88. AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTYKWARIAT "RARA AVIS" KSI

Transkrypt

88. AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTYKWARIAT "RARA AVIS" KSI
ANTYKWARIAT "RARA AVIS"
88. AUKCJA ANTYKWARYCZNA
KSIĄśKI – PLAKATY – CZASOPISMA
Kraków
20 lutego 2010
SZTUKA, RZEMIOSŁO, KOLEKCJONERSTWO
1.ALBUM reprodukcji obrazów z wystawy "Sto lat malarstwa polskiego" z prywatnych
zbiorów warszawskich w Pałacu Łazienkowskim. Warszawa 1919. Druk. J.Cotty. 8, s. IX,
[1], 49, tabl. 36. opr. bibliot. ppł. z epoki (Otarcia okł., niewielkie naddarcie płótna na
grzbiecie, niewielkie zaplamienia, wewnątrz stan dobry. Piecz. Biogramy artystów, opis 225
obiektów. Na tabl. 72 reprod.)90
2.ANDERS Henryk — Rytm. W poszukiwaniu stylu narodowego. Warszawa 1972. Arkady.
8, s. 244, [4], tabl. 5. opr. oryg. pł., obw. (Otarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Liczne
ilustr. Monografia grupy artystycznej "Rytm" (m.in. Zak, Kuna, Kramsztyk, Skoczylas,
Stryjeńska, Wittyg))80
3.ART polonais moderne. Préface par C.Aronson. Paris 1929. Éd. Bonaparte. 4, s. 95, [1].
opr. pł. (Brak oryg. okł. brosz., poza tym stan bardzo dobry. Prezentacja dzieł polskiej sztuki
współczesnej: na s. 22-89 reprod. prac m.in.: T.CzyŜewskiego, X.Dunikowskiego,
L.Gottlieba, M.Kislinga, T.Kulisiewicza, T.Makowskiego, Z.Menkesa, W.Skoczylasa,
Z.Stryjeńskiej, E.Zaka)500
4.BLUM Helena — Jonasz Stern. Kraków 1978. Wyd. Lit. 16d podł., s. 70, [1], tabl.
barwnych 6. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcie obw., stan bardzo dobry. Liczne ilustr.
w tekście)40
5.BOJKO Szymon — Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do 1939 r. Warszawa 1971.
WAiF. 8 podł., s. 230, [1]. opr. oryg. kart. (Okł. zakurzone, grzbiet nieznacznie nadpęknięty,
wewnątrz stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tekście)80
6.CIEŚLEWSKI Tadeusz syn — Grafiki małej formy. Wstęp T.Lesznera. Kraków 1962.
Druk. UJ. 8, s. VII, [1], tabl. 12. brosz. (Stan dobry. Wydano 100 egz., ten nr 74. Na tabl.
oryginalne odbitki grafik Cieślewskiego)140
7.DANIŁOWICZ-STRZELBICKI Kazimierz — Franciszek śmurko. Warszawa 1902.
J.Fiszer. 4, s. 63, [1], tabl. 1. opr. ppł. z epoki. Monografie artystów pol., [t.1] (Stan bardzo
dobry. Podpis własn. Liczne ilustr. w tekście. Egz. we własnej oprawie J.W.Romanowskiego,
introligatora lwowskiego (ekslibris, piecz.))120
8.DUSSLER Luitpold — Die Incunabeln der deutschen Lithographie (1796-1821).
Heidelberg 1955. R.Weissbach. 8, s. 315. opr. oryg. pł. (Stan bardzo dobry. Przedruk wydania
z 1924. Alfabetyczny (wg nazwisk artystów) katalog najstarszych niemieckich litografii od
wynalezienia tej techniki w 1796; obejmuje ok. 2.500 rycin)180
9.DUTKIEWICZ Józef Edward — Lucjan Adwentowicz, 1901-1937. Warszawa [1937?].
Wyd. grupy "Pryzmat". 16d, s. [2], 20, tabl. 21. brosz. (Okł. nieco zaplamiona, stan dobry.
Autor uwidoczniony po tekście. Krótka monografia malarza działającego we Lwowie,
Krakowie i Warszawie)50
10.GĄSIOROWSKI Wilhelm — Cechy krakowskie. Ich dzieje, ordynacye, listy swobody,
zwyczaje i t.p. jako materyał do historii sztuk, rzemiosł, przemysłu dawnej Polski, a
mianowicie wzrostu, kwitnienia i upadku tychŜe w Krakowie. Z aktów cechowych i innych
rękopisów zebrał ... Kraków 1860. Druk. ś.J.Wywiałkowskiego. 8, s. VIII, [2], 96, tabl. 2.
opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Niewielki ślad zawilgocenia, poza tym stan dobry.
Ekslibris M.Gumowskiego. Tytuł okł.: "Malarze krakowscy". Słownik biograficzny artystów i
rzemieślników krakowskich z wyszczególnieniem ich dzieł, z dodaniem wypisów z aktów
cechowych i innych rękopisów; na tablicach faksymile autografów malarzy. Nieczęste)120
11.GERSON-DĄBROWSKA Marja — Grottger. Warszawa 1918. Księg. Lud. 16d, s. [4], 83,
[1], tabl. 16. brosz. (Okł. nieco otarte, miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru. Ekslibris,
zapiski inwentarzowe. Okł. S.Bobińskiego)60
GŁOS Plastyków. Czasopismo Związku Artystów Plastyków [późn. Organ Związku Polskich
Artystów Plastyków, późn. Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce plastycznej - i in.].
Kraków. 4. brosz. (Czas.BJ. 4, 6.)
12.R.3, nr 5-6: XII 1933. s. [49]-72 (Podklejenia grzbietu. Piecz.)40
13.R.3, nr 7-8: III 1934. s. [73]-108 (Podklejenia grzbietu. Zaw. m.in. J.Czapski "Z
warszawskiej partyzantki", J.Jarema "Cricot")40
14.R.2, nr 3: III 1932. s. [31]-41, [1] (Stan dobry. Zaw. m.in. L.Chwistek "Sztuka nie jest
rzemiosłem")40
15.R.2, nr 4: IV 1932. s. [43]-56, [2] (Niewielkie otarcia grzbietu)40
16.R.2, nr 7-8: [VII-VIII] 1932. s. [83]-104, [2] (Zaplamienia tylnej okł.)40
17.R.3, nr 1-2: V 1933. s. 23, [1] (Otarcia grzbietu. Zaw. m.in. J.Jarema "Rozmowa z
J.Pankiewiczem", P.Smolik "Miejskie Muzeum Historji i Sztuki im. J. i K.Bartoszewiczów w
Łodzi")40
18.R.6, półrocze 1: VI 1938. s. 135, [2], tabl. 3 (Stan dobry. Kilka artykułów o twórczości
A.Gierymskiego)60
19.HASIOR Władysław — Myśli o sztuce. W wyborze i oprac. Z.Zegadłówny. Nowy Sącz
1987. Ofic. Wyd. Zw. Podhalan. 16m, s. 72. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Odręczna dedykacja
autora. Wyd.II
W.Hasior (1928-1999) - artysta rzeźbiarz, scenograf, malarz, autor licznych pomników i rzeźb
planerowych)80
20.HISTORJA sztuki. T.1-2. Warszawa 1934. Wyd. M.Arcta. 8, s. [6], 619, tabl. 15; [4],
[627]-1249, [1], tabl. 15. opr. oryg. pł. złoc. (Otarcia górnej części grzbietu t.2, grzbiety nieco
spłowiałe, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Oprawa w kolorze czerwonym. Na
dzieło składają się dwie prace: R.Hamanna "Dzieje sztuki od epoki starochrześcijańskiej do
czasów obecnych" oraz M.Walickiego i J.Starzyńskiego "Dzieje sztuki polskiej". Całość
ozdobiona blisko 1.500 ilustr. w tekście i na tablicach. Oprawa wydawnicza wykonana przez
Zakłady Introligatorskie B.Zjawiński w Warszawie)540
21.JASIEŃSKI Feliks, CYBULSKI Adam Łada — Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ...
Sześćdziesiąt pięć reprodukcyj dzieł najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego.
Lwów [przedm. 1904]. H.Altenberg [i in.]. folio, s. [8], k. 65, tabl. 65. opr. oryg. pł. zdob. z
zach. okł. brosz. (Otarcia okł., grzbiet nadpęknięty, kilka tablic z załamanymi marginesami.
Okł. brosz. w litografii barwnej J.Mehoffera, (sygn. na kamieniu), utrzymana w stylistyce
młodopolskiej, przedst. scenę baśniową w sadzie. Album zaw. barwne reprodukcje malarstwa
polskiego przełomu XIX/XX w.)320
[KATALOGI].
22.Biuro Wystaw Artystycznych, Salon Sztuki Współczesnej. Ryszard Winiarski. Próby
wizualnej prezentacji rozkładów statystycznych. Łódź, XII 1974. 4, s. [13], ilustr. 13. brosz.
(Stan dobry)60
23.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. I Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz i
Sztuki Dekoracyjnej. Warszawa, V-VII 1952. 8, s. 76, tabl. 32. brosz. (Załamania i naddarcia
krawędzi okł., poza tym stan bardzo dobry)50
24.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki pod
hasłem "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi". Malarstwo, rzeźba, grafika. Warszawa, VIIIX 1955. 8, s. 47, tabl. 24. brosz. (Okł. nieco otarte, niewielkie zaplamienia. Katalog jednej z
najwaŜniejszych wystaw polskiej powojennej sztuki współczesnej zorganizowanej w
warszawskim Arsenale z okazji V Światowego Festiwalu MłodzieŜy i Studentów. Wystawa
była przełomowym wydarzeniem w historii polskiej plastyki powojennej; właśnie tu
dokonano pierwszej, na dodatek udanej próby przełamania obowiązujących kanonów sztuki
socrealistycznej. Debiutujący w Arsenale artyści stali się z czasem najwybitniejszymi
współczesnymi polskimi malarzami)200
25.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa rzeźb Henryka Kuny 1879-1945.
Warszawa, IX-X 1956. 8, s. 29, [3], tabl. 17. brosz. (Okł. nieco otarte, niewielki ślad
zawilgocenia. Tekst wstępny M.Wallisa)50
26.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac malarskich Piotra Potworowskiego
(Londyn). Warszawa, VI 1958. 8, s. [44]. brosz. (Stan dobry. Ilustr. w tekście)60
27.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Antoni Kenar 1906-1959. Warszawa, VI 1960. 8,
s. [82]. brosz. (Stan dobry. Katalog pierwszej pośmiertnej wystawy twórczości A.Kenara)80
28.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego.
Warszawa, III 1963. 8, s. [24]. brosz. (Ślady zawilgocenia, rdzawe zaplamienia przy
zszywkach)48
29.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Tadeusz Kulisiewicz. Wystawa prac. Warszawa,
III 1964. 16d podł., s. [36], ilustr. 32. brosz., obw. (Stan dobry. Odręczna dedykacja
artysty)120
30.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Stanisław Teisseyre. Malarstwo. Warszawa, V
1964. 8, s. [31]. brosz. (Ślady zawilgocenia, rdzawe zaplamienia przy zszywkach)48
31.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac Jerzego Beresia. Warszawa, II
1966. 8, s.[4], tabl. 4. brosz. (Stan bardzo dobry
J.Bereś (ur. 1930) - rzeźbiarz, uczeń Xawerego Dunikowskiego, autor akcji, "uŜywający"
swojego ciała jako jednego z podstawowych elementów tworzywa)50
32.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Nikifor. Warszawa, VI 1967. 8, s. [103], tabl.
barwnych 12. brosz. (Okł. nieco otarte, stan dobry. Wstęp J.Zanozińskiego, artykuł
"Twórczość magiczna Nikifora" A.Banacha, pełne kalendarium dotychczasowych wystaw
artysty, bibliografie wydawnictw ksiąŜkowych, artykułów prasowych, notatek, wierszy i
filmów o Nikiforze, opis 290 wystawionych prac. Artysta zmarł rok później)80
33.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Jerzy Tchórzewski. Malarstwo. Warszawa, IV
1969. 8, s. [24]. brosz. (Stan dobry. Reprod. w tekście)50
34.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Tadeusz Kulisiewicz. Moje spotkania. Warszawa,
XI 1979. 8, s. [48]. brosz. (Niewielkie otarcia okł. Katalog wystawy grafik i rysunków
(łącznie blisko 400 prac) prezentowanej w warszawskiej Zachęcie i w Muzeum Ziemi
Kaliskiej. Dołączone zaproszenie na wernisaŜ)60
35.Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Tadeusz Kulisiewicz. Moje spotkania. Kalisz,
VII-VIII 1984. 8, s. 26. brosz. (Niewielkie otarcia okł. Katalog wystawy grafik i rysunków
(łącznie 223 prace) prezentowanej w Muz. Okr. Ziemi Kaliskiej i warszawskiej
Kordegardzie)60
36.DESA Gallery. 19 Polish Painters. Warszawa 1973. 8, s. [7], tabl. 20. brosz. (Niewielkie
otarcia okł. Wstęp J.Zanoziński. Na tabl. reprod. oraz informacje o artystach. Katalog w jęz.
angielskim. Prezentowani artyści: M.Anto, Z.Dębowska-Tarasin, J.Duda-Gracz,
W.Garboliński, A.Güntner, I.Houwalt, K.Jackowski, J.Karwot, A.Kołpanowicz, A.Lenica,
W.Macedońska-Zalewska, K.Mikulski, W.Markowski, E.Rosenstein, Z.Struzik,
B.Szajdzińska-Krawczyk, W.Szyszko, H.Waniek, H.Ziembicki-Fantazos)46
37.Galeria Katowice PSP-ZPAP. Jerzy Nowosielski. Malarstwo. Katowice, 29.I-19.II. 1969.
4, s. [3], tabl. 6. brosz. (Stan dobry. Wstęp M.Porębskiego)80
38.Galeria "Pod pisuarem" im. Marcela Duchampa. [Katalog] 1: Leonard Jaszczuk. Chorzów,
II 1988. [Wyd.] Atelier Eljot. 4, k. [8]. brosz. (Stan dobry. Wydawnictwo towarzyszące
wystawie L.Jaszczuka zawierające 2 oryginalne prace artysty. Rzadkie)240
39.Galeria "Pod pisuarem" im. Marcela Duchampa. [Katalog] 2: Eugeniusz Bednarek.
Chorzów, IV 1988. [Wyd.] Atelier Eljot. 4, s. 19. brosz. (Stan dobry. Wydawnictwo
towarzyszące wystawie E.Bednarka zawierające 2 oryginalne prace artysty. Fragmenty tekstu
ręcznie kolorowane pisakami. Egz. nr 4. Rzadkie)240
40.Galerja Sztuki Polskiej. Katalog ... Warszawa 1932. MWRiOP, Dyr. Państw. Zbiorów
Sztuki. 16d, s. 62. brosz. (Stan dobry. Zaw. opisy 417 obrazów artystów współczesnych)50
41.Główny Komitet "Dnia Lasu". Katalog wystawy Drzewo, drewno, drzeworyt. Warszawa
1938. Dyr. Nacz. Lasów Państw. 8, s. 28, [3] + k. [1] luzem. brosz. (Grzbiet oklejony
papierem, okł. nieco otarte. Katalog obszernej wystawy współczesnego drzeworytu polskiego
zorganizowanej przez Nacz. Dyr. Lasów Państwowych. Swoje prace zaprezentowali
najwybitniejsi graficy, m.in. E.Batłomiejczyk, S.Brzęczkowski, T.Cieślewski syn,
S.O.Chrostowski, B.Krasnodębska-Gardowska, T.Kulisiewicz, S.MroŜewski, L.Tyrowicz,
W.Wąsowicz. Wykaz prac obejmuje 125 poz., osiem reprod. w tekście, jedna na oprzedniej
okł. Na osobnej karcie ceny wystawionych drzeworytów. Druk antykwą Półtawskiego w
Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)50
42.Instytut Propagandy Sztuki. IV salon zimowy. Warszawa, I 1934. 16d, s. 40, [6], tabl. 12 +
k. [1] luzem. brosz. (Przednia okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry. Ekslibris, zapiski
inwentarzowe. Na dodatkowej karcie (z pag. 35) dopisano prace A.Menkes, S.Wegnera i
K.Kobro. Druk antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej
Szkoły Rzem. w Warszawie)60
43.Instytut Propagandy Sztuki. Retrospektywna wystawa sztuki ukraińskiej ze zbiorów
Ukraińskiego Muzeum Narodowego we Lwowie. Warszawa, II 1934. 16d, s. 31, tabl. 5.
brosz. (Okł. nieco poŜółkła, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris. Na wystawie
zaprezentowano m.in. ikony, hafty, rzeźby, kilimy, malarstwo współczesne, grafikę. Druk
antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w
Warszawie)60
44.Instytut Propagandy Sztuki. Katalog wystawy retrospektywnej "śycie polskie w
malarstwie". Warszawa, VIII 1934. 16d, s. 25, tabl. 8. brosz. (Okł. nieco przebarwiona,
wewnątrz stan bardzo dobry. Ekslibris i zapiski inwentarzowe. Wystawę przygotowano z
okazji II Zjazdu Polaków z Zagranicy)60
45.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa pośmiertna prac Władysława Skoczylasa. Wstęp,
dane biograficzne, mat. bibljograficzne, katalog oeuvre'u, reprodukcje. Warszawa, XII 1934-I
1935. 8, s. 131, [3], portret 1. brosz. (Załamania krawędzi okł., stan dobry. Ekslibris, zapiski
inwentarzowe. Oprac. T.Cieślewski syn, układ graf. S.O.Chrostowskiego. Druk antykwą
Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w
Warszawie. Nieczęste)140
46.Instytut Propagandy Sztuki. V salon zimowy. Warszawa, II 1935. 16d, s. 45, tabl. 6. brosz.
(Stan dobry. Ekslibris i zapiski inwentarzowe. Druk w Doświadczalnej Pracowni Graficznej
Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)60
47.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa ... Stanisława O.Chrostowskiego - Drzeworyty o
Józefie Piłsudskim [i] Zdzisława Czermańskiego - Dwie serje rysunków: I. Józef Piłsudski na
Syberji, II. Józef Piłsudski 1914-1935. Warszawa, IX 1935. 8, s. [22]. brosz. (Grońska —.
Stan dobry. Ekslibris i zapiski inwentarzowe. Zaw. oryginalny drzeworyt
S.O.Chrostowskiego)60
48.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Stowarzyszenia Pol. Art.-Grafików "Ryt".
Warszawa, XII 1935. 8, s. 20, [3]. brosz. (Grońska 42. Stan bardzo dobry. Ekslibris. Spis 120
prezentowanych prac, osiem oryginalnych odbitek drzeworytowych w tekście
(E.Bartłomiejczyk, S.O.Chrostowski, T.Cieślewski syn, M.Dunin, W.Goryńska, W.Podoski,
K.Srzednicki i L.Tyrowicz))120
49.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Tadeusza Makowskiego. Warszawa, X 1936.
16d, s. 15, [1], tabl. 7. brosz. (Okł. lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris,
zapiski inwentarzowe. Artykuł biograficzny J.Sienkiewicza, wykaz 27 prac, reprodukcje 7
obrazów)80
50.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa drzeworytów i rysunków Tadeusza Kulisiewicza.
Warszawa, XI-XII 1936. 8, s. 15, [1], tabl. 8. brosz. (Stan dobry. Ekslibris i zapiski
inwentarzowe. Wstęp M.Wallisa, wykaz 99 prac. Druk w Doświadczalnej Pracowni
Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)80
51.Instytut Propagandy Sztuki. Pierwszy Ogólnopolski Salon Rzeźby. Warszawa, V 1937. 8,
s. 38, tabl. 18. brosz. (Stan dobry. Ekslibris, zapiski inwentarzowe. Wstęp F.Strynkiewicza,
wykaz 223 prac, reprodukcje 36 rzeźb. Druk w Doświadczalnej Pracowni Graficznej
Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)100
52.Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Bogny Krasnodębskiej Gardowskiej.
Warszawa, III-IV 1938. 8, s. 13, [1], tabl. 8. brosz. (Stan bardzo dobry. Ekslibris i zapiski
inwentarzowe. Druk w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w
Warszawie)60
53.Instytut Propagandy Sztuki. Katalog dwunastej wystawy rycin Stowarzyszenia Polskich
Artystów Grafików "Ryt". Warszawa, II-III 1939. 8, s. 33, [1]. brosz. (Grońska 47. Stan
dobry. Ekslibris i zapiski własn. Cztery oryginalne drzeworyty w tekście (T.Cieślewski syn,
S.Wajwódowa, M.Jurgielewicz, E.Manteuffel). Wydano 250 egz. Ukł. graf. T.Cieślewskiego
syna. Druk antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej
Szkoły Rzem. w Warszawie. Nieczęste)120
54.Katalog wystawy obrazów: trzy generacje Kossaków: Juljusz, Wojciech, Jerzy.
Stanisławów [1932]. St. Chowaniec, Drukarnia i Litografja. 16, s. 8. brosz. (Otarcia ostatniej
karty. Piecz. K.Olszańskiego. Wykaz 158 prac wraz z ich cenami. Dochód przeznaczono na
niesienie pomocy dzieciom bezrobotnych)50
55.Klub Międzynarodowej Prasy i KsiąŜki "Ruch". "Artes" 1929-1934. Wystawa
przygotowana przez Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Warszawa, X-XI 1969. 8, s. [23]. brosz.
(Otarcia okł., niewielkie zaplamienia. Okł. R.Cieślewicza)80
56.Krajowa Agencja Wydawnicza, PP DESA. Józef Mroszczak. Wystawa plakatów [...].
Warszawa, VI 1976. KAW. 4, s. [24], tabl. 12. brosz. (Okł. nieco otarte. Biografia artysty,
opis 111 plakatów, bibliografia przedmiotowa i podmiotowa, udział w wystawach, barwne
reprodukcje 23 plakatów)80
57.Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Wystawa zbiorowa prac Wojciecha Kossaka. Łódź, IX
1928. 8, s. [16]. brosz. (Otarcia okł., niewielkie zaplamienia. Wstęp M.Dienstl-Dąbrowy,
wykaz 76 prac (w tym 9 innego autorstwa), 11 reprod., reklamy)60
58.Museum Bochum, Muzeum Narodowe w Warszawie. Tadeusz Makowski (1882-1932).
Bochum, VII 1990; Warszawa 1991. 8, s. 189. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan bardzo
dobry. Obszerny, starannie wydany katalog pierwszej retrospektywnej prezentacji dzieł
T.Makowskiego w Europie Zach. Na wystawie pokazano 182 prace malarskie i rysunkowe,
obrazujące kolejne etapy twórczości artysty: od symbolizmu, przez kubizm i prymitywizujące
malarstwo rodzajowe, do ostatniej, dojrzałej i najbardziej znanej twórczości przełomu lat
1920/1930. Katalog poprzedzony jest kilkoma opracowaniami na temat artysty oraz
obszernym, szczegółowym kalendarium jego Ŝycia i pracy. Tekst po pol. i niem. Blisko 180
reprod. w tekście)120
59.Muzeum Historyczne miasta Krakowa, Miejskie Muzea Historyczne Norymbergi. Kraków
i Norymberga. O topografii dwóch centrów kulturalnych Europy. Nürnberg, XII 1989-III
1990, Kraków, IV-VI 1990. 8 podł., s. 191. brosz. (Stan bardzo dobry. Katalog wystawy
prezentującej dawne widoki i plany Krakowa (34 obiekty) i Norymbergi (36 obiektów). Ilustr.
w tekście, biogramy twórców)100
60.Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Katalog dzieł Leona Wyczółkowskiego
znajdujących się w zbiorach ... W setną rocznicę urodzin 1852-1952. Oprac. A.Borucka.
Bydgoszcz 1952. 8, s. 111, [2], tabl. 27. brosz. (Niewielki ślad zalania, poza tym stan dobry.
Piecz. Opis blisko 500 obiektów)60
61.Muzeum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jan
Stanisławski i jego szkoła w pięćdziesięciolecie śmierci artysty. Kraków, III-IV 1957. 8, s. 42,
ilustr. 22. brosz. (Okł. nieco zaplamiona, wewnątrz stan bardzo dobry)60
62.Muzeum Narodowe w Krakowie. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Twórczość plastyczna.
Katalog wystawy. Kraków 1966. 8, s. 125, [6], tabl. 16. brosz. (Stan dobry. Opis 261
rysunków i obrazów. Indeks)80
63.Muzeum Narodowe w Krakowie. Grafika polska około roku 1900. Kraków 1968. 8, s. 71,
[5], tabl. 14 [w tym 2 barwne]. brosz. (Stan dobry. Oprac. Z.Tobiaszowa i Z.Kucielska. Tytuł
okł. "Grafika polska około 1900")60
64.Muzeum Narodowe w Krakowie. Stefano della Bella 1610-1664. Polonica. Katalog
wystawy. [Oprac.] H.Kicianka. Kraków 1972. 16 podł. s. 28, [32]. brosz. (Niewielkie otarcia
okł., stan dobry. Katalog poloniców graficznych Stefano della Belli, wybitnego malarza i
rytownika włoskiego epoki baroku. W bogatym dorobku artysty około 40 grafik odnosi się do
tematów polskich. Są to sceny dokumentujące poselstwo Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w
1633 oraz poselstwo Krzysztofa Opalińskiego do ParyŜa w 1645. Sztychy te, z których 35
pokazano na wystawie, są cennym źródłem ikonograficznym do badań nad szczegółami
ubiorów, broni i wizerunków szlachty polskiej XVII w. 28 reprod. w tekście)48
65.Muzeum Narodowe w Krakowie. Ekspresjonizm w grafice polskiej. Kraków 1976. 8, s.
70, [2], tabl. 36. brosz. (Stan bardzo dobry. Katalog wystawy towarzyszącej VI Biennale
Grafiki w Krakowie (72 ilustr. na tabl.). Pokazano prace graficzne m.in. S.Wyspiańskiego,
W.Weissa, T.Niesiołowskiego, L.Markusa, W.Wojtkiewicza, K.Brandla, F.Siedleckiego,
J.Hryńkowskiego, J.Hulewicza, B.Schulza, B.Linkego, T.Kulisiewicza, M.Jaremy)80
66.Muzeum Narodowe w Poznaniu. Andrzej Wróblewski 1927-1957. Katalog wystawy w 10
rocznicę śmierci. Poznań 1967. 8, s. 79, ilustr. 85. brosz., obw. (Stan dobry)50
67.Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tadeusz Brzozowski. Obrazy i rysunki. Poznań, XII
1974-II 1975. 8, s. 69, [2], ilustr. 80 [w tym 6 barwnych]. brosz. (Brak obw., poza tym stan
bardzo dobry. Opis blisko 300 prac)100
68.Muzeum Narodowe w Warszawie. Grafika polska. Przewodnik po wystawie
retrospektywnej. Oprac. S.M.Sawicka. Warszawa 1938. 8, s. 33, [3], tabl. 8. brosz.
(Niewielkie ubytki krawędzi okł., poza tym stan bardzo dobry. Omówienie wystawy
prezentującej dzieła polskiej grafiki od XVI w. do współczesności. Druk w Doświadczalnej
Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)60
69.Muzeum Narodowe w Warszawie. Konstanty Brandel. Katalog wystawy grafiki i
malarstwa. Warszawa, VI-VII 1958. 8, s. 23, tabl. 5. brosz. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan
dobry. Wstęp biograficzny i opis 88 obiektów)50
70.Muzeum Narodowe w Warszawie. Henryk Grunwald 1904-1958. Rysunek, grafika,
malarstwo, złotnictwo. Pamiętnik wystawy. Warszawa, III-IV 1960. 8, s. 113, [7], ilustr. 72.
brosz., obw. (Otarcia i naddarcia obw., wewnątrz stan dobry)80
71.Muzeum Narodowe w Warszawie. Polska grafika współczesna 1900-1960. Katalog.
Warszawa, IX-X 1960. 8, s. 69, [1], tabl. 16. brosz. (Stan dobry. Tytuł i tekst równieŜ po
franc. Opis ponad 300 prac (równieŜ plakaty))48
72.Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy.
Warszawa 1966. 8, s. 145, [2], tabl. 41. opr. oryg. pł. (Stan bardzo dobry. Praca zbiorowa
zawierająca m.in.: S.Lorenz - Słowo wstępne; J.Ruszczycowa - Źródła twórczości artysty,
Sprawozdanie z wystawy; K.Mytarewa - W Petersburgu, Z materiałów archiwalnych;
P.Krakowski - O symboliźmie w pejzaŜach F.Ruszczyca; E.Szwankowski - Inscenizator i
scenograf; I.Kołoszyńska - Wydział Sztuk Pięknych USB w Wilnie oraz obszerne
wspomnienia o Ruszczycu. Praca zawiera cenny zbiór fotografii prac artysty i zdjęć
archiwalnych związanych z historią jego Ŝycia i twórczości)100
73.Muzeum Narodowe w Warszawie. Eugeniusz Eibisch. Obrazy olejne, rysunki. Warszawa,
V-VI 1967. 8 podł., s. 66, [1], tabl. barwnych 36, ilustr. 126. brosz., obw. (Obw. otarta, poza
tym stan dobry)80
74.Muzeum Narodowe w Warszawie. Tadeusz Kulisiewicz. Wystawa prac. Katalog.
Warszawa, IV-V 1971. 16d podł., s. [164], tabl. barwnych 6. brosz. (Stan bardzo dobry.
Liczne ilustr. w tekście. Zaw. m.in. szczegółową biografię artysty, obszerną bibliografię
(m.in. ksiąŜki ilustrowane przez T.Kulisiewicza); katalog obejmuje grafikę i rysunki.
Wystawa odbyła się przy wsparciu Min. Kultury i Sztuki)80
75.Muzeum Narodowe w Warszawie. Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego. Bractwo
św. Łukasza, Szkoła Warszawska, LoŜa Wolnomularska, Grupa Czwarta. Warszawa, IX-X
1978. 8, s. 67, [3], ilustr. 105. brosz. (Stan dobry. Biogramy artystów, liczne reprodukcje)50
76.Muzeum Narodowe w Warszawie. Wacław Szymanowski 1859-1930. Malarstwo, rzeźba.
Katalog oprac. H.Kotkowska-Bareja. Warszawa, VI-VII 1981. 8, s. 79, [1], tabl. 41. brosz.,
obw. (Obw. otarta i zarysowana, wewnątrz stan dobry. Katalog duŜej wystawy
monograficznej wybitnego rzeźbiarza przełomu XIX/XX w.)100
77.Muzeum Narodowe w Warszawie. Władysław Ślewiński 1854-1918. Wystawa
monograficzna. Warszawa 1983. 8, s. 122, [8], tabl. 12, ilustr. 306. brosz., obw. (Niewielkie
naddarcia obw., poza tym stan bardzo dobry. Katalog (oprac. W.Jaworska) najobszerniejszej
wystawy prac W.Ślewińskiego)120
78.Muzeum Okręgowe w Radomiu [i in.]. Apoloniusz Kędzierski 1861-1939. Wystawy
monograficzne. Radom, III-V 1981. 8, s. 90, [2] + 1 k. luzem, ilustr. 125. brosz. (Otarcia okł.,
załamania przedniej okł. Biografia artysty, opis ponad 350 prezentowanych prac. Wystawę
pokazywano w Radomiu i Warszawie)60
79.Muzeum Śląskie. Józef Gielniak. Grafika. Wrocław 1968. 8 podł., s. [61]. brosz. (Stan
dobry. Pierwsza duŜa wystawa retrospektywna Gielniaka; opis 67 prac (oprac. S.Pasternak),
ilustracje)100
80.Oesterreichs Secession. XXXIX Ausstellung der Vereinigung Bildender Künstler ... Wien,
XI 1911-I 1912. 8, s. [38], tabl. 26. brosz. (Stan dobry. Bardzo bogato reprezentowana
twórczość J.Malczewskiego i W.Szymanowskiego)120
81.Polski Czerwony KrzyŜ, Oddz. Lwowski. Wystawa obrazów: Trzy generacje Kossaków.
Katalog. Czysty dochód przeznaczony na druŜyny ratownicze Oddz. Lwowskiego Polskiego
Czerwonego KrzyŜa. Lwów [1934]. Druk. Pospieszna. 8, s. [8]. brosz. (Blok załamany, poza
tym stan dobry. Piecz. K.Olszańskiego. Katalog wystawy sprzedaŜnej obrazów rodziny
Kossaków: Juliusza, Wojciecha i Jerzego. Oferowano 181 prac olejnych, akwareli, rysunków
(przy kaŜdym obiekcie podano cenę))60
82.Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog działu sztuki. Poznań 1929. 8, s. XIV, [2], 246,
[2], 174. brosz. (Wyraźne otarcia okł., podklejenie grzbietu, załamania naroŜników kart.
Zalecana interwencja introligatora. Wystawiono blisko 2.700 prac. Liczne reprod., indeks
nazwisk)180
83.Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Wystawa rysunków z lat 19431962. Świat samotnych wizji Edmunda Monsiela z WoŜuczyna (1897-1962). Kraków, XI-XII
1963. 8, s. 27, [1]. brosz. (Okł. nieco poŜółkła, wewnątrz stan bardzo dobry. Katalog wystawy
artysty-samouka cierpiącego na schizofrenię. Wstęp J.Mitarskiego (psychiatry) i
I.Trybowskiego (historyka sztuki), wykaz 533 prac)80
84.Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Juliusz Kossak. Katalog dzieł objętych wystawą
urządzoną staraniem ... w Krakowie. Kraków 1899. 8, leporello, s. 7, [1]. brosz. (Niewielki
ubytek pierwszj i ostatniej karty, podklejenie taśmą an zgięciu. Piecz. K.Olszańskiego.
Katalog obejmuje 247 prac (podano rok wykonania, tytuł i nazwisko właściciela).
Nieczęste)120
85.Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa portretów kobiecych z XVIII i XIX
wieku, urządzona na cel Pol. Zw. Niewiast Katolickich [...] w gmachu ... Kraków 1910. 16d,
s. 41, [1], 4. brosz. (Otarcia okł., zaplamienie karty tyt. Opis blisko 170 prac, nazwiska
właścicieli, kilka reprod. w tekście)40
86.Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Mieczysław Treter — Fryderyk
Pautsch. Katalog zbiorowej wystawy ... Kraków, XII 1923. Czcionkami "Poradnika
Gospodarskiego" w Poznaniu. 8, s. 20, [6]. brosz. (Niewielkie zabrudzenia okł., stan dobry.
Katalog zaw. tekst o artyście oraz spis wystawionych dzieł (bez reprod.))80
87.Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. V. zbiorowa wystawa prac Tadeusza
Cybulskiego. Kraków, III-IV 1931. 16d, leporello, s. [6]. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł.,
stan dobry)80
88.[Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych]. Polnische Kunst. Ausstellung
veranstaltet unter dem Protektorat der Polnischen Regierung [...]. Berlin, 1935. Preuss.
Akademie der Künste. 8, s. 107, tabl. 12. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
Podkreślenia i zapiski ołówkiem. Na okł. reprod. grafiki L.Wyczółkowskiego. Wstęp
M.Tretera. Katalog wystawy polskiej sztuki współczesnej w Berlinie. Wystawiali m.in.:
T.Axentowicz, O.Boznańska, T.CzyŜewski, J.Fałat, W.Jarocki, S.Kamocki, J.Malczewski,
J.Pankiewicz, T.Pruszkowski, Z.Stryjeńska)240
89.Tow[arzystwo] Zachęty Sztuk Pięknych. Józef Mehoffer. Warszawa, VI-VIII 1935. 8, s.
53, [1], tabl. 12. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan dobry. Katalog wystawy
jubileuszowej. Wystawiono 587 obiektów)60
90.Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Salon jubileuszowy 1860-1935. Przewodnik 108.
Warszawa, XII 1935. 8, s. 124. brosz. (Tylna okł. nieco uszkodzona, niewielkie zaplamienia
przedniej, podklejony margines pierwszej karty. Wykaz blisko 300 prac, liczne reprodukcje,
bogaty dział ogłoszeniowy)80
91.Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Katalog pierwszej wystawy prac członków Zespołu
Artystów Grafików pod nazwą "Czerń i Biel". Warszawa, I 1936. 16d, s. 26, [4]. brosz.
(Grońska —. Stan bardzo dobry. Ekslibris i zapiski inwentarzowe. Wydano 200 egz.
Starannie wydany katalog ozdobiony dwoma oryginalnymi drzeworytami T.Cieślewskiego
syna. Wstęp i układ graf. T.Cieślewskiego syna. Druk antykwą Półtawskiego w
Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie)80
92.Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Przewodnik nr 130: Bractwo św. Łukasza.
Warszawa, II-III 1938. 8, s. 15, tabl. 13. brosz. (Okł. nieco poŜółkła, stan dobry. Ekslibris.
Katalog wystawy podsumowującej dziesięcioletnią działalność artystyczną grupy
Łukaszowców)100
93.Wystawa rysunków i litografii Williama Groppera pod wysokim protektoratem Stefana
Dybowskiego [...]. Warszawa, IX 1949. 8, s. [16]. brosz. (Stan bardzo dobry. Okł. i układ
graf. proj. M.Berman. Dołączono spis rysunków wykonanych w Polsce. Wstęp I.Krajewska.
Na karcie tyt. odręczna dedykacja artysty
W.Gropper (1897-1977) - amerykański malarz i grafik tworzący w duchu realnego
socjalizmu. Uczestnik Światowego Kongresu Intelektualistów we Wrocławiu w 1948)120
94.Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Lublin. Wystawa plastyków amatorów i
Nikifora. Lublin 1956. 16, s. 18, [13]. brosz. (Stan dobry. Dublet bibliot. (piecz.))50
95.Związek Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Architektów R.P. Wystawa
jubileuszowa (50 lat pracy artystycznej) Stanisława Czajkowskiego. Warszawa, IV 1949. 8, s.
19, tabl. 5. brosz. (Okł. nieco poŜółkła, poza tym stan bardzo dobry)40
96.[KATALOG firmowy]. Wydawnictwa Księgarni Salonu Malarzy Polskich Henryk Frist i
Ska. Kraków [1935]. 4, s. 38, [2] + 6 [Cennik obrazów nr 15], tabl. barwne 2. brosz. (Grzbiet
podklejony, okł. otarte, niewielkie zaplamienia. Podpis własn. K.Olszańskiego. Katalog
reprodukcji artystycznych (m.in. prac A.Grottgera, W.Kossaka, P.Stachiewicza, J.Matejki),
portretów historycznych, albumów)100
97.KOPERA Feliks — Dzieje malarstwa w Polsce. T.1-3. Warszawa-Kraków 1925-1929.
Druk. Narod. 4, s. VII, [1], 250, [2], tabl. 24; [4], 345, tabl. 50; XII, 572, tabl. 100. opr.: t.1-2:
oryg. pł., t.3: wsp. pł., oryg. okł. pł. naklejona na oprawę (Brak 2 tabl. w t.2 i 3 w t.3, poza
tym stan dobry. Zatarte znaki własn. w t.1. T.1: Średniowieczne malarstwo w Polsce, t.2:
Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII w., t.3: Malarstwo w Polsce XIX i XX w. Jedna z
najlepszych prac dotyczących historii malarstwa w Polsce)1.400
98.KOPERA Feliks — Wit Stwosz w Krakowie. Kraków 1907. Druk. "Czasu". 4, s. [2], 125,
tabl. 7. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione (Otarcia grzbietu, stan dobry. Osobne wydanie (?)
z "Roczn. Krakowskiego")220
99.KOWALSKA BoŜena — Edmund Bartłomiejczyk. Warszawa 1963. Arkady. 4, s. 38, tabl.
24 [w tym 4 barwne]. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcie obw., stan dobry.
Najpełniejsze omówienie twórczości graficznej E.Bartłomiejczyka)80
100.KOZAKIEWICZ Stefan — Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819-1845.
Oprac. ... Wrocław 1952. Ossolineum. 4, s. XXXVI, 420, tabl. 64. brosz. Źródła do dziejów
sztuki polskiej, t.1 (Ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Najobszerniejsze opracowanie
źródłowe warszawskiego Ŝycia artystycznego w l. 1819-1845, wzbogacone obszernymi
materiałami przedruków katalogów oraz innych publikacji związanych z wystawami w 1819,
1821, 1823, 1825, 1828, 1836, 1838, 1841 i 1845. Fundamentalna praca do dziejów sztuki
polskiej w 1 poł. XIX w.)140
101.KRET Wojciech — Katalog dawnych map Rzeczypospolitej Polskiej w kolekcji
Emeryka Hutten Czapskiego i w innych zbiorach. T.1: Mapy XV-XVI w. Wrocław 1978.
PAN. 8 [tekst] i folio [tabl.], s. 164, tabl. 37. oryg. teka ppł. (Stan dobry. Szczegółowy opis
map z kolekcji uzupełniony opisami map pochodzących z innych źródeł)180
102.KRÓTKIE wzmianki o nieŜyjących malarzach polskich na Wystawie Retrospektywnej
otwartej w maju 1898 roku w Warszawie z dodaniem spisu chronologicznego artystów i
katalogowego ich dzieł. Warszawa 1898. Druk. Policyjna. 16d, s. 93, [3], XXXI,[1]. brosz.
(Okł. nieco otarte, niewielkie ubytki grzbietu. Podkreślenia ołówkiem. Słownik biograficzny
malarzy polskich. Wykaz ich prac obejmuje 580 dzieł. Nieczęste)160
103.LASZCZKA Konstanty — Gawędy z uczniami. Warszawa 1927. "Księg. Pol." Tow. Pol.
Macierzy Szkolnej. 16d, s. 39. brosz. (Okł. lekko zakurzona, wewnątrz stan dobry)60
104.ŁOZA Stanisław — Słownik architektów i budowniczych Polaków oraz cudzoziemców
w Polsce pracujących. Warszawa 1917. Druk. P.Laskauera. 8, s. [12], 341, [2]. brosz.
[oraz] tenŜe - Suplement do Słownika architektów Polaków oraz cudzoziemców w Polsce
pracujących. Warszawa 1918. W.Łazarski. 8, s. [8], 75, [4]. brosz. (Okł. nieco nadkruszone,
niewielki ubytek dolnego naroŜnika okł. suplementu, wewnątrz stan dobry. Nieczęste)160
105.ŁUKASZEWICZ Piotr — Zrzeszenie artystów plastyków Artes 1929-1935. Wrocław
1975. Ossolineum. 8, s. 197, [2], ilustr. 205. opr. oryg. pł., obw. Studia z hist. sztuki, t.24
(Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Monografia nowatorskiej lwowskiej
grupy artystycznej, której członkami był m.in. M.Włodarski, H.Lille, O.Hahn)100
106.MATZKE Stanisław — Tempera i jej uŜycie. Do uŜytku szkół i malarzy napisał ... Z
trzema reprod. rzeczy malowanych przez autora. Lwów-Kraków 1911. Nakł. Fabryki Farb,
dawniej J.Karmański i Sp., obecnie G.Gorski i Sp. 8, s. 32, tabl. 3. brosz. (Stan bardzo
dobry)80
107.MELBECHOWSKA-LUTY Aleksandra — Teofil Kwiatkowski 1809-1891. Wrocław
1966. Ossolineum. 8, s. 214, [4], ilustr. 88. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia obw., stan
dobry. Zaw. m.in. wykaz znanych dzieł malarza (obrazy olejne, rysunki, akwarele,
ryciny))100
108.MINICH Marian — Andrzej Grabowski 1833-1886. Jego Ŝycie i twórczość. Wrocław
1957. Ossolineum. 8, s. 208, ilustr. 151. opr. oryg. pł. Studia z hist. sztuki, t.6 (Okł. nieco
zaplamiona, stan dobry. Monografia znakomitego portrecisty i kolorysty, ucznia
W.K.Stattlera, W.Łuszczkiewicza i A.Płonczyńskiego w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
- jednego z nielicznych wówczas artystów o korzeniach chłopskich, urodzonego we wsi
Zwierzyniec pod Krakowem. W dodanych "Aneksach" liczne dokumenty i przyczynki do
biografii artysty)60
109.MOKŁOWSKI Kazimierz — Sztuka ludowa w Polsce. Cz.1: Dzieje mieszkań ludowych,
cz.2: Zabytki sztuki ludowej. Lwów 1903. Nakł. Księg. H.Altenberga. 8, s. [10], 552. opr.
wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Otarcia i załamania okł. brosz., poza tym stan dobry. Blisko 400
ilustr. w tekście. Dziwnie nieczęste)240
110.MOSSAKOWSKA Wanda — Dagerotypy w zbiorach polskich. Katalog. Wrocław 1989.
Ossolineum. 16d podł. s. 338, [2], ilustr. 252. opr. oryg. ppł. (Stan bardzo dobry. Opis 442
obiektów, obszerny wstęp historyczny, indeks nazwisk)100
111.MOSSAKOWSKA Wanda — Początki fotografii w Warszawie (1839-1863). T.1-2.
Warszawa 1994. Inst. Archeologii i Etnologii PAN. 8, s. 343; ilustr. 185. brosz. (Stan bardzo
dobry)90
112.[NIESIOŁOWSKI T.]. Tymon Niesiołowski. Malarstwo. Dwadzieścia reprodukcji
wielobarwnych. Bydgoszcz 1966. Muz. Ziemi Bydgoskiej. 4, s. 14, [1], tabl. 20. oryg. teka
kart. (Grzbiet teki oklejony papierem, niewielkie otarcia teki, stan dobry)80
113.NIEWIADOMSKI Eligjusz — Malarstwo polskie XIX i XX wieku. Warszawa 1926.
Wyd. M.Arcta. 8, s. 332, [14], tabl. 16. opr. wsp. pł., fragment okł. oryg. naklejony na oprawę
(Brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Liczne ilustr. w tekście i na tabl.)180
114.PIĄTKOWSKI Henryk — Album sztuki polskiej. (Wystawa Retrospektywna w
Warszawie 1898). Warszawa 1901. Nakł. Druk. P.Laskauera [i in.]. folio, s. [4], 192, [2]. opr.
wsp. pł. z zach. elementów oprawy oryg., obcięcie złoc. (Zaplamienia wewnątrz. Na nową
oprawę naklejono lico i tył oryg. płótna (zaplamionego). Bogato ilustrowana praca
poświęcona głośnej Wystawie Retrospektywnej malarstwa polskiego w 1898 r. w
Warszawie)200
115.PLASTYKA. Czasopismo poświęcone sztuce polskiej. Warszawa. Red. K.Stryjeński.
folio. brosz.
R.1, nr 1: VI 1930. s. 47 (Czas.BJ —; Czas.BUW 6, 163. Otarcia grzbietu, wewnątrz stan
dobry. Więcej nie wyszło. Zaw. m.in. R.Malczewski "Moje malarstwo", W.Podoski "Uwagi o
współczesnym drzeworycie", T.Pruszkowski "O Bractwie św. Łukasza i Szkole
Warszawskiej")120
116.POPLATEK Jan, PASZENDA Jerzy — Słownik jezuitów artystów. Kraków 1972. Wyd.
Apostolstwa Modlitwy. 8, s. 298, [1], tabl. 1. opr. oryg. pł. (Brak obw., poza tym stan bardzo
dobry. Słownik biograficzny jezuitów artystów działających na terenie prowincji polskiej od
1564 (sprowadzenie jezuitów do Polski) do 1773 (kasata zakonu jezuitów). Obejmuje ok. 360
nazwisk architektów, budowniczych, malarzy, rzeźbiarzy, sztukatorów, ślusarzy, ludwisarzy,
konwisarzy, cieśli, stolarzy i dekoratorów. Swym zasięgiem, ograniczonym do prowincji
polskiej jezuitów, pokrywa się zasadniczo z obszarem ówczesnej Rzeczypospolitej, czyli
obejmuje Polskę, Litwę, Białą Ruś, Ukrainę, Prusy, Inflanty oraz - poza granicami
Rzeczypospolitej - Siedmiogród, który przez pewien czas był częścią prowincji polskiej
jezuitów)80
117.PORAJ-CHLEBOWSKI Wiktor — Turcja i Egipt. [Kraków?, nie przed 1925]. [Zakł.
Reprod. "Akropol"?]. 16d podł., tabl. barwnych 20. brosz. (Otarcia okł., brak karty z
wykazem ilustracji. Na tablicach naklejone barwne reprodukcje obrazów Chlebowskiego)100
118.POTOCKI Antoni — Grottger. Lwów 1907. Nakł. Księg. H.Altenberga. 8, s. VIII, 236,
tabl. 205 [w tym 13 barwnych]. opr. oryg. psk. zdob., górne obcięcie złoc. (Otarcia grzbietu,
blok lekko poluźniony. Podpis własn.)360
119.PTASIŃSKI Cecyljan — Rzemiosło w Polsce współczesnej. Lublin 1934. Nakł. autora.
8, s. [8], 236. opr. bibliot. ppł. z epoki (Stan dobry. Praca dyr. Izby Rzemieślniczej w
Lublinie)100
120.PUCIATA-PAWŁOWSKA Jadwiga — Konstanty Laszczka. śycie i twórczość. Siedlce
1980. Muz. Okr. 8, s. 64, [7], ilustr. 199. brosz., obw. (Stan dobry. Monografia pośw.
wybitnemu młodopolskiemu rzeźbiarzowi, malarzowi, rektorowi ASP w Krakowie)80
121.[REJCHER E.]. Katalog zbiorów Edwarda Rejchera. Wiedeń 1918. Druk w zakł. artyst.
J.Gerstmayera. 4, s. 19, [1], tabl. 40. brosz. (Stan dobry. Ekslibris Michała Reichera. Katalog
bogatej kolekcji polskiego malarstwa, rysunku i rzeźby z II poł. XIX w. i pocz. XX w. W
zbiorze znalazły się prace m.in. T.Axentowicza, O.Boznańskiej, J.Chełmońskiego, J.Fałata,
M.Gierymskiego, J.Kossaka, W.Kossaka, J.Malczewskiego, J.Matejki, J.Mehoffera,
J.Pankiewicza, J.Stanisławskiego, L.Wyczółkowskiego, S.Wyspiańskiego, E.Zaka.
Nieczęste)160
122.ROUARD-SNOWMAN Margo — Roman Cieslewicz. London [cop. 1993]. Thames &
Hudson. 4, s. 160. brosz. Master of Graphic Design (Stan bardzo dobry. Bardzo liczne ilustr.
w tekście (kolaŜe, plakaty, projekty okładek, fotografie))140
123.[SCHULZ B.]. Ekslibrisy Brunona Schulza. Łódź 1982. Graf. Pracownia Doświadczalna
ZPAP. 8, s. [16]. brosz., obw. (Stan bardzo dobry. Wydano 300 egz., ten nr 126. Artykuł
wstępny Jerzego Ficowskiego, na wklejkach reprod. 3 prac Schulza oraz 4 ekslibrisów)80
124.SLÁNSKÝ Bohuslav — Technika malarstwa. T.1-2. Warszawa 1960-1965. Arkady. 8, s.
361, [2], ilustr. 88; 419, ilustr. 211. opr. oryg. pł. (Brak obw., okł. nieco otarte, wewnątrz stan
dobry. T.1: Materiały do malarstwa i konserwacji, t.2: Badanie i konserwowanie obrazów)160
SŁOWNIK artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy.
Wrocław [i in.]. Ossolineum [i in.]. 4. opr. oryg. pł.
125.T.1-6. 1971-1998. s. XXII, 417, [1]; VIII, [2], 531, [1]; VIII, 417, [1]; VIII, [2], 469, [1];
IX, [1], 683, [1]; IX, [1], 484 (Tomy w stanie dobrym i bardzo dobrym. W t.1-3 wkładki
uzupełniające. Obejmuje litery A-Pc)1.400
126.T.3: H-Ki. Uzupełnienia i sprostowania do t.1 i 2. 1979. s. VIII, 417, [1] + 34 + 17 (Okł.
nieco otarta, wewnątrz stan dobry)180
127.STRATY wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemiosła artystycznego. Praca
zbiorowa. [T.] 1-2. Warszawa 1953. Min. Kult. i Sztuki. 8, s. 98, tabl. 189; 160, tabl. 132.
brosz. Prace i materiały Biura Rewindykacji i Odszkodowań, nr 12-13 (Niewielkie otarcie
okł. t.1, stan dobry. Zaw. m.in.: Szkło i ceramika, Wyroby złotnicze, Meble zabytkowe,
śydowska sztuka kultowa, Militaria)120
128.SWIEYKOWSKI Emmanuel — Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w
Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd.II. Kraków 1905.
Nakł. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych. 8, s. CII, [2], 344, [1], tabl. 2. opr. psk. z epoki (Opr.
otarta, poza tym stan dobry. Ekslibris, piecz. własn. Zaw.: Historya Tow., Spis artystów
polskich, których prace wystawiono, opatrzony wzmiankami biograficznemi, Uzupełnienia.
Lektura obowiązkowa dla kolekcjonerów polskiego malarstwa XIX/XX w.)320
129.SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon — Znaki porcelany europejskiej i polskiej
ceramiki. Poznań 1949. Pozn. Sp. Wyd. 8, s. 351, tabl. 2. brosz. (Stan bardzo dobry. Zaw.
ponad 2.000 wzorów znaków, w tym 451 manufaktur polskich)180
130.SYGIETYŃSKI A[ntoni] — Maksymilian Gierymski. Z 92 ilustr. Warszawa 1906. Tow.
Naucz. Szkół WyŜszych. 8, s. [2], 104, tabl. 21. opr. oryg. pł. Nauka i sztuka, t.4 (Okł. lekko
otarte, poza tym stan dobry. Piecz. własn.)120
131.SZKICE. Krakowski magazyn plastyczny. Red. B.Kwaśniewska, A.Wróblewski,
A.Tarabuła [i in.]. Kraków. Dom Plastyków. 4. brosz.
[R.1, nr 1]: II 1956. s. [32] (Czas.BJ 7, 412. Stan bardzo dobry. Jedyny numer pisma
poświęconego najnowszym kierunkom sztuk plastycznych. Zaw. m.in. teksty i reprod. prac.
F.Légera, artykuł "Sztuka przygotowuje się do Ŝycia publicznego" S.Giediona, artykuł o
M.Markowskiej pióra A.Wróblewskiego)60
132.SZTUKA. Miesięcznik ilustrowany, poświęcony sztuce i kulturze. Lwów. Red.
T.Rutowski. folio. razem opr. wsp. ppł. z zach. elementami opr. oryg.
[R.1]: 1911. s. [4], 259, [9], 7
[R.2]: 1912. s. [8], 232, 176 (Czas.BJ 7, 433. Niewielkie zaplamienia, brak (dwóch?)
ostatnich stron ostatniego numeru i jednej ilustr. na tablicy, poza tym stan dobry. Na nową
oprawę naklejono lico i grzbiet oryg. oprawy pł. Komplet wydawniczy (z brakiem ostatnich
stron); w 1911 wyszło 6 zeszytów, w roku następnym 9. KaŜdy rocznik zaopatrzony z
zbiorczą kartę tyt. i spis treści. W kaŜdym tomie liczne tablice i ilustracje w tekście. Zaw.
m.in. monograficzne artykuły: Muzeum Narodowe [we Lwowie] im. Króla Jana III i jego
zadania, Grottgeriana, Fajanse fabryk warszawskich, Rapperswyl, Jan Stanisławski, Makaty
B.Rychter-Janowskiej, Wojciech Brzega, W zaułku ormiańskim, Kazimierz Pochwalski,
Polskie portrety w Szwecyi, Olga Boznańska, Sztuka polska w ParyŜu, Z młodości Juljusza
Kossaka, Podhorce, Jagiellonowie na rycinach A.Dürera, Krysowice, Feliks Wygrzywalski,
Czerwonogród, śywiec, Władysław Jarocki, Polskie miniatury na lwowskiej wystawie,
Teodor Axentowicz, MiŜyniec, Wincenty Wodzinowski)300
133.SZYDŁOWSKI Tadeusz — Stanisław Wyspiański. Z 32 reprod. Warszawa 1930.
Gebethner i Wolff. 16d, s. 27, [5], tabl. 32. brosz., obw. Monografje artyst. (Bardzo niewielki
ubytek obw., stan dobry)60
134.TRETER Mieczysław — Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego
rzeźb. Lwów 1924. Nakł. H.Altenberga. 4, s. 57, [2], tabl. 30. opr. oryg. pł. (Otarcia okł.,
niewielkie zaplamienia wewnątrz. Obca dedykacja. Bardzo liczne ilustr. w tekście i na
tablicach)160
135.VOLLMER Hans — Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts.
Bd.1-6. Leipzig [1953-1962]. E.A.Seemann. 4. opr. oryg. psk. (Stan dobry. Skasowane piecz.
własn. KaŜdy tom obj. ca 500-600 s. Komplet jednego z najwyŜej cenionych słowników
artystów współczesnych)1.200
136.WALICKI M., STARZYŃSKI J. — Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1936. M.Arct. 8, s.
299, [3], tabl. 27. opr. oryg. pł. zdob. (Nieznaczne nadpęknięcie grzbietu, wewnątrz stan
bardzo dobry. Oprawa wydawnicza B.Zjawińskiego (zielone płótno))240
137.WARCHAŁOWSKI Jerzy — Zofja Stryjeńska. Z 32 reprod. Warszawa 1929. Gebethner
i Wolff. 16d, s. 31, [3], tabl. 32. brosz., obw. Monografje artyst. (Naddarcia i ubytki obw,
wewnątrz stan dobry. Podpis własn.)50
138.WERNER-GAGNEBIN Murielle — Czapski. La main et l'espace. Lausanne 1974. L'Age
d'Homme. 4, s. 195. opr. oryg. pł., obw. (Stan bardzo dobry. Obszerna, bogato ilustrowana
monografia twórczości plastycznej Józefa Czapskiego)360
139.WIERCIŃSKA Janina — Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1860-1914. Wrocław 1969. Ossolineum. 8, s. X, 483, [2].
brosz., obw. Źródła do dziejów sztuki pol., t.14 (Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo
dobry. Nakł. 520 egz. Katalog zaw. wykaz artystów polskich wystawiąjacych w TZSP w l.
1860-1914 (s. 1-437) oraz wykaz artystów obcych wystawiających w TZSP w tym okresie (s.
439-483). Przy kaŜdym z nazwisk figuruje spis wystawianych dzieł)100
140.WIERCIŃSKA Janina — Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys
działalności. Wrocław 1968. Ossolineum. 8, s. 6, 219, tabl. 31. brosz., obw. Studia z historii
sztuki, t.12 (Bardzo niewielkie otarcia obw., wewnątrz stan bardzo dobry. Podstawowa,
najobszerniejsza monografia TZSP - organizacji artystów i miłośników sztuki działającej w
Warszawie od 1860 do 1939 (wznowionej w 1990). Omawia historię Towarzystwa, wystawy,
działalność artystyczną i popularyzatorską, związanych z nią twórców i działaczy, zbiory,
działalność handlową, a takŜe najwaŜniejsze warszawskie salony artystyczne. Indeks
nazwisk)100
141.WISZ Marjan — Batik. Pisanki na tkaninach. Wskazówki praktyczne oprac. przez ...
Kraków 1922. Nakł. Muz. Przem. 8, s. 43, [1], tabl. 3. brosz. (Okł. nieco poŜółkła i otarta)40
[VARIA].
142.GORSKI Konstanty — [Świtezianka?]. Olej na tekturze 25x32,5 cm, ca 1905
(Kompozycja w czerni i bieli przedstawiająca starszego męŜczyznę na łódce obserwującego
nadpływającą łódź ze stojącą weń młodą dziewczyną w białej sukni i wianku. Praca stanowi
prawdopodobnie ilustrację do ballady Mickiewicza "Świtezianka". W prawym dolnym
naroŜniku sygn. "K Gorski". Na odwrocie odręczny tytuł "Na wsi". Stan dobry)400
[GRAFIKA].
143.HISZPAŃSKA-NEUMANN Maria — Sandomierz - ratusz. Drzeworyt ca 12x17,6 na
ark. 14,5x22,3 cm (Rycina sygn. i datowany (1951) ołówkiem pod kompozycją. Stan bardzo
dobry)500
144.TYROWICZ Ludwik — Stara Warszawa. Miedzioryt kolorowany 10,2x13,2 na ark.
14,5x16,7 cm (Rycina sygn. na płycie: "Kolumna Zygmunta w Warszawie" i "L.Tyr" oraz
odręcznie ołówkiem pod kompozycją: "Stara Warszawa" i "L.Tyrowicz". Stan dobry)400
145.WAŚKOWSKI Wacław — [Akt między drutami]. Drzeworyt 16,7x13 na ark. 20,8x16,5
cm (Kompozycja z rozkładającymi się zwłokami i splątanym drutem kolczastym, sygn. na
klocku monogramem W.W. Odcięty dolny margines arkusza?)360
146.WĄSOWICZ Wacław — [Scena z powozem]. Drzeworyt 9,8x13,2 na ark. 15,5x21,8 cm
(Para w strojach z pocz. XIX w., leŜący obok parasol, w tle zarys powozu. Praca
niesygnowana. Stan dobry)500
147.WRONIECKI Jan Jerzy — [Sień]. Autolitografia 33,9x29 cm (Sień domu ze schodami
wiodącymi na piętro. Pod kompozycją odręczne sygn. ołówkiem: "Autolitogr." i
"J.J.Wroniecki 926". Rycina pozbawiona marginesów, naklejona na kart. podkład.
Zaplamienia podkładu, papier wyraźnie poŜółkły)600
148.[KOSSAKOWIE]. Fragment archiwum K.Olszańskiego dot. twórczości głównie Juliusza
Kossaka (W skład zestawu wchodzą:
1. 12 ilustracji [fotodruki E.Trzemeskiego] Juliusza Kossaka do "Ogniem i mieczem"
H.Sienkiewicza wydanych w Warszawie w 1898 lub 1899 w form. ca 18x28 cm na planszach
form. 33x47 cm
2. 1 fotografia i 1 reprodukcja obrazu Juliusza i Wojciecha Kossaków "Ks. Józef Poniatowski
pod Raszynem". Fotografia z k. XIX w. form. 25x32 cm na podkładzie form. 37x50 cm
nieznanego autorstwa. Zdjęcie naklejone na podkład
3. fotografia pracy Juliusza Kossaka "Ks. Józef Poniatowski skaczący do Elstery". Fotografia
z k. XIX w. form. 22,3x31 cm na podkładzie form. 37x50 cm nieznanego autorstwa. Zdjęcie
naklejone na podkład
4. fotografia pracy Juliusza Kossaka "Zakończenie polowania". Fotografia z k. XIX w. form.
26x39,8 cm na podkładzie form. 37x50 cm nieznanego autorstwa. Zdjęcie naklejone na
podkład
5. fotografia akwareli Juliusza Kossaka "Atak C.K. Pułku Ułanów Hr. Trani w bitwie pod
Custozzą r. 1866" autorstwa Awita Szuberta w Krakowie. Fotografia z k. XIX w. form.
21x39,5 cm na podkładzie form. 33x45,4 cm. Zdjęcie naklejone na oryg. podkład
6. fotografia pracy Juliusza Kossaka "Targ na konie pod Wawelem". Fotografia z k. XIX w.
form. 23,2x34 cm na podkładzie form. 34x43,5 cm nieznanego autorstwa. Zdjęcie naklejone
na podkład
7. reprodukcja pracy Juliusza Kossaka "Targ na konie pod Wawelem" z k. XIX w. form.
20,3x29 cm na planszy form. 29,5x38 cm
8. fotografia akwareli Juliusza Kossaka "Powozik babuni Arturowej Potockiej" autorstwa
Walerego Rzewuskiego Krakowie. Fotografia z l. 70. XIX w. form. 19,3x26 cm na oryg.
podkładzie form. 26,4x34,3 cm. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia wycisk:
"W.Rzewuski", w centrum dolnego marginesu wycisk" "Zakład Fotograficzny Walerego
Rzewuskiego w Krakowie". Zdjęcie naklejone na oryg. podkład
9. fotografia akwareli Juliusza Kossaka "Dwie amazonki konno" autorstwa Walerego
Rzewuskiego Krakowie. Fotografia z l. 80. XIX w. form. 13x19,7 cm na oryg. podkładzie
form. 22,6x31 cm. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia wycisk: "W.Rzewuski", w centrum
dolnego marginesu wycisk" "Zakład Fotograficzny Walerego Rzewuskiego w Krakowie".
Zdjęcie naklejone na oryg. podkład
10. fotografia pracy Juliusza Kossaka "Dwa wierzchowce ze stajennym". Fotografia z k. XIX
w. form. 19,5x25,2 cm na podkładzie form. 22x27,3 cm nieznanego autorstwa. Zdjęcie
naklejone na podkład
11. fotografia pracy Juliusza Kossaka "Piotr Dunin bierze w niewolę Wołodara księcia
przemyskiego w r. 1122". Fotografia z k. XIX w. form. 12,5x15,8 cm na podkładzie form.
22,3x31,5 cm nieznanego autorstwa. Zdjęcie naklejone na podkład
12. 6 reprodukcji barwnych obrazów Juliusza Kossaka naklejonych na tektury
13. 5 reprodukcji obrazów wydanych w Wiedniu w "Światłodruk J. Löwy"
14. 12 ilustracji do "GraŜyny" i "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza
15. 4 kolorowe ilustracje z przedstawieniami umundurowania z czasów Wielkiego Księcia
Konstantego
Na odwrotach piecz. własnościowe, na niektórych obiektach zapiski edytorskie
K.Olszańskiego. Stan dobry
K.Olszański (1923-2002) - historyk sztuki, wybitny znawca Ŝycia i twórczości plastycznej
rodu Kossaków, autor obszernych monografii Juliusza, Wojciecha i Jerzego, wydawca
korespondencji Wojciecha)1.400
149.[KOSSAKOWIE]. Fragment archiwum K.Olszańskiego dot. twórczości głównie
Wojciecha Kossaka (W skład zestawu wchodzą:
1. szkic ołówkiem. Karta form. 17x20 cm. Na odwrocie napis atramentem: "szkic do
kompozycyi wykonanej później Kawalerya Narodowa defiluje przed Kościuszką w 1798 r.
W. Kossak"
2. list do matki z 26 V 1927. List atramentem na odwrocie katalogu wystawy "Exhibition of
Wquestrian Portraits by Wojciech Kossak" z 1927 z Nowego Jorku. Artysta pisze o dobrym
przyjęciu jego twórczości w nowojorskim środowisku i duŜym zastrzyku finansowym z tym
związanym
3. 3 reprodukcje fotograficzne z tryptykiem "Bitwa pod Detiatynem" Jerzego Kossaka oraz 11
fotografii dotyczących wspomnianej bitwy (m.in.: kaplica mogilna w Dytiatynie, kościółek
mogilny, pole bitwy, działon w kolumnie, zwłoki ś.p. kapt. Wacława Kalicińskiego)
4. 2 druki ulotne (apel Muzeum Przemyskiego o składkę na zakup obrazu "Bitwa pod
Samosierrą" Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego; objaśnienia dotyczące "Bitwy
Racławickiej" malowanej przez Wojciecha Kossaka i Jana Stykę)
5. 4 albumiki: Wojsko polskie, wyd. H. Francka; Bitwa pod Racławicami, nakł.
Jakubowskiego i Zadurowicza; Album panoramy Racławic, zakł. reprod. "Akropol"; Pieśń
Legionów (Jeszcze Polska nie zginęła), nakł. H.Altenberga
6. 4 ksiąŜki: Holander-Holiński A. - Wojciech Kossak, Warszawa 1936; Husarski W. - Juliusz
Kossak, Warszawa 1948; Przewodnik nr 35 po wystawie Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w
Warszawie, katalog, VI-VIII 1928; Objaśnienie do obrazów wykonanych przez Juliusza
Kossaka z przeszłości rodziny Fredrów, Kraków 1884
Całość w ppł. tece z napisem na licu "Kazimierz Olszański 'Sławny ród Kossaków'". Piecz.
własnościowe oraz na niektórych obiektach zapiski edytorskie K.Olszańskiego. Stan
dobry)1.800
150.[KOSSAK Wojciech]. Barwna reprodukcja "Polonez z 'Pana Tadeusza'" z 1928
(Reprodukcja form. 96x75 cm. Obraz (olej na płótnie) powstał w 1928 zapewne jako projekt
plakatu do pierwszej ekranizacji narodowej epopei w reŜ. R.Ordyńskiego. Premiera filmu
wpisała się w uroczystości obchodu dziesięciolecia Niepodległej, lecz plakat Kossaka - w
formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni - nigdy nie został wydany. Ukazała się drukiem
jedynie barwna reprodukcja obrazu, bez Ŝadnych dodatkowych napisów wskazujących na
jego związek z filmem. W dostępnej literaturze (np. w monografii K.Olszańskiego "Wojciech
Kossak", wyd.IV, Wr. 1990, ilustr. 278) pojawia się reprodukcja wykonana z oferowanej tu
reprodukcji, nie z oryginału - który przez kilkadziesiąt lat uchodził za zaginiony. Obraz
Kossaka - znajduje się w ambasadzie RP w Sztokholmie - odnalazł i opisał jego historię Piotr
Cegielski w ksiąŜce "Spokojnie, to tylko sztuka!", Sztokholm 2008, s. 80-83. Rama
drewniana. Stan bardzo dobry)4.000
151.[MALINA Marian]. Dziennik-szkicownik prowadzony przez artystę podczas podróŜy do
Włoch od 4 III do 4 IV 1958 (Brulion form, 20,5x14,5 cm, s. [190] - w tym 37 czystych, opr.
oryg. ppł. Na końcu dodatkowo 9 kart róŜnych form. luzem. Na naklejce tytułowej na
przedniej okł. odręcznie: "Marian Malina. PodróŜ do Włoch". Zeszyt zawiera notatki o
oglądanych zabytkach, obrazach, rzeźbach oraz szkicowe rysunki przedstawiające
poszczególne dzieła sztuki, zabytki, detale architektoniczne a takŜe krajobrazy. Mniejsze
rysunki lub ich grupy pojawiają się na 52 stronach, ponadto artysta zamieścił w zeszycie 44
całostronicowe szkice krajobrazowe. Rysunki wykonano z reguły długopisem, kilka z nich
podmalowano tuszem lub gwaszem. Na jednej z luźnych kart znajduje się rozliczenie
finansowe eskapady. Otarcia okładek, poza tym stan dobry
Opisana i udokumentowana tutaj miesięczna podróŜ (odbyta dzięki stypendium Min. Kultury
i Sztuki) rozpoczęła się 4 III w Katowicach. Trasa wiodła przez Wiedeń (tu m.in. wystawa
prac van Gogha), Wenecję, Rzym, Neapol, Palermo, Florencję, Wenecję i Wiedeń. Ilustr. na
tabl. 2
M.Malina (1922-1985) - malarz i grafik, uczeń J.Fedkowicza i K.Srzednickiego w
krakowskiej ASP, tworzył głównie w technice drzeworytu i monotypii, a takŜe cellografii
(matrycę stanowiła płytka celuloidowa))1.400
152.[MIKULSKI Kazimierz]. Cykl pięciu kolorowych rysunków tuszem - "Bestiarium" z
1953 (Rysunki (tusz, akwarela) form. od ca 11x23 do ca 19x35,5 cm (wymiary w świetle
passe-partout). Ryciny stanowią ilustracje do serii artykułów "Krótka historia zwierząt"
drukowanych w "Przekroju" w 1953 (ukazały się w numerach 409-411 z 8-22 II 1953). Na
poszczególnych planszach artysta przedstawił 8 wymarłych gatunków lądowych i wodnych.
Jeden rysunek z niewielkim zaplamieniem, pozostałe w stanie bardzo dobrym. Ramy
drewniane, passe-partout
K.Mikulski (1918-1998) - malarz, ilustrator, scenograf, najwybitniejszy przedstawiciel
polskiego surrealizmu, aktor i reŜyser teatru Cricot 2. Studiował w krakowskiej ASP pod
kierunkiem m.in. K.Sichulskiego. W 1957 był współzałoŜycielem II Grupy Krakowskiej. Był
m.in. autorem ilustracji ksiąŜkowych, które weszły do kanonu kultury masowej, m.in. do
"Ferdynanda Wspaniałego" L.J.Kerna (1966))9.800
153.[MIKULSKI Kazimierz]. Zestaw 3 rysunków ołówkiem i długopisem "[Obrazki do
kolorowania]". [2 poł. l. 50. XX w.] (Kompozycje na 2 kartkach z bloku rysunkowego form.
21x30 cm, 16,5x30 cm niesygnowane. Jeden rysunek (portret rodzinny) pokolorowany
kredkami. Rysunki powstały jako kolorowanki dla Zosi Zięby, córki Józefa Zięby - rzeźbiarza
i asystenta prof. X.Dunikowskiego, którzy mieszkali w jednej kamienicy z artystą. Dołączono
odręczne oświadczenie właścicielki, w którym pisze: "będąc małą dziewczynką mieszkałam
w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 4/7. W tej samej kamienicy piętro niŜej mieszkała starsza
Pani Mikulska, do której często zostawałam 'podrzucana' przez mamę. Do tejŜe Pani
przychodził Kazimierz Mikulski, który chcąc mnie czymś zająć rysował mi rysunki do
malowania, które później kolorowałam. Załączone rysunki są kolorowane przeze mnie
osobiście. Zofia [...]". Jeden rysunek jest portretem trzyosobowej rodziny, drugi przedstawia
męŜczyznę przed oknem, z którego wygląda babcia, na trzecim fauna i flora leśna. Ślady
złoŜenia na pół, poza tym stan dobry)600
154.[MRÓZ Daniel]. Barwna ilustracja tuszem z 1955 (Rysunek (tusz, akwarela) form.
9,7x35,5 cm (w świetle passe-partout). Ilustracja do drukowanej w odcinkach w "Przekroju"
powieści A.C.Doyle'a "Świat zaginiony". Rycina przedstawia parowiec na rzece, została
opublikowana w numerze 545 z 18 IX 1955. Stan bardzo dobry. Rama drewniana, passepartout
D.Mróz (1917-1993) - grafik, scenograf, ilustrator, członek Grupy Krakowskiej, współtwórca
charakterystycznej szaty graficznej krakowskiego "Przekroju")1.600
155.[RZEŹBA]. [Góralka z dzbanem]. Anonimowa rzeźba w drewnie, wys. 38,5 cm. [szkoła
zakopiańska?, Ład?, lata 30.? XX w.] (Postać młodej dziewczyny z dzbanem na prawym
ramieniu, z przepaską na włosach. Zgeometryzowane fałdy spódnicy, kanciasty układ
włosów, element florystyczny na cokole wyraźnie wskazują na formistyczne stylizacje
stosowane przez Zakopiańczyków i Ład. Na cokole, od spodu częściowo zatarte zapiski
czerwoną kredką: "1961 [?]" i "25 zł". Bardzo niewielkie pęknięcia bloku, stan dobry. Ilustr.
na tabl. 2)6.000
156.[WODZINOWSKI Wincenty]. Fragment archiwum dot. twórczości W.Wodzinowskiego i
innych pamiątek związanych z artystą (Zbiór zaw.:
1. 27 reprodukcji fotograficznych prac legionowych z l. m.in. 1914-1916 (portrety, sceny z
Ŝycia Ŝołnierskiego). Dołączono ulotkę reklamującą: "Wystawa prac legjonowych
Wincentego Wodzinowskiego w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, Pl. Małachowskiego
3, od 14 lutego do 1 marca r. b."
2. 136 reprodukcji fotograficznych prac malarskich (na niektórych modele pozujący do
obrazów)
3. 9 fotografii z uroczystości kościelnych
4. 32 kolorowe reprodukcje z wydawnictw, m.in. dwie premie "Nowości Ilustrowanych"
5. 93 karty pocztowe z reprodukcjami prac malarskich
6. 86 fotografii i reprodukcji fotograficznych dot. głównie rodziny, przyjaciół i znajomych
artysty. Jedna z fotografii przedstawia artystów monachijskich. Na jej odwrocie podpisy
portretowanych, m.in. Max Slevogt, Stanisław Janowski
7. pokaźny zestaw wycinków prasowych z róŜnych czasopism informujących o Ŝyciu i
twórczości artysty i osób z nim związanych. Większość wycinków opisana tytułem
czasopisma, numerem i datą publikacji. Dołączono, m.in.: Katalog wystawy jubileuszowej
TZSP w Krakowie, Salon wiosenny z 1916, Katalog wystawy obrazów z II-III 1926, artykuł
Ludwika Stasiaka o artyście opublikowany w lwowskim miesięczniku Sztuka w 1911 lub
1912
Większość obiektów naklejona na kartonowe podkłady i na ogół w stanie dobrym)1.800
NOWA LITERATURA, NOWA SZTUKA
157.[BERLEWI Henryk]. Odręczna dedykacja artysty na katalogu berlińskiej wystawy Hel
Enri, dat. w Wigilię 1963 w Berlinie (Katalog form. 29,5x11 cm, s. [4]. Dedykacja
H.Berlewiego zaw. Ŝyczenia noworoczne dla Janusza Roszkowskiego z rodziną. Poprzeczny
ślad złoŜenia, stan dobry)240
158.[BERLEWI Henryk]. Situationen 60 Galerie. Mechano-Fakturen. Dokumentation b 1-63.
Berlin 1963. 8, k. [1], tabl. rozkł. 3, oleat 1. oryg. teczka kart. (Otarcia teczki, wewnątrz stan
bardzo dobry. Wydawnictwo towarzyszące wystawie Berlewiego w berlińskiej galerii. Na
teczce i pojedynczej karcie umieszczono dane biograficzne, fotografie i głosy prasy, na
rozkładanych tablicach wydrukowano czarno-białe geometryczne serigrafie Berlewiego,
jedną z nich powtórzono na przezroczystej folii)980
159.[BERMAN Mieczysław]. NAOKOŁO Świata. Warszawa. 8. brosz.
Nr 114: X 1933. s. 83, [1], tabl. 2 (Okł. nieco otarte, bardzo niewielki ślad zawilgocenia.
Okładka M.Bermana)100
160.BRONIEWSKI Władysław — Dymy nad miastem. Warszawa 1927. Księg. "KsiąŜka".
16d, s. 63, [1]. brosz. (Otarcia okł., niewielki ubytek tylnej okł. Brak jednej karty (s. 13-14) z
wierszem "Do towarzyszy broni" (dotyczącym przewrotu majowego). - karta usunięta przez
cenzurę (inf. za F.Lichodziejewska "Twórczość Władysława Broniewskiego", War. 1973, s.
110). Tytuł wiersza pozostawiono w spisie treści. Obca dedykacja. Okładka Mieczysława
Szczuki z wykorzystaniem fotomontaŜu - czołowy przykład (obok okładki "Ziemi na lewo")
kompozycji "poezoplastycznej" . Rzadkie. Ilustr. na tabl. 26)1.800
161.BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T.1: 1917-1919. Poznań 1920. Nakł. Zdroju. 8,
s. 259, [5]. brosz. (Grońska 17. Niewielki ubytek grzbietu, papier poŜółkły. Antologia grupy
literackiej Bunt, zaw. wybór tekstów z pierwszych 9 tomów "Zdroju". Więcej nie wyszło.
Zaw. artykuły m.in. J.Hulewicza, S.Przybyszewskiego, E.Zegadłowicza, P.Claudela,
W.Kandinsky'ego, J.Tuwima, K.Wierzyńskiego. Ilustr. m.in. P.Picassa, O.Kokoschki,
A.Archipenki, L.Chwistka i T.CzyŜewskiego oraz oryg. drzeworyty J.Hulewicza, S.Szmaja,
J.J.Wronieckiego, S.Kubickiego i W.Kandinsky'ego)360
162.BRZĘKOWSKI Jan — Les murs du silence. Illustrations de Fernand Léger. Paris
1956. Caractéres. 4, s. 38, [1], tabl. 3 [w tym 1 barwna]. brosz. (Okł. nieco otarte. Barwna okł.
rys. F.Legéra. Odręczna dedykacja autora. Wydano 500 egz., ten nr 115 na papierze
Chiffon)980
163.BRZĘKOWSKI Jan — Les murs du silence. Illustrations de Fernand Léger. Paris
1956. Caractéres. 4, s. 38, [1], tabl. 3 [w tym 1 barwna]. brosz. (Okł. otarte, niewielkie ubytki
grzbietu. Barwna okł. rys. F.Legéra. Odręczna dedykacja autora. Wydano 500 egz., ten nr
17 na papierze Chiffon)600
164.BRZĘKOWSKI Jan — Na katodzie. ParyŜ 1928. Tow. Druk. i Wyd. 8, s. 30, [1]. brosz.
(Rypson 58. Przednia okł. nieco zakurzona, stan dobry. Wydano 300 egz., ten nr 7 na papierze
pur fil lafuma (jeden z 225). Okł. proj. F.Légera. Ukazało się w ekskluzywnej serii
"Collection des d.i. de l'espirit nouveau". Ilustr. na tabl. 26)450
165.BRZĘKOWSKI Jan — Poezja integralna. Elementy i struktura. Budowa. Poezja
stosowana a poezja proletarjacka. Warszawa 1933. Nakł. Bibl. "a.r.". Druk. P.Mitręgi,
Cieszyn. 8, s. 60, [3]. brosz. Bibl. "a.r.", t.5 (SPKL 374. Stan bardzo dobry. Okładka i układ
typograf. W.Strzemińskiego. Niezwykle waŜna praca teoretyczna będąca "pierwszym w
Polsce zarysem nowej poetyki wywiedzionej z praktyki poetyckiej wszystkich nowatorów"
(J.Przyboś) i próbą kodyfikacji zasad poezji awangardowej. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 26)2.800
166.BRZĘKOWSKI Jan — Tętno. Poezye. Kraków 1925. Nakł. "Zwrotnicy". 8, s. 21, [2].
brosz. (Rypson 23; SKPL 242. Podklejone niewielkie naddarcie grzbietu, stan dobry.
Ekspresjonistyczna okładka rys. Rafała Malczewskiego. Debiut ksiąŜkowy
J.Brzękowskiego. Obszerna całostronicowa odręczna dedykacja autora. Ilustr. na tabl.
26)2.000
CERCLE et Carré. Organe du groupe international "Cercle et Carré". Paris. Red. M.Seuphor.
4. brosz. (Otarcia okł., w nr 1 podklejony grzbiet. Organ awangardowej grupy artystycznej
załoŜonej w 1929 w ParyŜu. Programowo przeciwstawiała się ekspansji surrealizmu
propagując estetykę abstrakcji konstruktywistycznej. W skład grupy weszli m.in. H.Arp,
W.Kandinsky, P.Mondrian. L.Moholy-Nagy, E.Prampolini, K.Schwitters, H.StaŜewski. W
1930 grupa wydała trzy numery swego pisma programowego (dwa z nich prezentujemy
poniŜej). Po rozpadzie "Cercle et Carré" w 1931 spadkobiercą ideowym grupy stało się
ugrupowanie Abstraction-Création. Warto zwrócić uwagę, Ŝe wszystkie numery pisma zostały
wydrukowane w paryskiej drukarni Leona Mickuma "Ognisko")
167.Nr 1: 15 III 1930. s. [8] (Zaw. m.in. artykuł programowy "Pour la défense d'une
architecture" M.Seuphora, wypowiedzi H.Arpa, J.Brzękowskiego, F.Légera,
H.StaŜewskiego)300
168.Nr 3: 30 VI 1930. s. [12] (Zaw. m.in.: M.Sephour "Poétique nouvelle", Le Corbusier
"Architecture et urbanisme en tout", J.Brzękowski "Pour le film abstrait")300
169.CZYśEWSKI Tytus — Noc-dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny. Kraków 1922.
Druk. "Czasu". 8, s. [2], 41. brosz. (SPKL 97. Niewielkie zaplamienia przedniej okł., stan
dobry. Podpis własn. prof. H.Markiewicza. Układ. typograf. autora)300
170.CZYśEWSKI Tytus — Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego
towarzystwa. (1 akt 10 minut). Kraków 1922. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 40. brosz. (Stan
bardzo dobry. Jedna z pierwszych polskich prób dramatu awangardowego (LPPE))200
171.CZYśEWSKI Tytus — Robespierre. Rapsod. Cinema. Od romantyzmu do cynizmu.
ParyŜ-Warszawa 1927. Druk. L.Nowaka. 4, s. [2], 43. brosz. (Rypson 20. Brak karty
przedtyt., okł. nieco otarta, niewielkie zaplamienia, wewnątrz stan dobry. Okł. proj. autora,
wewnątrz całostronicowe reprodukcje pięciu rys. autora. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 27)2.800
172.CZYśEWSKI Tytus — WąŜ, Orfeusz i Euridika. Wizja antyczna. Rys. graficzne w
tekście przez T.CzyŜewskiego. Wykonał grafik F.Benisz. Kraków 1922. Wyd. Inst. Wyd.
"NiezaleŜnych". 16d, s. [32]. brosz. (SPKL 99. Niewielkie zaplamienia przedniej okł. i
naddarcia krawędzi, wewnątrz stan bardzo dobry. Druk zieloną farbą. Piętnaście
całostronicowych kompozycji typograficznych)360
173.DŹWIGARY. Miesięcznik poświęcony sprawie polskiej kultury proletarjackiej. Lublin.
Red. K.Wójcik. 8. brosz.
R.1, nr 1-2: XI 1934-I 1935. s. 151, [1] (Czas.BJ 2, 226 (tylko jeden numer). Stan dobry.
Komplet wydawniczy pisma programowego tzw. "drugiej awangardy" stojącej w opozycji
zarówno do skamandrytów jak i awangardy krakowskiej. Zaw. teksty m.in. S.Piętaka,
J.Czechowicza, C.Miłosza, J.Łobodowskiego, J.Putramenta, G.Timofiejewa,
M.Czuchnowskiego, z obcych: A.Błoka, W.Majakowskiego, M.Lermontowa (w przekładach
J.Łobodowskiego). Nieczęste)600
[FOTOMONTAśE J.M.Brzeskiego w "Tajnym Detektywie"].
TAJNY Detektyw. Ilustrowany tygodnik kryminalno-sądowy. Kraków. Red. M.Dąbrowski.
folio. opr. ppł. z epoki (KaŜdy numer obj. 16 s. Stroną graficzną pisma wydawanego przez
koncern IKC w l.1931-1934 zajmował się Janusz Maria Brzeski, projektując m.in.
rozbudowane jedno- i dwustronicowe fotomontaŜe)
174.R.1: 1931 (Otarcia okł., uszkodzone marginesy kilku numerów, pęknięcia w grzbiecie,
naddarcia, podklejenia, ślady uŜywania. Ukazało się 50 numerów)360
175.R.2: 1932 (Blok nadpęknięty, naddarcia kart - niektóre podklejone, niewielkie ubytki.
Ukazały się 52 numery)360
176.[FOTOMONTAś]. LAN Alina — Kometa Halleya. Lwów 1934. Nakł. Filomaty. 16d, s.
[2], 106, [1]. opr. oryg. ppł. (Otarcia okł., miejscami niewielkie zaplamienia. Piecz. Zaw. 15
całostronicowych fotomontaŜy (w tym jeden na przedniej okł.) autorstwa Jerzego Janischa i
Aleksandra Krzywobłockiego)100
177.GRĘDZIŃSKI Stanisław — Parabole. Lublin 1926. Nakł. "Reflektora". 16d, s. 38. brosz.
(Otarcia okł., podklejone naddarcie karty tyt. Piecz. K.A.Jaworskiego. Tom poezji. Druk
dwubarwny, czarny i czerwony. Okł. K.Tomorowicza. Nieczęste)220
178.[HILLER Karol]. LUDWIG Emil — Syn człowieczy. Powieść. Z upow. autora przeł. [...]
P.Hulka-Laskowski. Warszawa [ca 1930]. Inst. Wyd. "Renaissance". 8, s. 240. brosz. (Okł.
lekko otarte. Piecz. Na okładce reprodukowano grafikę K.Hillera "Pokój z wami" (Hiller II
16) wykorzystaną uprzednio w tomie "Sadze i złoto")60
179.[HILLER Karol]. WALLACE Edgar — Gabinet nr. 13. (Room 13). Powieść. Warszawa
[ca 1935]. Wyd. J.Kubickiego. 8, s. 236. brosz, (Hiller V.52. Otarcia okł., załamania
naroŜników, blok wygięty. Piecz. Okładka K.Hillera)50
180.JASIEŃSKI Bruno — Palę ParyŜ. Warszawa 1929. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 325, [3].
brosz. (Zachowany tylko przedni fragment obwoluty, wewnątrz stan dobry. Pierwsze krajowe
wydanie głośnej powieści B.Jasieńskiego (ze wstępem J.Kadena-Bandrowskiego).
Pierwodruk franc. ukazał się na łamach "L'Humanite" w 1928, po polsku (ze wstępem
T.Dąbala) po raz pierwszy wyszło w Moskwie w 1929. Powieść jest odpowiedzią
Jasieńskiego na opowiadanie Paula Moranda "Palę Moskwę". Przedstawia fantastyczną wizję
zagłady ParyŜa jako symbolu kapitalistycznego świata. "Nawiązuje do wątków katastroficznej
fantastyki naukowej, róŜniąc się jednak od nich optymistyczną wiarą w rewolucyjne
przeobraŜenie świata" (LPPE). Publikacja "Palę ParyŜ" spowodowała wydalenie Jasieńskiego
z Francji, pisarz przeniósł się do Moskwy, przyjął obywatelstwo radzieckie, został członkiem
WKP(b) i zarządu Zw. Pisarzy Radzieckich. Aresztowany podczas czystek stalinowskich w
1937 zmarł w moskiewskim więzieniu w 1938)120
LINJA. Czasopismo awangardy literackiej. Kraków. Red. J.Kurek. Druk. "Głosu Narodu". 8.
brosz. (Czas.BJ 5, 17. "Linja" to główny organ prasowy awangardy krakowskiej, powołany
do Ŝycia po zamknięciu "Zwrotnicy". Ukazało się 5 numerów. Układ typograf. Kazimierza
Podsadeckiego. (Więcej o "Linii" w: T.Kłak "Czasopisma awangardy 1919-1939", Wr. 1979).
Prezentowane egzemplarze pochodzą z księgozbioru redaktora naczelnego - Jalu Kurka
(bez znaków własn.))
181.Nr 1: V 1931. s. 47, [1] (Grzbiet poŜółkły, poza tym stan bardzo dobry. Zaw. m.in. teksty:
J.Kurek "Ostatni etap", J.Przyboś "Kataryniarze i strofkarze", J.Brzękowski "Kobieta i
koła")400
182.Nr 2: X 1931. s. [49]-63, [1] (Grzbiet nieco nadpęknięty, poza tym stan bardzo dobry.
Zaw. m.in. teksty: J.Brzękowski "śycie w czasie", J.Przyboś "Przeciw kronikarstwu",
J.Przyboś "Rytm i rym", J.Kurek "Czy istnieje postęp w kinematografji?")400
183.[Nr 1-5]: Front ogólny. (1931-1933). 1933. Druk. "Głosu Narodu". s. 120, [1] (Niewielki
ubytek grzbietu, stan dobry. Wydawniczo zebrany komplet numerów "Linji". Na okł.
dodatkowo nadruk "Głos poezji idącej")500
184.NOWA Kultura. Tygodnik. Warszawa. Red. E.Staniecki. 8. brosz.
R.2, nr 6 (21): 8 II 1924. s. [121]-144 (Ostatnia strona nieco otarta. Układ typograficzny
Mieczysława Szczuki (winieta tytułowa, przerywniki). Numer pisma wydawanego przez
KPP. Ilustr. na tabl. 27)300
185.NOWA Sztuka. Czasopismo artystyczne. Warszawa. Wyd. K.śukowski. 4. brosz.
R.2, nr 2: II 1922. s. 31, [3] (Niewielka pozostałość naklejki na przedniej okł., stan dobry.
Drugi - i ostatni - numer pierwszego własnego pisma polskich futurystów, otwartego równieŜ
na inne nurty awangardowej sztuki i literatury. Faktycznym redaktorem naczelnym pisma był
Anatol Stern, w składzie komitetu redakcyjnego widnieją takŜe nazwiska L.Chwistka,
J.Iwaszkiewicza, T.Peipera. "Mimo efemeryczności tego pisma ma ono trwałe miejsce w
historii ruchu nowatorskiego. Było właściwie jedynym polskim pismem futurystycznym,
jednocześnie ono właśnie zapoczątkowało proces przechodzenia futuryzmu w nową fazę,
nawiązywało bliską i bezpośrednią łączność z rodzącą się właśnie awangardą" (T.Kłak
"Czasopisma awangardy" Wr. 1978-1979, cz.1)
Ten numer zaw. m.in. wiersze: "Anielski cham", "Wniebowstąpienie" i "Zmiana listów"
A.Sterna, "Czerwiec czerwony" M.Brauna, artykuły: "Nowa poezja hiszpańska" T.Peipera,
"Nowa poezja polska" L.Chwistka, omówienie wystawy M.Szczuki, recenzję "Szkiców
estetycznych" S.I.Witkiewicza, informację o konfiskacie jednodniówki "NóŜ w bŜuhu". Ilustr.
na tabl. 27)160
186.O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 1934. Wyd. Tow. Bibljofilów. 8, s. [6], 93, [1]. brosz.
(Strzemiński IV.A.35. Okł. nieznacznie zaplamiona, poza tym stan bardzo dobry. Okładka i
tak samo skomponowana karta tytułowa autorstwa Władysława Strzemińskiego.
Wydano 500 egz. w "Druk. Pol." Ludomira Mazurkiewicza. KsiąŜka zaw. cztery artykuły:
J.Brzękowski "Nowa sztuka na Zachodzie", L.Chwistek "Tragedja naturalizmu", P.Smolik
"Sztuka a rzeczywistość", W.Strzemiński "Sztuka nowoczesna w Polsce". Rzadkie. Ilustr. na
tabl. 27)1.600
187.PEIPER Tadeusz — Nowe usta. Odczyt o poezji. Rysunkami ozdobił Fernand Léger.
Lwów 1925. Nakł. Tow. Wyd. "Ateneum". 16d, s. 167, [4]. opr. oryg. pł. złoc z zach. okł.
brosz. (Stan bardzo dobry. Trzy oryginalne kompozycje konstruktywistyczne F.Légera w
tekście)2.500
188.PRAESENS. Kwartalnik modernistów. Warszawa. Red. S.Syrkus, A.Pronaszko,
H.Syrkus. 4. brosz.
Nr 1: VI 1926. s. 64 (Czas.BJ 6, 337; Rypson 48. Okł. nieco zakurzone, otarcia i niewielkie
ubytki grzbietu, wewnątrz stan dobry. Piecz. na przedniej okł. Okładka i układ graficzny
Henryka StaŜewskiego. Pierwszy (z dwóch) numerów warszawskiego pisma pośw.
najnowszym kierunkom sztuki. Wśród autorów m.in. K.Malewicz i H.StaŜewski. Nieczęste.
Ilustr. na tabl. 28)3.000
189.[PROJEKTY scenograficzne 1]. KUREK Jalu — Projekty scenografii teatralnej do
własnej sztuki "Gołębie Winicji Claudel", [1926] (Pięć rysunków form. 14,5x19,5 cm; trzy
rysunki ołówkowe, dwa kolorowane akwarelą. Na rysunkach ołówkowych napisy "Akt I",
"Akt III", "Akt V", na odwrocie akwareli: "Akt III" i "Akt V". Na odwrocie jednego rysunku
odręcznie ołówkiem ręką J.Kurka: "Jalu Kurek, 'Gołębie Winicji Claudel', Scenografia i autor
(1926)". Projekty nigdy nie zostały zrealizowane - młodzieńczy utwór dramatyczny J.Kurka
(powstał w 1924 i został określony jako "dramat antysymboliczny, poemat filmowy") nie
doczekał się swojej premiery teatralnej i nigdy nie ukazał się drukiem (maszynopis
przechowywany jest w archiwum Teatru im. Słowackiego w Krakowie). Rysunki J.Kurka,
niezwykle zgeometryzowane, oszczędne w detalach, nawiązują do awangardowych rozwiązań
scenograficznych tamtego czasu. Rzadki przykład twórczości plastycznej jednego z
głównych reprezentantów polskiej awangardy literackiej. Obiekt pochodzi ze zbiorów
Jalu Kurka, bez znaków własn. Ilustr. na tabl. 28)3.750
190.[PROJEKTY scenograficzne 2]. PODSADECKI Kazimierz - Projekty scenografii
teatralnej do sztuki Jalu Kurka "Pan z elektrowni", [nie przed 1924] (Pięć barwnych
rysunków kredką form. 10,5x14,5cm. Na jednym z rysunków napis ołówkiem "Akt I". Na
papierowej koszulce odręczny napis ręką J.Kurka "Pan z Elektrowni, Jalu Kurek, proj. scen.
Kaz. Podsadecki". Młodzieńcza sztuka J.Kurka powstała w 1924, w zmienionej wersji (jako
"Anno Sancto") została wystawiona przez krakowski teatr Cricot w 1934. W tym samym roku
tekst ukazał się drukiem w "Nowym Wyrazie" jako "Dante przynosi śmierć". Na scenie - o ile
nam wiadomo - nie zagościł. Obiekt pochodzi ze zbiorów Jalu Kurka, bez znaków własn.
Unikat. Ilustr. na tabl. 28)3.000
191.PRZYBOŚ Juljan — Śruby. Kraków 1925. Wyd. "Zwrotnicy". 8, s. 29, [2]. brosz. (SPKL
382; Rypson 28. Grzbiet oklejony płótnem, niewielkie zaplamienia okł. Okł. proj.
W.Strzemińskiego. Odręczna dedykacja autora. Ilustr. na tabl. 28)5.000
192.PRZYBOŚ Juljan — W walce z "Walką o treść" K.Irzykowskiego. [ParyŜ] 1930. Nakł.
"Sztuki Współczesnej". Druk. "Dziedzictwa", Cieszyn. 4, s. [4]. brosz. (Poprzeczny ślad
złoŜenia, stan bardzo dobry. Osobne wydanie artykułu z 3 nr. periodyku "Sztuka Współczesna
/ L'Art Contemporain". Po tekście zasadniczym wydrukowano załoŜenia programowe grupy
"a.r.")100
REFLEKTOR. Czasopismo literackie. Warszawa-Lublin. Red. K.Bielski, C.Bobrowski. Wyd.
W.Gralewski. 8. brosz. (Czas.BJ 7, 21. Ukazały się 4 numery pisma - tu prezentujemy je
wszystkie. "Program Reflektora zbieŜny był częściowo z futuryzmem i tendencjami
reprezentowanymi przez grupę 'Almanachu Nowej Sztuki'" (LPPE). Więcej o "Reflektorze" w
T.Kłak "Czasopisma awangardy", Wr. 1978-1979, cz.1, s.69. Rzadkie)
193.[Nr 0]: VI 1923. s. 39, [1] (Podklejone naddarcia krawędzi okł., podklejony ubytek tylnej
okł. i ostatniej karty (ubytek tekstu), egz. podniszczony. Zaw. redakcyjny tekst programowy
("Zjawiamy się nagle, młodzi i inni niŜ Wy [...]. Wszystko w nas i przez nas - oto nasz ołtarz i
religja [...]. Zjadaczy chleba bić w mordę, jeśli ich w aniołów przerobić nie moŜna [...].
Cwałujemy, Bucefale przyszłości"), wiersz K.A.Jaworskiego "KsięŜyc i dziewczyny", tekst
T.Bocheńskiego "Spontanizm. Myśli o duszy i sztuce". Na s. 4-28 opublikowano debiutancki
utwór Józefa Czechowicza "Opowieść o papierowej koronie" (przez pomyłkę anonimowo).
Okł. J.Wydry)200
194.Nr 1: XI 1924. s. 39, [1] (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., stan dobry. Zaw. m.in.:
K.Bielski "Polityka", J.Czechowicz "Zabawa", K.Szymanowski "F.Chopina mit o duszy
polskiej", W.Husarski "Podstawowe zagadnienia malarstwa współczesnego", A.Stern "Uwagi
o teatrze i kinie", W.Majakowski "Wojna i pokój". Ilustr. na tabl. 25)400
195.Nr 2: III 1925. s. [41]-75, [1] (Grzbiet podklejony, niewielkie naddarcia krawędzi okł.,
stan dobry. Zaw. m.in.: J.Czechowicz "Wyznanie", A.WaŜyk "Aorta", W.Wandurski "Od
północy do świtu", S.Gacki "Punkt wejścia nowej sztuki", M.Szczuka "Czego chce 'Blok'".
Dołączona ulotka reklamowa tego numeru (s. 4))400
196.Nr 3: V 1925. s. 77-107, [1], tabl. 2 (Otarcia okł., załamania naroŜników i krawędzi okł.,
wewnątrz stan dobry. Na tablicach drzeworyty T.Kulisiewicza. Zaw. m.in. pierwodruk
poematu "Europa" Anatola Sterna oraz teksty S.MłodoŜeńca, J.Czechowicza, J.Przybosia,
J.Brzękowskiego. Okł. proj. M.Ziółkowskiego. Ilustr. na tabl. 25)400
197.SAMORZĄD m. Łodzi w latach 1928-1932. Sprawozdanie Zarządu Miejskiego. Łódź
1933. "Druk. Pol." L.Mazurkiewicza. 8, s. 348, [4], plan 1. brosz. (Bardzo niewielkie ubytki
grzbietu, ślady zaplamień atramentowych na obcięciu, poza tym stan dobry. Na przedniej
okładce i grzbiecie jeden z klasycznych przykładów łódzkiego druku funkcjonalnego;
autorstwo projektu przypisywane Ludomirowi Mazurkiewiczowi - artyście, który wystawiał
wspólnie ze Strzemińskim. Kompozycja nawiązuje wyraźnie do malarstwa P.Mondriana,
widoczne wyraźne pokrewieństwo z projektami typograficznymi H.StaŜewskiego. Tytuł
prezentowany na wystawie "Druk funcjonalny" (Łódź, IX 1975))200
198.[STOLARZEWICZ Ludwik] — Antologia 120 poetów. Wiersze na obchody i
uroczystości. Zebrał Adam Galiński [pseud.]. Łódź [1938]. Księg. S.Seipelt. 8, s. 355. brosz.
(Rypson 63. Otarcia i załamania krawędzi okł., ubytek górnej części grzbietu i naroŜnika
przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Przykład łódzkiego druku funkcjonalnego)180
199.WAśYK Adam — Oczy i usta. Warszawa 1926. Nakł. "Zwrotnicy". 8, s. [51]. brosz.
(Okł. nieco otarta i zaplamiona, grzbiet oklejony papierem. Piecz. K.A.Jaworskiego. Tom
wierszy)360
200.WAśYK Adam — Semafory. Warszawa 1924. Nakł. Almanachu Nowej Sztuki. 8, s. 32.
brosz. Bibl. Nowej Sztuki, [t.] 5 (Niewielkie naddarcia krawędzi okł., okł. nieco poŜółkłe,
wewnątrz stan dobry. Podpis własn. K.A.Jaworskiego. Tom poezji. Na s. 19 niewielka
kompozycja typograf. Ilustr. na tabl. 29)240
201.[WEINTRAUB Aleksander]. Bolesław Dan [pseud.] — Pieśń nad pieśniami króla
Salomona. Drzeworyty L[udwika] Lillego. Lwów 1922. Wyd. "Monsalwat". 8, s. 54, [1].
brosz. (Grońska 364. Otarcia i zaplamienia okł., papier poŜółkły, niewielkie naddarcia dwóch
kart. Trzy całostronicowe drzeworyty L.Lille'go. Wydano 1.500 egz., ten nr 288 z
podpisem autora. Egz. recenzyjny, obca dedykacja z prośbą o recenzję. L.Lille (1897-1957)
— polski grafik, współpracownik grupy Formistów. "Uproszczone w formie, sylwetkowo
ujęte kompozycje drzew i jelonek dobrze zestrajają się z nastrojem utworu" (Grońska, s. 138).
"Dynamiką, deformacją i silnymi kontrastami czerni i bieli odznaczają się ilustracje [Lille'go]
do ksiąŜek wydanych 1922 we Lwowie" (SAP))360
202.WINKLER Konrad — Formiści polscy. Z 32 reprod. Warszawa 1927. Gebethner i Wolff.
16d, s. 19, [1], tabl. 32. brosz. Monografie artyst., t.14 (Zaplamienie tylnej okł., wewnątrz
stan dobry. Krótka monografia artystyczna formistów krakowskich, warszawskich i
lwowskich; ich ideologii, środków przekazu, nowatorstwa artystycznego i kierunków
twórczych poszukiwań. Jedna z pierwszych prób całościowej oceny dorobku artystów tej
formacji po jej rozpadzie w 1922)60
203.WITKIEWICZ Stanisław Ignacy — Teatr. Wstęp do teorji Czystej Formy w teatrze. O
twórczości reŜysera i aktorów. Dokumenty do historji walki o czystą formę w teatrze.
Dodatek: O naszym futuryźmie. Kraków 1923. Krak. Sp. Wyd. 16d, s. VIII, 278, [2]. brosz.
(Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie szkiców przedstawiających system poglądów
filozoficznych i estetycznych Witkacego. Pełny wykład zastosowania "Czystej Formy" w
twórczości teatralnej. W umieszczonym na końcu "Dodatku" m.in.: O skutkach działania
naszych futurystów, Dalszy ciąg polemiki z L.Chwistkiem)600
204.WIT Juliusz — Wam. Warszawa 1938. Gebethner i Wolff. 8, s. 45, [3]. brosz. (Okł. nieco
otarte, wewnątrz czysty egz. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego. Okł. proj.
Ela R. Zaw. m.in. wiersze: Poeta przychodzi na świat, FotomontaŜ 1914, Pieśń fabryk,
Kometa. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 29)400
205.[ZAPROSZENIE 1]. Pod protektoratem Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie
urządza Jalu Kurek pokaz filmów awangardy angielskiej [...], [1931?] (Druk jednostronny na
ark. 12x15 cm. Zaproszenie na zamknięty pokaz filmów w krakowskim kinie "Sztuka" przy
ul. św. Jana 6. Przewidziano prezentację obrazów m.in. B.Wrighta, A.Cavalcanti'ego,
L.Moholy-Nagy'a poprzedzoną wykładem J.Kurka. Miejsce na datę oraz nazwisko pozostały
niewypełnione. Stan bardzo dobry)100
206.[ZAPROSZENIE 2]. Pod protektoratem konsula Republiki Czechosłowackiej [...]
urządza grupa awangardy "Linja" w Krakowie [...]. [1934] (Druk jednostronny na ark.
16x22,3 cm. Zaproszenie na zamknięty pokaz filmów w krakowskim kinie "Sztuka" przy ul.
św. Jana 6 dn. 1 III 1934. Przewidziano prezentację obrazów m.in. K.Plickiego, O.Vavry'ego.
M.Fricy poprzedzoną wykładem J.Kurka i S.JeŜka. Miejsce na wpisanie nazwiska pozostało
niewypełnione. Stan bardzo dobry)100
ZDRÓJ. Dwutygodnik poświęcony sztuce i kulturze umysłowej. Poznań. Red. J.Hulewicz.
Nakł. Sp. "Ostoja". 4. brosz. (Czas.BJ 9, 283)
207.R.2, t.3, z.4: V 1918. s. [97]-128 (Miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru, stan dobry.
Drzeworyty J.Hulewicza, S.Kubickiego, J.Wronieckiego. Barwna okł. A.Zamoyskiego.
Ilustr. na tabl. 25)200
208.R.2, t.3, z.5: V 1918. s. [129]-160 (Pionowe załamanie bloku, ślady zawilgocenia.
Oryginalny drzeworyt J.Wronieckiego, ilustr. W.Skotarka i W.Hulewicza. Barwna okł.
A.Zamoyskiego)200
209.R.2, t.4, z.2: VII 1918. s. [33]-64 (Okł. nieco otarte. Drzeworyt J.Hulewicza, ilustr.
A.Zamoyskiego, T.CzyŜewskiego, T.Niesiołowskiego, ekspresjonistyczna okł.
W.Skotarka)200
210.R.2, t.4, z.3: VII 1918. s. [65]-96 (ZaŜółcenia papieru, załamania naroŜników ostatnich
kart. Drzeworyty M.Kubickiej, J.Hulewicza, J.Wronieckiego, ilustr. i ekspresjonistyczna
okł. W.Skotarka. Na okł. data VIII [1918]. Ilustr. na tabl. 25)200
211.ZWROTNICA. Czasopismo. Kierunek: sztuka teraźniejszości. Kraków. Red. T.Peiper. 4.
brosz. wt. z zach. przednią okł. oryg.
Nr 2: VII 1922. s. [17]-48 (Czas.BJ 9, 377. Tylna okł. obca, grzbiet oklejony papierem,
podklejenia ostatniej karty, na niektórych kartach ślad po taśmie w grzbiecie. Ukazało się 12
numerów w l. 1922-1927. Programowe pismo polskich futurystów i formistów redagowane i
wydawane przez T.Peipera. "Zwrotnica uwaŜnie śledziła przejawy sztuki awangardowej w
kraju i za granicą. W swoim stanowisku zbliŜała się do konstruktywizmu [...]. Redakcja
przywiązywała duŜą wagę do oryginalnych rozwiązań i eksperymentów typograficznych"
(LPPE). Ten nr zaw.: barwną reprod. kompozycji Jeannereta, teksty B.Jasieńskiego,
T.CzyŜewskiego, T.Peipera ("Miasto, masa, maszyna"), L.Chwistka)600
[FUTURYZM WŁOSKI].
212.BENEDETTA [właśc. Benedetta Marinetti Cappa] — La forze umane. Romanzo astratto
con sintesi grafiche. Foligno 1924. F.Compitelli. 8, s. 156, [4]. brosz. (Okł. nieco otarte,
niewielki fragment taśmy klejącej na przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Debiut
ksiąŜkowy włoskiej pisarki (1897-1977) i artystki, jednej z czołowych przedstawicielek ruchu
futurystycznego, w Ŝyciu prywatnym Ŝony twórcy futuryzmu F.T.Marinettiego. Liczne
autorskie ilustracje. Egz. z biblioteki Jalu Kurka, bez znaków własn. w tekście)600
213.BOCCIONI Umberto — Manifeste technique de la sculpture futuriste. Milan, 11 IV 1912
[druk w IX 1912]. Direction du Mouvement Futuriste. [Druk] A.Taveggia. 4, s. [4]. bez
oprawy (Stan bardzo dobry. Pierwsze wyd. francuskie. Próba przeniesienia idei futuryzmu do
rzeźby - dziedziny, zdaniem autora, znacznie bardziej konserwatywnej niŜ malarstwo)400
214.BRAGA Dominique — Il Futurismo giudicato da una grande rivista francese. Milan, [IV
1920]. Direction du Mouvement Futuriste. Tip. A.Taveggia. 4, s. [2]. bez oprawy (Niewielkie
załamania marginesu, stan dobry. Tekst franc. z tytułem włoskim. Przedruk artykułu z "Le
Crapouillot" z 15 IV 1920)160
215.CARRA C[arlo] D. — La peinture des sons, bruits et odeurs. Manifeste futuriste. Milan,
11 VIII 1913. Direction du Mouvement Futuriste. Cart. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy
(Stan bardzo dobry. Manifest C.Carry dotyczący problemów realizacji załoŜeń ruchu
futurystycznego bez sięgania do technik malarstwa konwencjonalnego. Na ostatniej stronie
wykaz 15 kolejno publikowanych manifestów - od "Manifeste du futurisme" Marinettiego do
tu prezentowanego)360
216.JOLY Auguste — Le Futurisme et la Philosophie. Il Futurismo e la Filosofia. (Dalla
rivista "La Belgique artistique et littéraire", Luglio 1912. Milan [VII 1912]. Direction du
Mouvement Futuriste. Cart. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Stan dobry. Tekst
równoległy franc. i włoski. Pierwodruk ukazał się w "La Belgique artistique et littéraire" pt.
"Sur le Futurisme")360
217.MANIFESTE des peintres futuristes. Milan, 11 IV 1910. Direction du Mouvement
Futuriste. [Druk] A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Stan bardzo dobry. Manifest malarstwa
futurystycznego. Po tekście podpisani: Umberto Boccioni, Carlo D. Carra, Luigi Russolo,
Giacomo Balla, Gino Severini)420
218.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Mafarka le futuriste. Roman africain. Paris 1909
[na okł. 1910]. E.Sansot & C-ie. 16d, s. XI, [1], 310. brosz. (Okł. nieco otarte, stan dobry.
Czwarte wydanie (nadruk na okł.: "Quatrème édition") sztandarowej powieści Marinettiego
ukazującej narodziny człowieka futurystycznego. Egz. z biblioteki Jalu Kurka (bez znaków
własn.))120
219.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Fondazione e manifesto del futurismo. (Pubblicato
dal "Figaro" di Parigi il 20 Febbraio 1909). Milano [przełom 1911/1912]. Direzione del
Movimento Futurista. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez opr. (Papier lekko poŜółkły,
rozprasowane ślady złoŜenia, stan dobry. Osobne włoskie wydanie - w formie ulotki "Manifestu futuryzmu" opublikowanego uprzednio na łamach dziennika "Le Figaro". Jeden z
najwaŜniejszych tekstów programowych literatury europejskiej XX w. dający początek
futuryzmowi i innym prądom literackim z niego wyrosłym. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 29)980
220.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Manifeste du futurisme. (Pubblié par le "Figaro"
le 20 Février 1909). Milano [przełom 1911/1912]. Direction du Mouvement Futuriste. [Druk]
A.Taveggia. 4, s. [4]. bez opr. (Papier lekko poŜółkły, niewielkie załamania krawędzi, stan
dobry. Osobne francuskie wydanie - w formie ulotki - "Manifestu futuryzmu"
opublikowanego uprzednio na łamach dziennika "Le Figaro". Jeden z najwaŜniejszych
tekstów programowych literatury europejskiej XX w. dający początek futuryzmowi i
innym prądom literackim z niego wyrosłym. Rzadkie)980
221.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Manifeste technique de la littérature futuriste.
Milan, 11 V 1912 [druk w VII 1912]. Direction du Mouvement Futuriste. [Druk] A.Taveggia.
4, s. [4]. bez oprawy (Niewielkie naddarcia krawędzi, stan dobry. Pierwsze osobne francuskie
wydanie - pierwodruk ukazał się na łamach "L'Intrasigeant" i "Le Figaro". "Manifest
techniczny literatury futurystycznej" wykładający ideę "wolnego słowa")400
222.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — La nuova religione-morale della velocita.
Manifesto Futurista pubblicato nel 1-o numero del giornale "L'Italia Futurista". Milano, 11 V
1916. Direzione del Movimento Futurista. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Stan dobry.
Pierwsze wydanie samoistne - ukazała się tylko wersja włoska)360
223.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Supplément au Manifeste technique de la
Littérature futuriste. Milan, 11 VIII 1912 [druk po 20 VIII 1912]. Direction du Mouvement
Futuriste. Cart. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Stan bardzo dobry. Pierwsze osobne
wydanie, wersja francuska. Po raz pierwszy tekst ukazał się na łamach "L'Intransigeant' i
"Paris-Journal" 20 VIII 1912. Odpowiedź Marinettiego na krytykę "Manifestu technicznego
[...]". Zawiera m.in. poemat "Bataille, Poids + Odeur")360
224.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Il Tattilismo. Manifesto futurista. Letto al Théâtre
de l'Oeuvre (Parigi), all'Esposizione mondiale d'Arte Moderna (Ginevra), e pubblicato da
"Comoedia" in Gennaio 1921. Milano, 11 I 1921 [druk nie przed 1 III 1921]. Direzione del
Movimento Futurista. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Niewielkie naddarcia krawędzi,
poza tym stan dobry. Pierwsze włoskie wydanie samoistne. Manifest Marinettiego
obwieszczający narodziny nowej sztuki. Tekst po raz pierwszy ukazał się po franc. na łamach
"Comoedia" 16 I 1921, po włosku - w "L'Uomo Nuovo Rivista di Critica Letteraria e d'Arte"
1 III 1921. Ostateczna redakcja tekstu została ustalona w wydaniach ulotnych włoskim (tu
prezentowanym) i franc.)400
225.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso] — Le Tactilisme. Manifeste futuriste. Lu au Théâtre
de l'Oeuvre (Parigi), à l'Exposition mondiale d'Art Moderne (Genève), et publié par
"Comoedia" en Janvier 1921. Milan, 11 I 1921 [druk nie przed 1 III 1921?]. Direction du
Mouvement Futuriste. Tip. A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Niewielkie naddarcia krawędzi
i takieŜ zaplamienie ostatniej strony, poza tym stan dobry. Pierwsze francuskie wydanie
samoistne. Patrz komentarz pow.)400
226.MARINETTI F[ilippo] T[ommaso], NEVINSON R[ichard] W. — Contre l'art anglais.
Manifeste futuriste lu à la Doré Galerie (Exposition des peintres futuristes Boccioni, Carra,
Russolo, Balla, Severini, Soffici) et à l'Université de Cambridge. - Juin 1914. Londres, 11 VI
1914 [druk w VI 1914]. Stab. Tip. Taveggia, Milano. 4, s. [2]. bez oprawy (Niewielkie
zaplamienia, stan dobry. Manifest towarzyszący londyńskiej wystawie włoskich malarzy
futurystów. Pierwodruk ukazał się na łamach "The Observer" pt. "Vital English Art" oraz jako
druk ulotny. Prezentowana tu edycja jest pierwszym francuskim wydaniem tekstu (z
niewielkimi zmianami w stosunku do oryginału))400
227.PRATELLA Balilla — Manifeste des musiciens futuristes. Milan, 29 III 1911 [druk na
przełomie 1911/1912]. Direction du Mouvement Futuriste. [Druk] A.Taveggia. 4, s. [4]. bez
oprawy (Stan bardzo dobry. Pierwsze wydanie drugiej i ostatecznej redakcji manifestu
muzyki futurystycznej - jednego z najwaŜniejszych tekstów programowych muzyki
awangardowej)380
228.RUSSOLO Luigi — L'Art des bruits. Manifeste futuriste. Milan, 11 III 1913. Direction
du Mouvement Futuriste. [Druk] A.Taveggia. 4, s. [4]. bez oprawy (Stan bardzo dobry.
Manifest w formie listu do Balilla Pratellego, wyjaśniający propagowaną przez autora "sztukę
hałasów")360
Le FUTURISME. Revue synthétique illustrée. Milan. Dir. F.T.Marinetti. Direction du
Mouvement Futuriste. Tip. A.Taveggia. 4. numery luzem (Stan dobry i bardzo dobry.
Francuska wersja programowego pisma włoskich futurystów. KaŜdy numer obj. 4 s.)
229.Nr 2: 11 I 1922 (Zaw. m.in. F.T.Marinetti, F.Cangiullo "Le theatre de la surprise.
Manifeste")180
230.Nr 4: 1 X 1922 (Zaw. w całości: F.T.Marinetti "La nouvelle religion-morale de la
Vitesse. Manifeste futuriste")180
231.Nr 7: 1 VII 1923 (Zaw.: F.T.Marinetti "L'Artt mécanique. Manifeste futuriste" i
F.Cangiullo "La poésie pentagrammée")180
Il FUTURISMO. Rivista sintetica illustrata. Milano. Dir. F.T.Marinetti. Direzione del
Movimento Futurista. Tip. A.Taveggia. 4. numery luzem (Stan dobry i bardzo dobry. Włoska
wersja programowego pisma włoskich futurystów. KaŜdy numer obj. 4 s.)
232.Nr 1: 11 I 1922 (Zaw. m.in. F.T.Marinetti "Il teatro della sorpresa. Manifesto")180
233.Nr 2: 1 VI 1922 (Zaw. m.in.: "D'Annunzio e le parole in liberta", E.Settimelli "I futuristi
indipendenti. Lettera-manifesto")180
234.Nr 5: 1 III 1923 (Zaw. w całości: F.T.Marinetti "I dritti artistici propugnati dai futuristi
italiani. Manifesto al governo fascista")180
235.Nr 6: 1 V 1923 (Zaw.: F.T.Marinetti, M.Carli, E.Settimelli "L'Impero Italiano. A Benito
Mussolini - Capo della Nuova Italia", F.T.Marinetti "L'Inegualismo". Oba teksty w
pierwodrukach)180
236.Nr 8: 1 X 1923 (Zaw.: E.Prampolini, I.Pannaggi, V.Paladini "L'Arte meccanica.
Manifesto futurista", A.Sant'Elia "L'Architettura futurista. Manifesto". Przedruki z
wcześniejszych publikacji prasowych)180
237.Nr 10: 11 XII 1924 (Zaw. m.in.: F.Casavola "La musica futurista. Manifesto
futurista")180
238.Nr 11: 11 II 1925 (Numer pośw. Pierwszemu Kongresowi Futurystów)180
[LITERATURA].
239.[KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych. Henryk Berlewi. [Lublin?, nie przed 1965].
8, s. [24]. brosz. (Stan dobry. Zaw.: wstęp A.Wojciechowskiego, fragment manifestu o
mechano-fakturze, głosy krytyki o H.Berlewim (N.Kandinsky, Ch.Estienne, W.George,
C.Riviere, Re Soupault-Niemeyer), wykaz 27 prac, kilka reprodukcji. Na tylnej okł. znaki
firmowe m.in. ZPAP, BWA, LTN)60
240.[KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Związek Polskich Artystów
Plastyków. Satyra-plakat Mieczysława Bermana. Warszawa, I 1961. 8, s. 30, [1], tabl. 18.
brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw, wewnątrz stan dobry. Okł. i układ graf. - M.Berman.
Zaprezentowano 162 prace (wyłącznie fotomontaŜe). Na odwrocie karty tyt. odręczna
dedykacja M.Bermana)180
241.[KATALOG]. Deutsche Gesellschaft für Bildende Kunst, Akademie der Künste.
Avantgarde Osteuropa 1910-1930. Ausstellung der ... Berlin, X-XI 1967. 8, s. 167, [1]. brosz.
(Stan dobry. Katalog obszernej wystawy wschodnioeuropejskiej awangardy zaw. artykuły
historyczne, wykaz 285 prac, biogramy artystów (takŜe Polacy: H.Berlewi, S.Kubicki i
H.StaŜewski), reprodukcje, chronologię wydarzeń)160
242.[KATALOG]. Galeria "Krzywe Koło". StaŜewski. Warszawa 1961. 8, s. 28, [2], tabl. 8.
oryg. teka kart. (Przebarwienia, otarcia i podklejenia teki, zaplamienie jednej strony tekstu,
odbarwienia kilku tablic. Brak wkładki graficznej. Zaw. teksty W.Borowskiego,
A.Ptaszkowskiej, M.Tchorka, wykaz 26 prezentowanych obrazów, czarno-białe reprodukcje
14 prac (gł. reliefów). Wydano 500 egz. Rzadkie)240
243.[KATALOG]. Galleria Schwarz. Ryszard Winiarski. Milano, XI-XII 1974 [oraz] Henryk
Stazewski. Milano, XII 1974-I 1975. 4, s. [40]. brosz. (Stan dobry. Wspólny katalog wystaw
dwóch wybitnych przedstawicieli polskiego malarstwa w prestiŜowej galerii w Mediolanie.
Liczne reprod. w tekście)200
244.[KATALOG]. Haus der Kunst. Avantgarden in Mitteleuropa 1910-1930. Transformation
und Austausch. München, VII-X 2002. 8, s. 159, [1]. opr. oryg. kart. (Stan bardzo dobry.
Bogato ilustrowany katalog duŜej wystawy prezentującej sztukę awangardową Europy
Środkowej l. 1910-1930. Osobne rozdziały poświęcono artystom Poznania, Warszawy, Łodzi
i Krakowa. Wystawę prezentowano później w Berlinie, w Martin-Gropius-Bau)160
245.[KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Formiści. Pod red. I.Jakimowicz.
Warszawa 1989. Muz. Narod., Arkady. 4, s. 82, [4], tabl. barwnych 8, ilustr. 347. opr. oryg.
pł., obw. (Niewielkie naddarcia obw., stan dobry. Katalog najobszerniejszej prezentacji
dorobku formistów)160
246.[KATALOG]. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół KsiąŜki. Druk
funkcjonalny. Łódź, IX 1975. 4, s. 67, [3]. brosz. (Stan dobry. Tekst wstępny J.Zagrodzkiego,
cytaty z pism Strzemińskiego, wykaz 226 prac, liczne ilustracje, indeks nazwisk)160
247.KUNSTPUBLIKATIE. A Magazine by Artist. Year 1, no. 1: Ryszard Winiarski about
Polish Avant-Garde in the 20-th Century. Gorincheim [Holandia] 1978. Kunstcentrum
Badhuis. 16d, s. [44]. brosz. (Stan bardzo dobry. Krótkie dzieje polskiej awangardy
plastycznej w oczach R.Winiarskiego. Tekst po ang. i pol. Zaw. m.in. reprod. prac m.in.
L.Chwistka, M.Szczuki, H.Berlewiego, H.StaŜewskiego, M.Jaremy, T.Kantora,
T.Brzozowskiego)100
EKSLIBRISY
248.CHROSTOWSKI Stanisław Ostoja — Ex libris Krystyny Wieczorkiewicz. Drzeworyt
form. 6x9,5 na ark. 10,6x14,7 cm (Stan bardzo dobry. Kompozycja z pegazem i fortepianem
w nocnej scenerii)50
249.CHROSTOWSKI Stanisław Ostoja — Ex libris Mariana Piechala. Drzeworyt form.
7,7x6,2 na ark. 10,7x8,6 cm, 1932 (Ślad kleju na górnej krawędzi arkusza, poza tym stan
bardzo dobry. Kompozycja z ksiąŜką i płomieniem. Na dolnym marginesie sygnatura
ołówkiem: "St. O.-Chrostowski, 1932"
M.Piechal (1905-1989) - poeta, eseista, tłumacz. WspółzałoŜyciel grupy literackiej Meteor.
Od 1929 członek Kwadrygi. Po wojnie prezes łódzkiego oddziału Związku Literatów
Polskich. Członek redakcji "Zeszytów Literackich")50
250.CHROSTOWSKI Stanisław Ostoja — Ex libris Zbigniewa Pierackiego. Drzeworyt form.
12,5x5,8 na ark. 20x12,5 cm (Stan bardzo dobry. Kompozycja ze stylizowanym profilem
twarzą kobiety i motylem)50
251.CIEŚLEWSKI Tadeusz, syn — Ex libris [Adama Wincentego] Englerta. Drzeworyt
form. 9,9x6,9 na ark. 11,5x8,4 cm, 1940 (Grońska Cieśl. 303. Stan bardzo dobry. Ekslibris
zamontowany na kartonowym podkładzie. Ekslibris wykonany na klocku z 1938 z
dorobionymi napisami u góry i u dołu. Kompozycja przedstawia widok Archiwum w
Warszawie (dawny Arsenał) z drzewem przed budynkiem, z Syrenką i ksiąŜką pośrodku. Po
bokach kompozycji sygn. "Rytował Cieślewski". Na odwrocie ekslibrisu ołówkiem: "Tadeusz
Cieślewski, Holz" i to samo na odwrocie podkładu
A.W.Englert (1890-1958) - doktor historii, podpułkownik Ŝandarmerii WP, uczestnik walki o
niepodległość w I I II wojnie św.)150
252.CIEŚLEWSKI Tadeusz, syn — Ex libris Tadeusza Cieślewskiego. Cynkotypia form.
13,5x6,8 na ark. 15,7x9,1 cm, 1919 (Grońska Cieśl. 632. Prawy górny naroŜnik lekko
załamany, poza tym stan dobry. Ekslibris zamontowany na kartonowym podkładzie.
Kompozycja z wieŜą kościoła św. Anny w Warszawie. U dołu kartusz z otwartą księgą i
napisem: "Exlibris Tadeusza Cieślewskiego 1919" Sygn. na kartuszu: "Rys. T. C. S. Syn". Na
odwrocie ekslibrisu ołówkiem: "Tadeusz Cieślewski, Kl 1924" i to samo na odwrocie
podkładu)150
253.CIEŚLEWSKI Tadeusz, syn — Ex libris Zbigniewa Brzeziewicza. Drzeworyt form.
8,8x6,3 na ark. 11,9x9,3 cm, 1940 (Grońska Cieśl. 303. Stan bardzo dobry. Ekslibris
zamontowany na kartonowym podkładzie. Kompozycja z trzema otwartymi ksiąŜkami, w
zmniejszających się formatach, jedna nad drugą. Na odwrocie ekslibrisu ołówkiem: "Tadeusz
Cieślewski, Holz, 1940" i to samo na odwrocie podkładu)150
254.CZOP Zbigniew — Ex libris Marca Coucke'a. Miedzioryt form. 13,1x8,8 cm na ark.
23,5x19,5 cm (Stan bardzo dobry. Kompozycja z nagimi kobietą i męŜczyzną. Pod
kompozycją sygnatura ołówkiem "E/a Zbigniew Czop")75
255.EIDRIGEVIČIUS Stasys — Ex libris Joris de Belder. Akwaforta z akwatintą form.
8,5x5,7 na ark. 15x11,3 cm, 1981 (Stan bardzo dobry. Ekslibris zamontowany na kartonowym
podkładzie. Postać klęcząca w drewnianej beczce. Pod kompozycją ołówkiem: "1981,
SEdr")250
256.EIDRIGEVIČIUS Stasys — Ex libris Wout Meulemans. Akwaforta z akwatintą form.
9,6x7,4 na ark. 16,5x12,6 cm (Stan bardzo dobry. Ekslibris zamontowany na kartonowym
podkładzie. Ludzka głowa z Ŝabą siedzącą na niej. Pod kompozycją ołówkiem: "41/50,
Stasys")250
257.JAKUBOWSKI Wojciech — Trzydzieści exlibrisów rytowanych w miedzi. Wstęp
napisał K.Górski. Toruń 1956. Toruńska Druk. Dziełowa. 8, s. [8], tabl 30. oryg. teka kart.
(Niewielkie naddarcie teki, stan dobry. Pierwsza teka ekslibrisów wybitnego artystyrytownika wydana w 100 egz., ten nr 82 z podpisem artysty. Zaw. ekslibrisy m.in. J. i
Z.Gardzielewskich, K.Górskiego, A.Ładysza, A.Ryszkiewicza)300
258.KOTKOWSKI Włodzimierz — Ex libris Andrzeja Pietscha. Mezzotinta form. 9,8x8,4 na
ark. 23,1x18 cm, sygnowana odręcznie ołówkiem przez artystę pod kompozycją
"W.Kotkowski 1978" (Stan bardzo dobry. Kompozycja erotyczna z kobiecymi piersiami,
męŜczyzną na huśtawce zamontowanej na nich i damskimi dłońmi
A.Pietsch (ur. 1932) - artysta grafik, taternik, alpinista)200
259.KRAUPE Janina — Ex libris Iwo Pawła Świderskiego. Linoryt form. 13,3x4,3 na ark.
17x8 cm, 1973 (Stan dobry. Kompozycja geometryczna. Pod kompozycją sygnatura
ołówkiem "1973 J.Kraupe")75
260.KRAUPE Janina — Ex libris Stana Balewicza. Linoryt form. 13,5x6 na ark. 17,8x10,1
cm, 1977 (Stan bardzo dobry. Kompozycja z ceglanym murem. Pod kompozycją sygnatura
ołówkiem: "J.Kraupe 1977")75
261.KRAUPE Janina — Ex libris własny. Linoryt form. 11,3x8,8 na ark. 13,5x13 cm, 1977
(Stan dobry. Kompozycja z odwróconą cyfrą 3 i cyfrą 4. Pod kompozycją sygnatura
ołówkiem "J.Kraupe 1977")75
262.MROśEWSKI Stefan — Ex libris Jerzego Krama. Drzeworyt form. 10,2x5,1 na ark.
11,3x7,6 cm (Stan dobry. Naga kobieta z gęsim piórem. Praca sygn. na klocku monogramem
M.S.)100
263.MROśEWSKI Stefan — Ex libris Mirona B. Kołakowskiego. Drzeworyt form. 7,8x6 na
ark. 11,8x8 cm (Stan dobry. Kobieta w sukni z piór, ze skrzydłami, w lewej ręce trzyma
wagę. Praca sygn. na klocku monogramem M.S.)100
264.MROśEWSKI Stefan — Ex libris Zygmunta Klemensiewicza. Drzeworyt form. 10,3x5,8
na ark. 13,7x9 cm (Stan dobry. Trzy nagie kobiety w uścisku. Praca sygn. na klocku
monogramem M.S.
Z.Klemensiewicz (1886-1963) - polityk, poseł do wiedeńskiej Rady Państwa, kolekcjoner i
znawca ekslibrisów, autor "Bibliografii ekslibrisu polskiego")100
265.WISZNIEWSKI Kazimierz — Bilety wizytowe. 11 oryginalnych drzeworytów.
Frankfurt/M 1954. [Druk. H.Koehlera?]. 8, s. [4], tabl. 10. teka brosz. (Stan dobry. Na licu
zamontowany jedenasty ekslibris. Ekslibrisy sygn. ołówkiem pod kompozycją
"K.Wiszniewski". Przedm. T.Lesznera. Wyd. 35 egz. num.)100
266.WISZNIEWSKI Kazimierz — Exlibrisy bibliofilek
S.I. Warszawa 1948. Staraniem Koła Miłośników Exlibrisu i Grafiki. 4, s. [6], tabl. 10. brosz.
Wyd. 100 egz. num., ten nr 83
S.II. Warszawa 1949. Nakł. własnym. 4, s. [6], tabl. 15. brosz. Wyd. 100 egz. num., ten nr 80
S.III. Frankfurt n. Menem 1952. Druk. H.Koehlera. 8, s. [4], tabl. 9. teka brosz. Na licu
zamontowany dziesiąty ekslibris. Wyd. 75 egz. num., ten nr 53 (Stan dobry. Wszystkie
ekslibrisy sygn. ołówkiem pod kompozycją "K.Wiszniewski". Przedm. O.Nawłockiego)300
267.WISZNIEWSKI Kazimierz — Exlibrisy kieleckie. 13 oryginalnych drzeworytów.
Frankfurt/M 1954. [Druk. H.Koehlera?]. 8, s. [8], tabl. 12. teka brosz. (Stan dobry. Na licu
zamontowany trzynasty ekslibris. Ekslibrisy sygn. ołówkiem pod kompozycją
"K.Wiszniewski". Przedm. T.Lesznera. Wyd. 50 egz. num.)100
268.WISZNIEWSKI Kazimierz — Ex-libris Andrzeja Ryszkiewicza. Drzeworyt form.
5,9x5,5 na ark. 12,5x8,8 cm, 1946 (Stan bardzo dobry. Ekslibris zamontowany w papierowym
passe-partout. Regał z ksiąŜkami przy ulicy z wysokimi kamienicami. Ekslibris sygn. na
klocku monogramem "KW 46" i odręcznie ołówkiem pod kompozycją "K.Wiszniewski"
A.Ryszkiewicz (1922-2005) - wicedyrektor i dyrektor Instytutu Sztuki PAN, profesor KUL.
Badacz i znawca malarstwa polskiego, dziejów kolekcjonerstwa. Kolekcjonował ekslibrisy ii
inne dzieła sztuki)75
269.WISZNIEWSKI Kazimierz — Ex-libris Arsenija Leontiewicza Bezsonowa. Drzeworyt
form. 9,4x7,2 na ark. 13,2x9,9 cm, 1946 (Stan bardzo dobry. Ekslibris zamontowany w
papierowym passe-partout. Para w XIX-wiecznych strojach na tle cerkwi. Na dole otwarta
ksiąŜka. Ekslibris sygn. na klocku monogramem "KW" i odręcznie ołówkiem pod
kompozycją "K.Wiszniewski 1946")75
270.WRÓBLEWSKA Krystyna — Exlibrisy ... Wstęp B.Jakubowskiej. Kraków 1967. Druk.
Szkolna Technikum Poligraf.-Księg. 16d, s. 45, [3]. brosz. (Stan bardzo dobry. Po tekście
podpis artystki. Wydano 100 egz. (ten bez numeru). Zaw. oryginalne odbitki 20
ekslibrisów)80
271.KLEMENSIEWICZ Zygmunt — Bibliografia ekslibrisu polskiego. Z przedm.
E.Chwalewika. Przejrz. i uzup. H.Lipska. Wrocław 1952. Ossolineum. 4, s. VI, 154. opr. ppł.
z epoki (Stan dobry. Piecz. i ekslibris herald. Stanisława Porembalskiego, autorstwa
J.H.Agopsowicza. Zaw. 950 szczegółowo opisanych publikacji dotyczących ekslibrisu
polskiego od 1874 do 1948, w tym zarówno ksiąŜek, jak i artykułów w czasopismach, a takŜe
drobniejszych przyczynków w encyklopediach i wydawnictwach zbiorowych)150
FOTOGRAFIA
272.BUŁHAK Jan — Wilno. "Kościół św. Anny i Bernardynów". [1934?]. Fotografia form.
10,8x16 cm na podkładzie form. 32x24 cm (Widok na zabudowania kościelne w porze
zimowej. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia i podkładu wyciski: "Jan Bułhak Wilno".
Fotografia naleŜy do autorskiego cyklu "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka". Na odwrocie
piecz.: "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka Wilno", "J. Bułhak Art. Fotograf Wilno. ul.
Jagiellońska 8", "Wszelkie prawa zastrzeŜone Copyright by J.Bułhak Wilno 1934?".
Odwrocie podkładu nieco zakurzone, stan zdjęcia bardzo dobry
J.Bułhak (1876-1950) - wybitny polski fotografik, nestor polskiej fotografii, filozof i teoretyk,
załoŜyciel Fotoklubu Wileńskiego w 1927, a takŜe współtwórca ZPAF po II wojnie św.
Pierwszą swoją pracownię załoŜył z namowy Ferdynanda Ruszczyca. Przez pewien czas
przebywał w drezdeńskiej pracowni Hugo Erfurta. Jego pierwsze prace wileńskie powstały w
l. 1912-1919 i poświęcone były głównie pejzaŜowi oraz architekturze monumentalnej.
Właśnie te tematy stały się wiodące w jego twórczości i to nimi głównie zajmował się do
końca Ŝycia. Był twórcą fotografiki krajobrazowej. Jego kolekcja ok. 10.000 zdjęć "Polska w
krajobrazach fotograficznych" i fototeka zdjęć polskich i zagranicznych spłonęły w Wilnie w
1944. Po wojnie, do 1946 wykonał ok. 1.000 zdjęć zniszczeń i odbudowy Warszawy i ok.
2.000 zdjęć z Ziem Zach. Wydał wiele albumów, tek, pocztówek z fotografiami, głównie
kresowymi, a zwłaszcza dotyczącymi Wileńszczyzny. Był równieŜ autorem wielu
podręczników estetyki i techniki fotografii, krajoznawstwa oraz inicjatorem badań hist.
dotyczących fotografii)500
273.BUŁHAK Jan — Wilno. "Kościół św. Anny". [l. 30. XX w.]. Fotografia form. 12,5x6,5
cm (Widok na zabudowania kościelne w porze letniej. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia
wycisk: "J.Bułhak". Na odwrocie piecz.: "Prawa autorskie zastrzeŜone J. Bułhak" oraz napisy
ołówkiem: "Wilno Kościół św. Anny", "N 10056". Stan dobry)300
274.BUŁHAK Jan — Wilno. "Ostra Brama od strony zewnętrznej". [l. 20. XX w.]. Fotografia
form. 9x13,6 cm (Widok na Ostrą Bramę. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia wycisk:
"J.Bułhak". Pod zdjęciem pasem papieru z maszynopisowym tekstem: "Ostra Brama od
strony zachodniej. Fot. Jan Bułhak ok. 1925 r.". Fotografię wykorzystano do obiegu w
korespondencji prywatnej syna artysty Janusza. Stan dobry)300
275.BUŁHAK Jan — Wilno. Kościół Wizytek. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 16,8x11,6 cm
na podkładzie form. 32x24 cm (Widok na Kościół Wizytek p.w. Serca Jezusowego. W
prawym dolnym naroŜniku zdjęcia wyciski: "Jan Bułhak Wilno". Fotografia naleŜy do
autorskiego cyklu "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka". Na odwrocie piecz.: "Polska w
obrazach fotogr. J. Bułhaka Wilno Kościół Wizytek", "J. Bułhak Art. Fotograf Wilno. ul.
Jagiellońska 8", "Wszelkie prawa zastrzeŜone Copyright by #D F)500
276.BUŁHAK Jan — Wilno. Góra Trzykrzyska. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 11,1x16,8
cm na podkładzie form. 32x24 cm (Widok na górę z zakola rzeki Wilejki z pomnikiem trzech
białych krzyŜy na drugim planie. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia i podkładu wyciski:
"Jan Bułhak Wilno". Fotografia naleŜy do autorskiego cyklu "Polska w obrazach fotogr. J.
Bułhaka". Na odwrocie piecz.: "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka Wilno Góra
Trzykrzyska", "J. Bułhak Art. Fotograf Wilno. ul. Jagiellońska 8", "Wszelkie prawa
zastrzeŜone Copyright by J.Bułhak Wilno". Stan bardzo dobry)500
277.BUŁHAK Jan — Wołyń. Droga wokół wsi Pełcza. 1934. Fotografia form. 11,2x16,1 cm
(Droga z jadącym wozem zaprzęŜonym w dwa konie. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia
wycisk: "J.Bułhak Wilno". Fotografia naleŜy do autorskiego cyklu "Polska w obrazach fotogr.
J. Bułhaka". Na odwrocie piecz.: "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka Wołyń No 9671
[wpisane kredką] p. Dubno Droga koło wsi Pełcza [wpisane ołówkiem] J. Bułhak Art.
Fotograf Wilno. ul. Orzeszkowej 3 6000 obrazów fot. z całej Polski", "Copyright by Jan
Bułhak Wilno 1934", "Wzór", "Zbiory Dr. Mieczysława Orłowicza". Stan dobry)500
278.BUŁHAK Jan — Wołyń. Dubno. Zamek. 1934. Fotografia form. 11,2x16,6 cm (Widok
zamku od strony mostu. Fotografia naleŜy do autorskiego cyklu "Polska w obrazach fotogr. J.
Bułhaka". Na odwrocie piecz.: "Polska w obrazach fotogr. J. Bułhaka Wołyń No 8621
[wpisane ołówkiem] Dubno Zamek [wpisane ołówkiem] J. Bułhak Art. Fotograf Wilno. ul.
Orzeszkowej 3 6000 obrazów fot.z całej Polski", "Copyright by Jan Bułhak Wilno 1934",
"Wzór", "Zbiory Dr. Mieczysława Orłowicza". Stan dobry)500
279.CZECHOWICZ Józef — Wilno. [1873?]. Fotografia form. 13,7x23,8 cm (Przedstawia
widok od strony kościoła św. Rafała. Na odwrocie napis ołówkiem: "Wilno - widok od str.
kościoła św. Rafała. Na I planie kapliczka z Chrystusem dźwigającym krzyŜ ul.
Zygmuntowska (nad brzegiem). Góra Zamkowa - u jej stóp - koszary saperów, bliŜej
Biblioteka Wróblewskich, Katedra ... Fot. J.Czechowicz, 1873 r (?)". NaroŜniki lekko otarte,
na odwrocie fragmenty taśmy, stan ogólny dobry. Ilustr. na tabl. 7
J.Czechowicz (1817-1887) - pierwszy wileński fotograf - pejzaŜysta, nazwany przez Jana
Bułhaka ojcem fotografii wileńskiej. Atelier portretowe artysty naleŜało do najbardziej
cenionych w Wilnie. Przyczyniło się do tego m.in. nonszalanckie traktowanie ludzi. W
stosunku do klientów był nerwowy i kapryśny, wymagał od nich szczególnych warunków
fizycznych. Odmawiał portretowania osób, które mu się nie podobały. Nie uznawał Ŝadnych
zmian, retuszy. Mimo tego, miał wystarczający dochód z portretowania. Największą jednak
jego zasługą były fotografie plenerowe, których stworzył około dwustu. Wprowadzał
nowatorskie ujęcia, zmieniał perspektywę, kompozycję. Czechowicz równieŜ jako pierwszy
w Wilnie fotografował peryferyjne dzielnice miasta i sceny z Ŝycia codziennego
mieszkańców. Jego zdjęcia przedstawiające Wilno i okolice były bardzo popularne. Pozostały
po nim liczne negatywy, na których zostało utrwalone Wilno jakiego juŜ nie ma. Po śmierci
fotografa zakład wraz z wyposaŜeniem odziedziczyła jego Ŝona Anna. Rok później wyszła za
mąŜ za malarza Wincentego Slendzińskiego. Anna Sleńdzińska nie uzyskała zezwolenia na
prowadzenie zakładu i utraciła prawo do uŜywania nazwiska Czechowicza jako znaku
firmowego. Nowe odbitki sygnowane były na odwrocie pieczęcią tuszową z jej nazwiskiem.
Studio fotograficzne zamknięto ok. 1900)300
280.DORYS [Benedykt Jerzy] — "Portret Tadeusza Kulisiewicza". [l. 40. XX w./1959].
Fotografia czarno-biała form. 39,8x26 cm (Portretowany ujęty w pół postaci. Patrzy na
wprost, ręce splecione leŜą na podołku. W prawym dolnym naroŜniku zdjęcia na negatywie:
"Dorys". Na odwrocie piecz.: "B. J. Dorys Art. - Fotografik Warszawa, Nowy Świat 29 [...]".
NaroŜniki lekko otarte, poza tym stan dobry. Ilustr. na tabl. 4
T.Kulisiewicz (1899-1988) - artysta grafik i rysownik
B.Dorys, właśc. Rotenberg (1901-1990) - wybitny polski fotograf. Prowadził
najpopularniejsze atelier portretowe w Warszawie aŜ do drugiej poł. l. 80. XX w. Fotograf
'wielkiego świata towarzyskiego', aktorów, znanych postaci świata nauki, kultury i polityki.
Autor niezwykle cennych zdjęć Kazimierza nad Wisłą (powstałych w 1931 i 1932 roku),
które stały się wydarzeniem w dziedzinie fotografii dokumentalnej i uchodzą za pierwszy
polski reportaŜ fotograficzny. WspółzałoŜyciel ZPAF)1.500
281.DORYS [Benedykt Jerzy] — "Portret Ludwika Solskiego". [1948/1959]. Fotografia
czarno-biała form. 40x29,5 cm (Portretowany ujęty w popiersiu, wsparty prawą ręką na
oparciu krzesła. W lewym dolnym naroŜniku zdjęcia na negatywie: "Dorys". Na odwrocie
piecz.: "B. J. Dorys Art. - Fotografik Warszawa, Nowy Świat 29 [...]". NaroŜniki Marginesy
nieco otarte, poza tym stan dobry. Ilustr. na tabl. 4
L.Solski, właśc. Ludwik Napoleon Sosnowski (1855-1954) - aktor, reŜyser)1.500
282.DORYS [Benedykt Jerzy] — "Portret Stanisława Stanisławskiego". [1929/1959].
Fotografia czarno-biała form. 40x29,5 cm (Portretowany ujęty w pół postaci. Patrzy na
wprost, ręce oparte na kolanach. W lewym dolnym naroŜniku zdjęcia sygn. ołówkiem:
"Dorys". Na odwrocie piecz.: "B. J. Dorys Art. - Fotografik Warszawa, Nowy Świat 29 [...]".
Stan dobry. Ilustr. na tabl. 4
S.Stanisławski, właśc. Bratman (1870-1941) - aktor i reŜyser. Jeden z najznakomitszych
przedstawicieli stylu fredrowskiego)1.500
283.HERMANOWICZ Henryk — [Portret Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego]. [l. 50. XX
w.]. Fotografia form. 17,8x12,7 cm (Pisarz ujęty w popiersiu. Bez piecz. na odwrocie. Stan
bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 5
K.I.Gałczyński (1905-1953) - polski poeta
H.Hermanowicz (1912-1992) - wybitny polski fotograf. Jeden z najwybitniejszych uczniów
Jana Bułhaka. Urodzony w Wilnie. Od 1937 pracował w Krzemieńcu w pracowni
fotograficznej prowadzonej przez Stanisława Sheybala. Od 1945 osiadł na stałe w Krakowie,
gdzie stworzył jeden z najpiękniejszych portretów fotograficznych tego miasta zatytułowany
"Kraków - cztery pory roku". Autor zdjęć w wielu wydawnictwach ksiąŜkowych)180
284.HERMANOWICZ Henryk — [Irena Kwiatkowska w przedstawieniach kabaretu "7
Kotów"]. [1946/1947]. Zestaw 4 fotografii form. 12x18 cm, 13,8x8,9 cm, 12,8x8,8 cm (Na
odwrocie jednego ze zdjęć piecz.: "Zdjęcie Henryka Hermanowicza [...]". Na odwrotach 2
zdjęć napisy czerwoną kredką: "7 Kotów Kwiatkowska Irena". . Stan bardzo dobry
I.Kwiatkowska (ur. 1912) - aktorka teatralna i filmowa, najwybitniejsza aktorka powojennej
estrady. Zagrała ponad sto ról teatralnych, dwadzieścia filmowych i telewizyjnych
Kabaret Siedem Kotów - jeden z pierwszych powojennych kabaretów polskich, powstał w XI
1946 załoŜony przez K.I.Gałczyńskiego. Konferansjerem był J.Waldorff. Muzykę do
większości piosenek pisała A.Kitscham. W kabarecie występowali m.in.: I.Kwiatkowska
(niezapomniana rola Hermenegildy Kociubińskiej), T.Olsza, L.Sempoliński. Kabaret istniał
zaledwie jeden sezon prezentując wiersze, piosenki, skecze obyczajowe, Ŝarty polityczne)240
285.[KAUZIK Stanisław]. [l. 30. i 40. XX w.]. Zestaw 12 fotografii form. ca 18x24 cm,
17x23 cm, 13x18 cm, 12x17 cm (Przedstawiają polityka jako uczestnika róŜnych
uroczystości, posiedzeń, wizytacji w kraju i za granicą. Na dwóch fotografiach upamiętniona
wizyta redaktora holenderskiego pisma katolickiego "De Maasbode" o. Hiacynta Hermansa w
XII 1933 w Polsce (szczegółowa lista osób uwidocznionych na fotografii na:
www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/123136:1/). Na innej fotografii bankiet dla prezydenta
Stefana Starzyńskiego 8 II 1938 (zdjęcie wykonane przez Jana Rysia w Warszawie). Na
odwrotach kilku zdjęć piecz.: "Józef RóŜewicz fotograf pism ilustrowanych Warszawa [...]".
Stan dobry
S.Kauzik, pseudonim Dołęga-Modrzewski (1891-1959) - polski polityk i prawnik, zaufany
współpracownik W.Grabskiego. W czasie oblęŜenia Warszawy we IX 1939 szef Biura
Prasowego S.Starzyńskiego - Komisarza Cywilnego przy dowództwie Obrony Warszawy. Od
1945 przebywał na emigracji w Anglii. WspółzałoŜyciel Skarbu Narodowego w 1947 i
minister oświaty rządu RP na uchodźstwie. Jego bratem był Jan Kauzik (1860-1930) - artysta
malarz i pedagog)360
286.MUCHA Stanisław — Krynica - hall w Nowych Łazienkach. [l. 50. XX w.]. Fotografia
form. 17,2x23,3 cm (Na odwrocie piecz.: "Stanisław Mucha Artysta Fotografik Członek Zw.
Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) Kraków, ul. Gen. Sikorskiego 10 [...]" oraz napis
ołówkiem identyfikujący zdjęcie. Stan bardzo dobry.
S.Mucha (1895-1976) - fotograf krakowski. W czasie I wojny św. fotografował działania
Legionów Polskich. Od 1922 studiował w Krakowie prawo i został fotoreporterem IKC. W
1929 otworzył w Krakowie własne atelier ukierunkowane na fotografię pejzaŜową, a takŜe
dokumentującą architekturę i Ŝycie Krakowa. Od 1952 członek ZPAF)100
287.MUCHA Stanisław — Krynica - widok z tarasu kolejki na Górze Parkowej. [l. 50. XX
w.]. Fotografia form. 17,4x23,3 cm (Na odwrocie piecz.: "Stanisław Mucha Artysta
Fotografik Członek Zw. Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) Kraków, ul. Gen.
Sikorskiego 10 [...]" oraz napis ołówkiem identyfikujący zdjęcie. Stan bardzo dobry.)120
288.MUCHA Stanisław — śegiestów - widok na ośrodek "Wiktor" i rzekę Poprad. [l. 50. XX
w.]. Fotografia form. 17,4x23,3 cm (W prawym dolnym naroŜniku wycisk: "Fot. St.Mucha".
Na odwrocie piecz.: "Stanisław Mucha Artysta Fotografik Członek Zw. Polskich Artystów
Fotografików (ZPAF) Kraków, ul. Gen. Sikorskiego 10 [...]", napis ołówkiem identyfikujący
zdjęcie. Stan dobry)120
289.NOWOSIELSKI Antoni — "Erich Koch w drodze na proces". XI 1958. Fotografia form.
24x18,2 cm (Przedstawia dwóch milicjantów niosących zbrodniarza na salę rozpraw. Na
odwrocie piecz.: "Antoni Nowosielski Fotografik Warszawa [...]", pasek papieru z
maszynopisowym tekstem: "3367. XI. 1958. Proces byłego gauleitera Prus Wschodnich
Ericha Kocha przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie". Stan dobry
A.Nowosielski (1912-1975) - zajmował się fotografią zawodowo, pracując głównie jako
fotoreporter. Od 1952 członek ZPAF)120
290.PUCHALSKI W[łodzimierz] — "Orzesznica". [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 17,8x12,4
cm (Przedstawia zwierzątko wśród liści. Na odwrocie piecz.: "[...] Autor: W. Puchalski" oraz
napis ołówkiem: "Orzesznica". Stan bardzo dobry)80
291.PUCHALSKI W[łodzimierz] — "Łosza". [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 13,2x18,2 cm
(Przedstawia klępę dostojnie idącą przez mokradło. Na odwrocie piecz.: "Fot. Wł. Puchalski
Kraków 24 Sarnie Uroczysko 6 [...]". Stan bardzo dobry)80
292.PUCHALSKI W[łodzimierz] — "Kuna leśna". [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 12,9x18,2
cm (Przedstawia zwierzątko w trakcie penetracji ptasiego gniazda z jajkami. Na odwrocie
piecz.: "Fot. Wł. Puchalski Kraków 24 Sarnie Uroczysko 6 [...]". Stan bardzo dobry)80
293.PUCHALSKI W[łodzimierz] — "Czapla siwa". [l. 50. XX w.]. Fotografia form. 18x13,1
cm (Przedstawia ptaka stojącego na gałęzi. Na odwrocie piecz.: "Fot. Wł. Puchalski Kraków
24 Sarnie Uroczysko 6 [...]". Stan bardzo dobry)80
294.PUCHALSKI W[łodzimierz] — Zestaw 4 fotografii z l. 70. XX w. form. 12,3x17,8 cm,
12,5x17,3 cm, 18,3x12 cm, 14,8x10,7 cm (Przedstawiają stado Ŝubrów, rysia, bąka na
gnieździe, pisklęta w dziupli. Na odwrotach piecz.: "Copyright by W. Puchalski Poland". Na
odwrocie jednej z fotografii odręczna dedykacja fotografa, inna z fotografii posłuŜyła
W.Puchalskiemu jako karta korespondencyjna. Stan bardzo dobry)180
295.RZEWUSKI Walery — [Grupa gospodyń i gospodarzy]. [l. 70. XIX w.]. Fotografia
form. 9x13,5 cm na oryg. podkładzie form. 11x16,5 cm (Przedstawia grupę kobiet i męŜczyzn
na tle malowanej i naturalnej scenografii. Na pierwszym planie gospodyni częstująca wódką.
Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład z czerwonym obramowaniem. Na prawym
marginesie podkładu nadruk: "Walery Rzewuski Kraków Wesoła - Dom własny". Na
odwrocie reklamowa winieta firmy. Podkład lekko zakurzony, stan zdjęcia bardzo dobry
W.Rzewuski (1837-1888) - fotograf krakowski, działacz społeczny, jeden z pionierów
polskiej fotografii. Studiował chemię w Krakowie i Wiedniu. Od 1860 prowadził w Krakowie
renomowany zakład fotograficzny. Wybitny obywatel i radny miasta Krakowa. Znany z
fotografii etnograficznej, pejzaŜy Tatr, tworzył tzw. "Ŝywe obrazy". Autor portretów, w tym
powstańców z 1863 i pierwszych albumowych zdjęć aktorów)120
296.RZEWUSKI Walery — "Tondo z wizerunkiem Stefana Batorego". [l. 70.? XIX w.].
Fotografia form. 14x14 cm na oryg. podkładzie form. 30,5x23 cm (Fotografia plakiety z
postacią króla wykonanej z repusowanego metalu, postać wypukła, korona nakładana. Zdjęcie
naklejone na oryg. kartonowy podkład. Nad zdjęciem wycisk: "Zakład Fotograficzny
Walerego Rzewuskiego w Krakowie" oraz nadruk: "Fotografował z natury Walery Rzewuski
w Krakowie Wesoła ul. Podwale 27 B". Podkład lekko zakurzony, stan zdjęcia bardzo
dobry)80
297.RZEWUSKI Walery — "Tondo z wizerunkiem Jana Kazimierza". [l. 70.? XIX w.].
Fotografia form. 14x14 cm na oryg. podkładzie form. 30,5x23 cm (Fotografia plakiety z
postacią króla wykonanej z repusowanego metalu, postać wypukła, korona nakładana. Zdjęcie
naklejone na oryg. kartonowy podkład. Nad zdjęciem wycisk: "Zakład Fotograficzny
Walerego Rzewuskiego w Krakowie" oraz nadruk: "Fotografował z natury Walery Rzewuski
w Krakowie Wesoła ul. Podwale 27 B". Podkład lekko zakurzony, stan zdjęcia bardzo
dobry)80
298.SZUBERT A[wit] — Między Krzesanice powyŜej wielkiego źródła. [przeł. XIX i XX
w.]. Fotografia form. 13,2x20,5 cm na oryg. podkładzie form. 24x32 cm (W lewym dolnym
naroŜniku zdjęcia wycisk: " A. Szubert Fotograf w Krakowie". Zdjęcie naklejone na oryg.
podkład. Pod kompozycją nadruk: "Widok z Tatr. Fotografował z natury A. Szubert z
Krakowa". Na dolnym marginesie nadruk: "Między Krzesanice powyŜej wielkiego źródła".
W naroŜnikach ślady po szpilkach, podkład nieco zaplamiony, stan zdjęcia dobry
A.Szubert (1837-1919) - artysta malarz, fotograf, studiował w krakowskiej ASP i w Rzymie,
jeden z pierwszych tatrzańskich fotografów. Fotografował głównie Tatry i Pieniny. Otworzył
zakłady w Krakowie i Szczawnicy, od lat 70. XIX w. fotografował równieŜ dzieła sztuki,
głównie malarstwo)80
299.[AJDUKIEWICZ Tadeusz - portret]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 13,7x9,6 cm na
oryg. podkładzie form. 16,5x11 cm autorstwa Józefa Sebalda w Krakowie (Przedstawia
artystę w mundurze. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład. Pod zdjęciem wyzłocony
nadruk: "J. Sebald Kraków". Na odwrocie reklamowa winieta zakładu oraz napis atramentem:
"Tadeusz Ajdukiewicz zmarł 9 stycznia 1916 w Krakowie". Stan bardzo dobry
T.Ajdukiewicz (1852-1916) - malarz, autor portretów, scen batalistycznych i rodzajowych
J.Sebald (1853-1931) - fotograf krakowski. Od 1890 r. prowadził wspólnie z Juliuszem
Mienem atelier mieszczące się kolejno przy ul.Sławkowskiej 31 i ul.Podwale 27B. Prowadził
pracownie przy ul.Batorego 12 i ul.Krupniczej 7 w Krakowie. Współtwórca tradycji fotografii
zakładowej)80
300.[BANDURSKI Władysław, biskup]. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 12x16,7 cm na
podkładzie form. 23x26,3 cm autorstwa L.WieleŜyńskiego we Lwowie (Przedstawia biskupa
Bandurskiego i niezidentyfikowanego biskupa (prawdopodobnie jednego z biskupów
pomocniczych lwowskich) upozowanych do pamiątkowej fotografii. Na odwrocie piecz.:
"'ATA' Zakład fotograficzny L. WieleŜyński Lwów Piekarska 1c. tel. 27-32". Podkład lekko
zaplamiony, stan zdjęcia bardzo dobry
W.Bandurski (1865-1932) - biskup, kaznodzieja, działacz niepodległościowy. W 1887
otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1894 sekretarz i kapelan biskupa krakowskiego J. Puzyny.
Od 1895 kanclerz kurii biskupiej w Krakowie. Od 1903 kanonik kapituły krakowskiej. W
1906 został biskupem i sufraganem w archidiecezji lwowskiej. Prowadził działalność
społeczną i pedagogiczną. W l. 1911-1912 uczestnik akcji narodowej i religijnej obrony
Chełmszczyzny. Kapelan powstałej w 1912 tajnej organizacji niepodległościowej
"Konfederacja Polska" patronującej DruŜynom Bartoszowym, Strzelcowi, Sokołowi. Podczas
I wojny św. jako opiekun uchodźców i jeńców polskich w Wiedniu współpracował z
Naczelnym Komitetem Narodowym. Honorowy kapelan I Brygady Legionów Polskich,
wygłaszał kazania na pierwszej linii frontu. W 1919 powrócił do Lwowa, gdzie podjął
działalność duszpasterską wśród Ŝołnierzy. Od 1920 w Wilnie biskup polowy wojsk Litwy
Środkowej. Wielokrotnie odznaczany wysokimi orderami i odznaczeniami państwowymi)100
301.[BANDURSKI Władysław, biskup]. [l. 20. XX w.]. Fotografia form. 12x16,7 cm na
podkładzie form. 23x26,3 cm autorstwa L.WieleŜyńskiego we Lwowie (Przedstawia biskupa
Bandurskiego i innych dostojników w otoczeniu młodzieŜy szkolnej upozowanych do
pamiątkowej fotografii. Na odwrocie piecz.: "'ATA' Zakład fotograficzny L. WieleŜyński
Lwów Piekarska 1c. tel. 27-32". Podkład nieco zaplamiony, stan zdjęcia bardzo dobry)100
302.[BUDOWA linii kolejowej na Syberię - most na rzece Pyszna]. 1885. Fotografia form.
16,7x23 cm na podkładzie form. 24,5x33,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia końcowy
etap budowy mostu z pociągiem towarowym wjeŜdŜającym na most. Zdjęcie naklejone na
kartonowy podkład. W lewym dolnym naroŜniku podkładu niezbyt czytelny napis
atramentem: "G. Grodzińskiemu. Most przez rz. Pyszną na CK. Tiumeńskiej dr. Ŝel. [...]
zbudował w r. 1885 [...]". Stan dobry)140
303.[BUDOWA linii kolejowej na Syberię - most na rzece Iset]. 1885. Fotografia form.
18,8x26 cm na podkładzie form. 24,5x33,8 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia końcowy
etap budowy mostu z pociągiem stojącym na moście. Zdjęcie naklejone na kartonowy
podkład. W lewym dolnym naroŜniku podkładu niezbyt czytelny napis atramentem: "A.
Nalepińskiemu. Most przez rz. Iset w mieście Ekaterynburgu [...] na CK. Tiumeńskiej drodze
Ŝel. 1885 r. zbudowany przez [...]". Stan dobry)140
304.[CZĘSTOCHOWA - panorama miasta]. [l. 90. XIX w.]. Fotografia form. 22x28,5 cm na
podkładzie form. 25,5x35,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na miasto z
klasztorem na drugim planie. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie
ołówkowy napis identyfikujący zdjęcie. Podkład zaplamiony i nieco nadkruszony, zdjęcie
lekko zaplamione)120
305.[CZĘSTOCHOWA - widok na Jasną Górę]. [nie przed 1889, nie po 1900]. Fotografia
form. 21,3x28,8 cm na podkładzie form. 25,2x36 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia
widok na klasztor z pomnikiem cara Aleksandra II na pierwszym planie. Zdjęcie naklejone na
kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis identyfikujący zdjęcie. Podkład
zaplamiony i nieco nadkruszony, zdjęcie lekko zaplamione)120
306.[GDAŃSK - Długie PobrzeŜe]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 10,4x14,2 cm na
podkładzie form. 16,5x25 cm nieznanego autorstwa (Widok na Motławę i Długie PobrzeŜe za
Bramą Chlebnicką do śurawia. Podkład lekko zaplamiony, stan zdjęcia dobry. Ilustr. na tabl.
7)100
307.[GDAŃSK - Dwór Artusa]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 25,5x18,8 cm na podkładzie
form. 33x25 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na dwór z fontanną Neptuna na
pierwszym planie. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis:
"Gdańsk 1884". Podkład lekko przykurzony, stan zdjęcia dobry)120
308.[GDAŃSK - Dwór Bractwa św. Jerzego]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 21,3x26 cm
na podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na dwór i Złotą
Bramę od zachodu. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis:
"Gdańsk 1884". Podkład i zdjęcie lekko zaplamione, stan ogólny dobry. Ilustr. na tabl. 7)120
309.[GDAŃSK - fragment budynku]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 28x22,3 cm na
podkładzie form. 33x25 cm nieznanego autorstwa (Najprawdopodobniej przedstawia fasadę
boczną budynku gmachu Regencji, dawnego Sejmu Prus Zachodnich. Zdjęcie naklejone na
kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis: "Gdańsk 1884". Podkład nieco, stan
zdjęcia dobry)80
310.[GDAŃSK - portal boczny]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 27,2x22,2 cm na
podkładzie form. 33x25 cm nieznanego autorstwa (Według ołówkowego napisu
identyfikującego na odwrocie przedstawia portal przy jednym z wejść do gmachu Regencji
Sejmu Prus Zachodnich. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowe
napisy: "Gdańsk 1884", "Boczny portal Regierungsgebaude". Podkład lekko zaplamiony, stan
zdjęcia dobry)80
311.[GDAŃSK - Ratusz Staromiejski]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 24,3x18,7 cm na
podkładzie form. 33x25 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na ratusz od strony ul.
Korzennej. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis: "Gdańsk
1884". Stan dobry)120
312.[GDAŃSK - Wielka Sala Rady w Ratuszu Głównego Miasta]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia
form. 22x27,4 cm na podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia wystrój
wnętrza najpiękniejszej sali ratusza, zachowanej do czasów obecnych, zwanej Salą Czerwoną.
Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis: "Gdańsk 1884". Stan
dobry)120
313.[GDAŃSK - Wielka Zbrojownia]. 1879. Fotografia form. 26,7x18,6cm na podkładzie
form. 33x25 cm autorstwa R. Th. Kuhna (Przedstawia widok os strony wschodniej, od ul.
Piwnej. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na dolnym marginesie negatywu nadruk:
"Danzig. Das Zeug-Haus Ost-Front. photogr: R. Th. Kuhn. 18979". Na odwrocie ołówkowy
napis: "Gdańsk 1884". Podkład i zdjęcie przykurzone)100
314.[GDAŃSK - wnętrze biblioteki w kamienicy "Lwi Zamek"]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia
form. 19,3x25,6 cm na podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia
wystrój wnętrza biblioteki (szafy biblioteczne, rzeźbiona empora) mieszczącej się w
kamienicy przy ul. Długiej 35. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie
ołówkowe napisy: "Gdańsk 1884", "Löwenschloss". Stan dobry)80
315.[GDAŃSK - wnętrze kościoła św. Jana]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 21,8x28 cm na
podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Widok na prezbiterium i ambonę w lewej
części kompozycji. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowe napisy:
"Gdańsk 1884", "Johanneskirche". Podkład lekko zaplamiony, stan zdjęcia dobry)80
316.[GDAŃSK - Złota Brama]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 14,4x10,4 cm na podkładzie
form. 25,2x16,5 cm nieznanego autorstwa (Złota Brama - widok od strony ul. Długiej. W
głębi WieŜa Więzienna. Ulica jeszcze bez torów tramwajowych, więc zdjęcie pochodzi sprzed
12 VIII 1896, kiedy to uruchomiono w Gdańsku pierwszą linię tramwaju elektrycznego,
Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Stan dobry. Ilustr. na tabl. 7)100
317.[GWALBERT PAWLIKOWSKI Mieczysław z rodziną]. [l. 80. i 90. XIX w.]. Zestaw 4
fotografii form. 15x10,3 cm, 14x10 cm na oryg. podkładach (Na 1 zdjęciu pisarz, na 2 jego
Ŝona Helena, na pozostałych córki. Zdjęcie 1 i 2 wykonane w atelier Conrad w Warszawie,
pozostałe wykonane przez Józefa Sebalda w Krakowie. Zdjęcia naklejone na oryg.
podkłady. Pod zdjęciami firmowe nadruki, na odwrotach reklamowe winiety. Stan dobry
M.Gwalbert-Pawlikowski (1834-1903) - pisarz, dziennikarz, działacz polityczny, taternik.
Syn Józefa Gwalberta Pawlikowskiego kontynuujący działalność ojca w pracach nad
tworzeniem ośrodka kultury polskiej w Medyce. Od 1874 członek Tow. Tatrzańskiego, a w l.
1880--1883 jego wiceprezes)300
318.[HODUCISZKI]. [ok. 1916]. Fotografia form. 13x17,2 cm wykonana przez C.F.W. von
Ohle Photo (Przedstawia zabudowania plebanii w miejscowości Hoduciszki, powiat
święciański (jedna z najdalej na wschód połoŜonych miejscowości Litwy, prawie całkowicie
zniszczona w 1944). Na odwrocie piecz.: "C.F.W. von Ohle Photo. Handlung Hannover,
Theaterplatz" oraz napisy w jęz. polskim i niemieckim. Stan dobry)80
319.[HOLOUBEK Gustaw]. [l. 60. XX w.]. Zestaw 2 fotografii form. 23,5x18 cm, 21,5x18
cm autorstwa Franciszka Myszkowskiego z Warszawy (Na 1 zdjęciu scena z przedstawienia
"Diabeł i Pan Bóg" J.P. Sartre'a w reŜ. L.Rene wystawianego w Teatrze Dramatycznym w
Warszawie w 1960. Na odwrotach piecz. "Franciszek Myszkowski Art. Fotografik czł.
Z.P.A.F. [...]". Stan dobry
G.Holoubek (1923-2008) - aktor teatralny i filmowy, reŜyser, dyrektor teatrów, pedagog)120
320.[HOLOUBEK Gustaw i Magdalena Zawadzka]. [2003?]. Fotografia form. 17,8x12,6 cm
nieznanego autorstwa (Na zdjęciu aktorzy. Na odwrocie nadruk: "31.05.03 r. PAP/CAF-TV
Magdalena Zawadzka i Gustaw Holoubek. Razem zobaczymy ich w niedzielę 6.VI. w
spektaklu Teatru TV 'Osobowości' /'jedynka'/. Gustaw Holoubek, bez małŜonki, gra jedną z
głównych ról w filmie 'Zygfryd' /środa 9 czerwca, 'jedynka'". Stan dobry
Zawadzka M. (ur. 1944) - aktorka. Niezapomniana Basia z "Pana Wołodyjowskiego")80
321.[JEZIORO Głuche]. [ok. 1916]. Fotografia form. 13x17,2 cm wykonana przez C.F.W.
von Ohle Photo (Przedstawia zabudowania wiejskie przy brzegu jeziora Głuchego koło
miasteczka Miadzioł w powiecie postawskim (dawna Litwa, obecnie Białoruś). Na odwrocie
piecz.: "C.F.W. von Ohle Photo. Handlung Hannover, Theaterplatz" oraz napisy w jęz.
polskim i niemieckim. Stan dobry)80
322.[KARKONOSZE - PANORAMY - Schlesiertal nad rzeką Bystrzycą]. [l. 20./30. XX w.].
Fotografia form. 18x43,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na góry okalające
rzekę w dolinie. W lewym górnym naroŜniku na negatywie napis: "Blick ins Schlesiertal".
Boczne marginesy odbarwione, stan ogólny dobry
Schlesiertal - malownicza wieś leŜąca niegdyś nad Bystrzycą, w miejscu gdzie jest obecnie
Jezioro Bystrzyckie. Od poł. XIX w. stanowiła punkt w podróŜy dla wędrowców
zmierzających na Zamek Grodno)120
323.[KARKONOSZE - PANORAMY - ŚnieŜka]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form.
18x42,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na najwyŜszy szczyt Karkonoszy ze
schroniskiem Dom Śląski w centrum kompozycji. W lewym górnym naroŜniku na negatywie
napis: "Die Schneekopee im Riesengebirge". Lewy margines nieco otarty, stan ogólny
dobry)120
324.[KARKONOSZE - PANORAMY - Szrenica]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form.
18x42,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na schronisko na Szrenicy, jednego z
najwyŜszych szczytów Karkonoszy. W prawym dolnym naroŜniku na negatywie napis:
"Riesengebirge Kammweg mit der Reifträgerbaude". NaroŜniki lekko otarte, stan ogólny
dobry)120
325.[KARKONOSZE - PANORAMY - Jelenia Góra]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form.
18x43 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na zabudowania miejskie. W tle ŚnieŜka.
W lewym górnym naroŜniku na negatywie napis: "Riesengebirge Hirschberg und die
Schenekoppe". Lewy margines nieco otarty, stan ogólny dobry)120
326.[KARKONOSZE - PANORAMY - Karpacz]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form. 18x44
cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na gminy: Krummhubel - Karpacz i
Bruckenberg - Bierutowice - Karpacz Górny, które wraz z trzecią osadą Płóczki (zwane
Zarzeczem) rozwinęły się w miejscowość wypoczynkowo-klimatyczną, najpierw letnią,
później zimową. W lewym górnym naroŜniku na negatywie napis: "KrummhübelBrückenberg im Riesengebirge". Lewy margines nieco otarty, stan ogólny dobry)150
327.[KARKONOSZE - PANORAMY - Kłodzko]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form.
17,8x44 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na zabudowania miejskie z twierdzą i
wieŜą ratuszową w prawej części kompozycji. W lewym dolnym naroŜniku na negatywie
napis: "Glatz in Schlesien". NaroŜniki nieco otarte, stan ogólny dobry)150
328.[KARKONOSZE - PANORAMY - Lądek Zdrój]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form.
17,8x43 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia widok na zabudowania uzdrowiska na tle Gór
Złotych ze ŚnieŜnikiem w tle. W lewym górnym naroŜniku na negatywie napis: "Bad
Landeck in Schlesien mit dem Glatzer Schneeberg (1424 m)". Marginesy nieco odbarwione,
stan ogólny dobry)120
329.[KARKONOSZE - Lądek Zdrój]. [l. 20./30. XX w.]. Fotografia form. 17,8x23 cm
nieznanego autorstwa (Przedstawia rynek miejski z zabytkowymi kamienicami i barokowym
pomnikiem. W lewym dolnym naroŜniku na negatywie napis: "Bad Landeck (Schlesien)
Marktplatz". NaroŜniki nieco otarte i lekko załamane, stan ogólny dobry)120
330.[KARKONOSZE - Cieplice Śląskie]. [ok. 1900]. Fotografia form. 10x14,5 cm na
podkładzie form. 10,8x16,8 cm autorstwa Paula Kriegela w Warmbrunn (Przedstawia
widok na zabudowania miasteczka. Na prawym marginesie podkładu nadruk: "P. Kriegel,
Photograph Warmbrunn, Schles.". Stan dobry)80
331.[KARKONOSZE]. [ok. 1900]. Zestaw 12 fotografii stereoskopowych form. 7,7x7,3 cm
razy 2 na podkładzie form. 8,8x17,8 cm autorstwa Paula Kriegela w Warmbrunn
(Przedstawiają m.in.: zamek Chojnik, źródła Łaby (pod ŚnieŜką po stronie czeskiej),
schronisko pod ŚnieŜką, Wielki Staw w Karkonoszach, krajobrazy. Na prawym i lewym
marginesie podkładu nadruk: "P. Kriegel, Photograph Warmbrunn, Schles.". Stan dobry)320
332.[KARKONOSZE]. [ok. 1900]. Zestaw 12 fotografii form. ca 6,5x9 cm nieznanego
autorstwa (Na 7 fotografiach góry w pejzaŜu zimowym, na pozostałych karkonoskie
schroniska. Na odwrotach identyfikujące nadruki w jęz. niemieckim. Dołączono kartonowe
etui, najprawdopodobniej przynaleŜne pierwszym 7 zdjęciom z danymi wydawniczymi: Gebr.
Metz Kunstverlagsanstalt u. Druckerei Tübingen. Stan dobry)120
333.[KARTUZY - stalle w kościele klasztornym]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 22,2x27,3
cm na podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia bogato rzeźbione
wczesnobarokowe stalle przy północnej ścianie nawy. Zdjęcie naklejone na kartonowy
podkład. Na odwrocie ołówkowe napisy: "Gdańsk 1884", "Karthaus Klosterkirche". Stan
dobry)80
334.[KIELCE - cmentarz Ŝydowski]. [ok. 1940]. Fotografia form. 7x10 cm nieznanego
autorstwa (Przedstawia widok na dzielnicę Pakosz z cmentarzem Ŝydowskim na pierwszym
planie. Stan dobry)60
335.[KOSSAK Jerzy - przed "Kossakówką"]. [ok. 1935]. Fotografia form. 12,6x17 cm
nieznanego autorstwa (Przedstawia upozowanego do fotografii malarza na koniu. Na
odwrocie odręczny wierszowany tekst atramentem. Na odwrocie piecz. K.Olszańskiego.
NaroŜniki nieco nadłamane, prawy dolny z niewielkim ubytkiem, stan ogólny dobry. Ilustr. na
tabl. 5)240
336.[KRYNICA - Hotel Warszawski]. [189-?]. Fotografia form. 9,2x13,3 na oryg. podkładzie
form. 11,2x16 cm autorstwa Szymona Balicera (Przedstawia okazały drewniany budynek
hotelu na tle masywu górskiego. Pod zdjęciem nadruk: "Hotel Warszawski w Krynicy", na
prawym marginesie podkładu nadruk: "Fotografował S. Balicer w Krakowie". Lekkie
zaplamienia, poza tym stan dobry
S.Balicer (zm. 1895) - fotograf krakowski, którego zakład mieścił się przy ul. Grodzkiej 8081 oraz Wesołej i Kolejowej. Zakład istniał od 1849 do ok. 1905, choć po śmierci właściciela
w 1895 firmę prowadził krewny o takim samym imieniu i nazwisku. Rozpoczynał od
uŜywania rewersów firm Brunck F.Sohne z Norymbergi i Huth Gebruder z Drezna, aby
potem pozostać wiernym firmom wiedeńskim: K.Krziwanek, Kühle & Miksche, E.Türkel,
L.Türkel, B.Wachtl)80
337.[LEGIONY Polskie - II Brygada Legionów]. [1914-1915]. Album zaw. 63 fotografie
form. ca 8x11 cm, 5,5x8,5 cm nieznanego autorstwa (Album form. ca 18x25 cm, k. 24, brosz.,
grzbiet przewiązany sznurkiem. Na zdjęciach przedstawiono m.in.: generalicję wyŜszych
oficerów brygady (Karol Trzaska-Durski, Zygmunt Zieliński), wybrane uroczystości
legionowe, kwatery, Ŝołnierzy na kwaterach w Kozienicach, ćwiczenia, przemarsze, okopy,
msze polowe, mogiły Ŝołnierskie, cerkwie. Ok. 90% zdjęć dotyczy II Brygady Legionów, w
tym 6 pułk piechoty. Wszystkie zdjęcia naklejone na podkłady, niektóre opisane w jęz.
polskim, np.: "Generał Durski przed swą kwaterą [...] 1915", "Poświęcenie krzyŜa na
smętarzu w Wołczesku przez ks. Bis. Bandurskiego. Święta BoŜ. Nar. 1915", "Jenerał
Linsingen ze sztabem odwiedza Leg. Pol. 1916", "Puł. Zieliński - Kozienice 1916",
"Zestrzelony Aerop. koło Kukli za Jabłonką 1915". Oprawa lekko otarta, stan zdjęć dobry.
Ilustr. na tabl. 6
II Brygada Legionów - tzw. Karpacka lub śelazna została utworzona 8 V 1915. Została
złoŜona z oddziałów walczących w Karpatach. Wsławili się m.in. w bitwie pod Rokitną w VI
1915. Dowódcą był płk. F.Küttner, później dowodził nią Józef Haller)600
338.[LEGIONY Polskie - Legionista]. [ok. 1915]. Fotografia portretowa form. 15,2x10,2 cm
na oryg. podkładzie form. 16,5x10,5 cm wykonana w Zakładzie Fotograficznym "Marya" w
Krakowie (Przedstawia szeregowego Legionów stojącego na tle malowanej dekoracji.
Legionista w mundurze, z karabinem, z bagnetem, ładownicą przy pasie, na głowie
"maciejówka", na nogach buty z ochraniaczami. Zdjęcie naklejone na oryg. podkład. Pod
zdjęciem w prawym dolnym naroŜniku nadruk: "Zakład Fotogr. 'Marya' w Krakowie". Na
odwrocie winieta reklamowa. Niewielki ubytek prawego górnego naroŜnika fotografii,
podkład lekko zaplamiony, stan ogólny dobry. Ilustr. na tabl. 6)100
339.[LEGIONY Polskie - "Beliniak"]. [ok. 1915]. Fotografia portretowa w owalu form.
10,7x8,3 cm na podkładzie form. 17,2x11,6 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia ułana
siedzącego bokiem na fotelu w umundurowaniu galowym, z szablą. Zdjęcie naklejone na
kartonowy podkład. Podkład nieco zaplamiony, stan ogólny dobry. Ilustr. na tabl. 6
Ułani Beliny - Władysław Belina-PraŜmowski w VIII 1914 stworzył pierwszy szwadron
kawalerii. Był organizatorem i dowódcą 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw.
"beliniaków", na czele którego przeszedł cały szlak bojowy Legionów. Ułani Beliny brali
udział w walkach I wojny św., wsławiając się m.in. słynną szarŜą na pułki rosyjskie pod
Rokitną w VI 1915)80
340.[LWÓW - Katedra Ormiańska]. [k. XIX w.]. Fotografia form. 17,5x23 cm na oryg.
podkładzie form. 25x33 cm autorstwa Edwarda Trzemeskiego we Lwowie (Przedstawia
widok na dziedziniec katedralny i kopułę. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. W
prawym dolnym naroŜniku zdjęcia wycisk: "E. Trzemeski Lwów". Podkład nieco zaplamiony
i nadłamany, stan fotografii dobry)140
341.[LWÓW - PasaŜ Mikolascha]. [pocz. XX w.]. Fotografia form. 18x24 cm nieznanego
autorstwa (Przedstawia fragment pasaŜu handlowego, z witrynami sklepów, częściowo
zniszczonego wskutek uderzenia bomby w 1941. Na pierwszym planie odwiedzający przed
Kinoteatrem (widoczne liczne reklamy, fotosy). Na odwrocie napis atramentem: "Lwów z
przed 1939 r. PasaŜ Mikulasza". Zdjęcie lekko otarte, poza tym stan dobry. Ilustr. na tabl.
7)160
342.[MATEJKO Jan]. [1880?]. Fotografia form. 8,5x5 cm na oryg. podkładzie form. 10,5x6,3
cm wykonana w atelier Wezenberg & Co. w Petersburgu (Malarz ujęty w popiersiu, z
twarzą zwróconą lekko w prawo. Ubrany w surdut i kamizelkę. Włosy zaczesane do tyłu,
broda długa. Na nosie okulary w cienkich oprawkach. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy
podkład z cienką, czerwoną ramką. Pod zdjęciem nadruk cyrylicą: "Wezenberg & Co. St.
Petersburg". Na odwrocie reklamowa winietka atelier i pieczątka cyrylicą: "Matejko". Stan
bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 5)60
343.[MĘśCZYZNA w stylizowanym stroju góralskim]. [189-?]. Fotografia form. 13,7x9,8
cm na oryg. podkładzie form. 16,4x11 cm autorstwa Stanisława Bizańskiego w Zakopanem
(Przedstawia portretowanego siedzącego na pieńku na tle malowanej dekoracji. Portretowany
to najprawdopodobniej mgr farmacji Józef Wróblewski, właściciel apteki przy rynku w
Łańcucie. Zdjęcie naklejone na oryg. kartonowy podkład ze złoconymi brzegami. Pod
zdjęciem złoc. nadruk: St. Bizański Zakopane, przedzielony liściem. Stan dobry
S.Bizański (1846-1890) - krakowski fotograf, właściciel zakładu, autor dwóch albumów
fotografii tatrzańskiej)80
344.[MĘśCZYZNA w stylizowanym stroju bałkańskim]. [189-?]. Fotografia form. 18,5x9,7
cm na oryg. podkładzie form. 20,4x10,2 cm autorstwa Bernarda Hennera w Jarosławiu
(Przedstawia portretowanego stojącego na tle malowanej dekoracji, wspartego prawą ręką na
postumencie. Pod zdjęciem nadruk: "B.Henner Jarosław". Zdjęcie naklejone na oryg.
kartonowy podkład. Na odwrocie reklamowa winieta z nadrukiem: "Atelier B.Henner
Jarosław". Podkład nieco zaplamiony i z małym otworem po szpilce na dolnym marginesie,
poza tym stan dobry
B.Henner (1866-1913?19?) - fotograf, właściciel atelier w Jarosławiu, Krakowie i Lwowie.
Praktykę fotograficzną rozpoczął w zakładzie ojca, byłego ucznia francuskiego fotografa
Ludwika Lumiere'a. Następnie odbył praktykę w Wiedniu u Putznera, a takŜe w Budapeszcie,
Pradze i Sarajewie. Wiele podróŜował, wędrował po miastach i miasteczkach Galicji.
Pozostawił po swojej działalności duŜy zbiór fotografii, głównie portretowych, ale takŜe
widoków, krajobrazów górskich i wedut. Po raz pierwszy zastosował procesy pozytywowe:
fotograwiurę, gumę)80
345.[MĘśCZYZNA i kobieta w stroju krakowskim]. [pocz. XX w.] Fotografia form. 14,7x10
cm na oryg. podkładzie form. 16x10,5 cm wykonana atelier Robert Schreinzer i Syn w
śywcu (Przedstawia parę w stylizowanym stroju krakowskim pozująca do pamiątkowej
fotografii najprawdopodobniej w trakcie balu karnawałowego. W tle emblematy patriotyczne
i popiersie naczelnika Tadeusza Kościuszki. Zdjęcie naklejone na oryg. podkład. Pod
zdjęciem nadruk: "Robert Schreinzer i Syn w śywcu". Na odwrocie winieta reklamowa
zakładu. Stan dobry)80
346.[MIĘDZYRZECZE - kościół]. [przełom XIX i XX w.]. Fotografia form. 20,1x15,3 cm na
podkładzie form. 32,8x25 cm (Przedstawia kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w stylu
poźnogotyckim. Pod zdjęciem atramentowy napis ręką kolekcjonera: "Kościół w
Międzyrzeczu". W prawym dolnym naroŜniku piecz.: "Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego".
Stan dobry)140
347.[NIKIFOR na plaŜy]. [l. 50. te XX w.]. Fotografia form. 16,8x13 cm nieznanego
autorstwa (Przedstawia artystę na plaŜy, rozmawiającego z bawiącą się dziewczynką. Na
odwrocie piecz.: "Nikifor - Malarz Krynica", "Mistrz z Krynicy Nikifor", "Muzeum w
Krośniewicach k/Kutna Jerzego Dunin-Borkowskiego". Stan dobry. Ilustr. na tabl. 5
Nikifor Krynicki (1895-1968) - malarz prymitywista pochodzenia łemkowskiego)100
348.[OBORNIKI Wielkopolskie]. [1940]. Zestaw 17 fotografii form. 6x8,5 cm nieznanego
autorstwa (Przedstawiają m.in. most drewniany na Warcie, most kolejowy wybudowany w
1940, witryny sklepowe, wybudowane na początku wojny kąpielisko, domki
"Arbeitsdienstu", kościół św. KrzyŜa i ulicę Czarnkowską, szczątki cmentarza Ŝydowskiego
(cmentarz o pow. 0,55 ha w l. 1939-1941 został doszczętnie zniszczony, nie pozostały Ŝadne
macewy). Dołączono 1 zdjęcie wykonane we wczesnych latach powojennych, na którym
ujęto zapewne autora bądź właściciela kompletu. Na odwrociach większości zdjęć
identyfikujące atramentowe napisy w jęz. polskim. Stan dobry)200
349.[PRUSY Wschodnie i Rugia]. 1930-1932. Album zaw. 171 fotografii form. ca 9x6 cm
(Album form. ca 23x32 cm, k. 22, opr. kart., grzbiet przewiązany sznurkiem. Ok. 90 szt. zdjęć
dotyczy terenów Prus Wschodnich, m.in. Królewiec (7 szt.), Pilawa (2 szt.), Olsztyn (2 szt.),
Grunwald (12 szt.), Ostróda (2 szt.), Gdańsk, w tym port i Wisłoujście (38 szt.), Sopot (4 szt.),
Malbork (13 szt.), Tczew (2 szt.). Stan bardzo dobry)300
350.[PUŁTUSK - rozbiórka synagogi przy ul.Kotlarskiej]. [XII 1959]. Anonimowa fotografia
form. 12,2x17,4 cm autorstwa Jana Lenarda (Przedstawiają synagogę wybudowaną w 1875 i
rozbieraną w końcu l. 50. XX w. Zdjęcie zostało wykonane dla Urzędu Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Warszawie przez inŜ. Jana Lenarda w XII 1959. Stan bardzo
dobry)80
351.[ROZWADÓW]. [l. 40. XX w.]. Zestaw 8 fotografii form. 12,5x17 cm, 8,5x13,5 cm,
8,5x6 cm nieznanego autorstwa (Przedstawiają urzędników miejskich (wśród nich dr K.
Krzehlik), urzędników i ludność miejscową na rynku przed ratuszem, rynek (palony podczas
II wojny św.). Na jednej z fotografii uwidoczniony poŜar ratusza miejskiego. Dołączono 2
pocztówki z 1943, na których widać rynek miasteczka, będącego dziś dzielnicą Stalowej
Woli. Stan dobry)140
352.[SARI Ada na Wawelu]. [wczesne l. 50. XX w.]. Fotografia form. 7,1x10,1 cm
nieznanego autorstwa (Przedstawia śpiewaczkę w otoczeniu muzyków i śpiewaków. Na
odwrocie ołówkowe identyfikujące osoby na zdjęciu napisy: " Dyr. Lutosławski [Zygmunt],
Ada Sari, Kozak [Czesław], Bierdiajew [Walerian], Sztompka [Henryk]. Stan dobry
A.Sari (Jadwida Szayer) (1886-1968) - śpiewaczka operowa, aktorka, pedagog)80
353.[SOPOT - panorama]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 18,8x26 cm na podkładzie form.
