 m2
4800 kg
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0728/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
62
Rozdzielnica nN
Masa:
- bryła główna
- dach
- betonowy
- metalowy
Rozdzielnica SN
N
PE
Typ
Max. ilość
pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
8DJ20
4
4
Wykonanie
standardowe
RN-W
10
RT-W
10
Wykonanie
niestandardowe
RN-W
15
RT-W
15
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 30
9 Wolnostojąca uproszczona stacja transformatorowa.
9.1 Stacja typu MRw-bk 20/250
N
Rozdzielnica nN
typu RN-W
1100
1800
Wstęp.
Wolnostojące uproszczone małogabarytowe stacje transformatorowe typu MRw-bk 20/250
w obudowie betonowej z obsługą z zewnątrz do pracy w kablowych lub kablowo-napowietrznych
sieciach SN i nN, wyposażone są w transformatory olejowe hermetyczne o mocy do 250 kVA pracują
jako stacje końcowe
W wykonaniu typowym z transformatorem oraz rozdzielnicą nN; lub specjalnym, z zabudowanymi
wewnątrz kadzi zabezpieczeniami SN (bezpieczniki).
Jest to alternatywne rozwiązanie dla konsumenckich stacji słupowych przeznaczonych na tereny
zabudowane i strefy ochronne.
Konstrukcja stacji.
Obudowa MRw-bk 20/250 składa się z dwóch monolitycznych elementów:
• bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. B30,
• dach - wykonany z żelbetu kl. B30
Gabaryty
Długość
1800 mm
Szerokość
1100 mm
Wysokość
1800 mm
Obrys dachu
1950 mm x 1250 mm
Masa (bez trafo)
3400 kg
Parametry stacji:
UN- Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
SN
24 kV
nN
400 V
630 A
16 kA
35 kA
50 Hz
250* kVA
IP 43
* - dla większych mocy prosimy o kontakt z producentem.
63
Elewacje stacji typu MRw-bk 20/250
Elewacja frontowa
Elewacja boczna lewa
1950
1250
ROZDZIELNIA
nN 0,4 kV
KOM ORA
TRANSFOR MATOROWA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
1800
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
0,00
450
650
0,00
1800
1100
Elewacja tylna
Elewacja boczna prawa
0,00
0,00
Schemat elektryczny
Przepust kablowy
Kabel SN z zewnątrz
ZK
TR
250 kVA
Oświetlenie
stacji
Część fundamentowa
złącza
Pomiar 3 A V
kontrolny
aluminiowe przepusty
kablowe prod. ZPUE
64
2
1
NH2
NH2
3
NH2
NH2
4
/5A
3
/5A
3
NH3
Śruby M12
Układ półpośredni
pomiaru energii
BN-2
warstwa
silikonu
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji.
Więcej na temat doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć
w katalogach rozdzielnic SN i nN.
10
25
10/16 A
3x(1xYKY 1x240 mm2)
2
1xYKY (1x240 mm )
warstwa
silikonu
N
PE
WST 20/630
“Słup ogłoszeniowy”
Małogabarytowa Stacja Transformatorowa
w obudowie betonowej
1 Wstęp.
Małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej, z obsługą wewnętrzną typu
WST 20/630 jest przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do współpracy z siecią
kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym
oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania w energię elektryczną odbiorców
użyteczności publicznej, a między innymi do zasilania:
• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• osiedli podmiejskich i wsi,
• placów budów,
• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania wyposażona w rozdzielnice SN, nN oraz
instalacje wewnętrzne. Po usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia zewnętrznych kabli SN i nN,
uziomu otokowego oraz wstawienia i podłączenia transformatora.
2 Konstrukcja stacji.
Stacja WST 20/630 składa się z czterech monolitycznych odlewów wykonywanych z żelbetu kl.
B30:
• fundamentu (przedział kablowy z przepustami)
• bryły głównej z rozdzielnicami SN i nN,
• bryły z komorą transformatora
• dachu stacji (patrz punkt 5)
Dach stacji może być również wykonany jako metalowy z kształtowników stalowych pokrytych
blachą dachówkopodobną lub gontem bitumicznym.
W korytarzu obsługi rozdzielnic SN i nN znajdują się otwory wejściowe do części fundamentowej
oraz do komory transformatora.
Podłogi w stacji są betonowe z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli SN i nN.
Dodatkowo podłoga komory transformatora jest tak ukształtowana, że stanowi zarazem szczelną misę
olejową mogącą pomieścić 100% zawartości oleju z transformatora.
Posadowienie stacji nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie
przygotowania podłoża zgodnie z załączoną dyspozycją budowlaną. Na miejsce przeznaczenia stacja
dostarczona jest z przepustami kablowymi, przez które należy z zewnątrz wprowadzić kable SN i nN.
Wentylacja stacji odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez specjalnej konstrukcji otwory
wentylacyjne umieszczone w dolnej części bryły głównej, przez otwory wentylacyjne umieszczone
w drzwiach stacji oraz szczelinę wentylacyjną zlokalizowaną pod dachem stacji.
Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o
mocy maksymalnej do 630 kVA.
Montaż transformatora odbywa się od zewnątrz po zdjęciu dachu stacji, natomiast jego obsługa
odbywa się od wewnątrz po przejściu przez otwór włazowy umieszczony w suficie bryły głównej.
66
Standardowo zastosowano rozdzielnice:
• SN typu:
- TPM-C,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
Rozdzielnice te stanowią niezależne, wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze
wspólnego korytarza wewnątrz stacji.
Połączenia pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a
rozdzielnicą nN wykonane są kablami.
3 Parametry stacji.
Rozdzielnica
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
SN
24 kV
400/630 A
16 kA
40 kA
nN
400 V
1180 A
16/20 kA
35/40 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
4 Posadowienie stacji.
Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem
4.2. W wykonanym wykopie ułożyć uziom otokowy i podłączyć do zacisków kontrolnych wewnątrz
stacji. Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm, a
następnie wylać płytę ustojową z chudego betonu o grubości około 250mm. Należy zwrócić szczególną
uwagę aby wylana płyta ustojowa była wypoziomowana.
Na tak przygotowane miejsce należy: ustawić fundament, następnie bryłę główną, bryłę z komorą
transformatora, wstawić transformator od góry i posadowić dach.
W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych należy fundament dodatkowo
zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, a wokół stacji wykonać system sprawnie działających
sączków odwadniających.
