Roto Inside nr 26

Transkrypt

Roto Inside nr 26
Roto Inside | 4.2014
Wydanie 26
Technologia okien i drzwi Roto. Magazyn dla partnerów i pracowników
■■ Badania
■■ Wydarzenie
■■ Aluminium
■■ PVC
Hitoshi Takeda dla Roto
Inside:
Bezbłędna produkcja?
Roto na fensterbau/
frontale z dużą znajomością trendów:
Co przyniesie przyszłość?
Warstat GmbH planuje
z Roto:
Rozbudowa doradztwa
AluVision
Okna Horizont dla
budownictwa zrównoważonego:
Soczi – miasto po igrzyskach
str. 3
str. 6
str. 8
str. 12
Ukryta strona zawiasowa do skrzydeł o masie do 180 kg
Roto AL Designo
■■ Nowość w Roto Eksperci z Centrum Wsparcia Obiektowego Roto OSC potwierdzają ten
trend: stale rośnie popyt na ukryte rozwiązania okuć – także do skrzydeł o masie powyżej 150
kg. Jest to trend, który Roto uwzględnia wprowadzając na rynek nową stronę zawiasową.
W przypadku nowej strony zawiasowej Roto AL Designo do skrzydeł o masie do 180 kg chodzi
o udoskonalenie sprawdzonego rozwiązania okuć do skrzydeł o masie do 150 kg. Nowa strona
zawiasowa oferowana jest przez Roto OSC alternatywnie, gdy masa skrzydła lub jego wymiary
przekraczają zakresy diagramów stosowania strony zawiasowej do 150 kg.
„AL Designo z oferty Roto to najmocniejsza na rynku ukryta strona zawiasowa do systemów
z komorą Euro. Umożliwia ona wykonanie okien ze skrzydłami rozwierno-uchylnymi i rozwiernymi”,
wyjaśnia Product Manager, Julian Pöss. „Podobnie jak w wersji do skrzydeł o masie do 150 kg ta
strona zawiasowa także jest montowana całkowicie na zacisk, czyli łatwo i szybko. Za stabilność
odpowiada dodatkowy odciążnik – element obowiązkowy w tym okuciu. Elementem podnoszącym
komfort i bezpieczeństwo użytkowania jest ogranicznik rozwarcia z amortyzatorem. Całość spina
niezawodny system obwiedniowy Roto AL 540.”
Nowa ukryta strona zawiasowa jest rozwiązaniem obiektowym, dlatego też zatwierdzana jest do
stosowania indywidualnie po odpowiednich wyliczeniach i przeanalizowaniu używanego przez
producenta okien systemu profili i wymiarów elementów.
&&Więcej informacji na temat Roto AL Designo.
www.roto-frank.com/pl/roto-al-designo
Sercem nowej strony zawiasowej Roto AL Designo do skrzydeł o masie do 180 kg jest nowy wspornik zawiasu
dolnego i rozwórki.
W strefie do pobrania Roto w 24 językach
Deklaracje właściwości użytkowych zgodnie
z rozporządzeniem o produktach budowlanych
■■ Nowość w Roto Od 1 lipca 2013 weszło w życie w Unii Europejskiej tzw. Rozporządzenie
o produktach budowlanych. Rozporządzenie to nakłada obowiązek deklaracji właściwości
użytkowych dla takich produktów budowlanych, które w całej Europie spełniać muszą zharmonizowaną normę. Norma ta definiuje wymogi w odniesieniu do produktów stosowanych
w drogach ewakuacyjnych i drogach bezpieczeństwa o podwyższonych wymogach w zakresie
ochrony ogniowej i dymowej. Z tego względu Roto udostępniło w strefie do pobrania deklaracje właściwości użytkowych dla wszystkich zamków do drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych oraz zawiasów do drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych. Producent drzwi jednym
kliknięciem może pobrać deklarację we wszystkich 24 językach.
Producenci stosujący rozwiązania Roto w swoich drzwiach ewakuacyjnych mogą wykorzystać deklaracje dla komponentów jako podstawę do deklaracji całego systemu. W strefie do pobrania Roto
znajdują się deklaracje właściwości użytkowych produktów dla:
§§ zamka antypanicznego Roto zgodnie z DIN EN 1125
§§ zamka ewakuacyjnego Roto zgodnie z DIN EN 179
§§ zawiasów Roto do drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych
(zawiasy certyfikowane zgodnie z EN 1935).
&& Deklaracje
właściwości użytkowych dla wszystkich zamków do
drzwi ewakuacyjnych i antypanicznych oraz zawiasów do drzwi
ewakuacyjnych i antypanicznych do pobrania:
www.roto-frank.com/pl/leistungserklaerung
Do pobrania dostępne są deklaracje właściwości użytkowych produktów Roto w 24 językach.
|1
Roto Inside | 4.2014
Kilka pytań
Rozmowa z prezesem zarządu Roto
Roto Inside: W rozmowach na stoisku głośno było
o pewnych trendach.
Roto Inside: Z jak liczną reprezentacją klientów przybyło do
Norymbergi np. Roto Chiny?
Dr. Keill: Czymś oczywistym jest już od wielu lat dla Roto obserwowanie trendów społecznych i tendencji w architekturze. Coraz
liczniejsi spośród naszych klientów interesują się tym kierunkiem
badań i bazującym na nich rozwojem produktów. Z tego względu
w tym roku na targach fensterbau/frontale wyraźnie wskazaliśmy, np. które systemy Roto odpowiadają na rosnące zainteresowanie rynków komfortowymi rozwiązaniami do budownictwa bez
barier albo wpisują się w tendencję minimalistycznego designu
w architekturze. W efekcie przeprowadziliśmy wiele interesujących rozmów.
Dr. Keill: Koledzy z Chin opiekowali się 150 gośćmi, którzy
podjęli długą podróż, by przyjechać do Norymbergi. Także tam
mówi się zresztą o budownictwie bez barier i o efektywności
energetycznej, mimo że procentowy udział inwestycji, w których
stosowane są specjalne rozwiązania, jest znacznie mniejszy niż
w Europie.
Frank AG, dr Eckhardem Keillem
Roto Inside: Na stoisku Roto na targach frontale także w tym
roku można było odnieść wrażenie, że cały świat czuł się tu
jak w domu ...
Dr. Keill: I z pewnością to właśnie jest tym szczególnym bodźcem i wartością odwiedzin w Roto. Nasze przedstawicielstwa
handlowe wspierają wielu odwiedzających w przygotowaniu
wizyty w Norymberdze, opiekują się nimi na miejscu i pomagają
w ­niezawodnym dotarciu do tych targowych nowości, które dla
danej firmy są szczególnie interesujące. Z naszych obserwacji
wynika, że w tym roku byliśmy dla naszych gości szczególnie
inspirujący.
Roto Inside: W wyodrębnionej części stoiska przyjmowano
gości z Azji – miało to jakiś szczególny powód?
Dr. Keill: Roto już od 20 lat aktywnie działa w Azji i odnosi tu
duże sukcesy. Zwłaszcza w Chinach zawiązały się bardzo zażyłe
relacje z klientami, w ramach których pracujemy nad typowymi
dla tego rynku rozwiązaniami i dyskutujemy o produktach interesujących na arenie międzynarodowej. W tym roku chcieliśmy tej
wymianie zapewnić szczególnie dużo miejsca, tworząc niejako
specjalną platformę.
Roto Inside: Czyli pozytywnie podsumowuje Pan targi?
Dr. Keill: Jak zapewne cały nasz zespół i większość odwiedzających jestem zachwycony tym, jak Roto wykorzystało fensterbau/
frontale 2014. Skorzystaliśmy z szansy, którą dostrzegliśmy.
Dziś już nie wystarczy zaprezentować na targach zbiór produktów. Z perspektywy Roto chodzi o to, by skoncentrować uwagę
całej branży na wspólnej przyszłości. „Blisko klienta" pozostaje
mottem Roto. Uważam także, że udało nam się po raz kolejny tu
w Norymberdze dotrzymać obietnicy, którą daliśmy tym hasłem
producentom okien i drzwi na całym świecie.
Wybór odpowiedniej klamki – teraz w ośmiu językach
Eksperci z Roto mocnym filarem szkoleń
Konfigurator klamek
Josko.Akademie
■■ Nowość w Roto Wybór perfekcyjnej klamki w zgodzie z indywidualnym stylem wnętrza
w kilka kliknięć myszką – tak brzmi obietnica, którą Roto daje producentom okien i ich klientom poprzez swój konfigurator klamek. Dobrze przyjęte niemiecka i angielska wersje internetowego konfiguratora dostępne są teraz także w językach polskim, francuskim, węgierskim,
holenderskim, hiszpańskim i rumuńskim.
■■ PVC Drewno Aluminium Dzięki aktywności firmowej „Josko.Akademie" austriacki producent okien i drzwi, firma Josko inwestuje w swój największy kapitał: wiedzę
i umiejętności własnych pracowników oraz ponad 100 firm partnerskich. Od kilku miesięcy
także eksperci z Roto wspierają zespół szkoleniowy Josko, skupiony wokół kierującego
akademią Franza Braida.
Internetowe narzędzie miało swoją premierę pod adresem www.roto-frank.com/de/griffekonfigurator jesienią minionego roku podczas wprowadzenia na rynek linii klamek Roto Samba. W celu
wyświetlenia odpowiedniego wariantu klamki na ekranie komputera lub smartfonu należy podać
tylko cztery dane. Po wyborze pożądanej linii klamek, czyli np. Roto Samba, określić należy potrzebny wariant funkcjonalny (zamykana na klucz, z przyciskiem, etc.), kolor klamki oraz materiał
okna.
Z całą świadomością Franz Braid stawia na współpracę wewnętrznych i zewnętrznych wykładowców: „Oferujemy szkolenia dla pięciu grup: juniorów, ekspertów, profesjonalistów, z­ arządu
i partnerów. Obok przekazywania specjalistycznych treści zawodowych trenujemy także
umiejętności związane z rozwojem osobowości, jak np. zarządzanie czasem i rozwiązywanie
konfliktów, negocjacje i technikę prezentacji. Dla mnie jest pewne: im bardziej zróżnicowane jest
grono trenerów, tym trwalsze są wyniki kształcenia.”
Przyjemność z doradztwa, sukces w sprzedaży
Od jesieni ubiegłego roku w skład zespołu szkoleniowego akademii wchodzą także eksperci
z Roto. Franz Kick, kierownik ds. kluczowych klientów w Roto i Maik Schiwy, ekspert Roto
w dziedzinie Lean Management, mieli swoje pierwsze wystąpienie w październiku 2013 w ramach „Josko.Expert Sales”. Jak sama nazwa wskazuje, czteromodułowy kurs koncentruje się
na rozmowie handlowej i szkoleniu technik sprzedaży. „Expert Sales kierujemy do kolegów
i partnerów, którzy dysponują obszerną wiedzą techniczną i którym przyjemność sprawia praca
w zakresie obsługi klienta. Rozbudowujemy specjalistyczną wiedzę produktową i trenujemy
techniki pracy w obszarach przygotowujących sprzedaż, samej sprzedaży i posprzedaży. Poza
tym omawiamy i ćwiczymy procesy sprzedaży projektowej w obszarze montażu i serwisu.
Chodzi o procesy i umiejętności konieczne w ugruntowanym i satysfakcjonującym doradztwie
klientom”, wyjaśnia Franz Braid.
Ciąg dalszy nastąpi
Poszczególne moduły „Josko.Expert Sales" trwają jedenaście tygodni. Franz Kick, który już
­cieszy się na kontynuację pracy jako trener w Josko, wspomina: „Nam chodzi oczywiście
z jednej strony o to, żeby uczestnikom szkoleń przybliżyć wiedzę techniczną na temat okuć Roto.
