10 MEDYCZNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMÓREK!

Transkrypt

10 MEDYCZNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMÓREK!
E
J
C
A
M
R
.
A
I
INFO
N
A
W
O
I
N
E
I
M
O
R
P
T
A
M
E
NA T
Promieniowanie wytwarzane przez „komórki“, czyli telefony komórkowe, prawdopodobnie nie jest tak nieszkodliwe, jak
nieprzerwanie twierdzą operatorzy sieci
komórkowych. W związku z tym Wiedeńska
Izba Lekarska z pełną odpowiedzialnością
podjęła decyzję o poinformowaniu mieszkańców Austrii o możliwości wystąpienia
negatywnych skutków z medycznego punktu widzenia.
!
10 MEDYCZNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH KOMÓREK!
n Główna zasada jest następująca: należy rozmawiać przez telefon komórkowy jak najmniej i jak najkrócej –
Najlepiej wykorzystywać telefony stacjonarne lub pisać SMS. Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia powinny
mieć przy sobie telefony komórkowe tylko w nagłych przypadkach!
n „Dystans jest twoim przyjacielem” – Telefon komórkowy podczas rozmowy należy trzymać z dala od głowy
i ciała lub przestrzegać zalecanej przez producenta odległości zawartej w instrukcji obsługi. Z telefonu
­komórkowego należy korzystać przy pomocy zestawu głośnomówiącego lub słuchawek!
n Podczas korzystania z zestawów słuchawkowych lub głośnomówiących telefonu komórkowego nie
­należy przykładać bezpośrednio do ciała – Szczególną ostrożność powinny tutaj zachować kobiety w ciąży.
W ­przypadku mężczyzn noszenie telefonu komórkowego w kieszeni spodni zagraża płodności. Osoby z
­implantami elektronicznymi (rozruszniki serca, pompy insulinowe itp.) powinny zachowywać odpowiednią
odległość od telefonów komórkowych. Jeśli nie ma innej możliwości, najlepiej nosić telefon w zewnętrznej
­kieszeni ­płaszcza, plecaku lub torebce!
n Nie dzwonić przy pomocy telefonu komórkowego w pojazdach (samochód, autobus, pociąg) – Bez anteny
zewnętrznej promieniowanie w pojeździe jest wyższe. Ponadto osoba rozmawiająca przez telefon staje się
­rozproszona i przeszkadza innym pasażerom środków transportu publicznego!
n Podczas kierowania samochodu istnieje bezwzględny zakaz używania SMS oraz Internetu – Rozproszenie
uwagi prowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa własnego oraz innych uczestników ruchu drogowego!
n W domu i w pracy należy korzystać z telefonu stacjonarnego – Dostęp do Internetu za pomocą kabla LAN
(na przykład poprzez ADSL, VDSL, światłowód) nie wytwarza promieniowania, jest szybki, a przesyłanie
danych przebiega w sposób bezpieczny. Należy unikać bezprzewodowych telefonów DECT, punktów dostępu
­bezprzewodowego WiFi, modemów USB oraz domowych stacji bazowych LTE (Box, Cube itp.)!
n Należy częściej korzystać z trybu „offline” lub trybu samolotowego – dla funkcji takich jak słuchanie muzyki,
aparat fotograficzny, budzik, kalkulator lub gry offline połączenie z Internetem nie jest zawsze konieczne!
n Mniejsza ilość aplikacji oznacza mniejsze promieniowanie – należy zminimalizować liczbę aplikacji i wyłączyć
najbardziej niepotrzebne usługi działające w tle w telefonie. Wyłączenie „Usług mobilnych”/„Trybu t­ ransmisji
danych” sprawia, że smartfon staje się zwykłym telefonem komórkowym. Nadal można się skontaktować
z jego użytkownikiem, ale uniknie się w ten sposób dużej ilości niepotrzebnego promieniowania związanego
z przesyłaniem danych w tle!
n Należy unikać rozmów telefonicznych w miejscach o utrudnionym odbiorze (piwnica, winda itp.) – W takich
sytuacjach moc transmisji mobilnej zostaje zwiększona. W przypadku odbioru słabej jakości należy korzystać
z zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego!
n Kupując telefon komórkowy, należy zwracać uwagę na jak najniższą wartość SAR oraz złącze anteny
zewnętrznej!
WSKAZÓWKA:
NIE KORZYSTAĆ Z TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH W POCZEKALNI!
WYTWARZAJĄ PROMIENIOWANIE
I PRZESZKADZAJĄ!
Wasze wiedeńskie lekarki i lekarze
– z troską o Państwa życie!
Kontakt: Właściciel (wydawca) oraz producent: Wydawnictwo Wiedeńskiej Izby Lekarskiej, reprezentowanej przez Prezesa, A-1010 Wiedeń, Weihburggasse 10-12; Grudzień 2015 r.

Podobne dokumenty