luty 2013 - Gmina Mszana

Transkrypt

luty 2013 - Gmina Mszana
www.mszana.ug.gov.pl Rok XIX Numer 2 Luty 2013
Aż pierze leciało...
60 mieszkanek Mszany przez kilka godzin
szkubało pierze z gęsi, śpiewało i dobrze się
bawiło, wspominając przy okazji, jak to dawniej
na szkubaczkach było... STR. 9
Wszyscy ciągną
do Mszany
Wyglądali pięknie
i zaśpiewali pięknie
Ferie w gminie
w opiniach dzieci
Zostawiły chłopów
w domu i balowały
Pod hasłem "Wszyscy ciągną do
Mszany" organizowane będą
działania promocyjne naszych
terenów pod usługi i działalność
gospodarczą, działek
budowlanych oraz całej gminy
jako dobrego miejsca do życia
i wypoczynku. Początkiem
kampanii jest umowa na
dzierżawę działek na Szybach
Zachodnich... STR. 4 i 6
W naszej gminie aż roi się od
w o k a l n y c h t a l e n t ó w, k t ó r e
najwyraźniej tylko czekały na
okazję, by się ujawnić. Odkąd przy
ośrodkach kultury w Mszanie
i Połomi powstały zespoły wokalne,
osoby te mają gdzie realizować
swoje pasje. A próbkę ich talentu
można było usłyszeć podczas
K o n c e r t u Wa l e n t y n k o w e g o
w Połomi... STR. 8
Podczas tegorocznej zimowej
przerwy w nauce dzieci
i młodzież się nie nudziły. Ośrodki
kultury i sportu organizowały
kuligi, grillowanie na świeżym
powietrzu, wyjazdy na basen
i lodowisko. A kto nie chciał
wyjeżdżać, mógł wziąć udział
w wielu zabawach plastycznych
i muzycznych na terenie
placówek... STR. 12
Po raz trzeci Koło Gospodyń
Wiejskich w Gogołowej
zorganizowało Babski Comber.
W zabawie, która odbyła się
2 lutego, uczestniczyły nie tylko
mieszkanki gminy Mszana, były
także panie ze Świerklan czy
Jastrzębia Zdroju.
W sumie w gogołowskim
babskim combrze wzięło udział
blisko 30 kobiet... STR. 15
fotomigawki
NASZE TALENTY
Jej pasje to malarstwo i... miłość do męża
Maluje odkąd pamięta,
z zachwytu i zaciekawienia
światem, choć tworzenie obrazu
porównuje czasem do choroby
wirusowej - to proces
przewlekły i często
z nawrotami. Oprócz malarstwa
jej wielką pasją jest ... miłość do
męża. I czterech kotów, które
pewnie by zginęły, gdyby ich nie
przygarnęła.
***
Justynę Taszkę-Michalską,
drobną, uśmiechniętą,
z charakterystyczną fryzurą
z kolorowych dredów, zna i lubi
niemal każdy uczeń mszańskiej
i połomskiej szkoły. W obu
placówkach pani Justyna uczy
plastyki, prowadzi również
dodatkowe zajęcia w ramach
kółka artystycznego. Od
września ubiegłego roku uczy
także malarstwa i rysunku
w istniejącym od dwóch lat
Liceum Plastycznym przy II LO
im. Ks. Prof. Józefa Tischnera
w Wodzisławiu Śląskim.
1 lutego w wodzisławskim
muzeum odbyło się otwarcie jej
pierwszej w tym mieście
indywidualnej wystawy
malarstwa olejnego pt.
"Dialogos". Składają się na nią
prace z dwóch cykli: "Człowiek
i miasto" oraz "Człowiek
i wnętrze".
***
Prace powstały w latach 2008 2012. Natchnieniem do
pierwszego cyklu były odbicia
Wspólnym mianownikiem dla tego
wydarzenia, wbrew słusznym
słowom Delacroix, który nazwał
malarstwo „sztuką milczenia”,
okazał się Dialogos . Zdawałoby się,
że tytułując wystawę w ten sposób
popełnia się błąd. Nic bardziej
jednak mylnego- dialektyka procesu
twórczego w sposób oczywisty
wpisana jest w akt twórczy.
Pierwszą płaszczyzną na której
każdy tworzący realizuje dialog jest
intymna rozmowa z podobraziem.
„Artysta jest źródłem dzieła, dzieło
jest źródłem artysty”. To już
implikuje wiele: cały trud
poszukiwania lub odkrywania tego,
co w płótnie „zaklęte”, cały ruch
myśli, niepewną jasność, labirynt
poszukiwań. Jak Tezeuszowi nić
Ariadny pomogła przezwyciężyć
labirynt, tak ludzkości sztuka nie
pozwala „cofnąć się
w barbarzyństwo” - powtarzając za
Herbertem Readem.
Z przedmowy autorki do katalogu
Justyna Taszka-Michalska tuż przed oficjalnym otwarciem swojej wystawy
ludzi w szybach centrów
handlowych, które jak na ironię
nazywamy galeriami, a przecież
one nie mają z prawdziwą galerią
nic wspólnego. Te obrazy to
moje "refleksje nad refleksami" śmieje się autorka. - Nie lubi
pani galerii handlowych? pytamy. - Czasami boli mnie tam
głowa. Dlatego coraz częściej
przekonuję się do zakupów
przez internet. To wpływ moich
uczniów - mówi TaszkaMichalska.
Zajęcia z młodymi ludźmi
uwielbia. - Bardzo lubię
pracować z małymi dziećmi,
kocham ich intuicyjne podejście
do sztuki, świeże pomysły.
U młodzieży cenię
sprecyzowanie własnego stylu i
coraz większą dojrzałość
artystyczną - mówi.
Nad jednym obrazem pracuje
wiele miesięcy. Poprawia,
domalowuje, zmienia
koncepcję. - Czasem jakiś obraz
pokazuję na wystawie, a potem
jeszcze do niego wracam. Mój
proces twórczy to proces
przewlekły - śmieje się.
***
31-letnia malarka urodziła się
w Raciborzu. Obecnie mieszka
w Wodzisławiu Śląskim. Jest
absolwentką Liceum
Plastycznego w Bielsku-Białej,
dyplom artystyczny obroniła
z wyróżnieniem w 2005 roku
w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Raciborzu.
W 2010 r. celująco obroniła
p r a c ę d y p l o m o w ą . Ty t u ł
magistra sztuki uzyskała na
Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. Jej prace
znajdują się w zbiorach
prywatnych w Polsce,
Niemczech, Anglii, Holandii.
Ma na koncie wystawy zbiorowe
i indywidualne, ale najbardziej
ekscytuje ją ta, która dopiero ma
się odbyć w lipcu tego roku na
starówce w czeskiej Pradze.
- Zwiedzając w zeszłym roku
Pragę odwiedziłam galerię “U
Kunštátů" i zostałam zaproszona
do pokazania swoich prac. To
bez wątpienia duże wyróżnienie
- cieszy się Michalska.
Wernisaż wystawy "Dialogos"
w wodzisławskim muzeum
odbył się 1 lutego. Obok
obrazów Justyny TaszkiMichalskiej, można też było
obejrzeć prace jej
podopiecznych - uczniów I klasy
Liceum Plastycznego
w Wodzisławiu. W wernisażu
wzięło udział kilkudziesięciu
gości: znajomych artystki oraz
uczniów i ich rodzin, duża grupa
nauczycieli z Zespołu Szkół
w Mszanie i Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Połomi.
Całości dopełnił kameralny mini
koncert muzyczny. (mk)
Obraz z cyklu “Człowiek i wnętrze”
Na wernisażu obecnych było kilkudziesięciu gości, znajomych, przyjaciół, kolegów z pracy i uczniów malarki
W
WSPOMNIENIE
WIEŚCI Z SOŁECTW
14 marca w Połomi przy krytej pływalni na ulicy Szkolnej 17 a zaparkuje mammobus, w którym można
będzie poddać się bezpłatnemu prześwietleniu piersi. Zapraszane są panie
w wieku od 50 do 69 lat. Mammografię finansuje NFZ. Rezerwacja pod numerami tel.: 58/ 666 2 444, 801
080 007 lub na stronie interentowej: www.rejestracja.fado.pl. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 15.00. Panie są proszone
o zabranie ze sobą dowodu osobistego i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych (jeśli
posiadają). To kolejna akcja
bezpłatnych badań
mammograficznych w naszej
gminie. Poprzednia odbyła się
we wrześniu ubiegłego roku
w Mszanie. (mk)
22-latek z Mszany został
oszukany na popularnym
portalu aukcyjnym. Chciał
kupić pochodzące ze
Szwajcarii audi 4. Za pośrednictwem portalu przelał
1500 zaliczki na wskazane konto internetowe
i czekał na potwierdzenie wysłania samochodu.
Niestety, nie doczekał się ani zamówionego audi, ani
zwrotu zaliczki. Sprawą oszustwa zajęła się
wodzisławska policja.
W czwartek,
7 marca w świetlicy
Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji
przy ul. Wiejskiej
odbędą się kolejne
zajęcia grupy
twórczej “Magiczne
p a l u s z k i ” .
Spotkanie organizuje Irena Liśnikowska.
Zapraszane są wszystkie panie, które lubią
robótki ręczne i prace plastyczne.
Zjazd księżniczek i Spidermanów czyli...
karnawałowy bal przedszkolaka
1 lutego przedszkolaki
z Mszany bawiły się na
karnawałowym Balu
Przebierańców. Dla dzieci
z najmłodszych grup była to
pierwsza taka zabawa w życiu.
W sali Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji zaroiło się
od postaci z bajek i filmów.
- Sala zapełniona była piratami,
kowbojami, księżniczkami,
super bohaterami i innymi
kolorowymi postaciami - mówi
dyrektor przedszkola, Beata
Tomanek.
Zabawy dzieci inicjował
Wodzirej i wychowawczynie,
a przyglądali im się rodzice lub
dziadkowie. - Wszystko co
dobre, szybko się kończy, więc
po balu trzeba było zdjąć
niecodzienne przebranie
i wracać do domu, ale na
pamiątkę pozostają zdjęcia,
a także miłe wspomnienia d o d a j e B e a t a To m a n e k .
