Lipiec 2014 - Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie wita

Transkrypt

Lipiec 2014 - Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie wita
Rok XVI Nr 7(188)
NASZ MIESIĘCZNIK
PISMO KATOLICKIE PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W GOZDOWIE
Lipiec 2014 r.
XV Tydzień św. Krzysztofa, 20-27 lipca 2014 r.
********************************************************
Czas wakacji, to najczęściej czas przeróżnych wyjazdów i podróży. Prawie każdy z nas
zamierza gdzieś podczas tegorocznych wakacji pojechać. Prawie wszyscy mamy pojazdy
mechaniczne. Ponadto w miesiącu lipcu będziemy czcić św. Krzysztofa, który jest patronem
kierowców. Z tej też okazji już po raz piętnasty będziemy dziękować Bogu za bezpieczną podróż
błogosławiąc nasze pojazdy i składając przy tym ofiarę na środki transportu dla misjonarzy. „Akcja
św. Krzysztof – 1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr” może pomóc wielu misjonarzom.
MIVA Polska istnieje od roku 2000. Jej początki wiążą się z postacią pochodzącego z Niemiec
zakonnika o. Pawła Schulte OMI (1896-1975). To właśnie on stał się założycielem MIVA. Misje
były jego pasją. Ponadto był pasjonatem latania, stad nazywano go „Latającym ojcem”. Inspiracją
i motywem do rozpoczęcia dzieła wyposażania katolickich misjonarzy w nowoczesne środki
transportu było boleśnie przeżyte w 1925 r. doświadczenie śmierci młodego misjonarza,
pracującego w ówczesnej Południowo-Zachodniej Afryce, dzisiejszej Namibii, o. Otto Fuhrmanna
OMI, który był kolegą z lat dzieciństwa
i młodości. Ojciec Otto niespodziewanie ciężko
zachorował w czasie jednej z wypraw
misyjnych. Aby dotrzeć do najbliższego
szpitala wieziono go najpierw wozem
ciągniętym przez woły, a potem tragarze nieśli
go na prowizorycznych noszach. Cała podróż
trwała pięć dni. Niestety pomoc przyszła za
późno. Ojciec Otto umiera mając zaledwie 30
lat. Wtedy o. Schulte rozważając całe wydarzenie w duchu postanawia sobie: „Sieć
komunikacyjna na misjach musi zostać zmotoryzowana. Czas karawan ciągniętych przez woły
i psie zaprzęgi – przeminął” Ale misjonarze nie mogą sami wystarać się o drogie środki
komunikacyjne”. Od tego czasu dążył do powstania takiej organizacji, która ostatecznie została
założona w 1927 r. z siedzibą w Kolonii. Otrzymała nazwę MIVA (Mission Vehicle Association).
Mottem nowo założonej organizacji było hasło: Naprzeciw Chrystusa, na ziemi, na wodzie
i w powietrzu.
W okresie II wojny światowej tą ideą o. Schulte
zainteresował się w Austrii świecki katolik, ojciec
rodziny, Karl Kumpfmüller, który na rowerze
z prostym aparatem do wyświetlania filmów
misyjnych i ulotkami misyjnymi objeżdżał okolicę
i zapalał ludzi do pomocy misjonarzom w zakupie
pojazdów na misje. W zbieranie środków
początkowo zaangażował młodzieżowe grupy
kolędników tzw. „Sternsinger”, stąd też został
nazwany „kolędującym dziadkiem”. Później inicjuje i tworzy kampanię zwaną „Akcja Św. Krzysztof”
(Christophorus Aktion), aby móc realizować założone cele pomocy misjonarzom. MIVA Austria
została zatwierdzona przez austriackich biskupów w roku 1949.
MIVA powstała także w innych krajach, m.in. w Szwajcarii, Holandii, Anglii, Słowenii, Korei,
Polsce i Australii. Są to organizacje działające niezależnie, choć współpracujące ze sobą. MIVA
Polska powstała w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Przez 14 lat, z funduszy zbieranych
w parafiach polskich zakupiono dla misjonarzy: 376 samochodów, 81 motocykli, 191 rowerów,
2 traktory, 9 ambulansów, 4 busy, 10 łodzi, 2 konie, 7 silników oraz skuter śnieży, quad i rikszę.
Ufamy, że tegoroczna Akcja Św. Krzysztof wesprze kolejnych misjonarzy w pojazdy, aby Chrystus
był głoszony na krańcach świata.
W tym numerze:
Nasz kalendarz – lipiec 2014 r.
„Do Syna swego nas prowadź” - XXXII Pielgrzymka
Co u nas słychać? –Wywiad miesiąca
Bruno Ferrero - Korniki … śmiać się w parafii
Zrozumieć sakramenty – cz. 18.
Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 V 2014 r.
Z życia parafii – czerwiec 2014 r.
2
3
4
5
6
7
8
WIERZĘ W SYNA BOŻEGO
Przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa.
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(188)
NASZ KALENDARZ
- LIPIEC 2014 R.
INTENCJA OGÓLNA
Aby uprawianie sportu było zawsze okazją
do umocnienia braterstwa i rozwoju ludzkiego.
