Zapobieganie upadkom podczas pobytu w szpitalu

Transkrypt

Zapobieganie upadkom podczas pobytu w szpitalu
Zapobieganie
upadkom podczas
pobytu w szpitalu
PIL0899/L Harper/April14/reviewApril16
Zapobieganie upadkom podczas pobytu
Co możemy zrobić
Po opuszczeniu szpitala
w szpitalu
My
• Wskażemy, gdzie znajduje się toaleta i łazienka
• Sprawdzimy, czy przyrząd do chodzenia (jeśli
potrzebujecie go Państwo) nadal jest dostępny i czy
znajduje się w pobliżu
• Upewnimy się, że wokół łóżka nie panuje bałagan ani nie
ma niepotrzebnych sprzętów
• Pomożemy, jeśli czujecie się Państwo niepewnie
• Ocenimy, jak dalece zagrożeni jesteście Państwo
upadkiem i podejmiemy działania wymagane do
zminimalizowania ryzyka poślizgnięcia lub upadku
• Ustawimy Państwa łóżko na wysokość, która umożliwi
Państwu bezpieczne wchodzenie do i wychodzenie z
łóżka
• Sprawdzimy Państwa lekarstwa, żeby upewnić się, że nie
potęgują ryzyka upadku
• Dokonamy oceny dotyczącej przyczyn upadków i
jeśli będzie to wymagane, skierujemy Państwa do
odpowiedniego członka zespołu
• Dostarczymy odpowiedniego wyposażenia, po
uprzednim dokonaniu oceny sytuacji, aby zminimalizować
ryzyko upadku podczas pobytu w szpitalu, na przykład
barierki do łóżka, jeśli będą wskazane
• Skierujemy Państwa do fizjoterapeuty, który może
ocenić Państwa mobilność i równowagę i który zapewni
przyrządy do chodzenia (jeśli nie posiadacie Państwo
swoich własnych) i zaleci ćwiczenia, jeśli będą one
potrzebne
• Skierujemy Państwa do terapeuty zajęciowego, aby
omówić przyczynę upadku i rozpoznać wszelkie
zagrożenia podczas pobytu w szpitalu i w domu
Możemy skierować Państwa do izby przyjęć dla
pacjentów ambulatoryjnych lub do lokalnego ośrodka
zdrowia, na przykład, aby dogłębniej zbadać
przyczynę upadków i aby uzyskania porady na
temat urządzeń, technik i ćwiczeń, które pomagają
zmniejszyć ryzyko upadku w domu.
Niestety zawsze dojdzie do sytuacji, w której kilka osób
poślizgnie się lub upadnie. Jest wiele zaleceń, które
mogą pomóc temu zapobiec.
Co możecie Państwo zrobić
• Jeśli nosicie okulary, przynieście je ze sobą do
szpitala
• Jeśli korzystacie z aparatów dla osób
słabosłyszących, upewnijcie się, że działają
i przynieście ze sobą zapasowe baterie. Nie
zostawiajcie ich w domu
• Prosimy o przyniesienie dobrze dopasowanych
butów antypoślizgowych lub pantofli. Jeśli spuchną
Państwu stopy, poproście personel o poradę
dotyczącą tego, gdzie krewni, opiekunowie czy
przyjaciele mogą zdobyć dla Państwa odpowiednie
obuwie.
• Jeśli korzystacie Państwo z przyrządów do
chodzenia, należy trzymać je blisko przy łóżku lub
krześle, tak aby mogli Państwo łatwo po nie sięgnąć
bez konieczności rozciągania się, aby to zrobi
• Jeśli są oznaki wskazujące, że podłoga jest mokra,
nie należy po niej chodzić aż do momentu usunięcia
tych oznak
• Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dostaniu
się do toalety i/ lub łazienki, należy poprosić
członka personelu, aby Państwu pomógł. Może
to obejmować pomoc w łazience jeśli potrzebują
Państwo pomocy w utrzymaniu równowagi / przy
staniu
Jak prosić o pomoc po opuszczeniu
szpitala
Państwa lekarz pierwszego kontaktu
Somerset Direct
Tel: 0845 345 9133
Minicom: 0800 783 4518
E-mail: [email protected]
Jesli poślizgną się Państwo lub upadną podczas
pobytu w szpitalu prosimy poinformować nas
(rozmawiając z siostrą oddziałową lub pisząc
do szpitala) czy można było temu w jakiś sposób
zapobiec.

Podobne dokumenty