A kolejny bal już za rok! (mk)
Ostatnie pożegnanie
śp. senatora
Antoniego Motyczki
31 stycznia na cmentarzu
w Czyżowicach odbył się
pogrzeb zmarłego 24 stycznia
senatora prof. Antoniego
Motyczki. Pogrzeb miał
państwowy charakter, przy
trumnie wystawiona została
w a r t a h o n o r o w a Wo j s k a
Polskiego, a po złożeniu ciała do
grobu żołnierze oddali salwę
honorową.
W uroczystości wzięli udział
m.in. marszałek Senatu Bogdan
Borusewicz, obecni byli
również samorządowcy z całego
regionu. Gminę Mszana
reprezentowali: wójt Mirosław
Szymanek, przewodniczący
Rady Gminy Tadeusz Wroński,
dyrektor GOKiR Rafał
Jabłoński i radny Alojzy Wita.
- Śmierć senatora Motyczki jest
wielką stratą dla całej Polski,
a dla naszego regionu
w szczególności. Jako radny
powiatowy miałem okazję bliżej
Go poznać, współpracując na
rzecz rozwoju powiatu. Zawsze
cechował Go pełen
profesjonalizm i kompetencja,
a jednocześnie był człowiekiem
życzliwym, o wielkim sercu,
znającym problemy zwykłych
ludzi - wspomina zmarłego wójt
Mirosław Szymanek. - Gdyby
nie starania senatora Motyczki
prawdopodobnie autostrada A1,
z którą wiążemy nadzieje na
rozwój, nie biegłaby przez nasze
gminy - dodaje. (mk)
Nowi nauczyciele
dyplomowani
Przebrania były obowiązkowe zarówno dla dzieci, jak i wychowawczyń
Elegancją zachwycali i panowie...
... i młode damy
Troje nauczycieli z gminy
Mszana uzyskało ostatnio
stopień nauczyciela
dyplomowanego. Są to:
K a t a r z y n a Wi n s ł a w s k a ,
pedagog w Zespole Szkół
w Mszanie, Ewa Pasich,
nauczyciel matematyki w tej
samej placówce oraz Jagna
Adamek, pedagog w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Połomi.
Uroczystość wręczenia
nominacji nauczycielom
z całego regionu odbyła się
7 lutego w Rybniku. (mk)
-3-
Z ŻYCIA GMINY
Wszyscy ciągną do Mszany - jest nowy inwestor
na Szybach Zachodnich
Ściąganie kolejnych
inwestorów i reklamowanie
walorów mieszkaniowych
gminy Mszana to cele nowej
kampanii promocyjnej, którą
w tym roku rozpoczyna urząd.
Pod hasłem "Wszyscy ciągną
do Mszany" organizowane będą
działania promocyjne zarówno
naszych terenów pod usługi
i działalność gospodarczą, jak
i działek mieszkaniowych oraz
całej gminy jako dobrego
miejsca do życia i wypoczynku.
Dobrym początkiem kampanii
jest sfinalizowanie umowy
z nowym dzierżawcą działek na
tak zwanych Szybach
Zachodnich w Mszanie.
Z dniem 1 lutego wójt gminy
Mszana Mirosław Szymanek
i prezes zarządu Rybnickiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa
Drogowego S.A. Kazimierz
Cebulak podpisali umowę na
dzierżawę ponad hektara terenu
w naszej strefie gospodarczej.
Umowa na dzierżawę działek została podpisana na dwa lata
Nowy inwestor będzie tu
prowadził podobną działalność,
jak wcześniej firma Alpine, która
też dzierżawiła działki na
Szybach Zachodnich. Ma tu
powstać wytwórnia mas
bitumicznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą.
Profil działalności jest zgodny
z obowiązującym planem
zagospodarowania
przestrzennego. Umowę
dzierżawy z RPBD podpisano na
dwa lata. Rocznie do budżetu
gminy z tego tytułu wpłynie
blisko 100 tys. złotych.
Szyby Zachodnie to teren strefy
gospodarczej, do której gmina
chce przyciągnąć jak najwięcej
inwestorów. Pod działalność
gospodarczą jest tam
przeznaczone ponad
3 ha gruntu. - Sfinalizowanie
rozmów z przedsiębiorcą,
trwających od stycznia, to dobry
początek nowej kampanii
promocyjnej. Mam nadzieję, że
jeszcze w tym roku będziemy się
cieszyć z kolejnych korzystnych
dla gminy przedsięwzięć.
Trwają przecież rozmowy
z inwestorem z Niemiec, który
w Połomi chce wybudować dom
spokojnej starości. Prowadzimy
także rozmowy z innymi
zainteresowanymi
prowadzeniem działalności
w naszej gminie. Chcemy
tworzyć dobry klimat dla
inwestorów i mieszkańców,
żeby faktycznie "wszyscy
ciągnęli do Mszany" - mówi
wójt Mirosław Szymanek.
W kampanię wpisana jest także
promocja gminnych terenów
przeznaczonych pod
budownictwo jednorodzinne. Chcemy, aby do Mszany
ciągnęło coraz więcej nowych
mieszkańców - mówi wójt. (mk)
O sprzedaży działek budow. czyt. str. 6.
Zakończyły się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych
W lutym odbyły się zebrania
sprawozdawcze wszystkich
Ochotniczych Straży Pożarnych
w naszej gminie.
OSP Połomia - 17 lutego
Na zebraniu obecnych było 25
członków czynnych i dwóch
honorowych: Józef Krótki oraz
Rufin Ośliźlok i 15 członków
MDP. Wśród gości byli m.in.:
członek zarządu powiatowego
OSP Mirosław Winkler, prezes
zarządu gminnego OSP Marek
Liśnikowski, poseł Krzysztof
Gadowski, wójt, a zarazem
wiceprezes zarządu gminnego
OSP, Mirosław Szymanek,
wicewójt Błażej Tatarczyk,
przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wroński, pełnomocnik
ds. ochrony i zarządzania
kryzysowego Władysław
Bielasiński, sołtys Połomi
Magdalena Herman oraz radni
Maria Trojan i Alojzy Wita.
Zarządowi udzielono
absolutorium za 2012r. Potem
rozmawiano o budynku nowo
-4-
budowanej remizy. - Podjęliśmy
uchwałę, by poczynić starania o
pozyskanie środków
finansowych na uroczystości
związane z otwarciem budynku
nowej remizy. Druga uchwała
dotyczyła włączenia w poczet
członków honorowych druha
Antoniego Poloka - mówi prezes
OSP Połomia Czesław Rduch.
Prezes dziękuje za pomoc
w przygotowaniu zebrania
koleżankom: Mirosławie
Piechaczek, Bernadecie Paweli,
Bożenie Salamon, Sylwii
Dembek i Patrycji Dembek.
OSP Mszana - 10 lutego
W spotkaniu wzięło udział
16 strażaków i zaproszeni goście:
wójt i jego zastępca, prezes
zarządu gminnego Marek
Liśnikowski i komendant
gminny Henryk Rduch. Strażacy
podjęli uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium
zarządowi za 2012 rok,
zaakceptowali też plan działań na
rok bieżący.
Spotkanie w Połomi. Wójt Mirosław Szymanek mówi o budowie remizy
Głównym tematem dyskusji
była planowana na ten rok
termomodernizacja budynku
remizy strażackiej wraz
z dobudową ogólnodostępnych
toalet, które mają służyć
użytkownikom przyszłego
Parku Sołeckiego. Temat
zreferowała kierownik
Aleksandra Tkocz. - Projekt
odnowionego budynku bardzo
nam się podoba. Remont
w remizie jest konieczny, to
nasze miejsce spotkań. A toalety
będą służyć wszystkim
mieszkańcom - mówi Janusz
Bura, prezes OSP Mszana.
OSP Gogołowa - 10 lutego
Na zebraniu obecnych było 21
c z ł o n k ó w, w ł a d z e g m i n y
i komendant gminny Henryk
Rduch. Zarząd gogołowskiej
straży dostał absolutorium za
miniony rok, po czym
rozpoczęła się dyskusja nad
przyszłością budynku remizy.
W planach jest jej nadbudowa
i rozbudowa. Gogołowskim
strażakom przybyło też rąk do
pracy. - Podczas zebrania
w poczet OSP wstąpiło dwóch
nowych członków - mówi
Marek Liśnikowski z OSP
Gogołowa. (mk)
Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy do 30 kwietnia. Mieszkańcy we własnym zakresie
muszą też wypowiedzieć umowę z firmą dotychczas odbierającą śmieci
Trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty za śmieci
S z a n o w n i M i e s z k a ń c y,
w związku z wejściem w życie
od dnia 1 lipca 2013r. nowego
systemu gospodarki odpadami
na terenie naszej Gminy
i n f o r m u j e m y, ż e w r a z
z decyzjami podatkowymi na
rok 2013 otrzymaliście lub
otrzymacie do wypełnienia
deklaracje o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które należy
złożyć do dnia 30 kwietnia
2013r. w tutejszym Urzędzie
Gminy.
W przypadku niezłożenia
deklaracji lub w przypadku
uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych
w deklaracji Wójt określi,
w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość
odpadów komunalnych
p o w s t a j ą c y c h n a
nieruchomościach o podobnym
charakterze.
Opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od
właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują
m i e s z k a ń c y, u s t a l o n o
w wysokości:
- 8 zł od osoby miesięcznie:
w przypadku deklarowania
zbiórki odpadów komunalnych
na danej nieruchomości
w sposób selektywny,
- 15 zł od osoby miesięcznie:
w przypadku deklarowania
zbiórki odpadów komunalnych
w sposób nieselektywny.
Za gospodarstwa domowe
prowadzące selektywną zbiórkę
odpadów uznawane będą te,
z których rocznie zebrane
zostaną minimum 4 worki
odpadów segregowanych na
osobę zamieszkującą daną
nieruchomość (w przypadku
rodziny czteroosobowej - 16
worków rocznie).
Ustala się termin wpłaty
pierwszej opłaty do dnia 15
lipca 2013r. na rachunek
bankowy Urzędu Gminy.
Kolejne opłaty trzeba będzie
uiścić co miesiąc, być może
zostanie wprowadzona także
opcja kwartalna.
Informujemy ponadto, że
k a ż d y w ł a ś c i c i e l
nieruchomości, na której
z a m i e s z k u j ą m i e s z k a ń c y,
obowiązany jest we własnym
zakresie wypowiedzieć
dotychczasową umowę na
odbiór odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych
będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel
nieruchomości jest zobowiązany
złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmiany. Opłatę
w zmienionej wysokości uiszcza
się za miesiąc, w którym
nastąpiła zmiana.