INTENCJA MISYJNA
+Julian Guz 2006
+Władysława Spyra 2011
Aby Duch Święty wspierał dzieło świeckich,
którzy głoszą Ewangelię w krajach
najuboższych.
+Józef Błazik 2008
WYDARZENIE MIESIĄCA
1. Wtorek. Dzień powszedni
2. Środa. Dzień powszedni
3. Czwartek. Święto św. Tomasza Apostoła
4. I Piątek miesiąca. Dzień powszedni
Odwiedziny chorych od godz. 15.00
+Katarzyna Procnal 2009
5. I Sobota miesiąca. Dzień powszedni
W Gozdowie Apel Jasnogórski o godz. 21.00
6. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Za 9,9-10; Ps 145; Rz 8,9-13; Mt 11,25-30
Taca na Wyższe Seminarium Duchowne naszej diecezji
7. Poniedziałek. Dzień powszedni
+Kazimierz Januś 2013
8. Wtorek. Wspomnienie św. Jana z Dukli
9.
+Józefa Gontar 2001
Środa. Dzień powszedni
+Antoni Ciucki 2012
10. Czwartek. Dzień powszedni
11. Piątek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
+Kazimiera Wielgórska 2003
12. Sobota. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
+Jan Frankiewicz 2003
13. XV NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: Iz 55,10-11; Ps 65; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23
Nabożeństwo fatimskie w Podhorcach
14. Poniedziałek. Dzień powszedni
15. Wtorek. Wspomnienie św. Bonawentury
+Antoni Hubka 2008
16. Środa. Wspomnienie NMP z Góry Karmel
Dziś centralne uroczystości odpustowe i spotkanie rodzin w Tomaszowie Lubelskim
Także dziś odpust w Nabrożu
17.
18.
19.
20.
Czwartek. Dzień powszedni
Piątek. Dzień powszedni
Sobota. Dzień powszedni
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
REDAKCJA:
Parafia Rzymskokatolicka
Miłosierdzia Bożego
w Gozdowie.
tel. (0-84)65 73 227
Adres internetowy:
www.gozdow.zamojskolubaczowska.pl
Czyt.: Mdr 12,13.16-19; Ps 86; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43
Dziś odpust w Hrubieszowie, w parafii św. Mikołaja
21. Poniedziałek. Dzień powszedni
22. Wtorek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny
+Henryk Ciucki 1999
23. Środa. Święto św. Brygidy – Patronki Europy
+Adam Stelmach 2010
24. Czwartek. Wspomnienie św. Kingi
+Władysław Lisowski 2007
25. Piątek. Święto św. Jakuba Apostoła
26. Sobota. Wspomnienie śś. Joachima i Anny, Rodziców NMP
+Józefa Bajer 2002
+Witold Szura 2013
27. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
Czyt.: 1 Krl 1,1-11; Ps 119; Rz 8,28-30; Mt 13,44-52
Dziś po każdej Mszy św. błog. pojazdów mechanicznych i kierowców. Zbiórka na MIVA Polska
28. Poniedziałek. Dzień powszedni
29. Wtorek. Wspomnienie św. Marty
30. Środa. Dzień powszedni
+Mariusz Karwański 2012
31. Czwartek. Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
Str. 2
Redaktor naczelny
i wydawca czasopisma:
ks. kan. dr Stanisław Solilak
– proboszcz parafii.
Współpracownicy:
Wanda Góra ,
Agnieszka Kozioł
i Nina Łoś.
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(188)
„Do Syna swego nas prowadź”. XXXII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Umiłowani w Chrystusie Panu.
Rozpoczynamy wakacje i urlopy. Po raz kolejny stajemy
przed wyborem – w jaki sposób dobrze wykorzystać czas
odpoczynku? Kogo odwiedzić?
Gdzie pojechać, by
zregenerować siły i z nowym zapałem podąć codzienne
zadania. Z pewnością spotkamy wiele ciekawych propozycji.
Wybierając spośród nich, warto jednak pamiętać, że
w sprawach wiary i jej praktykowania nie ma urlopu.
Dla naszej Ojczyzny ten rok jest szczególny – w sercach
wielu wierzących odżywają wezwania Jana Pawła II, którego
kanonizację przeżyliśmy w kwietniu. Św. Jan Paweł II ukazał
nam przykład wspaniałego pielgrzyma miłości. Niech więc
będzie to podpowiedź dla nas na wakacyjne miesiące.
Planując wyjazdy warto uwzględnić miejsca szczególnej
modlitwy, jakimi są sanktuaria Maryjne – te w naszej Diecezji
i to najważniejsze – Czarnej Madonny w Częstochowie.
Podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 r.
Jan Paweł II wskazał Jasną Górę jako „sanktuarium narodu”.
Wołał wtedy: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone
sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne,
rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi
życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura,
czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych... wiązać z tym
miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim
przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej
Matce – Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój
Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej
czczonych na całym świecie – ale która tutaj w jakiś
szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w
tajemnicy Chrystusa i Kościoła – (…). Jest obecna dla
każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują.”
