życzenia Światowy Dzień Chorego

Transkrypt

życzenia Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2015r.
Szanowni Pacjenci,
11 lutego, w Światowym Dniu Chorego pragniemy złoŜyć wszystkim
Pacjentom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego,
ich rodzinom oraz bliskim szybkiego powrotu do zdrowia, cierpliwości,
wytrwałości i nadziei w walce z chorobą.
Niech kaŜdy nowy dzień będzie lepszy, radośniejszy i słoneczny.
Dyrektor z Pracownikami
SP ZOZ MSW w Poznaniu
im. prof. L. Bierkowskiego
Informujemy, Ŝe Msza Św. w intencji osób chorych i ich bliskich odbędzie się
dnia 11.02.2015r. (środa), godz. 18:00, Kaplica Szpitalna, I p.