W przypadku wątpliwości
związanych z wypełnieniem
otrzymanych deklaracji
informacji można uzyskać
telefonicznie pod nr 47 597 48
lub 47 597 59, bądź też osobiście
w Referacie Gospodarki
Komunalnej i Funduszy
Zewnętrznych (pok. nr 24)
w godzinach pracy urzędu.
Informacje o nowych zasadach
gospodarki odpadami także na
stronie: www.mszana.ug.gov.pl
reklama
FHU INSTALACJE
I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
WYKONUJE :
PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE:
WODNE
KANALIZACYJNE
ELEKTRYCZNE
ODWODNIENIA, DRENAŻE
INSTALACJE WEWNĘTRZNE:
ELEKTRYCZNE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WODNE I KANALIZACYJNE
CENTRALNEGO ODKURZACZA
SYSTEMY ALARMOWE I MONITORINGU
USŁUGI MINIKOPARKĄ
GRZEGORZ SKOWRON
MSZANA ul. Mickiewicza 35
www.fhuinstalacje.republika.pl
e-mail: [email protected]
Ureguluj stan prawny nieruchomości
W związku z wejściem w życie
nowych przepisów w zakresie
gospodarki śmieciowej
mieszkańcy, którzy mają
nieuregulowaną sytuację
prawną swoich domów, powinni
to jak najszybciej zrobić.
Pamiętajmy, że każdy nowo
wybudowany dom powinien
mieć protokół odbioru
technicznego wydany przez
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i nadany
numer porządkowy, a jego
mieszkańcy powinni się
zameldować pod nowym
adresem.
W przypadku ujawnienia
nieprawidłowości podczas
kontroli (a takie mogą być
przeprowadzane w związku
z nową ustawą śmieciową)
właścicielowi posesji grozi
wysoka kara finansowa. (mk)
W drugiej połowie marca odbędzie się
bezpłatna zbiórka elektrośmieci
W marcu na terenie gminy
zostanie przeprowadzona
bezpłatna zbiórka elektrośmieci.
Można będzie oddać zużyty lub
zepsuty sprzęt komputerowy,
RTV, AGD, akumulatory,
monitory, telewizory. Sprzęt
należy wystawić przed posesję
do godziny 8.00.
W Mszanie elektrośmieci będą
odbierane w poniedziałek
25 marca, w Połomi we wtorek
26 marca, a w Gogołowej
w środę, 27 marca.
Akcja organizowana jest przez
Przedsiębiorstwo TechnicznoHandlowe TECHNIKA Sp.
z o.o. z siedzibą w Gliwicach
przy współpracy Urzędu Gminy
Mszana. W razie potrzeby
można dzwonić pod nr tel. 519
572 371. Każdy, kto odda
elektrośmieci może liczyć na
upominek, eko-torbę. (mk)
-5-
KRÓTKO
Z ŻYCIA GMINY
4 marca odbędzie się sesja
zwyczajna Rady Gminy. Początek
zebrania o godzinie 14.00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy Mszana.
***
Od 4 do 15 marca będzie pobierana
I rata podatku gruntowego.
W Mszanie sołtys dyżurować
będzie w Urzędzie Gminy.
W Połomi sołtys czeka
w dniach 4-5 marca i 11-15 marca
w starej szkole od 8.00 do 15.15,
a w Gogołowej w świetlicy
GOKiR 9 marca od 8.00 do 10.00
oraz 11-15 marca od 8.00-12.00.
***
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszanie informuje,
że z dniem 1 stycznia 2013 r.
nastąpiła zmiana przepisów
ustawy o świadczeniach
rodzinnych w zakresie prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego.
Osoby, które nabyły prawo do tego
świadczenia do 31 grudnia 2012
i są nadal uprawnione do tego
świadczenia na podstawie
dotychczasowych przepisów,
zachowują do niego prawo do dnia
30 czerwca 2013 r. Z dniem 1 lipca
2013 r. wszystkie decyzje
przyznające prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego wydane na
podstawie przepisów
dotychczasowych wygasają
z mocy prawa. Ustawa przewiduje
dwa rodzaje świadczeń:
świadczenie pielęgnacyjne oraz
specjalny zasiłek opiekuńczy.
Druki wniosków oraz
zaświadczeń i oświadczeń
dostępne są w OPS.
Przetargi na działki budowlane w Mszanie
Gmina Mszana ma dobre wieści
dla tych, którzy aktualnie
poszukują terenów z myślą
o budowie własnego domu. Na
sprzedaż po obniżonej cenie są
działki budowlane, będące
własnością gminy. Już 5 marca
odbędą się przetargi na trzy
działki położone w spokojnej
okolicy w Mszanie przy łączniku
ul. Mickiewicza i Kopernika.
Działki mają pow. od ok. 1900
do 2500 m2, ceny wywoławcze
wahają się od 42,1 tys. zł do 55,8
tys. zł netto.
Także 5 marca odbędzie się II
przetarg na działkę położoną
w Mszanie przy ul. 1 Maja,
o powierzchni 4281m2. Działka
położona jest w II linii
Potrzebna zgoda w sprawie mostu
Wójt Gminy Mszana spotkał się
z Tadeuszem Jarmuziewiczem,
sekretarzem stanu
w ministerstwie transportu.
Spotkanie na prośbę wójta
zorganizował poseł Krzysztof
Gadowski. Tematem rozmów był
termin zakończenia budowy
mostu autostradowego
w Mszanie i całego naszego
odcinka A1, odszkodowania za
zniszczone drogi gminne
i odszkodowania dla
mieszkańców za uciążliwości
związane z autostradą.
- Dochodzi do nas coraz więcej
niepokojących sygnałów
o nasilającym się konflikcie
między Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad,
a wykonawcą - firmą Alpine Bau.
Boimy się ogłoszenia przez
firmę upadłości lub wyrzucenia
j e j z b u d o w y. W t e d y
dokończenie autostrady
przeciągnie się o lata. Należy
zrobić wszystko, aby temu
zapobiec. Alpine i GDDKiA
muszą dojść do porozumienia
i dokończyć inwestycję - mówi
wójt Mirosław Szymanek.
- Mam nadzieję, że udało mi się
naświetlić w ministerstwie, jak
duże są problemy, z którymi się
borykamy. Już pod koniec
zeszłego roku sygnalizowałem,
że GDDK i Alpine powinny się
porozumieć dla dobra
wszystkich. Niepokojących
sygnałów przybywa, stąd moja
wizyta w Warszawie - dodaje
wójt. (mk)
zabudowy od ul. 1 Maja. Cena
wywoławcza - 116 tys. zł netto. Zachęcamy do startu
w przetargach. Procedury nie są
s k o m p l i k o w a n e , a c e n y,
w porównaniu do sąsiednich
miejscowości, na pewno nie
wygórowane - mówi wicewójt
Błażej Tatarczyk.
Gmina stawia na promocję
budownictwa jednorodzinnego
i uporządkowanie gospodarki
przestrzennej. W najbliższym
czasie do przetargu wystawiona
zostanie także działka
o powierzchni 2242 m2 przy ul.
Zielonej w Mszanie. Działka
położona jest w I linii zabudowy
od ul. Zielonej i w II linii
z a b u d o w y o d u l .
Wodzisławskiej. Znajduje się
w strefie przeznaczonej pod
budownictwo mieszkaniowe
i usługi komercyjne. Cena
wywoławcza to 136 tys. zł netto.
P r z e t a rg p l a n o w a n y j e s t
w połowie kwietnia.
Więcej informacji na temat
sprzedaży działek udzielają
pracownicy Referatu
Planowania i Inwestycji Urzędu
Gminy w Mszanie, pok. nr 28,
tel. 32/475 97 45. Informacje
także na www.mszana.ug.gov.pl
i w BIP. (mk)
Rodzaje picia - od umiarkowanego do choroby alkoholowej
Szacuje się, że w Polsce korzysta
z alkoholu około 84%
wszystkich dorosłych. Z tych
osób aż 2/3 pije alkohol w
sposób nie przynoszący szkody.
Mowa o osobach, które piją
alkohol w sytuacjach
towarzyskich w małych
ilościach, umiarkowanie.
Kolejnym możliwym
sposobem picia jest picie
ryzykowne. Występuje, gdy
osoba pije nadmiernie
jednorazowo - upija się lub pije
nadmierną ilość łącznie
w określonym czasie np. pije
codziennie, a po zsumowaniu
dawki tygodniowej czy
miesięcznej osiągamy
niepokojącą ilość. Ten model
picia w danym momencie nie
powoduje większych szkód,
osoba zarobkuje, wychowuje
dzieci, wypełnia role życiowe.
-6-
Przy czym straty mogą pojawić
się w przyszłości, jeśli ten
wzorzec będzie kontynuowany.
Następnym poziomem
zaawansowania jest picie
szkodliwe, w związku z piciem
pojawiają się wyraźne szkody
zdrowotne, problemy prawne,
komplikacje w pracy
zawodowej, ubytki finansowe
i oczywiście te związane
z relacjami międzyludzkimi,
głównie z najbliższymi osobami.
Powstają konflikty małżeńskie
o picie, o finanse, o obowiązki
domowe i wychowawcze,
rodzina przeżywa wiele
niepokoju, lęku i wstydu. Picie
szkodliwe nie zatrzymane
niestety niepostrzeżenie
przechodzi w picie uzależnione,
czyli już w jednostkę chorobową.
Osoba przeżywa głód
alkoholowy (pragnienie picia,
którego trudno się pozbyć),
utratę kontroli (nawet jeśli
planuje mniej i krócej pić, plany
zawodzą), zmianę tolerancji
(najczęściej wzrost, czyli
potrzebuje większych ilości niż
kiedyś), zespół odstawienia (na
drugi dzień wyraźnie ma
trudności w normalnym
funkcjonowaniu), koncentrację
życia wokół picia (zaniedbuje,
odkłada sprawy i
zobowiązania), no i w końcu
osoba wie, że picie przynosi
s z k o d y, a l e n a d a l p i j ,
a pakiet strat powiększa się.
Osoba uzależniona przechodzi
następnie kolejne fazy
zaawansowania swojej choroby
alkoholowej, może trwać to
latami. Szansą na zatrzymanie
tego procesu jest leczenie
odwykowe. Leczenie można
rozpocząć na każdym etapie
zaawansowania. W naszym
kraju jest ono bezpłatne
i w porównaniu do innych terapii
medycznych łatwo dostępne.