Pielgrzymka przed tron Królowej Polski na Jasnej Górze na
trwałe wpisała się w kalendarz naszej diecezji. Intencje
pielgrzymowania są bardzo różne – prośba, dziękczynienie,
bądź chęć zadośćuczynienia za popełnione zło.
Najważniejszym jednak celem pielgrzymki jest nawrócenie,
spotkanie z Bogiem i pogłębienie wiary. Do tego zawsze
potrzebna jest pomoc. Najpewniejsze wsparcie daje Maryja.
Stąd też w tym roku wyruszymy z prośbą: „Do Syna Swego
nas prowadź”. Któż lepiej niż Maryja może nas pewnie
prowadzić do pogłębienia wiary w Syna Bożego?
Piesza Pielgrzymka to szczególne rekolekcje w drodze,
które pozwalają budować wspólnotę. Uczestnicząc
w pielgrzymce doświadczamy prawdy, że przez życie nie
kroczy się samemu, ale z innymi. Dzisiejszy świat próbuje
wyrzucić sferę wiary poza margines. W takiej sytuacji
wierzący często doznają poczucia izolacji, osamotnienia,
a nawet strachu z powodu wyznawanej wiary. Jakże aktualne
są tu słowa Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała
Wyszyńskiego: „Patrzymy, jak powstają potężne organizacje,
jak się mobilizuje środki i siły, jak wiele pieniędzy idzie tylko
na to, aby wam odebrać wiarę w Boga, aby odłączyć was od
Chrystusa, aby wam serce wystudzić i pozbawić was religijnej
pobożności” ( maj 1961 r.). Wobec takiego nastawienia
świata, pozytywnym świadectwem życia religijnego jest
pielgrzymowanie tysięcy osób – od malutkich dzieci po ludzi
sędziwych wiekiem. W tej wspólnocie wszyscy wznoszą tę
samą modlitwę do Boga, przeżywają tę samą radość, są
względem siebie życzliwi, pomagają sobie wzajemnie. Nie
boją się głośno mówić o Bogu. Taka jedność wspólnoty
pokazuje, jak fałszywe jest wmawianie, iż świat rządzi się
prawem „konfliktu pokoleń”, tu nie ma podziałów, tu każdy
jest bratem i siostrą – tak się do siebie podczas
pielgrzymiej drogi zwracamy – tu realizuje się wezwanie
Jezusa, który prosił Ojca: „aby wszyscy stanowili jedno” (J
17, 21). Najważniejsze jest odkrywanie prawdy. Na
pielgrzymce poszukiwanie prawdy jest łatwiejsze, bo nikt
nie musi się kryć ze swoimi przekonaniami, wszyscy
wierzą tak samo, nikt nie zostaje wyszydzony. Każdy
każdemu stara się pomóc i zrozumieć jak w kochającej się
rodzinie. Czas pielgrzymki, pomimo trudu, szybko ucieka.
Po powrocie do codzienności stajemy w inny sposób
wobec tych samych wyzwań otaczającego nas świata.
Zapał płynący z umocnionej wiary i z doświadczenia
spotkania Syna Maryi wcale nie musi szybko ostygnąć.
Wielu pielgrzymów nadal spotyka się w swoich parafiach
uczestnicząc we Mszach świętych, wracając do treści
z przeżytej pielgrzymki, pogłębiając więź z Bogiem
i przyjaźń między sobą. Jest też wielu takich, których
pielgrzymka zmobilizowała do codziennej modlitwy, do
włączenia się w życie wspólnot parafialnych, przez co
ubogacają również swoje rodziny doznaniem miłości
Chrystusa.
Kapłani i świeccy, w ręce i serca których Kościół naszej
diecezji złożył troskę o przygotowanie XXXII Pieszej
Pielgrzymki Zamojsko-Lubaczowskiej na Jasną Górę, są
już gotowi do wyjścia na pątniczy szlak. Każdy pierwszy
krok rodzi obawy, ale trzeba zaryzykować, odważyć się
spróbować i wyjść, by uczyć się budować swoje życie
w oparciu o Chrystusową Ewangelię.
Z radością i wdzięcznością przyjmiemy każdy
pielgrzymi trud. Wyruszcie na pielgrzymi szlak, z całego
serca was do tego zachęcamy.
Informacje na temat pielgrzymki znajdziecie u swoich
księży proboszczów, księży przewodników, na stronie
Str. 3
Dokończenie na str. 4.
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(188)
Co u nas słychać? – cz. 127
Wywiad z. p. Dominikiem Ożgo z Gozdowa przeprowadzony przez Agnieszkę Kozioł
Dzień dobry. Na wstępie naszej rozmowy proszę
powiedzieć o sobie kilka słów.
Nazywam się Dominik Ożgo. W Gozdowie mieszkam już
przeszło 60 lat. Na świat przyszedłem w Brownikach na
Wołyniu. Przez wiele lat pracowałem na kolei, teraz jestem
emerytem. W styczniu bieżącego roku odeszła do Pana
moja małżonka Maria. Mam dwóch synów i troje wnuków.
Jest Pan od dłuższego czasu emerytem, Trybunał
Konstytucyjny zatwierdził wiek emerytalny od 67 lat,
równy dla kobiet i mężczyzn. Ten temat jest wciąż
aktualny i bulwersujący dla większości Polaków. Co Pan
o tym sądzi?