Po posadowieniu stacji należy zwrócić szczególną uwagę na drożność kanałów wentylacyjnych
w dolnej części stacji.
67
4.1 Sposób posadowienia stacji
~820
~770
Dach
2040
Bryła z komorą
transformatora
Bryła główna
(Rozdzielnia SN i nN)
POD
NAPIĘCIEM
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
R
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM-C
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
2250
UNLOCK
COVER
FUSES
-
TPM-C
08/00
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
400 A
16 kA
FUSES
Rozdzielnica nN
0
SWITCH
DISCONNECTORS
1
0
SWITCH
DISCONNECTORS
SWITCH
DISCONNECTORS
0
1
0
0
EARTHING SWITCH
EARTHING SWITCH
UNLOCK
DOOR
POD
NAPIĘCIEM
1
0
Rozdzielnica nN
EARTHING SWITCH
UNLOCK
DOOR
POD
NAPIĘCIEM
Płyty chodnikowe
(brukowe)
0,00
(Kablownia)
100¸150
1300
Fundament
Grunt
rodzimy
100
~250
100
Płyta
betonowa
2200
Podsypka żwirowa
Podsypka piaskowa
4.2 Przykład wykonania wykopu pod stację
Przewód uziemiający
WYKOP
1000
mi
mi
n
68
42
n2
00
40
0
10
00
n
mi
24
mi
00
n4
20
0
1600¸1650
Uziom otokowy
5 Rodzaje dachów.
5.1 Dach betonowy.
Widok ogólny
~820
Widok z przodu
5.2 Dach metalowy - wysoki.
Widok ogólny
~1530
Widok z przodu
5.3 Rodzaje pokrycia dachów
Wariant dachu
Opcje pokrycia
Betonowy
gont bitumiczny
Metalowy - wysoki
gont bitumiczny
69
6 Przepusty SN i nN.
6.1 Widok i gabaryty otworów przepustowych do przeprowadzenia kabli średniego i niskiego
napięcia.
C-C
B-B
3 rury f160
6 rur f110
4 otwory f55
co 900
4 otwory f55
co 900
6 rur
f110
6 rur f110
45
3 rury
f160
0
45
A
0
3 rury
f160
A
A-A
3 rury f160
6 rur f110
1300
C
C
530
330
530
330
1300
oś drzwi
B
B
SKALA 1:50
f2200
f2200
6.2 Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli (SN i nN) w otworach montażowych części
fundamentowej stacji.
0,00
SKALA 1:25
Ściana boczna
fundamentu
0,00
Ściana boczna
fundamentu
SKALA 1:25
Rura
Rura
koszulka
termokurczliwa
kabel SN
70
koszulka
termokurczliwa
Kable nN
7 Wykończenie ścian i dachu oraz stolarka stacyjna.
Wewnętrzna powierzchnia ścian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze białym.
Zewnętrzna powierzchnia ścian może być wykończona gładzią betonową przystosowaną do
naklejania plakatów oraz afiszy reklamowych lub tynkiem ozdobnym w zamówionym kolorze.
Stolarka stacyjna (drzwi z futryną) wykonana jest z aluminium lakierowanego proszkowo.
Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest w wersji standardowej lecz istnieje możliwość wykonania
według indywidualnych wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i
materiały do wykończenia powierzchni betonowych.
Wzornik kolorów tynków stosowanych do elewacji oraz wzornik kolorów elementów metalowych
przedstawiono poniżej.
7.1 Standardowe zestawy kolorystyczne.
Kolor obudowy
Kolor drzwi i żaluzji
Kolor dachu
Biały
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Biały
- RAL 9016
Czerwony
- RAL 3003
Biały
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
Biały
Biały
- RAL 9016
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
ATLANTIC AT2
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Czerwony
- RAL 3003
Czerwony
- RAL 3003
TEXAS TX1
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
71
8 Widok, rozmieszczenie urządzeń
i schematy elektryczne w stacji typu WST 20/630.
Bryła komory
transformatora
Bryła rozdzielnic
Rozdzielnica
nN
Właz do
fundamentu
N
Rozdzielnica
nN
Rozdzielnica
SN
Właz do
komory
transformatora
Misa
olejowa
SKALA 1:50
Schemat standardowej stacji typu WST 20/630 /3(4)G.
Rozdzielnica SN typu
TPM-C układ LTL (LLTL)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
*
1xYKY (1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
A
3
/5A
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
N
PE
9
10 L1, L2, L3
NH2
1xP50x10
1xAP50x10
8
NH2
NH2
7
NH2
6 L1, L2, L3
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
N
PE
2
Powierzchnia użytkowa:
3600 kg
5200 kg
5100 kg
1500 kg
350 kg
3,46 m
2
ATEST Instytutu Elektrotechniki Nr 0705/NWM/04
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
* - przy zastosowaniu rozdzielnicy SN 4-polowej w rozdzielnicy nN można zabudować 6
sztuk rozłączników gr. 1-3.
72
Rozdzielnica nN
Masa:
- fundament
- komora rozdzielnic
- komora transformatora
- dach
- betonowy
- metalowy
Rozdzielnica SN
4xYKY (1x240 mm )
Typ
Max. ilość
pól SN
(odpływów nN)
TPM-C
4
RM6
3
GA
3
Safe Ring
8DJ20
3
3
Wykonanie
standardowe
RN-W
6
RT-W
6
Wykonanie
niestandardowe
RN-W
10
RT-W
10
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
PST 20/630
PST-b 20/630
Podziema Stacja Transformatorowa
1 Wstęp.
Podziemna Stacja Transformatorowa PST 20/630 oraz PST-b 20/630 jest przeznaczona do
zasilania odbiorców energii elektrycznej w miejscach o braku możliwości ustawienia stacji
transformatorowych w rozwiązaniu tradycyjnym. Jest przystosowana do współpracy z siecią kablową
lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz
siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności
publicznej,a między innymi do zasilania:
• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Może być ona również stosowana przy zasilaniu odbiorców komunalnych, gdzie transformatory
z uwagi na ich uciążliwość dla otoczenia winny być umieszczone poza budynkami mieszkalnymi
Stacje przewożone są na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażone. Po usytuowaniu
wymagają jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i podłączenia
transformatora.
2 Konstrukcja stacji.
Stacja typu PST 20/630 (PST-b 20/630) jest szczelnym stalowym (betonowym) kontenerem
przeznaczonym do wstawiania pod powierzchnię terenu.
