Leśna impresja - Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach

Komentarze

Transkrypt

Leśna impresja - Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
PISMO ZESPOŁU
IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH
KWIECIEN 2012
2(46)/2012
Leśna impresja
Las i oni – zakochani,
szelest, świeżość, wód krynica,
a leśne słońca promienie
są jak słodka tajemnica.
Oni w lesie – kłótnia, gniew.
Zachód słońca to czy krew?
A leśne słońca promienie,
są jak ognia tchnienie.
On i ona – rozstanie,
idą różnymi ścieżkami.
Strach, ból , zmierzch
i ten las, budzący dreszcz.
On i ona – zagubieni,
swą tęsknota udręczeni.
Księżyc - mroczna tajemnica
i świecących gwiazd ulica.
Andżelika Trąbka kl. IA
Andżelika Trąbka – uczennica Gimnazjum nr 1 w Niemcach.
Zdjęcie wykonano podczas specjalnej sesji fotograficznej do „Kleksa Leśnego” -
Wiersz wyróżniony w IV edycji konkursu poetyckiego
„Leśne inspiracje”. Autorka zdjęcia – Agata Mroczek jest uczennicą kl. II B
„Przyroda jaką znam” (kategoria szkoły gimnazjalne
Gimnazjum nr 1 w Niemcach, laureatką V Wojewódzkiego Konkursu na Reportaż:
i ponadgimnazjalne), organizowanego przez
Zawód Reporter. Fotoreportaż 2011/2012.
Roztoczański Park Narodowy.
Modelki to Izabela Kuchciak i Monika Urbaś, uczennice klasy IIIB gimnazjum.
Od redakcji:
Chroni życie na Ziemi, dostarcza drewna, daje pracę, dostępny dla każdego.
Jest też tematem wiodącym gazetki Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Chodzi oczywiście o LAS.
Zapraszamy do Lektury KLEKSA LEŚNEGO – wydania specjalnego KLEKSA, przygotowanego na konkurs:
„LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA ”
IV edycja konkursu odbywa się pod hasłem „ Ludzie dla lasu”.
Autorkami projektu są uczennice klasy II D Gimnazjum nr 1 w Niemcach: Michalina Bijak, Sandra Kądziela, Daria Kostyła.
Opiekunowie projektu: Agnieszka Boguta, Marek Gruda – nauczyciele Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.
KLEKS 2(46)/2012
WARTO WIEDZIEĆ ___________________________________________________________________________________
Największe lasy na świecie
Las równikowy – najbardziej bujna na Ziemi formacja roślinna składająca się
z kilku tysięcy gatunków wiecznie zielonych roślin. Nazywany płucami Ziemi.
Najcenniejsze gatunki drzew w lesie równikowym to: heban, mahoniowiec, balsa,
kauczukowiec i kakaowiec. Charakterystyczną
cechą lasu równikowego są epifity (porośla) –
rośliny samożywne rosnące na innych
roślinach. Lasy równikowe występują
w Amazonii, dorzeczu Kongo, wyspach
Archipelagu Malajskiego.
Kalendarium:
 2011 – Międzynarodowy Rok
Lasów ogłoszony przez ONZ
 21 marca – Światowy Dzień Lasu
 1 niedziela kwietnia ( święto
ruchome) – Dzień Leśnika
i Drzewiarza
 1 kwietnia – Międzynarodowy
Dzień Ptaków
 10 października – Dzień Drzewa
(Polska)
 20 października – Środkowoeuropejski Dzień Drzewa.
 3 listopada – Dzień Świętego
Huberta – patrona myśliwych
i leśników
Funkcje lasu:
 Gospodarcza – polega na
pozyskiwaniu drewna oraz
surowców niedrzewnych, np. runa
leśnego, zwierzyny
 Ekologiczna – czyli ochronna
wiąże się z korzystnym wpływem
lasów na kształtowanie klimatu
lokalnego i globalnego, na
regulację obiegu wody w
przyrodzie, przeciwdziałanie
powodziom, lawinom i
osuwiskom, ochronę gleb przed
erozją i krajobrazu przed
stepowieniem.
