COOL-R - Budinpol

Transkrypt

COOL-R - Budinpol
TYTAN PROFESSIONAL
COOL-R
OCHRONNA POWŁOKA DEKARSKA
Tytan Professional COOL-R to wodoodporna, termorefleksyjna powłoka
dekarska do stosowania na dachach nowych i remontowanych. Produkt tworzy
bezspoinowe i wodoodporne zabezpieczenie dachu, dające efekt schłodzenia.
Cool-R obniża temperaturę pokryć dachowych; polepsza komfort życia w budynku
oraz w najbliższym otoczeniu w upalne dni. Tworzy powłokę ochronną oraz
warstwę wodoodporną. Można go stosować na dachach płaskich
i spadzistych.
ZASTOSOWANIE




Tworzenie powłok ochronnych w „Technologii chłodny dach” nad pomieszczeniami mieszkalnymi,
gospodarczymi, halami magazynowymi, produkcyjnymi, hodowlanymi, obiektami biurowymi, sportowymi
i rekreacyjnymi – obniżanie temperaturę dachów i pomieszczeń, która jest skutkiem promieniowania
słonecznego.
Wykonywanie warstwy wodoodpornej na nowych i remontowanych dachach płaskich i spadzistych.
Zabezpieczenie przed skutkami promieniowania słonecznego pokryć dachów wykonanych z blach, membran
i mas bitumicznych.
Zabezpieczenie papy przed degradującym działaniem UV oraz obsypywaniem się posypki.
ZALETY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obniża wysoką temperaturę dachów i pomieszczeń pod nimi.
Odbija promieniowanie słoneczne i cieplne - wysoka refleksyjność to współczynnik SRI 107.
Poprawia bilans energetyczny klimatyzowanych poddaszy
Wydłuża żywotność bitumicznych pokryć dachowych o 10 lat.
Tworzy wodoodporną i bezspoinową powłokę.
Posiada wysoką elastyczność ( 300%).
Cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i starzenie.
Posiada krótki czas schnięcia: 90 min.
Szybko uzyskuje odporności na deszcz: 90 min.
Produkt ekologiczny
Łatwy w aplikacji z możliwością nanoszenia maszynowego.
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w karcie charakterystyki.
COOL-R/20072015v02
1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże z pap bitumicznych musi być oczyszczone ze wszystkich niespójnych elementów i cząstek przez
dokładne zamiatanie. Widoczne wzdęcia i fałdy papy powinny być nacięte, osuszone i zaszpachlowane
produktem Szpachla Dekarska lub szpachlą uszczelniającą X-treme.
W wypadku większych ubytków papy, jej rozstępów i pęknięć, szpachlowanie powinno być wykonane
z zatopieniem wkładki zbrojącej (włóknina poliestrowa lub tkanina szklana o gramaturze powyżej 50 g/m2).
Podłoże z blachy musi być suche i odtłuszczone. Powinno być oczyszczone ze wszystkich niespójnych
elementów i cząstek przez dokładne zamiatanie.
Pozostałe podłoża również muszą być nośne, czyste, suche i odtłuszczone.
2. PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temperaturze pokojowej.
Cool-R dostarczany w 10 l. opakowaniach jest produktem gotowym do użycia.
Nie wymaga mieszania.
Nie należy dodawać jakichkolwiek dodatków zmieniających jego gęstość bądź właściwości produktu.
3. APLIKACJA
Nanoszenie produktu może być realizowane ręcznie (wałek, pędzel) lub mechanicznie
(natrysk hydrodynamiczny, dysza PAA 823, ciśnienie 200 bar).
Produkt należy nanosić w dwóch warstwach o łącznej grubości 1 mm.
Nanoszenie drugiej warstwy może być przeprowadzone po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej.
Czas pełnego utwardzenia to 24 godziny. Już po ok 90 minutach* produkt uzyskuje odporność na deszcz.
(* temperatura 23 o C i 50% wilgotności powietrza).
4. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI
NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.
Narzędzia i ewentualne zabrudzenia zmywać wodą przed wyschnięciem produktu.
5.
OGRANICZENIA / UWAGI
Produkt zastosowany na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach, może powodować
przebarwienie podłoża.
Produkt nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych.
Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
Powłoka służy do pokrywania dachów wyłączonych z jakiegokolwiek ruchu zarówno pieszego jak
i samochodowego.
Dopuszcza się wejście na powłokę w ramach dokonania prac konserwacyjnych bądź niezbędnych napraw.
COOL-R/20072015v02
DANE TECHNICZNE
Kolor
biały
+
Nieutwardzony - badany w 23°C i 50%
wilgotności względnej
Wartość
Czas tworzenia naskórka [min]
40
Czas wejścia po nałożeniu produktu: Pierwsza
warstwa [minut]
90
Czas wejścia po nałożeniu produktu: Druga warstwa
[minut]
60
Tempo utwardzania [mm/24h]
1
Zużycie [l./m2/mm gr warstwy]
1
Wydajność z opakowania [10 l./m2]
10
o
Spływ z powierzchni 90o w temp 70 C
0
Utwardzony – badany po 4 tygodniach w 23°C
i 50% wilgotności względnej
Wartość
Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%]
350
Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37) [MPa]
3,5
Twardość Shore A (ISO 868)
30
Odporność temperaturowa [°C ]
-130
Powierzchnia
Gonty bitumiczne
Papa bitumiczna
Bitumiczne pokrycie dachowe
Dachówka klinkierowa
Dachówka ceramiczna
Cegła
Beton
Membrana PVC
Spieniony polistyren
Przyczepność
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ dobra przyczepność
Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie
zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz
umiejętności osoby aplikującej produkt.
COOL-R/20072015v02
TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE
Przechowywać do 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.
Zabezpieczyć przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5 °C do +25 °C.
Zawartość netto
Opakowanie
Ilość sztuk na palecie
10 l
wiadro
44
Ostrzeżenia i zalecenia BHP
PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.
Data sporządzenia 20.07.2015
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak
każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w
odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni
przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.
COOL-R/20072015v02