Otwory wentylacyjne w kanałach nad włazem i transformatorem zapewniają wymagane chłodzenie
transformatora do 630 kVA i rozdzielnic SN, nN.
Nad włazem i kanałem wentylacyjnym transformatora istnieje możliwość zamontowania daszków z
otworami żaluzyjnymi w ściankach bocznych, zabezpieczających dodatkowo przed opadami
atmosferycznymi i zanieczyszczeniami gromadzącymi się wokół stacji.
Obudowa kontenera typu PST 20/630 jest cynkowana ogniowo i dodatkowo zabezpieczona
specjalnym zestawem lakierniczym, odpornym na działanie soli mineralnych występujących w gruncie.
Natomiast obudowa kontenera typu PST-b 20/630 wykonana jest z żelbetu kl. B30.
Całość powierzchni zewnętrznej bryły jest pokryta dodatkowo dwoma warstwami środków
bitumicznych „Hydrobit”.
Stacja, dostarczona jest na miejsce przeznaczenia z przepustami kablowymi, przez które po
zamontowaniu, należy z zewnątrz wprowadzić kable SN i nN. Ze względu na rodzaj zastosowanych
rozdzielnic (w izolacji gazu SF6) należy stosować kable SN wyłącznie w izolacji suchej - kabel olejowy
należy zmufować na przedpolu stacji z odcinkiem kabla suchego, który po wprowadzeniu do stacji
trzeba podłączyć do rozdzielnicy SN.
Podłoga stacji znajduje się ok. 30 cm. ponad dnem, w którym umieszczone są dwa króćce
odwadniające. Do nich należy podłączyć rury odprowadzające wodę przez specjalne zawory zwrotne.
Należy zwrócić szczególną uwagę aby króćce odprowadzające podłączyć do sprawnie działającej
kanalizacji burzowej. Przestrzeń pomiędzy podłogą, a dnem stacji stanowi zbiornik ewentualnej wody,
która mogłaby się pojawić w wyniku kondensacji pary wodnej, oraz deszczu padającego w czasie prac
przy otwartym włazie.
Wejście do stacji jest możliwe przez właz (po otwarciu zamka i zdjęciu kraty pomostowej) po
schodach znajdujących się w klatce schodowej, z której zamykane osobnym zamkiem drzwi prowadzą
do korytarza obsługi rozdzielnic SN i nN.
Transformator jest ustawiony na szynach z ażurową osłoną, pod którą umieszczona jest
szczelna misa olejowa dla 100 % zawartości oleju transformatora. Misa gwarantuje czystość
ekologiczną otoczenia w przypadku powstania wycieku oleju z transformatora. Wzdłuż dłuższej osi
transformatora - w ścianie działowej i suficie znajdują się otwory wentylacyjne zapewniające
74
prawidłową wentylację komory.
Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o
mocy maksymalnej do 630 kVA.
Montaż transformatora odbywa się poprzez klatkę schodową - po zdjęciu kraty pomostowej
włazu, zdemontowaniu schodów oraz ścianki działowej komory transformatorowej.
Standardowo zastosowane rozdzielnice:
• SN w osłonie gazu SF6 typu:
- TPM 24,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
Rozdzielnice te stanowią niezależne, wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze
wspólnego korytarza wewnątrz stacji.
Połączenia pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a
rozdzielnicą nN wykonane są kablami wyposażonymi w izolowane przyłącza.
3 Parametry stacji.
Rozdzielnica
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
SN
24 kV
400/630 A
16 kA
40 kA
nN
400 V
1180 A
16/20 kA
35/40 kA
50 Hz
630 kVA
4 Posadowienie stacji.
Stację należy lokalizować na wyżej położonych miejscach (nie w nieckach) zabezpieczając się
w ten sposób przed zalaniem wodami np. z topniejącego śniegu. Właściwa lokalizacja gwarantuje
dobrą pracę stacji.
Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykupu według rys. 4.1. Wykop dla
stacji należy wysypać żwirem gruboziarnistym i wykonać płytę fundamentową, do której należy
przytwierdzić stację. Również przy jej zasypywaniu stosować żwir gruboziarnisty wymieszany z żółtym
piaskiem rzecznym (nie zaleca się stosowania ziemi rodzimej).
Stację na zewnątrz otworów włazowego i wentylacyjnego wyłożyć płytkami chodnikowymi,
obsiać trawą lub w inny sposób wkomponować w otoczenie. Zamknięcie otworu górnego wyposażyć w
oznaczenia ostrzegawcze. Oznaczenia te mogą być dodatkowo umieszczone na wolnostojącym
słupku usytuowanym w pobliżu stacji. Stacja nie jest przeznaczona do stosowania w pasie drogowym
jezdni, ani w innych miejscach, gdzie mogą się poruszać lub parkować samochody.
Koniecznym jest podłączenie stacji do lokalnego systemu odwadniającego i wykonanie systemu
drenarskiego wokół stacji, którego rodzaj i długość zależna jest od rodzaju gruntu oraz warunków
geodezyjnych.
75
4.1 Propozycja posadowienia i odwodnienia stacji.
Ziemia rodzima
3200 (3200*)
piasek kat. III
wymieszany
ze żwirem
obsypka
żwirowa
obsypka
żwirowa
sączki
sączki
Odwodnienie
stacji
300 250
Odwodnienie stacji
sączki
250
sączki
płyta
fundamentowa
250
Podsypka
żwirowa
5800 (6500*)
4.2 Sposób montażu instalacji odwadniającej.
00
(47
00
*)
2500
0
(300
*)
2900 (2900*)
40
3
4
1
58
00
300
3
(65
00
*)
3
4
00
0 (5
450
0* )
2
1 - płyta fundamentowa
2 - podsypka żwirem gruboziarnistym
3 - sączki, które należy przyłączyć do instalacji kanalizacyjnej
4 - przyłączenie do instalacji kanalizacyjnej poprzez zawory zwrotne umieszczone np. w studzience rewizyjnej
* - dla stacji typu PST-b 20/630
76
5 Przepusty SN i nN.
5.1 Widok i gabaryty otworów montażowych średniego i niskiego napięcia.
5.1.1 PST 20/630
250
Elewacja boczna - lewa
f160
970
1200
1430
1130
950
1490
1310
2600
f110
140
290
440
660
880
2500
5.1.2 PST -b 20/630
150 250
Elewacja boczna - lewa
f150
1465
1235
1005
f120
210
1145
f70
965
1505
1325
2500
f111
262
1500
412
562
912
1132
3000
77
5.2 Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli (SN i nN) w otworach montażowych w ścianach
bocznych stacji.