Z drugiej zaś mój kolega, Maik Schiwy, wtajemniczył początkujących doradców handlowych
w zagadnienia organizacji procesów osobowych i zakładowych.” Praca w Josko.Akademie jest
dla niego prawdziwą „sytuacją Win-Win”, kontynuuje Franz Kick: „Udostępniamy naszą wiedzę
i w zamian otrzymujemy od zmotywowanych uczestników szkolenia ich opinie i sugestie na
temat produktów i serwisu Roto.
Małe jest piękne
„Wprowadzając na rynek klamki Roto Samba, najprawdopodobniej bardzo precyzyjnie trafiliśmy
w oczekiwania inwestorów w całej Europie. Dotychczasowe liczby sprzedażowe niezbicie tego
dowodzą”, z zadowoleniem mówi dyrektor marketingu Roto, Udo Pauly. „Zapewne prosta i szybka możliwość obejrzenia wybranych klamek na ekranie komputera przyczyniła się do szerokiej
akceptacji nowej linii. Mały krok dzielił nas wówczas od tego, żeby internetowy konfigurator
klamek udostępnić w innych językach.”
Także kierujący dystrybujcą Roto w regionie Europy Centralnej Volker Fitschen jest zadowolony z powodzenia współpracy: „Delegując trenerów potwierdzamy w praktyce maksymę Roto
,blisko klienta'. Jednocześnie przyczyniamy się do tego, że nie tylko Roto, ale także nasi klienci
wyprzedzają konkurencję dzięki lepszym pomysłom. Współpraca z Josko w zakresie szkoleń
jest dla mnie dlatego dobrym przykładem na to, jak możemy i chcemy kształtować partnerstwo
z naszymi klientami.”
Cztery kliknięcia do pożądanej klamki: dobrze przyjęty konfigurator klamek Roto dostępny jest obecnie
w ośmiu językach. Obecnie trwają prace nad programowaniem kolejnych wersji językowych.
&& Atrakcyjny serwis internetowy: konfigurator klamek Roto
"Josko.Expert Sales" czerpie z wiedzy Roto:
(od lewej) Maik Schiwy, ekspert Roto ds. Lean
www.roto-frank.com/pl/griffekonfigurator
2|
Management, Franz Braid, kierownik Josko.
Akademie, i Franz Kick, kierownik ds. klientów
Josko.Akademie w Ried – inwestycja
kluczowych w Roto.
w kompetencje.
swisswindows wyposaża centrum
logistyczne
Okna dla Gucci
■■ PVC Aluminium Firma swisswindows AG jest jednym
z czołowych producentów systemów okiennych i drzwiowych
w Szwajcarii. Po raz pierwszy dla potrzeb dużego obiektu
komercyjnego dostarczyła ona swoje innowacyjne okna
„classico alu" do nowo wybudowanego centrum logistycznego marki Gucci w San Antonio (Tessyn).
Dla prezesa firmy swisswindows, Adolfa Müllera, „Centro logistico" Gucci było wyjątkową inwestycją: „To ogromny kompleks
budynków. Dla jego potrzeb wyprodukowaliśmy ok. 2 400 m²
okien typu ,classico alu' z szybą termoizolacyjną. Konieczne było
uzwględnienie w tym projekcie wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej, przepuszczalności światła i ochrony antywłamanio­
wej.” Tym wymogom szwajcarscy specjaliści okienni sprostali
z łatwością dzięki swojemu „classico alu”.
Profile PVC tego okna wyposażone są w zewnętrzną osłonę aluminiową, dostępną we wszystkich kolorach RAL lub odcieniach
NCS. Gucci wybrał od zewnątrz zieleń mchu. Bardzo wąskie
profile okna „classico alu" gwarantują maksymalne doświetlenie
pomieszczeń. „Produkowane specjalnie dla nas profile skrzydeł
i słupka pozwalają na uzyskanie udziału przeszklenia do 77%
powierzchni całego okna. Dzięki zastosowaniu szyby termoizolacyjnej uzyskaliśmy dla ‚classico alu‘ certyfikat zgodności z bardzo
surowymi kryteriami „Minergie-P" w zakresie energooszczędności. Ta szyba łącząca własności ochrony przeciwsłonecznej
i izolacyjności cieplnej zapewnia przyjemny klimat pomieszczeń
zarówno latem jak i zimą”, powiedział Adolf Müller. W celu udokumentowania wymaganego poziomu odporności antywłamaniowej RC2 wyposażone w okucia Roto NT K3/100 poddane zostało
badaniom w Międzynarodowym Centrum Technologicznym Roto
(ITC) w Leinfelden.
Hitoshi Takeda dla Roto Inside
Bezbłędna produkcja?
■■ Badania Od wielu lat rodowity Japończyk, Hitoshi Takeda,
wspiera Roto w optymalizacji wielokrotnie nagradzanych
fabryk okien dachowych Grupy Roto w Bad Mergentheim
w Niemczech i w Lubartówie koło Lublina. Jest on uznanym
ekspertem w dziedzinie szczupłych procesów produkcyjnych
i struktur. W ciągu ostatnich dziesięcioleci z jego doradztwa
i wsparcia korzystały firmy na całym świecie. Hitoshi Takeda rozmawiał z Roto Inside o tym, jak firma konsekwentnie
eliminując błędy staje się doskonałym partnerem swoich
klientów.
Roto Inside: Roto oferuje producentom okien doradztwo
w dziedzinie „produkcji zero błędów”. W centrum uwagi
znajduje się tam poprawa jakości produkcji. Co rozumie
pan pod pojęciem jakości?
Takeda: Pojęcie jakości używane jest dziś w różnych kontekstach i z biegiem czasu uległo ono modyfikacji. Jakość nie
jest już definiowana tylko przez korzyść i funkcjonalność, ale
także na przykład przez to, jak dany produkt stymuluje ­zmysły.
Nawet wizerunek marki firmy ma wpływ na p
­ ostrzeganą
jakość­. W związku z tym firmy, które zajmują się zagadnieniem produkcji zero błędów, muszą w kolejnym kroku wdrożyć
permanentne doskonalenie także innych procesów w firmie.
„Zero błędów" powinno odnosić się zatem także do komunikacji z klientem, przyjmowania zamówień, produkcji, dostaw czy
wszystkich procesów konstrukcyjnych, a nawet do gromadzenia informacji na temat potrzeb klientów. NIezależnie od
tego, co określa jakość produktu, jedno jest pewne: jakość
lub praktyczna korzyść płynąca z produktów i usług oceniane
są w ostatecznym rozrachunku przez klientów, a nie przez
­sprzedawcę czy producenta.
Roto Inside: W wielu firmach realizowane są regularnie
działania prowadzące do poprawy jakości. Mimo to
w niemal każdej firmie po pewnym czasie dochodzi do
stagnacji poziomu jakości. Gdzie w pana ocenie należy
poszukiwać przyczyn tego stanu rzeczy?
Takeda: W wielu fabrykach podejmowane są działania zmierzające do poprawy jakości dopiero wtedy, gdy poziom jakości
gotowego produktu lub reakcja klientów na określone procesy
oceniane są jako problematyczne. Przyjrzyjmy się dla przykładu
wdrożeniu nowego produktu. Dzięki dodatkowym badaniom
Elegancki obiekt komercyjny na tle panoramy Alp wybudowała firma CSC Bauunternehmung AG z Lugano wg projektu architektów Itten+Brechbühl
z Berna, Charles De Ry z Lugano i Christiana Rivola z Cadenazzo.
Nie tylko funkcjonalne, ale także urzekająco piękne: do nowego Centro logistico Gucci w San Antonio w Tessynie firma swisswindows AG z miejscowości
Mörschwil dostarczyła 750 okien z serii „classico alu”. Ich łączna powierzchnia to ok. 2 400 m².
jakość w początkowej fazie staje się coraz lepsza, ale z biegiem
czasu stabilizuje się na określonym poziomie i nie ulega żadnym zmianom. Do stałego doskonalenia jakości w procesach
produkcyjnych nie wystarczy, by zapewnić ją przez jej finalną
kontrolę. Konieczne jest permanentne eliminowanie przyczyn
oczywistych słabości lub wad na każdym poziomie produkcji.
Tylko w taki sposób można stale wytwarzać „jakość”.
Książka „QiP – Qualität im Prozess. Podręcznik podnoszenia
jakości w produkcji" autorstwa
Hitoshi'ego Takedy ukazała
się nakładem wydawnictwa
mi-Wirtschaftsbuch.
Roto Inside: Jak pana zdaniem należy skonstruować i zorganizować produkcję, by wytwarzać jakość?
Takeda: Do wytwarzania jakości nie wystarczy, że produkt
uzupełniany jest krok po kroku, a dopiero na końcu odbywa się
jego testowanie i ewentualne usuwanie błędów. O wiele ważniejsze jest, żeby każdy krok w ramach procesu sterowany był
jako wytwarzanie elementu częściowego i dopiero niena­g anne
produkty kierowane były do kolejnego etapu procesu. W
­ tym
celu nieodzowne jest identyfikowanie błędów i wdrażanie działań eliminujących je na bieżąco.
Roto Inside: Jak wygląda z realizacją tych założeń
w praktyce?
Takeda: Pomocne okazuje się np. wprowadzenie stołu kontrolnego. Na tym stole gromadzone są wadliwe elementy z całego
procesu produkcyjnego. Zespół analizuje błędy i określa działania, które przeciwdziałają ich ponownemu występowaniu. Do
tego procesu należy włączyć pracowników z różnych etapów
produkcji, ponieważ błędy uwidaczniają się najczęściej w różnych jej fazach. Realizacja ustalonych działań kontrolowana jest
np. przez kierownictwo produkcji raz w tygodniu. Na produkcji
okien dachowych Roto obowiązuje w tym zakresie bezwzględna konsekwencja. Uzyskana poprawa jakości mówi sama za
siebie. Zespół Roto Lean wspiera także innych producentów
okien w realizacji zarządzania jakością, uzyskując przy tym
wymierne efekty poprawy.
Roto Inside: Na co należy zwracać uwagę w realizacji
wszystkich tych działań?
Takeda: Obok szybkiego wdrożenia działań ważny jest także
pomiar skuteczności, w przeciwnym razie wszelkie propozycje udoskonaleń nie odniosą żadnego skutku, a motywacja
pracowników osłabnie. Nie należy także zniechęcać się przez
ewentualne inne pojawiające się problemy. Powtarzam zawsze:
„Najpierw należy poprawić proces w jednym miejscu, obserwować i analizować, a dopiero potem zastanawiać się, jak
rozwiązać kolejne problemy.”
Hitoshi Takeda urodził się w japońskiej prefekturze Akita. Po ukończe­
niu studiów w dziedzinie budowy maszyn na Uniwersytecie Meiji
w Tokio podjął pracę w dużej firmie w branży komponentów dla
przemysłu motoryzacyjnego. Takeda pracował tam przez wiele lat
w działach sterowania produkcją, technologii produkcji, współpracy
z dostawcami oraz w "biurze promocji" procesu Kaizen zanim usamodzielnił się jako konsultant. Hitoshi Takeda wspierał wiodące firmy
w Japonii, Korei i Europie z głównym akcentem na Niemcy.
|3
Roto Inside | 4.2014
Common Fensterbau GmbH
Nowe okna klasztoru
w Baulbronn
■■ Drewno W roku 1147 na łagodnie urozmaiconym terenie Strombergu na północy
dzisiejszej Badenii-Wirtembergii cystersi
rozpoczęli budowę klasztoru. Po reformacji
Książę Christoph von Würtemberg zlecił tu
w roku 1556 budowę ewangelickiej szkoły
klasztornej. Do grona jej uczniów należeli
także m.in. Johannes Kepler, Friedrich Hölderlin i Hermann Hesse. W roku 1993 Klasztor
Maulbronn wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako najpełniej
zachowany obiekt klasztorny średniowiecza
w Europie.