25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia panoramę miasta z zabudową willową. Zdjęcie
naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie ołówkowy napis: "Gdańsk 1884". Podkład
nieco zaplamiony, stan zdjęcia dobry)180
354.[SOPOT - molo]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 10,2,2x14 cm na podkładzie form.
16,5x25 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia drewniane molo, suszące się sieci rybackie na
plaŜy. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. W prawym dolnym naroŜniku nadruk na
negatywie: "1889". Na odwrocie ołówkowy napis: "Zoppot". Stan dobry. Ilustr. na tabl. 7)120
355.[SOPOT - wnętrze Domu Zdrojowego]. [l. 80. XIX w.]. Fotografia form. 19,8x25,6 cm
na podkładzie form. 25x33 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia wnętrze jednej z sal w
zdrojowisku. Na ścianie w lewej części kompozycji tablica poświęcona dr J.G.Häffnerowi
(1775-1830) - lekarzowi wojsk napoleońskich, twórcy kąpieliska morskiego, jednemu z
"ojców załoŜycieli" Sopotu. Zdjęcie naklejone na kartonowy podkład. Na odwrocie
ołówkowy napis: "Gdańsk 1884". Podkład nieco zaplamiony, zdjęcie lekko pofałdowane)80
356.[RABKA Zdrój - kościół parafialny św. Marii Magdaleny]. [pocz. XX w.]. Zestaw 2
fotografii form. 17x22,8 cm na podkładach form. ca 24x32 cm (Na pierwszym zdjęciu
budynek kościoła w porze letniej, na drugim w porze zimowej. Pod zdjęciami atramentowe
napisy ręką kolekcjonera: "Kościół w Rabce" oraz piecz.: "Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego".
Na odwrocie zapiski identyfikacyjne ołówkiem. Stan dobry)200
357.[SYROKOMLA Władysław]. 1877. Fotografia portretowa w owalu form. 7x5 cm na
oryg. podkładzie form. 10,5x6,3 cm autorstwa W.Piechowskiego w Warszawie
(Portretowany ujęty w półpostaci z głową zwróconą w prawo. Zdjęcie naklejone na oryg.
kartonowy podkład. Pod zdjęciem odręczny nadruk: "Syrokomla 37". Na odwrocie nadruk:
"Wydawnictwo W. Piechowskiego Fotografa Towarzystwa Zachęty Szt. Pięknych w
Królestwie Polskiem 25 Chmielna 25 w Warszawie". Stan dobry. Ilustr. na tabl. 5
W.Syrokomla, wł. Ludwik Franciszek Władysław Kondratowicz herbu Syrokomla (18231862) - polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu. Autor ironicznych wierszy stylizowanych
na XVIII sielankę)50
358.[SZKOŁA Podoficerska Intendentury w Warszawie]. 9 II 1927. Fotografia form.
11,8x16,7 cm autorstwa Witolda Pikiela (Przedstawia uczniów 1 Oddziału SłuŜy
Intendentury podczas wykładu. Na odwrocie piecz.: "[...] W. Pikiel Fotograf-Ilustrator
Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego Warszawa, ul. Nowy Świat 23/25 [...]". Stan
dobry)80
359.[RYDZ-ŚMIGŁY Edward - marszałek w Szkole PodchorąŜych Lotnictwa]. [15 X 1937].
Zestaw 3 fotografii form. 13x18 cm autorstwa Witolda Pikiela (Przedstawiają marszałka i
biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawlina podczas uroczystości wręczania
sztandaru i promocji oficerskiej w Szkole PodchorąŜych Lotnictwa. Na odwrocie piecz.: "[...]
W. Pikiel Fotograf-Ilustrator Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego Warszawa, ul.
Nowy Świat 23/25 [...]". Odwrocia nieco zaplamione, naroŜniki lekko otarte, poza tym stan
dobry
E.Śmigły-Rydz (1866-1941) - marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939 r.
Polityk, ukończył studia filozoficzne w UJ i malarskie w ASP w Krakowie. 10 XI 1936
mianowany generałem broni i marszałkiem Polski
W.Pikiel (1895-1943) - fotograf i fotoreporter. Pierwszy prezes Syndykatu Fotoreporterów
Polskich załoŜonego w l. 30. XX w. Najpopularniejszy od 1919 fotoreporter wojskowy i
rządowy. Jego zdjęcia i reportaŜe ukazywały się niemal we wszystkich gazetach polskich i w
wielu zagranicznych. Podczas II wojny św. przebywał w ParyŜu, a następnie w Wielkiej
Brytanii jako korespondent i fotoreporter wojskowy. Zmarł w 1943 w Londynie
pozostawiając olbrzymie archiwum negatywów obrazujące dzieje Wojska Polskiego na
Zachodzie)120
360.[WARSZAWA - Uniwersytet]. [pocz. XX w.]. Fotografia stereoskopowa form. 6,8x6,8
cm razy 2 na podkładzie form. 8,6x17,8 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia fragment
budynku. Pod zdjęciem nadruk: "41. Varsovie: L'universit imperiale". Na odwrocie stare
zapiski atramentem. Stan dobry)60
361.[WARSZAWA - galary na Wiśle]. [pocz. XX w.]. Zestaw 2 fotografii stereoskopowych
form. 7,2x6,8 cm razy 2 na podkładzie form. 8,8x17,8 cm nieznanego autorstwa (Pod
zdjęciem nadruk: "96. 97. VARSOVIE: Sur le bord de la Vistule.". Na odwrocie stare zapiski
atramentem. Jedno zdjęcie uszkodzone, drugie w stanie dobrym)80
362.[WARSZAWA - gmach Sądu Głównego]. [po 1915]. Fotografia form. 17,2x23 cm na
podkładzie form. 25,5x34 cm nieznanego autorstwa (Przedstawia wejście do budynku z
trzema męŜczyznami stojącymi na schodach. Na budynku tablica z rosyjską numeracją
domów. Nad wejściem tymczasowa tablica z napisem: "Sąd Główny". Stan bardzo dobry)140
363.[WARSZAWA - fragment getta]. VI 1941. Zestaw 2 fotografii form. 9,5x6 cm, 6x9 cm
nieznanego autorstwa (Przedstawiają fragment getta - Tłomackie nr 6-10. Na zdjęciach
bawiące się dzieci przed kamienicami na Placu Tłomackie. Przed II wojną św. była to
reprezentacyjna część dzielnicy Ŝydowskiej. Na jednej z fotografii istniejąca do dziś studnia
zwana "Gruba Kaśka". Na miejscu widocznych na fotografii kamienic dziś stoi pawilon
handlowy (m.in. Pizza Hut), a na lewo gmach Arsenału. Po drugiej stronie ulicy, skąd
wykonywano fotografie obecnie stoi błękitny wieŜowiec przy pl. Bankowym. Na odwrociach
identyfikujące ołówkowe napisy w jęz. niemieckim. Stan bardzo dobry)120
364.[WARSZAWA - zniszczenia wojenne - Stare Miasto]. 1944. Zestaw 4 fotografii form.
9x11,7 cm nieznanego autorstwa (Przedstawiają zburzone kamienice na Starym Mieście,
kobiety opuszczające stolicę. Na odwrociach ołówkowe napisy: "Zniszczenia Warszawy w
czasie powstania 1944 r. Zdjęcie wyk. przez Niemca". Stan bardzo dobry)120
365.[WARSZAWA - zniszczenia wojenne - ruiny]. [1945]. Fotografia prasowa form. 18x13
cm wykonana w Wytwórni Filmowej W.P. (Przedstawia zniszczoną rzeźbę św. Anny
nauczającej Maryję z kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. Na
rzeźbie napis: "Matka Boska św. Anna". Na odwrocie piecz.: "Wytwórnia Filmowa W.P.".
Stan dobry)60
366.[I WOJNA światowa - Zakliczyn i okolice]. 1914. Zestaw 7 fotografii form. 6x6 cm
nieznanego autorstwa (Przedstawiają m.in. jeńców rosyjskich wziętych do niewoli w
Zakliczynie przez wojska austriackie, ćwiczenia wojskowe armii austriackiej 18 I 1914,
eksplozję wagonu amunicyjnego w okolicach Nowego Sącza. Pięć zdjęć zamontowanych na
drukach "Feldpostkorrespondenzkarte" z obszernymi, atramentowymi identyfikującymi,
napisami w jęz. niemieckim. Stan dobry)180
367.[I WOJNA światowa - Bukowina]. [1916-1917]. Zestaw 13 fotografii form. 8,7x12 cm,
6,5x11,2 cm wykonanych prawdopodobnie przez Ŝołnierza niemieckiego (Przedstawiają
cerkwie (2 szt.), budownictwo ludowe (5 szt.), typy ludowe z Bukowiny (6 szt.). Na
odwrociach większości zdjęć identyfikujące ołówkowe napisy w jęz. niemieckim. Stan
dobry)160
368.[II WOJNA światowa - album Ŝołnierza niemieckiego z jednostki saperów]. [1939].
Album zaw. 53 fotografie form. ca 8,5x13,5 cm, 7x10 cm, 5,5x8,5 cm (Album form. ca 23x33
cm, k. 25 (w tym 17 pustych), opr. kart., grzbiet przewiązany sznurkiem. Na zdjęciach
przedstawiono zniszczenia wojenne w miejscowościach Lubosz (Lubosch, pow.
międzychodzki), Szamotuły (Samter), Obrzycko (Obersitzko, pow. szamotulski), odbudowę
mostów w pow. Szamotuły jesienią 1939, poświęcenie odbudowanego mostu przez
namiestnika tzw. Kraju Warty Artura Greisera. Wszystkie zdjęcia naklejone na podkłady i
opisane w jęz. niemieckim. Oprawa lekko otarta, stan zdjęć bardzo dobry
A.Greiser (1897-1946) - nazistowski polityk. W 1934 prezydent Wolnego miasta Gdańska, w
l. 1939-1945 namiestnik Rzeszy w Kraju Warty odpowiedzialny za zbrodnie na ludności
polskiej w Wielkopolsce i eksterminację Ŝydów, m.in. w getcie łódzkim)400
369.[II WOJNA światowa - Pomorze - pierwsze dni wojny]. [1939]. Zestaw 10 fotografii
form. 6,5x9,3 cm, 6x6,3 cm nieznanego autorstwa (Przedstawiają m.in. Bajtkowo na
Mazurach (stacja kolejowa obsługująca niemieckie poligony wojskowe), Laskowice
Pomorskie (tabory niemieckie), Plewno (zniszczone niemieckie czołgi w wyniku bitwy pod
Bukowcem stoczonej 3 IX przez 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich z 3 Dywizją Wehrmachtu),
Ŝołnierzy niemieckich, zniszczony dworzec kolejowy. Na odwrociach zdjęć identyfikujące
ołówkowe napisy w jęz. niemieckim. Stan bardzo dobry)200
370.[II WOJNA światowa - egzekucja w Warszawie]. [1943?]. Zestaw 2 fotografii form.
6,5x9 cm, 6x8,5 cm nieznanego autorstwa (Przedstawiają egzekucję publiczną w dawnej
dzielnicy Młynów, na jednym z cmentarzy znajdującym się w zespole, w skład którego
wchodziły m.in.: cmentarz Powązkowski, dwa cmentarze ewangelickie, cmentarz Ŝydowski.
Na odwrocie jednego ze zdjęć napis: "Egzekucja na Młynowie, 1943? fotogr. przekazał p.
Brodowski". Fotografie pochodzą ze zbiorów Adama Rutkowskiego. Stan dobry)120
PLAKATY
371.KRÓL burleski. [nie przed 1936] (Anonimowy plakat filmowy form. 98,8x70 cm.
Główna bohaterka na stołku barowym, powyŜej twarz jej filmowego partnera. Musical prod.
USA (oryg. "King of Burlesque"). ReŜ. S.Lanfield. Wyst. W.Baxter, A.Faye. Załamania i
otarcia arkusza, ślady złoŜenia, podklejenia na zgięciach)360
372.PAN Twardowski. [1936] (Dydo II 15. Anonimowy plakat filmowy form. 100x70 cm.
Fotosy z filmu: w centrum Twardowski lecący na kogucie, powyŜej zdjęcia trojga bohaterów,
poniŜej - tłum na krakowskim rynku. Ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia marginesów.
Rzadkie)1.200
373.BRACIA. 1948 (Plakat filmowy form. 86X61,1 cm, autorstwa Wojciecha Zamecznika.
Sylwetka leŜącego, związanego męŜczyzny, nad nią gigantyczna dłoń. Film ang. (oryg. "The
Brothers"). ReŜ. D.Macdonald. Wyst. P.Roc, W.Fyffe, M.Reed. Ślady złoŜenia, podklejone
naddarcia, niewielki ubytek prawej krawędzi)340
374.CHŁOPIEC z przedmieścia. 1948 (Kowalski 135. Plakat filmowy form. 86,4x60,8 cm,
autorstwa Wojciecha Zamecznika. Mały chłopiec , obok leŜące narzędzia stolarskie. Film
radz. (oryg. "Malčik s okrainy"). ReŜ. W.śurawlew. Wyst. E.Samojłow. Niewielkie
naddarcia, rozprasowane ślady złoŜenia i załamania naroŜnika)340
375.DUBROWSKI. 1948 (Plakat filmowy form. 70,9x50,3 cm, autorstwa Jana
Mucharskiego. Elegancki męŜczyzna z pistoletem w dłoni. Film radz. (oryg. "Dubrovskij") ekranizacja powieści A.Puszkina. ReŜ. A.W.Iwanowski. Wyst. G.Grigoriewa, B.Lidwanow,
M.Tarchanow. Ślady złoŜenia, niewielkie ubytki w dwóch naroŜnikach. Nieczęste)280
376.ULICA Graniczna. [1949] (Anonimowy plakat filmowy form. 58,5x85,7 cm. Trzy fotosy
z filmu i tekst częściowo wkomponowany w rysunek taśmy filmowej. Film pol. ReŜ. A.Ford.
Wyst. M.Ćwiklińska, T.Fijewski, J.Złotnicki. Ślady złoŜenia, zaplamienie na odwrocie)400
377.NIEMA towaru... 1950 (Plakat propagandowy form. 98,9x69 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Prywatny sklepikarz odmawia sprzedaŜy towaru chłopce, robotnikowi i
inteligentowi pracującemu ukrywając pod podłogą worki i skrzynie z mąką, kaszą, ryŜem,
solą, kakaem, kawą i herbatą. Niewielkie naddarcia krawędzi. Nieczęste)470
378.TO NASZ wróg. 1950 (Plakat propagandowy form. 99x69 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Paskarz (wraz ze wspierającym go Wujem Samem) przy beli materiału.
Niewielkie naddarcia krawędzi, bardzo niewielki ubytek naroŜnika. Rzadkie)470
379.CZYTAJCIE Krokodyla, radzieckie pismo satyryczno-polityczne. 1951 (Plakat
propagandowy form. 100x68 cm, autorstwa Eryka Lipińskiego. Czerwony krokodyl wymiata
portrety Trumana, Adenauera, de Gaulle'a, Tito, Churchilla i Schumana. Naddarcia krawędzi,
bardzo niewielkie ubytki dolnych naroŜników. Rzadkie)470
380.CZŁOWIEK bez jutra. 1952 (Plakat filmowy form. 99x67,5 cm, autorstwa Wiktora
Górki. Ubogi męŜczyzna spoglądający na luksusowy samochód. Film wł. (oryg. "Molti sogni
per la strade"). ReŜ. M.Camerini. Wyst. A.Magnani, M.Gorotti. Ślady złoŜenia, naddarcia
krawędzi, niewielki ubytek górnych naroŜników)340
381.MAŁśEŃSTWO aktorki. 1952 (Plakat filmowy form. 100x67,7 cm, autorstwa Juliana
Pałki. Dwoje głównych bohaterów, ona z bukietem kwiatów. Film prod. NRD (oryg. "Roman
einer jungen Ehe"). ReŜ. K.Maetzig. Wyst. Y.Merin, H.P.Thielen. Niewielkie naddarcia
krawędzi (niektóre podklejone), bardzo niewielki ubytek dolnego naroŜnika, ślad
poprzecznego złoŜenia. Nieczęste)200
382.A PO SOBOCIE - jest niedziela. 1953 (Plakat filmowy form. 86,5x61,4 cm, autorstwa
Karola Ferstera (sygn. pseudonimem "Charlie"). Podmiejski piknik, w oddali kominy
fabryczne. Film prod. NRD (oryg. "Saure Wochen - frohe Feste"). ReŜ. W.Schleif. Wyst.
M.Prenzel, B.Ebinger, W.Heydel. Niewielkie naddarcia i załamania krawędzi, poprzeczny
ślad złoŜenia)180
383.DOMEK z kart. 1953 (Szemberg 7; Kowalski 16. Plakat filmowy form. 86,2x60,6 cm,
autorstwa Adama Bowbelskiego (sygn. "AB 53"). Wojskowa rogatywka, w niej cztery asy.
Film pol. ReŜ. E.Axer. Wyst. T.Białoszczyńska, H.Borowski, H.Bielicka, D.Szaflarska.
Poziomy ślad złoŜenia, niewielkie naddarcia pionowych krawędzi, poza tym stan dobry.
Ilustr. na tabl. 30)240
384.DROGA nadziei. 1953 (Plakat filmowy form. 85,5x58,9 cm, autorstwa Henryka
Tomaszewskiego. Grupa uchodźców w drodze. Film wł. (oryg. "Il cammino della speranza").
ReŜ. P.Germi. Wyst. R.Vallone, S.Urzi. Rozprasowane ślady złoŜenia, poza tym stan dobry.
Rzadkie)670
385.MŁODZIEŃCZE lata. 1953 (Plakat filmowy form. 86x59 cm, autorstwa Witolda
Chmielewskiego. Elegancki męŜczyzna w dojrzałym wieku i dwie młode niewiasty w XIX w.
strojach. Film czechosł. (oryg. "Mladá léta"). ReŜ. V.Krška. Wyst. E.Cupak, N.Tanska,
J.Plachy. Niewielkie zaplamienie, niewielkie naddarcie dolnej krawędzi, mimo to stan
dobry)180
386.NA DWORZE księcia Torki. [1953] (Plakat filmowy form. 86,3x61,2 cm, autorstwa
Witolda Chmielewskiego. Sylwetka głównego bohatera, w tle trzy inne postacie. Film
chiński. ReŜ. Kan Hsuen-Wei. Wyst. Ju Tsun, Pai Ta-Fang. Niewielkie naddarcia górnej
części prawej krawędzi, poza tym stan dobry)220
387.PORWANIE. 1953 (Dydo II 277. Plakat filmowy form. 86,5x59,5 cm, autorstwa Juliana
Pałki (sygn. "J.P. 53"). Młody męŜczyzna prowadzony przez dwóch Ŝandarmów. Film
czechosł. (oryg. "Unos"). ReŜ. J.Kadar, E.Klos. Wyst. J.Dohnal, L.Pešek, J.Mareš. Podklejone
przedarcie lewego dolnego naroŜnika, bardzo niewielkie naddarcia krawędzi, poza tym stan
dobry. Ilustr. na tabl. 30)240
388.SZKOŁA obmowy. 1953 (Plakat filmowy form. 59,5x86,3 cm, autorstwa Witolda
Chmielewskiego. Troje głównych bohaterów w XIX w. strojach. Film radz. (oryg. "Škola
zloslovja") - adaptacja sztuki R.Sheridana. ReŜ. A.Room. Wyst. M.Janszin, O.Androwska,
A.Ktorow. Bardzo niewielkie naddarcia krawędzi)180
389.TOSCA. 1953 (Dydo II 264; Kowalski 90; Szemberg 155. Plakat filmowy form.
83,7x58,2 cm, autorstwa Jerzego Srokowskiego. Kobieta z róŜą we włosach, z wachlarzem w
dłoni. Włoska ekranizacja opery G.Pucciniego. ReŜ. C.Koch. Wyst. J.Argentina, M.Simon,
R.Brazzi. Stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 30)240
390.WSTĘPUJCIE w szeregi lotnictwa sportowego LPś. 1953 (Anonimowy plakat sportowy
form. 67,8x100 cm. W lewej części arkusza rysunki samolotu, szybowca, spadochronów, z
prawej 6 fotografii z zajęć na lotnisku i tekst informacyjny o Lidze Przyjaciół śołnierza.
Naddarcia krawędzi, ubytki lewego marginesu)140
391.GŁOSUJEMY za szczęściem naszych dzieci. 1954 (Hryńczuk II 38. Plakat polityczny
form. 80,7x57,7 cm, autorstwa Józefa Mroszczaka. Dziecko wycinające z kolorowego papieru
chorągiewkę w barwach narodowych. Niewielkie naddarcia krawędzi, mimo to stan dobry.
Nieczęste. Ilustr. na tabl. 30)400
392.JANOSIK. 1954 (Kowalski 85. Plakat filmowy form. 85x60,3 cm, autorstwa Olgi
Siemaszkowej. Stylizowana sylwetka tańczącego harnasia. Polski film kukiełkowy. ReŜ.
W.Haupe. Scen. R.S.Dobrowolski, J.Brzechwa, J.Nel. Marginesy lekko zakurzone, bardzo
niewielkie naddarcia krawędzi, poprzeczny ślad złoŜenia, poza tym stan dobry)220
393.PORUCZNIK Rakoczego. [1954] (Plakat filmowy form. 86,5x59,4 cm, autorstwa
Witolda Chmielewskiego (sygn. "W. CH."). Dwoje głównych bohaterów, w tle zarysy
sylwetek bojowców. Film węg. ReŜ. F.Ban. Wyst. T.Bitskey, E.Vass. Stan dobry)140
394.PRELUDIUM sławy. [1954] (Plakat filmowy form. 86,5x60,5 cm, autorstwa Wojciecha
Zamecznika (sygn. monogramem "WZ"). Twarz młodej dziewczyny, w tle wyblakłe zdjęcie
big-bandu. Film franc. (oryg. "Prélude à la gloire"). ReŜ. G.Lacombe. Wyst. R.Benzi,
J.Pebucourt, P.Brernord. Niewielkie zaŜółcenie lewego górnego naroŜnika, poza tym stan
dobry)200
395.RIO Escondido. [1954] (Dydo II 320; Lenica 8; Kowalski 50; Szemberg 105. Plakat
filmowy form. 86,5x59,2 cm, autorstwa Jana Lenicy. Troje bohaterów ze wzniesionymi
rękoma. Film meksykański. ReŜ. E.Fernandez. Wyst. M.Felix, C.Moctezuma, F.Fernandez.
Podklejone niewielkie naddarcie dolnej krawędzi, stan dobry. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 31)280
396.SKARBY sułtana. 1954 (Dydo II 312; Kowalski 8. Plakat filmowy form. 85,1x59,8 cm,
autorstwa Adama Bowbelskiego (sygn. "AB 54"). Postać na słoniu, w tle minarety i kopuła
meczetu. Film prod. NRD (oryg. "Die Geschichte vom kleinen Muck"). ReŜ. W.Staudte.
Wyst. T.Schmidt, J.Maus. Załamania obu górnych naroŜników, podklejone niewielkie
naddarcia)200
397.SŁUGA dwóch panów. [1954] (Dydo II 290; Szemberg 20; Kowalski 14. Plakat filmowy
form. 85,6x60 cm, autorstwa Witolda Chmielewskiego. Główny bohater siedzący i wsparty na
lasce, na drugim planie dwaj panowie. Film radz. (oryg. "Sluga dvuch gospod") wg sztuki
C.Goldoniego. ReŜ. A.Biergunkier. Wyst. Makarowa, Siemienow, Iwanow. Niewielkie
naddarcia lewej krawędzi)160
398.VIII WIEKÓW Radomia, 1154-1954 (Plakat społeczny form. 99,6x68,2 cm, autorstwa
Teodora Sobieraja. Pomnik Ŝołnierzy, w tle biało-czerwone sztandary. Niewielkie naddarcia
krawędzi, nieumiejętnie podklejone rozdarcie dolnej krawędzi - wymaga reperacji)280
399.WITAJ słoniu! 1954 (Dydo II 285; Szemberg 117. Plakat filmowy form. 86,5x61,9 cm,
autorstwa Eryka Lipińskiego. Elegancki męŜczyzna witający się ze słoniem. Film wł. (oryg.
"Buongiorno, elefante!"). ReŜ. G.Franciolini. Wyst. V. de Sica, V.Antico, G.Mendola.
Podklejone naddarcia krawędzi, załamania krawędzi, prawa krawędź nieco zakurzona.
Nieczęste)120
400.W DNIU Twego Święta Ojczyzno kaŜde dziecko o Tobie pamięta. 1954 (Hryńczuk II
588. Plakat polityczny form. 84,7x56,9 cm, autorstwa Alicji Laurman-Waszewskiej.
Dziewczynka z bukietem kwiatów. Plakat wydany na X-lecie PRL. Ukazały się jednocześnie
dwa warianty wyd. róŜniące się rozmiarem; prezentowany tu plakat wydrukowano w
większym formacie. Rozprasowane ślady złoŜenia, na odwrocie podklejone przetarcie
papieru, mimo to stan dobry)200
401.ZAGUBIONE dzieciństwo. 1954 (Dydo I 248; Dydo II 306. Plakat filmowy form.
86x58,6 cm, autorstwa Jana Lenicy. Dziewczynka z klatką z kanarkiem. Film ang. (oryg.
"Mandy"). ReŜ. A.Mackenarick. Wyst. P.Calvert, T.Morgan, M.Miller. Ślady złoŜenia, poza
tym stan dobry)240
402.1 MAJ. 1954 (Hryńczuk II 584; Szemberg 202. Plakat polityczny form. 86,2x59,5 cm,
autorstwa Tadeusza Trepkowskiego. Na tle czerwonego sztandaru napis oraz głowy dwóch
białych gołębi. W kilku miejscach podklejone naddarcia, zapiski ołówkiem na odwrocie.
Rzadkie. Ilustr. na tabl. 31)800
403.10 LAT Polski Ludowej. 1954 (Plakat propagandowy form. 101,5x70,6 cm, autorstwa
Julii Pirotte (zdjęcie) i Włodzimierza Zakrzewskiego (projekt graf.). Szczęśliwa rodzina w
oknie, z biało-czerwoną chorągiewką. Naddarcia krawędzi, ubytek prawego dolnego
naroŜnika, podklejenia górnej krawędzi)400
404.BEZKRESNE horyzonty. [1955] (Dydo II 346. Plakat filmowy form. 84,5x58,7 cm,
autorstwa Wojciecha Fangora. MęŜczyzna w pilotce i okularach lotniczych. Film franc. ReŜ.
J.Dreville. Wyst. G.Pascal, J.Chevrier. Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie przetarcie na
zgięciach. Ilustr. na tabl. 31)120
405.CYRKOWCY. [1955] (Szemberg 39. Plakat filmowy form. 86,5x61,6 cm, autorstwa
Karola Ferstera (sygn. pseudonimem "Charlie"). WypręŜony oficer i uboga rodzina z wozem
konnym. Film czechosł. (oryg. "Komedianti"). ReŜ. V.Vlček. Wyst. J.Vojta, L.Pešek,
A.Martinowska. Niewielkie załamania krawędzi)240
406.TAJEMNICA krwi. 1955 (Plakat filmowy form. 92,4x65 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Próbówka laboratoryjna. Film czechosł. (oryg. "Tajemstvi krve"). ReŜ. M.Fric.
Wyst. V.Raz, J.Petrovicka, Z.Stepanek. Ślady złoŜenia, naddarcia krawędzi)80
407.V ŚWIATOWY Festiwal MłodzieŜy i Studentów, Varsovie, 31 VII-14 VIII 1955
(Hryńczuk II 274. Plakat festiwalowy form. 97,5x65 cm, autorstwa Olgi Siemaszkowej.
Młoda dziewczyna w barwnej chuście na głowie. Naddarcia krawędzi, wymaga
podklejenia)540
408.WIEDŹMY. [1955] (Plakat filmowy form. 85,9x58,6 cm, autorstwa Waldemara
Świerzego. Twarz wiedźmy z rozczochranymi włosami. Film prod. NRD (oryg. "Hexen").
ReŜ. H.Spiess. Wyst. L.Blumhagen, H.Triebel, K.Runkehl. Niewielkie naddarcia krawędzi,
poza tym stan dobry. Nieczęste)360
409.WIOSNA budapeszteńska. 1955 (Plakat filmowy form. 86,5x59,4 cm, autorstwa Romana
Cieślewicza. Budapesztański zaułek. Film węg. (oryg. "Budapesti tavasz"). ReŜ. F.Mariassy.
Wyst. M.Gabor, T.Molnar, Z.Gordon. Niewielkie naddarcie górnej krawędzi, stan dobry.
Ilustr. na tabl. 31)400
410.GWIAZDY patrzą na nas. [1956] (Plakat filmowy form. 86,5x58,8 cm, autorstwa Jerzego
Cherki. Przekrój kopalni z wkomponowanym tytułem filmu. Film ang. (oryg. "The Stars Look
Down"). Ekranizacja powieści J.A.Cronina. ReŜ. C.Reed. Wyst. M.Redgrave, M.Lockwood.
Ślady złoŜenia, stan dobry. Ilustr. na tabl. 32)200
411.JULIETTA. [1956] (Plakat filmowy form. 59,3x84,5 cm, autorstwa Anny Huskowskiej.
Dolne części dwóch kobiet i sylwetka męŜczyzny jako marionetki. Film franc. ReŜ.
M.Allegret. Wyst. J.Marais, J.Moreau, R.Barell. Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie
załamania krawędzi, zaplamienia powierzchni - wymaga odczyszczenia. Zapiski ołówkiem na
odwrocie)80
412.KABARET Wagabunda, 1956 (Plakat kabaretowy form. 100,3x70,3 cm, autorstwa
Mariana Eilego i Janiny Ipohorskiej - twórców i redaktorów "Przekroju" (Ipohorska pisała
jako Jan Kamyczek). Atleta trzymający uniesioną w powietrze lokomotywę. Na pionowych
marginesach nazwiska głównych wykonawców "Wagabundy": Koterbska, Szpalski,
Wysocka, Osęka, Pawłowski. Kabaret powstał w Katowicach (Stalinogrodzie) w 1956 i
istniał 10 lat. Występowali w nim m.in. W.Michnikowski, B.Kobiela, Z.Cybulski, S.Tym,
J.Fedorowicz. Ślady złoŜenia, niewielkie ubytki marginesów, naddarcia - wymaga
konserwacji)340
413.KUCHENNE schody. [1956] (Plakat filmowy form. 86,3x59,7 cm, autorstwa Zbigniewa
Lengrena. Zgrabna słuŜąca na drabinie. Film franc. (oryg. "Escalier de service"). ReŜ. C.Rim.
Wyst. D.Darrieux, E.Choureau, R.Lamoreux. Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie
załamania prawego dolnego naroŜnika, otwory po pinezkach w naroŜnikach, podklejone
przedarcie dolnej krawędzi)140
414.PIEŚŃ purpurowego kwiatu. [1956] (Anonimowy plakat filmowy form. 85,3x59,2 cm,
autorstwa Anny Huskowskiej. Kobieta w czarnej sukni i w białym welonie. Film szwedzki
(oryg. "Sangen om den eldroda blomman"). ReŜ. G.Molander. Wyst. U.Jacobson, J.Kulle,
A.Björk. Niewielkie otwory i naddarcia, rozprasowane ślady złoŜenia)100
415.REKRUT Bum. [1956] (Plakat filmowy form. 85x58,5 cm, autorstwa Waldemara
Świerzego. Skazaniec w pasiaku, z zegarem u nogi. Film szwedzki (oryg. "Soldat Bom").
ReŜ. L.Kjellgren. Wyst. N.Poppe, J.Caesar. Rozprasowane ślady złoŜenia, podklejone
przedarcie górnej krawędzi)60
416.ROZBRZMIEWAJ pieśni radosna, pierwszomajowa! 1956 (Hryńczuk II 610. Plakat
propagandowy form. 84,5x58,5 cm, autorstwa Gustawa Majewskiego. Pierwszomajowy
sztandar i wiolonczela zwieńczona ludowym kogutkiem. Niewielkie naddarcie lewego
marginesu, ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)280
417.SĄD boŜy. 1956 (Plakat filmowy form. 58,5x85,6 cm, autorstwa Waleriana Borowczyka.
Rycerz i kobieta w czerni. Film franc. (oryg. "Le jugement de Dieu"). ReŜ. R.Bernard. Wyst.
A.Debar, G.Dorziat, P.Renoir. Niewielkie otwory w naroŜnikach, rozprasowane ślady
złoŜenia)140
418.SPRAWA pilota Maresza. [1956] (Anonimowy plakat filmowy form. 61,2x86,1 cm,
autorstwa Henryka Tomaszewskiego. Fotos z filmu przedstawiający dwoje bohaterów, obok
sylwetka samolotu w locie. Film polski (ekranizacja powieści J.Meissnera). ReŜ.
L.Buczkowski. Wyst. W.Gliński, A.Raciszówna, L.Wysocka. Rozprasowane ślady złoŜenia,
niewielkie przedarcie w lewym górnym naroŜniku, niewielkie naddarcie prawej krawędzi.
Rzadkie. Ilustr. na tabl. 32)180
419.WARSZAWSKA syrena. 1956 (Plakat filmowy form. 82,8x59,3 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Syrena i czarny kot przebiegający jej drogę. Film pol. ReŜ. T.Makarczyński.
Wyst. H.Zembrzuska, H.SkarŜanka, I.Śmiałowski. Stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 32)280
420.WITAJ nam, mr. Marshall. 1956 (Plakat filmowy form. 58,7x85,6 cm, autorstwa
Ignacego Witza (sygn. "W 56"). Gentleman i amerykańska "figa". Film hiszp. (oryg.
"Bienvenido, Mr Marshall"). ReŜ. L.Berlanga i J.Bardem. Wyst. L.Sevilla, F.Fernandez,
E.Quintilla. Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie otwory w naroŜnikach, poza tym stan
dobry)180
421.1 MAJA święto całego narodu. 1956 (Hryńczuk II 611. Plakat polityczny form. 86x59,2
cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Stylizowany kwiat z kielichem w kształcie Polski.
Załamanie naroŜnika, ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)340
422.EDWARD i Karolina. [1957] (Anonimowy plakat filmowy form. 86x58,7 cm, autorstwa
Maurycego Stryjeckiego. Uśmiechnięta młoda kobieta w podwiniętej sukni, w oddali
biegnący męŜczyzna. Film franc. (oryg. "Édouard et Caroline"). ReŜ. J.Becker. Wyst.
D.Gelin, A.Vernon. Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia krawędzi)60
423.EROICA. 1957 (Plakat filmowy form. 84x58,4 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Dwa
zdjęcia głównych bohaterów. Film polski. ReŜ. A.Munk. Wyst. E.Dziewoński, K.Opaliński,
E.Karewicz, K.Rudzki. Rozprasowane ślady złoŜenia, stan dobry. Rzadkie)420
424.FERNAND cowboy. [1957] (Plakat filmowy form. 84,5x58,2 cm, autorstwa Zygmunta
Anczykowskiego. Wydekoltowana niewiasta trzymająca na muszce (a nawet dwóch)
bezbronnego kowboja. Film franc. (oryg. "Fernand Cow-boy"). ReŜ. G.Lefranc. Wyst.
F.Raynaud, D.Doll. Podklejone naddarcie prawej krawędzi, załamania górnej krawędzi,
niewielkie otwory, powierzchnia miejscami zaplamiona)80
425.NA PLAśY. [1957] (Anonimowy plakat filmowy form. 86,3x60,8 cm, autorstwa
Zygmunta Anczykowskiego. Fotos filmowy z biegnącymi wokół napisami. Papier poŜółkły,
miejscami naddarcia i niewielkie otwory w naroŜnikach - zalecana konserwacja)80
426.NA TRASIE do Bordeaux. 1957 (Plakat filmowy form. 56,8x81,8 cm, autorstwa Barbary
Dutkowskiej-Bocianowskiej (sygn. "B.D. 57"). Zdjęcia dwojga głównych bohaterów rozdarte
na cztery części. Film franc. (oryg. "Des gens sans importance"). ReŜ. H.Verneuil. Wyst.
J.Gabin, F.Arnoul. Ślady złoŜenia, podklejone niewielkie naddarcie górnej krawędzi.
Nieczęste)160
427.SKANDAL w Benderath. [1957] (Plakat filmowy form. 83,3x58,7 cm, autorstwa Jerzego
Cherki. Cztery osoby w kręgu, wewnątrz tafla wody z męŜczyzną w łódce. Film prod. NRD
(oryg. "Zwischenfall in Benderath"). ReŜ. J.Veiczi. Wyst. U.-J.Pape, B.Rost, D.Abesser.
Rozprasowane ślady złoŜenia, kilka niewielkich otworów)100
428.STAWKA o Ŝycie. 1957 (Plakat filmowy form. 86,4x58,8 cm, autorstwa Wiktora Górki.
Dłoń z rewolwerem. Film czechosł. (oryg. "Hra o Ŝiwot"). ReŜ. J.Weiss. Wyst. K.Höger,
V.Chramostova. Niewielkie otwory w naroŜnikach, rozprasowane ślady złoŜenia)100
429.WYSTAWA plakatu NRF. 1957 (Plakat wystawowy form. 98,3x66,4 cm, autorstwa
Henryka Tomaszewskiego. Tekst na trzech barwnych paskach rozmieszczonych na czarnym
tle. Ślady złoŜenia, naddarcia i załamania prawej krawędzi - wymaga konserwacji.
Nieczęste)340
430.0815, 1. seria: Koszary. 1957 (Dydo II 386. Plakat filmowy form. 85,5x58,5 cm,
autorstwa Waldemara Świerzego. Stylizowana sylwetka Ŝołnierza z karabinem przy nodze.
Film niem. ReŜ. P.May. Wyst. P.Carsten, D.Thoms, H.Blech. Rozprasowane ślady złoŜenia,
niewielkie zaplamienie, poza tym stan dobry)120
431.0815, 3. seria: Kapitulacja. 1957 (Dydo II 384. Plakat filmowy form. 85,5x58,5 cm,
autorstwa Waldemara Świerzego. Stylizowana sylwetka Ŝołnierza z rękami wzniesionymi do
góry w geście poddania się. Film niem. ReŜ. P.May. Wyst. P.Carsten, H.Blech.
Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie zarysowanie powierzchni, stan dobry)120
432.KOBIETA w oknie. [1958] (Anonimowy plakat filmowy form. 85,9x58,7 cm, autorstwa
Wojciecha Zamecznika. Negatywowy portret głównego bohatera i portret rysunkowy
bohaterki. Film ameryk. (oryg. "The Woman in the Window"). ReŜ. F.Lang. Wyst.
E.Robinson, J.Bennett. Rozprasowane ślady złoŜenia, stan dobry)160
433.PORWANIE Sabinek. 1958 (Plakat teatralny form. 84,6x58,8 cm, autorstwa Henryka
Tomaszewskiego. Elegancki męŜczyzna porywający kobietę (zapewne Sabinkę), obok
barwne mazy. Plakat do przedstawienia w warszawskim teatrze Syrena. Rozprasowane ślady
złoŜenia, poza tym stan dobry)670
434.POśEGNANIA. 1958 (Plakat filmowy form. 84,2x58,8 cm, autorstwa Romana
Cieślewicza. Staromodny patefon, zdjęcia dwojga głównych bohaterów wewnątrz tuby. Film
pol., ekranizacja powieści S.Dygata. ReŜ. W.Has. Wyst. M.Wachowiak, T.Janczar,
G.Holoubek. Rozprasowane ślady złoŜenia i załamania lewego górnego naroŜnika, bardzo
niewielkie naddarcie lewej krawędzi, stan dobry)800
435.RZYMSKIE opowieści. 1958 (Plakat filmowy form. 84,7x58,4 cm, autorstwa Huberta
Hilschera. StaroŜytna kolumna, obok dwoje młodych ludzi. Film wł.-franc. (oryg. "Racconti
romani"). ReŜ. G.Franciolini. Wyst. S.Pampalini, V. de Sica, Toto, F.Fabrizi. Rozprasowane
ślady złoŜenia, niewielki ubytek prawego dolnego naroŜnika, trzy niewielkie naddarcia (bez
ubytków) - zalecana konserwacja)120
436.ZBUNTOWANA. [1958] (Plakat filmowy form. 84x58,5 cm, autorstwa Wojciecha
Fangora. Fotosy z filmu wkomponowane w układ geometryczny. Film ang. (oryg. "My
Teenage Daughter"). ReŜ. H.Wilcox. Wyst. A.Neagle, S.Syms, N.Wooland. Rozprasowane
ślady złoŜenia, stan dobry. Rzadkie)240
437.KAśDY moŜe mnie zabić. [1959] (Plakat filmowy form. 58,9x84,4 cm, autorstwa
Wojciecha Wenzla. Zdjęcia głównych bohaterów za stylizowaną pękniętą kratą. Film franc.wł. (oryg. "Tous peuvent me tuer"). ReŜ. H.Decoin. Wyst. P. van Eyck, A.Aimée, F.Perier.
Rozprasowane ślady złoŜenia, niewielkie otwory w naroŜnikach. Zapiski na odwrocie)140
438.LILI. 1959 (Plakat filmowy form. 86,2x61 cm, autorstwa Waldemara Świerzego. Młoda
kobieta z walizką w dłoni. Film ameryk. ReŜ. C.Walters. Wyst. L.Caron, M.Ferrer.
Rozprasowane ślady złoŜenia, bardzo niewielkie naddarcia krawędzi, kilka niewielkich
otworów. Zapiski na odwrocie. Nieczęste)100
439.ROMULUS Wielki. 1959 (Dydo III 85. Plakat teatralny form. 85,3x58,5 cm, autorstwa
Henryka Tomaszewskiego. Tytułowy bohater z kurakiem na głowie. Plakat do sztuki
F.Dürrenmata wystawianej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (z Janem Świderskim w
jednej z największych kreacji aktorskich w dziejach polskiego teatru). Niewielkie naddarcia
marginesów, poza tym stan bardzo dobry)340
440.ROSNĄ nasze dzieci, muszą rosnąć szkoły. [nie przed 1958] (Plakat polityczny form.
58,5x82,7 cm, autorstwa Tadeusza Jodłowskiego. Uśmiechnięty chłopiec z tornistrem przed
tablicą szkolną. Na tablicy symbol SFBS (Społ. Funduszu Budowy Szkół) powołanego do
Ŝycia z inicjatywy FJN w 1958. Niewielkie załamania i takieŜ naddarcia dolnej krawędzi)200
441.TOWARZYSTWO im. Fryderyka Chopina. XIV Festiwal w Dusznikach, 1416.VIII.1959 (Plakat festiwalowy form. 99,5x68 cm, autorstwa Romana Cieślewicza. Podpis
F.Chopina na tle stylizowanego pejzaŜu nizinnego i ptaszek. Naddarcia krawędzi, niewielki
ubytek dolnej krawędzi - wymaga konserwacji. Rzadkie)1.100
442.VII VSEMIRNYJ Festival Molodežy i Studentov, Vena. Toržestvennyj Spektakl Polskoj
Delegacii, Konzerthaus, Grosser Saal. 1959 (Plakat festiwalowy form. 84x58,2 cm, autorstwa
Romana Cieślewicza. Stylizowana sylwetka młodzieńca, w tle drzewo, obok biały gołąb.
Plakat reklamujący występy polskiej delegacji (zespół Mazowsze, duet fortepianowy, teatry
studenckie i in.) dn. 2 VIII 1959, podczas VII Festiwalu MłodzieŜy i Studentów. Tekst w jęz.
ros. Stan dobry)400
443.HISTORIA współczesna. 1960 (Plakat filmowy form. 80,8x57 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Sylwetka męŜczyzny z białą laską. Film pol. ReŜ. W.Jakubowska. Wyst.
A.Śląska, J.Traczykówna, E.Karewicz. Niewielkie naddarcia krawędzi, załamanie dolnego
naroŜnika)160
444.LEGENDA o lodowatym sercu. [1960] (Plakat filmowy form. 58,5x84,5 cm,autorstwa
Jana Słomczyńskiego. Dwie czarno-białe nuty na błękitnym tle. Film radz. (oryg. "Legenda o
ledjanom serdce"). ReŜ. A.Sacharow i E.Szengełąja. Wyst. D.Ibrahimowa, A.Umuraliew.
Ślady złoŜenia)120
445.MOSTRA di arte grafica polacca. [196-?] (Anonimowy plakat wystawowy form.
98,8x67,7 cm, autorstwa prawdopodobnie Henryka Tomaszewskiego. Nieforemne białe koło
na czarnym tle, pod nim tytuł wystawy wewnątrz białego prostokąta. Plakat towarzyszący
wystawie polskich grafików w Calcografia Nazionale w Rzymie. Załamania i naddarcia
krawędzi - wymaga konserwacji. Na odwrocie podpis własn.)400
446.CZŁOWIEK zza biurka. 1961 (Plakat filmowy form. 83,5x58,5 cm, autorstwa Jerzego
Cherki (sygn. "J. CH. 61"). Sylwetka męŜczyzny i fotograficzne portrety czworga bohaterów.
Film wł.-hiszp. (oryg. "Il magistrato"). REŜ. L.Zampa. Wyst. J.Suarez, J.Sassard,
C.Cardinale. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)120
447.MAJCA Joana a ingerilor. [1961?] (Rumuński anonimowy plakat filmowy form.
97,8x67,7 cm. Fotos z filmu przedstawiający główną bohaterkę przed cierniowym krzewem.
Plakat do filmu "Matka Joanna od Aniołów". Film pol. ReŜ. J.Kawalerowicz. Wyst.
L.Winnicka, M.Voit, A.Ciepielewska. Ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia)140
448.CISZA! Na sali operacja. 1962 (Plakat filmowy form. 84,5x58 cm, autorstwa Mariana
Stachurskiego. Kompozycja liternicza. Film radz. (oryg. "I snova utro"). ReŜ. G.Kazanski.
Wyst. W.Samojłow, K.Ignatowa, B.RyŜuchin. Ślady złoŜenia, stan dobry)80
449.CZERWONY płaszcz. [1962] (Dydo III 119. Plakat operowy form. 94,7x63 cm,
autorstwa Jana MłodoŜeńca. Kompozycja abstrakcyjna. Plakat do opery Luigiego Nono
wystawionej w warszawskiej operze. Podklejone przedarcie w dolnej części, ślady załamania
arkusza)280
450.KLUB kawalerów. [1962] (Plakat filmowy form. 84,5x58 cm, autorstwa Antoniego
Uniechowskiego (sygn. monogramem "A.U."). Trzy kobiety w kolorowych kapeluszach.
Polska komedia muzyczna - ekranizacja dramatu M.Bałuckiego. ReŜ. J.Zarzycki. Wyst.
L.Korsakówna, I.Kwiatkowska, B.Pawlik. Ślady złoŜenia. Nieczęste)150
451.MECZ w piekle. [1962 lub 1963] (Anonimowy plakat filmowy form. 84,8x58 cm,
autorstwa Stanisława Zamecznika. Piłkarz podrzucany do góry przez kolegów z druŜyny
(fotos z filmu). Film węg. ReŜ. Z.Fabri. Wyst. I.Sinkovits, D.Garazs. Niewielkie załamania
krawędzi, niewielkie naddarcie prawej krawędzi)80
452.PROFESOR Mamlock. 1962 (Plakat filmowy form. 85,5x58,5 cm, autorstwa Andrzeja
Onegin-Dąbrowskiego (sygn. "A.Dąbrowski"). Swastyka i dwoje oczu. Film prod. NRD
(oryg. "Professor Mamlock"). ReŜ. K.Wolf. Wyst. W.Heinz, U.Burg, H.Thate. Ślady złoŜenia,
niewielki ubytek górnego naroŜnika)60
453.STOKROTKA. [1962] (Plakat filmowy form. 83,5x58,8 cm, autorstwa Władysława
Janiszewskiego. Kompozycja liternicza ozdobiona barwnymi elementami geometrycznymi.
Film franc. (oryg. "Effeuillant la marguerite"). ReŜ. M.Allégret. Wyst. B.Bardot, D.Gelin,
R.Hirsch. Niewielkie uszkodzenie powierzchni, ślad po naklejce, otwory w naroŜnikach,
wymaga konserwacji)120
454.A JEŚLI to miłość... 1963 (Plakat filmowy form. 83,5x57,4 cm, autorstwa Wiktora
Górki. Dwie sylwetki narysowana kredą na tablicy i zdjęcia twarzy bohaterów filmu. Film
radz. (oryg. "A esli eto lubov?"). ReŜ. J.Rajzman. Wyst. ś.Prochorenko, I.Puszkarew. Ślady
złoŜenia, niewielkie otwory w górnych naroŜnikach)90
455.DO ZOBACZENIA w teatrze. 1963 (Plakat form. 47,8x67,7 cm autorstwa Tadeusza
Linka i Alego (Alojzego) Bunscha. Kompozycja z wykorzystaniem fotomontaŜu (twarze,
dłonie). Plakat wykonany zapewne w Gdańsku dla Teatru WybrzeŜe, gdzie obaj artyści:
T.Link - wybitny fotografik teatralny oraz A.Bunsch - scenograf i reŜyser teatralny pracowali w pocz. lat 60. XX w. Ślady złoŜenia, poza tym stan bardzo dobry)60
456.III OGÓLNOPOLSKI Festiwal Filmów KrótkometraŜowych, Kraków 1-8 czerwca 1963
(Dydo II 833. Plakat festiwalowy form. 85,6x58 cm, autorstwa Rosława Szaybo. Twarz
dziecka wkomponowana w kadr taśmy filmowej. Niewielkie zaplamienia na odwrocie,
rozprasowane ślady złoŜenia, stan dobry)280
457.III OGÓLNOPOLSKI Festiwal Filmów KrótkometraŜowych, Kraków 1-8 czerwca 1963
(Dydo II 832. Plakat festiwalowy form. 84,3x57,5 cm, autorstwa Waldemara Świerzego.
Stylizowana pieczęć "Smok Wawelski". Rozprasowane dwa poprzeczne ślady złoŜenia, poza
tym stan bardzo dobry)280
458.ŚWIATŁA na mordercę. 1963 (Plakat filmowy form. 83,5x58,3 cm, autorstwa Jerzego
Treutlera. Twarz męŜczyzny, wokół kwiaty goździków. Komedia franc. (oryg. "Pleins feux
sur l'assassin"). ReŜ. G.Franju. Wyst. J.-L.Trintignant, P.Brasseur, P.Audret. Rozprasowane
ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia krawędzi, niewielkie otwory w naroŜnikach)140
459.ZABAWA na sto dwa. 1963 (Plakat filmowy form. 82,7x58,5 cm, autorstwa Marii
Syskiej. Dwie tańczące pary. Ang. komedia muzyczna (oryg. "It's Trad, Dad"). ReŜ. D.Lester.
Wyst. H.Shapiro, C.Douglas, C.Checker. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)160
460.I MIĘDZYNARODOWY Festiwal Filmów KrótkometraŜowych, Kraków 1-6 VI 1964
(Dydo II 835. Plakat festiwalowy form. 109,1x78,5 cm, autorstwa Bronisława Zelka. Barwne
taśmy filmowe. Ślady złoŜenia, dwa niewielkie naddarcia)400
461.CYRK. [1965] (Świerzy 40. Plakat cyrkowy form. 97x67 cm, autorstwa Waldemara
Świerzego. Elegancko ubrana foka balansująca literami tytułu. Ślady złoŜenia. Ilustr. na tabl.
32)120
462.MORDERCA na urlopie. 1965 (Plakat filmowy form. 88x56,5 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Rewolwer i dwa kwiaty z płatkami w formie odcisków daktyloskopijnych. Film
jug.-niem. (oryg. "Ubica na odsustvu"). ReŜ. B.Boskowić. Wyst. S.Perović, C.Laszar,
H.Studt. Ślady złoŜenia, podklejone niewielkie naddarcie krawędzi arkusza)100
463.WIZYTA starszej pani. 1965 (Dydi II 495. Plakat filmowy form. 82,5x57,8 cm,
autorstwa Jana Lenicy. Stylizowana secesyjna sylwetka dziobatej damy. Film niem.-franc.
(oryg. "Der Besuch") - ekranizacja sztuki F.Dürrenmatta. ReŜ. B.Wicki. Wyst. I.Bergman,
A.Quinn, P.Stoppa. Niewielki ubytek dolnego marginesu, ślady złoŜenia, dwa zapiski
długopisowe na odwrocie. Rzadkie)200
464.DANCING w kwaterze Hitlera. [1967] (Plakat filmowy form. 81,4x57,6 cm, autorstwa
Waldemara Świerzego. Korona drzewa w kształcie głowy dziewczyny z rozwianymi
włosami. Film pol. ReŜ. J.Batory. Wyst. A.Łapicki, O.Łukaszewicz. Ślady złoŜenia,
podklejone naddarcie dolnej krawędzi)140
465.SKRADZIONE pocałunki. [nie przed 1968] (Anonimowy plakat filmowy form.
84,2x58,7 cm. Kolorowa twarz, roznegliŜowana niewiasta, motyl, barwne okulary - w
manierze Flower Power. Komedia franc. (oryg. "Baisers voles"). ReŜ. F.Truffaut. Wyst. J.P.Leaude, D.Seyring, M.Lonsdale. Niewielkie naddarcia górnej krawędzi, załamania lewego
marginesu)160
466.SZKICE warszawskie. 1969 (Plakat filmowy form. 82,3x57,5 cm, autorstwa Mariana
Stachurskiego. Kolorowe twarze przechodniów. Film pol. ReŜ. H.Kluba. Wyst. Z.Kucówna,
M.Czechowicz, W.Michnikowski. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)200
467.WŁADCA much. 1969 (Plakat filmowy form. 84x57 cm, autorstwa Ryszarda
Kiwerskiego. Stylizowany ślimak i mucha. Film ang. (oryg. "Lord of the Flies") wg powieści
W.Goldinga. ReŜ. P.Brook. Wyst. J.Aubrey, T.Chapin, H.Edwards. Rozprasowane ślady
złoŜenia, stan dobry. Nieczęste)200
468.WNIEBOWSTĄPIENIE. 1969 (Plakat filmowy form. 83,2x57,8 cm, autorstwa Eryka
Lipińskiego. Swastyka na tle pękniętej menory. Film pol. ReŜ. J.Rybkkowski. Wyst.
M.Braunek, A.Antkowiak, P.Wysocki. Rozprasowane ślady złoŜenia, stan dobry)280
469.CYRK. 1970 (Plakat cyrkowy form. 97x66,7 cm, autorstwa Waldemara Świerzego.
Trzykrotnie powtórzony napis "Cyrk" wśród cyrkowych koni. Ślady złoŜenia)120
470.CYRK. 1970 (Plakat cyrkowy form. 98,5x67 cm, autorstwa Zdzisława Horodeckiego.
Dwa tresowane niedźwiedzie. Ślady złoŜenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi)80
471.LOKIS [1]. [1970] (Starowieyski 98a. Plakat filmowy form. 78,8x57,9 cm, autorstwa
Franciszka Starowieyskiego. Portret młodego męŜczyzny z zębatą czaszką na czole. Film pol.
ReŜ. J.Majewski. Wyst. M.Braunek, E.Fetting, G.Lutkiewicz. Ślady złoŜenia, naddarcie lewej
krawędzi, kolory nierówno odbite, kompozycja nieco rozmyta)100
472.CZAS Ŝycia i miłości. 1971 (Plakat filmowy form. 82,6x58,1 cm, autorstwa Mieczysława
Wasilewskiego. Twarz głównej bohaterki. Film franc. (oryg. "Le temps de vivre"). ReŜ.
B.Paul. Wyst. M.Vlady, L.Rioton, E.Damain. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)160
473.DODES'KA DEN. [1971] (Plakat filmowy form. 84,2x58,2 cm, autorstwa Jana
MłodoŜeńca. Stylizowana cięŜarówka. Film jap. ReŜ. A.Kurosawa. Wyst. J.Zushi, A.Negishi.
Stan dobry. Nieczęste)340
474.HONOR samuraja. [1971] (Plakat filmowy form. 78,4x57 cm, autorstwa Macieja
śbikowskiego. Stylizowana twarz samuraja. Film jap. (oryg. "Goyokin"). ReŜ. Hideo Gosha.
Wyst. Tatsuya Nakadai, Tetsuro Tamba. Stan bardzo dobry)140
475.KNIAŹ i Tatarzy. [1971] (Plakat filmowy form. 81x57,3 cm, autorstwa Bohdana
Butenki. Tytułowy kniaź w koronie, z berłem i mieczem w dłoniach. Film bułg. (oryg.
"Kniaziat"). ReŜ. P.Wasiliew. Wyst. S.Daniłow, D.Dosew. Ślady złoŜenia)160
476.MILION za Laurę. 1971 (Plakat filmowy form. 83,5x58,3 cm, autorstwa Jerzego Flisaka.
Tytułowa gitara z wkomponowanymi sześcioma śpiewającymi twarzami. Pol. komedia
muzyczna. ReŜ. H.Przybył. Wyst. B.Baer, I.Szewczyk, T.Ross, J.Fedorowicz. Ślady złoŜenia,
poza tym stan dobry)120
477.MOTODRAMA. 1971 (Plakat filmowy form. 83,4x57 cm, autorstwa Jakuba Erola. Jacek
Fedorowicz na motocyklu. Komedia pol. ReŜ. A.Konic. Wyst. J.Fedorowicz, K.Sienkiewicz,
J.Dobrowolski, B.Łazuka. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)200
478.NIE LUBIĘ poniedziałku. 1971 (Plakat filmowy form. 81,9x57,9 cm, autorstwa Macieja
śbikowskiego. Wąsaty amant całuje warszawską syrenkę. Komedia pol. ReŜ. T.Chmielewski.
Wyst. K.Witkiewicz, B.Łazuka, K.Rudzki. Stan bardzo dobry)180
479.OKRUCHY Ŝycia. [1971] (Plakat filmowy form. 81,8x57,9 cm, autorstwa Andrzeja
Piwońskiego (sygn. "Piwon"). Rozczłonkowane fragmenty amorka. Film franc. (oryg.
"Choses de la vie"). ReŜ. C.Sautet. Wyst. M.Piccoli, R.Schneider. Ślady złoŜenia, poza tym
stan dobry)140
480.POLSKI Związek Piłki NoŜnej. 1971 (Anonimowy plakat sportowy form. 97,8x66,8 cm,
autorstwa Macieja Urbańca. Środkowa część boiska piłkarskiego z piłką w centrum. Stan
bardzo dobry)200
481.MOJA noc u Maud. [1972] (Plakat filmowy form. 84,7x57,6 cm, autorstwa Jana
MłodoŜeńca. Młoda kobieta w pościeli. Film franc. (oryg. "Ma nuit chez Maud"). ReŜ.
E.Rohmer. Wyst. J.-L.Trintignant, F.Fabian, M.-C.Barrault. Ślady złoŜenia, poza tym stan
dobry. Nieczęste)240
482.TRZEBA zabić tę miłość. 1972 (Plakat filmowy form. 84x58,3 cm, autorstwa Waldemara
Świerzego. Głowa tęczowej dziewczyny. Film pol. ReŜ. J.Morgenstern. Scen. J.Głowacki.
Wyst. J.Jankowska, A.Malec, J.Englert, B.Wrzesińska. Stan bardzo dobry)120
483.ZARAZA. [1972] (Plakat filmowy form. 83,3x58,5 cm, autorstwa Waldemara
Świerzego. Twarz głównego bohatera złoŜona z wielu niewielkich czarnych punktów na
pomarańczowym tle. Film pol. ReŜ. R.Załuski. Wyst. T.Borowski, J.Bukowski, S.Michalski.
Stan bardzo dobry)120
484.DROGA do Saliny. 1973 (Plakat filmowy form. 81x57,3 cm, autorstwa Jerzego Flisaka.
Stylizowana podobizna kobiety z zamkniętymi oczami. Film fr.-wł. (oryg. "Sur la route de
Salina"). ReŜ. G.Lautner. Wyst. M.Farmer, R.Walker, R.Hayworth. Stan bardzo dobry)140
485.GRACZ. 1973 (Dydo II 558. Plakat filmowy form. 82,5x58 cm, autorstwa Jerzego
Flisaka. Sylwetka męŜczyzny z wkomponowanymi kołami ruletki. Film radz. (oryg. "Igrok").
ReŜ. A.Batałow. Wyst. N.Burlajew, T.Iwanowa, L.DobrŜanskaja. Niewielki poprzeczny ślad
załamania, poza tym stan bardzo dobry)120
486.ILUMINACJA. 1973 (Starowieyski 127a; Dydo II 554. Plakat filmowy form. 80,8x57,7
cm, autorstwa Franciszka Starowieyskiego. Ludzka głowa złoŜona ze starannie
ponumerowanych kul. W górnej części głowy larwa [?] ptaka dziobatego. Film pol. ReŜ.
K.Zanussi. Wyst. S.Latałło, M.Pritulak. Stan bardzo dobry)120
487.LILIOWA akacja. 1973 (Plakat filmowy form. 81,4x57,8 cm, autorstwa Andrzeja
Krajewskiego. Elegancka para w tańcu. Film węg. (oryg. "Lila akac"). ReŜ. I.Szekely. Wyst.
J.Halas, A.Balint, I.Raday. Niewielkie poprzeczne załamanie, mimo to stan bardzo dobry)140
488.NA NIEBIE i na ziemi. 1973 (Plakat filmowy form. 81,8x58 cm, autorstwa Andrzeja
Krajewskiego. Sylwetka samolotu wojskowego na tle słońca (wersja bez obsady). Pol. film
lotniczy. ReŜ. J.Dziedzina. Wyst. P.Fronczewski, A.Chrzanowski, G.Lutkiewicz. Stan bardzo
dobry)160
489.NIEWYGODNY kochanek. 1973 (Plakat filmowy form. 83x58 cm, autorstwa Jakuba
Erola. Bezgłowy pajacyk. Film wł. ReŜ. U.Liberatore. Wyst. A.Sabato, D.Kunstmann,
R.Fritz. Ślad poprzecznego złoŜenia, niewielkie otwory w naroŜnikach)80
490.POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1973 (Plakat reklamowy form. 97,3x67,5
cm, autorstwa Janusza Grabiańskiego. Spaniel z ParyŜa w firmowej torbie LOT-u. Jeden z
najbardziej znanych plakatów znakomitego projektanta i ilustratora. Rozprasowane
poprzeczne ślady złoŜenia, poza tym stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 33)280
491.SZKOŁA kowbojów. 1973 (Plakat filmowy form. 84x57,8 cm, autorstwa Macieja
śbikowskiego. Kowbojski kapelusz, zapłakana twarz, but z ostrogą - połączone w jedno. Film
ameryk. (oryg. "Bless the Beasts and Children"). ReŜ. S.Kramer. Wyst. B.Mumy, B.Robins,
M.Chaplin. Stan dobry)120
492.PIĘĆ łatwych utworów. 1974 (Plakat filmowy form. 84x57,7 cm, autorstwa Jerzego
Treutlera. Kręgle rozrzucane przez kulę. Film ameryk. (oryg. "Five Easy Pieces"). ReŜ.
B.Rafelson. Wyst. J.Nicholson, K.Black, L.Smith. Stan bardzo dobry)120
493.III FESTIWAL Polskich Filmów Fabularnych, Gdańsk 1976 (Plakat festiwalowy form.
95x66,6 cm, autorstwa Jerzego Krechowicza (sygn. "Krech. 75"). Dłoń z biało-czerwoną
kulką. Niewielkie zaplamienie farbą drukarską, poza tym stan dobry)170
494.TYLKO dwa koncerty w Polsce. Woody Herman [..]. 1976 (Czarno-biały plakat jazzowy
form. 64,6x48,2 cm. Portret W.Hermana. Plakat, wydany przez Pol. Stow. Jazzowe,
reklamujący dwa występy wybitnego amerykańskiego klarnecisty i saksofonisty jazzowego w
Sali Kongresowej 25 II 1976. Ślady złoŜenia, załamania i niewielkie naddarcia krawędzi)150
495.1 MAJA. 1976 (Plakat polityczny form. 96,5x67,5 cm, autorstwa Michała Klisia.
Pięciokrotnie powtórzony napis tytułowy. Ślady złoŜenia, poza tym stan dobry)80
496.KOZIOROśEC 1. [1978] (Plakat filmowy form. 93,2x66,5 cm, autorstwa Romualda
Sochy. Korpus męŜczyzny z aparatem telefonicznym zamiast głowy. Film ameryk. (oryg.
"Capricorn One"). ReŜ. P.Hyams. Wyst. E.Gould, J.Brollin, K.Black, T.Savalas. Podklejone
niewielkie naddarcie, załamania dwóch naroŜników)80
497.BEZ znieczulenia. 1978. ZRF (Plakat filmowy form. 97,2x67,5 cm, autorstwa
Waldemara Świerzego. Twarz męŜczyzny z dorysowanymi rogami. Film polski - jeden z
najwaŜniejszych w nurcie kina moralnego niepokoju. ReŜ. A.Wajda. Wyst. Z.Zapasiewicz,
E.Dałkowska, A.Seweryn. Stan dobry)100
498.CO MI zrobisz jak mnie złapiesz. 1978 (Plakat filmowy form. 67,5x98 cm, autorstwa
Jerzego Czerniawskiego. Okazała świnia wypełniająca niemal całą powierzchnię plakatu.
Kultowa komedia pol. ReŜ. S.Bareja. Wyst. K.Kowalewski, B.Pawlik, S.Tym, E.Wiśniewska.
W filmie A.Arnold "Bareizm" z 1997 Stanisław Tym wspomina: "Plakat został zakazany
przez cenzurę i w całości przeznaczony na przemiał, tak Ŝe ten plakat się nie ukazał. Zostały
tylko 3 czy 4 egzemplarze [szacunki zapewne przesadzone]. Biały kruk!". Stan dobry. Ilustr.
na tabl. 33)240
499.JERZY Stuhr w filmie Wodzirej. 1978 (Plakat filmowy form. 97,4x66,4 cm, autorstwa
Waldemara Świerzego. Tytułowy bohater z mikrofonem w dłoni. Film pol. ReŜ. F.Falk. Wyst.
J.Stuhr, W.Sadecki, J.Kryszak. Ślady złoŜenia, podklejone niewielkie naddarcia krawędzi)64
500.SZPITAL Przemienienia. 1978 (Plakat filmowy form. 66,3x93,5 cm, autorstwa Jerzego
Czerniawskiego. Dwa pnie z wkomponowanymi oczami. Film pol., adaptacja powieści
S.Lema. ReŜ. E.śebrowski. Wyst. J.Bińczycki, H.Bista, G.Holoubek, Z.Zapasiewicz.
Podklejone niewielkie naddarcie krawędzi, poza tym stan dobry)80
501.WŚRÓD nocnej ciszy. 1978 (Plakat filmowy form. 93,7x67 cm, autorstwa Jerzego
Czerniawskiego. Męska postać z zasłoniętą twarzą. Film pol. ReŜ. T.Chmielewski. Wyst.
T.Zaliwski, P.Łysek, H.Bista. Naddarcia i załamania lewego dolnego naroŜnika, poza tym
stan dobry)80
[TADEUSZ Kantor, Teatr Cricot2].
502.S.I.WITKIEWICZ. La gallinella. V 1969 (Plakat form. 85,7x62,2 cm. W centrum zdjęcie
męŜczyzny z plecakiem. Plakat do występów teatru Cricot2 we Włoszech (prezentowano
dramat "Kurka wodna" Witkacego w reŜyserii T.Kantora). Niewielkie załamanie arkusza, stan
dobry)100
503.GRAZIOSI e scimmioni, St. I. Witkiewicz. 1974 (Plakat form. 90x61 cm. W centrum
zdjęcie męŜczyzny z deską (?). Plakat towarzyszący występom teatru Cricot2 we Włoszech
(prezentowano dramat Witkacego "Nadobnisie i koczkodany" w reŜyserii T.Kantora).
Wydano 200 egz. Niewielkie załamanie naroŜnika, stan dobry)100
504.THE DEAD Class. Dramatic Seance of T.Kantor. 1976 (Plakat form. 85x59,5 cm. W
centrum zdjęcie przedstawiające manekiny w szkolnych ławkach. Plakat przygotowany do
prezentacji "Umarłej klasy" teatru Cricot2 w krajach anglosaskich. Załamania i naddarcia
prawej krawędzi. Ilustr. na tabl. 33)100
505.UMARŁA klasa. Seans dramatyczny T.Kantora. 1978 (Plakat form. 86,2x61,2 cm. W
centrum zdjęcie przedstawiające manekiny w szkolnych ławkach. Plakat do najsłynniejszej
realizacji teatralnej T.Kantora i teatru Cricot2. Wydano 500 egz. Niewielkie załamania
naroŜników, stan dobry)100
506.WIELOPOLE, Wielopole di T.Kantor. [1980] (Plakat form. 100x68,7 cm. Tekst po
włosku. Plakat towarzyszył występom teatru Cricot2 w Teatro Regionale Toscano we
Florencji latem 1980. W centrum czarno-biała fotografia wsi, pozostałą część arkusza zajmuje
tekst na czarnym tle. Wyraźne załamania, naddarcia - stan niezbyt dobry, wymaga
konserwacji)100
507.NIGDY tu juŜ nie powrócę. [1988?] (Plakat form. 97,5x68 cm. Reprodukcja rysunku
T.Kantora. Plakat do przedstawienia w teatrze Cricot2 (premiera 23 IV 1988 w Mediolanie).
Niewielkie załamania dolnej krawędzi)100
508.T.KANTOR. Rysunki. 1990 (Plakat form. 68,2x48,1 cm. Reprodukcja rysunku
przedstawiającego męŜczyznę przy szabli, z karabinem. Druk na papierze kredowym. Plakat
reklamujący wystawę rysunków T.Kantora w Cricotece od I do III 1990. Wydano 500 egz.
Niewielkie naddarcia prawej krawędzi)100
509.T.KANTOR. Klasa szkolna, Pokój dzieciństwa. 1992 (Plakat form. 83,7x58,8 cm
towarzyszący wystawie rysunków T.Kantora w Cricotece w V i VI 1992. W centrum barwna
reprod. rysunku (chłopiec w szkolnej ławce, obok rozłoŜony parasol). Niewielkie załamania,
stan dobry)100
[PLAKATY i afisze propagandowe stanu wojennego].
510.A WIĘC i Ty swoją postawą i pracą decydujesz o terminie zawieszenia stanu wojennego
(Afisz form. 29,3x41 cm. Z lewej symbol Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i cytat z
przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Stan bardzo dobry)48
511.DWA programy (Plakat form. 96x65,9 cm. Z prawej hasła programowe rządu; na równo
ułoŜonych biało-czerwonych etykietach nadruki: socjalistyczna odnowa, reforma
gospodarcza, samorząd robotniczy, związki zawodowe, samorząd terytorialny, walka ze
spekulacją, sprawiedliwość społeczna. Na lewej stronie arkusza czarne, rozchwiane
prostokąty z rzekomymi hasłami obozu opozycyjnego: zastraszanie, kłamstwa, rujnowanie
gospodarki, awantury uliczne, strajki, konfrontacja. Ślady załamania, podklejone niewielkie
naddarcie, uzupełniony ubytek dolnego naroŜnika)80
512.GŁUPOTA, wandalizm (Plakat form. 29,3x42,2 cm. Siedem milicyjnych zdjęć z
demonstracji ulicznych w Warszawie z podpisami, m.in.: "Oto haniebne skutki propagandy
stawiającej Polaka przeciwko Polakowi - katowanie człowieka, który nawoływał
awanturników do rozsądku...", "Zamiast 'powstania narodowego', na które oczekiwali
organizatorzy awantur oraz ich protektorzy i nauczyciele zza Oceanu - wandalizm
rozwydrzonych grup młodzieŜy". Pionowe załamanie arkusza, stan dobry)60
513.HAPPY New Year 1983... (Plakat form. 32,3x47,5 cm. Rakieta dalekiego zasięgu z
Ŝyczeniami noworocznymi, do rakiety przytroczona wizytówka: "Ronald Reagan, Prezydent
USA" z dopiskiem: "... Ŝyczy Europie". Element antyamerykańskiej kampanii propagandowej
prowadzonej przez rząd PRL. Poprzeczny ślad załamania, stan dobry)80
514.JAK ZOSTAJE się dyrektorem RWE? (Plakat-ulotka form. 33,4x24 cm w kolorze Ŝółtym
i czarnym. Portret Z.Najdera, obok tekst: "...To jest dla mnie samego niejasne... zwrócił na
mnie uwagę Nowak... i pan Giedroyć mnie bardzo namawiał... - Z wywiadu ze Zdzisławem
Najderem nadanym przez RWE w dniu 29.01.1983 r.". PoniŜej pieczęć Centralnej Agencji
Wywiadowczej i tekst: "Panie Najder! Jest to po prostu nagroda za słuŜbę na usługach CIA!".
Stan bardzo dobry
Z.Najder to historyk literatury polskiej, działacz opozycyjny, były dyrektor polskiej sekcji
Radia Wolna Europa. "Nowak" - czyli Jan Nowak-Jeziorański był jednym z największych
autorytetów polskiej polityki, działającym na rzecz wolnej Polski od czasów II wojny. Jerzy
Giedroyć - załoŜyciel Instytutu Literackiego i redaktor naczelny paryskiej "Kultury". W
odróŜnieniu od autorów prezentowanej tu ulotki wpisali się trwale i zapisali chlubnie)50
515.MX (Plakat-ulotka form. 33,7x23,1 cm. Rysunek przedstawiający prezydenta Ronalda
Reagana stojącego na bombie w kształcie ziemskiego globu, zapalającego lont przy pomocy
pocisku MX. Stan bardzo dobry)48
516.ŚWIAT po amerykańsku. ReŜyseria R.Reagan, scenariusz R.Reagan, w roli głównej
R.Reagan, producent R.Reagan (Plakat czarno-biały form. 66,2x47,3 cm. Zdjęcie Ronalda
Reagana w kowbojskim kostiumie, z koltem w dłoni. Element antyamerykańskiej kampanii
propagandowej prowadzonej przez rząd PRL. Niewielkie załamania, stan dobry)80
517.TEN KLIMAT jej nie słuŜy! (Dwubarwny plakat form. 67,2x45,3 cm. Na pierwszym
planie spękana Statua Wolności obudowana rusztowaniami, w tle zarys Stanów Zjedn.
wypełniony zdjęciami zamieszek ulicznych. W prawym górnym naroŜniku tekst: "Z doniesień
prasowych: 'Będąca darem Republiki Francuskiej Statua Wolności [...] została zamknięta dla
zwiedzających. śelazny szkielet monumentu jest całkowicie zardzewiały i wymaga
gruntownego remontu [...]'". Stan dobry)60
518.Z MROKÓW średniowiecza - krucjata przeciwko Polsce (Plakat form. 46,1x33,6 cm.
Trzy postaci symbolizujące - w mniemaniu pomysłodawców - antypolską politykę Zachodu:
krzyŜak na koniu, kanclerz Konrad Adenauer płaszczu krzyŜackim, prezydent USA Ronald
Reagan w kowbojskim stroju. Niewielkie naddarcia krawędzi, poza tym stan dobry)80
519.Z PNIA narodowej zdrady (Plakat form. 67,6x47,4 cm. Uschnięte drzewo, na pniu
którego widnieje napis "Targowica", na korzeniach: "śądza władzy", "Sprzedajność",
"Warcholstwo", "Zaprzaństwo", "Zaślepienie". Na konarach drzewa umieszczono nazwiska
najbardziej aktywnych działaczy opozycji demokratycznej i osób nieprzychylnych władzy
ludowej: Z.Bujaka, B.Cywińskiego, Z.Najdera, Z.Przetakiewicza, M.Chojeckiego,
S.Blumsztajna, J.Piniora, J.Giedroycia, Z.Rurarza, R.Spasowskiego, G.HerlingaGrudzińskiego. Niewielkie załamanie górnej krawędzi, poza tym stan bardzo dobry. Ilustr. na
tabl. 33)120
DRUKI ULOTNE
520.OBWIESZCZENIE. W skutek nastąpionego w dniu dzisiejszym pierwszego
obwieszczenia [...] podaje się dalej do publicznej wiadomości co następuje: Wszystkie w
kraju Wolnego Miasta Krakowa nieurodzone osoby, które jako officerowie, podofficerowie
lub Ŝołnierze [...] w ostatniej rewolucyi polskiej czynny udział miały [...] obowiązanemi są
[...] Miasto Kraków i Jego Okręg w przeciągu dni sześciu opuścić, końcem czego zostanie im
droga przez Podgórze otwartą [...]. Kraków, 17 II 1836. [Podp.] Franciszek Kaufman de
Trauensteinburg [...] Jenerał Major i Dowódzca Wojsk kraj Wolnego Miasta Krakowa [...]
(Druk jednostronny po niem. i pol. na ark. 38,5x48,5 cm. Rozporządzenie władz Krakowa w
sprawie przebywających w mieście uczestników powstania listopadowego. Rozprasowane
ślady złoŜenia, niewielki ślad zawilgocenia)300
521.WEZWANIE obywateli i włościan. Przyjaciele! Bracia! słuchajcie, rozwaŜcie i
działajcie, czyńcie ale prędko bo czas krótki i drogi [...]. Więc wybierajcie zaufania godnych
męŜów [...]. Wstrzymajcie się do buntów i nie naruszajcie cudzego majątku [...]. [Kraków?
1846?]. [Podp.] Kilka przyjacieli Ludu (Druk dwustronny na ark. 26x20,5 cm. Rozprasowane
ślady złoŜenia, ślady zawilgocenia, niewielkie zaplamienia atramentem)200
522.OGŁOSZENIE. Oddziały Wojsk Cesarsko-Rossyjskich i Cesarsko-Austryackich zajęły
W.M. Kraków i Jego Okręg. Celem zajęcia tego jest przywrócenie [...] spokojności publicznej
i oczyszczenia krainy [...]. Kraków, 20 II/4 III 1846. [Podp.] Collin K.K. General, General
Paniutine (Druk jednostronny na ark. 37,5x21,8 cm. Obwieszczenie nakazujące m.in.
zamknięcie miasta, wydanie władzom uczestników zamieszek, oddanie broni. Górny
margines nieco zakurzony, rozprasowane ślady złoŜenia)240
523.MANIFEST Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Polskiego.
Polacy! Godzina powstania wybiła - cała rozszarpana Polska dźwiga się i zrasta - powstali juŜ
Bracia nasi w X. Poznańskiem, w Polsce Kongresowej, w Litwie i na Rusi biją się z wrogiem.
Biją się o najświętsze prawa wydarte im podstępem i przemocą [...]. A teraz na znak jedności
przypinajmy kokardy narodowe i wykonajmy przysięgę: "Poprzysięgam radą, mową i czynem
słuŜyć Ojczyźnie mojej Polsce! [...] poprzysięgam posłuszeństwo bezwarunkowe Rządowi
Narodowemu w Krakowie [...]". Kraków, 22 II 1846. [Podp.] Ludwik Gorzkowski, Jan
Tyssowski, Alexander Grzegorzewski, Sekretarz Rządu Karol Rogawski (Druk jednostronny
na ark. 33,5x25 cm. Wezwanie do powstania. Stan dobry)240
524.PROTOKÓŁ Spisany na dniu 22 Lutego 1846 roku [...] przez niŜej podpisanych w celu
objęcia Rządu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [...]. W tej chwili ruch powszechny
Miasta Krakowa i najnowsze wiadomości ze wszystkich stron okazują dowodnie, iŜ
powstanie jest wolą Boga i całego Narodu Polskiego [...] poprzysięgamy w obliczu Boga i
Narodu Polskiego, iŜ władzę Rewolucyjną tak długo wykonywać będziemy, dopóki cała
Polska wyjarzmioną nie będzie [...]. [Kraków], 22 II 1846. [Podp.] Ludwik Gorzkowski, Jan
Tyssowski, Alexander Grzegorzewski, Sekretarz Karol Rogawski (Druk jednostronny na ark.
32,5x25 cm. Utworzenie Rządu Narodowego i wybuch powstania krakowskiego. Niewielkie
zaplamienia, rozprasowane ślady złoŜenia)200
525.USTAWA Rewolucyjna. Artykuł I. Rząd Rewolucyjny jest jeden dla całej Polski,
absolutny, Narodowi odpowiedzialny [...]. Artykuł VII. Godłem Narodowem jest kolor biały z
amarantowym i Orzeł biały na tle amarantowem z skrzydłami do lotu rozciągnionemi, z
głową na prawo zwróconą trzymający w szponach wieniec dębowy, na lewo wieniec laurowy
[...]. Kraków, 23 II 1846. [Podp.] Ludwik Gorzkowski, Jan Tyssowski, Alexander
Grzegorzewski, Sekretarz Rządu Karol Rogawski (Druk jednostronny na ark. 32,5x25 cm.
Proklamowanie Rządu Rewolucyjnego. W lewym górnym naroŜniku nadruk: "Ner 15".
Rozprasowane ślady załamania, poza tym stan dobry)240
526.DYKTATOR Jan Tyssowski do Narodu Polskiego. Nieład który się zaczął zakradać w
Rządzie zbiorowym, i nadchodzące ze wszystkich stron wiadomości iŜ Chłopstwo
nierozumiejąc o co idzie rzuca się na Szlachtę - włoŜyły na mnie obowiązek wziąść [!] władzę
w moje ręce [...]. Kraków, 24 II 1846. [Podp.] Jan Tyssowski, Rogawski Sekretarz (Druk
jednostronny na ark. 25x32,5 cm. Tyssowski ostrzega, Ŝe "StraŜ moje przyboczna otrzymała
rozkaz niewpuszczania do mnie nikogo, jak tylko za danym znakiem do Rapportu. Ostrzegam
powtóre, iŜ do Rapportu mają stawać tylko Osoby, które mają donieść jakieś istotne
wydarzenie (factum)". Rozprasowane załamania papieru)160
527.INSTRUKCYA dla kommissarzy powiatowych. 1) Rząd Rewolucyjny Rzeczypospolitej
Polskiej jest absolutny - dyktatorski - z jednej osoby złoŜony [...]. 2) Wszystkie urzęda
mianowane i potwierdzane są przez Rząd Rewolucyjny [...]. 11) Wszystkim dla Rządu
pracującym płacić przyjamniej dwa razy tyle ile zwykle za podobną pracę się płaciło - gdyby
nie było pieniędzy płacić kwitami. Kraków, 24 II 1846. [Podp.] Jan Tyssowski, Rogawski
Sekretarz Dyktatora (Druk jednostronny na ark. 33x25 cm. Szczegółowa instrukcja
budowania struktur nowej władzy w terenie. Marginesy nieco zakurzone, stan dobry)200
528.OGŁOSZENIE. Dyktator do Narodu Polskiego. Dzisiejsze ogłoszenie ranne zawierające
zrzeczenie się Władzy na rzecz Michała Wiszniewskiego ogłaszam jako wyciśnięte zdradą z
bronią w ręku. W skutek czego oddaję Michała Wiszniewskiego pod Sąd rewolucyjny.
Kraków, 25 II 1846. [Podp.] Jan Tyssowski, Rogawski S.D. (Druk jednostronny na ark.
16,4x25,5 cm. W lewym górnym naroŜniku nadruk "Ner 64". Wymieniony w tekście
M.Wiszniewski (1794-1865) to znany filozof, psycholog, historyk literatury. Miejscami
zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry)150
529.DYKTATOR do Ludu Polskiego. Gdziekolwiek niniejsza odezwa dochodzi wszelkie
pańszczyzny, czynsze i daniny [...] znoszą się bezwzględnie. Mordy i samowole popełnione w
niektórych miejscach przebaczają się - lecz od chwili nadejścia tej odezwy, kaŜdy
dopuszczający się mordu lub rozboju, przez Sąd wojenny [...] śmiercią ukarany będzie [...].
Kraków, 26 II 1846. [Podp.] J.Tyssowski, Sekretarz Dyktatora Edw. Dembowski (Druk
jednostronny na ark. 16,3x25 cm. W lewym górnym naroŜniku nadruk "Ner 102". Stan
dobry)160
530.KOMITET Temczasowy Bezpieczenstwa Publicznego do Obywateli m. Krakowa. Celem
zaspokojenia Obywateli miejscowych ogłasza dodatkowo, iŜ dla wyrozumienia woli
Najjaśniejszych Trzech Protektorów względnie Miasta Krakowa [...] wysłane zostały z
upowaŜnienia Komitetu Delegacye Obywateli miejscowych do naczelnie dowodzących
korpusami Wojsk na granicy Krakowa stojących [...]. Kraków, 3 III 1846. [Podp.] Józef
Wodzicki, Piotr Moszyński, Józef Kossowski, Leon Bochenek, Antoni Helcel, Hilary
Meciszewski trzymający pióro (Druk jednostronny na ark. 40x24,5 cm. Zakaz "strzelania po
ulicach", noszenia i posiadania broni. Arkusz nieco zakurzony)200
531.OBWIESZCZENIE względem postępowania z osobami w ostatnich przedsięwzięciach
zbrodni zdrady głównej w mieście Krakowie i jego okręgu udział mającemi [...]. Kraków, 4 I
1847 [jest mylnie 1846]. [Podp.] Ces. Król. Kommissarz Nadworny Maurycy Hr. Deym
(Druk jednostronny po niem. i pol. na ark. 39,5x23,7 cm. Właściwa data pod tekstem niem.
Rozporządzenie zalecające kontynuowanie dochodzenia przeciwko uczestnikom zajść 1846
r., którzy pełnili rolę kierowniczą, udzielali czynnej pomocy, pozostawali w słuŜbie
publicznej (takŜe adwokaci, notariusze, duchowni). W stosunku do pozostałych dochodzenie
naleŜy umorzyć. Rozprasowane załamania arkusza, górny margines nieco zakurzony)200
532.ZIOMKOWIE, w chwili gdy cudowne wypadki niewstrzymanym pędem, nie tylko pióro
ale myśl samą wyprzedzają, sądzę być moim obowiązkiem jawnie do Was się odezwać [...].
Udając się w tej chwili do bliŜszego teatru wypadków [...] ster interesów publicznych któremi
dotąd kierowałem a których punktem środkowym ParyŜ pozostać jeszcze musi, - powierzam
Szanownemu koledze Stanisławowi Barzykowskiemu [...]. ParyŜ, 24 III 1848. [Podp.]
A.Czartoryski. W Drukarni Maulde i Renou [...] (Druk jednostronny na ark. 28,3x22,3 cm.
Ślady złoŜenia, załamania naroŜników)200
533.I. SŁUśEBNOŚCI włościańskie są częścią majątku właścicieli ziemskich, na mocy praw
[...]. II. O sprawach tyczących się ogółu, tylko kraj cały stanowić ma powołanie [...]. Lwów,
28 III 1848. [Podp.] Adam Potocki, Leon Rzewuski (Druk jednostronny na ark. 28,2x23,4 cm.
Druk z czasów Wiosny Ludów. Ślady złoŜenia, niewielki ślad zawilgocenia, papier
poŜółkły)140
534.PODANIE Polaków z Galicyi i Krakowskiego złoŜone w Wiedniu u stóp tronu Jego
Cesarskiej Mości na dniu 6 Kwietnia 1848 roku [...]. [Kraków?, przed 6 IV 1848] (Druk
jednostronny na ark. 44x57 cm. Prośba m.in. uznanie Komitetu Narodowego, zorganizowanie
Gwardii Narodowej i własnego wojska, zaprowadzenie języka polskiego w szkołach i
urzędach, powszechną amnestię, zniesienie pańszczyzny. Rozprasowane ślady złoŜenia, część
arkusza zakurzona)320
535.LUD Polski. Panowie znieśli pańszczyznę, a Cesarz nie zmienił Cesarszczyzny [...]
Cesarz zrobił ten krok dla zabicia narodowości polskiej, bo w tej właśnie chwili kiedy
Obywatele dziedzice juŜ postanowili z własnej woli a w skutku patryotycznego poświęcenia,
to samo wykonać [...]. Jeden tylko ratunek [...] nam pozostaje, a tym jest by Polakami, i w
skutku tego jednomyślnie protestować przeciwko podejściu i gwałtom obecnym. Powiedzmy
śmiało, Narodowość Polska Ŝyje i Ŝyć będzie. [Kraków? 22 IV? 1848] (Druk jednostronny na
ark. 37,5x22,2 cm. Druk z czasów Wiosny Ludów. Reakcja na zniesienie pańszczyzny w
zaborze austriackim. Rozprasowane załamanie arkusza, niewielkie zaplamienia
atramentem)200
536.POLACY! Ogłoszona 25-go kwietnia 1848 konstytucya Austryacka zawiodła
oczekiwania nasze. Nie tracimy jednak serca [...]. Wyznaliśmy Cesarzowi Austryackiemu
otwarcie nasze Ŝyczenia, chcieliśmy szczerŜe [!] być z Austryą w przymierzu [...]. Pewni
jesteśmy Ŝe bracia nasi, jak mimo traktatów wiedeńskich znajdowali się zawsze tam, gdzie ich
wzywały honor i powinność, tak teŜ znajdować się tam będą mimo wszelkich konstytucyj
zaprzysięŜonych lub nie. Wiedeń, 17 IV 1848. [Podp.] Leszek Dunin Borkowski (Druk
jednostronny na ark. 37,8x24,2 cm. Druk z okresu Wiosny Ludów. Na górnym marginesie
wpisana odręcznie data dzienna. Rozprasowane załamania, poziome marginesy nieco
zakurzone)200
537.Das KRAKAUER National-Comite an die Völker Europa's [...]. Beschlossen Krakau, 27
IV [1848]. [Podp.] Joseph Krzyzanowski, Präsident, Franz Jakubowski, Dr. Joseph Plazer [i
20 dalszych nazwisk]. Druck und papier von Heinrich Richter in Breslau (Druk po niem. na 4
s. form. 19,5x14 cm. Apel Komitetu Narodowego do ludów Europy z czasów Wiosny Ludów.
Niewielkie zaplamienia, załamania naroŜnika)200
538.Z TEJ i z tamtej strony Wisły. Krakowiak pierwszy [...]. Kraków, 29 VI 1848 (Druk na 7
s. form. 9,5x12,5 cm. Po tekście monogram P.G. [= Paweł Grzywiński]. Wiersz. Inc.: "Nie
dowierzaj Niemcom, mówił Bartosz stary, Bo Niemiec odmieniec, niedotrzyma wiary".
Arkusz nierozcięty. Miejscami zabrązowienia papieru, poza tym stan dobry)200
539.DO OBYWATELI Miasta Krakowa i jego kręgu! Podpisany Gubernator Galicyi [...]
podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, Ŝe przybywszy wczoraj do Krakowa, zarząd
cywilny miasta [...] objął, przez co działalność Kommissyi Nadwornej z dniem dzisiejszym
ustaje [...]. Kraków, 19 VIII 1848. [Podp.] Wacław Zaleski, Gubernator Galicyi (Druk
jednostronny na ark. 40,5x49,5 cm. W lewym górnym naroŜniku nadruk "Ner 7 K.P.". Druk z
czasów Wiosny Ludów. Rozprasowane ślady złoŜenia, podklejone niewielkie naddarcia,
papier miejscami poŜółkły)280
540.DO J.I.KRASZEWSKIEGO podczas obchodu uroczystości jubileuszowej w
Sukiennicach w Krakowie [...]. Kraków, 4 X 1879. [Podp.] Mikołaj Bołoz Antoniewicz. W
Drukarni "Czasu", Nakładem autora (Druk jednostronny na ark. 33x25,2 cm. Druk w
ozdobnej ramce typograf. Wiersz okolicznościowy, inc.: "Witam dziś w Tobie polskiego
pielgrzyma, Co Kraj swój przebiegł badawczem spojrzeniem". Ślady złoŜenia, podklejone
niewielkie naddarcia krawędzi)60
541.LITANIA loretańska. Kraków [ok. 1900]. Nakł. Księg. Kat. W.Miłkowskiego w
Krakowie (Druk barwny jednostronny na ark. 24x15,7 cm. Tytuł na górze, pod nim 55
medalionów gł. z wizerunkami NMP ilustrujących poszczególne wezwania litanii, w centrum
Matka Boska Częstochowska z Orłem i Pogonią na ramie obrazu. Z prawej na dole podpis
rysownika: Rausz. Stan dobry)50
542.1410-1910. Lwów 1910. Lit. A.Przyszlak, Lwów (Naklejka okienna w barwnej litografii
form. 30,5x23,5 cm. W centrum popiersie Władysława Jagiełły w wieńcu dębowym, powyŜej
orzeł i szarfa z nadrukiem "1410" i "1910". Na czerwonym tle Ŝółte promienie. W prawym
dolnym naroŜniku sygn. artysty T.Rybkowskiego. Stan dobry)50
543.TSL. 3 Maj. [Kraków?, 191-?] (Dwubarwna naklejka okienna form. 31x24,2 cm. Druk w
kolorze ciemnoczerwonym i ciemnoŜółtym. Orzeł w koronie trzymający w szponach wstęgę z
nadrukiem TSL. Ubytki naroŜników, niewielkie naddarcia krawędzi)40
544.TSL. 3. Maja. Kraków, [191-?]. Litografia K.Kranikowski (Barwna naklejka okienna
form. 29,5x22,5 cm. Biały Orzeł na czerwonej tarczy, na dolnym i bocznych marginesach
stylizowana bordiura roślinna. W dolnej części kompozycji nadruk "Ster". Niewielkie ubytki
naroŜników, niewielki ślad po taśmie)50
545.TOW. SZKOŁY Ludowej. 3 Maja. [Kraków?, 191-?] (Barwna naklejka okienna form.
34,4x26,6 cm. Kompozycja stylizowana na wycinankę ludową: w centrum Biały Orzeł w
czerwonym kręgu, wokół zdobniki roślinne i bordiury geometryczne. Naddarcia prawej
krawędzi, poza tym stan dobry)50
546.[CHRZEŚCIJAŃSKI Związek Jedności Narodowej, twz. Chjena]. Zestaw 6 ulotek
wyborczych z 1922 (Druki jednostronne na ark. 5,5x12,3 cm. Stan bardzo dobry
ChZJN - powstał 16 VIII 1922 jako blok wyborczy 5 partii chadeckich i prawicowych o
zabarwieniu narodowym. W tym samym roku wygrał wybory i w V 1923 utworzył z PSL
"Piast" rząd koalicyjny z Wincentym Witosem jako premierem. Zwany był potocznie rządem
Chjeno-Piasta. Po przewrocie majowym w 1926 blok się rozpadł)80
547.DO SPOŁECZEŃSTWA. Zarząd Stowarzyszenia Weteranów 1863 r., nie mając,
niestety, dostatecznych funduszów na wydawanie obfitszych zapomóg [...] postanowił wydać
"Rocznik Weteranów 1863 r. na rok 1927" [...]. Z tej racji Zarząd [...] zwraca się z uprzejmą
prośbą do wszystkich firm [...] o zasilenie tego naszego wydawnictwa swojemi ogłoszeniami
[...]. Warszawa [1926]. Podp. Prezes Zarządu [podpis nieczytelny], Kierownik Wydawnictwa
[podpis nieczytelny] (Druk dwustronny na ark. 31,7x24 cm. Ślady złoŜenia, zabrudzenia
marginesów, niewielkie zaplamienia)48
548.KSIĄDZ i Rebe Razem w Bebe [...]. Zgodnie, jako dwa bratanki Idą w polityczne
szranki. [1928?, 1930?] (Druk jednostronny na ark. 32x24 cm. Ulotka przed wyborami
parlamentarnymi w 1928 lub 1930. Karykatura dwóch polityków; jeden z pejsami
reprezentuje BBWR, sylwetkę drugiego, ubranego w sutannę, wkomponowano w duŜą
jedynkę (zapewne numer listy wyborczej). W dolnej części tekst satyrycznego wiersza.
Załamania arkusza, niewielkie naddarcia)40
549.POLACY! Krótki zaledwie czas dzieli nas od chwili, kiedy zostaną rozpisane wybory do
Rady Miejskiej [...]. Procentowy wzrost ludności i przedsiębiorstw Ŝydowskich, wielki
napływ t. zw. "Ukraińców", nędza i zuboŜenie społeczeństwa polskiego, oto wynik
kompromisów i paktów z mniejszościami narodowymi [...]. Lwów i jego Rada Miejska muszą
być narodowe! Niech Ŝyje Lwów Narodowy! Niech Ŝyje Obóz Narodowy! [...]. Lwów [V
1934?]. Drukarnia A.Gojawiczyńskiego [...], Wydawca: Jerzy Pańciewicz [...] (Druk
jednostronny 23,5x15,5 cm. Ulotka wydana przed wyborami do Rady Miasta Lwowa
zapewne w V 1934. Ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia. Na odwrocie zapiski)40
550.PPR walczy i zwycięŜa. PPR nie idzie do wyborów z "kiełbasą wyborczą", nie obiecuje
gruszek na wierzbie, nie goni za popularnością [...]. PPR nie mówi niczego na wiatr! [...].
PPR zrealizowała to, o co walczyły pokolenia. Zachowaj to. W roku 1949 sprawdzisz, czy
PPR zrealizowała to, co zapowiadała. Warszawa, [I 1947?]. Drukarnia Nr 2, Sp. Wyd.
"Czytelnik" (Druk na 4 s. form. 24,3x18,2 cm. Ulotka propagandowa przed wyborami do
sejmu ustawodawczego w I 1947. Na pierwszej stronie ilustracja przedstawiająca chłopkę,
robotnika i młodzieńca pod czerwonym sztandarem. Stan bardzo dobry)48
551.R.M. 1887-1942. Rudolf Mękicki. Wspomnienie. Dnia 21 sierpnia 1942 roku odszedł w
wieczność po znojnym, twórczym [...] Ŝywocie Rudolf Mękicki [...]. W 10 rocznicę śmierci
epitafium to do Ŝony Julii. Tekst ułoŜył Mieczysław Opałek. Rysunek sylwetki wykonał
Stanisław Mękicki, syn. [Gliwice, VIII 1952] (Druk na 2 s. form. 18,4x11,3 cm, pozostałe 2 s.
czyste. Druk wspomnieniowy w 10. rocznicę śmierci R.Mękickiego. Na przedniej stronie
profil zmarłego w ozdobnej ramce. Stan dobry)48
OKUPACJA W KRAKOWIE
552.[OKUPACJA w Krakowie]. Unikatowa kolekcja 57 afiszów i plakatów niemieckich
władz okupacyjnych dla mieszkańców Krakowa i okolic (poza dwoma wyjątkami), wydanych
od 6 IX 1939 do IX 1944 (Zespół stanowi:
1. Obwieszczenie. 1. Mieszkańców Miasta Krakowa zawiadamiam, Ŝe aŜ do odwołania nie
wolno nikomu przebywać na ulicach i placach miasta od godziny 18.30 wieczór do godziny
5-tej rano [...]. 2. Posiadana broń palna [...] musi być natychmiast oddana [...]. 8. Kto zostanie
schwytany przy rabunku zostanie rozstrzelany. Kraków, 6 IX 1939. (Tekst pol. i niem; form.
57,2x90 cm; ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia. Pierwsze obwieszczenie najeźdźcy pojawiło się na murach Krakowa 6 IX po południu, w dniu zajęcia miasta przez wojska
hitlerowskie)
2. Rozporządzenie dotyczące się oddania broni, amunicji i materjału wybuchowego na
obszarze kraju, zajętego przez wojska niemieckie [...]. 6 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form.
47,2x63 cm; ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia krawędzi. Drugie obwieszczenie
pochodzące z dnia zajęcia miasta przez najeźdźców)
3-5. Rozporządzenie w przedmiocie zakazu przechowywania i przenoszenia Ŝydowskiego
ruchomego i nieruchomego majątku na obszarach zajętych przez Wojska Niemieckie [...]. 6
IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,5x62,5 cm kaŜdy; ślady złoŜenia, stan dobry. Trzy
afisze tej samej treści róŜniące się krojem czcionki. Kolejny dokument z pierwszego dnia
okupacji Krakowa)
6. Rozporządzenie o oddaniu broni, amunicji oraz materjałów wybuchowych znajdujących się
na obszarze zajętym przez wojska niemieckie. 7 IX 1939. (Tekst pol.; form. 47x31,3 cm;
poprzeczny ślad złoŜenia, stan dobry. Przeredagowane rozporządzenie z dnia poprzedniego)
7. Tymczasowe zarządzenie Szefa SłuŜby Bezpieczeństwa Niemieckich Władz Okupacyjnych
na Kraków [...]. Wszystkie Ŝydowskie przedsiębiorstwa sklepy, jakoteŜ restauracje, kawiarnie
itp. naleŜy [...] oznaczyć [...] przez widoczne zamieszczenie [...] gwiazdy Dawida [...].
Kraków, 8 IX 1939. (Tekst pol. i niem; form. 49,5x69,5 cm; ślady złoŜenia, załamania,
naddarcia i niewielkie ubytki krawędzi, część arkusza zakurzona. Pierwsze zarządzenie szefa
SłuŜby Bezpieczeństwa na Kraków Ruckenbacha - gwiazdy Dawida miały się pojawić
najpóźniej 9 XI o godz. 17.00)
8. Tymczasowe zarządzenie Szefa SłuŜby Bezpieczeństwa Niemieckich Władz Okupacyjnych
na Kraków [...]. Wszyscy urzędnicy Władz Państwowych [...] mają się zgłosić [...] dla
podjęcia pracy na swoich posterunkach słuŜbowych [...]. Wszystkie sklepy [...] mają być [...]
z powrotem otwarte [...]. Cen za towary nie wolno podwyŜszać [...]. Gromadzenie towaru,
jakoteŜ zakupy ponad prywatną potrzebę są zakazane [...]. Kraków, 8 IX 1939. (Tekst pol. i
niem.; form. 49,5x69,5 cm; ślady złoŜenia, naddarcia i niewielkie ubytki, część arkusza
zakurzona. Drugie rozporządzenie Ruckenbacha)
9. Rozporządzenie o posiadaniu broni [...]. 12 IX 1939. (Tekst niem i pol.; form. 47,2x63 cm;
ślady złoŜenia, niewielki ubytek naroŜnika, naddarcia krawędzi, dwa niewielkie ślady po
taśmie na górnej krawędzi)
10-12. Zarządzenie dotyczące oznaczenia sklepów Ŝydowskich. 13 IX 1939. (Tekst niem. i
pol.; form. 32x46,8 cm; ślad złoŜenia, niewielkie zaplamienia. Rozporządzenie precyzuje, Ŝe
nazwą "sklepy Ŝydowskie" określa się firmy będące co najmniej w 50% w rękach
Ŝydowskich. Trzy identyczne egzemplarze)
13-14. Rozporządzenie dotyczące zachowania spokoju i porządku publicznego [...]. 13 IX
1939. (Tekst niem. i pol.; form. ca 47x63,5 cm; ślad złoŜenia, stan dobry. Dwa afisze róŜniące
się układem typograf.)
15. Rozporządzenie dotyczące przeprowadzania ruchu płatniczego i pienięŜnego [...]. 16 IX
1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,5x64,6 cm; ślady złoŜenia, zaŜółcenia na zgięciach. Na
części niem. data 20 IX 1939)
16. Zarządzenie. Wszyscy urzędnicy, robotnicy i wogóle pracownicy urzędu telefonicznego i
telegraficznego w Krakowie [...] mają się zgłosić natychmiast u radcy pocztowego [...]. 18 IX
1939. (Tekst niem. i pol.; form. 31,5x47,2 cm; pionowy ślad złoŜenia, zaplamienie na zgięciu)
17-18. Rozporządzenie dotyczące ochrony przewodów telefonicznych i telegraficznych [...].
18 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 31x47 cm; pionowy ślad złoŜenia, zaplamienia. Dwa
afisze róŜniące się układem typograf.)
19. Rozporządzenie w sprawie dalszego trwania stosunków (umów) pracy oraz ponownego
przyjmowania do zajęć robotników i pracowników umysłowych [...]. 19 IX 1939. (Tekst
niem. i pol.; form. 47,3x63,4 cm; ślady złoŜenia, niewielkie naddarcia górnej krawędzi, stan
dobry. Na części niem. data 20 IX 1939)
20. Rozporządzenie odnośnie meldowania się obywateli polskich, obowiązanych do słuŜby
wojskowej [...]. Kraków, 22 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47x63,2 cm; ślady złoŜenia,
papier poŜółkły na zgięciach. Obowiązek meldunkowy dla męŜczyzn w wieku 17-45 lat)
21. Rozporządzenie w sprawie obowiązku uwidaczniania cen towarów [...]. Kraków, 22 IX
1939. (Tekst niem. i pol.; form. 46,6x63 cm; ślady złoŜenia, stan dobry)
22. Obwieszczenie. W związku z mym zarządzeniem z dnia 13. września 1939 r. [...] w
sprawie obowiązku płacenia podatków, podaję do wiadomości [...] co następuje [...]. Kraków,
23 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,8x64,4 cm; ślady złoŜenia, niewielkie zaplamienia)
23. Zarządzenie. Wszyscy lekarze, dentyści, aptekarze [...] mają się zgłosić u przynaleŜnego
Landrata [...]. 25 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 31,4x47 cm; pionowy ślad złoŜenia,
niewielki ubytek, arkusz zakurzony na zgięciu)
24. Obwieszczenie komisarza miasta dotyczące otwarcia zamkniętych sklepów i magazynów
[...]. Kraków, 29 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,5x62,7 cm; ślady złoŜenia, papier
poŜółkły na zgięciu. Ponowienie rozporządzenia z 8 IX)
25. Rozporządzenie. Wstęp do domu przy Rynku Kleparskim 4, jest wszystkim Ŝydom,
równieŜ przechrztom i ich pośrednikom [...] wzbroniony. Kraków, 29 IX 1939. (Tekst niem. i
pol.; form. 31,5x47 cm; niewielkie zaplamienia. W czasie okupacji przy Rynku Kleparskim 4
mieściła się krakowska delegatura Urzędu Propagandy III Rzeszy)
26. Rozporządzenie dotyczące obowiązku słuŜby rolnej, robót Ŝniwnych i polnych [...]. 30 IX
1939. (Tekst niem. i pol.; form. 31,2x47,4 cm; pionowy ślad złoŜenia, załamania naroŜnika,
część arkusza zakurzona)
27. Rozporządzenie dotyczące zniesienia obowiązku zaciemnienia [...]. 30 IX 1939. (Tekst
niem. i pol.; form. 31,4x45,8 cm; pionowy ślad złoŜenia, zaplamienia naroŜnika)
28. Obwieszczenie o wydaniu biletów kredytowych Kasy Rzeszy Niemieckiej [...]. Kraków,
30 IX 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 46x62,8 cm; ślad złoŜenia, papier poŜółkły)
29. Ogłoszenie. Do plantatorów tytoniu Zakładu Uprawy Tytoniu w CzyŜynach
mieszkających na terenie wojew. Kieleckiego i Krakowskiego [...]. Kraków, 5 X 1939. (Tekst
niem. i pol.; form. 45,6x62,6 cm; ślad złoŜenia, stan dobry)
30. Rozporządzenie dotyczące zakazu słuchania audycyj obcych stacyj radjowych [...].
Kraków, 10 X 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 31,2x47 cm; pionowy ślad złoŜenia, niewielkie
zaplamienia. Za słuchanie obcych stacji i rozpowszechnianie wiadomości przewidziano karę
więzienia lub nawet wyrok śmierci)
31. Zarządzenie dotyczące przedsiębiorstw przewozowych [...]. Kraków, 10 X 1939. (Tekst
niem. i pol.; form. 31,5x46,7 cm; pionowy ślad złoŜenia, miejscami zaplamienia)
32. Rozporządzenie o stosunkach prawnych pracy i płac pracowników [...]. Kraków, 12 X
1939 (Tekst niem. i pol.; form. 47,2x63,3 cm; ślady złoŜenia, naddarcia na zgięciu. Na wersji
niem. data 12 IX 1939)
33. Obwieszczenie Zarządu Głównego Kredytowych Kas Rzeszy Niemieckiej, Łódź, o
zaofiarowaniu wartości zagranicznych na zajętym byłym polskim obszarze (bez Wschodniego
Górnego Śląska) [...]. Łódź, 17 X 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,4x63,5 cm; obie części
afisza rozdzielone, naddarcia krawędzi, wymaga konserwacji)
34. Verordnung. Die Besitzer aller Kraftfahrzeuge [...], soweit sie Polen oder Juden sind,
haben ihre Fahrzeuge dem zuständigen Landrat [...] vorzuführen [...]. Lodsch [= Łódź], 3 XI
1939. (Tekst niem.; form. 42,8x31 cm; stan dobry. Papier w kolorze jasnofioletowym)
35. Ogłoszenie w sprawie wpłacania składek w Ubezpieczalniach Społecznych [...]. Kraków,
4 XI 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 47,2x63,4 cm, ślady złoŜenia, stan dobry)
36. Do naszych P.T. Sprzedawców Gazet! W niedzielę dnia 12. XI. 1939 r. ukaŜe się poraz
pierwszy "Kurier Krakowski" jako urzędowy dziennik Generalnego Gubernatora [...].
Kraków, 6 XI 1939. (Tekst niem. i pol.; form. 29,5x20,1 cm; stan dobry. Papier w kolorze
Ŝółtym)
37-38. Rozporządzenie. Znamionowanie Ŝydów w okręgu Krakowa [...]. Kraków, 18 XI 1939.
(Tekst niem. i pol.; form. 68x46,8 cm; ślady złoŜenia, naddarcia, pęknięcie na zgięciu, papier
miejscami zabrązowiony. Sprecyzowanie pojęcia "Ŝyd", szczegółowe wymiary opaski z
gwiazdą Dawida. Dwa identyczne egzemplarze)
39. Rozporządzenie. Dotyczy: UŜycia niemieckiej mowy [...]. Kraków, 24 XI 1939. (Tekst
niem. i pol.; form. 66x46 cm; ślady złoŜenia, naddarcia, papier zabrązowiony na poprzecznym
zgięciu. Piecz. na odwrocie. Niemiecki językiem urzędowym, "język polski jest [...]
dopuszczony")
40. Rozporządzenie o złoŜeniu do depozytu biletów Banku Polskiego opiewających na 500 i
100 złotych, będących w obiegu w Generalnym Gubernatorstwie [...]. Kraków, 10 I 1940.
(Tekst niem. i pol.; form. 47x31,5 cm; ślad złoŜenia, część arkusza zakurzona, niewielkie
naddarcia)
41. Do Polaków! Dziesiątki tysięcy rolników [...] mają moŜność pod dobremi warunkami
znaleźć pracę w Niemczech [...]. Kraków, 25 I 1940. (Tekst niem. i pol.; form. 62,5x95 cm;
ślady złoŜenia, załamania krawędzi, naddarcia. Papier w kolorze Ŝółtym. Odezwa H.Franka)
42. Do polskich mieszkańców! Na moje wezwanie do polskich mieszkańców z dnia 25
stycznia br. zgłosiło się dobrowolnie przeszło 200.000 polskich męŜczyzn i kobiet do robót
rolnych, którzy juŜ pracują w Niemczech [...]. Kraków, 24 IV 1940. (Tekst niem. i pol.; dwa
ark. form. 62,6x94,4 i 63x94,4 cm; załamania, ubytki naroŜników. Papier w kolorze Ŝółtym.
Zarządzenie obowiązkowej pracy rolnej na terenie Rzeszy)
43. Odezwa do ludności wiejskiej w Generalnym Gubernatorstwie [...]. Kraków, 12 VII 1940.
(Tekst pol., tytuł takŜe po niem.; form. 62,5x94,4 cm; ślady złoŜenia, naddarcia, niewielkie
ubytki krawędzi. Papier w kolorze Ŝółtym. Przymusowe dostawy płodów rolnych, ustalenie
cen skupu)
44. Anordnung Nr 10 des Leiters der Abteilung Devisen im Amt des Generalgouverneurs
vom 15. September 1940 ...]. Krakau, 15 IX 1940 [oraz] Bekanntmachung Nr. 1 des
Bankdirigenten der Emissionsbank in Polen [...]. Krakau, 10 X 1940. (Tekst niem.; form.
94,5x63 cm; ślady złoŜenia, stan dobry. Papier w kolorze Ŝółtym)
45. Obwieszczenie o obowiązku zgłaszania narzędzi mierniczych do legalizacji [...]. Kraków,
1 III 1941. (Tekst niem. i pol.; form. 47,2x62,5 cm; ślady złoŜenia, naddarcia krawędzi.
Papier w kolorze Ŝółtym. Dotyczy pow. miechowskiego)
46. Zarządzenie w sprawie gospodarki tyczącej się bydła w Dystrykcie krakowskim [...].
Kraków, 15 III 1941. (Tekst niem. i pol.; form. 63x94,8 cm; ślady złoŜenia, naddarcia,
niewielkie ubytki ze szkodą dla tekstu. Papier w kolorze Ŝółtym)
47. Odezwa do ludności wiejskiej w Generalnym Gubernatorstwie [...]. Kraków, VII 1941.
(Tekst pol.; form. 29,7x21,3 cm, druk dwustronny; niewielkie naddarcie, stan dobry)
48. Verordnung über die Ablieferung von Skiern und Skistiefeln im Generalgouvernement
[...]. Krakau, 31 XII 1941. (Tekst niem. - brak pol.?; form. 31,5x23,7 cm; niewielkie
naddarcie, stan dobry. Papier w kolorze niebieskim. Obowiązek zdania nart dłuŜszych niŜ 170
cm i butów narciarskich o rozmiarze 41 i większym)
49. Obwieszczenie. Na podstawie zarządzenia o gospodarowaniu i rejestracji bydła [...].
Kraków, 30 VI 1942. (Tekst niem. i pol.; form. 61x86,4 cm; ślad złoŜenia, stan dobry)
50. Rodacy! Rada Główna Opiekuńcza, której zadaniem - walka z nędzą i spieszenie z
pomocą wszystkim nieszczęśliwym, zwraca się dzisiaj do Was! [...]. 24 VIII 1942. (Tekst
pol.; form. 43x30,4 cm; ubytek części górnego naroŜnika, niewielkie naddarcie. Apel o
terminową dostawę kontyngentów)
51. Tragedia Warszawy. Oto epilog: dymiące zgliszcza, rozbite tramwaje, rozkładające się
trupy [...]. [IX 1944]. (Plakat. Tekst pol.; form. 63x95 cm; ślady złoŜenia, przedarcia na
zgięciach, kilka otworów dziurkaczem - wymaga konserwacji. W tekst wkomponowano 5
zdjęć ruin powstańczej Warszawy)
52. CzyŜby znowu na Sybir? [...]. (Plakat. Form. 85,3x61 cm; podklejone naddarcia)
53. Gospodarzu! Niemiecki miecz chroni Cię przed krwawym szalem Ŝydowskiego
bolszewizmu [...]. (Tekst pol.; form. 23,7x62,5 cm; załamania dolnej krawędzi, niewielkie
naddarcia. papier w kolorze jasnozielonym)
54. Rolniku. Chlebem powszednim podziel się z braćmi twymi w mieście. (Plakat. Form.
86x60,8 cm; stan dobry. W prawym dolnym naroŜniku sygn. "Ahrens")
55. Sieg um jeden Preis! (Plakat. Tekst niem.; form. 94,5x64 cm; ślady złoŜenia, naddarcia
na zgięciach, niewielkie ubytki. W lewym górnym naroŜniku sygn. "Bernhard". Młoda
kobieta i starszy męŜczyzna przy tokarce, w tle Ŝołnierz hitlerowski z granatem w dłoni)
56. Anglio, twoje dzieło! (Form. 54x82,2 cm; podklejone naddarcia. Jeden z najbardziej
znanych plakatów gadzinowych: zrozpaczony, ranny polski Ŝołnierz wskazuje elegancko
ubranemu lordowi Halifaxowi zrujnowane miasto i trupy na ulicach)
57. Rozporządzenie Szefa Zarządu cywilnego AOK 14 dotyczące spraw płatniczych i
wymiany pieniędzy [...]. [bez daty]. (Tekst pol.; form. 63,5x47,4 cm; ślady złoŜenia, niewielki
ubytek naroŜnika)
Zespół stanowi unikatową dokumentację pierwszych dni po zajęciu miasta oraz lat
niemieckiej okupacji. Afisze zawierają szczegółowe zarządzenia regulujące Ŝycie
mieszkańców Krakowa, wystąpienie przeciwko niemal kaŜdemu nakazowi lub zakazowi
zagroŜone było karą śmierci. Wiele z nich dotyczy ludności Ŝydowskiej: oznakowanie
Ŝydowskich firm, obowiązek noszenia gwiazdy Dawida, zakaz wstępu do budynku przy
Rynku Kleparskim. Ilustr. na tabl. 8)36.000
VARIA
553.[BIELCZYK Tadeusz]. Zestaw archiwaliów dotyczących osoby krakowskiego
introligatora z l. 1902-1938 (W skład zestawu wchodzą:
1. dyplom nadania srebrnego medalu Komitetu Wystawy za znakomity wyrób oprawy ksiąŜek
wraz z medalem. 5 XI 1902
2. 9 kart z projektami barwień obcięcia ksiąŜki, za które T.Bielczyk otrzymał w/w
wyróŜnienie
3. świadectwo wyzwolin z 20 XI 1902 z podpisem m.in. R.Jahody
4. 2 fotografie (portret introligatora, zdjęcie ślubne z 30 VI 1912)
5. 2 fotografie (jedna przedstawia wnętrze pracowni, na drugiej wystawka z przykładami prac
ze skóry: neseser podróŜny na biŜuterię i kosmetyki, torebka damska, puzderko, etui na
dokumenty, portfelik, etui na zapałki)
6. dyplom nadania przez wojewodę krakowskiego brązowego medalu za długoletnią słuŜbę
wraz z medalem. 30 V 1938
Stan dobry
T.Bielczyk (1883-1954) - krakowski introligator. Praktykę odbywał m.in. u P.Repetowskiego,
F.Terakowskiego, F.Foltyna oraz w firmach introligatorskich w Wiedniu. Od 1912 pracował
w doświadczalnej pracowni introligatorskiej przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w
Krakowie, kierowanej przez B.Lenarta. Od 1916 został kierownikiem pracowni. Prowadził
teŜ niewielką pracownię własną. Był wszechstronnie uzdolniony. Wykonywał oprawy
artystyczne i bibliofilskie. Wykształcił wielu wybitnych introligatorów, m.in.: K.Wójcika
(jun.). Za zasługi w dziedzinie rzemieślniczej otrzymał kilka odznaczeń państwowych)540
554.[FUCHSA Zygmunt]. Zestaw archiwaliów dotyczących osoby i rodziny farmaceuty z l.
1869-1947 (W skład zestawu wchodzą:
1. sztambuch z fotografiami i wpisami rodziny z l. 1869-1870. Album form. ca 22x16 cm, k.
13, oprawa skóra z epoki z metalową zapinką. Na 6 s. wpisy w jęz. polskim i niemieckim z
Brodów i Nowego Sącza oraz z 21 fotografiami portretowymi. Dołączono 4 fotografie luzem.
Karty przybrudzone i nieco uszkodzone, oprawa otarta i wymagająca interwencji
introligatora, brak fragmentu zapinki
2. świadectwo dojrzałości z 2 IX 1921 wydane przez Państwowe Gimnazjum Pierwsze
Klasyczne w Nowym Sączu. Dokument wymaga interwencji konserwatora
3. dowód toŜsamości uchodźcy wystawiony dla Zygmunta Fuchsa we Lwowie 30 X 1939
4. Testimonium Tironum Pharmaciae wydane w Krakowie 23 I 1926 wraz z odpisem
przeznaczonym dla wewnętrznego uŜytku urzędowego Okręgowej Izby Aptekarskiej w
Krakowie potwierdzonym 5 XII 1945. Dokumenty wymagają interwencji konsterwatora
5. dyplom magistra farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego wydany 1 VIII 1945 wraz z
odpisem. Oba dokumenty z podpisem prof. dr Tadeusza Estreichera. Stan dobry
6. dyplom Doktora Farmacji Uniwersytetu Łódzkiego wydany 22 VI 1947 z podpisami
Tadeusza Kotarbińskiego - rektora, Emila Leyko - promotora, Jana Muszyńskiego - dziekana
wraz z dwoma kopiami oraz odpisem notarialnym. Stan dobry. Fuchsa otrzymał tytuł
doktorski za rozprawę "Badania nad systemem dokrewnym jeŜa. Zmiany histologiczne
gruczołów przytarczykowych w ciągu cyklu rocznego"
Z.Fuchsa (1901-po 1966) - doktor farmacji)300
555.[GEREMEK Bronisław]. Autograf pod zdjęciem, 9 III 2001, Warszawa (Barwne zdjęcie
portretowe form. 17x12,5 cm, na dolnym marginesie odręczny podpis B.Geremka. Dołączone
pismo z Biura Poselskiego z podziękowaniem za list, dat. 9 III 2001 w Warszawie. Niewielkie
załamanie fotografii, mimo to stan dobry
B.Geremek (1932-2008) - historyk-mediewista, polityk, przewodniczący Unii Wolności,
minister spraw zagranicznych w l. 1997-2000, poseł na Sejm, europoseł)80
556.[GRA "Literatura polska"]. Gra karciana składająca się z 36 kart, lata 20.? XX w. (Karty
form. 10,6x8 cm, oryg. futerał kart. Tytuł (nieco zatarty) na futerale. Gra składa się z 9
zestawów złoŜonych z 4 kart; na jednej karcie portret pisarza i trzy tytuły jego dzieł, na
pozostałych trzech kartach w zestawie ilustracje i krótkie cytaty z dzieł. Poszczególne
zestawy pośw.: A.Mickiewiczowi, J.Słowackiemu, Z.Krasińskiemu, J.I.Kraszewskiemu,
H.Sienkiewiczowi, B.Prusowi, E.Orzeszkowej, M.Konopnickiej i S.Wyspiańskiemu. Karty
nieco zaplamione, wyraźne otarcia futerału)120
557.[I WOJNA światowa]. Album z widokami miast leŜących na trasie przemarszu Ŝołnierza
czeskiego, 1915-1918 (Album form. 39x25 cm, k. [37], mapa 1, opr. pł. Na przedniej okł.
złoc. "Kniha vzpominek", na pierwszej karcie zdjęcie autora albumu (z nieczytelnym
podpisem) i kaligrafowany tytuł "Moje cesty za svetove valky 1914-1918". Kolejne trzy
strony zajmują tabele z wpisanymi bardzo szczegółowymi danymi dotyczącymi przebytej
drogi; podaje nazwy miejscowości, datę przybycia i wyjazdu, ilość przebytych kilometrów
(pociągiem lub w marszu), cel wyjazdu. Na kolejnych kartach autor umieścił 85 owalne
widoki - głównie wycięte z pocztówek, ale takŜe oryginalne zdjęcia (autor w mundurze, grupa
Ŝołnierzy) i dwa amatorskie rysunki. Całość starannie zakomponowana, ozdobiona
pieczątkami w kształcie kwiatów, wszystkie widoki podpisane. Trasa przemarszu wiodła
równieŜ przez tereny polskie; wśród pocztówek znaleźć moŜna widoki Stanisławowa, Stryja,
Lwowa, Chełma, Lublina, Krakowa, Przemyśla. Na ostatniej karcie widok Brna i nieczytelny
podpis autora. Umieszczona na końcu mapa pokazuje trasę przemarszu. Stan bardzo
dobry)600
558.[KAMIEŃSKA Anna]. Odręczny list do nieznanego adresata, dat. 5 IX 1978 w
Warszawie (List na obu stronach arkusza form. pocztówkowego. Autorka dziękuje za "dobre
słowa podtrzymujące mnie na duchu" zawarte w liście przesłanym jej za pośrednictwem red.
"W Drodze". "Autor nigdy nie wie, jak przyjmowane są jego słowa, kierując je na oślep. I
dlatego tak waŜny jest taki odzew, jak list Pana". Koperta z nazwiskiem adresata nie
zachowała się. Stan dobry
A.Kamieńska (1920-1986) - poetka, pisarka, tłumaczka, autorka ksiąŜek dla dzieci)60
559.[KERN Ludwik Jerzy]. Odręczna dedykacja, dat. 6 V 2001 w Krakowie (Rękopis na
arkuszu A4. "Szanowny Panie. Własnoręcznie potwierdzam własny podpis. Ludwik Jerzy
Kern". Pionowe załamanie arkusza, stan dobry
L.J.Kern (ur. 1920) - poeta, satyryk, dziennikarz, tłumacz, autor tekstów piosenek, wieloletni
współpracownik "Przekroju")80
560.[KIEPURA Jan, EGGERTH Marta]. 1937. Niemieckojęzyczny program filmu "Zauber
der Boheme" z odręcznymi podpisami artystów (Program filmu "Czar cyganerii" (nr 1788)
wydany przez Illustrierter Film-Kurier na 8 s. Stan dobry
J.Kiepura (1902-1966) - polski śpiewak operowy i aktor. Jeden z najsłynniejszych tenorów w
dziejach muzyki XX w. W 1929 debiutował w mediolańskiej La Scali, w 1938 w
nowojorskiej Metropolitan Opera. Wraz z Ŝoną występował na Brodwayu w "Wesołej
wdówce" Lehara (objeŜdŜając następnie z tym przedstawieniem cały świat) oraz w wielu
filmach muzycznych. Obdarzony głosem o wielkiej sile, a zarazem niezwykłej subtelności był
jednym z największych mistrzów techniki wokalnej w ubiegłym stuleciu. Zagrał w kilkunastu
filmach muzycznych, niemal w kaŜdym jedną piosenkę wykonywał w jęz. polskim
M.Eggerth (ur. 1912) - śpiewaczka węgierska, aktorka filmowa, Ŝona Jana Kiepury.
Debiutowała w wieku 11 lat w partii Olimpii w "Opowieściach Hoffmana" Offenbacha.
Wykonawczyni licznych ról operetkowych, komediowych oraz muzyczno-filmowych.
Zagrała w wielu filmach z męŜem. Po wojnie występowała krótko z Operze Paryskiej, potem
wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie śpiewała w operetkach. Nagrała wiele arii, pieśni
i duetów, w tym z Janem Kiepurą)200
561.[KIEPURA Jan, EGGERTH Marta]. Fotografia obojga artystów z ich odręcznymi
podpisami (Fotografia formatu pocztówkowego wykonana przez Z.Garzyńskiego z Krynicy
(piecz. na odwrocie) w latach 30. XX w. Portretowani stoją zapewne przed "Patrią" w
Krynicy. Niewielkie zaplamienia, stan dobry)160
562.[KOSSUTH L., BEM J., DEMBIŃSKI H.]. Wspólny portret Lajosa Kossutha, Józefa
Bema i Henryka Dembińskiego. Litografia ca 26x20,5 cm, [ok. połowy XIX w.] (Trzy
popiersia w mundurach na wspólnej planszy 35x29 cm. Pod kaŜdym portretem faksymile
podpisu. Pod wizerunkiem J.Bema nadruk "Nach d. Nat. gez. v. Szubowsky". Pod portretem
Kossutha sentencja: "Im Augenblick des ersten Dämmerscheins des Freiheifühlten die Völker
gleichsam instinktmässig, dass Djejenigen, welche die Freiheitwollen, wer sie auch seyen,
Brüder sind". Na dolnym marginesie nadruk: "Eigenthum des Künstlers". Rycina przedstawia
trzech czołowych przywódców Wiosny Ludów na Węgrzech; wszyscy po kapitulacji
powstania 13 VIII 1849 opuścili Węgry i schronili się w Turcji. Stara rama drewniana
(wymaga wzmocnienia). Miejscami niewielkie zaplamienia arkusza)500
563.[KSIĄśNICA-ATLAS]. Wydruk kalkowy ksiąŜki Leona Gutmana i Jakuba Salza "Jireat
Adonaj. Bojaźń BoŜa. Podręcznik do nauki religii mojŜeszowej w szkołach średnich" z 1939
(Podręcznik był przygotowywany do wydania przez lwowską KsiąŜnicę-Atlas w 1939.
PoniewaŜ BP nie odnotowuje tego tytułu moŜna przypuszczać, Ŝe ksiąŜka nigdy nie ukazała
się drukiem pozostając w fazie wydruków korektowych. Egzemplarz (120 k. luzem - zaw.
kartę tyt., tekst, spis treści) w kopercie firmowej KsiąŜnicy-Atlas zaadresowanej do
L.Gutmana. Druk na cienkim przezroczystym papierze. Na kopercie dopisek czerwoną kredką
"Gotowe do druku", na dołączonej tekturce ołówkiem: "Zrobione ark. 1, 2, 5, 6; w ark. 3, 4
nie ma poprawek". Załamania ostatniej karty, koperta zakurzona. Unikat?)160
564.[KUTZ Kazimierz]. Autograf, dat. 11 VII 2003 w Warszawie (Autograf na papierze
firmowym wicemarszałka Senatu RP (nadruk w lewym górnym naroŜniku), format A4.
Odręcznie wpisane słowo "Pozdrawiam", podpis imieniem i nazwiskiem oraz data. Ślady
złoŜenia, stan dobry)80
565.[KWAŚNIEWSKI Aleksander]. Autograf pod zdjęciem, 8 VII 2003, Warszawa (Barwne
zdjęcie portretowe form. 21x15 cm, na dolnym marginesie odręczny podpis
A.Kwaśniewskiego. Dołączone pismo z Kancelarii Prezydenta RP z podziękowaniem za list i
wyraŜone w nim opinie, dat. 8 VII 2003 w Warszawie. Stan bardzo dobry
A.Kwaśniewski (ur. 1954) - polityk, działacz PZPR, prezydent RP w l. 1995-2005)100
566.[LEGIONY Polskie - II Brygada Legionów i 2 Pułk Piechoty]. Zestaw 3 odpisów odpraw
z Kołomyi z 31 III-2 IV 1915 (Maszynopis na 9 s. form. 33,5x21 cm. KaŜdy egzemplarz
zawiera tekst odprawy Brygady (Komenda Grupy Legionów Polskich) i niŜej tekst odprawy
pułku. Dokumenty to przebitki sporządzane przez kalkę (oryginał pozostawał w archiwum
brygady lub pułku, a kopie trafiały do podległych pododdziałów). Dokumenty wystawione
przez ppłk. Mariana Januszjtisa-śegotę - dowódcę pułku i późniejszego generała dywizji, por.
Tadeusza StoŜka - adiutanta pułku, kpt. Aleksandra Narbutta-Łuczyńskiego - komendanta
koszar w Kołomyi, p.o. dowódcy 2 pułku, późniejszego generała brygady. Maszynopisy
pochodzą ze spuścizny po mjr T. StoŜku, byłym oficerze prowiantowym, dowódcy kompanii,
adiutancie 1 batalionu, wreszcie komendancie 1 batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów. Ślady
złoŜenia na pół, poza tym stan dobry
2 Pułk Piechoty Legionów Polskich został uformowany 14 IX 1914 na terenie Krakowa.
Wszedł w skład Legionu Wschodniego, a następnie w V 1915 w skład II Brygady Legionów.
Formacja składała się z oddziałów walczących dotąd w Karpatach i dlatego zwana była
Karpacką. Jej ułani wsławili się brawurową szarŜą przeciwko wojskom rosyjskim podczas
bitwy pod Rokitną 13 VI 1915. Inne waŜne bitwy, w których wziął udział 2 pułk wraz z II
Brygadą stoczono pod Rafajłową (12 X 1914), Mołotkowem (29 X 1914), Rarańczą (12-17
VI 1915), Lissowem (2-4 XI 1915) i Kostiuchnówką (4-7 VI 1916))240
567.[LWÓW]. Projekt mundurów dla lwowskiej miejskiej straŜy akcyzowej z 1908 (Trzy
odręczne rysunki kolorowane akwarelą, kaŜdy na ark. 31,5x24 cm (płaszcz, kurtka i czapka,
sylwetka straŜnika w mundurze). Rysunkom towarzyszy odręczny opis na 3 s. form. 20x16
cm. Dołączono maszynopis powiel. dat. 31 X 1908 we Lwowie zawierający informacje o
ogłoszeniu i warunkach konkursu na projekt munduru straŜy akcyzowej. Odręczne notatki na
dolnym marginesie ("Poza konkursem (do ewentualnego nabycia)"), tamŜe godło nadesłanej
pracy ("Ekonomia a estetyka") i nazwisko autora projektu: Zieleniewski z Politechniki
Lwowskiej. Maszynopis z załamanym dolnym marginesem, ślady złoŜenia wszystkich
kart)300
568.[MAKUSZYŃSKI Kornel]. Autorski rękopis wiersza "Do Karola Szostaka" z 1931
(Jednostronny rękopis na ark. 21,5x14,4 cm (karta wyjęta z ksiąŜki?). śartobliwy wiersz
kierowany jest do zakopiańskiego narciarza, olimpijczyka z St. Moritz (1928),
specjalizującego się w kombinacji norweskiej. Parafrazując pierwszą pieśń "Marii"
Malczewskiego autor pisze: "Ej, Ty na szybkich nartach, gdzie pędzisz, Szostaku? Czyś
dziewczynę zobaczył na śnieŜystym szlaku, Czy moŜe tak Cię dusza spragniona uwiodła, śe
ogromną butelką zdaje Ci się jodła?". Wiersz składa się z 18 wersów, pod tekstem widnieje
podpis autora oraz data 11 II 1931. Wiersz prawdopodobnie nigdy nie był publikowany.
Papier poŜółkły, zaplamienia, naddarcia krawędzi)300
569.[MAZOWIECKI Tadeusz, KUCZYŃSKI Waldemar, CYWIŃSKI Bohdan]. Odręczne
podpisy pod maszynopisowym listem urzędowym, dat. 28 VII 1981 w Warszawie (List
jednostronicowy na ark. A4, w lewym górnym naroŜniku piecz. działu listów "Tygodnika
Solidarność". Autorzy listu dziękują za przesłane słowa pochwały dla redakcji pisma. Pod
tekstem piecz. i podpisy redaktora naczelnego T.Mazowieckiego oraz jego zastępców:
W.Kuczyńskiego i B.Cywińskiego. Stan dobry
T.Mazowiecki (ur. 1927) - publicysta, działacz społ., polityk, współtwórca Unii Demokrat.,
pierwszy premier III RP
B.Cywiński (ur. 1939) - publicysta, historyk, działacz opozycyjny, autor. m.in. głośnych
"Rodowodów niepokornych" i "Zatrutej humanistyki"
W.Kuczyński (ur. 1939) - ekonomista, publicysta, b. minister przekształceń
własnościowych)100
570.[MĘKICCY]. Sztambuch Krystyny Mękickiej z wpisami z ok. 1930 (Sztambuch form.
10x16 cm, k. [30], opr. oryg. pł. Na pierwszej karcie napis "Pamiętnik Krystyny Mękickiej,
1930", na następnej akwarelowa, efektowna panorama Lwowa (form. 7,4x7,2 cm)
autorstwa Rudolfa Mękickiego (ojca Krystyny), obok kaligrafowany przez niego tekst.
Kolejne karty zawierają wpisy m.in. Julii Mękickiej (Ŝony Rudolfa i matki Krystyny),
Stanisława i Juliana Mękickich (braci Krystyny) oraz koleŜanek szkolnych. Niemal kaŜdemu
wpisowi towarzyszy mniej lub bardziej udany rysunek. Blok poluźniony, podklejenia w
grzbiecie w kilku miejscach, niewielkie zaplamienia. Ilustr. na tabl. 38)980
571.[MĘKICKI Rudolf]. Starannie zaprojektowany przez R.Mękickiego druk treści: "Mam
zaszczyt przesłać W.Panu ... exlibrisów z prośbą o wymianę - z podziękowaniem za
otrzymane od W.Pana. Proszę o podanie nazwiska artysty i r. wykonania exlibrisu", odbity w
Druk. A.Goldmana we Lwowie po 1921, przed IX 1939 (Druk czarno-czerwony na jednej
stronie form. 20,5x13,6 cm, pozostałe 3 s. czyste. Tekst po pol., niem., franc. i ang.
Dołączono 3 ekslibrisy autorstwa R.Mękickiego z lat trzydziestych. Stan dobry)80
572.[MICHNIK Adam]. Odręczny podpis na czystej karcie oraz odręczny podpis pod pismem
urzędowym, dat. 21 II 2000 w Warszawie (Podpis imieniem i nazwiskiem na czystej karcie
form. A5 oraz pismo na papierze firmowym redakcji "Gazety Wyborczej" (podziękowania za
słowa uznania) z odręcznym podpisem A.Michnika. Ślady złoŜenia, stan dobry
A.Michnik (ur. 1946) - historyk, publicysta, działacz opozycji demokratycznej, współtwórca i
redaktor naczelny "Gazety Wyborczej")100
573.[MICKIEWICZ Adam, JANUSZKIEWICZOWIE Eustachy i Eugenia]. Zbiór listów
pisanych przez i do małŜeństwa Eustachego i Eugenii Januszkiewiczów oraz przez innych
autorów z okresu od l. 30. do 70. XIX w. (Znaczna większość korespondencji kierowana jest
do małŜeństwa Eustachego i Eugenii Januszkiewiczów. Z duŜego zespołu rękopiśmiennego
moŜna wydzielić:
1. 37 listów (lub ich fragmentów) Karola Larischa jun. (Larissa, Larrisa, Larysa, zm. 1853) do
siostry Eugenii - Ŝony E.Januszkiewicza. Listy pisane po polsku, pochodzą z okresu 2 III
1852-1 XII 1853, zostały wysłane m.in. z Osieka, Bytomia, Krakowa, Mnichowa, Warszawy
2. 28 listów (jeden zachowany we fragmencie) Eustachego Januszkiewicza do narzeczonej,
później Ŝony Eugenii. Listy pisane po polsku, datowane są od 23 III 1849 do 14 II 1870 m.in
w Brukseli i ParyŜu. Tu znajduje się takŜe jeden list Januszkiewicza z 5 II 1841 kierowany do
Antoniego Goreckiego (1787-1861 - powstańca listopadowego, emigranta, poety, autora m.in.
słów hymnu "BoŜe, coś Polskę"; jego syn poślubił córkę A.Mickiewicza)
3. 9 listów (dwa zachowane we fragmencie) Eugenii Januszkiewiczowej do męŜa Eustachego
z okresu 1 V 1852-13 VI 1852. Listy pisane po polsku, zostały wysłane z Osieka, Mysłowic,
Bobrka
Ponadto zbiór zawiera m.in:
4. list Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887 - pisarza, publicysty, wydawcy, jednego
z najpłodniejszych autorów w naszej literaturze) dat. 7 IX 1864 w Dreznie. List (po polsku)
dotyczy m.in. spraw finansowych
5. list Maurycego Mochnackiego (1803-1834 - publicysta polit., teoretyk romantyzmu pol.,
kronikarz powstania listopadowego) z prośbą o odwiedziny. List (po polsku) bez daty
6. list Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-1861 - księcia, męŜa stanu, prezesa Rządu
Narodowego, pisarza, twórcy i przywódcy stronnictwa Hotel Lambert) dat. 27 VI 1852 w
ParyŜu. List po francusku - adresowany do ks. Wąsowiczowej z Tyszkiewiczów
7. dwa listy i jeden we fragmencie (po polsku i francusku) Jana Umińskiego (1778-1851 generała bryg. Księstwa Warsz., uczestnika kampanii napoleońskiej 1812 i powstania
listopadowego, emigranta, współpracownika A.Czartoryskiego), z których jeden dat. 7 VI
1841 w Brukseli
8. list Józefa Dwernickiego (1779-1857 - generała, dowódcy kawalerii w powstaniu
listopadowym) dat. 19 IX (?) 1835 w ParyŜu. Prośba o udostępnienie adresów Polaków
osiadłych w ParyŜu
9. list Romana Sołtyka (1790-1843 - generała bryg. powstania listopadowego, działacza
emigracyjnego) dat. 26 X 1835. List (po polsku) dotyczy m.in. biografii ojca nadawcy
10. list Jana Nepomucena Janowskiego (1803-1888 - publicysty, działacza emigracyjnego,
załoŜyciela Tow. Demokratycznego) dat. 14 VIII 1844. List (po polsku) dotyczy wysyłki 50
egz. ""Histoire de Pologne" Lelewela i kłopotów z kolorowaniem atlasu
11. dwa listy (po polsku i francusku) Stanisława Tarnowskiego (1837-1917 - historyka
literatury, publicysty, przywódcy stańczyków), z których jeden dat. 22 I 1869 w Szczawnicy
12. list Jana Kazimierza Ordyńca (1797-1863 - dziennikarza, tłumacza, działacza
emigracyjnego, kustosza Bibl. Polskiej w ParyŜu) na papierze firmowym Bibl. Polskiej w
ParyŜu, dat. 7 VI 1859. List (po polsku) dotyczy spraw wydawniczych
13. list Maurycego Manna (1814-1876 - pisarza, dziennikarza, współred. krakowskiego
"Czasu", członka stronnictwa stańczyków) dat. 14 IX 1870 w Krakowie. List pisany po franc.
Ponadto zespół zawiera kilkadziesiąt listów (lub ich fragmentów) polskich i francuskich,
pisanych m.in. przez Antoniego KoŜuchowskiego, Leona Rzewuskiego, Ignacego
Potulickiego, Teresę Wodzicką, Ernesta Wodzińskiego, Aleksandrę Potocką, Karolinę
Larisch (duŜy, nieuporządkowany zespół listów francuskich). W zbiorze znajduje się takŜe
odpis testament Karola Edwarda Wodzińskiego (działacza emigracyjnego) z 18 V 1837,
rozliczenie dochodów i wydatków z dóbr Eugenii Januszkiewiczowej z pocz. 1872, odpisy
nekrologów Karola Larischa jun. z prasy krajowej (z ołówkowym portretem) z 1853, artykuł z
"Czasu" dotyczący emigracyjnego tomu poezji Ropelewskiego
Na osobny opis zasługuje niewielka kartka form. 14x13,2 cm z odręcznym tekstem
Eustachego Januszkiewicza do narzeczonej Eugenii Larisch (zapewne w Osieku):
"śyczeniem było P. Eugenii mieć kilka wierszy ręką naszego Adama skreślonych. Moją
obietnicę dotrzymuję i posyłam Arcy Mistrza i Arymana, o dostanie których długi bardzo
toczył się proces [...]. Jam go prosił o wiersze by arkusz druku skończyć a on mi kazał sobie
donieść o Pieczyngach których mu było potrzeba do Hist. polskiej. Rad jestem bardzo Ŝe
Adam przysyłając te wiersze dopisek zrobił. Zapyta P. Eugenija dla czego rad jestem? Oto Ŝe
ten wiersz zachowa, czasem nań spojrzy; a owe wiersze chcąc niechcąc przypomną jej
Eustachego który mierną prozą to ofiarowanie zapisał d. 2 Grud. 1835 w ParyŜu". Na
odwrocie arkusza ręką Adama Mickiewicza: "A Monsieur Monsieur Januszkiewicz". Kartka
stanowi zapewne fragment listu Adama Mickiewicza do Eustachego Januszkiewicza
zawierającego tekst powstałych ok. 1830 i dotąd niepublikowanych wierszy "Arcy-Mistrz" i
"Aryman i Oromaz". Mickiewicz przesłał wiersze na prośbę Januszkiewicza, który jesienią
1835 kończył druk ósmego tomu "Poezji". Znany jest krótki list Mickiewicza z tego czasu
(niedatowany), w którym poeta obiecuje przesłanie "trzech stroniczek" nazajutrz (por.
M.Dernałowicz "Kronika Ŝycia i twórczości A.Mickiewicza. VI 1934-X 1840", War. 1996, s.
123). Po wykorzystaniu tekstu Januszkiewicz dopisał na czystej stronie cytowane wyŜej
zdania i całość przesłał Eugenii. Do dziś zachował się tylko ten fragment listu wieszcza,
pozbawiony autografu jego wierszy. Ilustr. na tabl. 38
Zbiór zawiera interesujący materiał źródłowy do dziejów emigracji popowstaniowej i
Ŝycia kulturalnego Polaków w ParyŜu w poł. XIX w., a zarazem niepublikowane i
nieznane rękopisy wybitnych przedstawicieli inteligencji polskiej tamtych czasów.
E.Januszkiewicz (1805-1874) - powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny, księgarz i
wydawca, pionier polskiej prasy emigracyjnej, przyczynił się do wydania wielu dzieł
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, pozostawał w zaŜyłej przyjaźni z Chopinem i
Mickiewiczem, w 1851 poślubił Eugenię, córkę barona Karola Larischa sen., właściciela
Osieka k. Kęt)6.000
574.[OPAKOWANIA firm fotograficznych]. Zestaw 13 oryginalnych kopertek
wykorzystywanych w firmie "Kamera" (Skład Aparatów i Przyborów Fotograficznych oraz
pracownia wszelkich robót amatorskich wykonywanych tego samego dnia. Kraków, ul.
Szewska 27) z l. 30. XX w. (W skład zestawu wchodzą:
1. 2 opakowania: Gavaert. Błony papiery płyty
2. 2 opakowania: Alton Błona fotograficzna tania niezawodna
3. 2 opakowania: Alfa Fabryka artykułów fotograficznych
4. 2 opakowania: Alfa. Ultrapan Błona fotograficzna tania niezawodna
5. 3 opakowania: Ero Prestochrom królowa polskich błon
6. 2 opakowania: Kodak
Stan dobry)120
575.PRZEWODNIK bibljograficzny. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów
[...] wydawany obecnie przez Narodowy Instytut Bibljograficzny w Niebylcu. [Kraków]. 8
S.2, t.6, z.13: 1925. s. 489-506. brosz. wt. (Niewielkie otarcia i zaplamienia, mimo to stan
dobry. Na ostatniej stronie nadruk "Wydanie piąte definitywne" (faktycznie ukazało się
jeszcze jedno). Satyryczny pseudobibliograficzny wykaz 291 prac drukiem nigdy nie
wyszłych. Wspólne dzieło przyjaciół: K.Piekarskiego, J.S.Bystronia, F.Bielaka, M.Brahmera i
S.Kota. Odnotowuje fikcyjne publikacje, np.: A.Birkenmajer - Szesnasta karta rękopisu Nr
2798 Bibl. Jag. i inne szesnaste karty innych rękopisów innych bibljotek; W.Bruchnalski Krytyczne zestawienie pierwszych liter we wszystkich miejscach Pana Tadeusza jako wstęp
do umiejętności literatury polskiej; F.Fierich - Procedura Sądu Ostatecznego. Studjum
prawno-eschatologiczne; R.Grodecki - Kronika Galla Anonima falsyfikatem prof.
R.Ganszyńca; W.Hahn - Katalogi wystaw przedmiotów metalowych. Uzupełnienie do
bibljografji bibljografji polskiej; K.Homolacs - Podstawowe zasady unikania nauki na rzecz
ornamentu płaskiego; F.Kopera - Jak ukrywać dzieła sztuki. Poradnik dla kierowników
muzeów; K.Piekarski - Nieodkryty fragment nieznanego urywku niedrukowanego
Sowizdrzała w zaginionem tłumaczeniu czeskiem lub polskiem; K.H.Rostworowski - O ile ja
i Dante stoimy wyŜej od śeromskiego; W.Sierpiński - O pewnym dowodzie pewnego
twierdzenia i pewnem zagadnieniu, tyczącem się pewnych przypadków błędnego stosowania
pewnych zasad do rozkładu pewnych liczb całkowitych na pewne sumy potrójne; P.Smolik Piękna ksiąŜka u Mongoło-Burjatów; J.Tuwim - A to miała juŜ pani w ręku?; A.Wrzosek Numizmatyka dla medyków. "Od dawna rarytas bibliofilski wielce poszukiwany na
wszelkich aukcjach antykwarskich" (Silva rerum, Kr. 1981, s. 152). Ilustr. na tabl. 38)240
576.[RELIGA Zbigniew]. Odręczny list, bez daty [nie po 2005] (List jednostronicowy na
papierze firmowym senatora RP (nazwisko Z.Religi wpisane odręcznie), format A4. Nadawca
dziękuje za miły list, przesyła Ŝyczenia zdrowia i pomyślności. Pod tekstem podpis. Stan
dobry
Z.Religa (1938-2009) - kardiochirurg, polityk, dwukrotnie minister zdrowia, wraz z zespołem
dokonał pierwszej w Polsce transplantacji serca)80
[STROJE polskie]. Plansze z albumu Leona Zienkowicza "Les costumes du peuple polonais"
(ParyŜ 1841). Litografie kolorowane form. ca 20x18 na ark. 29,5x23 cm (Ryciny sporządzono
na podst. rysunków Jana N. Lewickiego, odbito w Strasburgu w zakł. Simon fils. Polskie
tytuły rycin pod kompozycją, poniŜej tytuły franc., niem. i ang. Na planszach ukazano z
reguły kobietę i męŜczyznę w strojach regionalnych (wyjątkiem są plansze "Podlasianie" i
"Górale karpaccy", gdzie sportretowano grupę męŜczyzn). Kolor współczesny, papier nieco
poŜółkły, niewielkie zaplamienia, mimo to stan dobry i bardzo dobry)
577.Górale karpaccy na pasterstwie w przedgórzach320
578.Górale tatrańscy320
579.Kijacy z Podgórza320
580.Krakowiacy320
581.Podlasianie-Rusini320
582.Proszowiacy320
583.Skawiniacy320
584.Szkalmierzacy320
585.[STRZELEC]. Księga pamiątkowa obozu Związku Strzeleckiego w Zakrzowie 1931
(Rękopiśmienna księga pamiątkowa form. 43x30,5 cm, k. [195] łącznie z grubszymi, szarymi
kartami przekładkowymi, z tego 72 k. czyste. Na przedniej okł. złocony orzeł strzelecki, tytuł
oraz bordiura; tylna okł. z taką samą bordiurą i ślepymi tłoczeniami; obcięcie złoc., szeroka
dublura. Oprawę wykonał Robert Jahoda (złoc. sygnatura na tylnej okł.)
Księga zaw. mniej lub bardziej rozbudowane wpisy dokumentujące pobyt kolejnych grup
młodzieŜy w Domu Strzeleckim im. Z.Lewakowskiego w Zakrzowie k. Kalwarii
Zebrzydowskiej. Księgę załoŜono w 1931, ostatnie wpisy pochodzą z 1939. Wiele kart
zajmują wpisy gości wizytujących obozy zakrzowskie (m.in. wicewojewody krak., prezydenta
Krakowa, wojskowych - w tym generałów, kadry Strzelca) oraz uczestników obozów. W
księdze upamiętniono m.in. Kurs Wstępny Komendantek Strzelca (1934), Obozy
Propagandowe P.W.K i Obozy Wychowania Fizycznego Orląt (1934), Obóz dla
Przodowników Świetlicowych oraz Obóz dla Powiatowych Kierowników Ruchu Orląt,
Hufcowych i DruŜynowych Orląt (1935), Kurs Przodowników Świetlicowych (1936), Kurs
Hufcowych Orląt (1937), Obóz Strzelecki Krakowskiej MłodzieŜy Rzemieślniczej (1937),
Kurs Propagandy Wychowania Fizycznego Związku Strzeleckiego (1938), Kurs
Komendantek Wiejskich Związku Strzeleckiego (1939). Z reguły wpisy do księgi zawierają
opisy prowadzonych zajęć, odbytych wycieczek, zorganizowanych imprez. Niewielkie otarcia
okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz, naddarcia jednej karty, na końcu ślad po kilku
usuniętych czystych kartach - stan ogólny dobry. Unikat)2.400
586.[WOJSKOWOŚĆ]. Wykaz administracyjny 4 Korpusu Kawalerii Lekkiej armii
napoleońskiej z 1812 (Odręcznie wypełniona tabela form. 40x25,5 cm (4 s.) oraz 27,5x25,5
cm (4 s.). Na pierwszej stronie tytuł: "Quartier général a Cavalerié Légeré Quatriemé Corps
d'armée a lepoque du 1812". Wykaz obejmuje 3, 4, 9 i 19 regiment. Podano m.in. nazwiska
pułkowników, szefów batalionów, ilość Ŝołnierzy i koni. Niewielkie naddarcia krawędzi,
naddarcie na zgięciu, stan dobry)360
587.[WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis Prymasa Tysiąclecia pod maszynopisowym
listem do nieznanego adresata, dat. 20 II 1970 w Warszawie (Maszynopis jednostronny na
ark. 29,5x20,5 cm na papierze firmowym z czerwonym nadrukiem "Prymas Polski" w lewym
górnym naroŜniku. Prymas dziękuje za udział w pogrzebie jego ojca Stanisława. Pod tekstem
odręczny podpis "+ Stefan kard. Wyszyński". Ślad poprzecznego złoŜenia, załamania i
niewielkie naddarcia krawędzi, zaplamienie i niewielki ubytek
S.Wyszyński (1901-1981) - arcybiskup warszawski i gnieźnieński, od 1948 Prymas Polski,
mąŜ stanu, patriota)300
KARTOGRAFIA
Mapy
588.[POLSKA]. Regni Poloniae et Ducatus Lithvaniae, Voliniae, Podoliae, Vcraniae,
Prvssiae, Livoniae et Cvrlandiae descriptio emendata [...]. Miedzioryt kolorowany 48,5x56,8
cm (Imago Pol. K32/4; Krassowski 4 (wariant 6). Mapa Polski Fredericka de Wita wydana w
Amsterdamie po 1670 i przed 1689 (stan czwarty). Powstała w oparciu o mapę N.Sansona
"Etats de la Couronne de Pologne" z 1655. Mapa wchodziła w skład atlasów de Wita,
sprzedawana była równieŜ jako mapa samoistna. W prawym górnym naroŜniku barwny
kartusz podtrzymywany przez cztery putta, pod nim podziałka liniowa. Wewnątrz ramek
oznaczenia literowe oraz w prawym górnym naroŜniku numer 14. Granice państw oznaczone
linią kropkowaną. Na Bałtyku trzy Ŝaglowce i róŜa wiatrów. Kolor liniowy i powierzchniowy
(lasy, kartusz). Verso czyste. Niewielkie pęknięcie w dolnej części środkowego zgięcia, stan
dobry. Ilustr. na tabl. 34)3.000
589.[POLSKA]. A Newe Mape of Poland. Done into English by I.Speede. Miedzioryt
kolorowany 40,4x51,4 cm (Imago Pol. K78/3; EHC 2 225; Mojski Król. Pol. 59-60. Mapa
Polski wybitnego angielskiego kartografa i wydawcy Johna Speeda, oprac. na podst. map
G.Mercatora. Prezentowane tu wydanie włączono do "The Theatre of the Empire of GreatBritain [...]", Londyn 1676 (po raz pierwszy mapę opublikowano w 1626). Tytuł w kartuszu
w prawym górnym naroŜniku, w lewym dolnym podziałka liniowa i adres wydawcy ("Are to
be sold by Thomas Bassett in Fleet street [...]"). W prawym dolnym naroŜniku sygn.
rytownika: "Dirck Gryp sculp.". Na listwie ponad mapą widoki 6 miast polskich: Krakowa,
Gdańska, Poznania, Krosna, Sandomierza i Wrocławia (wg Brauna i Hogenberga oraz
Visschera), w centrum portret Zygmunta III. Po obu bokach mapy dwie listwy z herbami
Polski i Śląska oraz strojami szlachty. Kolor liniowy i powierzchniowy. Na odwrocie, na obu
kartach tekst dwuszpaltowy "The Description of Poland", pag. 31-32, nr arkusza "Q". Jedna z
najbardziej dekoracyjnych XVII w. map Polski. Stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl.
34)11.000
590.[POLSKA]. Zbiór 5 map ziem polskich Antonio Zatty odbitych na pergaminie.
Miedzioryty kolorowane form. ca 31,5x40,5 cm (Mapy, autorstwa Rizzi-Zannoniego,
pochodzą z "Atlante novissimo illustrato" (Wenecja 1779-1782) A.Zatty (CKZK 1, 622).
Płyty wg rys. G.Zuliani rytował G.Pitteri (obie sygn. pod dolnymi ramkami). Zbiór zaw.
następujące mapy:
1. [POLSKA]. La Polonia divisa Ne'suoi Palatinati. Tratta dall'Atlante Polacco. (Mapa
Rzeczypospolitej datowana w kartuszu 1782. Barwny kartusz tytułowy w lewym górnym
naroŜniku (dwa drzewa, zabudowania w oddali). W prawym górnym naroŜniku ponad ramką
pag. "M.I")
2. [MAZOWSZE]. Li Palatinati di Mazovia, Rawa, e Plock. Tratta dall'Atlante Polac[c]o.
(Mapa woj. mazowieckiego, rawskiego i płockiego datowana w kartuszu 1781. Barwny
kartusz tytułowy w prawym dolnym naroŜniku (napis na ukwieconej tablicy kamiennej), pod
górną ramką w centrum dwie podziałki liniowe. Ponad górną ramką z prawej pag. "M.II")
3. [UKRAINA]. Li Palatinati della Russia Rossa, Podolia e Wolhynia. Tratte dall'Atlante
Polac[c]o. (Mapa Rusi Czerw., Podola, Wołynia i Ziemi Bełzkiej datowana w kartuszu 1781.
Barwny kartusz tytułowy w lewym górnym naroŜniku (drzewo, krzewy), w lewym dolnym
dwie podziałki liniowe. Ponad górną ramką z prawej pag. "M.IV")
4. [LITWA]. Li Palatinati di Nowogrodek, Podlachia e Brzesk Littew. Tratta dall'Atlanto
Polacco. (Mapa woj. nowogródzkiego, podlaskiego i brzeskiego datowana w kartuszu 1781.
Barwny kartusz tytułowy w prawym górnym naroŜniku (dwa drzewa), pod górną ramką nieco
na lewo dwie podziałki liniowe. W prawym górnym naroŜniku ponad ramką pag. "M.V")
5. [MAŁOPOLSKA]. Li Palatinati di Cracowia, Lekzyca, Sieradz, Sandomir, e Lublino.
Tratta dall'Atlante Polacco. (Mapa datowana w kartuszu 1781. Barwny kartusz tytułowy w
prawym dolnym naroŜniku (drzewo, krzewy), w lewym dolnym dwie podziałki liniowe.
Obejmuje tereny: Kutno-Wsachi, Kobil Gora-Krasnystaw. Ponad górną ramką z prawej pag.
"M.VI")
Kolor liniowy i powierzchniowy. Pionowe załamania arkuszy, naddarcia krawędzi, otwory
dziurkaczem na górnych marginesach (czasem wewnątrz ramki) - mapy wymagają
konserwacji. Bardzo rzadki wariant wydawniczy)14.000
591.[POLSKA]. Pohlen und Litauen in den Jahren 1772 und 1793. Miedzioryt kolorowany
28,3x35,2 cm (Mapa Rzeczypospolitej wydana w Wiedniu ok. 1795. Tytuł w owalnym
kartuszu w lewym górnym naroŜniku. W prawym dolnym schematyczny plan Warszawy,
obok z prawej dwie niewielkie ramki z objaśnieniami. Kolor liniowy i powierzchniowy. Mapa
obcięta do ramki, rozcięta na dwie części podklejone wspólnie na płótnie. Na odwrocie
rękopiśmienna naklejka tytułowa z epoki. Stan dobry)600
592.[POLSKA]. A New Map of Poland, and the Grand Duchy of Lithuania, Shewing their
Dismemberments and Divisions between Austria, Russia and Prussia in 1772, 1793 & 1795,
from the Latest Authorities. Miedzioryt kolorowany 45,7x51,7 cm (Imago Pol. 62/1. Mapa
Polski w granicach przedrozbiorowych wydana w Londynie przez Johna Cary w 1799 (taka
data w kartuszu). Ukazała się pierwotnie jako mapa samoistna, później weszła w skład
atlasów publikowanych przez J.Cary od ok. 1808 do ok. 1811. Tytuł w owalu w lewym
górnym naroŜniku, w lewym dolnym - cztery podziałki liniowe. W prawym dolnym
naroŜniku ramka z objaśnieniami kolorów. Pod dolną ramką nota wydawnicza. Kolor liniowy
i powierzchniowy. Środkowe załamanie arkusza, stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 34)1.200
593.[POLSKA]. Polen in die dermaligen Besitzungen eingetheilt Nach der vortreflichen Karte
von Rizzi Zannoni. Hrsg. in Wien von Artaria u. Comp. Carte de la Pologne divisée entre les
puissances co-partageantes d'apres Rizzi-Zannoni. Publiée á Vienne par Artaria et
Compagnie. Cztery miedzioryty kolorowane 43,4x50,3 cm (Mapa Polski i Litwy wzorowana
na mapie Zannoniego wydana w Wiedniu przed 1807 przez oficynę Artaria u. Comp.
Autorami mapy, wbrew temu, co w tytule, są Schrämbl, Folin, Uzo i Pfau. Trzeci stan.
Półwysep Helski przedstawiony jako kilka wysp. Mapa składająca się z 4 arkuszy
zamkniętych wspólną miedziorytową ramką. KaŜdy arkusz rozcięty na 4 części podklejone
wspólnie na płótnie. Kolor liniowy. Na odwrocie kaŜdego arkusza rękopiśmienna naklejka z
epoki. Stan bardzo dobry. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 34)3.200
594.[POLSKA]. Carte de la Pologne et de la partite de la Russie d'Europe comprise entre
Vilna, Moscou et S-t. Petersbourg. Miedzioryt kolorowany 58,1x61,9 cm (Imago Pol. K56/10.
Piąty stan mapy Polski i części Rosji europejskiej E.Mentelle'a i P.G.Chanlaire'a wydany w
ParyŜu w 1812 (taka data w tytule). Mapa luźna "obrazująca kampanię Napoleona w Rosji"
(Imago Pol.). Tytuł w lewym górnym naroŜniku, poniŜej objaśnienie 5 kolorów uŜytych do
oznaczenia granic. Kolor liniowy. Mapa odbita na 4 arkuszach, ten egz. rozcięty na 6 części
podklejonych wspólnie na płótnie. Na odwrocie rękopiśmienna naklejka tytułowa z epoki.
Niewielkie zaplamienia, mapa obcięta do ramki)1.800
595.[POLSKA]. Carte routiére, historique et statistique des États de l'ancienne République de
Pologne Indiquant son étendue territoriale avant le premier partage en 1772, avec les divisions
établies en 1815, a l'époque du sixiéme partage de ce pays, consommé dans le congrés de
Vienne. et les changemens arrivés en 1844. Miedzioryt kolorowany 43,8x55,2 cm (Olszewicz
XIX 1, 534; Szaniawska II 167. Czwarta edycja mapy z 1831 r. oprac. przez L.Chodźkę przy
współudziale P.Dufoura, wydana w ParyŜu w 1846. Tytuł w lewym górnym naroŜniku, w
prawym górnym trzy niewielkie schematyczne plany Krakowa, Warszawy i Wilna. Nad dolną
ramką, nieco z lewej legenda. Przy krawędziach mapy 4 ramki z danymi statystycznymi i
chronologicznymi. Mapa rozcięta w epoce na 15 części podklejonych wspólnie na płótnie,
opr. ppł. Stan bardzo dobry)1.200
596.[POLSKA]. Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie
najnowszych źródeł opracowany pod red. J.M.Bazewicza. Warszawa 1907. Wyd.
J.M.Bazewicza. 4, s. 118, [2] ["Opis Kr. Pol. do Atlasu ..."], map barwnych 85. oryg. teka pł.
zdob. (CKZK 3, 1551. Otarcia teki, skrzydełka podklejone papierem, część tekstowa
podklejona w grzbiecie, karta tyt. i niektóre mapy z miejscowymi zaŜółceniami papieru,
marginesy map lekko obcięte, odwrocie mapy Królestwa Pol. pokreślone długopisem. Mapa
nr 51 (pow. łódzki) w barwnej kopii wsp. Mapom poszczególnych powiatów towarzyszą
wkomponowane widoki, stroje regionalne itp., co znacznie wzbogaca treść plansz i nadaje im
dekoracyjny charakter)900
597.[POLSKA]. Polska. Mapa topograficzna, komunikacyjna i administracyjna. Mapa barwna
form. 163,5x145,5 cm (DuŜa ścienna mapa Polski oprac. przez E.Romera, wyd. we Lwowie i
Warszawie przez KsiąŜnicę-Atlas w 1929. Po raz pierwszy mapę zaprezentowano podczas
Krajowej Wystawy w Poznaniu. Zaw. nazwy ponad 31.000 miejscowości w granicach Polski
i ok. 10.000 poza nimi. Skala 1:600.000. Tytuł w ramce w lewym górnym naroŜniku, przy
lewej krawędzi na dole legenda. W dolnej części arkusza umieszczono 16 map pobocznych
(m.in. plan Warszawy, mapy okolic Krakowa, Bydgoszczy, Wilna, Łodzi, Poznania, Lwowa,
podział kraju na okręgi wojskowe, mapa Zatoki Puckiej). Wewnątrz ramek oznaczenia
umoŜliwiające korzystanie z indeksu (A-Y, 1-76). Mapa rozcięta wydawniczo na 24 segmenty
podklejone wspólnie na płótnie. Zachowana oryg. teka ppł., brak indeksu miejscowości.
Otarcia i zaplamienia teki, niewielkie zaplamienia mapy. Nieczęste)800
598.[POLSKA]. Atlas dróg samochodowych w Polsce. Warszawa 1939. Automobilklub Pol.
4, s. 20, [14], tabl. 2, map 25. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. nieco zakurzone i otarte, podklejony
margines jednej karty, mapy w stanie dobrym. Zaw. zasady ruchu drogowego, wzory znaków
drogowych, adresy klubów automobilowych, tabelę odległości, mapę skorowidzową i 24
mapy szczegółowe oraz schematyczne plany większych miast. Dołączono 3 karty dot. Zjazdu
Plakietowego Zaolziańskiego w 1938)240
599.[POLSKA]. Der deutsche Osten und Polen. Mapa barwna 67,4x66 cm (Mapa wydana w
Bielefeld i Lipsku po 28 IX 1939 przez oficynę Velhagen & Klasing. Na przedwojennej
mapie administracyjnej naniesiono granicę określoną w drugim pakcie Ribbentrop-Mołotow
podpisanym 28 IX 1939 i sankcjonującym czwarty rozbiór Polski. Tytuł na górnym
marginesie, na dolnym skala (1:2.000.000), podziałka liniowa i legenda. Na odwrocie tytuł,
wydawca i skala oraz nazwa serii wyd.: "Velhagen & Klasings Karte". Zaplamienia na
odwrocie, stan dobry)200
600.[GALICJA]. Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben im Jahre 1790 von
Liesganig. Nach den vorzüglichsten neuern Hülfsquellen vermehrt und verbessert von dem
K.k. Oest. Generalquartiermeisterstabe im Jahre 1824. 33 miedzioryty form. 23,7x31 cm
(CKZK 5 79. Kompletna druga uzupełniona edycja wieloarkuszowej szczegółowej mapy
Galicji opracowanej pierwotnie przez Josepha Liesganiga. Ukazała się w Wiedniu w 1824,
płyty ryt. D.Huber. Tytuł na ark. I, na ark. II - dwie tabele statystyczne, ark. VI stanowi
skorowidz arkuszy, na ark. XIX - legenda. Po sklejeniu otrzyma się arkusz o nieregularnym
kształcie o maksymalnej długości 165,9 i maksymalnej szerokości 217 cm. PrzybliŜona skala
1:288.000. Wszystkie arkusze rozcięte na pół, podklejone na płótnie, na odwrocie kaŜdego
odręczny numer arkusza. Stan dobry. Nieczęste w komplecie)1.800
601.[GALICJA]. Mapa Galicyi. Mapa barwna 67,9x102,7 cm (Czwarte wyd. mapy
A.Herricha poprawione przez J.Spetta wydane we Lwowie po 1911 i przed 1915 nakł. Księg.
Pol. B.Połonieckiego. Tytuł nad górną ramką. W prawym dolnym naroŜniku tabela podziału
administracyjnego Galicji. Skala (1:600.000) i podziałka liniowa pod dolną ramką. Mapa
rozcięta wydawniczo (?) na 32 sekcje naklejone wspólnie na płótnie. Papier zabrązowiony,
otarcia, podklejone niewielkie naddarcia na zgięciach)240
602.[KRAKOWSKIE]. Mapa województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego.
Mapa barwna 64,5x83 na ark. 75x95 cm (Mapa historyczna wydana w Krakowie przez PAU
w 1929 w ramach "Atlasu historycznego Polski", s.B, nr 1. Mapę oprac. K.Buczek ze
współpracownikami pod kier. W.Semkowicza. Druk w Wojsk. Inst. Geograf. w Warszawie.
Tytuł nad górną ramką. Na obu poziomych marginesach dane wyd. oraz skala (1:200.000) i
podziałka liniowa. W prawym górnym naroŜniku legenda, przy lewej krawędzi objaśnienia, w
lewym dolnym naroŜniku poboczny plan Krakowa (oprac. T.Czort). Dołączono tekst: "Mapa
województwa krakowskiego z doby Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Źródła i metoda.
Oprac. K.Buczek. ". Kraków 1930. PAU. 4, s. 140. brosz. wt. Atlas hist. Polski, s.A, [nr] 1.
Podklejone naddarcia krawędzi mapy, ślady złoŜenia, załamania i niewielki ubytek
naroŜników, tekst nierozcięty)240
603.[LITWA]. Lithuania. Miedzioryt kolorowany 14,5x20,2 cm (Imago Pol. K88/4. Mapa
Litwy oprac. na podst. mapy Mercatora przez Hondiusa i zamieszczona w niemieckojęzycznej
wersji jego "Atlas Minor" wydanej w Amsterdamie w 1631 przez Joana Janssoniusa. Tytuł w
owalnym kartuszu w lewym dolnym naroŜniku, poniŜej podziałka liniowa. Nad górną ramką
nadruk "Von Lithow" i pag. 129. Kolor liniowy i powierzchniowy. Na odwrocie tekst
dwuszpaltowy, nagłówek "Von Lithow", pag. 130 i kustosz "Von". Stan bardzo dobry. Ilustr.
na tabl. 35)700
604.[LITWA]. Les cartes de l'établissement de la population polonaise et lithuanienne sur le
territoire de la République Lithuanienne et dans les régions nord-est de la République
Polonaise. Dwie mapy barwne form. 45,5x60,4 cm kaŜda (Mapy we wspólnej okł. brosz.,
wydane przez Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Inst. Kartograficzny GEA w
Warszawie w 1929. Druk w Zakł. Graf. W.Cukrzyński. Na mapach tytuły pod górną ramką z
prawej (Mapa rozsiedlenia ludności polskiej na terenie Republiki Litewskiej i na obszarach
północnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mapa rozsiedlenia ludności litewskiej na terenie
Republiki Litewskiej i na obszarach północnych Rzeczypospolitej Polskiej), poniŜej
objaśnienie kolorów, pod nimi tytuł w jęz. franc. i mapa poboczna Rzeczypospolitej. W
lewych dolnych naroŜnikach legendy. Otarcia i zaplamienia okł. brosz., mapy w stanie bardzo
dobrym. Piecz.)240
605.[PRUSY]. Prussiae nova tabula. Miedzioryt kolorowany 26,9x33,8 cm (Mojski Prusy 17.
Mapa Prus oprac. przez Philippe Cluviera, wydana w jego dziele "Introductio in universam
geographiam" (Wolferbyti 1656?). Płytę ryt. M.Hailer. Tytuł w barwnym, ozdobnym kartuszu
w lewym górnym naroŜniku. Na Bałtyku róŜa wiatrów. W prawym dolnym naroŜniku
podziałka liniowa. Kolor liniowy i powierzchniowy. Stan dobry. Wsp. rama drewniana,
passe-partout. Ilustr. na tabl. 35)1.400
606.[PRUSY]. Prussia. Miedzioryt kolorowany 18,2x24,8 cm (Mapa Prus pochodząca
(prawdopodobnie) z holenderskiej edycji "Atlas minor" Gerarda Mercatora "Nieuwe en
beknopte Uytbeeldinghe en Vertooninge der gantscher Aerdbodem" (Amsterdam 1676). Tytuł
w barwnym kartuszu okuciowym na tle Bałtyku, wokół kartusza cztery Ŝaglowce i dwie
mniejsze łodzie. W prawym dolnym naroŜniku podziałka liniowa. Półwysep Helski
przedstawiony jako wyspa. Kolor liniowy i powierzchniowy. Verso czyste. Na dolnym
marginesie notatka ołówkiem "Koeman Me 206" i data 1676. Dolny margines nieco
zabrudzony, poza tym stan dobry. Ilustr. na tabl. 35)1.200
607.[PRUSY]. Karte von Danzig, Elbing, und Marienburg oder erstes Blat von Westpreussen.
Miedzioryt 45,7x56,2 cm (Dantiscum G84/1. Mapa śuław Wiślanych Johanna Friedricha
Enderscha wydana przez Franza Antona Schraembla w Wiedniu w 1789. Płytę rytował
A.Amon (sygn. pod dolną ramką z prawej. Mapa weszła w skład atlasu "Allgemeiner grosser
Schrämblischer Atlas" (Wiedeń 1800). Tytuł w okręgu w lewym dolnym naroŜniku, w
prawym dolnym podziałka liniowa. Verso czyste. Zaplamienie górnego marginesu, poza tym
stan dobry)1.200
608.[PRUSY]. A New Map of the Kingdom of Prussia with Its Divisions into Provinces and
Governments: from the Latest Authorities. Miedzioryt kolorowany 45,7x51,5 cm (Dantiscum
G171/5 (stan 2.). Pierwszy stan mapy Królestwa Pruskiego Johna Cary, opublikowany w
Londynie jako mapa luźna w 1799, a następnie w atlasie "New Universal Atlas" z 1808. Tytuł
w owalu w lewym górnym naroŜniku, poniŜej cztery podziałki liniowe. Pod dolną ramką nota
wydawnicza. Kolor liniowy i powierzchniowy. Środkowe załamanie arkusza, stan bardzo
dobry. Ilustr. na tabl. 35)940
609.[ŚLĄSK]. Carte du Duché de Silesie Divisée en Haute et Basse et Subdivisée en ses
Principalles Principauté d'Apres les Cartes d'Homann de Nuremberg. Miedzioryt kolorowany
62x135,5 cm (Mapa Śląska i terenów połoŜonych za zachód od niego aŜ po Liege wydana w
ParyŜu na podst. map Homannowskich przez Crepy'ego w 1758 (takie daty w kartuszach).
Dwa kartusze tytułowe: jeden, bardziej rozbudowany w prawym dolnym naroŜniku, drugi skromniejszy - w lewym górnym ("Nouveau theatre de la guerre d'Allemagne qui comprend
les cercles de Westphalie et du Haut Rhin, ceux de la Haute et Basse Saxe, le Marquisat de
Lusace, et les frontieres de ces Etats"). W prawym górnym naroŜniku mapa poboczna Prus
Królewskich z własnym kartuszem: "Carte particuliere de la Prusse Royale ou Prusse
Polonoise". Całość odbita na 3 arkuszach sklejonych w jedną całość. Kolor liniowy.
Załamania papieru, otarcia, niewielkie naddarcia krawędzi)2.000
610.[ŚLĄSK]. Cieszyn i Zaolzie. (Mapa samochodowa i turystyczna). Mapa barwna 32,7x
23,7 cm (Mapa oprac. przez Bronisława Stiasnego, wydana staraniem autora w Cieszynie w
1939. Druk w zakł. "Grafia" J.Nowaka i S-ki w Orłowej. Tytuł nad górną ramką, legenda w
lewym dolnym naroŜniku, nad dolną ramką z lewej rozwiązanie skrótów, skala (1:210.000) i
podziałka liniowa. Pod dolną ramką cena mapy i informacja o wydanym przewodniku
"Cieszyn i Zaolzie". Wyraźne ślady złoŜenia, niewielkie przetarcia na zgięciach)80
611.[TATRY]. Karpowicza specjalna mapa Tatr. Mapa barwna 61,5x65 cm (Mapa
turystyczna wydana w Warszawie ok. 1923 przez F.Karpowicza. Rys. L.Dworzak. Tytuł nad
górną ramką, pod dolną legenda i reklamy innych map i planów tego samego wydawcy. Skala
1:70.000. Ślady złoŜenia, podklejone przetarcia na zgięciach)200
612.[TATRY]. Tatry. Mapa turystyczna. Mapa barwna 55x109,5 cm (Mapa oprac. przez
T.Zwolińskiego i wyd. przez KsiąŜnicę-Atlas we Lwowie i Warszawie w 1936. Tytuł i
legendy w górnych naroŜnikach. Skala 1:50.000. Mapa rozcięta na 30 części podklejonych
wspólnie na płótnie. Podpis własn. Stan dobry. Futerał kart.)240
Plany i widoki miast
613.[ALWERNIA]. Alwernia. Litografia 11,3x18,5 cm (J.Banach II 2/12. Widok na wzgórze
z zabudowania z górującym kościołem pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków
[!] miasta Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina.
Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł
po pol. i franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia
papieru, poza tym stan bardzo dobry)320
614.[GDAŃSK]. Dantzig. Miedzioryt z akwafortą 21x26,9 cm (Dantiscum G97/1. Panorama
Gdańska z Biskupiej Górki autorstwa Nicolasa Visschera I z ok. 1650. Widok wzorowany na
weducie M.Meriana z 1641. Na pierwszym planie grupy pieszych i konnych wędrowców
zmierzających do miasta bądź je opuszczający. Panorama Visschera stanowiła podstawę
wielu późniejszych kopii i przeróbek. Rycina zamknięta miedziorytową ramą, tytuł pod górną
ramką w kartuszu ozdobionym festonami z liści i owoców. Stan bardzo dobry. Wsp. rama
drewniana, passe-partout. Ilustr. na tabl. 37)1.000
615.[GDAŃSK]. Danzig, gesehen vom Bischofsberge. Litografia na tincie 15,4x21,6 cm
(Panorama Gdańska z Biskupiej Górki odbita w Elblągu w Lith. Inst. von A.Rahnke w l. 40.?
XIX w. Widok według rysunku Meyerheima litografował F.Bils. Rycina zamknięta ramką
liniową ze zdobionymi naroŜnikami. Tytuł i szczegóły wydawnicze pod dolną ramką. Stan
bardzo dobry)480
616.[GDAŃSK]. Der Lange- oder Längermarkt in Danzig. Litografia 19,7x15,8 cm (Widok
Długiego Targu z budynkiem ratusza w Gdańsku z I poł. XIX w. Tytuł pod dolną ramką,
tamŜe nadruki: "L.23" i "B.IV". Rycina po konserwacji. Wsp. rama drewniana, passepartout)400
617.[GRODZISKO]. Pustynia S-tey Salomei na Grodzisku. Litografia 11,4x18,3 cm
(J.Banach II 2/7. Widok kościoła i okolicznych zabudowań w Grodzisku koło Skały
pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta Krakowa i jego okolic"
wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Litografię, wg rysunku autora, odbili
Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł po pol. i franc. umieszczony pod
ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, niewielkie naddarcie
górnej krawędzi, stan dobry)320
618.[KRAKÓW]. Mogiła Kościuszki zaczęta d. 6 Pazdziernika 1820 Skończona 16
Pazdziernika 1823. Litografia 15,1x21,8 cm (Widok na Kopiec Kościuszki i przyległą kaplicę
pochodzący z "Pamiętnika budowy pomnika Tadeusza Kościuszki" (Kraków 1826). Tytuł pod
kompozycją (takŜe po franc.), tamŜe sygn. artysty "[Józef] Sonntag dell". Rozprasowany ślad
złoŜenia, stan dobry)240
619.[KRAKÓW]. Kościół S-o Stanisława na Skałce. Litografia 11,1x18,4 cm (J.Banach II
2/9. Widok pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta Krakowa i jego
okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Litografię, wg rysunku autora,
odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Na pierwszym planie spacerujący i
dyskutujący mieszkańcy miasta oraz włościanie, a takŜe wóz konny z towarem. Tytuł po pol. i
franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru,
poza tym stan bardzo dobry)480
620.[KRAKÓW]. Brama Floryanska. Litografia 11,1x18,4 cm (J.Banach II 2/1. Widok
Barbakanu i Bramy Floriańskiej pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!]
miasta Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina.
Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Na
pierwszym planie grupy mieszkańców podkrakowskich wiosek, mieszczanie, wozy konne.
Tytuł po pol. i franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie
zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 36)480
621.[KRAKÓW]. Zamek Królewski, strony zachodniey [!]. Litografia 11,1x18,5 cm
(J.Banach II 2/10. Widok Wawelu z zakola Wisły, pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24
widoków [!] miasta Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez
D.E.Friedleina. Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii
Engelmana. Na pierwszym planie wóz konny z towarem. Tytuł po pol. i franc. umieszczony
pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo
dobry)480
622.[KRAKÓW]. Zamek Królewski z strony wschodnio-południowey. Litografia 11,1x18,4
cm (J.Banach II 2/2. Widok wzgórza wawelskiego pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24
widoków [!] miasta Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez
D.E.Friedleina. Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii
Engelmana. Tytuł po pol. i franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Tytuł polski
nieco obcięty od dołu, bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry)480
623.[KRAKÓW]. Kościół Katedralny na Zamku. Litografia 11x18,4 cm (J.Banach II 2/11.
Widok katedry na Wawelu pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta
Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Litografię, wg
rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Na pierwszym planie
rozpędzony powóz oraz grupy przechodniów. Tytuł po pol. i franc. umieszczony pod ryciną,
tamŜe sygn. autorów. Stan bardzo dobry)480
624.[KRAKÓW]. Pałac w Łobzowie. Litografia 11,3x18,5 cm (J.Banach II 2/5. Widok
zniszczonego pałacu pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta Krakowa
i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Na pierwszym planie
grupa kobiet wiejskich, praczka, łódź słuŜąca do przeprawy przez Wisłę. Litografię, wg
rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł po pol. i franc.
umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza
tym stan bardzo dobry)320
625.[KRAKÓW]. Widok Ogrodu Botanicznego w Krakowie. Litografia 21,2x31 cm (Rycina
pochodząca zapewne z 1834, sygn. nieczytelnie w lewym dolnym naroŜniku (tamŜe słabo
widoczna data roczna). Na pierwszym planie staw z kępami roślinności wodnej, w tle drzewa
i fasada pałacu przekształconego później na obserwatorium astronomiczne. Tytuł pod
kompozycją. Krakowski ogród botaniczny, istniejący nieprzerwanie w tym samym miejscu od
1783, jest najstarszą tego typu placówką w Polsce. Egzemplarz po fachowej konserwacji,
niewielkie załamania krawędzi, stan dobry. Ilustr. na tabl. 36)320
626.[KRAKÓW]. Montagne de S-te Bronislawa avec le tertre de Kosciuszko près Krakovie.
Staloryt z akwafortą ca 12,5x18,5 cm (Widok na wzgórze św. Bronisławy z kopcem
Kościuszki pochodzący z "La Pologne" L.Chodźki (t.2, ParyŜ 1836-1837). Tytuł pod
kompozycją. W prawym górnym naroŜniku nadruk "Pologne". Miejscami niewielkie
zabrudzenia)150
627.[KRAKÓW]. Plan miasta Krakowa w obrębie okopów. Miedz. form. 38,2x47,9 cm.
(Mapy Krak. 39. Plan miasta Teofila śebrawskiego wydany w Krakowie przez D.E.Friedleina
w 1836. Płytę rytował H.Kliewer w Berlinie. Tytuł w lewym górnym naroŜniku (równieŜ po
franc.; "Plan de la ville de Cracovie"). PoniŜej. przy lewej krawędzi objaśnienie 43 obiektów,
przy prawej - dalszych 19. W prawym górnym naroŜniku trzy herby: kapituły kra., Krakowa,
Uniw. Jag. W prawym dolnym naroŜniku skromna legenda i dwie podziałki liniowe. Plan
dołączany był do "Widoków miasta Krakowa" J.N.Głowackiego i "wyd.III "Krakowa i jego
okolic" A.Grabowskiego. Plan rozcięty na 8 części podklejonych wspólnie na płótnie.
Niewielkie ubytki papieru w miejscach uprzedniego złoŜenia, miejscami niewielkie
zaplamienia)240
628.[KRAKÓW]. Brama Floryańska od strony Plantacyj w Krakowie. Litografia na
zielonkawej tincie 19x26,2 cm (J.Banach II 4/5. Widok Plant zimą z basztami i murami
obronnymi pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków Krakowa"
Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys. z nat. i lit.
H.Walter", "Odbito w Litografii M.Salba" i "Własność i nakład Litografii M.Salba w
Krakowie". Niewielkie zaplamienia marginesów, niewielki otwór w lewym dolnym
naroŜniku)420
629.[KRAKÓW]. Kraków z mogiłą Kościuszki od Bronowic. Litografia na barwnej tincie
18,9x28,5 cm (Tabkowski 24; J.Banach II 4/33, ilustr. 37. Widok Krakowa od pn.-zach., znad
brzegów Młynówki pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków
Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys.
z nat. H.Walter", "Odbito w Litografii M.Salba" i "Własność i Nakład Litografii M.Salba w
Krakowie". Niewielkie zaplamienia marginesów)420
630.[KRAKÓW]. Sukiennice i WieŜa Ratuszna w Krakowie. Litografia na barwnej tincie
18,9x27 cm (J.Banach II 4/7. Widok rynku od wylotu ul. Grodzkiej pochodzący z czwartego
lub piątego wydania "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865).
Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys. z nat. i lit. H.Walter", "Odbito w Litografii
M.Salba" i "Własność i nakład Litografii M.Salba w Krakowie". Zaplamienia marginesów,
niewielki otwór w lewym dolnym naroŜniku. Ilustr. na tabl. 36)420
631.[KRAKÓW]. Wola Justowska pod Krakowem. Litografia na wielobarwnej tincie 19,3x27
cm (Widok willi Decjusza pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków
Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys.
z nat. H.Walter" i "Własność i nakład Litografii M.Salba w Krakowie". Zaplamienia
marginesów, niewielkie ubytki dwóch naroŜników)420
632.[KRAKÓW]. Zamek Krakowski od strony północnej. Litografia na barwnej tincie
18,7x26 cm (J.Banach II 4/2; J.Banach III 87a. Widok Wawelu i kościoła św. Idziego
pochodzący z czwartej lub piątej edycji "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera
(Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys. z nat. i lit. H.Walter",
"Odbito w Litografii M.Salba" oraz "Własność i nakład Litografii M.Salba w Krakowie".
Niewielkie zaplamienia marginesów, poza tym stan dobry)420
633.[KRAKÓW]. Widok z Bramy Floryańskiej w Krakowie. Litografia na Ŝółtej tincie
19x26,2 cm (Tabkowski 50; J.Banach II 4/6. Perspetywa ul. Floriańskiej zamknięta wieŜami
Kościoła Mariackiego pochodząca z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków
Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys.
z nat. i lit. H.Walter", "Odbito w Litografii M.Salba" i "Własność i nakład Litografii M.Salba
w Krakowie". Niewielkie zaplamienia marginesów, niewielki ubytek lewego dolnego
naroŜnika)420
634.[KRAKÓW]. Kościół S-tej Anny w Krakowie. Litografia na barwnej tincie 18,9x26,7 cm
(Tabkowski 51. Widok kościoła pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu
widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe
nadruki: "Rys. z nat. i lit. H.Walter", "odbito w Litografii M.Salba" i "Własność i nakład
Litografii M.Salba w Krakowie". Miejscami zaŜółcenia papieru widoczne na marginesach,
niewielki ślad zawilgocenia naroŜnika)360
635.[KRAKÓW]. Kollegium Jagiellońskie (Biblioteka) w Krakowie. Litografia na barwnej
tincie 18,8x26,5 cm (Tabkowski 35; J.Banach II 4/20. Widok dawnego budynku biblioteki
uniwersyteckiej (Collegium Maius) pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu
widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe
nadruki: "Rys. z nat. H.Walter", "Odbito w Litografii M.Salba w Krakowie" oraz "Własność i
nakład Litografii M.Salba w Krakowie". Stan dobry)420
636.[KRAKÓW]. Ogród Strzelecki w Krakowie. Litografia na barwnej tincie 18,4x26,5 cm
(J.Banach II 4/8. Widok przedstawiający spacerowiczów w jedynym wówczas ogrodzie
publicznym w Krakowie pochodzący z czwartego lub piątego wydania "Albumu widoków
Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys.
z nat. i lit. H.Walter", "Odbito w Litografii M.Salba" oraz "Własność i nakład Litografii
M.Salba w Krakowie". Niewielkie zabrudzenia marginesów. Ilustr. na tabl. 36)420
637.[KRAKÓW]. Vue générale de Cracovie. Drzeworyt sztorcowy kolorowany 12,9x18,8 cm
(Panorama miasta od strony Zwierzyńca pochodząca z niezidentyfikowanego wydawnictwa
francuskojęzycznego z ok. 1870. Klocek, wg rysunku Taylora (na podst. fotografii) rytował
Barbant (sygnatury nad dolną ramką, wewnątrz kompozycji). Na lewym marginesie nadruki
"III" i "52". Verso czyste. Stan bardzo dobry)120
638.[KRAKÓW]. Plan miasta Krakowa. Litografia kolorowa 46,4x36,4 cm (Mapy Krak. 48.
Pierwsze wydanie turystycznego planu Krakowa z 1872; odbito w Litografii M.Salba
nakładem I.M.Himmelblaua. Tytuł i herb w prawym górnym naroŜniku, obok róŜa wiatrów.
W dolnych naroŜnikach wykaz 86 waŜniejszych budowli. Nazwy własne odbito kolorem
czerwonym, budynki uniwersyteckie zaznaczono na zielono. "Bardzo dobry plan turystyczny
w sposób dość szczegółowy obrazujący układ miasta i informujący o jego obiektach" (Mapy
Krak.). Do r. 1881 ukazały się jeszcze trzy uaktualniane wydania tego planu. Niewielkie
zaplamienia, podklejone naddarcie na zgięciu. Nieczęste)240
639.[KRAKÓW]. Rynek Główny w Krakowie. Litografia na barwnej tincie 18,6x28,4 cm
(J.Banach II 4/37. Widok rynku krakowskiego z Kościołem Mariackim, Sukiennicami i wieŜą
ratuszową pochodzący z piątego wydania "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera
(Kraków, 1875). Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys. z nat. i lit. J.Brydak" i "Odbito
w Litografii M.Salba". Niewielkie zaplamienia marginesów, stan dobry. Ilustr. na tabl. 37)420
640.[KRAKÓW]. Plan król. stoł. miasta Krakowa. Litografia barwna 56,7x42,4 cm (Mapy
Krak. 57. Plan miasta w obrębie fortyfikacji wydany nakł. H.Müldnera w Krakowie ok. 1883.
Rys. M.Dąbrowski, obito w Zakł. Litogr. M.Salba (dane wyd. pod dolną ramką). Tytuł w
centrum pod górną ramką, nad nią barwny herb Krakowa. Nad dolną ramką dwie podziałki
liniowe. W naroŜnikach niewielkie widoki Wawelu, Kościoła Mariackiego, Sukiennic i
budynku Szkoły Sztuk Pięknych. WaŜniejsze budynki oznaczono na czerwono i niebiesko.
Plan podzielony na sekcje num. A-L i 1-10. Arkusz rozcięty w epoce na 8 części i podklejono
wspólnie na płótnie (niezbyt umiejętnie), metalowe przywieszki w naroŜnikach. Brak
skorowidza. Papier poŜółkły, załamania na rozcięciach)180
641.[KRAKÓW]. Sieć tramwajowa Wielkiego Krakowa. Litografia barwna 57x45,5 cm (Plan
odbity w Lit. K.Kranikowskiego w XII 1911. Zaznaczone przebiegi tras wszystkich 10 linii
tramwajowych. Nad górną ramką czarno-biały herb miasta i tytuł planu, poniŜej odręcznie
wpisana skala (1:7.200). Pod dolną ramką legenda (kolory poszczególnych linii). Piecz. Krak.
Sp. Tramwajowej, podpis dyrektora. Podklejone naddarcia krawędzi, ślady złoŜenia.
Nieczęste)240
642.[KRAKÓW]. Nowy plan Krakowa. Rysunek według patentowanej metody "Pharusa".
Plan barwny 45,2x58,5 cm (Plan Krakowa wydany przez Księg. S.A.KrzyŜanowskiego przed
1914? Tytuł w ramce w lewym górnym naroŜniku, tamŜe legenda, skala (1:10.500) i
podziałka liniowa. W treść planu wrysowane sylwetki waŜniejszych budynków. Plan
podzielony na sektory (1-10, A-N). Piecz. S.Leszczyckiego i Księg. S.Janickiego. Na
odwrocie wykaz ulic i placów oraz kościołów i znaczniejszych gmachów. Niewielkie otarcia
powierzchni, podklejone naddarcie w centrum i na krawędziach, niewielki ślad po czerwonej
kredce na planie - wymaga odczyszczenia)160
643.[KRAKÓW]. Najnowszy plan stoł. król. miasta Krakowa wykonany przez Bud. Miejs.
Odd. B w Krakowie [...]. Litografia barwna 65,5x71 cm (Plan wykonany przez Bud. Miejs.
Odd. B w Krakowie w 1916 wg rys. K.Stoleckiego. Barwny herb miasta w lewym górnym
naroŜniku, w prawym górnym - tytuł, skala (1:10.000), podziałka liniowa. W lewym dolnym
naroŜniku legenda. Piecz. S.Leszczyckiego. Mapa składana, niewielkie przetarcia na
złoŜeniach podklejone bibułką, na marginesach i na odwrocie odręczne zapiski ołówkiem,
miejscami otarcia powierzchni planu)160
644.[KRAKÓW]. Plan orjentacyjny stoł. król. miasta Krakowa. Plan barwny 75,8x109,2 cm
(Plan Krakowa oprac. przez J.Brosia i J.Wojciechowskiego, drukowany w Zakł. Graf.
"Ryngraf" w IV 1925. Tytuł w ramce w prawym górnym naroŜniku, tamŜe skala (1:10.000).
Nad tytułem piecz. "Nakład Banku Odb. Nier. 'BON'". PoniŜej ramki tytułowej spis dzielnic.
W lewym górnym naroŜniku herb miasta (bez koloru). Verso czyste. Plan podzielony na
sektory (1-15, A-R). Plan stanowił prawdopodobnie załącznik do "Skorowidza RP i księgi
adresowej m. Krakowa" z 1926. Ślady złoŜenia, niewielkie przetarcia na zgięciach. W kilku
miejscach wrysowany ołówkiem przebieg nowych ulic)280
645.[KRAKÓW]. Najnowszy plan stołecznego król. miasta Krakowa wykonany na podstawie
zestawienia Budownictwa Miejskiego m. Krakowa. Plan barwny 43x57,3 cm (Plan wydany
zapewne ok. 1931 przez Salon Malarzy Pol., druk w zakł. Reprod. "Akropol". Tytuł w ramce
w prawym górnym naroŜniku, tamŜe skala (1:10.000) i podziałka liniowa. W lewym górnym
naroŜniku barwny herb miasta, w lewym dolnym - legenda w ramce. Na odwrocie "Wykaz
Aleji, Ulic i Placów w Krakowie" i 8 zdjęć zabytków. Zachowana okł. brosz z tytułem
"Najnowszy plan Krakowa z ilustracjami i spisem ulic" i barwną ilustr. Tondosa. Niewielkie
zaplamienie naroŜnika planu, poza tym plan w stanie bardzo dobrym, otarcia okł.)120
646.[KRAKÓW]. Plan miasta Krakowa, stan z roku 1931. Plan barwny 43,2x57,3 cm (Plan
miasta wraz ze skorowidzem wydany przez Chrześc. Front Gosp. w 1931, odbity w Lit. i
Druk. K.Rogalskiego. Tytuł w ramce w prawym górnym naroŜniku, tamŜe skala (1:10.000),
podziałka liniowa i inicjały autora A.L. (Adama Launera?). W lewym górnym naroŜniku
barwny herb Krakowa. Plan podzielony na sektory (1-9, A-I). Ten sam plan został włączony
do "Ilustrowanego przewodnika po Krakowie z planem miasta) z 1931. Skorowidz: 16d, s.
[2], X, brosz. Podklejone niewielkie przedarcie planu, stan dobry. Piecz.)80
647.[KRAKÓW]. Plan miasta Krakowa według stanu z roku 1932. Plan 47,2x67 cm (Plan
miasta bez danych wydawniczych, opublikowany w 1932. Tytuł w ramce w lewym górnym
naroŜniku, tamŜe herb miasta i skala (1:10.000). Plan podzielony na sektory (1-10, A-K) (co,
wobec braku skorowidza, wskazuje, iŜ plan był zapewne załącznikiem do jakiejś publikacji
ksiąŜkowej). Zachowana okł. brosz. z herbem i tytułem "Plan miasta Krakowa". Stan bardzo
dobry)100
648.[KRAKÓW]. Kraków. Plan barwny 44x25,7 cm (Plan miasta oprac. przez S.Wyrobka,
wydany w Krakowie przez wyd. "Polonia" prawdopodobnie w 1934. Druk w Zakł. Graf.
F.Zieliński i Sp. Tytuł nad górną ramką, pod dolną legenda, skala (1:15.000) i podziałka
liniowa. Wewnątrz ramki, przy pionowych krawędziach sylwetki 37 waŜniejszych budynków,
zabytków, pomników - z lewej "Stary Kraków", z prawej "Kraków dzisiejszy". Plan
podzielony na sektory (A-N, 1-15). Na odwrocie herb miasta, skorowidz ulic i mapa okolic
Krakowa. Plan po konserwacji)180
649.[KRAKÓW]. Plan der Stadt Krakau. Plan barwny 53x72,8 cm (Niemieckojęzyczny plan
miasta wraz ze skorowidzem wydany przez Salon Malarzy Polskich (Salon Polnischer Maler)
w 1939. Tytuł w lewym górnym naroŜniku, obok barwny herb Krakowa, poniŜej legenda,
skala (1:15.000) i podziałka liniowa. W prawym górnym naroŜniku poboczny plan Lasu
Wolskiego (Wolskiwald). Plan podzielony na sektory (1-8, A-K). Plan ukazuje rozwój układ
urbanistyczny miasta tuŜ przed wybuchem II wojny. Skorowidz: 16d, s. [8], brosz. Podklejone
niewielkie naddarcia planu, podklejony grzbiet okł. skorowidza)140
650.[KRAKÓW]. Stadtplan von Krakau. Plan miasta Krakowa. Plan barwny 53,2x72,8 cm
(Plan Krakowa ze skorowidzem wydany zapewne w 1939 (po zajęciu miasta przez wojska
niem.?) przez Gebethnera i Wolffa. Plan oprac. Adam Launer (nadruk w prawym dolnym
naroŜniku). Tytuł wydrukowano na osobnym arkuszu i wklejono w lewym górnym naroŜniku
w miejsce usuniętego tytułu polskiego ("Stołeczne królewskie miasto Kraków") i herbu
miasta; pozostawiono umieszczoną poniŜej legendę, skalę (1:15.000) i podziałkę liniową. W
prawym górnym naroŜniku poboczny plan Lasu Wolskiego (zaklejono nadruk "Park stoł.
król. miasta Krakowa"). Plan podzielono na sektory (1-8, A-K). Nazewnictwo na planie
polskie. Skorowidz: 8, s. 8, brosz. Tytuł okł.: "Stadtplan von Krakau. Plan Krakowa.
Alphabetisches Strassenverzeichnis in deutscher u. polnischer Sprache". Podklejony niewielki
ubytek planu, okł. nadkruszone, ze śladem po taśmie)100
651.[KRAKÓW]. Krakau. Blatt 5 Nr. Plan jednobarwny 76,9x91,3 cm (Plan Krakowa wg
stanu z VII 1944, wydany przez niemieckie władze okupacyjne do uŜytku słuŜbowego. Tytuł
nad górną ramką, pod dolną nadruk "Der Stadthauptmann der Stadt Krakau,
Stadtmessungsamt", podziałka liniowa, skala (1:10.000). Plan podzielony na sektory (H33-
H19, R18-R31). Zaznaczone parcele. Nazewnictwo niemieckie. Niewielkie zaplamienie,
ślady złoŜenia, załamania arkusza, podklejone niewielkie naddarcia)380
652.[KRAKÓW]. Dr. K.Małecki. Plan miasta Krakowa. Plan barwny 56,5x66,8 na ark.
61x85,8 cm (Plan centrum Krakowa oprac. przez K.Małeckiego, wydany w 1947. Tytuł w
ozdobnej ramie w lewym górnym naroŜniku, tamŜe barwny herb miasta i skala (1:7.500).
Przy prawej krawędzi na stylizowanym zwoju z przywieszoną pieczęcią objaśnienie 72
obiektów, trasy linii tramwajowych, legenda. W plan wrysowano sylwetki waŜniejszych
zabytków, budynków, mostów. Plan podzielony na sektory (A-J, 1-12). Na prawym
marginesie skorowidz ulic. Zachowana okł. brosz. (tytuł okł.: "Najnowszy plan Krakowa").
Podklejone niewielkie naddarcia, mimo to stan dobry)120
653.[LIDZBARK Warmiński]. Heilsberg im Emerland wo selbst A. 1704 der Kön. v.
Schweden das Hauptquartier gehabt. Miedzioryt 14,4x29,7 cm (Anonimowa panorama miasta
wydana w XVIII w. Tytuł na wstędze umieszczonej na tle nieba, na pierwszym planie, nieco
z prawej przydroŜny krzyŜ. Rycina obcięta do ramki, naklejona na arkusz starego papieru.
Rzadkie. Ilustr. na tabl. 37)800
654.[LWÓW]. Plan Lwowa. Plan barwny 40,6x45,6 cm. (Plan wydany we Lwowie przez
Księg. Pol. B.Połonieckiego w latach 20. (?) XX w. Tytuł w ramce w prawym górnym
naroŜniku, tamŜe legenda, podziałka liniowa i skala (1:12.500). Rys. wg patentowanej metody
"Pharusa". Wrysowane sylwetki waŜniejszych gmachów i linie tramwajowe. Plan podzielony
na sektory (2-10, F-P). Zachowana oryg. okł. brosz. z nadrukiem "Plan Lwowa". Stan bardzo
dobry)120
655.[OJCÓW]. Zwaliska Zamku Oycowa. Litografia 11,3x18,3 cm (J.Banach II 2/6. Widok
ruin zamku pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta Krakowa i jego
okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Na pierwszym planie zaczytany
młodzieniec na łonie przyrody. Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w
paryskiej litografii Engelmana. Tytuł po pol. i franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn.
autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry)320
656.[PIESKOWA Skała]. Zamek Pieskowa Skała. Litografia 11,1x18,4 cm (J.Banach II 2/8.
Widok zamku i Maczugi Herkulesa pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!]
miasta Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina.
Litografię, wg rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł
po pol. i franc. umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia
papieru, poza tym stan bardzo dobry)320
657.[PUŁAWY]. Widok Nowey Alexandryi (Puławy) z Góry Puławskiej. Litografia na tincie
17,5x26,8 cm (Rycina z "Albumu lubelskiego" Adama Lerue (Warszawa 1857-1859). Na
pierwszym planie dwie wiejskie chaty i dwóch wieśniaków, w oddali pałac w Puławach
wśród drzew. Nad kompozycją nadruk "Album lubelskie", tytuł pod spodem - tamŜe dane
wydawnicze: "rys. z natury A.Lerue", "Lit. J.Cegliński", "w Lit. A.Pecq & C-o w Warsz.
482". Bardzo niewielkie zaplamienie, stan dobry)320
658.[PUŁAWY]. Sybilla od strony łachy. Litografia na tincie 21,5x18 cm (Rycina z "Albumu
lubelskiego" Adama Lerue (Warszawa 1857-1859). Nad kompozycją nadruk "Album
lubelskie", tytuł pod spodem - tamŜe dane wydawnicze: "Rys. z natury A.Lerue", "Lit.
J.Cegliński", "Odbito w Lit. A.Pecq & C-o w Warsz. N-o 482". Stan dobry)320
659.[PUŁAWY]. Widok zamku w Puławach od łachy. Litografia na tincie 18,9x22,8 cm
(Rycina z "Albumu lubelskiego" Adama Lerue (Warszawa 1857-1859). Nad kompozycją
nadruk "Album lubelskie", tytuł pod spodem - tamŜe dane wydawnicze: "rys. z natury
A.Lerue", "Lit. J.Cegliński", "w Lit. A.Pecq & C-o w Warsz. 482". Stan bardzo dobry. Ilustr.
na tabl. 37)320
660.[TĘCZYN]. Rozwaliny Zamku Tęczyńskiego. Litografia 11,2x18,4 cm (J.Banach II 2/3.
Widok ruin zamku pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta Krakowa i
jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Litografię, wg rysunku
autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł po pol. i franc.
umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza
tym stan bardzo dobry)320
661.[TĘCZYN]. Ruiny zamku tenczyńskiego pod Krakowem. Litografia na ciemnoŜółtej
tincie 18,5x26,3 cm (J.Banach II 4/26. Widok zrujnowanego zamku pochodzący z czwartego
lub piątego wydania "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, po 1865).
Tytuł pod kompozycją, tamŜe nadruki: "Rys. z nat. i lit. H.Walter", "Odbito w Litografii
M.Salba" i "Własność i nakład Litografii M.Salba w Krakowie". Niewielkie zaplamienia
marginesów, stan dobry)360
662.[TYNIEC]. Klasztor Tyniecki nad Wisłą. Litografia 11,1x18,3 cm (J.Banach II 2/4.
Widok klasztoru zza Wisły pochodzący z dzieła J.N.Głowackiego "24 widoków [!] miasta
Krakowa i jego okolic" wydanego w Krakowie w 1832 przez D.E.Friedleina. Litografię, wg
rysunku autora, odbili Jacottet i David w paryskiej litografii Engelmana. Tytuł po pol. i franc.
umieszczony pod ryciną, tamŜe sygn. autorów. Bardzo niewielkie zaŜółcenia papieru, poza
tym stan bardzo dobry)480
663.[TYNIEC]. Kościół dawniej XX Benedyktynów na Tyńcu. Litografia na barwnej tincie
19x26,7 cm (J.Banach II 4/38. Widok klasztoru tynieckiego zza Wisły pochodzący z piątego
wydania "Albumu widoków Krakowa" Henryka Waltera (Kraków, 1875). Tytuł pod
kompozycją, tamŜe nadruki: "Lit. J.Brydak", "Odbito Litografii [!] M.Salba" i "Własność i
nakład Litografii M.Salba w Krakowie". Niewielkie zaplamienia marginesów, niewielki ślad
zawilgocenia naroŜnika, stan dobry)420
664.[WARSZAWA]. Delineation von der Action, welche zwischen denen Schweden, und
Saxen, nebst denen Pohlen, vorgegangen bey Warschau d. 21/31 Julij 1705 [...]. Miedzioryt
45,8x32 cm (Kosacka 23. Schematyczny plan Warszawy i okolic (Mokotowa, Rakowca,
Pragi, Woli) pochodzący z "Theatrum Europaeum" Carla Meriana (Frankfurt 1718). Plan
oblęŜenia miasta przez wojska szwedzkie w końcu VII 1705. Płytę ryt. C.Albrecht (sygn. pod
dolną ramką z prawej). W górnych naroŜnikach, w ramkach liniowych, tekst objaśniający.
Pod planem rozrysowane formacje wojskowe biorące udział w bitwie. Verso czyste.
Rozprasowane ślady złoŜenia, stan bardzo dobry)700
665.[WILNO]. Wilna oder Wilda die Haupt-Stadt in Litthauen. Miedzioryt 16x24,3 cm
(Imago Lith. 63. Panorama miasta pochodząca z dzieła Gabriela Bodenehra "Curioses Staats
und Kriegs Theatrum in Polen" (Augsburg, 1703-1740). Płytę rytował Gabriel Bodenehr
(sygn. pod dolną ramką z prawej). Po lewej stronie widoku krótka informacja o mieście, po
prawej objaśnienia 28 budynków. W prawym górnym naroŜniku, wewnątrz ramki, nr 191.
Stan dobry. Wsp. rama drewniana, passe-partout)740
STARODRUKI
666.[BELCOUR Thesby de] — Relation ou journal d'un officier françois au service de la
confédération de Pologne, pris par les Russes & relégué en Sibérie. Amsterdam 1776. Aux
dépens de la Compagnie. 8, s. [8], 286, [1]. opr. skóra złoc. z epoki (E.12, 444; Maliszewski
535. Niewielkie otarcia naroŜników okł., stan dobry. Podpis własn. Dziennik oficera franc. w
słuŜbie konfederacji barskiej, pojmanego przez Rosjan w okolicach Piotrkowa i zesłanego na
Sybir. Pamiętnik dedykowany hr. Ogińskiemu (Ogainski), hetmanowi wielkiemu
litewskiemu)1.100
667.BRUZEN de la MARTINIERE [Antoine-Augustin] — Introduction a l'histoire de l'Asie,
de l'Afrique et de l'Amerique pour servir de suite a l'introduction a l'histoire du Baron de
Pufendorff. Seconde edition revue & corrigiee. T.1-2. Amsterdam 1739. Z.Chatelain. 8, s.
XXII [w tym frontispis w miedziorycie], [2], 504, mapa 1; [2], 427, [1]. mapy 3. opr. skóra z
epoki (Grzbiety lekko nadpęknięte, opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Piecz. i
podpisy własn. W t.1 mapa Azji, w t.2 mapy: Afryki, Ameryki Południowej i Ameryki
Środkowej, gdzie Kalifornia jest jeszcze wyspą. Mapy opracowane przez francuskiego
kartografa N.Sansona d'Abbeville)1.200
668.BUFFIER [Claude] — Géographie universelle, exposée dans les diferentes métodes qui
peuvent abréger l'étude & faciliter l'usage de cette Sience. Avec le secours des Vers artificiels.
Sixiéme ed. A Paris 1739. Chez Pierre-François Giffart. 8, s. XXIV, 413, [3], map rozkł. 14.
opr. skóra złoc. z epoki (Brak 4 map, ubytek naroŜnika jednej karty, podklejone naddarcia
dwóch kart. Podpis własn. Podręcznik geografii powszechnej. Na s. 245-258 opis Polski i
Litwy poprzedzony mapą "La Pologne Suivant les degrez de l'Academie des sciences de Paris
1714". Wśród zachowanych map m.in. świat, Europa, Azja, Afryka, Włochy, Hiszpania,
Niemcy (spis wszystkich map na s. 360))540
669.EUKLIDES — Euclidis elementorum sex priores libri recogniti opera Christiani Melder.
Lugd. Batav. & Amst. 1673. Apud D., A. & A. a Gaesbeeck. 16, s. frontispis, [6], 306. opr.
kart. z epoki (Opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Na przedniej wyklejce stare
zapiski. Pierwsze sześć ksiąg "Elementów" Euklidesa wydane z inicjatywy profesora
matematyki C.Meldera. Liczne drzeworyty w tekście o treści geometrycznej. Wyd.I)600
670.GHELEN G[iovanni] v[an] — Relazione compendiosa e veridica del famoso assedio
dell'Imperiale Citta di Vienna, attaccata da Turchi li 14. di Luglio, e liberata li 12. Settembre
1683. Con la segnalata Vittoria ottenuta dall'Armi Christiane contra l'Ottomane forze nella
liberazione della medesima. Descritta da ... Che fu presente in tutto l'Assedio, et approuata
dallo stesso Eccell Sig. Maresciallo di Stahremberg [...]. In Venezia 1684. Apresso Andrea
Poletti. 8, s. [16], 139, [3], portret rozkł. 1, plan rozkł. 1. opr. kart. z epoki (E.17, 128 (nie znał
ani jednego egz. z autopsji). Miejscami zabrązowienia kart. poza tym stan dobry. Opis
odsieczy wiedeńskiej ozdobiony portretem Stahremberga i duŜym, rozkładanym planem
fortyfikacji Wiednia. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 1)6.400
671.GILIBERT Joannis Emmanuel — Exercitia phytologica quibus omnes plantae Europeae,
quas vivas invenit in variis herbationibus, seu in Lithuania, Gallia, Alpibus, analysi nova
proponuntur, ex typo naturae describuntur, novisque observationibus aut figuris raris
illustrantur: additis stationibus, tempore florendi, usibus medicis aut oeconomicis, propria
auctoris experientia natis. Vol.1-2. Lugduni Gallorum [= Lyon] 1792. Ex Typis
J.B.Delamolliere. 8, s. LXXX, 388; [389]-655, [1]. razem opr. wsp. skóra, obcięcie barwione
(E.17, 141 (lokalizuje tylko jeden egz.). Wiele kart dublowanych i podklejonych bibułką,
miejscami ślady wykwitów (mykologicznych?), ślady zawilgocenia. T.1: Plantae lithuanicae
cum lugdunensibus comparatae, t.2: Caeterae plantae Lithuanicae cum lugdunensibus
comparatae. Na kartach przedtyt.: Supplementum systematis plantarum Europae. Dzieło
zaopatrzone było w atlas, którego tu brak. Rzadkie
J.E.Gilibert (1741-1814)- francuski przyrodnik, botanik i lekarz, profesor Uniw. Wileńskiego,
twórca wileńskiej szkoły botanicznej, załoŜyciel - na zlecenie króla Stanisława Augusta ogrodu botanicznego w Grodnie; na Litwie przebywał 8 lat, jako pierwszy rozpoczął
systematyczny opis roślin dziko rosnących na Litwie (w swoich pracach wymienił i
scharakteryzował ok. 700 gatunków). Materiały zebrane przez Giliberta wykorzystał
S.Jundziłl w swoje pionierskiej pracy poświęconej florze Litwy)1.600
672.HORST Gregor — De humano corpore, Libri duo. Witebergae 1607. Sumptibus
Clementis Bergeri, Excudebat Jahan Gorman. 8, s. [40], 334, [16], 275, [5]
[oraz] tenŜe — Disputationum Medicarum viginti, Continentes Vniversae medicinae
delineationem locis Hippocraticis & Galenicis utplurimum illustratam [...]. VVitebergae 1609.
Excudebat Ioann. Schmidt, Sumptibus Clementtis Bergeri. 8, s. 565, [19]. razem opr. perg. z
epoki (Stan dobry. Stare zapiski inwentarzowe. Dwa traktaty medyczne (oba w pierwszych
wydaniach) wybitnego niemieckiego lekarza i anatoma, profesora medycyny w uniwersytecie
w Giessen)1.200
673.KIRCHNER Timotheus, SELNECCERUS Nicolaus, CHEMNITIUS Martinus —
Gründliche Warhafftige Historia: Von der Augspurgischen Confession, wie die Anno 1530.
geschrieben, Keyser Carolo ubergeben [...]. Item, Von der Concordia, so Anno 1536. zu
Wittenberg, von gedachtem Artickel auffgerichtet, Jetzund deducirt bis zum ende dess 1561.
Jhars: Wider [...] Ambrosii Wolffii gefelschete Historiam [...]. Gestellet durch etliche hiezu
verordnete Theologen. Gedruckt zu Leipzig 1584. Durch Georg Desner. folio, s. [12], 519.
opr. kart. z epoki (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Barwny ekslibris herald. "Bibliothek
Schloss Plathe Pommern". Karta tyt. dwubarwna: czarna i czerwona)1.800
674.KLUK Krzysztof — Roślin potrzebnych, poŜytecznych, wygodnych, osobliwie
kraiowych, albo które w kraiu uŜyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnoŜenie, i zaŜycie. T.2.
Z figurami. O drzewach, i ziołach dzikich, lasach &c. przez ... Warszawa 1788. W Druk. Jego
Królewskiey Mci i Rzeczyplitey XX.Schol. Piar. 16d, s. [10], 293, tabl. 5 [na 3 kartach]. opr.
psk. z epoki złoc., obcięcia barwione (E.19, 319. Karta tyt. w odbitce kserograficznej, karty z
tabl. wymagają rozprasowania, opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Praca
podzielona na 2 części: cz.1: O drzewach i krzewach dzikich, lasach; cz.2: O ziołach dzikich,
znaiomszych, i ich zaŜyciu lekarskim, gospodarskim. Od s. 285 indeks)600
675.KORDECKI Augustyn — Nova Gigantomachia, contra Sacram Imaginem Deiparae
Virginis a Sancto Luca depictam, et in Monte Claro Częstochouiensi apud Religiosos Patres
Ordinis [...] per Suecos & alios haereticos excitata [...]. Cracoviae [1657]. In Officina Viduae
et Haeredum Francisci Caesarij. 4, s. [12], 206 [jest mylnie 126], [1]. opr. perg. z epoki (E.20,
87. Pergamin pofałdowany, ślad kornika w grzbiecie, brak frontispisu. Stare klasztorne
zapiski prow., piecz. Pierwsze wydanie opisu pięciotygodniowego oblęŜenia Jasnej Góry
przez Szwedów w 1655 autorstwa przeora klasztoru paulinów i jego obrońcy. "Z inspiracji
królowej Ludwiki Marii spisał dzieje obrony klasztoru [...]. Jest to do dziś główne źródło
poznania przebiegu wydarzeń, podające dość dokładne fakty" (LPPE). "'Nova Gigantomachia'
zapewniła trwałe miejsce w historii zarówno jej autorowi, jak i opisywanym wydarzeniom,
których echa w społeczeństwie szlacheckim wybitnie wzrosły po ukazaniu się dzieła" (PSB).
Dzieło stało się podstawą bardzo licznych w naszej literaturze opisów oblęŜenia (m.in.
Sienkiewicz, Kraszewski). Estreicher omawia egzemplarze dedykowane papieŜowi
Aleksandrowi VII, dodając: "Jocher [...] opisuje egzemplarze z dedykacyą Janowi
Kazimierzowi". W prezentowanym tu egzemplarzu umieszczono właśnie taką - dla króla Jana
Kazimierza. Rzadki wariant wydawniczy. Na odwrocie karty tyt. drzeworytowy herb
Królestwa Polskiego, na następnej karcie całostronicowy miedzioryt przedst. Matkę Boską
Częstochowską. Dwa mniejsze miedzioryty w tekście (na jednym z nich - widok klasztoru
jasnogórskiego). Ilustr. na tabl. 1)28.000
676.OEKONOMISCHE Nachrichten der Patriotischen Gesellschaft in Schlesien. Breslau. In
Commission bey Wilhelm Gottlieb Korn. Gedruckt mit Geassischen Schriften. 4. razem opr.
kart. z epoki, obcięcie barwione
Bd.1 auf das Jahr 1773. s. [8], 416, [8], tabl. 2 (Otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia okł.
Skasowane piecz. bibliot. Kompletny rocznik tygodnika wrocławskiego (52 numery od 9 I do
31 XII) wydawanego przez Towarzystwo Patriotyczne. Pismo poświęcone było głównie
sprawom gospodarczym. Na początku zbiorczy spis treści, na końcu alfabetyczny indeks
rzeczowy)1.200
677.PÖLLNITZ [Karol Ludwik] — La Saxe Galante. Nouvelle edition, augmentée de
l'histoire des enfans legitimés d'Auguste II. A Amsterdam 1735. Aux depens de la
Compagnie. 8, s. [4], 428. opr. skóra złoc. z epoki (E.24, 420. Grzbiet nadpęknięty, brak
szyldzika, otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Dotyczy panowania Stanisława Augusta II)400
678.PUFENDORF Samuel — Einleitung zu der Historie der Vornehmsten Reiche und
Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden. Franckfurt am Mayn 1682. In Verlegung
Friedrich Knochens. Druckts Johannes Haass. 8, s. [24], 895, [15]. opr. perg. z epoki
(Niewielkie zaplamienia okł., ostatnia karta częściowo przyklejona do tylnej okł., ślad
zawilgocenia ostatnich kart. Zapiski z epoki na przednej wyklejce. Wyd.I. Historyczny opis
państw europejskich; na s. 658-710 informacje o Polsce. Nieczęste)2.000
679.[SEYLER Jerzy Daniel] — Leben Stanislai I. Königs von Pohlen, mit einigen
Anmerckungen erläutert von S..... [krypt.]. Dem noch beygefüget das Leben des Cardinals
Michael Radziejowski, Ertz-Bischoffs zu Gnesen, und Primatis Regni. Zweyte Aufl.
Magdeburg und Leipzig 1737. 8, s. 62, [6], 282. bez oprawy (E.27, 415. Brak portretu
Stanisława Leszczyńskiego, kilka kart luzem. Biografia króla Stanisława Leszczyńskiego i
kard. M.Radziejowskiego)600
680.SKRZETUSKI Wincenty — Mowa przy dorocznym otwarciu szkoł woiewodzkich u XX.
Piarow w Warszawie miana przez X. ... Nauczyciela Klassy VII. dnia 25. Września R. 1780.
Warszawa 1780. 4, s. [12]. brosz. wt. (E.28, 207. Niewielkie zaplamienia)420
681.STAROWOLSKI Szymon — Diva Claromontana. sev Oratio de Laudibus Beatae Mariae
Virginis, Cuius Imaginem D. Lucae penicillo depicta, apud Czenstochouiam in Claro Monte
Poloni circumq; vicine gentes pie religioseq; venerantur. Cracoviae 1640. In Officina
Christophori Schedelij, S.R.M. Typogr. folio, s. [20], 40. opr. późn. bibliot. ppł. (E.29, 190.
Otarcia krawędzi okł., miejscami zaplamienia wewnątrz. Dublet Bibl. Czartoryskich (piecz.).
Opis dziejów obrazu jasnogórskiego dedykowane Kazimierzowi Leonowi Sapiesze. Autor
"podaje historję obrazu. Uderza ostro na heretyków. Na k. E3 o ślubie uczynionym w 1537
przez Prokopa Sieniawskiego i o róŜnych cudach" (E.). Ilustr. na tabl. 1)600
682.TRISMEGISTOS Hermes — Tractatus vere aureus, de lapidis philosophici secreto, in
capitula septem divisus: nunc vero a quodam Anonymo, scholijs tam excuisite & acute
illustratus, ut qui ex hoc libro non sapiat, ex alio vix sapere poterit, similis enim huic vix
hodie reperitur Tandem opera & studio Dominici Gnosij Belgae [...]. Lipsiae 1610. Sumptibus
Thomae Schureri. 8, s. [16], 276, [2]. opr. perg. z epoki (Papier poŜółkły, stan dobry. Zapiski
na przedniej wyklejce. Piecz. Traktat o kamieniu filozoficznym najsłynniejszego - i
mitycznego - alchemika, w siedmiu rozdziałach, z których kaŜdy poświęcono tajemnicy
jednej z pieczęci. Klasyka literatury hermetycznej)2.000
683.ZAŁUSKI Józef Andrzej — Specimen historiae Polonae criticae. Warsaviae 1735. 4, s.
[24], 197, [3]. brosz. wt. (E.34, 207. Stan dobry. Druga karta tyt. z tytułem: "Specimen [...]
constans Animadversionibus in Hist. Ludovici Polon. & Hung. Regis ab Augustino Kołudzki,
descriptam [...]". Pierwsza karta tyt. dwubarwna, z widokiem piramidy na tle krajobrazu.
"KsiąŜka jest jedną z pierwszych prób w Polsce krytyki źródłowej naszych legend, w danym
wypadku bajki o rokoszu gliniańskim z r. 1381 [...]. Punktem wyjścia dla Załuskiego jest
dzieło Kołudzkiego 'Tron ojczysty albo pałac wieczności'" (Estreicher). Dedykacja:
"Serenissimo ac potentissimo principi ac Domino Domino Stanislao I. Regi Poloniarum
Augustissimo [...]"; Estreicher notuje: "Miało być dedykowane Stan. Leszczyńskiemu, ale
egzemplarza z taką dedykacją nie znam". Ilustr. na tabl. 1)1.200
CZASOPISMA
684.AKCJA Literacka. Miesięcznik. Red. W.Korab-Lamparski. 8. numery luzem
R.1, nr 1-4: I-IV 1935 (Czas.BJ 1, 16 (tylko 2 numery); Czas.BUW 5, 7. Niewielkie naddarcia
i ubytki okł., poza tym stan dobry. KaŜdy numer obj. 32 s. Komplet wydawniczy. Zaw.
teksty m.in. M.Czuchnowskiego, S.Czernika, W.Bocheńskiego. Artykuły programowe,
komentarze Ŝycia literackiego, recenzje, utwory oryginalne. Ilustr. na tabl. 10)180
685.ARBEITEN des allgemeinen landwirtschaftlichen Vereins im Kreise Oels [= Oleśnica].
Durch die Redaktions-Kommission für den Druck geordnet, und auf Kosten des Vereins hrsg.
Jahrgang 1860. Schnellpressendruck von A.Ludwig. 8, s. XXV, [1], 168. opr. psk. złoc. z
epoki (Stan dobry. Piecz. bibliot. Na początku wykaz członków Stowarzyszenia, na końcu
zbiorczy spis treści)300
686.ARSENAŁ. Kwartalnik Koła Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy Muzeum
Narodowym w Krakowie. Kraków. 8. razem opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
R.1, nr 1-5. 1957-1958. s. [4], 140, tabl. 14 (Czas.BJ 1, 53. Stan dobry. Piecz. Komplet wyd.
Zaw. m.in.: Najstarszy zachowany polski mundur wojskowy, Statki powstańczych wypraw
morskich w l. 1830/31 i 1863/64, Twierdza z r. 1632 w Dankowie koło Krzepic, Nieznany typ
szabli polskiej z w. XVIII, Szable radziwiłłowskie, Pierwszy album wojsk polskich Księstwa
Warszawskiego)180
687.ATENEUM. Czasopismo poświęcone sprawom kultury. Warszawa. Red. S.EigerNapierski. 8. brosz.
R.1, nr 1-6: III-XI 1938. s. 974
R.2, nr 1 (7)-3 (9): I-V 1939. s. 540 (Czas.BJ 1, 54. Okł. nieco otarte, niektóre zaplamione,
stan dobry. Komplet wydawniczy. Pismo literackie, w którym swoje teksty zamieszczali
m.in.: L.Chwistek, J.Tuwim, B.Leśmian, J.Przyboś, C.Miłosz, W.Gombrowicz,
J.Czechowicz, S.I.Witkiewicz, K.Wyka, J.Iwaszkiewicz, T.CzyŜewski, G.Herling-Grudziński,
K.Wierzyński, K.I.Gałczyński, K.Irzykowski. Na jednym z numerów podpis
K.A.Jaworskiego. Jeden numer łączony: (4/5: VII-IX 1938))280
688.CZARNO na Białym [i] ZEBRA. Magazyn graficzno-literacki. Kraków. Red. T.Śliwiak.
4. numery luzem
[R.1], nr 1-15. 1957
R.2, nr 1 (16)-2 (17), 4/5 (19/20). 1958 (Stan dobry i bardzo dobry. Niemal komplet (brak
jednego numeru) krakowskiego pisma poświęconego młodej literaturze i plastyce. Pierwsze
dwa numery ukazały się pt. "Czarno na białym", pozostałe jako "Zebra". Zaw. teksty m.in.
J.Czechowicza, J.Harasymowicza, A.Bursy, L.Herdegena, K.I.Gałczyńskiego, J.Himilsbacha,
J.Zycha, J.Panka, W.Szymborskiej, J.Kurka, J.Przybosia, C.Miłosza [!], T.Karpowicza,
A.Osieckiej, W.Dymnego, S.Czycza, I.Iredyńskiego, H.Poświatowskiej, W.Gombrowicza,
T.Bujnickiego, E.Brylla, S.MroŜka, S.Grochowiaka, a takŜe przekłady z Pirandella,
Cendrarsa, Sartre'a, Rilkego. Ilustracje (prace oryginalne lub reprodukcje obrazów, rzeźb i
fotografii) m.in. A.Macedońskiego, E.Olszaka, L.Mianowskiego, S.Wójtowicza, J.Panka,
A.Pawłowskiego, F.Bunscha, M.Wejmana, S.Wałacha, J.Gaja, D.Leszczyńskiej-Kluzy,
M.Maliny, K.Wiśniaka, J.Bruchnalskiego, A.Wróblewskiego, B.Gawdzik, J.Tarasina,
J.Lebensteina, A.Szapocznikow, K.Masalskiego, D.Mroza, E.Piaseckiego. Okładki proj.
J.Panka, K.Wiśniaka, J.Bruchnalskiego, S.Berdaka, D.Mroza. Artykuły pośw. m.in.
twórczości F.Masereela, G.Rouaulta, P.Klee, P.Gauguina, J.Szajny, P.Picassa, A.Caldera,
S.Becketta, kubizmowi, jazzowi. W nr 6 pojawiła się jednorazowo kolumna "Piwnica"
oddana do dyspozycji artystom zgromadzonym wokół "Piwnicy Pod Baranami". Ilustr. na
tabl. 10)480
689.DZIENNIK Rządowy Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków. [Wyd. Rząd
Narodowy?]. 4
R.1846, nr 1: 24 II. s. 4 (Czas.BJ 2, 151. Rozprasowane załamania prawego marginesu, stan
dobry. Zaw. odezwy Rządu Narodowego, Ustawę Rewolucyjną, apel J.Tyssowskiego do
narodu, informację o załoŜeniu Klubu Rewolucyjnego Polskiego. Ukazał się tylko jeden
numer)160
GRAFIKA Polska. Miesięcznik poświęcony drukarstwu, litografji i pokrewnym sztukom
graficznym. Warszawa. Red. L.Bogusławski, L.Gardowski [i in.]. 4. brosz. (Czas.BJ 3, 313.
Okł. nieco zakurzone, miejscami zaŜółcone, wewnątrz stan dobry. Egz. nierozcięte)
690.R.3, z.6: VI 1923. s. 99-123, [[7], tabl. 2 (Na jednej z tabl. linoryt Z.Loreca, na drugiej
reprod. plakatu wystawy "Warszawa za Stanisława Augusta")100
691.R.3, z.7: VII 1923. s. 125-148, [8], tabl. 6 (Na jednej z tabl. linoryt J.Toma (załamania
marginesów arkusza), na innej reprod. plakatu Pol. Zw. Handlowego)100
692.R.3, z.8: VIII 1923. s. 149-170, [6], tabl. 1 (Na tabl. barwny linoryt W.RoŜena)100
693.R.3, z.9: IX 1923. s. 171-186, [8] (Brak planszy z drzeworytem S.Brzęczkowskiego)60
694.R.3, z.10: X 1923. s. 187-201, [13], tabl. 2 (Na jednej z tabl. drzeworyt
E.Bartłomiejczyka)100
695.R.3, z.11: XI-XII 1923. s. 203-216, [[6], tabl. 4 (Na jednej z tablic linoryt
L.Bogusławskiego, na innej kalendarz na r. 1924)100
696.GRAFIKA. Dwumiesięcznik. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia
Kierowników Zakładów Graficznych. Warszawa. Red. F.Siedlecki
R.3, z.1. 1933. s. 56, tabl. 10. brosz. (Brak jednej tablicy (mapa Gdyni), poza tym stan dobry.
Podpis własn. Okł. T.Gronowskiego. Zaw. m.in.: J.Stebnowski "Historja druku map",
W.Skoczylas "Drzeworyt". Ilustr. na tabl. 10)100
697.JEDNODNIÓWKA z okazji pierwszego Zjazdu Członków b. Policji Górnego Śląska.
Katowice, 24 VIII 1930. Kom. Zjazdu Członków b. Policji Górnego Śląska. 4, s. 24. brosz.
wt. z zach. okł. oryg. (Otarcia okł., podklejone naddarcia marginesów kart. Liczne ilustr. w
tekście)60
698.[JEDNODNIÓWKA]. Nieznanemu Ŝołnierzowi. Red. J.Białynia Chołodecki. Lwów, 31
X 1925. Woj. Kom. Obywat. [...] dla uświetnienia uroczystości ekshumacji i przewiezienia
zwłok Nieznanego śołnierza z pobojowiska lwowskiego do Warszawy. 4, s. 40. opr. kart. z
epoki z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Egz. lwowskiego introligatora
W.J.Romanowskiego (ekslibris, piecz.) we własnej oprawie. Zaw. teksty m.in. J.Kasprowicza,
K.Makuszyńskiego, S.Wasylewskiego, M.Opałka, A.Schroedera)120
699.KADRA. Czasopismo literackie. Warszawa-Lublin-Łódź. Red. W.Wernic. 8. numery
luzem
R.1, nr 1-2: I-III 1930 (Czas.BJ —; Czas.BUW 6, 1. Okł. nieco otarte. Do kompletu brak nr.
3. Zaw. teksty W.Czereśniewskiego, J.Szczawieja, L.Frydego. Ilustr. na tabl. 10)80
[KALENDARZ]. Józefa Czecha kalendarz krakowski [...]. Kraków. Nakł. Druk. "Czasu",
Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 8 (Tomy kalendarza stanowiącego często
niezastąpione źródło wiadomości o Krakowie i jego mieszkańcach II poł. XIX i pocz. XX w.
Tomy zawierają m.in. szematyzmy kościelne i miejskie, wykazy domów z podaniem ich
właścicieli, bogaty dział ogłoszeniowy)
700.R.56: [...] na rok 1887. s. [2], 191. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc. (Okł. nieco otarte i
odbarwione, wewnątrz czysty egz.)120
701.R.73: [...] na rok 1904. s. [4], 328. opr. oryg. ppł. (Wyraźne otarcia okł., brak części
reklamowej, jedna karta luzem)80
702.R.80: [...] na rok 1911. s. [20], 232, 96, tabl. 12. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, okł. i
pierwsze karty nadkruszone, wiele kart luzem)80
703.KALENDARZ górnośląski na rok Pański 1921. Red. Kasper Wojnar. Mikołów. Druk Sp.
Wyd. K.Miarki. 8, s. [16], 160. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, otarcia i zaplamienia okł.,
rdzawe zaplamienia przy zszywkach. Podpis własn. Zaw. m.in.: Polska, jej ziemie,
najwaŜniejsze grody i ludy, "Dobrodziejstwa pruskie" wobec Polaków, O "Wojnie" i innych
arcydziełach A.Grottgera, Polskość Śląska Górnego, Dwie rzeczy, które kaŜdy człowiek na
Górnym Śląsku powinien wiedzieć i zrobić przy plebiscycie, Polska - krainą zboŜa,
Autonomiczne Województwo Śląskie. Ilustr. w tekście)80
704.KALENDARZ informacyjny dla urzędników państwowych na rok 1939. Rok
wydawnictwa IX. Oprac. J.Meksz. Warszawa [1938]. Zakł. Druk. W.Piekarniaka. 16, s. [12],
476, [2]. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Piecz. własn. H.Bednarskiego)80
705.KALENDARZ naukowy Karola Langiego. Rok 1: 1865. Przemyśl. Skł. gł.: Księg. Braci
Jeleniów. 8, s. [18], 225, [1]. brosz. (Otarcia i miejscowe przebarwienia okł., wewnątrz dobry.
Zaw. m.in.: O wpływie rozmaitych rozmiarów posiadłości ziemskich na gospodarstwo
społeczne, Ze statystyki Galicyi, Ryś - obrazek górski, O bobrach, Nowe truskawki,
Wykopaliska w Pompeji, Koleje Ŝycia noty bankowej. Drzeworyty w tekście)120
706.[KALENDARZ]. Kalendarzyk Policji województwa śląskiego. 1930. [Katowice]. Nakł.
Zw. Funkcjonariuszów Policji Wojew. Ślaskiego "Samopomoc". 16d, s. 539, tabl. 8, tabl. kol.
1. opr. oryg. pł. (Jedna tabl. podklejona taśmą, brak ołóweczka, poza tym stan dobry. Prócz
kalendarium zawiera artykuły o treści historycznej, obszerny dział policyjny oraz
reklamowy)100
KWADRYGA. Miesięcznik literacki. Warszawa. Red. W.Sebyła. 8 (Czas.BJ 4, 360;
Czas.BUW 6, 44. Pismo programowe grupy literackiej o tej samej nazwie, utworzonej z
inicjatywy S.R.Dobrowolskiego)
707.[R.3, nr 1-6: 1929-1930]. s. 256, tabl. 5. razem opr. pł. z epoki (Otarcia okł., blok nieco
poluźniony, naddarcia jednej karty, ślady uŜywania. Zeszyty bez oryg. okł. brosz, gdzie
podano numer i datę wydania)120
708.R.3, nr 1. 1929. s. 38, [2], tabl. 1. brosz. (Niewielki ubytek grzbietu, poza tym stan bardzo
dobry)50
709.R.3, nr 2. 1929. s. 41-87, [1], tabl. 1. brosz. (Stan bardzo dobry)50
710.LUCIFER. Miesięcznik artystyczno-literacki. Lublin. Red. S.Zakrzewski. 4. brosz. wt. z
zach. okł. oryg.
R.1, nr 2/4: III 1922. s. [2], 36, [2] (Naddarcia krawędzi i otarcia okł., niewielkie zaplamienia
wewnątrz. Okł. proj. J.Wydry. Pierwszy numer został skonfiskowany, ukazał się tylko
niniejszy. Zaw. m.in. teksty T.Nałęcza, J.Brzechwy, J.Zakrzewskiej. Rzadkie)180
711.MIESIĘCZNIK Literatury i Sztuki. Organ Kom. Artystycznej Zw. Nauczycielstwa Pol.
Red. Józef Czechowicz. Warszawa. 8. numery luzem
R.1, nr 1-9: IX 1934-V 1935. s. 284, [4]
R.2, nr 1-8/9: IX 1935-IV/V 1936. s. 260, IV (Czas.BJ 5, 113. Niewielkie zaplamienia, stan
dobry. Podpisy własn. K.A.Jaworskiego. Komplet wydawniczy redagowanego przez
J.Czechowicza miesięcznika kulturalnego, w którym swoje teksty zamieszczali m.in.:
G.Morcinek, G.Timofiejew, S.Piętak, J.Zawieyski, B.Miciński, M.Opałek, A.Rudnicki,
J.Andrzejewski, J.Przyboś, W.Iwaniuk, I.Fik, K.A.Jaworski, J.Putrament oraz J.Czechowicz.
Zamieszczono takŜe wiersze J.R.Rimbauda, G.Apollinaire'a, M.Jacoba, H.Arpa. W kaŜdym
roczniku, w ostatnim numerze zbiorcza karta tyt. i spis treści)220
712.NOWA Kwadryga. Czasopismo artystyczno-literackie. Warszawa. Księg. F.Hoesicka.
Red. S.R.Dobrowolski. numery luzem
R.1, nr 1-4/5: II-VI 1937. s. 175, [1], tabl. 4 (Czas.BJ 5, 288. Otarcia i zaplamienia okł.,
załamania i naddarcia krawędzi okł. Komplet wydawniczy lewicującego pisma literackiego,
zamkniętego przez władze po wydaniu czterech zeszytów. "Nowa Kwadryga" była próbą
wznowienia działalności grupy skupionej wokół pisma "Kwadryga" (1927-1931). Na łamach
"Nowej Kwadrygi" ukazały się utwory m.in. S.R.Dobrowolskiego, W.Słobodnika,
L.Szenwalda, A.Maliszewskiego, A.Rudnickiego, L.Piwowara. Na tablicach reprod. prac.
T.Kulisiewicza, L.Malarewiczówny, M.Dunin i J.Wydry)200
713.OJCZYZNA. Pismo polityczno-informacyjne. [Warszawa. Grupa "Ojczyzna"]. 4
Nr 4: XII 1944. s. 9 (Dobroszycki 539. Załamanie naroŜnika, stan dobry. Maszynopis powiel.
Wydawnictwo konspiracyjne. Ostatni numer pisma? (Dobroszycki więcej nie
odnotowuje))50
714.OKOLICA Poetów. Miesięcznik. Ostrzeszów Wlkp. Red. S.Czernik. 8. numery luzem
R.1, nr 1-4/5: 15 I-VII/VIII 1935
R.2, nr 2 (11)-9 (18), 12 (21): 15 II-15 XII 1936
R.3, nr 1 (22)-2 (23), 4 (25), 6 (27)-8/9 (29/30): 15 I-VIII/IX 1937
[R.4], nr 1 (31)-7 (37), 9 (39): IV-XII 1938
[R.5], nr 3 (42): III 1939 (Czas.BJ 6, 39. Otarcia okł. niektórych numerów,brak okł. nr. 2,
zaplamienia, ostatni numer z ubytkami okł. Oferowany zespół zawiera 30 numerów (w 28
zeszytach) z 42 wydanych (brak nr. 6-10, 19-20, 24, 26, 38, 40-41). "Okolica Poetów"
ukazywała się w ograniczonym nakładzie (do 300 egz.), umieszczane w piśmie drzeworyty
nadawały jej charakter bibliofilski. Z czasem miesięcznik przekształcił się w ośrodek
propagowania autentyzmu stojącego w opozycji do poglądów wyznawanych przez twórców
awangardowych. Na łamach "Okolicy" publikowali m.in.: S.Czernik, G.Timofiejew,
M.Czuchnowski, K.Iłłakowiczówna, J.Przyboś, S.MłodoŜeniec, J.Tuwim, K.I.Gałczyński,
J.Czechowicz, T.Peiper, J.Wit, A.Janta-Połczyński, E.Kozikowski, J.Sztaudynger. Linoryty
okładkowe wykonali J.Wroniecki, W.Taranczewski, A.M.Swinarski, J.Rutterówna,
A.Serbeński, P.Steller. Ilustr. na tabl. 11)600
PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków. Nakł. Tow. Tatrz. 4. brosz.
715.T.28: 1907. s. [2], 57, [1], 65, [2], tabl. 10 (Okł. luzem, blok luźny, czysty egz.)100
716.T.31: 1910. s. [8], LXXX, 104, [8], tabl. 9 (Grzbiet oklejony papierem, stan dobry)100
717.PONOWA. Pismo poświęcone poezji i sztuce. Warszawa. Red. R.CzekańskaHeymanowa, J.N.Miller, E.Zegadłowicz [i in.]. 8. razem opr. bibliot. ppł. z epoki
Nr 1: V 1921. s. 79, [1]. zach. okł. zesz.
Nr 2: VI-VII 1921. s. [81]-175, [1]
Nr 3: XII 1921. s. [177]-287, [1]
Nr 4: IV 1922. s. [289]-368. zach. okł. zesz.
Nr 5: VI 1922. s. [369]-448. zach. okł. brosz. (Czas.BJ 6, 248 (bez nr 3). Otarcia okł.,
zaplamienia wyklejek, egz. dość mocno obcięty (co widoczne zwłaszcza na zach. okładkach),
zaplamienia wewnątrz. Komplet wydawniczy. "W programie dominowały tendencje
tradycjonalistyczne: regionalistyczno-ludowe i antyurbanistyczne, pokrewne neoromant.
ekspresjonizmowi, reprezentowanemu przez wcześniejszą grupę "Zdroju" i podjętemu
następnie przez grupę "Czartaka" [...]. Poza członkami zespołu red. współpracowali m.in.
B.Leśmian, K.Iłłakowiczówna, J.A.Gałuszka, J.Ejsmond, E.Kozikowski i in., w dziale eseju
zwracały uwagę teksty K.Irzykowskiego [m.in. "Futuryzm a szachy" i "Futurystyczny tapir"] i
S.Kołaczkowskiego" (LPPE). Swoje teksty zamieścili takŜe J.Brzechwa, I.Tuwimówna,
A.Fischer)300
718.PROM. Miesięcznik poetycki. Poznań. Red. E.Morski, E.Herbert. 8. brosz.
R.1, nr 4: 1932. s. 61-79, [1]
R.2, nr 1 (5)-2 (6): 1933. s. [2], 81-136, [1]
R.3, nr 1/2 (7-8)-3 (9): 1935. s. 138-185
R.4, nr 1 (10)-2 (11): 1936-1937. s. 186-233
R.5, nr 2 [sic!] (12): 1938. s. [234]-260, [1]
R.8 [sic!], nr 1/2 (13/14): 1939. s. 263-298 (Czas.BJ 6, 372. Okł. kilku zeszytów zakurzone,
wewnątrz stan bardzo dobry. Do kompletu brak pierwszych trzech numerów - zestaw zaw. 11
numerów (9 zeszytów). Nieregularne pismo poznańskiego Klubu Poetów Prom. Próby
reaktywowania grupy po zakończeniu II wojny nie powiodły się. Winieta tytułowa proj.
E.Czarneckiego i W.Gawęcki, godło Klubu oprac. S.Kuglin. Na łamach pisma publikowali
m.in. M.Czuchnowski, B.Przyłuski, A.Janta-Połczyński, K.A.Jaworski (tłum.), J.Czechowicz
(tłum.), A.Świrszczyńska, S.Czernik. Ilustr. na tabl. 11)220
719.PRZEGLĄD Turystyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków. Red.
Z.Grabowski. 4. numery luzem
[R.1], nr 1-3: 15 VI-1 XII 1932
R.2, nr 1 (4)-4 (7): 15 II-1 XII 1933
R.3, nr 1 (8)-4 (11): 15 II-15 XII 1934 (Czas.BJ 6, 541. Pierwsza strona pierwszego numeru
poŜółkła, ubytek naroŜnika jednej karty, poza tym stan dobry. KaŜdy numer obj. 12-24 s.
Komplet wznowionego po czteroletniej przerwie pisma poświęconego tematyce tatrzańskiej
(wcześniej ukazało się 10 numerów w l. 1925-1928). Wśród autorów: J.A.Szczepański,
W.Mileski, J.Golcz, S.Leszczycki, K.Sosnowski)160
SKAMANDER. Miesięcznik [późn. kwartalnik] poetycki. Warszawa. Red. M.Grydzewski. 8.
brosz. (Czas.BJ. 7, 263. Jedno z najwaŜniejszych pism literackich dwudziestolecia
międzywojennego. Ukazywało się nieregularnie od 1920 do wybuchu II wojny. W
początkowym okresie redagowane było faktycznie przez głównych członków grupy
Skamandra (J.Iwaszkiewicz, J.Lechoń, A.Słonimski, J.Tuwim, K.Wierzyński) i prezentowało
głównie ich utwory; w późniejszych latach na łamach pisma pojawiały się teksty
przedstawicieli bardzo wielu nurtów literackich. Debiutował tu m.in. J.Przyboś, A.WaŜyk,
M.Jastrun. Wydano 110 numerów (wiele łączonych, w 62 zeszytach))
720.T.1, z.2: II 1920. s. [65]-128 (Grzbiet oklejony papierem, tylna okł. obca, niewielkie
ubytki naroŜników przedniej okł.. Podpis własn. Okł. Z.Pronaszki. Zaw. m.in. kontynuację
artykułu S.I.Witkiewicza "Wstęp do teorji czystej formy w teatrze")100
721.T.2, z.5-6: II-III 1921. s. [97]-192 (Przednia okł. obca, tylna zaplamiona, miejscami
zaŜółcenia papieru)100
722.T.2, z.7-9: IV-VI 1921. s. [193]-320. brosz. wt. (Brak okł., zaŜółcenia papieru. M.in. tekst
S.I.Witkiewicza "BliŜsze wyjaśnienie w kwestji czystej formy na scenie")100
723.T.2, z.14-15: XI-XII 1921. s. [401]-488 (Podklejenia i otarcia okł., grzbiet oklejony
papierem, miejscami zaŜółcenia papieru. Okł. T.Gronowskiego. M.in. kontynuacja artykułu
S.I.Witkiewicza "Wstęp do teorji czystej formy w teatrze")100
724.T.3, z.17: II 1922. s. [65]-128 (Okł. miejscami zaŜółcona. Okł. W.Borowskiego)100
725.T.3, z.19: IV 1922. s. [193]-272 (Grzbiet oklejony papierem, podklejone ubytki okł.,
papier poŜółkły. Zapiski na okł. Okł. W.Borowskiego)100
726.T.3, z.20-21: V-VI 1922. s. [273]-400 (Podklejenia przedniej okł., tylna obca, grzbiet
oklejony papierem, miejscami papier poŜółkły. Okł. W.Borowskiego)100
727.T.3, z.25-26: X-XI 1922. s. [469]-556 (Niewielkie zaplamienia okł. i zaŜółcenia papieru.
Okł. Z.Kamińskiego)100
728.T.3, z.27: XII 1922. s. [557]-614, [6] (Otarcia i niewielkie zaplamienia okł., podklejenia
krawędzi tylnej okł. Okł. W.Borowskiego. Na końcu spis treści całego tomu)100
729.T.4, z.28: IV 1923. s. 64. brosz. wt. (Brak oryg. okł, papier poŜółkły. Niewielkie
zapiski)100
730.T.4, z.34-36: X-XII 1924. s. [193]-258 (Okł. nieco zaplamione, niewielki ubytek
grzbietu. Okł. T.Gronowskiego)100
731.T.5, z.37: I 1925. s. 64 (Miejscami zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry. Okł.
T.Gronowskiego (podano mylnie nazwisko E.Lindemana))100
732.T.5, z.38: II 1925. s. [65]-128 (Miejscami zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry. Okł.
T.Gronowskiego)100
733.T.5, z.39: III 1925. s. [129]-192 (Miejscami zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry.
Okł. T.Gronowskiego. Zaw. m.in. in. dramat "Wariat i zakonnica" S.I.Witkiewicza)100
734.T.5, z.40: X 1925. s. [193]-256 (Niewielkie odbarwienia okł., stan dobry. Okł.
T.Gronowskiego)100
735.T.5, z.41: XI 1925. s. [257]-320 (Grzbiet zabrązowiony, wewnątrz stan dobry. Okł.
J.Celbarda)100
736.T.5, z.42: XII 1925. s. [321]-384 (Blok nieco wygięty, okł. lekko zaplamione. Podpis
własn. Okł. T.Gronowskiego)100
737.T.6, z.43: I 1926. s. 64 (Zaplamienia okł., papier poŜółkły)100
738.T.6, z.44-46: II-IV 1926. s. [65]-128 (Okł. nieco otarte, stan dobry)100
739.T.8, z.55: I-III 1928. s. 64 (Załamania krawędzi okł., stan dobry. Okł.
W.Daszewskiego)100
740.T.8, z.56: IV-VI 1928. s. [65]-128 (Okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry.
Okł. W.Daszewskiego)100
741.T.9, z.59: VI 1935. s. [161]-240, tabl. 4. brosz. wt. (Brak oryg. okł., egz. nieznacznie
obcięty. Na tabl. reprod. prac R.Malczewskiego)100
742.T.9, z.60: VII 1935. s. [241]-320, tabl. 4 (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okł.
I.Kuczborskiej, ilustr. F.Topolskiego)100
743.T.9, z.61: VIII 1935. s. [321]-384, tabl. 4 (Załamania i naddarcia krawędzi okł., wewnątrz
stan bardzo dobry. Okł. M.śuławskiego, ilustr. F.Topolskiego, na tabl. reprod. prac
M.Kislinga)100
744.T.9, z.62: IX 1935. s. [385], tabl. 4 (Okł. nieco zakurzona, naddarcia krawędzi okł. Ilustr.
F.Topolskiego, okł. E.RóŜańskiej)100
745.T.9, z.65: XII 1935. s. [593]-655, [1], tabl. 2 (Otarcia okł., naddarcie dolnej krawędzi
przedniej okł., wewnątrz stan dobry. Okł. A.Wajwóda. Na tabl. reprod. drzeworytów
T.Kulisiewicza. Ilustr. na przedniej okł. katalogu)100
746.T.10, z.71-73: VI-VIII 1936. s. [257]-320, tabl. 2 (Niewielki ubytek naroŜnika okł., stan
dobry. Okł. E.Manteuffla, ilustr. J.Raynefelda. Zaw. m.in. wiersze B.Leśmiana i wiersz
"Przebudzenie" C.Miłosza)100
747.T.10, z.75: X 1936. s. [385]-448 (Niewielkie otarcia okł., niewielkie ubytki naroŜników
okł., wewnątrz stan dobry. Okł. A.Wajwóda. Zaw. m.in. "Wiosnę" B.Schulza, wiersz "Bieg"
C.Miłosza)100
748.T.10, z.77: XII 1936. s. [513]-576 (Naddarcia i załamania krawędzi okł., niewielkie
ubytki, wewnątrz stan dobry. Okł. E.RóŜańskiej)100
749.T.11, z.78-80: I-III 1937. s. 64 (Naddarcia i załamania krawędzi okł., wewnątrz stan
dobry. Okł. A.Wajwóda)100
750.T.11, z.81-83: IV-VI 1937. s. [65]-128 (Okł. lekko zakurzona, niewielkie naddarcia
krawędzi tylnej okł. Okł. spółki Levitt-Him. Ilustr. na tabl. 11)100
751.R.11, z.84-86: VII-IX 1937. s. [129]-192 (Podklejenia grzbietu, naddarcia i niewielkie
ubytki krawędzi okł. Okł. M.Obrębskiej)100
752.T.11, z.87-89: X-XII 1937. s. [193]-256 (Okł. nieco zakurzona, niewielkie naddarcia
krawędzi, wewnątrz stan dobry. Okł. J.Jankowskiej. Zaw. m.in. "Na kuchennych schodach"
W.Gombrowicza)100
753.T.12, z.90-92: I-III 1938. s. 64 (Podklejone naddarcie przedniej okł., załamania krawędzi
okł. Okł. J.Raynefelda)100
754.T.12, z.96-98: VII-IX 1938. s. [129]-192 (Niewielki ubytek grzbietu, niewielkie
naddarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Okł. J.Hładkówny. Zaw. m.in. fragment
"Iwony, księŜniczki Burgunda" W.Gombrowicza (pierwodruk) i recenzję "Ferdydurke"
autorstwa B.Schulza)100
755.T.12, z.99-101: X-XII 1938. s. [193]-256 (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Okł.
A.Wajwóda)100
756.T.13, z.102-104: I-III 1939. s. 64 (Niewielki ubytek przedniej okł., niewielkie naddarcia
krawędzi okł. Okł. J.Woźniakowskiego)100
757.SKAWA. Czasopismo literackie. Warszawa. Red. J.Brzostowska. 8. numery luzem
R.1, nr 1-7: XI/XII 1938-VII/VIII 1939 (Czas.BJ 7, 266; Czas.BUW 7, 63. Okł. lekko
zaplamione, wewnątrz stan dobry i bardzo dobry. Numery obj. 24-32 s. Komplet
wydawniczy miesięcznika/dwumiesięcznika literackiego, w którym publikowali m.in.
S.I.Witkiewicz (fragment "Niemytych dusz"), J.Brzostowska, K.A.Jaworski, R.Bailly,
S.Baczyński, A.Janta-Połczyński. Ilustr. na tabl. 11)320
758.SKRZYDLATA Polska. Warszawa. 4. razem opr. pł. zdob. z zach. okł. brosz.
R.7 (13): 1936. s. 4, 364 (Niewielkie uszkodzenia i zaplamienia przedniej okł., wewnątrz stan
dobry. Oprawa wykonana przez firmę Drawdzik i Mościcki w Warszawie (naklejka na tylnej
okł.). Na początku zbiorczy spis treści rocznika)320
759.ŚWIATOWID. Ilustrowany Kuryer Tygodniowy. Wyd. M.Dąbrowski. Red. J.Flach.
Kraków. folio. numery luzem
R.16, nr 1-34: 1 I-20 VIII 1939 (Czas BJ 461. Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Do
kompletu brak 2 ostatnich numerów. KaŜdy numer obj. s. 24, poza nr 15, 26 (s. 32) i 29 (s.
28))360
TATERNIK. Organ Klubu Wysokogórskiego Pol. Tow. Tatrz. Lwów, Kraków, Warszawa. 8
760.[R.8]: 1915-1921. s. 38, [1]
[oraz] R.9, nr 1/2-3/4: 15 V-31 XII 1922. s. 64
[oraz] R.10: 1923-1924. s. 48
[oraz] R.11, nr 1/2: 1 IX 1925. s. 32. razem opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry.
Razem 5 zeszytów pisma)240
761.R.19, z.3: II 1935. s. [81]-104. brosz. (Stan bardzo dobry)40
762.R.21, z.5: VII 1937. s. [137]-200, tabl. 2, mapa rozkł. 1. brosz. (Blok luźny, okł.
luzem)40
763.TYGODNIK Wileński. Wilno-Warszawa. Red. Witold Hulewicz. folio. razem opr. ppł.
z epoki
R.1, nr 1-18: 12 IV-27 IX 1925 (Czas.BJ 8, 109. Stan dobry. Zapiski na przedniej wyklejce.
Ekslibris - egz. Stanisława Cywińskiego (1887-1941) - filozofa, historyka literatury,
publicysty czasopism wileńskich (m.in. "Tygodnika Wileńskiego"), zmarłego w sowieckim
łagrze. Komplet wydawniczy poprzedzony prospektem reklamowym czasopisma. KaŜdy
numer obj. 6-16 s. Wśród autorów: T.Boy-śeleński, J.Kleiner, M.Jehanne-Wielopolska,
S.Pigoń, E.Zegadłowicz, S.Kołaczkowski, T.Peiper, W.Lutosławski, M.Dąbrowska)280
764.VIERTELJAHRSSCHRIFT für Heraldik, Sphragistyk und Genealogie. Hrsg. vom Verein
"Herold" redigirt von A.M.Hilderbrandt. Berlin. C.Heymanns Verlag. 8. opr. luksusowa psk.
złoc. z epoki z zach. okł. brosz.
Jg.11, Heft 1. 1883. s. 143, tabl. 11 (Niewielkie otarcia naroŜników okł., stan bardzo dobry.
Tom berlińskiego kwartalnika genealogiczno-heraldycznego zaw. trzy artykuły: Die Wappen
der Grossherzoglichen Häuser Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin, Excerpte
aus Kirchenbüchern, Das Polnische Wappenwesen)400
765.WIADOMOŚCI Polskie. Cieszyn [późn. Piotrków]. Wyd. i red. T.Wiedeń [późn. S.Kot].
Druk. P.Mitręgi [późn. Druk. Państw. pod zarządem Dep. Wojsk. NKN]. 4. opr. w 3 wol. ppł.
z epoki
R.1, nr 1-56: 9 XII 1914-6 XII 1915
R.2, nr 57/58-106: 25 XII 1915-12 XII 1916
R.3, nr 107/108-157: 26 XII 1916-14 XII 1917 (Czas.BJ 8, 226. Niewielkie zaplamienia
wewnątrz, stan dobry. Spis treści r.3 pozostawiono w ostatnim numerze; w pozostałych
rocznikach umieszczono go na początku woluminu. W pierwszym roczniku dodano na końcu
specjalne wyd. numeru 57/58 na lepszym papierze i z okł. zeszytową drukowaną złotą farbą.
Pierwsze trzy roczniki pisma wydawanego przez NKN. Ukazywało się do 1919, wyszły 204
numery)220
KSIĄśKI RĘKOPIŚMIENNE
766.[BIBLIA]. Pismo Święte Nowego Testamentu na podstawie Biblii Tysiąclecia. Lublin
2006/2007. Faksymile rękopisu: 682 s. form. 21x15 cm, opr. skóra (Reprint rękopiśmiennego
tekstu Nowego Testamentu kaligrafowanego przez Wojciecha Patro. Wydano 10 egz., ten nr 1
(na karcie tyt. odręczna notatka autora czerwonym atramentem: "Reprint rękopisu wykonany
w limitowanym nakładzie dziesięciu egzemplarzy"). Wszystkie barwne elementy
manuskryptu (część karty tyt., zdobniki, paginacja, numery wersów) wydrukowano w kolorze
czarnym. Na grzbiecie i na przedniej okł. złoc. tytuł "Nowy Testament". Bardzo niewielkie
zarysowania tylnej okł., stan bardzo dobry)2.000
767.[BIBLIA]. Pismo Święte Nowego Testamentu na podstawie Biblii Tysiąclecia. Lublin
2006/2007. Kaligrafowany rękopis na 682 stronach form. 34,5x24,5 cm, opr. skóra zdob.
(Rękopis Wojciecha Patro. Prace nad manuskryptem zabrały autorowi 13 miesięcy. Karta tyt.
dwubarwna czarno-czerwona, zamknięta bordiurą florystyczną. Numery wersów tekstów
biblijnych i paginacja wpisane czerwonym atramentem. Tytuły poszczególnych ksiąg w
całostronicowych ramkach liniowych z czerwonym zdobnikiem geometrycznym. KaŜdy
rozdział rozpoczęty ozdobnym unikatowym inicjałem (wzory inicjałów nie powtarzają się).
Tekst i wszystkie zdobienia wykonane odręcznie. Oprawa: skóra cielęca, grzbiet płaski, 4polowy, na obu okładkach tłocz. wzór geometryczny z owalem w centrum. Na przedniej okł. i
na grzbiecie złoc. napis "Nowy Testament". Oprawa wg autorskiego projektu W.Patro. Egz.
unikalny. Stan bardzo dobry)20.000
768.SHAKESPEARE William — Sonnets. 154 handwritten sonnets wrote by Wojciech Patro
with hand-made illustrations. [Lublin] 2008. Kaligrafowany rękopis w jęz. angielskim na 162
s. nieliczbowanych form. 21,3x17 cm, oprawa skóra (Rękopis Wojciecha Patro. Karta tyt.
dwubarwna czarno-czerwona. Numery kolejnych sonetów wpisane czerwonym atramentem.
Tekst pisany krojem coperplate script. Cztery całostronicowe odręczne barwne ilustracje (tusz
i tempera) przedstawiające gatunki róŜ stylizowano na karty starego zielnika. Oprawa: skóra
cielęca, grzbiet wyokrąglony, 6-polowy, na przedniej okł. złoc. imię i nazwisko autora oraz
tytuł. Oprawa wg autorskiego projektu W.Patro. Egz. unikalny. Stan bardzo dobry)3.000
WYDAWNICTWA XIX-XX W.
769.ALCYATO Jan — Rzecz o rozumie stanu w Polsce. Strasburg 1849. Druk.
G.Silbermanna. 16d, s. [4], 218, [3]. opr. psk. z epoki. (Okł. nieco zabrudzone, poza tym stan
dobry. Ekslibris, wytarta piecz. własn. Wyd.I)240
770.ALF-TARCZYŃSKI Tadeusz — Wspomnienia oficera pierwszej brygady. Londyn 1979.
Nakł. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 208. brosz. (Stan bardzo dobry)50
771.ALIGHIERI Dante — Boska komedja w przekładzie E.Porębowicza. [T.] 1: Piekło.
Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 16, s. [4], XXXV, [1], 318, tabl. 1. opr. oryg. psk. z
szyldzikami, obcięcie złoc. Bibl. miniaturowa Gebethnera i Wolffa (Niewielkie zaplamienie
grzbietu, stan dobry. Notatki ołówkiem na końcu)150
772.ALIGHIERI Dante — Boska komedja w przekładzie E.Porębowicza. [T.] 2: Czyściec. Z
wizerunkiem autora. Warszawa 1899. Gebethner i Wolff. 16, s. [4], 332, tabl. 1. opr. oryg.
psk. z szyldzikami, obcięcie złoc. Bibl. miniaturowa Gebethnera i Wolffa (Niewielkie
zaplamienie grzbietu, stan dobry)150
773.ALMANACH tatrzański. Pod kier. literackim Ewana [= Jana Grzegorzewskiego].
Rocznik tatrzaństwa 1894/95, illustrowany (z planem terytoryum stacyi klimatycznej w
Zakopanem i 9-ciu widokami). Lwów 1894. Nakł. J.GaŜka. 8, s. [6], XXV, [1], 38, 168, tabl.
9, plan rozkł. 1. brosz. (Otarcia i zaplamienia okł., grzbiet oklejony papierem, papier
poŜółkły. Zaw. m.in.: spis domów w Zakopanem i ich właścicieli, taryfę dla woźniców i
przewodników tatrzańskich, spis przewodników, omówienie działalności zakładów
generałowej Zamoyskiej i J.Chramca, miejscowej szkoły koronkarskiej, szkoły dla przemysłu
drzewnego. W części literackiej: J.Zacharyasiewicz "Przy Morskiem Oku", W.Florkiewicz
"Zakopane jako stacya klimatyczna na Podhalu tatrzańskiem", J.Grzegorzewski "Pierwsza
wyprawa zimowa przez Zawrat do Morskiego Oka". Rzadkie)240
774.ANDRZEJEWSKI Jerzy — Złoty lis. Niby gaj. Kraków 1980. Wyd. Literackie. 16d, s.
94, [2]. brosz. (Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora)120
775.ANTONIEWICZ Włodzimierz — Metalowe spinki góralskie. (Z 136 ryc. i 2 mapami w
tekście). Kraków 1928. PAU. 8, s. [4], 82, [1]. brosz. Prace Kom. Etnograf., nr 8 (Stan dobry.
Podpis własn. Ilustr. w tekście)48
776.ARLAND Marcel — Maternité. Récit orné de cinq gravures hors texte de Marc
Chagall. Paris 1926. Au Sans Pareil. 8, s. [2], 95, [2], tabl. 5. brosz., obw. (Obw.
przebarwiona na krawędziach, część kart (w tym 2 tablice) lekko załamana w pionie, poza
tym stan bardzo dobry. Wydano 960 egz., ten nr 631 (jeden z 765 egz. na papierze Lafuma de
Voiron). Na tablicach pięć akwafort Marca Chagalla (z uŜyciem suchej igły i akwatinty)
katalogowanych jako: La honte, La naissance, La rixe, Couple au lit, La visite par la fenetre.
Ilustr. na tabl. 2)6.000
777.ARNOLDOWA F., WITWICKA M. — Elementarz. Wyd.IV. Lwów 1927. Wyd. KsiąŜek
Szkolnych Kuratorjum Okr. Szkolnego Lwowskiego. 8, s. 134, [2], tabl. 3. opr. oryg. ppł.
(Pilarczyk 162. Otarcia okł., naddarcia dwóch kart, brak jednej tabl. Piecz.)100
778.AUGUSTYNOWICZ Adam F. — 1918 X 1928. Federacja Polskich Związków
Obrońców Ojczyzny dla upamiętnienia dziesięciolecia niepodległości. Red. ... Warszawa
1928. Zakł. Graf. B.A.Bukaty. 8, s. 128. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Teksty
okolicznościowe, wspomnienia legionowe. Ilustr. w tekście)120
779.BACZEWSKI Emilian — Sosna samotna. Lwów 1920. Druk. M.Schmitta i S-ki. 16d, s.
IX, [10]-42, [4]. opr. psk. złoc. z epoki (Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienie karty
tyt. , wyklejki pęknięte w grzbiecie. Prywatnie wydany pośmiertny tom poezji dla rodziny i
przyjaciół. Wydrukowano 100 egz. numerowanych, ten nr 67. Odręczna dedykacja matki
autora i zarazem redaktorki tomu. BP podaje objętość 42 s., tu dodatkowo 4 s. nlb. z wierszem
"Mój Tatko... Kabaret". Zmarły przedwcześnie E.Baczewski - pochodzący ze znanej rodziny
producentów wódek i likierów - został pochowany w rodzinnej kaplicy na cmentarzu
łyczakowskim we Lwowie. Rzadkie)180
780.BAILLY Rosa — Au coeur de la Pologne. Petites villes, châteaux, campagnes. Paris
1936. Ed. de Amis de la Pologne. 16d, s. [4], III, [4]-206, tabl. 17. brosz. (Stan dobry. Na
dodatkowej karcie odręczna dedykacja autorki dla Jalu Kurka
R.Bailly (1890-1976) - francuska pisarka, tłumaczka, propagatorka kultury i literatury
polskiej we Francji, załoŜycielka i sekretarz gen. stow. "Amis de la Pologne", autorka ksiąŜek
o Polsce, przekładała polską poezję na jęz. francuski)160
781.BALTUSZ — Mitsou. Quarante images par ... Preface de R.M.Rilke. Zürich-Leipzig
[1921]. Rotapfel-Verlag. 8, s. 13, [2], tabl. 40. opr. oryg. kart., obw. (Wyklejki pęknięte w
grzbiecie, niewielkie zaŜółcenia przedniej wyklejki, poza tym stan bardzo dobry. Czterdzieści
czarno-białych ilustracji poświęconych ulubionemu kotu Balthusa poprzedzonych wstępem
R.M.Rilkego, przyjaciela matki artysty. "Mitsou" - wydany za sprawą Rilkego - był pierwszą
prezentacją prac młodego Balthusa szerokiej publiczności. Ilustr. na tabl. 2
Baltusz (Balthus, właśc. Balthasar Klossowski de Rola) (1908-2001) - francuski malarz
polskiego pochodzenia, ilustrator, scenograf)6.000
782.BAŁUCKI Michał — Poezye. Wyd.II powiększone. Kraków 1887. Księg.
J.K.śupańskiego i K.J.Neumanna. 16, s. [4], 367. opr. oryg. psk. z szyldzikami, obcięcie złoc.
(Otarcia krawędzi okł., wyklejki pęknięte w grzbiecie. Edycja wzorowana na Bibl.
miniaturowej Gebethnera i Wolffa)160
783.BANACH Andrzej — O modzie XIX wieku. Warszawa 1957. PIW. 4, s. 404, [3], tabl.
16. opr. oryg. pł., obw. (Niewielkie naddarcia obw., stan dobry. Blisko 500 ilustr. w
tekście)100
784.BANACH Ela, BANACH Andrzej — Słownik mody. Warszawa 1962. Wiedza Pow. 8, s.
313, [2], tabl. 1. opr. oryg. pł., obw. (Grzbiet obw. nieco otarty, stan dobry. Obw. proj.
R.Cieślewicza. Liczne ilustr. w tekście)80
785.BARAŃCZAK Stanisław — Poezje wybrane. Wybór i wstęp Autora. Warszawa 1990.
LSW. 16d, s. 143. brosz. Bibl. poetów (Niewielkie otarcia krawędzi okł., poza tym stan
bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora)100
786.BARTOSZEWSKI Witołd — Pojedynek, jego reguły i przykłady. Lwów 1899. Księg.
F.H.Altenberga. 16d, s. [8], 186. opr. wsp. plast. (Miejscami niewielkie zabrudzenia, mimo to
stan dobry. Podpis własn. Bardzo szczegółowe omówienie zasad postępowania przy róŜnych
rodzajach pojedynków. Wyd.II)80
787.BĄKOWSKI Klemens — Historya miasta Kazimierza pod Krakowem do XVI w.
Kraków 1902. Nakł. autora. 16d, s. 68, tabl. 2. opr. bibliot. ppł. (Ubytki grzbietu, okł. otarta,
blok nadpęknięty. Ekslibris, piecz.)100
788.BĄKOWSKI Klemens — Spisek mieszczan krakowskich przeciw Szwedom 1656-1657
r. Kraków 1906. Druk. "Czasu". 8, s. 28. brosz. Odb. z "Kalendarza J.Czecha" (Stan dobry)50
789.BĄKOWSKI Stanisław — Śmierć Adama. Poemat z zarania ludzkości. Poznań 1929.
Fiszer i Majewski. 8, s. 61, [2]. opr. wsp. kart. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia okł.
brosz., ślad usuniętej piecz.? Wydano 500 egz., z czego 25 egz. na papierze czerpanym, ten nr
13 z podpisem Jana Kuglina. Na karcie przedtyt. kompozycja A.Hanytkiewicza)80
790.BEŁZA Władysław — Antologia polska. Wybór najcelniejszych utworów ze stu poetów
polskich. Zestawił ... Wyd.IV pomnoŜone. Lwów 1906. H.Altenberg. 8, s. [14], 452. opr.
oryg. pł. zdob., górne obcięcie złoc. (Okł. nieco otarte, stan dobry. Piecz. KsiąŜkę zdobił Jan
Bukowski)120
791.BEM [Józef] — O powstaniu narodowem w Polsce. Przez Jenerała Bema. Cz.1-3. ParyŜLipsk 1846-1848. Druk. i Litogr. Maulde i Renou, Druk. F.A.Brockhausa. 8, s. 14, [2]; 38,
[2]; 34, [1]. razem opr. wsp. psk. (Pierwsza strona nieco zakurzona, niewielkie zaplamienia,
podklejenia kilku kart. Komplet broszur składających się na komplet dzieła. Zaw. m.in.: O
sztuce wojennej w teraźniejszym połoŜeniu kraju, O wodzach, O rozpoczęciu powstania
narodowego, O uŜyciu oficerów Sztabu Głównego, Ubranie, Ŝywienie i utrzymywanie
wojska, O wkroczeniu do Kraju Emigracyi wojennej i obwarowaniu miejsc obronnych, O
oficerach i wojskach cudzoziemskich w wojnie narodowej)240
792.BERGMANN Jean — Universal calculator. Niezbędna pomoc rachunkowa dla władz,
handlu i przemysłu, rzemiosła, wolnych zawodów i osób prywatnych. Rozwiązuje kaŜde
zadanie rachunkowe przy płacach i wszelkiego rodzaju kalkulacji, przy obliczaniu rabatu,
skonta, dyskonta wekslowego, dewiz [...] bez obciąŜania umysłu, mnoŜenie, dzielenie i (łącznie z dołączonym Korrentatorem) - dodawanie jak równieŜ odejmowanie zatem
wszystkie cztery działania rachunkowe zupełnie mechanicznie! Wyd.XXII. Berlin [cop.
1926]. Continentale Bureau-Reformm. folio, s. [16], k. 99, [4]. opr. oryg. pł. (Okł. nieco
zakurzona, stan dobry. Na pierwszych kartach omówiono zasady korzystania z "Kalkulatora"
poparte przykładami działań arytmetycznych. Pozostałą część ksiąŜki wypełniają tabele
liczbowe. Na wewnętrznej stronie tylnej okł. umieszczono "Korrentator" - urządzenie do
dodawania i odejmowania - wraz ze sztyftem słuŜącym do jego obsługi i wydrukowaną obok
instrukcją)320
793.[BIBLIA]. Apokalipsa. Tłum. z greckiego C.Miłosz. Ilustr. Jan Lebenstein. ParyŜ 1986.
Éd. du Dialogue. 4, s. 93, tabl. 16. opr. oryg. pł. zdob. (Stan bardzo dobry. Bibliofilska edycja
tekstu Apokalipsy wydana w 1.000 egz., ten nr 894. Na tabl. barwne reprod. prac Jana
Lebensteina. Ryciny artysty do dwóch ksiąg biblijnych (Apokalipsy i księgi Hioba) stanowią
najwybitniejsze dokonanie Lebensteina w dziedzinie ilustracji ksiąŜkowej)800
794.[BIBLIA]. Księga Hioba. Tłum. z hebr. Czesław Miłosz. Ilustr. Jan Lebenstein. Paris
1981. Éd. du Dialogue. 4, s. 123, [2], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob. (Stan bardzo dobry.
Wydano 1.000 egz., ten nr 124)800
BIBLIOTEKA lwowska. Lwów. Tow. Miłośników Przeszłości Lwowa. 8
795.T.5-6: BALABAN Majer — Dzielnica Ŝydowska, jej dzieje i zabytki. 1909. s. 99. opr.
wsp. plast., okł. brosz. naklejona na oprawę (Niewielkie zaplamienia, stan dobry)100
796.T.8: KRAJEWSKI Adam — Lwowskie przedmieścia. Obrazki i szkice z przed pół
wieku. Z 16 ryc. w tekście. 1909. s. 70, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry.
Podpis własn.)80
797.T.9-10: CZOŁOWSKI Aleksander — Wysoki Zamek. Z 19 ryc. w tekście. 1910. s. 126.
opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Okł. nieco otarte, blok poluźniony, niewielkie
zaplamienia wewnątrz. Podpis własn.)60
798.T.15-17: ŁOZIŃSKI Władysław — Złotnictwo lwowskie. Wyd.II przejrz. i bardzo
znacznie pomnoŜone. Z 30 ryc. w tekście. 1912. s. 175. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz.
(Uzupełniony niewielki ubytek naroŜnika okł. brosz., stan dobry. Piecz. Notatki ołówkiem na
końcu. Ekslibris i piecz. T.Jakubowskiego. Na okł. data wyd. 1911-12)80
799.T.22-23: JANUSZ Bohdan — Z pradziejów Ziemi Lwowskiej. Z 10 ryc. w tekście. 1913.
s. 92, [1]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis własn.)64
800.T.29: BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef — Lwów w czasie powstania listopadowego. Z
11 ilustr. w tekście. 1930. s. 110, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis
własn.)70
801.T.30: OPAŁEK Mieczysław — Obrazki z przeszłości Lwowa. Z 16 ilustr. w tekście.
1931. s. 104. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpis własn.)70
802.T.31-32: STUDJA lwowskie. Z rekonstrukcyjnym widokiem starego Lwowa, z 2 planami
i 53 ilustr. w tekście. 1932. s. XVI, 407, [1], tabl. 3. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Liczne
ilustr. w tekście. Zaw. m.in.: M.Bałaban "Z zagadnień ustrojowych Ŝydostwa polskiego",
J.Fritz "Kłopoty teatralne Lwowa w XVIII w.", Z.Krzemicka "Proces polityczny we Lwowie
30 I 1878", R.Mękicki "Mennica lwowska w l. 1656-1657", A.Semkowicz "Kult
A.Mickiewicza we Lwowie")160
803.BISANZ Stanislaus — Sigilla domus Szeptycki XVIII s. Ex documentis originalibus
pinxit ... [Cz.] 1. Lwów [1938]. Druk. i Litogr. Piller-Neumanna. 4, k. [1], tabl. 9. brosz. (Okł.
nieco nadkruszone, z niewielkimi ubytkami, załamania naroŜników kart, wewnątrz stan
dobry. Odręczna dedykacja autora. Przerysy piętnastu XVIII w. pieczęci członków rodziny
Szeptyckich. "Bibliografia polska XX w." nie odnotowuje tego tytułu)100
804.BOBRZYŃSKI Michał — Dzieje Polski w zarysie. Wyd.II znacznie zwiększone. T.1-2.
Warszawa 1880-1881. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 324, [4], mapa rozkł. 1; 397, [1], mapa
rozkł. 1. razem opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie barwione (Otarcia grzbietu, złocenia
częściowo zatarte. Dwa szyldziki na grzbiecie. Egz. z biblioteki Oskragiełłów z Krakowa
(piecz.))320
805.BOCHEŃSKI Aleksander, ŁOŚ Stanisław, BĄCZKOWSKI Włodzimierz — Problem
polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej. Warszawa 1938. Wyd. "Polityka". 8, s. 245. brosz.
(Okł. nieco otarte, tylna z niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry. Obca dedykacja.
Wydawnictwo skonfiskowane. Zaw.: A.Bocheński - Problem polityczny ziemi
czerwieńskiej, S.Łoś - Problem gospodarczy ziemi czerwieńskiej, W.Bączkowski - Proteizm
Polski. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 16)280
806.BOESZOERMENY — Der Bau des Rathhauses zu Danzig. Zur Erinnerung an das
fünfhundertjährige Bestehen desselben. Danzig 1879. Druck von A.W.Kafemann. 4, s. 13.
opr. wsp. psk. (Papier nieco poŜółkły, stan dobry)160
807.BORUCKI Aleksander — Nasze góry. Malownicze opisanie Karpat i Tatr, oraz ich
mieszkańców. Cz.1-2. Cieszyn [1888]. E.Feitzinger. 16d, s. 76, [4]; [2], 96. brosz. Bibl. tanich
ksiąŜeczek dla ludu i młodzieŜy, t.34-35 (Odbarwienia okł. cz.2, stan dobry. Podpis własn.
Cz.1: Karpaty, cz.2: Tatry. Nieczęste)180
808.BORUSIEWICZ A. — Krainy geograficzne Wołynia. Równe 1939. Zarz. Wołyńskiego
Okr. Zw. Naucz. Pol. 8, s. [2], 25. brosz. Odb. z "Roczn. Wołyńskiego" (Stan dobry.
Podstawowe wiadomości o geografii Wołynia: pochodzenie nazwy "Wołyń", obszar i podział
Ziemi Wołyńskiej)48
809.[BRACTWA kurkowe]. [Trzy druki okolicznościowe z 1925 i 1929] (Zbiór zaw.:
1. Palba zapaśnicza Powszechnego Zjazdu Bractw Strzeleckich, Kraków, 26-29 VI 1925.
KsiąŜka legitymacyjna. 8, k. [16]. brosz.
2. Program Powszechnego Zjazdu Bractw Strzeleckich w Krakowie od dnia 26. do 29.
czerwca 1925. 8, s. [24]. brosz.
3. Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt
zaprosić na VIII. Zjazd Delegatów [...] połączony z 675-letnim Jubileuszem Bractwa
Kurkowego Poznań [...]. Poznań 1929. 8, s. 12. brosz.
Stan dobry i bardzo dobry. KsiąŜka legitymacyjna wystawiona na nazwisko
W.Romanowskiego ze Lwowa)140
810.BRENSZTEJN Michał — Zarys dziejów ludwisarstwa na ziemiach b. Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Wilno 1924. Księg. Stow. Naucz. Pol. 8, s. 226, [1], tabl. 3. opr. pł. z
epoki z zach. okł. brosz. Bibl. Księg. Stow. Naucz. Pol., [nr] 4 (Stan bardzo dobry. Ekslibris i
piecz. T.Jakubowskiego. Nieliczne zapiski ołówkiem. Ilustr. w tekście, indeks. Okł.
F.Ruszczyca)120
811.BRÜCKNER Aleksander — Mitologja polska. Studjum porównawcze. Warszawa 1924.
"Bibl. Pol.". 16d, s. 144, [1]. opr. oryg. pł. zdob. (Stan bardzo dobry. Zaw. m.in.: Dzisiejsze
wierzenia ludowe, Upiory i wilkołaki, Piast, Popiel i Wanda, Siła nieczysta około domu, Siła
nieczysta w przyrodzie)100
812.BRZEKOWSKI Jan — Deplacement du paysage. Gravure de Michel Seuphor. [Paris]
1973. Chambelland. 8, s. 74, [5], tabl. 1. brosz. (Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Wydano
30 egz., ten nr 12. Na tablicy oryg. grafika "Bocal", nr 12/30, z ołówkową sygnaturą autora.
Tom poezji. Rzadkie)3.800
813.BRZĘKOWSKI Jan — Lettres en souffrance. Orné par Sonia Delaunay. Paris 1972.
Chambelland. 8, s. 47, [4], tabl. luzem 1. brosz. (Stan bardzo dobry. Egz. w znacznej części
nierozcięty. Wydano 30 egz., ten nr 20. Odręczna dedykacja autora. Na tablicy oryginalna,
odręcznie sygnowana litografia Soni Delanuay (1885-1979) - francuskiej artystki,
współtwórczyni orfizmu, malarki, projektantki, scenografki, pierwszej Ŝyjącej artystki, która
doczekała się wystawy retrospektywnej w Luwrze. Ilustr. na tabl. 3)16.000
814.BUŁAKOWSKI Władysław — XXV księga jubileuszowa Towarzystwa Przemysłowego
Leśmierz. Leśmierz 1913. Tow. Przem. "Leśmierz". folio, s. 66, tabl. 46, plan 1. opr. oryg.
skóra zdob. (Otarcia okł., wewnątrz stan bardzo dobry. Oprawa wykonana przez firmę Puget
& Grzywa (ślepy tłok na tylnej okł.). Bogato ilustrowana (ilustr. w tekście, dwa barwne
plany) monografia zakładów przem. w Leśmierzu koło Zgierza. Na tablicach wykresy statyst.
Zdobienia wykonał O.Sosnowski. Tytuł okł.: "XXV Księga jubileuszowa [...]". Wydano 50
egz. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 16)2.000
815.BUŁHAK Jan — Bromografika czyli metoda wtórnika. Z ilustr. autora. Wilno 1934.
Nakł. L.Chomińskiego. 8, s. 85, [3], tabl. 8. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Karta tyt.
równieŜ po franc.)160
816.BUŁHAK J[an] — Wilno I. Wilno-Warszawa 1924. Wyd. J.Mortkowicza, Nakł. Księg.
Stow. Nauczycielstwa Pol. i Tow. Wyd. 4, s. [2], tabl. 20. opr. oryg. pł., złoc. (Brak okł.
brosz., poza tym stan bardzo dobry. Ilustr. wykonane w światłodruku przez L.Rakowskiego w
tłoczni "LUX" w Wilnie)100
817.BUREAU Noël — Marché aux puces. Poèmes en prose accompagnés de 6 aux-fortes
originales par Gromaire, Dubreuil, Georg, Ralli, Makowski, Per Krohg. Paris 1930.
M.Seheur. 8, s. [4], 65, [2], tabl. 6. brosz., obw. (Stan bardzo dobry. Wydano 200 egz. num.,
ten bez numeru. Na tablicach sześć oryginalnych grafik, w tym jedna akwaforta Tadeusza
Makowskiego. Ilustr. na tabl. 3)4.500
818.BYSTROŃ Jan St[anisław] — Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII.
T.1-2. Warszawa [1933-1934]. Księg. Trzaski, Everta i Michalskiego. 8, s. [10], 469, [1], tabl.
32; [8], 575, [1], tabl. 32. opr. oryg. pł. bogato zdob., górne obcięcie barwione (Bardzo
niewielkie zarysowania okł., mimo to stan bardzo dobry. Bardzo liczne ilustr. w tekście.
Oprawa wydawnicza wykonana zapewne przez Introligatornię Artystyczną w Warszawie)800
819.CABANÈS [Augustin] — Moeurs intimes du Passé. (Cinquième série). Les fléaux de
l'humanité. Peste, lèpre, choléra, variole, grippe. Paris (ca 1930). A.Michel. 16d, s. 478, [2].
opr. psk. z epoki z zach. okł. brosz. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Niezwykła
oprawa: wiśniowy psk. z wyklejkami i okleinami wykonanymi z oryginalnych polskich
banknotów 1-markowych emitowanych w 1919 r. KsiąŜka omawia historię najgroźniejszych
chorób nękających Europę na przestrzeni wieków: dŜumę, trąd, cholerę, ospę i grypę. Jest
wnikliwym studium obyczajowości i zachowań społecznych związanych z epidemiami tych
chorób. Na uwagę zasługuje bogaty materiał ilustracyjny - 80 reprodukcji starych sztychów i
facsimili od średniowiecza po wiek XIX)160
820.CHLEBOWSKI Tadeusz — Katalog znaczków poczty obozowej oficerskiego obozu VII
A Murnau-Bawaria ułoŜony przez filatelistów tegoŜ obozu w roku 1945 pod red. ... Przemyśl
1947. Wyd. "Nowe Horyzonty". 8, s. 24. brosz. (Stan dobry. Tytuł okł.: "Katalog poczty
obozowej Murnau. Katalog znaczków poczty jenieckiej - drugiej, po oflagu w Woldenbergu,
utworzonej w obozach jenieckich czasów II wojny św.)60
821.CHŁĘDOWSKI Kazimierz — Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr.
Warszawa [1917]. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 584, tabl. 33. opr. psk. z epoki (Niewielkie
otarcia grzbietu, niewielkie zaplamienia karty przedtyt. Egz. z biblioteki Rudolfa
Mękickiego (piecz. na karcie tyt.))240
822.CHŁĘDOWSKI Kazimierz — Ostatni Walezyusze. Czasy Odrodzenia we Francyi.
Warszawa [1920?]. Gebethner i Wolff. 8, s. [4], 442, [1], tabl. 28. opr. psk. z epoki
(Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Ostatnia publikacja ksiąŜkowa
K.Chłędowskiego)240
823.CHŁĘDOWSKI Kazimierz — Rzym. Ludzie baroku. Lwów 1912. Księg. H.Altenberga.
8, s. [4], 640, [1], tabl. 43. opr. pperg. z epoki (Otarcia krawędzi okł., grzbiet nieco
zabrudzony, załamania marginesów ostatnich kart. Egz. z biblioteki Rudolfa Mękickiego
(piecz. na karcie tyt.))240
824.CHMIEL Adam — Domy krakowskie. Ulica św. Jana. Z 37 ilustr. Kraków 1924. Druk.
W.L.Anczyca i Sp. 8, s. [2], 312, tabl. 22. opr. bibliot. ppł. z epoki. Bibl. krak., nr 61-62
(Niewielkie zaŜółcenia papieru, stan dobry. Piecz.)60
825.CHOCISZEWSKI Józef — Malowniczy opis Polski czyli geografia ojczystego kraju. Z
mapką i licznemi ryc. Wyd.III popr. Inowrocław 1907. Nakł. "Dziennika Kujawskiego". 8, s.
[2], 410, [6], tabl. 14 [w tym 10 barwnych]. opr. oryg. pł. zdob. (Opr. nieco zakurzona i
otarta, poza tym stan dobry. Blisko 150 ryc. w tekście (drzeworyty i cynkotypie). Ładna
wydawnicza oprawa w biało-czerwone płótno ze złoc. herbem)200
826.CHODYŃSKI Stanisław — Szkoły OO. Pijarów w Radziejowie i w Włocławku. Z akt
zebrał i spisał ... Włocławek 1911. Druk. Dyecezalna. 8, s. 8, s. 54, tabl. 1. brosz. (Stan bardzo
dobry. Piecz.)60
827.[CHODYŃSKI Zenon, LIKOWSKI Ed.] — Decretales summorum pontificum pro Regno
Poloniae et constitutiones synodorum provincialium et dioecesanarum regni ejusdem ad
summam collectae cum annotationibus, declarationibus, admonitionibus et additionibus ex
historia, jure ecclesiastico universali, et jure civili regni. Curantibus plerisque sacerdotibus
posnaniensibus editae. [T.1]. Posnaniae 1869. Typis A.Schmaedicke. 4, s. [2], III, [1], 361,
[16]. opr. wsp. ppł. (Miejscami zaŜółcenia papieru, ślady zawilgocenia w grzbiecie. W tym
wyd. więcej nie wyszło; w l. 1882-1883 ukazał się t.2-3 oraz wznowiony 1. Zbiór dekretów i
konstytucji synodów generalnych i diecezjalnych Król. Pol.)220
828.CIECHANOWIECKA Ludwika — W sercu Sahary. Algier, Mzab, Tidikelt, Hoggar.
Warszawa 1933 [właśc. 1932]. Wyd. Księg. Szylinga. 8, s. [8], 523, [1], XXII, [5]. opr. pł. z
epoki z zach. okł. brosz. (Zaplamienia okł., niewielkie zabrudzenia wewnątrz. Piecz. Liczne
ilustr. w tekście. Barwny opis podróŜy po Afryce Pn.)100
829.CIECHANOWSKI Hieronim — "Taternicy" z przed lat 80. Z dziennika ... z r. 1854.
Kraków 1932. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 39, tabl. 5. brosz. Odb. z "Czasu" (Stan dobry.
Podpis własn.)60
830.CIEŚLEWSKI Tadeusz, syn — Staromiejskie teksty. Wspomnienia inicjacyj w księgę
starej Warszawy. Warszawa 1936. Nakł. autora. 8, s. 27, [2]. brosz. (Grońska 158. Bardzo
niewielkie nadpęknięcie grzbietu, niewielkie miejscowe zaŜółcenia papieru, stan dobry.
Ekslibris. Publikacja przygotowana i wydana przez autora z okazji otwarcia wystawy "Sto
ksiąŜek o Warszawie". Tekst ozdobiono 14 drzeworytami i 2 linorytami T.Cieślewskiego
syna. Wydano 50 egz., ten bez numeru. Druk antykwą Półtawskiego w Doświadczalnej
Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzem. w Warszawie. Nieczęste. Ilustr. na tabl.
3)600
831.CINCIAŁA Andrzej — Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu
polskiego na Śląsku, w księstwie Cieszyńskiem. Zebrał ... Cieszyn 1885. Nakł. autora. 8, s.
47. opr. oryg. pł. zdob. (Stan bardzo dobry. Zaw. blisko 1000 powiedzeń ludu cieszyńskiego.
A.Cinciała (1825-1898) - cieszyński notariusz, jeden z przywódców odrodzenia narodowego
na Śląsku Ciesz., organizator teatrów, czytelni polskich (patrz PSB). Ilustr. na tabl. 16)160
CUDA Polski. Poznań. Wyd. Pol. R.Wegnera. 8
832.JANOWSKI Aleksander — Warszawa. [193-]. s. 189, [3]. opr. oryg. pł. zdob. (Opr.
lekko zakurzona, poza tym stan dobry)100
833.OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni — Karpaty i Podkarpacie. [1939]. s. [2], 258, [2].
opr. oryg. pł. zdob. (Wyklejki nieco poŜółkłe, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn.
Przednia część obw. (proj. K.Sichulskiego) wklejona na początku ksiąŜki)160
834.OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni — Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. [1936].
s. 229, [2]. opr. oryg. pł. zdob. (Opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Obca
dedykacja)160
835.PATKOWSKI Aleksander — Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Przedm. napisał
E.Kwiatkowski. [193-]. s. [4], 238, [2]. brosz., obw. (Niewielkie otarcia obw. Egz. z
biblioteki Rudolfa Mękickiego (piecz. na karcie tyt.))360
836.SMOLEŃSKI Jerzy — Morze i Pomorze. [193-]. s. [8], 172, [4]. opr. oryg. pł. zdob.
(Opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry. Wyd.II)80
837.SMOLEŃSKI Jerzy — Wielkopolska. [193-]. s. 156, [1]. opr. oryg. pł. zdob. (Brak 1
karty (czystej?), opr. lekko zakurzona, poza tym stan dobry)80
838.WASYLEWSKI Stanisław — Lwów. [1931]. s. 172, [4]. opr. oryg. pł. zdob. (Opr. lekko
zakurzona, poza tym stan dobry)120
839.CZAPSKI Edward — Pamiętniki sybiraka. Z przedm. S.Vincenza. Rękopis oprac.,
zaopatrzyła w przypisy i indeksy M.Czapska. Londyn 1964. B.Świderski. 8, s. 371, tabl. 5.
brosz., obw. (Skrzypek 246. Stan bardzo dobry)100
840.CZARTORYSCY. Trzydzieści sześć Ŝyciorysów. Kraków 1938. Druk. UJ. 16d, s. VI,
[2], 251, tabl. 16, tabl. genealog. 1. brosz. Odb. z PSB (Okł. nieco nadkruszone, poza tym stan
dobry. Podpis własn. D.Chłapowskiego)100
841.[CZARTORYSKA Izabela] — Pielgrzym w Dobromilu, czyli nauki wiejskie z dodaniem
powieści. Wyd.III M.Orgelbranda podług pierwszej edycji warszawskiej. Wilno 1861. Nakł.
wydawcy. 16d, s. VIII, 428, [1], tabl. 10. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Banach 594.
Otarcia okł., brak 6 rycin, poza tym stan dobry)260
842.CZASKI Józef — Miedzioryty Krakowa. Kraków [ca 1910]. Salon Malarzy Pol. 16d
podł., k. [1], tabl. 15. brosz. (Niewielkie zaplamienia przedniej okł., wewnątrz stan dobry.
Zaw. 15 pocztówek widokowych z Krakowa wydanych przez Salon Malarzy i umieszczonych
w papierowych passe-partou. Na pierwszej karcie tytuł i wykaz widoków po pol. i franc.)220
843.CZECHOWICZ Józef — Kamień. Lublin 1927. Druk. Sztuka. 4, s. 23. brosz. Bibl.
Reflektora (Przednia okł. po fachowej konserwacji, tylna okł. obca, podklejone niewielkie
ubytki ostatniej karty. Wydano 500 egz. Debiut ksiąŜkowy Józefa Czechowicza. Bardzo
rzadkie. Ilustr. na tabl. 16)800
844.CZERMAŃSKI Zdzisław — Marszałek Piłsudski w 13 karykaturach ... Wstęp
J.Lechonia. ParyŜ 1931. Libr. Franco-Polonaise et Étrangére. folio, s. 12, [3], tabl. 13. oryg.
teka ppł. (Teka poŜółkła, lekko zaplamiona, z podklejonym naddarciem krawędzi i
podklejonymi skrzydełkami, niewielkie zaplamienia karty tyt., ubytki i naddarcia bibułki
dwóch plansz, ślady załamania naroŜników dwóch podkładów. Wydano 500 egz., ten nr 54.
Barwne karykatury odbito w zakładach Jacometa w ParyŜu, tekę wykonała Introligatornia
P.Grzywy w Krakowie. Po wstępie odręczna dedykacja Jana Lechonia treści: "Kochanemu
Korcipce, prawdziwemu artyście i byczemu facetowi Jan Lechoń". Na pierwszej planszy,
wewnątrz kompozycji, odręczna dedykacja Zdzisława Czermańskiego: "Panu Zenonowi
Charoszczy z serdecznym uściskiem dłoni Autor". Ponadto na dolnych marginesach
pozostałych tablic odręczna sygnatura artysty. Teka zawiera 13 barwnych karykatur
Marszałka zamontowanych na oryginalnych kartonowych podkładach, z bibułkami
ochronnymi. Kompozycje form. 37x28,5 cm, podkłady 51,5x42 cm. Tytuły poszczególnych
plansz podano w spisie karykatur: Marszałek Piłsudski, Marszałek Piłsudski w ramach
konstytucji 17-go marca, Batory pod Pskowem, Marszałek Piłsudski w gronie swych
doradców, Stary i nowy rok w Polsce, Piłsudski-Girls, Szkoła pływania dla ministrów,
Strachy na Litwę, Wańka-wstańka czyli zabawy z Sejmem, Powrót taty, "Słówka", Zmiana
konstytucji, Jak prawica przedstawia rządy Marsz. Piłsudskiego. Całość poprzedza
ośmiostronicowy wstęp Jana Lechonia. Dołączono prospekt wydawnictwa (4 s. form. 25x16,5
cm) - nieco otarty, ze śladem złoŜenia. Nieczęste. Ilustr. na tylnej okładce katalogu)6.000
845.CZOŁOWSKI Aleksander — Jan III i miasto Lwów. Wspomnienie w trzechsetną
rocznicę urodzin króla. Lwów 1929. Nakł. Gminy [...]. 8, s. 32, tabl. 1. opr. kart. z epoki (Stan
dobry. Egz. ze zbiorów i w oprawie znanego lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego
(ekslibris, piecz.))80
846.CZOŁOWSKI Aleksander — jw. brosz. (Okł. nieco otarte. Podpis własn.)40
847.CZUCHNOWSKI Marian — Cynk. Powieść. Kraków 1937. Nakł. autora. 16d, s. 223,
[1]. brosz. (Okł. nieco zaplamiona, podklejone naddarcia i ubytki, blok nieco wygięty.
Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego)80
848.[DAROWSKI-WERYHA Aleksander] — Noty pieczętne ruskie. Noty heraldyczne. (Z
tablicą herbów). ParyŜ 1862. Druk. L.Martinet. 8, s. 31, tabl. rozkł. 1
[oraz] [tenŜe] — Pan Samuel Maszkiewicz. Cz.1. Bruxella 1863. Druk. J.H.Dehou. 16d, s.
23, tabl. 1
[oraz] [tenŜe ] — Do dziejów Ukrainy [tyt. nagłówkowy]. [brak danych wyd.]. 8, s. 8
[oraz] ARCISZEWSKI Krzysztof — Pieśń ... [Wyd. A.Weryha Darowski]. Lwów 1863.
Druk. Ossolineum. 8, s. 8
[oraz] [GROMADZKI Józef Prosper] — Uwagi nad znaczeniem prowincyonalizmów w
dziejach Polski. [wyimek z: "Pisma urywkowe ..., wyd. A.Syroczyński. Kijów 1858]. 8, s.
[157]-214
[oraz] NOWICKI Stefan — Jędrzej Frycz Modrzewski. Szkic historyczny. Warszawa 1856.
Druk. Gaz. Codziennej. 8, s. [4], 51
[oraz] SZULC Dominik — Stanowisko historyi polskiej. Warszawa 1862. 8, s. 32
[oraz] MĄCZYŃSKI Józef — Rady i zwady niewiast o wieloŜeństwo. (Ze zbioru
wiadomości o Krakowie). Kraków 1858. Druk. "Czasu". 8, s. 62
[oraz] KUBALA L[udwik] — Stanisław Orzechowski i wpływ jego na Rzeczpospolitę wobec
Reformacji XVI wieku. Rzecz historyczna. Lwów 1870. K.Wildt. 8, s. [4], 120. razem opr. pł.
z epoki (Stan dobry. Podpis własn. Na grzbiecie złoc.: "Miscellanea. Vol.II" i skrócone tytuły
wszystkich dziewięciu współoprawnych prac (z których wiele rzadkich: E.XIX nie notuje
tego wydania "Pieśni" Arciszewskiego, przy pracy Szulca podaje objętość 20 s.). Ilustr. na
tabl. 17)600
849.DA VINCI Leonardo — Bajki. Zebrał i przeł. L.Staff. Warszawa-Kraków 1928. Wyd.
J.Mortkowicza. 16d, s. [4], III, [3], 61, [4], tabl. 8. opr. pperg. złoc. z epoki z zach. okł. brosz.,
koszulka ochronna, futerał kart. (Stan bardzo dobry. Karta tyt. równieŜ po włosku ("Favole").
Na przedniej okł. niewielki złoc. superekslibris z monogramem S.K. Oprawa anonimowa)400
850.DEMBOŁĘCKI Wojciech — Pamiętniki o lisowczykach, czyli przewagi elearów
polskich. (r. 1619-1623). (Z wiadomością o Ŝyciu i pismach autora i z dodatkami). Kraków
1859. Wyd. J.K.Turowski. 16d, s. [2], 127, [1], 28. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. [Bibl.
pol., z.56-57] (Maliszewski 156. Okł. brosz. przybrudzone, miejscami zaŜółcenia papieru i
niewielkie ślady wilgoci. Piecz. własn. Historia pochodu lisowczyków nad Ren w 1622.
"Jeden z najlepszych pamiętników naszych w. XVII" (PSB))120
851.DERMÉE Paul — Le volant d'Artimon. Poèmes. Paris 1922. J.Povolozky et C-ie. 8, s.
[39]. brosz. Collection "Z" (Przednia okł. luzem, karta tyt. równieŜ, blok poluźniony. Egz. w
znacznej części nierozcięty. Wydano 216 egz. oraz niewielką ilość egz. autorskich
(oznaczonych numerem 00) - ten egz. z puli autorskiej. Odręczna dedykacja autora. Na
przedniej okł. dwubarwny drzeworyt Louisa Marcoussisa (Ludwika Markusa), wewnątrz
dwa kubistyczne czarno-białe drzeworyty tego samego artysty. Ilustr. na tabl. 3
L.Marcoussis (1878-1941) - malarz i grafik polski, wybitny przedstawiciel kubizmu, jeden z
czołowych i najwcześniej osiadłych w ParyŜu (od 1903) reprezentantów École de Paris,
przyjaciel P.Picassa, J.Grisa, M.Jacoba, F.Légera)4.800
852.DĘBICKI Ludwik — Puławy (1762-1830). Monografia z Ŝycia towarzyskiego,
politycznego i literackiego na podst. archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie. T.1-4. Lwów
1888. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. XIII, [1], 410, [2], IV, tabl. 3; [6], 377, [1], III,
tabl. 2; XIX, [1], 398, II; [6], 357, [1], II. opr. późn. pł. (Niektóre karty (zwłaszcza w t.1)
podklejone w grzbiecie, miejscami (zwłaszcza w t.1) zaplamienia. Egz. z księgozbioru prof.
Stanisława Lorentza (ekslibrisy). Skasowane piecz. bibliot. Najobszerniejsze, źródłowo
opracowane dzieje Puław i rodu Czartoryskich od poł. XVIII w. do wybuchu powstania
listopadowego. Nieczęste)800
853.DĘBICKI Zdzisław — Ojcze nasz. Modlitwy wieczorne. Lwów 1907. Tow. Wyd. 8, s.
35, 5]. brosz. (Okł. lekko zakurzona, stan dobry. Młodopolskie ilustracje Stanisława
Dębickiego)120
854.[DIETL Józef] — Projekt zaradzenia brakowi mieszkań w Krakowie skreślony przez
prezydenta miasta [...]. Kraków 1872. Druk. "Czasu". 8, s. [2], 55 [właśc. 54]. brosz. (Stan
dobry. Na przedniej okł. odręczna notatka z epoki: "Odroczono na posiedzenie komisyi uporz.
miasta dnia 28/I 874 dopóki nie będą wyznaczone place pod budynki miejskie". Projekt
związany z szeroko zakrojonymi planami unowocześnienia Krakowa. Dietl postulował m.in.
wyburzanie ruder, rozpoczęcie remontów pomieszczeń zaniedbanych, wprowadzenie ulg
podatkowych na budownictwo, udostępnienie budynków mieszkalnych przez zajmujące je
instytucje i urzędy)50
855.DROZDOWICZ-JURGIELEWICZOWA Irena — Warszawa, serce Polski. Warszawa
1948. Sp. "Światowid". 8, s. 208, [4]. opr. oryg. ppł., obw. (Niewielkie naddarcie obw. i
załamanie naroŜnika kart, stan dobry. Piecz. i numery inwentarzowe. Ilustr. w tekście)60
856.DUCHIŃSKI F[ranciszek] H[enryk] — Zasady dziejów Polski i innych krajów
słowiańskich i Moskwy. Cz.1-2. ParyŜ [1858]-1859. Nakł. autora. 16d, s. XXXV, [1], 98; 68,
VIII, [5]-105
[oraz] tenŜe — Pomnik nowogrodzki. Peryodyczne wyjaśnienia projektu Rządu
moskiewskiego, aby uroczyście obchodzić w następnym 1862 r., jakoby tysiąc-letnią rocznicę
załoŜenia dzisiejszego Państwa Moskiewskiego w Nowogrodzie miewane publicznie (obecnie
w ParyŜu). ParyŜ 1861. Druk. i Lit. PP. Renou i Maulde. 16d, s. 36. razem opr. pł. z epoki
(Stan dobry. Brak cz.3 i "Dopełnienia" "Zasady dziejów". Piecz. Cz.2 "Zasad" z podtyt.:
"Wyjaśnienie rzeczy co do Pomnika mającego być postawionym w Nowogrodzie [...]".
Nieczęste
F.H.Duchiński (1816-1893) - emigrant, aktywny działacz polit., twórca błędnej teorii o
niesłowiańskim pochodzeniu Rosjan wyłoŜonej w prezentowanej tu pracy)220
857.DZICZKANIEC Józef — Samoobrona ziemi lidzkiej. Lida 1939. Nakł. Wyd. "Ziemi
Lidzkiej". 16d, s. 169, [6], tabl. 25. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Praca dotycząca
tworzenia się polskiej siły zbrojnej w powiecie lidzkim przez Ŝołnierza i przewodniczącego
Sekcji Historyczno-Wydawnicznej Komitetu Uczczenia Samoobrony w Lidzie.
Nieczęste)120
858.EICHWALD Eduard — Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien
in geognostisch-mineralogischer, botanischer und zoologischer Hinsicht entworfen von ... Mit
drei lithographirten Tafeln. Wilna 1830. Gedr. bei J.Zawadzki. 4, s. [3], 256, tabl. 3. opr. kart.
z epoki (Okł. otarte, papier miejscami zabrązowiony, stan ogólny dobry. Podpis własn.,
skasowana piecz. bibliot. Na tabl. m.in. plan Puszczy Białowieskiej, którą autor odwiedził we
IX 1829, będąc kierownikiem katedry zoologii Uniwersytetu Wileńskiego. "Następnie
powrócił do Wilna, aby [w 1827] objąć katedrę zoologii i anatomii porównawczej po
Bojanusie, i stąd , w r. 1829 przedsięwziął szczególniej waŜną dla nas podróŜ krajoznawczą
na Litwę. W towarzystwie Jakowickiego, Andrzejewskiego i Małeckiego badając kraj pod
względem przyrodniczym, zapuścił się aŜ do brzegów czarnomorskich. Owocem tej podróŜy
było dzieło wydane w języku niemieckim 'Naturhistorische Skizze [...]'." (PSB))600
859.EILE Henryk — Rok 1830. Warszawa 1930. Nakł. Tow. Wyd. "Polska Zjednoczona". 8,
s. 128, [3]. brosz. (Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt.: "Wojsko. Prasa. Sprawy
polityczne. Oświata. Nauka. Literatura. Sztuka. Muzyka. Teatr. Sprawy ekonomiczne,
komunikacyjne, społeczne. Wynalazki. Zabawy. Czasy i ludzie. Powstanie")80
860.[EILE Marian]. Bracia Rojek [pseud.] — Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika.
Ilustr. M.Eile. Warszawa 1959. Iskry. 8, s. 262, [2]. brosz. Bibl. Stańczyka (Okł. nieco
zakurzona, brak pocztówek w tylnej kieszonce. Odręczna dedykacja autora ozdobiona
akwarelowym portretem Fafika)120
861.ELCKERLIJC. [W kolofonie:] volgens de tekstaanwijzingen van Prof. Dr. J. van Mierlo,
S.J. De houtgravures zijn van St. Mrozewsky. Utrecht 1951. De Root. 8, s. 61, [2]. opr.
oryg. pł. (Stan dobry (brak obw.?). Wydano 175 egz., ten nr 106. Tekst holenderskiego
moralitetu z XVI w. (znanego w przekładzie ang. jako "Everyman") z 8 całostronicowymi
drzeworytami Stefana MroŜewskiego oraz niewielkim zdobnikiem na karcie tyt.)800
862.ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław — Styl zakopiański. Wyd.II znacznie powiększone
z licznemi ilustr. w tekście i na osobnych tablicach. Kraków 1910. Tow. Wyd., Lwów. 8, s.
[4], 59, tabl. 16. brosz. (Ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. Nieczęste. Ilustr. na tabl.
12)160
863.[ENCYKLOPEDIA]. Ilustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. Z
wieloma mapami, tabl. i ilustr. w tekście. Oprac. pod red. S.Lama. T.1-5. Warszawa [19251928]. Nakł. Księg. TEiM. 8. opr. psk. z epoki (Otarcia okł., naddarcie górnej krawędzi
grzbietów t.1-2, w t.5 jedna tablica luzem, z załamanymi marginesami. Ślad po ekslibrisie na
przednich okł. Egz. z biblioteki Rudolfa Mękickiego (piecz. na kartach tyt.). KaŜdy tom obj.
ca 1200 szpalt, barwne i czarno-białe tablice, mapy)680
864.ESSAI sur l'Instruction des femmes par M-me la C-tesse le Groing la Maisonneove.
Troisième éd. dédiée a la mémoire de l'auteur. Par ses élèves et ses amis et augumentée d'une
notice biographique. Tours 1844. R.Pornin. 16d, s. XLI, [3], 143. opr. skóra złoc. z epoki
(Stan bardzo dobry. Oprawa: zielona skóra, grzbiet 5-polowy, wyokrąglony, w kaŜdym polu
prostokąt ograniczony złoceniem liniowym, w drugim polu złoc. tytuł ksiąŜki, pola
oddzielone ślepym tłocz. liniowym; obie okł. ze ślepo tłoczoną bordiurą liniową, wewnątrz
złoc. prostokątna ramka; krawędzie okł. ze złoceniami liniowymi; wyklejki z białego papieru
z morą, dublura ze złoc. ornamentem roślinnym; obcięcie złoc.)400
865.FALSKI Marian — Elementarz. Warszawa 1951. PZWS. 16d podł., s. 158. brosz. (Stan
dobry. Ilustr. T.Gronowskiego. Egz. z odręcznymi (autorskimi?) zmianami związanymi z
wprowadzeniem do nauki pisma drukowanego (na przedniej okł. odręczna notatka: "Zmiany
związane z wprowadzeniem druku"). Na karcie tyt. odręczny opis wprowadzonych zmian, na
niektórych następnych kartach wklejone paski papieru z odręcznymi zmianami tekstu,
zaznaczone zmiany paginacji oraz pisma pisanego na drukowane. Egz. unikalny)200
866.FENELON [François] — Oeuvres de ... Précédées d'une notice sur sa vie et sur ses écrits.
T.1-12. Paris 1826. Dufour et C-ie. 8. opr. skóra zdob. z epoki, obcięcia złoc. (Niewielkie
zarysowania okł. (większe tylko w t.1 i 10), grzbiety pięciu tomów lekko nadpęknięte,
niewielki ubytek dolnej części grzbietu t.5, miejscami zaŜółcenia papieru, niewielki ślad
zawilgocenia; mimo to stan dobry. Grzbiety złocone, szyldziki. Na grzbiecie pierwszego tomu
złoc. sygnatura znanego paryskiego introligatora "Vogel". KaŜdy tom obj. 450-640 s., w
t.1 portret autora. Na kartach tyt. lub przedtyt. odręczne zapiski własn.: "De la Bibliotheque
de Calixt C[om]te Borkowski". Obszerna biblioteka Borkowskiego ("b. powaŜna (przeszło
10.000 t.) francusko-polska" - E.Chwalewik "Zbiory polskie"), wraz ze zbiorem rycin,
obrazów i zabytkowych mebli przechowywana była we dworze w Klimaszówce na Podolu.
Twórcą zbiorów był Kalikst Dunin-Borkowski h. Łabędź (zm. 1854), absolwent liceum
krzemienieckiego, marszałek szlachty pow. płoskirowskiego. W latach I wojny "znaczną
część zbiorów uratowano, wywoŜąc je do Krakowa. Reszta wraz z domem uległa zniszczeniu
na miejscu w czasie rewolucji bolszewickiej" (S.Aftanazy "Dzieje rezydencji" - tu takŜe
sprostowanie informacji Chwalewika: biblioteka liczyła zapewne ok. 5.000 tomów))980
867.FIEDLER Arkady — Zwierzęta z lasu dziewiczego. Warszawa 1936. Tow. Wyd. "Rój".
16d, s. 229, [2], tabl. 8. opr. oryg. pł. z zach. okł. brosz. (Otarcia okł., blok lekko poluźniony.
Podpis własn. Zaw.: Cz.1: Bichos moi brazylijscy przyjaciele, cz.2: Z puszczy amazońskiej.
Okł. proj. Mieczysława Bermana)60
868.FILIPOWICZ Kornel — Krajobraz niewzruszony. Opowiadania. Warszawa 1947.
Czytelnik. 209, [2]. brosz. (Niewielkie zaplamienie okł. Odręczna dedykacja autora.
KsiąŜkowy debiut prozatorski K.Filipowicza (wcześniej opublikował tom wierszy "Mijani" dwa wyd. konspiracyjne w 1943 i 1944))80
869.FRANKIEWICZ Czesław — Historja Pomorza w zarysie. Toruń 1927. Nakł. Pom. Druk.
Roln. 8, s. XV, [1], 318. opr. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Podpisy własn. Obszerna
bibliografia)160
870.GADON L[ubomir] — KsiąŜę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego.
Przyczynek do charakterystyki, oparty na własnych jego pismach. Z trzema portretami księcia
A.Czartoryskiego. Wyd. nowe. Kraków 1900. Nakł. autora. 8, s. [2], 167, tabl. 1. opr. ppł. z
epoki (Brak 2 tabl. z pozostałymi portretami. Opr. otarta. Prezentowana praca zaw. m.in.
korespondencję A.Czartoryskiego z rodziną i gen. Skrzyneckim)100
871.GALSTER Karol Lucjan — Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914-1939. Oprac. ...
Londyn 1975. Nakł. Koła Oficerów Artylerii Pol. na Obczyźnie. 8, s. 448. opr. oryg. pł. (Stan
bardzo dobry. Zaw. m.in. obszerny wstęp historyczny, rodowody poszczególnych oddziałów
w l.1918-1920 i w wojnie obronnej 1939. Liczne ilustr. w tekście, wykazy nazwisk)120
872.GARLIŃSKI Józef — Między Londynem i Warszawą. Londyn 1966. Gryf. 16d, s. 160.
brosz. (Stan dobry. Ilustr. w tekście. KsiąŜka "zawiera trzy rozdziały. W pierwszym
przedstawiam szczegóły łączności radiowej Komendy Głównej A.K., w drugim dramatyczne
lipcowe dni, gdy partyzanckie oddziały Armii Krajowej próbowały zdobyć Wilno, w trzecim
losy brytyjskiej misji wojskowej, zrzuconej do Polski pod koniec grudnia 1944 roku" (ze
wstępu))50
[GASTRONOMIA].
873.GRUSZECKA Maria — 366 obiadów. Praktyczna ksiąŜka kucharska zawierająca
wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin,
kremów, konfitur, soków, likierów i t.p. dla oszczędnych gospodarstw. Kraków [194-]. Wyd.
"Biblos". 8, s. XVI, 256. opr. oryg. ppł. (Stan bardzo dobry. Podpis własn. Niezmieniony
przedruk wydania przedwojennego)120
874.HALSKA M. — Co dzisiaj jeść i jak gotować. Warszawa 1941. Gebethner i Wolff. 16d,
s. 195, [1]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zaplamienia, stan dobry)64
875.JAK gotować dobrze, smacznie i tanio. Warszawa 1935. Stow. "Dom Sierot". 8, s. 95,
[1]. brosz. Bibl. domowa, z.1 (Otarcia okł., niewielkie załamania naroŜników, zaplamienia)44
876.MARCISZEWSKA M[aria] — Doskonała kuchnia. Szóste przerobione i uzup. wydanie
"Kucharki szlacheckiej" zawierające ok. 3000 przepisów oraz 60 ilustr. Warszawa [1929].
Tow. Wyd. "Bluszcz". 16d, s. 968, [8]. opr. oryg. ppł. (Wyraźne otarcia okł., blok
nadpęknięty, ubytek naroŜnika jednej karty)250
877.PEDENKOWSKA Helena — Oszczędna kuchnia. Encyklopedia wiedzy kulinarnej,
gospodarstwa domowego oraz higieny. 1000 sposobów gotowania, pieczenia legumin, ciast,
mazurków, babek, tortów, smaŜenia konfitur, soków, marmolad, sporządzania kompotów,
lodów, wódek, napoi chłodzących opartych na praktycznych a długoletnich doświadczeniach.
Zebrane przez ... Wyd.III. Kraków 1948. Wyd. "Przełom". 8, s. 564, tabl. 80. opr. wsp. pł. z
zach. okł. oryg. i grzbietu (Stan dobry)120
878.PLUCIŃSKA Ida — KsiąŜka kucharska udoskonalona z dodatkiem "Soja i jej
zastosowanie w kuchni". Wyd.III przejrz. i dopełnione. Warszawa 1933. Zakł. Druk.
F.Wyszyński i S-ka. 16d, s. XVI, 271, [1]. brosz. (Otarcia i zaplamienia okł., miejscami
niewielkie zaplamienia wewnątrz)120
879.WIŚNIEWSKA Marja — Torty i ciasta domowe. 503 przepisów [!] z najlepszych źródeł
[...]. Lwów-Warszawa [193-?]. Księg. Pol. B.Połoniecki. 8, s. s. XI, [1], 144. opr. oryg. ppł.
(Zaplamienia naroŜnika okł., stan dobry. Podpis własn. (z datą 1933))80
880.WOBARG Iks. — Wyrób win i miodów z owoców sposobem domowym i fabrycznym.
Wyd.II przejrz. i powiększone. Przemyśl 1925. Wyd. Podręczników dla Przemysłu Drobnego.
16d, s. 110. Podręczniki dla przem. drobnego, l.1-2
[oraz] tenŜe — Wyrób wódek z owoców. (Destylacja wypalanek winnych). Wyd.III.
Przemyśl [192-?]. Wyd. Podręczników dla Przemysłu Drobnego. 16d, s. 62. Podręcznik dla
przem. drobnego, t.2. razem opr. bibliot. ppł. z epoki (Otarcia okł., zaplamienia pierwszego
tytułu, drugi w stanie dobrym)50
881.GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita — Walka o wolność w roku 1863. Lwów 1913.
Nakł. Kom. 1863-1913. 8, s. 145, [3]. opr. oryg. pł. zdob. (Okł. nieco otarte, wewnątrz stan
dobry. Ilustr. w tekście)60
882.GERLOFF O. — Landsberg a. W. [= Gorzów Wielkopolski] in den Jahren 1914-1924.
Hrsg. von Oberbürgermeister ... Landsberg a. W. [przedm. 1926]. Volksblatt-Druckerei. 8, s.
467, tabl. 32. opr. oryg. pł. (Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Piecz. Dzieje Gorzowa
Wlkp. w czasie I wojny św. i bezpośrednio po jej zakończeniu)140
883.GIERYCH Bolesław, ANTOS Mieczysław, SZYMAŃSKI Karol — Schody kamienne.
Warszawa 1956. Biuro Studiów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Miejskiego. 8, s.
214, [2]. brosz., obw. (Niewielkie naddarcia obw., stan dobry. Liczne ilustr. w tekście)60
884.GIERYŃSKI Jan — Lwów nie znany. Lwów 1938. Nakł. Księg. A.Krawczyńskiego.
16d, s. 114, [5]. brosz. (Stan dobry. Piecz. "Chrześc.-Narod. Komitetu Obrony Interesów
Lwowa, Komitet Wykonawczy". Zaw. m.in.: Lwów w 1937 r., Lwowianie szukają wody,
Codzienna toaleta Lwowa, Lwów na 350.000 mieszkańców, Słowo o Dobrostańskiej, Maj w
parkach, śołądek Lwowa)80
885.GŁĘBOCKI Józef Teodor — Zakłady ku ulŜeniu cierpieniom bliźnich obecnie w
Krakowie istniejące, z krótką wzmianką o dawniejszych, a dziś juŜ nie istniejących
instytucyach tego rodzaju. Kraków 1852. Druk. "Czasu". 8, s. 365, [3]. brosz. wt. (Papier
mocno zabrązowiony, egz. częściowo nierozcięty)140
886.GOETHE [Johann Wolfgang] — Faust Goethego. Tragedji część pierwsza [i druga].
Przekład E.Zegadłowicza. Wadowice 1926-1927. Nakł. F.Foltina. 8, s. 238, portret autora;
356, [2]. opr. luksusowa perg złoc. z zach. okł. brosz. części I, futerał, obcięcie złoc. (Stan
bardzo dobry. Wydano 1.050 egz., ten nr 101 z podpisem F.Foltina i E.Zegadłowicza. W
kaŜdym z tomów 7 tablic w ramach paginacji z pomysłami scenograficznymi Zbigniewa
Pronaszki. Okł. brosz. i portret autora proj. F.Siedleckiego. Oprawa Roberta Jahody
(naklejka na tylnej wyklejce))700
887.GOLICZEWSKI Władysław — Walecznych tysiąc. Pamiętniki sierŜanta ... z wojny
polsko-bolszewickiej. Do druku przyg. R.Umiastowski. Warszawa 1934. Gł. Księg. Wojsk.
16d, s. 240. opr. wsp. skóra zdob. z zach. okł. brosz. (Skrzypek 2943. Otarcia okł. brosz.,
wewnątrz stan bardzo dobry. Okł. brosz. proj. Atelier Girs-Barcz. Nieczęste)180
888.GOSTOMSKI Walery — Historya literatury powszechnej w zarysie. T.1-2. Warszawa
1898. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 393, [3] ; 727, IV. razem opr. psk. z epoki (Stan dobry.
Ekslibris. Na końcu indeks nazwisk)360
889.GÓRNICKI Łukasz — Dworzanin polski. Wydanie K.J. Turowskiego. Kraków 1858.
Nakł. Bibl. Pol. 8, s. VII, [1], 303. brosz. Bibl. Pol., z. 127-130 (7-10) (Okł. nadkruszone,
czternaście ostatnich kart uszkodzonych mechanicznie z niezbyt wielką szkodą dla tekstu,
papier miejscami zabrązowiony. Egz. nieobcięty. "Dworzanin" jest "waŜnym źródłem do
historii kultury Polski XVI w." (LPPE))100
890.GÓRSKA Pia — Szary brat. Opowiadania na tle Ŝycia brata Alberta. Oprac. dla
młodzieŜy ... Czterema drzeworytami zilustrował Tadeusz Cieślewski syn. Warszawa
1936. Verbum. 16d, s. 149, [2], tabl. 4. opr. wsp. pł. (Grońska 159. Miejscami zaplamienia,
zaklejona skasowana piecz. na karcie tyt. Prócz czterech całostronicowych ilustracji zaw.
liczne drzeworytowe inicjały oraz zdobnik na karcie tyt. Tekst złoŜono antykwą Półtawskiego
w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej)160
891.GRABOWSKI AmbroŜy — Dawne zabytki miasta Krakowa. Przypomnienia przeszłości
o niektórych staroŜytnych zwyczajach miesczan krakowskich, o bramach, basztach i
wszelakich tej niegdyś stolicy kraju obronach, z dodatkiem róŜnych do dziedziny pamiątek
naleŜących wiadomości. Z rękopismów zebrał i ogłosił ... Z ryciną. Kraków 1850. Druk.
"Czasu". 8, s. IV, IV, [5]-226, [2], tabl. 2, plan rozkł. 1. opr. ppł. z epoki (Banach 415. Otarcia
okł., papier miejscami zabrązowiony, poza tym stan dobry. Piecz. Na tabl. portret Wita
Stwosza w litografii oraz dwie bramy krakowskie w akwafortach ryt. przez
K.W.Kielisińskiego. Zaw. m.in.: Ratusz miasta Krakowa, Bramy krakowskie, Mury, fossy i
inne obrony Krakowa, Wiadomości o zbrojowni miejskiej i inwentarze broni cechowej,
Ludwisarnia miejska i ludwisarze, Urządzenia, co do noszenia broni, Malarze nadworni
królów polskich, Skromne zwyczaje stołowe Jagiellończyków, Turnieje w rynku krak.,
Oświetlenie jakie było r. 1574, Zamiar przeniesienia obrazu n. Panny Częstochowskiej do
Krakowa, O piwie świdnickiem. Wg informacji na końcu ksiąŜki wydano 400 egz. Rzadkie
egzemplarze z obiema ryc. i planem. Ilustr. na tabl. 17)360
892.GRABOWSKI AmbroŜy — Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski.
Diaryusze, relacye, pamiętniki i t.p. słuŜyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych; tudzieŜ
listy historyczne [...] z rękopismów zebrane przez ... T.1-2. Kraków 1845. Nakł. J.Cypcera. 8,
s. [8], 269, [3], tabl. 1; 367, [1]. razem opr. nieco późn. ppł. (NK 7, 424. Otarcia okł.,
podklejenia przedniej wyklejki, miejscami zaŜółcenia i niewielkie zaplamienia wewnątrz.
Podpisy własn. Zaw. m.in.: Obrzęd pogrzebu Zygmunta I, Wjazd do Krakowa ArcyxięŜniczki
Anny, Opisanie napadu przez Piekarskiego na Króla Zygmunta III, Pisma do Historyi
Lisowczyków, Potyczka z Tatarami, O Bohdanie Chmielnickim i o Kozakach, Bitwa z
Szwedami pod Klissowem, Mamki królewskie, Liczba klasztorów w Polsce, Listy historyczne
znakomitych męŜów. Ilustr. na tabl. 17)360
893.GRĄBCZEWSKI Bronisław — Kaszgarja, kraj i ludzie. PodróŜ do Azji Środkowej. Z
portretem autora, 65 ilustr. i mapą. Warszawa [1924]. Gebethner i Wolff. 8, s. XV, [1], 246,
[1], mapa 1. opr. oryg. pł. z zach okł. brosz. PodróŜe gen. Grąbczewskiego, t.1 (Grzbiet
spłowiały, przednia wyklejka pęknięta w grzbiecie. Skasowana piecz. bibliot. Data wydania
za PSB (tam takŜe obszerny biogram autora). Opis podróŜy do Turkiestanu odbytych w l.
1885, 1888 i 1889-1891. Całość cyklu składała się z 3 tomów)120
894.GREY Owl - Szara Sowa — Pielgrzymi puszczy. Słowem wstępnym poprzedził
A.Fiedler. Wyd.III. Kraków-Warszawa 1946. Wyd. F.Pieczątkowski i Ska. 8, s. 310, [1], tabl.
15. opr. pł. zdob. z epoki z zach. okł. brosz. (Grzbiet spłowiały, niewielkie zaplamienia okł.,
wewnątrz stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Oprawa z warsztatu Roberta Jahody (ślepy tłok
na tylnej wyklejce))160
895.GROCHOWIAK Stanisław — Menuet z pogrzebaczem. Kraków 1958. Wyd. Literackie.
16d, s. 57, [1]. brosz. (Grzbiet nieco poŜółkły, poza tym stan bardzo dobry. Drugi tom
wierszy w dorobku poety)100
896.[GRONOWSKI Tadeusz]. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu. Warszawa
1936. Zakł. Graf. Straszewiczów. 4, s. 58, [3]. opr. oryg. pł. (Stan bardzo dobry. Odręczna
dedykacja jednego z dyrektorów fabryki. Wydawnictwo jubileuszowe w 25-lecie istnienia
zakładów. Oprawa w sztuczny tomaszowski jedwab, na licu złoc. liczba XXV i logo fabryki.
Układ graficzny T.Gronowskiego: barwne ilustracje (7 całostronicowych), przerywniki,
wykresy statystyczne. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 17)320
897.GUMOWSKI Jan — Kraków. Z.1. Kraków 1929. Litogr. Fr. Zielińskiego i Sp. folio,
tabl. 6. teka kart. (Grońska 228. Teka nowa, na obu jej okładkach naklejono oryginalne
litografowane okładki, niewielkie ubytki naroŜników oryg. okł., ślad przedarcia przedniej
okł., niewielkie zaplamienia krawędzi tablic. Następne zeszyty nie wyszły. Teka kompletna.
Ukazało się bez spisu treści. Barwne litografie: Brama Floriańska, Kościół Mariacki, Głowa
Chrystusa UkrzyŜowanego z Kościoła Mariackiego, Sukiennice, Katedra, WieŜe Wawelu.
Ilustr. na tabl. 9)1.800
898.HAFFER — Die Melioration der Tuchelschen Heide. Von deren Departements-Rath,
dem Regierungs-Rath ... (Mit einer hydrographischen Karte in Farbendruck). Berlin 1857. Bei
F.Duncker. 8, s. 48, mapa rozkł. 1. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Okł. nieco otarta,
podklejone załamanie mapy, niewielkie ślady zawilgocenia. Piecz. Rzadka praca dotycząca
stosunków wodnych Borów Tucholskich)180
899.HAMEL B[ermard] — La Pologne immortele. Paris 1928. Gebethner & Wolff. 8, s. 80.
brosz. (Stan dobry. Egz w znacznej części nierozcięty. Odręczna dedykacja autora dla Jalu
Kurka. Tom poezji wyd. w 225 egz., ten nr 211)160
900.HANDELSMAN Marceli — Adam Czartoryski. T.1-3. Warszawa 1948-1950. Nakł.
Tow. Nauk. Warsz. 4, s. XX, 334, tabl. 10; [8], 382, tabl. 10; [8], 383, [4], [385]-756, tabl. 13.
opr. w 4 wol. ppł. z epoki. Rozprawy hist., t.23-25 (Stan bardzo dobry. Podpis własn. Obca
dedykacja. T.3 w 2 częściach. Wydanie pośmiertne. Najobszerniejsza biografia
A.Czartoryskiego, opracowywana w czasie okupacji)360
901.HANEK Vaceslav — Polyglotta Kralodvorskeho rukopisu. Text v povodnim i
obnovenem pravopisu; preklad: rusky, srbsky, illyrsky, polsky, hornoluzicky, vlasky,
anglicky, nemecky; ukazky: dolnoluzickeho, maloruskeho, krajnskeho, francouzskeho i
bolgarskeho. Vydani ... Praha 1852. Nakl. vydavatelovym. 16, s. X, [2], 794, tabl. 1. opr. psk.
z epoki (Otarcia grzbietu, wewnątrz stan dobry. Podkreślenia ołówkiem. Kilkujęzyczne
wydanie słynnego "Królodworskiego rękopisu" - rzekomego zabytku poezji staroczeskiej, w
rzeczywistości falsyfikatu. Wyd. oryginalne (1819) wywarło decydujący wpływ na
rozbudzenie ducha narodowego wśród mas czeskich. "Jako falsyfikat, zajmuje bodaj pierwsze
miejsce w tego rodzaju literaturze światowej. Mickiewicz poświęca mu całą lekcję 11 z dn. 29
I 1841 swoich wykładów" (L.Gocel "Przypadki JKM ksiąŜki", Wr. 1963). Na s. 387-462 tekst
polski: "Królodworski rękopis. Zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych śpiewów. Przeł.
przez L.Siemieńskiego". Nieczęste)280
902.HARASYMOWICZ Jerzy — Budowanie lasu. Warszawa 1965. PIW. 16d, s. 50, [1].
brosz. (Niewielkie zaplamienie okł., stan dobry. Odręczna dedykacja autora)60
903.[HAWELSKI Eustachy] — Wiadomość historyczna o staroŜytnym obrazie BogaRodzicy Maryi, na Jasney Gorze przy Częstochowie, przez Władysława KsiąŜęcia
Opolskiego, w roku 1383 złoŜonym. Z przyłączeniem krótkiego naboŜenstwa do N. Maryi
Panny w tymŜe obrazie i wyjątkiem z księgi doznanych od Boga, za Jej wstawieniem łask i
cudów. Częstochowa 1856. Druk. Jasnej-Gory. 16d, s. 256, [3], tabl. rozkł. 3. opr. psk. z
epoki (Otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz, załamania tablic. Ilustr. na tabl. 18)280
904.HELLER Michał — Maszyna i śrubki. Jak hartował się człowiek sowiecki. ParyŜ 1988.
Inst. Literacki. 8, s. 286. brosz. Bibl. "Kultury", t.438 (Bardzo niewielkie zaplamienie
przedniej okł., stan dobry. Zaw. m.in.: Homo sovieticus sum, Upaństwowienie, Ideologizacja,
Praca, Korupcja, Wychowanie, Język)100
905.HEMAR Marian — Lata londyńskie. Londyn 1946. Nakł. Stow. Pisarzy Pol. 8, s. 43, [1].
brosz. (Stan bardzo dobry. Tomik poezji)60
906.HEMAR Marian — Rzeź Pragi. Wiersze mówione do kraju przez Radio Wolnej Europy,
lipiec, sierpień, wrzesień 1968. Londyn 1968. Nakł. B.K.Press. 8, s. 62, [1]. brosz. (Stan
dobry)48
907.HERBERT Zbigniew — Studium przedmiotu. Warszawa 1961. Czytelnik. 16d, s. 83, [3].
brosz., obw. (Obw. nieco zakurzona, wewnątrz stan bardzo dobry. Trzeci tom poetycki
Z.Herberta. Obw. A.Heindricha)60
908.HERBICH F[ranz] — Stripes rariores Bucovinae, oder die seltenen Pflanzen der
Bucovina. Stanislawow 1853. Gedr. bei J.P.Piller. 8, s. 65, [3]. opr. oryg. ppł. (Okł. nieco
zakurzone, niewielki ślad zawilgocenia na górnych marginesach kart
F.Herbich (1791-1865) - austriacki lekarz, balneolog i botanik, od 1825 r. mieszkał w Galicji i
Bukowinie (do 1845 r. jako lekarz wojskowy), od 1856 r. w Krakowie, odbył liczne
botaniczne wycieczki po Karpatach Wsch. gromadząc - jako pierwszy - materiał botaniczny
Czarnohory, jako pierwszy opisał rzadko występujący gatunek Senecio carpaticus Herbich i
22 inne. Wielokrotnie bywał w Tatrach i Pieninach)100
909.HIPLER Franz — Nicolaus Kopernicus und Martin Luther. Nach ermländischen
Archivalien von ... Subregens des Klerikalseminars zu Braunsberg. Braunsberg [= Braniewo]
1868. E.Peter. 8, s. [4], 75. opr. wsp. ppł. (Zaplamienie ostatniej karty, poza tym stan dobry.
Nieczęste)240
910.HISTORJA Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T.1. Kraków 1933. Nakł.
PAU. 8, s. [2], VIII, 953, [1], tabl. 10. opr. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Tom pod red.
S.Kutrzeby. Zaw m.in.: W.Semkowicz - Hist.-geograf. podstawy Śląska; R.Grodecki - Dzieje
polit. Śląska do r. 1290; J.Dąbrowski - Dzieje polit. Śląska w l. 1290-1402; Z.Wojciechowski
- Ustrój polit. Śląska)150
911.HISTORJA Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. T.3. Kraków 1936. Nakł.
PAU. 8, s. XI, [1], 886, tabl. 163. opr. ppł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Tom pod red.
W.Semkowicza. Zaw. m.in.: M.Gębarowicz - Architektura i rzeźba na Śląsku do schyłku XIV
w.; T.Dobrowolski - Śląskie malarstwo ścienne i sztalugowe; M.Gumowski - Pieczęcie
śląskie do końca XIV w.; S.Mikucki - Heraldyka Piastów śląskich do schyłku XIV w.;
M.Gumowski - Moneta na Śląsku do końca XIV w. Indeks)280
912.HŁASKO Jadwiga — Szlakiem niedoli. Powieść z przeŜyć moskiewskich (1915-18).
Warszawa [1922]. Druk. Synów S.Niemiry. 16d, s. 204. opr. ppł. z epoki, fragment okł. brosz.
naklejony na oprawę (Opr. nieco otarta, poza tym stan dobry)60
913.HOËNE-WRONSKI [Victoire-Henriette] — Ode a la Pologne dédiée a S.A. le prince
Adam Czartoryski par ... Précédée d'une lettre autographe du vénérable prince á l'auteur et
suivie de deux nouvelles strophes et d'une notice. Paris 1863. Amyot. 8, s. 6, [2]. opr. perg.
złoc. z epoki (Otarcia i niewielkie zaplamienia okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
Egzemplarz z biblioteki ks. Władysława Czartoryskiego (1828-1894), syna Adama
Jerzego: na przedniej okł. złocony superekslibris heraldyczny (herb Pogoń) z dewizą "Bądź
co bądź". Oprawa wykonana przez paryskiego introligatora A.Binanta (naklejka na przedniej
wyklejce): obie okł. zamknięte złoc. bordiurą liniową, na przedniej superekslibris, na
grzbiecie dwa złoc. szyldziki; wyklejki z papieru marmoryzowanego. Zasadniczy tekst
poprzedzony jest listem Adama Czartoryskiego do autorki - Ŝony wybitnego polskiego
matematyka i filozofa Józefa Hoëne-Wrońskiego. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 38)1.600
914.HOFMANOWA Klementyna z Tańskich — Opis przejazdu przez Niemcy w listach
Wacława do siostry swoje Jadwigi. Lipsk 1844. Nakł. Breitkopfa i Härtela. 16, s. VIII, 228.
opr. późn. ppł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł. brosz., miejscami niewielkie
zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry. Piecz. Zaw. m.in.: Droga z Drezna do Altenburga,
Rzut oka na Niemcy, Przejazd z Saksonii do Bawarii, Norymberg [!] i pomniki jego, Historya
Kaspra Hauzera z uwagami, Historya Wirtembergu, Wielkie ksiąztwo Badeńskie)220
915.HUPERT Witold — Walki o Lwów. (Od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919 roku). Z 9
szkicami. Warszawa 1933. Zakł. Graf. "Polska Zjednoczona". 8, s. 263, [5], tabl. 9. opr. ppł. z
epoki (Stan bardzo dobry)140
916.IŁŁAKOWICZ J. K[azimiera] — Śmierć Feniksa. Warszawa 1922. Ignis. 16d, s. 83, [3].
brosz. (SPKL 125. Załamania krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Podpis i piecz.
K.A.Jaworskiego. Wydano 2.200 egz., ten nr 508 z odręcznym podpisem ochronnym
autorki. Okł. T.Gronowskiego)90
917.INSTRUKCYA do nauki rysunków w Gimnazyach i Szkołach Obwodowych [oraz]
Dodatek do Instrukcyi do wykładu nauki rysunków. [Warszawa, ok. 1845]. 16d, s. 15; 5.
brosz. (Karta tyt. nieco zakurzona, załamania naroŜników ostatnich kart. Tytuł i tekst po ros. i
pol. Instrukcja władz szkolnych w Królestwie Polskim w sprawie nauki rysunków w
poszczególnych klasach, podająca m.in. tytuły dzieł, z których naleŜy korzystać, np.: J.
Piwarskiego "Wzory i nauka rysunku" (War. 1840-45))48
918.[IWANOWSKI Eustachy] — Pielgrzymka do Ziemi Świętej odbyta w roku 1863. Roku
1875 opisana z przydaniem róŜnych o Ziemi Świętej szczegółów, i o Synai. Przez Eu-go
Helenijusza [pseud.]. Kraków 1876. Nakł. autora. 8, s. XIII, [1], [15]-563, [1], III. brosz.
(Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu, wewnątrz stan dobry. Egz. nieobcięty)240
919.IWASZKIEWICZ Jarosław — Dionizje. Warszawa 1922. Ignis. 16d, s. 94, [1]. brosz.
(Niewielki ubytek grzbietu, stan dobry. Wydano 2.200 egz., ten nr 471 z odręcznym
podpisem ochronnym autora)90
920.IWASZKIEWICZ Jarosław — Kasydy zakończone siedmioma wierszami. Warszawa
1925. W.Czarski i S-ka. 16d, s. 66, [2]. brosz. (Stan dobry. Piecz. K.A.Jaworskiego. Proza
poetycka i wiersze. Okł. T.Gronowskiego)50
921.JACKOWSKI Maxymilian — Ułomności nasze narodowe i społeczne oraz środki ku
sprostowaniu tychŜe. Poznań 1870. Nakł. Księg. J.K.śupańskiego. 8, s. [2], IV, 297, [1]. opr.
ppł. z epoki (Okł. lekko otarte, poza tym stan dobry. Podpis własn.)100
922.JANKOWSKI Edmund — Dla ogrodników. Podręcznik dla ogrodniczków, praktykantów
ogrodniczych i ogrodników wiejskich. Warszawa 1896. Druk. J.Sikorskiego. 8, s. [2], 251,
[5]. opr. oryg. pł. (Okł. odbarwione, papier miejscami zabrązowiony. Podpis własn. Zaw.
informacje dot.: języków, wiadomości o mierzeniu ciał, powietrzni i pogody, ziemi i jej
uprawy, roślin, hodowli roślin w ogóle, warzyw, drzew owocowych, drzew i krzewów
ozdobnych, kwiatów gruntowych, kwiatów w budynkach, gospodarki w ogrodzie i stosunków
z ludźmi)120
923.JANKOWSKI Edmund — Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie. Warszawa 1923.
Nakł. Banku dla Handlu i Przem. 8, s. VIII, 212. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Grzbiet
uszkodzony, wymaga interwencji introligatora, opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Piecz.
bibliot. Dołączono indeks osób na 35 kartach w maszynopisie)120
924.JANKOWSKI Edmund — Kwiaty naszych ogrodów. Opis i hodowla kwiatów
gruntowych wraz z zasadami tworzenia kobierców kwiatowych, wzorami kląbów [!],
przykładami rysowania ich i obsadzania. Wyd.III, znacznie dopełnione, z 410 fig. Warszawa
1895. Nakł. G.Sennewalda. 4, s. [4], 530, IV. opr. psk. z epoki (Otarcia okł., miejscami
zaplamienia wewnątrz, brak 2 kart na końcu (część ilustracyjna), spis treści przestawiony
przez introligatora. Podkreślenia ołówkiem. Podpis własn.)160
925.JANOTA Eug[eniusz] — Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy. Z
mapką i planem zakładu przy zdrojowiskach bardyjowskich. Kraków 1862. Druk. c.k. Uniw.
Jag. 8, s. [2], 221, [1], mapy 2. Odb. z Roczn. Tow. Nauk. Krak.
tenŜe — Historisch-topographische Skizze des Bades Bartfeld und seiner Nächsten
Umgebung. Wien 1861. Druck von M.Auer. 8, s. [2], 16. Odb. z Mitt. der K.K. Geogr. Ges.,
Jhrg.4, Heft 1
tenŜe — Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na ŚpiŜu. Przyczynek do monografii
Tatr. Zebrał ... Kraków 1864. Druk. UJ. 8, s. 80. Odb. z Roczn. Tow. Nauk. Krak. razem opr.
pł. z epoki (Stan dobry. Piecz. własn. Na tylnej wyklejce piecz. introligatora: "Karol Blecha
introligator w Krakowie". Nieczęste
E.Janota (1823-1878) - ksiądz katolicki, germanista, przyrodnik, krajoznawca, taternik,
profesor Uniw. Lwowskiego, aktywny członek wielu Towarzystw. Miasto Bardiów
mianowało go swym członkiem honorowym jako autora pierwszej monografii miasta. Ilustr.
na tabl. 18)400
926.JANOWSKI Ludwik — Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego. Cz.1. Wilno 1921.
Druk. "Lux". 8, s. 133. opr. bibliot. ppł. (Stan dobry. Skasowane piecz. bibliot.)60
927.JANUSZ B[ohdan] — Lwów dawny i dzisiejszy. Praca zbior. pod red. ... Z 8 tabl. i 28
ilustr. w tekście. Lwów 1928. Wyd. "MAR". 8, s. [8], 190, [1], tabl. 8. opr. ppł. z epoki
(Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Zaw. m.in.: Zabytki architektury Lwowa, Wartość
naukowa lwowskich zbiorów publicznych, Ogrody i plantacje miejskie, Cmentarze dawne i
obecne, Kultura artystyczna, Lwów kolebką sportu polskiego, Fabryki i przedsiębiorstwa,
Lwowskie zakłady graficzne)160
928.JASTRUN Mieczysław — Strumień i milczenie. Warszawa-Kraków 1937. Wyd.
J.Mortkowicza. 16d, s. [4], 71, [3]. brosz. (Okł. nieco otarte, niewielki ślad zawilgocenia
wewnątrz. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego. Tom poezji)60
929.JEŁOWICKI Alexander — Mowa pogrzebowa na cześć RóŜy z Potockich Andrzejowej
Zamoyskiej (16 czerwca 1803 + 27 października 1862) miana w ParyŜu na uroczystem
naboŜeństwie Ŝałobnem w kościele Wniebowzięcia [...] dnia 5 listopada 1862. ParyŜ 1862.
Xięg. Pol. K.Królikowskiego. 16d, s. 21, [2]. brosz. (Stan bardzo dobry. Na końcu apel o
datki na budowę kościoła polskiego w ParyŜu)60
930.JESIENIN Sergjusz — Spowiedź chuligana i inne poezje. Z ros. spolszczył
K.A.Jaworski. Chełm Lub. 1935. Druk. "Kultura". 16d, s. 47, [1], tabl. 10. brosz. Bibl.
"Kameny", nr 3 (Grońska 582. Naddarcia krawędzi i otarcia okł., zaplamienie kilku kart.
Podpis własn. Wydano 250 egz. Na tabl. drzeworyty Zenona Waśniewskiego. Rzadkie)600
[JUDAIKA].
931.CHCIUK Andrzej — Wizyta w Izraelu. ParyŜ 1972. Inst. Literacki. 8, s. 156, [3]. brosz.
Bibl. "Kultury", t. 219 (Stan dobry. Tom reportaŜy
A.Chciuk (1920-1978) - pisarz, poeta, dziennikarz emigracyjny)50
932.DEEG Peter — Hofjuden. Hrsg. J.Streicher. Nürnberg 1939. Verlag der Stürmer. 8, s. [4],
547, tabl. genealog. 1, tabl. 37. opr. kart. (Otarcia okł., niewielkie nadpęknięcie w grzbiecie,
poza tym stan dobry. Antysemicka monografia rodziny Rotszyldów)120
933.KÖRBER Robert, PUGEL Theodor — Antisemitismus der Welt in Wort und Bild. Hrsg.
von ... Dresden 1935. Verlag M.O.Groch. 4, s. [10], 326, [2], tabl. 27. opr. oryg. pł. (Okł.
nieco otarte, poza tym stan dobry. Dzieje antysemityzmu od staroŜytności do współczesności.
Liczne ilustr. w tekście)200
934.NISENBAUM S.B. — Lekorot gaiegudim beljublin t. e. Istoriju evreev v g[orode]
Ljubliniě. Sostavil ... Ljublin 1899. V tip. A.Federa. 8, s. 175, [1], IV. opr. bibliot. ppł. z
epoki (Papier nieco poŜółkły, stan dobry. Dzieje śydów w Lublinie. Tekst w całości w jidysz,
jedynie na dole karty tyt. tekst ros. (tu przytoczony w opisie tytułu ksiąŜki). Nieczęste. Ilustr.
na tabl. 18)200
935.SCHNEIDERMAN S.L. — Od Nalewek do wieŜy Eiffla. Z przedm. E.E.Kischa.
Warszawa [nie przed 1935]. Księg. Popularna. 16d, s. 184, [3]. opr. ppł. z epoki (Stan dobry.
Zbiór reportaŜy, m.in.: Smutna geografja Nalewek, Stary Lublin, Jeszybot mędrców Lublina,
Szlakami Podlasia, śydzi na Belleville'u)60
936.[SPRAWOZDANIE]. Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki śydowskiej przy
śydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. Sprawozdanie ... Lwów 1928. 8, s. III, [1], 28.
brosz. (Stan dobry. Ekslibris i piecz. lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego. Podpis
własn. Tekst równoległy pol. i idysz. Ilustr. w tekście)120
937.JURANDOT Jerzy — Dzieje śmiechu. Warszawa 1959. Iskry. 16d, s. 188, [1]. brosz.,
obw. Bibl. Stańczyka (Stan bardzo dobry. Ilustr. J.Zaruba. Na karcie przedtyt. odręczna
dedykacja autora)80
938.[KALINKA Walery] — Historya poŜaru miasta Krakowa. (Z rycinami). Kraków 1850.
W.Z.W.D.K., druk. S.Gieszkowskiego. 16d, s. 104, tabl. 7, plan 1. opr. psk. złoc. z epoki
(Otarcia krawędzi okł., miejscami zaŜółcenia papieru, niewielkie zaplamienia. Nieczęste.
Ilustr. na tabl. 18)240
939.KALLAS A[niela] — Dwie sztuki szukają dyrektora teatru. Warszawa 1934. Druk.
"Dziennika Pol.", Lwów. 8, s. 158. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Otarcia okł.,
miejscami zaplamienia wewnątrz. Odręczna dedykacja autorki dla Ludwika Solskiego
("Genialnemu Artyście"). Piecz. Zaw. teksty dwóch utworów scenicznych: "Poza dobrem i
złem" oraz "Wolna akademja". Odręczne, autorskie poprawki w tekście na wklejonych
kartkach papieru, część tekstu zakreślona atramentem. Interesująca okł. brosz. projektu
A.Geszwinda)120
940.KARAFFA-KORBUTT Kazimierz — Zarys higjeny dla studentów, lekarzy, inŜynierów i
urzędników zdrowia publicznego. Wilno 1925. Nakł. J.Zawadzkiego. 8, s. XVI, 724. opr.
oryg. pł. (Stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tekście)120
941.[KARKONOSZE]. Riesengebirge. B.m. [koniec XIX w.]. B.w. 16m, leporello, k. 25. opr.
oryg. pł. (Stan dobry. Podpisy pod ilustracjami w jęz. niemieckim i angielskim. Na ilustr.
m.in.: Jelenia Góra, Cieplice, Chojnik, ŚnieŜne Kotły. Na końcu panorama Karkonoszy)120
942.KASPRZYCKI Tadeusz — Kartki z dziennika oficera I Brygady. Ze szkicami, mapami i
ilustr. Warszawa 1934. Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd. 8, s. XIV, 543, tablice, mapy. opr. oryg. pł.
(Skrzypek 678. Stan dobry. Piecz. własn. Wspomnienia dowódcy Kadrówki i oficera w
sztabie I Brygady, późniejszego gen. dyw. WaŜne źródło do dziejów Legionów Polskich.
Nieczęste)220
943.KATALOG wystawy Związku Miast Polskich na Międzynarodowym Targu w Poznaniu
1925. Poznań 1925. Druk. Robotników Chrześc. 8, s. 315, LXII, [20], tabl. 30. brosz. (Okł.
nieco otarte, poza tym stan dobry. Zaw. informacje o poszczególnych miastach zrzeszonych w
Związku (np. Poznań, Kraków, Łódź, Lwów, Katowice, Lublin, Częstochowa, Stanisławów,
Radom, Toruń, Rzeszów, Inowrocław, Łuck, Zamość). Liczne ilustr. na tabl.)120
944.[KATALOG]. Ogólny spis płyt. Odeon. Warszawa [193-]. Nakł. Państw. Zakł.
Fonograficznych. 16d, s. XII, 274. brosz. (Stan dobry. Katalog firmy fonograficznej zaw. spis
płyt według rodzajów muzyki (ork. symf., śpiew, muzyka taneczna itp.); oddzielnie repertuar
rosyjski i ukraiński oraz repertuar niemiecki; spis alfabetyczny według tytułów utworów; spis
numerowy płyt; spis kompozytorów muzyki powaŜnej)120
945.Die KATHOLISCHE Kirche Schlesiens dargestellt von einem katholischen Geistlichen.
Nebst einem Anhange, enthaltend einige Wünsche eines vieljährigen Seelforgers. Altenburg
1826. Hofbuchdruckerei. 8, s. [2], 405. brosz. (Okł. nieco otarta, stan dobry. Egz. lekko
obcięty)320
946.KERN Ludwik Jerzy — Powrót Ramony. Warszawa 1961. Iskry. 16d, s. 162, [1]. brosz.,
obw. Bibl. Stańczyka (Obw. lekko otarta, stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla
Jerzego SkarŜyńskiego (współbohatera jednego z wierszy: "JuŜ wszystko zmierza ku
lepszemu, świat taki pełen jest otuchy - tylko Ŝe mnie i SkarŜyńskiemu róść zaczynają
brzuchy"). Ilustr. J.Stanny)100
947.KLONOWICZ Sebastyjan Fabijan — Flis to jest spuszczanie statków Wisłą i inszemi
rzekami do niej przypadającemi ... Wyd. S.Węclewskiego. Chełmno 1862. Nakł.
J.Gółkowskiego. 16d, s. XVI, 116, [3]. opr. ppł. z epoki (Okł. otarte, poza tym stan dobry.
Podpis własn. W obszernych przypisach liczne fachowe objaśnienia dotyczące spływu
rzecznego. Ilustr. na tabl. 19)160
948.KLUCZYCKI Stanisław — Świat napowietrzny. Dwanaście pogadanek z notatek ...
Kraków 1896. Nakł. F.Kluczyckiego. 4, s. [8], 55. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, okł.
nieco otarte, wewnątrz stan dobry. Zasady i historia Ŝeglugi powietrznej)120
949.KNAPPE Georg, SCHMITZ — Heimatkunde des Neisser Kreises. Teil 1: Erdkundlicher
Teil. Breslau [przedm. 1926]. Priebatsch's Verlagsbuchhandlung. 8, s. [4], 99, [1]. brosz.
(Stan dobry. Krótka, ilustrowana monografia okolic Nysy. Tytuł okł.: "Heimatkunde des
Kreises Neisse")120
950.KOBYLIŃSKI Szymon — Proch o ścianę. Warszawa 1967. Iskry. 16d, s. 84, [3]. brosz.,
obw. Bibl. Stańczyka (Załamania kilku kart, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja
autora. Zbiór rysunków satyrycznych)80
951.KOŁACZKOWSKI Klemens — Henryk Dąbrowski, twórca legionów Polskich we
Włoszech 1755-1818. Wspomnienie historyczne. Z franc. rękopisu przeł. ***. Kraków 1901.
Sp. Wyd. Pol. 8, s. 102, [1]. opr. oryg. pł. zdob. Nowa bibl. uniwersalna (Maliszewski 1199;
Gruca 279. Stan bardzo dobry. Piecz. Ilustr. w tekście)100
952.[KOŁŁĄTAJ Hugo] — Uwagi nad teraźnieyszem połoŜeniem tey części ziemi polskiey,
którą od pokoiu tylŜyckiego, zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim. Nil desperandum! Lipsk
[właśc. Warszawa] 1808. b.w. 16d, s. 222. opr. nieco późn. ppł. (NK 5, 131. Otarcia i
pęknięcie okł., zaplamienia wewnątrz. Piecz. własn. Tadeusza Sieroszewskiego. Wariant wyd.
z "Omyłką" po tekście. Dzieło wydane przez Horodyskiego i J.K.Szaniawskiego i
rozprowadzane podczas obrad I sejmu Ks. Warsz. w III 1809. "Traktat jest w swej tendencji
aŜ rozmijającą się z prawdą apologią Napoleona, Grand Empire i Ks. Warsz. Ale jest to
równieŜ jeden z najciekawszych polskich traktatów politycznych, uzasadniający aktualną
narodową rację stanu w przymierzu z Francją" (PSB). Ilustr. na tabl. 19)600
953.KONOPCZYŃSKI Władysław — Od Sobieskiego do Kościuszki. Szkice, drobiazgi,
fraszki historyczne. Kraków 1921. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [2], II, 353. opr. wsp.
skóra zdob. z zach. okł. brosz. (Stan dobry. Zaw. m.in.: Jak Ŝyliśmy w unji z Litwą?, O
dawnej i niwej nietolerancji polskiej, Polska w dobie wojen śląskich, Lambert, szpieg pruski,
Konsztu kochanja argumenty cztery, Konfederaci barscy w Krakowie)120
954.[KOPERNIK Mikołaj] — Inedita Coppernicana. Aus den Handschriften zu Berlin,
Frauenburg [= Frombork], Upsala und Wien hrsg. M.Curtze. Leipzig 1878. C.A.Koch's
Verlagsbuchhandlung. 8, s. [8], 73, [1], tabl. 1. opr. wsp. kart. Mittheilungen des
Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn [= Toruń], Heft 1 (Papier
poŜółkły, stan dobry)180
955.KOPP Karl — Schönheit des Wohnens. Ein Bildwerk über deutsche Wohnmöbel. Hrsg.
in Zusammenarbeit mit dem Reichsheimstättenamt der deutschen Arbeitsfront. Freiburg [194?]. K.Kopp Verlag. 4 podł., s. [196]. opr. oryg. ppł. (Okł. otarte, nieco zakurzone i wygięte,
wewnątrz stan dobry. Bogato ilustrowany album prezentujący najmodniejsze meble do
salonu, kuchni, sypialni, gabinetu. Zdjęciom lub rysunkom towarzyszą zwymiarowane
rysunki techniczne)160
956.KORZON Tadeusz — Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794).
Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T.1-6. Wyd.II.
Kraków-Warszawa 1897-1898. T.Zwoliński i T.Paprocki. 8, s. [4], 513, [2], tabl. 4, plany 2;
[2], 428, [1], tabl. 18, plany 2; [4], 491, [1], tabl. 16; [4], 339, [1], tabl. 6; [6], 298, tabl. 9; [4],
392, tabl. 4, planów i map 5. opr. oryg. pł. zdob. (Brak mapy w t.1, brak jednej tabl. w t.2,
tabela w t.3 przecięta przez introligatora, niewielkie otarcia okł., miejscami niewielkie
zaŜółcenia papieru - poza tym stan dobry. Podpisy własn. "Dzieło pomnikowe, stanowiące
epokę [...] w historiografii nowoŜytnej polskiej" (S.Askenazy w "Portrety uczonych polskich".
Kr. 1974))1.200
957.KOSIŃSKI Jerzy — Being There. New York [cop. 1970]. Harcourt Brace Jovanovich. 8,
s. [10], 142. opr. oryg. ppł., obw. (Obw. nieco otarta, wewnątrz stan bardzo dobry. Odręczna
dedykacja autora. Wyd.I)240
958.KOSSAK Juliusz — Album obrazów historycznych. Wiedeń [po tekście 1891]. Nakł.
F.Bondy. folio, s. [4], tabl. 12. opr. oryg. teka pł. złoc. (NaroŜniki i grzbiet otarte, w lewym
górnym naroŜniku ślad po naklejce, karta z tekstem i skrzydełka teki podklejone taśmą i z
charakterystycznym zabrązowieniem; stan ogólny dobry. Piecz. K.Olszańskiego. Oprawa:
teka wyk. przez wiedeńskiego introligatora K. Scheibe, przy współpracy F. Gogla, wg
projektu F. Blechingera, tłoki z płyty C. Köystranda (patrz W. Łysiak - Empireum. Warszawa
2004, t.1, s. 81). Pod tablicami zapiski ołówkiem ręką K.Olszańskiego. Tabl. w
heliograwiurze, o tyt.: Władysław Łokietek pod Płowcami, Andrzej Fredro uwalnia jeńców,
Janusz Tyszkiewicz prowadzi hufce przez Dźwinę, Stanisław Fredro pod Smoleńskiem,
Elekcya Jana Kazimierza, Jan Czarnecki przechodzi Wisłę [chodzi o Stefana Czarnieckiego],
Jan III Sobieski pod Wiedniem, Król Sobieski i wojewoda Matczyński, Revera Potocki,
Wjazd posła polskiego do Stambułu, KsiąŜe Józef Poniatowski, Hasło i Odzew.
Nieczęste)800
959.KOTARBIŃSKI Janusz — Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez
autora. [Poznań] 1923. Nakł. autora. 8, s. [8], 154, tabl. 4. brosz. (Grońska 329. Podklejony
ubytek przedniej okł., naddarcia dolnej krawędzi tylnej okł., karta przedtyt. przestawiona
przez introligatora. Okł. zdobiona linorytem autora. "Dywagacje na temat samotnej duszy
artysty urozmaicił autor 'obrazkami' i 'scenkami' ze schroniska i z gór, wybornie
prezentującymi schroniskową i wycieczkowo-flirtową obyczajowość tych czasów"
(Kolbuszewski 561))120
960.KRASICKI Ignacy — Wybór pism. Z portretem autora. Wyboru tego dokonał F.Hoesick.
Warszawa 1900. Gebethner i Wolff. 16, s. [4], 454, [1], tabl. 1. opr. oryg. psk. z szyldzikami,
obcięcie złoc. Bibl. miniaturowa Gebethnera i Wolffa (Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan
dobry)150
961.KRASSOWSKI Bogusław, MADEJ Jadwiga — Dzieje polskiej kartografii wojskowej i
myśli strategicznej. Materiały z konferencji. Oprac. ... Warszawa 1982. Bibl. Narod. 8, s. 177,
[1]. brosz. Studia i mat. z historii kartografii, [t.] 1 (Stan bardzo dobry. Wydano 350 egz.
Maszynopis powiel.)60
962.KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] — PodróŜe i poselstwa polskie do Turcyi a mianowicie:
PodróŜ E.Otwinowskiego 1557, Jędrzeja Tarnowskiego [...] 1569 i Poselstwo Piotra
Zborowskiego 1568 przygotowane do druku z rękopismu przez ... Wyd. K.J.Turowskiego.
Kraków 1860. Wyd. Bibl. Pol. 8, s. 82. opr. nieco późn. ppł. [Bibl. pol., z.9] (Miejscami
zaŜółcenia papieru, stan dobry. Piecz., podpis własn.)80
963.KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] — Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya
do historyi ducha i obyczaju [...]. T.1-3. Warszawa 1902-1903. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8,
s. [4], XVI, 424, [1], mapa 1; [4], 414, [1]; [4], 563, [1]. opr. psk. z epoki (Otarcia grzbietów,
wewnątrz stan bardzo dobry. Blisko 300 ilustr. w tekście. Tomy obejmują okresy: t.1: 17721787, t.2: 1788-1791, t.3: 1791-1799)600
964.KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] — Złote myśli z dzieł ... zebrał S.Wegner. Krytycznym
przeglądem pism jubilata opatrzył S.Buszczyński. Z fotodrukiem rysunku W.Eliasza. Wyd.
jubileuszowe na korzyść jubilata. Poznań 1879. Nakł. N.Kamieńskiego i Sp. 16d, s. [6],
LXVII, [1], 169, [3], tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob., obcięcie złoc. (Grzbiet oklejony płótnem,
wyklejki nowe, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Podpis własn.)120
965.[KRASZEWSKI Józef Ignacy]. ENGESTRÖM Wawrzyniec — Pamiątka obchodu
uroczystości imienin J.I.Kraszewskiego w Dreznie w roku Jego jubileuszowym 1879. Z
polecenia Komitetu medalowego zebrał i wyd. ... Poznań 1879. Druk. J.I.Kraszewskiego. 4, s.
96, tabl. 3. opr. oryg. pł. złoc. (Miejscami zaŜółcenia papieru, stan dobry. Piecz. herald.
"Księgozbiór Engeströma" (autora?). Ślad po ekslibrisie)600
966.[KRASZEWSKI J.I.]. KsiąŜka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej
działalności literackiej ... Warszawa 1880. Druk. J.Ungra. 4, s. 12, CLV, 527, [1], XVIII, [5],
tabl. 28. opr. psk. z epoki (Opr. otarta, papier miejscami zabrązowiony, stan dobry. Ekslibris.
Zaw. Ŝyciorys przez A.Pługa, od s. 505 "Kartka z niedawnej przeszłości" przez A.Kraushara
oraz obraz działalności literackiej Kraszewskiego w l. 1830-1880 w dziedzinach
powieściopisarstwa, poezji, filozofii, dziejopisarstwa, krytyki literackiej, podróŜopisarstwa,
dziennikarstwa, edytorstwa)600
[KSIĄśKI dziecięce i młodzieŜowe].
967.[ANCZYC Wł[adysław] L[udwik] — Abecadlnik z historyi polskiej. Wyd.V poprawione
i znacznie powiększone przez Kazimierza Góralczyka [pseud.]. Lwów 1908. Nakł. Księg.
Gubrynowicza i Schmidta. 16d, s. [4], 89, [[2], tabl. 22. opr. psk. z epoki (Grefkowicz 33,
Pilarczyk 152. Brak 2 tablic (z literami H i J), wyklejki podklejone w grzbiecie, opr. otarta,
kilka kart nieco nadkruszonych i zaplamionych. Ilustr. na tabl. 19)240
968.BARANOWICZ Jan — WróŜka Mira. Ilustr. O.Siemaszko. Warszawa 1960. Czytelnik.
8, s. 233, [2], tabl. barwnych 8. opr. oryg. ppł. (Stan bardzo dobry. Obca dedykacja)48
969.BÜRGER Gotfryd August — Przygody Münchhausena. Ilustr. Gustawa Doré. Przekład
H.Januszewskiej. Warszawa 1956. Nasza Księg. 4, s. 126, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
(Łasiewicka II 213. Stan bardzo dobry. Wyd.I. Por. poz. 980)60
970.CHAMIEC Jadwiga — Królewna zza gór. Ilustrowała Danuta Imielska-Gebethner.
Warszawa 1963. Ruch. 4, s. 23, [1]. brosz. (Niewielkie zaplamienia okł., poza tym stan
bardzo dobry. Piecz. Wyd.I)60
971.COLLODI C[arlo] — Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. Tłum. z oryg. włoskiego
Z.Jachimecka. Ilustr. J.M.Szancer. Warszawa 1956. Nasza Księg. 8, s. 171, [1]. opr. oryg.
kart. (Łasiewicka II 371. Niewielkie otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. Numer
inwentarzowy na karcie tyt.)60
972.COOPER James Fenimore — Ostatni Mohikanin. Opowieść z roku 1757. Przeł. z ang.
T.Evert. Ilustr. i okł. proj. M.Majewski. Warszawa 1955. Iskry. 8, s. 312, [4], tabl. 8. opr.
oryg. ppł. Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka, [cz.] 2 (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan
dobry)60
973.COOPER James Fenimore — Pionierowie. Przeł. z ang. T.Evert. Ilustr. i okł. proj.
S.Rozwadowski. Warszawa 1956. Iskry. 8, s. 338, [2], tabl. 8. opr. oryg. ppł. Pięcioksiąg
przygód Sokolego Oka, [cz.] 4 (Stan bardzo dobry)60
974.COOPER James Fenimore — Pogromca zwierząt czyli pierwsza ścieŜka wojenna. Przeł.
z ang. K.Piotrowski. Ilustr. i okł. proj. M.Majewski. Warszawa 1954. Iskry. 8, s. XIX, [1],
407, [4], tabl. 8. opr. oryg. ppł. Pięcioksiąg przygód Sokolego Oka, [cz.] 1 (Niewielkie otarcia
krawędzi okł., stan dobry. Omyłkowo powtórzona jedna składka (wraz z tablicą))60
975.COOPER James Fenimore — Preria. Przeł. z angielskiego A.Szpakowska. Ilustrował i
okł. proj. S.Töpfer. Warszawa 1956. Iskry. 8, s. 367, [1], tabl. 8. opr. oryg. ppł. Pięcioksiąg
przygód Sokolego Oka, [cz.] 5 (Niewielkie otarcia naroŜników okł., stan bardzo dobry)60
976.COOPER James Fenimore — Tropiciel śladów. Przeł. z ang. B.Zieliński. Ilustr. i okł.
proj. R.Owidzki. Warszawa 1955. Iskry. 8, s. 380, [3], tabl. 8. opr. oryg. ppł. Pięcioksiąg
przygód Sokolego Oka, [cz.] 3 (Niewielkie otarcia naroŜników okł., stan bardzo dobry)60
977.CROMMELIN May — Jaś Ptaś, przyjaciel ptaszków. Z angielskiego według ...
przerobiła J.Szeptycka. Z ilustr. A.E.Jacksona i winietą okładkową M.Jaroszyńskiej. Wyd.II.
Poznań [1922]. Księg. św. Wojciecha. 8, s. [4], 166. opr. oryg. ppł. (Krassowska 1260a. Blok
poluźniony, otarcia i zabrudzenia okładek, niektóre ilustracje pokolorowane kredką. Obca
dedykacja)80
978.DEL SOLDATO Kamila — Dzieje RóŜyczki. (Powieść dla dorastających dziewcząt).
Autoryz. przekład z włoskiego S.Olgierd [= S.Łazarska]. Łódź-Katowice 1930. Księg.
L.Fiszera. 8, s. 257, [1]. opr. oryg. ppł. (Krassowska 1484. Okł. nieco otarte. Przekreślona
piecz.)60
979.FONTENEAU M., THEUREAU S. — Świat dziecka. Moja pierwsza encyklopedia.
Zawiera objaśnienia 2500 łatwych słów, ponad 1500 kolorowych tablic i obrazów. Warszawa
1960. Wiedza Powsz. 4 podł., s. 193. opr. oryg. ppł. (Otarcia krawędzi okł., stan dobry.
Przystosowane do polskich realiów tłumaczenie z francuskiego)80
980.GAUTIER Teofil (syn) — Przygody barona Münchhausena. Ilustr. Gustawa Doré.
Przekład J.Hartwig. Warszawa 1951. KsiąŜka i Wiedza. 4, s. 166, [2]. opr. oryg. pł. zdob.
(Łasiewicka II 214. Stan bardzo dobry. Polski przekład francuskiej adaptacji utworu
G.A.Bürgera. Por. poz. 969)60
981.GRABOWSKI Jan — Opowiadania. Warszawa 1960. Nasza Księg. 8, s. 249, [2]. opr.
oryg. ppł. (Stan bardzo dobry. Obca dedykacja. Wyd.IV. Ilustr. K.Koźmiński, L.Maciąg,
K.Sopoćko. Zaw. m.in.: Metka, Gąska Małgosia, Reksio i Pucek, Puc, Bursztyn i goście)60
982.GRAJNERT Józef — Przygody młodego wojaka. Powieść z dziejów ojczystych.
Warszawa 1907. Red. "Przyjaciela Dzieci". 16, s. 89, [4]. opr. oryg. pł. zdob. (Grefkowicz
1496. Zaplamienia okł., zaplamienia wewnątrz)60
983.GRAJNERT Józef — Przygody w górach. Opowieść dla młodzieŜy; Figlarze.
Komedyjka w jednym akcie. Warszawa 1904. Red. "Przyjaciela Dzieci". 16, s. [4], 107, [1],
48. opr. oryg. pł. zdob. Dodatek do "Przyjeciela Dzieci" (Grefkowicz 1497. Zaplamienia okł.,
zaplamienia wewnątrz, grzbiet przyklejony do bloku. Obca dedykacja)60
984.HERTZ Benedykt — Bajki. [Kraków 1903]. Druk. Teodorczuka i Sp. 8, s. 56. brosz.
(Grefkowicz 1632. Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Okł. i ilustr. (stylizowane na
wycinanki lud.) H.Uziembły (reprod. w: Wiercińska, ilustr. 143))60
985.JAMMES Francis — Bóg w serduszkach dzieci. Powiastki na tle ośmiu błogosławieństw.
Z ilustr. pani Franc-Nohain. Poznań [1931]. Księg. św. Wojciecha. 8, s. 65, [4]. opr. oryg. ppł.
(Krassowska 2783. Otarcia okł., podklejone przedarcie karty tyt., blok poluźniony. Obca
dedykacja)48
986.JANUSZEWSKA Hanna — Jawor, jawor. Ilustr. J.M.Szancer, A.Biernacka. Warszawa
1947. Czytelnik. 8, s. 80, [3]. opr. oryg. kart. (Łasiewicka I 732. Okł. nieco otarta, wewnątrz
stan dobry. Zaw. baśnie wydane pierwotnie (przed wojną) w tomach "Jawor, jawor" i "Z góry
na Mazury")50
987.KÄSTNER Eryk — Emil i detektywi. Powieść dla dzieci. Kraków [ok. 1930]. Księg.
Powsz. 16d, s. 270, [2]. opr. oryg. ppł. (Krassowska 3090. Blok wygięty, wyklejki pęknięte w
grzbiecie. Piecz. Przeł. i oprac. D.Lazer, ilustr. W.Trier. Wyd.I polskie)100
988.KERN Ludwik Jerzy — Karampuk. Ilustr. J.Stanny. Warszawa 1968. Nasza Księg. 4, s.
135, [1]. opr. oryg. ppł. (Poza lekko otartymi naroŜnikami stan bardzo dobry. Wyd.I)80
989.KONARSKI Kazimierz — Przygody jednej ksiąŜki. Z ilustr. Lwów 1937. Państw. Wyd.
KsiąŜek Szkolnych. 8, s. 117, [2]. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Krassowska 3287.
Otarcia okł., przedostatnia karta naddarta i załamana. Podpis własn., piecz. Okł.
W.Siemiątkowskiego, ilustr. W.Czarneckiego)50
990.LAGERLÖFF Selma — Cudowna podróŜ. Przekład J.Mortkowiczowej. Cz.1-3.
Warszawa-Kraków 1938, 1922, b.r. Tow. Wyd. 8, s. 161, [2]; 157, [2]; [4], 135, [2]. razem
opr. oryg. pł. (Krassowska 4238. Okł. nieco poluźnione, stan dobry)100
991.LASKOWSKI Kazimierz (El) — Polskiej dziatwie. Ze zbiorów poezyj ... Warszawa
[1913]. Nakł. Zakł. Graf. A.Hurkiewicz i Sp. 4, s. [8], 56, tabl. kol. 4. opr. oryg. ppł.
(Grefkowicz 2475. Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Na karcie przedtyt. portret
K.Laskowskiego. Ilustr. A.Hurkiewicz)180
992.MICHAELIS Karin [właśc. Stangeland Katharina] — Bibi. śyciorys małej dziewczynki.
Z ośmioma barwnemi rys. J.Collin. Z upow. autorki przeł. A.Waldenbergowa. Warszawa
1933. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. [4], 267, [1], tabl. 8. opr. oryg. ppł. (Krassowska 4912.
Otarcia krawędzi okł., poza tym stan dobry)60
993.PORTER [Eleonor] H[odgman] — Pollyanna. Warszawa 1932. Retor. 16d, s. 188, [8],
tabl. 3. opr. oryg. ppł. (Krassowska 6137. Otarcia okł., blok nieco wygięty, zaplamienia
wewnątrz - stan niezbyt dobry. Podpis własn. Przekład W.Juszkiewicza, ilustr. W.Horowicza.
Na karcie przedtyt.: "Polly-Anna")50
994.PRZYBYLSKI Seweryn — Goniec królewski. Powieść historyczna. Lwów-Warszawa
1931. KsiąŜnica-Atlas. 8, s. [4], 151, [1], tabl. barwne 3. opr. oryg. ppł. Bibl. Iskier, [t.] 35
(Krassowska 6262. Niewielkie zaplamienie wewnątrz, stan dobry. Obca dedykacja. Ilustr.
J.Petry-Przybylskiej)60
995.REUTT (Stabrowska) Marja — Baśka. Bezimienni bohaterowie. Katowice 1933. Księg. i
Druk. Katolicka. 16d, s. 157, tabl. 6. opr. oryg. ppł. (Krassowska 6401. Niewielki ubytek
naroŜnika karty przedtyt., stan dobry. Okł. i ilustr. S.Norblina)48
996.ROTH R[ichard] — Młody wygnaniec. Przygody wśród puszcz i stepów amerykańskich.
Oprac. wg R.Rotha. Z ośmiu rys. S.Wolskiego. Wyd.XIII. Warszawa 1948. Gebethner i
Wolff. 8, s. 336. opr. oryg. ppł. (Łasiewicka II 209. Stan bardzo dobry. Obca dedykacja.
Autorka opracowania: M.J.Zaleska)54
997.SADOWSKA Antonina — Obrazki dla dzieci od lat pięciu do siedmiu. Z 20 ryc.
K.Górskiego. Wyd.II. Warszawa 1911. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. [4], 80, [1]. opr. oryg.
ppł. (Grefkowicz 3986. Okł. otarte, wyklejki nowe, obrazki częściowo pokolorowane
kredkami. Obca dedykacja. Ilustr. w tekście)80
998.SZELBURG-ZAREMBINA Ewa — Dzieci miasta. Wyd.II. Warszawa 1945. Gebethner i
Wolff. 8, s. 47, [1]. brosz. (Łasiewicka I 1042. Stan bardzo dobry. Okł. i ilustr.
J.Krajewskiego)40
999.TETMAJER Kazimierz Przerwa — Janosik, król Tatr. "Legenda Tatr" w opracowaniu
dla młodzieŜy. Warszawa [1925]. Inst. Wyd. "Zdrój". 8, s. 176, tabl. 1. opr. oryg. pł. zdob.
(Krassowska 7722. Okł. zaplamiona i nieco otarta, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Na okł.
i na tabl. reprod. drzeworytów W.Skoczylasa)80
1000.WACHALA Mieczysław — Kochana ksiąŜeczka. Poznań [właśc. Norymberga] [1946].
Wyd. Pol. R.Wegnera. 4, s. [18]. brosz. (Polonica 17794. Stan bardzo dobry)50
1001.ZAKRZEWSKA Helena — Płomień na śniegu. Powieść. Warszawa [1929]. Bibl.
Groszowa. 8, s. 156, [1]. brosz. (Krassowska 8350. Stan bardzo dobry. Egz. nierozcięty. Okł.
W.Horowicza, ilustr. K.Mackiewicza)80
1002.ZBIÓR 6 nowych gier i zabaw dziecinnych i towarzyskich. Cieszyn [1889]. Nakł.
E.Feitzingera. 4 podł., tabl. 6. oryg. teka ppł. (Otarcia i zaplamienia teki, ubytki troków,
plansze lekko zaplamione, mimo to w stanie dobrym. Prawdopodobnie brak kart z polskim
tekstem objaśniającym. Tablice naklejone wydawniczo na tekturowe podkłady. KaŜda z
plansz zaw. kolejny numer, tytuł i objaśnienia po niem., franc., ang. i hol. Zestaw zaw.
następujące gry: Fuchs- und Gänse-Spiel (Lis i gęś), Post- und Reise-Spiel (Poczta i podróŜe),
Luftballon-Spiel (PodróŜ balonem), Pferdebahn-Spiel (Tramwaj konny), Reise durch Europe
(PodróŜ po Europie), Regatta-Spiel (Regaty wioślarskie). KaŜda plansza z licznymi
ilustracjami wkomponowanymi w tor gry (np. kolejne stadia lotu balonem, wagony tramwaju
konnego, niewielkie widoki miast europejskich - z polskich tylko Warszawa). Rzadkie. Ilustr.
na tabl. 19)800
1003.KSIĘGA chwały piechoty. Warszawa 1937-1939. Wyd. Dep. Piechoty. M.S. Wojsk. 4,
s. XI, [1], 462, [130], tabl. 23. opr. wsp. plast., złoc. (Stan niemal bardzo dobry, pomimo
podklejenia 5 kart. Ekslibris. Oprac. graf. Atelier Girs-Barcz. Bogato ilustrowane dzieje
piechoty polskiej. W końcowej części dzieje poszczególnych pułków piech. z podobiznami
sztandarów i odznak pułkowych, oraz lista kawalerów Virtuti Militari. Oprac. kom. red. pod
przew. B.Prugara-Ketlinga)600
[KSIĘGI adresowe, spisy miejscowości].
1004.MIKULSKI Stefan — Wielka księga adresowa stoł. król. miasta Krakowa, król. woln.
miasta Podgórza. R.3: 1907. Kraków. Nakł. S.i M.Mikulskich. 4, s. LXXX, 238, 32, 50, 6,
[2], 8, 42, 8, 68, 48, III, [1], plan rozkł. 1. opr. oryg. ppł. (Mocne otarcia okł., blok
poluźniony, jedna karta (reklamy) zachowana w połowie, niewielki ubytek karty tyt., dwie
karty z uszk. marginesem, miejscami niewielkie zaplamienia. Zaw. m.in.: kalendarium,
wykazy mieszkańców, ksiąŜkę telefoniczną, spisy firm, właścicieli domów, szematyzmy
miejskie, spis zdrojowisk)320
1005.NOWOLECKI A[leksander] — Nowy wykaz ulic, placów, kościołów i właścicieli
domów miasta Krakowa i jego przedmieść, na podstawie ksiąg urzędowych hipotecznych i
budownictwa miejskiego do dnia 1 stycznia 1884 r. doprowadzony. Kraków 1884. Druk.
W.Korneckiego. 16d, s. [5]-66, [2], 73-182, 10, [20]. opr. ppł. z epoki (Grzbiet oklejony
papierem, opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Nieczęste)200
1006.PRZEGLĄD nowego podziału i oliczbowania domów w [mieście] krajowem Krakowie.