Wszelkich informacji
o leczeniu, kierowaniu na
leczenie i o samej chorobie
alkoholowej można uzyskać
w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym działającym
przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Mszanie.
Agnieszka Brańczyk
Certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień
DYŻURY GKRPA - MARZEC
12 marca, 26 marca - Urząd Gminy
w Mszanie, pokój nr 11a, godz.
15.30-16.30.
5 marca, 19 marca - Ośrodek
Pomocy Społecznej w Połomi, pokój
na I piętrze, godz. 15.30-16.30.
WIEŚCI ZE SZKÓŁ
KĄCIK
CZYTELNICZY
Rozmawiali o przyszłości gogołowskiego
liceum ogólnokształcącego
- RECENZJE NOWOŚCI
6 lutego dyrekcja Zespołu Szkół
w Gogołowej zorganizowała
spotkanie z członkami Rady
Pedagogicznej i Rady
Rodziców, na które zaproszeni
zostali także radni i wójt gminy
oraz proboszcz miejscowej
parafii. Spotkanie dotyczyło
prezentacji osiągnięć
w ponaddziesięcioletniej historii
szkoły, a także przyszłości
Liceum Ogólnokształcącego,
w którym w ubiegłym roku,
z powodu małej liczby chętnych,
nie utworzono klasy I.
Grono pedagogiczne
i uczniowie już uczęszczający
do gogołowskiego liceum chcą,
by mimo ubiegłorocznego
niepowodzenia, nabór
kontynuowano. Na spotkanie
przygotowali prezentację o
sukcesach uczniów, projektach,
w których szkoła bierze udział
i innych osiągnięciach.
Argumentowali, że w niedużym
liceum w małej miejscowości
panuje bardziej przyjazna
atmosfera, a każdy uczeń jest
traktowany indywidualnie.
Dyrektor Grażyna Chachulska opisała
osiągnięcia szkoły w Gogołowej
Problemem w przypadku
gogołowskiego LO jest jednak
postępujący niż demograficzny i
fakt, że większość młodych ludzi
woli po gimnazjum uczyć się w
szkole w większym mieście.
Władze gminy, przed podjęciem
jakiejkolwiek decyzji w tej
sprawie, chcą przeprowadzić
rzetelną analizę obecnej sytuacji
całej gminnej oświaty, od
przedszkola poczynając, a na
szkole ponadgimnazjalnej
kończąc.
- Powołałem zespół ekspertów,
w ramach którego przyjrzymy
się i ocenimy jak wygląda
obecnie sytuacja w szkołach,
jakie są prognozy co do ilości
uczniów, jak wygląda czas pracy
nauczycieli. Poprosiłem
wszystkich dyrektorów
o p r z y g o t o w a n i e
szczegółowych danych.
W dzisiejszej sytuacji trzeba
walczyć o każdego ucznia, bo
budynki i tak musimy
utrzymywać. Trzeba to jednak
robić z głową i z myślą
o przyszłości gminy - mówi wójt
Mirosław Szymanek.
Do udziału w pracach zostali
zaproszeni dyrektorzy szkół,
przedstawiciele Rad
Pedagogicznych i Rad
Rodziców, związkowcy oraz
urzędnicy i radni zajmujący się
sprawami oświaty.
Pierwsze spotkanie zespołu
odbyło się 26 lutego, relacja
w kolejnym numerze. (mk)
Uczniowie z opiekunami gościli w Słowenii
W dniach od 2 lutego do 6 lutego
br. sześciu uczniów gimnazjum
i liceum wchodzących w skład
Zespołu Szkół w Gogołowej
(Anna Ślosarek, Katarzyna
C i c h y, K a r o l i n a D u d z i c ,
Magdalena Błatoń, Klaudia
Abrachamczyk i Weronika
Boryś) wraz z opiekunkami:
Katarzyną Pieczką i Katarzyną
Wodecką gościło w Słowenii.
Była to kolejna wizyta
w ramach projektu Comenius “Partnerskie Projekty Szkół”,
współfinansowanego ze
środków unijnych. Grupa
projektowa udała się do
miejscowości Celje. Tematem
przewodnim tej wizyty była
muzyka. Uczniowie każdego
dnia brali udział w warsztatach
muzycznych, podczas których
ćwiczyli piosenki nie tylko
w języku polskim, ale również
w słoweńskim, włoskim,
niemieckim, tureckim, a także
angielskim. Ponadto, przed
wyjazdem nasze uczennice
przygotowywały dwa utwory
muzyczne pod czujnym okiem
Pani Katarzyny Wodeckiej, które
następnie zaprezentowały
podczas uroczystych występów
w o s t a t n i m d n i u w i z y t y.
Nauczyciele szkoły na Słowenii
pokazali nam ich szkołę, a także
zaprosili nas na bal maturalny
uczniów ich słoweńskiego
gimnazjum. Każdego dnia
mieliśmy również okazję
zwiedzać to urokliwe
miasteczko, poznawać
ciekawych ludzi oraz odmienną
kulturę. W ostatnim dniu naszej
wizyty wszystkie kraje
zaprezentowały piosenki w
różnych językach, które były
mieszanką różnych stylów
muzycznych. Uczennice ZS w
Gogołowej zaprezentowały
piosenkę słoweńską z
akompaniamentem
słoweńskiego szkolnego zespołu
muzycznego oraz utwór zespołu
Brathanki: „Gdzie ten, który
powie mi” w języku polskim.
Cały występ można było
zobaczyć na żywo w Internecie
na stronie gimnazjum w Celje, a
zatem Nasi uczniowie wraz z
nauczycielami w Polsce bacznie
obserwowali, a przede
wszystkim wspierali
poczynania swoich koleżanek za
granicą. Dla wszystkich
uczestników tego wyjazdu było
to niezapomniane przeżycie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z
naszej wizyty, gdyż mogłyśmy
wszystkie poznać ciekawych
ludzi, oraz nawiązać nowe
znajomości. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne działanie,
tym razem w kwietniu udamy się
z wizytą do Turcji, gdzie nasi
uczniowie zaprezentują
fragment sztuki teatralnej ”Sen
Nocy Letniej”.
Katarzyna Pieczka, Anna Holona
(koordynatorki projektu)
“Dotknąć nieba”
Richard Paul Evans
to pierwsza część nowej serii
Richarda Paula Evansa:
"Dzienniki pisane w drodze".
Autor bestsellerów: "Kolory
tamtego lata" i "Stokrotki w
śniegu" zabiera nas w podróż po
Stanach Zjednoczonych, która
ma także wymiar duchowy.
W podróż odmieniającą życie i
pozwalającą odzyskać nadzieję.
“Każdy szczyt ma swój
Czubaszek”
Artur Andrus, M. Czubaszek
Marię Czubaszek można lubić.
Albo nie. Marię Czubaszek
można cenić za humor, za
osobowość, za cokolwiek. Albo
i nie. Natomiast nie można
powiedzieć, że Maria Czubaszek
jest osobą nieciekawą. A jeśli
ktoś uważa, że jednak można, to
powinien w najbliższym czasie
przeczytać wywiad, który
z satyryczką przeprowadził
Artur Andrus, sam zresztą
będący postacią niebanalną. Gdy
dwie takie osobistości wspólnie
zasiądą do rozmowy, jej efekt
z pewnością zasługuje na uwagę.
Maria Czubaszek ma dystans.
Do świata, do ludzi i przede
wszystkim do siebie. Maria
Czubaszek nie udaje. Pieniądze
są ważne. Uroda się liczy. Seks
jest istotny, ale śpi się najlepiej
samemu. Przeprowadzony z nią
wywiad okazał się lekturą lekką,
przyjemną, zwykle zabawną,
miejscami nostalgiczną. "Każdy
szczyt ma swój Czubaszek" to
książka warta uwagi, podobnie
jak sama jej bohaterka.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Mszanie ogłosiła konkurs na
„Czytelnika Roku 2013”. Potrwa on
do 31 grudnia. Mogą w nim wziąć
udział wszyscy, którzy korzystają ze
zbiorów naszych placówek.
Wa r u n k i e m u c z e s t n i c t w a
w konkursie jest posiadanie własnej
karty czytelnika i wypełnienie
formularza zgłoszeniowego
w swojej bibliotece. Na zwycięzców
czekają nagrody książkowe.
Podstawowym kryterium oceny
i przyznania tytułu "Czytelnik
Roku" będzie: największa liczba
wypożyczonych i przeczytanych
książek, udział w konkursach
organizowanych przez biblioteki,
przestrzeganie zasad Regulaminu
Bibliotek.
-7-
Połączone siły zespołów wokalnych „She” i „Horyzont” spotkały się 15 lutego na scenie Ośrodka Kultury w Połomi,
by dać wspaniały Koncert Walentynkowy. Występ pokazał, że w naszej gminie roi się od ukrytych talentów i ludzi z pasją
Wyglądali pięknie i zaśpiewali pięknie
Jak się okazuje, w naszej gminie
aż roi się od wokalnych
talentów, które najwyraźniej
tylko czekały na okazję, by się
ujawnić. Odkąd przy ośrodkach
kultury w Mszanie i Połomi
powstały zespoły wokalne,
osoby te mają gdzie realizować
swoje pasje.
Grupa „She” w Połomi,
założona przez Agatę WrożynęJuszczak, skupia przede
wszystkim młode dziewczyny,
których pociąga scena. Za to do
powstałego pod koniec zeszłego
roku w Mszanie zespołu
"Horyzont" ciągną pasjonaci,
a właściwie pasjonatki
w każdym wieku. - Mamy
w składzie dwie dziewczyny,
które chodzą do szkoły
podstawowej, ich mamę, kilka
innych dorosłych kobiet. Nasze
drzwi są otwarte dla wszystkich
- mówi Rafał Jabłoński,
dyrektor GOKiR który także
wspomaga wokalnie mszański
chórek, na razie jako jedyny
męski głos w tym składzie.
Połączone siły „She”
i „Horyzontu” spotkały się
15 lutego na scenie Ośrodka
Kultury w Połomi, by dać
wspaniały Koncert
Wyzwanie dla
recytatorów
6 marca o godz. 9.00 w
Państwowej Szkole Muzycznej
I st. im. Wojciecha Kilara
w Wodzisławiu Śl., odbędą się
powiatowe eliminacje 58.
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. W Konkursie
mogą wziąć udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych oraz
osoby dorosłe. Eliminacje
odbywają się w czterech
kategoriach: a) recytatorskiej,
b) "Wywiedzione ze słowa",
c) turnieju poezji śpiewanej,
d) monodramie. Zgłoszenia
należy składać do 28 lutego
2 0 1 3 r. d o g o d z . 1 7 . 0 0
w kancelariach Starostwa
Powiatowego w Wodzisławiu
przy ul. Pszowskiej 92a i ul.
Bogumińskiej 2 lub przesłać
pocztą .
-8-
Pasjonaci śpiewu dali wspaniały koncert z okazji Walentynek. Obie grupy już pracują nad nowym repertuarem
Walentynkowy. 24 wokalistów
zaprezentowało repertuar, który
obejmował utwory pochodzące
nawet z lat 70-tych ubiegłego
wieku. Wysoki poziom występu
zaskoczył nawet organizatorów.
- Tym występem mieszkańcy
gminy pokazali, że ciężka praca
się opłaca. Na próbach, pod
okiem Agaty Wrożyny-Juszczak
i Aleksandry Fojcik, spędzili
wiele godzin, by później
zaskoczyć publiczność swoimi
dużymi umiejętnościami.
Zaprezentowali bardzo wysoki
poziom. Już wcześniej
wielokrotnie słyszałem tych
wykonawców, ale teraz przeszli
samych siebie. Koncert był
naprawdę piękny podsumowuje Rafał Jabłoński.
Koncert prowadzili miejscowi:
Rafał Winkler, Iwona Getler,
Marek Garbulowski
i Magdalena Błatoń. Film
z występu można obejrzeć na
stronie www.gokir-mszana.pl
(mk)
W Koncercie Walentynkowym
wystąpili:
Iwona Getler, Agata Koźlik, Sylwia
Herok, Anita Parma, Magdalena
Błatoń, Justyna Herok, Agata
Wowra, Daria Rduch, Weronika
Boryś, Anna Szotek, Barbara
Gubała, Małgosia Mentlik, Marek
Garbulowski, Michał Bulenda,
Łukasz Wilczek, Rafał Jabłoński,
Bernadeta Buchta, Joanna
Wawrzyńczyk, Justyna
Wawrzyńczyk, Paulina
Wawrzyńczyk, Renata Orzeł,
Marta Cieślik, Marzena Wowra,
Agata Marszałek.
Najlepsze w konkursie bibliotecznym
7 lutego w filii Gminnej
Biblioteki Publicznej w Połomi
rozdano nagrody zwycięzcom
konkursu czytelniczego "Czytaj
i wygrywaj". Konkurs trwał na
ł a m a c h " N a s z y c h Wi e ś c i
Gminnych" przez cały ubiegły
rok. Każdy mógł wziąć w nim
udział, wystarczyło przesłać do
jednej z naszych bibliotek
odpowiedź na pytanie, z jakiej
książki pochodził fragment
tekstu, publikowany w gazecie
oraz podać nazwisko autora.
W konkursie wzięło udział
w sumie 27 uczestników.
Pierwsze miejsce zajęła
Aleksandra Woryna, druga była
Justyna Woźnica, a trzecia Laura
Cofalik. Nagrody książkowe
otrzymały także laureatki
miejsca piątego i szóstego: Agata
Skupień i Kamila Pasoń. - Już
pracujemy nad kolejnym
Laureatki konkursu otrzymały w nagrodę ciekawe książki
konkursem, który ma zachęcić
jak najwięcej osób do czytania
książek - mówi Justyna Sitko
z biblioteki w Połomi. - Takie
akcje są potrzebne, bo niestety
czytelnictwo w Polsce słabnie
z każdym rokiem - dodaje
bibliotekarka. (mk)
NASZE TRADYCJE
Szkubały i wspominały... aż pierze leciało
Jeszcze 30 lat temu szkubaczki
odbywały się w co drugim domu
i obowiązkowo brała w nich
udział każda panna. No bo
wieczorem pod okna
podchodzili kawalerowie,
podglądali i “klupali” w szyby.
Albo podczas zabawy w fanty
trzeba było wszystkich
pocałować.
Jak gospodarz miał dużo gęsi,
to szkubaczki trwały cały
tydzień, a ostatniego dnia
urządzano poczęstunek dla
wszystkich i tańce.
- Kiedyś było biednie, ale
weselej. Dziś są telewizory
i komputery - mówi Renata
Korcela, szefowa Koła
Gospodyń Wiejskich
w Mszanie, organizatorka
szkubaczek, które odbyły się 19
lutego w sali GOKiR.
Mięso smaczne, choć ostre
Przy połączonych w długi rząd
stołach zasypanych białym
puchem spotkało się 60 pań.
Roboty miały co niemiara, bo na
stołach leżało pierze z 20 gęsi.
- Rok temu pierza było mało,
więc nie zorganizowałyśmy
szkubaczek. W tym roku to co
innego - mówi Aurelia
Karkoszka z KGW.
- Gęsi podszkubuje się trzy razy
w roku. Choć coraz mniej ludzi
śpi pod pierzynami, mnie co
roku udaje się sprzedać pierze.
Nie ma to jak poduszka z puchu śmieje się Mateusz Wiśniewski,
jeden z ostatnich w okolicy
hodowców gęsi.
Oprócz pierza pan Mateusz ma
też zbyt na mięso. - Mięso z gęsi
ma ostry smak, ale jak jest
Na wspólnym szkubaniu pierza w Mszanie spotkało się ponad 60 pań, członkiń Koła Gospodyń Wiejskich
dobrze przyrządzone, smakuje
wybornie. Gęś podaje się
pieczoną albo gotowaną,
koniecznie z czarnymi kluskami
i modrą kapustą - podaje przepis
młody hodowca, notabene
kucharz z wykształcenia.
Szesnaście bab w holu
Spotkanie KGW przy pierzu
trwało do późnego wieczora.
Gospodynie szkubały
i wspominały, jak dawniej
wyglądał ten obyczaj. - Jeszcze
dziesięć lat temu organizowałam
szkubaczki w domu.
Przychodziło 16 bab, siadałyśmy
w holu, przy dużej płachcie, jadło
się pączki i plotkowało opowiada Aurelia Karkoszka.
Renata Korcela wspomina, że
kiedyś szkubaczki nie obyły się
bez muzykanta z akordeonem.
- Wieczorem przychodzili
kawalerowie i przez okno
wypatrywali co ładniejszych
panien. Gospodarz, u którego
odbywały się szkubaczki,
ostatniego dnia przygotowywał
kolację dla wszystkich, a potem
były tańce - dopowiada
Hildegarda Gatnar.
Szkubaczki to nie była zabawa
dla zabawy. Gęsi hodowano
głównie na puch do pierzyn
i poduszek. W sklepach nie było
kołder z włókien poliestrowych,
mało kto znał jeszcze słowo
alergia. Najczęściej szkubaczki
urządzano w domach, gdzie była
panna na wydaniu. - Jak żeś
pierziny z doma nie dostała, to
co to było za wiano? - wspomina
Bożena Graniczny. Anna Zerzoń
pochodzi z Uchylska. Do dziś
pamięta huczne szkubaczki
“Pięknie żyć, znaczy kochać świat”
W lutym jubileusz 89-lecia obchodził Ludwik Szotek z Połomi.
86 lat ukończyły: Krystyna Grzonka i Irena Matera z Mszany oraz Józef Wala z Połomi.
85-lecie urodzin świętowała Gertruda Wija z Mszany. 84 lata ukończyły: Elżbieta Rotkegel z Połomi
i Elżbieta Cichy z Mszany. 83 urodziny obchodzili: Dorota Klyta z Połomi oraz Ignacy Bogocz
i Zofia Stęchły z Mszany. Jubileusz 82 urodzin świętowali: Józef Paździorko, Bernarda Matloch
i Helena Hejna z Mszany. 81 lat ukończyli: Krystyna Brzezik, Izydor Wita i Joachim Cofalik z Połomi
oraz Łucja Smuda z Mszany. Zaś okrągłą rocznicę 80 urodzin świętował Józef Rduch z Połomi.
Z tej okazji wszystkiego, co w życiu najlepsze,
dużo zdrowia, radości, pociechy z dzieci i wnuków
życzy Jubilatom
Mirosław Szymanek
Wójt Gminy Mszana
Celina Mizia w akcji
urządzane w jej rodzinie. - W
Gorzycach był posterunek
WOP-u, te wojoki stały pod
oknem i nie mogli się nadziwić,
co robimy - opowiada. Pani
Anna żałuje, że dziś ludzie nie są
już tak towarzyscy i weseli jak
kiedyś.
- A jak my grali w fanty
i spódnice starym babom się
zapaliły od piecyka, co go Janek
przewrócił, to dopiero było
śmiechu - wspomina.
Też było wesoło
Podczas mszańskich szkubaczek
też było wesoło. Gospodynie
zaśmiewały się do łez przy
skeczach zaprezentowanych
przez Mateusza Wiśniewskiego,
Celinę Mizia i Zygmunta
Wolnego. Wieczorem do śpiewu
paniom przygrywał na
akordeonie Daniel Szkatuła.
Uczestniczki dostały kawę,
ciasto i obiad, przygotowany
przez KGW. (mk)
Więcej zdjęć na: mszana.ug.gov.pl
-9-
DLA MIESZKAŃCÓW
PRAWNIK
ZA DARMO
W ramach projektu
“ Ś w i a d o m y
obywatel” w
Urzędzie Gminy
Mszana działa
Bezpłatne Biuro
Porad Prawnych, w którym w
każdy czwartek przyjmuje radca
prawny, mec. Michał Gebel. Na
wizytę warto się wcześniej umówić
pod nr tel. koordynatora projektu,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie: 32/ 455 60 59. Porady są
darmowe.
W cyklu “Prawnik za darmo”
publikujemy odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania.
Wzrost minimalnego
wynagrodzenia
od 2013 roku - cz. I
W 2013 r. kwota minimalnego
wynagrodzenia wzrosła do
1.600 zł, a dla pracowników
w pierwszym roku pracy do
1.280 zł. W pierwszym
przypadku jest to wzrost o 100
zł, a w drugim o 80 zł więcej niż
w roku poprzednim.
