Dagmara Tymińska bio

Transkrypt

Dagmara Tymińska bio
Dagmara Tymińska
„Działaj, dopóki nie odniesiesz sukcesu” to słowa, które doskonale obrazują
naturę Dagmary. Doradca zawodowy nie tylko z wykształcenia (studia podyplomowe
na SGH), ale i zamiłowania. Jest równieŜ psychologiem (Uniwersytet Wrocławski)
oraz trenerem.
Z natury ciekawa świata optymistka, która nieustannie stawia sobie nowe
wyzwania. Brała udział w licznych warsztatach rozwojowych, jest absolwentką 2letniej Szkoły Psychoterapii Gestalt, ukończyła kurs Mistrza Praktyka NLP w Polskim
Instytucie NLP. Lada moment zdobędzie uprawnienia MLC coacha.
W pracy stawia za główny cel wypracowanie pozytywnych zmian: tych w sobie,
jak i tych w otoczeniu. Jej specjalnością jest rozwijanie „miękkich” kompetencji
osobistych: automotywacji, komunikacji oraz asertywności.
Wolny od pracy czas musi dzielić na troje. Dla męŜa i dwóch córeczek…
czasem wyłuska teŜ chwilę dla siebie na taniec w kręgu oraz rolki.

Podobne dokumenty