Gdy w latach 60-tych na odnowienie czekały
zabytkowe okna w różnych częściach klasztoru,
świeżo założona w tym czasie firma Common
Fensterbau otrzymała pierwsze swoje zlecenia właśnie w dziedzinie ochrony zabytków.
Założyciel firmy Manfred Common zaczął wtedy
zgłębiać rozwój rozwiązań i detali mających
zastosowanie przy restaurowaniu budowli pod
kuratelą konserwatora zabytków. „Mój ojciec
oddawał się z zamiłowaniem ostrożnemu odnawianiu historycznych okien”, relacjonuje Bodo
Common, kierujący dziś firmą. „Mógł wprawdzie przejąć po moim dziadku tartak i stolarnię,
ale restaurowanie dzieł przeszłości i stolarka
okienna pociągały go o wiele bardziej. Coraz
bardziej pogłębiał swą wiedzę w tej dziedzinie
i swoją pasją zaraził także mnie.” W roku 2005
Bodo Common utworzył ze spółki osobowej
swojego ojca spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która także jemu nie szczędzi
wyzwań na różnych polach. „Działamy w całkowitej niszy rynku. Kierujący firmą Common Fensterbau jest po prostu skazany na zamiłowanie
do okien, które oddychają historią. Oczywiście
taka osoba musi potrafić zgodnie z zasadami
sztuki zarządzać firmą produkującą okna, która
żyje nie z renowacji, ale ze sprzedaży wysokiej
jakości okien drewnianych" – tak Bodo Common
przedstawia „profil stanowiska”, na którym
pracuje już od 25 lat.
Kompleksowi dostawcy w cenie
Zatrudnia dwunastu pracowników w warsztacie
o powierzchni 1 500 m², w której prawdziwy
restaurator znajdzie wszystko, co jest mu
potrzebne do szczęścia. „Popyt na prawdziwe
renowacje jest wyjątkowo niestabilny, dlatego
wyspecjalizowani pracownicy wytwarzają tu
także nowoczesne okna i drzwi drewniane.”
Jednocześnie bardzo szerokie jest spektrum
zadań w zakresie renowacji zabytków. ­Czasami
w architektonicznych zabytkach konieczna
była wymiana okapników, innym razem – szyb,
a jeszcze kiedy indziej po prostu odblokowanie
„zastałego" skrzydła. „W przypadku szkoły
klasztornej Maulbronn chodziło w tym roku o to,
żeby wyprodukować okna zgodnie z historycznym pierwowzorem, które funkcjonują jak
dzisiejsze okna i zapewniają izolację cieplną na
dostępnym dziś poziomie. Nowe i stare w perfekcyjnej harmonii
Kompetencje, które Bodo Common zdobył
przez lata wraz z zespołem, to najlepsza ochrona
antykryzysowa firmy. „Tylko nieliczni – podobnie
jak my – mogą zapewnić kompleksową ofertę
z jednej ręki: renowację historycznych okien,
rekonstrukcję oraz wykonanie nowych w ramach
uzupełnień i w razie potrzeby, np. ultranowoczesne okna do budynku powstającego obok.
W Badenii-Wirtembergii ok. 20 producentów
okien zajmuje się wykonywaniem okien według
historycznych wzorów, ale najwyżej dziesięciu
z nich potrafi restaurować okna, które muszą być
zachowane.” Jego firma znajduje silne poparcie
wśród konserwatorów zabytków, ponieważ
Common odnawia i uzupełnia okna dokładnie
według ich wyobrażeń. „Inwestor dostaje od nas
kompletną ofertę na renowację i rekonstrukcję,
która pozwala mu na ubieganie się o dofinansowanie ze środków państwowych. Wiąże się to
dla nas jednak z pewnym ryzykiem ekonomicznym, gdyż tak naprawdę nigdy wcześniej nie
wiadomo, ile czasu trzeba będzie zainwestować
w odnowienie takiego okna.”
Zrównoważona ochrona budowli dzięki
solidności
By uchronić klientów przed przykrymi niespodziankami w przyszłości, Bodo Common przywiązuje duże znaczenie do rzetelnego rzemiosła
i odpowiedniego oprzyrządowania: „Mówimy
dokładnie klientom, jak daną pracę chcemy
wykonać, żeby okno, które jest przecież świadectwem naszej historii, mogło przetrwać także
dla kolejnych pokoleń. Większość klientów
przyjmuje nasze zalecenia. Dzięki zastosowaniu okuć Roto we wszystkich rekonstrukcjach
zapewniamy niezawodność działania, a czasem
nawet – w oknach restaurowanych. Wprawia
to w zdumienie wielu klientów, którym trudno
uwierzyć, że także w rekonstrukcjach w stylu
XVII w. sprawdzić się mogą dzisiejsze rozwiązania, które są całkowicie ukryte, a jednak
zapewniają bezpieczeństwo w klasie RC2. Mój
ojciec od samego początku polegał na Roto.
Dziś wykorzystujemy niemal wszystko, czym
dysponuje asortyment tej firmy.”
Nowoczesność w historycznych wnętrzach
Łącznie 40 okien zespolonych do ewangelickiego seminarium w Maulbronn wykonano
z sosny w technologii zrównoważonej. Niektóre
z okien mają potrójne szyby i po 16 skrzydełek
zewnętrznych i wewnętrznych. „Ponieważ
ani konserwator zabytków, ani administracja
Badenii-Wirtembergii nie przewidziała w historycznych obiektach widocznych wsporników
zawiasów, zastosowano ukryte okucia rozwierno-uchylne Roto NT Designo, do których
wykonano specjalne zawiasy. Nawet elementy
ryglujące pochodzą z Roto NT, jak np. zasuwnica rozporowa czy zasuwnica z dornmasem
8 mm”, wyjaśnia Bodo Common. Za trwałość
profili odpowiada lakier natryskowy w jednym
z odcieni NCS. „Na szczęście konserwator zabytków nie zaordynował manualnego nanoszenia lakieru pędzlem.”
Firma jednak zadowolona jest z wyniku swojej
pracy z zupełnie innego powodu: „W klasztornej
Małe miasto Maulbronn leży między Stuttgartem i Karlsruhe. Jego powstanie datuje się na XII w., kiedy to
założono tu klasztor Cystersów. Czwarte pokolenie rodu Commonów zajmuje się tu obróbką drewna i wytwarzaniem okien i drzwi.
Klasztor Maulbronn jest najlepiej zachowanym obiektem średniowiecznym na północ od Alp. Do dziś zespół
budynków oraz okoliczne winnice i jeziora są świadectwem i źródłem wiedzy o życiu i pracy Cystersów. Więcej
informacji na www.kloster-maulbronn.de.
szkole w Maulbronn przyczyniamy się dzięki
naszym termoizolacyjnym oknom do tego,
żeby możliwa była nowoczesna nauka i praca
w pomieszczeniach, które do tych celów służyły
już od XVI w. Zrozumie to każdy, komu nie jest
obojętna historia.”
Podobnie jak ojciec w latach 60-tych także
W celu uwolnienia historycznego okna od kilku-
Bodo Common czerpie satysfakcję z restauracji
4|
zabytkowych okien. „Po ponad czterdziestu latach
Magazyn okuć i klamek w firmie Common ma
setletnich powłok Bodo Common najchętniej
doświadczeń na tym polu doskonale wiemy, jak
przejrzysty układ. „Dzięki stosowaniu okuć Roto
stosuje technikę termicznego usuwania lakierów
duży nakład pracy wiązał się będzie z danym zlece-
firma zapewnia niezawodność działania wszystkich
niem – w zależności od tego, jaką formę renowacji
rekonstruowanych okien – niekiedy także okien
Zespolone okna z potrójną szybą firma Common
pozwala uzyskać dobrą sytuację wyjściową do
wybierze klient.”
restaurowanych.
dostarczyła do klasztoru w roku 2013.
położenia nowej powłoki.”
i lazur. „Jest to wprawdzie czasochłonne, ale
Diquigiovanni S.r.l.
Okna z perfekcyjnym serwisem
■■ PVC W roku 1967 Lino Diquigiovanni zdecydował się na aluminium, uruchamiając we
włoskiej miejscowości Castelgomberto na północ od Werony zakład produkujący okna i drzwi.
Nosząca dziś jego nazwisko firma uchodzi we Włoszech za oferenta wysokiej jakości stolarki
z PVC, co z kolei wiąże się z inną jego decyzją, podjętą w połowie lat 90-tych.
Lino Diquigiovanni wraz z ówczesnym wspólnikiem, Giuseppe Faggionem, postanowili dowiedzieć się, jaki potencjał drzemie we włoskim
budownictwie i stolarce okienno-drzwiowej oraz
w nowych technicznych rozwiązaniach, a także
jak rozwijać się będą wymagania ze strony indywidualnych i komercyjnych inwestorów. Wyniki
przeprowadzonego na ich zlecenie badania rynku doprowadziły do diametralnych przekształceń w firmie: w roku 1996 uruchomione zostały
dwie linie do produkcji profili z PVC. Dziś firma
dysponuje czterema w pełni automatycznymi
liniami PVC i produkuje rocznie ok.
50 000 jednostek okiennych.
W poszukiwaniu rozwiązań
Kolejna duża zmiana nastąpiła w roku 2009, gdy
obydwaj przedsiębiorcy z myślą o rozwoju firmy
zdecydowali się na sprzedaż swoich udziałów spółce z Mediolanu. „W tamtym czasie
dołączyłem do Diquigiovanni jako outsider”,
przyznaje prezes Paolo Tosti. Dyplomowany
inżynier budowy maszyn pracował wcześniej
w przemyśle samochodowym. „Przyznaję, że
branża okienna była wówczas dla mnie czymś
zupełnie nowym. Tym, co wówczas mocno
określało mnie w trakcie nauki i dziś w życiu
zawodowym, to konsekwentne zorientowanie
na poszukiwanie rozwiązań. Ten sposób myślenia znakomicie wpisuje się w codzienną pracę
w branży elementów budowlanych.” Nie dziwi
w tym kontekście motto – lub jak mawia Paolo
Szybki serwis dla małych firm
Sklep internetowy
w Wielkiej Brytanii
■■ Nowość w Roto Na wiosnę 2013 r. uruchomiony został w Wielkiej Brytanii sklep internetowy Roto: „– jako nowy serwis, będący
wsparciem dla naszych partnerów handlowych w tym kraju”, wyjaśnił w rozmowie
z Roto Inside Ferry van Wezel, kierownik ds.
marketingu w Europie Zachodniej. Zgodnie
z zamierzeniami sklep ten ugruntował swoją
pozycję jako praktyczne narzędzie zakupowe
dla najmniejszych firm, wspierając wyspecjalizowane firmy handlowe.
Przez internet dystrybuowane są przede wszystkim nie wymagające technicznego doradztwa
produkty standardowe, które stanowią tylko
małą część całego asortymentu Roto, dostępnego w handlu w Wielkiej Brytanii. Mowa tu na
przykład o klamkach okiennych, akcesoriach do
drzwi lub podkładkach do szklenia. Poza tym
sklep internetowy daje możliwość zamówienia
części zamiennych, które producent jest w stanie sam zidentyfikować wypełniając odpowiedni
formularz. „Internetowa oferta skierowana jest
do małych, jedno- lub dwuosobowych zakładów,
zajmujących się wytwarzaniem pojedynczych
okien i świadczeniem usług serwisowo-na-
Tosti: mantra – obowiązująca dziś w firmie
Diquigiovanni S.r.l.: „Jesteśmy firmą usługową,
która sprzedaje okna i drzwi.” Czyli najpierw
klient, a dopiero potem odpowiedni produkt?