Jeśli wysokość składek, podatku
oraz pozostałych wielkości,
które wpływają na wysokość
wynagrodzenia netto nie ulegnie
zmianie, to minimalne
wynagrodzenie netto wyniesie
1.181,38 zł. Jednak taka
podwyżka wiąże się ze
wzrostem innych należności
pracowniczych, które są od niej
uzależnione. Wzrosną m.in.:
1. Maksymalna odprawa
pieniężna przysługująca
pracownikom zwolnionym
z pracy z przyczyn ich
niedotyczących. Pracownik
otrzyma odprawę pieniężną,
która nie przekracza
piętnastokrotności ustawowego
minimum - 24 tys. zł .
2. Odszkodowanie dla
pracowników, wobec których
pracodawca naruszył zasadę
równego traktowania w
zatrudnieniu. Pracownicy mają
prawo do zadośćuczynienia
w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za
pracę, ustalane na podstawie
odrębnych przepisów.
3. Odszkodowanie dla
pracowników, którzy rozwiązali
umowę o pracę z powodu
mobbingu - 1.600 zł.
4. Wynagrodzenie postojowe.
5. Wzrośnie dodatek za porę
nocną.
Dokończenie w kolejnym numerze
- 10-
Pomogą wypełnić zeznanie podatkowe
25 marca w Urzędzie Gminy
Mszana będzie czynny punkt
obsługi podatnika. Pracownik
Urzędu Skarbowego
z Wo d z i s ł a w i a Ś l ą s k i e g o
pomoże mieszkańcom wypełnić
rozliczenie roczne. Punkt będzie
czynny od godz. 8.00 do 14.00.
Ostateczny termin składania
zeznań o wysokości dochodu
osiągniętego w 2012 r. i zapłaty
podatku dochodowego upływa
30 kwietnia 2013 r. Rozliczenia
można dokonać na
formularzach: PIT-36, PIT-36L,
P I T- 3 7 , P I T- 3 8 , P I T- 3 9 .
Załącznikami do zeznań są:
PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/B,
PIT-2K, PIT/Z, PIT/ZG
Zeznania można złożyć:
- elektronicznie, bez
konieczności posiadania
bezpiecznego podpisu
elektronicznego korzystając ze
strony www.e-deklaracje.gov.pl,
w siedzibie Urzędu
Skarbowego w Wodzisławiu
Śląskim, ul. Głowackiego 4 na
parterze w sali obsługi podatnika
w dniach: poniedziałki, środy,
czwartki, piątki od 7.00 do
15.00, wtorki od 7.00 do 18.00
- za pośrednictwem urzędów
pocztowych.
W Urzędzie Skarbowym
uruchomiono informację
telefoniczną: dla podatników
prowadzących działalność
gospodarczą (32/455 43 30 w.
121)i dla podatników
nieprowadzących działalności
gospodarczej (32/455 43 30 w.
174). Można też dzwonić na
Krajową Informację Podatkową
tel. 801 055 055 (z telefonów
stacjonarnych), tel. 22/ 330 03
30 (z telefonów komórkowych).
Kasa w Urzędzie Skarbowym
czynna jest od poniedziałku do
piątku od 7.30 do 14.30. Wpłaty
w kasie dokonywane są tylko na
blankietach przelewu/wpłaty
gotówkowej na rachunek organu
podatkowego wypełnionych
przez podatników. Wpłaty
gotówkowe oraz zwroty
nadpłaconych podatków są
realizowane bez prowizji.
Zeznania podatkowe oraz
wpłaty podatku mogą być
przekazane za pośrednictwem
Urzędów Pocztowych jednakże opłaty pocztowe
uiszczają podatnicy.
Wpłaty podatku należy dokonać
na rachunek Urzędu
Skarbowego w Wodzisławiu Śl.:
NBP O/Katowice Nr 291010
12123068702223000000.
Jednocześnie Urząd Skarbowy
przypomina o możliwości
składania zeznań drogą
elektroniczną - korzystając
z darmowego i wygodnego
programu przygotowanego
przez Ministerstwo Finansów
e-Deklaracje. Jest to najprostszy
i n a j s z y b s z y, a z a r a z e m
bezpieczny sposób rozliczenia
rocznych dochodów. Umożliwia
poprawne wypełnienie zeznania
wraz z obliczeniem należnego
podatku
i uwzględnieniem
wszelkich możliwych odliczeń,
a przy tym oszczędza czas.
System działa 24 godziny na
dobę i 7 dni w tygodniu.
Do wysłania zeznań potrzebne
są: dostęp do Internetu oraz dane
takie jak: NIP/PESEL, imię
i nazwisko, data urodzenia,
kwota przychodu wykazana
w zeznaniu rocznym za 2011 r. zabezpieczają one
autentyczność składanej
deklaracji. Dalej 5 kroków:
1) wejść na stronę www.edeklaracje.gov.pl, pobrać i
zainstalować z zakładki Do
pobrania aplikację e-Deklaracje
Desktop lub wtyczkę (plug-in),
2) wypełnić formularz
w aplikacji e-Deklaracje
Desktop lub pobrać formularz
ze strony www.edeklaracje.gov.pl, zakładka
Formularze,
3) podpisać go wpisując kwotę
przychodu wykazaną
w zeznaniu rocznym za 2011 r.,
4) wysłać dokument,
5) pobrać i zachować Urzędowe
Poświadczenie Odbioru -dowód
traktowany na równi z dowodem
nadania listu poleconego, czy
potwierdzeniem złożenia PIT-u
w urzędzie skarbowym.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Mszana
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Mszana
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn.
zm.) a także w nawiązaniu do uchwały Nr VI/19/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21
marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Gogołowa oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXVI/5/2013
Rady Gminy Mszana z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr
VI/19/2011 Rady Gminy Mszana z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa, oraz art.
39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) a także w nawiązaniu do Uchwały Nr VI/18/2011 Rady Gminy Mszana
z dnia 21 marca 2011 r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199
poz. 1227),
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Mszana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Gogołowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
W dniach od 26 lutego 2013 r do 26 marca 2013r., w poniedziałki od 8.00 12.00, we wtorki, środy i czwartki od 7.30 do15.30, w piątki od 7.30 - 14.00
w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81, pok. 28.
W dniach od 26 lutego 2013 r do 26 marca 2013r.: w poniedziałki od 12.30
do16.00 w budynku Świetlicy w Gogołowej, przy ul. Wiejskiej 28; we
wtorki, środy i czwartki od 7.30-15.30, w piątki w godzinach 7.30 -14.00
w Urzędzie Gminy Mszana, 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81, pokój nr 28.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 12 marca 2012r. (wtorek), o godzinie 16.30,
w siedzibie Świetlicy w Gogołowej, przy ul. Wiejskiej 28.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 12 marca 2012r. (wtorek), o godzinie 15.30,
w Urzędzie Gminy Mszana, 44-325 Mszana, ul. 1 Maja 81, pokój nr 10.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
dotyczące projektu planu. Uwagi należy kierować do Wójta gminy Mszana,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie od 26 lutego
2013 r. do 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, 44-325
Mszana, ul. 1 Maja 81, lub na jego adres.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w/w projekt planu podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzą[email protected] lub
ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w
nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Gminy
Mszana lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag i wniosków jest Wójt
Gminy Mszana.
Przygotuj się na cyfryzację telewizji
Województwo śląskie jest
w przededniu cyfryzacji
telewizji, która polega na
zmianie nadawania sygnału ze
starego - analogowego na nowy
- cyfrowy. Zakończenie emisji
analogowej na terenie naszego
województwa będzie
przebiegało w trzech etapach.
19 marca br. sygnał analogowy
zostanie wyłączony na obszarze
Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego. Kolejne
wyłączenie nastąpi 22 kwietnia
i obejmie teren Częstochowy
i północnych obszarów
województwa. Cyfryzacja
zakończy się w województwie
śląskim 20 maja, wtedy nastąpi
wyłączanie sygnału
analogowego w Katowicach i
centralnej części województwa.
Proces cyfryzacji wymaga
dostosowania odbiorników
telewizyjnych starego typu do
odbioru sygnału cyfrowego.
Funkcjonuje bezpłatna infolinia
800 007 788, gdzie mieszkańcy
mogą otrzymać pomoc, między
innymi w tym, jak dostosować
swój odbiornik do odbioru
sygnału cyfrowego. Infolinia
działa od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-20.00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 w/w ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
dotyczące projektu planu. Uwagi należy kierować do Wójta gminy Mszana,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie od 26 lutego
2013 r. do 11 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mszana, 44-325
Mszana, ul. 1 Maja 81, lub na jego adres.
Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w/w projekt planu podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego
wglądu, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w
sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do
przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, należy składać w formie pisemnej lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzą[email protected] lub
ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2013 r., w Urzędzie Gminy
Mszana lub na jego adres.
Organem właściwym do rozpatrzenia w/w uwag i wniosków jest Wójt
Gminy Mszana.
Harmonogram dyżurów radnych do końca 2013 r.
Miesiąc
Mszana
Urząd Gminy
godz. 15.30-16.30
R. Bura
4.03.2013
J. Cieślik
Kwiecień
8.04.2013
M. Grzonka
Maj
6.05.2013
M. Kozielski
Czerwiec
3.06.2013
R. Tatarczyk
Sierpień
5.08.2013
Wrzesień W. Tatarczyk-Sitek
2.09.2013
A. Brudny
Październik
7.10.2013
R. Bura
Listopad
4.11.2013
J. Cieślik
Grudzień
2.12.2013
Marzec
Połomia
Gogołowa
Biblioteka-czyt.
GOKiR
godz. 15.30-16.30 godz. 15.30-16.30
P. Sitek
7.03.2013
A. Wita
4.04.2013
M. Trojak
9.05.2013
T. Wroński
6.06.2013
P. Kuczera
1.08.2013
P. Sitek
5.09.2013
A. Wita
3.10.2013
M. Trojan
7.11.2013
T. Wroński
5.12.2013
M. Winkler
4.04.201
A. Kaperczak
6.06.2013
M. Wikler
1.08.2013
A. Kaperczak
3.10.2013
M. Winkler
5.12.2013
-11-
REKREACJA
Kuligi, gofry i teledyski czyli ferie na wesoło
NASZA SONDA
Natalia Leśniewska, lat 8
Przychodziłam
do ośrodka
kultury każdego
dnia. Podobały
mi się prace
plastyczne, gry
i zabawy i skakanie na skakance
z moimi najlepszymi koleżankami.
Tomasz Zazulak, lat 17
Po zabawach i grach dzieci dostawały
herbatę i coś pysznego do zjedzenia
Najbardziej
podobały mi się
wyjazdy na
n a r t y ,
organizowane
przez GOKiR,
przychodziłem też często pograć
w ping-ponga.
