POLSKIE LNG S.A. Specjalista ds. obsługi laboratorium

Transkrypt

POLSKIE LNG S.A. Specjalista ds. obsługi laboratorium
Nr ref. R/6/ 2015/PLNG
POLSKIE LNG S.A.
spółka odpowiedzialna za budowę i eksploatację
terminalu LNG w Świnoujściu
strategicznej inwestycji dla bezpieczeństwa energetycznego Polski
poszukuje osoby na stanowisko
Specjalista ds. obsługi laboratorium
Miejsce pracy: Świnoujście
Przewidywany termin zatrudnienia: 1.08.2015 r.
Wybrane obowiązki:
Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie laboratorium; przeglądy, konserwacje, kalibracje, naprawy
urządzeń laboratoryjnych oraz urządzeń z zakresu analityki procesowej. Opracowywanie procedur, instrukcji
oraz świadectw jakości, raportów, z analiz na potrzeby pracy Terminala LNG. Nadzorowanie niezbędnej
dokumentacji w zakresie systemów jakości. W zakres podstawowych analiz wchodzą m.in.:
Badanie składu i własności gazu ziemnego - oznaczanie składu metodą chromatografii gazowej z
oszacowaniem niepewności; oznaczanie azotu, ditlenku węgla i węglowodorów od C1 do C5 oraz C6+
z zastosowaniem laboratoryjnego albo procesowego układu pomiarowego, obliczanie wartości
kalorycznych, gęstości, gęstości względnej i liczby Wobbego na podstawie składu,
badania z zakresu jakości wody – (m.in.: pH, OWO, BZT, ChZT, NOx)
woda w przetworach naftowych - oznaczanie wody metodą miareczkowania kulometrycznego Karla
Fischera,
Wymagania:
wykształcenie wyższe chemiczne o kierunku analityka laboratoryjna lub pokrewne,
co najmniej 3 lata doświadczenia na stanowiskach laboratoryjnych w przemyśle naftowym, gazowym
lub pokrewnym,
doświadczenie w obsłudze urządzeń laboratoryjnych (chromatografy gazowe i jonowe),
wiedza zawodowa z zakresu konfiguracji, rozruchu, obsługi, konserwacji urządzeń laboratoryjnych,
znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność reagowania i szybkiej analizy wielu zdarzeń,
odpowiedzialność, dokładność i cierpliwość, odporność na pracę pod presją czasu
otwartość na nowe rozwiązania i współpracę, wysoka kultura osobista i standardy etyczne.
znajomość programów Microsoft Office
Oferujemy:
Umowę o pracę w renomowanym przedsiębiorstwie
Atrakcyjne wynagrodzenie
Możliwość ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych
Pakiet socjalny i medyczny
Przyjazną atmosferę pracy w środowisku profesjonalistów
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV oraz listu motywacyjnego zawierające klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r.
o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”
Oferty prosimy przesyłać do dnia: 1 lipca 2015 r. korzystając
z elektronicznego formularza aplikacyjnego umieszczonego pod poniższym linkiem:
Adres Siedziby
Polskie LNG S.A.
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
tel. 91 326 79 00
faks 91 326 79 01
www.polskielng.pl

Podobne dokumenty