„Dokładnie”, przytakuje prezes. „Dzięki naszym
nowoczesnym maszynom i wykwalifikowanym
pracownikom jesteśmy w stanie – mówiąc
dosadnie – wypełnić każdy otwór w fasadzie
budynku odpowiednim rozwiązaniem stolarki
wysokiej jakości. Nasi klienci mogą zamawiać
u nas pojedyncze okna na miarę albo kompleksowe wyposażenie całych projektów budowlanych pod klucz. Odnosi się to tak samo do
domów jednorodzinnych, jak i inwestycji komercyjnych, szkół czy ośrodków opieki.”
Odpowiedź na zaniżanie ceny? Jakość!
Obecnie firma zatrudnia 85 pracowników, z czego 55 pracuje na produkcji. Wspiera ich ponad
50 handlowców i osiem niezależnych zespołów
montażowych, które pracują na zlecenie firmy
Diquigiovanni S.r.l. Ich wysokie kwalifikacje
nie tylko wpisują się w wysoko ustawioną
poprzeczkę jakościową firmy w odniesieniu
do produktów, ale także w zakresie doradztwa
i wykonawstwa. Z perspektywy Paolo Tosti
ważne jest, by stale rozszerzać tę zorientowaną
na jakość filozofię firmy. „Włoski rynek okien
poszedł w niepokojącym kierunku. Wielu ma­
łych producentów z krajów o niskich kosztach
zatrudnienia przebija się wzajemnie niską ceną.
Wielu stosuje różne triki i oferuje wątpliwą
prawczych”, mówi Ferry van Wezel. „Obecnie
produkty trafiają do odbiorców w ciągu pięciu do
sześciu dni od zamówienia.”
Pozytywne opinie na starcie
Sklep internetowy nie otrzymał w fazie testów
w r. 2013 wsparcia reklamowego. Ulegnie to
zmianie w bieżącym roku. „Zamierzamy sukcesywnie zwiększać znajomość nowej oferty.
W tym celu stworzymy odnośniki do sklepu
w mediach społecznościowych oraz w naszym
internetowym newsletterze. Dodatkowo prasa
branżowa wesprze nas w dotarciu do tych, dla
których serwis ten został stworzony.”
Jaka jest reakcja angielskich dilerów okuć na
ten nowy kanał dystrybucji? „Jeszcze w fazie
planowania przeprowadziliśmy wiele rozmów
z naszymi partnerami handlowymi. Z ich strony
nie ma mowy o żadnych obawach, a wręcz
przeciwnie. W nowej ofercie upatrują dla siebie
raczej korzyści. Z jednej strony dochodzi do
sprzedaży produktów, które w asortymencie dilerów pojawiają się rzadko lub w ograniczonym
zakresie. Z drugiej strony w naszych działaniach komunikacyjnych wskazujemy na ofertę
produktową i serwisową naszych partnerów
handlowych. Jeśli bezpośrednio zamawiane są
pojedyncze sztuki standardowych produktów, to
stanowi to także odciążenie dla dilerów, którzy
mogą skoncentrować się na zamówieniach
bardziej kompleksowych.”
Od roku 1996 firma Diquigiovanni produkuje wysokiej jakości okna i drzwi z PVC.
jakość, co w średniej perspektywie odbije się
kiedyś na całej branży. Przeciw tego typu stra­
tegii kierujemy jasno komunikowaną obietnicę
jakości. Stawiamy przy tym na Roto jako markę,
która ze swej strony jest gwarantem jakości
w dziedzinie okuć. Z dużym powodzeniem
nasze firmy współpracują od 1996 roku.”
Ekspansja na nowe rynki
Na najbliższe lata Paolo Tosti prognozuje stagnację obrotów na włoskim rynku, co skłania firmę
Diquigiovanni do ofensywnej penetracji nowych
rynków. Od pewnego czasu klientami w Afryce
Zachodniej opiekują się handlowcy z własnego
oddziału firmy w Ghanie. Paolo Tosti z dużym
zaangażowaniem zespołu dąży do utworzenia
struktur dystrybucyjnych także w Rosji i­ Algierii.
RC3 z zamkiem Roto Safe C
Roto ITC bada
­stolarkę na zlecenie
klientów
Prezes Paolo Tosti rozpoczął pracę w firmie
Diquigiovanni w roku 2009 jako outsider branży
okiennej.
drzwi i zamknięć utrudniających włamanie
w klasie odporności RC3.” To sukces także
po stronie zamka Roto Safe C, którego zamek
główny i rygle dodatkowe uruchamiane są
­kluczem we wkładce. Dzięki ryglowaniu łączonemu składającemu się z haka i bolca każde
drzwi zamykają się pewnie i niezawodnie.
■■ PVC Nowoczesne, wielopunktowe
zamki Roto Safe C do drzwi wejściowych mają duży wpływ na zwiększenie
bezpieczeństwa mieszkańców domów
i ich mienia. Międzynarodowe Centrum
Technologiczne Roto ITC w Leinfelden
bada i atestuje drzwi wejściowe na zgodność z europejskimi normami w zakresie
ochrony antywłamaniowej.
Na zlecenie klienta przebadane zostały na
przykład 1-skrzydłowe drzwi wejściowe
z profilu PVC Trocal z osłoną zewnętrzną
z aluminium. Drzwi o wymiarach 1.110 mm
x 2.200 mm wyposażone zostały przez
producenta w zamek Roto Safe C. Eksperci
z Roto ITC badali odporność antywłamaniową drzwi zgodnie z normą DIN EN
1627–1630:2011 na spełnianie wymogów
klasy odporności RC3. Badanie symuluje
atak sprawcy, który przez pięć minut usiłuje
wyłamać zaryglowane drzwi przy użyciu
dwóch śrubokrętów i łomu.
Pozytywne podsumowanie badających
w protokole klasyfikacyjnym: „Badany
element spełnia wymogi w zakresie okien,
Ryglowanie łączone kombi
Rygiel kombi w grupie produktowej Door
zapewnia w równej mierze bezpieczeństwo,
komfort jak i efektywność produkcji. Zasada
działania: podczas ryglowania dziewięciomilimetrowy hak o przekroju klina dociąga wstępnie
drzwi do ościeżnicy, a następnie dociska je
klinowo ścięty bolec. Zapewnia to dużą siłę docisku, gwarantującą „ekstremalną" szczelność
oraz przeciwdziała wypaczaniu się drzwi. Nawet
lekko wypaczone drzwi dzięki zastosowaniu
rygli kombi zamykają się zawsze niezawodnie.
Pozytywne opinie: jedno- i dwuosobowe
angielskie firmy mogą zaspokoić swoje zapotrzebowanie na okucia zamawiając w sklepie
internetowym, utworzonym w r. 2013 przez
przedstawicielstwo Roto w Europie Zachodniej –
&& Więcej informacji na temat możliwości: Międzynarodowe
Centrum Technologiczne Roto ITC w Leinfelden.
jako odciążenie dilerów okuć w Wielkiej Brytanii.
Znaleźć go można na stronie
www.roto-frank.com/pl/roto-itc
www.roto-webshop.com.
|5
Roto Inside | 4.2014
Nowoczesna klasyka: nowa linia klamek okiennych Roto ­S amba
Nowość: Roto AL Designo to ukryte okucie do estetycznych okien
Trend design: ukryta strona zawiasowa Roto NT Designo i nowa za-
­pokazana po raz pierwszy na międzynarodowych targach w Norym-
z aluminium o masie do 150 kg. W Norymberdze można było obejrzeć
suwnica środkowa Roto NT Plus w oknie 3-skrzydłowym z ruchomym
berdze. W roku 2013 została wprowadzona na rynki całego świata.
okno rozwierne/rozwierno-uchylne z nową rozwórką 390 do skrzydeł
słupkiem. Tego typu design jest już dzisiaj popularny we Włoszech
o minimalnej szerokości 390 – 500 mm.
i w Szwajcarii.
Roto na fensterbau/frontale z dużą
znajomością trendów
Inspirujący partner
■■ Wydarzenia Jakie trendy w zakresie stylu życia i bu­
downictwa wywrą w przyszłości największy wpływ na
funkcje i konstrukcję okien? Problematykę tę Grupa Roto
zgłębia z dużą konsekwencją. W ramach przeprowadzonych
w roku 2013 „Warsztatów na temat przyszłości" producenci
okien dyskutowali na temat czynników, które będą miały
w przyszłości wpływ na kształt okna, z konstruktorami oraz
ekspertami Roto w dziedzinie marketingu i sprzedaży. Wyniki
tych warsztatów zostaną w tym roku udostępnione możliwie dużej grupie producentów okien i drzwi, co także miało
wpływ na nową organizację ekspozycji Roto podczas targów
fensterbau/frontale.
Udo Pauly, dyrektor marketingu dywizji Technologii okien i drzwi
Roto z zaangażowaniem bada trendy i ich oddziaływanie na s­ tolarkę
­okienną. Z pobytu na targach w Norymberdze jest zadowolony:
dzięki obszernym informacjom o nastawieniu Roto do trendów, wielu
­klientom mogliśmy przekazać ciekawe inspiracje dla ich własnych
prac rozwojowych.
6|
"Roto ma podstawy, by twierdzić, że lepiej od innych zna istotne
trendy przyszłości”, z przekonaniem mówi dyrektor marketingu
Roto, Udo Pauly. „Na targach w Norymberdze skorzystaliśmy
z okazji do podzielenia się z możliwie wieloma klientami wynikami systematycznie prowadzonych przez nas badań trendów.”
Cztery trendy i ich realizacja
Cztery trendy, które w ocenie Roto charakteryzować będą branżę, znalazły się na pierwszym planie targowej prezentacji: trend
coraz większego komfortu, trend energooszczędnego budownictwa, architektoniczny trend filigranowej estetyki i trend coraz
szybszych procesów w łańcuchu przepływu wartości. „Dokładnie analizując, co niosą ze sobą te trendy i jak się wyrażają oraz
jak Roto podejmuje ich wyzwania w pracy konstrukcyjnej nad
nowymi produktami i serwisem, przekazaliśmy wielu odwiedzającym inspirujące pomysły do pracy w ich firmach”, podsumował
Udo Pauly opinie gości stoiska przekazane przez załogę.
Odwiedzający targi mieli możliwość zapoznać się na stoisku Roto
z profesjonalną prezentacją trendów. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się eksponaty, będące odpowiedzią Roto np. na trend
designu. „Chcemy być dla producentów okien i drzwi partnerem zorientowanym na przyszłość. Tak też rozumiemy nasze
motto: ,Blisko klienta'. Zawsze na miejscu, ale także zawsze
czujni i uważni ze spojrzeniem skierowanym w przyszłość”,
wyjaśnia Udo Pauly w rozmowie z Roto Inside. „Systematyczna
praca nad wiedzą o istotnych trendach już od dłuższego czasu
jest drogowskazem dla naszych działań. Ma ona bezpośrednie
przełożenie na rozwój systemów produktów i oferty serwisowej. Odnosząc na tym polu sukcesy, chcemy wspierać naszych
klientów, jeśli także zdecydują się z podobną systematycznością
wykorzystywać wiedzę o trendach.”
Rynek w centrum uwagi
Czy rzeczywiście zidentyfikowany trend wymaga określonego
produktu? „Przeważnie kilka trendów wpływa na ­wprowadzenie
„Zgadnij, ile podkładek szybowych mieści się w tej skrzyni. Kto poda
Stoisko Roto prezentowało się w tym roku jak zwarta zabudowa domów po obydwu stronach głównej alei w hali nr 1. Powstało dzięki temu znacznie
liczbę najbliższą prawdzie, wygrywa iPad.“ Ponad 5.000 osób skorzy-
więcej miejsca dla licznych gości i rozmów z nimi. Pełen sukces? Roto chce to wiedzieć dokładnie i zleciło instytutowi badania rynku sprawdzenie, jakie
stało z tego zaproszenia, mając nadzieję na odrobinę szczęścia.
informacje były dla gości targowych najciekawsze oraz jak oceniają oni wystąpienie Roto w Norymberdze w nowej architekturze stoiska.