 Społeczna – las kształtuje
korzystne warunki zdrowotne
i rekreacyjne dla społeczeństwa
oraz wzbogaca rynek pracy
Opracowanie: Michalina Bijak
Tajga – las iglasty występuje w klimacie umiarkowanym chłodnym w Ameryce
Północnej i Eurazji (Syberia), inaczej nazywany jest
lasem borealnym. Rosną w nim niemal wyłącznie
drzewa szpilkowe, takie jak: świerk, jodła, modrzew
i sosna. W podszyciu tajgi dominują wrzosy,
borówki, jeżyny, paprocie, mchy i porosty.
Lasy, których nie znacie
Las galeriowy - las nadrzeczny, odmiana lasu deszczowego występująca wzdłuż
brzegów rzek w dolinach zalewowych.
Las parkowy - strefa przejściowa pomiędzy lasem równikowym a sawanną. W lesie
parkowym drzewa rosną w niewielkich skupiskach na pograniczu zwartych
obszarów leśnych.
Las kserofityczny - zespół leśny występujący w klimacie podrównikowym
o niskich opadach. Drzewa tworzące ten typ lasu mają grubą korę, drewno
przystosowane do magazynowania wody, kolce, a także drobne liście, często
przekształcone w ciernie w celu ograniczenia transpiracji.
Las namorzynowy - formacja roślinna złożona z wiecznie zielonych drzew,
występująca w strefie pływów morskich na wybrzeżach i u ujścia rzek w obszarze
międzyzwrotnikowym, podczas przypływu zalewana wodą morską (widoczne są
tylko korony drzew).
Las mglisty - występuje w górach strefy tropikalnej, gdzie zachodzi kondensacja
pary wodnej i formują się chmury i mgły. Drzewa w lasach mglistych są niskie
i pokrzywione, a ich gałęzie obwieszone epifitami przechwytującymi wodę
z powietrza
Lasy w liczbach
 Lasy zajmują obecnie 4 mld ha czyli około jednej trzeciej powierzchni lądów
 Najwięcej, 800 mln ha lasów, głównie tajgi rośnie na terytorium Rosji. Na
drugim miejscu jest Brazylia – blisko 480 mln ha głównie lasów równikowych.
Kolejne miejsca zajmują Kanada i USA – po blisko 300 mln ha.
 Krajami o największej lesistości są Surinam 95% i Gujana Francuska 92%.
 Średnia lesistość Europy wynosi obecnie 47%. Największa jest w krajach
skandynawskich – Finlandii, Szwecji, Norwegii, a najmniejsza w Holandii
i Islandii.
 Zanim wynaleziono koks, przy wytwarzaniu 1 tony żelaza spalano około 3 ton
węgla drzewnego.
 Do budowy jednego średniej wielkości żaglowca potrzeba było wyciąć 700
dorodnych dębów.
Lasów na świecie coraz mniej !!!
Lasów ubywa w tempie 7,3 mln ha rocznie. W ciągu 1 sekundy znika las
o powierzchni boiska piłkarskiego. Najwięcej mówi się o wycinaniu lasów
w Brazylii. Przypuszcza się, że w podobnym tempie znikają lasy Indonezji
i rosyjska tajga, choć oficjalne źródła podają wartości kilkukrotnie zaniżone.
Opracowanie: Sandra Kądziela
Zakochany jest jak człowiek w lesie - zapatrzony w jedno drzewo - Jan Izydor Sztaudynger
2
KLEKS 2(46)/2012
________________________________________________________________________________
LEŚNE WĘDROWANIE
W Polsce lasy zajmują ponad 9 mln ha, co daje lesistość ok. 29%.
Województwem o największej lesistości jest lubuskie
(48,8%),
a województwem najmniej zalesionym jest łódzkie (20,9%)
W 1945 r. z powodu rabunkowych wyrębów podczas wojny, lasy pokrywały
jedynie 21 proc. naszego kraju. Od zakończenia II wojny światowej przybyło
w Polsce 2,5 mln ha lasów. To tyle, ile wynosi powierzchnia województwa
lubelskiego.
82% polskich lasów to lasy publiczne, a 18% to lasy prywatne.
Obecnie w naszych lasach króluje sosna, która stanowi 69% wszystkich drzew.
Często lasy skaładają się tylko z samej sosny (monokultura), co nie jest
korzystne z punktu widzenia zdrowotności lasu. Krajowy program zwiększania
lesistości zakłada stopniową przebudowę drzewostanu i zmniejszzenie udziału
tego gatunku.
Bór świerkowy w Puszczy Białowieskiej
Foto Marta Branica
Polskie lasy
Typy lasów w Polsce
Grąd – wielogatunkowy las liściasty dębowo-grabowy z udziałem klonu,
jawora, lip drobno i szerokolistnej, rosnący przeważnie na glebach brunatnych,
na niżu i w piętrze pogórza (do 650 m n.p.m.), gdzie jest nazywany reglem
dolnym.
Łęg – las występujący terenach o dużych wahaniach poziomu wody gruntowej
i okresowo zalewanych, przeważnie w dolinach rzek, na glebach typu mada.
Ols – las bagienny z panującą olszą czarną. Występuje głównie na niżu,
w zagłębieniach terenu o utrudnionym odpływie wody na glebach torfowych.
Opracowanie: Sandra Kądziela
Grąd w Lasach Kozłowieckich
Foto Michał Zembrzycki
Bór – las iglasty w którym przważają sosny, świerki lub jodły. Występuje
głównie na glebach bielicowych na niżu. W górach stanowi pas regla górnego.
Leśne
wędrówki
Las w Słowińskim Parku
Narodowym - ruchome
wydmy w okolicach Łeby.
Zdjęcie wykonano podczas
realizacji projektu
edukacyjnego
„Bursztynowy sen”.
Foto Agnieszka Boguta
Zdjęcia lasów pochodzą z konkursu fotograficznego zorganizowanego w ramach
projektu „Drzewo mocne, drzewo święte” współfinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Autorami są uczniowie gimnazjum w Niemcach..
3
Okładka publikacji
wydanej w ramach projektu
Ols w Lasach Kozłowieckich
Foto Michał Zembrzycki
Uczniowie gimnazjum
wędrują leśnymi szlakami
po całej Polsce.
Projekt „Żyj z Pasją”
realizowany w
Bieszczadach.
Foto Katarzyna Iwańczuk
Głupiec i mędrzec nie widzą tego samego drzewa - William Blake
KLEKS 2(46)/2012
NASZE LASY________________________________________________________________________________________
Lasy Kozłowieckie
Lasy Kozłowieckie są jednym
z większych kompleksów leśnych
Lubelszczyzny
Znajdują
się
w bezpośrednim
sąsiedztwie
Niemiec w kierunku północnym.
Prawie cały obszar lasu znajduje
się w obrębie Kozłowieckiego
Parku Krajobrazowego, który
został utworzony w 1990 roku.
Kozłowiecki
PK
zajmuje
powierzchnię 4 019 hektarów,
a jego otulina dodatkowo 9 000
hektarów. Park obejmuje fragment
Równiny Lubartowskiej.
Ponad 90% powierzchni parku
zajmują lasy, głównie bory
sosnowe i bory mieszane z dębem
szypułkowym.
W
niektórych
partiach duży udział ma dąb
bezszypułkowy. W celu ochrony
wiekowych
egzemplarzy
tego
Rezerwat Kozie Góry.
gatunku
utworzono
Wśród osobliwości botanicznych parku należy wymienić:
zimoziół północny, skrzyp zimowy, nasięźrzał pospolity, listerę
jajowatą, bluszcz pospolity, widłaka jałowcowa tego, turówkę
leśną, modrzewnicę zwyczajną. W otulinie parku znajduje się
jedno z nielicznych stanowisk chronionego wielosiłu błękitnego,
oraz można spotkać kilka gatunków storczyków. Osobliwością
faunistyczną jest duża populacja jelenia europejskiego i jego
mniejszego krewnego - daniela.