5.2.1 Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli SN.
Przepust kablowy
RDSS lub HRD
Kabel SN
Rura
przepustowa
Ściana stacji
5.2.2 Montaż i uszczelnienie przepustów i kabli nN.
Przepust kablowy
RDSS lub HRD
Rura
przepustowa
Ściana stacji
78
Kabel nN
6 Widok, rozmieszczenie urządzeń i schematy
elektryczne w stacji typu PST 20/630 oraz PST-b 20/630.
6.1 PST 20/630.
N
2500
Rozdzielnica SN
TPM 24 układ TLL
Korytarz obsługi
Rozdzielnica nN
RN-W
4000
Klatka schodowa
Schemat standardowej stacji typu PST 20/630 /3G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24 układ TLL
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
1xYKY (1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
Masa:
- bryła główna
Powierzchnia użytkowa:
4200 kg
9,4 m2
ATEST Instytutu Energetyki Nr 451
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
RozdzielRozdzielnica SN
nica nN
N
PE
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość
pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
3
RM6
3
GA
3
Safe Ring
8DJ20
3
3
RN-W
10
RT-W
10
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
Klasa obudowy
- 20
79
6.2 PST-b 20/630.
4700
Rozdzielnica nN
RN-W
Korytarz obsługi
Rozdzielnica SN
TPM 24 układ TLLL
3000
N
Klatka schodowa
Schemat standardowej stacji typu PST-b 20/630 /4G.
Rozdzielnica SN typu
TPM 24 układ TLLL
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
1xYKY (1x240 mm2)
3x(2xYKY 1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Pomiar
kontrolny
3
Rozdzielnica nN typu RN-W
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
12 L1, L2, L3
Rezerwa
11
Rezerwa
10
NH2
9
NH2
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
3
NH2
2
1
Masa:
- bryła główna
25000 kg
Powierzchnia użytkowa:
12,32 m2
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej na temat
doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach rozdzielnic SN i nN.
80
RozdzielRozdzielnica SN
nica nN
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
Wykonanie
standardowe
Wykonanie
niestandardowe
Wykonanie
standardowe
Typ
Max. ilość
pól SN
(odpływów nN)
TPM 24
4
RM6
4
GA
4
Safe Ring
8DJ20
4
4
RN-W
12
RT-W
12
Maksymalna moc transformatora
- 630 kVA
MRw
Kontenerowe stacje transformatorowe
w obudowie aluminiowej
1 Wstęp.
Kontenerowe stacje transformatorowe w obudowie aluminiowej typu MRw są przystosowane do
współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym
lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną
odbiorców użyteczności publicznej,a między innymi do zasilania:
• osiedli mieszkaniowych w miastach,
• parków i terenów rekreacyjnych,
• osiedli podmiejskich i wsi,
• placów budów,
• zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.
Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania jako kompletnie wyposażona. Po
usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia kabli SN, nN, instalacji uziemiającej oraz wstawienia i
podłączenia transformatora.
2 Budowa stacji.
W stacjach typu MRw wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne, rynny, obróbki
oraz drzwi stacji wykonane są z blach aluminiowych pokrytych dekoracyjnie poliestrowymi farbami
proszkowymi. Rama kontenera wykonana jest ze stali konstrukcyjnej i zabezpieczona antykorozyjnie
powłokami malarskimi.
W komorze transformatora zamontowana jest szczelna misa olejowa, a nad nią szyny jezdne
dla transformatora. Misa posiada korek spustowy oleju umieszczony w łatwo dostępnym miejscu.
Do wprowadzenia kabli SN i nN wykonano w podłodze otwory przepustowe.
Podłogi w rozdzielnicy SN i nN są dzielone i wyjmowane co znacznie ułatwia montaż kabli.
Wentylacja odbywa się poprzez:
• otwory nawiewne umieszczone w drzwiach stacji,
• otwór wywiewny - poprzez żaluzje umieszczone w tylnej lub bocznej ścianie stacji.
Dach stacji dodatkowo może być wyposażony w zewnętrzny system orynnowania.
Poza standardowymi rozwiązaniami istnieje możliwość wykonania dowolnego wariantu stacji,
w którym klient określi inny kształt dachu, rodzaj obróbek, wykonanie elewacji, rozmieszczenie drzwi
itp.
2.1 Wyposażenie elektryczne.
Standardowo zastosowano rozdzielnice:
• SN typu:
- Rotoblok
- Rotoblok SF
- TPM 24,
- TPM-C,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
• nN typu:
- RN-W,
- RT-W,
- PRW,
- lub inne po uzgodnieniu z producentem.
82
3 Posadowienie stacji.
Posadowienie stacji przedstawiono na przykładzie stacji MRw 20/630-3.
Stacja na miejsce jej ustawienia transportowana jest w całości. Stację należy posadowić na
prefabrykowanych w ZPUE S.A. blokach fundamentowych typu F-1 lub na wylewanej ławie
fundamentowej. Przed ustawieniem stacji należy sprawdzić prawidłowe wykonanie fundamentu
zwracając szczególną uwagę na jego wymiary gabarytowe, wypoziomowanie, wyprowadzenia kabli
oraz wykonanie uziomu otokowego.
Konstrukcja
stacji
Bloczki F1
Obrys stacji
“100”
900
Przewody
uziemiające
100
~1000
“0”
10
00
100
1000
Wykop
Uziom
otokowy
Podsypka
piaskowa
Podsypka żwirowa
(w przypadku gruntu
o dużej wilgotności)
83
4 Typowe warianty stacji i dachów.
4.1 Stacja z dachem dwuspadowy wysokim.
Widok z przodu
Widok z boku
ROZDZIELNIA
SN 20 kV/nN 0,4 kV
2900
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
2910
4.2 Stacja z dachem dwuspadowy niskim.
Widok z przodu
ROZDZIELNIA
SN 20 kV/nN 0,4 kV
2600
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Widok z boku
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
2910
4.3 Stacja z dachem jednospadowym.
2700 dla rozdz. SN-2000
3000 dla rozdz. SN-2300
Widok z przodu
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Widok z boku
ROZDZIELNIA
SN 20 kV/nN 0,4 kV
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
2910
84
5 Wykończenie ścian i dachu.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnętrznej stronie stacji wykonane są z
aluminium lakierowanego proszkowo według palety RAL. Kolorystyka i rodzaj elewacji oferowana jest
w wersji standardowej (tabela 5.1) jak również istnieje możliwość wykonania według indywidualnych
wymagań architektonicznych biorąc pod uwagę wszystkie dostępne środki i materiały do wykończenia
powierzchni metalowych.
