w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez ciągnik

Transkrypt

w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez ciągnik
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lidzbark Warmiński
Akt prawny
Ogłoszono 2016-11-17 09:06:49 przez Andrzej Bogdanowicz
w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego przez
ciągnik rolniczy DEUTZ-FAHR Agroton New 130,
stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński
Numer aktu: 224/2016
Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta Gminy
Data podjęcia: 2016-11-14
Data wejścia w życie: 2016-11-14
Status: Obowiązujący
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.
2016. 446 ze zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W oparciu o Opinię Techniczną Nr 24/XI/2016 z dnia 05.11.2016 r. ustalam normę zużycia
oleju napędowego dla ciągnika rolniczego - DEUTZ-FAHR Agroton New 130, nr rej. NLI 59SH, rok
prod. 2006 – stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński, w następującej wysokości:
1) podstawowa norma zużycia oleju napędowego przez silnik wynosi 12,00 litrów / 1 h.
2) w okresie letnim przy włączonej klimatyzacji oraz w okresie zimowym przy niskich temperaturach
poniżej -10oC (minus) a także przy odśnieżaniu osprzętem z przodu – dopuszcza się przekroczenie
podstawowej normy zużycia paliwa przez silnik – do 5 %.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1/1

Podobne dokumenty