W obrębie parku wytyczono kilka ścieżek rowerowych
(zaznaczone na mapce na czerwono), oraz kilkunastokilometrową
ścieżkę dydaktyczną Kopanina.
Opracowanie: Sandra Kądziela
Foto Marek Gruda
Leśna edukacja
Dnia 10 października 2011 uczniowie klas pierwszych naszego
gimnazjum
poznawali
przyrodę
Kozłowieckiego
Parku
Krajobrazowego. O pracy leśnika i tajemnicach lasu opowiadał
pracownik Nadleśnictwa Lubartów – p. Krzysztof Maleszyk.
Uczniowie wykonywali zadania z kart pracy, korzystając z tablic
informacyjnych ścieżki edukacyjnej "Kopanina". Organizatorkami
wyjazdu były nauczycielki biologii w naszym gimnazjum, panie
T. Zembrzycka i J. Laskowska. Oto relacja uczestniczki wyjazdu:
W październiku miałam okazję uczestniczyć w „zielonej lekcji”, którą
prowadził pan leśniczy z Kopaniny. Po krótkiej pogadance, poszliśmy
na ścieżkę dydaktyczną „Kopanina”. Następnie wypełnialiśmy karty
pracy. Naszym zadaniem było zebranie różnych gatunków roślin
i dopasowanie ich do poszczególnych warstw lasu np. mech do runa
Foto Marek Gruda
leśnego. Dokonaliśmy również wnikliwej obserwacji roślin, zwierząt
i grzybów, żyjących na powierzchni. Oznaczaliśmy gatunki i określali warunki abiotyczne. Nasi opiekunowie nie zapomnieli
o ognisku (oczywiście w miejscu do tego przeznaczonym). Wycieczka bardzo mi się podobała, ponieważ były to zajęcia na
świeżym powietrzu i nie musieliśmy siedzieć w szkolnych ławkach. Dobrze, że w naszej okolicy możemy wędrować po lasach,
podziwiać bioróżnorodność i korzystać z bogactwa przyrody
Patrycja Kądziela kl. IB
Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień. - Miguel de Cervantes
4
KLEKS 2(46)/2012
__________________________________________________________________________________________
Po co w lesie inżynier ?
Pan mgr inż. LESZEK GAJUŚ - inżynier nadzoru
w Nadleśnictwie Lubartów. Absolwent Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 1988 roku
pracuje w Nadleśnictwie Lubartów. Zaczynał od
stanowiska stażysty, następnie był podleśniczym
w Lasach Kozłowieckich w leśnictwie Nasutów, oraz
przez dziewiętnaście lat leśniczym w leśnictwie Okolec.
Od dwóch lat pełni funkcję inżyniera nadzoru.
Prywatnie: żona Beata – nauczycielka, dwoje dzieci:
Bartek (uczeń naszego gimnazjum) i Ola (licealistka)
Czy mógłby nam pan powiedzieć, co należy do pana
obowiązków ?
Moje obowiązki są bardzo złożone i nie da się określić
jednym zdaniem, wręcz nie da się opisać na jednej stronie.
Decyzje dotyczące lasów nie są podejmowane jednoosobowo,
gdyż ich skutki będziemy obserwować przez kilkadziesiąt lat.
Podejmują je pracownicy nadleśnictwa, a inżynier nadzoru
czuwa nad ich celowością, legalnością i prawidłowym
wykonaniem. Decyzje te dotyczą gospodarki leśnej.
Na czym polega planowa gospodarka leśna ?
SYLWETKA
ona na lodzie oparcia, przewróciła się. Psy ją dopadły
i żywcem zaczęły zjadać. Wtedy, wraz z innym leśniczym,
odgoniliśmy psy, przynieśliśmy drabinę i przyciągnęliśmy
zwierzę do brzegu. Niestety, była tak okaleczona, że nie
przeżyła. To bardzo smutna historia. Na pewno będę
pamiętał też tę historię, gdy nad Lasami Kozłowieckimi
przeszedł huragan i w ciągu kilkunastu minut wyłamał 30 tys.
m3 drzew, kilkaset hektarów lasu. Są to wstrząsające chwile,
ponieważ człowiek jest bezradny wobec potęgi natury. Są też
momenty przyjemne, gdy z wielką satysfakcją oglądam te
fragmenty lasu, w których sadzeniu uczestniczyłem.