5.1 Standardowe zestawy kolorystyczne.
Kolor obudowy
Kolor drzwi
i obróbki dachu
Kolor dachu
Jasny szary
- RAL 7032
Ciemny szary
- RAL 7023
Ciemny szary
- RAL 7023
Biały
- RAL 9016
Niebieski
- RAL 5010
Niebieski
- RAL 5010
Biały
- RAL 9016
Brązowy
- RAL 8017
Brązowy
- RAL 8017
85
6 Widok, rozmieszczenie urządzeń i schematy elektryczne
w standardowych rozwiązaniach stacjach typu MRw.
6.1 Stacja typu MRw 20/630-3.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
9,63 m2
3530
Masa:
ok. 2300 kg
ATEST Instytutu Energetyki Nr 323
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej
na temat doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach
rozdzielnic SN i nN.
Pole
liniowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
2910
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ TLL
N
WARIANT B
Rozdzielnica nN
typu RN-W
WARIANT A
(1)
Rozdzielnica SN typu
Rotoblok układ TLL
(2)
(3)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
3xAP40x5
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
86
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
6.2 Stacja typu MRw 20/630-4.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
11,6 m2
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Maksymalna moc transformatora
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
Masa:
ok. 2500 kg
ATEST Instytutu Energetyki Nr 323
Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono wyposażenie opcjonalne stacji. Więcej
na temat doboru rozdzielnic i ich wyposażenia można znaleźć w katalogach
rozdzielnic SN i nN.
Pole
liniowe
(4)
Pole
liniowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
4230
2910
Rozdzielnica SN typu Rotoblok układ TLLL
N
WARIANT B
Rozdzielnica nN
typu RN-W
WARIANT A
(1)
Rozdzielnica SN typu
Rotoblok układ TLLL
(2)
(3)
(4)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
CPZ
CPZ
CPZ
3xAP40x5
ZK
max
630 kVA
kondensator do kompensacji
biegu jałowego transformatora
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
kVAr
10
25
BN-2
10/16 A
Oświetlenie
stacji
INP 1250
/5A
/5A
A
3
3
V
Rozdzielnica nN typu RN-W
Pomiar kontrolny
3
Układ półpośredni
pomiaru energii
3xP50x10
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
1xP50x10
1xAP50x10
87
7 Widok, rozmieszczenie urządzeń i schematy elektryczne w przykładowych,
nietypowych rozwiązaniach stacjach typu MRw.
Stacje te zbudowane są jako przestrzenna konstrukcja nośna pokryta osłonami zewnętrznymi.
Wszystkie elementy zewnętrzne: dach, ściany boczne rynny, obróbki oraz drzwi stacji wykonane są z
blach aluminiowych pokrytych dekoracyjnie specjalnym lakierem (malowanie proszkowe). Jest
możliwość wykonania stacji kontenerowej o dowolnych gabarytach, układzie rozdzielnicy SN i nN w
zależności od zaproponowanego wariantu. Np. Pola wyłącznikowe, układ SZR po stronie średniego
lub niskiego napięcia.
7.1 Stacja typu MRw 20/630-5.
Podstawowe dane:
Pole
liniowe
(4)
Pole
liniowe
(5)
4930
Pole
pomiarowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
Pole
liniowe
(3)
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
13,57 m2
2910
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
N
Rozdzielnica nN
typu
Tablica
RN-W
licznikowa
Rozdzielnica SN
typu Rotoblok
3xAP40x5
ZK
(1)
(2)
IMZ
3
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3x(2xYKY 1x240 mm2)
1xYKY (1x240 mm2)
3
BN-2
Tablica
licznikowa
Oświetlenie
stacji
INP 1250
Rozdzielnica nN typu RN-W
3xP50x10
88
10 L1, L2, L3
Rezerwa
9
Rezerwa
8
NH2
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
NH2
NH2
N
PE
3
NH2
2
1
(5)
24.06.16
UMZ
10/16 A
(4)
GTR 2V
630 kVA
10
25
(3)
1xP50x10
1xAP50x10
7.2 Stacja typu MRw 20/2x630-7.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
630 kVA
IP 43
22,5 m2
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
Pole
transformatorowe
(7)
Pole
liniowe
(6)
Pole
liniowe
(5)
Pole
sprzęgłowe
(4)
Pole
liniowe
(3)
Pole
liniowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
8110
2910
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
N
N
T1
630 kVA
Rozdzielnica nN
typu RN-W
(1)
T2
630 kVA
Rozdzielnica nN
typu RN-W
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3xAP40x5
3xAP40x5
ZK
Oświetlenie stacji
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
3xP60x10
1xP60x10
10
25
3x(2xYKY 1x240 mm2)
Łk 15
INP 1250
1xP50x10
1xAP50x10
2
1
NH2
3
NH2
4
NH2
5
NH2
6
NH2
7
NH2
8
NH2
9
NH2
10
Rezerwa
10
L1, L2, L3
3xP50x10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
NH2
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH2
2
NH2
L1, L2, L3
NH2
N
PE
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja II.
3xP50x10
1
INP 1250
BN-2
Rozdzielnica nN
typu RN-W
sekcja I.
NH2
1xYKY (1x240 mm2)
ZK
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
89
7.3 Stacja typu MRw 20/2x630-7 “SZR”.
Podstawowe dane:
Pole
odgromowe
(7)
Pole
liniowe
(6)
Pole
liniowe
(5)
Pole
pomiarowe
(4)
Pole
transformatorowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
Pole
transformatorowe
(3)
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
630 kVA
630 kVA
IP 43
26,39 m2
9320
2910
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
N
N
T2
630 kVA
Rozdzielnica nN
typu RN-W
(1)
T1
630 kVA
2000013111-1623
(1)
(2)
Rozdzielnica nN
typu RN-W
(2)
(3)
(4)
IMZ
Bateria
Bateria
Człon
oświetlenia kondensatorów kondensatorów SZR, UPS
ulicznego
300 kVAr
300 kVAr
(5)
3
(6)
Zasilacz
(7)
GTR 2V
GTR 2V
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
ZR-4
M
PR-512/P
HD4/R
HD4/R
M
3
UXAB
PR-512/P
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
3
UXAB
3x YHAKXS (1x70 mm2)
3xAP40x5
3
UMZ
ZK
3
3
UMZ
UMZ
ZK
Tablica licznikowa
SZR
do Transformatora 1000 kVA
(w innej stacji)
T2
630 kVA
Oświetlenie stacji
10/16 A
10
25
10/16 A
2
1 0 2
3x(2xYKY 1x240 mm )
1xYKY (1x240 mm2)
10
25
3x(2xYKY 1x240 mm2)
Łk 15
INP 1250
INP 1250
BN-2
4
3
2
1
NH3
5
NH3
6
NH3
7
NH3
8
3xP50x10
NH2
INP 1250
9
NH2
10
NH2
10
Rezerwa
9
Rezerwa
8
Rezerwa
7
Rezerwa
6
NH2
5
NH2
4
NH2
3
NH3
2
1
NH2
3xP50x10
Rozdzielnica nN typu RN-W
(2)
NH2
Rozdzielnica nN typu RN-W
(1)
L1, L2, L3
1
NH3
NH3
L1, L2, L3
1
NH3
1xYKY (1x240 mm2)
T1
630 kVA
N
PE
N
PE
1xP50x10
1xAP50x10
BK
300 kVAr
90
BK
300 kVAr
7.4 Stacja typu MRw 20/2x1000-9 “SZR”.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
2000 A
16 kA
16 kA
40 kA
35 kA
50 Hz
1000 kVA
1000 kVA
IP 43
44,46 m2
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
Pole
transformatorowe
(9)
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
IZM 32
2000 A
(Sprzęgło)
IZM 32
2000 A
(T1)
N
10 x NH3
Tablica
pomiarowa
IZM 32
2000 A
(T2)
Tablica
pomiarowa
10 x NH3
Pole
pomiarowe
(8)
Pole
liniowe
(7)
Pole
liniowe
(6)
Pole
sprzęgłowe
(5)
Pole
liniowe
(4)
2910
Pole
liniowe
(3)
Pole
pomiarowe
(2)
Pole
transformatorowe
(1)
15660
CZĘŚĆ ODBIORCY
T1
1000 kVA
SZR, UPS Zasilacz
CZĘŚĆ ODBIORCY
Bateria
kondensatorów
300 kVAr
CZĘŚĆ ZE
Bateria
kondensatorów
300 kVAr
N
CZĘŚĆ ODBIORCY
T2
1000 kVA
2000011821-1598
CZĘŚĆ ODBIORCY
(1)
(2)
CZĘŚĆ ZE
IMZ
(3)
3
(4)
CZĘŚĆ ODBIORCY
(5)
(6)
(7)
(8)
3
IMZ
(9)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
HD4/R
M
HD4/R
M
3
UXAB
PR-512/P
M
HD4/R
PR-512/P
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
HD4/R
M
3
UXAB
PR-512/P
3
UMZ
PR-512/P
3
UXAB
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
3
3
UMZ
UMZ
Tablica licznikowa
3
UXAB
PR-512/P
3
UMZ
Tablica licznikowa
SZR
3x YHAKXS (1x70 mm2)
HD4/R
M
3
UXAB
3x YHAKXS (1x70 mm2)
ZK
ZK
1xP80x10
3xP80x10
10
25
T1
1000 kVA
Oświetlenie stacji
10/16 A
10
25
10/16 A
1 0 2
3xP80x10
1xP80x10
T2
1000 kVA
Łk 15
BN-2
IZM 32
2000 A
IZM 32
2000 A
N
PE
2
1
NH3
3
NH3
4
NH3
5
NH3
6
NH3
7
NH3
8
NH3
9
NH3
IZM 32
2000 A
NH3
10
NH3
10
NH3
9
NH3
8
NH3
7
NH3
6
NH3
5
NH3
4
NH3
3
NH3
2
1
Rozdzielnica nN typu RN-W
L1, L2, L3
1
Rozdzielnica nN typu RN-W
NH3
NH3
L1, L2, L3
1
N
PE
BK
300 kVAr
BK
300 kVAr
91
7.5 Stacja typu MRw 20/3x1250-11.
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
2500 A
16 kA
50 kA
40 kA
105 kA
50 Hz
1250 kVA
1250 kVA
1250 kVA
IP 43
62,8 m2
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
- Moc transformatora T3
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
12030
2
3x YHAKXS (1x120 mm )
Generator
Aerozolu
Gaszącego
T2
1250kVA
Generator
Aerozolu
Gaszącego
T3
1250kVA
Tablica z KWMS
L3
L2
L3
L3
L2
L2
L1
N
N
głowice
konektorowe
N
N L1 L2 L3
Pole
transformatorowe
(11)
Pole
pomiarowe
(10)
Pole
liniowe
(4)
L1 L2 L3 N
P 2x60x10
P 2x60x10
Pole
liniowe
(9)
Przegroda
Pole
liniowe
(5)
Złącza elastyczne
L1 L2 L3 N
Część
inwestora
Pole
pomiarowe
(3)
Złącza elastyczne
Pole
liniowe
(8)
Część
ZE
Linia podziału kontenera
do transportu
P 2x60x10
Rozdzielnica nN typu ZR-W
Tablica pomiarowa
pomiaru półpośredniego
Pole z odejściem
na most szynowy
(6)
Ocieplane
Pole
sprzęgłowe
(7)
Most
szynowy
Ocieplane
UPS
99041421-957b
Rozdzielnia
potrzeb
własnych
SZR
Linia podziału kontenera
do transportu
CZĘŚĆ ZE
(6)
L1
Złącza elastyczne
P 60x10
Miejsce na sprzęt
BHP
Pole
transformatorowe
(2)
kabel
3x YHAKXS
(1x120 mm2)
w rurze Arrota
L1
Pole
transformatorowe
(1)
1
Kable zasilające
mocować do konstrukcji
na wys. min. 2,5m
5310
Tablica pomiarowa
pomiaru półpośredniego
Ocieplane
1
Kable zasilające
mocować do konstrukcji
na wys. min. 2,5m
Kanał kablowy podwieszony pod sufitem
