XXX SzMK Runda I.cdr

Transkrypt

XXX SzMK Runda I.cdr
B
B
D
A
K
D
N
S
I
I
XXX SZARADZIARSKIE
MISTRZOSTWA KRAKOWA
METAGRAMOWE ZŁĄCZKI
Puste pola górnego i dolnego diagramu należy
wypełnić takimi samymi literami, a do środkowego
diagramu wpisać słowa będące metagramami
analogicznie położonych wyrazów w pozostałych
diagramach, np. prze sy ł , prze my t – prze sy t .
Wszystkie krzyżówki zawierają wyłącznie rzeczowniki pisane małą literą, kropkami zaznaczono
miejsca występowania samogłosek.
T. Ordowski
3 2 1
RUNDA I
Czas
75 min.
Kraków, 18.06.2016 r.
Max.
A tobie punkty da...
Tak. Afrykańczyk uwielbia słońce,
rad na czterdziestce siedzi (plusowej).
ZMIERZWIONĄ grzywę na pięćdziesiątce
yeti testuje, ale zimowej.
Dziad, na dwudziestkę o Barbie RYSACH
z boku spoziera jak KOT na sperkę.
Inny ktoś kilka setek by „wyssał”,
ewentualnie coś na zażerkę.
G
D
K
U
P
T
Ł
E
Z
L
Szczęścia zaś w liczbach innych szukają
totkowicz Zenek, bingówka Krysia,
kupony ślą więc i obstawiają.
A tobie punkty aż dwa da dzisiaj...
Z liter wyróżnionych wyrazów należy ułożyć
wskazówkę (o pierwszych literach i liczbie
liter: R-12, A-9), a następnie, na jej podstawie, podać punktowane rozwiązanie.
PoL
2
XXX Szaradziarskie Mistrzostwa Krakowa. 18.06.2016 r. Runda I. Autorzy zadań: Tadeusz Basiaga, Jerzy
Buczek, Leszek Posyniak, Tomasz Ordowski, testy: Jacek Wojaczyński, opracowanie: Tomasz Ordowski.
12
Jury:
SWATKA
12
10
SZARADA ANAGRAMOWA
77 pkt
Liczba punktów:
Imię i nazwisko uczestnika:
Należy połączyć dwa fragmenty
objaśnień, wstawiając między nie
spójnik „lub”, i odgadnięty wyraz
wpisać do diagramu (ujawniono
wszystkie spółgłoski S). Dodatkowy punkt można zdobyć za podanie wyrazu odgadniętego na podstawie określenia powstałego z
liter w polach ponumerowanych
od 1 do 21.
Zestaw I:
· bezdomni
· bity
· dar
· dobroczynne
· do polskiego
· drużyna piłkarska
· gniazdka
· kości
· kwili
· łódkowy
· Młodszy
· myślowy
· papieru
· rzymski bóg
· słów
· szachów
· warzywo
· wielkanocny
· Zátopek
16
21
8
S
14
7
13
6
20
19
11
S
4
14
17
5
11
S
1
S
3
15
9
18
2
+1
4 3 2
T. Ordowski
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Zestaw II:
· akademicki
· górski
· honoru
· Karewicz
· karo
· kląska
·
·
·
·
·
·
·
Krasnystaw
opozycyjna
pieniądz
planeta
poszlakowy
rzut karny
Starszy
· w bucie do
·
·
·
·
·
jeżdżenia
wianka
w klasztorze
w kratkę
zegarek
z lusterka
SŁOWO ZA LITERĘ
W podanych wyrazach, w miejsce
kolorowych liter,
należy wstawić słowa z listy zamienników, tak aby powstały rzeczowniki
pospolite (jeden w
liczbie mnogiej)
wpisywane do diagramu (w niektórych wyrazach wymianie podlegają
dwie lub trzy litery), np. hu b ka +
mores = humoreska, idol + major +
mus = majordomus. W diagramie
ujawniono wszystkie spółgłoski P.
Litery w polach z
kropką, czy tane
rzędami, utworzą
rozwiązanie pomocnicze.
P
P
P
P
Lista wyrazów (kolejność alfabetyczna):
* akcja * atrofia * fuga * jeans * lista * mag
* ostka * postać * puls * regał * rod * stacja
* szyna * ton.