Z jakimi największymi problemami borykają się
pracownicy Nadleśnictwa Lubartów ?
Największym problemem dla nas jest to, co przynosi natura:
na przykład działanie silnych wiatrów. Drugim dużym
problemem to szkody czynione przez owady np. pędraki
chrabąszczy. Mimo, że ich nie widać, są w ziemi, czynią
ogromne spustoszenie. Z kolei w lasach, ze względu na
gospodarkę, która ma być jak najbardziej naturalna,
ograniczamy stosowanie środków chemicznych. Oprócz
problemów, które przynosi natura, mamy też do czynienia ze
szkodliwą działalnością człowieka. Las jest dla ludzi ,
chcemy żeby przyjeżdżali turyści, ale są pewne zasady,
których trzeba przestrzegać.
Dziękujemy za rozmowę
Każde nadleśnictwo swoją pracę opiera na planie
urządzania lasu. który sporządzamy na 10 lat. Określamy
w nim ile drewna będziemy mogli pozyskać w ciągu tych 10
lat, na jakiej powierzchni wytniemy drzewa, na jakiej
powierzchni je posadzimy, jakie to będą gatunki. W tym
planie zawarte są również elementy ochrony przyrody.
Rozmawiały: Sandra Kądziela, Daria Kostyła
Opracowanie: Sandra Kądziela
Jak wygląda Nadleśnictwo Lubartów na tle innych
nadleśnictw ?
Nadleśnictwo Lubartów jest średniej wielkości – ma
ok. 14 tys. hektarów powierzchni. Składa się ono z dwóch
kompleksów leśnych. Największy to Lasy Kozłowieckie,
pozostałe położone są w okolicy Firleja, Czemiernik,
Pałecznicy. Głównymi gatunkami drzew, które u nas
występują są sosna i dąb. Mamy tutaj wszystkie gatunki
zwierzyny płowej: łoś, jeleń, daniel, sarna. Mamy też dużo
dzików, oraz zwierzynę drobną: zająca.
Jakie było pana najciekawsze przeżycie w lesie ?
Miałem kilka historii, które na pewno długo będę pamiętał.
Było to na wiosnę, w Starym Tartaku. Rozpuszczał już się
lód. Zauważyłem, że dzikie psy wpędziły tam łanię. Nie miała
Foto Daria Kostyła
5
22.04.2012 Lasy Kozłowieckie,
okolice Nowego Stawu
Foto Michalina Bijak
21.04.2012 Lasy Kozłowieckie,
okolice wsi Zalesie
Foto Sandra Kądziela
Człowieku !!! Myślenie nie boli !!!
Ale las zraniony przez wiatr płacze martwymi liśćmi - James Clavell
KLEKS 2(46)/2012
REPORTAŻ___________________________________________________________________________________________
Leśny przepis na życie
aństwo Dorota i Roman Mordarscy przyjmują nas
w kwaterze myśliwskiej Stary Tartak. Oboje są
pracownikami Nadleśnictwa Lubartów, ale pochodzą
z Pomorza. Mieszkają tu od 1987 roku. Mają troje dorosłych
już dzieci (Ola, Wojtek i Mikołaj) i psa Krzaczka.
P
Historia leśniczówki
eśniczówka i okoliczne lasy wchodziły w skład ordynacji
Zamoyskich. Przypisana była do pałacu w Kozłówce.
Mieszkał tu nadleśniczy, który nadzorował prace gajowych
i innych pracowników leśnych. W tej okolicy kwitło życie,
mieszkało tu 14 rodzin (pracownicy leśni, obsługa tartaku)
był nieduży sklepik Obecna leśniczówka pełniła również
funkcję domu myśliwskiego. Hrabia przyjeżdżał tu na
polowanie, prowadził gospodarkę leśną i łowiecką. Kiedyś
znajdował się tu tartak, który bardzo dobrze prosperował.
