Turniej szachowy FLAMPARK 5

Komentarze

Transkrypt

Turniej szachowy FLAMPARK 5
Turniej szachowy FLAMPARK 5 - Regulamin
Wałbrzych 01.05.2016
ORGANIZATORZY
Pizzeria Football Pub - www.footballpub.pl
FLAMPARK team - flampark.aires.pl
WOK Wałbrzych – www.wok.walbrzych.pl
TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
01.05.2016 niedziela godz.10:00.
Pizzeria Football Pub, Wałbrzych, ul.Wańkowicza 18 (Biały Kamień)
Dojazd: Wrocław Gł. 7:19 – Wałbrzych Miasto 8:26, Jelenia Góra 7:47 – Wałbrzych Miasto 9:03. Z dworca autobusem linii 8,
przystanek za torami, w kierunku Szczawna-Zdroju (do góry), godz.9:35 lub spacerem 2km (dosyć stromo).
UCZESTNICTWO
Uczestnikami turnieju mogą być wszyscy chętni, którzy dokonają zgłoszenia, potwierdzą udział i opłacą wpisowe przed
zamknięciem listy startowej. Wysokość wpisowego wynosi 20 zł, a dla urodzonych w 1999r i młodszych 10 zł. W kwocie
wpisowego zawarty jest obiad (dwa warianty do wyboru).
Liczba graczy jest ograniczona do 56. O przyjęciu decyduje ranking startowy!.
Zgłoszenia na stronie internetowej serwisu http://flampark.aires.pl. W razie wolnych miejsc możliwe zapisy na miejscu w dniu
turnieju. Potwierdzenie udziału i wpłata wpisowego w biurze zawodów w dniu turnieju do godz. 10:00 (w razie obawy spóźnienia
prosimy o informację pod tel.699981712)
PLAN TURNIEJU
01.05.2016 9:00 – otwarcie biura zawodów
9:00 – 10:00 – zgłaszanie, potwierdzanie zgłoszeń, wpłata wpisowego
10:00 – zamknięcie listy zgłoszeń,
10:00 – 10:30 – odprawa, generowanie kojarzeń wszystkich rund, wybór menu, wydruk i rozdanie kart gracza
10:30 – 13:25 – rozegranie rund I-V (rundy co 35 minut).
13:25 – 14:25 – godzinna przerwa obiadowa. Obiad dla zawodników bezpłatny.
14:25 – 16:45 – rozegranie rund VI-IX (rundy co 35 minut).
16:45 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie w formule FLAMPARK, przy użyciu serwisu http://flampark.aires.pl (tam też więcej informacji).
System kojarzeń: FLAMPARK – kojarzenia wszystkich rund przed przed rozpoczęciem gry, dobierani rywale o zbliżonym
rankingu. Pod komunikatem zamieszczono fragment tabeli kojarzeń.
Dystans: 9 rund
Tempo gry: 15' + 1''/ruch
Skrócenie czasu gry: każdy zawodnik w starciu z rywalem o niższym rankingu, będzie mógł przed rozpoczęciem każdej partii,
zadeklarować skrócenie swojego czasu gry o maksymalnie 15 minut. Takie utrudnienie sobie gry będzie premiowane dodaniem
do punktacji FLAMPARK ok.0.2 punktu procentowego za każdą minutę skrócenia. Taka sama liczba będzie odjęta od wyniku jego
rywalowi, któremu czas gry się nie zmienia.
RANKING STARTOWY
Jako ranking startowy przyjmuje się wyższy z rankingów: FIDE lub FLAMPARK. W razie ich braku, posiadaczowi kategorii
szachowej przyznaje się: kat.I – 1825, II – 1650, III – 1500, IV – 1350, V – 1200, natomiast gracz bez kategorii deklaruje ranking
OCENA WYNIKÓW