Trend komfort: klamka w oknie Roto komfort umieszczona jest na
dolnym, poziomym ramieniu skrzydła. Dzięki temu łatwo do niej
Trend szybkość: serwis Roto Lean przynosi klientom Roto korzyści.
dosięgnąć nawet z pozycji siedzącej. Ponadto jest ona dłuższa niż
Trend oszczędność energii: zimno zostaje za drzwiami – drzwi
Doradztwo we wszystkich dziedzinach produkcji okien i drzwi wspiera
standardowa klamka – ma dłuższe ramię dźwigni. W ten sposób także
­wejściowe wyposażone w próg Roto Eifel 90 T, uszczelnienie
producentów w osiągnięciu wydajniejszej, lepszej i szybszej produkcji.
większe i cięższe okna dają się obsługiwać bez wysiłku. Okucie ze
progowe Roto Eifel Texel, zawiasy drzwiowe Roto Solid S i zamek
Na bazie zoptymalizowanych procesów można w wymierny sposób
­zintegrowanym wspomaganiem automatycznie ustawia okno w pozy-
wielopunktowy Door Safe C z dwoma hako-bolcami zamykają dom
zwiększyć obroty firmy.
cji uchylnej. To również oszczędza siły.
szczelnie i bezpiecznie.
konkretnego produktu. Weźmy dla przykładu kwestię ener­
gooszczędności. To stale aktualny temat. Nasi klienci będą
w przyszłości oferować energooszczędne okna do coraz liczniejszych obiektów, a to oznacza, że systemy Roto muszą pasować
do odpowiednio szczelnych systemów profili i do ciężkich szyb.
Odnosi się to do wszystkich linii produktowych. Z drugiej strony
trend do komfortu i budownictwa bez barier narzuca odrębne
koncepcje produktowe, które ułatwiają życie użytkownikom
okien i drzwi. Roto oferuje swoim partnerom w tym zakresie już
od jakiegoś czasu dobrze przyjęte produkty, jak np. rozwiązania
z asortymentu E-Tec Drive i Patio.”
Coraz szybciej, coraz wydajniej
Roto od lat podejmuje we współpracy z klientami także wyzwanie stawiane przez trend do coraz lepiej skoordynowanych i szybszych procesów. Podobnie jak przed dwoma laty odwiedzający
stoisko mieli możliwość w specjalnie przeznaczonym do tego
miejscu zapoznać się z konfiguratorem okuć Roto Con Orders
lub nawiązać współpracę z doradcami z zespołu Roto Lean. Udo
Pauly z przekonaniem mówi o znaczeniu tego serwisu: „Jest dla
nas jasne: Roto musi utrzymać pozycję lidera w dziedzinie serwisu dla producentów okien i drzwi. Dlatego właśnie poświęcamy
trendowi do szczupłych procesów bardzo dużą część naszych
zasobów rozwojowych na całym świecie. Wychodzi to naprzeciw
oczekiwaniom naszych klientów, co potwierdzili nam na fensterbau/frontale 2014 po raz kolejny.”
Roto inwestuje w badanie trendów w architekturze, w zachowaniu użytkowników ale też, we współpracy ze swoimi partnerami, w branży elementów budowlanych. Cztery główne trendy znajdowały się w centralnym punkcie stoiska Roto: komfort, energooszczędność, design, szybkość. Eksponaty na targach pokazywały rozwiązania, które producenci powinni wdrożyć do produkcji, by jak najlepiej dopasować się do trendów obowiązujących w przyszłości.
Nowość: Roto Patio Fold, okucie premium do wielkopowierzchniowych systemów harmonijkowych, można teraz stosować do skrzy-
Dokąd zmierza rynek i jaka technologia okuć będzie stosowana w oknach i drzwiach
deł o masie do 100 kg i wysokości do 2.800 mm. Nowy niski próg do budownictwa bez barier ze zoptymalizowanym przebiegiem
jutro? Koncepcję ważnych trendów rozwojowych Roto dyskutowało z wybranymi gośćmi
izoterm znacznie poprawia parametry cieplne. Wózki na łożyskach kulkowych, z cichymi i odpornymi na zużycie rolkami, zapewniają
w „Domu idei”. Blisko klienta – dotyczy to także rozwoju produktów Roto.
komfortową obsługę i długą żywotność. Okucia z programu „Patio Fold“ można stosować profili z drewna, drewna/aluminium i PVC.
|7
Roto Inside | 4.2014
Warstat GmbH planuje z Roto
AluVision rozbudowuje
doradztwo
■■ Aluminium „Gdy po studiach u jednego z producentów
systemów aluminiowych przekonałem się, jak kreatywna
jest praca nad konstrukcją fasad i okien, nabrałem całkowitej
pewności: to chcę robić w życiu. W dodatku: we własnej firmie.
Jako 26-latek koordynowałem konstrukcję okien do najwyższego wówczas w Niemczech budynku – do wieżowca Deutsche
Bank we Frankfurcie. Byłem tym zafascynowany.” Klaus
Warstat, dziś przedsiębiorca, z przyjemnością wspomina swoje
pierwsze lata pracy w produkcji okien i fasad.
Udało mu się zrealizować swój plan. Przed czterdziestoma laty
założył firmę, która zajmowała się najpierw produkcją okien
aluminiowych na potrzeby indywidualnych inwestorów i jako
podwykonawca przyjmowała od wcześniejszego pracodawcy
Klausa Warstata zlecenia w budownictwie obiektowym. Gdy
z czasem korzystniejsze cenowo okna z PVC zaczęły dominować
w budownictwie mieszkaniowym, Klaus Warstat systematycznie rozwijał kontakty w budownictwie obiektowym. Do swoich
ofert wykorzystywać może dziś ok. 500 istniejących profili i duże
doświadczenie w produkcji indywidualnych profili na zlecenie
klienta. Przez wielu architektów i inwestorów firma Warstat
GmbH uznawana jest jako najlepszy oferent wstępnie zmontowanych, kompletnych fasad.
Z doświadczeniem w budownictwie zrównoważonym
„Nasi klienci mówią, że nasze doświadczenia w produkcji fasad
i konstrukcji profili oraz zaangażowanie w certyfikowanym
budownictwie zrównoważonym odróżnia nas od wielu konkurentów.” mówi asystent dyrektora zakładu, Achim Bissinger,
z którego wypowiedzi wyczuć można dumę z życiowego dzieła
Klausa Warstata. Nie da się także przeoczyć, że jest znakomicie
przygotowany do podejmowania coraz większej odpowiedzialności w firmie. Z dużym zaangażowaniem pracuje wraz z kolegami
z działu technicznego nad realizacją projektów, z którymi do firmy
Warstat GmbH zwracają się ambitni archiekci.
„Do okien i przeszkleń nasi klienci oczekują dziś najwyższej klasy
rozwiązań pod względem energetycznym, spełniających wymogi
budownictwa zrównoważonego, a jednocześnie odznaczających
się delikatną, filigranową estetyką. Trudno znaleźć dwa podobne
projekty”, wyjaśnia Achim Bissinger. „To sprawia, że dziś w stosunkowo wczesnej fazie przygotowywania projektów konieczne
jest włączenie się do prac naszych kooperantów.”
Kompetencje w produkcji i montażu
W Warstat GmbH zatrudnionych jest łącznie 85 osób. „Czterdziestu kolegów pracuje w siedzibie firmy w miejscowości Diez na
liniach obróbki blachy, produkcji elementów i w dziale docinania.
Wytłoczone profile od wybranych niemieckich dostawców wypełniane są u nas pianą, docinane, a następnie łączone w ramy.
Dla producentów fasad i okien
z aluminium
Na hamburskiej starówce firma HOCHTIEF zrealizowała
w latach 2012 i 2013 tzw. Katharinenquartier. Firma Warstat GmbH dostarczyła i zmontowała elementy fasadowe
zupełnie nowej konstrukcji z podwójnie przeszklonymi
drzwiami rozwiernymi, ochroną przeciwsłoneczną za
pojedynczą szybą i szklanymi zabezpieczeniami przed
wypadnięciem. Ukryte okucie Roto jest podstawą trwałej
funkcjonalności i bezpieczeństwa działania okien o wymiarze 1 x 3 m i masie skrzydeł do 150 kg. Centrum Wsparcia
Obiektowego Roto OSC w Leinfelden po przeprowadzeniu
badań statycznych udzieliło specjalnego zatwierdzenia do
zastosowania okucia. Instytut ift Rosenheim potwierdził
znakomity współczynnik U elementów fasadowych,
a inwestor atrakcyjną relację wartości do ceny.
Już od czasu swoich praktyk w działach administracyjnych Roto Stefano Gianfreda czuje się w świecie Roto jak
w domu. Od roku 2007 należy do zespołu specjalistów
AluVision. Na nowo utworzonym stanowisku dyrektora sprzedaży obiektowej AluVision jego rola polega na
koordynowaniu połączeń pomiędzy producentami okien,
jak np. firmą Warstat i jednostkami serwisowymi Roto.
„Wspólnie opracowujemy indywidualne rozwiązania okuć
do projektów takich jak Katharinenquartier. Nadzoruję
ich badania przez Centrum Wsparcia Obiektowego OSC
i dopilnowuję szybiego i wyczerpującego rozstrzygania
kwestii technicznych. Producenci okien z aluminium przy
mojej pomocy kompletują oferty znacznie szybciej niż dotąd. Poza tym bardzo często udaje nam się wypracować
rozwiązania, którymi nie dysponuje konkurencja.”
„We wszystkich działach pracują wyłącznie koledzy, których staż
w Warstat liczy kilka lat lub kilka dziesięcioleci. Na produkcji praktycznie nie zdarzają się błędy montażowe.”
c­ zterdziestoma laty. „Wówczas nawet w segmencie obiektów
wystarczały nierzadko okucia standardowe”, wspomina. „Dziś
jednak wymogi estetyczne i energetyczne projektantów zmuszają nas podobnie jak rosnące rozmiary i ciężar skrzydeł do tego,
żeby niemal do każdego obiektu dobierać, testować, a nawet
opracowywać od nowa odpowiednie rozwiązania okuć z Roto.”
Tym bardziej przedsiębiorca cieszy się z decyzji swojego partnera
– firmy Roto – o inwestycji w rozwój zasobów osobowych i serwisu dla producentów ślusarki aluminiowej.
Stefano Gianfreda, pracujący na nowo utworzonym stanowisku
dyrektora sprzedaży obiektowej w Roto, przytakuje: „Dysponuję
teraz niezbędnym czasem, żeby np. wraz z firmą Warstat dokładnie określić rozwiązania okuć konieczne do wygrania przetargu.
Razem z Centrum Wsparcia Obiektowego Roto OSC znajdujemy
szybko i elastycznie optymalne rozwiązanie.”
Dwudziestu montażystów firmy Warstat na budowach w całych
Niemczech pracuje z taką precyzją i starannością jak ich koledzy
w zakładzie. Również tutaj obowiązuje zasada: doświadczenie
czyni mistrza. Jeśli w jakimś rozwiernym lub rozwierno-uchylnym
skrzydle stosowane jest nowe okucie Roto, jak w przypadku
obiektu w dzielnicy Hamburga Katharinenquartier, montażyści
proszą technika Roto o przeszkolenie, żeby zapewnić optymalne
wyregulowanie skrzydła. „Roto nie jest dostawcą, Roto to serwis”, podkreśla Achim Bissinger. „Umiemy docenić tę wartość.”
Nowa jakość w sprawdzonej współpracy
Klaus Warstat rozpoczął współpracę z Roto przed ponad
Przed czterdziestu laty Klaus Warstat utworzył firmę, którą dziś wielu
Na każdym stanowisku produkcji elementów w firmie Warstat
Asystent dyrektora zakładu, Achim Bissinger dyskutuje ze Stefano
architektów i inwestorów uważa za jednego z najlepszych dostawców
­powstaje rocznie kilkaset elementów.
Gianfredą, dyrektorem sprzedaży obiektowej w Roto, na temat
kompletnych, wstępnie zmontowanych elementów fasadowych.
8|
Katharinenquartier – nowoczesne mieszkania i miejsca pracy
­konstrukcji okiennej do nowego zamówienia.
Nowoczesne okna z PVC
w Iranie
Hooramco
■■ PVC Pięciu młodych Irańczyków poszukiwało interesującego zajęcia po ukończeniu
wspólnych studiów w dziedzinie budowy
maszyn. „Chcieliśmy otworzyć własną
fabrykę, której produkty przynosiłyby korzyść możliwie najliczniejszej grupie ludzi
w Iranie”, mówi Reza Kazemi, jeden z piątki
przyjaciół – dziś prezes w firmie Hooramco,
założonej 28 października 2008 r. ­w T­eheranie.
"Nie mieliśmy pieniędzy ani doświadczenia,
ale dużo entuzjazmu i optymizmu”, z uśmiechem wspomina Reza Kazemi. „Dlatego
zaczęliśmy od sprzedaży okien z PVC. Tak
poznaliśmy rynek i dostępne produkty, wypracowując potrzebny kapitał do uruchomienia
własnej produkcji. Odrobinę napędzało nas
także dążenie do udowodnienia, do czego
zdolny jest zespół młodych ludzi w Iranie i pokazania, co możemy osiągnąć bazując tylko na
dobrym wykształceniu. Uważam, że sposób,
w jaki tego dowiedliśmy, przyniósł satysfakcję
nie tylko nam.”
Rosnące koszty energii pobudzają popyt
Na przedmieściach Teheranu 60 ­pracowników
wytwarza na nowoczesnych maszynach
firmy Hooramco okna i drzwi z PVC, które
standardowo wyposażone są w podwójną
szybę. „Także w Iranie rosną koszty energii
i właściciele domów coraz bardziej interesują
się możliwością oszczędności dzięki lepiej
zaizolowoanym ścianom budynków.”
Roto – system pasujący do każdego okna
Większość okien i drzwi wejściowych Hooramco wyposażanych jest dziś w okucia
Roto. „Od samego początku zdecydowaliśmy
się na Roto, gdyż preferujemy wysokiej jakości rozwiązania do każdego typu okna, które
pochodzą z jednej ręki. Okna przesuwne, rozwierno-uchylne, otwierane do wewnątrz lub
na zewnątrz – Roto oferuje nam odpowiedni
system, a reprezentujący ich diler – serwis
i obsługę na najwyższym poziomie.” W roku
2008 firma Hooramco została klientem utworzonej w roku 2007 przez Alirezę Sedghinsaba
firmy Satian, dystrybuującej okucia. Jej 22
pracowników opiekuje się ok. 800 irańskimi
producentami okien.
Duże zapotrzebowanie na doradztwo na
miejscu
W centrali Hooramco zlokalizowanej w jednym z teherańskich centrów biznesowych
pracuje 15 osób, a 120 innych w biurach
handlowych w całym kraju. „W Iranie jest
ogromne zapotrzebowanie na nowoczesne
okna. Wg ocen irańskiego ministerstwa
przemysłu, górnictwa i handlu zaledwie 10%
wszystkich budynków ma okna na zadowalającym technicznie poziomie. Jednocześnie dla
zapewnienia przestrzeni do zakładania rodzin
kolejnych generacji potrzebnych jest rocznie
ok. 1,5 miliona nowych mieszkań. Szanse na
rozwój Hooramco wyglądają w związku z tym
znakomicie.
W gronie liderów
Jeśli wszystko będzie się układało po myśli
założycieli firmy, to w ciągu najbliższych pięciu lat Hooramco znajdzie się w gronie pięciu
największych producentów okien w Iranie.
W ocenie Rezy Kazemi źródłem sukcesu
firmy jest jakość produktów, przejrzysta
strategia dystrybucji, a także polityka cenowa. „W oczach naszych klientów jesteśmy
jak najbardziej poważnym i godnym zaufania
partnerem. Punktualność dostaw, serwis posprzedażowy – cały szereg cech pozytywnie
odróżnia nas na tle rynkowej ­przeciętności.”
Uważa, że już niebawem będzie to dobrym
bodźem dla klientów spoza Iranu do nawiązania współpracy z Hooramco. „W naszej
ojczyźnie stworzyliśmy stabilny serwis
i zbudowaliśmy produkcję na bardzo dobrym
poziomie. Dysponujemy solidną bazą i dzięki
własnemu działowi eksportu, który chcemy
utworzyć, zamierzamy udać się na poszukiwanie klientów w sąsiednich krajach.”
Wiedza i doświadczenie dla
producentów okien w Iranie
Elham Shekarriz, odpowiedzialna w Iranie za
marketing i dystrybucję oraz doradca techniczny
Arash Tandorost pracują razem od lat na irańskim
rynku okien. Ponad 3 000 producentów wytwarza
tu okna z PVC. Mimo to rocznie wymienianych
jest zaledwie jeden do trzech procent z typowych
dla istniejących budynków metalowych okien na
nowoczesną stolarkę. „Ta liczba musi na pewno
wzrosnąć, ponieważ także w Iranie stale rosną
koszty energii”, wyjaśnia Elham Shekarriz. Jednocześnie rok 2013 przyniósł niezwykle dynamiczny
rozwój nowego budownictwa – aż o 37,7% w stosunku do sytuacji sprzed roku. 70% Irańczyków
mieszka we własnych domach i mieszkaniach.
Pięciu młodych Irańczyków po ukończeniu studiów w dziedzinie budowy maszyn założyło w Teheranie 28
Na przedmieściach Teheranu 60 pracowników wytwarza na nowoczesnych maszynach firmy Hooramco okna
­października 2008 r. firmę Hooramco. Na zdjęciu czterech z nich: (od lewej) Jalal Shahrbani, Reza Kazemi,
i drzwi z PVC, które standardowo wyposażone są w podwójną szybę.
Zeinolabedin Ahmadi i Mohammad Reza Parsamagham.
Jolux Windows: dzień pełen informacji
Jubileusz w Sint-Pieters-Leeuw
■■ Wydarzenia W roku 2002 Chris Plantefève założył w wieku 42 lat w małym miasteczku Sint-Pieters-Leeuw w pobliżu
Brukseli jeden z pierwszych w Belgii zakład produkcji okien
z PVC. W roku 2012 uruchomił dodatkowo produkcję elementów budowlanych z aluminium. Własną firmą Chris Plantefève
kieruje już od roku 1988. Jubileusz 25-lecia jej założenia uczcił
w gronie pracowników i klientów 29 sierpnia 2013 r. Z Roto
­Inside rozmawiał na temat ważnego dla jego firmy dnia
­niejako z zaplecza: od strony hal produkcyjnych.
"Z pełną świadomością pokazaliśmy, czym dziś jesteśmy”,
mówi Chris Plantefève i wyjaśnia, dlaczego: „Nasi klienci okazują duże zainteresowanie zagadnieniami technicznymi, związanymi z naszą produkcją. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy
oprowadzanie przez wszystkie działy produkcji i zaprezentowaliśmy nasze najnowsze innowacje.” Szczególną wartość dla
Chrisa Plantefève ma dziś – kilka miesięcy po uroczystościach
jubileuszu – jedna rzecz: „Wielu klientów zebrało tego dnia
nowe argumenty, które pozwolą im w rozmowach handlowych
uwypuklić różnice między oknami konkurencji i wysokiej jakości
oknami Jolux. Udało nam się podczas jubileuszu nie tylko uczcić
przeszłość, ale także rozbudzić zapał do sukcesów, które są
jeszcze przed nami. To napełnia mnie szczególną dumą.”
W małym miasteczku Sint-Pieters-Leeuw pod Brukselą Chris
Podczas jubileuszowych uroczystości Chris Plantefève z dużą
­Plantefève produkuje od roku 2002 okna z PVC.
­przyjemnością zaprezentował gościom nowoczesną produkcję.
Firma o mocnych podstawach
Może być także dumny ze stałego rozwoju sprzedaży okien Jolux.
W Sint-Pieters-Leeuw produkowanych jest dziś rocznie 11 000
okien i 1 500 drzwi z PVC w wielu liniach wzorniczych i wariantach
kolorystycznych. Produkcja aluminium w roku 2013 dostarczyła
1 000 okien i 200 drzwi. Chris Plantefève współpracuje z Roto
we wszystkich obszarach produkcji już od 15 lat. „Ani razu w tym
czasie nie żałowaliśmy naszej decyzji o nawiązaniu współpracy
z Roto”, podkreśla Johan Eeckhout, kierownik techniczny firmy
Jolux. „Ich serwis był zawsze dobry. Dziś nie zaczynamy żadnego
projektu bez skonsultowania się wcześniej z Roto.” Zadowolenia
ze swego wieloletniego partnera nie kryje także opiekujący się
firmą doradca techniczny Roto, Karel Vanderweeën: „Zarząd firmy
Jolux znakomicie wie, z czym wiąże się i na czym polega zapewnienie trwałego rozwoju, opierającego się na jakości. Nowości
Roto ­przyjmowane są w Sint-Pieters-Leeuw zawsze z dużym
zainteresowaniem i najczęściej wdrażane bardzo szybko do asortymentu – jak np. w ostatnim czasie Roto NT do okien z aluminium.”
|9
Roto Inside | 4.2014
Perfekcyjne okna do każdego pomieszczenia
Vetrex: koncepcja Autoryzowanego
Salonu Sprzedaży
■■ PVC W ciągu minionych dwóch lat prawie 50 dilerów okien i drzwi zdecydowało się na
wdrożenie wyjątkowej koncepcji Autoryzowanego Salonu Sprzedaży pod marką Vetrex.
Otrzymują oni od producenta specjalistyczne know-how, prawo do wykorzystania znaków
towarowych marki, a także wsparcie w zakresie aranżacji placówki. Partnerzy otrzymują okna
wzorcowe oraz elementy wyposażenia i dekoracji salonu, takie jak np. specjalne ­fototapety­,
w prosty i efektowny sposób demonstrujące konkretne funkcje okna przeznaczonego do
­danego pomieszczenia. Prezentacje specyficznych wymogów różnych przestrzeni Vetrex
realizuje również dzięki zastosowaniu określonych typów okuć Roto. Na temat koncepcji
wystawienniczej w salonach sprzedaży okien i drzwi, z dyrektorem handlowym firmy Vetrex –
Krzysztofem Michalakiem, rozmawiała redakcja Roto Inside.
"W swoich salonach nasi partnerzy handlowi starają się zaprezentować okna i drzwi w taki sposób,
by klienci od razu mogli poznać ich działanie i wyobrazić sobie zastosowanie systemów w nowym
domu" - wyjaśnia wykorzystywaną w salonach koncepcję Krzysztof Michalak. „Większość zainteresowanych ofertą osób jeszcze przed podjęciem decyzji zakupowej odwiedza kilka miejsc, by porównać propozycje różnych producentów. Nasza ekspozycja mocno zapada w pamięć, tym bardziej, że
każdy z produktów można dotknąć i sprawdzić jak działa – kontynuuje Dyrektor Handlowy Vetrex.
Wymierny sukces
Powyższą tezę potwierdzają wyniki sprzedażowe dilerów, którzy wdrożyli już koncepcję Autoryzowanego Salonu Sprzedaży Vetrex. „Ponieważ pierwszy modelowy salon sprzedaży działa pod marką Vetrex już od dwóch lat, bardzo dokładnie widzimy, jak zwiększa się liczba zamówień składanych
przez Partnera w porównaniu z wcześniejszym okresem" - podkreśla Krzysztof Michalak. Oprócz
modeli całych okien i drzwi, Vetrex dostarcza partnerom handlowym przekroje systemów wszystkich linii produktowych, jak również wzorniki kolorów 44 dostępnych w ofercie oklein. Aranżacja
Autoryzowanego Salonu Sprzedaży, wszystkie jego elementy, zaczynając od koloru ścian i mebli
- na aranżacji kącika zabaw dla dzieci kończąc, koresponduje z estetyką i wymogami identyfikacji
wizualnej marki producenta.
Wspólna wizytówka
„Z naszej perspektywy salon partnera handlowego to równocześnie wizytówka naszej firmy,
dlatego wspólnie dbamy o to, by ekspozycja była nie tylko jak najpełniejsza, ale też jak najbardziej
atrakcyjna wizualnie" - podkreśla Krzysztof Michalak. W salonach, na równi z przyciągającą wzrok
ekspozycją produktów, ważny jest profesjonalizm i poziom obsługi. „Nawet najlepsza ekspozycja
nie przełoży się na sprzedaż, jeśli doradcy klienta nie będą dysponować wystarczającą wiedzą na
temat produktów i jeśli nie będą potrafili odpowiednio przekazywać jej potencjalnym nabywcom.
Dlatego, także we współpracy z Roto, organizujemy dla naszych partnerów handlowych szkolenia,
które pogłębiają ich wiedzę techniczną, istotną z punktu widzenia procesu sprzedaży.”
Salon to wizytówka nie tylko dilera, ale także producenta – Krzysztof Michalak, dyrektor handlowy w firmie
Vetrex jest o tym całkowicie przekonany. W związku z tym, w Vetrex przywiązuje się duże znaczenie do opracowanego przez specjalistów systemu identyfikacji wizualnej, wykorzystywanej w salonach sprzedaży.
Niski próg i wyjście na taras bez barier – łatwe
Okazuje się, że dziś klienci interesują się przede wszystkim produktami i akcesoriami zwiększającymi bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, mówi Krzysztof Michalak. „Klienci premium, dla
których jakość ma ogromne znaczenie, zwracają uwagę także na detale techniczne, a nawet na innowacyjność montażu. Dobry handlowiec musi potrafić przedstawić wszystkie zalety stolarki w taki
sposób, by klient miał świadomość zakupu produktów z najwyższej półki i aby ocenił współpracę
z firmą na tyle pozytywnie, aby dzielić się tą opinią w swoim otoczeniu.”
otwieranie, wygodna obsługa. Partnerzy
handlowi Vetrex stawiają na prezentację okien
Z zaletami innowacyjnych, dopasowanych
i drzwi w rzeczywistym rozmiarze. Klient może
do ­potrzeb pomieszczeń okien, klient
własnoręcznie wypróbować, jak obsługuje się
Vetrex z­ apozna się w praktyce w każdym
okno wykonane w danym systemie.
­Autoryzowanym Salonie Sprzedaży.
Rosnący rynek w Afryce Północnej
Horizons Fenêtres Tunis
■■ PVC W roku 2003 bracia Jied założyli w Tunisie mały, ale bardzo sprawny zakład produkcji
okien i drzwi z PVC. Wiernymi klientami firmy Horizons Fenêtres są dziś przede wszystkim inwestorzy, którzy przykładają znaczenie do podwyższonego komfortu w swoich mieszkaniach
i biurach. W roku 2013 firma zdecydowała o wdrożeniu technologii okuć Roto.
"80% produkowanych przez nas okien montowanych jest w domach jednorodzinnych wyższego
segmentu rynku. W ostatnich latach wypracowaliśmy sobie w całej Tunezji renomę dostawcy
produktów wysokiej jakości. Strategię tę chcemy w najbliższych latach rozwijać także na innych
afrykańskich rynkach”, relacjonuje prezes firmy, Mustapha Jied, który przed założeniem z braćmi firmy Horizons Fenêtres ukończył w Paryżu studia ekonomiczne.Trudno dotrzeć do oficjalnych danych
na temat tunezyjskiego rynku okien, ale Mustapha Jied jest dziś wytrawnym graczem w branży
i zna rynek. „Tunezyjscy inwestorzy interesują się przede wszystkim oknami i drzwiami przesuwnymi. Szacuję, że ok. 70% montowanych w Tunezji okien bazuje na systemach aluminiowych. Nasza
stolarka z PVC płynie niejako pod prąd głównego nurtu.” Rocznie dziewięcioosobowy zespół firmy
Horizons Fenêtres produkuje od 800 do 1.100 okien. Mustapha Jied poznał okucia Roto na targach
BAU 2013. Bardzo szybko docenił ich możliwości: „Systemy produktów Roto, np. Tilt&Turn, doskonale wpisują się w naszą filozofię jakości.”
Krok po kroku bliżej klienta
W kontekście Tunezji pojawia się pytanie o przewroty polityczne i ekonomiczne zmiany ostatnich
lat. Jaki wpływ miały wydarzenia „Arabskiej Wiosny" na firmę Jieda? „Budowano kiedyś i buduje
się teraz, dlatego nasze produkty cieszą się zainteresowaniem rynku. Jednak rzeczywiście bardzo
trudno stworzyć w Tunezji buisness plan lub stabilną pięcioletnią strategię. U nas myśli się w krótszych odcinkach czasu. Niebawem otworzymy nasz pierwszy salon w Tunisie. Prędzej czy później
chcemy odważyć się do ,skoku‘ na sąsiednie rynki. Rozwijamy się krok po kroku. Ważne jest, by
we wszystkim, co robimy nie stracić z pola widzenia oczekiwań naszych klientów.”
"80% produkowanych przez Horizons Fenêtres okien z PVC montowanych jest w budynkach z wyższego
Mały zespół firmy Horizons Fenêtres produkuje w Tunisie okna z PVC z okuciami Roto do nowego
­segmentu rynku. W ostatnich latach firma z Tunisu wypracowała sobie w całej Tunezji renomę dostawcy
­budownictwa i na wymianę.
­produktów wysokiej jakości.
10 |
Modernizacja: kompleksowo z jednej ręki
Fehér Ablak – zalążek
grupy Fehér
■■ PVC W fabryce odległej o pół godziny jazdy samochodem
na południowy zachód od Budapesztu 85 pracowników firmy
Fehér Ablak Kft, założonej w roku 1995, wyprodukowało
w ubiegłym roku ponad 26 000 nowoczesnych okien i drzwi
z PVC. Jednym z jej najlepszych klientów jest firma Fehérép
Kft. – jej siostrzana spółka, założona w roku 1998, która
zajmuje się m.in. termomodernizacją budynków. Jenő Sipos,
Miklós Kalinics i Ferenc Pásztori jako założycielscy udziałowcy odnoszącego sukcesy producenta okien budowali grupę
firm od roku 1995, która awansowała do pozycji liczącego się
na Węgrzech generalnego wykonawcy w dziedzinie nowego
budownictwa i renowacji.
Firma Fehérép Kft. pracuje na przykład od roku 2011 w XI
dzielnicy Budapesztu nad termomodernizacją osiedla mieszkaniowego, obejmującego osiem czteropiętrowych bloków. Do tej
pory ukończono na zlecenie poszczególnych wspólnot właścicieli
renowację sześciu spośród nich. Wymieniono w nich okna, a bloki wyposażono w nowoczesną izolację elewacji. Połowę ciepłej
wody na potrzeby mieszkańców ogrzewają kolektory słoneczne,
zlokalizowane na dachach. „Po dwóch latach od zakończenia
prac remontowych i dokładnym rozliczeniu kosztów ogrzewania,
mogliśmy stwierdzić, że w blokach tych dzięki naszej renowacji obniżyliśmy koszty energii, ponoszone przez mieszkańców
o 48%”, wylicza Péter Sipos, jeden z udziałowców firmy Fehér
Ablak Kft. pełniący funkcję prezesa. „Zastosowane okucia Roto
NT zapewniają zaś przy minimalnych zabiegach konserwacyjnch
niezawodne działanie okien.”
Dojrzała technologia
Jako czynnik stałego rozwoju firmy Fehér Ablak Péter Sipos
wymienia także tę część asortymentu, która została rozwinięta dla potrzeb modernizacji istniejących budynków: „Bardzo
wcześnie zaczęliśmy zastanawiać się nad możliwością realizacji
przyjętych przez państwo celów modernizacyjnych. W związku
z tym Grupa Fehér dysponuje dziś wydajnymi i dojrzałymi technologicznie rozwiązaniami, dobrymi oknami, systemami fasad
i szeroką wiedzą z zakresu izolacji budynków, potrzebną właśnie
przy termomodernizacjach. Nie odgrywa przy tym znaczenia, czy
chodzi o modernizację dwunastopiętrowego bloku mieszkalnego,
zamieszkiwanego przez ponad sto rodzin, czy o remont szkoły.
Kurs na rozwój
Zatrudniająca czterdzieści osób firma Fehérép Kft. uznawana
jest dziś za specjalistę w dziedzinie renowacji i wykonawstwa
generalnego budynków. Jej inżynierowie i technicy pomyślnie
kierują projektami budowlanymi i renowacyjnymi każdej wielkości
i w każdym segmencie rynku. „Poruszamy się swobodnie zarówno w nowym budownictwie, jak również w sektorze renowacji
budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola,
obiekty sportowe i inne placówki publiczne”, relacjonuje Péter Sipos. „Duże obroty przynosi nam przede wszystkim działka izolacji
elewacji budynków. Specjalnie wykwalifikowani pracownicy, dobra
logistyka, profesjonalny dział zakupów i własne rusztowania pozwalają nam na ofertowanie po atrakcyjnych cenach i na elastyczność wykonawczą. Grupa Fehér jest jedyną węgierską firmą, która
jest w stanie zaoferować kompletną modernizację elewacji i dachu
budynków z jednej ręki.”
Inwestycje w kompleksowe kompetencje budowlane
Dla zwiększenia konkurencyjności rynkowej udziałowcy Grupy
Fehér podjęli w ostatnim czasie decyzję o utworzeniu firmy
­Fehér Ajtó Kft. w sektorze produkcji specjalnych drzwi dla
­ otrzeb inwestycji obiektowych oraz ślusarki budowlanej. Skonp
solidowane obroty spółek grupy za rok 2013 wyniosły łącznie 18
mln euro. „Ponieważ na Węgrzech ok. 2,3 mln mieszkań wymagać będzie w ciągu najbliższych dziesięciu lat termomodernizacji,
liczymy na dalszy pomyślny rozwój naszych firm. W związku
z tym także stale inwestujemy. Zapadła decyzja o uwolnieniu
środków z programu rządowego na wsparcie termomodernizacji kolejnych 380 000 mieszkań, która potrwa przez najbliższe
sześć lat.” Poza tym węgierski rząd pracuje nad opracowaniem
modelu, mającego na celu stworzenie finansowych bodźców do
modernizacji w sektorze budownictwa jednorodzinnego. Firma
Fehér Ablak ma poza tym nadzieję, że równocześnie rosły będą
w dalszym ciągu wymogi klientów w zakresie jakości okien
i izolacji. Oczywiście chcielibyśmy sprzedawać wysoką jakość,
ugruntowując w świadomości węgierskich inwestorów w długiej
perspektywie renomę solidnego partnera.”
Firma Fehér Ablak produkuje w Gúttamási na powierzchni 2.500 m²
okna i drzwi z PVC. Dalsze 400 m² zajmuje sąsiadujący z produkcją
magazyn. Wyposażane tu w okucia Roto NT okna i drzwi są na
­Węgrzech produktem o uznanej, wysokiej jakości.
Péter Sipos po studiach
­rozpoczął pracę w założonej
przez jego ojca firmie Fehér
Ablak, którą zarządza wspólnie
z dyrektorem handlowym, Miklósem Kalinicsem i Ferencem
Pásztori w funkcji dyrektora
technicznego. „Jesteśmy dumni
z tego, że Grupa Fehér cieszy
się w całych Węgrzech renomą
szczególnie solidnego partnera
Od roku 2011 firma Fehérép Kft. ukończyła termomodernizację
w dziedzinie budownictwa i mo-
sześciu spośród ośmiu czteropiętrowych bloków mieszkaniowych
dernizacji. Jakość dostarczanych
w XI dzielnicy Budapesztu na zlecenie wspólnot właścicieli. Elewacje
przez nas okien ma w tym swój
otrzymały izolację o grubości 10 cm. Nowoczesne okna firmy Fehér
poważny udział.”
Ablak o współczynniku U = 1,3 W/m²K skutecznie chronią przed
Od 80 lat
Firma handlowa BL
Quincaillerie
■■ Handel Firma handlowa BL Quincaillerie cieszy się znakomitą renomą wśród francuskich producentów okien i drzwi.
Na zgranym zespole rodzinnej firmy można zawsze polegać:
BL Quincaillerie już od trzech pokoleń zarządzana jest przez
rodzinę Boschat. Wyspecjalizowany zespół ponad stu doradców handlowych jest zawsze blisko swoich klientów w trzynastu oddziałach we Francji oraz jednym na południowym
zachodzie Niemiec wsparty przez nowoczesne rozwiązania
w zakresie logistyki.
­stratami ciepła. Ok. 50% ciepłej wody na potrzeby mieszkańców
Grupa Fehér aktywna jest także w nowym budownictwie obiektów
bloku ogrzewane jest przez kolektory słoneczne.
użyteczności publicznej, jak hala sportowa na zdjęciu.
katalogu – a w nim m.in. także produkty należące do grup Roto
Tilt&Turn, Door i Equipment. „W roku 2005 zgromadziliśmy nasz
cały asortyment w jednym magazynie o powierzchni składowania 18 000 m². Ta centralna platforma logistyczna znajduje się
w Arnage, niedaleko Le Mans. W roku 2010 zainwestowaliśmy
w całkowicie automatyczną przygotowalnię zleceń, co umożliwiło
nam zaopatrywanie naszych klientów i magazynów regionalnych
w terminie od 24 do 72 godzin”, powiedział Patrick Boschat.
Dobrze wyszkoleni handlowcy
Firma BL Quincaillerie stała się cenionym partnerem producentów
okien i drzwi także dzięki swoim wszechstronnie wyszkolonym
„Quincaillerie Boschat“ została założona przez René Boschata
w roku 1933 w miejscowości Lamballe w zachodniej Francji.
Dziś jego wnukowie kierują firmą – w 100% należącą wciąż do
rodziny: Christophe Boschat jest prezesem, jego brat Patrick
w funkcji dyrektora generalnego odpowiada przede wszystkim
za interesy producentów okien i drzwi, będących klientami firmy.
„Jak w przypadku wielu firm handlowych, także nasz asortyment rozszerzył się w minionych latach, podążając za życzeniami
klientów. Poza okuciami do okien i drzwi mamy w asortymencie
także obszerny program okuć budowlanych, systemów kontroli
dostępu, napędów do drzwi i bram, wyciągów dymowych oraz
wiele innych produktów”, wyjaśnia Christophe Boschat.
Rozwój automatyzacji
W liczbach: pełny asortyment BL Quincaillerie obejmuje 38 000
różnych produktów, z czego 14 000 ujętych jest w aktualnym
W roku 2005 firma BL Quincaillerie otworzyła w Arnage nowoczesne
i wykwalifikowanym pracownikom. Obecnie tylko 126 z nich
pracuje w dystrybucji i marketingu BL Quincaillerie. Wsparcie
zapewnia im 25 kolegów w centrum logistycznym w Arnage oraz blisko 40 zatrudnionych w administracji i zakupach.
„Bardzo wcześnie zaczęliśmy inwestować w kompetencje
naszych pracowników. Otrzymują oni regularne szkolenia –
m.in. w ramach programów szkoleniowych Roto – i nie rzadko
łączą rolę doradców i partnerów w projektach rozwojowych
naszych klientów. Jeśli Roto wprowadza jakąś innowację,
to możemy zagwarantować naszym klientom, że w ciągu
możliwie najkrótszego czasu służyć im będziemy wszelkimi
informacjami i szczegółami na jej temat.” Sprawdza się tu strategia zorientowana na klienta: nawet w trudnych ekonomicznie
czasach, przez jakie w ostatnim czasie przeszła Francja wraz
z innymi krajami europejskimi, firma BL Quincaillerie zdołała
wbrew rynkowym trendom wypracować obroty o wartości 70
mln euro.
Optymistycznie w rok 2014
Bracia Boschat z optymizmem spoglądają w przyszłość:
„W roku 2014 liczymy na stabilizację na francuskim rynku
okien oraz lekkie ożywienie w roku 2015. Jednak nie może
być mowy o trwałym i szybkim ożywieniu w sektorze nowego budownictwa, który w minionych latach podobnie jak
w innych europejskich krajach ucierpiał najmocniej. Decyzja
francuskiego rządu o obniżeniu w roku 2014 do 5,5% podatku
VAT na termomodernizację budynków, mogłaby przyczynić się
do wyraźnego ożywienia w budownictwie. To samo mógłby
zdziałać plan inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym,
zgłoszony w roku 2013 .”
centrum logistyczne o powierzchni 18 000 m².
| 11
Roto Inside | 4.2014
Okna Horizont do budynków w wielu
segmentach
Impressum
Soczi – miasto po igrzyskach
Wydawca
Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen, DE
■■ PVC Jeszcze kilka tygodni temu cały świat śledził emocjonujące konkurencje XXII Zimowych Igrzysk Olimpijskich
i XI Igrzysk Paraolimpijskich. Kraj Krasnodarski nad Morzem
Czerwonym rozpoczyna teraz swoje normalne życie po
igrzyskach. 50 nowych hoteli, atrakcyjne domy i mieszkania
czekają na gości, inwestorów lub najemców. Wiele z nich
wyposażono w wysokiej jakości okna z PVC firmy Horizont
z pobliskiego Rostowa nad Donem. Prezes Sergiej Wasiljewicz Golev mówi z przekonaniem: „Teraz się okaże, że firmy
budowlane, które postawiły na nas, podjęły słuszną decyzję.
To oczywiste, że turyści i inwestorzy zwracają uwagę na
jakość nieruchomości.”
Horizont produkuje okna i drzwi z PVC i aluminium od roku
1996. Firma stosuje często wysokiej jakości komponenty
i wyposażenie z Niemiec: „Postawiliśmy sobie za cel sprzedaż
okien wysokiej jakości, które nie muszą się obawiać porównań
z zachodnioeuropejskimi, renomowanymi producentami”, wyjaśnia Sergiej Wasiljewicz Golev. W Soczi wyposażono ponad 30
różnych budynków w okna firmy Horizont. Zanim jednak do tego
doszło, firma musiała dowieść swoich technicznych możliwości oraz udzielić gwarancji na terminową realizację. „Nikt nie
przełoży przecież igrzysk, bo nie dostarczono okien do łazienek
w ­miasteczku olimpijskim.” Z dużą starannością i jednocześnie
bardzo sprawnie musiała przebiegać konstrukcja i produkcja
ok. 4 000 okien, które wykonano na potrzeby różnych budowli
w Soczi. Horizont zapewnił także montaż stolarki przez specjalnie
wyszkolonych i wyposażonych montażsystów. Nie było czasu na
poprawki. Montaż musiał od razu być bezbłędny i szybki.”
Kolegium redakcyjne
Monique Gnuschke,
Udo Pauly
Redakcja
Comm´n Sense GmbH
Lensbachstraße 10
52159 Roetgen, DE
Telefon: +49 (0)2471 9212865
Faks: +49 (0)2471 9212867
[email protected]
Opracowanie graficzne
avency GmbH
Kiebitzpohl 77
48291 Telgte, DE
Telefon: +49 (0)2504 888-0
Faks: +49 (0)2504 888-199
[email protected]
Zimowi sportowcy mile widziani
18 wyciągów i ponad 80 km naśnieżanych tras zjazdowych na obszarze o powierzchni
100 ha czeka na miłośników sportów zimowych. Nie ma obaw o śnieg – najnowocze-
Firma Horizont dostarczyła wiele rodzajów okien – zarówno do
luksusowych hoteli sieci Mercury, Park Inn by Radisson i Golden
Tulip Rosa Khutor, jak i do różnych centrów rozrywki, budynków
mieszkalnych i biurowych oraz budynków stacji kolejki linowej.
Wszystkie wyposażone zostały w Roto NT, Roto NT Designo lub
Patio Life. W wielu drzwiach do budynków znajdują się elementy z rodziny produktów Roto Door. Sergiej Wasiljewicz Golev
postawił na sprawdzonego partnera: „Z Roto łączy nas od ponad
dziesięciu lat zacieśniona współpraca, dlatego wiedzieliśmy, że
możemy liczyć na wsparcie z tej strony, żeby w terminie i bez
kompromisów jakościowych wykonać zaprojektowane okna.”
Chodziło często o spełnienie różnych wymogów – zarówno
­w ­zakresie energooszczędności jak i wyrafinowanego designu.
„Wszystkie wymogi spajało oczekiwanie wysokiej jakości. Przez
najbliższe dziesięciolecia okna te muszą sprawdzić się w wymagających warunkach alpejskiego klimatu, tzn. wytrzymać nagłe
zmiany temperatury, intensywne nasłonecznienie i znaczną siłę
wiatru. W Soczi nie budowano z myślą o wyburzeniu za kilka lat,
ale by wznieść trwałe budynki w długiej perspektywie, z których
ten wypoczynkowy region mógłby korzystać przez lata”, mówi
Sergiej Wasiljewicz Golev.
Już we wrześniu 2012 Matthias Eberlein, kierujący dystrybucją
Roto w Rosji, wybrał się po raz pierwszy z ponad setką producentów okien do Soczi. „Wówczas Sergiej Wasiljewicz Golev
przedstawił nam projekty i oprowadził po pierwszych gotowych
budynkach”, wspomina. Gdy Matthias Eberlein powrócił do Soczi
podczas igrzysk, nie mógł uwierzyć własnym oczom: „Oczywiście znaliśmy projekty architektów i urbanistów. Jednak to całkowicie co innego, gdy idzie się ulicami pięknego miasta, którego
jeszcze przed trzema laty nie było.”
śniejsze na świecie agregaty naśnieżające zapewniają znakomite warunki śniegowe na
zboczach. Przez 180 dni w roku panują tu wspaniałe warunki do narciarstwa alpejskiego
do 9 500 gości. Foto: © oversnap
Nakład
12.500 egz.
Jeszcze kilka tygodni temu cały świat śledził emocjonujące konkurencje XXII ­Zimowych
W latach 2012-13 firma Horizont dostarczyła 4 000
Igrzysk Olimpijskich i XI Igrzysk Paraolimpijskich. Kraj Krasnodarski nad Morzem
okien do Soczi. Wszystkie wyposażone zostały
­Czerwonym rozpoczyna teraz swoje normalne życie po igrzyskach. Foto: © rcaucino
w Roto NT, Roto NT Designo lub Patio Life.
Podczas igrzysk olimpijskich w hotelach w Soczi było do dyspozycji gości ponad 42 000
Romantyczne centrum Soczi – stworzone od
łóżek. Ich liczba zostanie dopasowana do realnych potrzeb tego wczasowego regionu przez
nowa według historycznych wzorców.
i biegowego oraz wędrówek górskich. Z wyciągów może komfortowo skorzystać dziennie
przebudowę kilku hoteli w kompleksy mieszkalne.
12 |
Druk
Griebsch & Rochol Druck
GmbH & Co. KG
Gabelsbergerstraße 1
59069 Hamm, DE
Telefon: +49 (0)2385 931-0
[email protected]

Podobne dokumenty