Kraków [1858]. 4, s. 94. opr. nieco późn. ppł. (Otarcia okł., karta tyt. i ostatnia karta
zachowane we fragmentach (z ubytkami tekstu), ubytki podklejone, karta tyt. zaplamiona
atramentem, jedna karta na początku przestawiona przez introligatora, brak przedostatniej
karty (s. 91-92). Piecz. Tytuł i tekst po niem. i pol. Obwieszczenie c.k. Rządu Krajowego w
sprawie nowych zasad numerowania domów krakowskich w związku z nowym podziałem
terytorialnym miasta. Zaw. dwustronicowy tekst obwieszczenia (z ubytkami tekstu) podp.
przez hr. Clam-Martinic i dat. 19 XII 1858, wykaz budynków przy poszczególnych ulicach z
podaniem nowej i starej ich numeracji oraz nazwiskiem właściciela (z odręcznymi
poprawkami), wskazówki dot. kolorów tabliczek numerowych w poszczególnych dzielnicach,
tabelę "Dawne gminy i liczby domów w stosunku do nowych dzielnic miasta i liczb domów"
(brak ostatniej karty wykazu). Rzadkie)280
1007.ROSPOND Stanisław — Słownik nazw geograficznych Polski Zachodniej i Północnej
według uchwał Komisji Ustalania Nazw Miejscowych [...]. Cz.2: Niemiecko-polska,
Uzupełnienia. Wrocław-Warszawa 1951. Pol. Tow. Geograf. 8, s. [2], 419-794. opr. psk. z
zach. okł. brosz. (Stan bardzo dobry)360
1008.SCHMIDT G., SCHNELLE K.W., WOLLMANN E. — Grossdeutschlands Heilbäder,
Seebäder, Kurorte und Versandheilwasser nach dem Stande vom 1. 4. 1939. Amtliche Liste
der grossdeutschen Heilbäder, Seebäder, Kurorte und Versandheilwasser. Bearb.: ... Zwölfte
Aufl. Berlin [1939]. Reichsfremdenverkehrsverband. 8, s. 403. opr. oryg. ppł. (Niewielkie
zaplamienia przedniej okł., stan dobry. Urzędowy wykaz miejscowości uzdrowiskowych
Rzeszy Niem.)120
1009.SKOROWIDZ Rzeczypospolitej Polskiej i księga adresowa miasta Krakowa. 1926.
Kraków. Wyd. Gmina stoł. król. miasta Krakowa, Tow. realności W. Krakowa. 4, s. [4], 5288, [10], 156, [8], 316, 102, [6], 48, 317-319, [161]. opr. nieco późn. pł. (Brak planu miasta,
pierwszych stron: [6], XLI, 1-4 i ostatnich [16] s. z reklamami; okł. nieco zakurzona,
kilkanaście kart podklejonych. Zaw. m.in. Szematyzm władz państwowych i samorządowych,
Podział administracyjny miasta Krakowa, Wykaz domów na obszarze miasta Krakowa,
Rozkład jazdy krak. Kolei Elektrycznej, Wykaz mieszkańców miasta Krakowa, Wykaz
zawodów, Wykaz abonentów państwowej sieci telefonicznej w Krakowie. Nieczęste)480
1010.URZĘDOWY spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek,
połoŜnych, uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek,
szpitali, ubezpieczalni społecz., ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych, oraz centrali i
filii Państwowej Szkoły Higieny. Warszawa 1939. Min. Opieki Społ., nakł. Sam. Inst. Wyd.
8, s. XVII, [27], V, [1], 266, [12], 78, [2], 97, [3], 31, [3], 134, [2], 188, [4], 24, [12], VII, [1],
48, [6], 56, [20]. opr. oryg. pł. (Okł. nieco otarte, stan dobry. Nieczęste)360
1011.WYKAZ ponumerowania domów i podziału król. głów. Miasta Krakowa. Kraków
1870. Druk. "Czasu". 8, s. [4], 109, [2]. opr. pł. z epoki (Opr. zaplamiona i otarta, wewnątrz
stan dobry. Tekst urzędowego obwieszczenia władz miasta o nowym podziale terytorialnym
Krakowa i związanym z tym przenumerowaniem domów. Zaw. spis wszystkich budynków z
podaniem nazwisk właścicieli, dawnego i nowego numeru)180
1012.KUBALA L[udwik] — Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd.IV. Warszawa 1901. Nakł.
Gebethnera i Wolffa. 16d, s. [4], 337, [2], tabl. 5; [4], 316, [1], tabl. 4. razem opr. psk. z epoki
(Grzbiet otarty, poza tym stan dobry. Podpis własn. Zaw. s.1.: Królewicz Jan Kazimierz,
OblęŜenie Lwowa, OblęŜenie ZbaraŜa, Poselstwo Puszkina w Polsce, Bitwa pod
Beresteczkiem, Kostka-Napierski; s.2: Proces Radziejowskiego, Pierwsze :Liberum Veto",
Krwawe swaty, Czarna śmierć, Wyprawa śwaniecka, Mieszczanin polski w XVII w.)240
1013.KUCHARZEWSKI Jan — Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty. Warszawa-Kraków
1914. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8, s. [2], 635, [2]. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Egz. po
interwencji introligatora. Piecz. bibliot. Jedna z waŜniejszych prac J.Kucharzewskiego:
"wykorzystał w niej obfite materiały urzędowe z archiwów warszawskich, dla większości
historyków zamkniętych [...]. Praca do dzisiaj zachowała swoją wartość, bowiem cytowane
przez niego dokumenty uległy w większości zniszczeniu w l. 1939-1945" (PSB))120
1014.KUKIEL Maryan — Dzieje oręŜa polskiego w epoce napoleońskiej. W setną rocznicę
1812-1912. Poznań 1912. Nakł. Z.Rzepeckiego i Ski. 4, s. [8], 399, [7], IX, [2], tabl. 12. opr.
oryg. pł. zdob. (Okł. lekko przykurzone, blok lekko poluźniony, poza tym stan dobry. Podpis
własn. Okł. proj. A.S.Procajłowicza. Liczne ilustracje w tekście. Wyd.I)240
1015.KULCZYCKI Jerzy Sas — Polskie tytuły honorowe Stolicy Apostolskiej (XVI-XX w.).
Wyd.III popr. i uzup. Przemyśl 2008. 8, s. LXVIII, [2]. brosz. Nadb. z "Kresy PołudniowoWschodnie" (Stan bardzo dobry. Wydano 65 egz., ten nr 64. Pierwsze opracowanie tematu w
naszym piśmiennictwie)70
1016.KULESZA Witold — Ze świata roślinności tatrzańskiej. Szkice i opisy najciekawszych
i najpiękniej zakwitających tatrzańskich roślin [...]. Zakopane 1927. Księg. L.Zwolińskiego.
16d, s. 128. brosz. (Stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tekście)50
1017.KUREK Jalu — Grypa szaleje w Naprawie. Powieść. Wyd.II. Warszawa 1935.
Gebethner i Wolff. 16d, s. 273, [2]. opr. wsp. ppł. (Brak karty przedtyt., miejscami
zaplamienia. Odręczna dedykacja autora dla K.A.Jaworskiego)240
1018.KUREK Jalu — Janosik. T.1-3. Warszawa 1958-1959. PAX. 16d, s. 546, [1]; 623, [1];
342, [1]. opr. bibliot. ppł. (Niewielkie zaplamienia. Wyd.I. W t.1 odręczna dedykacja
autora, w pozostałych dwóch jego autograf. T.1: Sława Głuchaczkom, t.2: Śpiew ściętej
głowy, t.3: Wpiekło zstąpienie)120
1019.LACHS Jan — Dawne aptekarstwo krakowskie. Warszawa 1933. Nakł. F.Heroda. 8, s.
150, [1]. opr. ppł. z epoki. Bibl. "Wiadomości Farmaceutycznych", t.19 (Niektóre karty
podklejone w grzbiecie, niewielkie zaplamienia. Piecz., ekslibris)100
1020.LAFORGUE Jules — Moralités légendaires. Frontispice gravé a l'eau-forte par
Constantin Brandel. Paris 1920. G.Crès et C-ie. 16d, s. [6], 246, [5], tabl. 1. opr. wsp. pł. z
zach. okł. brosz. (Stan bardzo dobry. Wydano 2.000 egz., ten nr 511 na papierze welinowym.
Na frontispisie oryginalna akwaforta Konstantego Brandla przedstawiająca
Andromedę)280
1021.LANGE A. — Poglądowa tablica zębów końskich dla praktycznego poznawania wieku
konia od 2 1/2 do 30 lat po zmianach i kształtach powierzchni trącej zębów. Rysunki zębów
końskich są zdjęte z natury. Oprac. ... Warszawa 1919. Wyd. W.Oraczewskiego. 4 podł., 2
tabl. na wewnętrznych stronach oryg. okł. ppł. (Okł. lekko otarte, stan dobry. Piecz.)180
1022.LEDNICKI Wacław — Pamiętniki. T.1-2. Londyn 1963-1967. B.Świderski. 8, s. 656,
tabl. 16; 752, tabl. 20. opr. oryg. pł., obw. (Skrzypek 941. Niewielkie otarcia obw. t.2, poza
tym stan bardzo dobry. Wspomnienia obejmują okres od końca XIX w. do 1918. Zaw. m.in.
dzieje rodu Lednickich w Moskwie i na Smoleńszczyźnie, omówienie działalności kolonii
polskich w Moskwie i Petersburgu)240
1023.LEITGEBER Witold — W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939-1945. Od
Coëtquidan do "Rubensa". London 1972. Veritas. 16d, s. 366, [2]. opr. oryg. pł., obw. Seria
czerwona "Bibl. pol.", t.75 (Obw. nieco otarta, stan dobry. KsiąŜka "nie tylko stanowi
wartościowy przyczynek historyczny i jedyny w swoim rodzaju dokument czasów, ale takŜe
jest ujęty ciekawie i wzbudza zainteresowanie Czytelnika" (ze skrzydełka obw.))60
1024.LELEWEL Joachim — Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 i 1155.
Poznań 1857. Nakł. Księg. J.K.śupańskiego. 8, s. [2], 65, tabl. 3. opr. psk. z epoki (Otarcia
grzbietu, przednia wyklejka zach. we fragmencie, poza tym stan dobry. Podpis własn. Ilustr.
na tabl. 20)120
1025.LELEWEL Joachim — Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez ... T.1. Poznań
1858. Nakł. J.K.śupańskiego. 8, s. [2], C, 586, [5], tabl. 9 [w tym 1 barwna], map 4 na
wspólnym arkuszu. opr. psk. z epoki (NK 8, 241. Otarcia okł., mapa lekko przetarta na
zgięciu. Podpis własn. Tom otwierający monumentalne dzieło J.Lelewela; zaw.:
Dziejopisarstwo, Chronologja, Historja, Geografja, Polityka, Kultura, Abecadłowy rozkład
znamienitych ludzi, Rozmajitości)240
1026.LENARTOWICZ Teofil — Wybór poezyj. Z portretem autora. Petersburg 1895.
K.Grendyszyński. 16, s. [2], 354, tabl. 1. opr. oryg. psk. z szyldzikami, obcięcie złoc. (Tabl.
(portret autora) miejscami zaŜółcona, stan dobry)150
1027.LEPECKI Mieczysław B. — Józef Piłsudski na Syberji. Warszawa 1936. Gł. Księg.
Wojsk. folio, s. XII, 227, tabl. 8 + tabl. 12 w osobnej tece. opr. oryg. pł. (Grońska 122, 181.
Opr. z niewielkimi śladami wilgoci, lekkie zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry. Na tabl.
całostronicowe drzeworyty S.Ostoi-Chrostowskiego (Chrostowski 149-211), układ graf.,
ozdobniki w tekście, okł. tegoŜ. Współwydana teka zaw. 12 litografii Z.Czermańskiego.
Ilustr. na tabl. 9)600
1028.LEPECKI Mieczysław B. — Sybir bez przekleństw. PodróŜ do miejsc zesłania
marszałka Piłsudskiego. Warszawa 1934. Tow. Wyd. Rój. 16d, s. 223, [8]. opr. wsp. ppł.
(Stan dobry. Piecz. bibliot.)60
1029.LESZCZYŃSKI Edward — Poezye. Kraków 1901. G.Gebethner i Sp. 16d, s. 103. opr.
wsp. skóra z zach. okł. brosz. (Podklejone marginesy okł. brosz., poza tym stan bardzo dobry.
Na okł. brosz. litografowany rysunek Wojciecha Weissa)160
1030.LEŚMIAN Bolesław — Napój cienisty. Warszawa 1936. J.Mortkowicz. 16d, s. [4], 217,
[7]. brosz. Pod znakiem poetów, s. nowa (Miejscami zaŜółcenia przedniej okł., stan dobry.
Podpis ochronny autora. Podpis własn. Wydano 1.200 egz., ten nr 165)480
1031.LIBELT Karol — Estetyka czyli umnictwo piękne. Część ogólna. Poznań 1849. Nakł.
J.K.śupańskiego. 8, s. [8], 493, [9]. opr. psk. złoc. z epoki. [Filozofia i krytyka, t.2] (Brak
karty przedtyt., opr. otarta, wewnątrz stan dobry. Podpis własn. Zaw.: Stanowisko człowieka
do sztuki, Stanowisko sztuki do natury, Stanowisko sztuki do Boga)240
1032.LIBELT Karol — Pisma pomniejsze. T.1-6. Poznań 1849-1851. Księg. N.Kamieńskiego
i Sp. 8, s. 355, [1]; 364, [2]; [4], 351, [2]; [4], 384, [1]; [4], 354, [2]; [4], 299, [4]. opr. w 3
wol. psk. z epoki (Otarcia grzbietów, miejscami zaŜółcenia papieru. Podpis własn. T.1-2:
Pisma polityczne, t.3: Rozprawy naukowe, t.4-6: Pisma krytyczne i róŜne)480
1033.LICHOCKI Filip — Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku
1794. Wyd. drugie. Wyd.II. Kraków 1891. Nakł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. 97, [2]. opr. oryg.
pł. (Maliszewski 714; Gruca 11. Okł. nieco zaplamiona, nadpęknięcie przedniej wyklejki,
poza tym stan dobry. Fragment naklejki inwentarzowej na okładce. Piecz., podpis własn.
F.Lichocki (1749-1806) zaczął pisać pamiętnik w czasie insurekcji kościuszkowskiej i
doprowadził go do ostatnich dni kwietnia 1794. Pamiętnik nie posiada wartości dla dziejów
powstania, jednakŜe maluje fragmentaryczny obraz miasta i ludzi tej epoki. Był często
uwaŜany za sfałszowany, do czasu odkrycia jego rękopisu przez K.Bartoszewicza ok.
1908)80
1034.LIGOŃ Kazimierz — Górny Śląsk z Polską. Odpowiedź na oszczerczą i kłamliwą
agitację pruską. Katowice [1919]. Nakł. A.W.Ligonia. 16d, s. 47, [1]. brosz. (Niewielkie
otarcia okł., stan dobry. Publikacja z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku)50
1035.LIPIŃSKI Eryk — Szczutek, Cyrulik Warszawski, Szpilki. 1919-1939. Wybór,
przypisy, noty o autorach oraz oprac. graf. ... Wstępem opatrzył W.Filler. Warszawa 1975.
WAiF. 16d, s. 186, [1]. opr. oryg. kart. (Stan bardzo dobry. Na karcie przedtyt. odręczna
dedykacja autora)80
1036.LIPIŃSKI Jerzy — Spotkamy was o świcie. Powieść morska osnuta na tle słuŜby na
kontrtorpedowcu w czasie ostatniej wojny. Gdynia 1947. Sp. Wyd. "śeglarz". 8, s. 218, [3].
brosz., obw. (Niewielkie ubytki obw., załamania naroŜników pierwszych kart. Autor "w
barwnej formie przedstawia losy bohaterskiej załogi kontrtorpedowca O.R.P. 'Mazur' [...].
Akcja powieści toczy się na Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym i w środowisku
polskiej emigracji w Szkocji" (ze skrzydełka obw.))60
1037.LUSTIG J. — Geschichte der Stadt Myslowitz [= Mysłowice] in Ober-Schlesien.
Myslowitz 1867. In Kommission bei S.Schäfer. 8, s. VIII, 442. opr. psk. z epoki (Wyraźne
otarcia okł., zapiski czerwoną kredką na odwrocie strony tyt., miejscami zaplamienia. Piecz. i
zapiski własn. Oparta na bogatym materiale źródłowym historia Mysłowic i regionu.
Rzadkie)600
1038.ŁABĘCKI Hieronim — Słownik górniczy polsko-rossyjsko-francuzko-niemiecki i
rossyjsko-polski (z dodaniem wyrazów odnoszących się do mineralogii, geologii, chemii
[...]). TudzieŜ glossarz średniowiecznej łaciny górniczej w Polsce. Zebrał i układał ...
Warszawa 1868. Druk. K.Kowalewskiego. 8, s. XII, [2], 348, [2], 83, [1], 36, [1]. opr. ppł. z
epoki (Stan dobry. Piecz. J.S.Zubrzyckiego. Pierwsza tego typu publikacja w naszym
piśmiennictwie)240
1039.ŁEPKOWSKI Józef — Przegląd krakowskich tradycyj, legend, naboŜeństw,
zwyczajów, przysłów i właściwości. Podał ... Kraków 1866. Druk. "Czasu". 16d, s. 68. brosz.
(Okł. nieco nadkruszone, stan dobry. Nieczęste. Ilustr. na tabl. 20)100
1040.ŁEPKOWSKI Józef — Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. Warszawa
1863. Druk. c.k. Uniw. Jag., Kraków. 8, s. XVIII, 222. brosz. Odb. z "Roczn. Tow. Nauk.
Krak." (Podklejony ubytek tylnej okł., okł. brosz. wzmocnione paskami papieru, poza tym
stan dobry. Egz. nieobcięty. Opis historii i zabytków architektury i sztuki kilkudziesięciu
miejscowości w okolicach Krakowa na podst. własnych wędrówek i badań)280
1041.ŁEPKOWSKI W. — Epilog historyi 2-go P[ułku] U[łanów] L[egionów] P[olskich].
[Kraków?] 1918. 16, s. [2], 16. brosz. (Stan dobry. Drukowano na prawach rękopisu. Autor
uwidoczniony po tekście)40
1042.ŁOBACZEWSKA Stefania — Karol Szymanowski. śycie i twórczość (1882-1937).
Kraków 1950. Pol. Wyd. Muz. 8, s. [2], 667, [85], tabl. 20. opr. oryg. [?] psk. z zach. okł.
brosz. (Stan bardzo dobry)100
[ŁOWIECTWO, LEŚNICTWO].
1043.BADENI Stefan — Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma
zdjęciami z natury. Kraków 1930. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 4, s. 158, [1]. brosz. (Grzbiet
reperowany, stan dobry)240
1044.JANOTA Eug[eniusz], ANCZYC Wł[adysław] L. — Obrazki z Ŝycia zwierząt. Bóbr
przez Dra Eug. Janotę [oraz] śubr przez Wł. L. Anczyca. Kraków 1876. Księg. " Czytelni
Lud.". 16d, s. XI [jest mylnie IX], [1], 106, tabl. 2. brosz. (Grzbiet oklejony papierem,
niewielkie ubytki okł.)80
1045.KOBYLAŃSKI Józef Władysław — Humor i łacina myśliwska. Zbiór anegdot,
humoresek, opowiadań, dowcipów i Ŝartów myśliwskich. Zebrał i ułoŜył "Braciom myśliwym
ku pamięci" ... Przemyśl 1929. Nakł. autora. 8, s. 80. brosz. (Okł. lekko zaplamione, niewielki
ubytek naroŜnika tylnej okł., stan dobry. Podpis własn. Na końcu wklejona ulotka, w której
autor prosi i pomoc w gromadzeniu wszelkich wydawnictw dotyczących łowiectwa)100
1046.KRZYWOSZEWSKI Stefan — Z przeŜyć i wraŜeń myśliwskich. Z 24 rys.
K.Mackiewicza. Warszawa 1927. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 4, s. 124, [3]. brosz. (Niewielki
ubytek grzbietu, okł. lekko zaplamione, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Wiosna na
Pińszczyźnie, Na głuszcach w BiałowieŜy, Wschód słońca na Cholczy, Latem na Śląsku
Cieszyńskim)240
1047.ROMANOW Metodjusz — Duchowe skarby Puszczy Białowieskiej. Katowice 1925.
Red. "Odrodzenia". Druk. H.Nowaka, Cieszyn. 8, s. 47. brosz. KsiąŜnica wiedzy duchowej, nr
23 (Otarcia okł., niewielki ślad zawilgocenia wewnątrz. Zaw. m.in.: Krótki zarys duchowego
rozwoju człowieka, Rola lasu w duchowym rozwoju ludzkości, Puszcza Białowieska i jej
duchowe wartości)48
1048.WODZICKI Kazimierz — Wspomnienia z Ŝycia łowieckiego. Wyd.III. Lwów [przedm.
1928]. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s. 233, [2]. brosz. (Stan dobry. Podpis własn. Zaw.:
Polowanie na niedźwiedzie w Karpatach, Wspomnienia z łowów na dziki, Wspomnienia o
wilkach)80
1049.WYSŁOUCH Franciszek — Na ścieŜkach Polesia. Londyn 1976. Pol. Fund. Kult. 16d,
s. 159, [1]. brosz. (Niewielkie zaplamienie przedniej okł, wewnątrz stan bardzo dobry. Podpis
własn. Zaw. m.in.: Człowiek z puszczy, Gończaki, Nasi śydzi, W poszukiwaniu futer, WęŜe i
Ŝmije, Zabobony i przesądy, Nasz dom)50
1050.ŁOZIŃSKI Władysław — Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej
połowie XVII wieku. Wyd.IV. T.1-2. Lwów 1931. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna. 8, s.
XII, 426; XI, [1], 507. opr. wsp. skóra zdob. z zach. okł. brosz. (Załamania i niewielkie
otarcia okł. brosz., podklejone przedarcie okł. brosz. t.1, poza tym stan bardzo dobry. Piecz.
T.1: Czasy i ludzie, t.2: Wojny prywatne. Ilustr. w tekście)400
1051.ŁOZIŃSKI Władysław — śycie polskie w dawnych wiekach. (Wiek XVI-XVIII).
Wyd.II. Lwów 1908. Księg. H.Altenberga. 8, s. [6], 246. opr. oryg. psk. z zach. okł. brosz.
(Grzbiet nieco otarty, wewnątrz stan dobry. Wyd. nieilustrowane)320
1052.ŁOZIŃSKI Władysław — śycie polskie w dawnych wiekach. Wyd.III illustr., przejrz. i
uzup. Lwów 1912. Nakł. Księg. H.Altenberga. 8, s. VIII, 259, tabl. 115. opr. oryg. pł. zdob. z
zach. okł. brosz., górne obcięcie złoc. (Niewielkie zaplamienie przedniej okł., stan dobry.
Piecz. Na odwrocie strony tyt. wklejona pocztówka)240
1053.[ŁYSZKOWSKI Maksymilian] — Krótkie wiadomości z dziejów piśmiennictwa
polskiego zebrał Ł. [krypt.]. Warszawa 1855. Nakł. H.Natansona. 8, s. 472, X, [1], tabl. 1.
opr. psk. z epoki (Brak karty przedtyt., grzbiet lekko otarty, poza tym stan bardzo dobry.
Podpis własn. Dostępna literatura podaje kryptonim M.Ł. na karcie tyt. - tu tylko Ł.)200
1054.MACDONELL A.G. — Napoleon i jego marszałkowie. Z 28 portretami. Przeł.
F.Rutkowski. Warszawa [193-]. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. [8], 282, [4], tabl. 7. opr.
oryg. pł. Bibl. wiedzy, t. 43 (Niewielkie zaplamienia okł., brak obw., poza tym stan dobry)100
1055.MACLEAN Meta — Rozśpiewany okręt. Odyseja ewakuowanych dzieci. Przeł. z ang.
I.Hradyska. Londyn 1963. Veritas. 16d, s. 140, [1]. brosz. Bibl. "Gazety Niedz.", t.15 (Stan
dobry. Podpis własn. Opowieść o przewiezieniu do Australii 480 dzieci brytyjskich z
bombardowanej Anglii na pokładzie "Batorego")60
1056.MADLÉ Anton — Das Herzogthum Schlesien unser Heimatland. Mittheilungen aus der
Heimatskunde gesammelt und bearb. von ... Mit einer Kupfer und einer Karte. Dritte Aufl.
Troppau 1859. O.Schüller's Buchhandlung. 16d, s. VIII, 234, [2], mapa rozkł. 1. opr. ppł. z
epoki (Otarcia okł., ślady zawilgocenia wewnątrz. Brak tablicy. Piecz.)360
1057.MAKAREWICZOWA Juljuszowa — W emanatorjum. Lwów 1912. Nakł. autorki. 8, s.
43, [1]. brosz. Odb. ze "Słowa Pol." (Okł. nieco zakurzona, niewielkie zaplamienia wewnątrz.
Wspomnienia z pobytu w Wiesbaden. Dochód przeznaczono na cele Tow. Upiększania m.
Lwowa)60
1058.MAKOWIECKI Stefan — Drzewa i krzewy ozdobne przydatne do hodowli w klimacie
Polski. Lwów-Warszawa 1937. B.Połoniecki. 4, s. [12], 435, [1], tabl. 1. opr. ppł. z epoki,
fragment okł. brosz. naklejony na oprawę (Okł. otarte, blok poluźniony. Liczne ilustr. w
tekście. Indeksy nazw roślin w 6 językach)100
1059.MALCZEWSKI Antoni — Marja. Powieść ukraińska. Lwów 1881. Księg.
Gubrynowicza i Schmidta. 16, s. 63. opr. kart. z epoki (Niewielkie otarcia okł., stan dobry.
Egz. ze zbiorów i w oprawie znanego lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego
(ekslibris, piecz.))80
1060.MAŁYSZKO Adolf (Kapitan M.Floda) — Listy z okopów. Wyd.III. Warszawa 1925.
Druk. i Lit. p.f. "Jan Cotty". 16d, s. 473, [3]. opr. bibliot. ppł. (Maliszewski 4201. Niewielkie
ubytki grzbietu, miejscami zaŜółcenia papieru. Wspomnienia z l. 1914-1918)80
1061.MANTEUFFEL Gustaw — Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii
zachodniej nad Bałtykiem. Na podst. badań najnowszych. Wyd.II przyozdobione 23 oryg. rys.
Kraków 1897. Sp. Wyd. Pol. 8, s. 123, [1]. opr. ppł. z epoki (Gruca 159. Okł. otarte, poza tym
stan bardzo dobry. Kultura Inflant i sąsiadujących państw bałtyckich od XII do XVIII w.)120
1062.MARCZYKIEWICZ Franciszek — Hidrografia miasta Krakowa i jego okręgu. Skreślił
w celu otrzymania stopnia Doktora Medycyny w Uniw. Jag. ... Kraków 1847. Druk. Uniw. 8,
s. 103, [1]. opr. wsp. pł., z zach. okł. brosz. (Miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru, stan
bardzo dobry. Ekslibris. Szczegółowy opis przebiegu rzek Krakowa i jego okolic, omówienie
występowania i właściwości leczniczych wód mineralnych. Ilustr. na tabl. 20)160
1063.MARKOWA Eugenia — WitraŜe. Kartki z kroniki śląskiej. Z drzeworytami Stefana
MroŜewskiego. ParyŜ [1946]. Księg. Pol. 8, s. 102, [1], tabl. 4. brosz. (Stan bardzo dobry.
Egz. nierozcięty. Cztery całostronicowe drzeworyty na tablicach, piąty na przedniej
okładce)120
1064.MARKOWSKI Feliks — O stylu polskich siedzib wiejskich. Z licznemy ryc. Lwów
1937. Księg. Gubrynowicza i Syna. 16d, s. 46. brosz. Odb. z "Księgi pamiątkowej na 75-lecie
'Gaz. Rolniczej'" (Stan bardzo dobry. Na zdjęciach m.in. przykłady dworów i pałaców)60
1065.[MAROWSKI Jan]. K.Jamar [pseud.] — Śladami gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej.
Hengelo, Nederland [cop. 1946]. Druk. H.L.Smit & Zn. 8, s. 344. brosz. (Polonica 9702. Brak
obw., stan dobry. Historia dywizji gen. Maczka zilustrowana ponad 200 fot. i rys.
M.Walentynowicza)100
1066.MATEJKO Jan — Ubiory w dawnej Polsce. Warszawa 1901. Zakł. Fotochemigraf.
B.Wierzbickiego i Sp. 8 podł., k. [1], tabl. 88. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry.
Trzecie wyd. (w mniejszym formacie niŜ poprzednie) albumu dawnych strojów polskich z l.
1200-1795. Na okł. brosz. (znacznie późniejszej?) nadruk: "Skład główny w księgarni
T.Ulasiński, Warszawa, Złota 43")240
1067.MATLAKOWSKI Władysław — Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarysy
Ŝycia ludowego. Wyd.II (z 65 tabl. i przeszło 150 ryc. w tekście). Warszawa 1915. Kasa im.
Mianowskiego. 4, s. [4], II, [2], 138, VIII, [1], tabl. 65. opr. późn. ppł. (Kilka kart
podklejonych w grzbiecie, stan dobry. Ekslibris - egz. Stanisława Cywińskiego (1887-1941) filozofa, historyka literatury, publicysty czasopism wileńskich, zmarłego w sowieckim łagrze.
Klasyczna monografia kultury materialnej Podhala. Ilustr. na tabl. 12)400
1068.MATULA Jan — Czy moŜna zasypać Starą Wisłę. Sprawozdanie techniczne
rozpoznające moŜność uregulowania Starej Wisły, przez zasypanie jej koryta. Z wstępem
wydawcy. Z czterema tabl. Kraków 1877. Nakł. W.Rzewuskiego. 8, s. XXX, 26, [1], tabl.
rozkł. 4. brosz. wt. (Miejscami zaŜółcenia tablic, stan dobry)100
1069.MĄCZYŃSKI Czesław — Oswobodzenie Lwowa. (1-24 listopada 1918 roku). T.1-2.
Warszawa 1921. Nakł. Sp. Wyd. Rzeczpospolita. 8, s. [4], 338; 279. opr. wsp. plast., okł.
brosz. naklejone na oprawę. Boje lwowskie, cz.1 (Maliszewski 4206. Okł. brosz. zaplamione,
kilka kart załamanych, z podklejonymi naddarciami. Podpisy własn. Brak załączników)180
1070.MICIŃSKI Tadeusz — Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa [1910]. Nakł. Kasy
Przezorności i Pomocy Warsz. Pom. Księg. 8, s. [2], 487, [4]. opr. nieco późn. bibliot. ppł.
(NK 15, 63. Nardzo niewielkie zaplamienia karty przedtyt., poza tym czysty egz. Podpis
własn. Wyd.I. Karta tyt. proj. K.Stabrowskiego. "'Nietota' bywa traktowana jako powieść z
kluczem dzięki rozpoznawalności osób i wydarzeń ówczesnego środowiska zakopiańskiego"
(LPPE). Stanowisko "Nietoty" w tatrzańskiej literaturze młodopolskiej przedstawił
szczegółowo Kolbuszewski (s. 366-366))160
1071.[MICKIEWICZ A.]. KsiąŜka zbiorowa ku uczczeniu pamięci Adama Mickiewicza w
stuletnią rocznicę urodzin poety. Petersburg 1898. Księg. K.Grendyszyńskiego. 8, s. 218, [2].
opr. psk. z epoki (Grzbiet otarty, lekko nadpęknięty w górnej części, przednia okł.
zaplamiona, brak przedniej wyklejki, miejscami zaŜółcenia papieru. Zaw. m.in.:
A.Mickiewicz w ParyŜu, Moje wspomnienia o Mickiewiczu, A.Mickiewicz w rusińskiej
literaturze, Szczegóły niektóre o śmierci i eksportacyi zwłok Mickiewicza w
Konstantynopolu, Ostatni dokument paryski, Przedśmiertny list A.Mickiewicza, Zaproszenie
na pogrzeb. Po kaŜdym artykule faksymile podpisu autora)180
1072.MICKIEWICZ Władysław — Pamiętniki. T.1-3. Warszawa 1926-1933. Gebethner i
Wolff. 8, s. 454, tabl. 1; 440, [1]; 488. opr. pł. z epoki (Maliszewski 2433; Skrzypek 1166.
Stan niemal bardzo dobry. Ekslibrisy. Obejmują okres 1838-1925 (t.1: 1838-61, t.2: 1862-70,
t.3: 1870-1925). W t.3 dodatkowo wspomnienie pośmiertne o autorze i indeks do całości w
oprac. S.P.Koczorowskiego)240
1073.MILEWSKI Karol — Pamiątki historyczne krajowe. Warszawa 1848. Nakł.
S.Orgelbranda. 8, s. [8], 369, [2]. opr. ppł. z epoki (Otarcia okł., ślad kornika w grzbiecie,
miejscami zaŜółcenia papieru, podklejone naddarcie jednej karty. Zaw. m.in.: Charakter i
zwyczaje mieszkańców z okolic Krakowa, Górale, Hucuły, Historya Władysława III,
BrzeŜany, Zamek Podhorce, Trębowla i jej okolice, K.Arciszewski admirał floty
holenderskiej, Puławy i ich okolice, O czarownicach w Polsce. Ilustr. na tabl. 20)420
1074.MIŁOSZ Czesław — Rodzinna Europa. ParyŜ 1983. Inst. Literacki. 8, s. 246, [1]. brosz.
Dzieła zbiorowe, t.6; Bibl. "Kultury", t.327 (Stan dobry. Na karcie przedtyt. autograf autora
dat. 10 X 1989 (podczas drugiej wizyty poety w ojczyźnie, gdy nadano mu tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego). Wyd.II (druk w Belgii). Na przedniej okł.
nadruk "1980, Nagroda Nobla". Ilustr. na tabl. 21)280
1075.MIŁOSZ Czesław — Wypisy z ksiąg uŜytecznych. Kraków 1994. Znak. 8, s. 341, [1].
brosz. (Stan bardzo dobry. Autograf autora na karcie tyt. Na ostatniej stronie dedykacja red.
nacz. Znaku. Dołączono oryg. zdjęcie C.Miłosza (z red. A.Stawiarskim na drugim planie)
autorstwa J.Szota)120
1076.MITKIEWICZ Leon — W najwyŜszym sztabie zachodnich aliantów 1943-1945.
(Combined Chiefs of Staff). London 1971. Veritas. 16d, s. 294, [1]. opr. oryg. pł., obw. Seria
czerwona "Bibl. pol.", t.74 (Obw. nieco otarta, stan dobry)60
1077.MOCHNACKI Maurycy — Powstanie narodu polskiego, w r. 1830 i 1831. T.1-2. ParyŜ
1834. Druk. P.Baudouin. 16d, s. [10], 698, [1]; [12], 816. opr. psk. z epoki z szyldzikami
(Otarcia opraw, grzbiety nadpęknięte i podklejone, wewnątrz stan dobry. Podpisy własn.
Wyd.I. Obraz powstania doprowadzony do 25 I 1831. Jedno z waŜniejszych dzieł
M.Mochnackiego. "Oddziałało ono potęŜnie na pierwsze pokolenie czytelników na emigracji
i w kraju, do dziś zaś liczy się w historiografii [...]. [Autor] najmocniej oskarŜa Lubeckiego i
Chłopickiego, nie bez szacunku mówi o ks. A.Czartoryskim, znacznie krytyczniej o sejmie i
partii kaliskiej, dość ironicznie o Lelewelu" (PSB))420
1078.MOLICKI Henryk — Piekarstwo polskie. Lwów-Warszawa 1938. KsiąŜnica-Atlas. 8, s.
94, [1]. brosz. (Okł. nieco otarte i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Miejscami podkreślenia w
tekście)60
1079.MONOGRAFIA ilustrowana kościołów rzymsko-katolickich w Królestwie Polskiem.
Warszawa 1899. Księg. S.J.Zaleskiego [i] B.Brzozowski. folio, s. 96. brosz. wt. z zach. okł.
zesz. (Naddarcia okł. zesz., niewielkie zaplamienia. Piecz. Komplet sześciu zeszytów zaw.
krótkie monografie historyczne 38 zabytkowych świątyń. Liczne ilustr. w tekście.
Nieczęste)240
1080.MORAWSKI Kajetan — Wczoraj. Pogadanki o niepodległym dwudziestoleciu. Londyn
1967. Pol. Fund. Kult. 16d, s. 238. brosz. (Niewielkie otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Okł.
proj. T.Terlecki. Zaw. m.in.: Geneza polskich ruchów polit., Walka o granice wschodnie,
Mniejszości narodowe, Układ międzynarodowy, Sojusze, Sylwetki przywódców polit.,
Przewrót majowy, Polityka zagraniczna Piłsudskiego, Polityka Becka, Ku nowej wojnie
K.Morawski (1892-1973) - dyplomata, w l. 1923-1924 Komisarz Gen. RP w Gdańsku, od
1925 stały delegat w Lidze Narodów, od 1936 wiceminister skarbu, w czasie II wojny w
Anglii, gdzie piastował funkcję ambasadora RP w Wolnej Francji)60
1081.MORAWSKI Teodor — Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane. Wyd. wtóre.
T.1-6. Poznań 1875-1877. Nakł. J.K.śupańskiego. 8, s. [8], 316; [4], 489; [4], 608; [4], 345;
[4], 492, tabl. 1; [8], 481, portret 1. opr. psk. z epoki (Niewielkie otarcia okł., zaplamienia
ostatniej karty t.4, stan dobry. Do kompletu brak t.7 (Wskazówka abecadłowa do Dziejów
narodu polskiego). W t.1 piecz. ks. Franciszka Navarry. Dzieło uwieńczone nagrodą przez
Tow. Hist.-Lit. w ParyŜu. T.1: Piastowie, t.2: Jagiełłowie, t.3-4: Królowie obieralni, t.5:
Stanisław August, t.6: Polska pod obcem panowaniem)640
1082.MUCZKOWSKI Józef — Rękopisma Marcina Radymińskiego opisał i wiadomość o
historyografach Szkoły Jagiellońskiej skreślił ... Z miedziorytem. Kraków 1840. Druk.
J.Czecha. 8, s. [4], 156, tabl. rozkł. 1. opr. wsp. psk. (Niewielkie zaplamienia, stan dobry.
Pomyłka w paginacji. Tablica w akwaforcie K.W.Kielisińskiego
M.Radymiński (1602-1664) - jeden z najwybitniejszych profesorów Uniw. Krak. XVII w.,
istotne znaczenie miała jego historiograficzna twórczość w zakresie dziejów Uniwersytetu.
Niezwykłym dowodem przywiązania Radymińskiego do tradycji uniwersyteckiej był fakt
wmurowania w 1662 własnym kosztem przy wejściu do Kolegium Większego marmurowej
tablicy z wykutym obszernym napisem w hołdzie dla załoŜycieli uczelni i późniejszych
królów zasłuŜonych dla jej rozwoju (podobiznę tablicy umieszczono na rycinie
Kielisińskiego). Ilustr. na tabl. 21)100
1083.MUSIAŁ Stanisław — W okupowanej Suwalszczyźnie. Zapiski spod dwóch okupacji.
London [1970?]. Veritas Found. 8, s. 128. brosz. (Stan bardzo dobry)60
1084.MUSIOŁ Ludwik — Materjały do dziejów Wielkich Katowic (1299-1799). Z 5 planami
i 13 ryc. Zebrał i oprac. ... Katowice 1936. Wyd. Inst. Śląskiego. 8, s. 219, tabl. 6. opr. oryg.
[?] pł. Pamiętnik Inst. Śl., [t.] 2 (Okł. nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Piecz. ("Dar
Magistratu Miasta Katowic"))100
1085.MYCIELSKI Jerzy — Portrety polskie XVI-XIX w. wydane przez Maryę z
hr.Branickich ks. Jerzową Radziwiłłową. Pod red ... T.1, z.1-4. Lwów [ca 1911]. H.Altenberg.
folio, s. [298], tabl. 40 [heliograwiury]. teki ppł. z zach. okł. brosz. (Kilka kart z miejscowymi
zaŜółceniami papieru, niewielkie otarcia tek, stan dobry. KaŜdy zeszyt w osobnej tece.
Komplet wydawniczy (następne zeszyty nie ukazały się). "Zakrojone na pomnikową skalę
wydawnictwo przerwane z powodu wybuchu I wojny św. Portrety reprodukowane w
świetnych heliograwiurach otrzymały objaśnienia oprac. przez Mycielskiego z punktu
widzenia hist. sztuki, a uzupełnione uwagami biograficznymi pióra wybitnych uczonych"
(PSB). Dzieło zaw. portrety: Zygmunta I Starego, Bony Sforzy, Zygmunta Augusta, ElŜbiety
Austriaczki, Katarzyny Austriaczki, Jerzego Ossolińskiego, Andrzeja Morstina, Izabelli
Czartoryskiej, Józefa Poniatowskiego, Fryderyka Chopina, Katarzyny Potockiej, Anny
Jagiellonki, Henryka Walezego, Stefana Batorego, Stanisława Oświęcima, Anny
Oświęcimówny, Andrzeja Trzebickiego, Tadeusza Kościuszki, Tekli Jabłonowskiej, Adama
Mickiewicza, Heleny Sanguszkówny, Zygmunta III, Anny Austriaczki, Konstancji
Austriaczki, Władysława IV, Cecylii Renaty Austriaczki, Adama Jerzego Czartoryskiego,
Joachima Chreptowicza, Zygmunta Krasińskiego, ElŜbiety Krasińskiej, Jana Matejki, Jana
Kazimierza, Ludwiki Marii Gonzagi, Michała Wiśniowieckiego, Eleonory Austriaczki, Piotra
Tomickiego, Stanisława Małachowskiego, Stanisława Zamoyskiego, Stanisławowej
Zamoyskiej, Adama Jerzego Czartoryskiego, Adama Potockiego. Teksty objaśniające wyszły
spod pióra W.Kamienieckiego, W.Czermaka, S.Askenazego, Z.Jachimeckiego,
S.Tarnowskiego, W.Konopczyńskiego, W.Tokarza, K.Morawskiego, W.Sobieskiego,
B.Dembińskiego)1.000
1086.NACZELNA Komenda Wojsk Powstańczych Górnego Śląska. Rozkaz nr 1. Miejsce
postoju, 18 V 1921. Druk. K.Miarki, Mikołów. 4, s. 8. brosz.
[oraz] Dodatek do Rozkazu nr 1. M.P., 19 V 1921. 4, s. [1] (Podklejone naddarcia
marginesów, niewielkie załamania kart. Druk z czasów III powstania śląskiego. Pod tekstem
nazwisko Nowina-Doliwa (pseud. M.MielŜyńskiego). Zaw. m.in.: Odznaczenia, Ewidencja
oficerów, Stworzenie kolumny samochodowej, Oddanie kuchni, Sprawy kolejowe, Wykazy
poległych, Zakaz rabunków i gwałtów, Legitymacje powstańców)80
1087.NAGÓRSKI Zygmunt [Julian], senior — Wojna w Londynie. Sześć ilustracji. ParyŜ
1966. Księg. Polska. 8, s. 357, tabl. 6. opr. pł. (Stan dobry. Wspomnienia z l. 1939-1945)60
1088.NAPOLEON — Rękopisy ... w Polsce. 1793-1795. Wyd. S.Askenazy. Warszawa 1929.
Nakł. Pol. Antykwarjatu Naukowego H.Wildera. folio, s. 117, [1], k. faksymilowych [17].
opr. oryg. kart., obw., teka kart. (Otarcia i naddarcia teki, grzbiet ksiąŜki oklejony częściowo
papierem, niewielki ślad zawilgocenia. Tekst równoległy franc. i pol. Wydano 820 egz., ten nr
531. Cały nakład wydrukowano na specjalnie do tego celu przygotowanym papierze van
Gelder Zonen ze znakiem wodnym "N". Teka - ze złoc. cyfrą cesarza na licu - wykonana w
zakładzie introligatorskim R.Jahody (naklejka wewnątrz). Ilustr. na tabl. 21)800
1089.NARBUT-ŁUCZYŃSKI A.J. — U kresu wędrówki. Wspomnienia. Londyn 1966. Gryf
Publ. 8, s. [8], 466, tabl. 8, mapy 3. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Wspomnienia obejmują
wydarzenia we Lwowie przed I wojną, działalność w PON i POW, walki Legionów w
Karpatach, wojnę polsko-rosyjską, działalność autora w Polsce Odrodzonej, kampanię
wrześniową, emigrację do Francji i Wielkiej Brytanii)100
1090.NIEMCEWICZ Julian Ursyn — PodróŜ do Wielkopolski i Śląska w roku 1821 z
niewydanych dotąd rękopisów ... Poznań 1872. Nakł. L.Merzbacha. 16d, s. [2], 117. opr.
późn. ppł. (Niewielki ubytek karty tyt. bez szkody dla tekstu. Skasowane piecz. bibl.)60
1091.NIEMCEWICZ [Julian Ursyn] — Śpiewy historyczne ..., z uwagami Lelewela. Kraków
1835. Nakł. J.Czecha. 8, s. [8], XIII, [3], 485, [3]. opr. pł. z epoki z szyldzikiem (Okł. nieco
zakurzone, miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru i zaplamienia, ostatnie karta zaplamiona,
z podklejonymi naddarciami - mimo to stan ogólny dobry. Czwarte, nieilustrowane wydanie
"Śpiewów". Ilustr. na tabl. 21)380
1092.NOLHAC Pierre de — Louis XV et Marie Leczinska [= Leszczyńska]. Paris 1900.
Goupil & C-ie. 4, s. [4], 189, [3], 3, [1], tabl. 41. opr. oryg. psk. złoc. z zach. okł. brosz.,
górne obcięcie złoc. (Okł. nieco otarte, wyklejki wzmocnione w grzbiecie paskami płótna,
stan dobry. Wydano 1.000 egz., ten nr 881. Druk na papierze czerpanym z manufaktury w
Rives. Na tablicach gł. portrety odbite w heliograwiurze. Pierwsza tablica (portret Marii
Leszczyńskiej) kolorowany ręcznie akwarelą. Obszerna i niezwykle efektownie wydana
biografia Ludwika XV i jego Ŝony Marii Leszczyńskiej (córki Stanisława Leszczyńskiego,
króla Polski))2.000
1093.NORWID Cyprien — Le piano de Chopin. Trad. de J.Pérard. Avec le texte polonais et
deux pointes sèches de K.Brandel. Paris 1937. Bibl. Polonaise. 8, s. 32, [1], tabl. 2. opr. ppł. z
epoki z zach. okł. brosz. (Grońska 94. Brak jednej ryciny K.Brandla, poza tym stan bardzo
dobry. Wydano 200 egz., ten nr 123. Na jednej z tablic portret Norwida wykonany techniką
suchej igły przez Konstantego Brandla (brak portretu Chopina). Tekst równoległy pol. i
franc.)480
1094.NOWAKOWSKI Zygmunt — W pogoni za formą. WraŜenia z pobytu w Moskwie.
Lwów 1934. Nakł. K.S.Jakubowskiego. 16d, s. 151. brosz. (Naddarcia krawędzi okł., dolna
krawędź podklejona taśmą, wewnątrz stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Interesująca,
barwna okł. proj. C.Niesiołowskiej z podobizną mauzoleum Lenina, wykonana w
charakterystycznym dla lat 30-tych zgeometryzowanym stylu. Zbiór impresji i obserwacji
autora z jego pobytu w Moskwie)60
1095.NOWAK Jan — Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry. Najstarsze dzieje Śląska i
ziemi Bytomsko-Tarnogórskiej. Dzieje pierwszego górnictwa w Polsce. Tarnowskie Góry
1927. Nakł. Księg. Pol. J.Nowaka. 8, s. 304. opr. oryg. pł. zdob. (Stan dobry. Ilustr. w tekście.
Dołączony informator "Tarnowskie Góry" z rozkł. planem miasta z 1959 oraz dwa artykuły
ze wsp. prasy dotyczące historii regionu. Nieczęste)180
1096.NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan — Kurier z Warszawy. Kraków 1993. Wyd. Znak. 8, s.
543, [1], tabl. 9. brosz. (Stan bardzo dobry. Na karcie tyt. podpis autora)80
1097.NOWA poezja rosyjska. [Cz.] 1. Warszawa 1923. Tow. Wyd. "Watra". 16d, s. 95, [1].
brosz. wt. KsiąŜki poetów (Brak okł. oryg., miejscami zaplamienia, niewielkie ubytki
naroŜników pierwszej karty. Podpis własn., piecz. inwentarzowa. Zaw. wiersze m.in.
K.Balmonta, A.Błoka, M.Cwietajewej, A.Achmatowej, S.Jesienina, W.Majakowskiego.
Tłumaczyli m.in. J.Iwaszkiewicz, A.Słonimskiego, J.Tuwima, K.Wierzyńskiego. Na karcie
przedtyt. portret A.Błoka wg drzeworytu S.Załszupina. Na tylnej okł. naklejka pamiątkowa z
aukcji bibliofilskiej ze zbiorów T.Sygi w 1986)300
1098.OBERTYŃSKA Beata — Grudki kadzidła. London 1987. Veritas. 8, s. 98. brosz. (Stan
bardzo dobry. Przedmowa Z.E.Wałaszewski. Tomik poezji)40
[OFICYNA Tyszkiewiczów].
1099.MICKIEWICZ Adam — Sonety krymskie. Florencja 1929 [w kolofonie 1930]. Odbito
ręcznie we florenckiej Oficynie Tyszkiewiczów. 4, s. [109], tabl. 11, faksymile 1, mapa 1.
opr. oryg. perg. zdob., futerał (Stamperia 8. Grzbiet nieco zakurzony, wewnątrz stan bardzo
dobry. Wydano 144 egz., ten nr 25. Piąta publikacja Oficyny Tyszkiewiczów wydana w 75.
rocznicę śmierci Mickiewicza. Przednia okł. ozdobiona tłocz. arabskim napisem "Al Krim".
Na karcie tytułowej odbity czerwono sygnet drukarza z inicjałami M.S.T. Zaw. wstęp
Michała Sokolnickiego, portret autora, 10 tablic, mapka Krymu i ręcznie kolorowane inicjały
w akwafortach Maryli Tyszkiewiczowej, faksymile karty tytułowej pierwszego wydania "na
gładkim papierze 'Nettunia' z Fabriano dostatecznie podobnym do oryginalnego". Na końcu
"Bibljografja Sonetów krymskich". Oprawę wykonano w oficynie Tyszkiewicza, barwną,
linorytową wyklejkę zaprojektowała i wykonała Maryla Tyszkiewiczowa, wzorując się na
tkaninach Tatarów krymskich. Podpis Samuela Tyszkiewicza w kolofonie. Futerał
kartonowy (otarty), z dwiema naklejkami - z tytułem ksiąŜki oraz z sygnetem drukarza. Jedna
z najokazalszych publikacji Tyszkiewicza. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 13)4.800
1100.OTTOKAR Nicola — Venezia. Cenni di cultura e di storia veneziane. In Firenze 1938.
Presso Tyszkiewicz. 16d, s. [4], 77, [2]. opr. oryg. kart. (Stamperia 24. Stan dobry. Wydano
240 egz., ten nr 94. Druk dwubarwny, czarny i czerwony. Papier czerpany z filigranowym
sygnetem oficyny. Tekst w jęz. włoskim. Ilustr. na tabl. 13)600
1101.TYSZKIEWICZ S[amuel] F[ryderyk] — Fiorenza. Florencja 1928. Oficyna
Tyszkiewiczów. folio, s. [6], 51, [3], tabl. 12 [drzeworyty]. opr. oryg. perg. zdob., futerał
(Stamperia 4. Grzbiet nieco zakurzony, złocenie na przedniej okł. nieco zatarte, wewnątrz
stan bardzo dobry. Wydano 125 egz., ten nr 107 z podpisem Samuela Tyszkiewicza w
kolofonie. Na przedniej okł. czerwono tłoczona lilia z herbu Florencji i złoc. bordiura liniowa.
Linorytowe wyklejki z dyskretnym sygnetem oficyny Tyszkiewiczów z inicjałami M.S.T.
wzorowana na średniowiecznych mozaikach florenckiego baptysterium. Na tablicach
drzeworyty T.Cieślewskiego syna (druga karta tyt.: T.Cieślewski syn - Dawne miasta.
Warszawa 1928). Jeden z najpiękniejszych druków Tyszkiewicza. KsiąŜka powstała, jak
wspominał jej autor "przy kaszcie, bez Ŝadnego manuskryptu, od razu w ołowiu składana".
Tekst pisany jedenastozgłoskowcem. Tyszkiewicz "wzorem słynnych drukarzy renesansu
kaŜdą linię wypełnił równomiernie i nie przeniósł ani jednego wyrazu do następnego
wiersza". Na obu kartach tytułowych czerwono odbite sygnety grafika i typografia w
drzeworytach Maryli Tyszkiewiczowej. Futerał kartonowy (otarty), z dwiema naklejkami - z
nazwiskami autorów i z tytułem ksiąŜki. Ilustr. na tabl. 13)6.000
1102.[WĘGRZYŃSKA-KOŚCIAŁKOWSKA Janina]. J.M.Wadwicz [pseud.] — Poemat z
dyliŜansem. Nicea 1946. U Tyszkiewiczów. 16d, s. 47, [9]. opr. oryg. kart. (Stamperia 59;
Polonica 17802. Niewielkie otarcia okł., miejscami zaŜółcenia papieru, stan dobry. 40.
publikacja Oficyny Tyszkiewiczów. Wydano 125 egz., ten nr 6. Tomik wierszy powstałych w
1943 w Szwajcarii. Na końcu katalog wydawnictw filii nicejskiej. Ilustr. na tabl. 13)480
1103.ZYNDRAM-KOŚCIAŁKOWSKI Wacław — Tydzień w Muri. Nicea 1946. U
Tyszkiewiczów. 16d, s. [38]. opr. oryg. kart. (Stamperia 60. Polonica 19472. Grzbiet otarty, z
nieco zatartym napisem tytułowym, brak bibułki ochronnej, Wydano 90 egz. (30 imiennych,
num. I-XXV, A-Z), ten nr I. Tom wierszy napisanych po ucieczce autora z obozu
koncentracyjnego. Druk dwubarwny, czarny i czerwony, bardzo staranny układ typograf. 41.
publikacja Oficyny Tyszkiewiczów na papierze czerpanym z filigranowym sygnetem oficyny.
Ilustr. na tabl. 13)480
1104.OLCHA Antoni — Przed świtem. Poezje. Naprawa 1935. Nakł. Zw. Literatów Lud. w
Polsce, Druk. Podhalańska, Nowy Sącz. 8, s. 31, [1]. brosz. Bibl. "Nowej Wsi", nr 1 (Okł.
nieco poŜółkłe i otarte, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla
K.A.Jaworskiego. Po konfiskacie nakład drugi. Zaw. m.in.: Z twardych dłoni, Szorstka miłość
- pionierom, Bunt dzieci, Manifest, O Skawie)50
1105.OPAŁEK Mieczysław — Pamiątkowe odznaki i medale polskie z r. 1914/15. Z rys.
autora. Kraków, 1 XII 1915. Druk. W.L.Anczyca i Sp.16d, s. 24
[oraz] tenŜe — Pamiątki polskie 1914-1915. Z.2: Odznaki, medale, plakiety, pierścionki. Z
rys. autora. Kraków, 1 III 1916. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 16d, s. 27
[oraz] tenŜe — Pamiątki polskie 1914-1915. Z.3: Odznaki, medale, plakiety. Kraków, 1 VIII
1916. Nakł. Centr. Biura Wyd. NKN. 16d, s. 79, tabl. 3. razem opr. ppł. z epoki, okł. brosz.
naklejona na oprawę (NKN 20. Stan bardzo dobry. Ilustr. w tekście. Do kompletu brak z.4
pośw. odznakom obrońców Lwowa)300
1106.ORGANIZACYA i ustawy Towarzystwa Dobroczynności Wolnego Miasta Krakowa.
Kraków 1817. Druk. J.Maja. 16d, s. [2], 77, [1], tabl. 1. opr. wsp. pł. (Miejscami zaplamienia,
rozprasowane załamania naroŜników, ślad zawilgocenia na dolnych marginesach. Ustawy
organizacji dobroczynnej sięgającej swymi początkami 1244. Nieczęste)120
1107.OSIECKA Agnieszka — Salon gier. Warszawa 1990. Iskry. 16d, s. 126, [1]. brosz.
(Niewielkie załamania okł., poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Powieść
"dla dorastających panienek, które bardzo się spieszą do 'dorosłego' Ŝycia" (z informacji na
tylnej okł.))60
1108.PAGACZEWSKI Stanisław — Zabytkowe budowle Podhala. Warszawa 1953. "Sport i
Turystyka". 8, s. 62, [2]. opr. pł. złoc. (Otarcia naroŜników okł., niewielkie zarysowanie tylnej
okł., stan dobry. Egzemplarz autorski (ekslibris) w pięknej oprawie wykonanej czcionkami i
tłokami z zasobów introligatorskich Roberta Jahody: ciemnozielone płótno ze złoc. napisami
na licu oprawy, rozdzielonymi dekoracyjnym tłokiem z lat 30-tych, z motywami wygiętych
wiatrem drzew na tle gór. Na wyklejce ładny, odbity w drzeworycie ekslibris Stanisława
Pagaczewskiego z motywami górskimi
S.Pagaczewski (1916-1984) - prozaik i publicysta, wybitny działacz PTK i PTTK, autor wielu
przewodników i artykułów górskich)400
1109.PAPÉE Fryderyk — Historja miasta Lwowa w zarysie. Z 30 ilustr. Wyd.II popr. i uzup.
Lwów-Warszawa 1924. KsiąŜnica Polska. 16d, s. 286. opr. wsp. plast., okł. brosz. naklejona
na oprawę (Okł. nieco wygięte, otarcia okł. brosz., wewnątrz stan dobry. Podpis własn.)80
1110.PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert — Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami
Wł.Skoczylasa. Medyka 1928. Nakł. "Bibl. Medyckiej". 8, s. 149. opr. ppł. z epoki. Bibl.
Medycka, opus 5 (Grońska 504; Cieślewski 116-123. Stan dobry. Podpis własn. 5
całostronicowych ilustr. i 2 zdobniki w drzeworycie W.Skoczylasa. Na odwrocie strony
przedtyt. drzeworyt tego samego autora z okładki broszurowej ksiąŜki)360
1111.PAWLIKOWSKI Józef — Lotnicze przyrządy pokładowe. Warszawa 1936. Inst.
Techniczny Lotnictwa. 8, s. VIII, 317, [1]. brosz. Bibl. podręczników technicznych (Stan
dobry. Podpis własn. Liczne ilustr. w tekście. Omówienie budowy i zasady działania m.in.
obrotomierzy, manometrów, termometrów, wysokościomierzy, busoli, przyrządów
pilotaŜowych, sekstansów, gaśnic pokładowych, inhalatorów, pilotów automatycznych)140
1112.PELADAN Józefin — Ostatni wykład Leonarda da Vinci w jego Akademii
Medyolańskiej (1499). Z myśli i twierdzeń rozproszonych w jego rękopisach ułoŜył i związał
... Przetłómaczył Miriam [= Z.Przesmycki]. Warszawa 1907. Nakł. red. "Chimery". 8, s. [6],
37, [3]. opr. oryg. pł. Odb. z "Chimery" (Stan dobry. Zdobniki na początku i na końcu tekstu
wykonał J.Stanisławski. Wydano 500 egz., ten bez numeru)120
1113.PIASECKI Eugenjusz — Dzieje wychowania fizycznego. Z licznemi ilustr. LwówWarszawa-Kraków 1925. Ossolineum. 8, s. XII, 250, [2]. brosz. Bibl. wychowania fizycznego
i sportu, t.1 (Okł. nieco otarte, naddarcia krawędzi. Piecz.: "Grono Nauczycielskie Sokoła
IV we Lwowie")120
1114.PIĄTKOWSKI Romuald — Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza
Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, tudzieŜ połączonego z tą uroczystością Pierwszego
Kongresu Narodowego Polskiego w Waszyngtonie, D.C. [...] w maju 1910 roku poprzedzony
krótkim zarysem historycznym emigracyi i rozwoju Polonii amerykańskiej i ozdobiony
illustracyami. Oprac. ... Chicago, Ill. 1911. Nakł. Związku Narodowego Polskiego. 4, s. 650,
tabl. 21, mapa 1. opr. oryg. skóra, złoc. (Paczyńska 3621. Oprawa lekko otarta, poza tym stan
dobry. Liczne ilustr. w tekście)720
1115.[PIŁSUDSKI J.]. Pamiątka po Marszałku Józefie Piłsudskim. Warszawa 1936. Gł.
Księg. Wojsk. 16 podł., k. [360]. opr. oryg. skóra zdob., obcięcie złoc., oryg. futerał kart.
(Niewielki ubytek futerału, stan dobry. Luksusowa wersja albumu wydanego po śmierci
Józefa Piłsudskiego. Na przedniej wyklejce piecz.: "Dochód przeznacza się na Sierociniec im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego Tow. Opieki nad sierotami po poległych wojskowych i
dziećmi inwalidów". Na poszczególnych kartach zdjęcia Marszałka ze stosownymi cytatami z
jego pism i mów. Ilustr. na tabl. 39)360
1116.PŁOCHOCKI M. — Lata pracy nielegalnej w Polsce. Moskwa 1934. Młoda Gwardja.
16d, s. 190, [2]. opr. oryg. kart. (Skrzypek 1492. Otarcia grzbietu i okł., wewnątrz stan dobry.
Wspomnienia znanego działacza socjalistycznego w Polsce i Rosji, "starego rewolucjonisty,
członka Stowarzyszenia Starych Bolszewików", straconego w 1937 w czasie czystek
stalinowskich. Obejmują okres pracy partyjnej i zsyłki na Sybir (do 1905). Ilustr. w tekście)50
1117.POBÓG-MALINOWSKI Wł[adysław] — Józef Piłsudski. [T.1]: 1867-1901. W
podziemiach konspiracji. Warszawa 1935. Nakł. Gebethnera i Wolffa. 8, s. 373, tabl. 15. opr.
psk. z epoki (?) (Stan bardzo dobry. Na karcie tyt. obszerna dedykacja autora dla
S.OdrowąŜa-Wysockiego, tłumacza pracy na jęz. niemiecki. Pierwszy tom dwutomowej
biografii Marszałka, doprowadzonej do 1908 r.)300
1118.POGONOWSKI Jerzy — Bój o Lwów. (Z walk armji ochotniczej z 1920 roku).
Słowem wstępnem zaopatrzył C.Mączyński. Gdańsk 1921. Wyd. "Lotos". 8, s. XII, 99, [1],
tabl. 16. opr. pł. z epoki (Maliszewski 4272. Niewielkie zaplamienia. Piecz.)120
1119.POLLAK Roman — Wyprawa skautów śląskich przez Orawę i Tatry na Spisz. Ze
słowem wstępnem E.Romera. Lwów 1919. KsiąŜnica Pol. 16d, s. VII, [1], 160, mapa rozkł. 1.
brosz. (BłaŜejewski 1213. Egz. Otarcia okł., naddarcia krawędzi, niewielki ubytek naroŜnika
przedniej okł., ubytek marginesu, marginesy pierwszych kart z niewielkimi ubytkami, karta
tyt. wyraźnie zakurzona. Bardzo interesująca relacja z wielodniowej wyprawy harcerzy
druŜyny im. Tadeusza Rejtana w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim, odbytej w 1914 r. przez
Beskid śywiecki, Orawę, Podhale, Pieniny, na Spisz i przez Tatry do Zakopanego. Tekst
zawiera bogactwo waŜnych obserwacji i opisów o charakterze krajoznawczo-etnograficznym,
tym ciekawszych, Ŝe spontanicznych i nieskrępowanych profesjonalnym przygotowaniem.
KsiąŜka dobrze oddaje ducha skautingu polskiego tamtych czasów, głęboko przenikniętego
patriotyzmem i ideą poznawania własnego kraju. Nieczęste)150
1120.POLSKI Śląsk. [T.] 21-30. Katowice 1936-1937. Inst. Śląski. 8. brosz., oryg. futerał pł.
(Dwa tytuły z niewielkimi otworami (blok przebity gwoździem?), poza tym stan bardzo
dobry. Podpis własn. Na wewnętrznej okł. futerału naklejony wykaz tytułów. Zestaw zaw. 10
tytułów:
21. H.Barycz — J.S.Bandtkie a Śląsk. s. 54
22. W.Dzięgiel — Król polski Zygmunt I na Śląsku. s. 21, [1]
23. K.Piotrowicz — Plany rewindykacji Śląska przez Polskę pod koniec średniowiecza. s. 59
24. B.Olszewicz — Najdawniejsze opisy geograficzne Śląska. s. 65
25. J.Czekanowski — Struktura rasowa Śląska w świetle badań polskich i niemieckich. s. 34
26. K.Tymieniecki — Kolonizacja a germanizacja Śląska w wiekach średnich. s. 41
27. J.Skoczek — Stosunki kulturalne Śląska ze Lwowem w wiekach średnich. s. 40
28. K.Stojanowski — Z badań nad antropologią Śląska. Skłąd rasowy katowickiej młodzieŜy
poborowej. s. 28, [2]
29. K.Buczek — Ślązacy w kartografii polskiej XVI w. s. 42, mapy 2
30. K.Popiołek — Śląsk i Polska w okresie wojen husyckich. s. 49, [1])360
1121.POL Wincenty — Czarna krówka. Legenda z naszych czasów. Bochnia 1854. Druk.
W.Pisza. 16d, s. 54. opr. wsp. ppł. (Papier mocno zabrązowiony. Liczne piecz. bibliot. i
własn. Wyd.I)160
1122.[POL Wincenty] — Die Kirche bei St.Katharina in der Vorstadt Kazimierz in Krakau.
[Kraków] 1855. Buchdruckerei "Czas". 8, s. VI [jest mylnie IV], 34, tabl. 1. brosz. (Stan
bardzo dobry. Niem. przekład "Wiadomości o kościele św.Katarzyny". Ilustr. na tabl. 22)120
1123.POL Wincenty — Wybór poezyi. Z portretem autora. Wyd.II popr. Petersburg 1898.
K.Grendyszyński. 16, s. 285, tabl. 1. opr. oryg. psk. z szyldzikami, obcięcie złoc. (Tabl.
(portret autora) zaŜółcona, stan dobry)150
1124.POMNIKI literatury ojczystej. T.2, z.3: Krasiński. Londyn 1942. Wyd. Urzędy Oświaty
i Spraw Szkolnych. 8, s. [189]-268, tabl. 1. brosz. Bibl. pol. na emigracji (Otarcia okł.,
miejscami zaplamienia wewnątrz. Egzemplarz z biblioteki pokładowej ORP Piorun
(piecz., zapiski inwentarzowe). Niszczyciel ORP Piorun został przekazany przez
Brytyjczyków Polskiej Marynarce Wojennej w XI 1940 w zamian za zatopiony pod
Narwikiem ORP Grom. Wsławił się odnalezieniem niemieckiego pancernika Bismarck, brał
udział w konwojach atlantyckich, działał na Morzu Śródziemnym, uczestniczył w desancie
wojsk alianckich w Normandii. Okręt został zwrócony Wielkiej Brytanii w IX 1946)160
1125.POPIOŁEK Franciszek — Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim. Z 112 ryc.
Katowice 1939. Wyd. Inst. Śląskiego. 8, s. 285, [9]. opr. oryg. pł. Pamiętnik Inst. Śl., [t.] 13
(Okł. nieco otarte, dwie kart lekko naderwane, poza tym stan dobry. Podpis własn.)160
1126.PORÓWNANIE wyznania rzymsko-katolickiego z ewangielicko-reformowanem.
Wyd.III niezmienione. Wilno 1928. Kolegjum Wileńskie Ewang.-Reform. 8, s. 62. brosz.
(Grzbiet oklejony papierem, niewielkie zaplamienia okł. Na końcu dodano maszynopisowy
spis treści)44
1127.POTOCKI Wacław — Wojna chocimska. Poemat epiczny w 10 częściach w skróceniu z
wstępem i objaśnieniami. Przez Edmunda Bączalskiego. Z 3 ryc. i 2 mapkami teatru wojny.
Lwów 1898. Nakł. Tow. Pedagog. 8, s. XX, 282, [1], mapki 2. brosz. (Okł. lekko
nadkruszone, poza tym stan dobry. Ryc. w ramach paginacji)100
1128.POWSZECHNA Wystawa Krajowa 1894 r. i siły produkcyjne kraju. Wstęp
geograficzno-statystyczny. Historys i organizacya Wystawy. Lwów 1897. Nakł. Wydz.
Krajowego. 4, s. [2], II, 314, plany rozkł. 2. opr. nieco późn. psk. (Otarcia krawędzi okł., karta
tyt. zakurzona, podklejone marginesy jednej karty, kilka kart podklejonych w grzbiecie. Egz.
lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego (ekslibris, piecz.). Zakreślona piecz.
W.Bartoszewskiego. Zakreślone fragmenty tekstu, nieliczne dopiski. Ilustr. w tekście)420
[PRAWO].
1129.BANDTKIE STĘśYŃSKI Jan Wincenty — Prawo prywatne polskie. Napisane i
wykładane przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie przez ...
Dzieło pogrobowe. Warszawa 1851. Druk. Banku Pol. 8, s. [4], X, 480, XIV, [1]. opr. psk. z
epoki (Opr. mocno otarta, papier miejscami zabrązowiony, wycięty niewielki fragment karty
tyt., podklejony paskiem papieru. Piecz. Ilustr. na tabl. 14)600
1130.DUTKIEWICZ Walenty — Prawo hipoteczne w Królestwie Polskiem, objaśnione przez
... Warszawa 1850. Druk. S.Strąbskiego. 8, s. [4], IX, [1], XXXIII, [1], 585, [2]. opr. ppł. z
epoki (Niewielki ubytek grzbietu, otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry. Ilustr. na tabl.
14)260
1131.GLASER Stefan — Polskie prawo karne w zarysie. Kraków 1933. Księg. Powsz. 8, s.
XIX, [1], 463. opr. oryg. pł. (Stan bardzo dobry)180
1132.GLASS Jakób — Zarys prawa hipotecznego w b. Królestwie Polskiem. Oprac. ...
Warszawa-Kraków [1922]. Nakł. J.Czerneckiego. 8, s. XVI, 261. brosz. Instytucja ksiąg
gruntowych na ziemiach pol., cz.1 (Naddarcia krawędzi okł., przednia okł. odbarwiona. Egz.
nierozcięty)80
1133.HUBERT Stanisław — Rozbiory i odrodzenie Rzeczypospolitej. Zagadnienie prawa
międzynarodowego. Lwów 1937. Zakł. Prawa Polit. i Prawa Narodów UJK. 8, s. XVIII, [2],
284. brosz. Bibl. prawa polit. i prawa narodów, t.10 (Otarcia okł., podklejone naddarcia
przedniej okł.)80
1134.HUBE Karol — O instytucyi hypotecznej w Królestwie Polskiem. Warszawa 1869.
Druk, Gazety Pol. 8, s. [4], X, V, [3], 362. opr. psk. z epoki (Grzbiet lekko otarty, poza tym
stan dobry. Ekslibris. Część 1 - więcej nie wyszło)480
1135.JAWORSKI Władysław Leopold — Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Prawo
polityczne od 2 października 1919 do 4 lipca 1921. Wydał i objaśnił ... Kraków 1921. Krak.
Sp. Wyd. 8, s. XV, [1], 873. opr. psk. z epoki, obcięcie barwione. Prawa Państwa Polskiego,
zeszyt II A (Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry. Podpis własn. Oprawa Roberta
Jahody (naklejka Zakładu Introligatorskiego na tylnej wyklejce))640
1136.KSIĘGA ustaw cywilnych wszystkim niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi
Austryackiey powszechna. Cz.1-3 + Regestr. Wiedeń 1811. Z c.k. Nadworney i Kraiowey
Drukarni. 8, s. [28], 121; [2], 448; [2], 65; CXXXVIII. razem opr. kart. z epoki (Stan dobry.
Podpis własn. Na karcie tyt. cz.1 odręcznie: "Przekład Stojowskiego". Regestr z kartą tyt.:
"Regestr alfabetyczny treści trzech części Powszechnego prawa cywilnego (obywatelskiego)
na wszystkie niemieckie kraie dziedziczne Monarchyi Austryackiey")360
1137.ŁABĘCKI Antoni — Przypisy i inwentarz do kodexu postępowania sądowego
cywilnego, z przyłączeniem niektórych Uwag, oraz z obiaśnieniami rozmaitych Artykułów
Kodexu, iako teŜ poprawą Omyłek w ostatniey Edycyi Kodexu Postępowania znayduiących
się, z zlecenia JW. Ministra Sprawiedliwości [...]. Warszawa 1811. 16d, s. 179. brosz. wt.
(Niewielkie zaplamienia)160
1138.MECHERZYŃSKI Karol — O magistratach miast polskich, a w szczególności miasta
Krakowa. Z ryciną. Kraków 1845. Nakł. D.E.Friedleina. 8, s. [12], IV, 288, tabl. 1. opr. ppł.
złoc. z epoki (Miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Piecz.
Zaw. m.in.: Historya magistratu m. Krakowa, Władza pierwotna wójtów, Senat miejski,
Poczet rajców, Księgi radzieckie, Sądy assessorskie, O juryzdykcyi miejskiej starostw,
Mieszczanie i pospólstwo, Bractwa, cechy rzemieślnicze, Pisarze miejscy, Prokuratorowie,
Prowizorowie. Na tabl. "Izba sądowa w ratuszu krakowskim zburzonym r. 1820". Nieczęste.
Ilustr. na tabl. 14)400
1139.MĘDRZECKI J[ędrzej] — O prawie rzeczowem polskiem opartem na jawności xiąg
ziemskich lub grodzkich a w skutku tego o waŜności zapisu i przeniesienia ad forum
proprium recognoscentis. Wyjątek z ustaw dawnych polskich. Warszawa 1828. Druk.
A.Gałęzowskiego i Komp. 16d, s. [4], 86. brosz. (Podklejone naddarcie przedniej okł.,
miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru, stan dobry. Ilustr. na tabl. 14)240
1140.PRĄDZYŃSKI Edward — O prawach kobiety. Wyd.II uzup. Warszawa 1875. Księg.
C.Lewickiego i Sp. 8, s. [8], 472. brosz. (Okł. nieco zakurzone, tylna załamana, wewnątrz
stan dobry. Egz. nierozcięty. Podpis własn.)180
1141.PRIVAT-MITTHEILUNGEN in Betreff der zu Tomaszow Mazowiecki in Königreich
Polen begonnen grossen Ansiedlungen. Der industriellen Welt gewidment und zugleich als
Beantwortung auf verschiedene in dieser Beziehung geschehene Anfragen. Mit einer ReiseKarte. B.m. [1830?]. 8, s. 23, mapa rozkł. 1. brosz. (Stan dobry. Druk z okresu gwałtownego
rozwoju miasta po złoŜeniu w nim przez Antoniego Ostrowskiego zakładów
włókienniczych)160
1142.PRZEPISY obrotów liniowych dla piechoty zatwierdzone przez Nayjaśnieyszego
Cesarza JMci i Króla pod dniem 19 Lutego 1820 roku. Warszawa 1820. Druk. Woyskowa.
16d, s. 142, [5], tabl. 21. opr. wsp. pł. (Niewielkie zaplamienia, naddarcie jednej tablicy.
Nieliczne zapiski w tekście. Zaw. m.in.: O formowaniu linii, O nabiianiu i palbie, O marszu w
schody batalionami, O kontra-marszu, O rozwiianiu ściśniętych kolumn, O odmianach frontu,
O czworo-bokach, O oddawaniu honorów Kommenderuiącemu, O defilowaniu. Dołączona
obca tablica dat. w 1827 z ćwiczeniami walki na bagnety)480
[PRZEWODNIKI].
1143.BAEDEKER Karl — Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten
und 6 Stadtplänen. Leipzig 1943. K.Baedeker. 16d, s. LXIV, 264, map 6. opr. oryg. pł. (Okł.
otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Piecz. Mapa główna z VI 1943)160
1144.[DĄBROWSKI Mieczysław] — Przewodnik krakowski wydany staraniem techników
krakowskich z najnowszym planem miasta oraz 12 ryc. Kraków 1900. Nakł. Kom. IV Zjazdu
Techników Pol. 16d, s. 88, [2], XXXV, [2]. opr. oetg. miękka pł. zdob. (Brak planu, poza tym
stan dobry)100
1145.ELJASZ[-RADZIKOWSKI] Walery — Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i
Szczawnic. Pisał i ilustr. ... Poznań 1870. Nakł. J.K.śupańskiego. 16d, s. IV, 264, mapa rozkł.
luzem 1. opr. późn. pł. (Banach 689. Niewielkie zaplamienie karty tyt., stan dobry. Podpis
własn. Liczne drzeworyty w tekście. Mapa Tatr z widokiem panoramicznym na góry w
litografii M.Salba w Krakowie. Pierwsze wydanie znakomitego przewodnika po Tatrach i
Pieninach (do 1900 miał pięć dalszych wydań). "Przewodnik ten [...] był przez blisko pół
wieku bardzo popularny, odgrywając doniosłą rolę w budzeniu zamiłowania do wycieczek w
Tatry i na Podtatrze, i przyczyniając się wydatnie do spopularyzowania Zakopanego i
góralszczyzny w społeczeństwie polskim" (Paryscy "Wielka encyklopedia tatrz.", Poronin
2004, s. 253). Ilustr. na tabl. 12)400
1146.ELJASZ[-RADZIKOWSKI] Walery — Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin. Z 23
illustr., 2 planami i mapą Tatr. Wyd.III. Kraków 1886. Druk. "Czasu". 16d, s. VII, [1], 360,
tabl. 10, mapy 2. opr. oryg. pł. (Brak mapy głównej, oprawa reperowana, wewnątrz stan
dobry. Nieliczne podkreślenia ołówkiem w tekście. Klasyka literatury tatrzańskiej)160
1147.ELJASZ[-RADZIKOWSKI] Walery — Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i
Szczawnic. Z 68-ma illustr., planem Zakopanego i mapą Tatr. Wyd.VI znacznie zmienione i
powiększ. Kraków 1900. Nakł. autora. 16d, s. XII, [2], 395, [1], XXXVIII, panoram 6, plan 1,
mapa 1, mapa luzem 1. opr. oryg. pł. złoc. (Grzbiet lekko pofałdowany, ślad załamania
naroŜnika przedniej okł. Egz. kompletny. Podpis własn. Odręczne poprawki w tekście na
dwóch stronach)320
1148.ESTREICHER Karol — Kraków. Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice.
Wyd.III rozsz. Z 73 ilustr. i planem miasta. Kraków 1938. Nakł. Tow. Miłośników Hist. i
Zabytków Krakowa. 16d, s. XXIII, [1], 363, tabl. 18, plan 1. opr. bibliot. ppł. (Otarcia okł.
Uszkodzony ekslibris. Naklejka "Własność Józefa Zamoyskiego". Wydano 50 egz. na
papierze specjalnym, ten nr 23 z podpisem autora. Praca uwaŜana powszechnie za
najlepszy dotychczas przewodnik po Krakowie. Plan rozcięty wydawniczo na 3 części)240
1149.GRABOWSKI Ambr[oŜy] — Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. (Z
rycinami). Kraków 1822. Nakł. J.Mateckiego. 16d, s. 327, [4], tabl. 4. opr. psk. z epoki
(Banach 98, NK 7, 423. Otarcia okł., niewielki ubytek karty tyt., zaplamienia kart, brak wielu
tablic i planu miasta. Piecz., podpis własn. Pierwsze wydanie wielokrotnie wznawianego w
XIX w. przewodnika po Krakowie. Zaw. szczegółowy, historyczny opis zabytków Krakowa i
okolic. Następne edycje nosiły tytuł: "Kraków i jego okolice")360
1150.HEIMBERGER J.A. — Najnowszy przewodnik po Krakowie i jego okolicach wraz z
dokładnym kolorowanym planem m. Krakowa, układu ... Kraków 1881. Druk. "Czasu". 16d,
s. VIII, 120, plan rozkł. 1. brosz. (Brak tylnej okł., podklejenia planu. Defekt drukarski: s. 6667, 70-71, 74-75 i 78-79 pozostały niezadrukowane. Rzadkie)150
1151.ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z informatorem, z wykazem ulic i planem
orientac. miasta. Egzemplarz bezpłatny wydany z okazji imprez 1937. Kraków 1937. Wyd.
Ogólnego Zw. Podoficerów Rez. RP, Koło Krak. 16d, s. 112, plan rozkł. luzem 1. brosz. (Stan
dobry. Oprac. L.H. z okazji planowanych uroczystości związanych z sypaniem Kopca
Piłsudskiego. Ilustr. w tekście, bogaty dział ogłoszeniowy)80
1152.ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z planem miasta, oraz skorowidzem władz,
urzędów, instytucyj, towarzystw, wolnych zawodów i firm chrześcijańskich. Kraków 1931.
Wyd. Chrześc. Frontu Gosp. 16d, s. 261, [1], X, plan rokł. 1. brosz. (Okł. nieco otarte, poza
tym stan dobry. Piecz. Zapiski ołówkiem)120
1153.JEZIERSKI Józef — Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy. Z planem miasta.
R.5: 1906-1907. Kraków. Druk. Lit. 8, s. 108, tabl. 4. opr. ppł. z epoki (Brak planu miasta,
miejscami zaplamienia, załamania tylnej okł. Podkreślenia ołówkiem. Egz. z biblioteki
Antoniego Gołubiewa (podpis własn., ekslibris autorstwa Gracjana AchremAchremowicza))100
1154.JEZIERSKI Józef — Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy. Z planem miasta.
R.13: 1914-1915. Kraków. Druk. Lit. 8, s. [18], 85, [11], plan rozkł. 1, tabl. 1. brosz. (Stan
dobry. Liczne ilustr. w tekście)150
1155.[KLECZKOWSKI Antoni] — Najnowszy illustrowany przewodnik po Krakowie i
okolicach A.Napierkowskiego z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień niezbędnych dla
podróŜnych, oraz spisu znaczniejszych zakładów kąpielowych Galicyi. Ozdobione 50
rycinami, oraz ogólnym widokiem Krakowa. Kraków [1883]. Nakł. A.Napierkowskiego. 16d,
s. [4], VIII, LXXX, 164, 48, [1], tabl. rozkł. 1. opr. oryg. pł. zdob. (Otarcia, zabrudzenia i
odbarwienia okł., pierwsze karty reperowane, tablica rozkł. podklejona na zgięciu i na
marginesie - kilka kart nadkruszonych. Estreicher (E.XIX 16, 175) nie wspomina o
pierwszych VIII s. 50 drzeworytów w tekście (fasady, detale architektoniczne, wnętrza
kościołów Krakowa i okolic, obrazy itp.). Na rozkładanej tablicy panorama miasta: "Ogólny
widok Krakowa od strony Podgórza". Tytuł okł. "Illustrowany przewodnik po Krakowie i
okolicach". Przewodnik podzielony na trzy części: Część informacyjna A (Cenniki jazdy w
powozach publicznych, dla doroŜek jedno i dwukonnych, Tramwaj krakowski, Ruch
pociągów w kolejach Ŝelaznych, Cennik jazdy na kolei Karola Ludwika, Objaśnienia i
przepisy pocztowe0, Część informacyjna B (ksiąŜka adresowa "Przemysł, handel i rękodzieła
w porządku alfabetycznym"), Część informacyjna C (Przewodnik: część opisowa, Kościoły w
obrębie plantacyj, Kościoły przedmiejskie, Muzea, Towarzystwa i Zbiory, Obchody oraz
Okolice Krakowa, m.in. Łobzów, Bielany, Balice, Tyniec, Lanckorona, Zamek Tenczyński,
Alwernia, Czerna, Mników, Mogiła, Wieliczka, Ojców, Zdrojowiska galicyjskie). Rzadkie.
Ilustr. na tabl. 22)680
1156.KRAKÓW. Krótki przewodnik z planem miasta wydany staraniem Towarzystwa
Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Kraków 1906. Druk. "Czasu". 16, s. 36, plan
rozkł. 1. brosz. (Okł. nieco otarte. Barwny ekslibris Lucjana Rydla autorstwa Jana
Bukowskiego)120
1157.KUNZEK Tomasz — Przewodnik po Województwie Tarnopolskiem. Monografja
krajoznawcza z 82 ilustr. i 2 mapkami. Tarnopol [1938?]. Podolskie Tow. Turyst.-Krajozn.
16d, s. 303. brosz. (Brak map, okł. nieco otarte i zaplamione, wewnątrz stan dobry.
Nieczęste)100
1158.KURTZ Heinrich — Führer durch die Stadt Krakau. Mit zahlreichen Abb. [...] und
Stadtplan mit neuen deutschen Strassenbezeichnungen. Zweite erweiterte Aufl. Krakau 1942.
Buchverlag Deutscher Osten. 16d, s. 103, [25], plan rozkł. 1. brosz. (Stan dobry. Okupacyjny
przewodnik po Krakowie)60
1159.LENARTOWICZ Stanisław — Przewodnik po Polsce w 4 tomach. T.1: Polska
północno-wschodnia. Warszawa 1935. Zw. Pol. Tow. Turyst. 16d, s. LII, 276, map i planów
18, mapa 1 luzem. opr. oryg. pł. (Przednia wyklejka podklejona w grzbiecie, stan dobry.
Ekslibris. Ukazały się jedynie dwa tomy. Oprac. kom. red. w składzie: S.Osiecki,
J.Jaroszyński, J.Kołodziejczyk)100
1160.LEWICKI Stanisław A., ORŁOWICZ Mieczysław, PRASCHIL Tadeusz —
Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, obejmujący:
zdrojowiska, uzdrowiska [...], latowiska [...] oraz miejscowości posiadające źródła mineralne,
wreszcie stacye turystyczne i sportów zimowych. Z mapą Galicyi, rozkładem jazdy i 200
ilustr. w tekście. Lwów 1912. Kraj. Zw. Zdrojowisk i Uzdrowisk. 8, s. 303, [1], 50, mapa 1,
tabl. rozkł. 1. brosz. (Wyraźne otarcia okł., podklejenia grzbietu, zabrudzenia okł. i karty
przedtyt., załamania naroŜników. Piecz. Na tabl. rozkład jazdy pociągów)180
1161.MAHLER Ozjasz — Przewodnik po Ŝydowskich zabytkach Krakowa. Kraków [nie
przed 1932, nie po 1935]. Nakł. własny. 16d, s. [4], 58, [2], tabl. 10. brosz. (Otarcia okł.,
niewielkie naddarcia wewnątrz. Nieczęste)120
1162.NAJNOWSZY plan Krakowa z przewodnikiem. Two Days at Cracow. Deux jours a
Cracovie. Kraków [ca 1946]. Zakł. Graf. "Styl". 16d, s. 20, plan rozkł. 1. brosz. (Okł.
poŜółkłe i zakurzone, wewnątrz stan dobry. Plan: "Kraków" (form. 48,1x67,7 cm).
Nazewnictwo ulic przedwojenne. Tekst po pol., ang. i franc.)100
1163.ORŁOWICZ M[ieczysław] — Ilustrowany przewodnik kolejowy. [Cz.1.]. Warszawa
1926. Nakł. Min. Kolei i Min. Komunikacji. 8, s. [16], 157, [27], mapa 1. opr. wsp. pł. z zach.
okł. brosz. (Okł. brosz. nieco nadkruszone, naroŜniki górnych kart nieco załamane, poza tym
stan dobry. Piecz. Liczne ilustr. w tekście. Do kompletu brak cz.2: Polska pd.-zach. z 1930.
Następne części nie ukazały się)120
1164.ORŁOWICZ Mieczysław — Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu,
Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Z mapą Galicyi i Tatr, planem Lwowa, Krakowa i 262 ilustr.
Lwów 1919. Wyd. K.Kwieciński. 16d, s. 510, [32], plany 2, mapa 1. brosz. (Grzbiet oklejony
płótnem, tylna okł. obca, przednia otarta, brak ostatniej karty (reklamy) i mapy głównej.
Podpis i piecz. własn. Wyd.II)200
1165.ORŁOWICZ Mieczysław — Ilustrowany przewodnik po Wschodnich Karpatach
Galicyi, Bukowiny i Węgier. Z 50 ilustr. i obrazem kolorowym w tekście. Lwów 1914. Oddz.
Lwowski Kraj. Zw. Turyst. 16d, s. 79, [1], tabl. 1. opr. wsp. pł. Odb. z "Ilustr. przewodnika
po Galicyi" (Egz. po interwencji introligatora: podklejony ubytek naroŜnika tablicy i karty tyt.
Nieczęste)100
1166.ORŁOWICZ Mieczysław, KORDYS Roman — Illustrierter Führer durch Galizien. Mit
einem Anhang: Ost-Schlesien [...]. Mit 11 Vollbildern, 103 Text-Illustr., 3 Karten und 2
Plänen. Wien-Leipzig 1914. A.Hartleben's Verlag. 16d, s. XVI, 388, tabl. 10, plany 2, mapa
barwna 1. opr. oryg. pł. A.Hartleben's illustrierter Führer, Nr 66 (Okł. nieco otarte, brak mapy
głównej, poza tym stan dobry. Nieliczne zapiski w tekście. Liczne ilustr. w tekście (inne niŜ w
polskim wydaniu przewodnika Orłowicza). Oprawa wzorowana na bedekerach)240
1167.POJEZIERZE Augustowsko-Suwalskie. Przewodnik krajoznawczy i turystycznoletniskowy. W oprac. kom. red. "Naszego Głosu". Augustów 1937. Nakł. Kom. Obyw. Pojez.
Augustowsko-Suwalskiego. 16d, s. 326, [2], XXII, [16]. brosz. Bibl. regionalna "Naszego
Głosu", nr 3 (Stan dobry. Ekslibris. Ilustr. w tekście)160
1168.PRZEWODNIK po Krakowie i okolicy. (36 ilustr., 2 mapki szematyczne i 1 plan m.
Krakowa). Kraków 1928. Pol. Zw. Turyst. 16d, s. 120, tabl. 6, plan rozkł. 1. opr. oryg. pł.
zdob. (Okł. nieco otarte, naddarcie planu, poza tym stan dobry)160
1169.PRZEWODNIK z najnowszym planem Krakowa. Two Days at Cracow. Deux jours a
Cracovie. Kraków [nie przed 1947]. Wyd. A.Ordyński. Zakł. Graf. "Styl". 16d, s. 24, plan
rozkł. 1. brosz. (Okł. nieco zaplamione. Plan oprac. M.Kubiczek: "Plan turystyczny wielkiego
Krakowa, stan z 1947 r." (form. 48x68 cm). Na odwrocie planu plan Śródmieścia z
wrysowanymi sylwetkami zabytkowych gmachów. Tekst po pol., ang. i franc. Stan sprzed
zmiany nazw ulic (ul. Beliny PraŜmowskiego nie nazywa się jeszcze ul. J.Marchlewskiego,
ul. Gertrudy nie przechrzczono na L.Waryńskiego, ul. Piłsudskiego to jeszcze nie ul.
Manifestu Lipcowego itd.))80
1170.STASIAK Ludwik — Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego kościołach,
pałacach, muzeach, bibliotekach, murach miejskich i staroŜytnych domach. Kraków [1919?].
Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. 134, [2], plan rozkł. 1. opr. ppł. z epoki (Brak 8 tablic, poza
tym stan dobry. Plan przełoŜony z wyd.III?)120
1171.STASIAK Ludwik — Ilustrowany przewodnik po Krakowie, po jego kościołach,
pałacach, muzeach, bibljotekach, murach miejskich i staroŜytnych domach. Wyd.III. Kraków
[ok. 1928]. Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. 68, plan rozkł. 1. brosz. (Naddarcia i niewielkie
ubytki okł., blok poluźniony, niewielkie naddarcie planu. Egz. nieobcięty. Piecz.)80
1172.TREPKA J. N[ekanda] — Najnowszy zwięzły przewodnik po Krakowie, z planem
miasta i wieloma ilustr. Kraków 1928. Księg. Salonu. Malarzy Pol. 16d, s. 84, [4], tabl. 20,
plan rozkł. 1. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte, stan dobry. Tytuł okł.:
"Najnowszy ilustrowany przewodnik po Krakowie")120
1173.WICZKOWSKI Józef — Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po
mieście. Lwów 1907. Nakł. Wydz. Gosp. X Zjazdu Lekarzy [...]. 16d, s. VIII, 623, [1], VII,
tabl. 2. opr. oryg. ppł. (Okł. nieco otarte, tylna wyklejka podklejona w grzbiecie, brak planu
miasta (dołączona jego zmniejszona kopia), poza tym stan dobry. Najobszerniejszy
przewodnik po dawnym Lwowie. Ilustr. na tabl. 22)280
1174.ZWOLIŃSKI Tadeusz, ZWOLIŃSKI Stefan — Przewodnik po Zakopanem i Tatrach. Z
mapką przeglądową Tatr [...], planem Zakopanego i ilustr. Zakopane [przedm. 1925]. Nakł.
Księg. L.Zwolińskiego. 16d, s. 272, mapa luzem 1, plan luzem 1. brosz. (Niewielki ubytek
naroŜnika przedniej okł., brak grzbietu, poza tym stan dobry. Podpis własn. Przed tekstem
przedmowa do wyd.II. Na karcie tyt. i na tylnej okł. piecz.: "Wydanie 5'te. Cena mapy 4,50
zł")80
1175.PRZEZDZIECKI Alexander — O włóczni zwanej ś. Maurycego, przechowanej w
skarbcu katedry krakowskiej. Studium historyczne. Warszawa 1861. Druk. Gazety
Codziennej. 8, s. [4], 43, tabl. 1. brosz. wt. z zach. okł. oryg. (Okł. oryg. nieco zaplamiona,
stan dobry. Ilustr. na tabl. 23)80
1176.PRZYBYSZEWSKI Stanisław — Dla szczęścia. Lwów 1902. Księg. Pol.
B.Połonieckiego. 16d, s. 64. opr. kart. z epoki (Pierwsza karta podklejona w grzbiecie,
ostatnia nieco zaplamiona. Wyd.I. Egz. ze zbiorów i w oprawie znanego lwowskiego
introligatora W.J.Romanowskiego (ekslibris, piecz., podpis))120
1177.PRZYŁĘCKI Stanisław — Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów
polskich XVII wieku, wyd. ... Lwów 1842 [właśc. 1841]. Nakł. L.Rzewuskiego. Druk. P.
Pillera. 8, s. IX, [4], 14-452, portrety 2, tabl. rozkł. 1 [faksymile rękopisów]. opr. późn. ppł.
(Maliszewski 228. Miejscami wyraźne zaŜółcenia i zabrązowienia papieru, poza tym stan
dobry. Zaw. ponad 150 dokumentów dotyczących historii rodu. Nieczęste. Ilustr. na tabl.
23)600
1178.PTAŚNIK Jan — Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Kraków 1934. Nakł. PAU.
8, s. [2], VIII, 511. opr. psk. z epoki (Opr. nieco otarta, poza tym stan bardzo dobry)160
1179.PUŁASKI Fr. — Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Strojów w Petersburgu. Katalog
Polskiego Oddziału Historycznego. UłoŜył ... [Warszawa] 1902. Druk Tow. Akc.
S.Orgelbranda Synów. 4, s. [10], 135, tabl. 3. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Stan dobry.
Ślad wytartej piecz. Ekslibris i piecz. T.Jakubowskiego. Tytuł i tekst równoległy ros. i pol.