O wyniku końcowym decyduje liczba uzyskanych punktów FLAMPARK (Pf), na które składają się:
a) wyrażony procentowo rezultat uzyskany w rozegranych partiach (P%=100 x zdobycz_punktowa / ilość_rozegranych_partii).
Zdobycz punktowa w zależności od wyniku partii: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - porażka, -0.5 - nie przystąpienie do gry
(walkower). Nie rozegranie partii z powodu braku rywala – partia nie jest brana pod uwagę.
b) poziom trudności (level) wynikający z rankingu średniego rywali (Pc), ewentualnego skrócenia czasu gry (Pt) i ewentualnej
różnicy liczby partii rozegranych czarnymi i białymi (Pb = gry_czarnymi – gry_białymi)
NAGRODY
Pula nagród > 2350zł
a) 10 nagród głównych dla najlepszych graczy w kwotach:
I - 400zł + puchar + pizza (duża),
II - 300zł + puchar + pizza (średnia),
III - 220zł + puchar + pizza (mała),
IV - 150zł, V - 120zł, VI - 100zł, VII - 80zł, VIII – 70zł, IX – 60zł, X - 50zł
Dodatkowo najlepsza szóstka otrzyma voucher wartości 35zł do wykorzystania w w Pizzerii Football Pub.
b) Premia za postęp
Zawodnicy którzy poprawią swój ranking (bez względu na zajęte miejsce) otrzymają premię proporcjonalną do tego wzrostu (ΔR) i
ich rankingu startowego (R). Pula przeznaczona na te premie wynosi 500zł
UWAGI KOŃCOWE
Wyniki będą dostępne on-line w serwisie http://flampark.aires.pl
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy i ostatecznej interpretacji regulaminu.
Zgłoszenie do turnieju jest traktowane, jako zaakceptowanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody przez zgłaszającego na
przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
______________________________________________________________________________________________________
Fragment tabeli kojarzeń. U góry nr rywala i kolor gry, na dole nr stolika.
Nr
I
1
2●
II
III
IV
V
2
1○
3
4●
4
3○
5
6 ● 10 ○ 14 ● 2 ○
6
5○
7
8●
8
7 ○ 11 ● 15 ○ 3 ●
6 ○ 10 ● 4 ○
1
1
3●
1
1
7○
2
2○
2
5●
4
6●
2
1
3
2
4
3
1●
3
4
3
3○
1
4○
4
6
3
VII VIII
1
5
2
1
3
3
9 ○ 12 ○ 8 ●
5
6
8 ○ 12 ● 5 ●
7 ● 11 ○ 1 ●
2
VI
8 ● 11 ○ 7 ●
2
5○
3
4●
3
1
4
9○
1
6
1
4○
2
1●
1
6 ● 10 ○ 2 ●
2
2
2
3 ○ 15 ● 7 ●
1
7
3
9 ● 13 ○ 4 ○ 16 ● 8 ●
2
5
7
2
8
2 ● 12 ○ 16 ● 13 ● 1 ○
4
3○
4
8
4
2
4
3
3
1 ○ 14 ● 2 ○
1
4
4
4
5○
3
6○
4
IX
Nr
5●
1
6●
2
7○
3
8○
4
1○
1
2○
2
3●
3
4●
4
I
II
III
IV
V
9
10 ● 14 ○ 18 ● 6 ○
10
9○
11
12 ● 8 ○
12
11 ○ 15 ● 19 ○ 7 ●
5
5
5●
5
6
6
5
5
VI
VII VIII
IX
2 ● 19 ○ 3 ● 11 ○ 13 ●
5
9
1
5
5
1 ○ 13 ● 17 ○ 20 ○ 4 ● 12 ○ 14 ●
3
1
7
9
10
2
6
6
4 ● 16 ○ 20 ● 1 ● 17 ○ 9 ● 15 ○
6
8
6
10
6
4
6
3○
2
5
5
5
7
2 ● 18 ○ 10 ● 16 ○
6
6
6
8
13 14 ● 18 ○ 22 ● 10 ○ 6 ● 7 ○ 23 ● 15 ● 9 ○
7
7
7
7
7
3
11
7
5
○ 8 ○ 24 ● 16 ● 10 ○
14 13 ○7 9 ●5 5 ○3 17 ●9 21 11
4
12
8
6
15 16 ● 12 ○ 8 ● 20 ○ 24 ● 21 ● 5 ○ 13 ○ 11 ●
8
16
8
8
8
8
7
7
7
7
15 ○ 19 ● 23 ○ 11 ● 7 ○ 22 ● 6 ○ 14 ○ 12 ●
8
10
12
6
4
8
8
8
8

Podobne dokumenty