19. Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki w Krakowie 19

Komentarze

Transkrypt

19. Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki w Krakowie 19
19. Mi´dzynarodowe
Targi Ksià˝ki w Krakowie
19th International Book
Fair in Krakow
22-25.10.2015
Kraków,Poland
Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
Honorary Patronage
The President of the Republic of Poland
Andrzej Duda
informator targowy
trade fair guidebook
GRZEGORZ KASDEPKE
KSIĄŻKI DO NABYCIA NA
W FORMIE E-BOOKA
19.Mi´dzynarodowe
Targi Ksià˝ki w Krakowie
19th International Book
Fair in Krakow
22-25.10.2015
Kraków,Poland
wydawca:
projekt okładki:
DTP:
druk i oprawa:
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9
tel. 12 644 59 32, fax 12 644 61 41
[email protected]
Paweł Bigos
Drukarnia TECHNET Kraków
Drukarnia TECHNET Kraków
Za treści przesłane przez wystawców
Targi w Krakowie Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności
Spis treści / Table of contents
Spis treści
Table of contents
Słowo wstępne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej _____________________ 4
Foreword of the President of the Republic of Poland
Słowo wstępne Ministra Kultury Republiki Litewskiej _____________________ 6
Foreword of the Minister of the Culture of the Republic of Lithuania
Słowo wstępne organizatora _________________________________________ 8
Foreword of the Fair’s organiser
Honorowa Rada Patronacka Targów __________________________________ 10
Honorary Patronage Council of the Fair
Salony Targów ___________________________________________________ 11
Fair’s salons
Patronat medialny ________________________________________________ 12
Media Partnership
Litwa – Gość Honorowy Targów _____________________________________ 13
Lithuania – Guest of Honour of the Fair
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza ________________________________ 17
The Jan Dlugosz Contest
Festiwal Conrada _________________________________________________ 21
Conrad Festival
Spotkania w salach seminaryjnych ___________________________________ 23
Meetings in the seminar rooms
Kto – kiedy – gdzie ________________________________________________ 32
Who – when – where
Konkursy ________________________________________________________ 61
Contests
Plan hali i alfabetyczny spis wystawców _______________________________ 63
Map of the Fair and alphabetical list of exhibitors
Wpisy wystawców ________________________________________________ 85
Exhibitors’ entries
Reklamy _______________________________________________________ 217
Advertisements
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
3
Słowo wstępne Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
4
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Foreword of the President of the Republic of Poland
Informal translation of the letter
President of
the Republic of Poland
Warsaw, October 22, 2015
Organizers and Participants
of the 19th International Book Fair
in Krakow
Ladies and Gentlemen,
It was with great joy that I have assumed the honorary patronage of the 19th International Book
Fair in Krakow and the 18th edition of the Jan Dlugosz Contest. In the days when an ephemeral
image so often takes precedence over the word and its beauty, the encounters with books, with
literature, with publishers and prominent artists are particularly needed and desirable for readers
and book lovers. I do hope that this excellent initiative, featuring both professional organization
and unique atmosphere, will continue to flourish to the benefit of the Polish culture, of Krakow
and of the book market. My warm greetings go the youngest participants who have already
developed taste for books as an excellent adventure.
My particularly warm welcome in Krakow is due to our Guests from Lithuania, the country
which celebrates this year the 25th anniversary of regaining independence. I trust that the solid
artistic bonds between the Poles and the Lithuanians will invaluably contribute to the
strengthening of our neighbourly relations.
In the Year dedicated to Jan Dlugosz, an ardent researcher into the history of his nation, eminent
member of the Academy of Krakow, Krakow’s Canon and tutor to Jagiellonian Dynasty, I wish
to quote from a message contained his Chronicles, one of the most important books in the
history of Poland: To match up the words to the issues, and to match up the problems to their times; and to
present everything that happened in various, often remote regions and states, in a language that is fair and
moderate, erudite and free from any deception.
I do hope that those goals laid down centuries ago in Krakow will prove important also to
contemporary authors, to those exquisite courageous men and women of letters who create for
us literary fiction, the realm where so much is yet to be discovered, where a fair description of
reality is provided, allowing us to better understand it. May the Organizers and Readers see the
Book Fair in Krakow further develop, achieving more success and helping to promote the culture
of beautiful books and their wise contents.
/-/ Andrzej Duda
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
5
Słowo wstępne Ministra Kultury Republiki Litewskiej
6
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Foreword of the Minister of Culture of the Republic of Lithuania
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
7
Słowo wstępne organizatora
Szanowni Państwo,
mottem tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie są
słowa Niny George „Czytanie czyni zuchwałym”. Więc, jeśli mogę sobie pozwolić na pewną dozę zuchwałości, chciałabym Państwa powitać na największych
w Polsce i jednych z najważniejszych w tej części Europy targach książki. Ulubionych targach autorów i czytelników.
Największe polskie wydawnictwa, ponad pół tysiąca znakomitych autorów, do
których ustawią się gigantyczne kolejki fanów, wiele osobistości świata kultury
z Polski i zagranicy. Właśnie rozpoczynamy kolejną niezwykłą edycję naszych Targów.
Cieszy mnie, że Targi rozrastają się w niewyobrażalny wręcz sposób. Ubiegłoroczna edycja magicznego święta literatury – jak mówi się o naszym wydarzeniu
– przyciągnęła rekordową liczbę 60 tys. gości! To niezwykle budujące, że wbrew
ogólnopolskim badaniom, tutaj, w Krakowie, naprawdę się czyta. I to dużo!
Zwłaszcza, że dzięki wysiłkowi wydawców i współpracujących z nami instytucji
kultury możemy zaproponować ofertę dla najbardziej wymagających.
W tegorocznym programie Targów zupełna nowość – Salon Komiksu, którego
czytelnicy poszukiwali podczas poprzednich odsłon wydarzenia. Bogate kolekcje
komiksów, spotkania z autorami, prelekcje i warsztaty doskonale uzupełnią bogaty program Targów. W ramach imprezy tradycyjnie już znajdziemy także Salon
Wydawców Akademickich i Naukowych, Salon Wydawców Religijnych, Salon Nowych Mediów – pełen nowoczesnych technologii, aplikacji, czytników i e-booków,
Salon Książki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Ogromnie cieszy nas obecność tak wielu wydawców z zagranicy, a przede wszystkim Gościa Honorowego Targów – Republiki Litwy. Jesteśmy dumni, że wspólnie
możemy świętować 25 rocznicę odzyskania niepodległości przez Litwę i że został
przygotowany tak atrakcyjny program spotkań i dyskusji. Prezentacja litewskiego
dorobku kulturowego będzie niezwykle ciekawa.
Tradycyjnie nasze Targi są papierkiem lakmusowym rynku czytelniczego. W trakcie ich trwania zostanie rozstrzygniętych wiele ważnych konkursów branży księgarskiej i wydawniczej, na czele z organizowanym przez nas od kilkunastu lat
– Konkursem o Nagrodę im. Jana Długosza – niezwykle prestiżowym, nagradzającym poważne i wartościowe dzieła, wnoszące istotny wkład w rozwój polskiej
nauki i kultury.
Jonathan Caroll, będąc naszym gościem w 2013 r., powiedział, że „nigdzie na
świecie nie ma takiego klimatu jak na Targach Książki w Krakowie”. Dziękujemy, że
tak chętnie tworzycie go Państwo razem z nami! Życzymy niezapomnianych czterech dni w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.
Grażyna Grabowska
Prezes Targów w Krakowie
8
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Foreword of the Fair’s organiser
Ladies and gentlemen,
this year’s edition of the International Book Fair in Krakow takes inspiration from
the words of Nina George “Reading makes people impudent”. If I may be allowed
to be a trifle impudent, then, I would like to welcome you to the largest book fair
in Poland, one of the most important events of its kind in this corner of Europe
and the favourite book fair of authors and readers alike.
The largest Polish publishing houses, more than five hundred outstanding authors,
long lines of fans, numerous personalities from the world of culture and foreign
guests: another truly exceptional edition of the Book Fair is about to begin.
I am more than glad to see that the Fair has grown to such incredible proportions.
Last year’s edition of this magical feast of culture, as our event is often dubbed,
attracted a record 60,000 guests! It is immensely reassuring that, despite what nationwide surveys tell us, people in Krakow are continuing to read. And read a lot;
especially thanks to the efforts of publishers and our cooperating cultural institutions enabling us to cater to even the most discerning tastes.
Accordingly, this year the Book Fair’s programme will include an absolute novelty: the Comic Book Zone, much requested by readers in previous years. Rich
collections of comic books, meetings with authors, lectures and workshops will
provide an excellent addition to the Fair’s already rich programme of events. It
will also invite visitors to the Academic Publishers’ Salon, the Religious Publishers’ Salon, the New Media Salon – full of cutting-edge technologies, applications,
e-book readers and e-books, and the Children’s and Youth Publishers’ Salon. It is
worth mentioning that this year’s Honorary Guest, Lithuania, has also prepared
a host of attractions to promote its culture.
And since we mention Lithuania, it is also worth noting that this year’s edition
sets the record for international participation. It has attracted publishers from
countries such as England, Germany, France, Romania, Scandinavia, Slovakia, the
Czech Republic, Ukraine and the USA.
As usual, the event will serve as a litmus test for the book market. Many book
and publishing industry contests will be concluded during the Fair, including the
competition for the Jan Długosz Award (organized by us for over a decade, this
is a highly prestigious prize awarded for serious and valuable works that make
a substantial contribution to the development of Polish science and culture).
While visiting our Book Fair in 2013, Jonathan Carroll said that “an atmosphere
like that of the Book Fair in Krakow can be found nowhere else in the world”. We
wish to thank you all for helping us create it! We hope that the coming four days
in the International Exhibition and Convention Centre EXPO Krakow will leave
you with many unforgettable memories.
Grażyna Grabowska
President of Targi w Krakowie Ltd.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
9
Honorowa Rada Patronacka Targów / Honorary Patronage Council of the Fair
Prezes Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
President of Academic Publishers Assocciation
Anna Zielińska-Krybus
Prezes Polskiej Izby Książki
President of the Polish Chamber of Books
Włodzimierz Albin
Dyrektor Biblioteki Narodowej
Director of The National Library
Tomasz Makowski
Były Prezydent Europejskiej Federacji Wydawców
Former President of the Federation of European Publishers
Piotr Marciszuk
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
Director of the Jagiellonian Library
Zdzisław Pietrzyk
Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich
President of Catholic Publishers Assocciation
ks. Roman Szpakowski
10
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Salony Targów / Fair’s salons
Salon Wydawców Akademickich i Naukowych / Salon of Academic
Publishers
Wydawnictwa akademickie zwracają uwagę czytelników na to, jak
ważny wkład wnoszą polskie publikacje w rozwój polskiej i światowej nauki i kultury. W ramach Salonu rozstrzygane są liczne konkursy, jak np. na
najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.
Exhibitors of the Salon take our notice how important for Polish and European
science academic publications are. The Salon is accompanied by numerous contests, e.g. for the best academic book.
Salon Wydawców Religijnych / Salon of Religious Publishers
W Salonie można poznać i zakupić publikacje ponad 60 oficyn zakonnych, diecezjalnych i kościelnych. Wystawcy prezentują dzieła
nie tylko z zakresu teologii, filozofii, ale także pedagogiki, psychologii, historii, a także podręczniki, programy multimedialne i faksymile.
In the Salon take part over 60 publishing houses. Exhibitors present works not
only in theology, philosophy, but also pedagogy, psychology, history, as well as
textbooks, multimedia programs and facsimile.
Salon Nowych Mediów / New Technology Salon
Spotkania i dyskusje, dystrybutorzy treści cyfrowych, wydawcy i autorzy, rozmowy o technologiach, aplikacjach, prawie autorskim w Internecie. Prezentacja czytników książek elektronicznych, e-booków,
audiobooków, papieru elektronicznego.
The Salon is a presentation of e-books, audiobooks, iPads, tablets, electronic book
readers. Distributors of digital content, publishers and authors present their offer.
Salon Książki Dziecięcej i Młodzieżowej / Salon of Children and Youth
Publishers
Salon przybliża najmłodszym świat literatury, rodzicom pokazuje,
jak barwny i bogaty w wartościowe treści jest polski rynek książki
dla dzieci. Pomaga najmłodszym polubić czytanie, poznać ulubionego pisarza,
spotkać sławnego ilustratora. Rodzicom zaś ułatwia znalezienie odpowiedzi na
pytanie, co warto czytać dzieciom.
The purpose of the Salon is to introduce children to the world of books, and to
show parents how colorful and rich in values the children’s book market is.
Salon Komiksu / Comic Book Zone
Po raz pierwszy Międzynarodowym Targom Książki w Krakowie będzie towarzyszył Salon Komiksu. Z tej okazji niemal wszystkie polskie wydawnictwa komiksowe zaprezentują swoje nowości w jednym miejscu. W ramach programu towarzyszącego obędą się spotkania, wykłady
oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
For the first time the International Book Fair in Krakow will be accompanied by
Comic Book Zone. On this occasion, almost all Polish comics publishers will present their news in one place. Rich collections of comic books, meetings with authors, lectures and workshops will provide an excellent addition to the Fair’s already rich programme of events
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
11
Patronat medialny / Media Partnership
12
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Litwa – Gość Honorowy Targów / Lithuania – Guest of Honour of the Fair
Partner Honorowy
Litwa w Krakowie
Prezentacja kultury litewskiej w Polsce jest organizowana w roku 25-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości. Patronat nad przedsięwzięciem sprawują: minister kultury Republiki Litewskiej Šarūnas Birutis i minister kultury i dziedzictwa
narodowego RP Małgorzata Omilanowska. Przy jego organizacji współpracują
najpoważniejsze litewskie i polskie instytucje kultury, a koordynatorem jest Litewski Instytut Kultury.
Litwa – Gość Honorowy
19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Do Krakowa przyjedzie wielu litewskich autorów, m.in.: Kristina Sabaliauskaitė,
Kęstutis Kasparavičius, Herkus Kunčius, Alvydas Šlepikas, Leonidas Donskis, Tomas Venclova. Publikacje litewskich autorów będą dostępne na 19. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w języku polskim.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
13
Litwa – Gość Honorowy Targów / Lithuania – Guest of Honour of the Fair
Honorary Partner
Lithuania in Krakow
The presentation of Lithuanian culture in Poland is organized on the occasion of
the 25th anniversary of the Restoration of Lithuania’s independence. Under the
patronage of the Minister of Culture of the Republic of Lithuania, Šarūnas Birutis,
and the Polish Minister of Culture and National Heritage, Małgorzata Omilanowska, the event is organized in cooperation with the most important Lithuanian and
Polish cultural institutions and coordinated by the Lithuanian Culture Institute.
Lithuania – Guest of Honour
of the 19th International Book Fair in Krakow
Krakow will welcome the Lithuanian authors, among them will be: Kristina
Sabaliauskaitė, Kęstutis Kasparavičius, Herkus Kunčius, Alvydas Šlepikas, Leonidas Donskis and Tomas Venclova. Publications by Lithuanian authors will be available in Polish throughout the 19th International Book Fair in Krakow.
14
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Litwa – Gość Honorowy Targów / Lithuania – Guest of Honour of the Fair
Szczegółowy program przygotowany przez Litwę
– Gościa Honorowego 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Detailed program prepared by Lithuania
– Guest of Honour of the 19th International Book Fair in Krakow
22.10., czwartek
10:00-12:00 sala Budapeszt AB
Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė. Creative workshop for
children with artist Ieva Babilaitė.
12:00-14:00 sala Budapeszt AB
Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė Chlebinskaitė. Creative workshop for children with artist Sigutė Chlebinskaitė.
15:00-16:30 sala Budapeszt AB
Program dla profesjonalistów: spotkanie tłumaczy literatury litewskiej z polskimi
wydawcami. Programme for professionals: a meeting between Polish publishers
and translators of the Lithuanian literature.
23.10., piątek
10:00-12:00 sala Budapeszt AB
Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė Chlebinskaitė. Creative workshop for children with artist Sigutė Chlebinskaitė.
12:00-14:00 sala Budapeszt AB
Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė. Creative workshop for
children with artist Ieva Babilaitė.
14:00-15:00 sala Budapeszt AB
O tym, czego nie chcemy pamiętać. Dyskusja, w której udział biorą: Leonidas
Donskis, Šarūnas Liekis, Konstanty Gebert. Prow. Leonidas Donskis. Discussion on
the things we do not want to remember. Participants: Leonidas Donskis, Šarūnas
Liekis, Konstanty Gebert. Moderator: Leonidas Donskis.
15:00 stoisko D38
Spotkanie z Leonidasem Donskisem. Meeting with Leonidas Donskis.
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Czesław Miłosz czy Česlovas Milošas? Polska i litewska biografia poety. Dyskusja,
w której udział biorą: Mindaugas Kvietkauskas, Agnieszka Kosińska. Prow. Rasa
Rimickaitė, Attaché Kultury Republiki Litewskiej w RP. Discussion Czesław Miłosz
or Česlovas Milošas? The poet’s Polish and Lithuanian biography. Participants:
Mindaugas Kvietkauskas, Agnieszka Kosińska. Moderator: Rasa Rimickaitė, Lithuanian Cultural Attaché in Poland.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
15
Litwa – Gość Honorowy Targów / Lithuania – Guest of Honour of the Fair
24.10., sobota
11:00-13:00 sala Budapeszt AB
Spotkanie z Kęstutisem Kasparavičiusem – prezentacja książki Mała Zima oraz
warsztaty dla dzieci Biały słoń na szczęście. Uczestnicy: Kęstutis Kasparavičius,
Małgorzata Gierałtowska. Prow. Barbara Gawryluk. Współorganizator: Agencja
Edytorska EZOP. Meet and greet with Kęstutis Kasparavičius, presenting the book
Mała Zima and creative workshop for children White Elephant of Luck. Participants: Kęstutis Kasparavičius, Małgorzata Gierałtowska. Moderator: Barbara Gawryluk. Event co-organized with EZOP Publishing House.
13:30 stoisko D38
Spotkanie z Kęstutisem Kasparavičiusem. Meeting with Kęstutis Kasparavičius.
13:30-14:30 sala Budapeszt AB
Tożsamość Wilna: nowe narracje. Tomas Venclova Opisać Wilno, Kristina
Sabaliauskaitė Silva rerum, Herkus Kunčius Litwin w Wilnie. Dyskusja, w której
udział biorą: Herkus Kunčius, Kristina Sabaliauskaitė, Tomas Venclova. Prow. Paweł Huelle. Discussion Vilnius’ identity: New narratives. Tomas Venclova’s Opisać
Wilno, Kristina Sabaliauskaitė’s Silva rerum, Herkus Kunčius’ Litwin w Wilnie. Participants: Herkus Kunčius, Kristina Sabaliauskaitė, Tomas Venclova. Moderator: Paweł Huelle.
14:00 stoisko D38
Spotkanie z Alvydasem Šlepikasem. Meeting with Alvydas Šlepikas.
15:00 stoisko D38
Spotkanie z Tomasem Venclovą. Meeting with Tomas Venclova.
15:00-16:00 sala Budapeszt AB
Nowa Ukraina – Nowa Europa Wschodnia? Polsko-litewsko-ukraińska dyskusja
o relacjach sąsiedzkich w Europie Wschodniej, w której udział biorą: Leonidas
Donskis, Bogumiła Berdychowska, Adam Pomorski, Taras Voznyak. Prow. Leonidas Donskis. New Ukraine – new Eastern Europe? A conversation between Lithuania, Poland and Ukraine on Eastern Europe’s neighborly relations. Participants:
Leonidas Donskis, Bogumiła Berdychowska, Adam Pomorski, Taras Voznyak. Moderator: Leonidas Donskis.
15:30 stoisko D38
Spotkanie z Kristiną Sabaliauskaitė. Meeting with Kristina Sabaliauskaitė.
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Herkus Kunčius i Piotr Kępiński: Rozmowa Litwina z Polakiem. Dyskusja, w której
udział biorą: Herkus Kunčius, Piotr Kępiński. Prow. Laurynas Vaičiūnas. Współorganizator wydarzenia: Kolegium Europy Wschodniej. Herkus Kunčius and Piotr
Kępiński: A conversation between a Lithuanian and a Pole. Participants: Herkus
Kunčius, Piotr Kępiński. Moderator: Laurynas Vaičiūnas. Event co-organized with
the publishing house College of Eastern Europe.
18:00 stoisko D38
Spotkanie z Herkusem Kunčiusem. Meeting with Herkus Kunčius.
16
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza / The Jan Dlugosz Contest
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest jedyną inicjatywą w Polsce, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury.
Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce, jak i popularyzacja
książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.
Zgodnie z Regulaminem do Konkursu są zgłaszane publikacje, które zostały napisane przez autora posiadającego polskie obywatelstwo i ukazały się po raz pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody. Nad
poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa powołane przez
organizatora Jury pod kierownictwem przewodniczącego. Jury wskazuje organizatorowi Konkursu pozycje, które najlepiej spełniają wymagania stawiane przez
organizatora, wyznaczając dziesięć dzieł nominowanych do Nagrody.
W 2014 r. Jury na czele z prof. Władysławem Stróżewskim przyznało Nagrodę
im. Jana Długosza Grzegorzowi Niziołkowi za książkę Polski teatr Zagłady, która
ukazała się w roku 2013 nakładem Instytutu Teatralnego i Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza
odbędzie się 22.10.2015 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wstęp
wyłącznie za zaproszeniami.
The Jan Dlugosz Contest is an independent event organized annually in Krakow
by Targi w Krakowie Ltd. The involvement of the academic community and the
competition’s association with the International Book Fair in Krakow guarantees
tremendous interest on the part of both booksellers and publishers. The event is
now an essential component of Krakow’s calendar of annual cultural events. Media interest – particularly on the part of trade publications and national dailies –
works to promote this cultural event that combines with commercial activity in
an unconventional manner.
This Krakow-based initiative contributes to promoting serious and important
books, publications that are valued within the academic community, with winners receiving a statuette designed by Professor Bronisław Chromy. The Jan Dlugosz Contest is a tremendous opportunity for works from the broadly understood humanistic fields written by Polish authors and published in our country.
The current edition of the competition is for books published in 2014.
The Jury chaired by Władysław Stróżewski has decided to award the Jan Długosz
Prize 2014 to Grzegorz Niziołek. His book entitled Polski teatr Zagłady published
by Instytut Teatralny and Wydawnictwo Krytyki Politycznej was selected as
the best by the jury. The Jan Dlugosz Contest award ceremony will be held on
22nd October 2015 in the Juliusz Slowacki Theatre in Krakow. Admission by invitation only.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
17
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza / The Jan Dlugosz Contest
Rada Honorowa
Honorary Patronage Council
Przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich
Presidents of Conference of Rectors
of Academic Schools in Poland
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Dyrektor Instytutu Książki
Head of The Book Institute
Grzegorz Gauden
Jury Konkursu
Jury of the Contest
prof. Władysław Stróżewski
przewodniczący Jury / chairman of the jury
prof. Ryszard Nycz
prof. Jan Ostrowski
prof. Leszek Polony
prof. Piotr Sztompka
prof. Jerzy Wyrozumski
18
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza / The Jan Dlugosz Contest
Honorowy Patronat
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
Honorary Patronage
The President of the Republic of Poland Andrzej Duda
Fundator Nagrody
Founder of the prize
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Has received funding from the Ministry of Culture and National Heritage
Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Has received funding from the Municipality Kraków
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
19
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza / The Jan Dlugosz Contest
Nominacje 2015
Nominations 2015
Andrzej Chwalba
Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918
Wydawnictwo Literackie
Michał Głowiński
Rozmaitości interpretacyjne. Trzydzieści szkiców
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
Andrzej Leder
Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Anna Matuchniak-Krasuska
Za drutami oflagów. Studium socjologiczne
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Zbigniew Mikołejko
We władzy wisielca. Ciemne moce, okrutne liturgie
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
Grzegorz Motyka
Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944-1953
Wydawnictwo Literackie
Tomasz Pindel
Mario Vargas Llosa. Biografia
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Szymon Wróbel
Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej
Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Anna Wylegała
Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej
Galicji i polskich „ziem odzyskanych”
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Fundacja na Rzecz
Nauki Polskiej
Arkadiusz Żychliński
Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo IBL
PAN
20
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Festiwal Conrada / Conrad Festival
Festiwal Conrada to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń poświęconych literaturze, wspólne
przedsięwzięcie Miasta Kraków, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Fundacji Tygodnika Powszechnego. Przez tydzień w Krakowie goszczą najwybitniejsze osobistości światowej
literatury, a wydarzeniom literackim towarzyszą pokazy filmów związanych z literaturą, warsztaty branżowe, wydarzenia dla dzieci, wystawy oraz wykłady, stanowiące dla prezentowanych twórców lub dzieł literackich dodatkowe, pozaliterackie konteksty. Wśród zaproszonych pisarzy znajdują się zarówno laureaci
prestiżowych nagród, jak i autorzy światowych bestsellerów – literatura wysoka
spotyka się tu z twórczością popularną, publicystyką, filmem, teatrem i muzyką.
Podczas dotychczasowych edycji Festiwalu z czytelnikami spotkali się m.in.: Paul
Auster, Boris Akunin, Jaume Cabré, Orhan Pamuk, Pascal Quignard, Etgar Keret,
Marjane Satrapi, Per Olov Enquist, Claude Lanzmann, Herta Müller, Amos Oz, Jean
Hatzfeld, Claudio Magris, László Krasznahorkai, Kiran Desai, Cees Nooteboom,
a także doborowe grono polskich pisarzy i reportażystów m.in.: Wojciech Jagielski, Maciej Zaremba, Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygieł, Joanna Bator, Szczepan
Twardoch, Sylwia Chutnik, Zygmunt Bauman. Już po pierwszej edycji Festiwal
stał się rozpoznawalną marką i symbolem wielkiego, międzynarodowego święta literatury.
Wśród gości tegorocznej edycji znajdą się m.in. Jonathan Franzen, Hooman Majd,
Gonçalo M. Tavares, György Spiró, Kamel Daoud, David Foenkinos, a także grono polskich autorów m.in. Hanna Krall, Wiesław Myśliwski, Mariusz Szczygieł oraz
wielu innych. Więcej: www.conradfestival.pl
The Conrad Festival is one of the most important European events dedicated to
literature, jointly coordinated by the City of Krakow, the Krakow Festival Office and
the Tygodnik Powszechny Foundation. For a week, Krakow will host the most distinguished personalities of the world of literature, and literary events are be accompanied by screenings of films related to literature, industry workshops, events for
children, exhibitions and lectures, which provide an extra-literary context for the
presented authors and literary works. Among the invited authors are both laureates of prestigious awards and authors of worldwide bestsellers – high literature
meets with popular fiction, journalism writing, film, theatre and music. During the
previous editions of the Festival, readers met such authors as Paul Auster, Boris
Akunin, Jaume Cabré, Orhan Pamuk, Pascal Quignard, Etgar Keret, Marjane Satrapi,
Per Olov Enquist, Claude Lanzmann, Herta Müller, Amos Oz, Jean Hatzfeld, Claudio Magris, László Krasznahorkai, Kiran Desai, Cees Nooteboom, as well as a select
group of Polish writers and journalists, including Wojciech Jagielski, Maciej Zaremba, Olga Tokarczuk, Mariusz Szczygieł, Joanna Bator, Szczepan Twardoch, Sylwia
Chutnik and Zygmunt Bauman. Since its first edition, the Festival has been a recognisable brand and the symbol of the great, international world of literature.
This year’s edition will take place under the theme “Against the Current”. Among
the guests will be Jonathan Franzen, Hooman Majd, Gonçalo M. Tavares, György
Spiró, Kamel Daoud, David Foenkinos, as well as a bevy of Polish authors, including Hanna Krall, Wiesław Myśliwski, Mariusz Szczygieł and many others. For more
information, see: www.conradfestival.pl
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
21
Festiwal Conrada / Conrad Festival
Nagroda Conrada dla debiutującego pisarza
Tegoroczny Festiwal Conrada to również – po raz pierwszy
na taką skalę – okazja do prezentacji i promocji twórczości
młodych twórców, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z literaturą. Po raz pierwszy w historii wręczona zostanie Nagroda Conrada – ogólnopolskie wyróżnienie dla debiutantów, brakujące ogniwo na mapie polskich laurów
literackich. Nagroda w wysokości 30 000 zł będzie przyznawana co roku. Wyróżnienie ma być wsparciem dla początkujących pisarzy, ale i zachętą dla wydawnictw do
śmielszego inwestowania w młodych twórców. Ustanowienie Nagrody Conrada pozwala realizować kluczowe cele zawarte w Strategii Miasta Literatury UNESCO. Fundatorem nagrody jest Miasto Kraków, a partnerami Instytut Książki, Fundacja Tygodnika
Powszechnego oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.
Więcej: www.conradfestival.pl
The Conrad Award for a debut author
This year’s Conrad Festival is also – for the first time on such a scale – an occasion to
present and promote the work of young authors, who are only just beginning their
adventure with literature. For the first time in the history of the festival, the Conrad
Award will be given out – a national distinction for debut authors, the missing link
among the Polish literary awards. The 30,000 PLN award will be given our annually.
The prize is intended to support beginner authors, but also to encourage publishers to
more boldly invest in young writers. The establishing of the Conrad Award will allow
for the realisation of the key goals included in the UNESCO City of Literature Strategy.
The award founder is the City of Krakow, and the partners are the Book Institute, the
Tygodnik Powszechny Foundation and the Krakow Festival Office. For more information, see: www.conradfestival.pl
Kraków Miasto Literatury UNESCO
Projekt Kraków Miasto Literatury UNESCO to program całorocznych działań, służący wykorzystaniu siły marki literackiego Krakowa
w promocji postaw czytelniczych i literatury polskiej. Kraków w świadomości Polaków i cudzoziemców jest kulturalną stolicą Polski, miastem literatury i poezji, posiadającym bezsporne atuty związane z wielowiekowym
rozwojem środowisk twórczych i akademickich. Celem programu wykorzystującego
ten literacki potencjał jest budowanie kapitałów społecznych w o oparciu o literaturę,
a więc skoncentrowanie się nie tyle na promocji książki, ile na kształceniu postaw literackich związanych zarówno z tradycyjnymi, jak z nowymi mediami, a także silne zaakcentowanie tytułu Miasta Literatury UNESCO, którym Kraków, jako siódme miasto na
świecie i pierwsze w tej części Europy, został wyróżniony 21 października 2013 r. Więcej
informacji: www.miastoliteratury.pl
Krakow – the UNESCO City of Literature
The Krakow – UNESCO City of Literature project is a program of year-round activities that
serve to use the full strength of the brand of the literary Krakow in the promotion of readers’ attitudes and Polish literature. In the consciousness of Poles and foreigners, Krakow
is the cultural capital of Poland, a city of literature and poetry, possessing indisputable
advantages connected with centuries-long development of creative and academic environments. The goal of the program that uses this literary potential is building social capital based on literature, which means focusing not so much on the promotion of books,
but on the shaping of literary attitudes connected with both traditional and new media,
as well as strongly emphasising the title of the UNESCO City of Literature – a title that
Krakow was awarded on the 21st of October 2013 as the seventh city in the world and the
first in this part of Europe. For more information, see: www.miastoliteratury.pl
22
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 22.10.
22.10., czwartek
sala Budapeszt AB
10:00-12:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in
Krakow) – Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė.
Creative workshop for children with artist Ieva Babilaitė.
12:00-14:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book
Fair in Krakow) – Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė
Chlebinskaitė. Creative workshop for children with artist Sigutė
Chlebinskaitė.
15:00-16:30 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair
in Krakow) – Program dla profesjonalistów: spotkanie tłumaczy literatury litewskiej z polskimi wydawcami. Programme for professionals: a meeting between Polish publishers and translators of the
Lithuanian literature.
sala Budapeszt C
10:00-12:00 Polska Izba Książki, Instytut Książki – Ogólnopolska Baza Księgarń
(OBK) – jak to działa? Korzyści dla księgarzy, czytelników i dla rozwoju branży.
13:00-14:00 Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych – Zebranie członków
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. Ogłoszenie wyników
konkursu na najwartościowszą książkę naukową lub dydaktyczną
Gaudeamus 2015.
14:00-15:00 Wydawnictwo Idea – Nauczanie kreatywne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Prow. Agata Twardowska.
15:00-17:00 Wydawca – Rozstrzygnięcie Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych
2014/2015 oraz konkursu edytorskiego EDYCJA 2014/2015.
sala Lwów A
11:00-12:00 MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie – Sztuka współczesna z klasą. Prezentacja oferty edukacyjnej MOCAK-u skierowanej do szkół oraz innych zorganizowanych grup dzieci i młodzieży.
12:00-13:00 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Warsztaty dla dzieci „Kaszubskie Bajanie”. Edukacja regionalna dla najmłodszych z działaniami
animacyjnymi, takimi jak: poznanie i nauka kaszubskiego alfabetu,
zajęcia plastyczne z tradycyjnymi kaszubskimi haftami, kolorystyką
i wzornictwem.
13:00-15:00 Granice.pl – Ogłoszenie wyników konkursu Najlepsza książka na jesień.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
23
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 22–23.10.
16:00-17:00 Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich – Tłumacz w krainie czarów. Spotkanie z prof. dr hab. Elżbietą Tabakowską. Prow. Bożena Markiewicz.
sala Lwów B
10:00-12:00 Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie – Literackie gry miejskie jako działalność propagująca czytelnictwo.
Prow. Oliwia Dąbrowska, Karol Baranowski.
14:00-15:00 Agencja Promocyjna OKO – Festiwal literacki dla dzieci: Jak zorganizować? Dla kogo? Po co? Rozmowa z udziałem Barbary Gawryluk, Witolda Bobińskiego, Katarzyny Salczyńskiej i Tomasza Schimscheinera,
w nawiązaniu do doświadczeń „Rabka Festiwal”. Prow. Iwona Haberny.
sala Praga A
14:00-16:00 A4P – … i BOOK stworzył KRAKÓW, czyli jak powstają WIELKIE książki w Małopolsce.
sala Wiedeń A
15:00-17:00 Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka, Patrimonium Kancelaria Prawnicza – Prezentacja „Rynku książki w Polsce 2015”. Ogłoszenie wyników rankingu drukarń dziełowych „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.
sala Wiedeń AB
12:00
Oficjalne otwarcie 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie.
23.10., piątek 22–23.10.
sala Budapeszt AB
10:00-12:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book
Fair in Krakow) – Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Sigutė
Chlebinskaitė. Creative workshop for children with artist Sigutė
Chlebinskaitė.
12:00-14:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in
Krakow) – Warsztaty twórcze dla dzieci z ilustratorką Ievą Babilaitė.
Creative workshop for children with artist Ieva Babilaitė.
14:00-15:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19 th International Book Fair
in Krakow) – O tym, czego nie chcemy pamiętać. Dyskusja, w której
udział biorą: Leonidas Donskis, Šarūnas Liekis, Konstanty Gebert.
Prow. Leonidas Donskis. Discussion on the things we do not want
to remember. Participants: Leonidas Donskis, Šarūnas Liekis, Konstanty Gebert. Moderator: Leonidas Donskis.
24
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 23.10.
17:00-18:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair
in Krakow) – Czesław Miłosz czy Česlovas Milošas? Polska i litewska
biografia poety. Dyskusja, w której udział biorą: Mindaugas Kvietkauskas, Agnieszka Kosińska. Prow. Rasa Rimickaitė, Attaché Kultury Republiki Litewskiej w RP. Discussion Czesław Miłosz or Česlovas
Milošas? The poet’s Polish and Lithuanian biography. Participants:
Mindaugas Kvietkauskas, Agnieszka Kosińska. Moderator: Rasa
Rimickaitė, Lithuanian Cultural Attaché in Poland.23.10.
sala Budapeszt C
11:00-11:30 Vm.pl – Publikacje mobilne – jak zachęcić czytelników do korzystania z książek w świecie tabletów i smartfonów? Prow. Jakub Orczyk.
11:30-12:00 Vm.pl – Jak zoptymalizować koszty zarządzania wydawnictwem?
Oprogramowanie Vm.pl jako podstawowe narzędzie pracy wydawcy. Prow. Jakub Orczyk.
12:00-13:00 Wydawnictwo Świętego Wojciecha (Święty Wojciech Dom Medialny) – Ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach przyjaciółki Aldony Kraus. Wspomnienia uzupełni lektura wierszy w interpretacji aktorów z krakowskiego środowiska.
14:00-15:00 Helion, Onepress – HejtoHolik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie
wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają. Spotkanie z Michałem Wawrzyniakiem, założycielem MentalWay, autorem GURU KULTU..ry i Hejtoholik.
15:00-16:00 Polskie Księgarnie/Super Siódemka, Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica – Przygotowanie uczniów do matury
w zakresie analizy matematycznej – metody rozwiązywania wybranych zadań. Prow. Marcin i Elżbieta Kurczab.
16:00-17:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Dziwny
jest ten świat. Wykład na temat serii „Saga”. Prow. Michał Jutkiewicz.
17:30-19:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Warsztaty komiksowe dla każdego. Prow. Michał Jankowski, Rafał Szłapa.
sala Lwów A
12:00-13:00 Biblioteka Narodowa – Serwis e-ISBN: odpowiadamy na głosy wydawców. Prezentacja zmian w serwisie e-ISBN.pl, który w nowej
wersji 2.0 generuje idealne metadane, dodaje hasła kluczowe i wysyła informacje do wybranych odbiorców. Prow. Katarzyna Nakonieczna, Renek Mendruń.
13:00-14:00 Helion – Od NASBI do OSBI. Biblioteka jutra, nowoczesny wydawca
i wymagający czytelnik.
14:00-15:00 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie – Prezentacja historii i działalności Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
25
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 23.10.
15:00-17:00 Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka, Patrimonium Kancelaria Prawnicza – Prawo autorskie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23.06.2015 – krajobraz po bitwie? Prow.
adw. Joanna Lassota, adw. Joanna Hetman-Krajewska.
sala Lwów B
11:00-13:00 Polska Izba Książki – Jak czytamy. Wstępne wyniki drugiej edycji badania PIK Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce 2015.
13:00-18:00 Izba Księgarstwa Polskiego – Walne Zgromadzenie Członków Izby
Księgarstwa Polskiego. Nowa inicjatywa księgarska „Porozumienie
kultura”. Ogólnopolska Baza Księgarń.
sala Praga A
11:00-13:00 A4P – … i BOOK stworzył KRAKÓW, czyli jak powstają WIELKIE książki w Małopolsce.
13:00-14:00 Media Rodzina – Wielkie małe książki. Spotkanie z Grzegorzem Leszczyńskim.
14:00-15:00 Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców – Nowe
możliwości dla twórców i wydawców – omówienie zmian w prawie
autorskim. Udział biorą przedstawiciele MKiDN: Dyrektor DWIiM
Karol Kościński, Maciej Dydo oraz Dariusz Urbański.
15:00-16:00 Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom – Wychowanie przez
czytanie. Wykład Ireny Koźmińskiej.
17:00-18:00 Ambasada Meksyku – Prezentacja książki Davida Toscany Miasto,
które diabli wzięli.
sala Wiedeń A
11:00-13:00 Polski Związek Bibliotek – Prawdy łączenia bibliotek. Doświadczenia
z wizytacji, doświadczenia z pracy w terenie. Dyskusja panelowa.
13:00-15:00 Wydawca, Sekcja Poligrafów SIMP, Drukarnia Cyfrowa Totem, Papyrus – Nowoczesne technologie w polskich drukarniach cyfrowych.
Prow. Andrzej Palacz.
sala Wiedeń B
10:00-12:00 Dreams Wydawnictwo – Projekcja filmu BOY7. Spotkanie z Mirjam Mous.
12:00-13:00 Kreatywna Europa – Program Kreatywna Europa – unijne wsparcie
dla wydawnictw. Prow. Katarzyna Zalewska.
13:00-15:00 Instytut Francuski w Polsce Odział w Krakowie, Salon Komiksu –
Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Projekcja filmu animowanego Wrony.
15:30-18:00 Polska Izba Książki – Ogłoszenie wyników 9. edycji konkursu PIK-owy Laur. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami.
26
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 24.10.
24.10., sobota
sala Budapeszt AB
11:00-13:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in
Krakow) – Spotkanie z Kęstutisem Kasparavičiusem – prezentacja
książki Mała Zima oraz warsztaty dla dzieci Biały słoń na szczęście.
Uczestnicy: Kęstutis Kasparavičius, Małgorzata Gierałtowska. Prow.
Barbara Gawryluk. Współorganizator: Agencja Edytorska EZOP.
Meet and greet with Kęstutis Kasparavičius, presenting the book
Mała Zima and creative workshop for children White Elephant of
Luck. Participants: Kęstutis Kasparavičius, Małgorzata Gierałtowska.
Moderator: Barbara Gawryluk. Event co-organized with EZOP Publishing House.
13:30-14:30 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair
in Krakow) – Tożsamość Wilna: nowe narracje. Tomas Venclova Opisać Wilno, Kristina Sabaliauskaitė Silva rerum, Herkus Kunčius Litwin
w Wilnie. Dyskusja, w której udział biorą: Herkus Kunčius, Kristina
Sabaliauskaitė, Tomas Venclova. Prow. Paweł Huelle. Discussion Vilnius’ identity: New narratives. Tomas Venclova’s Opisać Wilno, Kristina Sabaliauskaitė’s Silva rerum, Herkus Kunčius’ Litwin w Wilnie. Participants: Herkus Kunčius, Kristina Sabaliauskaitė, Tomas Venclova.
Moderator: Paweł Huelle.
15:00-16:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in
Krakow) – Nowa Ukraina – Nowa Europa Wschodnia? Polsko-litewsko-ukraińska dyskusja o relacjach sąsiedzkich w Europie Wschodniej, w której udział biorą: Leonidas Donskis, Bogumiła Berdychowska, Adam Pomorski, Taras Voznyak. Prow. Leonidas Donskis. New
Ukraine – new Eastern Europe? A conversation between Lithuania,
Poland and Ukraine on Eastern Europe’s neighborly relations. Participants: Leonidas Donskis, Bogumiła Berdychowska, Adam Pomorski, Taras Voznyak. Moderator: Leonidas Donskis.
17:00-18:00 Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki
w Krakowie (Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair
in Krakow) – Herkus Kunčius i Piotr Kępiński: Rozmowa Litwina
z Polakiem. Dyskusja, w której udział biorą: Herkus Kunčius, Piotr
Kępiński. Prow. Laurynas Vaičiūnas. Współorganizator wydarzenia:
Kolegium Europy Wschodniej. Herkus Kunčius and Piotr Kępiński:
A conversation between a Lithuanian and a Pole. Participants: Herkus Kunčius, Piotr Kępiński. Moderator: Laurynas Vaičiūnas. Event
co-organized with the publishing house College of Eastern Europe.
sala Budapeszt C
10:00-11:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Zarazić
się smutkiem. Twórczość Chrisa Ware’a. Prow. Michał Jutkiewicz.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
27
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 24.10.
11:30-12:30 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Spotkanie z Lucasem Varelą. Prow. Artur Wabik.
13:00-14:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Czy komiks potrzebuje wydawcy? Self-publishing, crowdfunding i inne
modele wydawnicze. Prow. Artur Wabik.
14:30-15:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Sklepik
z Robotami. Spotkanie z Jakubem Dem Dębskim i Robertem Sienickim.
15:00-15:30 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Spotkanie z DEM-em. Prow. Jakub Dem Dębski.
16:00-17:30 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Warsztaty komiksowe. Prow. Rafał Szłapa.
17:30-19:00 Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe – Bitwa
komiksowa.
sala Lwów A
10:00-12:00 Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo Sonia Draga – Czego kobiety szukają w książkach? Spotkanie z niemieckimi pisarkami literatury
kobiecej: Niną George, Sofią Caspari, Kathryn Taylor i Sabine Ebert.
12:00-13:00 Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka, Patrimonium Kancelaria Prawnicza – Prezentacja najnowszego numeru
„Kwartalnika Literackiego WYSPA”. Prow. Piotr Dobrołęcki.
13:00-14:00 Charaktery Wydawnictwo – Zaprojektuj swoje szczęście. Prow. Bogdan Białek, dr Dorota Krzemionka.
14:00-15:00 Centrum Dialogu im. M. Edelmana – Naród zatracenia – Piekło jako
świat, świat jako getto. Powieść graficzna wokół getta łódzkiego.
Dyskusja z udziałem Macieja Świerkockiego, Mariusza Sołtysika
oraz Tomasza Majewskiego.
15:00-16:00 Fundacja Miasto Literatury – Gdzie rodzi się opowieść? Adam Golec
i Andrzej Stasiuk w rozmowie o fotografii, literaturze i o tym, co nieuchwytne.
16:00-17:00 Grupa M-D-M – Spotkanie z Krystianem Głuszko, autorem Szukaj
mnie wśród szaleńców.
17:00-18:00 Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich – Współczesna poezja emigracyjna. Udział biorą: prof. dr hab Bolesław Faron
i prof. dr hab. Ignacy S. Fiut. Prow. Joanna Krupińska-Trzebiatowska.
sala Lwów B
10:00-11:00 Rtck – Weź przestań, Rób To, Co Kochasz!
28
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 24.10.
11:00-12:00 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Historia Kaszub i Kaszubów... Wielkie osobowości ruchu kaszubsko-pomorskiego w interpretacji prof.
Józefa Borzyszkowskiego. Prow. prof. Cezary Obracht-Prondzyński.
12:00-13:00 Grupa M-D-M – Spotkanie z Bogdanem Loeblem, bohaterem wywiadu-rzeki Słucham głosu serca. Z Bogdanem Loeblem rozmawia Jarosław Sawic. Prow. Jarosław Sawic.
13:00-14:00 Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol – Kopiowanie
reprograficzne egzemplarzy utworów – problem nadal nierozwiązany. Prow. prof. Jan Błeszyński.
14:00-15:00 Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol – Repartycja indywidualna – wsparcie KOPIPOLu dla środowiska akademickiego.
Prow. prof. Mieczysław Poniewski.
15:00-17:00 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie – Prezentacja pracy polskiego Writers Circle w Londynie.
17:00-18:00 Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich – Mowa wiązana podwójnie.
Spotkanie z Adamem Pomorskim w 40-lecie jego debiutu translatorskiego. Prow. Aleksandra Niemirycz.
sala Praga A
10:00-12:00 A4P – … i BOOK stworzył KRAKÓW, czyli jak powstają WIELKIE książki w Małopolsce.
12:00-13:00 Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu – Zobaczyć,
żeby uwierzyć Caravaggio w obrazach. Spotkanie z o. Witoldem Kaweckim CSsR, autorem Ewangelia w obrazach.
13:00-14:00 Wydawnictwo Warstwy – Premiera książki Ewy Szumańskiej Felietony. Udział biorą: Anna Mateja, Tomasz Fiałkowski. Prow. Jarosław
Borowiec.
14:00-15:00 Mind & Dream Wydawnictwo – Książka jako fundament rozwoju
osobowości i wrażliwości młodego człowieka. Spotkanie z Rafałem Olbińskim i Michałem Zawadką wokół publikacji Galeria Bajek.
Wiersze czytane obrazem.
15:00-16:00 Granice.pl – Promocja blogów – media społecznościowe i statystyki. Prow. Joanna Pastuszka-Roczek. Wstęp wyłącznie dla blogerów
zarejestrowanych na www.zjazdblogerow.granice.pl.
16:00-17:00 Granice.pl – Czy blog może zmienić życie? Dyskusja blogerów
książkowych, którzy odnieśli sukces. Udział biorą: Agnieszka Tatera,
Kinga Kasperek, Katarzyna Kurowska, Jarosław Czechowicz, Anna
Grzyb, Jan Mądrzywołek, Piotr Chojnacki, Paulina Surniak. Prow. Ilona Chylińska. Wstęp wyłącznie dla blogerów zarejestrowanych na
www.zjazdblogerow.granice.pl.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
29
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 24–25.10.
sala Wiedeń A
11:00-12:00 Niedziela Tygodnik Katolicki – Po „Tęczy” do Boga, czyli zabawa
w dziennikarzy. Spotkanie z „Moim Pismem Tęcza”. Prow. Małgorzata Nawrocka.
12:00-13:00 Bernardinum Wydawnictwo – Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim oraz autorami książek podróżniczych z serii „Biblioteka Poznaj
Świat”.
14:00-15:00 Wydawnictwo DiG – Chopin i Paryż. Dzieje pewnej mistyfikacji.
Prow. Piotr Witt.
15:00-16:00 Soliton Wydawnictwo Muzyczne – Poezja w muzyce, muzyka
w poezji. Prezentacja albumów poetyckich. Spotkanie z Krzysztofem Cezarym Buszmanem. Poezja ks. Jana Twardowskiego w piosence.
16:00-17:00 Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki Wrocław 2016
– Wrocław w fantastyce, fantastyka we Wrocławiu. Spotkanie z Eugeniuszem Dębskim, Łukaszem Orbitowskim i Andrzejem Ziemiańskim. Prow. Jacek Inglot.
17:00-18:00 LTW Wydawnictwo – Spotkanie z Anną Marią Anders.
sala Wiedeń B
11:00-13:00 Jedność Wydawnictwo – Ryby głosu nie mają – ale dzieci TAK! Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli jak rozmawiać z dziećmi o prawach
małych i dużych. Projekty edukacyjnych spotkań z dziećmi. Obowiązują zapisy (tel. 41 349 50 50, [email protected]).
Liczba miejsc ograniczona.
13:00-15:00 Granice.pl – Ogłoszenie wyników konkursów Literacki Blog Roku oraz
Złota Zakładka – nagroda blogerów książkowych. Wstęp wyłącznie dla
blogerów zarejestrowanych na www.zjazdblogerow.granice.pl.
15:00-19:00 Prudential Polska – Cha-Ching, czyli o pieniądzach dla najmłodszych.
25.10., niedziela 24–25.10.
sala Budapeszt C
12:00-13:00 Muza – Randka z Hubertem Meyerem. O pierwszej serii z profilerem
w nowych wydaniach. Spotkanie z Katarzyną Bondą. Prow. Marcin Wilk.
14:00-16:00 Lubimyczytac.pl – Z półki na półkę, czyli wielka wymiana książek.
sala Lwów A
11:00-12:00 Od deski do deski – Spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim.
30
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Spotkania w salach seminaryjnych / Meetings in the seminar rooms, 25.10.
12:00-13:00 Fundacja Wisławy Szymborskiej – Spotkanie z laureatem Nagrody
im. Wisławy Szymborskiej. 25.10.
13:00-14:00 Naturopath Opinion – Rak to nie wyrok – realne przyczyny i leczenie chorób. Prow. dr Ryszard Grzebyk.
sala Praga A
11:00-12:00 Granice.pl – Blog książkowy uszyty na miarę – jak stworzyć atrakcyjny wizualnie content. Prow. Martyna Tarnawska. Wstęp wyłącznie
dla blogerów zarejestrowanych na www.zjazdblogerow.granice.pl.
12:00-13:00 Granice.pl – Współpraca z wydawcami – nie tylko książka za recenzję. Prow. Sławomir Krempa. Wstęp wyłącznie dla blogerów zarejestrowanych na www.zjazdblogerow.granice.pl.
13:00-14:00 Wydawnictwo Naukowe PWN – Animal Rationale. Jak zwierzęta
mogą nas inspirować? Prow. Paweł Fortuna i Łukasz Bożycki.
sala Wiedeń B
10:00-17:00 Prudential Polska – Cha-Ching, czyli o pieniądzach dla najmłodszych.
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
31
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 22.10.
22.10., czwartek
32
Kto / Who
Kiedy /
When
Gdzie / Where
Organizator / Organiser
Krystyna Jezierska
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Franciszek Klimek
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Ieva Babilaitė
10:00-12:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Karol Baranowski
10:00-12:00 sala Lwów B
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie
Oliwia Dąbrowska
10:00-12:00 sala Lwów B
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie
o. Leon Knabit
10:00-12:00 C14
eSPe Wydawnictwo
Tomasz Bereźnicki
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Jack Clemence
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Paweł Jakubowski
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Gabriel Maciejewski
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Krzysztof Osiejuk
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Monika Siuda
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Janusz Włodarczyk
10:15-10:45 C28
Novae Res Wydawnictwo
Tsanko Iwanow
10:50-11:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Stefan Romecki
11:00-13:00 D57
Éditions yot-art
Anna Zając
11:25-11:55 C28
Novae Res Wydawnictwo
Irena Kaczmarczyk
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Danuta Perier-Berska
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Zenon Rogala
12:00-12:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Hanna Krall
12:00-13:00 C49
Dowody na Istnienie
Mariusz Szczygieł
12:00-13:00 C49
Dowody na Istnienie
Wojciech Tochman
12:00-13:00 C49
Dowody na Istnienie
Urszula Witkowska
12:00-13:00 Salonik Literacki
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, Poczta Książkowa
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 22.10.
Sigutė Chlebinskaitė
12:00-14:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Lidia Miś-Nowak
12:00-14:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Mieczysław Czuma
12:00-15:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Leszek Mazan
12:00-15:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
o. Leon Knabit
12:00-17:00 C16
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Piotr Rutkowski
12:40-13:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Piotr Olszówka
13:00-14:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Alegoria
Dorota Lorenowicz
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Hanna Wietrzny
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
ks. Piotr Roszak
13:00-15:00 D57
Éditions yot-art
Aleksandra Kowalska
14:00-14:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Witold Bobiński
14:00-15:00 sala Lwów B
Agencja Promocyjna OKO
Barbara Gawryluk
14:00-15:00 sala Lwów B
Agencja Promocyjna OKO
Iwona Haberny
14:00-15:00 sala Lwów B
Agencja Promocyjna OKO
Anna Kozak
14:00-15:00 Salonik Literacki
Muza
Piotr Leśniak
14:00-15:00 Salonik Literacki
Muza
Katarzyna Salczyńska
14:00-15:00 sala Lwów B
Agencja Promocyjna OKO
Tomasz Schimscheiner
14:00-15:00 sala Lwów B
Agencja Promocyjna OKO
Agata Twardowska
14:00-15:00 sala Budapeszt C
Wydawnictwo Idea
Elżbieta Dzikowska
14:00-16:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Klaudia Kopiasz
14:00-17:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Zofia Garbaczewska-Pawlikowska
14:30-16:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Robert Marcinkowski
14:30-16:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Sylwia Janik
14:40-15:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Olga Tokarczuk
15:00
Wydawnictwo Literackie
Grażyna Knitter
15:00-16:00 Salonik Literacki
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Monika Kowaleczko-Szumowska
15:00-16:00 A44
Wydawnictwo Bis
D15
Anna Kozak
15:00-16:00 D27
Muza
Piotr Leśniak
15:00-16:00 D27
Muza
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
33
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 22–23.10.
Krzysztof Orzechowski
15:00-16:00 B25
Bosz Wydawnictwo
Teresa Zabża
15:00-16:00 Salonik Literacki
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Justyna Towarek
15:20-15:50 C28
Novae Res Wydawnictwo
Cezary Dobies
15:30-16:45 D57
Éditions yot-art
Artur Majka
15:30-16:45 D57
Éditions yot-art
ks. Piotr Roszak
15:30-16:45 D57
Éditions yot-art
Elżbieta Wardęszkiewicz 16:00-16:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Paweł Dunin-Wąsowicz
16:00-17:00 Salonik Literacki
Narodowe Centrum Kultury
Paweł Kuzora
16:00-17:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Bożena Markiewicz
16:00-17:00 sala Lwów A
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Maciej Pinkwart
16:00-17:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
prof. dr hab. Elżbieta
Tabakowska
16:00-17:00 sala Lwów A
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
23.10., piątek 22–23.10.
34
Klaudia Kopiasz
10:00-11:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Psychoskok
Artur Rotter
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Andrzej Wierzchowski
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Sigutė Chlebinskaitė
10:00-12:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
o. Leon Knabit
10:00-12:00 C42
Spes Wydawnictwo
Mirjam Mous
10:00-12:00 sala Wiedeń B
Dreams Wydawnictwo
Wojciech Cejrowski
10:00-18:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Jack Clemence
10:00-18:00 C72
Autorzy Niezależni
Tomasz Bereźnicki
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Paweł Jakubowski
10:00-19:00 C72
Autorzy Niezależni
Gabriel Maciejewski
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Krzysztof Osiejuk
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Monika Siuda
10:00-19:00 C72
Autorzy Niezależni
Michał Zawadka
10:00-19:00 A37
Mind & Dream Wydawnictwo
Magda Bielicka
10:15-10:45 C28
Novae Res Wydawnictwo
Cezary Dobies
10:30-13:30 D57
Éditions yot-art
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23.10.
Artur Majka 23.10.
10:30-13:30 D57
Éditions yot-art
Agnieszka Wiszowata
10:50-11:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Jakub Orczyk
11:00-11:30 sala Budapeszt C
Vm.pl
Witold Ławrynowicz
11:00-12:00 Salonik Literacki
LTW Wydawnictwo
Ewa Stadtmüller
11:00-12:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Łukasz Zabdyr
11:00-13:00 C10
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu
Mieczysław Czuma
11:00-18:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Leszek Mazan
11:00-18:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Maria Krzak
11:25-11:55 C28
Novae Res Wydawnictwo
Jakub Orczyk
11:30-12:00 sala Budapeszt C
Vm.pl
Dariusz Piotr Klimczak
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Maciej Naglicki
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Beata Guczalska
12:00
B71
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Krakowie
Wojciech Mikołuszko
12:00
A10
Multico Oficyna Wydawnicza
Beata Ostrowicka
12:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Dorota Segda
12:00
B71
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
w Krakowie
Anna Punda-Parvati
12:00-12:30 C28
Iwan Bajdak
12:00-13:00 D41
Wydawnictwo Krok
Krystian Głuszko
12:00-13:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Alegoria
Aldona Kraus
12:00-13:00 sala Budapeszt C
Wydawnictwo Świętego Wojciecha
(Święty Wojciech Dom Medialny)
Renek Mendruń
12:00-13:00 sala Lwów A
Biblioteka Narodowa
Katarzyna Nakonieczna
12:00-13:00 sala Lwów A
Biblioteka Narodowa
Anna J. Szepielak
12:00-13:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Katarzyna Zalewska
12:00-13:00 sala Wiedeń B
Kreatywna Europa
Ieva Babilaitė
12:00-14:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Michał Komar
12:00-14:00 D21
Agnieszka Kubiszewska- 12:00-14:00 D68
-Krawczyk
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
Novae Res Wydawnictwo
Czuły Barbarzyńca Press
Grupa M-D-M
35
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23.10.
Mirjam Mous
36
12:00-14:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Janusz Płoński
12:00-15:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Jerzy Buczyński
12:00-16:00 B81
Wydawnictwo Vectra
o. Leon Knabit
12:00-19:00 C16
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Piotr Witt
12:30
Wydawnictwo DiG
Aleksandra Rychlicka
12:40-13:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Dominik Szmajda
13:00
Sorus
Agnieszka Frączek
13:00-14:00 A44
Wydawnictwo Bis
Bogdana Jarocka-Zaborowska
13:00-14:00 Salonik Literacki
Muza
Grzegorz Leszczyński
13:00-14:00 sala Praga A
Media Rodzina
Stanisław Radwan
13:00-14:00 Salonik Literacki
Muza
Dorota Segda
13:00-14:00 Salonik Literacki
Muza
Ewa Stadtmüller
13:00-14:00 C10
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu
Alicja Tanew
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Alicja Zemanek
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Andrzej Palacz
13:00-15:00 sala Wiedeń A
Wydawca, Sekcja Poligrafów SIMP, Drukarnia Cyfrowa Totem, Papyrus
B61
C75
Andrzej Żak
13:00-15:00 C20
Akapit Press Wydawnictwo
Wojciech Mróz
13:20-13:50 C28
Novae Res Wydawnictwo
Marcel Szuplewski
14:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Dawid Tekiela
14:00
C29
Dorota Ceran
14:00-14:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Elżbieta Kurczab
14:00-14:45 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Marcin Kurczab
14:00-14:45 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Leonidas Donskis
14:00-15:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Maciej Dydo
14:00-15:00 sala Praga A
Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23.10.
Agnieszka Frączek
14:00-15:00 C36
Wydawnictwo Debit
Konstanty Gebert
14:00-15:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Agnieszka Grzelak
14:00-15:00 Salonik Literacki
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Karol Kościński
14:00-15:00 sala Praga A
Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
Šarūnas Liekis
14:00-15:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Paweł Majka
14:00-15:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Robert J. Szmidt
14:00-15:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Dariusz Urbański
14:00-15:00 sala Praga A
Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców
Michał Wawrzyniak
14:00-15:00 sala Budapeszt C
Helion, Onepress
Agnieszka Urbańska
14:00-15:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Elżbieta Dzikowska
14:00-16:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Artur Majka
14:00-16:00 D57
Éditions yot-art
Philippe Smolarski
14:00-16:00 D68
Grupa M-D-M
Augusta Docher
14:30-15:30 A44
Wydawnictwo Bis
Leszek Konarski
14:30-16:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Jan Masłyk
14:30-16:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Krzysztof Wroński
14:40-15:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Marta Gierlińska
15:00
Sorus
Sabine Ebert
15:00-15:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Artur Howzan
15:00-16:00 Salonik Literacki
Grupa M-D-M
Irena Koźmińska
15:00-16:00 sala Praga A
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom
Elżbieta Kurczab
15:00-16:00 sala Budapeszt C
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Marcin Kurczab
15:00-16:00 sala Budapeszt C
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
C75
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
37
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23.10.
Marcin Rychcik
15:00-16:00 A16
Tomasz Sekielski
15:00-16:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
prof. Jerzy Szaflik
15:00-16:00 Salonik Literacki
Grupa M-D-M
Piotr Witt
15:00-16:00 C32
Instytut Francuski w Polsce Oddział
w Krakowie, Księgarnia Francuska Edukator, Wydawnictwo DiG
Joanna Hetman-Krajewska
15:00-17:00 sala Lwów A
Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka, Patrimonium
Kancelaria Prawnicza
Joanna Lassota
15:00-17:00 sala Lwów A
Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka, Patrimonium
Kancelaria Prawnicza
Klaudia Kopiasz
15:00-18:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Natalia Krzesłowska
15:20-15:50 C28
Novae Res Wydawnictwo
Leonidas Donskis
15:30
D38
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Krystyna Mirek
15:30
A18
Wydawnictwo Filia
Monika Oleksa
16:00
D35
Zysk i S-ka
Martyna Kubacka
16:00-16:30 C28
Grażyna Bąkiewicz
16:00-17:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
s. Małgorzata Chmielewska
16:00-17:00 Salonik Literacki
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Agnieszka Grzelak
16:00-17:00 C13
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Artur Howzan
16:00-17:00 D68
Grupa M-D-M
Jacek Inglot
16:00-17:00 D8
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Novae Res Wydawnictwo
Stanisław M. Jankowski 16:00-17:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Michał Jutkiewicz
16:00-17:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Anna Kasiuk
16:00-17:00 B47
Wydawnictwo Replika
Tadeusz A. Kisielewski
16:00-17:00 D16
Hubert Klimko-Dobrza- 16:00-17:00 D11
niecki
38
Axis Mundi
Rebis Dom Wydawniczy
Od deski do deski
Artur Nowicki
16:00-17:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Romuald Pawlak
16:00-17:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23.10.
Jerzy Rostkowski
16:00-17:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Piotr Siemion
16:00-17:00 B16
Czarne Wydawnictwo
prof. Jerzy Szaflik
16:00-17:00 D68
Grupa M-D-M
Zygmunt Ficek
16:00-18:00 A14
Karpaty Wydawnictwo
Benedykt Peczko
16:00-18:00 B67
Wydawnictwo Biały Wiatr
Stefan Romecki
16:00-18:30 D57
Éditions yot-art
Elżbieta Kurczab
16:15-17:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Marcin Kurczab
16:15-17:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Liliana Fabisińska
16:30
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Agnieszka Krawczyk
16:30
A18
Wydawnictwo Filia
Natasza Socha
16:30
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Magdalena Witkiewicz
16:30
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Andrzej Krzysztof Torbus 16:30-18:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Andrzej Walter
16:30-18:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Anna Daszuta
16:40-17:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Joanna Olczak-Ronikier
17:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Piotr Tomza
17:00
C75
Sorus
s. Małgorzata
Chmielewska
17:00-18:00 C13
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Joanna Furgalińska
17:00-18:00 C37
Wydawnictwo Naukowe PWN
Małgorzata Klunder
17:00-18:00 B47
Wydawnictwo Replika
Agnieszka Kosińska
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Maciej Krupa
17:00-18:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Mindaugas Kvietkauskas 17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Paulina Młynarska
17:00-18:00 Salonik Literacki
Prószyński Media
Agnieszka Nietresta-Zatoń
17:00-18:00 Salonik Literacki
Prószyński Media
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
39
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 23–24.10.
Rasa Rimickaitė
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Marcin Wilk
17:00-18:00 Salonik Literacki
Prószyński Media
Mirjam Mous
17:00-19:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Liliana Fabisińska
17:30
A18
Wydawnictwo Filia
Natasza Socha
17:30
A18
Wydawnictwo Filia
Magdalena Witkiewicz
17:30
A18
Michał Jankowski
17:30-19:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Rafał Szłapa
17:30-19:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Monika Kozień
18:00-19:00 Salonik Literacki
Czarne Wydawnictwo
Marta Miskowiec
18:00-19:00 Salonik Literacki
Czarne Wydawnictwo
Paulina Młynarska
18:00-19:00 C30
Prószyński Media
Agata Pankiewicz
18:00-19:00 Salonik Literacki
Czarne Wydawnictwo
Wydawnictwo Filia
24.10., sobota 23–24.10.
40
Justyna Bednarek
10:00
C84
Anna Grzyb
10:00
A6
Poradnia K
Ateneum
Szczepan Twardoch
10:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Anita Głowińska
10:00-11:00 D17
Media Rodzina
Michał Jutkiewicz
10:00-11:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Klaudia Kopiasz
10:00-11:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Katarzyna Puzyńska
10:00-11:00 Salonik Literacki
Prószyński Media
Marzena Dąbrowa-Szatko
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Mariusz Niemycki
10:00-11:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Janusz Orlikowski
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Sofia Caspari
10:00-12:00 sala Lwów A
Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo
Sonia Draga
Stefan Czerniecki
10:00-12:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Sabine Ebert
10:00-12:00 sala Lwów A
Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo
Sonia Draga
Nina George
10:00-12:00 sala Lwów A
Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo
Sonia Draga
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
o. Leon Knabit
10:00-12:00 C14 24.10.
eSPe Wydawnictwo
Agnieszka Kubiszewska- 10:00-12:00 D68
-Krawczyk
Grupa M-D-M
Kathryn Taylor
10:00-12:00 sala Lwów A
Wydawnictwo Otwarte, Wydawnictwo
Sonia Draga
Thomas Arnold
10:00-14:00 B81
Wydawnictwo Vectra
Tadeusz Biedzki
10:00-18:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Wojciech Cejrowski
10:00-18:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Jack Clemence
10:00-18:00 C72
Autorzy Niezależni
Tomasz Bereźnicki
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Paweł Jakubowski
10:00-19:00 C72
Autorzy Niezależni
Gabriel Maciejewski
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Krzysztof Osiejuk
10:00-19:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Monika Siuda
10:00-19:00 C72
Autorzy Niezależni
Marta Galewska-Kustra 10:15-11:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Joanna Kłos
10:15-11:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
David Foenkinos
10:30-11:30 C32
Instytut Francuski w Polsce Oddział
w Krakowie, Księgarnia Francuska Edukator, Wydawnictwo Sonia Draga
Beata Pawlikowska
10:30-12:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Książki
Artur Majka
10:30-12:30 D57
Éditions yot-art
Wojciech Malajkat
10:30-12:30 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Kolekcje
Agata Suchocka
10:50-11:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Zbigniew Białas
11:00
D31
Wydawnictwo MG
Przemysław Bucharowski 11:00
D59
Helion, Bezdroża
Ewa Drzyzga
11:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Ałbena Grabowska
11:00
C58
Platon, Wydawnictwo Zwierciadło
Małgorzata Gutowska-Adamczyk
11:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Agnieszka Krawczyk
11:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Mateusz Miga
11:00
D37
Wydawnictwo SQN
Mikołaj Milcke
11:00
A6
Ateneum
Stanisław Tekieli
11:00
C84
Poradnia K
Barbara Toruńczyk
11:00
B39
Zeszyty Literackie Fundacja
Agata Włodarczyk
11:00
D59
Helion, Bezdroża
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
41
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
42
prof. Józef Borzyszkowski 11:00-12:00 sala Lwów B
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Jerzy Fąfara
11:00-12:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Aleksander Filipowicz
11:00-12:00 D41
Wydawnictwo Krok
Grzegorz Kasdepke
11:00-12:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Hubert Klimko-Dobrzaniecki
11:00-12:00 Salonik Literacki
Od deski do deski
Aleksandra Kucharska-Cybuch
11:00-12:00 D17
Media Rodzina
Jurko Matewoszczuk
11:00-12:00 D41
Wydawnictwo Krok
Weronika Murek
11:00-12:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Małgorzata Nawrocka
11:00-12:00 sala Wiedeń A
Niedziela Tygodnik Katolicki
prof. Cezary Obracht-Prondzyński
11:00-12:00 sala Lwów B
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Łukasz Orbitowski
11:00-12:00 Salonik Literacki
Od deski do deski
Katarzyna Puzyńska
11:00-12:00 C30
Prószyński Media
Marcin Rychcik
11:00-12:00 A16
Axis Mundi
Tomasz Sekielski
11:00-12:00 Salonik Literacki
Od deski do deski
Tomasz Szwed
11:00-12:00 A44
Wydawnictwo Bis
Krystyna Śmigielska
11:00-12:00 B47
Wydawnictwo Replika
Janusz Leon Wiśniewski 11:00-12:00 Salonik Literacki
Od deski do deski
prof. Jerzy Bralczyk
11:00-12:30 A11
Agora
Emilia Kiereś
11:00-12:30 C20
Akapit Press Wydawnictwo
Michał Ogórek
11:00-12:30 A11
Agora
Dariusz Wizor
11:00-12:30 D28
ARTI Wydawnictwo
Barbara Gawryluk
11:00-13:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Małgorzata Gierałtowska 11:00-13:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Stefania Jagielnicka-Kamieniecka
11:00-13:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Kęstutis Kasparavičius
11:00-13:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Zygmunt Ficek
11:00-14:00 A14
Karpaty Wydawnictwo
Leonardo Partignani
11:00-14:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Bożena Lüttge
11:00-16:00 C75
Sorus
Mieczysław Czuma
11:00-18:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Leszek Mazan
11:00-18:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Roberto Salvadori
11:30
Zeszyty Literackie Fundacja
David Foenkinos
11:30-12:15 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Lucas Varela
11:30-12:30 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Artur Wabik
11:30-12:30 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Karolina Wilczyńska
11:30-12:30 B37
Wydawnictwo Poznańskie, Czwarta
Strona
prof. dr hab. Bolesław
Faron
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Barbara Krężołek-Paluchowa
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Barbara Wicher
11:30-13:00 A39
Wydawnictwo Skrzat
Sylwia Chutnik
12:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Katarzyna Droga
12:00
D59
Helion, Editio
Szymon Jędrusiak
12:00
C58
Platon, Wydawnictwo 44.pl
Hubert Klimko-Dobrzaniecki
12:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Magdalena Kordel
12:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
dr Andrzej Kruszewicz
12:00
A10
Multico Oficyna Wydawnicza
Paweł Łukasik
12:00
C45
Edgard
Katarzyna Ratajczyk
12:00
C84
Poradnia K
Kristina Sabaliauskaitė
12:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Natasza Socha
12:00
A6
Ateneum
Grzegorz Targosz
12:00
C45
Edgard
Agata Tuszyńska
12:00
D31
Wydawnictwo MG
Magdalena Witkiewicz
12:00
A18
Anna Garbolińska
12:00-12:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Jan Belcik
12:00-13:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Sofia Caspari
12:00-13:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Wojciech Cejrowski
12:00-13:00 sala Wiedeń A
Bernardinum Wydawnictwo
B39
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
Wydawnictwo Filia
43
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
44
Joanna Charms
12:00-13:00 A38
WeGirls
Hanna Cygler
12:00-13:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Eugeniusz Dębski
12:00-13:00 D8
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Piotr Dobrołęcki
12:00-13:00 sala Lwów A
Biblioteka Analiz, Lassota i Partnerzy
Kancelaria Adwokacka, Patrimonium
Kancelaria Prawnicza
Zuzanna Dominiak
12:00-13:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Nina George
12:00-13:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Jacek Herman-Iżycki
12:00-13:00 C23
Motyleksiazkowe.pl, Gondwana
o. Witold Kawecki
12:00-13:00 sala Praga A
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu
Józef Kurylak
12:00-13:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Bogdan Loebl
12:00-13:00 sala Lwów B
Grupa M-D-M
Olaf Lubaszenko
12:00-13:00 C30
Prószyński Media
Małgorzata Nawrocka
12:00-13:00 C6
Niedziela Tygodnik Katolicki
Chris Niedenthal
12:00-13:00 B25
Bosz Wydawnictwo
Michał Olszewski
12:00-13:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Anna Onichimowska
12:00-13:00 A40
Ezop Agencja Edytorska
Łukasz Orbitowski
12:00-13:00 D11
Od deski do deski
Marcin Pałasz
12:00-13:00 A44
Wydawnictwo Bis
Elżbieta Pałasz
12:00-13:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Jarosław Sawic
12:00-13:00 sala Lwów B
Grupa M-D-M
Piotr Socha
12:00-13:00 A32
Dwie Siostry
Joanna Sykat
12:00-13:00 B47
Wydawnictwo Replika
Marta Sztokfisz
12:00-13:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Kathryn Taylor
12:00-13:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Jan Tulik
12:00-13:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Krzysztof Varga
12:00-13:00 D19
Wielka Litera
Agnieszka Żelewska
12:00-13:00 D17
Media Rodzina
Mirosław Welz
12:00-13:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
Wojciech Widłak
12:00-13:00 D17
Media Rodzina
Alina Zerling-Konopka
12:00-13:00 D34
Rytm Oficyna Wydawnicza
Adam Ziemianin
12:00-13:00 C56
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu
dr Wanda Półtawska
12:00-14:00 C8
Edycja Świętego Pawła
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Agnieszka Stelmaszyk
12:00-14:00 B12
Wydawnictwo Zielona Sowa
Piotr Wroński
12:00-14:00 B96
Editions Spotkania
o. Leon Knabit
12:00-19:00 C16
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Przemysław Rudzki
12:30
D37
Wydawnictwo SQN
Tomas Venclova
12:30
B39
Zeszyty Literackie Fundacja
Piotr Witt
12:30
B61
Wydawnictwo DiG
Renata Piątkowska
12:30-13:30 C36
Wydawnictwo Debit
Małgorzata Gutowska-Adamczyk
12:30-14:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Agnieszka Opolska
12:40-13:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Danka Braun
13:00
A6
Ateneum
Elżbieta Cherezińska
13:00
D35
Zysk i S-ka
Joanna M. Chmielewska 13:00
D31
Wydawnictwo MG
Sylwia Chutnik
13:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Grażyna Jagielska
13:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Wojciech Jagielski
13:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Anna Janko
13:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Magdalena Kanoniak
13:00
D59
Helion, Editio
Kazimierz Ludwiński
13:00
C75
Sorus
Krystyna Mirek
13:00
A18
Wydawnictwo Filia
Barbara Rosiek
13:00
C58
Platon, Mawit Druk
Adam Zagajewski
13:00
D10
Wydawnictwo a5
Marek Zagańczyk
13:00
B39
Zeszyty Literackie Fundacja
Przemysław Wilczyński
13:00-13:45 D6
Bogdan Białek
13:00-14:00 sala Lwów A
Charaktery Wydawnictwo
Jan Błeszyński
13:00-14:00 sala Lwów B
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych Kopipol
Jarosław Borowiec
13:00-14:00 sala Praga A
Wydawnictwo Warstwy
Wydawnictwo Sonia Draga
Zosia Cudny
13:00-14:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Maria Czubaszek
13:00-14:00 C30
Prószyński Media
Ryszard Ćwirlej
13:00-14:00 B37
Wydawnictwo Poznańskie, Czwarta
Strona
Marek Dutkiewicz
13:00-14:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Książki
Tomasz Fiałkowski
13:00-14:00 sala Praga A
Wydawnictwo Warstwy
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
45
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
46
Ałbena Grabowska
13:00-14:00 C20
Akapit Press Wydawnictwo
Melania Kapelusz
13:00-14:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
dr Dorota Krzemionka
13:00-14:00 sala Lwów A
Charaktery Wydawnictwo
Bogdan Loebl
13:00-14:00 D68
Grupa M-D-M
Cezary Łazarewicz
13:00-14:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Anna Mateja
13:00-14:00 sala Praga A
Wydawnictwo Warstwy
Ewa Matuszewska
13:00-14:00 Salonik Literacki
Annapurna
prof. Władysław Motyka 13:00-14:00 B88
Hatteria.pl
Marianna Oklejak
13:00-14:00 A32
Dwie Siostry
Barbara Rybałtowska
13:00-14:00 A16
Axis Mundi
Petr Šabach
13:00-14:00 B18
Afera Wydawnictwo
Andrzej Saramonowicz
13:00-14:00 D19
Wielka Litera
Jarosław Sawic
13:00-14:00 D68
Grupa M-D-M
Barbara Stanisławczyk
13:00-14:00 C46
Wydawnictwo Fronda
Ryszard Szafirski
13:00-14:00 Salonik Literacki
Annapurna
Artur Wabik
13:00-14:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Iwona J. Walczak
13:00-14:00 B47
Wydawnictwo Replika
Wojciech Widłak
13:00-14:00 D17
Media Rodzina
Magda Wosik
13:00-14:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Wojciech Zawioła
13:00-14:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Książki
Elżbieta Wasiuczyńska
13:00-14:00 D17
Media Rodzina
prof. dr hab. Ignacy
S. Fiut
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Joanna Krupińska-Trzebiatowska
13:00-14:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Arkadiusz Niemirski
13:00-14:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Krzysztof Pałys OP
13:00-14:30 C13
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Szymon Popławski OP
13:00-14:30 C13
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Elżbieta Baniewicz
13:00-15:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Anna Dymna
13:00-15:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Robert Makłowicz
13:00-15:00 B43
Wysoki Zamek Wydawnictwo
Andrzej Stasiuk
13:00-15:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Stefan Romecki
13:00-15:30 D57
Éditions yot-art
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
ks. Jan Augustynowicz
13:00-16:00 C42
Spes Wydawnictwo
Jolanta Maria Kaleta
13:00-16:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Marek Bobakowski
13:30
D37
Wydawnictwo SQN
Kęstutis Kasparavičius
13:30
D38
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Andrzej Niemczyk
13:30
D37
Grzegorz Kasdepke
13:30-14:00 A11
Agora
Joanna Krzyżanek
13:30-14:00 D1
Jedność Wydawnictwo
prof. Jerzy Bralczyk
13:30-14:30 B25
Bosz Wydawnictwo
Wydawnictwo SQN
Ryszard Jan Czarnowski 13:30-14:30 D34
Rytm Oficyna Wydawnicza
Paweł Huelle
13:30-14:30 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Herkus Kunčius
13:30-14:30 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Agnieszka Lingas-Łoniewska
13:30-14:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Renata Piątkowska
13:30-14:30 A44
Wydawnictwo Bis
Kristina Sabaliauskaitė
13:30-14:30 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Zofia Staniszewska
13:30-14:30 C36
Wydawnictwo Debit
Tomas Venclova
13:30-14:30 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Bożydar Iwanow
14:00
C58
Platon, Wydawnictwo Fenix
Anna Kamińska
14:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Agnieszka Krawczyk
14:00
A18
Wydawnictwo Filia
Zuzanna Radzik
14:00
B38
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Alvydas Šlepikas
14:00
D38
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
47
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Katarzyna Zyskowska-Ignaciak
48
14:00
D31
Wydawnictwo MG
Sabine Ebert
14:00-14:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Marek Bieńczyk
14:00-15:00 D19
Wielka Litera
Krzysztof Daukszewicz
14:00-15:00 C30
Prószyński Media
Anita Głowińska
14:00-15:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Anna Kańtoch
14:00-15:00 D8
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Franciszek Kucharczak
14:00-15:00 C14
eSPe Wydawnictwo
Tomasz Lew Leśniak
14:00-15:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Tomasz Majewski
14:00-15:00 sala Lwów A
Centrum Dialogu im. M. Edelmana
Katarzyna Majgier
14:00-15:00 C20
Akapit Press Wydawnictwo
Joanna Malinowska-Parzydło
14:00-15:00 D59
Helion, Onepress
Tomasz Michniewicz
14:00-15:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Małgorzata Nawrocka
14:00-15:00 C8
Edycja Świętego Pawła
Rafał Olbiński
14:00-15:00 sala Praga A
Mind & Dream Wydawnictwo
Ewa Ornacka
14:00-15:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Eliza Piotrowska
14:00-15:00 D17
Media Rodzina
Mieczysław Poniewski
14:00-15:00 sala Lwów B
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł
Naukowych i Technicznych Kopipol
Monika Sawicka
14:00-15:00 B47
Wydawnictwo Replika
Rafał Skarżycki
14:00-15:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Mariusz Sołtysik
14:00-15:00 sala Lwów A
Centrum Dialogu im. M. Edelmana
Marta Syrwid
14:00-15:00 C23
Motyleksiazkowe.pl, Lampa i Iskra Boża
Karolina Szymczyk-Majchrzak
14:00-15:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Maciej Świerkocki
14:00-15:00 sala Lwów A
Centrum Dialogu im. M. Edelmana
Piotr Witt
14:00-15:00 sala Wiedeń A
Wydawnictwo DiG
Michał Zawadka
14:00-15:00 sala Praga A
Mind & Dream Wydawnictwo
Katarzyna Kozubska
14:00-15:30 A40
Ezop Agencja Edytorska
Aleksandra Kucharska-Cybuch
14:00-15:30 A40
Ezop Agencja Edytorska
prof. Bohdan Cywiński
14:00-16:00 B96
Editions Spotkania
Agata Widzowska-Pasiak
14:00-16:00 C38
Dreams Wydawnictwo
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Stefan Czerniecki
14:00-18:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Joanna Krzyżanek
14:00-18:00 C10
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia
w Sandomierzu
Jakub Dem Dębski
14:30-15:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Robert Sienicki
14:30-15:00 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Maciej Hen
14:30-15:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Anna Kryszkiewicz
14:30-15:30 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Książki
Marcin Szczygielski
14:30-16:00 B46
Instytut Wydawniczy Latarnik
Wanda Łomnicka-Dulak 14:30-16:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Danuta Sułkowska
14:30-16:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Ewa Wachowicz
14:30-16:30 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica
Agata Czykierda-Grabowska
14:40-15:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Jakub Ćwiek
15:00
D37
Wydawnictwo SQN
Witold Czuksanow
15:00
D35
Zysk i S-ka
Liliana Fabisińska
15:00
A18
Wydawnictwo Filia
Piotr Fronczewski
15:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Jan Andrzej Kłoczowski
15:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Tomasz Lipko
15:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Ewa Lipska
15:00
D10
Wydawnictwo a5
Marcin Mastalerz
15:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Rinke Rooyens
15:00
C58
Platon, Wydawnictwo Zwierciadło
Natasza Socha
15:00
A18
Wydawnictwo Filia
Artur Sporniak
15:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Jan Strzałka
15:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Dominik Szmajda
15:00
C75
Sorus
Marcin Świetlicki
15:00
B22
L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza
Agnieszka Tomczyszyn
15:00
D31
Wydawnictwo MG
Joanna Tor-Gazda
15:00
C44
Gloria24.pl Wydawnictwo i Internetowa
Księgarnia Religijna
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
49
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Tomas Venclova
15:00
D38
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Magdalena Witkiewicz
15:00
A18
Wydawnictwo Filia
Piotr Witt
15:00
B61
Wydawnictwo DiG
Jakub Dem Dębski
15:00-15:30 sala Budapeszt C
Marek Harny
15:00-15:30 C30
Prószyński Media
Bogumiła Berdychowska 15:00-16:00 sala Budapeszt AB
50
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Krzysztof Cezary Buszman 15:00-16:00 sala Wiedeń A
Soliton Wydawnictwo Muzyczne
Michał Cholewa
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
15:00-16:00 D8
Ryszard Jan Czarnowski 15:00-16:00 Salonik Literacki
Jedność Wydawnictwo
Leonidas Donskis
15:00-16:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Adam Golec
15:00-16:00 sala Lwów A
Fundacja Miasto Literatury
Anna Kargol
15:00-16:00 D34
Rytm Oficyna Wydawnicza
Edward Kirejczyk
15:00-16:00 D59
Helion, Onepress
Włodzimierz Kowalewski 15:00-16:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Janusz Majewski
15:00-16:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
s. Bogna Młynarz
15:00-16:00 C14
eSPe Wydawnictwo
Rafał Olbiński
15:00-16:00 A37
Mind & Dream Wydawnictwo
Monika Orłowska
15:00-16:00 B47
Wydawnictwo Replika
Joanna Pastuszka-Roczek
15:00-16:00 sala Praga A
Granice.pl
Adam Pomorski
15:00-16:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Mariola Pryzwan
15:00-16:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Eustachy Rylski
15:00-16:00 D19
Wielka Litera
Andrzej Stasiuk
15:00-16:00 sala Lwów A
Fundacja Miasto Literatury
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Dorota Suwalska
15:00-16:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Taras Voznyak
15:00-16:00 sala Budapeszt AB
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Joanna Wachowiak
15:00-16:00 A44
Wydawnictwo Bis
Eugeniusz Wojdecki
15:00-16:00 Salonik Literacki
Jedność Wydawnictwo
Michał Zawadka
15:00-16:00 A37
Mind & Dream Wydawnictwo
Piotr Zychowicz
15:00-16:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Marta Fox
15:00-16:30 C20
Akapit Press Wydawnictwo
Agnieszka Gadzińska
15:00-16:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Artur Nowicki
15:00-16:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
Remigiusz Mróz
15:00-17:00 B37
Wydawnictwo Poznańskie, Czwarta
Strona
Jolanta Kosowska
15:20-15:50 C28
Novae Res Wydawnictwo
Kristina Sabaliauskaitė
15:30
D38
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Mariusz Czubaj
15:30-17:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Marta Giziewicz
15:30-17:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Marta Guzowska
15:30-17:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Tomasz Konatkowski
15:30-17:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Ignacy Karpowicz
16:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Łukasz Supergan
16:00
C75
Sorus
Agnieszka Walczak-Chojecka
16:00
A18
Wydawnictwo Filia
Zbigniew Zborowski
16:00
D35
Zysk i S-ka
Rafał Cichowski
16:00-16:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Ryszard Jan Czarnowski 16:00-16:30 D1
Jedność Wydawnictwo
Izabela Frączyk
Prószyński Media
16:00-16:30 C30
Eugeniusz Wojdecki
16:00-16:30 D1
Jedność Wydawnictwo
Jonathan Franzen
16:00-16:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Barbara Caillot-Dubus
16:00-17:00 C23
Motyleksiazkowe.pl
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
51
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Piotr Chojnacki
52
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Ilona Chylińska
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Jarosław Czechowicz
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
C.J. Daugherty
16:00-17:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Eugeniusz Dębski
16:00-17:00 sala Wiedeń A
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Jolanta Drużyńska
16:00-17:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Krystian Głuszko
16:00-17:00 sala Lwów A
Grupa M-D-M
Renata L. Górska
16:00-17:00 B47
Wydawnictwo Replika
Anna Grzyb
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Roger Hartopp
16:00-17:00 B88
Hatteria.pl
Jacek Inglot
16:00-17:00 sala Wiedeń A
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Jerzy Iwaszkiewicz
16:00-17:00 C55
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Edipresse Kolekcje
Aleksandra Karkowska
16:00-17:00 C23
Motyleksiazkowe.pl
Kinga Kasperek
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Jerzy A. Krakowski
16:00-17:00 C46
Wydawnictwo Fronda
Katarzyna Kurowska
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Katarzyna Majgier
16:00-17:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Jan Mądrzywołek
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Wojciech Nowicki
16:00-17:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Łukasz Orbitowski
16:00-17:00 sala Wiedeń A
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Paulina Surniak
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Agnieszka Tatera
16:00-17:00 sala Praga A
Granice.pl
Krzysztof Tomasik
16:00-17:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Andrzej Ziemiański
16:00-17:00 sala Wiedeń A
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Rafał Szlapa
16:00-17:30 sala Budapeszt C
Salon Komiksu – Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe
Janusz Leon Wiśniewski 16:00-17:30 D19
Wielka Litera
Grzegorz Ćwiertniewicz 16:00-18:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Leonardo Partignani
16:00-18:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Krystyna Sienkiewicz
16:00-18:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Cezary Dobies
16:00-18:30 D57
Éditions yot-art
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24.10.
Ryszard Sidorkiewicz
„Sidor”
Janusz Trzebiatowski
K.N. Haner
Piotr Gociek
Radosław Kotarski
Emilia Teofila Nowak
Mariola Pryzwan
Deon Mayer
Anna Maria Anders
prof. dr hab. Bolesław
Faron
prof. dr hab. Ignacy
S. Fiut
Krystian Głuszko
Piotr Kępiński
16:30-18:30 D55
16:30-18:30 D55
16:40-17:10
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00-17:45
17:00-18:00
17:00-18:00
C28
D35
C29
C75
D31
D6
sala Wiedeń A
sala Lwów A
17:00-18:00 sala Lwów A
17:00-18:00 D68
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
Joanna Krupińska-Trzebiatowska
Herkus Kunčius
17:00-18:00 sala Lwów A
Hanna Lis
Paweł Lis
Jacek Matecki
17:00-18:00 D36
17:00-18:00 D36
17:00-18:00 C55
Aleksandra Niemirycz
Adam Pomorski
Elżbieta Sieradzińska
Katarzyna Surmiak-Domańska
Edyta Świętek
Katarzyna Tusk
Laurynas Vaičiūnas
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
sala Lwów B
sala Lwów B
A7
B16
17:00-18:00 B47
17:00-18:00 Salonik Literacki
17:00-18:00 sala Budapeszt AB
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Novae Res Wydawnictwo
Zysk i S-ka
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Sorus
Wydawnictwo MG
Wydawnictwo Sonia Draga
LTW Wydawnictwo
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Grupa M-D-M
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Polskie Księgarnie/Super Siódemka,
Trzecia Strona Wydawnictwo
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
Wydawnictwo Marginesy
Czarne Wydawnictwo
Wydawnictwo Replika
Muza
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
53
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 24–25.10.
Jacek Inglot
17:00-18:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo Uroboros
Anna Kańtoch
17:00-18:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo Uroboros
Marta Kisiel
17:00-18:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo Uroboros
Herkus Kunčius
18:00
Litwa – Gość Honorowy 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
(Lithuania in Focus at the 19th International Book Fair in Krakow)
D38
Witold Gadowski
18:00-19:00 Salonik Literacki
Editions Spotkania
Katarzyna Tusk
18:00-19:00 D27
Muza
25.10., niedziela 24–25.10.
Joanna M. Chmielewska 10:00
Dariusz Dziekanowski
54
D31
10:00-11:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo MG
Muza
Włodzimierz Kowalewski 10:00-11:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Joanna Krzyżanek
10:00-11:00 D1
Jedność Wydawnictwo
Janusz Majewski
10:00-11:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Krystyna Sienkiewicz
10:00-11:00 C30
Prószyński Media
Roma Jegor
10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Anna Pituch-Noworolska 10:00-11:30 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Waldemar Cichoń
Dreams Wydawnictwo
10:00-12:00 C38
Cezary Dobies
10:00-12:00 D57
Éditions yot-art
Wiesław Drabik
10:00-12:00 A39
Wydawnictwo Skrzat
o. Leon Knabit
10:00-12:00 C42
Spes Wydawnictwo
Klaudia Kopiasz
10:00-12:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Marek Pindral
10:00-16:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Tomasz Bereźnicki
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Jack Clemence
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Paweł Jakubowski
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Gabriel Maciejewski
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Krzysztof Osiejuk
10:00-17:00 D69
Coryllus Klinika Języka
Monika Siuda
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
Kornel Strzyżyński
10:00-17:00 C72
Autorzy Niezależni
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
Michał Zawadka
10:00-17:00 A37 25.10.
Mind & Dream Wydawnictwo
Michał S. Mazurek
10:15-10:45 C28
Novae Res Wydawnictwo
Joanna Wachowiak
10:30-11:30 A44
Wydawnictwo Bis
Adam Wajrak
10:30-13:00 A11
Agora
Krzysztof Rudź
10:50-11:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Wiesława Izabela Rudź
10:50-11:20 C28
Novae Res Wydawnictwo
Jerzy Bralczyk
11:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Gabriela Gargaś
11:00
A18
Wydawnictwo Filia
Paweł Kowalczyk
11:00
C75
Sorus
Wacław Krupiński
11:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Monika Mrozowska
11:00
C58
Platon, Wydawnictwo Zwierciadło
Jan Kanty Pawluśkiewicz 11:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Deon Mayer
11:00-11:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
prof. Bohdan Cywiński
11:00-12:00 B96
Editions Spotkania
Ryszard Jan Czarnowski 11:00-12:00 D1
Jedność Wydawnictwo
Grzegorz Ćwiertniewicz 11:00-12:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Dariusz Dziekanowski
11:00-12:00 D27
Włodzimierz Kowalewski 11:00-12:00 Salonik Literacki
Muza
Wydawnictwo Marginesy
Janusz Majewski
11:00-12:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Marginesy
Beata Ostrowicka
11:00-12:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Mariola Pryzwan
11:00-12:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Krystyna Sienkiewicz
11:00-12:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Martyna Tarnawska
11:00-12:00 sala Praga A
Granice.pl
Krzysztof Tomasik
11:00-12:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Stefan Turschmid
11:00-12:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Janusz Leon Wiśniewski 11:00-12:00 sala Lwów A
Od deski do deski
Eugeniusz Wojdecki
11:00-12:00 D1
Jedność Wydawnictwo
Julianna Jonek
11:00-12:30 B16
Czarne Wydawnictwo
Mariusz Szczygieł
11:00-12:30 B16
Czarne Wydawnictwo
Benjamin Chaud
11:00-13:00 A53
Cafe Szafe Klubokawiarnia Literacko-Artystyczna, Dwie Siostry
Andrzej Kapłanek
11:00-13:00 B81
Wydawnictwo Vectra
Agnieszka Kubiszewska- 11:00-13:00 D68
-Krawczyk
Grupa M-D-M
Remigiusz Mróz
Wydawnictwo Poznańskie, Czwarta
Strona
11:00-13:00 B37
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
55
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
Anna Sobich-Kamińska
56
11:00-14:00 B12
Wydawnictwo Zielona Sowa
Elżbieta Ruman
11:00-15:00 A5
Bernardinum Wydawnictwo
Mieczysław Czuma
11:00-16:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Leszek Mazan
11:00-16:00 C53
Oficyna Wydawnicza Anabasis
Marek Świerczek
11:25-11:55 C28
Novae Res Wydawnictwo
Stefan Szczepłek
11:30
Wydawnictwo SQN
Joanna Gorzelińska
11:30-12:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo Wilga
Inga Iwasiów
11:30-12:30 D19
Wielka Litera
Joanna Babiarz
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Arkadiusz Frania
11:30-13:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Katarzyna Grochola
12:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Aneta Jadowska
12:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Jerzy Kronhold
12:00
D10
Wydawnictwo a5
Joanna Krygier
12:00
D35
Zysk i S-ka
Andrzej Pilipiuk
12:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Maja Popielarska
12:00
C58
Platon, Wydawnictwo Zwierciadło
Agata Tuszyńska
12:00
D31
Wydawnictwo MG
Agnieszka Walczak-Chojecka
12:00
A18
Wydawnictwo Filia
Janusz Leon Wiśniewski 12:00
D11
Od deski do deski
Adam Zagajewski
12:00
B39
Zeszyty Literackie Fundacja
Jonathan Franzen
12:00-12:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Katarzyna Maria
Bodziachowska
12:00-13:00 D34
Rytm Oficyna Wydawnicza
Katarzyna Bogucka
12:00-13:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Katarzyna Bonda
12:00-13:00 sala Budapeszt C
Muza
Joanna Charms
12:00-13:00 A38
WeGirls
Emilia Dziubak
12:00-13:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
D37
Elżbieta Jarząbek
12:00-13:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Sławomir Krempa
12:00-13:00 sala Praga A
Granice.pl
Nina Majewska-Brown
12:00-13:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Marta Obuch
12:00-13:00 B47
Wydawnictwo Replika
Elżbieta Pałasz
12:00-13:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
Andrzej Pisowicz
12:00-13:00 C23
Motyleksiazkowe.pl, Fundacja Kultury
i Dziedzictwa Ormian Polskich
Jacek Skowroński
12:00-13:00 C30
Prószyński Media
Maria Ulatowska
12:00-13:00 C30
Prószyński Media
Patryk Vega
12:00-13:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Małgorzata Warda
12:00-13:00 D17
Media Rodzina
Marcin Wilk
12:00-13:00 sala Budapeszt C
Muza
Andrzej Ziemiański
12:00-13:00 D8
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Edward Lutczyn
12:00-13:30 A44
Wydawnictwo Bis
Maria Mazurek
12:00-13:30 C37
Wydawnictwo Naukowe PWN
Ewa Podleś
12:00-13:30 A39
Wydawnictwo Skrzat
prof. Jerzy Vetulani
12:00-13:30 C37
Wydawnictwo Naukowe PWN
Elżbieta Baniewicz
12:00-14:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Anna Dymna
12:00-14:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Robert Makłowicz
12:00-14:00 B43
Wysoki Zamek Wydawnictwo
Lidia Miś-Nowak
12:00-14:00 C38
Dreams Wydawnictwo
Piotr Wroński
12:00-14:00 B96
Editions Spotkania
Joanna Plasota
12:00-15:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
o. Leon Knabit
12:00-17:00 C16
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów
Marek Bobakowski
12:30
Wydawnictwo SQN
Artur Majka
12:30-14:30 D57
Éditions yot-art
Andrzej Niemczyk
12:30
Wydawnictwo SQN
Andrzej Szynkiewicz
12:40-13:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Józef Baran
13:00
D35
Zysk i S-ka
Małgorzata Biegańska-Hendry
13:00
C45
Edgard
Katarzyna Błażejewska
13:00
C58
Platon, Wydawnictwo Zwierciadło
Paweł Huelle
13:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
D37
D37
Dominik Szmajda
13:00
C75
Sorus
Agata Tuszyńska
13:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Ewa Wachowicz
13:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Katarzyna Zyskowska-Ignaciak
13:00
D31
Wydawnictwo MG
Małgorzata Czyńska
13:00-13:45 B16
Czarne Wydawnictwo
Mieczysław Bieniek
„Hajer”
13:00-14:00 Salonik Literacki
Annapurna
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
57
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
58
Łukasz Bożycki
13:00-14:00 sala Praga A
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dariusz Czaja
13:00-14:00 B35
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Emilia Dziubak
13:00-14:00 A40
Ezop Agencja Edytorska
Paweł Fortuna
13:00-14:00 sala Praga A
Wydawnictwo Naukowe PWN
Krystian Głuszko
13:00-14:00 D68
Grupa M-D-M
Magdalena Grzebałkowska
13:00-14:00 A11
Agora
dr Ryszard Grzebyk
13:00-14:00 sala Lwów A
Naturopath Opinion
Marianna Jagoda
13:00-14:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Ewa Kozyra-Pawlak
13:00-14:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Bernard Minier
13:00-14:00 D16
Rebis Dom Wydawniczy
Maria Nurowska
13:00-14:00 C30
Prószyński Media
Elżbieta Pałasz
13:00-14:00 B77
ADAMADA Wydawnictwo
Paweł Pawlak
13:00-14:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Krzysztof Popławski OP
13:00-14:00 C13
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie
Tomasz Rożek
13:00-14:00 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Małgorzata Strzałkowska 13:00-14:00 D17
Media Rodzina
Agnieszka Taborska
13:00-14:00 B25
Bosz Wydawnictwo
Bogusław Zeman
13:00-14:00 C8
Edycja Świętego Pawła
Jacek Molęda
13:00-15:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Joanna Pociask-Karteczka
13:00-15:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Katarzyna Bonda
13:10-14:10 D27
Muza
Zdzisław Brałkowski
13:20-13:50 C28
Novae Res Wydawnictwo
Marek Niedźwiecki
13:30-14:30 D19
Wielka Litera
Alicja Karczmarska-Strzebońska
13:30-15:00 A39
Wydawnictwo Skrzat
Magdalena
Grzebałkowska
14:00
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
C29
Wacław Holewiński
14:00
D35
Zysk i S-ka
Jakub Małecki
14:00
D37
Wydawnictwo SQN
Mariola Pryzwan
14:00
D31
Wydawnictwo MG
Wojciech Sumliński
14:00
C58
Platon, Reporter
Łukasz Supergan
14:00
C75
Sorus
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
Monika Szwaja
14:00
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Janusz Leon Wiśniewski 14:00
D15
Wydawnictwo Literackie
Izabela Jagosz
14:00-14:30 C28
Novae Res Wydawnictwo
Katarzyna Bajerowicz
14:00-15:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Łukasz Bożycki
14:00-15:00 C37
Wydawnictwo Naukowe PWN
Marcin Brykczyński
14:00-15:00 D36
Wydawnictwo Nasza Księgarnia
Paweł Fortuna
14:00-15:00 C37
Wydawnictwo Naukowe PWN
Agnieszka Gołas
14:00-15:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Jan Hartman
14:00-15:00 A11
Agora
Józef Kański
14:00-15:00 B35
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Jolanta Mokrzyńska
14:00-15:00 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
Czesław Mozil
14:00-15:00 Salonik Literacki
Wydawnictwo Otwarte
Lucyna Olejniczak
14:00-15:00 B47
Wydawnictwo Replika
Krzysztof Piskorski
14:00-15:00 D8
Europejska Stolica Kultury i Światowa
Stolica Książki Wrocław 2016
Marcin Rotkiewicz
14:00-15:00 B16
Czarne Wydawnictwo
prof. Jerzy Vetulani
14:00-15:00 B16
Czarne Wydawnictwo
Zygmunt Ficek
14:00-16:00 A14
Karpaty Wydawnictwo
Magdalena Zawadzka
14:00-16:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Emilia Dziubak
14:30-15:30 A32
Dwie Siostry
Rafał Podraza
14:30-15:30 C48
Grupa Wydawnicza Foksal, EMPiK, Wydawnictwo W.A.B.
Paulina Hirudo
14:40-15:10 C28
Novae Res Wydawnictwo
Zbigniew Białas
15:00
D31
Wydawnictwo MG
Roman Graczyk
15:00
D35
Zysk i S-ka
Marek Krajewski
15:00
C29
Emilia Padoł
15:00-15:30 C30
Prószyński Media
Krzysztof Zajas
15:00-15:45 D6
Wydawnictwo Sonia Draga
dr Daniel Cichy
15:00-16:00 Salonik Literacki
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
prof. Bohdan Cywiński
15:00-16:00 B96
Editions Spotkania
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Piotr Kamiński
15:00-16:00 Salonik Literacki
Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Elżbieta Sieradzińska
15:00-16:00 A7
Wydawnictwo Marginesy
Jerzy Stanisław Fronczek 15:00-17:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Rafał Kasprzak
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
15:00-17:00 D55
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
59
Kto – kiedy – gdzie / Who – when – where, 25.10.
Joanna Łaczna
15:00-17:00 B66
Wydawnictwo Psychoskok
Marlena Zynger
15:00-17:00 D55
Krakowski Oddział Związku Literatów
Polskich
Janusz Leon Wiśniewski 15:30
60
C64
Gandalf Księgarnia Internetowa
Lucyna Olejniczak
15:30-16:00 C30
Stefan Romecki
15:30-16:30 D57
Prószyński Media
Éditions yot-art
Szymon Hołownia
16:00
C29
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy
Agnieszka Tomczyszyn
16:00
D31
Wydawnictwo MG
Agnieszka Nietresta-Zatoń
16:00-16:30 C30
Prószyński Media
Urszula Witkowska
16:00-17:00 Salonik Literacki
Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom, Poczta Książkowa
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Konkursy / Contests
Edycja. Konkurs na książkę edytorsko doskonałą
Organizator: Wydawca, Sekcja Poligrafów SIMP, Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: wyróżnianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim
Nagroda: paleta papieru ufundowana przez Arctic Paper Polska, materiały pokryciowe z firmy Panta
Ogłoszenie wyników: 22.10., godz. 15:00, sala Budapeszt C
Konkurs Gaudeamus 2015
Organizator: Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: promowanie i wyróżnienie uczelnianych oficyn wydawniczych za wydawanie najbardziej wartościowych polskich podręczników i skryptów akademickich
Nagroda: Statuetka Gaudeamus, stoisko ufundowane przez Targi w Krakowie
Ogłoszenie wyników: 22.10., godz. 13:00, sala Budapeszt C
Manewry targowe
Organizator: Granice.pl
Cel: nagrodzenie internautów aktywnie uczestniczących w Targach; by wziąć udział
w konkursie, należy odwiedzić stoisko Granice.pl i pobrać formularz konkursowy
Nagroda: zestawy książek
Ogłoszenie wyników: codz., godz. 15:00, stoisko portalu Granice.pl
Najlepsza książka na jesień
Organizator: Granice.pl
Cel: wybór najlepszych lektur na długie, jesienne wieczory we wskazanych przez
organizatora kategoriach
Nagroda: kampania promocyjna w Internecie o wartości kilkudziesięciu tysięcy
złotych
Ogłoszenie wyników: 22.10., godz. 13:00, sala Lwów A
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: wybór najbardziej znaczącego dzieła z dziedziny szeroko pojętej humanistyki o wybitnych wartościach poznawczo-naukowych
Nagroda: 30 000 zł, statuetka dłuta prof. B. Chromego
Ogłoszenie wyników: 22.10., godz. 20:00, Teatr im. J. Słowackiego, pl. Św. Ducha 1 (wstęp wyłącznie za zaproszeniami)
Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2014/2015
Organizator: Wydawca, Sekcja Poligrafów SIMP, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: ocena stanu i perspektyw krajowej branży poligraficznej, jej promocja wśród
wydawców oraz wyłonienie czołówki polskich drukarń
Nagroda: honorowe dyplomy
Ogłoszenie wyników: 22.10., godz. 15:00, sala Budapeszt C
PIK-owy Laur
Organizator: Polska Izba Książki
Cel: nagrodzenie dziennikarzy promujących czytelnictwo i utrwalających nawyki
czytelnicze
Nagroda: Statuetki PIK-owego Lauru, nagrody finansowe
Ogłoszenie wyników: 23.10., godz. 15:00, sala Wiedeń B
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
61
Konkursy / Contests
Literacki Blog Roku
Organizator: Granice.pl
Cel: wybór najlepszych blogów książkowych w kategoriach blogi literackie i blogi o literaturze
Nagroda: statuetka, promocja blogu, możliwość wydania książki w przypadku
blogów literackich
Ogłoszenie wyników: 24.10., godz. 13:00, sala Wiedeń B
Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
Organizator: Fundacja Wisławy Szymborskiej
Cel: popularyzowanie poezji
Nagroda: statuetka oraz 200 000 zł (jeśli laureatem jest autor obcojęzyczny,
nagrodę w wysokości 50 tys. złotych otrzymuje również tłumacz zwycięskiego
tomu)
Ogłoszenie wyników: 24.10., godz. 20:00, Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 14
Złota Zakładka – nagroda blogerów książkowych
Organizator: Śląscy Blogerzy Książkowi, Granice.pl
Cel: wyłonienie przez blogerów książkowych najlepszych publikacji wydanych
w 2014
Nagroda: promocja książki w sieci, dyplomy, statuetki
Ogłoszenie wyników: 24.10., godz. 13:00, sala Wiedeń B
Nagroda Conrada dla debiutującego pisarza
Organizator: Miasto Kraków (fundator Nagrody), Krakowskie Biuro Festiwalowe,
Instytut Książki, Fundacja Tygodnika Powszechnego (partnerzy Nagrody)
Cel: wsparcie dla początkujących pisarzy, ale i zachętą dla wydawnictw do śmielszego inwestowania w młodych twórców
Nagroda: 30 000 zł, miesięczny pobyt w pokojach rezydencjalnych Instytutu
Książki w Krakowie
Ogłoszenie wyników: 25.10., godz. 20:00, Centrum Kongresowe ICE, ul. M. Konopnickiej 14
Słowem malowane
Organizator: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: wybór najlepszej ilustracji inspirowanej serią przewodników, przedstawiającą wymarzoną, przygodę w niewielkiej miejscowości Polski
Nagroda: zestaw książek
Ogłoszenie wyników: 25.10., godz. 12:00, stoisko PIKiM
Targowość
Organizator: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Cel: wybór najlepszej pracy przedstawiającej rzeczywistość i przestrzeń MTKwK
opisanej za pomocą dowolnej formy literackiej (wiersz, sonet, fraszka, oda itp.)
Nagroda: zestaw książek
Ogłoszenie wyników: 25.10., godz. 12:00, stoisko PIKiM
62
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wystawca / Exhibitor
Nr stoiska /
Nr strony /
Stand number Page number
123booksforme.eu English Books for Children, Otwock
A61
3s Media, Warszawa
C19
–
–
–
A4P, Łódź
85
A-ti, Kraków
C23
–
A&R Kwiatek Pracownia Stolarska, Kalwaria Zebrzydowska
D74
85
Abecadło. Miesięcznik Edukacyjny, Kraków
A2
–
Abedik, Poznań
C70
85
Abino, Łódź
A20
86
Abrams Books, Nowy Jork, USA
D58
–
ADAMADA Wydawnictwo, Gdańsk
B77
86
Aetos Media, Wrocław
C9
86
Afera Wydawnictwo, Wrocław
B18
87
Agencja Dramatu i Teatru AdiT, Warszawa
A6
–
Agencja Promocyjna OKO, Kraków
–
–
D25
87
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski (AWM), Raszyn
Agencja Wydawnicza Wit, Piwniczna
B85
–
Agora, Warszawa
A11
87
Akapit Press Wydawnictwo, Łódź
C20
88
Aksjomat Firma Wydawnicza, Kraków
A2
88
Akurat, Warszawa
D27
–
Albi Polska, Kraków
D30
88
Albus Wydawnictwo, Poznań
A28
–
Ambasada Meksyku, Warszawa
–
–
Ameet, Łódź
A24
89
Anavasi, Ateny, Grecja
B85
–
Anioł Stróż, Warszawa
C26
–
Annapurna, Warszawa
A12
89
Antalis Poland, Warszawa
C86
89
Apriori Publishers, Lwów, Ukraina
C91
90
Arcana, Kraków
D49
90
Art Glob, Łódź
C57
–
ARTI Wydawnictwo, Warszawa
D28
90
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
63
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Arttravel.pl, Łódź
C57
91
Aspra Oficyna Wydawnicza, Warszawa
B53
91
Assa Publishing House, Charków, Ukraina
C91
91
Ateneum, Kraków
A6
92
Atom Sklep Komiksowy, Wieliczka
C67
92
Audiobook.pl, Poznań
B79
92
Autorzy Niezależni, Szczecin-Bezrzecze
C72
93
Avalon Wydawnictwo, Kraków
B44
93
Avenue Mandarine - Clairefontaine, Kraków
B51
–
Axioma. Miesięcznik Akademia Malucha, Kraków
Axis Mundi, Warszawa
–
93
Azymut, Warszawa
C37
–
Bajki-Grajki Wydawnictwo Omedia, Warszawa
A50
94
Bajkopisarze.pl, Kraków
A53
–
Bard Centrum Gier, Kraków
A49
94
Ben Develop, Tychy
C76
–
Bernardinum Wydawnictwo, Pelplin
A5
94
Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka
B88
–
Bezdroża, Gliwice
D59
–
Biblioteka Analiz, Warszawa
D67
95
Biblioteka Narodowa, Warszawa
D47
95
Biuro Literackie, Wrocław
D43
–
Biuro Promocji Zakopanego, Zakopane
A42
95
BN International B.V., AH Huizen, Holandia
D5
–
Borch, Hauzenberg, Niemcy
B85
–
Bosz Wydawnictwo, Olszanica
B25
96
Bradt Travel Guides, Bucks, Wielka Brytania
Braun Publishing, Salenstein, Szwajcaria
64
A2
A16, C58
A12, D58
–
D58
–
Bright Junior Media, Kraków
A35
96
Buka Radość Słuchania, Warszawa
A30
96
Bukrek Publishing House, Czerniowce, Ukraina
C91
97
Burda Książki Burda Publishing Polska, Warszawa
C31
97
Cafe Szafe Klubokawiarnia Literacko-Artystyczna, Kraków
A53
97
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Caran d’Ache, Warszawa, Genewa, Szwajcaria
C60
–
Cartamundi Polska, Kraków
A67
98
Cartographica Hurtownia Wydawnictw Turystycznych, Kraków
A14
98
Castor, Kraków
B84
98
CeDeWu.pl, Warszawa
C54
99
Centrala Mądre Komiksy, Poznań
D82
99
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków
A14
–
Centrum Dialogu im. M. Edelmana, Łódź
D71
–
Centrum Edukacji Dziecięcej, Poznań
D14
–
Charaktery Wydawnictwo, Kielce
D9
99
China Educational Publications Import & Export Corporation,
Pekin, Chiny
D18
100
Chronicle Books, San Francisco, USA
D58
–
Cicerone, Cumbria, Wielka Brytania
B85
–
Claroscuro, Warszawa
A19
–
CoJaNaTo, Warszawa
B67
100
Communications 4 You – WydacKsiazke.pl, Warszawa
D63
–
Compass, Kraków
B85
–
Copernicus Center Press, Kraków
B76
–
Copyright Polska Stowarzyszenie Autorów i Wydawców, Kraków
–
–
D69
100
CoverPage Digital Publishing Platform, Bratysława, Słowacja
C88
101
Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora, Kraków
B48
–
Cube Factory of Ideas, Poznań
A65
101
Coryllus Klinika Języka, Grodzisk Mazowiecki
Czarna Owca Wydawnictwo, Warszawa
D32
101
Czarna Owieczka Wydawnictwo, Warszawa
D32
102
Czarne Wydawnictwo, Wołowiec
B16
102
Czasopismo Krzysztoforek, Kraków
B45
–
Czerwony Konik Wydawnictwo, Kraków
A29
102
Czeskie Centrum Kultury, Warszawa
A17
–
CzuCzu, Kraków
A35
–
Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa
D21
103
Czwarta Strona, Poznań
B37
–
Czytaj PL, Kraków
D86
–
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
65
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Czytelnik Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
d2d.pl, Kraków
DC Comics, Burbank, USA
66
B20
103
B16
103
C67, D58
–
Demart, Warszawa
B85
–
Difin, Warszawa
C59
104
Dobra Pocztówka, Kijów, Ukraina
D42
104
Dodo Editor Studio Wydawnicze, Kraków
A27
–
DOM Publishers, Berlin, Niemcy
D58
–
Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice
C19
–
Dom Wydawniczy PWN, Warszawa
C37
–
Domino, Stara Zagora, Bułgaria
A12
–
Domowina - Verlag, Bautzen, Niemcy
D44
104
Dorling Kindersley, Londyn, Wielka Brytania
B85
–
Dowody na Istnienie, Warszawa
C49
105
Dragonus, Kraków
A60
105
Dream Music, Warszawa
C58
–
Dreams Wydawnictwo, Rzeszów
C38
105
Drugie Życie Książki, Kraków
D86
–
Drukarnia Grafkarton, Kraków
D51
–
Drukarnia im. A. Półtawskiego, Kielce
D1
–
Drukarnia Skleniarz, Kraków
A9
106
Drukarnia Technet, Kraków
D51
–
Drukarnia Wydawnicza im. W. L. Anczyca, Kraków
D51
–
Dwie Siostry, Warszawa
A32
106
Dwumiesięcznik Głos Ojca Pio, Kraków
C47
–
E-kiosk, Warszawa
A64
106
Ear Books, Hamburg, Niemcy
D58
–
Ebookpoint.pl, Gliwice
D59
–
Ecopack Producent Toreb Ekologicznych, Kraków
C51
107
Edgard, Warszawa
C45
107
Edipresse Kolekcje, Warszawa
C55
–
Edipresse Książki, Warszawa
C55
–
Editio, Gliwice
D59
–
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Edition La Rama, Bellerive-sur-Allier, Francja
B61
–
Editions Spotkania, Warszawa
B96
107
Éditions yot-art, Paryż, Francja
D57
108
Edugaleria.pl, Warszawa
B51
–
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa
C8
108
Egmont Polska, Warszawa
A31, A52
108
Empik, Warszawa
C48
109
Epideixis Wydawnictwo, Kraków
B36
109
eSPe Wydawnictwo, Kraków
C14
109
Esprit Wydawnictwo, Kraków
C3
110
Europejska Stolica Kultury i Światowa Stolica Książki Wrocław
2016, Wrocław
D8
110
Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
B42
110
Europilot - Daunpol, Warszawa
B85
–
Explorapark, Wałbrzych
A66
111
Ezop Agencja Edytorska, Warszawa
A40
111
Fabryka Kart Trefl-Kraków, Kraków
A54
111
Festiwal Conrada, Kraków
D86
–
Festiwal Miłosza, Kraków
D86
–
Fijorr Publishing, Warszawa
C19
–
Fika. Czasopismo dla Dzieci i Rodziców, Warszawa
A28
–
Filharmonia im. K. Szymanowskiego, Kraków
B93
112
Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów
Bosych, Poznań
C11
112
Follak Uszlachetnianie Druku, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa
B72
112
Footprint, Bath, Wielka Brytania
B85
–
Forma Pracownia Projektowa i Wydawnictwo, Szczecin
C72
–
–
113
Forum Akademickie, Lublin
FoxGames - Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
A47
113
B85, C57
–
Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, Warszawa
B78
113
Fundacja Burza Mózgów, Kraków
A53
–
Fundacja Czułego Barbarzyńcy, Warszawa
D21
–
Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków
C13
–
Freytag & Berndt, Wiedeń, Austria
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
67
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Fundacja Instytut Edukacji Matematycznej Ars Mathematica,
Warszawa
C55
114
Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi,
Kraków
C41
114
Fundacja Kocham Polskę, Warszawa
A45
–
Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Warszawa
C23
–
Fundacja Pro Fantastica, Wrocław
D8
–
Fundacja Różokrzyża, Wieluń
C74
114
Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk
B40
–
Fundacja Wiara i Książki, Częstochowa
C18
115
Fundacja Wisławy Szymborskiej, Kraków
D43
115
G3, Konin
A59
115
Galakta, Kraków
A55
116
Galeria Książki Wydawnictwo, Kraków
C35
116
Galeria Wieża Sztuki, Kielce
D73
116
Galeria Zderzak, Kraków
C81
117
Gandalf.com.pl Księgarnia Internetowa, Łódź
C64
117
Gauss, Kraków
B85
–
Geek Zone, Warszawa
C66
117
Geoland, Tibilisi, Gruzja
A12
–
Gestalten, Berlin, Niemcy
D58
–
Gingko Press, Hamburg, Niemcy
D58
–
Gizimap, Budapeszt, Węgry
Gloria24.pl Wydawnictwo i Internetowa Księgarnia Religijna,
Kraków
68
A12, B85
–
C44
118
Glossa, Kraków
C23
–
Głos Karmelu, Kraków
C15
–
Główna Księgarnia Naukowa, Kraków
B52
118
Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, Skrzyszów
D65
–
GOLDEN LIPS - ubrania i dodatki z cytatami, Michałowice
B97
118
Gondwana, Warszawa
C23
–
Gość Niedzielny Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej, Katowice
C5
119
Gra Planszowa „Kacper Ryx. Król Żebraków”, Kraków
D86
–
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Granice.pl, Zabrze
C12
119
Granna, Warszawa
A43
119
Graspo Wydawnictwo i Poligrafia, Zlin, Czechy
D40
120
Grupa Akwa, Kraków
B87
120
Grupa M-D-M, Warszawa
D68
120
Grupa Wydawnicza BOOKMARK, Warszawa
A45
121
Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
C48
121
Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa
A57
121
Hachette Book Group, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Hape International, Ningbo, Chiny
A63
–
Hape Toys, Wrocław
A6
–
Harper Collins, Glasgow, Wielka Brytania
D58
–
Harvard Business Review Polska, Warszawa
B95
122
Hatteria.pl Księgarnia i Antykwariat, Kraków
B88
122
Helion, Gliwice
D59
122
Hema, Eight Mile Plains, Australia
B85
–
Hobbity.eu, Nowy Sącz
A58
123
Hobo Records, Toruń
B35
–
Hurtowniamap.pl, Żarki
B85
123
IBDL BV, Spijkenisse, Holandia
D60
–
IGN, Paryż, Francja
A12, B85
–
C67
–
In Rock Music Press, Czerwonak k. Poznania
A8
123
Incal, Koluszki
D83
124
Image Comics, Berkeley, USA
Indygo, Łąka
C56
–
Inicjał, Warszawa
D53
–
Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków
B89
124
Instytut Francuski w Polsce Oddział w Krakowie, Kraków
C32
124
Instytut Książki Dział Wydawnictw, Kraków, Warszawa
A21
125
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw
Narodowi Polskiemu, Warszawa
D52
125
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach, Katowice
B63
125
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Kraków
B44
126
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
69
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Instytut Słowacki, Warszawa
A17
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa
B59
126
Instytut Tomistyczny, Warszawa
C13
126
Instytut Wydawniczy Latarnik, Warszawa
B46
127
Italicus, Kraków
D29
–
ITMB, Richmond, Kanada
A12, B85
–
Izba Księgarstwa Polskiego, Warszawa
C68
127
Jacobsony, Cybulice Małe
B80
127
JanKa, Pruszków
A19
–
Jawi, Warszawa
D64
128
Jedność Wydawnictwo, Kielce
D1
128
Jirafa Roja Wydawnictwo, Warszawa
D67
128
JS & Co Dom Wydawniczy, Warszawa
C58
–
Kalamar Limited Liability Company, Kijów, Ukraina
C91
129
Karakter Wydawnictwo, Kraków
B21
129
Karpaty Wydawnictwo, Kraków
A14
129
Kaszamanna Wydawnictwo, Radzionków
C23
–
KBF - Literacka Mapa Krakowa, Kraków
D86
–
KLE, Warszawa
B35
–
Kompass Karten, Innsbruck, Austria
A12, B85
–
C44
–
Könemann, Kolonia, Niemcy
B80
–
Kontynenty, Warszawa
D67
–
Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego, Kraków
B28
–
Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków
D55
130
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
D86
–
Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, Kraków
D75
130
Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Kraków
D56
–
Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji
Językowej Tertium, Kraków
B88
–
Kraków - Miasto Literatury UNESCO, Kraków
D86
130
Kondrat Media, Warszawa
Kreatywna Europa, Warszawa
70
–
–
–
Kreatywne Maluchy Artyzan, Trzebinia
A62
131
Książka w mieście, Tarnów
C80
131
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Książkowe Klimaty, Wrocław
A17
131
Księgarnia Edukacyjna.pl, Kraków
B36
–
Księgarnia Francuska Edukator, Kraków
C32
–
Księgarnia Internetowa Folio, Warszawa
D58
–
Księgarnia Jak wam się podoba, Kraków, Warszawa
D58
–
Księgarnia TaniaKsiazka.pl, Białystok
C82
132
Księgarnie Hiszpańskie ELITE, Kraków
A19
132
Księgarnie Świat Książki, Ożarów Mazowiecki
C34
133
Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź
D26
133
Kultura Gniewu, Warszawa
C65
133
Kummerly + Frey/Hallwag, Schonbuhl, Szwajcaria
B85
–
Kunth Verlag, Monachium, Niemcy
B85
–
Kurs Kreatywnego Pisania Miasta Literatury UNESCO, Kraków
D86
–
Kwartalnik Literacki Wyspa, Warszawa
D67
134
Kwartalnik Tatry, Zakopane
A1
–
L&L Firma Dystrybucyjno-Wydawnicza, Gdańsk
B22
134
Lampa i Iskra Boża, Warszawa
C23
–
Lamy, Warszawa, Heidelberg, Niemcy
C60
–
Lassota i Partnerzy Kancelaria Adwokacka, Kraków
D67
–
Lasy Państwowe Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów
Państwowych, Bedoń
D50
134
Laurence King Publishing, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Laurus, Kijów, Ukraina
C91
135
Legra, Kraków
C79
135
Leuchtturm1917, Geesthacht, Niemcy
D61
135
Libra, Rzeszów
B85
–
Lingea, Kraków
C50, B85
136
Litewski Instytut Kultury (Lithuanian Culture Institute), Wilno,
Litwa
D38
136
Litografia Artistica Cartografica, Florencja, Włochy
B85
–
Lonely Planet, Londyn, Wielka Brytania
A12, B85, D58
–
B17
136
Lubimyczytac.pl, Poznań
B13
137
Macmillan Publishers, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
LTW Wydawnictwo, Łomianki
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
71
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Warszawa
D67
Mały Gość Niedzielny, Katowice
C5
–
Mały Pielgrzym, Pelplin
A5
–
Mamania, Warszawa
A57
–
Mapcards.net, Brno, Czechy
C77
137
B50
138
C67, D58
–
Martel Wydawnictwo, Kalisz
Marvel Comics, Nowy Jork, USA
Master Books Publishing House, Kijów, Ukraina
C91
138
Matras Księgarnie, Warszawa
D76
138
Mawit Druk, Warszawa
C58
–
Media Group Consulting, Szczecin
C23
–
Media Rodzina Wydawnictwo, Poznań
D17
139
Media Service Zawada, Warszawa
A56
139
Media Vaca, Valencia, Hiszpania
A33
–
MedPharm Polska, Wrocław
B68
139
Mennica Papieska, Częstochowa
C39
140
Michelle Galeria, Wrocław
C89
140
A12, B85
–
Michelin Travel Partner, Boulogne-Billancourt, Francja
72
137
Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie, Skawina
D65
–
Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, Tarnów
D65
–
Miesięcznik „Karnet”, Kraków
D86
140
Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
B75
141
Mikael, Warszawa
C44
–
Mind & Dream Wydawnictwo, Warszawa
A37
141
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Kraków
A23
141
Moje Pismo Tęcza, Częstochowa
C6
–
Moleskine, Warszawa, Mediolan, Włochy
C60
142
Monsa Publishing, Barcelona, Hiszpania
D58
–
Motyleksiazkowe.pl, Warszawa
C23
142
Mucha Comics, Warszawa
D77
142
Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa
A10
143
Multifol, Kraków
D51
–
Muza, Warszawa
D27
143
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie, Kraków
B92
143
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków
B45
144
Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków
A22
144
Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
B48
144
Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice
B65
145
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Zakopane
A15
145
Muzeum Warszawy, Warszawa
B73
145
Muzeum Współczesne Wrocław, Wrocław
C63
–
Muzyczne Centrum Dystrybucji, Warszawa
D64
–
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
A3
146
Narodowy Instytut F. Chopina, Warszawa
B35
–
NASBI, Gliwice
D59
–
National Geographic, Margate FL., USA
B85
–
National Geographic Wydawnictwo Książkowe Burda Książki,
Warszawa
C31
146
Naturopath Opinion, Belize City, Belize
D33
146
Nelles Verlag, Monachium, Niemcy
B85
–
Nexto.pl, Warszawa
A64
–
Niedziela Tygodnik Katolicki, Częstochowa
C6
147
Nobilis, Warszawa
C23
–
Noir Sur Blanc Oficyna Literacka, Warszawa
D15
147
Novae Res, Gdynia
C28
147
O-Press, Kielce
A36
148
Od deski do deski, Warszawa
D11
148
Officyna, Łódź
D71
148
Oficyna Artystyczna Astraia, Kraków
B35
–
Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa
B41
149
Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii
im. A. F. Modrzewskiego, Kraków
B28
149
Oficyna Wydawnicza Anabasis, Kraków
C53
149
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
C61
150
Onepress, Gliwice
D59
–
Opakolor, Kraków
D51
–
Opolgraf, Opole
D54
150
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
73
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Orama, Rafina, Grecja
74
B85
–
Oremus, Warszawa
B14
–
Orion Books, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, Lublin
D43
–
Ośrodek Karta, Warszawa
D72
150
Pallottinum Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego, Poznań
C24
151
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie, Kraków
B71
151
Paperblanks, Dublin, Irlandia
A25
151
Papierowy Księżyc, Słupsk
D24
152
Pastores, Pelplin
A5
–
Patrimonium Kancelaria Prawnicza, Warszawa
D67
152
Pedagogiczna Biblioteka w Skawinie, Skawina
D65
–
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja
w Krakowie, Kraków
A68
–
Penguin Random House, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Phaidon Press, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Pielgrzym, Pelplin
A5
–
Plan, Wrocław
B85
–
Platon, Ożarów Mazowiecki
C58
152
PocketBook, Lugano, Szwajcaria
D60
153
Poczta Książkowa, Warszawa
B78
–
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów
C56
153
Polanglo, Warszawa
B51
153
Polcon 2016 Wrocław, Wrocław
D8
–
Poligrafika, Warszawa
C73
154
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydawnictwo, Kraków
B27
154
Polonia Christiana, Kraków
C41
–
Polska Izba Książki, Warszawa
D2
154
Polski Związek Bibliotek, Toruń
D65
155
Polskie Księgarnie/Super Siódemka, Poznań
C55
155
Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, Warszawa
D81
155
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków
B35
156
Popout, Bath, Wielka Brytania
B85
–
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Poradnia K, Warszawa
C84
156
Poranaczytanie.pl Księgarnia Internetowa, Wrocław
C78
–
Prestel Publishing, Monachium, Niemcy
D58
–
Prime Line, Warszawa
C60
–
Prolog Publishing, Kraków
B86
156
Promic Wydawnictwo, Warszawa
B14
157
Prószyński Media, Warszawa
C30
157
Prudential Polska, Warszawa
–
–
D14
157
Publico24, Warszawa
B94
158
Publio.pl, Warszawa
A11
158
Publishers’ Forum, Lwów, Ukraina
C91
158
Radio eM, Katowice
C5
–
Radio Kraków, Kraków
B1
159
Rafael Dom Wydawniczy, Kraków
C43
159
Rebel.pl, Gdańsk
A48
159
Rebis Dom Wydawniczy, Poznań
D16
160
A12, B85
–
Publicat, Poznań
Reise Know-How, Bielefeld, Niemcy
Reporter, Biała Podlaska
C58
–
Rewasz, Piastów
B85
–
Rhetos, Warszawa
C44
–
Rizzoli, Nowy Jork, USA
D58
–
Rodovid Press, Kijów, Ukraina
C91
160
Rother Bergverlag, Oberhaching, Niemcy
A12
–
Rough Guides, Londyn, Wielka Brytania
B85
–
Różaniec. Miesięcznik, Warszawa
C26
–
Rtck, Nowy Sącz
C43a
160
Rumuński Instytut Kultury, Bukareszt, Rumunia
D45
161
Ruthenus Wydawnictwo, Krosno
D22
161
Rynek-ksiazki.pl, Warszawa
D67
161
Rytm Oficyna Wydawnicza, Warszawa
D34
162
S.U.B., Warszawa
C23
–
Salon Książki Przyrodniczej PAN, Kraków
B89
–
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
75
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
76
SBM Wydawnictwo, Warszawa
C33
162
Schirmer/Mosel, Monachium, Niemcy
D58
–
Scorpio, Łódź
D5
162
Shocart, Vizovice, Czechy
A12
–
Sklep Podróżnika, Warszawa
A12
163
słowo/obraz terytoria Wydawnictwo, Gdańsk
B40
163
Słowo wśród nas, Warszawa
B14
–
Soliton Wydawnictwo Muzyczne, Sopot
D66
163
Sorus, Poznań
C75
164
Sound Tropez, Warszawa
D78
164
Sowa – Druk na życzenie, Warszawa
D63
164
Special Gift, Słupsk
B91
165
Spes Wydawnictwo, Kraków
C42
165
St. Michel Print, Mikkeli, Finlandia
A19
165
Stapis Wydawnictwo, Katowice
A13
166
Stowarzyszenie dla Popierania Życia Uniwersalnego, Warszawa
A6
–
Stowarzyszenie Garaże Kultury, Wrocław
D8
–
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, Kraków
A53
–
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich (SKP), Warszawa
C69
166
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii, Kraków
D51
166
Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja
IBBY, Warszawa
B83
167
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, Warszawa
D20
167
Stowarzyszenie Wydawców Litewskich (Lithuanian Publishers
Association), Wilno, Litwa
D38
167
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Poznań
B4
–
Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi
Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych Kopipol, Kielce
B82
168
Strefa Komiksu, Radom
D79
168
Studio Blok, Warszawa
C23
–
Studio Moema, Warszawa
C23
–
Studio Komputerowe Tortech, Warszawa
C23
–
SuperMemo World, Poznań
C37
–
Sygnatura/Cartomedia, Zielona Góra
B85
–
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Świadkowie Jehowy w Polsce, Nadarzyn
C87
168
Świadome Życie, Warszawa
C23
–
Świadomi Wydawcy, Pruszków, Rusiec, Warszawa, Wrocław
A19
169
Tabacco Casa Editrice, Taragnacco Udine, Włochy
Tactic Games, Kraków
A12, B85
–
A51
169
Tak Rodzinie, Warszawa
C26
–
Tako, Toruń
A33
169
Taschen, Kolonia, Niemcy
D58
–
Tashka, Warszawa
A28
170
Tate Publishing, Mustang, USA
D58
–
Tatra Plan, Bańska Bystrica, Słowacja
B85
–
Tatrzański Park Narodowy, Zakopane
A1
170
TD Mapy, Nieporęt
A12, B85
–
Teatr im. J. Słowackiego, Kraków
A4
170
Tecnodidattica spa, Florencja, Włochy
C57
–
Telewizja Polska, Warszawa
D48
171
teNeues, Kempen, Niemcy
D58
–
Times & Hudson, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
Timof i cisi wspólnicy, Warszawa
D81
171
TMC Art, Warszawa
D58
–
Top Mark Centre, Warszawa
D58
171
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, Lublin
B57
172
Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków
D39
172
Toy Planet, Wrocław
A63
172
Troy Dystrybucja, Warszawa
D62
173
Trzecia Strona Wydawnictwo, Warszawa
C55
–
Tygodnik Powszechny, Kraków
D46
173
Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków
C16
174
Ullmann Publishing, Poczdam, Niemcy
D58
–
Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych,
Kraków
B2
174
C48
–
D58, A61
–
Uroboros, Warszawa
Usborne Publishing, Londyn, Wielka Brytania
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
77
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
78
Vatuliak Mykhailo, Lwów, Ukraine
C91
174
Vektor Editions, Tirana, Albania
B85
–
Vesper, Czerwonak k. Poznania
A8
–
Vienna World, Wiedeń, Austria
B35
–
Virgo, Warszawa
B67
–
Vis-à-Vis/Etiuda Wydawnictwo, Kraków
B19
175
Vision One, Częstochowa
A6
–
Vitamania Magdalena Pokropek, Grodzisk Mazowiecki
C23
–
VKU, Harmanec, Słowacja
A12
–
Vm.pl, Wrocław
A17
–
W Drodze Wydawnictwo Dominikańskie, Poznań
C13
175
WeGirls, Kraków
A38
175
Wektory, Wrocław
C40
176
Welpol Adventure, Pruszków
D64
–
Wiara.pl, Katowice
C5
–
Wielka Litera, Warszawa
D19
176
Wirtualnywydawca.pl, Krzyszkowice
B76
176
Włoski Instytut Kultury w Krakowie, Kraków
D29
177
Woblink, Kraków
D4
177
Województwo Małopolskie, Kraków
A68
177
Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa
B85
–
Wolters Kluwer, Warszawa
B15
178
Wordsworth Classic, Ware, Wielka Brytania
D58
–
Wybory Literackie, Wrocław
D8
–
Wyczarowane z Drewna - Pilch, Ustroń
B51
–
Wydawca Magazyn Informacyjny, Warszawa
D53
178
Wydawnictwa AGH, Kraków
B30
178
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz
B32
179
Wydawnictwo 2 Kolory, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo 44.pl, Knurów
C58
–
Wydawnictwo a5, Kraków
D10
179
Wydawnictwo AA, Kraków
C4
179
Wydawnictwo Acta Aeronautica, Kraków
A22
–
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa
B64
180
Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki
w Krakowie, Kraków
B33
180
Wydawnictwo Albatros, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Alegoria, Warszawa
A46
180
Wydawnictwo Amaltea, Wrocław
A19
–
Wydawnictwo Anadiomene, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin
C52
181
Wydawnictwo Arkady, Warszawa
D7
181
Wydawnictwo Astra, Kraków
C22
181
Wydawnictwo Babaryba, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo Bellona, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Biały Wiatr, Rzeszów
B67
182
Wydawnictwo Bis, Warszawa
A44
182
Wydawnictwo Blue Bird, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo BookFlow, Poznań
C23
–
Wydawnictwo Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
C48
182
Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław
C34
–
Wydawnictwo C2, Wrocław
A19
–
Wydawnictwo Capital, Warszawa
C19
183
Wydawnictwo Cień Kształtu, Warszawa
B17
–
Wydawnictwo CM, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Cyklady, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Cztery Głowy, Gdańsk
B22
–
Wydawnictwo Czytam, Warszawa
C58
–
Wydawnictwo Damidos, Warszawa
D62
–
Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała
C36
183
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,
Sandomierz
C10
183
Wydawnictwo DiG, Warszawa
B61
184
Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk
A6
–
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
D14
–
Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała
D62
–
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
79
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek
C25
184
Wydawnictwo Elipsa, Poznań
D14
–
Wydawnictwo EMG, Kraków
B22
–
Wydawnictwo EneDueRabe, Gdańsk
A26
184
Wydawnictwo Fabryka Słów, Lublin
C34
–
Wydawnictwo Fenix, Kluki
C58
–
Wydawnictwo Fides, Kraków
C44
–
Wydawnictwo Filia, Poznań
A18
185
Wydawnictwo Filo, Warszawa
Wydawnictwo Format, Wrocław
185
A41
185
Wydawnictwo Fronda, Warszawa
C46
186
Wydawnictwo Gindie, Kraków
D85
186
Wydawnictwo HarperCollins Polska, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo Hizop, Skoczów
B62
186
Wydawnictwo Hokus-Pokus, Warszawa
A29
–
Wydawnictwo Homini, Kraków
C16
–
–
–
Wydawnictwo Illuminatio, Białystok
C83
187
Wydawnictwo Insignis, Kraków
C34
–
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa
B70
187
Wydawnictwo IUVI, Kraków
A6
–
Wydawnictwo Jaguar, Warszawa
B22
–
Wydawnictwo Jedyne Takie, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Jung-off-ska, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa
C58
–
Wydawnictwo Idea, Kraków
80
A16, C34
Wydawnictwo Kaktus, Czerwonak k. Poznania
A8
–
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków
C15
187
Wydawnictwo KEW, Wrocław
B58
188
Wydawnictwo Kojro, Rusiec
A19
188
Wydawnictwo Kosmos Kosmos, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Krok, Tarnopol, Ukraina
D41
188
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa
B38
189
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wydawnictwo Książnica, Poznań
D14
–
Wydawnictwo Księży Sercanów DEHON, Kraków
C27
189
Wydawnictwo KUL, Lublin
B29
189
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
C37
–
Wydawnictwo Lingo, Warszawa
C55
–
Wydawnictwo Lisia Góra, Rzeszów
C56
–
Wydawnictwo Literackie, Kraków
D15
190
Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Literatura, Łódź
C62
190
Wydawnictwo M, Kraków
C2
190
Wydawnictwo Mag, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Magnus, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo Małe Jeżyki, Bełchatów
B88
–
Wydawnictwo Manibooks, Poznań
C23
–
Wydawnictwo Marginesy, Warszawa
A7
191
Wydawnictwo Melanż, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo MG, Warszawa
D31
191
Wydawnictwo Miejskie Posnania, Poznań
C55
–
Wydawnictwo Mobuki, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa
D36
191
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk
C23
–
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
C37
192
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
B9
192
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu,
Toruń
B56
192
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie, Kraków
B6
193
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
B10
193
Wydawnictwo Niecałe, Bytom
C55
–
Wydawnictwo Nisza, Warszawa
A27
–
Wydawnictwo Nowa Proza, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki
C34
–
Wydawnictwo Otwarte, Kraków
D3
193
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
81
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
82
Wydawnictwo P&G Editors, Warszawa
C23
–
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, Łódź
B71
194
Wydawnictwo Papilon, Poznań
D14
–
Wydawnictwo Pierwsze, Żabia Wola
A27
–
Wydawnictwo Poligraf, Brzezia Łąka
C72
–
Wydawnictwo Powergraph, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
B37
194
Wydawnictwo Prozami, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo Przybylik, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Psychoskok, Konin
B66
194
Wydawnictwo Publicat, Poznań
D14
–
Wydawnictwo Replika, Dopiewo
B47
195
Wydawnictwo RM, Warszawa
D23
195
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
C7
195
Wydawnictwo Sejmowe Kancelaria Sejmu, Warszawa
B49
196
Wydawnictwo Serafin, Kraków
C47
196
Wydawnictwo Seven, Wrocław
C78
196
Wydawnictwo Sfinks i Księgarnia Internetowa
www.sfinks.info, Częstochowa
C18
197
Wydawnictwo Sic!, Warszawa
D13
197
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa
C26
197
Wydawnictwo Skrzat, Kraków
A39
198
Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot
D12
198
Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice
D6
198
Wydawnictwo SQN, Kraków
D37
199
Wydawnictwo Stara Szkoła, Wołów
C23
–
Wydawnictwo Stentor, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa
C58
–
Wydawnictwo Szafa, Warszawa
D17
–
Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa
C34
–
Wydawnictwo Św. Filipa Apostoła, Częstochowa
C18
199
Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków
C21
199
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wydawnictwo Świętego Wojciecha (Święty Wojciech Dom
Medialny), Poznań
C1
200
Wydawnictwo Tatarak, Warszawa
A29
–
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice
B69
200
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
B26
200
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot
B7
201
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
B11
201
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego,
Warszawa
B60
201
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
Bydgoszcz
B5
202
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
B3
202
Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin
B8
202
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
B23
203
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin
B32
203
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań
B4
203
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja
w Krakowie, Kraków
B24
204
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
B31
204
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
B34
204
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Olsztyn
B32
205
Wydawnictwo Vectra, Czerwionka-Leszczyny
B81
205
Wydawnictwo Veda, Warszawa
A6
–
Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
C48
205
Wydawnictwo WAM, Kraków
C17
206
Wydawnictwo Warstwy, Wrocław
C63
206
Wydawnictwo Wiatr od Morza, Gdańsk
D70
206
Wydawnictwo Widnokrąg, Piaseczno
A45
–
C23, A6
–
Wydawnictwo Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa
C48
207
Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa
C58
–
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu, Poznań
C71
207
Wydawnictwo Wieża Czarnoksiężnika, Poznań
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
83
Alfabetyczny spis wystawców / Alphabetical list of exhibitors
Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
Kraków
C85
207
Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa
B12
208
Wydawnictwo Znakomite, Otwock
D80
208
Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa
C58
–
Wysoki Zamek Wydawnictwo, Kraków
B43
208
Wytwórnia, Warszawa
A41
–
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
B54
209
Xplore Team, Kraków
A35
–
Yale University Press, Londyn, Wielka Brytania
D58
–
YoYo Books, Olen, Belgia
D64
–
Zakamarki Wydawnictwo, Poznań
A34
209
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
B55
209
Zamek Królewski na Wawelu, Kraków
B74
210
Zeszyty Literackie Fundacja, Warszawa
B39
210
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym, Pelplin
A5
–
Zimnal.com, Katowice
B90
210
Zin Zin Press, Poznań
D84
211
ZMOWA Stowarzyszenie, Warszawa
A27
211
Znak Emotikon, Kraków
C29
–
Znak Horyzont, Kraków
C29
–
Znak Literanova, Kraków
C29
–
Znak Społeczny Instytut Wydawniczy, Kraków
C29
211
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk
C90
212
Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, Wielka Brytania
Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań
84
–
–
D35
212
19th International Book Fair in Krakow, 22nd–25th October 2015
1/A
1/A
stoisko / stand
123BOOKSFORME.EU
ENGLISH BOOKS FOR CHILDREN
A61
05-070 Sulejówek
ul. Kasztanowa 2
tel. kom. (+48-609) 091-545
[email protected]
www.123booksforme.eu
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna
Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications
A&R KWIATEK PRACOWNIA STOLARSKA
ROBERT KWIATEK
D74
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Królowej Jadwigi 12
tel. (+48-33) 876-60-86
tel. kom. (+48-600) 828-634
fax (+48-33) 876-40-58
[email protected]
www.kwiatek.com.pl
Inne: meble
Others: furniture
ABEDIK S.A.
C70
62-023 Żerniki k. Poznania
ul. J. Gutenberga 5
tel. (+48-61) 624-61-00
fax (+48-61) 624-61-01
[email protected]
www.abedik.com.pl
Inne: drukarnia
Others: printing house
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
85
A
stoisko / stand
ABINO
A20
93-459 Łódź
ul. Elbląska 18
fax (+48-42) 227-88-20
[email protected]
www.abino.com.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: gadżety
Games, toys / Others: gadgets
ADAMADA Wydawnictwo
B77
80-309 Gdańsk
al. Grunwaldzka 411
tel./fax (+48-58) 340-63-83
[email protected]
www.adamada.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: książki edukacyjne
Children’s literature and young adult publications / Others: educational books
AETOS MEDIA Sp. z o.o.
C9
51-165 Wrocław
ul. B. Krzywoustego 1/11
tel./fax (+48-71) 750-17-00
tel. kom. (+48-535) 657-967
[email protected]
[email protected]
www.aetos.pl
Książki religijne / Poradniki, hobby
Religious books / Self-help and hobbies books
86
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
A
stoisko / stand
AFERA WYDAWNICTWO
B18
53-015 Wrocław
al. Karkonoska 10
tel. (+48-71) 716-48-30
fax (+48-71) 716-48-31
[email protected]
www.wydawnictwoafera.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
AGENCJA WYDAWNICZA
JERZY MOSTOWSKI (AWM)
D25
05-090 Raszyn
Janki k. Warszawy
ul. Wspólna 17a
tel. (+48-22) 720-34-90
fax (+48-22) 720-34-91
[email protected]
www.awm.waw.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Poradniki, hobby / Inne:
kreatywne książki dla dzieci i młodzieży
Albums, calendars / Children’s literature and young adult publications / Guidebooks, hobby / Others: books that develop your child’s creativity
AGORA S.A.
A11
00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
tel. (+48-22) 555-53-34
[email protected]
Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and young adult publications /
Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help
and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
87
A
stoisko / stand
AKAPIT PRESS WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
C20
93-410 Łódź
ul. Łukowa 18b
tel./fax (+48-42) 680-93-70
www.akapit-press.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
AKSJOMAT FIRMA WYDAWNICZA
A2
30-148 Kraków
ul. S. Lindego 7c
tel./fax (+48-12) 633-70-22, 292-75-54
[email protected]
www.aksjomat.com
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications /
Scientific and scholary books
ALBI POLSKA Sp. z o.o.
D30
30-056 Kraków
ul. Toruńska 5
tel. (+48-12) 630-92-10
fax (+48-12) 630-92-10 wew. 26
[email protected]
www.albipolska.pl
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
88
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
A
stoisko / stand
AMEET Sp. z o.o.
A24
94-102 Łódź
ul. Nowe Sady 6
tel. (+48-42) 676-27-78
fax (+48-42) 676-28-19
[email protected]
www.ameet.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
ANNAPURNA
A12
02-776 Warszawa
ul. J. Miklaszewskiego 9/18
tel. kom. (+48-509) 407-902
[email protected].pl
www.annapurna-info.pl
Biuro:
02-816 Warszawa
ul. Rajskich Ptaków 49/4
tel. (+48-22) 855-02-38
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Travel guides, maps
ANTALIS POLAND Sp. z o.o.
C86
02-676 Warszawa
ul. Postępu 17a
tel. (+48-22) 189-50-00
fax (+48-22) 189-50-01
[email protected]
www.antalis.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby / Inne: dystrybutor papieru
Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books / Others: paper distributor
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
89
A
stoisko / stand
APRIORI PUBLISHERS
C91
Ukraine
Lviv, 79000
2, Katedralna Square, office 4
ph. (+38-032) 235-62-18
fax (+38-032) 235-62-18
[email protected]
www.apriori.lviv.ua
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja,
dramat
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
ARCANA Sp. z o.o.
D49
31-133 Kraków
ul. J. Dunajewskiego 6
www.arcana.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama
ARTI WYDAWNICTWO
D28
05-850 Ożarów Mazowiecki, Macierzysz
ul. Sochaczewska 31
tel. (+48-22) 631-60-80
fax (+48-22) 631-41-58
[email protected]
www.artibiuro.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki
religijne / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and
young adult publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps /
Religious books / Popular science literature / Self-help and hobbies books
90
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
A
stoisko / stand
ARTTRAVEL.PL
C57
Księgarnia Łódź
90-365 Łódź
ul. Gdańska 145
tel. kom. (+48-533) 606-533
[email protected]
Księgarnia Warszawa
01-001 Warszawa
al. Jana Pawła II 43a lok. 32a
tel. kom. (+48-533) 067-533
[email protected]
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Travel guides, maps
ASPRA OFICYNA WYDAWNICZA
B53
03-982 Warszawa
ul. Dedala 8/44
tel./fax (+48-22) 870-03-60
[email protected]
[email protected]
www.aspra.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
ASSA PUBLISHING HOUSE
C91
Ukraine
Kharkiv, 61001
25, Rudnev square, office 2
ph. (+38-068) 767-77-67
fax (+38-057) 732-34-83
[email protected]
www.acca.ua
www.astur.com.ua
Albumy i kalendarze / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Travel guides, maps
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
91
A
stoisko / stand
ATENEUM Sp. z o.o. Sp. k.
A6
MARR BUSINESS PARK Hala B1.1
30-741 Kraków
ul. Nad Drwiną 10
tel. (+48-12) 263-73-73, 263-70-70, 263-82-98/99
[email protected], [email protected]
www.ateneum.net.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Komiksy,
manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: zabawki, artykuły
papiernicze, dystrybutor
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Comic books,
manga / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary
books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books / Others: toys, stationery, distributor
ATOM SKLEP KOMIKSOWY
C67
32-020 Wielkiczka
ul. M. Konopnickiej 28
tel. kom. (+48-795) 441-424
[email protected]
www.atomcomics.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
AUDIOBOOK.PL Sp. z o.o.
B79
40-087 Katowice
ul. Sokolska 80/113
tel. (+48-32) 785-02-20
[email protected]pl
www.audiobook.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki
naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne /
Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps
/ Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help
and hobbies books
92
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
A
stoisko / stand
AUTORZY NIEZALEŻNI
C72
44-193 Knurów
al. Piastów 83/3
tel. kom. (+48-501) 820-193
[email protected]
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
$9$/21
AVALON WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
B44
31-457 Kraków
ul. Fiołkowa 4/13
tel. kom. (+48-606) 750-749
[email protected]
www.wydawnictwoavalon.pl
e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Książki
podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa
e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary books
/ Travel guides, maps / Popular science literature
AXIS MUNDI
A16
00-553 Warszawa
ul. Koszykowa 31/5
tel. (+48-22) 625-30-70
[email protected]
[email protected]
www.axismundi.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: literatura faktu
Fiction, poetry, drama / Others: non-fiction
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
93
B
stoisko / stand
B
BAJKI-GRAJKI WYDAWNICTWO
OMEDIA Sp. z o.o.
A50
04-139 Warszawa
ul. Grochowska 131/7
tel. (+48-22) 812-46-75, 812-45-78
fax (+48-22) 613-27-10
www.bajki-grajki.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: bajki na CD
Children’s literature and young adult publications / Others: children’s books on CD
BARD CENTRUM GIER
A49
30-701 Kraków
ul. Zabłocie 23
tel. (+48-12) 632-07-35
www.wydawnictwo.bard.pl
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
BERNARDINUM WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
A5
83-130 Pelplin
ul. Biskupa Dominika 11
tel. (+48-58) 536-17-57
fax (+48-58) 536-17-26
[email protected]
www.bernardinum.com.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna,
poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / e-books, audiobooks /
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
94
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
B
stoisko / stand
BIBLIOTEKA ANALIZ Sp. z o.o.
D67
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
tel./fax (+48-22) 827-93-50
[email protected]
www.rynek-ksiazki.pl
Czasopisma / Inne: rynek książki
Magazines, newspapers / Others: book market
BIBLIOTEKA NARODOWA
D47
02-086 Warszawa
al. Niepodległości 213
tel. (+48-22) 608-25-39
[email protected]
www.bn.org.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa / Inne: katalogi,
bibliografie
Scientific and scholary books / Popular science literature / Others: catalogs, bibliographies
BIURO PROMOCJI ZAKOPANEGO
A42
34-500 Zakopane
ul. Kościeliska 7
tel. (+48-18) 206-69-50
fax (+48-18) 206-66-56
[email protected]
www.zakopane.pl
Albumy i kalendarze / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Travel guides, maps / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
95
B
stoisko / stand
BOSZ WYDAWNICTWO
B25
38-722 Olszanica
Olszanica 311
Biuro (adres korespondencyjny):
38-600 Lesko
ul. Przemysłowa 14
tel. (+48-13) 469-90-00/07
fax (+48-13) 469-61-88
[email protected]
[email protected]
www.bosz.com.pl
Albumy i kalendarze / Inne: książki o sztuce, książki o fotografii
Albums and calendars / Others: art and photography
BRIGHT JUNIOR MEDIA
A35
31-341 Kraków
ul. gen. J. Kiwerskiego 39
tel. (+48-12) 376-73-85
[email protected]
www.brightjuniormedia.pl
www.czuczu.pl
www.xploreteam.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
BUKA
UDGRĂÊVïXFKDQLD
BUKA RADOŚĆ SŁUCHANIA
A30
03-984 Warszawa
ul. Jugosłowiańska 8/36
tel. kom. (+48-501) 100-397
[email protected]
www.buka.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
96
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
B/C
B/C
stoisko / stand
BUKREK PUBLISHING HOUSE
C91
Ukraine
Chernivtsi, 58000
10, Radishchev str.
ph. (+38-037) 255-29-43
fax (+38-037) 255-29-43
[email protected]
www.bukrek.net
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama
BURDA KSIĄŻKI BURDA PUBLISHING POLSKA
Sp. z o.o. Sp.k.
C31
02-674 Warszawa
ul. Marynarska 15
tel. (+48-22) 360-38-00
[email protected]
www.burdaksiazki.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci
i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: biografie, kursy językowe
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Popular science literature / Self-help and hobbies books / Others: biographies, foreign languages
C
CAFE SZAFE
KLUBOKAWIARNIA LITERACKO-ARTYSTYCZNA
A53
31-104 Kraków
ul. Felicjanek 10
tel. kom. (+48-508) 833-020
[email protected]
www.cafeszafe.com
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
97
C
stoisko / stand
C
CARTAMUNDI POLSKA Sp. z o.o.
A67
30-740 Kraków
ul. Półłanki 18
tel. (+48-12) 296-21-70
fax (+48-12) 296-21-71
[email protected]
www.cartamundi.com
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: gry karciane
Games, toys / Others: card games
CARTOGRAPHICA
HURTOWNIA WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH
A14
30-415 Kraków
ul. Bonarka 19
tel./fax (+48-12) 267-43-30
[email protected]
www.kartografia.krakow.pl
Albumy i kalendarze / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Foreign language publications / Travel guides, maps
CASTOR
B84
31-263 Kraków
ul. W. Łokietka 119
tel. (+48-12) 614-16-11
fax (+48-12) 614-16-10
[email protected]
www.castorland.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: zabawki
Games, jigsaw puzzles / Others: toys
98
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
C
stoisko / stand
CeDeWu.pl
C54
00-680 Warszawa
ul. Żurawia 47/49
tel. (+48-22) 374-90-20
fax (+48-22) 827-38-89
[email protected]
www.cedewu.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Scientific and scholary books / Popular science literature / Self-help and hobbies
books
CENTRALA MĄDRE KOMIKSY
D82
61-701 Poznań
ul. A. Fredry 7-3
tel. kom. (+48-506) 019-217
[email protected]
www.centrala.org.pl
Encyklopedie, słowniki / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki
Encyclopedias, dictionaries / Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary
books
CHARAKTERY WYDAWNICTWO
D9
25-502 Kielce
ul. I. Paderewskiego 40
tel. (+48-41) 343-28-44
[email protected]
www.charaktery.eu
Czasopisma / Literatura popularnonaukowa / Inne: książki humanistyczne i psychologiczne
Magazines, newspapers / Popular science literature / Others: humanities and psychology books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
99
C
stoisko / stand
CHINA EDUCATIONAL PUBLICATIONS
IMPORT & EXPORT CORPORATION
D18
China
Beijing 100142
No.130 Liang Jia Dian, Haidian Dist.
ph. (+86) 10-5793-3306
mobile (+86) 188-1045-4979
[email protected]
www.cepiec.com.cn
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat / Książki i prasa
obcojęzyczna
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama / Foreign language publications
CoJaNaTo
B67
04-138 Warszawa
ul. Pustelnicka 48/4
tel. kom. (+48-728) 898-892
[email protected]
www.cojanato.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: rozwój osobisty, poradniki dla rodziców
Children’s literature and young adult publications / Others: personal development, guides for parents
CORYLLUS KLINIKA JĘZYKA
D69
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Sokolnicza 8, Szczęsne
[email protected]
www.coryllus.pl
Czasopisma / Komiksy, manga / Literatura popularnonaukowa
Magazines, newspapers / Comic books, manga / Popular science literature
100
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
C
stoisko / stand
COVERPAGE DIGITAL PUBLISHING PLATFORM
C88
Slovakia
842 16 Bratislava
Ilkovičova 2
ph. (+421-917) 834-452
fax (+421-232) 144-378
[email protected]
www.coverpageapp.com
Inne: publikacje cyfrowe
Others: digital publishing
CUBE FACTORY OF IDEAS
A65
60-681 Poznań
os. B. Chrobrego 8/49
tel. (+48-61) 899-35-49
[email protected]
http://cubecp.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: gry planszowe
Games, toys / Others: board games
CZARNA OWCA WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
D32
03-972 Warszawa
ul. Alzacka 15a
tel. (+48-22) 616-29-28
[email protected]
[email protected] – media, promocja
zewnętrzna
[email protected] – promocja
www.czarnaowca.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat /
Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
101
C
stoisko / stand
CZARNA OWIECZKA WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
D32
01-581 Warszawa
ul. Z. Krasińskiego 20 lok. 17
tel. (+48-22) 414-44-51
[email protected]
www.czarnaowieczka.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
CZARNE WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
B16
38-307 Sękowa
Wołowiec 11
tel. (+48-18) 351-00-70
fax (+48-18) 352-04-75
[email protected]
www.czarne.com.pl
e-publikacje / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja,
dramat / Literatura popularnonaukowa / Inne: non-fiction
e-books, audiobooks / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Others: non-fiction
CZERWONY KONIK WYDAWNICTWO
A29
30-698 Kraków
ul. Siarczanogórska 26d
tel. kom. (+48-509) 471-573
[email protected]
www.czerwonykonik.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
102
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
C/D
C/D
stoisko / stand
CZUŁY BARBARZYŃCA PRESS
D21
00-344 Warszawa
ul. Dobra 31
tel. (+48-22) 828-95-60, 827-78-33
[email protected]
www.czuly.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama / Popular science literature
CZYTELNIK SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA
B20
00-490 Warszawa
ul. Wiejska 12a
tel. (+48-22) 583-14-00
fax (+48-22) 628-31-78
[email protected]
www.czytelnik.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
d2d.pl s.c.