T. Ordowski
5 4 3
JOLKA
Ujawniono wszystkie
spółgłoski M. W każdej
z kolorowych kratek
występuje inna liczba
liter (od 1 do 5), które,
czytane od góry, utworzą rozwiązanie pomocnicze.
M
M
W kolejności przypadkowej:
· drewniane naczynie do wyrabiania ciasta
· brat ojca
· klasztor ..., mekka wschodnich sztuk walki
· jeden z siostrzeńców Kaczora Donalda,
brat Dyzia i Zyzia
· jednomasztowe jachty lub szwajcarskie
zegarki
T. Ordowski
PRZEKŁADANIEC
Zamienniki (kolejność alfabetyczna):
* akia * amerykan * bal * bar * cent * eden
* filia * gen * humory * kok * kuper
* mantyka * par * plan * ratka * Rej * ren
* role * sep * skop * stola * teczki * Taj * tek
* tor * wic.
G
Na Euro
ANAGRAMY
A1
Dla _ _ _ _ _ _ _ „ból” zmienników nie istnieje,
bo ma w teamie same lwy i herkulesów.
PoL
2
2 1
A2, A2
Zatem wiesz już, _ _ _ _ _ zwykle podczas _ _ _ _ _
A1
krótka _ _ _ _ _ / _ _ go ziębi, ni go grzeje?
· miejsce pochodzenia Talesa, greckiego
filozofa
· ochrania palce łucznika
· zapowietrzony – nie nagrzewa się w
całości
· dawniej: zarządzał stajniami na dworze
królewskim
2 1
T. Ordowski
2 1
+1
W diagramie ujawniono jedyną
literę G. Każdy z podanych ciągów
liter zawiera we właściwej kolejności
wszystkie litery wchodzące w skład
pewnej pary wyrazów oraz dodatkowe trzy litery nienależące do nich.
Jeden z wyrazów każdej pary wpisuje
się do diagramu poziomo, a drugi –
pionowo (miejsce wpisywania do
odgadnięcia). Litery dodatkowe,
czytane kolejno, złożą się na dwuwyrazowe, premiowane rozwiązanie.
* KFONFADŁESNOSZYAWTRKA
* SOKDULEŹRWOMIRETRYNKY
* KDOWONWUWEIMKERASTOZR
* ŚMNOINDENIGOUAŁAMRZKA
11
1
2
4
3
5
6
7
JOLKA
SAMOWOLKA
9
8
2
17
9
10
11
8
W diagramie ujawniono wszystkie
litery Z. Sposób określenia wyrazów
podano przy każdej grupie słów
(kolejność objaśnień przypadkowa).
Litery w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie pomocnicze – nazwisko piosenkarki.
16
12
13
12
14
17
18
15
16
19
20
21
5
T. Basiaga
1
22
24
23
25
26
27
31
4 3 2
Z przymrużeniem oka:
· tłumaczył cza-czę
· rozgrywane piłką na wodnych konikach?
· z meduzą w PRL-owskim menu
30
32
Z
28
10
29
Z
33
6
7
34
3
13
35
4
Według małego Jasia:
· amatorki potraw przyprawionych nadmierną ilością białych kryształków
· przepada za chrustem
· spis sporządzony przez mieszkańca Turku
· maluch z noszami
Jak w psotce (zmienić literę w określeniu):
· Mostowa
· imię artysty pochodzenia rosyjskiego
związanego z Piwnicą pod Bananami
36
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JOLKA SKŁADANA
11
14
10
11
12
13
14
15
16
17
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą złotą myśl Ramóna Gómeza de la
Serny (hasło pomocnicze).
Poziomo:
34) ciągutki XI Muzy.
11) obciążają kwestarza.
4) rysują niebo.
35) ugrzeszniająca.
15) Twardomobil.
8) pomoże wygrać w czar36) masłokletka.
16) tlenek baroku.
nego Piotrusia?
18) gadu-gadu wodospadu.
9) dżolo na podczerwień.
19) z rączką na Gople.
PRZYMRUŻKA
12) guru brzydul.
21) drży częściej.
13) zwierzątko GutenberPionowo:
23) rozchwytywany w cyrga.
1) mocniejszy niż dżin w
ku.
14) tęskni za bratkiem?
butelce.
24) spadł Grekom z nieba.
17) tramwajarskie rewiry.
2) tonsura Fudżi.
26) śpiewa na fajrant.
20) uczestnik wyprawy.
3) pod batutą żołądka.
27) mężczyzną jest tylko we
22) w Kanie mieli.
4) w logo spalonej psiarni?
Włoszech.
25) misja komisji (i tego się
5) da odpowiedź na pyta28) złogi bez podłogi.
trzymajmy!).
nie „jak leci?”.
30) huzia na Nanga Parbat.
29) między pudłem a resztą
6) czwarta trąba? spadó32) duńszczyzna na wcisk.
świata.
wa!
31) odmienia się przez tycz7) kogel-mogel bez żółtka.
9 8 7 6 5 5
4
ki.
10) i szwedzkim zdarza się
J. Buczek
33) bryka z suszarką.
wychodzić na ulicę.
10
Odgadnięte słowa należy
wpisać w pola obwiedzione
linią przerywaną, tak aby
powstała krzyżówka. Litery w
polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą rozwiązanie
pomocnicze.
W kolejności przypadkowej:
· mąż Rzepichy
T. Ordowski
2
· mokka, zafira lub corsa
· podchodzić do czegoś z ..., czyli być nieufnym (do
diagramu w mianowniku)
· flagi – na wietrze
· chwast o drobnych, białych kwiatach
· szermierka – plansza, wrestling – ?
ANAGRAMY
Podano początkowe litery i liczbę liter
odgadywanych wyrazów.
T. Ordowski
J
M-9.
4 2
W-8.
O
3
JOLKA
URODZINOWA
K
U
8
13
7
W kolorowe pola należy
wpisać nazwiska Polaków
urodzonych 18 czerwca. Litery w polach ponumerowanych od 1 do 17 utworzą
rozwiązanie pomocnicze –
imię i nazwisko jeszcze jednej takiej osoby.
K
12
6
2
3
16
10
T. Basiaga
9
3 2 1
14
Osoby (kolejność przypadkowa):
· Szymon (zm. 2014), aktor
i reżyser
· Lech (zm. 2010), polityk
· Stanisław (zm. 1993), skoczek narciarski
· Jan Maria, polityk
· Henryk (zm. 2003), aktor
· Leszek, aktor, poeta i kompozytor
SYNTEZA
Do dziesięciu spośród podanych wyrazów należy dopisać dwie takie same litery (za
każdym razem inne), tak by powstały nowe słowa i wraz z pozostałymi wyrazami wpisać je
do diagramu (przykłady: buła – bukłak, Daria – darnina). Dodatkowy punkt można
uzyskać za podanie trzech słów powstałych przez dodanie par takich samych liter do
wyrazów odczytanych rzędami w polach z kropką.
4-literowe: * arie * Daab * Pitt * sowy * zraz * Żary.
5-literowe: * aksel * awans * Bista * Erato * kwant * Leone * linia * mapka * nonet * oczka
* pasze * rutka.
6-literowe: * agrest * aronia * aspekt * batuta * berkel * czador * edytor * gwinea * kryzys
* ludzie * powody * sposób * stroik * toasty * Uzbecy.
7-literowe: * android * melodie * odarcie * sztubak.
5 4 3 2 +1
8-literowe: * arendarz.
T. Ordowski
9-literowe: * ewenement.
KALAMBUR KOŁOWY
KALAMBUR SZUFLADKOWY
Model Forda, z płótna daszek –
spenetrować by je, waszeć!
Obrządek w niepraktyce –
zamorskie, w Ameryce.
J. Buczek
4
1
PoL
1
5
15
17
4
1
7
8
Pozostałe wyrazy (kolejność przypadkowa):
· salon z prasą, książkami
· występuje pierwszy raz na scenie
· trzeci …, dobrowolne ubezpieczenie
emerytalne
· Jerzy lub Maciej, aktorzy
9
10
11
1
2
3
4
5
6
12
13
14
15
16
17
· potocznie o okresowej pracy za granicą,
zwłaszcza w USA
· prątniki, naleźliny i torfowce
· dawniej: miękkie, lekkie pantofle
· panuje w szkole na przerwie
· objawia się m.in. wzrostem cen
REBUS ANAGRAMOWY
K
11
J. Buczek
2
A
9
JOLKA
J. Buczek
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło pomocnicze – imię i nazwisko
jednej z wykonawczyń piosenki „C’est si bon”.
9
3
6
4
S E
S
8
5
1
2
4
I
7
1
B Ą
2
3
10
5
6
7
8
9
10
W przypadkowej kolejności:
· woda utleniona lub jodyna
· sznurowa drabinka, po której
można zejść ze statku do łodzi (z
burzą morską w nazwie)
· damski kostium plażowy nie
zakrywający piersi
· majowy
· rodzaj tarczy używanej przez
dawną jazdę
· czcigodny lub schorowany
stulatek
· ... niewolnictwa – cel, który
przyświecał abolicjonistom
· długa wędrówka obfitująca w
przygody
T. Ordowski
JOLKA
ANAGRAMOWA
A
E
O
Ł
P
Litery odgadniętych
słów należy tak przestawić, aby wraz z ujawnionymi skrajnymi literami
utworzyły nowe wyrazy
(rzeczowniki pospolite).
Litery w polach z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie
pomocnicze.
T. Ordowski
M
P
H
T
C
J
K
K
K
Z
I
P
4 3 2
Z
A
W kolejności alfabetycznej:
· ropne zapalenie mieszka włosowego;
furunkuł
· „... z ulicy Wiązów”, horror Wesa Cravena
· ssaki z łopatami
· Dziędziel lub Kociniak, aktorzy
· używają języka migowego
· z zapiskami w torebce lub kieszeni
SAMOSIA
Do diagramu należy wpisać rzeczowniki
pospolite w liczbie pojedynczej zawarte
w słowie PARLAMENTARIUSZKA, przedzielone innymi literami, np. pantarka,
peruka, menisk. W kolorowych polach
powinny się znaleźć samogłoski, a w polach z krokiewką – jedna ze spółgłosek.
Litery w polach z kropką i gwiazdką,
czytane osobno rzędami, utworzą rozwiązanie pomocnicze – jeszcze dwa
takie wyrazy.
A
2 1
REBUS
HOMONIMOWY
A
Z
część krzesła, której nie ma taboret
ciasteczka z prażonych nasionek
imię siostry Mai Bohosiewicz
... rodzima, wydobywana w rejonie
Tarnobrzega
· ciche odgłosy w klatce piersiowej, jamie
brzusznej
· cętki – gepardy, paski – ?
·
·
·
·
Jestem imiennikiem
syna Priama.
Rozwiązanie o początkowych
literach: P. K. P.
3 2 1
T. Ordowski
3
PARLAMENTARIUSZKA
8
5
GI
DO
ŁA
FI
KU
KO
SI
L I
MA
BY
C
R
C
R
W
KI
KA
ME
PA
ŻA
SO
WA
LA
NU
MA
MA
TA
RU
MI
BU
KO
MI
DE
KA
RO
PA
HI
NU
NA
ZA
WI
NY
DO
NE
ZU
T I
T I
DA
SU
RI
GU
JA
MO
PO
GO
BA
CA
LU
MU
NA
MY
VE
KO
LO
BA
RI
KI
VA
TU
PA
GO
TO
RU
PE
TO
R
JOLKA
R
R
R
W
W
ZAPODAJEMY MAPAMI
J. Buczek
7
Ujawniono wszystkie
spółgłoski S. Litery w polach
ponumerowanych od 1 do
10 utworzą rozwiązanie
pomocnicze.
R
7 6 5 4 3
+1
„Mapa Luzonu” i „mapa Kalahari” mają tę wspólną cechę, że są wyrażeniami złożonymi z dwuliterowych
cegiełek, w których pierwszą literą jest spółgłoska, a drugą samogłoska. W diagramie po prawej stronie
ukryto 35 dopełniaczy pasujących do schematu „mapa ...”. Należy je odszukać, wiedząc, że kolejne cegiełki
stykają się ze sobą bokami (kratek), a do diagramu krzyżówki należy wpisać mianownik danej nazwy
geograficznej. Dla ułatwienia zaznaczono początkowe cegiełki wyrazów z rozróżnieniem na pionowe i
poziome, co pokazano strzałkami (uwaga! nie oznaczają one kierunku wyszukiwania drugiej cegiełki). W
diagramie krzyżówki ujawniono wszystkie litery C, R i W.
Z liter, które znajdą się w kolorowych polach, należy ułożyć dwuwyrazowe, osobno punktowane hasło.
6
NI
MI
LO
CY
RY
NO
RE
BE
NI
TO
4
S
S
6
W kolejności (nie)przypadkowej:
· R1
· K2
· O₃
· L4
· M5
· A6
· G7
· S8
· C9
T. Ordowski
3 2 1
2
10
S
5
1
3
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7