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych przewiduje stopniowe wydłużanie
wieku emerytalnego do 67 roku życia począwszy od
1 stycznia 2013r. Wiem, że zdania na ten temat są
podzielone, a dyskusje wciąż trwają. Moim zdaniem nie jest
to dobry pomysł, gdyż w niektórych zawodach potrzeba
wiele siły, sprawności fizycznej i psychicznej jaką posiadają
ludzie młodsi natomiast w wieku 67 lat nie wszyscy cieszą
się już dobrym zdrowiem. Reforma emerytalna uderza
w elementarne prawo do życia każdego człowieka. Odnoszę
wrażenie, że nasi rządzący nie kierują się dobrem
społeczeństwa i nie słuchają argumentów przyszłych
emerytów, którzy nie są zadowoleni z tych zmian.
W maju po praz pierwszy w naszej parafii gościł
Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Marian Rojek.
Dla wielu to bardzo ciepły, serdeczny i miły człowiek.
Jakie wrażenie zrobiła na Panu osoba naszego
nowego Pasterza?
Zgadzam się z tą opinią. Nasz nowy Pasterz w myśl
swojego przesłania „Pozyskać klucz do każdego serca” tego
właśnie dokonał. Jego słowa niosły nadzieję, otuchę
i radość. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tak ważnym
dla naszej wspólnoty wydarzeniu jak wizytacja kanoniczna
naszego Pasterza.
Posiada Pan pasiekę pszczół, trzeba to naprawdę
kochać, by się tym zajmować, bo miód lubi prawie
każdy, zaś pszczoły akurat nie, bo żądlą. Proszę nam
opowiedzieć o swojej pasji.
Pszczołami zajmuję się już od wielu lat. Na początku było
to kilka uli, teraz to już spory obowiązek. Praca w moim
„pszczelarskim gospodarstwie” daje mi zadowolenie. To
prawda, że nie jest to łatwe, trzeba znać zwyczaje pszczół
i dbać o nie, jednak te mądre owady są tego warte. Trudno
uwierzyć, jak ciężko muszą pracować na kroplę miodu.
Niespełna pół roku temu zmarła Pana żona. Dla
większości mieszkańców było to również bolesne
wydarzenie, bo Pani Maria była bardzo lubianą
i szanowaną osobą. Jak Pan sobie radzi w tym trudnym
czasie?
Przeżyłem z moją śp. żoną Marią 50 lat w małżeństwie.
Zdarzały się chwile trudne, ale i dobre, tak jak w zwyczajnym
życiu. Dziś trudno mi mówić o tym co czuję, to bardzo
osobiste odczucia – żal, pustka, jednak jako człowiek
wierzący mam nadzieję, że moja żona jest po tamtej stronie
szczęśliwa. Modlę się w tej intencji i godzę z wolą Bożą.
Jaką rolę odgrywa w Pana życiu wiara, Kościół oraz
religia?
Wiara, Kościół, religia stanowią sens życia. Religia
pozwala odpowiedzieć na najważniejsze pytania, jakie może
postawić sobie człowiek, ale jest dla mnie przede wszystkim
drogą do zbawienia. Pozwala zrozumieć sens cierpienia,
śmierci i przemijania.
Czym jeszcze chciałby Pan podzielić się
z Czytelnikami „Naszego Miesięcznika”?
Pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom naszej parafii
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym oraz
błogosławieństwa Bożego. Księdzu Proboszczowi życzę
zdrowia i zrealizowania zamierzeń, wytrwałości w trudnej
pracy duszpasterskiej. Dziękuję również za każde dobre
słowa otuchy i wsparcia, z którymi spotykam się ze strony
moich sąsiadów i znajomych. Bóg zapłać.
-----------------------------------------------------------------------------DOKOŃCZENIE ZE STR. 3.
internetowej pielgrzymki: www.pielgrzymka.info oraz naszej
diecezji www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl.
1 sierpnia 2014 r. o godz. 20.00, w Katedrze Zamojskiej
odbędzie się pierwszy apel przed pielgrzymką. Tam też w
sobotę 2 sierpnia o godz. 9.00 nastąpi oficjalne i uroczyste
rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. pod przewodnictwem
Pasterza naszej diecezji, ks. Bpa Mariana Rojka. Po 12
dniach pielgrzymowania, 14 sierpnia około godziny 10.30
pielgrzymi dojdą przed toron naszej Ukochanej Matki na
Jasnej Górze. Pielgrzymka to nie tylko jej uczestnicy, to
również możliwość do dawania świadectwa wiary,
życzliwości przez ugoszczenie i przyjęcie na nocleg
pielgrzymów. Przez część naszych miast i wiosek kroczą
pielgrzymi zdążający na Jasną Górę. To wspaniała okazja,
aby obdarzyć ich pomocą i gościnnością, „gdyż przez nią
niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę” (Hbr 13, 2).
Nie wszyscy mogą w tym roku wyruszyć na pielgrzymi
szlak. Wielu musi pozostać w swoich domach przy
codziennych obowiązkach rodzinnych, w pracy – was też
zapraszamy do wspólnego duchowego pielgrzymowania.
Szczególne jednak zaproszenie kierujemy do chorych
i cierpiących oraz tych, którzy ze względu na wiek nie mogą
już iść w pielgrzymce pieszej. Łączcie się z nami poprzez
modlitwę i ofiarowane cierpienie. My o was też chcemy
pamiętać w drodze i nieść wasze intencje do Maryi, naszej
Matki. Za wszelkie wsparcie modlitwą, dary duchowe
i różnorakie dowody życzliwości jesteśmy bardzo wdzięczni.
Zapraszając do licznego udziału w XXXII Pieszej
Pielgrzymce serdecznie prosimy wszystkich o modlitwę, by
to dzieło przyniosło obfite owoce dla naszych rodzin, parafii,
naszej diecezji i całej naszej Ojczyzny. Organizatorzy pielgrzymki
Str. 4
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(18)
Bruno Ferrero, Opowiadanie pt. „Korniki”
Jedną z belek w sklepieniu starej i solidnej stodoły unoszącymi się w przejrzystym powietrzu.
opanowała kolonia korników. Całe życie drążyły, drążyły - To anielskie chóry! - stwierdził Jankornik.
i jeszcze tylko drążyły korytarze w belce. Jeśli nie drążyły - - Rzeczywiście! - mruknęła przechodząca obok mrówka
spały, i nic więcej. Kiedyś ich przodkowie niszczyli w ten z ciężkim ziarnem pszenicy na grzbiecie - to świerszcze.
sposób belkę, i dziadkowie, i pradziadkowie.
Przyprawiają mnie o ból głowy...
Jankornik był młodym i żwawym kornikiem. Kiedyś
Ale dla dwóch korników skrzeczenie świerszczy było
w zadumie powiedział:
najpiękniejszą muzyką, jaką kiedykolwiek słyszeli.
- Co jest na końcu naszej belki? Może istnieje jakiś inny
Inny świat obok nas istnieje! Naprawdę!
świat?
Inne korniki odpowiedziały mu śmiechem.
- Zupełnie oszalałeś! - a najstarszy kornik dodał drwiąco:
Jeśli jesteś taki pewny, idź i zobacz ten inny świat! Droga do
Zapiski z zeszytów do religii
niego jest bardzo prosta: wystarczy toczyć drewno zawsze
w kierunku południowym. Droga wolna! Nikt cię nie
zatrzymuje!
Jankornik gorliwie pracował i wyobrażał sobie ten inny,
cudowny świat. Był przekonany, że belka nie mogła być
„całym światem”. Tato i mama, zaniepokojeni, dogonili go.
- Dziecko - błagała go z płaczem mama - coś ci się
przewróciło w głowie? Bądź sobą, drąż drewno razem z nami,
spokojnie, jak cię nauczyli twoi rodzice, drąż jak twoi bracia,
którzy cię przecież kochają.
Jankornik bardzo kochał rodzinę, ale zdecydowanie nadal
toczył drewno w kierunku południowym.
Toczył i toczył, ale belki są grube, zaś korniki małe.
Czas płynął, a Jankornik ciągle miał przed sobą grubą
warstwę drewna. Tysiące razy nachodziła go pokusa, aby się
Wiadomo już, że bezzębni nie pójdą do piekła. Bo jest
powstrzymać, wrócić i postępować jak wszystkie korniki na
napisane „tam będzie płacz i zgrzytanie zębów…”
tym świecie.
Grzech pierworodny otrzymujemy od Adama i Ewy.
Pewnej nocy, skulony w tunelu, który właśnie drążył,
Wszystkie inne grzechy musimy sami popełnić.
prawie bez sił, zrezygnowany podjął decyzję:
My, dzieci, musimy słuchać mamy, co jest czasem
- Dość tego! Poza belką nie istnieje żaden inny świat.
trudne. Najbardziej ze wszystkich słucha mamy tatuś.
Wszystko jest drewnem i koniec! Jutro wracam.
Postkomunizm oznacza, że przez sześć dni się pości,
Ledwie tak pomyślał i właśnie w tej chwili usłyszał
a siódmego idzie się do Komunii.
delikatny, dobrze mu znany szmer. Omalże nie podskoczył z
Odkrycie Kopernika Kościół potraktował jako korozję.
radości. Był to hałas wywołany przez kornika, który drążył
Michał Anioł malował sobie po ścianach Kaplicy
drewno z całych sił. Po chwili Jankornik zobaczył go. Był
Sykstyńskiej.
zasapany, spocony, ale uśmiechał się całym pyszczkiem.
Ksiądz bardzo długo gadał wiernym, że milczenie jest
- Ufff, w końcu dotarłem do ciebie! - wyrzucił z siebie zziajany
złotem.
i przedstawił się - nazywam się Piotrkornik i chcę pójść z tobą.
I nikt nie wiedział co kryło się pod sutanną księdza
Ja też mam dość belki. Jestem pewien, że poza nią istnieje
Robaka.
inny świat.
Na II Watykański Sobór zjechali się wszyscy papieże.
- Miło mi! - Jankornik poczuł, że jego serce znowu wypełnia
Jacek po mordzie wstąpił do stanu duchownego, chcąc
chęć życia. - Jutro będziemy toczyć korytarz badawczy w tym
wykupić swoje grzechy.
kierunku. Czuję, że już niedaleko do celu.
Po ogłoszeniu 10 przykazań Mojżesz uznał je za
Faktycznie brakowało jeszcze dziesięć centymetrów,
nieżyciowe i rzucił w przepaść.
ponieważ kierunek południowy nie był najlepszy, aby
Papieże zawsze mieszkali w Rzymie. Z ojca na syna
wydostać się z belki. Ale stary kornik nie wiedział o tym. We
żyli w celibacie.
dwóch jednak wszystko było łatwiejsze. Wysiłek był
Królowa Kinga została świętą, bo jej mąż Bolesław był
podzielony na pół, i odwaga podwojona. I tak któregoś
wstydliwy.
słonecznego, wrześniowego poranka Jankornik i Piotrkornik
Bogurodzica żyła w XII w.
wyszli z belki. Po raz pierwszy w życiu zobaczyli błękitne
Chrobry złożył do papieża podanie o koronę.
niebo i blask słońca.
Za ciężkie grzechy Pan Bóg zniszczył Stodołę
- Hurrra! - zakrzyknęli jednocześnie i padli sobie w ramiona.
i Komorę.
Ileż to straciły korniki, które uwierzyły, że belka jest całym
W Palestynie panował król Salami.
światem! Nowy świat powitał ich zachwycającymi dźwiękami
Str. 5
… śmiać się w parafii
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(188)
Zrozumieć sakramenty – cz. 18
Obrzęd święceń po Soborze Watykańskim II
Sobór Watykański II w Konstytucji o Liturgii poświęca sakramentowi święceń tylko jeden punkt: „Obrzędy święceń należy
krytycznie opracować i co do ceremonii, i co do tekstów. Przemówienie biskupa na początku każdego święcenia lub konsekracji
może być wygłoszone w języku ojczystym. Podczas konsekracji biskupiej wszyscy obecni biskupi mogą wkładać ręce” (KL 76).
W 1968 r. ukazał się obrzęd święceń w porządku wstępującym: De ordinatione diakoni, presbyteri et episcopi,a w 1990 r.
w porządku zstępującym: De ordinatione episkopi, presbyterorum et diaconorum. Struktura święceń jest następująca:
ŚWIĘCENIA BISKUPA
1.
2.
3.
4.
Przedstawienie kandydata
Odczytanie mandatu apostolskiego
Homilia celebransa
Ślubowanie kandydata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wezwanie do modlitwy
Litania do świętych
Kolekta na zakończenie litanii
Nałożenie rąk przez biskupów
Nałożenie Ewangeliarza
Modlitwa święceń.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ŚWIĘCENIA PREZBITERA
Początek –po Ewangelii
Ryty wprowadzające
1. Przedstawienie kandydatów
2. Wybór przez biskupa
3. Homilia celebransa
4. Ślubowanie
5. Przyrzeczenie posłuszeństwa
Ryty sakramentalne
1. Wezwanie do modlitwy
2. Litania do świętych
3. Kolekta na zakończenie litanii
4. Nałożenie rąk przez biskupa
i prezbiterów
5. Modlitwa święceń.
Ryty wyjaśniające
Namaszczenie głowy
1. Nałożenie stuły i ornatu
Przekazanie Ewangeliarza
2. Namaszczenie rąk (dłoni)
Nałożenie pierścienia
3. Wręczenie chleba i wina
Wręczenie paliusza (ordynacja
(naczyń)
metropolity)
4. Pocałunek pokoju.
Nałożenie mitry
Wręczenie pastorału
Wprowadzenie
na
katedrę
(ordynariusz)
Pocałunek pokoju.
ŚWIĘCENIA DIAKONA
1.
2.
3.
4.
5.
Przedstawienie kandydatów
Wybór przez biskupa
Homilia celebransa
Ślubowanie
Przyrzeczenie posłuszeństwa
1.
2.
3.
4.
5.
Wezwanie do modlitwy
Litania do świętych
Kolekta na zakończenie litanii
Nałożenie rąk przez biskupa
Modlitwa święceń.
1. Nałożenie stuły i dalmatyki
2. Przekazanie Ewangeliarza
3. Pocałunek pokoju.
Nowe „Ordo” z 1990 r. różni się poprzez wprowadzenie nielicznych zmian w modlitwie święceń, zmienia też kolejność święceń,
rozpoczynając od biskupa. Ponadto wskazuje na bogactwo teologiczne sakramentu. Sama struktura święceń pozostała
niezmieniona. Novum stanowi śpiew towarzyszący namaszczeniu rąk. Hymn do Ducha Świętego jest tylko przy świeceniu
biskupa. Ordo zawiera także teksty obrzędu przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu. Podaje obrzęd udzielania święceń
zarówno jednemu kandydatowi, jak i wielu. Ma to zastosowanie do trzech stopni święceń. Święcenia biskupie to pełnia
sakramentu, prezbiterzy są współpracownikami biskupa, a diakoni „dla posługi”.
