alarm bezpieczeństwa

Transkrypt

alarm bezpieczeństwa
TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor
Kraj pochodzenia: CHINY
TV PRODUCTS sklep wysyłkowy
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
tel. 033 / 817 41 98
tel./fax 033 / 817 41 97
Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o.
ALARM BEZPIECZEŃSTWA
Instrukcja obsługi
BEZPRZEWODOWY ALARM DRZWIOWY I OKIENNY Z CZYTNIKIEM
MAGNETYCZNYM
2 FUNKCJE:
ALARM – dla większego bezpieczeństwa rodziny i majątku
DZWONEK – wyraźnie ogłosi każde wejście
Łatwa instalacja
3 kroki do doskonałego zabezpieczenia
1. Zdjąć folię ochronną.
2. Umieścić alarm na żądanym miejscu.
3. Aktywować.
(ALARM - funkcje alarmu,
OFF – wyłączony,
CHIME – funkcje dzwonka)
Wkładanie baterii:
Otworzyć klapkę przegrody na baterie. Włożyć zgodnie z polaryzacją 3 baterie typu AG13.
Zamknąć klapkę.
Ostrzeżenie:
Zużytych barerii nie wyrzucać do kosza, ale oddać do recyklingu.
Nie należy wkładać jednocześnie starych i nowych baretii, ani mieszać różnych typów baterii.
Jeśli nie korzystamy z urządzenia przez dłuższy okres czasu, baterie należy wyciągnąć.
Baterii nie wrzucać do ognia.
Urządzenie trzymać z dala od dzieci.

Podobne dokumenty