zał nr 8 - przedmiar robót

Transkrypt

zał nr 8 - przedmiar robót
Zbigniew Malinowski
18-400 Łomża Stary Rynek 14
Identyfikator: ZM
Data utworzenia: 2010-03-29
Budowa skoczni do skoku wzwyż - nawierzchnia tartanowa
Przedmiar robót
Opis robót
Ilość robót
1. KNR 13-23 0108-0800
Rozbiórki podbudowy i nawierzchni drogowych oraz chodników. Rozbiórki elementów chodników. obrzeży
Jednostka: 1 m
51,8100
51,81
51,8100
2. KNR 13-23 0108-0400
Rozbiórki podbudowy i nawierzchni drogowych oraz chodników. Rozbiórki elementów dróg nawierzchni. z brukowca
grub. 20 cm
Jednostka: 1 m2
38,0000
38
38,0000
3. KNR AT-03 0401-0100
Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych .Odwodnienie liniowe szczelinowe
Jednostka: 1 m
51,8100
51,81
51,8100
4. KNR 2-01 0126-0100
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 15cm za pomocą spycharek
Jednostka: 100 m2
1,9200
192
192,0000
5. KNR 2-31 0101-0200
Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na całej szerokości jezdni i chodników; dodatek za każde dalsze
5cm głębokości ponad 20cm
Jednostka: 100 m2
1,3800
138
138,0000
6. KNNR 6 0106-0500
Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek
Jednostka: 100 m2
1,9200
192
192,0000
7. KNR 2-31 0114-0500
Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa dolna grubości 15cm po zagęszczeniu
Jednostka: 100 m2
1,9200
192
192,0000
8. KNR 2-31 0114-0700
Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu
Jednostka: 100 m2
1,9200
192
192,0000
9. KNR 2-31 0402-0400
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki
Jednostka: 1 m3
14,6000
14,6
14,6000
10. KNR 2-31 0407-0100
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
Jednostka: 100 m
1,4635
146,35
146,3500
-1-
Opis robót
Ilość robót
11. Kalkulacja własna
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej rozbiegu: warstwa elastyczna,podkładowaET+Sandwich
Jednostka: m2
192,0000
192
192,0000
12. Kalkulacja własna
Zakup i dostawa wyposażenia do skoku wzwyż (stojak do skoku wzwyż - 1szt,poprzeczka do skoku wzwyż - 1szt;
materac gimnastyczny 50 cm - 1szt)
Jednostka: kpl
1,0000
1
1,0000
-2-

Podobne dokumenty