dla kabli zasilających baterie kondensatorów
1
kabel
3x YHAKXS
2
(1x120 mm )
T1
1250kVA
Kable zasilające
mocować do konstrukcji
na wys. min. 2,5m
Bateria
Bateria
kondensatorów kondensatorów
(190 kVAr)
(190 kVAr)
Generator
Aerozolu
Gaszącego
CZĘŚĆ INWESTORA
(5)
(4)
IMZ
(3)
3
(2)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
(1)
CZĘŚĆ ZE
(11)
GTR 2V
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
ZR-4
ZR-4
ZR-4
(~220V)
(~220V)
(~220V)
(10)
IMZ
3
(9)
(8)
(7)
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
3
3
UMZ
UMZ
Tablica
licznikowa
Tablica
licznikowa
Rozdzielnica nN typu ZR-W
Sekcja nr 2
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
T1
1250 kVA
NZM 7
100 A
T3
1250 kVA
T2
1250 kVA
NZM 7
100 A
NZM 7
100 A
NZM 7
100 A
NZM 7
100 A
NZM 7
160 A
NZM 7
160 A
NZM 7
250 A
M
IZM 2500A
(wersja wysuwna)
M
IZM 2500A
(wersja wysuwna)
M
IZM 2500A
(wersja wysuwna)
NZM 7
250 A
NZM 10
400 A
NZM 7
250 A
NZM 7
250 A
BK
190 kVAr
NZM 7
160 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 10
400 A
NZM 7
160 A
L1
L1
M
IZM 2500A
M
(wersja wysuwna)
NZM 7
250 A
92
Sekcja nr 1
NZM 7
100 A
NZM 7
160 A
NZM 10
400 A
IZM 2500A
(wersja wysuwna)
NZM 7
250 A
NZM 7
250 A
SZR
BK
190 kVAr
7.6 Stacja typu MRw 20/2x1000-5 “P”.
Podstawowe dane:
Widok elewacji frontowej
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
2000 A
16 kA
50 kA
40 kA
105 kA
50 Hz
1000 kVA
1000 kVA
IP 54
32,2 m2
ROZDZIELNIA
SN 6kV/nN 0,4kV
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
2900
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
~400
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora T1
- Moc transformatora T2
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
10560
10560
(nr 1)
(nr 2)
Pole
Pole
Pole
sprzęgłowe odpływowe
odpływowe
(nr 3)
(nr 4)
Pole
odpływowe
Pole
zasilające
(nr 6)
(nr 7)
(nr 5)
Bateria
Bateria
kondensatorów kondensatorów
(nr 8)
(nr 9)
3260
Wentylator
dachowy
Wentylator
dachowy
1200
700
1100
Pole
transformatorowe
(5)
Pole
liniowe
(4)
Pole
liniowe
(2)
700
Pole
sprzęgłowe
(3)
Pole
transformatorowe
(1)
1150
Rozdzielnica SN typu Rotoblok
Miejsce
na sprzęt BHP
Półka na
dokumentację
stacji
Grzejnik
550
250
N
700
T2
1000 kVA
Osłona toru
szynowego
Rozdzielnica nN typu ZR-W
6100
Szafa automatyki
UPS
XS
TRO4
Pole
odpływowe
N
Pole
zasilające
600
XG1
T1
1000 kVA
500
700
2001042511-2598b
analpeico ajcatS
ąnlarenim ąnłew
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
GTR 2V
GTR 2
GTR 2
GTR 2
GTR 2V
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
24.06.16
A
A
1
1
IMZ
IMZ
3xYHAKXS (1x70 mm2)
3xYHAKXS (1x70 mm2)
ZK
ZK
T1
T2
1000 kVA
1000 kVA
(1)
2
16
2
16
(7)
SZR
M
2000A
2000A
3
M
3
kWh
1
kVArh
kVArh
kWh
Do BK1
1
Do BK2
2
16
2
16
2
25
2
25
(2)
M
(3)
SLM 1
ISOMAX S5
400A
SLM 1
SLM 1
SLM 00
SLM 00
(4)
SLM 00
M
2000A
(5)
M
(6)
SLM 1
ISOMAX S5
400A
LS 107
IMSa
300/5
MICOM
3 P211
IMW
75/5
SLM 1
SLM 1
SLM 00
SLM 00
SLM 00
LS 107
MICOM
3 P211
4x
DEHNguard
440 FM
IMSa
300/5
MICOM
3 P211
IMW
75/5
MICOM
3 P211
4x
DEHNguard
440 FM
N
N
PE
PE
(8)
BK1
90 kVAr
(9)
BK2
90 kVAr
93
7.7 Stacja typu MRw 20/630-1 (zasilanie z linii napowietrznej).
Podstawowe dane:
Rozdzielnica
SN
nN
24 kV
400 V
630 A
1180 A
16 kA
50 kA
40 kA
105 kA
50 Hz
630 kVA
IP 43
6,1 m2
Widok elewacji frontowej
~2000
UN - Napięcie znamionowe
IN - Znamionowy prąd ciągły
IN1s - Zwarciowy znamionowy prąd 1-sek.
iNsz - Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy
f - Częstotliwość znamionowa
SN - Moc transformatora TR
Stopień ochrony
Powierzchnia użytkowa:
3110
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
TR
630kVA
6/0,4 kV
2001061121-2684f
3110
Linia
napowietrzne
POLIM-D
6 kV
3xYHAKXS (1x70 mm2)
3xAP40x5
1xP60x10
3xP60x10
10/16 A
BN-2
10
25
L1,L2,L3
ISOMAX S7H
1000A
+PR212/P LSIG
Człon oświetlenia terenu
16A
V
N
3
3
A
32A
63A
LZ 35
2
9
OEZ BA 160A
3
OEZ BA 250A
OEZ BA 160A
10
OEZ BA 250A
11
OEZ BA 400A
N
PE
94
OMB-24/
BD/160
N
Do telemechaniki
Rozdzielnica nN
typu InstalBlok
Przyłącze
napowietrzne
ZK
TR
630 kVA
6/0,4 kV
Oświetlenie
stacji
2250
Pole
zasilające
Przyłącze
z linii napowietrznej
N
Rozdzielnica nN
typu InstalBlok
2060
KOM ORA
TRANSFO RMATORA
Wyłącznik
zmierzchowy
SLA 32
Element
światłoczuły
ZK-SN/TPM 24 -3(4)
Złącze kablowe SN w obudowie betonowej
z rozdzielnicą w izolacji gazu SF6
1 Wstęp.
Złącze kablowe w obudowie betonowej, z obsługą zewnętrzną typu ZK-SN/TPM 24 -3(4) jest
przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do współpracy z siecią kablową lub
kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym.