Ponieważ sakrament święceń jest sakramentem posługi apostolskiej, przekazywanie tego „daru duchowego" , „nasienia
apostolskiego” , należy do biskupów jako następców Apostołów. Biskupi ważnie wyświęceni, to znaczy włączeni w sukcesję
apostolską, udzielają ważnie trzech stopni sakramentu święceń .
Święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna (vir) ochrzczony . Pan Jezus wybrał mężczyzn (viri), by utworzyć kolegium
Dwunastu Apostołów, i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich współpracowników , którzy mieli przejąć ich misję .
Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium
Dwunastu. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Pana. Z tego powodu nie są możliwe święcenia
kobiet.
Wszyscy pełniący posługę święceń w Kościele łacińskim, z wyjątkiem stałych diakonów, są zazwyczaj wybierani spośród
wierzących nie żonatych mężczyzn, którzy chcą zachować celibat „dla Królestwa niebieskiego" (Mt 19, 1618 12). Powołani do
tego, by poświęcić się niepodzielnie Panu i „Jego sprawom" , oddają się całkowicie Bogu i ludziom. Celibat jest znakiem nowego
życia, do służby któremu jest konsekrowany szafarz Kościoła.
W Kościołach wschodnich od wieków jest przyjęta inna dyscyplina. Podczas gdy biskupi wybierani są wyłącznie spośród
celibatariuszy, mężczyźni żonaci mogą otrzymywać święcenia diakonatu i prezbiteratu (zob. KKK 1576-1580).
Str. 6
NASZ MIESIĘCZNIK
Rok XVI Nr 7(188)
Wybory do Parlamentu Europejskiego – 25 V 2014 r.
W niedzielę, 25 maja 2014 r. odbyły się w Polsce już po raz
trzeci wybory do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja
w całym kraju wyniosłą 23,82 % Wyniki są następujące:
1. Platforma Obywatelska – 32,13 % - 19 europosłów,
2. Prawo i Sprawiedliwość – 31,78% - 19 europosłów,
3. Sojusz Lewicy Demokratycznej – 9,44 % - 5 europosłów,
4. Nowa Prawica J. Korwin-Mikke – 7,15 % - 4 europosłów,
5. Polskie Stronnictwo Ludowe – 6,8 % - 4 europosłów.
Pozostałe partie nie uzyskały mandatów:
6. Solidarna Polska – 3,98 %
7. Europa+Twój Ruch – 3,57 %
8. Polska Razem Jarosława Gowina - 3,16 %
9. Ruch Narodowy - 1,39 %
10. Zieloni - 0,32 %
11. Demokracja Bezpośrednia - 0,23 %
12. Samoobrona - 0,04 %
W nasze parafii wyniki były następujące:
W Gozdowie (razem z Alojzowem, który nie należy do
naszej parafii) głosowało 141 osób, co stanowi 15,91 %
ogółu uprawnionych do głosowania. Poszczególne partie
uzyskały następującą ilość głosów:
1. PiS – 77, tj. 54,6 %
W tym: Piotrowski 29, Paruch 22 i Zawiślak 21
2. PSL – 21, tj. 14,89 %
W tym: Bratkowski - 12
3. PO – 8 – 5,67 %
4. Solidarna Polska – 8
5. SLD – 7
6. Europa + Twój Ruch – 4
7. Nowa Prawica – 3
8. Polska razem J. Gowina – 2
9. Ruch Narodowy – 1
W Podhorcach (wraz z Wilkowem, który nie należy do
naszej parafii) głosowało 120 osób, tj. 19,83 %. Poszczególne
partie uzyskały:
1. PiS – 81 głosów, tj. 67,5 %
W tym: Zawiślak 40, Piotrowski 29
2. PSL – 21 głosów, tj. 17,5 %
W tym: Bratkowski - 13
3. PO – 8 głosów – 6,66%
4. Polska Razem J. Gowina – 4 głosy – 3,33%
5. SLD – UP – 2 głosy
6. Solidarna Polska, Ruch Narodowy, Europa+Twój
Ruch i Nowa Prawica po 1 głosie.
W naszym powiecie hrubieszowskim wynik był następujący:
PiS - 40,59 %
PSL – 20,8 %
PO – 11,05 %
KMP – 5,75 %
SLD – 5,01 %
Nasz region będą reprezentować w Parlamencie
Europejskim Mirosław Piotrowski z PIS-u (55.547 głosów)
oraz Krzysztof Hetman z PSL-u (19.105 głosów). Oto
sylwetki europosłów:
Mirosław Piotrowski to historyk, profesor Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Mandat uzyskał po raz trzeci
otrzymał mandat europarlamentarzysty w okręgu lubelskim.
Startował z drugiego miejsca listy PiS. Jest bezpartyjny. Ma
48 lat. Jest absolwentem KUL; na tej uczelni w 1993 r. obronił
doktorat a w 2001 habilitował się na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Za rozprawę habilitacyjną nt.
reemigracji Polaków z Niemiec w latach 1918 - 1939 otrzymał
nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Od 2002 r. kieruje Katedrą
Historii Najnowszej w KUL. Jego zainteresowania naukowe to
stosunki polsko-niemieckie w XX w., europejska chadecja,
historia najnowsza Polski, w tym dotycząca stosunków
między państwem a Kościołem oraz organów
bezpieczeństwa PRL. Piotrowski wykłada także w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Współpracuje z Telewizją Trwam i Radiem Maryja. Ostatnio
wydał zbiór 42 felietonów, wygłoszonych w tych mediach od
stycznia 2013 do lutego 2014 r., pod wspólnym tytułem
„Rozmawiajmy o Europie”.
Krzysztof Hetman ma 40 lat. Jest absolwentem Wydziału
Politologii UMCS w Lublinie z 1998 r. W 2002 r. skończył
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji
w
lubelskiej
Wyższej
Szkole
Przedsiębiorczości
i Administracji. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 r.
w jednym z otwartych funduszy emerytalnych. Od 2000 r. jest
członkiem PSL. W 2006 r. z listy tej partii kandydował do
lubelskiej rady miasta, ale nie uzyskał mandatu, otrzymał 140
głosów. W 2010 r. został wybrany na prezesa PSL
w województwie lubelskim, na miejsce Edwarda Wojtasa,
który zginął w katastrofie smoleńskiej. W grudniu 2010 r.
został powołany na stanowisko marszałka województwa
lubelskiego. Od 2012 r. jest wiceprezesem PSL. Jest żonaty,
ma dwie córki. Jego pasją jest żeglarstwo.
Str. 7
NASZ MIESIĘCZNIK
Z życia parafii
- czerwiec 2014 r.
7. Parafianie w Gozdowie o godz. 21.00 modlili się podczas
Apelu Jasnogórskiego dziękując za dar kanonizacji św.
Jana Pawła II.
8. W Gozdowie ucz. kl. III podczas Mszy św. dziękowali
Jezusowi, że od roku jest ich szczególnym Gościem.
Rok XVI Nr 7(188)
i sanktuarium. Był też czas na zakupy pamiątek.
Z Radecznicy udaliśmy się do Górecka Kościelnego.
Pobyt w tej miejscowości rozpoczęliśmy od obiadu
w „Karczmie nad Szumem”. Następnie modliliśmy się
w kościele św. Stanisława oraz na Drodze Krzyżowej
w alei dębowej i przy kaplicach objawień św. Stanisława.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Gdeszyna, gdzie
miejscowy ks. Proboszcz opowiedział nam historię tej
miejscowości oraz historie męczeństwa bł. Zygmunta
Pisarskiego, proboszcza i męczennika z Gdeszyna.
O jego wstawiennictwo prosiliśmy modląc się przy grobie
na cmentarzu grzebalny. Stąd powróciliśmy szczęśliwi
do naszych domów.
Ucz. kl. III z p. Wychowawczynią i ks. Proboszczem
Nasza grupa przed sanktuarium w Radecznicy
13. Kolejne nabożeństwo fatimskie w kościele filialnym
w Podhorcach.
19. Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Chrystusa. W naszej
parafii odbyły się dwie procesje eucharystyczne:
14. Pan Krzysztof Krygowski z Kol. Podhorce wykonał
w Gozdowie po Mszy św. o godz. 8.00 – ulicami wokół
z pozostałych desek po szalowaniu kościoła 4 przenośne
kościoła i w Podhorcach po Mszy św. o godz. 11.00 – po
ołtarze na Boże Ciało. Projekt wykonał ks. Proboszcz.
cmentarzu przykościelnym.
Procesja Bożego Ciała w Gozdowie – IV stacja
Ołtarze na Boże Ciało w Podhorcach
17. Parafialna Pielgrzymka autokarowa do Radecznicy,
Górecka Kościelnego i Gdeszyna. Na pielgrzymi szlak
Procesja Bożego Ciała w Podhorcach – I stacja
wyruszyło 54 pątników wraz z ks. Proboszczem. O godz.
8.00 byliśmy przy kaplicy św. Antoniego „na stawach”. 27. Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Tego dnia
Tutaj ks. Proboszcz opowiedział historie objawień św.
było również zakończenie roku szkolnego 2013/14.
Antoniego, modliliśmy się litanią do Świętego i śpiewali
Szkołę Podstawową w Gozdowie ukończyło 4 uczniów, a
pieśni ku jego czci. Następnie w sanktuarium o godz.
w Podhorcach – 5.
9.00 ks. Proboszcz celebrował Mszę św. dziękczynną 29. W szpitalu w Hrubieszowie zmarł
+Waldemar
z racji 16-lecia istnienia naszej parafii. Po Mszy św.
Pawłowski, l. 65 z Podhorzec. Zmarły spoczął na
ks. Kustosz barwnie opowiedział historię Radecznicy
cmentarzu w Werbkowicach.
Str. 8

Podobne dokumenty

święty józef - św. Józefa Rzemieślnika

święty józef - św. Józefa Rzemieślnika Biskup, męczennik, patron Polski. Urodził się ok. 956 r. w czeskich Libicach jako jeden z siedmiu synów w możnej rodzinie Sławnikowiców. Przeznaczony do stanu duchownego kształcił się w Magdeburgu....

Bardziej szczegółowo