B16
30-033 Kraków
ul. H. Sienkiewicza 9/14
[email protected]
www.d2d.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
103
D
d
stoisko / stand
DIFIN S.A.
C59
00-768 Warszawa
ul. F. Kostrzewskiego 1
tel. (+48-22) 851-45-61 wew. 109, 110, 111
fax (+48-22) 841-98-91
[email protected]
www.ksiegarnia.difin.pl
www.ksiegarniasgh.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
DOBRA POCZTÓWKA
D42
Ukraine
03061 Kyiv
59 Patriotiv Str.
ph. (+38-0672) 092-740
[email protected]
www.dobralystivka.com
Inne: pocztówki
Others: postcards
DOMOWINA-VERLAG GmbH
LUDOWE NAKŁADNISTWO DOMOWINA
D44
Germany
02625 Bautzen
Tuchmacherstr. 27
ph. (+49-3591) 57-70
[email protected]
www.domowina-verlag.de
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: publikacje w języku serbołużyckim
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books
/ Popular science literature / Religious books / Fiction, poetry, drama / Others:
publications in Sorbian language
104
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
D
stoisko / stand
D
DOWODY NA ISTNIENIE
C49
00-362 Warszawa
ul. K. I. Gałczyńskiego 7
tel. (+48-22) 828-49-98
[email protected]
www.instytutR.pl
Inne: reportaż
Others: non-fiction
DRAGONUS ROBERT JASKUŁA
A60
31-509 Kraków
ul. A. Lubomirskiego 49
tel. (+48-12) 341-53-15
tel. kom. (+48-535) 753-073
[email protected]
http://dragonus.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Poradniki, hobby / Inne: gry planszowe
Games, toys / Self-help and hobbies books / Others: board games
DREAMS WYDAWNICTWO
C38
35-310 Rzeszów
ul. Unii Lubelskiej 6a
tel. (+48-17) 858-12-55
[email protected]
www.dreamswydawnictwo.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
105
D/E
D/E
stoisko / stand
DRUKARNIA SKLENIARZ
WŁODZIMIERZ SKLENIARZ
A9
30-133 Kraków
ul. B. Czerwieńskiego 3d
tel. kom. (+48-664) 407-937, 664-407-938
fax (+48-12) 312-23-49
[email protected]
www.skleniarz.eu
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Komiksy, manga /
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe
i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries /
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Travel guides,
maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
DWIE SIOSTRY
A32
00-391 Warszawa
al. 3 Maja 2 m. 183
tel. (+48-22) 618-25-30
www.wydawnictwodwiesiostry.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
E-KIOSK
eKiosk.pl Nexto.pl
A64
00-838 Warszawa
ul. Prosta 51
tel. (+48-22) 379-16-88
fax (+48-22) 212-87-80
[email protected]
www.ekiosk.pl
www.nexto.pl
Czasopisma / e-publikacje
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks
106
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
E
stoisko / stand
ECOPACK
PRODUCENT TOREB EKOLOGICZNYCH
C51
30-011 Kraków
ul. Wrocławska 54
tel. (+48-12) 420-52-20
tel. kom. (+48-500) 319-933
www.ecopack.pl
www.cottonstore.pl
Inne: opakowania ekologiczne
Others: ecological packaging
EDGARD
C45
02-511 Warszawa
ul. Belgijska 11
tel./fax (+48-22) 847-51-23, 853-11-38
[email protected]
www.jezykiobce.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Poradniki, hobby /
Inne: samouczki
Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Self-help and hobbies books / Others: tutorials
EDITIONS SPOTKANIA
B96
02-670 Warszawa
ul. Puławska 182
[email protected]
[email protected]
www.editionsspotkania.pl
Książki naukowe i podręczniki / Inne: literatura historyczna
Scientific and scholary books / Others: historical literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
107
E
stoisko / stand
ÉDITIONS YOT-ART
D57
France
75003 Paris
6, rue Sainte Anastase
ph. (+33-962) 627-786
redakc[email protected]
www.vectorpolonii.com
www.61qt.com/fr/p/editions/editions-yot-art
Inne: wydawnictwo polonijne
Others: Polonia publishing house
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
C8
42-221 Częstochowa
ul. św. Pawła 13/15
tel. (+48-34) 362-06-89
fax (+48-34) 362-09-89
[email protected]
www.edycja.com.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Książki
dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura
popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature /
Self-help and hobbies books
EGMONT POLSKA Sp. z o.o.
01-029 Warszawa
ul. Dzielna 60
tel. (+48-22) 838-41-00
fax (+48-22) 838-42-00
[email protected]
www.egmont.pl
A31
A52
Gry edukacyjne, puzzle / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży
Games, toys / Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications
108
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
E
stoisko / stand
EMPIK Sp. z o.o.
C48
00-017 Warszawa
ul. Marszałkowska 116/122
tel. (+48-22) 551-33-33
fax (+48-22) 551-30-00
www.empik.com
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy /
Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki,
hobby
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps
/ Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
EPIDEIXIS WYDAWNICTWO
B36
30-399 Kraków
ul. L. Petrażyckiego 106
tel. (+48-12) 268-01-20
[email protected]
www.pus.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: pomoce edukacyjne
Games, toys / Others: educational resources
eSPe WYDAWNICTWO
C14
31-457 Kraków
ul. J. Meissnera 20
tel. (+48-12) 413-19-21
[email protected]
www.boskieksiazki.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura popularnonaukowa /
Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Religious books / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
109
E
stoisko / stand
ESPRIT WYDAWNICTWO
C3
30-528 Kraków
ul. św. Kingi 4
tel./fax (+48-12) 267-05-69
[email protected]
www.esprit.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne /
Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby / Inne: kulinaria
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary
books / Religious books / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books /
Others: cookbooks
EUROPEJSKA STOLICA KULTURY
I ŚWIATOWA STOLICA KSIĄŻKI UNESCO
WROCŁAW 2016
D8
50-451 Wrocław
ul. Komuny Paryskiej 39-41
tel./fax (+48-71) 343-29-62
[email protected]
http://wroclaw2016.pl
Inne: wydarzenia literackie, happeningi, publikacje
Others: literary events, happenings, publications
EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
B42
80-863 Gdańsk
pl. Solidarności 1
tel. (+48-58) 767-79-71
fax (+48-58) 767-79-78
[email protected]
www.ecs.gda.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki / Literatura
popularnonaukowa
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Scientific and scholary books /
Popular science literature
110
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
E/F
E/F
stoisko / stand
EXPLORAPARK
A66
58-300 Wałbrzych
ul. S. Moniuszki 66 I
tel. (+48-74) 846-90-77
fax (+48-74) 842-28-08
[email protected]
www.explorapark.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki
Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Scientific and
scholary books
EZOP AGENCJA EDYTORSKA
A40
01-829 Warszawa
al. Zjednoczenia 1/226
tel. (+48-22) 834-17-56
[email protected]
www.ezop.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
FABRYKA KART TREFL-KRAKÓW
A54
32-003 Podłęże
Podłęże 650
tel. (+48-12) 630-44-00
fax (+48-12) 633-44-67
[email protected]
www.trefl.krakow.pl
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
111
F
stoisko / stand
FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
W KRAKOWIE
B93
31-103 Kraków
ul. Zwierzyniecka 1
tel. (+48-12) 619-87-21
fax (+48-12) 422-43-12
[email protected]
www.filharmonia.krakow.pl
Inne: muzyka
Others: music
FLOS CARMELI WYDAWNICTWO
WARSZAWSKIEJ PROWINCJI
KARMELITÓW BOSYCH
C11
61-747 Poznań
ul. Działowa 25
tel. (+48-61) 856-08-34
fax (+48-61) 856-09-47
[email protected]
www.floscarmeli.pl
e-publikacje / Książki religijne
e-books, audiobooks / Religious books
FOLLAK USZLACHETNIANIE DRUKU
B72
Kraków
tel./fax (+48-12) 653-17-36
[email protected]
Poznań
tel./fax (+48-61) 821-05-78
[email protected]
Warszawa
tel./fax (+48-22) 716-52-83
[email protected]
Łódź
tel./fax (+48-42) 687-59-94
[email protected]
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci
i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki
podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries /
Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Religious books
112
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
F
stoisko / stand
FORUM AKADEMICKIE
–
20-601 Lublin
ul. T. Zana 38a, pok. 407
tel. (+48-81) 528-08-22/23
fax (+48-81) 525-91-51
[email protected]
www.forumakademickie.pl
Czasopisma
Magazines, newspapers
FOXGAMES
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
A47
00-372 Warszawa
ul. Foksal 17
tel. (+48-22) 828-98-08, 894-60-54
[email protected]
www.gwfoksal.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: gry planszowe
Games, toys / Others: board games
FUNDACJA ABCXXI
– CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
B78
02-786 Warszawa
ul. J. Rosoła 44a
tel. (+48-22) 648-38-91/92
www.calapolskaczytadzieciom.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura popularnonaukowa / Inne: popularyzacja czytelnictwa
Children’s literature and young adult publications / Popular science literature /
Others: popularization of reading
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
113
F
F
stoisko / stand
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI
MATEMATYCZNEJ ARS MATHEMATICA
C55
01-875 Warszawa
ul. Zgrupowania Żmija 25/26
tel./fax (+48-22) 114-02-73
[email protected]
www.iem.edu.pl
Inne: materiały edukacyjne
Others: educational materials
FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ
I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
C41
31-064 Kraków
ul. Augustiańska 28
tel. (+48-12) 423-44-23
fax (+48-12) 628-06-13
[email protected]
www.piotrskarga.pl
Czasopisma / Książki religijne
Magazines, newspapers / Religious books
FUNDACJA RÓŻOKRZYŻA
C74
98-300 Wieluń
ul. Wojska Polskiego 99
tel. kom. (+48-603) 177-010
[email protected]
www.fundacjarozokrzyza.pl
Czasopisma / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki religijne
Magazines, newspapers / Foreign language publications / Religious books
114
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
F/G
F/G
stoisko / stand
FUNDACJA WIARA I KSIĄŻKI
C18
42-200 Częstochowa
ul. Mirowska 35
tel. (+48-34) 372-48-50
fax (+48-34) 372-48-82
[email protected]
www.wiaraiksiazki.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci
i młodzieży / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Games, toys / Children’s literature
and young adult publications / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
FUNDACJA WISŁAWY SZYMBORSKIEJ
D43
31-004 Kraków
pl. Wszystkich Świętych 2
tel. (+48-12) 429-41-09
fax (+48-12) 429-41-06
[email protected]
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
G3
A59
62-510 Konin
ul. Spółdzielców 18a
tel. (+48-63) 245-20-54
www.g3poland.com
Inne: gry planszowe
Others: board games
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
115
G
stoisko / stand
GALAKTA
A55
30-417 Kraków
ul. Łagiewnicka 39
tel. (+48-12) 656-34-89
[email protected]
www.galakta.pl
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
GALERIA KSIĄŻKI WYDAWNICTWO
JOANNA KWIECIEŃ I PAWEŁ KWIECIEŃ s.c.
C35
30-510 Kraków
ul. T. Rejtana 4/10
tel. (+48-12) 442-44-05
tel. kom. (+48-728) 463-280
[email protected]
[email protected]
www.galeriaksiazki.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: fantasy
Children’s literature and young adult publications / Others: fantasy
GALERIA WIEŻA SZTUKI
D73
25-201 Kielce
ul. Wojska Polskiego 103
tel. kom. (+48-601) 794-233
tel./fax (+48-41) 362-14-77
[email protected]
www.wiezasztuki.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: sztuka
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications /
Others: art
116
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
G
stoisko / stand
GALERIA ZDERZAK
C81
31-019 Kraków
ul. Floriańska 3, III p.
tel. (+48-12) 429-67-43
[email protected]
www.zderzak.pl
Inne: książki o sztuce, albumy, monografie polskich artystów
Others: art books, albums, monographs of Polish artists
GANDALF.COM.PL
KSIĘGARNIA INTERNETOWA
C64
92-318 Łódź
al. J. Piłsudskiego 135
tel. (+48-42) 252-39-23
[email protected]
www.gandalf.com.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne,
puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: zabawki, podręczniki szkolne,
wyprawka szkolna
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry,
drama / Popular science literature / Self-help and hobby books / Others: toys,
textbooks, school supplies
GEEK ZONE
C66
02-797 Warszawa
al. KEN 36 L.U. 123
tel. kom. (+48-693) 405-869
http://GeekZone.com.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
117
G
stoisko / stand
GLORIA24.PL
WYDAWNICTWO I INTERNETOWA
KSIĘGARNIA RELIGIJNA
C44
30-532 Kraków
ul. H. Dąbrowskiego 16
tel. (+48-12) 411-08-66
[email protected]
www.gloria24.pl
www.dobrymailing.gloria24.pl
Książki religijne
Religious books
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA
B52
31-118 Kraków
ul. Podwale 6
tel. (+48-12) 422-37-17
fax (+48-12) 347-61-73
[email protected]
Inne: księgarnia
Others: bookshop
GOLDEN LIPS – ubrania i dodatki z cytatami
B97
32-091 Michałowice
ul. Wspólna 1
tel. kom. (+48-605) 059-780
[email protected]
www.goldenlips.pl
Inne: ubrania, gadżety
Others: clothes, gadgets
118
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
G
stoisko / stand
GOŚĆ NIEDZIELNY
WYDAWNICTWO KURII METROPOLITALNEJ
C5
40-042 Katowice
ul. W. Stwosza 11
tel. (+48-32) 251-18-07, 251-50-06
fax (+48-32) 251-50-21
[email protected]
www.gosc.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Książki religijne
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Religious books
GRANICE.PL
WSZYSTKO O LITERATURZE
C12
41-800 Zabrze
ul. Knurowska 8
tel. kom. (+48-531) 556-031
fax (+48-32) 721-80-58
[email protected]
[email protected]
www.granice.pl
Inne: serwis internetowy
Others: website
GRANNA Sp. z o.o.
A43
03-788 Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 47
www.granna.pl
www.facebook.com/grannagry
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
119
G
stoisko / stand
GRASPO CZ, S.A.
WYDAWNICTWO I POLIGRAFIA
D40
Czech Republic
763 02 Zlin
Pod Šternberkem 324
ph. (+420-57) 760-61-11
fax (+420-57) 710-40-52
[email protected]
www.graspo.cz
Bezpośredni przedstawiciel:
Zdeněk Hanuš
ph. (+420-72) 410-77-05
fax (+420-49) 146-20-37
[email protected]
www.graspo.cz
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci
i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries /
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps
GRUPA AKWA
B87
30-713 Kraków
ul. Szklarska 9
tel./fax (+48-12) 292-55-11
tel. kom. (+48-605) 254-626
[email protected]
Albumy i kalendarze / Inne: książki antykwaryczne
Albums and calendars / Others: antiquarian books
GRUPA M-D-M Sp. z o.o.
D68
00-336 Warszawa
ul. M. Kopernika 30 lok. 535
tel. kom. (+48-608) 357-474
[email protected]
www.m-d-m.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: płyty CD
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama / Others: CD
120
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
G
stoisko / stand
GRUPA WYDAWNICZA BOOKMARK
A45
02-508 Warszawa
ul. Puławska 41/19
[email protected]
www.book-mark.pl
Albumy i kalendarze / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży
Albums and calendars / Games, toys / Children’s literature and young adult publications
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
BUCHMANN, W.A.B., WILGA
C48
00-372 Warszawa
ul. Foksal 17
tel. (+48-22) 828-98-08, 894-60-54
[email protected]
www.gwfoksal.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Książki
dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Children’s
literature and young adult publications / Scientific and scholary books / Travel
guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
GRUPA WYDAWNICZA RELACJA Sp. z o.o.
MAMANIA
A57
02-170 Warszawa
ul. Słowicza 27a
[email protected]
www.mamania.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
121
H
H
stoisko / stand
HARVARD BUSINESS REVIEW POLSKA
B95
02-653 Warszawa
al. Niepodległości 18
tel. (+48-22) 113-34-44
fax (+48-22) 250-20-99
[email protected]
www hbrp.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
HATTERIA.PL
KSIĘGARNIA I ANTYKWARIAT
B88
30-868 Kraków
ul. J. Kurczaba 14/85
tel. (+48-12) 357-79-73
tel. kom. (+48-664) 377-740
[email protected]
[email protected]
www.hatteria.pl
www.facebook.com/hatteria.eu
Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa / Inne: nuty
Scientific and scholary books / Popular science literature / Others: sheet music
HELION
D59
44-100 Gliwice
ul. T. Kościuszki 1c
tel. (+48-32) 230-98-63
fax (+48-32) 230-98-63 wew. 110
[email protected]
http://helion.pl
e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki,
mapy / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Popular science literature / Self-help and hobbies books
122
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
H/I
H/I
stoisko / stand
HOBBITY.EU
A58
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 50a
tel. (+48-18) 443-50-00
tel. kom. (+48-604) 133-612
[email protected]
www.hobbity.eu
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
HURTOWNIAMAP.PL Sp. z o.o.
B85
32-593 Żarki
ul. A. Asnyka 13c
tel. kom. (+48-535) 849-955
[email protected]
www.hurtowniamap.pl
Geograf Kraków – sklep firmowy hurtowniamap.pl
31-038 Kraków, ul. Starowiślna 17
[email protected]
Geograf Katowice – sklep firmowy hurtowniamap.pl
40-097 Katowice, ul. 3 Maja 15
[email protected]
Geograf Łódź – sklep firmowy hurtowniamap.pl
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115/119
[email protected]
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Travel guides, maps
IN ROCK MUSIC PRESS
A8
62-004 Czerwonak k. Poznania
ul. Gdyńska 30a
tel. (+48-61) 868-65-06
[email protected]
www.inrock.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: biografie, autobiografie, wspomnienia
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books / Others: biographies, autobiographies, memories
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
123
I
stoisko / stand
INCAL
D83
95-040 Koluszki
ul. Brzezińska 21
tel. (+48-44) 714-07-75
www.incal.com.pl
www.facebook.com/Ksiegarnia.Incal
Komiksy, manga
Comic books, manga
INSTYTUT BOTANIKI IM. W. SZAFERA
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
B89
31-512 Kraków
ul. Lubicz 46
tel. (+48-12) 424-17-00
fax (+48-12) 421-97-90
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
C32
31-043 Kraków
ul. Stolarska 15
tel. (+48-12) 424-53-50
fax (+48-12) 424-53-20
[email protected]
www.institutfrancais.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Komiksy, manga / Książki dla
dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Comic books, manga /
Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Religious books /
Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
124
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
I
I
stoisko / stand
INSTYTUT KSIĄŻKI DZIAŁ WYDAWNICTW
A21
02-086 Warszawa
al. Niepodległości 213
tel. (+48-22) 608-23-74, 608-28-41
[email protected]
www.czasopisma-ik.pl
Czasopisma / Literatura piękna, poezja, dramat
Magazines, newspapers / Fiction, poetry, drama
I
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
– KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
D52
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 7
tel. (+48-22) 581-88-70/71
fax (+48-22) 581-88-72
www.ipn.gov.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Gry edukacyjne, puzzle / Książki naukowe
i podręczniki
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Games, toys / Scientific and
scholary books
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ
W KATOWICACH
B63
40-145 Katowice
ul. Józefowska 102
tel. (+48-32) 207-03-00
fax (+48-32) 207-03-80
[email protected]
www.ipn.gov.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
125
I
I
stoisko / stand
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
ODDZIAŁ W KRAKOWIE
B44
31-012 Kraków
ul. Reformacka 3
tel. (+48-12) 421-19-61
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne,
puzzle / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books
INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN
B59
00-625 Warszawa
ul. Polna 18/20
tel. (+48-22) 825-52-21
[email protected]
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
INSTYTUT TOMISTYCZNY
C13
02-741 Warszawa
ul. Dominikańska 2
tel. (+48-22) 543-99-00
fax (+48-22) 543-99-02
[email protected]
www.it.dominikanie.pl
Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne
Foreign language publications / Scientific and scholary books / Religious books
126
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
I/J
I/J
stoisko / stand
INSTYTUT WYDAWNICZY LATARNIK
B46
02-761 Warszawa
ul. Cypryjska 89
tel./fax (+48-22) 614-28-34
[email protected]
http://latarnik.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
IZBA KSIĘGARSTWA POLSKIEGO
C68
00-511 Warszawa
ul. Nowogrodzka 31
www.ikp.org.pl
Inne: księgarnie niezależne
Others: independent bookstores
JACOBSONY/KÖNEMANN
B80
05-152 Cybulice Małe
ul. Wiosenna 50
tel. kom. (+48-608) 582-223
[email protected]
www.jacobsony.pl
Albumy i kalendarze / Gry edukacyjne, puzzle / Książki i prasa obcojęzyczna /
Inne: architektura, sztuka, design
Albums and calendars / Games, toys / Foreign language publications / Others:
architecture, art, design
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
127
J
stoisko / stand
JAWI Sp. z o.o.
D64
02-256 Warszawa
al. Krakowska 110/114 budynek B11
tel. (+48-22) 636-80-13
[email protected]
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: gadżety, upominki, przepiśniki
Children’s literature and young adult publications / Others: gadgets, presents,
culinary notebooks
JEDNOŚĆ WYDAWNICTWO
D1
25-013 Kielce
ul. Jana Pawła II nr 4
tel. (+48-41) 349-50-00
tel. (+48-41) 349-50-50 – dział sprzedaży
Infolinia: (+48-801) 163-160
fax (+48-41) 349-50-60
[email protected]
www.jednosc.com.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki religijne / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Self-help and hobbies books
JIRAFA ROJA WYDAWNICTWO
D67
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416
tel. (+48-22) 828-36-31
[email protected]
www.jirafaroja.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
128
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
K
K
stoisko / stand
KALAMAR LIMITED LIABILITY COMPANY
C91
Ukraine
Kyiv, 03150
83, Bozhenka str., office 53
ph. (+38-044) 228-93-50
ph. (095) 332-42-22
[email protected]
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publications / Popular science literature
KARAKTER WYDAWNICTWO
B21
31-126 Kraków
ul. A. Grabowskiego 13/1
tel. kom. (+48-511) 630-317
[email protected]
www.karakter.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: architektura, design i sztuka, esej
Fiction, poetry, drama / Others: architecture, design & art, essay
KARPATY WYDAWNICTWO
KRAKÓW – ANDRZEJ ŁĄCZYŃSKI
A14
Dystrybucja wydawnictw:
CARTOGRAPHICA
HURTOWNIA WYDAWNICTW TURYSTYCZNYCH
30-415 Kraków
ul. Bonarka 19
tel./fax (+48-12) 267-43-30
[email protected]
www.wydawnictwokarpaty.pl
Albumy i kalendarze / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Foreign language publications / Travel guides, maps
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
129
K
stoisko / stand
KRAKOWSKI ODDZIAŁ
ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
Z SIEDZIBĄ W RUBINSTEIN RESIDENCE
D55
31-053 Kraków
ul. Szeroka 12
www.zlp-krakow.pl
Czasopisma / Literatura piękna, poezja, dramat
Magazines, newspapers / Fiction, poetry, drama
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE
D75
31-636 Kraków
ul. os. Oświecenia 38 m. 54
[email protected]
www.komiks.org.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
KRAKÓW MIASTO LITERATURY UNESCO
D86
www.miastoliteratury.pl
Inne: festiwale, wydarzenia, promocja czytelnictwa
Others: festivals, events, promotion of reading
130
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
K
stoisko / stand
KREATYWNE MALUCHY ARTYZAN
MARCIN SKWAREK
A62
32-540 Trzebinia
ul. Kopalniana 2a
tel./fax (+48-32) 623-92-57
[email protected]
www.kreatywnemaluchy.pl
www.facebook.com/KreatywneMaluchy
Inne: kreatywne zabawki
Others: creative toys
KSIĄŻKA W MIEŚCIE
C80
33-100 Tarnów
ul. 1 Maja 3/3
[email protected]
http://ksiazkawmiescie.pl
Inne: gadżety
Others: gadgets
KSIĄŻKOWE KLIMATY s.c.
A17
51-502 Wrocław
ul. Mydlana 1/005
tel. kom. (+48-784) 039-608
[email protected]
www.ksiazkoweklimaty.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
131
K
stoisko / stand
KSIĘGARNIA TaniaKsiazka.pl
C82
15-701 Białystok
ul. Kolejowa 12e/3
tel. (+48-85) 674-36-19
[email protected]
www.taniaksiazka.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Gry
edukacyjne, puzzle / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura
popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Comic books, manga / Children’s literature
and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and
scholary books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama /
Popular science literature / Self-help and hobbies books
KSIĘGARNIE HISZPAŃSKIE ELITE
A19
31-041 Kraków
ul. Mały Rynek 4
tel. (+48-12) 292-10-95
[email protected]
02-025 Warszawa
ul. Tarczyńska 1
tel. (+48-22) 668-83-48
[email protected]
50-076 Wrocław
ul. Szajnochy 5
tel. (+48-71) 302-77-76
[email protected]
www.ksiegarniahiszpanska.pl
Encyklopedie, słowniki / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Książki dla dzieci i młodzieży / Inne:
działalność kulturalna i edukacyjna, ośrodek kultury hiszpańskojęzycznej i portugalskojęzycznej
Encyclopedias, dictionaries / Foreign language publications / Scientific and scholary
books / Fiction, poetry, drama / Children’s literature and young adult publications /
Others: cultural activities and educational center of Hispanic and Portuguese culture
132
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
K
stoisko / stand
KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI
DRESSLER Sp. z o.o. DUBLIN Sp. k.-a.
C34
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 91
tel. (+48-22) 733-51-50
[email protected]
www.swiatksiazki.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY
MICHAŁ KOLIŃSKI
D26
90-345 Łódź
ul. Księży Młyn 14
tel. (+48-42) 632-78-61, 630-71-17
tel. kom. (+48-602) 349-802
[email protected]
www.km.com.pl
www.facebook.pl/ksiezymlyn
gg 414 79 54
Literatura popularnonaukowa / Inne: książki historyczne
Popular science literature / Others: historical books
KULTURA GNIEWU
C65
04-923 Warszawa
ul. Bartoszycka 10
tel. kom. (+48-504) 825-342
[email protected]
www.kultura.com.pl
Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
133
K/L
K/L
stoisko / stand
KWARTALNIK LITERACKI WYSPA
D67
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
tel./fax (+48-22) 827-93-50
[email protected]
http://kwartalnikwyspa.pl
Czasopisma
Magazines, newspapers
L&L FIRMA DYSTRYBUCYJNO-WYDAWNICZA
Sp. z o.o.
B22
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 64f
tel. (+48-58) 520-35-58
tel. (+48-58) 520-96-24, 520-96-23 – dział handlowy –
biuro obsługi Klienta
tel. (+48-58) 520-96-31– dział zakupów
tel. (+48-58) 520-96-22 – dział marketingu
fax (+48-58) 344-13-38
[email protected]
www.ll.com.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Komiksy, manga /
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe
i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Foreign
language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
L
LASY PAŃSTWOWE
OŚRODEK ROZWOJOWO-WDROŻENIOWY
LASÓW PAŃSTWOWYCH
D50
95-020 Andrespol
Nowy Bedoń
ul. H. Sienkiewicza 19
tel. (+48-42) 677-25-13
fax (+48-42) 677-25-02
[email protected]
www.sklep.bedon.lasy.gov.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Self-help and hobbies books
134
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
L
stoisko / stand
LAURUS
C91
Ukraine
Kyiv, 01004
28, Dubrovitska str.
ph. (+38-044) 234-16-30
[email protected]
www. laurus.ua
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Popular science literature / Fiction, poetry, drama / Scientific and scholary books
LEGRA Sp. z o.o.
C79
30-716 Kraków
ul. Albatrosów 10c
tel. (+48-12) 653-06-03/04
[email protected]
www.drukarnialegra.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: drukarnia
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications /
Others: printing house
LEUCHTTURM1917
D61
Germany
21495 Geesthacht
Am Spakenberg 45
ph./fax (+49-452) 80-10, 801-222
[email protected]
www.leuchtturm1917.com
Inne: notesy, terminarze
Others: notebooks, planners
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
135
L
stoisko / stand
LINGEA Sp. z o.o.
C50
31-505 Kraków
ul. Ariańska 18/1
tel./fax (+48-12) 411-35-48
[email protected]
www.lingea.pl
Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Travel guides, maps
LITEWSKI INSTYTUT KULTURY
LITHUANIAN CULTURE INSTITUTE
D38
Lithuania
LT-03105 Vilnius
Z. Sierakausko 15
ph. (+370-5) 231-26-39
[email protected]
www.lithuanianculture.lt
Albumy i kalendarze / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki dla dzieci i młodzieży
/ Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki,
hobby / Inne: organizator targów, instytucja kultury
Albums and calendars / Foreign language publications / Children’s literature and
young adult publications / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama /
Self-help and hobbies books / Others: fair organizer, cultural institution
LTW Wydawnictwo
B17
05-092 Łomianki
ul. Sawickiej 9, Dziekanów Leśny
tel. (+48-22) 751-25-18
tel. kom. (+48-501) 325-899
[email protected]
www.ltw.com.pl
www.facebook.com/wydawnictwo.ltw
www.facebook.com/kryminal.ltw
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Fiction,
poetry, drama / Popular science literature
136
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
L/M
L/M
L/
M
stoisko / stand
LUBIMYCZYTAC.PL Sp. z o.o.
B13
61-885 Poznań
ul. Półwiejska 17 lok. 15
tel. (+48-61) 222-45-53
Inne: portal www
Others: website
MAGAZYN LITERACKI KSIĄŻKI
D67
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8, pok. 416
tel. (+48-22) 828-36-31
[email protected]
www.rynek-ksiazki.pl
Czasopisma / Inne: rynek książki
Magazines, newspapers / Others: book market
MAPCARDS.NET S.R.O.
C77
Czech Republic
63900 Brno
Vinohrady 29
ph. (+420-603) 197-474
mobile (+48-504) 970-973
fax (+420-603) 197-474
[email protected]
[email protected]
www.mapcards.net
Inne: kartki 3D
Others: 3D cards
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
137
M
stoisko / stand
MARTEL WYDAWNICTWO
B50
62-800 Kalisz
ul. C. Godebskiego 21
tel. (+48-62) 753-20-29
[email protected]
www.wydawnictwomartel.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
MASTER BOOKS PUBLISHING HOUSE
C91
Ukraine
Kyiv, 03041
84, Viborz’ka Street
ph. (+38-044) 458-09-35
[email protected]
www.masterknyg.com.ua
Inne: albumy o sztuce
Others: art albums
MATRAS KSIĘGARNIE S.A.
D76
02-232 Warszawa
ul. Łopuszańska 38b
tel. (+48-22) 574-24-04
tel. kom. (+48-607) 233-303
Infolinia: (+48-801) 628-727
www.matras.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Książki
dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: biografie, literatura faktu
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Children’s literature
and young adult publications / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Self-help and hobbies books / Others: biographies, non-fiction
138
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
M
stoisko / stand
MEDIA RODZINA WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
D17
61-657 Poznań
ul. Pasieka 24
tel. (+48-61) 827-08-60, 827-08-50
fax (+48-61) 827-08-66, 820-34-11
[email protected]
www.mediarodzina.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura
piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Children’s literature and young
adult publications / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
MEDIA SERVICE ZAWADA Sp. z o.o.
A56
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51
tel. (+48-22) 870-53-43
[email protected]
[email protected]
www.msz.com.pl
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications
MEDPHARM POLSKA Sp. z o.o.
B68
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28-30
tel. (+48-71) 335-03-60
fax (+48-71) 335-03-61
[email protected]
www.medpharm.pl
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Scientific and scholary books / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
139
M
stoisko / stand
MENNICA PAPIESKA
C39
42-229 Częstochowa
ul. Jagiellońska 67/71
tel. (+48-22) 431-07-77
[email protected]
www.mennicapapieska.pl
Inne: faksymile
Others: facsimiles
MICHELLE GALERIA
C89
51-640 Wrocław
ul. Braci Gierymskich 156
tel. (+48-71) 347-59-17
tel. kom. (+48-601) 723-633
[email protected]
Albumy i kalendarze / Inne: artykuły papiernicze
Albums and calendars / Others: stationery
MIESIĘCZNIK „KARNET”
D86
31-056 Kraków
ul. Józefa 7
tel. (+48-12) 429-51-50
[email protected]
www.karnet.krakow.pl
Czasopisma
Magazines, newspapers
140
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
M
stoisko / stand
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY
B75
31-008 Kraków
Rynek Główny 25
tel. (+48-12) 424-28-11
www.mck.krakow.pl
www.herito.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
MIND & DREAM WYDAWNICTWO
A37
04-161 Warszawa
ul. Komorska 4/204
tel. kom. (+48-696) 042-762
[email protected]
www.mindanddream.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
MOCAK MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
W KRAKOWIE
A23
30-702 Kraków
ul. Lipowa 4
tel. (+48-12) 263-40-01
fax (+48-12) 257-10-34
www.mocak.pl
Książki naukowe i podręczniki / Inne: książki o sztuce
Scientific and scholary books / Others: art books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
141
M
M
stoisko / stand
MOLESKINE
C60
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Prime Line s.c.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 21
tel. (+48-22) 335-22-85
fax (+48-22) 335-22-88
[email protected]
www.primeline.pl
Inne: notesy, kalendarze, akcesoria papiernicze
Others: notebooks, calendards, stationery
MOTYLEKSIAZKOWE.PL
BEATA MOTYL
C23
01-219 Warszawa
ul. Zwrotnicza 6
tel. (+48-22) 632-83-74
www.motyleksiazkowe.pl
Albumy i kalendarze / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Comic books, manga / Children’s literature and young
adult publications / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Self-help and
hobbies books
M
MUCHA COMICS
D77
01-827 Warszawa
ul. Płatnicza 76/78
[email protected]
http://muchacomics.com
www.facebook.com/MuchaComics
Komiksy
Comic books
142
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
M
stoisko / stand
MULTICO OFICYNA WYDAWNICZA
A10
00-232 Warszawa
ul. Ciasna 6
tel. (+48-22) 564-08-00
[email protected]
www.multicobooks.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Self-help and hobbies books
MUZA SA
AKURAT
D27
00-590 Warszawa
ul. Marszałkowska 8
tel. (+48-22) 621-17-75
tel. (+48-22) 628-63-60 – dział zamówień
[email protected]
www.muza.pl – księgarnia internetowa
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki,
hobby
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Children’s literature and young
adult publications / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Self-help and
hobbies books
M
MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
IM. WALEREGO RZEWUSKIEGO W KRAKOWIE
B92
30-045 Kraków
ul. Józefitów 16
tel. (+48-12) 634-59-32
fax (+48-12) 631-04-55 wew. 27
[email protected]
www.mhf.krakow.pl
Albumy i kalendarze / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Popular science literature / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
143
M
M
stoisko / stand
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA
B45
31-011 Kraków
Rynek Główny 35
tel. (+48-12) 619-23-52
www.mhk.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Popular science literature
MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO
A22
30-969 Kraków
al. Jana Pawła II 39
tel./fax (+48-12) 640-99-60, 642-40-70, 642-87-00
www.muzeumlotnictwa.pl
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Scientific and scholary books / Travel guides, maps
MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
B48
30-062 Kraków
al. 3 Maja 1
tel. (+48-12) 433-56-00
[email protected]
www.mnk.pl
Inne: muzeum
Others: museum
144
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
M
stoisko / stand
MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH
B65
40-205 Katowice
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. (+48-32) 779-93-00
fax (+48-32) 779-93-67
[email protected]
[email protected]
www.muzeumslaskie.pl
Literatura popularnonaukowa / Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: sztuka, kultura, historia
Popular science literature / Children’s literature and young adult publications /
Others: art, culture, history
MUZEUM TATRZAŃSKIE W ZAKOPANEM
A15
34-500 Zakopane
ul. Krupówki 10
tel. (+48-18) 201-52-05
[email protected]
www.muzeumtatrzanskie.pl
Albumy i kalendarze / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Travel guides, maps / Popular science literature
MUZEUM WARSZAWY
B73
00-272 Warszawa
Rynek Starego Miasta 28-42
tel. (+48-22) 596-67-00
fax (+48-22) 596-67-20
[email protected]
www.muzeumwarszawy.pl
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa / Inne: historia
Albums and calendars / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Popular science literature / Others: history
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
145
N
N
stoisko / stand
NARODOWE CENTRUM KULTURY
A3
01-231 Warszawa
ul. Płocka 13
tel. (+48-22) 210-01-00
fax (+48-22) 210-01-01
[email protected]
[email protected]
www.nck.pl
Czasopisma / e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Children’s literature and young
adult publications / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
NATIONAL GEOGRAPHIC
WYDAWNICTWO KSIĄŻKOWE BURDA KSIĄŻKI
– BURDA NG POLSKA Sp. z o.o., Sp.k.
C31
02- 674 Warszawa
ul. Marynarska 15
tel. (+48-22) 360-38-00
fax (+48-22) 360-38-49
[email protected]
www.burdaksiazki.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Travel
guides, maps
N
NATUROPATH OPINION
D33
Belize
Belize City
Carrisa City Street 286
mobile (+48-607) 543-553
[email protected]
www.naturopathopinion.com
Literatura popularnonaukowa
Popular science literature
146
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
N
stoisko / stand
NIEDZIELA
REDAKCJA I ADMINISTRACJA
TYGODNIKA KATOLICKIEGO
C6
42-200 Częstochowa
ul. 3 Maja 12
tel. (+48-34) 365-19-17
[email protected]
www.niedziela.pl
Czasopisma / Książki religijne
Magazines, newspapers / Religious books
NOIR SUR BLANC
OFICYNA LITERACKA
D15
00-483 Warszawa
ul. Frascati 18
tel. (+48-22) 625-19-55, 625-16-75
fax (+48-22) 625-08-12
[email protected]
www.noirsurblanc.pl
Dział Handlowy Wydawnictwa Literackiego
31-147 Kraków
ul. Długa 1
Infolinia: (+48-800) 421-040 – linia bezpłatna
fax (+48-12) 430-00-96
[email protected]
Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: literatura podróżnicza, kryminały
Fiction, poetry, drama / Others: travel literature, crime novels
N
NOVAE RES
C28
81-451 Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
tel. (+48-58) 698-21-61
tel. kom. (+48-660) 850-200
[email protected]
www.novaeres.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publication / Travel guides, maps / Fiction,
poetry, drama / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
147
O
O
stoisko / stand
O-PRESS Sp. z o.o.
A36
25-620 Kielce
ul. O. Kolberga 11
tel. (+48-41) 346-27-93
fax (+48-41) 368-36-35
[email protected]
[email protected]
www.o-press.eu
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications
OD DESKI DO DESKI
D11
02-670 Warszawa
ul. Puławska 174/11
tel. kom. (+48-608) 511-478
[email protected]
www.oddeskidodeski.eu
e-publikacje / Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: literatura faktu, audiobooki
e-books, audiobooks / Fiction, poetry, drama / Others: non-fiction, audiobooks
OFFICYNA s.c.
D71
93-114 Łódź
ul. Przędzalniana 99
tel. kom. (+48-508) 156-066, 698-317-790
[email protected]
www.officyna.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna,
poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama
148
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
O
stoisko / stand
OFICYNA EDUKACYJNA
KRZYSZTOF PAZDRO Sp. z o.o.
B41
01-695 Warszawa
ul. Kościańska 4
tel. (+48-22) 560-81-00
[email protected]
www.pazdro.com.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
OFICYNA WYDAWNICZA AFM
KRAKOWSKIEJ AKADEMII
IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
B28
30-705 Kraków
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1c, lok. C224
tel. (+48-12) 252-46-66
[email protected]
[email protected] – sprzedaż
www.ka.edu.pl/wydawnictwo
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
O
OFICYNA WYDAWNICZA ANABASIS
C53
31-143 Kraków
ul. Sereno Fenna 6/12
tel. (+48-12) 422-58-38
tel. kom. (+48-691) 507-403
[email protected]
www.anabasis.com.pl
Literatura popularnonaukowa
Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
149
O
stoisko / stand
OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS
C61
31-831 Kraków
ul. Fatimska 53b
tel. (+48-12) 422-41-80
tel. kom. (+48-506) 624-220
[email protected]
www.impulsoficyna.com.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
OPOLGRAF S.A.
D54
45-085 Opole
ul. M. Niedziałkowskiego 8-12
tel. (+48-77) 454-52-44
fax (+48-77) 454-53-13
[email protected]
www.opolgraf.com.pl
Inne: drukarnia
Others: printing house
OŚRODEK KARTA
D72
02-536 Warszawa
ul. L. Narbutta 29
tel. (+48-22) 848-07-12
fax (+48-22) 646-65-11
[email protected]
www.karta.org.pl
Czasopisma / Literatura popularnonaukowa / Inne: historia
Magazines, newspapers / Popular science literature / Others: history
150
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
P
P
stoisko / stand
PALLOTTINUM
WYDAWNICTWO STOWARZYSZENIA
APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO
C24
60-959 Poznań
ul. S. Przybyszewskiego 30
tel. (+48-61) 867-52-33
tel. (+48-61) 862-07-69 – dział handlowy i księgarnia
fax (+48-61) 867-52-38
[email protected]
www.pallottinum.pl
Książki religijne
Religious books
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA
W KRAKOWIE
B71
31-109 Kraków
ul. F. Straszewskiego 21-22
tel. (+48-12) 430-15-92
[email protected]
www.pwst.krakow.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
P
PAPERBLANKS
A25
Ireland
Dublin 2
Ground Floor, Beaux Lane House
Lower Mercer Str.
ph. (00-800) 3333-8005
fax (00-800) 4444-8005
[email protected]
www.paperblanks.com
Inne: notatniki, dzienniki
Others: notebooks, journals, diares
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
151
P
stoisko / stand
PAPIEROWY KSIĘŻYC
D24
76-200 Słupsk
ul. J. Kossaka 2
tel. (+48-59) 727-34-20
fax (+48-59) 727-34-21
[email protected]
www.papierowyksiezyc.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
PATRIMONIUM
KANCELARIA PRAWNICZA
D67
00-137 Warszawa
ul. Elektoralna 17/17
tel. (+48-22) 826-82-59
tel./fax (+48-22) 827-76-89
[email protected]
www.patrimonium.com.pl
Inne: kancelaria prawnicza
Others: law office
P
PLATON Sp. z o.o.
C58
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
tel. (+48-22) 329-50-01
[email protected]
www.platon.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
152
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
P
stoisko / stand
POCKETBOOK
D60
Switzerland
6900 Lugano
Crocicchio Cortogna 6
ph. (+41-91) 922-07-05
[email protected]
www.pocketbook-int.com/pl
Inne: czytniki e-booków
Others: e-book reader
PODKARPACKI INSTYTUT KSIĄŻKI I MARKETINGU
C56
35-045 Rzeszów
ul. Hetmańska 24/80
tel. (+48-17) 857-86-62
www.instytutksiazki.rzeszow.pl
Albumy i kalendarze / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
POLANGLO Sp. z o.o.
B51
02-285 Warszawa
ul. Szyszkowa 20
tel. (+48-22) 535-17-40
fax (+48-22) 535-17-66
[email protected]
www.polanglo.pl
www.edugaleria.pl
Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki
Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Children’s literature and young adult
publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
153
P
stoisko / stand
POLIGRAFIKA
C73
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14a
tel. (+48-22) 828-14-00
[email protected]
www.poligrafika.pl
Czasopisma
Magazines, newspapers
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDAWNICTWO
B27
31-155 Kraków
ul. Warszawska 24
tel. (+48-12) 628-37-25
fax (+48-12) 628-37-60
www.wydawnictwo.pk.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
P
POLSKA IZBA KSIĄŻKI
D2
00-629 Warszawa
ul. Oleandrów 8
tel. (+48-22) 875-94-96
[email protected]
www.pik.org.pl
Inne: organizacja branżowa
Others: trade organization
154
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
P
stoisko / stand
POLSKI ZWIĄZEK BIBLIOTEK
D65
87-100 Toruń
ul. Końcowa 8/6
tel. (+48-56) 654-52-14
[email protected]
www.biblioteka.koszalin.pl/pzb
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Literatura popularnonaukowa / Inne: regionalizmy
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Popular science literature /
Others: regionalisms
POLSKIE KSIĘGARNIE
GRUPA KSIĘGARŃ NIEZALEŻNYCH
SUPER SIÓDEMKA
OGÓLNOPOLSKA DYSTRYBUCJA
C55
60-012 Poznań
ul. Opłotki 23
tel. (+48-61) 639-79-24
www.facebook.com/PolskieKsiegarnie
www.super-siodemka.pl
Inne: dystrybutor
Others: distributor
P
POLSKIE STOWARZYSZENIE KOMIKSOWE
D81
02-455 Warszawa
ul. Górna Droga 10/301
[email protected]
http://pskomiks.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
155
P
stoisko / stand
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
B35
31-111 Kraków
al. Z. Krasińskiego 11a
tel. (+48-12) 422-70-44
[email protected]
www.pwm.com.pl
KSIĘGARNIA PWM
31-111 Kraków
al. Z. Krasińskiego 11a
tel. (+48-12) 422-70-44 wew. 120
www.sklep.pwm.com.pl
e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Inne: publikacje muzyczne, nuty, upominki muzyczne
e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary books
/ Others: musical publications, sheet music, musical souvenirs
PORADNIA K
C84
00-544 Warszawa
ul. Wilcza 25/6
tel. kom. (+48-664) 873-287
[email protected]
www.poradniak.pl
http://sklep.poradniak.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Fiction,
poetry, drama / Self-help and hobbies books
PROLOG PUBLISHING
B86
30-087 Kraków
ul. Bronowicka 37
tel. (+48-12) 638-45-25
[email protected]
www.prologpublishing.com
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
156
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
P
stoisko / stand
PROMIC WYDAWNICTWO
B14
02-914 Warszawa
ul. św. Bonifacego 9/1
tel. (+48-22) 642-50-82, 651-90-54
tel./fax (+48-22) 651-90-55 – dział handlowy
[email protected]
www.wydawnictwo.pl
Czasopisma / e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Children’s literature and young
adult publications / Scientific and scholary books / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
PRÓSZYŃSKI MEDIA Sp. z o.o.
PRÓSZYŃSKI I S-KA
C30
02-697 Warszawa
ul. W. Rzymowskiego 28
tel. (+48-22) 278-17-40
fax (+48-22) 843-52-15
[email protected]
www.proszynski.pl
e-publikacje / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Inne: literatura faktu
e-books, audiobooks / Comic books, manga / Children’s literature and young adult
publications / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Others: non-fiction
PUBLICAT S.A.
D14
61-003 Poznań
ul. Chlebowa 24
tel. (+48-61) 652-92-52
fax (+48-61) 652-92-00
[email protected]
www.publicat.eu
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
157
P
stoisko / stand
PUBLICO24
B94
00-666 Warszawa
ul. S. Nowakowskiego 16 lok. 15 Ip
tel. kom. (+48-537) 555-483
[email protected]
www.publico24.pl
e-publikacje
e-books, audiobooks
PUBLIO.PL
A11
00-732 Warszawa
ul. Czerska 8/10
tel. (+48-22) 555-54-05
[email protected]
e-publikacje
e-books, audiobooks
PUBLISHERS’ FORUM, NGO
C91
Ukraine
Lviv, 79008
6, Drykarska str., p.o.box 6644, Lviv, 79005
ph. (+38-032) 276-46-94
fax (+38-032) 276-41-52
[email protected]
http://bookforum.ua
Inne: organizator targów
Others: fair’s organiser
158
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
R
R
stoisko / stand
RADIO KRAKÓW S.A.
B1
30-007 Kraków
al. J. Słowackiego 22
tel. (+48-12) 630-60-00
www.radiokrakow.pl
Pion Marketingu i Impresariatu Artystycznego:
tel. (+48-12) 630-62-06
[email protected] – promocja
[email protected] – reklama
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: literatura do słuchania, spektakle radiowe,
płyty CD
Children’s literature and young adult publications / Others: literature to listen,
radio plays, CD
RAFAEL DOM WYDAWNICZY
C43
30-532 Kraków
ul. H. Dąbrowskiego 16
tel./fax (+48-12) 411-14-52
www.rafael.pl
Dział Promocji:
Liliana Surma
tel. kom. (+48-500) 062-574
[email protected]
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Inne: historia
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Others: history
REBEL.PL Sp. z o.o.
A48
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 64c
tel. (+48-58) 728-49-31
www.rebel.pl
www.facebook.com/REBELpl
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
159
R
stoisko / stand
REBIS DOM WYDAWNICZY Sp. z o.o.
D16
60-171 Poznań
ul. Żmigrodzka 41/49
[email protected]
www.rebis.com.pl
e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat /
Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
RODOVID PRESS
C91
Ukraine
Kyiv, 01001
17, Khreschatyk Street, r. 45
ph. (+38-044) 279-46-12
fax (+38-044) 279-46-12
[email protected]
www.rodovid.net
Inne: książki o sztuce w języku ukraińskim
Others: Ukrainian art books
RTCK
C43a
33-300 Nowy Sącz
ul. Myśliwska 2
tel. kom. (+48-531) 009-119
[email protected]
www.rtck.pl
www.robtocokochasz.pl – Dołącz do społeczności!
e-publikacje / Książki religijne / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Religious books / Self-help and hobbies books
160
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
R
stoisko / stand
RUMUŃSKI INSTYTUT KULTURY
D45
Romania
011824 Buckarest
Aleea Alexandru 38
ph. (+4) 031-710-06-06
fax (+4) 021-230-13-73
[email protected]
www.icr.ro
Albumy / Literatura piękna, poezja, dramat
Albums / Fiction, poetry, drama
RUTHENUS WYDAWNICTWO
RAFAŁ BARSKI
D22
38-400 Krosno
ul. I. Łukasiewicza 49
tel. (+48-13) 436-51-00
www.ruthenus.pl
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
RYNEK-KSIAZKI.PL
BIBLIOTEKA ANALIZ Sp. z o.o.
D67
00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 6/8 p. 416
tel./fax (+48-22) 827-93-50
[email protected]
www.rynek-ksiazki.pl
Inne: serwis internetowy, rynek książki
Others: website, book market
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
161
R/S
R/S
stoisko / stand
RYTM OFICYNA WYDAWNICZA Sp. z o.o.
D34
01-141 Warszawa
ul. Wolska 84/86
tel. (+48-22) 631-15-16, 631-77-92
[email protected]
www.rytm-wydawnictwo.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Komiksy, manga /
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries /
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Self-help and hobbies books
SBM WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
C33
Biuro:
01-824 Warszawa
ul. S. Przybyszewskiego 69/16
tel. (+48-22) 403-48-06
www.wydawnictwo-sbm.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and young adult publications / Popular science literature / Self-help and hobbies books
SCORPIO Sp. z o.o.
D5
91-341 Łódź
ul. Brukowa 28a
tel. (+48-42) 613-11-10
fax (+48-42) 640-51-95
[email protected]
www.scorpio.com.pl
Inne: materiały introligatorskie
Others: bookbinding materials
162
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
S
stoisko / stand
SKLEP PODRÓŻNIKA PODRÓŻE SPECJALISTYCZNE
PRZEMYSŁAW CHLEBICKI
A12
02-320 Warszawa
ul. Grójecka 46/50
tel. (+48-22) 658-46-26
tel./fax (+48-22) 822-44-56
[email protected]
[email protected]
www.sp.com.pl
www.podroznik.com.pl
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Inne: literatura podróżnicza
Travel guides, maps / Others: travel literature
SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA
Sp. z o.o. w upadłości układowej
B40
80-246 Gdańsk
ul. W. Pniewskiego 4/1
tel. (+48-58) 345-47-07
[email protected]
www.terytoria.com.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
SOLITON WYDAWNICTWO MUZYCZNE
– MUZYKA I NAUKA
D66
81-862 Sopot
ul. Mazowiecka 6/1
tel./fax (+48-58) 550-01-12
tel. kom. (+48-509) 919-842
[email protected]
www.soliton.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: muzyka
Children’s literature and young adult publications /Others: music
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
163
S
S
stoisko / stand
SORUS
C75
61-574 Poznań
ul. Poplińskich 12a
tel. (+48-61) 653-01-43
[email protected]
www.sorus.pl
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat /
Inne: literatura faktu, wspomnienia, biografie
Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Others: non-fiction, memories, biographies
SOUND TROPEZ
D78
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25, budynek 50
tel. kom. (+48-660) 485-101
[email protected]
www.soundtropez.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
SOWA – DRUK NA ŻYCZENIE Sp. z o.o.
D63
05-500 Piaseczno
ul. Raszyńska 13
tel. (+48-22) 431-81-40
fax (+48-22) 431-81-50
[email protected]
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat /
Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: drukarnia
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books /
Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science
literature / Self-help and hobbies books / Others: printing house
164
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
S
stoisko / stand
SPECIAL GIFT
B91
76-200 Słupsk
ul. J. Tyszki 16
tel. kom. (+48-660) 000-509/507
[email protected]
www.special-gift.pl
Inne: pocztówki, zakładki, artykuły papiernicze
Others: postcards, bookmarks, stationery
SPES WYDAWNICTWO
C42
30-549 Kraków
ul. Kącik 9
[email protected]
www.wydawnictwo-spes.com
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki
religijne / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama
ST. MICHEL PRINT
A19
Finland
Fi-50130 Mikkeli
Teollisuuskatu 2-6
mobile (+358-15) 350-32-95
[email protected]
www.stmichelprint.fi
Inne: drukarnia drukująca na cienkim papierze
Others: printing house printing on thin paper
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
165
S
stoisko / stand
STAPIS WYDAWNICTWO
A13
40-288 Katowice
ul. Floriana 2a
tel./fax (+48-32) 259-75-74
[email protected]
www.stapis.com.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and
young adult publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps /
Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
STOWARZYSZENIE KSIĘGARZY POLSKICH (SKP)
C69
00-133 Warszawa
al. Jana Pawła II 26
tel. (+48-22) 620-36-39
tel. kom. (+48-604) 249-222
[email protected]
www.ksiegarze.org.pl
Inne: księgarze, stowarzyszenie
Others: booksellers, association
STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW
POLIGRAFII
D51
31-031 Kraków
ul. B. Joselewicza 26
tel. kom. (+48-602) 252-125
[email protected]
www.stowarzyszeniepoligrafow.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle /
Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki
naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne /
Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries / Games,
toys / Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Foreign
language publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Religious
books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
166
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
S
S
stoisko / stand
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
KSIĄŻKI DLA MŁODYCH (POLSKA SEKCJA IBBY)
B83
02-621 Warszawa
ul. Tyniecka 40
tel. (+48-22) 114-50-41
[email protected]
www.ibby.pl
Inne: stowarzyszenie
Others: association
STOWARZYSZENIE TŁUMACZY POLSKICH
D20
02-624 Warszawa
ul. Puławska 138a/2
tel. (+48-22) 621-56-78, 621-73-76
[email protected]
www.stp.org.pl
Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Inne: publikacje na temat przekładu
Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary books / Others: publications
on translation
STOWARZYSZENIE WYDAWCÓW LITEWSKICH
LITHUANIAN PUBLISHERS ASSOCIATION
D38
Lithuania
LT-01104, Gedimino pr. 27-3
[email protected]
www.lla.lt
Albumy i kalendarze / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki,
hobby
Albums and calendars / Foreign language publications / Children’s literature and
young adult publications / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama /
Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
167
S/Ś
S/Ś
stoisko / stand
STOWARZYSZENIE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA
PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ
NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL
B82
25-512 Kielce
ul. Warszawska 21 lok. 31
tel. (+48-41) 341-54-39
[email protected]
www.kopipol.pl
Inne: prawo autorskie – organizacja zbiorowego zarządzania
Others: copyright collecting society
STREFA KOMIKSU
D79
26-600 Radom
ul. Sandomierska 28/25
tel. kom. (+48-530) 700-034
[email protected]
Komiksy, manga
Comic books, manga
ŚWIADKOWIE JEHOWY W POLSCE
C87
05-830 Nadarzyn
ul. Warszawska 14
tel. (+48-22) 739-16-00
www. jw.org
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Inne: publikacje dla
osób niesłyszących, publikacje w języku Braille’a
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Others: publications for the deaf, publications in Braille
168
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
Ś/T
Ś/T
stoisko / stand
ŚWIADOMI WYDAWCY
A19
Amaltea www.amaltea.az.pl
C2 www.wydawnictwoc2.pl
Claroscuro www.claroscuro.pl
JanKa www.jankawydawnictwo.pl
Kojro www.kojro.pl
e-publikacje / Literatura piękna, poezja, dramat / Książki podróżnicze, przewodniki,
mapy / Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: książki muzyczne, literatura faktu
e-books, audiobooks / Fiction, poetry, drama / Travel guides, maps / Children’s
literature and young adult publications / Others: music books, non-fiction
TACTIC GAMES Sp. z o.o. Oddział w Polsce
A51
30-081 Kraków
ul. Królewska 65a/1
tel. kom. (+48-693) 735-774
[email protected]
www.tactic.net
www.molkky.com
www.youtube.com/TacticBoardGames
Gry edukacyjne, puzzle
Games, toys
TAKO
A33
87-100 Toruń
ul. J. Słowackiego 71/5
tel./fax (+48-56) 657-53-21
tel. kom. (+48-517) 304-188
[email protected]
www.tako.biz.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna,
poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
169
T
stoisko / stand
TASHKA
A28
03-924 Warszawa
ul. Niekłańska 35
tel. kom. (+48-602) 751-718
www.tashka.pl
www.e-fika.com
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications
TATRZAŃSKI PARK NARODOWY
A1
34-500 Zakopane
ul. Kuźnice 1
tel. (+48-18) 202-32-00
[email protected]
http://tatry.tpn.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci
i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki
podróżnicze, przewodniki, mapy
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific
and scholary books / Travel guides, maps
TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W KRAKOWIE
A4
31-023 Kraków
pl. Św. Ducha 1
tel. (+48-12) 424-45-00
fax (+48-12) 424-45-06
[email protected]
www.slowacki.krakow.pl
Inne: teatr
Others: theatre
170
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
T
T
stoisko / stand
TELEWIZJA POLSKA S.A.
BIURO HANDLU
D48
00-999 Warszawa
ul. J. P. Woronicza 17
tel. (+48-22) 547-85-81
fax (+48-22) 547-76-55
[email protected]
http://sklep.tvp.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: wydawnictwa audiowizualne
Games, toys / Others: AV publications
TIMOF I CISI WSPÓLNICY
D81
02-455 Warszawa
ul. Górna Droga 10/301
tel. kom. (+48-668) 318-463
[email protected]
www.timof.pl
Komiksy, manga
Comic books, manga
TOP MARK CENTRE/TMC ART
D58
05-090 Raszyn
ul. Jaworskiego 7
tel./fax (+48-22) 720-27-13
[email protected]
www.tmc.com.pl
Filia:
Księgarnia Jak Wam Się Podoba 2
31-058 Kraków
ul. Stradomska 10/U2
tel. (+48-12) 421-76-49
[email protected]
Albumy i kalendarze / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
i prasa obcojęzyczna / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Comic books, manga / Children’s literature and young
adult publications / Foreign language publications / Travel guides, maps / Fiction,
poetry, drama / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
171
T
stoisko / stand
TOWARZYSTWO NAUKOWE KUL
B57
20-023 Lublin
ul. F. Chopina 29/11
tel. (+48-81) 524-51-71
fax (+48-81) 524-31-77
[email protected]
www.tnkul.pl
Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Literatura
piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary
books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
TOWARZYSTWO SŁOWAKÓW
D39
31-150 Kraków
ul. św. Filipa 7
tel. (+48-12) 634-11-27
fax (+48-12) 632-20-80
[email protected]
www.tsp.org.pl
Książki i prasa obcojęzyczna / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Foreign language publications / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
TOY PLANET Sp. z o.o.
A63
50-541 Wrocław
al. Armii Krajowej 8c/5
tel. (+48-71) 339-80-91
[email protected]
http://toyplanet.pl
Gry edukacyjne, puzzle / Inne: zabawki
Games, toys / Others: toys
172
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
T
stoisko / stand
TROY – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
DAMIDOS DRAGON
D62
00-140 Warszawa
al. Solidarności 115/2
Biuro:
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kręta 36
tel. kom. (+48-698) 626-439, 795-159-275
[email protected]
www.troy-dystrybucja.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary
books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Self-help
and hobbies books
T
TYGODNIK POWSZECHNY
D46
Redakcja:
31-007 Kraków
ul. Wiślna 12
Kontakt:
tel. (+48-12) 421-66-81
fax (+48-12) 421-67-31
[email protected]
Dział Promocji i Projektów Specjalnych:
[email protected]
Dział Reklamy:
[email protected]
Dział Prenumeraty:
tel. kom. (+48-668) 479-075
[email protected]
www.tygodnikpowszechny.pl
Czasopisma / Książki religijne
Magazines, newspapers / Religious books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
173
T/U/V
T/U/V
stoisko / stand
TYNIEC WYDAWNICTWO BENEDYKTYNÓW
C16
30-398 Kraków
ul. Benedyktyńska 37
tel. (+48-12) 688-52-90
fax (+48-12) 688-52-91
[email protected]
www.tyniec.com.pl
www.homini.com.pl
Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat
Scientific and scholary books / Religious books / Fiction, poetry, drama
U
UNIVERSITAS
TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW
PRAC NAUKOWYCH
B2
Redakcja:
31-016 Kraków
ul. Sławkowska 17
tel. (+48-12) 423-26-05
fax (+48-12) 422-02-08
[email protected]
[email protected]
www.universitas.com.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Literatura
piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama / Popular science literature
VATULIAK MYKHAILO
C91
Ukraine
Lviv, 79035
2, Buzkova str.
ph. (+38-050) 317-06-14
fax (+38-032) 245-00-25
[email protected]
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki
Albums and calendars / Scientific and scholary books
174
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
V/W
V/W
stoisko / stand
VIS-À-VIS/ETIUDA WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
B19
30-549 Kraków
ul. R. Traugutta 16b/9
tel./fax (+48-12) 423-52-74
tel. kom. (+48-600) 442-702
[email protected]
[email protected]
www.etiuda.net
e-publikacje / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja,
dramat / Literatura popularnonaukowa / Inne: filozofia, socjologia, historia
e-books, audiobooks / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular
science literature / Others: philosphy, social science, history
W
W DRODZE
WYDAWNICTWO DOMINIKAŃSKIE Sp. z o.o.
C13
61-716 Poznań
ul. T. Kościuszki 99
tel. (+48-61) 850-47-52
fax (+48-61) 850-17-82
[email protected]
www.wdrodze.pl
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura piękna,
poezja, dramat
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Fiction, poetry, drama
WeGirls S.A.
A38
31-864 Kraków
ul. prof. M. Życzkowskiego 14
tel. (+48-22) 329-13-63
[email protected]
www.wegirls.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
175
W
stoisko / stand
WEKTORY
C40
55-040 Kobierzyce
Bielany Wrocławskie
ul. Atramentowa 7
tel. kom. (+48-693) 977-999
[email protected]
www.wydawnictwowektory.pl
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki /
Książki religijne / Literatura popularnonaukowa / Inne: historia, politologia
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications /
Scientific and scholary books / Religious books / Popular science literature /
Others: history, political science
WIELKA LITERA Sp. z o.o.
D19
02-953 Warszawa
ul. Kosiarzy 37/53
tel. (+48-22) 252-47-52
[email protected]
www.wielkalitera.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Książki i prasa obcojęzyczna / Inne: literatura faktu
Fiction, poetry, drama / Foreign language publications / Others: non-fiction
WIRTUALNYWYDAWCA.PL
BOOK MARKETING RESEARCH Sp. z o.o.