Patrycja Papierok, lat 10
Byłam w domu
k u l t u r y
codziennie.
Mogłam się
spotkać ze
s t a r y m i
koleżankami i poznać nowe.
Najbardziej podobało mi się
ćwiczenie układów tanecznych.
Nikola Białoń, lat 11
Do GOKiR
chodziłam w
d r u g i m
tygodniu.
Robiliśmy fajne
rzeczy z bibuły,
cały czas czegoś nowego się
uczyliśmy.
Karolina Nogły, lat 15
Podczas tegorocznej zimowej
przerwy w nauce dzieci
i młodzież się nie nudziły.
W szerokiej ofercie zajęć
i wycieczek każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Ośrodki kultury
i sportu organizowały kuligi,
grillowanie na świeżym
powietrzu, wyjazdy na narty,
basen i lodowisko.
A kto nie chciał lub nie mógł
wyjeżdżać, mógł wziąć udział
w wielu zabawach plastycznych
i muzycznych na terenie
placówek. Mali uczestnicy ferii
z GOKiR-em brali też udział
w kręceniu teledysku do
muzycznego hitu ostatnich
miesięcy „Gangnam style” oraz
w warsztatach teatralnych.
Pogoda w tym roku wyjątkowo
dopisała, stąd też przeżycia
podczas chociażby kuligu
w Wiśle były niezapomniane.
Przejazd sań przez malownicze
górskie trakty był bardzo
widowiskowy, dzieci i młodzież
bawiły się też na śniegu i w
Galeria zdjęć na: mszana.ug.gov.pl
oraz na gokir-mszana.pl
Monika Pinior, lat 10
Paula Henkel, lat 15
Michał Bulenda, lat 13
W GOKiR była
fajna atmosfera,
można było
pogadać ze
znajomymi,
sporo graliśmy
w ping-ponga. To lepsze niż
siedzenie w domu.
W ferie byłem
w ośrodku
k u l t u r y
codziennie
razem z siostrą.
Zajęcia były
ciekawe, braliśmy udział w karaoke
i chodziliśmy na basen.
Mikołaj Sobek, lat 9
Szymon Getler, lat 9
Chodziłem na
zajęcia do
ośrodka kultury,
bobo tu jest
dużo fajnych
rzeczy. Ze sobą
przyprowadzałem kuzynów
i kolegów.
Podczas ferii
z Gminnym
Ośrodkiem
Kultury było
wesoło i fajnie.
Można było
pograć w piłkarzyki i bilard, a także
rysować.
W GOKiR
Chodziłam do
podczas ferii
domu kultury
było fajnie, cały
przez całe ferie.
czas leciała
L u b i ł a m
m u z y k a ,
spotykać się
g r a l i ś m y
z koleżankami
w ping-ponga i rozmawialiśmy i kolegami z mojej klasy. Były fajne
gry i zajęcia plastyczne.
z kolegami.
Patrycja Pytlik, lat 9
Martyna Nogły, lat 10
Całe ferie
Przychodziłam
spędziłam
codziennie, bo
w domu kultury.
w ferie byłam
Było fajnie,
u babci, która
bawiłam się
mieszka blisko
r a z e m
GOKiR. Można
z koleżankami i robiliśmy różne było się fajnie pobawić, były pyszne
ciekawe prace plastyczne.
gofry, naleśniki i placki.
-12-
góralskiej chacie. Równie
udany był kulig dla dorosłych,
zorganizowany w ostatnią
sobotę ferii.
Zajęcia stałe odbywały się we
wszystkich trzech ośrodkach
kultury: w Mszanie, Połomi
(tutaj wspólnie ze świetlicą
środowiskową), a także
w Gogołowej. Łącznie brało
w nich udział około 150 dzieci
dziennie. (mk)
WIEŚCI Z KLUBÓW
Turniej skata o puchar sponsorów
Ponad 70 zawodników z całego
okręgu Śląsk Południe oraz
okręgu Rybnik wzięło udział
w Turnieju Skata o Puchar
Sponsorów, który odbył się 23
lutego w Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Mszanie.
Gospodarzem imprezy była
drużyna SC GOKiR Mszana,
aktualny mistrz Polski w tej
dyscyplinie. Ekipę tworzą: Jerzy
Polnik, Jacek Grobelny, Adam
Wodecki, Rafał Wodecki oraz
Paweł Capanda.
- Jeszcze żadnemu mistrzowi
z danego roku nie udało się
obronić tytułu i po raz drugi
z rzędu zostać mistrzem ligi. Ale
my mamy zamiar o to
powalczyć. Bardzo się
cieszymy, że znaleźliśmy
sponsorów, dzięki którym udało
się zorganizować turniej. Mam
nadzieję, że będą nas dalej
wspierać - mówi Jerzy Polnik,
prezes mszańskiego klubu.
Wspomniani sponsorzy to
dwie firmy z Mszany: Terom
i Adbud. Ich właściciele: Roman
Szermuszyn i Adam Koszut
ufundowali puchar dla
zwycięzcy i nagrody dla
Drużyna mistrza Polski - SC GOKiR Mszana ze sponsorami turnieju
zawodników, które następnie
osobiście wręczyli. Pierwsze
miejsce w turnieju zajął Jacek
Grobelny, drugi był Krystian
Balcer, a trzeci Grzegorz
Stachurski. Organizatorzy mają
zamiar kontynuować turnieje
także w kolejnych latach. - Pod
warunkiem oczywiście, że będą
sponsorzy - dodaje Jerzy Polnik.
W tym roku przed mistrzami
Polski jeszcze jedno poważne
zadanie - jako najlepsza drużyna
Przyznano gminne dotacje na
upowszechnianie kultury fizycznej
180 tys. złotych przekaże w tym
roku gmina w formie dotacji na
zadania z zakresu
upowszechniania kultury
fizycznej. Pieniądze otrzymają
trzy kluby, wybrane w wyniku
otwartych konkursów ofert.
W lutym, na podstawie
Uchwały Nr XLIV/54/2010
Rady Gminy Mszana z dnia
25.10.2010 r. w sprawie:
określenia warunków i trybu
finansowania zadań własnych
Gminy Mszana w zakresie
sprzyjania rozwojowi sportu, po
przeprowadzonym konkursie
ofert, przyznano dotację na
wsparcie zadań z zakresu
upowszechniania kultury
fizycznej na 2013 rok dwóm
klubom piłkarskim: LKS "Start"
Mszana - 75 000,00 zł oraz KS
„Płomień” Połomia - także
75 000,00 zł.
To nie jedyne wsparcie zadań
z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej. Pod koniec
stycznia, po przeprowadzonym
otwartym konkursie ofert
w oparciu o Ustawę
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
przyznano dotację w wysokości
30 000,00 zł Uczniowskiemu
Międzyszkolnemu Klubowi
Sportowemu "Delfin" Gmina
Mszana, zajmującemu się
szkoleniem dzieci i młodzieży
w triathlonie oraz organizacją
imprez sportowych na terenie
gminy (Gminny Bieg Uliczny,
cykliczny turniej tenisa
stołowego, Gminny Dzień
Dziecka na Sportowo).
Pieniądze z wszystkich dotacji
muszą zostać wykorzystane
najpóźniej do końca tego roku.
(mk)
w kraju mają reprezentować
Polskę na zawodach Ligi
Mistrzów, które odbędą się 1214 lipca w Niemczech. (mk)
Po I kolejce są na
czwartym miejscu
W pierwszej kolejce I ligi
sezonu 2013 drużyna SC
GOKiR Mszana zdobyła 13
punktów, co plasuje nasz zespół
na 4 pozycji. W drużynie SC
GOKiR Mszana wystąpili:
Wodecki Adam - 3627 pkt,
Wodecki Rafał - 3386, Capanda
Paweł - 2683, Polnik Jerzy 2360.
W następnej kolejce SC
GOKiR spotka się z bardzo
trudnymi rywalami: Amicusem
Katowice - mistrzem Polski
2009, Asami Żory - mistrzem
Polski 2010, OSP Lędziny mistrzem Polski 2011, Silesią
Tarnowskie Góry - liderem po
pierwszej kolejce I ligi. (mk)
Zarząd “Startu”
dostał absolutorium
24 lutego odbyło się zebranie
sprawozdawcze LKS "Start"
Mszana. W spotkaniu
uczestniczyło 36 osób, w tym 21
członków z prawem głosu.
Wśród gości byli: wójt,
p r z e w o d n i c z ą c y
i wiceprzewodniczący Rady
Gminy oraz dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu.
Prezes klubu Marek Haśko
przedstawił raport
merytoryczny, a księgowa
Bogumiła Adamek
sprawozdanie finansowe za
2012 rok. Oba sprawozdania
zostały jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowane. Pozytywną
opinię przedstawiła także
Komisja Rewizyjna klubu, po
czym w głosowaniu udzielono
zarządowi absolutorium.
W wolnych głosach i wnioskach
wójt Mirosław Szymanek
podziękował działaczom,
trenerom i zawodnikom za
zaangażowanie w rozwój sportu
na terenie gminy, a drużynie
seniorskiej życzył awansu do ligi
okręgowej. Dziękował też
działaczom za udostępnienie
boiska drugiemu naszemu
klubowi piłkarskiemu “Płomieniowi” Połomia, który
nie może korzystać z własnego
obiektu z powodu prac przy
rewitalizacji centrum Połomi.
(mk)
Marek Haśko i Jarosław Wala
Zarząd “Płomienia” prawie bez zmian
27 stycznia odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze
Klubu Sportowego "Płomień"
Połomia. Po wyborach we
władzach klubu niewiele się
zmieniło. Nowy zarząd przez
najbliższe dwa lata będą
tworzyć: Krzysztof Goraus jako
prezes oraz Eugeniusz Bulenda,
Józef Gąsior, Marian Gąsior,
Krzysztof Lubszczyk, Piotr
Masłowski, Tomasz Mrowiec,
Jan Rzepiszczak i Michał
Woryna.
W skład Komisji Rewizyjnej
klubu weszli: Leszek Herok,
Paweł Kłosok i Daniel Salamon.
(mk)
-13-
INFORMATOR
Inkubator Ekonomii Społecznej w wodzisławskim
Starostwie Powiatowym zaprasza
Jesteś przedstawicielem
organizacji? A może chcesz
założyć stowarzyszenie? Jeśli
nie wiesz, gdzie szukać
informacji lub pomocy serdecznie zapraszamy do biura
Inkubatora Ekonomii
Społecznej Subregionu
Zachodniego, działającego przy
Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu Śląskim.
- Tu znajdziesz niezbędne
informacje, skorzystasz ze
szkoleń, urządzeń biurowych
i bezprzewodowego Internetu zaprasza Wojciech Raczkowski,
rzecznik wodzisławskiego
starostwa. Z biurem można
kontaktować się na trzy sposoby:
osobiście przychodząc do
siedziby na ul. Pszowskiej 92a
(byłe pomieszczenia Warsztatów
Te r a p i i Z a j ę c i o w e j ) ,
telefonicznie pod numerem 32/
453 99 83 lub pisząc maila na
adres: [email protected]
wodzislawski.pl.
Pracownicy serdecznie
zapraszają w godzinach pracy
Starostwa Powiatowego:
w poniedziałki, wtorki
i środy od godz. 7.30 do 15.30,
w czwartki od 7.30 do 17.00,
a w piątki od 7.30 do 14.00.
Projekt „Inkubator Ekonomii
Społecznej Subregionu
Zachodniego” jest
współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Informacje, regulamin
i formularze zgłoszeń także na
www.mszana.ug.gov.pl.
i opiekunów z powiatu
wodzisławskiego:
w w w. i c o d a l e j . c o m . p l . N a
portalu do dyspozycji
użytkowników są także
Przydatne Kontakty. Ma to być
baza danych stworzona przez
rodziców i z myślą o rodzicach.
Jeśli więc chcesz polecić szkołę
Sprzedam
sadzarkę do ziemniaków
siewnik "Poznaniak 270"
przenośnik ślimakowy
Tel. 32/476 04 43
Redakcja portalu I co dalej?
Ogłoszenie o sprzedaży
strony wewnętrzne:
1 strona A4 - 200 zł
1/2 strony A4 - 100 zł
1/4 strony A4 - 50 zł
1/8 strony A4 - 20 zł
ogłoszenie drobne - 5 zł
str. kolorowe (oprócz str. 1):
jw. + 20 proc. dopłaty
Gminny Ośrodek Sportu w Mszanie
oferuje do sprzedaży używany sprzęt:
Więcej informacji pod nr tel.:
32 475 97 54.
Opłatę należy wpłacić
na konto
Gminnego Ośrodka Kultury
i Rekreacji w Mszanie
34 8470 0001 2001 0050 0089 0001
REFERAT ADMINISTRACJI,
EDUKACJI, INFORMACJI
Kierownik - Katarzyna
Bylicka
32 4759753
Obsługa Rady Gminy
32 4759744
Dowody, działalność gosp.
32 4759768
Promocja, informacja
32 4759754
językową, dobrego
i sprawdzonego pediatrę albo
REFERAT FINANSÓW
szukasz pracy jako opiekunka do
I BUDŻETU
dziecka, wpisz potrzebne dane
Skarbnik - Małgorzata Gąsior
w odpowiedniej kategorii.
32 4759750
Ważne: aby dodawać wpisy
Podatki
musisz być zalogowanym
32 4759765
użytkownikiem serwisu.
Podatki od środków
Cennik opłat za reklamę
w „Naszych Wieściach Gminnych”
Reklamę w wersji elektronicznej
należy przesłać na adres:
[email protected]
WÓJT GMINY
Mirosław Szymanek
32 4759740
Zastępca Wójta Gminy
Błażej Tatarczyk
32 4759751
Sekretarz Gminy
Joanna Szymańska
32 4759742
ogłoszenie drobne
Portal dla rodziców z powiatu wodzisławskiego
Twój maluszek wyrósł już
z ubranek, w kątach zalegają
zabawki, którymi się już nie
bawi, a w piwnicy kurzy się
wózek? - możesz oddać,
sprzedać lub wymienić te
rzeczy, umieszczając bezpłatne
ogłoszenie w serwisie
informacyjnym dla rodziców
Numery telefonów
Urzędu Gminy
1) Kocioł olejowy typu HARZ o mocy 44-55 kw. wraz z palnikiem
na olej opałowy dotychczas eksploatowany na obiekcie sportowym
LKS „Start” Mszana przy ul. Sportowej 6 w Mszanie.
Urządzenie oglądać można w obiekcie szatni sportowej przy ul.
Sportowej 6 w Mszanie po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu – 32 472 04 60. Cena wywoławcza 500 zł brutto.
2) Dwa zbiorniki blaszane na olej opałowy o pojemności 1000
litrów każdy – w bardzo dobrym stanie. Cena wywoławcza 300 zł
brutto za sztukę.
Przetarg ustny na zakup w/w urządzeń odbędzie się 13 marca
2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu
przy ul. Szkolnej 17 a w Połomi. Dodatkowych informacji udziela
Henryk Niesporek, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Mszanie
pod nr telefonu 32/ 476 00 12.
transportu
32 4759764
REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
Kierownik - Dorota Rajszys
32 4759748
Wycinka drzew
32 4759759
Gospodarka komunalna
32 4759747
Drogi
32 4759741
REFERAT PLANOWANIA
I INWESTYCJI
Kierownik - Aleksandra
Tkocz
32 4759746
Planowanie przestrzenne
32 4759745
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
32 4759767, 32 4759758
URZĄD STANU CYWILNEGO
Ewidencja ludności
32 4759769
OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kierownik - Mirela Ledwoń
ul. Centralna 93, 44-323
Połomia
tel. 32 472 00 42
-14-
fotomigawki
NASZE SPOTKANIA
Zostawiły chłopów w domu i bawiły się w swoim gronie
Po raz trzeci Koło Gospodyń
Wi e j s k i c h w G o g o ł o w e j
zorganizowało Babski Comber.
W zabawie, która odbyła się
w sobotę, 2 lutego,
uczestniczyły nie tylko
mieszkanki gminy Mszana, były
także panie ze Świerklan czy
Jastrzębia Zdroju.
W sumie w babskim combrze
wzięło udział blisko 30 kobiet
reprezentujących dwie
rywalizujące ze sobą drużyny.
Każda z pań wystąpiła
w interesującym przebraniu.
Uczestniczki musiały wykazać
się nie tylko umiejętnością
tańca, ale też zręcznością.
O punkty walczono m.in.
w konkurencji obierania
ziemniaka w rękawicach
roboczych, a także jedzenia
banana i ciastka bez użycia rąk.
Poza tym panie ścigały się
w sztafecie, skacząc na
gumowej piłce i strzelając do
bramki piłką lekarską.
Nieobecność panów nie miała
reklama
Większość uczestniczek Babskiego Combra wystąpiła w ciekawych przebraniach
tutaj żadnego znaczenia. Kobiety
same świetnie się bawiły, a wraz
z nimi Krysia Gogołowska
(Rafał Jabłoński, dyrektor
GOKiR w przebraniu). Zabawa
zakończyła się po północy.
- Panie przez te kilka godzin
zupełnie zapomniały o troskach
i problemach dnia codziennego.
Były wśród nas koleżanki ze
Świerklan czy JastrzębiaSzerokiej, które pytały o termin
kolejnej babskiej imprezy.
Bardzo im się podobało. Myślę
więc, że imprezę możemy uznać
za udaną - podsumowuje Danuta
Michalik, przewodnicząca
KGW w Gogołowej. (mk)
NASI PASJONACI
Pączki i nowy spektakl na tłustym czwartku w Połomi
Setki krepli i chrustu upiekły
gospodynie z Połomi z okazji
przypadającego na 7 lutego
tłustego czwartku. Jak tradycja
każe, tego dnia każdy musiał
zjeść przynajmniej jednego
pączka. Drugim tradycyjnym
wypiekiem tego dnia były
faworki, czyli chrust.
- Smażyłyśmy ciastka od
samego rana. Mamy już
wprawę, bo co roku na
zakończenie karnawału
organizujemy spotkanie przy
pączkach - mówi Maria Trojan,
przewodnicząca KGW
w Połomi. Atrakcją tegorocznej
biesiady z okazji tłustego
czwartku, oprócz słodkich
wypieków, była premiera
nowego przedstawienia
amatorskiej grupy teatralnej
"Kredens". Tym razem aktorzy
z Połomi i Gogołowej ukazali
życie gospodyń, które miały
okazję wyrwać się z kieratu
codziennych obowiązków
i zaszaleć w salonie odnowy
biologicznej.
Autorem scenariusza
i reżyserem spektaklu jest Agata
Wrożyna-Juszczak. Akcja
komedii rozgrywa się
w czterech rodzinach
i luksusowym SPA. Gospodynie
wybrały się tam po tym, jak
jedna z nich wygrała konkurs
telewizyjny na najlepszy przepis
na ciasto. Panie relaksowały się
podczas masażu z nadzieją, że
mężowie wykonają zlecone
przez nie prace domowe.
Tymczasem oni relaksowali
się... z kuflem piwa w ręce, nie
myśląc o obowiązkach. (mk)
W spektaklu wystąpili:
Helena Kolanko - Bronisława Wita,
Antoni Kolanko - Irena Krótki,
Anastazja Cicha - Aleksandra Wita,
Tadeusz Cichy - Bernardy
Maciończyk,
Genowefa Pstra - Aniela Skupień,
Jerzy Pstry - Antoni Salamon,
Gertruda Świerszcz - Urszula
Maciończyk,
Stanisław Świerszcz - Jerzy
Maciończyk,
Japonka - Agata Wowra,
Kosmetyczka 1 - Renata
Garbulowska,
Kosmetyczka 2 - Marzena Wowra,
Dziennikarka - Magdalena
Herman,
Kuracjuszka - Mirosława
Piechaczek,
Narrator - Agata Marszałek
Kostiumy i scenografia wykorzystane w nowym przedstawieniu to dzieło samych aktorów i pracowników GOKiR
Gospodynie poddawały się relaksującym zabiegom...
... i poprawiały urodę
W spektaklu wystąpili aktorzy-amatorzy z Połomi i Gogołowej. To już kolejna premiera grupy teatralnej “Kredens”

Podobne dokumenty

Rajd rowerowy po Krainie Łupka

Rajd rowerowy po Krainie Łupka już na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. Na 16.45 zaplanowano koncert orkiestry. O 17.30 odbędzie się pokaz strażacki grupy młodzieżowej i zabawa z dziećmi. O godz. 18.00 na scenie wyst...

Bardziej szczegółowo