Pracował aż do 1944 roku. Później dobra rodu Zamoyskich
przeszły na własność państwa.
L
II wojna światowa
rzez całą wojnę tartakiem zawiadywali Niemcy.
Nieopodal leśniczówki znajduje się pomnik poświęcony
partyzantom, którzy zginęli w potyczce z Niemcami. Są
również ślady stacjonowania wojsk radzieckich (pozostały
tzw. ziemianki). Przez Lasy Kozłowieckie wiodła tzw. droga
płaczu. Właśnie tędy Niemcy pędzili Żydów z Kamionki
i Ostrowa na Majdanek. Jeszcze do niedawna w lasach
w okolicach Kozłówki można było odnaleźć przedmioty,
należące do tych ludzi.
P
Foto Marek Gruda
Pani Dorota na co dzień zajmuje się utrzymaniem
i prowadzeniem leśniczówki (przyjeżdżają tu myśliwi na
polowania, a także turyści). Gośćmi pani leśniczyny byli
m.in. Adam Zamoyski (ostatni właściciel Kozłówki), Michał
Sapieha, Bronisław Komorowski, czy Bogusław Linda. Na
pytanie: „Czy łatwo być żoną leśniczego” pani Mordarska
odpowiada: Jak byłam młodą mężatką i mamą małych dzieci
było mi bardzo trudno. Męża cały dzień nie było w domu, a to
wyjazdy, a to polowania. Teraz jest już inaczej. Lubię
zajmować się leśniczówką, pracować w ogrodzie,
przyjmować gości. Nigdy nie zamieniłabym życia
w leśniczówce, na życie w mieście.
Pan Roman Mordarski jest leśniczym. Co zadecydowało
o tym, że związał pan swoje życie z lasem? – pytamy.
Wychowałem się pod lasem, mieszkałem pod lasem, mój
dziadek pracował w lesie. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
pochodzę z terenów, gdzie lasów jest pod dostatkiem odpowiada nasz rozmówca.
Gospodarze Starego Tartaku chętnie
informacji, które prezentujemy poniżej.
udzielają
nam
Zwierzęta łowne żyjące w Lasach Kozłowieckich:
 łosie (ok. 10 sztuk)
 jelenie (ok. 200 sztuk)
 daniele (ponad 100 sztuk)

sarny około (400-500 sztuk)
 dziki, lisy, jenoty, borsuki, bażanty, kuropatwy,
zające .
M
Myślistwo
yślistwo to pasja pana Romana. Gdy pytamy
o polowania mówi:
Polowanie to ostatnia rzecz, która mieści się w słowie
„myślistwo”. Żeby móc strzelać to trzeba mieć do czego,
a żeby mieć do czego, to trzeba to wyhodować. Całe działanie
myśliwych polega na tym, żeby tej zwierzynie pomagać i ją
hodować. Gdyby nie myśliwi, których czasem niezbyt
pochlebnie się określa, jako zabójcy, mordercy i zabijaki, to
śmiem twierdzić, że paru gatunków zwierząt w Polsce już by
nie było, a jeśli by były to w śladowych ilościach. Polowanie
to ostatni etap, wcześniej jest dużo zabiegów typu
dokarmianie, walka z drapieżnikami, które zagrażają
zwierzynie, a na samym końcu dopiero jest strzelanie.
Na zakończenie pytamy o przepis na leśne życie. Trzeba po
prostu lubić to, co się robi – słyszymy w odpowiedzi.
Z gospodarzami leśniczówki Stary Tartak rozmawiały:
M. Bijak, S. Kądziela, D. Kostyła
Opracowanie: Michalina Bijak
Foto Marek Gruda
Darz bór – tradycyjne powitanie leśników i myśliwych,
którzy witają się, żegnają się lub życzą sobie powodzenia
na polowaniu: "niech cię bór obdarza, niech przynosi ci
dary
Drzewo nie smagane wichrem rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. - Seneka Młodszy
6
KLEKS 2(46)/2012
____________________________________________________________________________________________
Leśne opowieści
HISTORIA
Lasy otaczające naszą miejscowość, były świadkami wielu historycznych
wydarzeń. Oto niektóre z nich:
1410 rok - Legenda głosi, że nazwa miejscowości Niemce pochodzi z
1410 r., gdy Władysław Jagiełło osiedlił tu część jeńców spod Grunwaldu.
Pracowali oni w lasach w okolicach dzisiejszej wsi Niemce. Jeńcy
wytapiali smołę oraz obrabiali drewno dla potrzeb Lublina. Z biegiem lat
część jeńców "wykupiła się", a inni pozostali wśród miejscowej ludności.
Wyróżniano ich jako Niemce, Niemcy - stąd nazwa osady.
25 września 1863 rok - Wieś Nowy Staw ( gmina Niemce) otaczają Lasy
Kozłowieckie. Były one świadkiem wydarzeń z powstania styczniowego.
Dnia 25 września 1863 roku oddział powstańczy zatrzymał się nieopodal
rzeki Ciemięgi . Odpoczynek przerwano na widok zbliżających się
oddziałów carskiej piechoty i kozaków. Doszło do leśnej potyczki.
Ostatecznie powstańcy wycofali się. W walce zginęło 13 członków
oddziału powstańczego, 11 było rannych. Po tych wydarzeniach pozostał
dziś jedynie cmentarz na skraju lasu.
Mogiła powstańców styczniowych w Nowym Stawie
Foto Agnieszka Boguta
W okresie od 1940 do 1943 r. w lasach nieopodal naszej miejscowości,
Niemcy dokonali kilku masowych egzekucji. Rozstrzelali kilkuset
Polaków i Żydów przywiezionych z Lublina (była to likwidacja szpitala
żydowskiego przy ul. Lubartowskiej.), a wśród nich jeńców armii polskiej
z 1939 r. Przy drodze Niemce – Lubartów znajduje się pomnik,
upamiętniający te wydarzenia.
18 marca 1943 rok – okolice leśniczówki Stary Tartak – żołnierze BCh
zginęli w walce z niemiecką załogą tartaku. Dziś w tym miejscu jest
pamiątkowa tablica.
Źródła:
1. Witalis Grochowski „Kronika. Gmina Niemce w czasach II Wojny Światowej”
2. Józef Stachura „Kronika wsi Niemce”
Tablica pamiątkowa w Starym Tartaku i autorki
projektu (Daria, Michalina i Sandra)
Foto Marek Gruda
Opracowanie: Michalina Bijak
Nieopodal wsi Niemce, w lesie, znajdowały się składy amunicji. W październiku 1944 nastąpił wielki wybuch. O tym
wydarzeniu opowiada naoczny świadek p. Ryszard Choina (l.79) mieszkaniec Woli Niemieckiej.
Ludzie mówili, że pod wagon z amunicją ktoś podłożył minę. Widziałem, że ten wagon leciał wysoko do góry. Rozerwał się
w powietrzu. Poszła wielka fala ognia. Ja wtedy szedłem sobie na ukos przez pola To mnie rzuciło na ziemię, leżałem parę
minut zanim wstałem i się wróciłem, przyleciałem do domu. Tu w domu zobaczyłem, że okno od wschodu było zapchane
poduszką, bo całe wyleciało. Ze wsi, z Niemiec, to została połowa. Las był wycięty koło tego składu amunicji. Drzewo, kto
stamtąd przywiózł, to piłą nie można było rżnąć, bo było nabite odłamkami. Ale zaginęło dużo ludzi. Tymi odłamkami wybiło
ich. Straszne to było. Do nas, przez pola, uciekały konie, pokrwawione, z kawałkiem wozu. Przód tylko wozu był. Przeleciały
koło naszego podwórza, za nimi niedługo jechał cały wóz
i na tym wozie była cała sterta pokrwawionych rannych.