Opis ponad 400 eksponatów zgromadzonych w działach: Zbroja, Strój narodowy, polskie
umundurowanie i ubiory francuskiej mody do poł. XIX w., Oznaki dostojeństwa i godności wyroby złotnicze, Tkaniny, hafty, pasy lite, Kartony i rysunki (ubiorów, zbroi). Nieczęste)240
1180.[PUZYNA Józef] — Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830
zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzieŜ oficerów, podoficerów i
Ŝołnierzy armii polskiej w tymŜ roku krzyŜem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych.
Lwów 1881. [Wyd. S.Tarnowski]. Nakł. Druk. Lud. 4, s. [4], VII, [3], 224. opr. wsp. psk.
(Ostatnie dwie karty w kopiach kserograf., poza tym stan bardzo dobry. Spisy dowodzących i
listy odznaczonych sporządzone przez J.Puzynę, dowódcę artylerii w bitwie pod Stoczkiem,
na podstawie dokumentów otrzymanych w ParyŜu od gen. Macieja Rybińskiego, ostatniego
naczelnego wodza armii powstańczej)1.400
1181.RACHWAŁ Stanisław — Kościółek św. Zofji we Lwowie. (Niedoceniony zabytek
przeszłości Lwowa). Lwów 1917. Nakł. XX. Misyonarzy. 16d, s. 24. opr. ppł. z epoki (Stan
dobry. Podpis własn.)60
1182.RACZYŃSKI Stanisław — Sport w grafice. 7 oryginalnych drzeworytów. [Kraków?
1954?]. 4, tabl. 7. brosz. (Opr. nieznacznie otarta, stan grafik bardzo dobry. Naklejka własn.
Wszystkie drzeworyty w oryg. passe-partout i sygn. ołówkiem "St. Raczyński". Drzeworyty
bez tytułów, przedstawiają dyscypliny: boks, bieg przez płotki, koszykówka, kolarstwo,
motocross, hokej, piłka noŜna; na okł. rzut dyskiem. Ilustr. na tabl. 9
S.Raczyński (1903-1982) - malarz, grafik. scenograf. Studiował u Pieńkowskiego,
Axentowicza, Weissa, Wojnarskiego. Z technik graficznych stosował najczęściej drzeworyt,
pozostając pod duŜym wpływem Skoczylasa)950
1183.[RADLIŃSKA Helena] — W pięćsetną rocznicę. O naszych pierwszych ksiąŜkach,
dawnych szkołach i uniwersytecie krakowskim. Przez H.Orszę [pseud.]. Warszawa 1901.
Druk. J.JeŜyńskiego. 16d, s. 134, II. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Podpis
własn.)80
1184.RAMA-CZARAKA Jogi — Drogi dojścia jogów indyjskich. Przeł. A.Lange. Warszawa
1923. Trzaska, Evert i Michalski. 8, s. [8], 281, [3]. opr. bibliot. pł. z epoki z zach. okł. brosz.
(Wyraźne otarcia okł., wytarta piecz. na okł. brosz., poza tym wewnątrz stan dobry. Egz. z
księgozbioru M.Jehanne-Wielopolskiej (piecz.) (1882-1940) - polskiej pisarki i publicystki,
działaczki niepodległościowej)100
1185.RAŠIN Jaromir — Dusza kobiety. Z czeskiego przeł. M.Szyjkowski. Kraków 1928.
Akademickie Koło Przyjaciół Czechosłowacji. 8, s. 64, [1]. brosz. (Okł. lekko zakurzona,
pionowe załamanie bloku, poza tym wewnątrz stan bardzo dobry. Wydano 565 egz., ten nr 76
(jeden z 210 egz. przeznaczonych do sprzedaŜy w Czechosłowacji). Zdobniki i winiety wg
projektów T.Grotta, stronę graficzną oprac. K.Witkiewicz. Przekład czeskiej parafrazy trzech
epizodów poezji staroindyjskiej)200
1186.RAWITA-GAWROŃSKI Fr[anciszek] — Historya ruchów hajdamackich (w. XVIII).
T.1: Ruina. Brody 1913. Nakł. Księg. F.Westa. 8, s. [4], XVI, 230, tabl. 23. opr. późn. pł. z
szyldzikiem (Stan dobry. Egz. z biblioteki Rudolfa Mękickiego (piecz. na karcie tyt.).
Ekslibris T.Solskiego i J.Mękickiej. Do kompletu brak t.2. Nieczęste)120
1187.RETINGER Józef — Spór o Morskie Oko. Odpowiedź "Pester Lloydowi" przez
adwokata ... Kraków 1893. Nakł. autora. Druk. "Czasu". 16d, s. 69. brosz. wt. z zach. okł.
oryg. (Okł. oryg. nieco zakurzona, stan dobry. Piecz. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie)80
1188.ROSSMAN Jan — Szare Szeregi. Związek Harcerstwa Polskiego w czasie II wojny
światowej. Główna Kwatera Harcerzy "Pasieka". Ocalałe dokumenty. Londyn 1982. Polonia
Book Fund. 8, s. 275. brosz. (Okł. nieco otarte, poza tym stan dobry. Na karcie przedtyt.
nadruk: "Dokumenty ze zbiorów archiwalnych w Warszawie i w Londynie skomentowane
przez Jana Rossmana, pseud. "Wacek", byłego członka Pasieki Szarych Szeregów")100
1189.ROSTAFIŃSKI Józef — Jechać, czy nie jechać w Tatry? Kraków 1883. Nakł. autora.
Druk. "Czasu". 16d, s. 32. opr. wsp. psk. Odb. z "Czasu" (Stan bardzo dobry. Autor
uwidoczniony po tekście)60
1190.ROSTWOROWSKI Jan Nałęcz — Wspomnienia z roku 1863 i 1864. Kraków 1900. Sp.
Wyd. Pol. 8, s. 105, [2]. opr. oryg. pł. zdob. Nowa bibl. uniwersalna (Maliszewski 3306;
Gruca 262. Stan bardzo dobry. Piecz. Oprawa wydawnicza A.Olszeniaka (ślepy tłok na tylnej
okł.))120
1191.RÓśEWICZ Tadeusz — Równina. Kraków 1954. Wyd. Lit. 16d, s. 46, [2]. brosz. (Stan
bardzo dobry. Okł. i ilustr. A.Marczyńskiego)60
1192.RÓśEWICZ Tadeusz — Srebrny kłos. Warszawa 1955. Czytelnik. 16d, s. 63. brosz.
(Stan bardzo dobry. Wyd.I)60
1193.RULETA oraz trente et quarante w promieniach Röntgena czyli zima na Rivierze na
koszt banku Monte Carlo. Zupełnie nowa metoda gry i progresyi, oparta na 17-letniem
doświadczeniu, rachunku i obserwacyi. 12 wypróbowanych sposobów grania z szansami
pojedyńczemi i wielokrotnemi, które przeprowadzić moŜna małym kapitałem, i przy
moŜliwie najmniejszem ryzyku. Lwów [191-?]. Nakł. K.Staniewskiego. 16d, s. 66, tabl. 5.
brosz. (Otarcia grzbietu i okł., zaplamienia okł., niewielkie zabrudzenia wewnątrz)60
1194.RYDEL Lucyan — Awanturnik XVIII wieku, ksiąŜę "Denassów". Szkic historycznoobyczajowy. Kraków 1903. Sp. Wyd. Pol. 16d, s. 140. opr. oryg. pł. zdob. Nowa bibl.
uniwersalna (Gruca 339. Stan bardzo dobry. Piecz. Oprawa wydawnicza Karola Wójcika
(ślepy tłok na tylnej okł.). Dotyczy wspomnianego w "Panu Tadeuszu" księcia Nassau)20
1195.RZEPECKA Helena — Ojczyzna w piśmie i pomnikach. Ilustrowane dzieje
piśmiennictwa polskiego. Oprac. ... T.1-2. Poznań 1911. Nakł. Pol.-Kat. Księgarni Nakł.
Z.Rzepeckiego i S-ki. 4, s. [6], 447, tabl. 10; [6], 506, [6], tabl. 10. opr. oryg. pł. zdob. (Okł.
nieco otarte, bloki nieco poluźnione, grzbiety lekko nadpęknięte, stan ogólny dobry. Liczne
ilustr. w tekście)480
1196.RZEWNICKI Jan — Moje przygody w Tatrach. Uśmiechy i dreszcze. Kartki z
pamiętnika. Warszawa 1938. Księg. F.Hoesicka. 8, s. 303, [1], tabl. 11. opr. wsp. pł. z zach.
okł. brosz. (Załamania okł. brosz., podklejenia krawędzi, niewielkie zaplamienia. Dołączona
karta pocztowa od autora ksiąŜki do Janusza Kotarbińskiego w Zakopanem (prosi o przyjęcie
egzemplarza i podziękowań za wykonanie portretu autora zreporodukowanego w ksiąŜce). Na
przedniej okł. brosz. zapis ręką autora: "W.P. Janusz Kotarbiński". Zaw. m.in.: Czerwony
Młynek, Krótszą drogą na przełęcz, Chrzest na Lodowym, Taniec na krawędziach
J.Kotarbiński (1890-1940) - zakopiański malarz (po studia w SSP w Warszawie), badacz
jaskiń tatrzańskich, kolekcjoner sztuki góralskiej, autor "Nowel tatrzańskich" z własnymi
linorytami)240
1197.R... Marya — Nowy horoskop ułoŜony z dzieł poetów polskich na kaŜdy dzień roku.
Warszawa [cenz. 1896]. Nakł. M.Arcta. 16, s. [6], [366 - wiele pag.]. opr. oryg. pł. zdob.
(Stan dobry. Obca dedykacja, kilka wpisów na kartach ksiąŜki)120
1198.SAMODZIELNA Brygada Strzelców Karpackich. W dziesięciolecie jej powstania.
Zbiorowa praca historyczna i literacka Ŝołnierzy SBSK. Londyn 1951. Nakł. Zw. B. śołnierzy
SBSK. 8, s. 278, [2], tabl. LV. brosz., obw. (Polonica 14401 (tu pełny wykaz zawartości);
Skrzypek 7252. Otarcia obw., wewnątrz stan dobry. Bardzo waŜne źródło do dziejów PSZ na
Zachodzie)120
1199.SAMOZWANIEC Magdalena — Czy pani mieszka sama? Powieść satyryczna o
Warszawie. Ilustr. G.Miklaszewski. Katowice 1960. Wyd. "Śląsk". 8, s. 246, [1]. brosz. (Okł.
nieco otarte. Piecz. Autograf autorki)100
1200.SAWICKI Ludomir — Atlas jezior tatrzańskich. Mapy. Kraków 1929. PAU. 4 podł.,
map 7. oryg. teka kart. (Podklejone naddarcia skrzydełek teki, mapa nr 2 nieco uszkodzona.
Pionierska praca L.Sawickiego (wybitnego geografa, podróŜnika, współzałoŜyciela Pol. Tow.
Geograf., inicjatora badań limnologicznych w Polsce) zawierająca plany 15 jezior
tatrzańskich)160
1201.SCHMITT Henryk — Dzieje Polski XVIII i XIX wieku osnowane przewaŜnie na
niewydanych dotąd źródłach. T.1-3. Kraków 1866-1867. Wyd. Dzieł Tanich i PoŜytecznych.
Druk. "Czasu". 8, s. 8 [prospekt], VIII, [9]-338, V, IV; [4], VI, 501, [1]; [4], III, [1], 213
[oraz] toŜ. T.4: Dzieje porozbiorowe (1795-1832). Lwów 1868. Nakł. autora. 8, s. VIII, 572.
opr. w 2 wol. psk. z epoki (Miejscami zaŜółcenia papieru, stan dobry. Podpis własn.)540
1202.SCHMITT Henryk — Szkic historyczny dziejów 30-letniego panowania Stanisława
Augusta, ostatniego króla polskiego. Popularnie napisał ... Z 8 ryc. rysunku J.Kosaka [!],
W.Eljasza. Kraków 1872. Wyd. "Czytelni Lud.". Druk. Uniw. Jag. 16d, s. [8], 152, tabl. 7,
frontispis w drzeworycie. opr. bibliot. ppł. z epoki (Miejscami zaŜółcenia papieru, poza tym
stan dobry. Na karcie frontispisie tytuł "Rozbiór Polski", na karcie przedtyt.: "W stuletnią
rocznicę pierwszego podziału Polski")120
1203.SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław — Obrazy z przeszłości Galicyi i Krakowa (17721858). T.1-2. Lwów 1896. Nakł. Księg. Gubrynowicza i Schmidta. 8, s. [4], 175, [1], IV; [6],
[179]-400. opr. ppł. z epoki (Opr. lekko otarte, wewnątrz stan bardzo dobry. Zaw. m.in.:
Lwów i Lwowianie, Nasze zdrojowiska, Cracoviana)240
1204.SCHREIBER Mieczysław — Przewodnik stolarski obejmujący potrzebne wiadomości
tak z dziedziny zwyczajnego i zbytkownego materyału i technologii mechanicznej, jakoteŜ
ostatecznych robót około wykończania wyrobów drzewnych, barwienia, zdobnictwa i
imitacyi. Tarnów 1915. Księg. i Druk. Z.Jelenia. 8, s. 180. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
(Okł. brosz. w całości podklejona papierem, ślady po taśmie na okł. brosz. i pierwszych
kartach. Ilustr. w tekście)120
1205.SCHULTZ Alwin — Beschreibung der Breslauer Bilderhandschrift des Froissart.
Verfasst im Namen des Vereins für Geschichte der Bildenden Künste zu Breslau als
Festgeschenk für dessen Mitglieder von ... Mit einer Photographie und sechs autographirten
Taf. Breslau 1869. J.Max & Comp. 4, s. 19, tabl. 7. brosz. (Stan dobry. Praca dotyczy
średniowiecznego wrocławskiego rękopisu)90
1206.SCHWEINICHEN Hans — Pamiętnik ... do dziejów Szlązka i Polski 1552-1602.
Przekład skrócony H.Feldmanowskiego. Drezno 1870. Nakł. J.I.Kraszewskiego. 16d, s. VIII,
239. opr. psk. z epoki. [Bibl. pamiętników i podróŜy po dawnej Polsce, t.2] (Maliszewski 103.
Grzbiet nieco uszkodzony, okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Ekslibris)180
1207.SCHWETER Joseph — Wartha [= Bardo]. Geschichte dieses Wallfahrsortes und der
Wallfahrten dahin. Ein Beitrag zur Religions- und Kulturgeschichte Schlesiens und der
angrenzenden Länder. Urkundlich und pragmatisch dargestellt von ... Mit 4 Illustr.
Schweidnitz [= Świdnica] 1922. Verlag der Bergland-Gesellschaft für Volksbildung. 8, s.
XVI, 639, tabl. 2. opr. oryg. ppł. (Wyklejki pęknięte w grzbiecie, brak 2 tabl. Źródłowa
monografia dolnośląskiego Barda)200
1208.SCOTT Walter — Pan dwóchset wysep. Romans poetyczny Waltera-Skotta. Przekład
W.Maleckiey. Warszawa 1826. Druk. A.Brzeziny. 16d, s. [12], 195, [11]. opr. psk. z epoki
(Okł. otarte, pierwsze karty podklejone w grzbiecie, miejscami zabrązowienia papieru. Piecz.
herald. "Kuńkowce", nieczytelny podpis własn. Dwór w Kuńkowcach (pow. przemyski) był
własnością Władysława Łozińskiego. "Zbiory dzieł sztuki [a zapewne i bilioteka], częściowo
zrabowane w czasie wojny, podczas drugiego oblęŜenia Przemyśla, gdy dwór staropolski
rozebrano w celu zrobienia miejsca miejsca pod szańce, a zbiory złoŜono tymczasowo w
szopie" (E.Chwalewik "Zbiory polskie", War.-Kr. 1926, t.1, s.274). Estreicher (E.4, 269)
podaje nieco inny tytuł. Ilustr. na tabl. 23)240
1209.SEDLACZEK St[anisław] — Drogowskaz harcerski. Oprac. ... przy udziale
J.Mateckiego i innych. Warszawa 1934. Druk. "Dźwignia". 16, s. 216. brosz. (BłaŜejewski
31. Okł. nieco zaplamiona, stan dobry. Próba prezentacji ogółu zasad harcerskich)80
1210.SEMPOŁOWSKA St[efania] — Warszawa wczoraj i dziś. Praca zbior. pod red. ... Z
licznymi ilustr. T.1. Warszawa 1938. Nasza Księg. 8, s. VII, [3], 287, [1], tabl. 25, plan rozkł.
1. brosz.. (Okł. lekko nadkruszone, poza tym stan dobry. Więcej nie wyszło. Zaw. m.in.:
PołoŜenie Warszawy, Dawna warszawska sieć wodna, Lasy w okolicach Warszawy, Z
przeszłości Zamku Warszawskiego, Spisek warszawski 1794 r., Warszawa w listopadzie 1918
r., Warszawa walczy (kalendarium wydarzeń 1788-1918), Tablice ku czci osób i wydarzeń
(wykaz i lokalizacja), Ludność Warszawy)140
1211.SEWERYN Tadeusz — O Chrystusie Frasobliwym. Figurki, legendy, świątkarze.
Kraków 1926. Księg. Geograf. "Orbis". 16d, s. 40. brosz. Bibl. "Orlego Lotu", nr 8 (Okł.
nieco otarte, stan dobry. Opis jednego z charakterystycznych motywów rzeźby ludowej w
Polsce autorstwa wybitnego etnografa, wieloletniego dyrektora Muz. Etnograf. w Krakowie, a
zarazem utalentowanego artysty, absolwenta UJ oraz krakowskiej ASP. KsiąŜka ozdobiona
jest rysunkami autora, dokumentującymi najciekawsze zabytki rzeźb "Chrystusa
Frasobliwego")40
1212.SĘCZYK Karol, JUROFF Józef — Ratownictwo górnicze. Katowice 1931. Nakł.
WyŜszego Urzędu Górniczego. 8, s. [2], XIV, 319, tabl. 5. opr. skóra z epoki (Grzbiet lekko
nadpęknięty i podklejony, naroŜniki otarte. Podpis własn. Pierwsza ksiąŜka poświęcona
ratownictwu górniczemu. Jej celem było podniesienie bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
Liczne ilustr. w tekście)150
1213.SHAKESPEARE William — Dzieła dramatyczne ... (Szekspira). Wydanie illustrowane
ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C.Selousa. Przekład S.Koźmiana, J.Paszkowskiego i
L.Ulricha. Z dodaniem Ŝyciorysu poety i objaśnień pod red. J.I.Kraszewskiego. T.1-3.
Warszawa 1875-1877. Nakł. Sp. Wyd. Księgarzy. 4, s. [4], XXX, 573, [2]; [4], 834, [1]; [4],
763, [5]. opr. psk. z epoki (Banach 737; NK 12, 82. Opr. otarte, wewnątrz stan dobry.
Ekslibris, piecz. własn. T.1: Dramata, t.2: Tragedye, t.3: Komedye)1.600
1214.SIEMIEŃSKI Lucyan — Przegląd Wystawy staroŜytności i zabytków sztuki,
urządzonej w Krakowie przez Komisyą delegowaną z oddziału archeologii i sztuk pięknych w
c. k. Tow. Nauk. krakowskiem. Kraków 1858. Druk. "Czasu". 16d, s. [2], 67. opr. psk. z
epoki. Odb. z "Czasu" (Grzbiet lekko nadpęknięty, niewielkie zaplamienia wewnątrz. Na
grzbiecie złoc. tytuł ksiąŜki. Na wystawie zaprezentowano m.in. liczne obiekty ze zbiorów
księcia Jerzego Lubomirskiego z Przeworska, posąg Światowita ze Zbrucza, odlewy kamieni
z Mikorzyna w Wielkopolsce, wyroby złotnicze i jubilerskie, pamiątki narodowe (buława
hetmańska Jana Tarnowskiego), gobeliny)80
1215.SIENKIEWICZ Henryk — Quo vadis. Roman Néronien. Traduction nouvelle et
complète par E.Halpérine-Kaminsky. Édition illustrée par J.Styka. Gravure de C.Lemoine.
T.1-3. Paris [1901-1904]. E.Flammarion, Imprim. Lehure. 4, s. [4], 291, tabl. 18; [4], 235,
tabl. 15; [4], 326, [1], tabl. 20. opr. psk. złoc. z epoki z zach. okł. brosz. (Niewielkie
zaŜółcenia papieru, poza tym stan bardzo dobry. Luksusowe, francuskie wydanie tłumaczenia
"Quo vadis", ozdobione 53 rycinami na podstawie rysunków Jana Styki oraz 123
drzeworytami w tekście, rytowanymi przez G.Lemoine'a. Jak się wydaje, edycja powstała bez
aprobaty H.Sienkiewicza, a nawet wbrew jego protestom (por. J.KrzyŜanowski
"H.Sienkiewicz. Kalendarz Ŝycia i twórczości", War. 1956, s. 238))1.800
1216.SKARBEK Fryderyk — Dzieje Xięstwa Warszawskiego. T.1-2. Poznań 1861. Nakł.
J.K.śupańskiego. 8, s. X, [2], 234, [1]; [4], 290, [1]. razem opr. psk. złoc. z epoki (Stan dobry.
Podpis własn. Mariana Sokołowskiego, krakowskiego historyka sztuki, profesora UJ. Na
grzbiecie złoc. jego inicjały. Wyd.I. "Rzecz napisana z talentem literackim, ze szczerym
sentymentem, rozkładała umiejętnie akcenty między 'nieszczęścia i niedostatki' doby
napoleońskiej, a nierozłącznie z nią związane 'chlubne wspomnienia'. Właśnie dzięki temu
darowi wielostronnego oceniania zjawisk dzieło Skarbka na okres lat stu narzuciło potomnym
pogląd na Ks. Warsz., zwłaszcza gdy idzie o jego dzieje wewnętrzne" (PSB))360
1217.SKŁODOWSKA-CURIE Maria — Promieniotwórczość. Przeł. L.Wertenstein.
Warszawa 1939. Nakł. Kom. Wyd. Podręczników Akademickich. 4, s. XVI, 580, tabl. 31.
opr. wsp. pł. (Stan dobry. Praca opatrzona skorowidzami nazwisk i przedmiotów)180
1218.SKOCZEK Józef — Studja nad patrycjatem lwowskim wieków średnich. Lwów 1929.
Nakł. red. 8, s. 73, [1]. brosz. Pam. hist.-prawny, t.7, z.5 (Okł. nieco zakurzona, poza tym stan
dobry. Egz. nierozcięty. Zaw. krótkie źródłowe monografie 18 rodów lwowskich)60
1219.SŁONIMSKI Antoni — Heretyk na ambonie. Warszawa 1934. Wyd. J.Przeworskiego.
16d, s. 345, [1]. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Podpis własn. Wybór z "Kronik tygodniowych"
drukowanych w "Wiadomościach Literackich" w l. 1932-1933)60
1220.SŁONIMSKI Antoni — Okno bez krat. Poezje. Warszawa 1935. Tow. Wyd. "Rój". 16d,
s. 68, [4]. opr. pł. z epoki z zach. okł. brosz. (Miejscami zaplamienia kart, podklejone
marginesy okł. brosz. Odręczna dedykacja autora dla Witolda Mogilnickiego, podpis
własn. tegoŜ. Na okł. brosz. drzeworyt Janiny Konarskiej)280
1221.SŁONIMSKI Antoni — Parada. Poezje. Warszawa 1920. Nakł. miesięcznika
"Skamander". 8, s. 90, [3]. brosz. (SPKL 350. Grzbiet oklejony papierem, otarcia okł.,
podklejone naddarcia krawędzi dwóch kart, niewielkie zaplamienia, papier poŜółkły. Piecz. i
podpis K.A.Jaworskiego. W wierszu "Czarna wiosna" wpisane ręcznie wykropkowane wersy.
Okł. rys. autora)160
1222.SŁONIMSKI Antoni — Wspomnienia warszawskie. Warszawa 1957. Czytelnik. 16d, s.
114, [1]. brosz., obw. (Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Oprac. graf.
A.Heidricha)100
1223.SMOLEŃSKI Władysław — Dzieje narodu polskiego. Wyd.VII. Warszawa 1921.
Gebethner i Wolff. 8, s. 603. opr. wsp. skóra zdob. (Podklejenia pierwszych i ostatnich kart,
poza tym stan dobry)180
1224.SOKOŁOWSKI August — Dzieje Polski illustrowane. Napisał ... z współudziałem
A.Inlendera. Z illustr. [...] artystów polskich. Wyd.II. T.1-4. Wiedeń 1903-1905. Nakł.
M.Perlesa. 8, s. [6], 310, tabl. 3; IV, 339, tabl. 1; [6], 414, [2]; VII, 805. opr. oryg. pł. zdob.
(Niewielkie otarcia okł., niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpis własn. Oprawa w kolorze
brązowym. T.4 z osobną kartą tyt.: "Dzieje Polski porozbiorowe")600
1225.Les SONNETS du Toubib. Bois originaux de Stéphane Mrozewski. Paris 1946. La
Tournelle. 16d, s. 43, [2]. brosz., obw., koszulka ochronna. Collection des Anonymes, t.4
(Stan bardzo dobry. Bibliofilskie wydanie sonetów ozdobione 37 niewielkimi drzeworytami
Stefana MroŜewskiego)320
1226.SPRAWOZDANIE z przebiegu rokowań zastępców Gminy król. wol. miasta Podgórza
z stoł. król. miastem Krakowem o zasilenie wodą Podgórza z miejskiego wodociągu w
Krakowie oraz uwagi o broszurze pod tytułem: "Sprawozdanie Komisyi wodociągowej miasta
Podgórza o wstępnych pertraktacyach z miastem Krakowem, celem zaopatrzenia Podgórza w
wodę z wodociągu krakowskiego. Podgórze w lipcu 1908 r. Drukarnia W. Hillenbranda w
Bochni". [Kraków] 1908. Nakł. gminy miasta Krakowa. 8, s. 33. brosz. (Stan dobry)100
1227.SROKOWSKI Konstanty — N.K.N. Zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego.
Kraków 1923. Krak. Sp. Wyd. 8, s. VII, [1], 380. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz. (Okł.
brosz. podklejona, nieco zaplamiona, wewnątrz stan dobry)120
1228.SROKOWSKI Stanisław — Jak lud polski wchodził w Polskę. Garść wspomnień o
pracy oświatowej na zachodnim Podolu w latach 1903-1914. Tarnopol 1928. Koło Tow.
"Szkoły Lud.". 8, s. 71. opr. oryg. kart. (Maliszewski —; Skrzypek —. Okł. nieco otarte,
niewielkie zaplamienia wewnątrz, poza tym stan dobry)60
1229.STACHIEWICZ P[iotr] — Wieliczka. Wieliczka [ca 1900]. Nakł. J.Czarneckiego. 16m
podł., leporello, k. [13]. opr. oryg. pł. (Niewielkie otarcia naroŜników okł., stan dobry.
Albumik z barwnymi reprodukcjami cyklu obrazów ukazujących pracę górników
wielickich)120
1230.STANISŁAWSKI J[an] — Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. New York [ok.
1943]. Roy Publ. 16d, s. [6], 463, [5], 416. opr. pł. z epoki. (Polonica 15873. Egz.
przeoprawiony, stan dobry. Na licu opr. wytłoczony w jęz. polskim i angielskim napis: " Dar
Rady Polonii Amerykańskiej". Piecz.: "War Prisoners Aid World Comittee YMCA Geneva,
Switzerland", "U.S. Censorship Examined By 563", "Oflag VI/B Geprüft 1a" [Oflag w
Dössel], Egz. podpisany przez por. Stanisława Zienkowicza, był jego własnością. Otrzymał
go od gen. Leona Berbeckiego (po przedniej wyklejce wklejony maszynopisowy list z
podpisem generała: "Doessel, 18/5.1944 Pan por. Zieńkowicz Stanisław Bar. X/3
Zawiadamiam, iŜ w myśl woli ofiarodawcy 'Polonii Amerykańskiej' przydzielam Panu na
własność słownik ang-pol. Stanisławskiego z tym, Ŝe do czasu nadejścia większej ilości
tychŜe słowników, korzystać z niego będzie grono kolegów z najbliŜszego otoczenia. Starszy
Polski Obozu [podpis atramentem] InŜ. dypl. Leon Berbecki Generał Broni"
L.Berbecki (1875-1962) - inŜynier, generał. Działał w skautingu i Zw. Walki Czynnej. W
czasie I wojny św. walczył w Legionach Polskich. Po odzyskaniu niepodległości jesienią
1918 wstąpił do WP, był. m.in. w l. 1919-1921 dowódcą 3. Dyw. Piechoty Legionów,
dowódcą Okr. Korpusu w Grodnie i w Wilnie (1924-1928). W latach 1928-1938 był
inspektorem armii. Od VI 1933 był przewodniczącym Zarządu Głównego Ligi Obrony
Powietrznej Państwa. W III 1939 przeszedł w stan spoczynku. W czasie kampanii
wrześniowej przekroczył granicę polsko-rumuńską, od 1941 był internowany w Rumunii,
później przebywał w oflagach III Rzeszy. Do kraju powrócił w II 1946)100
[STAŃCZYCY].
1231.BOBRZYŃSKI M[ichał] — Z chwili "rozstroju". Kraków 1889. Nakł. Red. "Czasu".
16d, s. 24. brosz. wt. Odb. z "Przegl. Pol." (Miejscami niewielkie zaŜółcenia papieru)40
1232.MADEYSKI St[anisław] — Nasza opozycya. Kraków 1889. Nakł. Red. "Czasu". 16d, s.
29. brosz. wt. Odb. z "Przegl. Pol." (Stan dobry. Autor uwidoczniony po tekście)40
1233.TARNOWSKI St[anisław] — Próby rozstroju. Kraków 1889. Nakł. Red. "Czasu". 16d,
s. 67. brosz. wt. Odb. z "Przegl. Pol." (Stan dobry. Autor uwidoczniony po tekście)40
1234.TARNOWSKI St[anisław] — Skutki rozstroju. Rozruchy. Kraków 1898. Nakł. autora.
8, s. 102. brosz. (Załamania górnych krawędzi okł., poza tym stan bardzo dobry. Egz.
nierozcięty)40
1235.TEKA Stańczyka. Kraków 1870. Nakł. Red. 8, s. [4], 156. opr. ppł. z epoki. Odb. z
"Przegl. Pol." (Niewielkie nadpęknięcie grzbietu, załamania tylnej wyklejki, poza tym
wewnątrz stan dobry. Osobne wydanie podstawowego dokumentu programowego obozu
stańczyków, drukowanego uprzednio cyklicznie w "Przegl. Pol.". Zbiorowe dzieło
J.Szujskiego, S.Tarnowskiego, L.Wodzickiego i S.Koźmiana. Forma operującego fikcją
literacką pamfletu pozwoliła konserwatywnym autorom oskarŜyć organizujący manifestacje
patriotyczne obóz demokratyczny o utrzymywanie stanu "nieprzerywalności powstania" i
przygotowywanie rewolucji społ. oraz opartej na terrorze dyktatury. "Teka" stała się utworem
o duŜym rezonansie społecznym. Doczekała się licznych replik, jak "Teka Nieczui"
Z.Kaczkowskiego. Reprezentanci obozu konserwatywnego od jej tytułu przyjęli nazwę
"stańczyków". Ilustr. na tabl. 23)120
1236.STAROŚWIECKI sklep. Warszawa 1938. Tow. Wyd. "Rój". 16d, s. 227, [3]. brosz.
(Grońska 45. Brak obw., poza tym stan dobry. Praca zbiorowa wydana z okazji jubileuszu
firmy E.Wedel w Warszawie. 10 oryginalnych drzeworytów m.in. J.Konarskiej,
E.Bartłomiejczyka, S.O.Chrostowskiego, S.MroŜewskiego, B.Krasnodębskiej,
T.Cieślewskiego syna. Przedmowa J.Tuwima)240
1237.STARZEŃSKI Paweł — Ostatni polscy rycerze. Londyn 1968. Pol. Fund. Kult. 16d, s.
235, [5]. brosz. (Stan bardzo dobry. Wspomnienia Ŝołnierza I Dyw. Panc. gen. Maczka)60
1238.STASZIC Stanisław — Dziennik podróŜy ... 1789-1805. Z rękopisów wyd.
C.Leśniewski. Kraków 1931. Nakł. PAU. 8, s. LXVI, 515. opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
Archiwum do dziejów lit. pol., s.2, t.2 (Stan dobry. Skasowane piecz. bibl. Dokumentacja
podróŜy po Małopolsce (tu równieŜ Tatry), Czechach, Austrii, Włoszech, Polsce centralnej,
Francji)100
1239.[STECZKOWSKA Maria] — Obrazki z podróŜy do Tatrów i Pienin. Kraków 1858.
Czcionkami K.Budweisera. 8, s. 192. opr. pł. z epoki (Otarcia okł., niewielki ubytek grzbietu,
niewielkie zaplamienia wewnątrz. Podpisy własn., piecz., obca dedykacja. Klasyka
dziewiętnastowiecznej literatury tatrzańskiej. "'Obrazki' Steczkowskiej naleŜą do tej samej
rodziny zjawisk co 'Dziennik' Goszczyńskiego. Jest to zatem podróŜ, w której mieszają się ze
sobą opisy krajobrazów, obserwacje przyrodnicze, dane naukowe, zapisy etnograficzne i
pewne elementy fabuły, powiązane z subiektywnymi doznaniami autorki [...]. Autorka
wycieczkowała w towarzystwie doborowych przewodników, wiedli ją w Tatry Maciej Roj i
słynny Jędrzej Wala, który teŜ oprowadził autorkę [...] po Dolinie Kościeliskiej,
przedstawionej w ksiąŜce ze szczególnym pietyzmem. Steczkowska zdołała zrealizować to,
czemu nie podołał ani Goszczyński, ani Stęczyński: dała syntetyczny obraz całości Doliny,
subtelny pod względem artystycznym, logiczny pod względem topograficznym, rzeczowy w
informacjach, a przy tym doskonale skonkretyzowany i wierny w stosunku do przedmiotu"
(Kolbuszewski 91). "Nie jest to przewodnik (jak sama autorka zaznacza), ale pewne cechy
takiej literatury posiada i dla zwiedzających Tatry pełniła rolę przewodnika, zwł. przed
rozpowszechnieniem się przewodnika Walerego Eljasza [...]. Obie te prace ["Obrazki" i
"Wycieczka na Babią Górę" tej samej autorki] [...] są nieocenionym źródłem róŜnorodnych
wiadomości o zwiedzanych przez nią okolicach" (Paryscy "Wielka encyklopedia tatrz.",
Poronin 2004, s. 1149). Nieczęste. Ilustr. na tabl. 12)800
1240.STERN Anatol — Rozmowa z Apollinem. Warszawa 1938. Wyd. F.Hoesicka. 8, s. 55,
[2]. brosz. (Niewielkie ubytki przedniej okł., papier poŜółkły. Piecz. Odręczna,
dwustronicowa dedykacja autora ("Posłanie" wierszem oraz właściwa dedykacja))300
1241.STRASZEWICZ Joseph — Les Polonais et les Polonaises da la révolution du 29
novembre 1830. Biographie des personnes qui ont figuré dans la derniére guerre de
l'indépendance polonaise, avec les fac-simile de leur signature, ornée de trente portraits
lithographiés sur dessins originaux par les artistes les plus distingués: MM. Grévedon,
Maurin, Belliard, Devéria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaisons, Kurowski, officier
polonais, etc., etc. Paris 1839. Chez L'Éditeur, rue du Colombier, No 12. 4, s. [732 - wiele
pag.], tabl. 30 [litografie]. opr. oryg. psk. złoc. (Banach 279. Miejscami niewielkie zaŜółcenia
papieru, nieznaczne uszkodzenia marginesów kilku kart, poza tym stan bardzo dobry.
Zmniejszona i uboŜsza w ryciny wersja albumu wydanego w 1832 i zawierającego wizerunki
Polek i Polaków biorących czynny udział w powstaniu listopadowym. Całość poprzedza
obszerny tekst "La nuit du 29 novembre 1830 a Varsovie", po czym następują biografie
powstańców (osoby sportretowane oznaczono *): J.Bem, P.Bieliński, A.P.Biernacki (*),
A.Blendowski, A.Zawisza i K.Borzewski, A.Brzezański (*), D.Chłapowski, J.Chłopicki,
M.Czacki, A.J.Czartoryski, J.Czerski i F.K.Woliński, H.Dembiński, J.Dwernicki, W.Gadon,
J.Giedroyć (*), E.Grothus, J.Gruzewski, J.Sowiński, K.Herubowicz (*), K.Hoffmanowa,
A.Janowicz (*), Jełowiccy, J.P.Jerzmanowski, H.Kamiński, J.Kaszyc (*), L.Kicki, biografia
zbiorowa (A.Rypiński, A.Pągowski i in.), K.Kniaziewicz, B.Kołyszko, M.Kuszel,
J.F.Langermann, J.Ledóchowski (*), I.Ledóchowski, G.Małachowski, A.Loga (*),
W.Łukasiński, K.Małachowski (*), J.Małachowski (*), W.Matuszewicz, I.MielŜyński, Teodor
Morawski, Teofil Morawski (*), L.Mycielski (*), M.Mycielski (*), J.U.Niemcewicz,
B.Niemojowski, W.Niemojowski, K.Ogińska, G.Ogiński, N.Olizar, J.Orlikowski,
A.Ostrowski (*), W.Ostrowski (*), L.M.Pac, K.Parczewski, E.Plater, C.Plater, L.Plater,
C.Potocka (*), J., H. i W.Potoccy, M.Raszanowicz, K.RóŜycki, S.RóŜycki, J.Sierawski,
J.Skrzynecki, I. i A.Sobańscy (*), R.Sołtyk (*), J.Szymanowski, L.Stecki, L.Stempowski i
T.Romanowski (*), E.Sczaniecka, F.Szemioth (*), K.Szlegel, F.Sznayde, J.Szretter (*),
K.Szyrma, A.Tomaszewska (*), T.Tyszkiewicz (*), J.N.Umiński, M.Wołłowicz i
L.Przecławski, P.Wysocki, F.Wołowski, T.Zan, K.Załuski, J.Zaliwski (*), J.Zienkowicz (*),
W.Zwierkowski. Ponadto egz. zaw. portety M.Rybińskiego, J.Soroki, E.Staniewicza,
W.Tyszkiewicza i S.Wołowskiego - nie zawiera natomiast ich biogramów. Biogram
J.Lelewela zachowany tylko we fragmencie)1.200
1242.STROFY o Stalinie. Wiersze poetów polskich. Warszawa 1949. ZLP. 48, [4], tabl. 1.
brosz. (Okł. nieco zakurzona, stan dobry. Ukazało się w 70. rocznicę narodzin Wielkiego
Językoznawcy. Swoje teksty zamieścili: W.Broniewski, J.Putrament, L.Lewin, T.Urgacz,
S.Wygodzki, S.R.Dobrowolski, K.Gruszczyński, L.Pasternak, K.I.Gałczyński, A.Braun,
J.Wirski, W.Wirpsza, T.Kubiak, J.Lau)60
1243.STRUVE Henryk — śycie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł. Warszawa
1881. Nakł. S.Lewentala. 8, s. [4], 175. opr. psk. z epoki (Niewielkie zaplamienia. Piecz.
Obszerny Ŝyciorys J.Kremera (1806-1875) - wybitnego filozofa, historyka sztuki, profesora i
rektora UJ oraz wykładowcy w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie; autora m.in. 6-tomowej
"PodróŜy do Włoch" (1859-64) oraz "Listów z Krakowa" (1843). Niniejsza praca stanowi
rzadki tom wstępny do wydanych w latach 1877-1880 w 12 tomach "Dzieł" J. Kremera)240
1244.STRYJEŃSKA Zofja — Magie Slave. Planches, texte et ornaments. [Warszawa 1934].
Publ. par J.Mortkowicz. folio. k. [10], tabl. 8. opr. oryg. teka kart. (Grzbiet oklejony płótnem,
trzy karty tekstu z niewielkimi załamaniami marginesów, stan tablic bardzo dobry.
Francuskie wydanie teki graficznej "Gusła Słowian". Zaw. plansze (wym. ca 34x33 cm
sygnowane u dołu "Z. STRYJEŃSKA"): Tourogne (Turoń), Le chene de Sviatovide (Dąb
Światowida), Les feux de Koupala (Sobótka), La fete de la gerbe (DoŜynki), La noyade
(Topienie chochoła), La fete des guirlandes (Wianki), La coiffe de la mariee (Oczepiny),
Smigust (Śmigust). Całość efektowna i rzadka. Ilustr. na tabl. 9)14.000
1245.STRYJEŃSKA Zofja — Tatry i górale. 9 ilustracyj z dzieła: Mierczyński - Muzyka
Podhala [...]. Lwów-Warszawa [cop. 1933]. KsiąŜnica-Atlas. form. ca 8,5x20 cm, tabl. luzem
9. oryg. koperta papierowa (Koperta lekko otarta, poza tym stan bardzo dobry. Osobno
wydane barwne ilustracje do "Muzyki Podhala". Jedna z wersji wydawniczych (na aukcji 59.
prezentowaliśmy egzemplarz z ilustracjami naklejonymi wydawniczo na kartonowe
podkłady))120
1246.[SWOSZOWICE. Zbiór 8 drobnych druków dotyczących uzdrowska w Swoszowicach z
l. 1858-1931] (Zbiór zaw.:
1. Dietl [Józef] — Źrzódła lekarskie w Swoszowicach. Kr. 1858. Druk. C.k. Uniw. 8, s. 24.
brosz.
2. Torosiewicz Teodor — O zdroju siarkowym w Swoszowicach. War. 1859. Druk.
S.Orgelbranda. 8, s. 11. brosz. Odb. z "Pam. Tow. Lek. Warsz."
3. Swoszowice pod Krakowem, zakład kąpielowo-leczniczy ze zdrojów siarczanych. Kr.
1887. Nakł. Zakł. kąpielowego. 16d, s. 16. brosz.
4. Trochanowski Karol — Sprawozdanie z chemicznego rozbioru wody swoszowickiej ze
zdroju głównego [...]. Kr. 1887. Nakł. Zakładu. 16d, s. 4. brosz. (2 egz.)
5. Swoszowice pod Krakowem, zakład kąpielowo-leczniczy ze zdrojów siarczanych. Kr.
1894. Nakł. Zakł. zdrojowego. 16d, s. 16. brosz.
6. Zanietowski Józef — Swoszowice, zdrojowisko pod Krakowem, wody siarczane. Kraków
[ca 1900]. Druk. Narod. 16d, s. 7, [1]. brosz.
7. Swoszowice jako zdrojowisko wód siarczanych. Kraków [1922?]. Druk. "Krakowska". 8, s.
12. brosz.
8. Korczyński L. — Swoszowice. B.m. 1931. brosz. Odb. z "Przegl. ZdrojowoKąpielowego")220
1247.SZAJNOCHA Karol — Bolesław Chrobry i Odrodzenie się Polski za Władysława
Łokietka. Dwa opowiadania hist. Wyd.II popr. Lwów 1859. Nakł. K.Wilda. 8, s. [8], 482, [2].
opr. psk. z epoki (Okł. lekko otarte, papier miejscami zaŜółcony. Ślad po ekslibrisie na karcie
tyt.)320
1248.SZAJNOCHA Karol — Dzieła ... T.1-10. Warszawa 1876-1878. Nakł. J.Ungra. 8. opr.
psk. z epoki. (Grzbiety nieco otarte, miejscami zaŜółcenia papieru. Podpisy własn.
Poszczególne tomy obj. 300-400 s. Oprawa S.Podlaskiego z Gostynia (naklejki na przednich
okł. dwóch pierwszych tomów). W t.1 drzeworytowy portret autora. Zaw.: T.1-3: Szkice
historyczne, t.4: Szkice historyczne (dok.), Lechicki początek Polski, Jadwiga i Jagiełło, t.5-7:
Jadwiga i Jagiełło, t.8: Jadwiga i Jagiełło (dok.), Dwa lata dziejów naszych, t.9: Dwa lata
dziejów naszych, t.10: Dwa lata dziejów naszych (dok.), śywot K.Szajnochy)1.200
1249.SZLĄSK (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony.
Warszawa 1889. Wyd. "Przegl. Tyg.". 8, s. [6], 152, IV. opr. oryg. ppł. (Grzbiet lekko
naddarty, naroŜniki opr. otarte, nadpęknięcie w grzbiecie, poza tym stan dobry. Piecz. i podpis
własn. Liczne drzeworyty w tekście. Na końcu krótki słowniczek nazw geograf. po pol. i
niem.)80
1250.SZTAUDYNGER Jan — Wiórki. Katowice 1966. Wyd "Śląsk". 16d podł., s. 140, [4].
brosz. (Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Ilustr. A.Uniechowskiego, okł.
A.Czeczota)80
1251.SZULC Dominik — O źrudle [!] wiedzy tegoczesnej. Warszawa 1851. Nakł.
R.Friedleine. 8, s. [8], 85, [2]. opr. psk. z epoki (Stan dobry. Podpis własn. (nieco wytarty).
Rozprawa filozoficzna napisana zgodnie z wnioskami "Deputacji o ortografii" - "ó"
zastąpiono wszędzie przez "u")200
1252.SZUL Bogusław — Piosenki leguna tułacza. Warszawa-Kraków [po 1918]. Skład gł.
Księg. J.Czerneckiego. 16d, s. [4], 186, [1]. opr. późn. pł. z zach. okł. brosz. (Stan dobry.
Naklejka inwentarzowa. Śpiewnik patriotyczny dedykowany J.Hallerowi zaw. 217 tekstów
piosenek i nuty)100
1253.SZUMOWSKI Władysław — O eunuchach i kastracji w róŜnych krajach i czasach oraz
kilka drobnych artykułów. Z ilustr. Kraków 1946. Gebethner i Wolff. 8, s. 158, [2]. brosz.
(Grzbiet oklejony taśmą, okł. nadkruszone, ślad zawilgocenia, niewielkie zaplamienia)60
1254.SZYMBORSKA Wisława — Sól. Warszawa 1962. PIW. 16d, s. 57, [3]. brosz.
(Niewielki ubytek naroŜnika jednej karty, stan dobry. Podpis własn. Okł. E.FrysztakWitowskiej. Tom wierszy wyróŜniony Nagrodą Min. Kultury II stopnia w 1963)80
1255.ŚLIWIŃSKI Artur — Maurycy Mochnacki. śywot i dzieła. Z wizerunkiem
Mochnackiego [...]. Lwów 1910. Księg. Pol. B.Połonieckiego. 16d, s. [2], 400, tabl. 1. opr.
wsp. skóra zdob. (Stan dobry)240
1256.ŚPIĄCY Biały Orzeł czyli Proroctwo starego pustelnika z gór Karpackich. Dodane inne
waŜne proroctwa o naszej kochanej Ojczyznie [!] Polsce, a mianowicie trzy przepowiednie
Ojca ś. Poznań 1881. Księg. J.Chociszewskiego. 16d, s. 52. brosz. wt. (Niewielkie
zaplamienia. Piecz.)60
1257.ŚWIĘCKI Tomasz — Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski.
Przejrzał w rękopiśmie, objaśnił i uzup. przypisami J.Bartoszewicz. T.1-2. Warszawa 18581859. Nakł. S.H.Merzbacha. 8, s. X, 417, frontispis; [4], 580, frontispis. opr. ppł. z epoki
(Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Zaw. liczne biogramy zasłuŜonych osobistości i opisy
herbów szlacheckich. Frontispisy w drzeworycie sztorcowym. Ilustr. na tabl. 24)600
1258.ŚWIĘCKI Tomasz — Opis staroŜytnej Polski. T.1-2. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków
1861. Druk. "Czasu". 16d, s. V, [6]-274; 214, 16. razem opr. nieco późn. ppł. (Miejscami
zaŜółcenia papieru, stan dobry. Piecz. własn. Na końcu skorowidz)200
1259.TARNIEWSKI Marek — Płonie komitet. (Grudzień 1970 - czerwiec 1976). ParyŜ 1982.
Inst. Literacki. 8, s. 198. brosz. Bibl. "Kultury", t.359 (Stan bardzo dobry. Niewielkie zapiski
na ostatniej stronie)60
1260.TARNOWSKI J. — Tarnowscy na Węgrzech. Kartka archiwalna 1638-1752. Lwów
1897. Nakł. autora. 4, s. 15. brosz. wt. z zach. okł. oryg. (Okł. oryg. i karta tyt. nieco
zakurzone. Piecz. herald. biblioteki rodzinnej Ciszewskich)46
1261.TATARKIEWICZ Władysław — Historja filozofji. T.2. Filozofja nowoŜytna. Lwów
1931. Zakł. Nar. im. Ossolińskich. 8, s. [4], 315, tabl. 28. opr. ppł. złoc. z epoki (Stan dobry.
Ekslibris. Na karcie przedtyt. odręczny podpis autora. Do kompletu brak t.1 edycji
przedwojennej. Wyd.I. Trzeci tom, którego rękopis spłonął podczas Powstania
Warszawskiego, został odtworzony po wojnie i opublikowany w 1950)80
1262.TATRY. Bochnia [190-?]. "Stella" Wydawnictwo Dzieł Sztuki. Imprim. Réunies de
Nancy. 16d, k. [17]. brosz. (Otarcia okł., wewnątrz stan dobry. Piecz. Album zdjęć
tatrzańskich. Pod zdjęciami podpisy, m.in.: Schronisko nad Morskiem Okiem, Państwo
młodzi, Chochołów, miejsca zboru chochołowskiego powstania, Wirchy nad Szczerbskiem
jeziorem, Zbójnicki zamek na Orawie, Junacy (niektóre podpisy po pol. i franc.))240
1263.TEICHGRAEBER Hermann — Greiffenberger Leinenkaufleute in vier Jahrhunderten.
Bearb. im Auftrage der Herausgebers ... von E.Zimmermann unter Mitwirkung von A.Kunze.
Görlitz-Biesnitz 1938. H.Kretschmer. 4, s. [8], 104, tabl. 87, herbów barwnych 6, faksymile
dokumentów 2, mapa rozkł. 1. opr. oryg. pł. (Bardzo niewielkie zaplamienia okł., stan dobry.
Źródłowa, bogato ilustrowana obszerna praca pośw. rodzinom kupieckim branŜy tekstylnej z
Gryfowa Śl.)320
1264.TESLAR Józef Andrzej — Mocniejsza niźli śmierć 1914-1919. Raptularz Ŝołnierzapoety. Z przedm. W.Sieroszewskiego. Warszawa 1928. Dom KsiąŜki Pol. 16, s. 269, [3], XV,
tabl. 1. brosz. (Okł. nieco poŜółkła, stan dobry. Odręczna dedykacja autora. Poezje
legionowe)80
1265.TETMAJER Kazimierz — Jak baba djabła wyonacyła. Obrazki Zofji Stryjeńskiej.
Kraków [1921]. "Fala" Sp. Wyd. 8, s. 45, [2]. brosz. (SPKL 373. Okł. lekko zakurzona,
wewnątrz stan bardzo dobry. Stan dobry. Podpis własn. Wydano 1.100 egz., ten nr 643? Zaw.
7 barwnych całostronicowych rycin w ramach paginacji, ilustr. w tekście. "Tekst upowaŜniał
artystkę do stosowania tutaj mocnych środków, toteŜ z całą ochotą i werwą dała upust swemu
temperamentowi. Nie wiadomo, co w tych ilustracjach wysuwa się na plan pierwszy: radosna
barwność [...], znakomite uchwycenie sytuacji i ruchu, czy dowcip i humor zabarwiony
góralską rubasznością. Zręczne winiety równieŜ celnie zdobią tę jedyną w swoim rodzaju
ksiąŜeczkę starannie wykonaną na japońskim papierze" (M.Grońska "Zofia Stryjeńska", Wr.
1991, s. 16). Ilustr. na tabl. 39)800
1266.TĘCZAROWSKA Danuta — Deportacja w nieznane. Wspomnienia 1939-1942.
London [cop. 1981]. Skł. gł.: Veritas Found. Publ. Centre. 8, s. 195. brosz. (Niewielkie
zaplamienie dolnej krawędzi ostatniej karty, stan dobry. Opis wojennej tułaczki lwowskiej
lekarki w Kazachstanie)80
[THEMERSONOWIE].
1267.AESOP — The Eagle & the Fox, The Fox & the Eagle. Two semantically symmetrical
versions followed by a revised application. Drawings by Franciszka Themerson. London,
IV 1949. Gabrebocchus Press. 4, s. 33, [2]. brosz., obw. (Obw. miejscami zaŜółcona, karta
przedtyt. równieŜ, stan dobry. Druga publikacja oficyny Themersonów. Wydano 400 egz., ten
nr 50 z podpisem F.Themerson i niewielkim odręcznym rysunkiem. Bardzo staranna szata
typograficzna. Rzadkie. Ilustr. na tabl. 15)1.260
1268.GABERBOCCHUS Black Series. The First Dozen. London 1958. Gaberbocchus Press.
16. opr. oryg. pł., obw. (Stan dobry. Wydawniczo zebrane tomiki artystycznej serii
wydawnictwa Gaberbocchus załoŜonego w 1948 i prowadzonego przez 31 lat przez F. i
S.Themersonów. Zaw.: 1. J.C.Russell - Abandon Spa Hot Springs, 2: R.Queneau - The Trojan
Horse, 3: F.Themerson - The Way It Walks, 4: H.Heine - Versions and Perversions, 5-6: PolDives - The Song of Bright Misery, 7: P.Fetherston - Day Off, 8-9: S.Themerson - Factor T;
10: J.H.Sainmont - Camille Renault, 11: A.Stern - Metaphysical Reverie, 12: B.J.Huddleston
- A Line in Time)480
1269.[KATALOG]. Nordjyllands Kunstmuseum. The Drawings of Franciszka Themerson.
Aalborg, IX-XI 1991. Gaberbocchus Press, Amsterdam. 4, s. 104. brosz. (Stan bardzo dobry.
Bogato ilustrowany katalog wystawy rysunków F.Themerson)160
1270.QUENEAU Raymond — The Trojan Horse & At the Edges of the Forest. Drawings by
Franciszka Themerson. London 1954. Gaberbocchus Press. 16d. s. 64, [4]. brosz.
Gaberbocchus Black Series, [nr] 2 (Stan dobry. Dwa opowiadania z ilustracjami Franciszki
Themerson)100
1271.THEMERSON Franciszka — The Way It Walks. A book of cartoons accompanied by
unnecessary supplement in which a number of quotations has been especially compiled for
those who like captions with their pictures. London 1954. Gaberbocchus Press. 16d. s. [6], 25,
[5]. brosz. Gaberbocchus Black Series, [nr] 3 (Stan dobry. Zaw. 25 całostronicowych
ilustracji F.Themerson oraz ilustrację tytułową. Ilustr. na tabl. 15)100
1272.THEMERSON Stefan — Bayamus. Drawings by Franciszka Themerson. London
1949. Editions Poetry London. 8, s. 92, [1]. opr. oryg. kart., obw. (Obw. lekko otarta,
wewnątrz stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 15)360
1273.THEMERSON Stefan — Factor T. Drawings by Franciszka Themerson. London
1956. Gaberbocchus Press. 16d. s. 64, [4]. brosz. Gaberbocchus Black Series, [nr] 8-9
(Niewielki ubytek przedniej okł., poza tym stan dobry)100
1274.THEMERSON Stefan — Tom Harris. London [cop. 1967]. Gaberbocchus. 16d, s. 349.
opr. oryg. kart., obw. (Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Ilustr. na tabl.
15)180
1275.[TISCHNER Józef]. Zawierzyć człowiekowi. Księdzu ... na sześćdziesiąte urodziny.
Kraków 1991. Znak. 8, s. 536. brosz., obw. (Stan dobry. Odręczna dedykacja ks.
J.Tischnera
J.Tischner (1931-2000) - ksiądz kat., filozof, jeden z najwyŜszych autorytetów moralnych w
Polsce powojennej, uznany za kapelana Solidarności)100
1276.TISSOT [Wiktor] — Prusacy w Niemczech. Tłóm. z francuzkiego. Warszawa 1876.
Nakł. J.Ungra. 16d, s. 537, [2]. opr. psk. z epoki (Okł. otarte, wewnątrz stan dobry. Piecz.
Bibliot. Zaw.: cz.1: "Z ParyŜa do Monachium", cz.2: "Monachium i Monachijczycy", cz.3:
"Hamburg. Bremen. Wilhelmshaven. Essen")160
1277.TOMKOWICZ Stanisław — Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej połowie
XVII wieku. Z 14 tabl. Lwów 1922. Nakł. Tow. Nauk. 4, s. [2], 95, tabl. 14. brosz. Arch.
Tow. Nauk., dz.1, t.1, z.5 (NaroŜniki nieco załamane i zabrudzone, okł. nadkruszone, poza
tym stan dobry. Egz. nierozcięty i nieobcięty)50
1278.TOMKOWICZ Stanisław — Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej
połowie XVII wieku. Z 31 tabl. Lwów 1912. Tow. dla popierania nauki polskiej. 8, s. [4],
315, [1], tabl. 31. brosz. (Niewielkie zaplamienie przedniej okł., wewnątrz stan bardzo dobry.
Egz. nierozcięty)100
1279.TRYLSKI Jerzy, RUSIECKI Stanisław, WICZKOWSKI Tadeusz — Błękitni chłopcy.
Gimnazjum i Liceum Lotnicze Heliopolis, Egipt 1943-1946. Praca zbior. Kom. red.: ...
Londyn 1988. Pol. Studio Wyd. "Unicorn". 8, s. 316, [2]. opr. oryg. pł., obw. (Stan bardzo
dobry. Dzieje polskiej szkoły lotniczej w Kairze - mało znany epizod II wojny św. Liczne
ilustr. w tekście)100
1280.TUROWICZ Jerzy — Chrześcijanin w dzisiejszym świecie. Kraków 1963. Znak. 8, s.
354, [3], opr. oryg. pł., obw. (Obw. nieco zakurzona, stan dobry. Odręczna dedykacja
autora dla Antoniego Gołubiewa (niewymienionego z nazwiska, nazwanego tu Tolkiem).
Pierwsze wydanie głośnego zbioru esejów poruszających zagadnienie postaw współczesnego
chrześcijanina wobec wyzwań i problemów dzisiejszych czasów. Słowo wstępne biskupa
Karola Wojtyły)120
1281.TURYSTYCZNY album Wilna. Widoki Wilna. Cykl artyst. pocztówek i widoków
pamiątkowych z opisem historycznym. Kraków 1936. Wyd. Salonu Malarzy Pol., Wyk. Zakł.
Graf. "Akropol". 16 podł. k. 10. brosz. (Stan dobry. Na pocztówkach: Ogólny widok, Ostra
Brama, Ulica Mickiewicza, Katedra św. Stanisława, Uniwersytet, Wzgórze Trzech KrzyŜy,
Gmach reprezentacyjny, Klasztor OO. Bazylianów, Teatr Polski na Pohulance, Góra
Zamkowa)120
1282.TUWIM Juljan — A to pan zna? [Warszawa 1925]. [Druk. "Rola"]. 16d, s. [4], 115, [1].
opr. wsp. ppł. (Spory ubytek karty tyt. podklejony papierem przez introligatora. Zbiór
dowcipów)60
1283.TUWIM Juljan — Polski słownik pijacki i antologja bachiczna. Warszawa 1935. Tow.
Wyd. "Rój". 8, s. 303, tabl. 6. opr. oryg. pł. (Otarcia okł., miejscami zaŜółcenia papieru.
Podpis własn. Ilustr. w tekście i na tabl. F.Topolskiego)220
1284.TWARDOWSKI Jan — Niebieskie okulary. Kraków 1980. Znak. 16d, s. 166, [1].
brosz. (Bardzo bobry. Odręczna dedykacja autora. Wyd.I)100
1285.TYSSOT [Szymon Andrzej] — Onanizm czyli roztrząśnienie chorob pochodzących z
samo-gwałtu. Warszawa 1806. Druk. W.Dąbrowskiego. 16d, s. [4], 230, [2]. opr. psk. złoc. z
epoki (Niewielkie otarcia okł., takieŜ zaŜółcenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Ilustr. na tabl. 24)1.500
1286.T'SERSTEVENS A. — Intimité de l'ile Saint-Louis. Bois originaux de François
Prochaska. Paris 1954. M. i F.Prochaskowie. 4, s. 60, [1]. brosz., obcy futerał pł. (Brak
oryginalnego futerału i introligatorskiej okładki, poza tym stan bardzo dobry. Wydano 195
egz., ten nr 86. Egz. w arkuszach luzem, nierozcięty. Ekslibris. W tekście i na okł. 26
drzeworytów (ilustracje, inicjały i finaliki). Jedna z zaledwie 7 ksiąŜek wydanych przez
oficynę Prochasków. "Być moŜe właśnie polskie tradycje wyspy św. Ludwika zdecydowały,
Ŝe Prochaska podjął się wydania urzekającej opowieści o dziejach i mieszkańcach tego
maleńkiego skrawka paryskiej ziemi [...] francuskiego pisarza i podróŜnika belgijskiego
pochodzenia [...]. KsiąŜka [...] zachwyca szatą graficzną [...]. 'Intimité de l'ile Saint Louis'
Prochaska złoŜył oraz odbił nieskazitelnie czysto oraz starannie bardzo duŜymi [...]
czcionkami kroju Montaigne. Jak zwykle nie Ŝałował papieru. Marginesy i interlinie są więc
duŜe, tworząc piękne tło dla tekstu i ilustracji. Tych ostatnich jest sporo - 27 czarno-białych
drzeworytów (22 drzeworyty w tekście, 1 drzeworyt na okładce oraz 4 ozdobne inicjały)
prezentujących głównie architekturę oraz sceny z Ŝycia na wyspie św. Ludwika. Drzeworyty
te są ozdobą ksiąŜki, ślicznie komponują się z tekstem, ale takŜe tworzą z nim nierozerwalną
całość. Oddają to, co słowem wyrazić byłoby znacznie trudniej. Fragment poświęcony
Bibliotece Polskiej uzupełniają [...] dwie ilustracje: gmach Biblioteki i najbliŜsze jego
otoczenie oraz kompozycja przedstawiająca otwartą księgę i polskiego orła" (A.Kłossowski
"Franciszek Prochaska - bibliofil i artysta-drukarz we Francji" w: "Roczniki Biblioteczne",
r.27: 1983, z.1-2, s.333-334))800
1287.ULATOWSKI R.S. — Klejnoty Poznania. 15 barwnych plansz wedł. art. fot. ... Kraków
[1929?]. Wyd. Salonu Malarzy Pol. 16 podł., k. [1], tabl. 15. brosz. (Stan bardzo dobry.
Album widoków Poznania: Plac Wolności, Uniwersytet, Rynek, Teatr Wielki, Ratusz,
Zamek, Ul. św. Marcina, Most Chrobrego, Katedra, Biblioteka Raczyńskich, Główne wejście
na P.W.K., Most Chwaliszewski, Ogród zoologiczny, Dworzec kolejowy, Port na Warcie.
Podpisy pod zdjęciami, po pol. i franc.)160
1288.UNSZLICHT Juljan — O pogromy ludu polskiego. (Rola socyal-litwactwa w niedawnej
rewolucyi). Kraków 1912. Nakł. autora. 8, s. 374. opr. bibliot. ppł. z zach. okł. brosz. (Papier
nieco poŜółkły. Ślad po ekslibrisie na przedniej okł. Piecz. S.Moraczewskiego, na tylnej okł.
ekslibris Julii Mękickiej)200
1289.URBAŃSKI Antoni — Pro memoria. 4-ta serja Rozgromionych dworów kresowych.
165 ilustr. w tekście. Warszawa 1929. Nakł. autora. 8, s. VIII, 151, [4]. brosz. (Okł. nieco
zaŜółcona, stan dobry. Czwarty i ostatni tom niezwykle cennej pracy poświęconej utraconym
zbiorom sztuki i zniszczonym pomnikom architektury polskiej na kresach wschodnich)180
1290.VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał — Zasady i nakazy dobrego wychowania.
Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje Ŝycia codziennego, etykieta [...],
wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój
obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. Wyd.III. 16d, s. 144, [2]. brosz. (Okł.
nieco otarte, wewnątrz stan dobry)60
1291.VEGA Józef de la — Tryumf orła i zaćmienia księŜyca. Przeł. z oryg. J.A.Święcicki.
Wyd. M.Bersohn w dwóchsetną rocznicę odsieczy Wiednia przez króla polskiego Jana III-go.
Warszawa 1883. Druk. J.Bergera. 4, s. [4], IV, 197, [2]. brosz. (Niewielkie ubytki okł., dwie
strony nieco zakurzone, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja Mathiasa Bersohna
(tłumacza) dla niewymienionego z imienia prof. Mariana Sokołowskiego, krakowskiego
historyka sztuki, profesora UJ. Tekst równoległy hiszp. i pol.)250
1292.WAJDA Kazimierz, VOGELFÄNGER Henryk — Szczepko i Tońko. Djalogi radjowe z
"Wesołej Lwowskiej Fali". Z przedm. J.S.Petry'ego. Lwów 1934. Nakł. Druk. Urzędniczej.
16d, s. [4], 134, [1], tabl. 1. opr. ppł. z epoki (Blok lekko nadpęknięty, poza tym stan dobry
Szczepko i Tońko - właśc. Kazimierz Jan Wajda (1905-1955) i Henryk Vogelfänger-Barker
(1902-1990) - niezapomniany duet lwowskich gawędziarzy radiowych i aktorów
filmowych)80
1293.WAŃKOWICZ Melchior — Ziele na kraterze. Warszawa 1960. Pax. 16d, s. 561, [1],
tabl. 1. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Autograf autora pod zdjęciem na początku ksiąŜki.
Piecz.)80
1294.[WARSZAWA - zestaw 5 albumików]. Warszawa 1951. Spółdzielczy Inst. Wyd.
"Kraj". 16m, leporello. brosz. (Stan dobry. Obce dedykacje na okł. Zestaw zaw.: Krakowskie
Przedmieście, Wskrzeszone zabytki, Trasa W-Z, Parki i ogrody, Osiedla mieszkaniowe.
KaŜdy albumik objętości 9 kart. Ilustracje z fotografii m.in. J.Pirotte, T.Jankowskiego.
L.Jabrzemskiego, Z.Siemaszko, J.Bułhaka)180
1295.WASCHKO Stanisław, OLSZEWICZ Bolesław — Podręczna encyklopedja handlowa.
Wydawnictwo zbiorowe pod red. ... T.1-3. Poznań 1931[-1932]. Nakł. Pozn. Sp. Wyd., Izba
Przem.-Handl. 8, s. [8], 546; [4], [549]-1108; [8], 1109-1566. opr. oryg. pł. (Niewielkie
otarcia okł., stan dobry)200
1296.WASYLEWSKI Stanisław — Przypadki Króla Jegomości. Opowieści ludzi
współczesnych. Zebrał i przedm. napisał ... Lwów 1920. Wyd. Pol. 16d, s. IX, [3], 252. opr.
ppł. z zach. okł. brosz. Gawędy o dawnym obyczaju, t.1 (Stan dobry. Piecz. własn.)60
1297.WAśYK Adam — Poemat dla dorosłych i inne wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s.
39, [1]. brosz. (Ubytek naroŜnika karty przedtyt., poza tym stan dobry. Pierwsze ksiąŜkowe
wydanie "Poematu dla dorosłych". Pierwodruk ukazał się na łamach "Nowej Kultury" (nr z 21
VIII 1955), co spowodowało odwołanie P.Hoffmana ze stanowiska redaktora naczelnego.
Publikacja tekstu, zarówno prasowa jak i ksiąŜkowa, wywołała niezwykle ostre ataki i Ŝywą
polemikę. Pisano m.in.: "demaskatorska histeria" (R.Czeszko), "heroiczna histeria"
(J.Strzelecki), "poemat ma wymowę antypartyjną" (S.śółkiewski), "WaŜyk jakby miał lat 18 i
zapadł na pierwsze swoje wszechświatowe zwątpienie" (J.Putrament) (cyt. za M.Fik "Kultura
polska po Jałcie", Londyn 1989). Autor po latach wspominał: "Próbowano zwalczać 'Poemat
dla dorosłych' [...]. Organizowano zebrania aktywistów, posyłano lektorów do instytucji
kulturalnych. Działy się dziwne rzeczy. Ludzie potępiający mój poemat, po tygodniu czy po
dwóch zmieniali się w gorliwych obrońców [...]. Mały zbiorek przygotowany w PIW-ie [...]
otrzymał nakład tylko pięciotysięczny, który rozszedł się w kilka godzin. Przedtem gotowy
tomik przetrzymywano przez kilka tygodni nie wiadomo gdzie [...]. Dwa lata przedtem [czyli
w 1954] dokonała się zmiana polityki kulturalnej [...] i 'Poemat dla dorosłych' został
formalnie skonfiskowany. Nie wolno było cytować tekstu nawet w pracach IBL na temat
wersyfikacji. Nie wolno było wymieniać tytułu w prasie" ("Polityka", nr 1/1981). "Kariera,
jaką zrobił ów poemat w opinii bez mała światowej, nie ma analogii w naszej liryce
minionego dwudziestolecia" (R.Matuszewski, "Rocznik Lit." 1956). Jeden z
najwaŜniejszych tomów polskiej poezji powojennej)160
1298.WDOWISZEWSKI Wincenty — Przepisy budownicze, ogniowe i porządkowe dla
miasta Krakowa. Podręcznik dla właścicieli domów, urzędników miejskich, państwowych,
adwokatów, przedsiębiorców, fabrykantów, inŜynierów, budowniczych itd. w Krakowie
zamieszkałych. Kraków 1891. Nakł. wydawcy, druk. A.Słomskiego. 16d, s. XXIII, [1], 216.
opr. oryg. pł., zdob. (Stan bardzo dobry. Ilustr. na tabl. 39)360
1299.WEGNER Leon — Sejm grodzieński ostatni. Ustęp od 26 sierpnia do 23 września 1793
zestawił ... Poznań 1866. Nakł. Tow. Przyjaciół Nauk. 8, s. 352, [1]. opr. wsp. imit. skóry
(Papier z charakterystycznymi brązowymi plamkami, stan dobry. Ekslibris, ślepy tłok, podpis
własn. Od s. 221 dodatki, a w nich m.in.: Pamiętnik Hertzberga o przymierzu pomiędzy
Prusami i Polską w roku 1790 zawartem, Traktat rosyjski rozbiorowy z 17 sierpnia 1793,
Pamiętnik Sieversa z 17 stycznia 1794)240
1300.WĘśYK Władysław — PodróŜe po staroŜytnym świecie. W dwóch częściach. Cz.1-2.
Warszawa 1842. Druk. Banku Pol. 8, s. [8], 230; [4], 203, [2]. brosz. (Bloki obu części
wygięte, brak tylnej okł. cz.1, okł. z ubytkami, zaplamienia okł. i pierwszych kart cz.1,
miejscami zaŜółcenia papieru. Opis podróŜy do Egiptu. Nieczęste)180
1301.[WIECHECKI Stefan]. Wiech [pseud.] — Cafe pod Minogą. Warszawa 1958. Iskry. 8,
s. 198, [1]. brosz. (Stan dobry. Okł. i ilustr. J.Zaruba. Na karcie przedtyt. odręczna
dedykacja autora)120
1302.WILDE Oskar — De profundis. Szkice i listy z domu karnego w Reading. Przekład
M.Markowskiej. Warszawa 1906. Nakł. Księg. Naukowej. 8, s. 123. brosz. wt. (Niewielkie
zabrudzenia. Pierwsze polskie wydanie autobiografii Wilde'a napisanej podczas jego
dwuletniego pobytu w więzieniu w Reading)100
1303.WILKOMM Maurycy — Atlas państwa roślinnego zawierający 124 tablice kolorowane
z 700 rysunkami roślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego oprac. przez
Wł.M.Kozłowskiego. Warszawa 1900. Nakł. M.Arcta. 4, s. [4], II, 185, [1], tabl. 62 [druk
dwustronny]. opr. oryg. pł. bogato zdob. (Niewielkie załamania górnej części grzbietu, stan
bardzo dobry)360
1304.WISZNIEWSKI Michał — Historya literatury polskiej. T.1-7. Kraków 1840-1845.
Nakł. autora. 8. opr. jednolita psk. złoc. z epoki (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Znaki
własnościowe: ekslibrisy herald. "Ex Libris Com. Branicki, Sucha", piecz.: "Z ksiąŜek
Adama Rogalskiego", zapiski inwentarzowe. Do kompletu brak t.8-10. "Pierwsza synteza
rozwoju historycznego literatury polskiej" (LPPE) doprowadzona do poł. XVII w.
NajwaŜniejsze dzieło M.Wiszniewskiego. Ilustr. na tabl. 24
Biblioteka Branickich w Suchej została załoŜona przez Aleksandra Branickiego i jego
małŜonkę Annę z Hołyńskich ok. 1860, z czasem (1922) dobra suskie wraz z księgozbiorem i
zbiorem pamiątek historycznych przeszły w ręce Tarnowskich; w czasie II wojny biblioteka
uległa częściowemu rozproszeniu i zniszczeniu; jej fragmenty znajdują się w Bibl. Jag. i Bibl.
Narod.)4.800
1305.[WITTE Karol]. Walenty Spektator [pseud.] — Wielka i mała polityka Galicyi. Kraków
1870. Druk. Uniw. Jag. 8, s. [2], 41. brosz. wt. (Zaplamienia okł. Podkreślenia ołówkiem.
Uwagi o aktualnościach polityki galicyjskiej autorstwa K.Witte (1814-1878) - literata,
wydawcy i pedagoga, red. "Pamiętnika Lit.", rektora gimnazjum kieleckiego a później
członka nadzw. Komisji Bibliogr. i Archeolog. oraz Językowej AU w Krakowie)60
1306.WOLAŃSKI Adam (Tadeusz Soplica) — Wojna polsko-rosyjska 1792 r. T.1-2. Poznań
1922-1924. Wielkop. Księg. Nakł. K.Rzepeckiego. 8, s. 383, tabl. 8; 402, [1], tabl. 14, mapa
luzem 1. opr. oryg. ppł. (Brak mapy w t.1. Otarcia i zaplamienia opr., nadpęknięcia w
grzbiecie, poza tym stan dobry. T.1: Kampanja koronna, t.2: Kampanja litewska. Indeksy w
obu tomach)180
1307.WORCELL Henryk — Inne rewiry. Kraków 1979. Wyd. Literackie. 8, s. 175, [2].
brosz., obw. (Stan dobry. Na karcie przedtyt. odręczna dedykacja autora)60
1308.WÓJCIK Karol — Blaski i nędze piatiletki. Z przedm. A.KrzyŜanowskiego. Kraków
1933. Druk. Czasu. 16d, s. 176. brosz. Wyd. Tow. Ekonomicznego, t.60 (Niewielkie ubytki
tylnej okł., podklejone niewielkie naddarcie karty tyt.)60
1309.WYBICKI Józef — Pamiętniki ... senatora wojewody Królestwa Polskiego. Przemyśl
1883. Wyd. A.Kaczurba. 8, s. 276. [Bibl. Uniw. Arcydzieł Polskich i Obcych]
[oraz] BRONIKOWSKI Ksawery — Pamiętniki polskie zebrane przez ... T.1-2. Przemyśl
1883-1884. Wyd. A.Kaczurba. 8, s. X, 384; 256. [Bibl. Uniw. Arcydzieł Polskich i Obcych].
razem opr. psk. z epoki (Maliszewski 898 (inne wyd.); Maliszewski 20 (tu szczegółowy
wykaz zawartości tytułu drugiego). Opr. otarta, papier nieco poŜółkły, wewnątrz stan dobry.
Podpis własn. Praca druga w wyd.II)320
1310.[WYSOCKI S.O.]. Profesor inŜynier Stanisław OdrowąŜ Wysocki. Warszawa 1932.
Nakł. Kom. Uczczenia Zasług ś.p. ... 8, s. 116, [3]. brosz. (Stan dobry. Wydano 1.000 egz.,
ten nr 748. Ilustr. w tekście)100
1311.WYSPIAŃSKI Stanisław — Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. autora.
8, s. 174, [2]. opr. pł. z epoki (Brak karty przedtyt., okł. nieco otarte, miejscami zaplamienia
wewnątrz. Piecz. Podpis własn. Wyd.I)140
1312.WYSPIAŃSKI Stan[isław] — Daniel. Kraków 1908. Nakł. rodziny. 8, s. 46, [2]. opr.
oryg. pł. zdob. z zach. okł. brosz. Pisma pośmiertne, [t.] 1 (Stan bardzo dobry. Oprawa z
wykorzystaniem barwnej krajki. Wyd.I samoistne)220
1313.WYSPIAŃSKI Stanisław — Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1901. Nakł. autora. 8,
s. 229. opr. oryg [?] pł. z zach. okł. brosz. (Niewielkie otarcia krawędzi okł., stan dobry.
Podpis własn. (częściowo zatarty). Wyd.II jednego z najbardziej znaczących utworów w
naszym piśmiennictwie, "naleŜącego do najwaŜniejszych w procesie kształtowania się
zarówno literatury i teatru w Polsce, jak w ogólniejszym znaczeniu - polskiej świadomości
narodowej w XX w." (LPPE). Na końcu obsada przedstawienia krakowskiego i
lwowskiego)280
1314.WYSZYŃSKI A[ndrej] — Przemówienia sądowe. Warszawa 1953. KsiąŜka i Wiedza.
8, s. 662, [2]. opr. oryg. ppł. (Załamania naroŜnika przedniej okł., wewnątrz stan dobry.
Wybór mów sądowych prokuratora generalnego ZSRR - najkrwawszego prokuratora w
dziejach Związku Radzieckiego, oskarŜyciela w najgłośniejszych procesach politycznych,
inicjatora i zwolennika stosowania tortur podczas przesłuchań. Zaw. m.in. mowy z procesu
leningradzkich pracowników sądownictwa, procesu o dostawy niekompletnych kombajnów,
procesu b. kierownika stacji polarnej na wyspie Wrangla, procesu trockistowskozinowjewowskiej centrum terrorystycznego. Ponura postać, ponura lektura)60
1315.[ZALESKI Bronisław] — Kilka słów z powodu listu z kraju pod tytułem Sprawa polska
w 1861 r. ParyŜ 1862. Druk. L.Martinet. 8, s. 40. brosz. wt. (Stan dobry. Druk polemiczny
podpisany "Litwin", autorstwa B.Zaleskiego (1819-1880) - działacza politycznego i pisarza
emigracyjnego związanego z Hotelem Lambert, od 1866 r. sekretarza Tow. Hist.-Lit. oraz
dyrektora Bibl. Pol. w ParyŜu)80
1316.ZARUSKI Marjusz — Nawigacja. Krótki podręcznik do uŜytku na jachtach morskich.
Warszawa 1932. Wojsk. Inst. Naukowo-Wyd. 8, s. VIII, 128, [1], załączniki 3. brosz. (Ślady
po taśmie na okł. i na pierwszej oraz ostatniej stronie. Dołączone zaświadczenie
potwierdzające udział Z.Dadleza w rejsie szkoleniowym "Zawiszy Czarnego", z podpisem
gen. M.Zaruskiego i pieczęcią "ZHP, S.J. Zawisza Czarny", dat. 3 X 1937 w Gdyni. Okł. proj.
Atelier Girs-Barcz)360
1317.ZARUSKI Marjusz — Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jego organizacja,
dzieje i wyprawy ratunkowe. Ze wspomnień i notatek swoich napisał ... Warszawa 1922.
Wyd. M.Arcta. 16d, s. 145, [3], tabl. 8. brosz. (Niewielkie otarcia okł., stan dobry. Podpis
własn. Praca załoŜyciela i pierwszego kierownika TOPR-u, pioniera tatrzańskiej turystyki
narciarskiej)80
1318.ZBIERZCHOWSKI Henryk — Płomienie. Pieśni wojenne o Legionach Polskich.
Stanisławów 1916. Księg. M.Hasklera. 16d, s. 85, [3], portret 1. opr. ppł. z szyldzikiem z
epoki (Niewielkie zaplamienia, stan dobry. Poezje legionowe. Egz. ze zbiorów i w oprawie
znanego lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego (ekslibris, podpis, piecz.))80
1319.ZEGADŁOWICZ Emil — Balada o Wowrovi. Praha 1929. Knihtiskarna Orbis. 8, s. 17,
[2]. brosz. (Stan bardzo dobry. Ekslibris piecz. lwowskiego introligatora
W.J.Romanowskiego. Podpis własn. Bibliofilskie wydanie czeskiego przekładu "Ballady o
Wowrze" (nakł. 250 egz.) dedykowane 4. Zjazdu Bibliofilów Pol. w Poznaniu. Tłumaczył
P.Eisner)180
1320.ZEGADŁOWICZ Emil — Dziewanny. Księga czwarta: Powsinogi beskidzkie.
Warszawa-Kraków 1927. Wyd. J.Mortkowicza. 8, s. [6], 187-246, [1]. brosz. (Okł. nieco
otarta, niewielkie naddarcia krawędzi, wewnątrz stan bardzo dobry. Poetyckie opowieści o
sześciu powsinogach: druciarzu kuternodze, śklarzu, sadowniku, świątkarzu, kamieniotłuku i
piecarzu-zdunie)160
1321.ZEGADŁOWICZ Emil — Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra.
Wadowice 1925. Druk. F.Foltina. 4, s. 99, [3]. brosz. (SPKL 252. Stan dobry. Okł. Ludwika
Misky'ego w linorycie dwubarwnym. Egz. nierozcięty)140
1322.ZEGADŁOWICZ Emil — Sześć ballad wtórych z poematu Dziewanny [...]. Gorzeń
Górny-Warszawa 1921. Druk. F.Foltina, Wadowice. 16d, s. 98, [4]. brosz. (Okł. nieco otarte i
zakurzone, wewnątrz stan bardzo dobry. Egz. nieobcięty. Wydano 100 egz., ten nr 79 z
podpisem autora. Wydawniczo wklejony ekslibris proj. L.Misky'ego. Tytuł okł.:
"Dziewanny. Sześć ballad wtórych". Na karcie przedtyt.: "Dziewanny. Część wtóra")280
1323.ZEGADŁOWICZ Emil — U dnia, którego nie znam, stoję bram. Poema symfoniczne
wysnute z misterji snów nadrannych [...]. Poznań 1921. Nakł. "Zdroju". 8, s. 27, [5]. brosz.
(Grońska 509; SPKL 345. Okł. otarta, nieco zakurzona, wewnątrz stan dobry. Wydano 300
egz., ten nr 70 z podpisem autora. Okładka w drzeworycie Władysława Skotarka.
Nieczęste)320
1324.[ZIELEWICZÓWNA Maria] — Ksiądz w polskiej poezji i powieści przez Litawę
[pseud.]. Poznań 1904. Druk. Dziennika Pozn. 16d, s. 83. brosz. Odb. z "Dziennika Pozn."
(Stan dobry)80
1325.ZIELIŃSKI Antoni — Wiedza okrętowa. Liny, bloki, talie, osprzęt ładowniczy,
kotwice. Gdańsk 1950. Inst. Bałtycki. 8, s. XXIV, 233. brosz. (Stan bardzo dobry. Podpis
własn. Liczne ilustr. w tekście)80
1326.[ZIELIŃSKI Józef]. Mariusz Kułakowski [pseud.] — Roman Dmowski w świetle listów
i wspomnień. T.1-2. Londyn 1968-1972. Inst. R.Dmowskiego, nakł. Gryf Publ. 8, s. [4], 432,
tabl. 1; 400 + errata luzem. opr. oryg. pł. (Stan dobry. Źródłowa biografia twórcy narodowej
demokracji w Polsce)120
1327.ZUBRZYCKI Jan Sas — Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego budownictwa
drewnianego. Z rys. Lwów 1930. Nakł. własnym. 4, s. 212. brosz. (Niewielkie ubytki
grzbietu, podklejone naddarcie okł., wewnątrz stan dobry. Ponad 300 ilustr. w tekście.
Indeksy. Nieczęste)300
1328.ZUBRZYCKI Jan Sas — Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rys.). W rocznicę
dziesięciolecia Polski. Lwów 1928. Nakł. autora. 8, s. 147. brosz. Odb. z "Czasop. Techn."
(Okł. nieco zaplamione, wewnątrz stan bardzo dobry. Liczne ilustr. w tekście)100
KSIĘGOZNAWSTWO, BIBLIOGRAFIE
1329.ADAM Paul — Die Kunst des Blinddrucks der Handvergoldung und der Ledermosaik.
Leipzig 1892. V.Ottmann. 4, s. [2], 60. opr. nieco późn. psk. z zach. okł. brosz. (Miejscami
niewielkie zaplamienia. Egz. z księgozbioru lwowskiego introligatora W.J.Romanowskiego
(w jego oprawie?). Praca pośw. artystycznym złoceniom i tłoczeniom introligatorskim. Ilustr.
w tekście)160
1330.BANACH Andrzej — O ilustracji. Kraków 1950. Tow. Miłośników KsiąŜki, Wyd.
M.Kot. 8, s. 170, [5]. brosz. (Stan bardzo dobry. Bogato ilustrowane (103 reprod.),
podstawowe opracowanie historii ilustracji ksiąŜkowej, omawiające wszelkie rodzaje grafiki
ksiąŜkowej, przemiany w zakresie estetyki ilustracji i zdobnictwa ksiąŜki oraz technik ich
druku. KsiąŜka w ciekawym opracowaniu artystycznym, z bardzo szerokimi marginesami, na
których umieszczono liczne ozdobniki oraz małe grafiki w kolorze czarnym i ceglastym. Na
początku rozdziałów stylizowane inicjały, na końcu zaś ozdobne finaliki. Szata graficzna
ksiąŜki pozostaje w ścisłej harmonii z jej treścią)100
1331.BANACH Andrzej — Polska ksiąŜka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wyd. Lit.
4, s. 508, [3]. opr. oryg. pł., obw. (Podklejone naddarcie obw., poza tym stan bardzo dobry.
Na końcu obszerna bibliografia ksiąŜek i czasopism ilustr., liczne ilustracje w tekście)120
1332.BAR Adam — Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... Kraków 1926.
Nakł. W.śychowicza. 4, s. 20, [3]. brosz. (Stan bardzo dobry. Wydano 370 egz, ten nr 196.
Wyd. z okazji II Zjazdu Bibliofilów Pol.)80
1333.ESTREICHER Karol, ESTREICHER Stanisław — Bibliografia polska. T.1-33, I-IV + 2
zesz. dodatkowe. Warszawa 1977. WAiF. 8. brosz.
[oraz] ESTREICHER Karol jr — Bibliografia polska. T.34, z.1. Kraków 1951. PAU. 4. brosz.
(Stan bardzo dobry. Reprint I wydania z l. 1870-1939 oraz zeszyt z 1951 obejmujący litery ZZałuski. Monumentalne dzieło trzech pokoleń Estericherów obejmujące całość piśmiennictwa
polskiego i poloników zagranicznych od wynalezienia druku do końca XIX w. "Bibliografia"
składa się z trzech zasadniczych części: t.1-7: l. 1800-1880, t.12-34: XV-XVIII w., t.I-IV: l.
1881-1900. Pozostałe tomy to: t.8-11: wykazy chronologiczne (XV-XVII w., XVIII w., 1800-
1870, 1871-1889) i zeszyty dodatkowe: "3.000 druków od 1871 r." oraz "Zestawienie
chronoologiczne 7.200 druków". Nieczęste i niezbędne)4.800
1334.HAŁACIŃSKI Kazimierz — O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku. Kraków
1926. Nakł. Tow. Mił. KsiąŜki. 4, s. 27, [4], tabl. 9. brosz. (Niewielkie załamanie naroŜnika,
stan dobry. Wydano 300 egz., ten przypisany J.KrzyŜanowskiemu, historykowi literatury
pol. Ekslibris i piecz. W.J.Romanowskiego, lwowskiego introligatora. Podpis własn.)100
1335.KATALOG wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności [...]. PAU, PAN. 8
T.1: 1873-1947. Wydawnictwa Wydz. Filologicznego i Historyczno-Filozoficznego,
wydawnictwa specjalne i periodyczne. Oprac. S.Mikucki. Kraków 1948. s. [4], 451
T.2: 1873-1947. Wydawnictwa Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego i Lekarskiego. Oprac.
R.J.Wojtusiak. Kraków 1948. s. [2], 280. razem opr. wsp. ppł. z zach. okł. brosz.
T.3: 1947-1952. Oprac. Z.Dynówna, B.Schnaydrowa i R.śurkowa pod red. H.Lipskiej.
Wrocław 1973. s. 123, [1]. brosz. (Podklejone naddarcia okł. brosz. t.1-2, uszkodzenia
krawędzi ostatniej karty t.2. Komplet. WaŜna bibliografia - niezbędne źródło do badań
naukowych. Zawiera pełny wykaz druków zwartych PAU, w tym takŜe opracowań
zbiorowych z dokładnym wyliczeniem zawartych w nich prac, oraz czasopism ze
szczegółowym opisem wszystkich zawartych w nich artykułów. Bibliografia dokumentuje
znaczącą część spuścizny nauki polskiej z lat 1873-1952)180
1336.[KATALOG]. Wystawa drukarska urządzona staraniem towarzystwa "Polska Sztuka
Stosowana" w dawnym pałacyku hr. Czapskich w Krakowie [...]. Kraków, XII 1904-II 1905.
8, s. 66. brosz. (Grzbiet oklejony papierem, okł. nieco otarte. Piecz., podpis własn., adnotacja
ołówkiem: "Z księgozbioru Jerzego Panka wziąłem 20 I 2001". Okł. proj. J.Bukowskiego,
kalendarz na r. 1905 zdobił tenŜe oraz J.Mehoffer i E.Trojanowski. Zaw. m.in. reklamy
zakładów drukarskich Krakowa, Lwowa i Warszawy, wykaz eksponatów. Tytuł okł.:
"Wystawa drukarska w Krakowie MDCCCIV")50
1337.KOWALIK Jan — "Kultura" 1947-1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność
wydawnicza (1946-maj 1959). ParyŜ 1959. Inst. Literacki. 8, s. 392, [3]. brosz. Bibl.
"Kultury", t.43 (Stan bardzo dobry)120
1338.KURDYBACHA Łukasz — Księgarnia Ignacego Antoniego Hebanowskiego we
Lwowie 1704-1715. Studium z dziejów oświaty i kultury Ziemi Czerwieńskiej. Lwów 1937.
Tow. Miłośników KsiąŜki. 4, s. 54, [1], tabl. 4. brosz. Bibl. Tow. [...], nr 19 (Stan dobry. Egz.
w znacznej części nierozcięty. Podpis własn., numer inwentarzowy)50
1339.MĘKARSKI Stefan, REMEROWA Krystyna — Księgozbiór z Honfleur ks. Witolda
Kazimierza Czartoryskiego w Lwowskiej Bibljotece Uniwersyteckiej. Lwów 1928. Nakł.
L.Wiśniewskiego. 8, s. 53. opr. ppł. z epoki z zach. okł. brosz. (Ubytki szyldzików na
grzbiecie, poza tym stan dobry. Egz. ze zbiorów i w oprawie lwowskiego introligatora
W.J.Romanowskiego (ekslibris, piecz.). Publikacja dedykowana 3. Zjazdowi Bibliofilów
Pol.)80
1340.NASI przyjaciele z Kraju Rad. Bibliografia adnotowana literatury pięknej. [Warszawa,
nie przed 1955]. Min. Kultury i Sztuki, Centr. Dom Twórczości Ludowej. 4, s. [4], 66, [1],
tabl. 8. brosz. (Okł. nieco otarte, ubytek naroŜnika karty tyt. Dublet Bibl. Narod. (piecz.,
naklejka inwentarzowa). Tekst w maszynopisie powiel. Przeznaczone dla świetlic i domów
kultury omówienie kilkunastu ksiąŜek (gł. radzieckich) mówiących o Ŝyciu codziennym w
ZSRR. Na tabl. barwne plansze reklamujące poszczególne tytuły oraz przykłady aranŜacji
wystawy ksiąŜki polsko-radzieckiej)50
1341.NENTWIG Heinrich — Literatur der Landes- und Volkskunde der Provinz Schlesien
umfassend die Jahre 1907-1912. Zusammengestellt von ... Breslau 1914. G.P.Aderholz. 8, s.
VII, [1], 409. opr. wsp. pł. z zach. okł. brosz. (Dwie pierwsze karty, s. 17-18 i karta ostatnia w
kopiach kserograf., poza tym stan bardzo dobry. Ekslibris. Ukazywało się jako zesz.
dodatkowy Jahresbericht der Schl. Gesellschaft für vaterländische Cultur. Zaw. bibliografię
publikacji dot. Śląska w układzie tematycznym)160
1342.OSTROWSKI J. — Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Z 3-ma ryc.
(autografy). Poznań 1929. Roln. Druk. Nakł. 8, s. [4], 24, tabl. 3. opr. kart. z epoki z zach. okł.
brosz. (Niewielkie otarcia grzbietu, stan bardzo dobry. Wydano 500 egz., ten nr 219 z
podpisem i we własnej oprawie Aleksandra Semkowicza - artysty-introligatora ze Lwowa.
Ilustr. na tabl. 39)180
1343.PAMIĘTNIK Bibljoteki Kórnickiej. Z.1. Red. J.Grycz. Kórnik 1929. Bibl. Kórnicka. 8,
s. 117, [1], tabl. 11. brosz. (Egz. nierozcięty. Grzbiet oklejony papierem., nadkruszenia okł.
brosz. podklejone paskami papieru, wewnątrz stan dobry. Zaw. m.in.: Tytus Działyński,
Bibljotekarze kórniccy, Pierwsze wydawnictwa Bibljoteki Kórnickiej)80
1344.PIETRYKOWSKI Tadeusz — Walenty Fiałek, senjor bibljofilów pomorskich. Toruń
1929. Nakł. Tow. Bibljofilów im.Lelewela. 8, s. 28, [3], tabl. 6. brosz. (Stan dobry. Ekslibris,
piecz. i podpis W.J.Romanowskiego, introligatora lwowskiego. Druk bibliofilski wydany w
500 egz. Drugie wydawnictwo Towarzystwa)60
1345.PROGRAM Trzeciego Zjazdu Bibljofilów Polskich we Lwowie w Zielone Świątki
1928. Lwów 1928. Tow. Miłośników KsiąŜki we Lwowie, Druk. Ossolineum. 16d, s. [9].
brosz. (Stan bardzo dobry. Druk dwubarwny czarny i brązowy)50

Podobne dokumenty

112 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntykwAriAt „rArA AViS” KSIĄŻKI – FOTOMONTAŻ – PLAKATY

112 AUKCJA ANTYKWARYCZNA AntykwAriAt „rArA AViS” KSIĄŻKI – FOTOMONTAŻ – PLAKATY ADRESSBUCH der keramischen Industrie enthaltend die Firmen der Fabriken für Porzellan, Steingut, Fayence, Majolika, Siderolith, Terralith, feines Steingut [...], Terrakota, Fliesen, Mosaik [...] in...

Bardziej szczegółowo

113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS”

113 AUKCJA ANTYKWARYCZNA ANTY KW AR IAT „ R AR A AVIS” CENTRALNY katalog zbiorów kartograficznych w Polsce. Redakcja i oprac. Marian Łodyński. Z. 1-4. Warszawa 1961-1968. PAN, Inst. Geograf., Bibliot. Narodowa. 8, s. XXXII, 247, [1]; XXXII, 112, [1], t...

Bardziej szczegółowo