Warunki umowy najmu

Komentarze

Transkrypt

Warunki umowy najmu
Polski producent profesjonalnego źródła światła z
wykorzystaniem najnowszej technologii z
zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.
Dzięki naszej innowacyjności i doświadczeniu
jesteśmy w stanie zaproponować Państwu fachowe
doradztwo i pełną profesjonalną obsługę.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zalety diod elektroluminescencyjnych:
mały pobór prądu
mała wartość napięcia zasilającego
duża sprawność
małe straty energii
małe rozmiary
duża trwałość
duża wartość luminacji
LLT ERAGON oświetli:
Hale produkcyjne
Obiekty sportowe
Drogi i ulice
Obiekty przemysłowe
Parki
W Polsce oświetlenie w miejscach publicznych co roku
pochłania ponad 1500 GWh. W gminach, gdzie nadal
stosowane są stare, energochłonne technologie oraz tam,
gdzie światła potrzeba bardzo dużo (np. w przestrzeniach
publicznych), nowoczesne technologie oświetleniowe niosą
ze sobą wielki potencjał oszczędności.
Dla samorządów może to oznaczać znacznie mniejsze wydatki
ponoszone na oświetlenie ulic czy też miejsc publicznych,
dla środowiska - mniejszą emisję zanieczyszczeń.
Według NFOŚiGW w naszym kraju jest obecnie około 3,3 mln
lamp ulicznych, z czego aż 65% stanowią lampy sodowe.
Pozostałe to lampy rtęciowe, żarowe, neonowe i inne.
Wszystkie te źródła światła charakteryzują się wydajnością na
poziomie zaledwie 40%, zatem aż 60% wykorzystywanej przez
nie energii jest tracona "po drodze".
Wymieniając oświetlenie na LED można tego całkowicie
uniknąć, gdyż charakteryzuje się o wiele lepszą wydajnością.
Inwestycje w energooszczędne oświetlenie LED są bardzo
opłacalne także ze względu na fakt, że charakteryzują się
bardzo krótkim okresem zwrotu poniesionych kosztów.
Oświetlenie przemysłowe i uliczne LED
Technologia LED coraz częściej pojawia się nie tylko w
żarówkach wykorzystywanych w oświetleniu domowym, ale
także w oświetleniu przemysłowym i ulicznym. W tej kategorii
oferujemy żarówki i oprawy o stosunkowo dużej mocy,
emitującej intensywne światło o szerokim zasięgu. Mogą one
być montowane w lampach na ulicy, w parku lub w ogrodzie, a
także w oświetleniu w hali fabrycznej, magazynie lub innych
pomieszczeniach przemysłowych. Elementem wspólnym dla
wszystkich występujących w tej kategorii produktów są gęsto
rozmieszczone diody LED pochodzące od renomowanych
producentów, gwarantujących wysoką jakość.
LED – zalety:
- mniejsze straty strumienia w oprawie
• Tradycyjne oświetlenie jarzeniowe wymaga częstych zmian
źródła światła. Zastosowanie LED eliminuje koszty
eksploatacyjne związane z wymianą jarzeniówek
• Okres eksploatacji dla oświetlenia LED wynosi ponad 50 tyś
godzin. Oznacza to wiele lat eksploatacji bez kosztów
ponoszonych na wymianę źródła światła
• Spektrum światła emitowane przez LED jest pozbawiane
pików właściwych dla oświetlenia jarzeniowego
• Oświetlenie LED charakteryzuje wysoką
energooszczędnością zużycia energii w stosunku do
stosowanego powszechnie oświetlenia jarzeniowego.
Generowane oszczędności w zużyciu energii mogą
osiągać wartości od 60 do nawet 80%.
•
•
•
•
•
•
Analiza dla jednej lokalizacji Dla Obiekt ____ lamp Istniejące Świetlówki
Moc pobierana (wat)
_____
zakładana cena energii elektrycznej w zł za KWH
_____
zakładana ilość godzin świecenia _____ rocznie
_____
Zużycie roczne energii na 1 lampę w KWH
_____
Roczny koszt energii na jedną lampę
Lampa LED
_____
_____
_____
_____
_____ zł
•
•
•
Koszt serwisu lamp jarzeniowych
Koszt roczny eksploatacji lamp jarzeniowych
Redukcja kosztów eksploatacyjnych na 1 lampę rocznie
zł
•
•
Koszt roczny wynajmu lampy netto
zł
Realna oszczędność na 1 lampę rocznie z uwzględnieniem redukcji kosztu serwisu lamp jarzeniowych
Oszczędność Roczna dla jednego Obiektu
zł
zł
redukcja
____
redukcja %
___%
_____
____ zł
%
zł
%
zł
%
zł
%
zł
proponuje kompleksowe rozwiązanie dla Klienta
• Zakres oferty
• Montaż oświetlenia LED- gwarancja 3 lata
• Serwis 24h w przypadku awarii obejmującej ponad 10% lamp,
oraz 5 dni roboczych w pozostałych przypadkach
• Gwarancja na oświetlenie w całym okresie najmu
• Demontaż istniejącego oświetlenia
• Elastyczny model opłaty miesięcznej
• Warunki umowy najmu
• Okres umowy –____ miesięcy
• Fakturowanie miesięczne
• Stawka miesięczna ____ zł / sztuka
• Harmonogram
• Celem nadrzędnym jest wygenerowanie nowego potencjału
do zwiększania zysków oraz eksponowanie postawy Pro
Ekologicznej Klienta
• Potwierdzenie zasadności realizacji projektu
• Określenie istotnych warunków współpracy
• Ustalenie istotnych warunków umowy
• Zawarcie porozumienia definiującego przyszłe zobowiązania
stron oraz determinanty realizacji projektu
• Montaż oświetlenia
• Monitorowanie kluczowych wskaźników (zużycie energii,
natężenie oświetlenia)
Nasze produkty:
Dziękujemy za uwagę
LLT ERAGON SP. Z O.O.
Siemaszki 25/13 31-207 Kraków
[email protected]

Podobne dokumenty