Była kobieta, całą twarz miała zalaną krwią, a na rękach
trzymała dziecko, dziewczynkę. Ta kobieta zeskoczyła
z tego wozu i wbiegła z tym dzieckiem do nas do domu. I to
dziecko zostawiła. Tata wziął ją na wóz i pojechali do
szpitala do Lublina. Ani ojciec, ani matka, ani nikt z nas tu
nie wiedział, co to za kobieta, bo nie można ją było poznać,
bo była cała zakrwawiona. Powiedziała tylko: „Zostawiam
dziecko”, rzuciła to dziecko. Ta dziewczynka wiedziała, jak
ma na imię. Zrobiła jej babka takie posłanie przy piecu.
Była ona u nas tak ze dwa tygodnie, ale nikt jej nie szukał.
W końcu babka poszła do księdza i powiedziała, skąd się
ona u nas wzięła. I ksiądz ogłosił to z ambony. Po tym
ogłoszeniu przyjechało dwoje ludzi – to była ich wnuczka.
I zabrali dopiero to dziecko. Z tego, co słyszałem, to nawet
Rosjanie mówili, że tam ktoś podłożył bombę. A czy to
autorki projektu: Daria, Sandra i Michalina
prawda? Czy to może było niechcący uderzone w coś, czy
Foto Marek Gruda
coś innego, to nie wiadomo. W każdym razie był wybuch.
7
Nie czas żałować róż, gdy lasy płoną. - Juliusz Słowacki
KLEKS 2(46)/2012
TO i OWO___________________________________________________________________________________________
Nie było nas, był las,
nie będzie nas, będzie las
Dekalog świętego Franciszka
1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między
braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród;
rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę
i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie
pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma
przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku:
aby życie napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są
prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego
obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga
Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego
życie nie zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz
posiada swoja wartość.
Nauka nie poszła w las –
nauka nie poszła na marne
Rys. Justyna Dymek kl. IIIA
Las rąk – mnóstwo rąk
Rys. Justyna Dymek kl. IIIA
Głuchy jak pień –
zupełnie głuchy
Rys. Natalia Brzozowska kl. IIC
Opracowanie:
Michalina Bijak
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaardzo trudna
KRZYŻÓWKA
1
1. Sierść żubra
2. Ponowne wprowadzenie gatunku roślin lub zwierząt
2
w miejsce gdzie wcześniej został skutecznie wytępiony
3. Specjalistyczny ciągnik służący do prowadzenia zrywki
drewna
4. Scyzoryk z zakrzywionym ostrzem, używany przez
leśników do znakowania drzew
5. Miejsce nad rzeką, kanałem lub jeziorem służące do
składowania i przygotowywania drewna do spławu
6. Zabieg pielęgnacyjny w drzewostanach, wycinanie
najsłabszych drzew w celu poprawienia warunków
wzrostu pozostałym
7. Cienkie drewno(gałęzie)
8. Opisowa część planu urządzenia lasu
9. Stado wilków lub dzików
10. Małe drzewka(do kolan), które wyrosły z nasion
okolicznych drzew
11. Inaczej poroże
12. Pień o prostym przebiegu od podstawy aż do wierzchołka
13. Stado saren
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
KLEKS LEŚNY NR2(46)/2012
PISMO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ZIEMI LUBELSKIEJ W NIEMCACH
Redakcja: Michalina Bijak, Sandra Kądziela, Daria Kostyła kl. II D
Opiekun: Agnieszka Boguta,
Współpraca: Marek Gruda
Nakład: 20 egz.
Adres redakcji: Zespół Szkół w Niemcach, ul. Szkolna 23, 21-025 Niemce
Odpowiedzi do krzyżówki: 1-Kądziel, 2-Restytucja, 3-Skidder, 4-Ryszpak, 5-Binduga, 6-Trzebież, 7-Drobnica, 8-Elaborat, 9-Wataha, 10-Nalot, 11-Łopaty, 12-Strzała, 13-Rudel
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty