„Człowiek – najlepsza inwestycja” INFORMACJA O - mops

Transkrypt

„Człowiek – najlepsza inwestycja” INFORMACJA O - mops
Kędzierzyn-Koźle, 07.05.2012r
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA
trenera kompetencji i umiejętności społecznych oraz terapeutę ds. uzależnień
w celu przeprowadzenia poradnictwa indywidualnego dla beneficjentów ostatecznych projektu Program
aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
I. ZAMAWIAJĄCY :
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Reja 2A, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa - w trybie ZAPYTANIA OFERTOWEGO
III. NAZWA ZAMÓWIENIA:
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu zaprasza do złożenia ofert na:
trenera kompetencji i umiejętności społecznych oraz terapeutę ds. uzależnień w celu przeprowadzenia
poradnictwa indywidualnego dla beneficjentów ostatecznych projektu Program aktywizacji społeczno –
zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kędzierzynie - Koźlu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV. WYBÓR OFERTY:
Wybrany Wykonawca:
Dla części I: Madej Patrycja
Dla części II: Kałużyńska Marianna
Uzasadnienie wyboru:
Oferty złożone przez w/w są najkorzystniejsze dla Zamawiającego. Spełniają wszystkie wymogi ogłoszenia.
Wykonawcy zostali zweryfikowani w czasie rozmów kwalifikacyjnych.
V. INFORMACJEO ZŁOŻONYCH OFERTACH
1. Część I:
Madej Patrycja zam. w Cisku
2. Część II:
Katarzyna Fert zam. w Chorula
Marianna Kałużyńska zam. w Kędzierzynie - Koźlu
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt p.n. Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty