Policja Śląska Pierwsza klasa policyjna w Piekarach Śląskich

Transkrypt

Policja Śląska Pierwsza klasa policyjna w Piekarach Śląskich
Policja Śląska
Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/100689,Pierwsza-klasa-policyjna-w-Piekarach-Slaskich.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 00:33
Pierwsza klasa policyjna w Piekarach Śląskich
Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich insp. mgr Dariusz Augustyniak uczestniczył w
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1. W szkole powstała pierwsza w mieście
klasa policyjna, którą komendant objął patronatem. Jej uczniowie wiążą swoją przyszłość ze służbą w
policji.
Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich insp. mgr Dariusz Augustyniak uczestniczył w uroczystym
rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1. W szkole powstała pierwsza w mieście klasa policyjna, którą
komendant objął patronatem. Jej uczniowie wiążą swoją przyszłość ze służbą w policji.
W Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich powstała klasa o profilu policyjnym. Patronat objął nad nią Komendant Miejski
Policji w Piekarach Śląskich. Uczniowie będą nosili mundury polowe i dużo zajęć będą mieli w terenie. Będą uczyli się między
innymi samoobrony, strzelania, musztry policyjnej. Zostaną również przygotowani do testów sprawnościowych przy przyjęciu
do Policji. Komendant po oficjalnej uroczystości odwiedził młodzież w klasie, zaznaczył, że podpisane przed wakacjami
porozumienie ma na celu współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń młodzieży przestępczością i demoralizacją,
bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej, walki z patologiami oraz postępowania w sytuacji zagrożenia. Policjanci będą
współpracować z młodzieżą podczas zajęć, uczniowie poznają zasady naboru do służby w policji oraz będą się zapoznawali z
codzienną pracą policyjną. Jest to pierwsza taka klasa w Piekarach Śląskich.
Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 4.59 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty