OPTIMA Canopy

Transkrypt

OPTIMA Canopy
SUFITY PODWIESZANE
[Z
nami zrealizujesz swoje pomysły. ]
CI/SfB
(35) Xy
Październik 2008
O P TIM A Can o p y
Stwórz, Zaakcentuj, Zdefiniuj
Optima Canopy jest mineralnym panelem, uformowanym
w kształt: kwadratu, kwadratu o wklęsłych lub wypukłych bokach,
koła, sześciokąta, trapezu, równoległoboku. Zróżnicowane
kształty pomogą zaakcentować dany obszar i pozwolą wyrazić
Twoją kreatywność.
Optima Canopy jest nowym systemem, który uzupełnia i poszerza
ofertę sufitów Canopy firmy Armstrong.
Sklepy
Optima Canopy jest wyrafinowanym rozwiązaniem dla wielu typów
pomieszczeń, oferującym różnorodność kształtów i możliwości
Biura
projektowych.
Optima Canopy poprawia ogólny komfort środowiska pracy,
zapewniając doskonałe pochłanianie dźwięku i odbicie światła.
Optima Canopy może być efektownym wykończeniem nowego
projektu lub też może posłużyć dla odświeżenia lub renowacji już
istniejących pomieszczeń.
Optimę Canopy montuje się szybko i łatwo.
Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia aby dopasować
i wyregulować Optimę Canopy na różnych wysokościach i pod
różnymi kątami.
Recepcje, atria
Wnętrza otwarte,
wyeksponowane
Lotniska, dworce
Sale wystawowe
Zrekonstruuj przestrzeń
Optima Canopy jest płaskim panelem z wełny szklanej o grubości 22 mm, dostępnym
w 10 kształtach.
Powierzchnia i krawędzie płyty są pokryte białym i mocnym welonem z włókna szklanego,
dodatkowo wykończone farbą odporną na uszkodzenia.
Z tyłu płyty jest osadzona aluminiowa, kwadratowa ramka. Umożliwia ona podwieszenie
Optimy Canopy pojedynczo lub kilku w grupie.
Produkt można montować bezpośrednio pod stropem lub pod już istniejącym sufitem
podwieszanym.
Dostępne kształty
PŁASKI
Wszystkie panele Optima Canopy są płaskie.
Kształty o wymiarach modułowych 1200 x 1200 mm
1170 mm
1170 mm
1020 mm
1170 mm Ø
1170 mm
1170 mm
1170 mm
1040 mm
1040 mm
1140 mm
Square (Kwadrat)
Convex (boki wypukłe)
860 mm
Concave (boki wklęsłe)
Circle (Koło)
1170 mm
1170 mm
1170 mm
Kształty o wymiarach modułowych 1200 x 1800 mm
1780 mm
1020 mm
1020 mm
Left Parallelogram
(Lewy równoległobok)
Right Parallelogram
(Prawy równoległobok)
Kształty o wymiarach modułowych 1200 x 2400 mm
2390 mm
1170 mm
1170 mm
Mały prostokąt
1170 mm
Trapezoid (Trapez)
1170 mm
1170 mm
1010 mm
1170 mm
Hexagon (Sześciokąt)
Duży prostokąt
Podwieszenie
indywidualne
• Za pomocą klipsów do sufitu gipsowo-kartonowego
• Za pomocą linek do podwieszania
• Podwieszenie do istniejącego sufitu modułowego
Konfiguracje grupowe
Zastosowanie ram do podwieszania płyt w grupach pozwala na perfekcyjne wypoziomowanie różnych paneli Optima
Canopy zamontowanych obok siebie.
Można zestawiać kształty w nieskończonej liczbie kombinacji. Propozycje zestawień są zawarte w karcie technicznej.
Można też tworzyć własne projekty i układy graficzne.
Dzięki zróżnicowanym możliwościom tego systemu zrealizujesz swoje pomysły.
Dodatkowe korzyści akustyczne
Optima Canopy cechuje się doskonałymi parametrami
pochłaniania dźwięku. W zależności od wymiarów są to
od 1,5 do 5,25 Sabine’a na płytę, obliczone jako średnia
dla 500 – 4000 Hz (EN ISO 354).
Optima Canopy zapewnia lepsze pochłanianie niż
jednorodny sufit o tym samym typie powierzchni,
ponieważ dźwięk jest pochłaniany zarówno przez lico jak
i tył płyty.
Oznacza to, że jedna Optima Canopy ma o 88% wyższe
pochłanianie niż ta sama powierzchnia tradycyjnego
sufitu Optima montowanego od ściany do ściany.
Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku
płyt Optima Canopy pomaga:
• zredukować czas pogłosu
• zredukować poziom hałasu tła
Zalecenie
Dane techniczne
Kolor
Krawędzie
Typ krawędzi
Odporność na wilgotność względną
Odbicie światła
Reakcja na ogień
Odporność na zadrapania
Waga
Biały
Malowane
90% RH
 90%
Tak
Pochłanianie dźwięku - w Sabine’ach
Numer ref.
Kształt
Sabine* /płyta
BPCS5440
Square (Kwadrat)
2.45
BPCS5441
Convex (Boki wypukłe)
2.35
BPCS5442
Concave (Boki wklęsłe)
1.85
BPCS5443
Circle (Koło)
2.00
BPCS5444
Hexagon (Sześciokąt)
1.50
BPCS5445
Trapezoid (Trapez)
2.05
BPCS5446
Left Parallelogram
(Lewy równoległobok)
2.05
BPCS5447
Right Parallelogram
(Prawy równoległobok)
2.05
BPCS5448
Small Rectangle
(Mały prostokąt)
3.85
BPCS5449
Large Rectangle
(Duży prostokąt)
5.25
* Średnia dla 500-4000Hz, pomiary laboratoryjne dla płyt podwieszonych na
wysokości 1 metra, zgodnie z normą EN ISO 354:2003.
Czyszczenie
żyj czystej, suchej, białej tkaniny aby zetrzeć brud lub odciski
U
palców. Zalecane jest regularne odkurzanie tylnej strony paneli.
W celu uzyskania dodatkowych
informacji prosimy o kontakt
z biurem firmy Armstrong w Warszawie.
Armstrong Building Products B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Tel.: (+48) 22 337 86 10,11
Fax.: (+48) 22 337 86 12
[email protected]
www.armstrong.pl/sufity
Inne kraje:
www.armstrong-europe.com
Więcej o akustyce:
www.sufityakustyczne.pl
-
B, s1-d0
Moduł 1200 x 1200 = 2kg
Moduł 1200 x 2400 = 4kg
-M
ontaż kotw zaciskowych do stropu lub klipsów do płyty
g-k powinno być wykonane za pomocą odpowiedniego
mocowania, zgodnie z normą PN-EN 13964.
Płyt Optima Canopy nie należy stosować na zewnątrz budynków.
Płyta Optima Canopy powinna być zawsze podwieszana przez 2 osoby.
W przypadku, gdy płyta Optima Canopy mocowana jest do konstrukcji
nośnej istniejącego sufitu podwieszanego, niezbędne jest zweryfikowanie
maksymalnego obciążenia konstrukcji i sprawdzenie, czy nie jest
wymagane zastosowanie dodatkowych zawiesi.
Zaleca się szczególną ostrożność przy regulacji wysokości podwieszenia
paneli. Należy uważać, aby linki montażowe nie upadły poniżej płyty
Canopy, gdyż mogłoby to spowodować zranienie instalatora lub
uszkodzenie krawędzi panelu.
PL
Board
-
W celu otrzymania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się
z biurem w Warszawie tel: 22 337 86 10, -11

Podobne dokumenty

Konwerter Enova – Optima Instrukcja

Konwerter Enova – Optima Instrukcja Baza SQL – dane do połączenia z bazą MS SQL, Import – dane z Comarch ERP Optima potrzebne do poprawnego importu, Pokaż dane – zakładka, w której widać szczegóły podczas importu, Otwórz plik XML Eno...

Bardziej szczegółowo