cennik - Dieta Cambridge

Transkrypt

cennik - Dieta Cambridge
C E N N I K
usług dietetycznych
Centrum Odchudzania Cambridge
Konsultacja osobista
100 zł
Dieta 7 dni
100 zł
Dieta 10 dni
120 zł
Dieta 14 dni
140 zł
Dieta 7 dni SPECJALNA*
150 zł
Dieta 10 dni SPECJALNA
180 zł
Dieta 14 dni SPECJALNA
210 zł
* dieta układana z uwzględnieniem specyficznych warunków,
np. szczególny tryb życia pacjenta, stan zdrowia, obciążenie
organizmu itp.
PAKIETY
3 x konsultacje osobiste
270 zł
5 x konsultacje osobiste
425 zł
7 x konsultacje osobiste
560 zł
10 x konsultacje osobiste
750 zł
Przyjdźcie WE DWOJE
140 zł
UWAGA! Konsultacje dietetyczne i układanie menu przez dietetyka dla osób
będących na programie diety Cambridge 810 kcal, 1000 kcal,
1200 kcal lub 1500 kcal NIE JEST ODPŁATNE!
PO DC ZAS PI ERW SZ EJ KO NSULTACJ I O SO BIST EJ
Pomiar tkanki tłuszczowej.
Pomiar zawartości wody w organizmie, obliczenie PPM, BMI, WHR.
Analiza tkanki tłuszczowej.
Konsultacja dietetyczno-żywieniowa obejmująca analizę nawyków żywieniowych,
wywiad dietetyczny, ustalenie ogólnych założeń dietoterapii, określenie stanu
odżywienia oraz najczęściej popełnianych błędów żywieniowych.
Ustalenie oczekiwań pacjenta odnośnie zakresu i założeń diety, która ma być ułożona.
PO DC ZAS KO LEJN YC H KO NSULTACJ I O SO BIST YCH
Przekazanie indywidualnej diety i omówienie z pacjentem zasad jej stosowania.
Pomiary kontrolne.
Sprawdzenie efektów diety i samopoczucia pacjenta.
Omówienie wyników.
Omówienie problemów utrudniających osiągnięcie celu.
Określenie przebiegu ewentualnego dalszego postępowania dietetycznego.
www.dieta-cambridge.pl

Podobne dokumenty