WIADOMOŚCI

Transkrypt

WIADOMOŚCI
2013
WIADOMOŚCI
XLIII
PROWINCJI ŒW. JADWIGI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W POLSCE
1
styczeń
9.02.2013 – Góra św. Anny, godz. 11.00 – profesja uroczysta braci Lotara Czory, Leona Rybaka i Tyberiusza Pietrasa
25.01.2013 r. na Papieskim Uniwersytecie w Granadzie odbyła się obrona
pracy doktorskiej O. SYMEONA STACHERY. Temat dysertacji: Franciszkanie i
sułtani w Maroku na przestrzeni 800 lat: relacje pomiędzy dziełem służby
bez granic franciszkanów i władzą absolutną sułtanów. Promotorem pracy
był ks. prof. José Luis Sánchez Nogales.
W akcie tym uczestniczyli m.in. minister prowincjalny o. Alan Brzyski, o.
definitor Jozue Szymański i abp Santiago Agrelo Martínez OFM z Tangeru.
Nowemu Ojcu Doktorowi szczere gratulacje!
Praca w całości liczy ponad 1000 stron i składa się z trzech tomów:
Tom 1. Corpus pracy, czyli próba zbliżenia się do odkrycia dokumentów sułtańskich, ich opisu, dokładnego
zbadania wzajemnych relacji między franciszkanami i sułtanami w Maroku w okresie prześladowań chrześcijan
(1637-1794).
Tom 2. Skopiowane dokumenty oryginalne; dokumenty te są napisane po arabsku, a następnie przetłumaczone na hiszpański.
Tom 3. Dokumenty rozszyfrowane z kaligrafii arabskiej, pisane ręcznie przez sułtanów w latach 1637-1794
(samo przepisywanie dokumentów zajęło autorowi dwa lata).
Po obronie – zdjęcie z komisją egzaminacyjną i ordynariuszem
Tangeru w Maroku (drugi z lewej)
O. definitor Jozue Szymański, o. Symeon Stachera
i o. prowincjał Alan Brzyski
STOLICA APOSTOLSKA
 www.vatican.va
 6.01 Ojciec Święty Benedykt XVI wyświęcił na
biskupów czterech kapłanów, w tym swego osobistego sekretarza, ks. prał. Georga Gänsweina (57 l.)
– Don Giorgio – którego mianował niedawno prefektem Prefektury Domu Papieskiego, podnosząc
go tym samym do godności arcybiskupa.
Hasło biskupie:
„Testimonium perhibere veritati”
(Dać świadectwo prawdzie)
Ponadto sakrę przyjęli: nowy sekretarz Kongregacji
ds. Edukacji Katolickiej abp Angelo Vincenzo Zani
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
2
(63 l.) oraz nuncjusze apostolscy: w Nikaragui –
abp Fortunatus Nwachukwu (53 l.) i abp Nicolas
Henry Marie Denis Thevenin (55 l.), na razie bez
przydzielonej konkretnej placówki.

25.01 zostały opublikowane dwa listy apostolskie motu proprio papieża Benedykta XVI (sygnowane pod datą 16.01):
1) Ministrorum insitutio – mocą którego władza nad
seminariami duchownym zostaje przekazana w
kompetencje Kongregacji ds. Duchowieństwa, na
której czele stoi kard. Mauro Piacenza (dotychczas
seminaria podlegały Kongregacji Edukacji Katolickiej).
2) Fides per doctrinam – który przekazuje kwestie
dotyczące katechizacji Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której przewodzi abp
Salvatore Fisichella (dotychczas było to w gestii
Kongregacji ds. Duchowieństwa).
Inauguracja jubileuszu w kościele dominikanów we Wrocławiu

23.01 w wieku 83 lat zmarł w Warszawie prymas senior kard. Józef Glemp.
Śp. kard. Józef Glemp
urodził się 18.12.1929 w
Inowrocławiu;
święcenia kapł. 1956;
mianowany biskupem
warmińskim 1979, a
następnie metropolitą
warszawskim i gnieźnieńskim, oraz Prymasem 1981;
w 2007 ustąpił z zarządu
diecezją; Prymasem był
do 2009 r.
KOŒCIÓ£ W POLSCE
 www.episkopat.pl
 Odczytanie stosownych dokumentów, poświęcenie terenu i zakopanie tubusu z dokumentacją –
tak wyglądała ceremonia uroczystego nadania urzędowej nazwy: „Pola Lednickie” terenom wokół
Bramy Trzeciego Tysiąclecia nad Jeziorem Lednickim.
Przez 12 lat był najbliższym współpracownikiem
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jako prymas Polski był opiekunem duszpasterstwa polonijnego. Na
publicznym konsystorzu w Watykanie 2.02.1983 r.
otrzymał godność kardynała-prezbitera wraz z kościołem tytularnym Santa Maria in Trastevere (Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu).
Lednicka brama
Miejsce corocznych spotkań chrześcijańskiej młodzieży, które od 15 lat organizuje w tym miejscu
Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów z Poznania, od 1.01 br. nosi oficjalnie nazwę „Pola Lednickie”. Uroczyste jej nadanie odbyło się 5.01 z
udziałem prymasa Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka oraz wicewojewody wielkopolskiego, a także
starostów, wójtów i sołtysów.

12.01 w kościele dominikanów we Wrocławiu
gregoriańską Liturgią Godzin i uroczystą mszą św.,
której przewodniczył metropolita senior ks. kard.
Henryk Gulbinowicz, rozpoczęły się obchody 300lecia beatyfikacji i 50. rocznicy ustanowienia bł.
Czesława patronem miasta Wrocławia.
Sarkofag kard. Józefa Glempa
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.01. Doczesne szczątki prymasa seniora spoczęły w krypcie
archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

28-31.01 odbyło się na Jasnej Górze 22. Sympozjum dla księży rekolekcjonistów, ojców duchownych i spowiedników kapłańskich. Doroczne spo-
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
tkanie miało charakter rekolekcji kapłańskich, a
uczestniczyło w nim ponad 120 kapłanów.
ZAKONY W POLSCE

 www.zyciezakonne.pl
18.01 minęło 400 lat od śmierci bł. Reginy
Protmann (1552-1613), założycielki Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny (katarzynki). Całe jej życie
było związane z jej rodzinnym miastem – Braniewem na Warmii.
3
Podczas zjazdu zastanawiano się nad tegorocznym
harmonogramem inicjatyw wspierających duszpasterską posługę osób odpowiedzialnych na szczeblach diecezjalnych i zakonnych za powołania.
Jednym z ważnych punktów obrad była wiosenna
kongregacja, która odbędzie się w dniach 22-24.02
w Licheniu. Przyświecający jej temat: „Przypatrzcie
się powołaniu waszemu”, będzie oparty na tegorocznym orędziu Ojca Świętego Benedykta XVI na
tydzień modlitw o powołania: „Powołania znakiem
nadziei opartym na wierze”. – „Chcemy zatrzymać
się nad tajemnicą naszej wiary, tego w czym my
uczestniczymy i w konsekwencji do czego chcemy
zaprosić tych, z którymi rozmawiamy; którym towarzyszymy pomagając im odkryć ich drogę,
świadcząc jednocześnie o własnej” – powiedział bp
Solarczyk.
SERAFICKI ŒWIAT

Bł. Regina Protmann
Bł. papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną
13.06.1999 r. w czasie pielgrzymki do Polski.
Dziś w Polsce jest 141 sióstr katarzynek, na całym
świecie – 630. Pracują w 25 wspólnotach w całej
Polsce i w 4 zagranicznych. Prowadzą Katolicki
Ośrodek Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, przedszkole w Częstochowie, Dom Rekolekcyjno-Formacyjno-Dydaktyczny w Gietrzwałdzie, Rekolekcyjno-Wypoczynkowy w Krynicy
Morskiej, Dom Opieki „Nasz Dom” im. Bł. Reginy
Protmann w Lidzbarku Warmińskim oraz Ośrodek
Terapii Uzależnień Dla Dziewcząt w Siemkach.
W minionym 2012 r. zmarło 6 hierarchów wywodzących się z I Zakonu św. Franciszka: 10.04 –
bp Leonardo Mario Bernacchi OFM, emerytowany
wikariusz apostolski Camiri w Boliwii (79 l.); 6.06
– bp Agostinho José (Benito) Sartori OFMCap,
emerytowany biskup Palmas-Francisco Beltrão w
Brazylii (83 l.); 15.07 – bp Manuel Eguiguren Galarraga OFM, emerytowany biskup pomocniczy El
Beni w Boliwii (82 l.); 8.09 – bp Luís d’Andrea
OFMConv, emerytowany biskup Caxias do Maranhão w Brazylii (78 l.); 23.09 – bp Michael Vincent
Paschal Rowland OFM, emerytowany biskup Dundee w RPA (83 l.); 14.10 – bp Odorico Leovigildo
Sáiz Pérez OFM, emerytowany wikariusz apostolski
Requeny w Peru (l. 100).
Najstarszy zmarły w 2012
r. biskup franciszkański –
bp Odorico Leovigildo
Sáiz Pérez OFM z Peru. W
chwili śmierci był też
najstarszym hiszpańskim
biskupem katolickim. Na
czele wikariatu Requeny
w Peru stał w latach
1973-1987.

„Bez osobistego i wyraźnego świadectwa wiary
powołanych trudno mówić o duszpasterstwie powołań” – podkreślał delegat KEP ds. powołań bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy warszawskopraski, podczas posiedzenia Krajowej Rady ds.
Duszpasterstwa Powołań, które odbyło się 21.01 w
Warszawie.

Bracia z Fundacji Republiki Konga, siostry klaryski i franciszkanki rozpoczęli rok 2013 uczestnictwem w kursie formacji ciągłej, zgłębiając tym samym podstawy duchowości franciszkańskiej, a
także odnawiając motywację do życia dziś w pełni
swym posłannictwem. Pod kierunkiem o. Massimo
Tedoldiego, sekretarza generalnego ds. ewangelizacji misyjnej, 30 kursantów zgromadziło się w Djiri
w dniach 2-6.01.
Bp Marek Solarczyk, delegat KEP ds. powołań
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
4
O. Marco Tasca ma 54 lata. Ma licencjat z psychologii i teologii pastoralnej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.
Wikariuszem generalny został Polak – o. Jerzy
Norel (l. 39) z Prowincji św. Maksymiliana Kolbego (Gdańsk).
Kurs formacji ciągłej w Djiri (Republika Konga)
Bracia mniejsi w Republice Konga obecni są od 20
lat i mieszkają w stolicy kraju – Brazaville, oraz w
Djiri, Makabandilu, Boundji i Makoua, miasteczku
położonym na równiku. Mają 30 kleryków, 3 nowicjuszy, 1 postulanta i 10 kandydatów.
W tych też dniach o. Massimo odwiedził uchodźców rwandyjskich, przebywających na terenie parafii prowadzonej przez braci w Djiri. Celebrował dla
nich mszę św., po której spotkał się z dziećmi, które
dzięki wsparciu dobroczyńców mogły zostać zapisane tutaj do szkoły.

O. Jerzy Norel OFMConv,
wikariusz zakonu
W zarządzie znalazło się jeszcze dwóch Polaków: o.
Jacek Ciupiński, asystent dla obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, oraz o. Tadeusz Świątkowski,
asystent dla Afryki.
KURIA GENERALNA
 www.ofm.org
 Zgodnie z tradycją, minister generalny o. José
Rodríguez Carballo przewodniczył 6.01 obchodom
uroczystości Objawienia Pańskiego w bazylice Aracoeli w Rzymie, podczas której uczczono figurkę
Dzieciątka Jezus z Aracoeli, dawnej Kurii Generalnej Zakonu. Minister generalny, w koncelebrze z
członkami zarządu, przewodniczył mszy św. i wygłosił homilię.
Spotkanie z dziećmi uchodźców rwandyjskich
19.01 bracia mniejsi konwentualni rozpoczęli w
Asyżu swoją Kapitułę Generalną, która potrwa do
17.02. Dnia 29.01 bracia kapitulni wybrali ponownie na urząd ministra generalnego Włocha – o.
Marco Tascę, pochodzącego z prowincji padewskiej.
Procesja z Dzieciątkiem Jezus z Aracoeli
Minister generalny franciszkanów konwentualnych
Po Eucharystii odbyła się procesja z Dzieciątkiem
Jezus na placu del Campidoglio, gdzie znajduje się
ratusz i muzea rzymskie. Tegoroczna procesja była
nadzwyczajna, ponieważ wzięła w niej udział „żywa szopka” i ponad 150 osób. Zakończyło ją błogosławieństwo dla miasta Rzymu i ucałowanie figurki.
W uroczystości uczestniczył kard. Salvatore De
Giorgis, dla którego Aracoeli jest bazyliką tytularną.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
Adoracja cudownej figurki
Homilię o. generał zakończył Modlitwą o pokój,
przypisywaną św. Franciszkowi. Przypomniał, że w
tym roku mija 100 lat od pełnej jej publikacji. Z tej
też okazji prosił słuchaczy, by uczynili ją swą własną: „O Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju, abyśmy nieśli miłość, tam gdzie jest nienawiść...”.

14-25.01 odbyło się XV Spotkanie ministra generalnego i jego definitorium z ministrami i kustoszami wybranymi w roku 2012. Rozpoczęło się ono
uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. generał José Rodrígueza Carballo.
HOMILIA MINISTRA GENERALNEGO
(tłum. z wł. o. Waldemar Polczyk):
Nawracajcie się... pójdźcie za mną.
Drodzy Bracia Ministrowie, drodzy bracia: Pokój i Dobro. Rozpoczynamy dziś spotkanie Ministra
Generalnego i jego Definitorium z nowymi Ministrami Prowincjalnymi, wybranymi w minio-nym
roku. Czynimy to wsłuchując się w deklarację programową publicznej działalności Jezusa. Z całą
mocą rozbrzmiewa w niej wezwanie do nawrócenia:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, albo,
jeszcze lepiej: „Nawracajcie się, to znaczy wierzcie
w Ewangelię” (por. Mk 1,14). Z mocą brzmi w niej
także wezwanie, które naznaczy życie wszystkich
uczniów: „Pójdź za mną” (Mk 1,17). W krótkim
tekście Marek przedstawia prawdziwy program
życia. Objawieniu ze strony Boga: „Czas się wypełnił”, odpowiada decyzja ze strony człowieka: „Na-
5
wracajcie się, to znaczy wierzcie w Ewangelię”.
Czas się wypełnił. Jest to czas ustanowiony przez
Boga. Oto czas sprzyjający; oto uobecniająca się
wymarzona przyszłość. Nie ma już czego oczekiwać.
W osobie swego Syna Bóg objawił całego Siebie.
Urzeczywistniły się obietnice. Bóg ostatecznie
przemówił w osobie swego Syna, jak kategorycznie
stwierdza wysłuchany przez nas tekst List do Hebrajczyków (por. Hbr 1,1n.).
Odtąd nie można już myśleć o przyszłości nie
uwzględniającej teraźniejszości. Jest to zatem czas
nawrócenia. Dalekie od bycia pobożnym uczuciem,
jest nawrócenie – przemian uczuć, serca, życia; jest
to odwrócenie się plecami od grzesznej przeszłości
albo od przeciętności. Jest to początek nowej drogi
przylgnięcia do Chrystusa – żywej Ewangelii. Ważniejsze od spojrzenia wstecz, jest jednak spoglądanie naprzód, ku nowemu, ku dotąd nie słyszanemu
wydarzeniu, jakim jest Chrystus. Wierzyć w Ewangelię to nie zwykły akt rozumowy, tym niemniej nie
chodzi tu tylko o moralne zaangażowanie. To jest
całkowite przylgnięcie do Ewangelii, objawiającej
się w Jezusie. W takim kontekście „wierzyć” to
otwierać się, mieć zaufanie, to ryzykować, angażować się wraz z drugim człowiekiem, z Jezusem, to
pozwolić się ogarnąć przygodzie z Bogiem. Konkretniej, to wierzyć w Ewangelię, jak można wywnioskować z wersetów następujących po tym
stwierdzeniu; to naśladować Jezusa.
W Starym Testamencie kroczy się tylko za prawem. Tu, miejsce prawa jest zajmowane przez osobę: osobę Jezusa. Na tym polega wielka nowość
Nowego Testamentu. Centralne miejsce Jezusa jest
tym, co uniemożliwia rozumienie Ewangelii tylko
jako moralności albo ideologii. Ewangelia jest natomiast formą życia, do przyjęcia której wezwany
jest uczeń. Tak rozumiał ją, obok innych, św. Franciszek z Asyżu. Streścił on formę życia Braci Mniejszych do Ewangelii (por. 1 Reg 1,2; 2 Reg 1,1). Dla
Biedaczyny, a więc dla każdego Brata Mniejszego,
Ewangelia jest „życiem i regułą, propozycją i drogą”. Zachowywanie Ewangelii, którego domaga się
Brat Franciszek, to ukierunkowywanie całego istnienia na Chrystusa – „Drogę, Prawdę i Życie”.
Wróćmy do tekstu powołania pierwszych uczniów
(por. Mk 1,16-20).
Zasadnicze elementy wezwania, tak jak zostają
wyrażone w przeczytanym tekście, są trzy: spojrzenie, inicjatywa, konieczność natychmiastowej decyzji. „Spojrzenie”: Jezus „dostrzega”. Chodzi o
spojrzenie wybierające. Jest to spojrzenie spotkania, komunii.
„Inicjatywa”. W judaizmie istnieli uczniowie
wybierający mistrza. Tutaj to Mistrz wybiera swoich uczniów. Naśladowanie nie jest zdobywaniem.
Jest bycie zdobytym.
Konieczność natychmiastowej decyzji. Wyraża
się w „natychmiastowości”. Jako że jest to chwila
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
6
sposobna, okazja sprzyjająca, wezwanie to nabiera
charakteru konieczności natychmiastowej decyzji.
Lepsza jest wyraźna odmowa niż bycie przeciętnym.
Uczeń nie domaga się wyjaśnień. Z drugiej strony,
Mistrz raczej wyznacza zadania niż wyjaśnia cokolwiek.
Prócz tego, są cztery elementy składowe odpowiedzi: wiara, oderwanie się, naśladowanie i pozwolenie na bycie kształtowanym.
„Wiara”. Odpowiedzieć natychmiast na wezwanie, jak to uczynili uczniowie, jest możliwe tylko w
wierze będącej lekarstwem na lęk, wyrachowanie,
ludzką roztropność. Tego rodzaju odpowiedź jest
możliwa tylko w pełnym zaufaniu Temu, kto nas
wzywa i dla którego nie ma nic niemożliwego (por.
Łk 1,37).
„Oderwanie się”. Odpowiedź przekłada się na
separację, na odmowę, na opuszczenie.
„Naśladowanie”. Nacisk zostaje położony nie
tyle na pozostawianie czegoś, lecz na naśladowanie.
Uczeń nie jest kimś coś pozostawiającym, lecz kimś,
kto kogoś spotyka. Uczeń nie jest kimś, kto czegoś
się uczy, lecz kimś, kto kogoś naśladuje.
Pozwolenie na bycie kształtowanym – to ostatnia
cecha charakteryzująca ucznia: Pozwolić się kształtować Mistrzowi. Uczeń nie jest kimś, kto dotarł do
mety, lecz kimś, kto znajduje się w drodze, kto się
staje sobą.
mienia, na wyruszenie w drogę trwającą całe życie,
na której nastąpi odnowione spotkanie z Osobą
Jezusa.
Proszę Was, drodzy Bracia, abyśmy w dłoniach
Kościoła skorzystali z Roku Wiary, by ponownie
odkryć treści wiary wyznawanej, celebrowanej,
przeżywanej i przemodlonej (por. „Porta Fidei” 9).
Proszę Was, aby powierzona nam misja animowania i zarządzania, zmierzała do głębokiej odnowy
życia osobistego i instytucji, oraz do coraz radykalniejszego naśladowania Jezusa.
Maryja, Wzór wiary i Wzór każdego ucznia,
niech rozświetla naszą drogę i niech nam na niej
zawsze towarzyszy.
Drodzy Bracia Ministrowie, w wysłuchanym
przez nas tekście Ewangelii znajdujemy program
życia dla nas, oraz program życia do zaproponowania Braciom powierzonym nam przez Pana. Jako
Bracia Mniejsi wezwani jesteśmy do życia w stałej
postawie nawrócenia, w ciągłym odnawianiu naśladowania Jezusa. „Nawracajcie się...” i „pójdźcie za
Mną”. Oto dwa nakazy, które powinny kierować
naszymi życiowymi wyborami. Wobec tych dwóch
nakazów oraz związanych z nimi wymogów, cała
reszta ma znaczenie drugorzędne.
W chwilach takich jak obecna, w której jesteśmy
wezwani do przyjrzenia się naszej tożsamości, nie
możemy zapomnieć o tych dwóch wymogach życia
każdego ucznia i każdego Brata Mniejszego. Jeżeli
pragniemy znaczącego życia i misji, nie możemy nie
wsłuchiwać się w te słowa Jezusa, z odnowioną
wolą, aby nimi żyć. Tu rozgrywa się nasza wierność
przyjętemu powołaniu oraz nasze bycia znaczącymi,
nasze bycie solą i światłem współczesnego świata
(por. Mt 5,13-16).
Przeżywany przez nas Rok Wiary, będący zaproszeniem do autentycznego i odnowionego nawrócenia ku Panu („Porta Fidei” 6), jest sprzyjającą
okazją do odnowienia tejże woli nawrócenia i naśladowania Pana. Zaproszeni przez Kościół do
wejścia w „podwoje wiary” (Dz 14,27), powinniśmy uświadomić sobie, że to wejście zakłada zgodę
na bycie kształtowanymi przez Słowo, które prze-
NOWI MINISTROWIE:
1. O. ANDRIJA BILOKAPIĆ, Prowincja św. Hieronima, Chorwacja (Zadar);
2. O. ALAN BRZYSKI, Prowincja św. Jadwigi,
Polska (Wrocław);
3. O. SERGIO HORACIO CARBALLO, Prowincja
św. Michała, Argentyna (Rosario);
4. O. FRANCISCO CARVALHO NETO, Prowincja
Świętego Krzyża, Brazylia (Belo Horizonte);
5. O. MARCO AURÉLIO DA CRUZ, Prowincja
Najśw. Imienia Jezus, Brazylia (Anápolis);
6. o. TONY D’SOUZA, Kustodia zależna Maryi
Matki Bożej, Indie;
7. O. CARLOS RAMON GARCIA, Prowincja bł.
Junipera Serry, Meksyk (Tijuana);
8. O. CARMELO GIANNONE, Prowincja św.
Franciszka w Afryce, na Madagaskarze i na
Mauritius, Kenia (Nairobi);
9. O. JOŠKO KODŽOMAN, Prowincja Najświętszego Odkupiciela, Chorwacja (Split);
10. O. LUIS ENRIQUE SEGOVIA MARÍN, Prowincja Dwunastu Apostołów, Peru (Lima);
11. O. JUAN MARÍA MARTINEZ DE ILARDUIA,
Prowincja Franciszkańska z Arantzazu, HIszpania (Donostia/San Sebastián);
12. O. GIUSEPPE TOMIRI, Prowincja św. Michała
Archanioła, Włochy (Foggia).
Trzeci od lewej (na dole) o. prowincjał Alan Brzyski
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
19.01 ministrowie wraz z o. generałem i członkami
definitorium udali na pielgrzymkę w Świętą Dolinę
Rieti. O godz. 9.00 przybyli do Fontecolombo,
miejsca gdzie Biedaczyna napisał Regułę. Po obejrzeniu sanktuarium minister generalny przekazał
ministrom prowincjalnym tekst Reguły, który następnie został odczytany i bracia podjęli refleksję
nad jej treścią.
Kolejnym punktem pielgrzymki było sanktuarium
w Greccio, gdzie zostali przywitani wielkimi opadami śniegu. Zaraz po obiedzie trzeba było jednak
skierować się ku Rzymowi, w obawie, że droga
zostanie zablokowana. Po drodze udali się do sanktuarium La Foresta, gdzie powitała ich wspólnota
„Mondo X”. Po wizycie w konwencie, minister
generalny przewodniczył tam Eucharystii.
HOMILIA O. GENERAŁA
(niewygłoszona w Greccio; tłum. z wł. o. Waldemar Polczyk):
Drodzy bracia Ministrowie i członkowie definitorium generalnego. Pan niech Was obdarzy pokojem!
Na miejscu tak wymownym, jakim jest Greccio,
wciąż słysząc echo okresu Bożego Narodzenia, pragniemy celebrować pamiątkę tamtego tkliwego Bożego Narodzenia 1223 r., podczas którego Franciszek zapragnął ujrzeć Narodziny Syna Bożego.
W takim kontekście, mając w centrum naszej
uwagi tajemnicę Wcielenia, zapraszam Was przede
wszystkim do otwarcia „oczu serca, oczu duchowych”, aby dostrzec w dziecku, podobnym do każ-
7
dego innego dziecka, Syna Przedwiecznego Ojca,
który będąc odwieczny jak On, wkroczył w dzieje
ludzkości, aby uczynić z nas dzieci Boże (por. J
1,12).
Otwórzmy, drodzy Bracia, nasze serce na zdziwienie i podziw, bowiem dziecko przez nas kontemplowane jest Słowem, „przez które wszystko się
stało” (J 1,3); Tym, kto pierwszym będąc, istniał od
początku i od początku jest u Boga, jest bowiem
Bogiem (por. J 1,1-2), gdy nadeszła pełnia czasu
(por. Ga 4,4), rozbił wśród nas namiot (por J 1,14);
Tym, kto życiem będąc i początkiem każdego życia
(por. J 1,4), stał się grzechem (2 Kor 5,21) aż do
najdalej idących konsekwencji śmierci i to śmierci
krzyżowej (por. Flp 2,8); Odwieczny wkracza w
czas, Najwyższy i Wszechmocny Pan, staje się dobrym i miłosiernym Panem. Wielka jest, umiłowani
przez Pana, tajemnica dziś przez nas przeżywana w
Greccio! Ogromna jest radość, jaka powinna wypływać z naszego serca, taka, jaką przeżywał Biedaczyna w kontemplacji żłóbka! Chciejmy, my również, przeżyć ponownie dzień radości i uwielbienia,
przeżyty przez Franciszka razem z mieszkańcami
Greccio (por. 1Cel 85).
Od podziwu przejdźmy do kontemplacji. „Chcę
naocznie pokazać – powiedział Franciszek do
Giovanniego Velity, którego ciało spoczywa właśnie
w tej kaplicy – Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony na
sianie w towarzystwie wołu i osła” (1Cel 84). Posłuchajmy też Siostry Klary, która wczoraj pisała do
Agnieszki i dziś mówi do nas: „Wpatruj się z uwagą
– powiadam – początek tego zwierciadła, ubóstwo
Chrystusa, złożonego w żłobie i owiniętego w pieluszki” (por. LAg 1,12). Zamknijmy więc oczy ciała
a otwórzmy, otwórzmy na oścież oczy ducha, gdy
będziemy kontemplować Tajemnicę Wcielenia; nasze serce, podobnie jak serce Franciszka, rozpłynie
się w niewymownej radości, gdy będziemy mówili o
Jezusie, o Dzieciątku z Betlejem. Moi drodzy bracia,
niech nie mija podziw, zachwyt i zadziwienie, jakie
budzi w nas kontemplacja tak wzniosłej tajemnicy:
Bóg, nasz Bóg jest do tego stopnia bliski człowiekowi, że jest człowiekiem, że przyjął naszą ludzką
naturę, aby podnieść nas na wyżyny swej Boskiej
natury.
Liturgia spowija Narodzenie Jezusa w milczenie:
„Dum medium silentium teneret omnia” – gdy
wszystko okryte było ciszą... „Stille Nacht” – cicha
noc – tak jest nazywane Boże Narodzenie w najbardziej popularnej kolędzie. W takiej okolicz-ności jak
obecna, przeżywając pamiątkę Bożego Narodzenia,
powinniśmy posłuchać, jako skierowanego do każdego z nas, zaproszenia Psalmu: „Zatrzymajcie się i
we Mnie uznajcie Boga” (Ps 46,11). W bizantyjskich ikonach, Maryja, niewiasta milczenia (por. Łk
2,19), pojawia się zawsze z oczami otwartymi, jak
ktoś, kto zobaczył rzeczy nie dające się wyrazić
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
słowami. Milczenie Maryi w Boże Narodzenie jest
adoracyjnie kontemplatywne. Jak Ona i z Nią wznosimy ku Bogu hymn milczenia, jak mówi Grzegorz z
Nazjanzu („Pieśni XXIX”, PG 37,507).
Opuśćmy to nabożeństwo w Greccio „pełni radości”, składając świadectwo tego, co ujrzeliśmy
własnymi oczami serca, aby Jezus, pogrzebany i
zapomniany w wielu sercach, zmartwychwstał mocą
łaski, poprzez naszą posługę (fresk, jaki kontemplujemy, ukazuje nam Dziecię Jezus, owinięte w pieluszki, wychodzące z grobu), a Jego obraz niech
pozostanie odciśnięty w sercach zakochanych (por.
1Cel 86).
Bracia, zamilczmy, adorujmy, kontemplujmy,
pozwólmy, aby obraz Jezusa pozostał odciśnięty w
naszych sercach.

15-16.01, z okazji Święta Uniwersytetu „Antonianum” i jego Wielkiego Kanclerza, w auli PUA
odbyła się konferencja nt. L’anno della fede: un
contributo alla sua celebrazione (Rok Wiary: przyczynek do jego obchodu). W sesji pierwszej wystąpili z wykładami: o. Jorge Horta, dziekan Wydziału
Prawa Kanonicznego PUA, i o. Stéphane Oppes,
profesor Wydziału Filozofii PUA.
8
Uczestniczyło w nim 12 ministrów prowincjalnych
z Włoch, nadto minister prowincjalny z Prowincji
MB Anielskiej z Polski i z Prowincji Świętej Rodziny z Egiptu, oraz dwie siostry franciszkanki od
Dzieciątka Jezus i jedna młoda współpracownica
Centrum Misyjnego w Genewie.

25-27.01 o. generał przebywał w Megen w Holandii, gdzie spotkał się z definitoriami prowincjalnymi Holandii i Belgii w celu ożywienia franciszkańskiej obecności na tym terenie.

29-31.01 na PUA w Rzymie z udziałem o. generała i zarządu odbyło się II Seminarium nt. „Dialog
z kulturą współczesną i ewangelizacja”.
KONFERENCJA PÓ£NOCNOS£OWIAÑSKA

12.01 w soborze katedralnym Podwyższenia
Krzyża Pańskiego w Użhorodzie na Ukrainie miała
miejsce chirotonia, czyli święcenia biskupie o. Nila
Łuszczaka OFM (40 l.), mianowanego biskupem
pomocniczym eparchii mukaczewskiej Kościoła
grecko-katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego na Zakarpaciu. Głównym konsekratorem był
bp Milan Šašik CM, ordynariusz eparchii mukaczewskiej, a współkonsekratorami – abp Wiliam
Charles Skurla OFM, metropolita Pittsburga w
USA, i słowacki abp Cyril Vasil SJ, były rektor
Papieskiego Instytut Wschodniego w Rzymie
(2007-2009) i sekretarz Kongregacji ds. Kościołów
Wschodnich (2009-).
Zaś sesję drugą wypełniły wystąpienia: o. Priamo
Etziego, rektora PUA, i s. Mary Melone, dziekan
Wydziału Teologii.

21-25.01 odbyło się w Rzymie spotkanie prowincjalnych animatorów misyjnych.
O. Nil (Jurij) Łuszczak jest pierwszym biskupem
greckokatolickim, wywodzącym się z Zakonu Braci
Mniejszych obrządku wschodniego, jak również
pierwszym po II wojnie światowej hierarchą pochodzącym z tej eparchii.
Aktualnie w episkopacie Ukrainy jest 5 hierarchów
pochodzących z Zakonu Braci Mniejszych: bp Nil
Jurij Łuszczak w Kościele greckokatolickim i czterech biskupów w Kościele rzymskokatolickim: bp
Leon Maksymilian Dubrawski (l. 64) – ordynariusz
kamieniecki; abp Piotr Herkulan Malczuk (l. 48) –
ordynariusz kijowsko-żytomierski; bp Stanisław
Szyrokoradiuk (l. 57) – biskup pomocniczy kijowsko-żytomierski i administrator apostolski diecezji
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
9
łuckiej; bp Antal Majnek (l. 62) – ordynariusz mukaczewski.
KURIA PROWINCJALNA
 www.franciszkanie.com
Z KALENDARIUM
MINISTRA PROWINCJALNEGO

1.01 o północy o. prowincjał Alan Brzyski
przewodniczył w bazylice św. Anny mszy św. pasterskiej, która była podsumowaniem rekolekcji
„Ewangeliczne Rozliczenie”, prowadzonych przez
Duszpasterstwo Młodzieży i Powołań w Górze św.
Anny.

7.01 spotkał się we Wrocławiu, wraz z o. gwardianem Jozafatem Gohlym i przedstawicielami
zarządu Prowincji, o. Tobiaszem Fiećko, prezesem
Fundacji „Pax et Bonum”, w celu ustaleń zakresu
działań na rok 2013 r.
O godz. 15.00 spotkał się w Kamieniu Śląskim z ks.
abp. Alfonsem Nossolem. Owocem spotkania jest
m.in. odpowiedź pozytywna ks. Arcybiskupa na
prośbę o wyświęcenie naszych braci na prezbitera i
diakonów w maju br.
Natomiast o godz. 16.30, wraz z o. Błażejem Kurowskim, gwardianem klasztoru w Górze św. Anny,
i br. Dominikiem Grochlą, wziął udział w spotkaniu
w Górze św. Anny, mającym na celu omówienie z
wykonawcami realizacji projektu związanego z
zastosowaniem rozwiązań gospodarowania energią
przy użyciu foltowoltaiki w annogórskim klasztorze.

8-10.01 minister prowincjalny przebywał we
wspólnocie w Grafrath.

11-13.01 odwiedził misjonarzy pracujących na
Ukrainie (Zakarpacie) i wziął udział w uroczystościach sakry biskupiej o. Nila Łuszczaka OFM, z
Prowincji Wniebowzięcie NMP.

14-24.01 o. prowincjał przebywał w Kurii
Rzymskiej, gdzie odbywało się spotkanie ministrów
prowincjalnych wybranych w 2012 r.
Po wspólnych modlitwach przełożeni, czy też
wyznaczeni ojcowie, wraz z pozostałymi braćmi –
przy śpiewie kolęd – odwiedzali cele zakonne i inne
pomieszczenia w klasztorze, upraszając obfite Boże
błogosławieństwo dla domowników i dzieł prowadzonych przez dane wspólnoty.
Kolęda w klasztorze w Prudniku; od lewej: o. gwardian Wit Bołd,
trzej lektorzy, o. Edward Krawczyński, o. Waldemar Polczyk
i br. Emilian Tyrcha
† Pobłogosław, Panie, Boże wszechmogący to mieszkanie, aby w nim trwały: zdrowie i czystość, dobroć
i łagodność, oraz wierność w wypełnianiu Twoich
przykazań; aby zawsze składano Ci tu dzięki. A błogosławieństwo Twoje niech pozostanie na tym miejscu i nad jego mieszkańcami teraz i na zawsze.
Amen.

25.01 minister prowincjalny był obecny na
obronie pracy doktorskiej o. Symeona Stachery na
uniwersytecie w Granadzie.

26.01 wikariusz prowincjalny o. Albert Krzywański reprezentował ministra prowincjalnego na
pogrzebie śp. Karola Lata, taty o. Wiktora.
KLASZTORY PROWINCJI

Zgodnie z tradycją, w uroczystość Objawienia
Pańskiego, lub w jej wigilię, w klasztorach naszej
Prowincji odbyła się kolęda.
Kolęda w klasztorze w Gößweinstein; od lewej: o. Leszek Balkiewicz, br. gwardian Tarsycjusz Lamik, o. Aleksander Piłat i o. definitor
Flawian Michali
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
10
ARENDAL

Z dniem 1.01 o. Mikołaj Goryczka objął kapelanię w klasztorze sióstr dominikanek w Oslo.
łych. Na zakończenie o. proboszcz Salezy podziękował ks. biskupowi za wygłoszone kazanie i obecność, wręczając płytę zespołu; natomiast młodzież
ofiarowała bp. Pawłowi świecę z symbolem Roku
Wiary.
Klasztor dominikanek w Oslo
NOWE DANE TELEADRESOWE:
Lunden Kloster
Øvre Lunden 5
N – 0598 Oslo
tel. (+47) 22-64-13-12
kom. (+47) 91-88-50-24
e-mail: [email protected]
BORKI WIELKIE

Zwyczajem lat poprzednich, 31.12 o godz. 23.30
w kościele w Borkach Wielkich parafianie zgromadzili się na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, aby przywitać Nowy Rok.

Przy żłóbku Bożej Dzieciny odbyły się tradycyjne nabożeństwa kolędowe: 6.01 – dla FZŚ z Rejonu
kluczborskiego, gdzie okolicznościowe kazanie
wygłosił o. Justyn Przybyła, opiekun III Zakonu;
9.01 – dla nauczycieli, pracowników i emerytów
oświaty gminy Olesno; mszy św. przewodniczył o.
proboszcz Salezy Szuper, a po niej wziął udział w
jasełkach i opłatku dla nauczycieli w szkole w Borkach Wielkich; 13.01 – dla dzieci; nabożeństwu
przewodniczył o. gwardian Salezy Szuper; przybyły
na nie również dzieci z Ośrodka Pomocy Dzieciom
w Głubczycach razem z o. Mieczysławem Lenardem; jasełka dla dzieci przygotowali uczniowie z
Borek Wielkich z klas IV-VI; 16.01 – dla pielęgniarek Caritas Rejonu kluczborskiego, z którymi modlił się ich duszpasterz ks. Henryk Kontny, proboszcz w Wysokiej; 19.01 – dla Parafialnych Zespołów Caritas Rejonu kluczborskiego, dla których
mszę św. odprawił ich opiekun się ks. Henryk
Kontny, a kazanie wygłosił o. Salezy Szuper.
20.01 odbyło się nabożeństwo kolędowe dla młodzieży, któremu przewodniczył i słowo Boże skierował do zgromadzonych w kościele ks. bp Paweł
Stobrawa. W czasie nabożeństwa młodzież borecka
przedstawiła misterium o Bożym Narodzeniu oraz
wystąpił z kolędami zespół „Nonet+” z Borek Ma-
W ostatnią niedzielę stycznia przy żłóbku spotkała
się Mniejszość Niemiecka. Nabożeństwu przewodniczył o. Kapistran Martzall. Ze specjalnym programem wystąpiły boreckie dzieci.

5.01 we wspólnocie klasztornej swoje kolejne
urodziny obchodził o. Kapistran Martzall – senior
konwentu.
Tego też dnia po południu ojcowie udali się na kolędę do sióstr służebniczek w Domu Opieki Społecznej. Po błogosławieństwie domu bracia zostali
zaproszeni na wspólne świętowanie do refektarza.

9.01 we wspólnocie gościł o. definitor Flawiana
Michali z klasztoru z Gößweinstein, który przeprowadził dzień skupienia i uczestniczył w kapitule
domowej.

12.01 w Wysokiej o godz. 11.00 o. Kapistran
Martzall i o. gwardian Salezy Szuper uczestniczyli
we mszy św., której przewodniczył ks. abp Wiktor
Skworc, metropolita katowicki, z okazji 35. rocznicy śmierci bp. Juliusza Bieńka. Słowo Boże wygłosił biskup gliwicki Jan Kopiec. Na uroczystości nie
zabrakło również biskupów opolskich: ordynariusza
Andrzeja Czai i biskupa pomocniczego Pawła Stobrawy.

23.01 przeżywano w parafii to Dzień Seniora. W
czasie mszy św. o godz. 15.00, której przewodniczył i kazanie wygłosił o. proboszcz Salezy Szuper,
dziękowano za otrzymane łaski i modlono się o ich
zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata życia.
Następnie w refektarzu seniorzy obejrzeli jasełka i
składali sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczył
również senior wspólnoty o. Kapistran Martzall.

24.01 o godz. 6.30 swoją mszę św. imieninową
odprawił o. gwardian Salezy, wraz ze wspólnotą
klasztorną oraz gośćmi: o. Jonaszem Pyką, o. Samuelem Cegłowskim i o. Jozafatem Gohlym. Wieczorem zagościli również bracia z Góry św. Anny z
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
11
drugim solenizantem tego dnia br. Salezym Siemińskim.

27.01 o. Salezy Szuper i o. Kapistran Martzall
skorzystali z zaproszenia pani sołtys i uczestniczyli
w zabawie choinkowej.

28-30.01 o. Ezechiel Adamski wraz z ministrantami wypoczywał w Kłodzku na feriach. W kolejnych zaś dniach wyjedzie ze starszymi ministrantami do Dusznik-Zdroju..
py współpracującej ze sobą, która będzie zrzeszać
zarówno lekarzy i pielęgniarzy zaangażowanych w
honorowe krwiodawstwo, jak i samych dawców
krwi. Podkreślono konieczność pracy z honorowymi dawcami na poziomie zarówno medycznym
(informacja, właściwa komunikacja), psychologicznym, jak i duchowym (opieka duchowa). W sprawę
bardzo mocno są już zaangażowani zarówno lekarze
jak i osoby spoza środowiska medycznego, pochodzące również z parafii.
DUSZNIKI-ZDRÓJ

2-7.01 trwała w parafii tradycyjna wizyta duszpasterska, zwana kolędą.

W styczniu przed franciszkańską szopką odbywały się koncerty i spotkania kolędowe: 6.01 jasełka przedstawiły dzieci z przedszkola publicznego w
Dusznikach-Zdroju; 13.01 z koncertem kolęd i pastorałek wystąpiła czeska formacja muzyczna „Silencio Toque”; zaś 20.01 odbył się koncert kolęd
chóru „Makrotumia”.

18-19.01 w klasztorze odbyły się kolejne dni
skupienia dla Anonimowych Alkoholików. Spotkania te, prowadzone przez o. Brunona Lewandowskiego, cieszą się coraz większą popularnością. W
styczniowym spotkaniu wzięło udział ponad 40
osób.

Dekretem bp. Ignacego Deca o. Jarosław Zatoka
został mianowany ojcem duchownym dekanatu
Kudowa-Zdrój.
FALCONARA MARITTIMA

4.01 o godz. 21.00 odbył się w kościele koncert
utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu pary śpiewaków operowych, przy akompaniamencie fortepianu, na którym grała młoda parafianka – Martina Giordani. Koncert odbywał się
przy pełnym audytorium, ławki w kościele były
pełne słuchaczy.
GLIWICE

W Nowy Rok i Objawienie Pańskie na mszach
św. homilie głosił o. Hugolin Langkammer, który
przebywał w tym czasie w gliwickim klasztorze po
pomocy świątecznej w parafii Świętej Rodziny w
Bytomiu-Bobrku.

2.01 rozpoczęto w parafii wizytę duszpasterską,
która trwała do 16.01. Do pomocy w kolędowaniu
przybył o. Efrem Kalaga z klasztoru w Wiśle. Był
on czwartym kolędnikiem obok o. proboszcza Tymoteusza Olsińskiego, o. wikariusza Jordana Staffy
i o. Romualda Trojnara. W tym samym czasie o.
Nikodem Suchanek pomagał w kolędzie w parafii
św. Bartłomieja w Gliwicach.
W czasie kolędy odwiedzono nieco ponad 50%
mieszkań.

17.01 szlakiem franciszkańskich stajenek betlejemskich pielgrzymowali parafianie z parafii NMP
Matki Kościoła z Gliwic-Sikornika. Po KatowicachPanewnikach, Chorzowie i Bytomiu nawiedzili
również franciszkańską stajenkę w Gliwicach. Do
krótkiej adoracji małego Jezusa należała modlitwa i
śpiew kolędy.

5.01, po nieszporach z uroczystości Trzech Króli, odprawiono w klasztorze kolędę. Chociaż we
Włoszech błogosławi się domy i ich mieszkańców
w okresie Wielkiego Postu, we wspólnocie zachowano piękną polską tradycję. Przy śpiewie kolęd
pobłogosławiono nie tylko cele zakonne, ale i inne
ważne pomieszczenia klasztorne i parafialne.

26.01 o godz. 16.00, w auli biblioteki franciszkańskiej, znajdującej się przy klasztorze, odbyła się
konferencja zorganizowana przez osoby zainteresowane propagowaniem działalności honorowych
dawców krwi z rejonu miasta Ankony. Spotkanie
odbywało się pod hasłem: „Kto daje, daje siebie”.
Organizatorzy oraz osoby zabierające głos podczas
konferencji, mówili o konieczności stworzenia gru-

Gliwicka szopka bożonarodzeniowa
20.01, po mszy św. o godz. 10.00, dzieci z klas
drugich ze Szkoły Społecznej im. Janusza Korczaka
w Gliwicach, pod kierunkiem p. katechetki Bernadety, wystawiły jasełka. O godz. 14.30 jasełka odbyły się w Domu Małego Dziecka sióstr służebniczek,
gdzie dzieci wystąpiły z przedstawieniem dla swoich rodziców. W jasełkach brali udział: o. proboszcz
Tymoteusz i o. wikariusz Jordan.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
12

Z racji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
o. proboszcz brał udział w nabożeństwie ekumenicznym w parafii ewangelicko-augsburskiej w
Gliwicach. Obecni także byli gospodarze: ks. proboszcz Wójcik, wikariusz Sebastian Olencki, pastor
z parafii ewangelicko-metodystycznej w Gliwicach
Paweł Lewicki, proboszcz parafii św. Michała Archanioła ks. Henryk Gerlic. W nabożeństwie wzięła
udział liczna grupa wiernych zboru oraz katolików.
Na zakończenie wystąpił Zespół Dzwonków z parafii ewangelicko-augsburskiej ze Skoczowa, który
wykonał nastrojowy koncert kolęd na ręcznych
dzwonkach rurowych.

26.01 swoje imieniny obchodził o. proboszcz
Tymoteusz. Msza św. w jego intencji sprawowana
była o godz. 17.30 i zgromadziła liczną grupę parafian i gości. Grupy parafialne reprezentowały poczty sztandarowe.
G£UBCZYCE

6.01 o godz. 14.00 w refektarzu odbyło spotkanie opłatkowe dla Franciszkańskiego Zakonu
Świeckich, na którym o. gwardian Aureliusz Kułakiewicz przywitał 18 przybyłych sióstr. Było dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie i poczęstunek przy stole.
Natomiast o godz. 16.15 w kościele klasztornym
odbył się koncert kolęd w wykonaniu Marii Farasiewicz z zespołem „Mariel” i członkami teatru
„Tradycja” z Zespołu Szkół Mechanicznych w
Głubczycach. W repertuarze znalazły się zarówno
tradycyjne kolędy, jak i pastorałki autorstwa pani
Marii. Na koncercie nie zabrakło słuchaczy, którzy
wypełnili cały kościół.

25.01 ojcowie zakończyli kolędowanie w parafii
Narodzenia NMP w Głubczycach. W ramach pomocy kapłanom diecezjalnym odwiedzili prawie
połowę parafian parafii. W kolędzie wzięło udział 5
ojców: Aureliusz Kułakiewicz, Mieczysław Lenard,
Hubert Malek, Jacek Bawiec i Jan Franosz, oraz 12
ministrantów.

27.01 w czasie Mszy św. o godz. 17.00 wystąpił
w kościele chór absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach pod kierownictwem
Tadeusza Eckerta. Chórzyści ubogacili mszę śpiewem kolęd.

28-31.01 sześciu młodszych ministrantów przebywało ze swoim opiekunem o. Mieczysławem na
wycieczce we Wrocławiu.
GÓRA ŒW. ANNY – SANKTUARIUM

Doroczny cykl nabożeństw kolędowych w bazylice św. Anny rozpoczął się 6.01 – w uroczystość
Objawienia Pańskiego, na które zostali zaproszeni
członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i
siostry zakonne. W czasie nabożeństwa, które poprowadził o. proboszcz Ambroży Pampuch, wystąpił chór mieszany „Heimatchor”. z Bytomia, a dzieci z Góry św. Anny przedstawiły jasełka. Po nabożeństwie w refektarzu odbyło się spotkanie opłatkowe dla tercjarzy, na które przybyło 68 osób.
13.01 na wspólnym kolędowaniu zgromadziły się
dzieci, dla których okolicznościowe kazanie wygłosił o. Ignacy Szczytowski, gwardian z Domu Pielgrzyma, i wystąpił chór dziecięcy „Promyki Maryi”
z Zębowic. Natomiast 20.01 z koncertem kolęd
wystąpiły chóry z Reńskiej Wsi; zaś 27.01 – Chór
Bazyliki św. Anny.

4.01 odbyło się w klasztorze spotkanie z konserwatorem sztuki z Nysy Andrzejem Barskim,
który przygotował kosztorysy dla Fundacji Sanktuarium Góry św. Anny dotyczące renowacji kolejnych kaplic kalwaryjskich.

7.01 w obecności o. prowincjała Alana Brzyskiego i br. Dominika Grochli z Domu Pielgrzyma
odbyło się spotkanie robocze z firmą B-Engel z
Gliwic, dotyczące dotacji z RPO na „modernizację
systemu grzewczego klasztoru na Górze św. Anny”.

9.01 o. gwardian Błażej Kurowski, br. Sebastian
Koźlik i br. Krzysztof Dziedzic wzięli udział w
pogrzebie pana Krystiana w Chwałowicach (kalwaryjskiego „zbieroka”).

Do 11.01 ojcowie kolędowali w okolicznych
parafiach: o. Arnold Gillner w Wysokiej, a o. Atanazy Polanko w Jasionej. Wizytę duszpasterską w
Górze św. Anny o. proboszcz Ambroży Pampuch
zakończył również 11.01.

14.01 o. gwardian Błażej w Domu Władysława
odprawił mszę św. w intencji s. Marii Michaeli
(byłej zakrystianki w bazylice), która obchodziła
76. urodziny.
Tego dnia w klasztorze rozpoczęły się przygotowania do remontu „bunkra”, który po latach otrzyma
nową instalację elektryczną, nowe tynki, podłogę i
drzwi.

20.01 powrócił po do klasztoru o. Konrad Kik,
który przez prawie miesiąc przebywał w Zawadzkiem, gdzie był z pomocą świąteczną i chodził po
kolędzie.

21.01 Fundacja Grupy Górażdże „Aktywni w
Regionie” przyznała tegoroczne granty, gdzie Fundacja Sanktuarium Góry św. Anny otrzymała pieniądze na renowację zabytkowych kaplic kalwaryjskich. Grant 23.01 odebrał o. gwardian Błażej, który wraz Helmutem Paisdziorem, przewodniczącym
zarządu fundacji, brali udział w tegorocznej gali.

24.01 o. gwardian Błażej spotkał się z Burmistrzem Leśnicy Panem Łukaszem Jastrzębskim.
Spotkanie dotyczyło kluczowych projektów zgło-
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
13
szonych do realizacji w latach 2014-2020. Jednym z
nich ma być „Centrum Pielgrzymkowo-Rekreacyjno-Turystyczne – Góra Św. Anny”, czyli zagospodarowanie infrastruktury Góry św. Anny. W tej też
sprawie odbyło się 28.01 spotkanie o. Błażeja i br.
Dominika z marszałkiem województwa.
Również 28.01 otrzymano od wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu pozwolenie na przebudowę bramy papieskiej, dostosowanej do przepisów ppoż.
Tego dnia wieczorem o. Krystian Pieczka wraz z
rodziną Halupczoków z Węgier via Berlin udał się z
odwiedzinami do Burkina Faso. O. misjonarz Rafał
Segieth jest krewnym tej rodziny. Razem z nimi
pojechał o. Michał Borecki z Wrocławia-Sołtysowic.
stein i Wichsenstein) zebrano na cele misyjne
13.070 €.

6.01 o. proboszcz Flawian Michali razem z o.
wikarym Aleksandrem Piłatem udali się do Pottenstein, gdzie wzięli udział w adoracji Najświętszego
Sakramentu i procesji teoforycznej po oświetlonych
pochodniami i ogniskami ulicach miasta. Jest to
jedna z największych procesji w okolicy. W tym
wydarzeniu uczestniczy około 10 tys. ludzi, także
wielu polityków; niestety, ogromna większość traktuje to tylko jako piękne widowisko.
W styczniu ojcowie pomagali w duszpasterstwie
w parafiach: Ochodze, Roszowicki Las i Dolna.
GÖRLITZ

5.01 odbyły się uroczystości pogrzebowe w katedrze w Görlitz ks. bp. Rudolfa Müllera, na które
przybyło wielu gości z Niemiec, Czech i Polski,
m.in. biskup diecezji legnickiej Stefan Cichy oraz
biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec. W tych
żałobnych uroczystościach wzięli udział także bracia z klasztoru w Görlitz.

20.01 miały miejsce odwiedziny kolędowe w
klasztorze, który pobłogosławił wikariusz generalny
diecezji Görlitz ks. Alfred Hoffmann. Następnie w
braterskiej atmosferze spotkano się przy stole na
wspólnej kolacji przygotowanej przez o. Mateusza
Fleiszerowicza.
Kolędnicy podczas odwiedzin w klasztorze


13-15.01 br. gwardian Tarsycjusz Lamik uczestniczył w swojej rodzinnej parafii św. Andrzeja w
Zabrzu w uroczystościach pogrzebowych tragicznie
zmarłego wieloletniego proboszcza śp. ks. prałata
Gerarda Kowolika. Uroczystościom pogrzebowym
przewodniczyli: ks. bp Jan Kopiec, ordynariusz
gliwicki, bp senior Jan Wieczorek oraz bp Jan Bagiński z Opola. Ks. prałat Kowolik przez 34 lata
duszpasterzował w tej parafii. W tym czasie habit
franciszkański był często widziany w parafii. Wielu
już dziś w większości nieżyjących współbraci naszej prowincji, zwłaszcza z klasztoru gliwickiego,
głosiło tu rekolekcje, misje, kazania pasyjne i służyło pomocą duszpasterską. Przez wiele lat był też
diecezjalnym duszpasterzem młodzieży w diecezji
opolskiej, współorganizując tradycyjny zjazd mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny.
O. Rudolf Croner i ks. Alfred Hoffmann, wikariusz generalny
GÖßWEINSTEIN

Jak w poprzednich latach tak i w tym roku, 46.01 kolędnicy odwiedzali domy parafian, a zebrane
w tej akcji pieniądze przeznaczyli na cele misyjne.
W sobotnie popołudnie (5.01) Sternsinger przybyli
także do klasztoru. W obydwu parafiach (Gößwein-
Ks. prałat Kowolik (drugi z lewej) podczas spotkania
z bp. Reimannem
WIADOMOŚCI styczeñ/2013

20.01 katolickie przedszkole im. św. Franciszka
zorganizowało tzw. „Tag der offenen Tür” (Dzień
otwartych drzwi). Celem było poznanie tego parafialnego przedszkola, jego pracowników i działalności. Był to także dzień informacyjny dla młodych
rodziców, którzy chcą w przyszłości swoje dzieci
zapisać do tego przedszkola. Wychowawczynie z
dziećmi przygotowały różne zabawy, a do tego
można było się poczęstować kawą i zjeść ciasto.
Obecnie przedszkole zatrudnia 11 pracowników, a
dzieci podzielone są na 5 grup. Do przedszkola
przychodzi 99 dzieci. Wychowawczyniom pomagają także studenci odbywający praktykę.
14
prowadzący z klasztoru do kościoła klasztornego i
została wyremontowana salka rekreacyjna.

27.01 o godz. 14.00 o. proboszcz Flawian Michali, razem z ks. emerytem Alfredem Bayerem,
celebrował mszę św. dla przewodników grup pielgrzymkowych, którzy co roku przybywają do sanktuarium w Gößweinstein. Kolejna część spotkania
miała miejsce w domu parafialnym, gdzie o. proboszcz Flawian nakreślił różne sprawy organizacyjne, zaś pracownicy biura parafialnego przekazali
przewodnikom informacje dotyczące zgłaszania
grup i terminy już zaplanowanych wydarzeń. Również burmistrz Gößweinstein Georg Lang pozdrowił
zgromadzonych i podziękował przewodnikom za
ich zaangażowanie.
GRAFRATH

Na początku miesiąca rozpoczęła się – jak co
roku – ogólnoniemiecka akcja kolędowania z racji
uroczystości Trzech Króli (Sternsinger). W tym
roku kolędnicy misyjni zaangażowali się w tę akcję
po raz 55. Ten zwyczaj zapoczątkowano w Niemczech w roku 1959. W międzyczasie stał się znaną
w świecie akcją solidarności, w której dzieci pomagają biednym dzieciom na całym świecie. W Niemczech głównymi organizatorami jest Dziecięce
Dzieło Misyjne oraz Związek Niemieckiej Młodzieży Katolickiej. Co roku z zebranych pieniędzy
jest sponsorowane 2200 projektów związanych z
potrzebami dzieci w Afryce, Południowej Ameryce,
Azji, Oceanii i w Europie Wschodniej.

30.01 Frauenbund – grupa kobiet zaangażowanych w życie parafii i miejscowej społeczności
zorganizowała w domu parafialnym zabawę karnawałowe. Faschingsball rozpoczął się o godz. 20.00.

31.01 Rycerze Maltańscy przewieźli z Marienweiher do sanktuarium w Gößweinstein monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Po podjęciu jej
rozpoczęła się adoracja, którą zakończono uroczystą
Eucharystią, procesję teoforyczną i błogosławieństwem.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji przewożonej z diecezji do diecezji i adoracja w wybranych ważnych ośrodkach kultu jest
przygotowaniem do Kongresu Eucharystycznego,
który odbędzie się w tym roku w Koloni.
 www.eucharistie2013.de
 W styczniu kontynuowano prace remontowe w
klasztorze. Odświeżono i odmalowano korytarz,
Mali kolędnicy w kościele w Grafrath z o. proboszczem Ludwikiem
W tym roku akcji przyświecało hasło: „Błogosławieństwo przynieść – Błogosławieństwem być”, a
w parafii Grafrath-Schöngeising udział wzięło w
niej udział: z Grafrath 64 kolędników misyjnych i
40 opiekunów, z Kottgeisering 16 kolędników i 8
opiekunów, z Schöngeising 36 kolędników i 12
opiekunów, z Landsberied 50 kolędników i 14
opiekunów, oraz z Aich 12 kolędników i 3 opiekunów. Na rozpoczęcie kolędnicy otrzymali w Grafrath i Kottgeisering specjalne błogosławieństwo
udzielone przez o. proboszcza Ludwika Mazura i o.
Sylwestra Ostfelda.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
15
Parafia Grafrath-Schöngeising wpiera projekty misyjne naszego biskupa Antonio Reimanna w Boliwii. W Grafrath zebrano 11.000 €, w Kottgeisering
– 4.100 €, w Aich – 2.266,40 €, z czego połowę
przeznaczono dla bp. Reimanna, druga zaś część
zebranych pieniędzy w Aich oraz 5.180,32 € zebranych w Schöngeising przeznaczono dla ks. Johna
Anosiki w Nigerii. Podobnie podzielono kwotę
3.400 € zebraną w Landsberied.

13.01 została zainaugurowana działalność nowych rad ekonomicznych (Kirchenverwaltung) w
kościołach parafii. Rady te zostały wybrane w walnych wyborach pod koniec roku 2012. Wcześniej,
na początku stycznia, o. proboszcz Ludwik spotkał
się z wszystkimi radami na pierwszym posiedzeniu
w parafiach: Grafrath, Kottgeisering, Aich, Landsberied, Schöngeising i Holzhausen.

23.01 duszpasterze udali się z kolędą do zespołu
szkół w Krynicznie. Rozpoczęło ją spotkanie z dyrekcją, po czym dzieci zaprosiły gości na specjalnie
przygotowane przedstawienie kolędowe. Po jego
zakończeniu nastąpiła wspólna modlitwa i błogosławieństwo uczniów, nauczycieli, pracowników i
szkoły.

26.01 wcześnie rano o. Wiesław wraz z grupą
młodzieży z parafii udał się na kilkudniowy wyjazd
w Bieszczady.

27.01 dzieci z miejscowej szkoły podstawowej
wystąpiły w kościele z jasełkami.
LEGNICA

4.01 wieczorem z udziałem ordynariusza legnickiego ks. bp. Stefana Cichego i ministra prowincjalnego o. Alana Brzyskiego została odprawiona
kolęda w klasztorze. Po modlitwie w kaplicy ordynariusze pobłogosławili cele braci i klasztorne pomieszczenia, a następnie spotkali się przy świątecznym stole.
Przedstawienie nowej rady ekonomicznej w Grafrath,
(w środku): o. proboszcz Ludwik Mazur
KRYNICZNO

6.01 do parafii przybyli trzej królowie. Po każdej
mszy św. rozdawali przed kościołem parafianom
poświęconą kredę i mirrę. W ich role wcielili się
ojcowie Jakub Włodarczyk, Jeremiasz Brzeziński i
Wiesław Dudek.

20.01 odbył się recital kolęd w wykonaniu o.
Wiesława Dudka i scholi. W programie znalazły się
kolędy popularne i utwory autorskie o. Wiesława.
Legnicki klasztor w zimowej scenerii

13.01 o. Paweł Tarnowski wziął udział w klasztorze w spotkaniu opłatkowym dla grupy AA.

Współbracia wspierali w duszpasterstwie kapłanów diecezjalnych: o. Damian w Zagrodnie i Wojcieszowie Górnym; o. Paweł w Wojcieszowie Górnym i w parafii Świętej Rodziny w Legnicy, o. Stanisław we Wrocławiu-Pawłowicach i w parafii MB
Częstochowskiej w Legnicy.

O. Damian Stachowicz głosił kazania odpustowe: 6.01 w Brenniku (odpust Objawienia Pańskiego) i 27.01 w Luboradzu (odpust Zaślubin NMP),
oraz przeprowadził dzień skupienia dla dziewcząt u
sióstr karmelitanek w Legnicy (12.01).

O. Stanisław Paszewski pomagał w kolędowaniu
w parafii NMP Matki Kościoła na wrocławskich
Polanowicach (2-6.01; 13-20.01), zaś o. Paweł Tarnowski w Wojcieszowie Górnym (6-20.01).
Kryniczański recital kolęd o. Wiesława Dudka

22.01 odbyło się w klasztorze spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, któremu przewodniczył
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
16
ks. kan. Piotr Nowosielski z Legnicy i wygłosił też
wykład nt. Framing1 w komunikacji medialnej.

15.01 zakończono w parafii wizytę duszpasterską.

21.01, z okazji Dnia Babci i Dziadka, odprawiono mszę św. w ich intencji, a następnie zaproszono
seniorów do pomieszczeń klasztornych na ciastko i
„nalewkę babuni”.

27.01 grupa ministrantów i marianek wyjechała
z o. Łazarzem Żukowskim na ferie na Górę św.
Anny.

W tym miesiącu ojcowie pomagaliśmy w duszpasterstwie w parafii Bielice.
OSIMO
Wykład ks. Piotra Nowosielskiego dla DLP ‘90

NYSA

1.01 o. proboszcz Jonasz Pyka i o. gwardian
Seweryn Masarczyk odprawili tzw. kolędę u sióstr
marianek i elżbietanek.

5.01 została odprawiona msza św. w intencji
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z dekanatu
Nysa, a po niej odbyło się spotkanie w refektarzu.

Przy nyskim żłóbku odbyły się tradycyjne nabożeństwa kolędowe: 6.01 dla Bożej Dzieciny śpiewały grupy parafialne; 20.01 odbył się koncert kolęd w
wykonaniu grup wokalno-instrumentalnych. Natomiast 13.01 chór parafialny „Fraternitas” kolędował
w kościele parafialnym w Niwnicy, na zaproszenie
tamtejszego proboszcza.

W niedzielę Objawienia Pańskiego na wspólnym
opłatku spotkali się przedstawiciele wszystkich
grup działających przy parafii. Spotkanie rozpoczęło się w kościele nabożeństwem kolędowym, a następnie kontynuowano je w refektarzu.
6.01 o. proboszcza Paulin Maria Adamowski
wyjechał z ministrantami do WSD „Redemptoris
Mater” w Maceracie na spotkanie z Trzema Królami. Klerycy z tego misyjnego seminarium zorganizowali dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat przedstawienie: żywą szopkę, wspólne czytanie Ewangelii i
kolędy. Po przyjeździe do Jezusa Magów i oddaniu
hołdu, dzieci zadawały im pytania i otrzymały od
nich łakocie. W spotkaniu uczestniczył biskup Maceraty Claudio Giuliodori, który skierował do dzieci
krótkie słowo. Kolejnym punktem było zwiedzanie
seminarium i wspólne nieszpory z klerykami. W
spotkaniu uczestniczyło kilkaset dzieci wraz
z rodzicami i opiekunami.

12-15.01 przebywał w klasztorze o. Albert
Krzywański, wikariusz prowincjalny. W poniedziałek 14.01 przeprowadził dla konwentu dzień skupienia, którego częścią była wspólna modlitwa w
sanktuarium loretańskim. Następnego dnia odwiedzono braci w Falconarze.

13.01 o. Paulin Maria celebrował w Jesi (dom
prowincjalny Prowincji delle Marche) mszę dla
Polaków. Po Eucharystii miało miejsce wspólne
kolędowanie, łamanie się opłatkiem i poczęstunek.
Przedstawiciele grup parafialnych z o. proboszczem Jonaszem Pyką
1
FRAMING – (1) Proces wybierania pewnych aspektów rzeczywistości i nadania im znaczącej widoczności w celu propagowania poglądu, idei, oceny; (2) Proces kontroli mediów nad
zawartością przekazów. Określa sposób prezentacji zawartości,
wyłaniając pożądane i pomijając pozostałe interpretacje; (3)
Dostarczanie wskazówek jak interpretować i oceniać rzeczywistość.

Spotkanie z włoską Polonią
16.01 o. Paulin Maria prowadził spotkanie formacyjne dla katechetów z parafii. Tematem przewodnim były rozważania, jak należy przygotować
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
17
dzieci i młodzież do owocnego korzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

20.01, zwyczajem parafii, po każdej mszy św. o.
Honorat Suchodolski błogosławił chleb ku czci św.
Antoniego, opata. Zaś o. Paulin Maria Adamowski
zainaugurował katechezy dla dorosłych, podczas
których parafianie zapoznają się z Katechizmu
Kościoła Katolickiego.

30.01 przed wieczorną Eucharystią powitano pielgrzymujący
po diecezji ankońskiej
wizerunek NMP Królowej Wszystkich Świętych, czczony w katedrze w Ankonie. Pozostanie on w parafii do
niedzieli 3.02.

30.01 o. Waldemar Polczyk przeprowadził w
prudnickim klasztorze dzień skupienia dla sióstr
elżbietanek z Opola.
RACIBÓRZ

13.01 w Raciborzu-Oborze na wspólnym kolędowaniu spotkali się motocykliści, franciszkanie,
mieszkańcy dzielnicy Obora oraz goście, którzy
dotarli tu mimo zimowej aury. Nabożeństwu przewodniczył o. Justyn Przybyła.
Peregrynacja obrazu Matki Bożej jest inicjatywą
ordynariusza diecezji ks. abp. Edoardo Menichellego i jest związana z Rokiem Wiary.
PRUDNIK

W dniach 2-23.01 ojcowie pomagali w kolędowaniu w parafii pw. św. Michała w Prudniku.

13.01 po nabożeństwie kolędowym w klasztorze
odbyło się spotkanie opłatkowe dla wspólnoty
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

20.01 o. gwardian Wit Bołd wziął udział w spotkaniu noworocznym samorządowców i służb mundurowych, zorganizowanym przez Urząd Gminy
Prudnik.
Tego dnia o godz. 15.00 odbyło się w kościele nabożeństwo kolędowe przygotowane przez Opolskie
Towarzystwo Motocyklowe, w czasie którego wystąpiła z jasełkami młodzież z Krapkowic. Po nabożeństwie miało miejsce spotkanie przy ognisku,
grochówce i kiełbaskach. Relację o tym spotkaniu
wyemitowała TV Opole.
Podczas nabożeństwa w kościele dzieci będące
pod opieką s. Antonii ze Zgromadzenia Misyjnego
Służebnic Ducha Świętego przedstawiły jasełka.
Organizatorem spotkania był Raciborski Klub Motocyklowy. Wszystko po to – jak informowały media – by pomóc najbardziej potrzebującym. Program, który wspierają motocykliści, to „Ave Maris
Stella”, a zebrane datki przekazano organizację ferii
dla dzieci, którymi opiekuje się s. Antonia.
WROC£AW – KAR£OWICE

2-20.01 odbywała się w parafii wizyta duszpasterska, tzw. kolęda. Miejscowym duszpasterzom
pomagał o. Kamil Tymecki z Góry św. Anny.

6.01 o. proboszcz Fabian Kaltbach w towarzystwie współbraci przewodniczył kolędzie w klasztorze sióstr franciszkanek MB Nieustającej Pomocy w
byłym szpitalu im. Korczaka.

20-26.01 o. Wit Bołd głosił rekolekcje dla sióstr
franciszkanek w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Szopka w kaplicy sióstr franciszkanek w „Korczaku”
WIADOMOŚCI styczeñ/2013

13.01 w kościele z przedstawieniem wystąpili
kolędnicy misyjni z Koła Misyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 20 we Wrocławiu.
18

6.01 w ramach Roku Wiary świadectwo do
wiernych wygłosiła Dominika Tomczyszyn – pedagog, terapeutka NEST i doradca życia rodzinnego.
Mówi sama o sobie:
„Jestem kobietą i nie
wyobrażam sobie życia
bez ludzi. Niezwykle
cenię sobie przyjaźń,
zwłaszcza tę pielęgnowaną od wielu lat i
mam głębokie poczucie,
że jestem hojnie obdarowana DOBREM, jakim jest dla mnie drugi
człowiek”.
Młodzi kolędnicy kwestowali w tym dniu na rzecz
dzieci w Wietnamie. Zebrano 1.000 zł.

22.01 świętowano we wspólnocie imieniny seniora konwentu i prowincji – br. Wincentego Grzyski. O godz. 6.30 modlono się w intencji solenizanta
podczas mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył o. gwardian Jozafat Gohly. Następnie
była kawa i życzenia braci i najbliższych z Polski i
zza granicy. Wieczorem w wigilię imienin klerycy
wraz z magistrem o. Jozuem Szymańskim zaprosili
br. Wincentego na spotkanie, jakie z tej okazji
przygotowali w salce rekreacyjnej na klerykacie.
Pani Dominika pracuję w Fundacji „Przyjazny
Dom” jako terapeuta osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jest terapeutą NEST w
Fundacji „Evangelium Vitae”, gdzie służy pomocą
psychologiczną osobom dorosłym, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć
takich jak: wykorzystanie, zaniedbanie czy przemoc
(fizyczna, emocjonalna, seksualna). Zajmuje się
również doradztwem rodzinnym w Poradni Rodzinnej przy parafii św. Jadwigi we Wrocławiu, towarzysząc narzeczonym w ich przygotowaniach do
zawarcia sakramentu małżeństwa. Nadto jest pedagogiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Nr 1 we Wrocławiu.
Dodatkowo prowadzi warsztaty dla młodych kobiet
pt. „Droga do K+OBIE+COŚ+CI”, próbując pomóc
dostrzec piękno każdej z uczestniczek. Należy do
wspólnoty „Betania”, gdzie czerpie siły na swoją
codzienność, pochylając się nad Słowem Bożym.


Z racji trwającego w Kościele Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 23.01 została odprawiona uroczysta msza św. w intencji jedności
wszystkich wyznawców Chrystusa – ut unum sint,
której przewodniczył o. proboszcz Fabian Kaltbach.

27.01 odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru „Basilica Cantans”.
WROC£AW – SO£TYSOWICE

Od 28.12.2012 do 9.01.2013 r. odbywała się
wizyta duszpasterska. Kapłanów przyjęło 59% parafian.
W styczniu odbywały się koncerty i spotkania
kolędowe: 13.01 koncert kolęd chóru parafialnego
„Albertinum”; 20.01 koncert chóru „Wrocławscy
Madrygaliści”; 27.01 jasełka w wykonaniu dzieci z
przedszkola przy ul. Sołtysowickiej.

13.01 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Bogactwa Wiary – odkryj je na Sołtysowicach”. Tym
razem zaproszonymi gośćmi i prelegentami byli
Państwo Dunajscy – twórcy szkoły „Iskry” dla
chłopców.

23.01 celebrowano mszę św. z modlitwą o
uzdrowienie, której przewodniczył o. Teodor Knapczyk OFM. Spotkanie to zgromadziło dużą liczbę
wiernych.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
19
SEKRETARIAT
FORMACJI I STUDIÓW
FORMACJA CI¥G£A

Hasło formacji ciągłej na rok 2013: „KLASZTOR
NASZYM DOMEM”.
KLERYKAT

16.01 klerycy rozpoczęli sesję egzaminacyjną.
Do zdawanych w tej sesji przedmiotów należały:
religiologia, filozofia przyrody, logika, antropologia
filozoficzna, historia filozofii, historia Kościoła (I-II
rok), Pismo Święte: synoptycy + Corpus Johannaeum (II-V), teologia moralna (III-V), prawo kanoniczne (IV-VI). Ostatni egzamin odbył się 30.01.

21-22.01 fr. dk. Urban Bąk wraz z o. Mariuszem
Linikiem uczestniczyli w sympozjum nt. „Rekolekcje szkolne a współczesne formy przekazu wiary”,
zorganizowanym na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przez Katedrę
Współczesnych Form Przekazu Wiary Instytutu
Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, Komisję
Apostolstwa Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce oraz Tirocinium Pastoralne Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
duchowej. O. Michał przedstawił także środki przeciw letniości powołania. Są nimi:
a) czytanie i rozważanie Pisma Świętego, stawanie w Jego świetle;
b) codzienny rachunek sumienia;
c) regularna spowiedź i współpraca z kierownikiem duchowym.
Współczesny świat potrzebuje zakonnika, który
wysila się, który się zmaga i przede wszystkim daje
świadectwo tego, co głosi, ponieważ celem jego
życia nie jest profesja, czy święcenia kapłańskie,
lecz zbawienie, osiągane przez nieustanny proces
nawracania się, który kształtuje pięć cech:
a) trwanie w łączności z Jezusem – jako podstawa;
b) naśladowanie wiernych świadków – Matkę
Bożą, św. Franciszka, innych świętych franciszkańskich, naszych patronów;
c) likwidowanie z życia egoizmu i lenistwa;
d) pokorna postawa wobec prawdy i oddawanie
się do końca ludziom będącym w potrzebie;
e) zaufanie Jezusowi, wbrew swoim wątpliwością, oporom, lękom, opinii otoczenia.

27.01 – 2.02 fr. dk. Urban Bąk przebywa w Górze św. Anny jako jeden z animatorów zimowiska
zorganizowanego dla dzieci przez Duszpasterstwo
Młodzieży i Powołań. Wcześniej pomagał w kolędowaniu w swej rodzinnej parafii we WrocławiuZakrzowie.

31.01 dzień skupienia dla kleryków przeprowadził o. Cherubin Żyłka z Dusznik-Zdroju. Tematem
dnia był „Czas jako dar Boży...”.
NOWICJAT

18.01 bracia nowicjusze uczestniczyli w dniu
skupienia poprowadzonym przez o. Michała Boreckiego, który w konferencjach wskazał na radykalne
nawrócenie, o którym mówi sam Pan Jezus, a także
na radykalizm ewangeliczny w życiu zakonnym i
opowiedzenie się za Jezusem. Mottem tego dnia
były słowa z Księgi Apokalipsy św. Jana: „Znam
twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś.
Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś
letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z
mych ust” (Ap 2,15-16). Aby dokonać rewizji własnego powołania, bracia pochylili się nad fragmentami z Ewangelii: Mt 16,24-25; Mt 5,29-30; Mt
10,37-39; Łk 17,1-2; Łk 12,51-53; Mk 8,38 i Mt
5,44-48. Doszli także do wniosku, że jeżeli powołanie jest letnie, jeżeli ktoś jest „byle jaki”, to we
wnętrzu takiego zakonnika dochodzi do schizofrenii

24.01 na piętrze nowicjackim świętowano urodziny fr. Macieja, który jak na 21-latka przystało,
swój dojrzały wiek przyjął z wielkim spokojem,
gdyż – jak potwierdzają świadkowie – Chrystus jest
Panem jego życia, a z Nim lata płyną zupełnie inaczej. W niedzielę 27.01 fr. Macieja odwiedzili rodzice i brat Michał.

28-30.01 we wspólnocie nowicjackiej swoje
rekolekcje, przygotowujące do posługi lektoratu,
przeżywał fr. Makary Lika. Przewodnikiem duchowym w tych ćwiczeniach był magister nowicjatu o.
Remigiusz Gruca.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
20
POSTULAT

Dla braci postulantów miesiąc styczeń był czasem prac remontowych. Dzięki ich zaangażowaniu
wypiękniała salka rekreacyjna.
Bogiem na modlitwie i podczas Eucharystii, nie
tylko poznaje i umacnia swoją wiarę przez słuchania konferencji, ale i wszechstronnie rozwija się
podczas codziennej pracy w ramach różnych grup
warsztatowych. W tym roku były to między innymi:
warsztat teatralny, tańca towarzyskiego, tańca hiphop, różańcowy, warsztat „survivalu”, języka i kultury Hiszpanii, „Poszukiwaczy baśni”, pierwszej
pomocy medycznej, grupa dyskusyjna i wiele innych. Owocami swojej pracy uczestnicy warsztatów
mogli się podzielić podczas uroczystej gali pod
koniec rekolekcji.
Uroczysta gala
Zwieńczeniem tych prac było pełne radości spotkanie z braćmi z konwentu w klimacie bohaterów
Hellady.
DUSZPASTERSTWO
M£ODZIE¯Y I POWO£AÑ

 www.swanna.pl/rekolekcje.htm
Już od lat każdy rok we Franciszkańskim Duszpasterstwie Młodzieży i Powołań w Górze św. Anny kończy się trwającym od 28.12 do 1.01 tzw.
„Ewangelicznym Rozliczeniem”. Są to jedyne w
swym rodzaju rekolekcje, podczas których uczestnicząca w nich młodzież nie tylko spotyka się z
W trakcie „Ewangelicznego Rozliczenia” młodzież
wysłuchała też konferencji o. Mariusza Simonicza
CSsR, duszpasterza z wrocławskiego D.A. „Redemptor”, a także naszych współbraci: o. Waldemara Polczyka, o. Ignacego Szczytowskiego oraz o.
Fabiana Kaltbacha. Wieczory urozmaicił koncert,
lub „pogodny wieczór”, a dzień kończył się wspólnym nabożeństwem i „bajką na dobranoc”, przygotowywaną codziennie przez warsztat „Poszukiwaczy baśni”. W przeprowadzenie tych rekolekcji
zaangażowali się intensywnie współbracia, którzy
przyjechali z młodzieżą ze swoich parafii (m.in. z
Kłodzka, Raciborza, Wrocławia-Karłowic) oraz
bracia klerycy: Urban, Leon, Tyberiusz, Roch, Makary, Kanizy, Gabriel i Klemens, a także dwóch
kleryków z seminarium diecezji świdnickiej: Jerzy i
Mariusz. Spotkanie to zakończyło się sylwestrową
zabawą, trwającą od godz. 20 do białego rana, z
przerwą na mszę św. o północy w bazylice, której
przewodniczył o. prowincjał o. Alan Brzyski. W
„Ewangelicznym Rozliczeniu” uczestniczyli także
niepełnosprawni z przyparafialnej wspólnoty „Betesda” z wrocławskich Karłowic, z DPS-ów w Kadłubie i Kietrzu, prowadzonych przez siostry franciszkanki misjonarki Maryi, oraz z DPS-u w Ścinawce Dolnej, prowadzonego przez siostry ze
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
21
Do obowiązkowych zajęć należały też wycieczki po
Przemyślu i poznawanie historii miasta. Zwiedzano
również liczne przemyskie kościoły i niedokończone jeszcze wykopaliska pod Miejską Radą przy
Rynku.
Bardziej teoretycznie, przy pomocy map, jak również z perspektywy okolicznych wzgórz, zapoznano
się z XIX-wiecznymi fortyfikacjami austriackimi
(tzw. Forty Twierdzy Przemyśl).
Wyjazd do Krasiczyna i zwiedzenie zamku na pewno było jednym z przyjemniejszych elementów
całości zajęć akademickich.
Zabawa sylwestrowa

Od 27.01 – do 2.02. Góra św. Anny zamieniała
się w mityczną grecką krainę, w której dzieci mogły
stać się prawdziwymi bohaterami. Był to szczególny czas wspólnej zabawy i radości. Dzieci wzięły
udział w specjalnie przygotowanych konkursach,
zabawach i zajęciach rozwijających ducha, umysł i
ciało.
Na dziedzińcu zamku w Krasiczynie; z lewej: o. Marian Arndt

Zimowisko w Górze św. Anny
DZIA£ALNOŒÆ NAUKOWA:
WYK£ADY, SYMPOZJA I PUBLIKACJE

O. Marian Arndt przygotował i przeprowadził
praktykę terenową ze swoimi studentami archeologii z Wydziału Zamiejscowego KUL w Tomaszowie Lubelskim. Odbyła się ona w dniach 7-10.01 w
Przemyślu. Ze zrozumiałych powodów klimatyczno-pogodowych w semestrze zimowym, praktyka
polegała raczej na zapoznawaniu się z wynikami i
owocami badań archeologicznych.
W ramach tej praktyki studenci poznali wyniki wykopalisk na terenie zamku przemyskiego, gdzie
odkryto jedne z najstarszych śladów chrześcijańskich na terenie Polski w postaci pozostałości po tak
zwanym palatium z XI w.
Studenci zapoznali się następnie z wykopaliskami w
podziemiach katedry i zwiedzili Muzeum Archidiecezjalne. Zaś w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej zapoznali się z metodami inwentaryzacji
zbiorów muzealnych oraz z funkcjonowaniem licznych pracowni konserwatorskich.
„Pietas et Studium” – Rocznik Wyższego Seminarium Duchownego Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Krakowie, t. IV,
Kraków 2012: w dziale I. „Wykłady inauguracyjne
z lat 1992-2001” publikuje wykład o. Bonawentury
Smolki pt. Jana Pawła II koncepcja wolności (s.6774).

„Ziemia Święta” 1 (2013): zamieszcza artykuł o.
Celestyna Paczkowskiego pt. Początki chrześcijaństwa nad Nilem (s. 16-19), oraz informacje w dziale
„Panorama”: Wspólna data, Pożegnanie Torkoma
II, Rok Wiary w Ziemi Świętej, Erem w Getsemani i
Polskie korzenie (s. 53-56).

W „Głosie św. Franciszka” 1 (2013) opublikowano następujące artykuły: o. Tadeusza Słotwińskiego pt. Litania do św. Franciszka (s. 6-13), o.
Waldemara Polczyka – Amortyzacja (s. 18-20), o.
Maksymiliana Damiana – Z nadzieją w Nowy Rok
(s. 14-17) i Brat Benedykt z Prato i upomnienie
braterskie (s. 37-39), oraz o. Mariana Arndta –
Chanuka (s. 45-46) i Porta fidei – podwoje wiary (s.
49).
SEKRETARIAT
EWANGELIZACJI MISYJNEJ
 www.osrmis.ofm.pl
 19.01 w Domu Pielgrzyma odbył się X Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony został
na pomoc dla Boliwii. Jego organizatorem było
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
Stowarzyszenie Przyjaciół Misji Franciszkańskich
im. O. Dominika Kiescha i Referat Misyjny Franciszkanów Prowincji św. Jadwigi. Patronat honorowy objęli: Józef Swaczyna – starosta powiatu strzeleckiego, Łukasz Jastrzembski – burmistrz miasta i
gminy Leśnica, oraz Andrzej Kasiura – burmistrz
Krapkowic.
KUSTODIA
ZIEMI ŒWIÊTEJ
 www.custodia.org / www.terrasancta.pl

Z RELACJI O. JERZEGO KRAJA Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
(28.01.2013):
Jerozolima ma nowego patriarchę. W ubiegły
czwartek (24.01) 97. patriarchą Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Jerozolimie został wybrany
65-letni abp Nourhan Manoogian. Zastąpił on
zmarłego 12 października ub. r. patriarchę Torkoma II Manoogiana (mimo zbieżności nazwisk patriarcha elekt nie jest spokrewniony ze swoim poprzednikiem). Kościół ormiański liczy sukcesje swoich zwierzchników w Jerozolimie od patriarchy
Abrahama, który działał w Świętym Mieście w połowie VII wieku, za czasów kalifa Omara, zdobywcy
Jerozolimy. Grób fundatora wspólnoty ormiańskiej
w Ziemi Świętej znajduje się w przedsionku katedry
św. Jakuba.
22
różnorodności Kościoła powszechnego. To tutaj
narodził się Kościół i tutaj spotykają się wszystkie
wymiary jednego Kościoła Jezusa Chrystusa. W
Jerozolimie aktualnie rezyduje trzech patriarchów:
grecko-prawosławny, łaciński oraz ormiański. Sułtański dekret, nazwany „status quo”, z 1852 roku
potwierdził ważną rolę ormiańskich mnichów w
administracji głównych sanktuariów. Ormianie
wraz z patriarchatem grecko-prawosławnym i franciszkanami z Kustodii Ziemi Świętej, reprezentującymi Kościół katolicki są odpowiedzialni za Grotę
Bożego Narodzenia w Betlejem oraz bazylikę Zmartwychwstania w Jerozolimie. Wraz ze wspólnotą
prawosławną są też stróżami Grobu Matki Bożej w
Dolinie Cedronu przy Grocie Getsemani. Jurysdykcja patriarchatu ormiańskiego obejmuje wspólnoty
w Izraelu, w Autonomii Palestyńskiej oraz w Jordanii. Patriarcha Nourhan jest zwierzchnikiem około
10 tys. wiernych Kościoła ormiańskiego, z których
2000 żyje w Ziemi Świętej. Główne wspólnoty znajdują się w Jerozolimie, Betlejem, Jafie oraz w Hajfie.
Legendarna tradycja Kościoła ormiańskiego
głosi, że chrześcijaństwo przybyło do Armenii za
pośrednictwem apostołów Bartłomieja i Judy Tadeusza. Pod koniec III wieku przybył do Armenii
prawdziwy apostoł tego narodu, św. Grzegorz
Oświeciciel. Dzięki jego pracy ewangelizacyjnej w
301 r., po ochrzczeniu króla, wielu książąt, możnowładców i podwładnych, naród ormiański stał się
pierwszym chrześcijańskim krajem świata. Źródłem
świadomości narodowej dla Ormian była zawsze
ich wiara oraz ich język.
Cała chrześcijańska wspólnota Ziemi Świętej
uczestniczy w radości braci Ormian i poleca nowego patriarchę wraz z trudną sprawą ekumenizmu
działaniu Ducha Świętego.
OŒRODEK POMOCY DZIECIOM

1.01 swoje imieniny obchodził dyrektor ośrodka
o. Mieczysław Lenard. Z tej okazji dzieci uczestniczyły we mszy św. imieninowej o godz. 7.30 i złożyły swojemu opiekunowi życzenia i podarowały
kwiaty.

7.01 po świątecznej przerwie ośrodek wznowił
swoją działalność, ale bez o. dyrektora, który chodził z wizytą duszpasterską w parafii.

Patriarcha ormiański abp Nourhan Manoogian
[...] Kościół w Ziemi Świętej można porównać
do kolorowej mozaiki, umożliwiającej dostrzeżenie
11.01 odbyły się odwiedziny kolędowe. Po
wspólnej modlitwie z o. dyrektorem dzieci przeszły
ze śpiewem kolęd po wszystkich pomieszczeniach
ośrodka, aby je pobłogosławić.
Po kolędzie dzieci pojechały na krótką wycieczkę
do Uciechowic, aby obejrzeć przeszło 250 szopek
zgromadzonych na wystawie. Następnego dnia o.
Mieczysław z kilkoma podopiecznymi pojechał do
Uciechowic po odbiór nagród za udział w IV Mię-
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
23
dzynarodowej Wystawie Szopek Bożonarodzeniowych „Moja szopka”. W kategorii instytucji dzieci
zdobyły I miejsce, a jeden chłopiec – wyróżnienie
w kategorii uczniów szkół podstawowych.

13.01 zorganizowano wyjazd do Borek Wielkich
na nabożeństwo kolędowe dla dzieci. Podopieczni z
wolontariuszami i opiekunami wyruszyły w drogę
autokarem. Na miejscu o. Mieczysław zaprowadził
wszystkich do kościoła i opowiedział im o szopce i
historii kościoła. Następnie rozpoczęło się nabożeństwo przy żłóbku, którego głównym punktem były
wspaniałe jasełka przygotowane przez uczniów i
nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich. Po nabożeństwie uczestnicy wycieczki zostali zaproszeni do refektarza na poczęstunek przygotowany przez parafialne koło „Caritas”.

25.01 to ostatni dzień działania ośrodka przed
feriami zimowymi. Ośrodek nie organizuje żadnych
zajęć i wyjazdów dla dzieci, gdyż bardzo atrakcyjne
spędzenie tego czasu zaproponowały władze miasta.
DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE
«ANTONI»
 www.antoni.org.pl
 Styczeń, a szczególnie jego druga połowa, to
czas sesji, zaliczeń i egzaminów. Widać to wyraźnie
w życiu duszpasterstwa. Na spotkania przychodzi
zdecydowanie mniej studentów niż zazwyczaj. Spora część duszpasterskiego życia przenosi na stancje
i mieszkania, gdzie odbywają się akademickie odwiedziny duszpasterskie.

3.01, po raz pierwszy w nowym roku, akademicy zgromadzili się na wspólnotowej Eucharystii. Po
niej odbył się w schronie wieczór kolęd, na który
przybyło ponad czterdzieści osób. Przy akompaniamencie instrumentów klawiszowych, akordeonu
i gitary basowej studenci śpiewali kolędy i pastorałki, a także obdarowywali się noworocznymi prezentami.

10.01 po wielu tygodniach prób odbył się kolejny koncert z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Przy
pełnej widowni w dużej sali domu katechetycznego
studenci przedstawili kilkanaście piosenek autorstwa Mariana Hemara.
Marian Hemar, urodzony jako Jan Marian
Hescheles, pseud. Jan Mariański, Marian Wallenrod
i inne (ur. 6.04.1901 we Lwowie, zm. 11.02.1972 w
Dorking pod Londynem) – polski poeta, satyryk,
komediopisarz, dramaturg, tłumacz poezji, autor
tekstów piosenek.
Marian Hemar był
autorem tekstów ponad
dwóch tysięcy piosenek,
m.in. takich szlagierów
jak „Kiedy znów zakwitną białe bzy”, „Czy
pani Marta jest grzechu
warta”, „Ten wąsik”,
„Nikt, tylko ty”, „Może
kiedyś innym razem”,
„Upić się warto”, „Jest
jedna, jedyna”.
MEDIA O NAS

4.01 serwis informacyjny „Kurier Opolski” podał informację o przekazaniu darów z akcji charytatywnej „Wyprawka dla Jezusa” do hospicjum dla
dzieci w Opolu, która była organizowana w Adwencie w parafii św. Elżbiety w Nysie:
http://www.tvp.pl/opole/aktualnosci/spoleczne/wyprawkadotarla/9640560
Następnego dnia (5.01) odnotowała to także „Nowa
Trybuna Opolska”.

„Niedziela Wrocławska”, 13.01.2013, s. 2: w
artykule Zamiast telewizora – spacer! jest zachęta
do obejrzenia najsławniejszych wrocławskich szopek bożonarodzeniowych. Wśród nich wymieniona
jest szopka z kościoła św. Antoniego na Karłowicach, oraz zamieszczone jej zdjęcie.

Gazeta „Dagen” zamieściła publikację pt. Alltid
freidig hvor han går – Dette er Norges yngste munk
(Śmiało kroczy do przodu – Oto najmłodszy zakonnik w Norwegii).
http://www.dagen.no/2013/01/10//haavard%20simon%20nil
sen/ole%20martin%20stamnestrø/hallvard%20thomas%20hold
e/100475
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
24
1) KS. ZDZISŁAW MADZIO, mgr lic. teologii, kapłan
diecezji łowickiej, ojciec duchowny WSD i rekolekcjonista, aktualnie proboszcz parafii w Szczukach i kustosz diecezjalnego sanktuarium św. Maksymiliana Kolbego

O. Hallvard „śmiało kroczy do przodu”
„Heimat und Glaube” 1-2 (2013): w artykule
Reise eines Schlesiers in die alte Heimat (Podróź
Ślązaka do starej ojczyzny) ks. Werner Pohl (71 l.)
opisuje swoją podróż w rodzinne strony i kilkudniowy pobyt w karłowickim klasztorze, gdzie zatroszczył się o niego i był dla niego przewodnikiem
po Wrocławiu o. Marian Arndt (s. 2); natomiast pt.
Primiz-Messe in Breslau (Msza prymicyjna we
Wrocławiu) odnotowuje mszę, jaką 30.09.2012 r.
odprawił o. Hallvard Hole dla katolików języka
niemieckiego we Wrocławiu i w skrócie przybliża
jego postać i drogę do kapłaństwa (s. 4).
2) KS. DANIEL BANSZKIEWICZ SDB (salwatorianin), mgrlic. teologii, rekolekcjonista, duszpasterz
Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (20012004), były ojciec duchowny w WSD Salwatorianów w Bagnie, duszpasterz Ośrodka SzkoleniowoTerapeutycznego w Więciórce

„Gość Opolski”, 13.06.2011: zamieścił artykuł
pt. Motocyklowe kolędowanie przy żłóbku, które
odbyło się w Raciborzu-Oborze.
KU PAMIÊCI
1 LUTEGO
• 65. urodziny o. Norberta Kiwusa
11 LUTEGO
• 30-lecie profesji br. Eugeniusza Slotosza
16 LUTEGO
• 55-lecie święceń prezbiteratu o. Ferdynanda Tomanka
Ad multos annos!
REKOLEKCJE ZAKONNE ‘2013
 8-13.04 – Duszniki-Zdrój
moderator: ks. Daniel Banaszkiewicz SDS
 8-13.07 – Wambierzyce
moderator: ks. Zdzisław Madzio
 17-21.09 – Wrocław
(rozpoczęcie we wtorek wieczorem mszą św. odpustową z
uroczystości Stygmatów św. Franciszka; zakończenie w sobotę wieczorną mszą św.)
moderator: o. Kazimierz Fryzeł CSSR
 14-18.10 – Gößweinstein
moderator: ks. Zdzisław Madzio
 18-23.11 – Góra św. Anny (klasztor)
moderator: ks. Daniel Banaszkiewicz SDS
MODERATORZY:
3) O. KAZIMIERZ FRYZEŁ CSSR (redemptorysta), dr
teologii, przez wiele lat był proboszczem, wychowawcą alumnów i wykładowcą teologii pastoralnej
w WSD Redemptorystów w Tuchowie, obecnie
wykłada teologię pastoralną w WSD w Krakowie;
wykładowca w szkole spowiedników
WIADOMOŚCI styczeñ/2013
25
SPOTKANIA MŁODYCH KAPŁANÓW
I BRACI ZAKONNYCH ‘2013
 18-20.04 – Wambierzyce
 24-26.10 – Duszniki-Zdrój
SIOSTRA ŒMIERÆ
 2.01 zmarł w wieku 61 lat
TADEUSZ FILIP –
brat br. Brunona. Pogrzeb odbył się 4.01 w Trzebnicy.
 22.01 zmarł w wieku 63 lat ŚP. KAROL LATA –
tato o. Wiktora. Pogrzeb odbył się 25.01 w Kędzierzynie-Koźlu. Msza św. w kościele pw. Ducha
Świętego i NMP Matki Kościoła została odprawiona o godz. 11.00, zaś ceremonie pogrzebowe na
cmentarzu komunalnym o godz. 12.30.
 30.01 zmarła w wieku 92 lat ŚP. GERTRUDA KIK
– mama o. Konrada. Pogrzeb odbędzie się 2.02 o
godz. 14.00 w Borkach Wielkich.
ŚP.
MEMENTO!
3.02.2000 – o. Teofil Wyleżoł, Góra św. Anny (l. 69)
5.02.2000 – o. Emeryk Grutzka, Głubczyce (l. 90)
24.02.1998 – br. Kazimierz Orleański, Wrocław (l. 97)
25.02.1986 – o. Grzegorz Rudol, Sucre (l. 39)
26.02.1985 – br. Ignacy Łazik, Wrocław (l. 91)
27.02.1986 – o. Cherubin Albrecht, Góra św. Anny (l. 77)
Requiescant in pace!
WIADOMOŚCI
Redaktor:
o. Maksymilian Damian
e-mail: [email protected]
 (+48) 71-32-73-487
Zastrzegam sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i zmian
w materiałach nadesłanych do publikacji.
Dziękuję za zaangażowanie P.T. Braci w współtworzenie naszego
biuletynu informacyjnego.

Podobne dokumenty