B76
32-445 Krzyszkowice
Zawada 144
tel./fax (+48-12) 272-18-60
tel. kom. (+48-601) 428-756
[email protected]
Inne: portal B2B o rynku książki, konsultacje, szkolenia
Others: B2B portal for the book market, consulting, training
176
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WŁOSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE
KSIEGARNIA WŁOSKA ITALICUS
D29
31-001 Kraków
ul. Grodzka 49
tel. (+48-12) 421-89-46, 421-89-43
fax (+48-12) 421-97-70
[email protected]
www.iiccracovia.esteri.it
Inne: książki obcojęzyczne
Others: foreign books
W
WOBLINK
D4
30-513 Kraków
ul. S. Smolki 5/103
[email protected]
www.woblink.com
e-publikacje
e-books, audiobooks
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
A68
30-017 Kraków
ul. Racławicka 56
tel. (+48-12) 616-07-00
fax (+48-12) 616-07-01
[email protected]
www.malopolskie.pl
Inne: projekty edukacyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca międzynarodowa w dziedzinie edukacji
Others: educational projects, cooperation with non-governmental organizations,
international cooperation in the field of education
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
177
W
stoisko / stand
WOLTERS KLUWER S.A.
B15
01-208 Warszawa
ul. Przyokopowa 33
Infolinia: (+48-801) 044-545
[email protected] – dział handlowy
www.wolterskluwer.pl
Czasopisma / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Inne: książki prawnicze
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books /
Others: juridical publications
,,WYDAWCA” MAGAZYN INFORMACYJNY
INICJAŁ ANDRZEJ PALACZ
D53
03-130 Warszawa
ul. A. Kamińskiego 20a/39
tel. kom. (+48-601) 989-057, 601-243-030
[email protected]
www.wydawca.com.pl
Czasopisma / Inne: literatura historyczna
Magazines, newspapers / Others: historical literature
WYDAWNICTWA AGH
B30
30-059 Kraków
al. A. Mickiewicza 30
tel. (+48-12) 617-32-28
tel./fax (+48-12) 636-40-38
[email protected]
www.wydawnictwoagh.pl
Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Popular science literature
178
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWA UCZELNIANE UNIWERSYTETU
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO
IM. J. J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
B32
85-225 Bydgoszcz
ul. ks. A. Kordeckiego 20
tel. (+48-52) 374-94-82, 374-94-26, 340-82-93
[email protected]
www.wu.utp.edu.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
W
WYDAWNICTWO A5
KRYSTYNA KRYNICKA
D10
30-540 Kraków
ul. Stawarza 16/3
tel./fax (+48-12) 656-01-43
[email protected]
www.wydawnictwoa5.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO AA
C4
30-332 Kraków
ul. Swoboda 4
tel. (+48-12) 292-04-42
tel. kom. (+48-669) 094-398
fax (+48-12) 259-00-33
[email protected]
www.religijna.pl
Książki religijne / Inne: książki historyczne
Religious books / Others: historical books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
179
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO AKADEMICKIE DIALOG
B64
00-112 Warszawa
ul. Bagno 3/218
tel. (+48-22) 654-01-49
fax (+48-22) 620-87-03
[email protected]
www.wydawnictwodialog.pl
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE
B33
31-157 Krakow
pl. J. Matejki 13
tel. (+48-12) 299-20-45
[email protected]
www.wydawnictwo.asp.krakow.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO ALEGORIA Sp. z o.o.
A46
02-605 Warszawa
ul. Ursynowska 36/38 lok. 5
tel. (+48-22) 844-23-12
[email protected]
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Fiction,
poetry, drama
180
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
GAUDIUM
C52
20-075 Lublin
ul. Ogrodowa 12
tel. (+48-81) 442-19-00
fax (+48-81) 442-19-16
[email protected]
www.gaudium.pl
Książki religijne / Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Książki
podróżnicze, przewodniki, mapy
Religious books / Albums and calendars / Scientific and scholary books / Travel
guides, maps
W
WYDAWNICTWO ARKADY Sp. z o.o.
D7
00-344 Warszawa
ul. Dobra 28
tel. (+48-22) 444-86-50
fax (+48-22) 827-41-94
[email protected]
www.arkady.eu
Księgarnia wysyłkowa:
tel. (+48-22) 444-86-97
[email protected]
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki
religijne / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and
young adult publications / Scientific and scholary books / Travel guides, maps /
Religious books / Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO ASTRA s.c.
C22
31-026 Kraków
ul. Radziwiłłowska 26/2
tel. (+48-12) 292-07-30
[email protected]
www.wydawnictwoastra.pl
www.tudorowie.pl
Literatura popularnonaukowa
Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
181
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO BIAŁY WIATR
B67
35-118 Rzeszów
ul. I. Solarza 8/73
tel. kom. (+48-791) 046-256, 732-248-458
[email protected]
www.bialywiatr.com
Poradniki, hobby / Inne: rozwój osobisty, zdrowie, ezoteryka
Self-help and hobbies books / Others: personal development, health, esoterics
WYDAWNICTWO BIS Sp. z o.o.
A44
01-446 Warszawa
ul. Lędzka 44a
tel. (+48-22) 877-27-05, 877-40-33
fax (+48-22) 837-10-84
[email protected]
www.wydawnictwobis.com.pl
Przedstawiciel: Elżbieta Desperak, Lidia Domańska
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO BUCHMANN
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
C48
00-372 Warszawa
ul. Foksal 17
tel. (+48-22) 828-98-08, 894-60-54
[email protected]
www.gwfoksal.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki podróżnicze, przewodniki,
mapy / Książki religijne / Poradniki, hobby / Inne: książki kulinarne, książki sportowe
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Travel guides, maps / Religious books / Self-help and hobbies books / Others: culinary books, sports books
182
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO CAPITAL
C19
01-926 Warszawa
ul. Kwitnąca 5/6
tel. kom. (+48-533) 496-436
[email protected]
www.capitalbook.pl
Książki religijne / Literatura popularnonaukowa
Religious books / Popular science literature
WYDAWNICTWO DEBIT Sp. j.
ANNA I WITOLD WODZICZKO
C36
43-300 Bielsko-Biała
ul. M. Gorkiego 20
tel. (+48-33) 810-08-20
[email protected]
[email protected]
www.wydawnictwo-debit.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications
WYDAWNICTWO DIECEZJALNE I DRUKARNIA
W SANDOMIERZU
C10
27-600 Sandomierz
ul. S. Żeromskiego 4
tel. (+48-15) 644-04-00
fax (+48-15) 832-77-87
[email protected]
www.wds.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Religious books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
183
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO DiG
I. DACKA-GÓRZYŃSKA i S. GÓRZYŃSKI Sp. j.
B61
01-987 Warszawa
ul. Dankowicka 16c/2
tel./fax (+48-22) 839-08-38
[email protected]
www.dig.pl – katalog i księ[email protected] internetowa
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
W
WYDAWNICTWO DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
C25
87-807 Włocławek
ul. Modra 23
tel. (+48-54) 235-52-61
tel. kom. (+48-518) 014-584
fax (+48-54) 235-59-65
[email protected]
www.wydawnictwodr.pl
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura
popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO EneDueRabe s.c.
A26
80-108 Gdańsk
ul. Grota Roweckiego 6/6
tel. (+48-58) 322-38-59
[email protected]
www.eneduerabe.eu
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
184
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO FILIA
A18
61-615 Poznań
ul. gen. F. Kleeberga 2
tel./fax (+48-61) 822-77-81
[email protected]
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO FILO
A16
02-796 Warszawa
ul. K. Jeżewskiego 3/39
[email protected]
www.filo.com.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO FORMAT
A41
53-015 Wrocław
ul. Braterska 19/6
tel. (+48-71) 339-71-68
www.wydawnictwoformat.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
185
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO FRONDA Sp. z o.o.
C46
02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 32
tel. (+48-22) 877-54-44
fax (+48-22) 877-37-34
www.wydawnictwofronda.pl
www.facebook.com/FrondaWydawnictwo
Inne: literatura faktu, książki religijne, historia
Others: non-fiction, religious books, history
WYDAWNICTWO GINDIE
D85
44-194 Knurów
ul. W. Łokietka 9/3
tel. kom. (+48-661) 333-022
[email protected]
www.gidnie.pl
Komiksy, manga / Inne: gry fabularne
Comic books, manga / Others: role-playing games
WYDAWNICTWO HIZOP
B62
43-430 Skoczów
ul. Ptasia 10
tel. (+48-33) 858-43-07
[email protected]
www.wygrajznowotworem.pl
Literatura popularnonaukowa
Popular science literature
186
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO ILLUMINATIO
C83
15-297 Białystok
ul. Żelazna 9/5
tel. kom. (+48-535) 556-515
[email protected]
www.illuminatio.pl
Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: zdrowie, dieta
Popular science literature / Self-help and hobbies books / Others: health, diet
WYDAWNICTWO INSTYTUTU BADAŃ
LITERACKICH PAN
B70
00-330 Warszawa
ul. Nowy Świat 72
tel./fax (+48-22) 657-28-80
[email protected]
http://wydawnictwo.ibl.waw.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO KARMELITÓW BOSYCH
C15
31-222 Kraków
ul. Z. Glogera 5
tel. (+48-12) 416-85-00
fax (+48-12) 416-85-02
[email protected]
Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat
Religious books / Fiction, poetry, drama
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
187
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO KEW
B58
55-330 Mrozów
Zamek Wojnowice
ul. Zamkowa 2
[email protected]
www.kew.org.pl
Czasopisma / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO KOJRO
A19
05-830 Nadarzyn, Rusiec
ul. Żwirowa 12a
tel. kom. (+48-501) 248-771
[email protected]
www.kojro.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO KROK
D41
Ukraine
47722 Tarnopol
56 Hajowa Str., Velyki Haji
ph. (+380-352) 248-436, 969-431-704
[email protected]
www.krokbooks.com
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
188
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO KRYTYKI POLITYCZNEJ
B38
00-372 Warszawa
ul. Foksal 16/2 p
tel. (+48-22) 505-66-90
fax (+48-22) 505-66-84
[email protected]
www.krytykapolityczna.pl/wydawnictwo
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications /
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO KSIĘŻY SERCANÓW DEHON
C27
30-715 Kraków
ul. Saska 2
tel. (+48-12) 290-52-98, 290-52-93
fax (+48-12) 290-52-98 wew. 713
[email protected]
www.wydawnictwo.net.pl
Albumy i kalendarze / Czasopisma / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Inne: obrazki, widokówki, foldery
Albums and calendars / Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science
literature / Others: drawings, postcards, brochures
WYDAWNICTWO KUL
B29
20-708 Lublin
ul. Konstantynów 1h
tel. (+48-81) 740-93-40
fax (+48-81) 740-93-50
[email protected]
http://wydawnictwo.kul.lublin.pl
http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
189
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO LITERACKIE Sp. z o.o.
D15
31-147 Kraków
ul. Długa 1
tel. (+48-12) 619-27-40
Infolinia: (+48-800) 421-040
fax (+48-12) 422-54-23
[email protected]
www.wydawnictwoliterackie.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO LITERATURA
C62
91-334 Łódź
ul. Srebrna 41
tel. (+48-42) 630-25-17
[email protected]
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
WYDAWNICTWO M Sp. z o.o.
C2
31-002 Kraków
ul. Kanonicza 11
tel. (+48-12) 431-25-50
fax (+48-12) 431-25-75
[email protected]
www.wydawnictwom.pl
www.klubpdp.pl
www.naszczas.pl
Albumy i kalendarze / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
religijne / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: publicystyka
Albums and calendars / Comic books, manga / Children’s literature and young
adult publications / Religious books / Popular science literature / Self-help and
hobbies books / Others: journalism
190
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO MARGINESY Sp. z o.o.
A7
01-540 Warszawa
ul. Forteczna 1a
tel./fax (+48-22) 839-91-27
[email protected]
www.marginesy.com.pl
www.facebook.com/wydawnictwomarginesy
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat /
Inne: biografie, kryminały
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama / Others: biographies, crime stories
WYDAWNICTWO MG
EWA MALINOWSKA-GRUPIŃSKA
D31
02-119 Warszawa
ul. Pruszkowska 29/188
tel. kom. (+48-603) 176-030
[email protected]
www.wydawnictwomg.pl
Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: biografie
Fiction, poetry, drama / Others: biographies
WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o.
D36
02-868 Warszawa
ul. Sarabandy 24c
tel. (+48-22) 643-93-89
fax (+48-22) 643-70-28
[email protected]
www.naszaksiegarnia.pl
www.nk.com.pl
www.wnk.com.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna / Książki
religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Foreign
language publications / Religious books / Fiction, poetry, drama / Self-help and
hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
191
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN
C37
02-460 Warszawa
ul. G. Daimlera 2
tel. (+48-22) 695-43-21
[email protected]
www.pwn.pl
e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Literatura
popularnonaukowa / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary books
/ Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
B9
Collegium Maius
61-701 Poznań
ul. A. Fredry 10
tel. (+48-61) 829-46-46
tel. (+48-61) 829-46-40 – dział handlowy
fax (+48-61) 829-46-47
[email protected]
[email protected]
www.press.amu.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU
MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
B56
87-100 Toruń
ul. J. Gagarina 5
tel. (+48-56) 611-42-95
fax (+48-56) 611-47-05
[email protected]
www.wydawnictwoumk.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
192
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU
PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE
B6
30-084 Kraków
ul. Podchorążych 2
tel. (+48-12) 662-67-56
tel./fax (+48-12) 662-63-83
[email protected]
www.wydawnictwoup.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO NAUKOWE
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
B10
71-101 Szczecin
ul. A. Mickiewicza 66
tel. (+48-91) 444-20-06, 444-20-09
fax (+48-91) 444-21-52
[email protected]
www.wn.usz.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
W
WYDAWNICTWO OTWARTE Sp. z o.o.
D3
30-513 Kraków
ul. S. Smolki 5 lok. 302
tel./fax (+48-12) 427-12-00
[email protected]
http://otwarte.eu
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Poradniki, hobby / Inne: literatura faktu, literatura obyczajowa, kryminały
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Self-help and hobbies books / Others: non-fiction, women’s fiction, thriller
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
193
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ
SZKOŁY FILMOWEJ, TELEWIZYJNEJ
I TEATRALNEJ IM. L. SCHILLERA W ŁODZI
B71
90-323 Łódź
ul. Targowa 61/63
tel./fax (+48-42) 634-58-70
[email protected]
ksiegarnia.filmschool.lodz.pl
www.filmschool.lodz.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE
B37
61-701 Poznań
ul. A. Fredry 8
tel. (+48-61) 853-99-10
www.wydawnictwopoznanskie.com
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO PSYCHOSKOK
B66
62-510 Konin
ul. F. Chopina 9 pok. 23
tel. (+48-63) 242-02-02
tel. kom. (+48-609) 955-130
[email protected]
www.wydawnictwopsychoskok.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki,
mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Travel
guides, maps / Fiction, poetry, drama / Self-help and hobbies books
194
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO REPLIKA
B47
62-070 Dopiewo
Zakrzewo, ul. Wierzbowa 8
tel./fax (+48-61) 868-25-37
[email protected]
www.replika.eu
Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO RM Sp. z o.o.
D23
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
tel. (+48-22) 870-60-24
fax (+48-22) 870-05-33
[email protected]
www.rm.com.pl – księgarnia internetowa
Albumy i kalendarze / Poradniki, hobby / Inne: książki historyczne
Albums and calendars / Self-help and hobbies books / Others: historical books
WYDAWNICTWO SALEZJAŃSKIE
C7
03-775 Warszawa
ul. Kawęczyńska 53
tel. (+48-22) 818-41-70
tel. kom. (+48-501) 294-449
fax (+48-22) 300-17-27
[email protected]
www.wydsal.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books / Religious books / Fiction,
poetry, drama / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
195
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO SEJMOWE KANCELARIA SEJMU
B49
00-441 Warszawa
ul. Zagórna 3
tel. (+48-22) 694-13-30, 694-15-97 – sprzedaż
fax (+48-22) 694-13-67
[email protected]
wydawnictwo.sejm.gov.pl
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Scientific and scholary books / Popular science literature
WYDAWNICTWO SERAFIN
C47
30-298 Kraków
ul. G. Korzeniaka 16
tel./fax (+48-12) 623-80-58
[email protected]
www.eserafin.pl – księgarnia internetowa
Czasopisma / Książki religijne
Magazines, newspapers / Religious books
WYDAWNICTWO SEVEN
C78
51-128 Wrocław
ul. Poświęcka 1a
tel./fax (+48-71) 327-42-95
[email protected]
www.poranaczytanie.pl
Poradniki, hobby / Inne: książki upominkowe
Self-help and hobbies books / Others: gift books
196
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO SFINKS I KSIĘGARNIA
INTERNETOWA WWW.SFINKS.INFO
C18
42-200 Częstochowa
ul. Mirowska 35
tel. (+48-34) 372-48-50, 372-48-54
fax (+48-34) 372-48-82
[email protected]
www.sfinks.info
Albumy i kalendarze / Czasopisma / e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Gry
edukacyjne, puzzle / Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki
i prasa obcojęzyczna / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura
popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Albums and calendars / Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Comic books, manga / Children’s literature
and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and
scholary books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama /
Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO SIC!
D13
00-724 Warszawa
ul. Chełmska 27 lok. 23
tel./fax (+48-22) 840-07-53
[email protected] – redakcja
[email protected] – promocja
[email protected] – sprawy handlowe
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
WYDAWNICTWO SIÓSTR LORETANEK
04-476 Warszawa
ul. L. Żeligowskiego 16/20
tel. (+48-22) 673-46-94
fax (+48-22) 612-93-62
[email protected]
www.wydawnictwo.loretanki.pl
www.rozaniec.eu
www.takrodzinie.eu
www.aniolstroz.eu
C26
Albumy i kalendarze / Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura popularnonaukowa
Albums and calendars / Magazines, newspapers / Children’s literature and young
adult publications / Religious books / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
197
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO SKRZAT
A39
31-560 Kraków
ul. Na Szaniec 14
tel./fax (+48-12) 414-28-51
[email protected]
[email protected]
www.skrzat.com.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
WYDAWNICTWO SMAK SŁOWA
D12
81-781 Sopot
ul. J. Sobieskiego 26/4
tel./fax (+48-58) 551-01-98
[email protected]
www.smakslowa.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO SONIA DRAGA
D6
40-127 Katowice
pl. Grunwaldzki 8-10
tel. (+48-32) 782-64-77, 782-60-37
fax (+48-32) 253-77-28
[email protected]
www.soniadraga.pl
e-publikacje / Literatura piękna, poezja, dramat
e-books, audiobooks / Fiction, poetry, drama
198
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO SQN
D37
30-323 Kraków
ul. Tyniecka 35
tel. (+48-12) 261-17-49
[email protected]
www.wsqn.pl
Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications / Fiction,
poetry, drama
WYDAWNICTWO ŚW. FILIPA APOSTOŁA Sp. z o.o.
C18
42-200 Częstochowa
ul. Mirowska 35
tel. (+48-34) 372-48-53
fax (+48-34) 372-48-82
[email protected]
www.swietyfilip.pl
Albumy i kalendarze / Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży /
Książki religijne
Albums and calendars / Games, toys / Children’s literature and young adult publications / Religious books
WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA BM
C21
31-101 Kraków
ul. F. Straszewskiego 2
tel. (+48-12) 429-52-17
[email protected]
www.stanislawbm.pl
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki /
Książki religijne / Inne: biografie
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications /
Scientific and scholary books / Religious books / Others: biographies
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
199
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
ŚWIĘTY WOJCIECH DOM MEDIALNY Sp. z o.o.
C1
61-245 Poznań
ul. Chartowo 5
tel. (+48-61) 659-37-00
fax (+48-61) 659-37-01
[email protected]
[email protected]
www.swietywojciech.pl
e-publikacje / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura piękna,
poezja, dramat
e-books, audiobooks / Children’s literature and young adult publications / Religious books / Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
B69
40-287 Katowice
ul. 1 Maja 50
tel. (+48-32) 257-76-33
fax (+48-32) 257-76-43
[email protected]
www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
B26
31-510 Kraków
ul. Rakowicka 27
tel. (+48-12) 293-57-42, 293-57-18
fax (+48-12) 293-50-98
[email protected]
www.uek.krakow.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
200
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
B7
81-824 Sopot
ul. Armii Krajowej 119/121
tel./fax (+48-58) 523-11-37
[email protected]
www.wyd.ug.edu.pl
www.kiw.ug.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
JAGIELLOŃSKIEGO
B11
31-126 Kraków
ul. P. Michałowskiego 9/2
tel. (+48-12) 663-23-80/81
fax (+48-12) 663-23-83
[email protected]
Dystrybucja:
tel. (+48-12) 631-01-97
tel. kom. (+48-506) 006-674
fax (+48-12) 631-01-98
[email protected]
www.wuj.pl
Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat
Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama
W
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
B60
01-815 Warszawa
ul. Dewajtis 5
tel. (+48-22) 561-88-38
fax (+48-22) 561-89-11
[email protected]
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki / Książki religijne / Literatura popularnonaukowa
Scientific and scholary books / Religious books / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
201
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
B5
85-092 Bydgoszcz
ul. M. Ogińskiego 16
tel. (+48-52) 323-67-29
tel. (+48-52) 323-67-30 – rozpowszechnianie
fax (+48-52) 323-67-55
[email protected]
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
B3
90-131 Łódź
ul. W. Lindleya 8
Dział sprzedaży:
tel. (+48-42) 665-58-63
fax (+48-42) 665-58-62
[email protected]
Sekretariat:
tel. (+48-42) 235-01-65
tel./fax (+48-42) 665-58-62
[email protected]
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
B8
20-031 Lublin
ul. I. Radziszewskiego 11
tel. (+48-81) 537-53-04
tel./fax (+48-81) 537-53-02 / 03 – dział handlowy
[email protected] – dział handlowy
[email protected]
www.wydawnictwo.umcs.lublin.pl
Czasopisma / Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Literatura
piękna, poezja, dramat
Magazines, newspapers / Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary
books / Fiction, poetry, drama
202
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
B23
45-040 Opole
pl. M. Kopernika 11a
tel. (+48-77) 441-08-78
[email protected]
www.wydawnictwo.uni.opole.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
B32
20-950 Lublin
ul. Akademicka 15
tel. (+48-81) 445-66-60
[email protected]
www.up.lublin.pl
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
W
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
B4
61-693 Poznań
ul. W. Witosa 45
tel./fax (+48-61) 848-78-08
[email protected]
www.wydawnictwo.up-poznan.net
Encyklopedie, słowniki / Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa
Encyclopedias, dictionaries / Scientific and scholary books / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
203
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO
B24
31-120 Kraków
al. A. Mickiewicza 21
tel. (+48-12) 662-51-57
tel./fax (+48-12) 662-51-59
[email protected]
https://wydawnictwo.ur.krakow.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
RZESZOWSKIEGO
B31
35-310 Rzeszów
ul. prof. S. Pigonia 6
tel./fax (+48-17) 872-14-26 – sekretariat
tel. (+48-17) 872-14-37 – dyrektor
tel. (+48-17) 872-13-69 – kolportaż
[email protected]
http://wydawnictwo.ur.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
W
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
B34
40-007 Katowice
ul. Bankowa 12b
tel. (+48-32) 359-20-56
fax (+48-32) 359-20-57
[email protected]
www.wydawnictwo.us.edu.pl
Książki naukowe i podręczniki
Scientific and scholary books
204
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
B32
10-718 Olsztyn
ul. J. Heweliusza 14
tel. (+48-89) 523-36-61
fax (+48-89) 523-34-38
[email protected]
www.uwm.edu.pl/wydawnictwo
Czasopisma / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / Scientific and scholary books
WYDAWNICTWO VECTRA
B81
44-238 Czerwionka-Leszczyny
ul. ks. A. Pojdy 35a/v/1
tel. (+48-32) 427-00-65
tel. kom. (+48-601) 492-277
[email protected]
www.arw-vectra.pl
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat
Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO W.A.B.
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
C48
00-372 Warszawa
ul. Foksal 17
tel. (+48-22) 828-98-08, 894-60-54
[email protected]
www.gwfoksal.pl
e-publikacje / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa /
Poradniki, hobby
e-books, audiobooks / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
205
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO WAM
C17
31-501 Kraków
ul. M. Kopernika 26
tel. (+48-12) 629-32-00
fax (+48-12) 429-50-03
[email protected]
www.wydawnictwowam.pl
Czasopisma / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki /
Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki religijne / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby
Magazines, newspapers / Children’s literature and young adult publications /
Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Religious books / Fiction,
poetry, drama / Popular science literature / Self-help and hobbies books
WYDAWNICTWO WARSTWY
C63
54-130 Wrocław
Bulwar Ikara 29-31
tel. (+48-71) 728-71-55, 729-47-88
[email protected]
www.wydawnictwowarstwy.pl
Książki dla dzieci i młodzieży / Literatura piękna, poezja, dramat
Children’s literature and young adult publications / Fiction, poetry, drama
WYDAWNICTWO WIATR OD MORZA
MICHAŁ ALENOWICZ
D70
80-283 Gdańsk
ul. Królewskie Wzgórze 11/22
tel. kom. (+48-795) 785-890
[email protected]
www.wiatrodmorza.com
facebook.com/wiatrodmorza
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
206
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO WILGA
GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Sp. z o.o.
C48
00-372 Warszawa
ul. Foksal 17
tel. (+48-22) 828-98-08, 894-60-54
[email protected]
www.gwfoksal.pl
e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Gry edukacyjne, puzzle / Komiksy, manga
/ Książki dla dzieci i młodzieży / Inne: kolorowanki i książki activity
e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Games, toys / Comic books,
manga / Children’s literature and young adult publications / Others: coloring
books and activity books
W
WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W POZNANIU
C71
60-819 Poznań
ul. B. Prusa 3
tel. (+48-61) 664-08-75
fax (+48-61) 662-73-65
[email protected]
www.wbp.poznan.pl/wydawnictwo
Albumy i kalendarze / Książki naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: publikacje krajoznawcze
Albums and calendars / Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Fiction, poetry, drama / Others: touring publications
WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE
C85
31-124 Kraków
ul. Rajska 1
tel. (+48-12) 375-22-32
[email protected]
www.rajska.info
Literatura popularnonaukowa
Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
207
W
W
stoisko / stand
WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA Sp. z o.o.
B12
00-807 Warszawa
Al. Jerozolimskie 96
tel. (+48-22) 576-25-50
fax (+48-22) 576-25-51
[email protected]
Gry edukacyjne, puzzle / Książki dla dzieci i młodzieży
Games, toys / Children’s literature and young adult publications
WYDAWNICTWO ZNAKOMITE
D80
05-400 Otwock
ul. Braniewska 4
tel. kom. (+48-500) 083-416
[email protected]
www.znakomite.co
Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications
WYSOKI ZAMEK WYDAWNICTWO
B43
31-465 Kraków
ul. Bajana 4 lok. 21
tel. (+48-12) 421-14-82
tel. kom. (+48- 607) 592-907
[email protected]
www.wysokizamek.com.pl
e-publikacje / Encyklopedie, słowniki / Literatura piękna, poezja, dramat / Książki
naukowe i podręczniki / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Literatura popularnonaukowa
e-books, audiobooks / Encyclopedias, dictionaries / Fiction, poetry, drama /
Scientific and scholary books / Travel guides, maps / Popular science literature
208
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
W/Z
W/Z
stoisko / stand
WYŻSZA SZKOŁ POLICJI W SZCZYTNIE
B54
12-100 Szczytno
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111
tel. (+48-89) 621-51-02
fax (+48-89) 621-54-48
[email protected]
www.wydawnictwa.wspol.edu.pl
Czasopisma / e-publikacje / Książki naukowe i podręczniki
Magazines, newspapers / e-books, audiobooks / Scientific and scholary books
ZAKAMARKI WYDAWNICTWO Sp. z o.o.
A34
61-371 Poznań
ul. Romana Maya 1
tel./fax (+48-61) 853-41-41
[email protected]
www.zakamarki.pl
Książki dla dzieci i młodzieży
Children’s literature and young adult publications
ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
B55
50-139 Wrocław
ul. Szewska 37
tel. (+48-71) 344-44-71
[email protected]
www.ossolineum.pl
Albumy i kalendarze / e-publikacje / Gry edukacyjne, puzzle / Komiksy, manga /
Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna, poezja, dramat
Albums and calendars / e-books, audiobooks / Games, toys / Comic books, manga / Scientific and scholary books / Fiction, poetry, drama
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
209
Z
stoisko / stand
ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU
B74
31-001 Kraków
Wawel 5
Dział Wydawnictw:
tel. (+48-12) 422-51-55 wew. 257, 206
www.wawel.krakow.pl
Oferta wydawnicza i zamówienia:
tel. (+48-12) 422-51-55 wew. 369
[email protected]
www.wawel.krakow.pl/sklep
Albumy i kalendarze / Książki dla dzieci i młodzieży / Książki i prasa obcojęzyczna
/ Książki naukowe i podręczniki / Literatura popularnonaukowa / Inne: katalogi
zbiorów, pamiątki, pocztówki
Albums and calendars / Children’s literature and young adult publications / Foreign language publications / Scientific and scholary books / Popular science literature / Others: collection catalogues, souvenirs, postcards
ZESZYTY LITERACKIE FUNDACJA
B39
00-372 Warszawa
ul. Foksal 16 lok. 422
tel. (+48-22) 826-38-22
[email protected]
www.zeszytyliterackie.pl
Literatura piękna, poezja, dramat
Fiction, poetry, drama
ZIMNAL.COM
B90
40-868 Katowice
ul. Piastów 18/177
tel. kom. (+48-501) 380-389
[email protected]
www.zimnal.com
Inne: gadżety książkowe
Others: book gadgets
210
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
Z
stoisko / stand
ZIN ZIN PRESS
D84
60-589 Poznań
ul. Nowina 15
tel. kom. (+48-602) 344-916
[email protected]
[email protected]
www.komiksynazamowienie.pl
Komiksy, manga / Książki dla dzieci i młodzieży
Comic books, manga / Children’s literature and young adult publications
ZMOWA STOWARZYSZENIE
A27
03-928 Warszawa
ul. J. Styki 23a
tel. (+48-22) 617-89-61
www.zmowa.org
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki naukowe i podręczniki / Literatura piękna,
poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publications / Scientific and scholary books /
Fiction, poetry, drama / Popular science literature
ZNAK SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY
Sp. z o.o.
C29
30-105 Kraków
ul. T. Kościuszki 37
tel. (+48-12) 619-95-00 – centrala
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki religijne / Literatura piękna, poezja, dramat
/ Literatura popularnonaukowa
Children’s literature and young adult publications / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015
211
Z
Z
stoisko / stand
ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE
C90
80-837 Gdańsk
ul. Straganiarska 20-23
tel. (+48-58) 301-27-31
fax (+48-58) 346-26-13
[email protected]
www.KaszubskaKsiazka.pl
Albumy i kalendarze / Encyklopedie, słowniki / Książki dla dzieci i młodzieży /
Literatura piękna, poezja, dramat / Inne: publikacje kaszubskojęzyczne
Albums and calendars / Encyclopedias, dictionaries / Children’s literature and
young adult publications / Fiction, poetry, drama / Others: Kashubian-language
publications
ZYSK I S-KA WYDAWNICTWO Sp.j.
D35
61-774 Poznań
ul. Wielka 10
tel. (+48-61) 853-27-51, 853-27-67
fax (+48-61) 852-63-26
www.zysk.com.pl
www.facebook.com/zyskiska
Książki dla dzieci i młodzieży / Książki podróżnicze, przewodniki, mapy / Książki
religijne / Literatura piękna, poezja, dramat / Literatura popularnonaukowa / Poradniki, hobby / Inne: książki historyczne, polityczne, fantastyka
Children’s literature and young adult publications / Travel guides, maps / Religious books / Fiction, poetry, drama / Popular science literature / Self-help and
hobbies books / Others: historical and political books, science fiction
212
19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, 22–25.10.2015

Podobne dokumenty