2 Konstrukcja złącza.
Obudowa ZK-SN/TPM 24 -3(4) składa się z dwóch monolitycznych elementów:
• bryła główna - wykonywana z żelbetu kl. B30,
• dach - wykonany z żelbetu kl. B30
Centralnym elementem złącza jest rozdzielnica SN w izolacji SF6 typu TPM 24 umieszczona
wewnątrz obudowy, której obsługa odbywa się z zewnątrz po uprzednim otwarciu metalowych drzwi.
Podłoga w złączu jest betonowa z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli (umieszczonymi
pod rozdzielnicą SN).
Do rozdzielnicy można przyłączać głowice wszystkich wiodących producentów (3M,
ELASTIMOLD, Raychem, F&G).
3 Dane techniczne.
3.1 Parametry rozdzielnicy SN.
Napięcie znamionowe
Poziom znam. izolacji doziemnej i międzybiegunowej
Poziom znam. izolacji przerwy biegunowej bezpiecznej
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pól liniowych
Prąd znamionowy 1- sek szyn zbiorczych i pól liniowych
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych
Prąd znamionowy wyłączalny przy 24kV
24 kV
125/50 kV
145/60 kV
400/630 A
16 kA
40 kA
630 A
3.2 Gabaryty złącza.
Długość
Szerokość
Wysokość
Obrys dachu
Masa całkowita
ZK-SN/TPM 24 -3
1500 mm
1100 mm
1800 mm
1650 mm x 1250 mm
2900 kg
ZK-SN/TPM 24 -4
1800 mm
1100 mm
1800 mm
1950 mm x 1250 mm
3400 kg
Dane techniczne złącza zostały potwierdzone Atestem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie
Nr 0447/NWR/2001.
96
4 Warianty rozwiązań złącza kablowego.
4.1 ZK-SN/TPM 24 - 3.
Przekrój pionowy
Elewacja frontowa
100
150
100
1650
ROZDZIE LNICA SN
650
0,00
650
450
0,00
250
250
1800
1350
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
450
1500
1100
4.1.1 Wariant I.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /LLL.
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24-W
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24-W
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
1585
Schemat elektryczny
1250
97
4.1.2 Wariant II.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /TLL.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
1
0
ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
0
BLOKADA
POKRYWY
WKŁADEK
BEZPIECZNIKOWYCH
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
1585
UZIEMNIK
WKŁADKA
BEZPIECZNIKOWA
1250
4.1.3 Wariant III.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /LZZ.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24-W
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24-W
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
POD
NAPIĘCIEM
POD
NAPIĘCIEM
POD
NAPIĘCIEM
1585
ODBLOKUJ
DRZWI
1250
4.1.4 Wariant IV.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /TZZ.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
1
0
ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY
0
UZIEMNIK
BLOKADA
POKRYWY
WKŁADEK
BEZPIECZNIKOWYCH
POD
NAPIĘCIEM
POD
NAPIĘCIEM
1250
98
POD
NAPIĘCIEM
1585
WKŁADKA
BEZPIECZNIKOWA
4.1.5 Wariant V.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /L2Z.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
R
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24-W
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24-W
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
POD
NAPIĘCIEM
1585
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
950
4.1.6 Wariant VI.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /T2Z.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
R
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
1
0
ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY
0
UZIEMNIK
BLOKADA
POKRYWY
WKŁADEK
BEZPIECZNIKOWYCH
POD
NAPIĘCIEM
1585
WKŁADKA
BEZPIECZNIKOWA
POD
NAPIĘCIEM
950
4.1.7 Wariant VII.
ZK-SN/TPM 24 - 3 /LL2Z.
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24-W
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24-W
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
POD
NAPIĘCIEM
1585
Schemat elektryczny
1250
99
4.2 ZK-SN/TPM 24 - 4.
Elewacja frontowa
Przekrój pionowy
100
150
100
1950
ROZDZIE LNICA SN
250
650
0,00
650
450
250
1800
1350
Nie dotykać!
Urządzenie elektryczne
450
1800
1100
4.2.1 Wariant I.
ZK-SN/TPM 24 - 4 /LLLL.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24-W
-
TPM 24-W
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
1585
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
POD
NAPIĘCIEM
1460
4.2.2 Wariant II.
ZK-SN/TPM 24 - 4 /TLLL.
Schemat elektryczny
Widok elewacji rozdzielnicy
29 - 100 Włoszczowa
ul.Jędrzejowska 79c
tel./fax (0 - 41) 39 - 42 - 814
ZAKŁAD PRODUKCJI
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
B. WYPYCHEWICZ
Spółka Akcyjna
R
ROZDZIELNICA SN TYPU TPM 24
Typ
Numer seryjny
Napięcie znamionowe
Napięcie probiercze
-
TPM 24
1/98
24 kV
50/125 kV
Prąd znamionowy
Zwarciowy znam. prąd 1-sek. -
630 A
16 kA
1
0
ROZŁĄCZNIK
BEZPIECZNIKOWY
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
ROZŁĄCZNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
UZIEMNIK
0
WKŁADKA
BEZPIECZNIKOWA
BLOKADA
POKRYWY
WKŁADEK
BEZPIECZNIKOWYCH
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
1580
100
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
ODBLOKUJ
DRZWI
POD
NAPIĘCIEM
1585
UZIEMNIK
Wydanie V maj 2004
Ó Copyright by „ZPUE S.A. Włoszczowa”
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rozwiązania konstrukcyjne prawnie chronione.
Uwaga:
Bardziej szczegółowe informacje na temat rozdzielnic SN i nN można znaleźć w katalogach
rozdzielnic SN i nN.
Na skutek ciągłego postępu technicznego, producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych bez powiadomienia. W celu uaktualnienia oferty prosimy o kontakt z producentem.
Autorzy opracowania zwracają się z prośbą do Szanownych Użytkowników o zgłaszanie
swoich uwag odnośnie błędów, braków lub nieścisłości zauważonych w niniejszej ofercie.

Podobne dokumenty