Vernes skipper

Komentarze

Transkrypt

Vernes skipper
WEEKEND: Co, gdzie, kiedy w toruńskiej kulturze strona 12 | LUDZIE: Walczykiem przez życie strona 8
WYDARZENIA: Morderstwo we Włocławku bez zarzutów strona 4 | SPORT: Burzliwe zebranie Sokołów strona 21
WEEKEND
TERMACH,
GWIAZDKA W
MOLO
SYLWESTER NA
 STRONA 11
DZIENNIK TORUŃSKI
Cena 2 zł
Kat zostaje
w domu
TO R U Ń
Schronienie
dla bezdomnych
Baza noclegowa dla osób bez dachu nad głową jest w Toruniu coraz
większa. Kilka dni temu otwarto
nową noclegownię przy ul. Marii
strona 5
Skłodowskiej-Curie.
70 procent bitych kobiet nigdzie tego nie zgłasza.
Boją się sprawcy i nie wierzą w skuteczność policji
C YTAT D N IA
»
Nieetyczne i naganne jest
publiczne zajmowanie
stanowiska i wydawanie sądów
odwołujących się do wiedzy
naukowej przez osoby z tytułami
profesorskimi, w której nie są
specjalistami.
Prof. Andrzej Zoll,
Komisja do spraw Etyki w Nauce
Polskiej Akademii Nauk
brzyń, Grudziądz i Wąbrzeźno)
wydały sprawcom przemocy 24
nakazy opuszczenia lokalu wspólPrzez cały 2012 rok prokuratorzy
nie zajmowanego z pokrzywdzoną
z okręgu obejmującego Toruń i okokobietą - informuje Artur Krause,
licę tylko 24 razy nakazali sprawcy
rzecznik Prokuratury Okręgowej
przemocy opuścić wspólnie zajmow Toruniu. - W tym czasie zastosowane z bitą kobietą mieszkanie.
wano też 11 tymczasowych aresztoA problem jest poważny.
wań wobec takich sprawców.
- Strach przed reakcją oprawcy
Mąż Ewy z Chełmży pił, bił ją, wy- oraz niewiara w skuteczność polizywał i upokarzał przynajmniej cji to główne powody, dla których
przez dwa lata. Wniosła o rozwód.
bite kobiety nigdzie tego nie zgłaPewnej niedzieli, gdy pijany 38-la- szają - raportuje prof. Beata Grusztek dobijał się do drzwi mieszka- czyńska z Katedry Kryminologii
nia, w którym zabarykadowała się i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu
z czwórką dzieci, doszło do kulmi- Warszawskiego, która niedawno synacji.
Podpatuację przedstalił stojący na
wiała w Sejmie.
„Dlaczego nie zgłosiłam
klatce
wózek
Z koordynotego policji? Sprawa
własnego dziecwanych
przez
będzie trwała długo, a ja w tym
ka,
wezwano
nią badań wyniczasie jeszcze bardziej dostanę”.
policję.
Agreka, że przemouczestniczka badań
sor wylądował
cy doświadcza
prof. Gruszczyńskiej
w areszcie, usływ Polsce ok. 800
szał
zarzuty,
tysięcy kobiet.
a potem prokuTylko 30 procent
rator wydał mu nakaz opuszczenia z nich zgłasza to organom ścigania.
mieszkania i zakaz kontaktowania I tylko te sprawy widnieją w statysię z żoną.
stykach.
Bitych kobiet w regionie są setki.
W Toruniu bite kobiety z dziećOd 2010 roku prokuratury i sądy mi mogą schronić się na przykład
mogą wydawać sprawcom przemo- w hostelu stowarzyszenia „Azyl”.
cy nakazy opuszczenia mieszkań Jest tam tylko 16 miejsc.
(nawet gdy są ich współwłaściciela- Wszystkie mamy zajęte - słyszymi) na czas postępowań. Do takich my przy ulicy Brzozowej 9.
sytuacji dochodzi jednak rzadko.
Sytuację ma poprawić m.in. kamTak jak do aresztowań domowych pania „Biała wstążka”, do której na
katów.
początku grudnia po raz kolejny
- W ubiegłym roku wszystkie włączy się Toruń.
prokuratury naszego okręgu (Toruń Centrum Zachód i Wschód,
strony 2, 6
[email protected]
Brodnica, Chełmno, Golub-DoMAŁGORZATA OBERLAN
W YDA R Z E N IA
»
Kara za prędkość
ma zaboleć
Zapowiada się rewolucja w ściganiu wykroczeń drogowych. Ma
być bez punktów karnych za zbyt
dużą prędkość, za to z wysokimi
mandatami.
strona 4
OPINIE
Przewodnik po moście
Na stronach internetowych
www.most.torun.pl, www.mzd.
torun.pl i www.torun.pl znaleźć
można przewodnik dla zmotoryzowanych, jak jeździć w obrębie
nowego mostu.
strona 2
Reklama
1354713TRTHA
ROK XLVI NR 277 (13230) ISSN 0137-9259 Index 350370 Mutacja 0
Czwartek, 28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
(w tym 8% VAT, w prenumeracie już od 1,50 zł)
48
Studenci i ich wojownicy
Skipper i Miedziak to roboty sumo
stworzone przez studentów robotyki i automatyki UMK, które
zdobyły II i III miejsce w jednych
z najważniejszych w kraju zawodach Sumo Challenge w Łodzi.
Nie jest to pierwszy sukces studentów z Torunia. W ciągu ostatnich
lat ich maszyny zwyciężały na
ringach we Wrocławiu, Gdańsku,
Poznaniu, teraz ekipa szykuje się
do pojedynku w Wiedniu. - Stworzenie trzykilogramowego robota
sumo to pół roku wyjęte z życia,
ale satysfakcja z momentu, gdy
ożywa, jest ogromna - mówi Mateusz Kuzimski, główny konstruktor wojowników sumo, student IV
roku automatyki i robotyki.
(acb)
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
strona 3
więcej zdjęć na www.nowosci.com.pl
Zieleniak na wiosnę
Bo zabrakło kamienia
Targowisko na Podgórzu: 26 stanowisk na 1500 mkw.
Przedłuża się przebudowa ulicy Przedzamcze
W ciągu kilku miesięcy na Podgórzu
powstanie targowisko. Zbuduje je za
750 tys. złotych firma GIRDER z Włocławka. Otwarcie rynku zaplanowano na połowę maja przyszłego roku.
- Targowisko na lewobrzeżu zlokalizowane będzie w rejonie ulic Okólnej, Jabłońskiego i Drzymały - mówi
Kazimierz Zawal, prezes miejskiej
spółki Targi Toruńskie. - Na terenie
o powierzchni około 1500 mkw.
znajdzie się 26 stanowisk na ławach
zadaszonych oraz 8 stanowisk do
handlu z pojazdów. Targowisko będzie miało podstawową infrastrukturę - oświetlenie, całość będzie wyposażona w kanalizację. Znajdą się
tam także toalety.
Powierzchnia będzie zbliżona do
tej, którą dysponuje rynek przy ul.
Mickiewicza.
strona 7
W połowie listopada miał zakończyć
się remont jednego z ważniejszych
parkingów na starówce w Toruniu.
Stanie się to dopiero 6 grudnia.
„Nowości” już dawno alarmowały,
że na budowie nic się nie dzieje.
- Remont jest opóźniony z powodu
braku materiału kamiennego pod
rozebraną masą - mówi rzeczniczka MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko.
Zakres prac przy ul. Przedzamcze jest dość duży. Po zakończeniu
modernizacji będą tam nowa jezdnia oraz chodnik z kostki brukowej. Zgodnie z projektem na ulicy
położonych zostanie prawie 3 tys.
mkw. bruku. Przekroczenie terminu wykonania robót nie pociągnie
za sobą żadnych konsekwencji, bo
nie stało się to z winy wykonawcy
- tłumaczą w MZD.
strona 9
2
op i ni e
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
Jazda wirtualna
KO M E N TA R Z
O wątrobie, brudach
i szklance
Wielkie zmiany na pl. Daszyńskiego - drogowcy podpowiadają, jak jechać
C M
Y K
C M
Y K
MAłGORZATA OBERLAN
ARTUR OLEWIńSKI
[email protected]
Rozmowa
z AnDrzejem
Glonkiem,
dyrektorem
Miejskiego
Zarządu Dróg
w Toruniu
Wielkimi krokami zbliża się
otwarcie mostu. Co dzieje się
teraz na placu budowy?
Trwają procedury odbiorowe. Na
lewym brzegu Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zakończył prace kontrolne zrealizowanych
robót. Przed nami podobna procedura na pozostałych odcinkach. Po
zakończeniu odbiorów i uzyskaniu
stosownej decyzji, pozwalającej na
użytkowanie, inwestycję oddamy do
ruchu. Będzie to 9 grudnia w godzinach popołudniowych.
Kierowców czekają wkrótce wielkie zmiany
zwłaszcza w obrębie pl. Daszyńskiego. Jak drogowcy
pomogą im w nowych realiach?
Rozpoczęliśmy właśnie specjalną akcję pod
hasłem „Nowy most
- jak jechać”. W jej ramach na stronach internetowych
www.
most.torun.pl,
www.
mzd.torun.pl i www.torun.pl znajdziemy wyjątkowy przewodnik
dla wszystkich zmotoryzowanych.
Ma on za zadanie ułatwić i przybliżyć im przejazd w rejonie placu
Daszyńskiego po oddaniu nowego
mostu. Plac ten zmienił się nie do
poznania. Powstało tu trzypoziomowe skrzyżowanie umożliwiające bezkolizyjne poruszanie się
w różnych kierunkach. Wybudowano estakadę, most i tunel w ciągu ul. Wschodniej. Zmiany budzą
uzasadnione
zainteresowanie
wśród mieszkańców. Bardzo często
9
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Emiliana Marczuka
Em
byłego
byłeg
y ego rredaktora naczelnego naszej gazety
wyrazy serdecznego współczucia
składa
dakkcja „Nowości”
Redakcja
1417613trtha
Rodzinie Zmarłego
Bartłomiejowi
Ba
ar
Jóźwiakowi
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Matki
Przewodniczący i Zarząd Platformy
rmy Obywatelskiej
Oby
byywa
y watel
w Toruniu
1415513TRBPA
składają
Już 6 grudnia w piątkowym wydaniu „Nowości” będzie można znaleźć prezent - płytę z filmem o powstawaniu mostu
FOT.: JACEK SMARZ
zwracają się do nas z zapytaniem:
jak będziemy jeździć? Przygotowaliśmy więc 25 krótkich animacji pokazujących zalecane trasy przejazdu w różnych relacjach, jakie będą
możliwe na placu Daszyńskiego.
W praktyce kierowcy
mogą
mieć
mimo
wszystko
kłopoty z poruszaniem się w tym
rejonie. Czy animacje na pewno
wystarczą,
by
rozwiać wszelkie
wątpliwości?
Te prezentacje zostały wykonane na planszach, które pokazują
docelowy układ drogowy na placu
Daszyńskiego, jest to więc najlepsze rozwiązanie, by zobaczyć, jak
będziemy jeździć w tym rejonie.
Zapewniam, że choć jest to tylko
wirtualna podróż, mająca charakter poglądowy, nie różni się ona
niczym od tego, z czym zetkniemy
się siadając za kierownicą w rzeczywistości. Mamy nadzieję, że w ten
sposób ułatwimy kierowcom przejazd przez plac Daszyńskiego,
a przygotowana przez nas animacja
dni
pokaże wszelkie nowe rozwiązania
i możliwości.
Drogowcy szykują także dla
naszych czytelników niespodziankę na nadchodzące mikołajki. Możemy już zdradzić,
co to będzie?
Razem z TV Toruń przygotowaliśmy historię mostu w około 20-minutowym ilmie. Będzie można zobaczyć całą inwestycję od samego
początku, czyli od wbicia pierwszej
łopaty, przez najważniejsze wydarzenia z budowy. Należą do nich
wbijanie pali próbnych, montaż
łuków, próbne obciążenia czy układanie asfaltu lanego, a także oddanie estakady im. inż. Marka Sudaka
i zamurowanie mostowej tuby dla
potomnych. Mam nadzieję, że ilm
spodoba się mieszkańcom Torunia.
Widać na nim, jak krajobraz Torunia zmieniał się w ciągu trzech lat.
W ilmie zobaczymy osoby bezpośrednio zaangażowane w cały proces inwestycyjny. Będziemy mogli
spotkać się z projektantami, przedstawicielami nadzoru inwestorskiego , i wykonawcy inwestycji. Film
będzie dołączony w prezencie do
wydania „Nowości” - już 6 grudnia,
na dzień przed otwarciem mostu.
C M
Y K
[email protected]
Do zobaczenia na moście!
Już jutro w „nowościach” specjalny dodatek na otwarcie nowej przeprawy
W piątkowym wydaniu: szczegółowy program Dni otwartych mostu,
wypowiedzi i wspomnienia budowniczych, a także komplet informacji
o tym, w jaki sposób będzie funkcjonował Toruń od 9 grudnia.
1414913TRBPA
P
„Biała wstążka”. To międzynarodowa kampania organizowana od
1991 roku przez Women’s Global
Leadership Institute. Na działania w jej ramach zostały wybrane
dni między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia
(Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka). Wybór tych dat to
symboliczne podkreślenie faktu,
że prawa kobiet są prawami człowieka.
Świetnie, że w Polsce w akcję
także włączają się mężczyźni. Ci
normalni, dla których cios czy
kopniak nie są argumentem. Zarówno wobec kobiet, jak i dzieci
(I znów nasze polskie „Tyłek nie
szklanka” się kłania...). To ważne,
bo przemoc jest demokratyczna.
Bije tak samo robotnik jak profesor ekonomii. Może głos innego
faceta któregoś otrzeźwi?
Przemoc wobec kobiet
strony 1, 6
To nie lada gratka dla wszystkich
kibicujących budowie największej
inwestycji w mieście. Minigazetka
„Do zobaczenia na moście” dołączona będzie do jutrzejszego wydania „Nowości”.
Dowiemy się z niej m.in., jak spędzić sobotę i niedzielę w pierwszy
grudniowy weekend. To właśnie
wtedy Toruń będzie świętował
otwarcie nowej przeprawy.
Z tej okazji 7 i 8 grudnia odbędą
się Dni Otwarte. Ich program jest
bardzo napięty. Aby wybrać z niego coś specjalnie dla siebie, warto
wziąć na imprezę ten swoisty przewodnik mostowy. Podajemy m.in.
dokładną godzinę i nazwę każdego
wydarzenia. Co jeszcze znajdziemy
w dodatku?
Specjalnie dla „Nowości” swoimi
wspomnieniami z budowy podzielą
się ludzie, którzy przyczynili się do
budowy mostu. Wśród nich znaleźli
się projektanci, drogowcy, inspektorzy, budowniczy i władze miasta.
To jednak nie wszystko! Na kolejnych stronach będzie można
zapoznać się ze szczegółami nowej organizacji ruchu i zmianami
w komunikacji miejskiej. Aby ułatwić wszystkim poruszanie się po
pl. Daszyńskiego, dołączymy szczegółową mapę.
W dodatku znajdziemy też zestaw najważniejszych informacji
o mostowych obiektach - od samej
przeprawy po jej nawierzchnię.
NOWOŚCI
rzemoc jest w nas. W naszej
świadomości, kulturze, obyczajowości. „Jak się baby nie
bije, to jej wątroba gnije” - zwolenników tego punktu widzenia w Polsce wciąż nie brakuje.
Według szacunków ekspertów,
przemocy doświadcza około 800
tysięcy Polek w wieku 19-69 lat.
Doświadcza najczęściej z rąk mężczyzny - najbliższego (męża, partnera) lub po prostu znajomego
(sąsiada, przełożonego). Zaledwie co trzecia kobieta zawiadamia
organy ścigania. Żyje w strachu
przed reakcją sprawcy przemocy,
nie ma przekonania do skuteczności działań policji lub też najzwyczajniej w świecie nie wyobraża
sobie, by problem opuścił jej dom.
Bo w końcu - tu kolejne polskie
powiedzenie - brudy pierze się we
własnym domu...
W poniedziałek ruszyła kolejna
już edycja 16-dniowej kampanii
przeciw przemocy wobec kobiet
C M
Y K
C M
Y K
u nas
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
skipper z sercem z wkrętarki
Kolejny sukces studentów konstruktorów z UMK, ich roboty walczyły na zawodach w Łodzi
ALICJA CICHOCKA-BIELICKA
C M
Y K
Ich pierwsze maszyny zdychały
na macie od jednego uderzenia
przeciwnika. Udoskonalone roboty
sumo studentów UMK wygrywają
na krajowym ringu. - Toruń rośnie
w siłę - szepcze konkurencja.
Trzykilogramowy
robot
sumo
z UMK potrai przejechać ring
w niecałą sekundę. na nogi lepiej
wtedy uważać. Rozpędzony zepchnie wszystko, co stanie na drodze. Mateusz Kuzimski, student automatyki i robotyki na UMK, twórca
nagrodzonych maszyn, nieraz miał
otartą kostkę.
na swoje „dziecko” spogląda
niemal z czułością. Jego trzykilo-
i
udane potyczki
sumo
Roboty studentów UMK wygrywały walki we Wrocławiu,
Łodzi, Gdańsku.
Opiekunem naukowym TKN
jest profesor Marek Zieliński,
TKN wspiera finansowo rodzimy
wydział oraz firma Farnell.
gramowy robot Skipper (od imienia bohatera animowanej komedii
o pingwinach z Madagaskaru) wyglądem przypomina mały czołg,
szybkością minimotocykl. „widzi”
dzięki czujnikom ruchu, zna kombinację ruchów bo ma wbudowaną
kostkę z oprogramowaniem. cel
pojedynku? Znaleźć i wypchnąć
przeciwnika z ringu.
- Dobry robot nie może być przekombinowany, dla przykładu zbyt
dużo „oczu” spowolni maszynę
lub ogłupi, osłabi go również zbyt
rozbudowany algorytm ruchów Mateusz Kuzimski robotami sumo
zajmuje się od siedmiu lat. Zaczął w technikum elektronicznym
w Bydgoszczy. obecnie z Technicznym Kołem naukowym studentów
wydziału Fizyki, Astronomii informatyki Stosowanej UMK wygrał
kolejne zawody. Jego roboty były
w czołówce jednej z najważniejszych imprez w kraju w robotyce
amatorskiej - łódzkim Sumo challenge 2013 (Skipper - ii miejsce
w kategorii sumo i Miedziak - iii
miejsce w minisumo).
Toruńscy studenci na krajowych
zawodach stają się poważną konkurencją. - wciąż jednak daleko nam
do ekip zaopatrywanych w świetny
sprzęt z Tajlandii przez bogatych
prywatnych fundatorów - Konrad
wiśniewski, szef TKn, przyzna-
3
prog noza pog ody
Dziś:
od 6° do 1°
dzień
noc
Jutro:
od 3° do 1°
dzień
noc
li c zba
54.697.016
Skonstruowanie Skippera trwało pół roku, satysfakcja z momentu, gdy ożywa, jest ogromna. Na zdjęciu Mateusz i Konrad
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
je, że na podzespoły z najwyższej półki ich nie stać. Są drużyną
MacGyverów. Serce Skippera to
silnik wymontowany z wkrętarki,
ogumienie kół (poprawia przyczepność robota) wzięli z paletki do
ping-ponga.
wkrótce drugi zespół z TKn
z doktorantem Kamilem wyrąbkiewiczem na czele będzie walczyć
w zawodach łazików marsjańskich w Stanach Zjednoczonych.
w czerwcu na pustyni w Utah studenci UMK zamierzają pochwalić
się możliwościami swojej maszyny.
- Konkurencja nie śpi - Konrad wiśniewski woli nie zdradzać możliwości technicznych łazika.
[email protected]
- tyle złotych brutto będzie kosztować kolejna inwestycja tramwajowa w Toruniu - przebudowa torowiska (na tzw. ciche)
od dworca Toruń Miasto do alei
Solidarności oraz budowa węzła
przesiadkowego przy dworcu
Toruń Miasto (przystanki tramwajowe na ul. Traugutta będą
bliżej mostu kolejowego i zostaną połączone kładką z peronami
kolejowymi). Zrealizuje ją irma
Budimex. wygrała przetarg. na
czwartek zaplanowano podpisanie umowy. Firma będzie miała
do ośmiu miesięcy na prace projektowe i czas do końca września 2015 roku na realizację. (n)
wa rto ta m za jrze ć
uwaga, fotoradary!
www.nowosci.com.pl - na naszej
stronie można znaleźć informację o aktualnej lokalizacji fotoradarów Straży Miejskiej w Toruniu.
Reklama
C M
Y K
1354113TRTHA
nowości
C M
Y K
WYDARZ ENI A
28 listopada 2013
W SK R Ó CIE
Dożywocie dla matki
zamordowanej Madzi?
www.nowosci.com.pl
Superbokser symbolem nowej ukraińskiej rewolucji
Ma dwa metry wzrostu, ponad
100 kg wagi - już samą posturą budzi respekt. Gdy dodać do tego jego
osiągnięcia sportowe, takie jak pas
mistrza świata wagi ciężkiej w boksie, można wyobrazić sobie, co czują milicjanci, którzy stają naprzeciw
niego podczas manifestacji. Na placu
Niepodległości w Kijowie pojawia się
regularnie, wspierając Ukraińców domagających się stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Gdy podczas
poniedziałkowego protestu w stolicy Ukrainy doszło do przepychanek
z milicją, apelował ze sceny, aby
ludzie nie dawali się sprowokować.
Jednocześnie sam staje często twarzą w twarz z milicją, dając innym
sygnał, by nie bali się walczyć o lepszą Ukrainę. Mowa o Witaliju Kliczce, który jest liderem opozycyjnej
partii Udar (Cios), zamierza w 2015
roku wystartować w wyborach prezydenckich na Ukrainie. Aktywny udział
w proeuropejskich protestach w Kijowie może mu tylko pomóc w zyskaniu licznej rzeszy zwolenników. (IAR)
Będzie apelacja w sprawie Katarzyny W. - dowiedziała się
TVN24. Prokuratura w Katowicach zdecydowała się odwołać od
decyzji sądu pierwszej instancji
i wnioskować o dożywocie dla
matki Magdy. Wniosek w tej sprawie złoży dzisiaj. Przypomnijmy,
że sąd skazał Katarzynę W. na 25
lat pozbawienia wolności.
Nowe usta prezesa PiS
Andrzej Duda (na zdjęciu) został
nowym rzecznikiem PiS. Będzie
pełnił tę funkcję do czasu wyjaśnienia przez Adama Hofmana spraw
związanych ze swoim oświadczeniem majątkowym. Zastępcą rzecznika został Maciej Mastalerek. Maciej Łopiński będzie pełnił funkcję
koordynatora wystąpień medial(dziennik.pl)
nych posłów PiS.
Zarzuty gwałtu i oszustwa
Mirosław K., były marszałek PSL
na Podkarpaciu, podejrzany m.in.
w związku z korupcją, usłyszał
trzy nowe zarzuty. Jeden z nich
to „doprowadzenie przemocą do
obcowania płciowego i dokonanie
innych czynności seksualnych”.
Kolejne to „powoływanie się na
wpływy” w zamian za seks oraz
oszustwo. Śledztwo prowadzą
Prokuratura Apelacyjna w Lublinie i CBA. Zarzut „doprowadzenia
przemocą do obcowania płciowego” to sposób, w jaki kodeks kar(tvn24.pl)
ny opisuje gwałt.
LUDZI E
Premier Łotwy Valdis Dombrovskis (na zdjęciu) podał się do
dymisji. Swoją decyzję ogłosił po
spotkaniu z prezydentem Andrisem Berzinsem. Rezygnacja ma
związek z ubiegłotygodniową
katastrofą budowlaną w Rydze,
w której zginęły 54 osoby.
L I C ZBA
20
miliardów dolarów - tyle musi
zapłacić Julia Tymoszenko, żeby
wyjść z więzienia, oznajmił Wiktor
Janukowycz. Ma to być zapłata za
szkody, jakie rzekomo wyrządziła
Ukrainie. Uwolnienia byłej premier domaga się Unia Europejska.
C M
Y K
FOT: PAP/EPA
Kara za prędkość ma zaboleć
Posłowie PO chcą odebrać gminom uprawnienia do rejestrowania wykroczeń drogowych fotoradarami
PRZEMYSłAW łUCZAK
Zapowiada się rewolucja w ściganiu
wykroczeń drogowych. Ma być bez
punktów karnych za zbyt dużą prędkość, za to z wysokimi mandatami.
W Polsce fotoradary to przyrządy
wielofunkcyjne. Mają nie tylko łapać kierowców przekraczających
pojazdami dopuszczalną prędkość,
lecz również zarabiać pieniądze
dla budżetu państwa albo gminy.
Stąd też co pewien czas pojawiają
się coraz to nowe pomysły, mające
sprawić, że na drogach będzie bezpieczniej, a przy okazji także w kasie pełno. Projekt za kilka tygodni
ma traić do Sejmu, w przypadku
uchwalenia ustawa miałaby wejść
w życie pół roku później.
Wysokie mandaty
Dymisja po katastrofie
C M
Y K
Politycy koalicji PO i PSL szykują
więc kolejne zmiany. Chcą niezwykle drastycznie podwyższyć mandaty za przekroczenie prędkości. Do
tego stopnia, żeby kierowca, który
dopuści się takiego wykroczenia,
mocno odczuł to w kieszeni. I następnym razem dobrze zastanowił
się, czy warto jechać zbyt szybko.
Gdyby te propozycje przeszły, zlikwidowane miałyby zostać punkty
karne, ale tylko za wykroczenia rejestrowane przez fotoradary. Z kolei
wysokość mandatów ma być powiązana ze średnią pensją. - Pomysł jest
taki, aby odnieść wysokość kar do
średniego wynagrodzenia z poprzedniego roku, które jest publikowane
przez GUS - mówi poseł PO Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji infrastruktury, cytowany przez TVN24.
760 zł i więcej
Biorąc pod uwagę, że obecnie średnia płaca wynosi blisko 4 tys. zł,
w przyszłym roku - oczywiście,
gdyby zmiany weszły w życie, najniższy mandat miałby kosztować
60 zł. Przekroczenie prędkości
o ponad 51 km na godzinę oznaczałoby mandat w wysokości 760
zł. Kary mogłyby być jednak jeszcze
wyższe. - Jeżeli kierowca przekroczy prędkość czwarty lub kolejny
raz w danym roku, to kara byłaby
podwyższona o połowę - dodaje poseł Żmijan. Podobnie miałoby być
w przypadku zbyt szybkiej jazdy
w terenie zabudowanym. Obecnie
wysokość mandatów wynosi od 50
do 500 zł.
oznakowanych aut. Domeną policji
ma pozostać też nakładanie punktów
karnych. Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego będzie wyłącznym
użytkownikiem stacjonarnych fotoradarów. Prawa do wykorzystywania
fotoradarów straciłyby gminy.
Zapłaci właściciel
Ważną nowością miałoby być wprowadzenie przepisu, że za przekroczenie prędkości odpowiadałby właściciel pojazdu. Gdyby tak się stało,
skończyłoby się żmudne ustalanie,
kto nim kierował. Obecnie właściciel ma obowiązek wskazania, kto
siedział za kółkiem. To powoduje,
że znaczna część spraw o nałożenie kary za przekroczenie prędkości
często kończy się umorzeniem. Wielu kierowców unika kary.
Inną propozycją, która z pewnością
wywoła nie mniejszą dyskusję niż
podwyższenie mandatów, jest postulat przejęcia wszystkich mobilnych
fotoradarów, znajdujących się w posiadaniu straży miejskich i gminnych
przez policję. I tylko ona miałaby
prawo rejestrowania samochodów
przekraczających prędkość z ukrytych mobilnych urządzeń oraz nie-
W Sądzie Najwyższym
Proponowane zmiany nakładają się
na trwający spór, czy straże gminne
mają prawo używania fotoradarów
stacjonarnych i karania kierowców
mandatami. Według prokuratora
generalnego, nie, bo ich uprawnienia odnoszą się tylko do możliwości wykorzystywania przenośnych
urządzeń rejestrujących lub znajdujących się w stojącym pojeździe. Nie
brakuje kierowców, którzy opinię
prokuratora generalnego potraktowali poważnie i odmawiają płacenia
mandatów. Gminy kierują te sprawy do sądów, które podchodzą do
nich różnie. Jedne karzą kierowców
przyłapanych przez straż stacjonarnym fotoradarem, a drugie oddalają
pozwy. Jesienią do Sądu Najwyższego traiły pierwsze kasacje w tego
rodzaju sprawach.
C M
Y K
Zagadka ulicy Żurskiej
Wracamy do tematu podwójnego zabójstwa, do którego doszło we Włocławku
Kto zamordował dwie osoby we
Włocławku? Do wczorajszego
popołudnia nikomu nie postawiono
zarzutów, a jedną z zatrzymanych
osób zwolniono do domu.
Przypomnijmy, że w poniedziałek
około godz. 18.30 pogotowie ratunkowe zawiadomiło policję, że
w domku jednorodzinnym przy
ulicy Żurskiej znajdują się zwłoki
dwóch osób. Były to ciała 59-letniej
Grażyny O. i jej 84-letniego ojca,
Tadeusza D. Lekarzy wezwał na pomoc prawdopodobnie zięć 84-letniego mężczyzny. Kobieta miała na
szyi głęboką ranę zadaną prawdopodobnie nożem i do tego ślady po
5 innych ranach kłutych. Na ciele
jej ojca ujawniono 15 ran zadanych
również jakimś ostrym narzędziem.
Wiele wskazuje na to, że ktoś
wszedł do tego domu lub został do
niego wpuszczony, zranił śmiertel-
nie te dwie osoby i uciekł. Prokuratura nie chce ujawniać, czy doszło
do tego w dniu odnalezienia zwłok,
czy też wcześniej.
W poniedziałek wieczorem policja zatrzymała dwóch mężczyzn,
aby sprawdzić, czy mają związek
z tą zbrodnią. Był to prawdopodobnie mąż nieżyjącej kobiety
i ktoś z sąsiadów. Zostali zatrzymani na 48 godzin i do wczorajszego
późnego popołudnia prowadzący
postępowanie mieli czas, aby podjąć decyzję, czy mają związek z tą
zbrodnią. - Żadnemu z nich nie postawiono zarzutów. Jeden z mężczyzn został zwolniony do domu
- poinformowała nas wczoraj Małgorzata Marczak, rzecznik policji
we Włocławku. Wiele wskazuje na
to, że i drugi z zatrzymanych wyjdzie na wolności bez zarzutów dotyczących tej tragedii. Postępowa(wap)
nie w tej sprawie trwa.
NOWOŚCI
4
C M
Y K
C M
Y K
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
toruń
Na zakupy na nowym zieleniaku
już na wiosnę
Spółka Targi Toruńskie wybrała firmę,
która wybuduje targowisko na lewobrzeżu.
Jego koszt to 750 tysięcy złotych 4strona 7
C M
Y K
JUSTYNA
WOJCIECHOWSKA-NARLOCH
Dziwnie biją się w pierś
Utrata chociażby jednego miejsca do parkowania w terenie tak
newralgicznym jak toruńska starówka, to już jest problem dla
kierowców. co dopiero, kiedy na
11 tygodni wyłącza się z użytkowania kilkanaście miejsc parkingowych w samym sercu miasta.
A przecież tak właśnie się stało
przy ul. Przedzamcze. nie ma się
co dziwić, że ludzie nie zostawiają na drogowcach suchej nitki. Są
wściekli, bo z miejscami krucho,
a i ceny dość wygórowane.
Tym bardziej oburzający wydaje się fakt, że plac budowy przy
ul. Przedzamcze przez wiele dni
stał pusty. Jeśli nawet opóźnienie
w realizacji inwestycji było wynikiem fatalnego stanu kamiennej
kostki pod asfaltem, to i tak nikogo to nie usprawiedliwia. Scenariusz mógłby być przecież zupełnie inny, gdyby wykonawca od
razu zabrał się do roboty. wówczas wcześniej można by ocenić
kondycję kruszywa i szybciej zadbać o dostarczenie nowego.
wcale niewykluczone, że wtedy
dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia prac byłoby
realne, a kierowcy już od ponad
tygodnia parkowaliby na Przedzamczu.
i trochę się dziwię, że w tej sytuacji toruński MZD tak ochoczo
bierze winę na siebie. Dobrze, nie
wiedzieli dokładnie, co zastaną
pod asfaltem. nie wiedział tego
również wykonawca. To w jego
interesie było, by przekonać się
o tym jak najszybciej i w razie
czego mieć czas na reakcję.
[email protected]
c ytat d n ia
»
Jeśli ktoś zauważy w klatce
schodowej koczującego bezdomnego, można dzwonić do nas.
Jarosław Paralusz,
rzecznik Straży Miejskiej w Toruniu
to r u ń s ka l ic z ba
nowości
240
- tyle miejsc w schronisku i noclegowniach przygotowano w Toruniu dla bezdomnych na nadchodzącą zimę. Szacuje się, że
w naszym mieście przebywa jednorazowo 300 bezdomnych.
sk r zyn ka ko n ta k towa
C M
Y K
Redaktor dyżurny
Dyżur w godz. 13.00-16.00
pełni dzisiaj
Szymon Spandowski
tel. 56 611 81 33
[email protected]
Byle przeżyć zimę
dzi e ń d o b r y
C M
Y K
5
Czekamy na tematy,
którymi powinniśmy zająć się
w „Nowościach”.
Można je zgłaszać pod adresem:
www.nowosci.com.pl/kontakt
lub pod nr. tel.: 56 611 81 33.
W Toruniu jest około 300 bezdomnych. Nie dla wszystkich wystarczy miejsc w schronisku i noclegowniach
MARIOLA LORENCZEWSKA
Ludzie, którzy tracą dach nad głową, nie zawsze sami są sobie winni.
Czasami po prostu los nie był dla
nich łaskawy.
- Zaczęło robić się coraz zimniej,
a do mojej klatki schodowej przychodzi bezdomny i tu spędza noce.
Ludzie dali mu koce i podrzucają jedzenie. Ja jednak wolałabym, żeby
go u nas nie było. Mieszkam na
parterze. Boję się o swoje bezpieczeństwo. Gdzie można to zgłosić?
- zastanawia się nasza czytelniczka
mieszkająca przy ulicy Łyskowskiego w Toruniu.
W razie potrzeby
Baza noclegowa dla osób bez dachu nad głową jest w Toruniu coraz
większa. Kilka dni temu oicjalnie
otwarto noclegownię dla mężczyzn
przy ul. Skłodowskiej-curie, uzupełnienie schroniska. Z noclegowni może korzystać 50 bezdomnych
mężczyzn (w razie potrzeby dużo
więcej). w budynku są 6-8-osobowe pokoje ze wspólnym węzłem
sanitarnym, świetlica, jadalnia,
pokój pielęgniarski. Mieszkańcy
sami dbają o porządek. Schronisko
dla bezdomnych mężczyzn z kolei
może przyjąć 66 osób. Dodatkowo
- 20 w trybie doraźnym w czasie
mrozów.
- Jeśli ktoś zauważy w swojej
klatce schodowej koczującego bezdomnego, można dzwonić do nas.
Za każdym razem sprawdzimy.
Przede wszystkim, czy taka osoba
nie potrzebuje pomocy medycznej. informujemy ją, gdzie może
liczyć na schronienie i dostać darmowy posiłek - tłumaczy Jarosław
Paralusz, rzecznik Straży Miejskiej
w Toruniu. - Apelujemy do mieszkańców, żeby jednak nie otwierali
drzwi, jeśli widzą bezdomnych.
Noclegowisko bezdomnych - na ulicy Podmurnej, w samym centrum Torunia
nie powinno być sytuacji, że jeden
lokator pomaga, a drugi jest z tego
niezadowolony. Może lepiej uzgodnić to wcześniej między sobą.
Koczujących po klatkach schodowych bezdomnych nie ma w Toruniu
wielu. oprócz nich są osoby, które
nie mają nigdzie stałego zameldowania, przebywają w bunkrach,
pustostanach czy boksach śmietnikowych. nie chcą iść do schroniska
czy noclegowni, bo tam obowiązują
rygory, które im nie odpowiadają.
Takich osób jest w Toruniu ok. 60.
według szacunków, w ciągu roku
w mieście jest ok. 450-480 bezdomnych, jednorazowo - 300. Dla 240 są
zabezpieczone miejsca.
Komplet w schronisku
w schronisku, które mieści się
w parterowym budynku przy ul.
Skłodowskiej-curie, są 4- i 5-osobowe pokoje. - w tej chwili mamy
komplet, czyli 66 osób w schronisku, a w noclegowni jest już 50
- mówi Tomasz Jurkiewicz, kierownik Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Rozdzieliliśmy
funkcje. w schronisku przebywają
osoby bardziej aktywne oraz chore i niepełnosprawne, wymagające
lepszych warunków. w noclegowni
częściej mamy do czynienia z uzależnieniami, bywają tu osoby, którym na niczym nie zależy.
Jak zaznacza Tomasz Jurkiewicz,
przekrój sytuacji osób bezdomnych jest bardzo szeroki. Zdarzają
się osoby traiające do schroniska
z przyczyn losowych. Pracują na
czarno, tracą pracę, nie mają za co
zapłacić za mieszkanie. Bywa, że są
po rozwodach i nie mają gdzie iść.
niekiedy wracają z zagranicy i okazuje się, że ich rodzina się rozpadła.
Są i zdemoralizowani, i po wyrokach. Tacy, którzy współpracują,
chcą zmienić swoje życie i tacy,
którzy niczego nie chcą. najważniejszym, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem jest, aby nie dopuścić do trwałej bezdomności. im
FOT.: JACEK SMARZ
wa rto wi e dzi e ć
Gdzie pomogą?
4986 - telefon dyżurny Straży
Miejskiej; 4Toruńskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82-84,
tu też 4Dział Interwencji Kryzysowej MOPR (miejsca m.in. dla
matek z dziećmi i ofiar przemocy); 4Noclegownia dla kobiet,
Toruńskie Centrum Caritas,
Szosa Bydgoska 1; 4Monar-Markot, ul. Dybowska.
dłużej bowiem ona trwa, tym trudniej z niej wyjść.
Jeśli chodzi o bezdomnych koczujących np. na klatkach schodowych,
to często są to osoby uzależnione.
warto próbować im pomóc. Gdy nie
chcą dachu nad głową, to może skorzystają z bonów obiadowych.
[email protected]
Promocja
Podróże, literatura i ogniste rytmy
Pierwsze toruńskie Iberiale pod patronatem „Nowości”
Opowiadania Cortazara w klubie
„Niebo”, spotkanie z podróżnikiem,
lekcje hiszpańskiego oraz wybitne
filmy iberoamerykańskie. To wszystko już od jutra w Toruniu w ramach
Iberiale - Dni Kultury Iberyjskiej
i Iberoamerykańskiej.
na iberiale zapraszamy w dniach
29 listopada - 1 grudnia. Główną
atrakcją imprezy miał być musical
„conoce mi cuba - poznaj moją
Kubę”, który zapowiadaliśmy na
naszych łamach. niestety, zobaczymy go w innym terminie.
- Stało się tak z przyczyn niezależnych od nas - wyjaśnia Lidia
Suisz z Fundacji Proyecto Domeyko Polska, organizatora imprezy.
- Reszta programu pozostaje bez
zmian. Przygotowujemy niespodziankę, która na pewno osłodzi
tę zmianę. śledźcie uważnie naszą stronę na Facebooku.
Jedną z wielu atrakcji iberiale będzie sobotnie spotkanie ze
znanym podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem, który odwiedził
113 krajów świata na wszystkich
kontynentach i jest członkiem eli-
tarnego Polskiego oddziału The
Explorers club. Spotkanie z podróżnikiem odbędzie się w Muzeum Podróżników im. Tony’ego
Halika o godz. 14.
warto też będzie posłuchać opowiadań Julio cortazara w interpretacji Julii Sobiesiak i Łukasza
ignasińskiego - aktorów Teatru
im. wilama Horzycy w Toruniu.
Usłyszymy je w klubie „niebo”
w sobotę o 16.30.
Szczegółowy program iberiale
można znaleźć na stronie www.
(jm)
iberiale.pl.
6
toruń
28 listopada 2013
ludzi e
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
Ten zakaz bulwersuje
POGOTOWIE REPORTERSKIE. Obraźliwa nalepka na przystanku komunikacji miejskiej
redaktor dyżurny
reporterskie
ALICJA CICHOCKA-BIELICKA
Mgr Bartłomiej Chludziński zostanie w czwartek zaprezentowany jako nowy rzecznik
akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Na co dzień pracuje w Katedrze
Prawa Administracyjnego na
Wydziale Prawa i Administracji. Jego zadaniem jako rzecznika akademickiego jest reagowanie na sygnały dotyczące
nieprawidłowych relacji w społeczności akademickiej, szczególnie przypadków naruszania
praw i godności pracowników
i studentów. UMK jest drugą
uczelnią w Polsce, na której zostało stworzone takie stanowi(n)
sko.
k r ót ko
Pamięci artystów
Już dziś w klubie Internatu Zespołu Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
przy ul. św. Józefa 22/24 w Toruniu odbędą się „Zaduszki literacko-muzyczne”. Spotkanie
będzie poświęcone pamięci Sławomira Mrożka - wybitnego pisarza oraz Jarosława Śmietany
- gitarzysty jazzowego, kompozytora i pedagoga. Początek
spotkania w czwartek o godzi(pau)
nie 18. Wstęp wolny.
9 97/112
Bulwersująca nalepka z „zakazem
pedałowania” na przystanku MZK.
Miejski Zarząd Dróg reaguje po
sygnale torunianki: firma sprzątająca wiaty dostała nakaz pilnego
uprzątnięcia nalepki.
- Dyskryminująca i obrażająca ludzi o odmiennej orientacji seksualnej, brak reakcji Miejskiego
Zakładu Komunikacji to jak przyzwolenie na takie naklejki - uważa
torunianka z Rubinkowa, która nalepkę od dłuższego czasu ogląda na
przystanku przy ulicy Wschodniej
(przystanek w stronę centrum). Kobieta przyznaje, że jest równie zdziwiona brakiem reakcji pasażerów.
Miejski Zakład Komunikacji,
ustami rzecznika prasowego Piotra Reicha, odpowiada Czytelniczce tak: - Kontrola stanu i porządku wiat autobusowych nie leży
w naszych kompetencjach. Rzecznik Piotr Reich obiecuje jednak
uczulić pracownika odpowiedzialnego za uzupełnianie rozkładów
jazdy na przystankach, żeby przy
okazji usuwał tego typu bulwersujące mieszkańców „obrazki”. - Ten
konkretny pracownik usunie - zapewnia rzecznik.
Uwagi mieszkańców dotyczące
wiat przyjmuje Miejski Zarząd Dróg
w Toruniu.
Pogotowie czynne w Toruniu,
ul. Podmurna 31, od pon. do pt.
w g. 13-16, tel. 56-611-81-33
czytelnicy sygnalizują
- Dyskryminująca i obrażająca ludzi o odmiennej orientacji seksualnej - nalepka zbulwersowała mieszkankę Rubinkowa
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
Dla porządku warto wiedzieć, że
rozkład jazdy miejskich autobusów
ustala Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, ten sam Wydział odpowiada też za kontrole biletów w autobusach i tramwajach.
Za co więc odpowiada MZK?
Rzecznik Piotr Reich precyzuje:
- Jesteśmy operatorem, wozimy ludzi - a więc za wszystko, co dzieje
się w autobusach i tramwajach, jeśli
dotyczy przewozu pasażerów.
Miejski Zarząd Dróg, który jest
odpowiedzialny za stan i porządek
wiat na przystankach miejskiej komunikacji, reaguje zdecydowanie,
choć dopiero po sygnale mieszkanki Rubinkowa.
- Sprawę przekazaliśmy irmie Aldom, która na nasze zlecenie sprząta przystanki. Prosiliśmy, żeby sprawa została potraktowana jako pilna
- informuje nas w e-mailu Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg.
Obraźliwy rysunek mieszkanka
Rubinkowa sama chciała usunąć,
ale przyznaje: - Został wlepiony
wysoko na wiacie. Zresztą celowo uważa.
- W Lubiczu Dolnym za budynkiem gminnym Urzędu Stanu
Cywilnego zapadł się chodnik,
chodzi o kilka płytek na wysokości
ul. Grębockiej 4, ale sprawa jest
ważna. Gdy przyjdą mrozy będzie
trudno tędy przejść - sygnalizuje
mieszkaniec Lubicza Dolnego.
Sprawę zgłaszał do Zarządu Dróg,
Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Lubiczu, ale do tej
pory nie było żadnej reakcji.
- Przy skrzyżowaniu ul.
Olsztyńskiej z ul. Wapienną w
Toruniu, za tartakiem straszą
chwasty i krzaki. Nieprzycinane
„wchodzą” na chodnik i trudno
tamtędy przejechać np. wózkiem
- zwraca uwagę Czytelniczka.
[email protected]
„Nowości” podpowiadają, gdzie szukać wsparcia, gdy doświadczamy przemocy
W Toruniu walkę z przemocą domową wobec kobiet będzie promował
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień.
W
kwietniu
2007
roku
w Wiśle w pobliżu Grabowca znaleziono zwłoki mężczyzny. Do tej pory nie udało
się ustalić jego tożsamości.
Ciało było w dużym stanie
rozkładu, ale na podstawie
zachowanych
fragmentów
sporządzono portret z przypuszczalnym wyglądem mężczyzny. Policja prosi osoby, które dostrzegają podobieństwo
tego wizerunku do znanej im
osoby, o kontakt osobisty lub
telefoniczny z komisariatem
policji w Lubiczu tel. 56 641
28 29 (30) (22) lub 112 i 997.
Funkcjonariusze przypominają,
że w identyikacji mężczyzny
pomóc mogą znalezione należące do niego buty. To jedyna
rzecz, która się zachowała. Jest
to obuwie typu sportowego
z materiału skóropodobnego,
sznurowane, rozmiar 45, koloru
jasnego z czterema poprzecznymi paskami koloru niebieskiego
oraz napisem irmowym „Sevev(wap)
-Sport”.
C M
Y K
tu ofiary znajdą pomoc
MAłGORZATA OBERLAN
Policja prosi o pomoc
Dziś
dyżur pełni
Szymon
Spandowski
Miasto ponownie włącza się do
kampanii „Biała Wstążka”. Główna
akcja zaplanowana jest na 5 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
i Urzędzie Miasta, w placówkach
handlowych, oświatowych i na
dworcu autobusowym.
Młodzież szkolna będzie zachęcała mężczyzn do przyjęcia i noszenia białej wstążki, by manifestowali w ten sposób sprzeciw wobec
przemocy. Finałem akcji będzie
przemarsz ulicą Szeroką (o godz.
14) oraz odczytanie praw człowieka w kontekście ochrony godności
kobiety - przy pomniku Kopernika
o godz. 14.30. To wszystko poprzedzi akcja informacyjna (spoty radiowe i telewizyjne plakaty w autobusach MZK).
„Nowości” ze swojej strony
wskazują instytucje, które udzielają pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia
To Telefoniczne Pogotowie dla
Oiar Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez marszałkowskie Biuro
ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemoc. W biurze (ul.
C M
Y K
M. Skłodowskiej-Curie 73) udzielana jest bezpłatna pomoc prawna
i psychologiczna. Pomoc adresowana jest do osób doświadczających
przemocy domowej, rodzinom
dysfunkcyjnym. W ramach biura
podejmowane są interwencje, prowadzone są mediacje, upowszechniana jest Polska Karta Praw Oiary.
W uzasadnionych przypadkach biuro zapewnia zastępstwo procesowe.
Prawnicy biura dyżurują też w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu,
Inowrocławiu oraz Brodnica.
Pod numer pogotowia 0 800
154 030 można dzwonić codziennie w godzinach 17-21.
MOPR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ma siedzibę przy ul.Konstytucji 3 Maja
40c. Telefon nr: tel. (56) 65 08
565. W strukturze ośrodka jest
Dział
Interwencji
Kryzysowej
i Poradnictwa Specjalistycznego.
Telefon Zaufania w MOPR: (56)
622 00 00, czynny od poniedziałku do piątku, od godziny 17 do 21.
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
W ramach działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Toruniu funkcjonuje Zespół Interwencyjno-Motywacyjny, którego zadaniem jest
podejmowanie czynności zmierzających do zmotywowania osoby
uzależnionej od alkoholu do pod-
Wczoraj władze Torunia zapowiedziały włączenie się w kampanię przeciwko
przemocy wobec kobiet
FOT.: JACEK SMARZ
jęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub do orzeczenia przez
sąd obowiązku poddania się przez
osoby uzależnione od alkoholu leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Dyżury Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego odbywają się
w każdy czwartek w godz. 16-19
w siedzibie Wydziału Zdrowia
i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220.
Stowarzyszenie „Azyl”
Stowarzyszenie działa na rzecz
pomocy kobietom i dzieciom - oiarom przemocy. Prowadzi hostel,
udziela kompleksowej pomocy:
prawnej, psychologicznej, terapeu-
wa rto wi e dzi e ć
W grupie łatwiej
Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar
przemocy domowej - działa
przy Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzaleznień.
Tutaj wykonywane są obdukcje
lekarskie, a także świadczona
jest pomoc specjalistyczna, np.
prawnicza. Adres: Toruń, ul.
Kasztanowa 16. Tel./fax nr (56)
645 89 96 lub (56) 650 74 06.
tycznej. Adres: Toruń, ul. Brzozowa
9, tel. nr (56) 657 58 61, kom. 602
49 47 91.
NOWOŚCI
Nowy rzecznik na uMK
C M
Y K
C M
Y K
SĄSI E DZ I - LE WOBRZ E Ż NY TO RU Ń
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
7
Zieleniak na wiosnę
Spółka Targi Toruńskie wybrała firmę, która wybuduje targowisko na lewobrzeżu. Jego koszt to 750 tys. zł
WKRÓTC E
ARTUR OLEWIŃSKI
C M
Y K
Nowe toruńskie targowisko wybuduje firma GIRDER z Włocławka,
która złożyła najtańszą ofertę, opiewającą na 750 tys. złotych. Przetarg
został rozstrzygnięty przez miejską
spółkę Targi Toruńskie przed kilkoma dniami. Zwycięzca pokonał
czterech innych kandydatów. Kiedy
ruszą prace?
Firma będzie mogła rozpocząć
prace zaraz po podpisaniu umowy,
co może nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Termin zakończenia
prac wyznaczony został na koniec
kwietnia. Zakupy będzie można
więc zrobić najpewniej w połowie
maja.
Prawie jak na Mickiewicza
- Targowisko na lewobrzeżu zlokalizowane będzie w rejonie ulic
Okólnej, Jabłońskiego i Drzymały - mówi Kazimierz Zawal, prezes
Targów Toruńskich. – Na terenie
WARTO W IE DZ IE Ć
Jak będzie wyglądało
nowe targowisko?
Obiekt będzie miał powierzchnię 1500 metrów kw.
C M
Y K
Ścieżka na Kępie
Jest operator, lokalizacja, a teraz
także wykonawca. Osiedlowy
zieleniak powstanie w ciągu kilku
miesięcy. Jego otwarcie zaplanowano na połowę maja przyszłego roku.
Czy znajdą się chętni kupcy i klienci?
Na jego terenie znajdzie się
parking oraz 26 stanowisk na
ławach zadaszonych.
Kupcy będą także mogli prowadzić handel z 8 stanowisk do
sprzedaży z samochodów.
Na terenie zarezerwowanym pod targowisko rozpoczęła się już wycinka krzewów i drzew. Zasadnicze prace powinny
ruszyć w ciągu najbliższych dni
FOT.: JACEK SMARZ
o powierzchni około 1500 metrów Nieoficjalnie mówi się m.in., że po
kwadratowych znajdzie się 26 sta- otwarciu nowego mostu zwiększy
nowisk na ławach zadaszonych oraz się dostępność dla mieszkańców le8 stanowisk do handlu z pojazdów. wobrzeża do innych punktów hanTargowisko będzie miało podsta- dlowych, w tym m.in. targowiska
wową infrastrukturę - oświetlenie, na Rubinkowie czy Skarpie.
całość
będzie
Zainterewyposażona
sowanie
to
w kanalizację.
jest pewna zaKluczowa będzie postawa
Znajdą się tam
gadka, ale tak
okolicznych mieszkańtakże toalety.
bywa w biznesie
ców, dla których ta inwestycja
Powierzchnia
- mówi Kazibędzie realizowana.
targowiska bęKazimierz Zawal,
mierz
Zawal.
dzie zbliżona do
prezes miejskiej spółki Targi Toruńskie
- Nie wiemy do
tej, którą dyskońca, jak ostaponuje
rynek
tecznie to się
przy ul. Mickiewicza, choć teren potoczy. Niewątpliwie kluczowa
nie będzie tak gęsto zastawiony sta- będzie postawa okolicznych miesznowiskami kupieckimi. Nieco inna kańców, dla których ta inwestycja
będzie także oferta. Będzie tam będzie realizowana. Decydujące bęmożna kupić przede wszystkim wa- dzie ich zainteresowanie jako klienrzywa i owoce.
tów. Jeśli oni zechcą tam kupować,
Powstaje jednak pytanie, czy to na pewno znajdą się także chętni
znajdzie się dość dużo zaintere- kupcy do prowadzenia tam swoich
sowanych kupców i klientów, aby interesów.
Targi Toruńskie, operator noinwestycja okazała się opłacalna
i zdołała się utrzymać na rynku. wego targowiska, ma już dziś
»
kilku chętnych do handlowania
w nowym miejscu. Zasadniczy nabór kupców jeszcze jednak się nie
rozpoczął. Jest on zaplanowany na
dwa miesiące przed uruchomieniem obiektu.
Już wkrótce zostanie oddana
do użytku ścieżka edukacyjna
na Kępie Bazarowej. - Wytyczona i utwardzona została aleja,
zamontowano również barierki
i ławki - mówi Szczepan Burak,
dyrektor Wydziału Środowiska
i Zieleni Urzędu Miasta. Ścieżki zaczyna się przed budynkami
Budowlanych przy ulicy Majdany
i biegnie wzdłuż Wisły, w stronę
mostu kolejowego. Wiedzie szlakiem topoli czarnych. Wzdłuż
drogi ustawione są ławki i stoły.
Jeszcze w tym tygodniu pojawią
się specjalne tablice edukacyjne.
Będzie się można z nich dowiedzieć, jak wygląda plan ścieżki,
rozpoznać drzewa i ptaki występujące w rezerwacie. Koszt ścieżki to prawie 36 tys. zł. Miasto
planuje w następnych latach sukcesywnie rozbudowywać ścieżkę
o kolejne treści merytoryczne. (n)
TO M NI E DE NE RWU JE
Szóste w mieście
Targowisko na lewobrzeżu będzie
trzecim kierowanym przez Targi
Toruńskie. Na razie spółka prowadzi dwa takie miejsca - przy Szosie
Chełmińskiej i przy ul. Mickiewicza.
Oprócz tego funkcjonuje także
targowisko sezonowe, uruchamiane na Rynku Nowomiejskim od
wiosny do końca września, czynne
w każdą sobotę wolną od innych
wydarzeń organizowanych w pobliżu. Poza tym w Toruniu działają
jeszcze trzy inne targowiska. Największe z nich znajduje się na Rubinkowie - tzw. Manhattan. Pozostałe dwa są na Skarpie oraz przy
ul. Łukasiewicza.
Dominik
Jakubowski,
mieszkający
na Stawkach:
- Stawki są dzielnicą bogatą
w zieleń, spokojną i cichą. Trochę
mało jest tu jednak sekcji sportowych i obiektów, na których można by uprawiać jakąś dyscyplinę
sportu. Autobus MZK nr 11, którym wracam ze szkoły do domu,
często jest tak przepełniony, że
na przystanku na placu Rapackiego nie mogą wsiąść do niego
wszystkie chętne osoby - część
pasażerów zostaje i czeka na na(ja)
stępny pojazd.
C M
Y K
2206913BDDWD
NOWOŚCI
Reklama
8
ludz i e
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
Walczykiem przez życie
b o h at e r d n ia
Klub Seniora, działający przy Domu Muz na na Podgórzu w Toruniu, ma już 35 lat
MicHAł MALiNOWSKi
Profesor na czele
Prof. Bartłomiej Nizioł jest szefem jury Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego - Toruń
2013, odbywającego się w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec. W sobotę na
inaugurację konkursu zagrał
sonaty skrzypcowe Grażyny
Bacewicz, Johannesa Brahmsa
i Claude’a Debussy’ego. W środę i czwartek w czasie drugiego
etapu oceniał 12 młodych skrzypaczek i skrzypków. Połowa
przejdzie do inału, który zaplanowano na weekend. Bartłomiej Nizioł ma 39 lat, pochodzi
ze Szczecina, od 18 lat mieszka
w Szwajcarii. Jest absolwentem
Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1997-2003 był
zastępcą pierwszego koncertmistrza Tonhalle-Orchester w Zurichu, od 1997 roku - koncertmistrz
Orkiestry Opery w Zurichu. Od
września 2008 roku jest profesorem skrzypiec w Hochschule der
(n)
Künste w Bernie.
k r ót ko
- Cieszymy się z każdego spotkania.
Dla nas to niezwykle ważne, że możemy wspólnie pośpiewać, usiąść przy
kawie i pośmiać się - mówi Kazimiera
Matlakiewicz, przewodnicząca Klubu
Seniora „Podgórski Walczyk”.
Spotykają się w każdy poniedziałek
w Domu Muz przy ul. Poznańskiej
52. Dwie godziny mają zarezerwowane tylko dla siebie. I tak przez 35
lat. Jak mówią członkowie „Podgórskiego Walczyka”, przyszedł najwyższy czas na podsumowanie tej
długoletniej działalności. W sobotę
i
Niektóre występy
zespołu w 2013 r.:
28 maja - Koncert Przyjaźni
w Świeciu.
23 czerwca - festyn franciszkański „Wielki Jubileusz
200-lecia parafii Piotra i Pawła
w Toruniu”.
12 października - XVi Ogólnopolski Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów - Wąbrzeżno.
klub będzie obchodził jubileusz.
A wszystko to pod honorowym patronatem marszałka województwa
oraz prezydenta Torunia.
- Zapraszamy wszystkich na godzinę 15 do Domu Muz przy ul.
Poznańskiej. 35 lat to szmat czasu,
więc wypadało zorganizować małą
uroczystość - śmieje się Kazimiera
Matlakiewicz, przewodnicząca Klubu Seniora „Podgórski Walczyk”.
C M
Y K
Tradycja i historia
Pani Kazimiera szefuje klubowi od
roku, natomiast w zespole, który
jest jego cześcią, śpiewa od sześciu
lat. W sumie liczy on 30 osób - pań
i panów, z czego zdecydowaną
większość stanowi płeć piękna. Dodajmy, że w Klubie Seniora „Podgórski Walczyk” oprócz zespołu są
jeszcze dwie inne sekcje: rękodzieła
oraz rowerowa. Jego założycielką
była Maria Lewandowska. Klub ma
nawet swoją stronę internetową,
którą prowadzi i na bieżąco aktualizuje Jacek Mroczek.
- Przygoda pani Marii z klubem
rozpoczęła się w czasie, kiedy chorowała. Żeby nie myśleć o chorobie,
poświęciła się działalności społecznej. Pozostawiła po sobie wspaniałą
dokumentację, liczne kroniki, które
pokazują funkcjonowanie zespołu
przed laty - dodaje pani Kazimiera.
Panie spotykają się w każdy poniedziałek w Domu Muz przy ul. Poznańskiej.
Jest kawa, ciasteczko i oczywiście śpiewy
FOT.: NADESłANA
Za stronę artystyczną, czyli teksty
i muzykę, odpowiada Jacek Hołubek, który przygrywa paniom na
akordeonie. W swoim dorobku ma
nawet dwie płyty: „Stare przeboje”
i „Z akordeonem po Europie”.
Jak w rodzinie
W ciągu roku chór koncertuje na
różnego rodzaju festynach, przeglądach, w klubach seniora oraz domach pomocy społecznej. Wszyscy
są ze sobą tak silnie zintegrowani,
że atmosfera jest jak w rodzinie.
- Ludzie przychodzą do klubu,
bo ta tematyka ich interesuje, chcą
śpiewać, jeździć na koncerty, festyny, przy okazji wymieniamy
doświadczenia. Będziemy mieli
nawet nagraną płytę z okazji 35-lecia. Podczas nagrania każdy z nas
świetnie się bawił - podkreśla Jacek
Mroczek.
- Koleżanki nieraz przyznają, jak
ważne są dla nich spotkania z rówieśnikami. Niektóre odliczają dni
do poniedziałkowej wizyty - dodaje
szefowa Klubu Kazimiera Matlakiewicz.
Szkolenie sądowe
L ist
Planowana przez firmę Grabowscy budowa, o której pisaliśmy 16 listopada w artykule „Kamienica, a na niej blok”, budzi kontrowersje
Rada Okręgu: Powstrzymać inwestycję przy Bydgoskiej!
List Rady Okręgu Bydgoskie Przedmieście do Prezydenta Torunia o potrzebie dialogu na temat zagospodarowywana przestrzeni miejskiej
w Toruniu.
My, radni Okręgu Bydgoskie Przedmieście jesteśmy wzburzeni planami
zabudowy działki przy ulicy Bydgoskiej 56. W naszym odczuciu projekt
ten urąga dwóm podstawowym
założeniom, które stanowią o wyjątkowym charakterze objętej ochroną
konserwatorską dzielnicy Bydgoskie
Przedmieście:
Wartość artystyczna projektu Grabowskich jest w naszym odczuciu na
bardzo niskim poziomie i znacząco
ustępuje pod tym względem historycznej zabudowie Bydgoskiego
Przedmieścia. Natomiast kuriozalne
połączenie gierkowskiej architektu-
ry z atrapą zabytkowej zabudowy
świadczy o fasadowych działaniach
miejskiego konserwatora zabytków.
Deweloper planuje ściśle zabudować
przestrzeń działki, wyraźnie obniżając
standard jakości przestrzeni miesz-
kalnej, która jest najważniejszym
walorem Bydgoskiego Przedmieścia.
W związku z tym, że inwestycja przy
ul. Bydgoskiej 56 jest jednym z wielu
przykładów usuwania historycznej zabudowy i faworyzowania przez Gminę
Wizualizacja budowy przy ul. Bydgoskiej 56
GRAF.: GRABOWScY
so n da n owo ś ci
MicHAł MALiNOWSKi
Brak wystarczającej liczby miejsc
parkingowych zwłaszcza w centrum
Torunia to wielki problem tak dla
kierowców, jak i władz miasta. Czy
na starówce jest gdzie parkować?
Jak nam się parkuje? Czy przydałoby
się więcej parkingów? O to zapytaliśmy w dzisiejszej sondzie redakcyjnej przechodniów napotkanych na
toruńskich ulicach.
Miasta Toruń interesów deweloperów kosztem interesu mieszkańców,
zwracamy się do Prezydenta Torunia
z prośbą o:
zatrzymanie inwestycji przy ul.
Bydgoska 56,
prowadzenie konsultacji społecznych przed rozpoczęciem kolejnych
inwestycji,
podjęcie działań na rzecz ochrony
historycznej architektury, np. Bydgoska 50/52,
ochronę dobrej jakości przestrzeni
mieszkalnej na Bydgoskim Przedmieściu, a także promocję dobrych
rozwiązań w nowo powstających
budynkach.
Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście
C M
Y K
Petycję można znaleźć i podpisać
na stronie internetowej rady: http://
bydgoskieprzedmiescie13.wordpress.com
Więcej parkingów w centrum miasta?
Krzysztof
Łubkowski,
firma
sprzątająca
Akurat nie posiadam samochodu,
więc ciężko jest mi się jedoznacznie wypowiedzieć w tej kwestii. Na
pewno jakiś tam problem, mniejszy
lub większy, ale jest. Niewątpliwie
więcej parkingów przydałoby się,
jednak wydaje mi się, że to nie tylko
problem starówki, ale większości
toruńskich osiedli.
Patryk
Buszkiewicz,
student
Kilkukrotnie, chcąc zaparkować na
starówce, miałem problem. Czasami trzeba całą starówkę objechać,
żeby w ogóle znaleźć jakiekolwiek
miejsce. Jeśli się znajdzie, to z kolei
i tak daleko od punktu, w którym
chce się wysiąść. Z pewnością dobrze byłoby coś z tym fantem zrobić. Problem na pewno jest.
Ewa
Lipińska,
emerytka
Nie mam problemu z pozostawieniem samochodu na starówce.
Mieszkam w kamienicy przy ul. Rabiańskiej, więc miejsce parkingowe
niejako z urzędu mi przysługuje.
Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegam problemu. Obok mnie na
przykład kierowcy parkują, narażając się na mandat, bo jest zakaz.
Ewa
Dembińska,
własny
biznes
Nie jestem zmotoryzowaną osobą.
Czasami jednak jeżdżę taksówką, to doświadczam różnych rzeczy. Niestety, ale nie wszędzie da
się bezproblemowo zaparkować.
Na Zachodzie jest inaczej. Byłam
w Sienie, gdzie ulice są jeszcze węższe, a można było spokojnie pozostawić auto.
NOWOŚCI
Fundacja Court Watch Polska
wspólnie z Książnicą Kopernikańską zapraszają do udziału
w otwartym szkoleniu „Stań
przed sądem - przekonaj się
sam”. Odbędzie się w czwartek,
5 grudnia, o godz. 16 w siedzibie
Książnicy przy ul. Słowackiego 8
w Toruniu. W trakcie dwugodzinnych zajęć uczestnicy poznają
m.in. podstawy i zasady funkcjonowania władzy sądowniczej
w Polsce, dowiedzą się, jakie prawa i obowiązki przysługują stronom postępowań przed polskimi
sądami, jak zachować się na sali
rozpraw. Wiedza, którą zdobędą,
przygotuje ich do pełnienia roli
obserwatorów rozpraw sądowych w ramach programu „Obywatelski Monitoring Sądów” prowadzonego przez Fundację Court
Watch Polska. Udział w szkoleniu
jest bezpłatny Liczba miejsc jest
ograniczona. Zapisy na stronie
http://courtwatch.pl (zakładka
„Działaj” i następnie „Zapisy na
szkolenia”).
(n)
C M
Y K
C M
Y K
u nas
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
Bo zabrakło kamienia
wa rto ta m za jrze ć
www.most.torun.pl,
www.mzd.torun.pl,
www.torun.pl
Przebudowa fragmentu ul. Przedzamcze przedłuża się. Kar nie będzie, bo to nie wina wykonawcy
Na tych stronach internetowych
znajduje się przewodnik dla kierowców, który ma ułatwić i przybliżyć przejazd w rejonie placu
Daszyńskiego po oddaniu nowego mostu drogowego w Toruniu.
Plac ten zmienił się nie do poznania. Są tam m.in. rondo i tunel.
w przewodniku jest 25 krótkich
animacji pokazujących zalecane
trasy przejazdu w różnych relacjach, jakie będą możliwe na pl.
Daszyńskiego. Zostały wykonane
na planszach, które pokazują docelowy układ drogowy. Przejazd
w różnych kierunkach pokonuje
czerwone auto.
(n)
JUSTYNA WOJCIECHOWSKA-NARLOCH
C M
Y K
W połowie listopada miał zakończyć
się remont jednego z ważniejszych
parkingów na starówce w Toruniu.
Stanie się to dopiero 6 grudnia.
„Nowości” już dawno alarmowały,
że na budowie nic się nie dzieje.
Parkowanie na toruńskiej starówce to niełatwa rzecz. Miejsc brakuje, a kierowcy niekiedy muszą
wiele razy okrążać wąskie uliczki,
by znaleźć skrawek wolnego terenu. Zamknięcie bardzo wygodnego parkingu przy ul. Przedzamcze
mocno utrudniło życie tym, którzy właśnie tam zostawiali swoje
auta.
- To było jedno z czytelniejszych
miejsc na starówce. nie trzeba
było wjeżdżać w ciemno, bo przed
parkingiem była tablica informująca, czy są wolne miejsca. niestety, od tygodni nie można tam zaparkować. i końca tego bałaganu
nie widać - skarży się pan Tomasz,
prawnik pracujący na starówce.
Nieczynny od lata
C M
Y K
Parking zamknięto 25 września.
Zaraz potem pojawili się tam robotnicy, którzy rozkopali całą nawierzchnię. A potem nagle zniknęli. wywołali tym niepokój i złość
naszych czytelników. wówczas
rzeczniczka MZD uspokajała, że na
tamtą chwilę drogowcy nie widzą
zagrożenia dla terminu zakończenia robót. Jak się okazuje, ten został przekroczony i to o trzy tygodnie.
- wiedziałem, że tak będzie. Kto
dziś pracuje w taki sposób - zżyma
się pan ignacy, mieszkaniec kamienicy przy Podmurnej. - codziennie
chodziłem tamtędy z psem i widziałem, jak postępują prace.
Dziś Miejski Zarząd Dróg, który
zlecił modernizację parkingu przy
9
krót ko
atrakcje wokół sali
Remont przy ul. Przedzamcze przedłuży się o trzy tygodnie
warto wie dz i eć
Co z tym
parkingiem?
Remontowany jest fragment
ul. Przedzamcze do Woli Zamkowej, w tym zlokalizowany tam
duży parking.
Modernizacja rozpoczęła się
25 września i miała się zakończyć w połowie listopada.
Według MZD nowy termin
zakończenia prac to 6 grudnia.
ulicy Przedzamcze, z dużą dozą wyrozumiałości tłumaczy wykonawcę.
- Remont jest opóźniony z powodu braku materiału kamiennego
pod rozebraną masą. Założenie
wstępne było takie, że wykorzystamy to, co rozbierzemy, a ewentualne braki uzupełnimy z naszych
magazynów - wyjaśnia Agnieszka
Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD.
- okazało się, że materiału jest bardzo mało. Do tego był on w takim
stanie, że pomimo oczyszczenia
i segregacji nie bardzo nadawał
się do ponownego wykorzystania.
Brak
materiału na miej[ WRACAMY
scu
oznaczał
konieczność
uzgodnień z konserwatorem i szukanie nowej kostki. Udało się ją
pozyskać między innymi z prac
rozbiórkowych,
prowadzonych
w ramach budowy Trasy średnicowej.
Oddadzą na mikołajki
Zakres prac przy ulicy Przedzamcze
jest dość spory. Po zakończeniu modernizacji będzie tam nowa jezdnia
oraz chodnik z kostki brukowej.
Zgodnie z projektem na ulicy położonych zostanie prawie 3 tysiące
metrów kwadratowych bruku. Par-
Budowa sali koncertowej na Jordankach zakończy się w połowie
2015 r. Znane są szczegóły zagospodarowania terenu wokół niej.
Dostęp do budynku będzie od
strony alei Solidarności, na którą
zorientowana będzie jego główna fasada z wejściem i niewielkim placem. Przed budynkiem,
w okolicy zielonego pagórka,
stanie kilkanaście stojaków rowerowych. Z kolei wzdłuż południowej ściany sali zaplanowano ciąg
pieszy z obszernymi betonowymi ławkami i koszami na śmieci.
od strony zachodniej powstanie plac publiczny, który będzie
mógł służyć m.in. organizacji
przedstawień z wykorzystaniem
niewielkiej sceny plenerowej zlokalizowanej na tyłach okna portalowego sceny głównej. Stąd też
będzie prowadziło przejście do
czerwonej Drogi. na placu plenerowym otoczonym łukiem zieleni
i latarniami parkowymi znajdą
się kolejne stojaki rowerowe. wokół sali na Jordankach w 1. etapie prac, które przewidziano do
jesieni 2015 roku, zostanie zasadzonych ponad 60 nowych drzew
(n)
i krzewów.
FOT.: GRZEGORZ OLKOWSKI
king przy Przedzamczu wciąż jest
zamknięty. Tak jak dojazd do niego
od woli Zamkowej.
- Przekroczenie terminu wykonania robót nie pociągnie za sobą
żadnych konsekwencji, bo nie stało się to z winy wykonawcy. nowy
termin
oddania
inwestycji
DO TEMATU ] do użytku to 6
grudnia. Teraz
jest on nieprzekraczalny - zastrzega
Agnieszka Kobus-Pęńsko.
Miejski Zarząd Dróg jako zleceniodawca modernizacji i remontów
ulic nie może nakazywać irmom,
które wygrały przetargi, by te pracowały non stop. nie ma też wpływu na harmonogram i godziny ich
pracy. w dobrze rozumianym interesie wykonawcy jest natomiast, by
dotrzymał on terminu zawartego
w umowie. w innym razie naraża
się na kary pieniężne, które mogą
być dość dotkliwe.
[email protected]
Reklama
spotkajmy się na moście
Otwarciu najnowszej przeprawy przez Wisłę towarzyszyć będzie wiele atrakcji
C M
Y K
weekend 7-8 grudnia będzie najważniejszym dniem dla najnowszego toruńskiego mostu im. gen.
Elżbiety Zawackiej. Uroczystości
związane z otwarciem tej efektownej przeprawy przez wisłę rozpoczną się już w sobotnie przedpołudnie.
Bogaty program stworzyła Toruńska
Agenda Kulturalna.
Sobotnie imprezy rozpoczną się
o godz. 10 widowiskiem „witajcie
sąsiedzi”, czyli historyczną inscenizacją starcia wojsk z dwóch stron
rzeki. Godzinę później do sportowej
rywalizacji staną szkoły lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Torunia.
Przygotowywana jest też wielka
Parada Mostowa. Będzie okazja do
zrobienia wspólnych mostowych
zdjęć torunian. o godz. 15 nastąpi
AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
Zenon Jaworski
TANIE
OC AC NW
inał konkursu dla szkół i przedszkoli na najdłuższy łańcuch choinkowy „Łączy nas Toruń” z nagrodami
w postaci koszy słodyczy i grupowymi biletami do kina. na muzycznej
scenie wystąpią zespoły Dzwonek
Do Drzwi i Paraliż Band, a pokaz taneczny zaprezentuje w sobotę i niedzielę Jagielski Dance Project.
w niedzielę program otworzy
o godz. 11 półmaraton świętych Mikołajów, a po nim wystąpią aktorzy
Teatru „Baj Pomorski” z koncertem
piosenek dla dzieci. Koncertować
będzie również zespół „Popovacula”, muzyczne zespoły MDK oraz
DJ Martinez. Gwiazdą popołudnia
będzie Golec uorkiestra. Artyści pokażą się na scenie o godz. 17. Przygotowywane są różne dodatkowe
atrakcje: gotowanie na żywo, kąpiel
morsów, zawody sterowanych samochodów, konkursy z nagrodami,
torty od toruńskich cukierników,
zwiedzanie mostu z przewodnika(jo)
mi, pokazy sztucznych ogni.
HDI, CONCORDIA,
PZM, BTA, WARTA,
GOTHAER, INTERRISK,
TUW, UNIQA, ALLIANZ
Pawilon „HERBOWA”
ul. Kościuszki 41/47 I.p
tel/fax 56 623-32-02, kom. 605-068-694
[email protected]
www.jazon.torun.vizz.pl
1409213TRTHA
nowości
Parada mostowa, zawody sportowe,
wspólne zdjęcia torunian, smaczne
torty, pokazy fajerwerków i muzyka
w różnych klimatach, z koncertem
grupy Golec uOrkiestra na deser.
KAŻDEMU KIEROWCY POMOŻEMY WYBRAĆ NAJLEPSZĄ OFERTĘ UBEZPIECZENIA
10
i nfo
28 listopada 2013
złota jesienna gotówka
zapraszamy do gry
Jak odebrać nagrodę?
Laureat, po telefonicznym zgłoszeniu wygranej oraz wstępnej
weryfikacji, zapraszany jest do
Biura Konkursów w Toruniu przy
ulicy Podmurnej 31. Nagrody
wydajemy według regulaminu
w poniedziałki i czwartki w godzinach od 10 do 15. W biurze, po
okazaniu kompletu dokumentów:
karty konkursowej, na którą padła
wygrana, kuponów wyciętych
z gazety oraz dowodu osobistego, laureat otrzymuje nagrodę
w postaci karty przedpłatowej
VISA. Informujemy, że wszystkie
nagrody w loterii „Złota jesienna
gotówka” są wydawane w postaci
kart przedpłatowych VISA i nie
podlegają wymianie na gotówkę.
Karta jest doładowana kwotą równą wygranej w loterii. W momencie wydania karta jest aktywna
i gotowa do natychmiastowego
użycia w punktach handlowych
i usługowych honorujących karty
VISA. Takich punktów oznakowanych na wejściu i przy kasach
naklejką VISA jest bardzo dużo,
a sama płatność kartą dziecinnie
prosta. Do każdej karty VISA jest
dołączony kod PIN, czyli czterocyfrowy „podpis” posiadacza karty.
Karta nie jest imienna, więc każdy, kto ma kartę i kod PIN do niej
przypisany może z niej korzystać.
Bezgotówkowe transakcje kartą
VISA, niezależnie od ich liczby, nie
są objęte prowizją, czyli posiadacz
karty może wydać wygraną kwotę
co do grosza. Po wykorzystaniu
wszystkich środków kartę można
zniszczyć i wyrzucić. Używanie
karty przedpłatowej VISA nie
wiąże się z zakładaniem konta
(KM)
bankowego.
nasz konkurs
Złota jesienna gotówka
kupon nr 25
183 263 327 444 541
100 złotych wygrywają numery serii:
KBT 8915
KZM 6115
Podane liczby zakreśl na swojej karcie konkursowej!
Wygraną należy zgłosić telefonicznie w Biurze Konkursów Nowości
w godz. 13.00-15.30, tel. 56 611 81 81
C M
Y K
Rusza Akademia Jedi
W sobotę w CSW w Toruniu zlot fanów „Gwiezdnych wojen”
TOMASZ BIELICKI
Wyrzeźbiony z lodu mistrz Yoda, pokazy walk na świetlne miecze, wystawa replik statków kosmicznych
oraz odtworzona wioska Jeźdźców
Pustyni. A także wielu gości.
- Każdy - nawet gdy nie jest miłośnikiem sagi George’a Lucasa
- kojarzy postać mrocznego lorda
Vadera i wie, co oznacza słynne
powiedzenie „Niech Moc będzie
z Tobą” - twierdzi Rafał Frąckiewicz, koordynator toruńskiego
zlotu StarForce 2013. - Dorasta
nam już trzecie pokolenie fanów,
co każdego roku doskonale widać podczas naszego zlotu. To
miło, że nawet w urzędach ludzie
kojarzą już naszą imprezę. Brali
w niej udział sami albo całymi rodzinami.
Jednym z ciekawszych punktów
tegorocznego programu będzie
w tym roku pierwsza prezentacja jedynej na świecie wioski Tuskenów, czyli Jeźdźców Pustyni.
Z pełnym wyposażeniem obozu, kostiumami, a nawet bronią.
wa rto w i edz i eć
Polecamy na Starforce
godz. 12 - projekcje fanfilmów „Star Wars”
godz. 12 - Jak zrobić kostium
ze świata „Star Wars”?
godz. 12-14 - pokaz: rzeźbienie figury mistrza Yody
Toruń z każdej strony
www.nowosci.com.pl
godz. 14 - konkurs strojów
godz. 18 - spotkaniem z Garrickiem Hagonem
C M
Y K
Na StarForce zawsze jest miejsce na atrakcje dla dzieci
FOT.: T. CZACHOROWSKI
Wszystko będzie wiernym i droJak zwykle podczas zlotu będzie
biazgowym odtworzeniem sceno- można rozszerzyć swoją wiedzę
graii przedstawionej w ilmie. Do na temat gwiezdnego uniwersum.
tego na oczach widzów poznańska Dowiemy się m.in., jak samemu
irma Ice Team wyrzeźbi w lodzie zrobić kostium i zbudować zbroję
ogromną igurę jednego z mi- z „Gwiezdnych wojen” oraz jakie
strzów Jedi - Yody. Nie zabraknie były dalsze losy Luke’a Skywalkeoczywiście gwiezdnych modeli ra? Specjalną prelekcję przygotostatków kosmicznych. Z tym wielu wano dla fanów Boba Feta.
stworzonych z klocków LEGO.
StarForce jak co roku nie zaJak zwykle na zlocie zaplano- pomina o najmłodszych. Jedną
wano kilka spotkań z gośćmi.
z odbywających się podczas
StarForce odwiedzą Staimprezy atrakcji będzie
szek Mąderek - twórca
Akademia Jedi. Młodzi
NASZ
parodii „Stars in Black”,
padawani będą mogli
Mariusz Gandzel - iluprzywdziać szaty Jedi
PATRONAT oraz nauczyć się walstrator gier „Star Wars”
wydawanych przez Fantaki mieczem świetlnym
sy Flight Games oraz Jacek
i innych technik władania
Drewnowski - redaktor „Star
mocą. Wszystko po to, aby
Wars - Komiks”. Gościem specjal- na koniec zmierzyć się z jednym
nym w tym roku będzie Garrick z czarnych charakterów gwiezdnej
Hagon, aktor, który zagrał pilota sagi. Przewidziano również konBiggsa Darklightera w „Nowej na- kurs dla najmłodszych na najlepdziei”. W ilmie zginął w bitwie sze przebranie. Nagrody czekają.
o Yavin, podczas której zniszczono
[email protected]
słynną Gwiazdę Śmierci.
C M
Y K
PROGRAM DNIA
Na grządce obok selera
Marchew ważącą ponad kilogram
przyniosła do naszej redakcji Barbara Czerniawko ze Stawek. Gigantyczne warzywo wyhodowała
w przydomowym ogródku. Jak się
okazuje, marchewka nie rosła razem z innymi przedstawicielkami
swojego gatunku. Podczas siewu
ziarenko padło na grządkę z selerami i porami. Po kilku miesiącach okazało się, że wraz z nacią
marchew mierzy ponad 90 cm.
Pani Barbara jeszcze nie zdecydowała, co z nią zrobi. Najpewniej
przeznaczy ją na surówkę.
(jwn)
FOT.: JACEK SMARZ
Syn przywódcy w Toruniu
Program „Gierek w Toruniu” jest
skróconą relacją ze spotkania, które
odbyło się w połowie listopada w
Klubie Kameleon. Honorowymi
gośćmi wydarzenia byli europarlamentarzyści SLD: Janusz Zemke i
prof. Adam Gierek. Organizatorem
wydarzenia był Klub Dyskusyjny przy
Radzie Powiatowej SLD w Toruniu.
Spotkanie zorganizowano w ramach
obchodów setnej rocznicy urodzin
Edwarda Gierka, I sekretarza PZPR
w latach 1970-1980. Mieszkańcy naszego miasta mieli okazję wysłuchać
prelekcji historycznej „Toruń w latach
1970-1980” oraz referatu prof. Adama
Gierka - „Edward Gierek - polityk lewicy, mąż stanu, Europejczyk”. Podczas
spotkania dyskutowano o znaczeniu
„dekady Gierka” dla rozwoju kraju
i Torunia. Wiele uwagi poświęcono
także szansie, jaka otwiera się przed
Polskę w związku z nowym budżetem
unijnym w latach 2014-2019.
NOWOŚCI
10.00 Aktualności Toruńskiej
10.20 Rozmowa dnia
10.40 28. TSTJA 2013 - Bartosz Zaczykiewicz „Podszyty”
10.50 Pocztówki z Podgórza
11.10 Pływam na medal
11.30 Filmożerca /45/
12.00 Powtórka programu
14.00 Telesprzedaż
16.30 Atlas lasu /9/
16.55 Razem dla Torunia - bezpieczeństwo
17.10 Tańczą już 30 lat
17.30 28. TSTJA 2013 - Marcin Bikowski
„Bacon”
17.45 Aktualności Toruńskie
18.05 Rozmowa dnia
18.25 Gierek w Toruniu
18.40 Pocztówki z Podgórza
19.00 Młyn wiedzy otwarty
19.15 Night of the Proms - koncert
20.00 Aktualności Toruńskie
20.20 Rozmowa dnia
20.40 Fizyka w przedszkolu
20.50 Pływam po medal
21.10 Tańczą już 30 lat
21.30 28 TSTJA 2013 - Marcin Bikowski
„Bacon”
21.45 Aktualności Toruńskie
22.05 Rozmowa dnia
22.25 Powtórka programu
C M
Y K
C M
Y K
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
weekend
PIĄTEK 29.11.13
SOBOTA 30.11.13
zachmurzenie:
biomet:
82 procent nieba
niekorzystny
NIEDZIELA 1.12.13
temp.:
+4 oC
wiatr: 12 km/s
opady:
1 mm
ciśn.: 1024 hPa
temp.:
+4 oC
wiatr: 11 km/s
opady:
0 mm
ciśn.: 1024 hPa
temp.:
+4oC
wiatr: 11 km/s
opady:
0 mm
ciśn.: 1044 hPa
zachmurzenie:
biomet:
11
90 procent nieba
korzystny
zachmurzenie:
biomet:
80 procent nieba
korzystny
Święta na walizkach
dzi e ń d o b r y
C M
Y K
Paweł
KędzIa
Gwiazdka w termach, a sylwester na molo? Trzeba się pospieszyć, bo oferty rozchodzą się na pniu
Paweł KędzIa
nieważne gdzie,
ważne z kim!
Nawet najbardziej wystawny bal
nie zagwarantuje szampańskiej
zabawy. co z tego, że jedzenie
jest wyśmienite, muzyka taka,
że nogi same rwą się do tańca,
skoro przy stoliku siedzą same
gbury? w takiej sytuacji pozostaje jedynie liczyć, że bąbelki
uderzą im do głowy i pozwolą
spojrzeć przez różowe okulary
na niesympatycznego jegomościa z drugiej strony stolika. Do
dzisiaj najmilej wspominam sylwestra w jakiejś kwaterze w ciechocinku, gdzie pojechaliśmy
kilka lat temu ze znajomymi.
cały pensjonat był dla nas za
bezcen. Jedzenie i alkohol we
własnym zakresie, ale takich
drinków (mieszanych spontanicznie), po których następnego
dnia w ogóle nie bolała głowa,
nie piłem nigdy później. Zapamiętajmy, okres świąteczno-noworoczny to chwila, kiedy można nieco zaszaleć i spróbować
rozrywek, na które normalnie
nie miałoby się ochoty.
n a t e n s a m t e m at
C M
Y K
Impreza dla fanów piłki
w Gdańsku operator stadionu
PGE Arena organizuje sylwestra
w restauracji PGE Atom club,
w samym sercu stadionu, w streie ViP. Sylwester na najpiękniejszym stadionie Euro 2012 kosztuje 350 zł od osoby. w menu,
m.in., łosoś, krem z raków, polędwiczka wieprzowa nadziewana
musem z pieczonych kasztanów
z sosem rumianym. organizatorzy najwyraźniej postanowili,
że impreza na stadionie sprzeda
się sama i o muzykę zatroszczy
się DJ Maciej ostanówko. nie
szukajcie go wśród artystów na
Mayday Polska. Raczej na jakimś
weselu w Pomorskiem.
(pak)
nowości
ekstremalne święta
C M
Y K
Dziesięć godzin jazdy samochodem wymaga podróż do Ustrzyk
Górnych, a to stolica Bieszczad
jest, jak śpiewali w zespole KSU.
w górskim hotelu PTTK pakiet
świąteczno-noworoczny od 23
grudnia do 2 stycznia kosztuje
990 zł od osoby. w cenie są bal
sylwestrowy oraz udział w Zimowej Bieszczadzkiej olimpiadzie,
gdzie można sprawdzić swoje
umiejętności w strzelaniu do
celu, wziąć udział w konkursie
łuczniczym Robin Hooda oraz
w konkursie Bieszczadzkiego
Zakapiora - rzucanie siekierkami
do tarczy. A o rzut kamieniem są
(pak)
Słowacja i Ukraina.
Spędzenie świąt nad morzem
okazuje się być tańsze niż w górach.
Z sylwestrem już nie jest to takie
oczywiste, ale i tak skłaniamy się ku
południowym rejonom kraju.
- w górach można docenić cały
urok zimy - mówi Tomasz Kopyczyński, marynarz z Torunia. - Poza
tym, z racji wykonywanego zawodu, chociaż w tym szczególnym
czasie chcę odpocząć od morza.
W górach razem z góralami
Zapytaliśmy kilka osób o to, jakie
kryteria przyjmują przy wyborze
kwatery. większość od lat jeździ
do sprawdzonych miejsc, dogodnie usytuowanych. namiary najczęściej mają od znajomego znajomego, więc niechętnie się nimi
Sylwester na stoku to marzenie prawie każdego narciarza z Kujawko-Pomorskiego
FOT.: NadeSłaNe
dzielą, chociaż są wyjątki.
- co roku sylwestra spędzamy
w Rzepiskach - mówi Tomasz Ko- dzieci. cena obejmuje zabawę kilkakrotnie wyższe niż na lądzie.
Gdzie szukać
pyczyński. - w promieniu trzech sylwestrową. warto zwrócić na obok molo tradycyjnie lada dzień
kilometrów jest Białka i przejście to uwagę przy tańszych ofertach działalność rozpocznie sztuczne
noclegu?
na Słowację w Jurgowie, blisko niektórych hoteli i pensjonatów. lodowisko. w tym czasie warto
na Tatrzańską Łomnicę. Są termy czasami dopiero po uważnej lek- odwiedzić „Plażę piratów” przy
Janina Sołtys, Rzepiska - Poi dostęp do około trzydziestu kilo- turze oferty okazuje się, że bal wejściu na plażę nr 14. wyjątkotok - Bryjów: tel. 601 838 192.
sylwestrowy jest dodatkowo płat- wa atmosfera tego miejsca, zumetrów tras narciarskich.
pełnie inna od modnych tańc-bud
na co można liczyć za 80 zł od ny, i to słono!
w hotelu „Belvedere” w Zako- na „Monciaku”, wciąga na długie
osoby z pełnym wyżywieniem?
„Liptakówka”, ul. Środkowa
- Jeździmy tutaj od lat i panu- panem od 4900 zł w cenie jest godziny.
169 a, Białka Tatrzańska: tel.
ciekawą
ofertę
przygotoje naprawdę rodzinna atmosfera sześć noclegów oraz wiele atrak609 146 840, (18) 265 35 72.
- chwali Tomek. - Sylwestra spę- cji: „Sylwestrowy wehikuł czasu” wał hotel „Faltom” w Gdyni. Za
Sylwester
dzamy na sportowo. wieczorami z zespołem celebrate, wieczór gó- śródziemnomorski
„Belvedere”, ul. droga do
siedzimy przy ogniskach, organi- ralski z poczęstunkiem i występem w największej sali balowej w TrójBiałego 3, zakopane: (18) 202
zowane są kuligi z muzyką. Rano dziecięcego zespołu Turliki oraz mieście z Thomasem Grotto, lau02 55.
w sylwestra spotykamy się wszy- zajęcia dla najmłodszych kid’s spa, reatem „Szansy na sukces” i „X
scy na stoku. wieczorem jedzie- Master chef, warsztaty teatralne Factor”, trzeba zapłacić 550 zł od
„Faltom”, ul. Grunwaldzka 7,
my na wielki kulig. o godz. 20 „Zbójnicy - Kolędnicy”, zajęcia na pary. To cena imprezy, a łącznie
Rumia: (58) 785 81 00.
rozpoczynamy w remizie wspól- basenie, ABc nurkowania, itness z trzydniowym pobytem wystarną biesiadę, jak za dawnych lat, na wesoło. natomiast Boże naro- czy dołożyć 200 złotych. w tej
„Hilton”, Targ Rybny 1,
dzenie z 4 noclegami można spę- cenie są pokaz makijażu wieczoz muzyką góralską.
Gdańsk: (58) 778 71 00.
rowego, prowadzony przez konw samym Zakopanem znajomi dzić od 2500 złotych.
sultantkę Mary Kay, 45-minutowy
chwalą „nosalowy Dwór” w ce„Vine Resort & Spa”, wielki
seans w Grocie Solnej, codziennie ok. 2500 zł za sześciodniowy Nad morzem taniej niż latem
Głęboczek 1: tel. 660 497 245,
nie seanse zapachowe w saunie
pobyt, gdzie oprócz wyjątkowej
(56) 493-51-19.
wigilii goście mogą do woli ko- nie brakuje również amatorów suchej, bez ograniczeń wstęp do
rzystać z saun i basenów, a dla nadmorskich kurortów. niewąt- Aqua centrum, studio cardio,
dzieci są przygotowane jasełka, pliwą zaletą jest stosunkowo Klub Malucha, zajęcia animacyj- nickim. Vine Resort & Spa w wielkrótka podróż. ne dla dzieci, a 30 i 31 grudnia kim Głęboczku także ma specjalwspólne kolęW przytulnym przygotowywanie masek karna- ną ofertę świąteczną. Za 2500 zł
dowanie i wizłotych - od
Sopocie można wałowych, ponadto sylwestrowe za trzy doby w terminie 23-26
zyta Mikołaja.
takiej kwoty
poszukać miej- zajęcia dla dzieci w wieku 3-12 lat lub 24-27 grudnia można spęw ofercie syldzić przytulne Boże narodzenie
zaczynają się opłaty w hotelach
sca w jednej w godz. 19 - 2 w nocy.
westrowej jest,
w gdańskim Hiltonie w okresie z uroczystą kolacją z tradycyjnyi pensjonatach, organizujących
z wielu kwater,
m.in., koncert
święta i sylwestra. ale jest to
w tym okresie bożonarodzeniowym można wy- mi daniami: karpiem smażonym
zespołu „Trebuprzeważnie za pakiet minimalny.
za wyjątkowo nająć pokoje Deluxe z widokiem na maśle ze szpinakiem i musem
nie Tutki”, a 31
korzystną cenę. na Motławę od 450 złotych za porow-ziemniaczanym lub łosogrudnia zapewZamiast booko- dobę. w ramach rodzinnych świąt siem pieczonym podany na taniona
opieka
dla dzieci w godz. 20 - 1 w nocy. wać miejsce telefonicznie, można goście mogą swobodnie korzystać gliatelle z leśnymi grzybami albo
wolnych pokojów już nie ma, ale spróbować poszukać na miejscu, z kompleksu wellness, a na ma- pierogami z sandaczem i krewetką
warto zapamiętać to miejsce na bo oferty dosłownie leżą na uli- luchy czeka moc atrakcji w miko- z kremowym sosem cytrynowym.
cy. w tej sytuacji trzeba samemu łajkowym Kids club. warto spoj- wśród atrakcji wieczorne kino,
przyszły rok.
w hotelu „Liptakówka” za ty- zatroszczyć się o atrakcje, a tych rzeć na świąteczne menu, gdzie zabiegi spa, kuligi z grzańcem
godniowy pobyt 3700 zł od pary w Trójmieście nie brakuje. Tutej- dorośli w wigilię będą się zajadać oraz joga, nordic walking i deguorganizatorzy zapewniają wie- szy aquapark oferuje bilet gwiazd- wędzonym węgorzem na ciepło, stacja win.
niby nic nie stoi na przeszkoczór góralski z kapelą, regionalne kowy za 25 zł na baseny, spa lub sandaczem z rakami i pianą homenu, imprezę sylwestrową z ani- bowling. Do kwietnia wstęp na marową, a dzieci iletami z sanda- dzie, żeby święta spędzić w gómatorem dla najmłodszych, ku- najdłuższe drewniane molo jest cza. na bożonarodzeniowy obiad rach, a sylwester nad morzem. Pylig z pochodniami w nowy Rok, bezpłatny, ale spacer, choć atrak- szef kuchni poleca zająca, troć wę- tanie, czy po przejechaniu całej
Polski będą jeszcze siły na zabapołączony z ogniskiem, a ponad- cyjny, może być niebezpieczny, drowną lub sarninę.
Ten czas z powodzeniem można wę? i, oczywiście, czy nas na to
to nielimitowane wejścia do spa, np. w czasie sztormu. Jednak
sali zabaw i wieczorne seanse dla stężenie jodu na końcu mola jest spędzić także na Pojezierzu Brod- stać?
i
2500
12
wee kend
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
kULTURA I ROZRYwkA
Sorry Boys zagra
w Od nowie
klub od nowa, czwartek,
godzina 20. Już dziś w toruńskim klubie Od Nowa wystąpi formacja Sorry Boys. Po raz pierwszy
toruńska publiczność mogła ich
zobaczyć i usłyszeć dwa lata temu
przed koncertem grupy Hey. Płytą
„Hard Working Classes” podbili miłośników dream popu i alternatywy. 4 listopada ukazał się ich drugi
album „Vulcano”, za którego produkcję muzyczną odpowiada Marek Dziedzic. To właśnie z tej płyty
pochodzą dobrze znane przeboje,
takie jak „The Sun” czy „Phoenix”.
W trakcie dzisiejszego koncertu
będzie można usłyszeć utwory
z najnowszej płyty, która zdaniem
krytyków jest jedną z najlepszych
polskich płyt tego roku. „Vulcano”
to pop w najlepszych wydaniu. To
płyta dla wymagających i przede
wszystkim wrażliwych słuchaczy.
Jeśli chodzi o koncerty, Sorry Boys
to po prostu doskonałe brzmienie
z wyjątkowym wokalem Beli Komoszyńskiej. Dzisiejszy koncert
w Od Nowie to jedno z najciekawszych muzycznych wydarzeń tego
sezonu w Toruniu i jeden z koncertów, których nie wolno przegapić. Warto podkreślić, że dzisiejszy
koncert będzie pierwszym samodzielnym występem grupy w naszym mieście. Dzisiejszy dzień jest
doskonałym rozpoczęciem zbliżającego się kulturalnego weekendu.
Bilety na koncert Sorry Boys w dniu
występu kosztują 30 złotych. Pole(pau)
camy.
Prawdę poznamy w teatrze
teatr im.wilama horzycy
w toruniu, niedziela, godzina 16 i 19. W najbliższą niedzielę w toruńskim teatrze warto zobaczyć doskonałą komedię
francuskiego pisarza - Floriana
Zellera. Dwa lata temu spektakl
„Prawda” zachwycał francuską publiczność, a teraz podbija polskie
sceny. W najbliższą niedzielę w Teatrze Horzycy zobaczymy Karola
Strasburgera, Małgorzatę Pieczyńską, Magdalenę Wójcik oraz Jerzego Bończaka - aktora i jednocześnie
reżysera spektaklu. Bohaterowie
„Prawdy” w szczery sposób starają
się rozmawiać ze sobą o miłości, ale
czy im się to udaje? Na to pytanie
musimy sobie sami odpowiedzieć.
Być może z przemilczenia prawdy
wyjdzie zdecydowanie więcej korzyści niż z jakichkolwiek prób wyjaśnienia. Poruszanie takich tematów w teatrze nie jest rzeczą łatwą,
ale kiedy taką sztukę jak „ Prawda”
pisze Florian Zeller, wszystko widać w innych barwach. W najbliższą niedzielę sami będziemy mogli
(Pau)
się o tym przekonać.
zji w klubie Od Nowa na Bielanach
wystąpi grupa Myslovitz, która
w lutym 2012 roku zagrała ostatni
koncert z Arturem Rojkiem. Teraz formacja z Mysłowic powraca
z nowa płytą „1.577” i nowym wokalistą - Michałem Kowalonkiem,
znanym z grupy Snowman. Zespół
zagra materiał z najnowszej płyty,
która promowały takie single jak:
„Trzy sny o tym samym” i „ Telefon” oraz dobrze znane przeboje z poprzednich płyt zespołu,
a przebojów w ich wykonaniu
nie brakuje. W ciągu dwudziestu
lat działalności grupa wyprodukowała takie hity, jak: „Długość
dźwięku samotności”, „Z twarz
Marilyn Monroe”, „Peggy Brown”
i wiele, wiele innych. Po odejściu
frontmana - Artura Rojka - zespół
nie zrezygnował z dalszego tworzenia i szybko znalazł nowego
wokalistę. O tym, jak brzmi Myslovitz w nowym składzie, może-
my się przekonać już w najbliższą
niedzielę. Jako support przed
Myslovitz zagra zespół Cuba De
Zoo, który zaprezentuje materiał
z ostatniej płyty „ Trucizna”. Bilety na ten koncert kosztują 38
i 45 złotych. Początek w najbliższą
niedzielę o godzinie 19. Zaprasza(pau)
my.
to, by wprowadzić małych uczestników w odpowiedni nastrój. Bal Andrzejkowy w Bajarce to propozycja
dla dzieci do lat czterech. Podczas
balu z dzieckiem może być jeden
opiekun. Koszt sobotniej zabawy
to 19 złotych dla dziecka i opiekuna. Więcej informacji o rezerwacji
miejsc i zakupie biletów można
uzyskać bezpośrednio w Cafe Bajarka przy ulicy Kozackiej 17 lub na
stronie internetowej: www.cafebajarka.pl.
(pau)
zamek wzbudza strach i skrywa
jakieś mroczne historie? O tym
wszystkim będzie można dowiedzieć się w trakcie niedzielnego,
premierowego spektaklu w Baju
Pomorskim. Familijne przedstawienie skierowane jest do dzieci
w wieku od siedmiu lat i ich rodziców. Bilety na „Tajemniczy zamek
w Karpatach” kosztują 17 złotych.
Polecamy.
(pau)
Myslovitz z nowym
wokalistą
klub od nowa, niedziela,
godzina 19. 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Aids. Z tej oka-
Płynące wieżowce
w kinie Centrum
C M
Y K
kino centrum, csw, sobota, godzina 20.45. W sobotę
warto wybrać się do Kina Centrum, gdzie od tygodnia można
zobaczyć jeden z najważniejszych ilmów tego roku. „Płynące
wieżowce” w reżyserii Tomasza
Wasilewskiego to opowieść o dojrzewaniu oraz szukaniu własnej
tożsamości. To historia o odkrywaniu siebie i swoich prawdziwych potrzeb. Poza kontrowersyjną tematyką, która coraz częściej
pojawia się w polskim kinie, dużą
zaletą „Płynących wieżowców” są
znakomite kreacje aktorskie, które
stworzyli tacy artyści, jak: Katarzyna Herman, Marta Nieradkiewicz, Mateusz Banasiuk i Bartosz
Gelner. To jeden z ilmów tego
roku, który po prostu trzeba zobaczyć. Polecamy.
weekend Z dZIeĆMI
Szewczyk dratewka
na początek weekendu
mieli okazję zobaczyć marionetki
sycylijskie oraz lalki, które zostały
skonstruowane w oparciu o koło.
Jak nauczyć się odróżniać dobro od
zła? O tym wszystkim mali widzowie mogą dowiedzieć się w trakcie
przedstawienia. Bilety na spektakl,
który w Baju Pomorskim zostanie
pokazany dwukrotnie kosztują 13
złotych.
(pau)
Bal Andrzejkowy dla dzieci
w Bajarce
wczesna nauka czytania
teatr baj pomorski, piątek, godzina 9.30 i 11.30. Już
jutro w Baju Pomorskim będzie
można zobaczyć popularną bajkę Marii Kownackiej, uwielbianą
przez dzieci. „Szewczyk Dratewka”
w reżyserii Zbigniewa Lisowskiego to pogodne i ciepłe przedstawienie o tym, że dobroć połączona z odwagą i ciekawością świata
pomaga zwyciężać zło i osiągać
szczęście. Dużą zaletą spektaklu
jest atrakcyjna scenograia, której
najważniejszym motywem jest pomysłowe krzesło. „Szewczyk Dratewka” to spektakl skierowany do
dzieci w wieku pięciu lat. Przedstawienie trwa 55 minut. W tym
czasie najmłodsi widzowie będą
cafe bajarka, piątek, godzina 11. Już jutro w Cafe Bajarka
przy ulicy Kozackiej polecamy bezpłatne warsztaty wczesnej nauki
czytania z wykorzystaniem metody
Glenna Domana, która polega na
tym, że w trakcie zabawy pokazuje się specjalne tablice z wyrazami.
Ze słowami można robić wszystko.
Można je nosić na rękach, przytulać, bawić się i dzięki temu można
je też łatwiej zapamiętać. Piątkowe
zajęcia w „Bajarce” skierowane są
do dzieci w wieku 1,5 roku - 4 lata.
Będą to pierwsze zajęcia pokazowe, podczas których nie zabraknie
też wspólnego i głośnego czytania.
Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.
Początek już jutro o godzinie 11.
(pau)
cafe bajarka, sobota, godzina 12. Andrzejki to doskonała okazja dla zabawy nie tylko dla
dorosłych, o czym będzie się można przekonać w sobotnie południe
w Cafe Bajarka. Bal Andrzejkowy
dla dzieci to doskonała propozycja
na udany weekend dla najmłodszych. Podczas sobotniej imprezy
nie zabraknie niczego, co wiąże się
z Andrzejkami. Będą wróżby, zabawa taneczna, lanie wosku, zajęcia
plastyczne i wiele innych atrakcji.
Na tę okazję można się też przebrać. Wszystko zależy od pomysłowości. Dla tych, którzy nie mają
pomysłu, w co się ubrać, będą przygotowane specjalne peleryny i czarodziejskie różdżki. Wszystko po
C M
Y K
Premiera
w Baju Pomorskim
teatr baj pomorski, niedziela, godzina 16.30. W najbliższą
niedzielę w Baju Pomorskim czeka
nas premiera wyjątkowego spektaklu familijnego. „Tajemniczy zamek
w Karpatach, czyli fantastyczno-naukowa półopera albo Verneland” to widowisko nawiązujące
do powieści Juliusza Verne „Tajemnica zamku Karpaty” oraz do kultowego w latach 80. w Czechosłowacji ilmu w reżyserii Oldricha
Lipskiego. Jaką tajemnicę kryje zamek w Karpatach i jak postrzegają
to miejsce mieszkańcy? Czy każdy
NOWOŚCI
Promocja
C M
Y K
C M
Y K
panorama
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
Co i jak komu
pachnie
Okazuje się, że mężczyźni wolą aromat
smażonego boczku od zapachu niemowlęcia
C M
Y K
Brytyjscy naukowcy z OnePool.com
przepytali 4000 Brytyjczyków o ich
preferencje zapachowe oraz rolę, jaką
aromaty odgrywają w ich codziennym życiu. Wyniki są zaskakujące.
pani minister tańczy?
Wczoraj w Pałacu Prezydenckim
Bronisław Komorowski wręczył
nominacje nowym członkom rządu
Donalda Tuska. Elżbieta Bieńkowska została wicepremierem i szefową superresortu odpowiedzialnego
za wydawanie unijnych pieniędzy.
Maciej Grabowski zajmie stanowi-
sko ministra środowiska, Joanna
Kluzik-Rostkowska (na zdjęciu)
- edukacji narodowej, Andrzej Biernat - sportu, a Mateusz Szczurek
- inansów. Zaprzysiężenie eurodeputowanych - Leny Kolarskiej-Bobińskiej i Rafała Trzaskowskiego
- odbędzie się 3 grudnia.
FOT. PAP
Okazuje się, że to, co przyjemnie
pachnie mężczyznom, wcale nie
musi podobać się kobietom i odwrotnie. Płeć piękna jako najprzyjemniejsze zapachy wymieniała
woń świeżo pieczonego chleba,
skoszonej trawy, czystej pościeli,
kwiatów, wanilii, świeżo zmielonej
kawy, czekolady, niemowlaków, lawendy i deszczu. 9 na 10 badanych
pań stwierdziło, że zapachy wpływają na ich samopoczucie, a specyiczne aromaty, z uwagi na to, że
wiążą się z nimi miłe wspomnienia,
sprawiają, iż są szczęśliwe. Wśród
zapachów, jakich kobiety nie mogą
znieść, znalazły się pot, publiczne
toalety, wymioty, kosz na śmieci,
mokra sierść psa, dym z papierosów
i śmierdzące stopy.
Panowie podobnie ocenili trzy
ulubione zapachy - po aromacie
świeżo upieczonego chleba znala-
zła się czysta pościel i świeżo skoszona trawa. Dalej jednak wśród
preferowanych zapachów wymieniali: woń ryby z frytkami, pieczeni, kawy, świeżego powietrza po
deszczu, lawendy czy placka jabłkowego. Co ciekawe, mężczyźni
lubią zapach benzyny i smażonego
boczku, nie wzruszają ich jednak
aromaty związane z noworodkami.
Brytyjskie badania potwierdzają popularność tzw. aromamarketingu, czyli różnego rodzaju woni,
rozpylanych w sklepach, galeriach
handlowych, nawet biurach. Jak
podkreśla Wiktor Koszycki z serwisu feromony.pl, miły aromat nie
tylko poprawia wizerunek takiego
miejsca, ale i częstotliwość jego odwiedzania, lepszą ocenę produktów,
co wiąże się oczywiście ze wzrostem
sprzedaży. - Użycie zapachu kremu
do opalania w sklepie ze strojami
kąpielowymi zwiększy chęć ich zakupu, a woń pierników, cynamonu
czy świerku, w połączeniu ze świąteczną muzyką wprowadzi potencjalnego klienta w zakupowy nastrój
- twierdzi Wiktor Koszycki.
13
W SKRÓC I E
mąż odnalazł się w sieci
Za pomocą portalu społecznościowego policjanci z Zabrza
namierzyli mężczyznę, który
zaginął ponad 30 lat temu. Pod
koniec lat 70. wyszedł z domu
i ślad po nim zaginął. Jego żona
zgłosiła zaginięcie na policję.
Mężczyzna pozostawił w Zabrzu
nie tylko żonę, ale i dwie córki.
Dopiero teraz, dzięki jednemu
z portali społecznościowych,
udało się ustalić, że 58-letni dziś
mężczyzna przebywa w Niemczech. Za pośrednictwem interpolu
skontaktowano
się
z tamtejszą policją, która wczoraj potwierdziła ustalenia poli(tvn24.pl)
cjantów z Zabrza.
C YTAT
»
Jak słucham pana Jarosława
Kaczyńskiego, to mam wrażenie, jakby nie mieszkał w tym
kraju i go nie widział. Wydaje mi
się, że ma bardzo złych doradców,
bo to, co mówi, nie jest mądre.
Mówi rzeczy, które dla większości
Polaków zdają się być absurdalne.
aktor Daniel Olbrychski
Reklama
C M
Y K
2220413BDDWB
NOWOŚCi
C M
Y K
14
OGŁOSZ ENI A
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
Reklamy
CELSO Lidia Celmer
ul. Konstytucji 3-go Maja 22,
tel. 56 659 95 72, godz. 9.00 - 17.00
[email protected]
9.00-14.00
11.00-14.00
8.00-13.00
8.00-11.00
4.12.2013
7.30-16.00
10.30-14.00
9.00-12.00
11.00-14.00
10.00-15.00
8.00-11.00
10.30-14.00
5.12.2013
9.00-12.00
WERA
ul. Piskorskiej 7i, tel./fax 56 645 76 97
godz. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00
[email protected]
PIOTR CZERNIEWSKI
ul. Migdałowa 4, tel./fax 56 655 67 80
godz. 9.00 - 18.00, sob. 9.00 - 14.00
[email protected]
11.00-14.00
MACIUŚ
ul. Poznańska 75, tel. 56 654 73 88
godz. 9.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00
[email protected]
TREMO
ul. Tuwima 9, tel. 56 678 24 58
godz. 7.30 - 18.00, sob. 7.30 - 16.00
[email protected]
MZK W TORUNIU SP. Z O. O.
BIURO PRZEWOZóW I USłUG
ul. Sienkiewicza 24/26,
tel. 56 655 51 89
pon-pi. godz. 8.00-16.00
BRODNICA
ul. Przykop 49, tel./fax 56 498 46 36
[email protected]
CHEłMNO - PHU KOPIMAX
ul. Grudziądzka 79, tel. 606 537 137
godz. 9.00 - 17.00
[email protected]
9.00-12.00
11.00-14.00
8.00-11.00
6.12.2013
10.30-14.00
8.00-10.00 i
13.00-15.00
8.00-13.00
10.00-14.00
7.30-16.00
Energa - Operator SA oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji w Toruniu, Pl. F. Skarbka 7/9, 87-100 Toruń
Telefoniczne pogotowie energetyczne 991 www.torun.energa-operator.pl
oszczędzaj
środowisko
CIECHOCINEK
ul. Żelazna 1, tel./fax 54 416 00 01
godz. 9.30 - 17.30, sob. 10.00 - 14.00
[email protected]
GOLUB-DOBRZYŃ - PHU KOPIMAX
tel. 606 537 137
[email protected]
332413T2BBA
GRUDZIĄDZ
ul. Wybickiego 38, tel. 56 465 92 64
godz. 8.00 - 16.00
[email protected]
LIPNO - PHU KOPIMAX
tel. 606 537 137
[email protected]
RYPIN - PHU KOPIMAX
tel. 606 537 137
[email protected]
WĄBRZEŹNO
tel. 56 465 92 64
[email protected]
WłOCłAWEK - PHU KOPIMAX
tel. 606 537 137
[email protected]
AGENCJE ZEWNĘTRZNE handlowcy mobilni
Beata Kamińska
601 673 337
wyłączanie ładowarek
telefonów komórkowych
po naładowaniu telefonu
zmniejsza zużycie prądu
Toruń, Chełmińska 21
tel. 56 622 59 25
czynne codziennie
w niedzielę i święta 800-2000
Dziewulskiego 21,
tel. 56 648 00 31
pon.- pt. 800 - 2000
sob.-niedz. 930-1500
RTG panoramiczny,
cefalometryczny, zębowy
Prywatne Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
neurochirurgia
chirurgia
neurologia
naczyniowa
chirurgia
reumatologia
urologia
ortopedia
fizykoterapia
rehabilitacja
Rejestracja kom. 781 997 899,
883-666-659, tel. 56 621 11 83
Prezydent Miasta Włocławek działając
w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr
102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13
oraz na stronie internetowej Urzędu
Miasta Włocławek www.wloclawek.
pl, został wywieszony wykaz dot.
n/w nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia do lat trzech,
stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Włocławku przy:
CHEłMŻA - PHU KOPIMAX
tel. 606 537 137
[email protected]
LUBICZ GóRNY
ul. Polna 2, tel. 56 678 26 17
godz. 8.00 - 19.00
[email protected]
Centrum
Stomatologii
Dentus
Elgiszewo 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, Okonin
Elgiszewo 6, 12 (w tym Osada Karbówko)
Lulkowo 4, 5, Lulkowo Tartak, Piwnice 1 PGR, Piwnice 4
Lulkowo 1, 2, 3, 6, 7
Toruń ul. Śniadeckich, Św. Klemensa. Dobra, Św. Józefa Kościół, klasztor, telefonia komórkowa
Mała Nieszawka 23, 33 w tym ul. Na Nasypie, Cierpicka, Nieszawska, Wiejska i przyległe
Mała Nieszawka 25, 27 w tym ul. Bydgoska, Leśna, Toruńska od Prostej do Polnej, Prosta, Polna, Działkowa,
Zapole, Radosna, Miodowa, Kalinowa i przyległe
Pędzewo 5
Ferma Dzikowo, Dzikowo, Silno 10, 11, Smogorzewiec 1, Osiek 7, 9, 12, 16
Przysiek 4 ul. Osiedlowa, Brzozowa
Mała Nieszawka 16 w tym ul. Bydgoska, Krańcowa, Wodociągowa, Kolorowa, Mała Nieszawka 29-BAR,
GEMI PAP ul. Krańcowa
Chorągiewka PKP, Chorągiewka Zasuwy
Łysomice 3, 6, 13, 15, Papowo Toruńskie 13-Firma DAROCHA, Papowo Toruńskie 14
(w tym ul. Warszawska, Lipowa, Długa i przyległe, Leśna, Ogrodowa, Kanałowa i przyległe)
Łysomice 2, 5, 12 (w tym ul. Ogrodowa, Liliowa, Porzeczkowa, Wiśniowa, Storczykowa i przyległe)
Papowo Osieki 6, 7
Czarne Błota 10
Cierpice Kąkol 1, 4 - w tym ul. Dybowska, Długa, Dobra, Brzozowa, Wiśniowa, Kłosowa, Gniewkowska,
Sosnowa
Elgiszewo 2, 13, Okonin
Cierpice Kąkol 2, 5 – w tym ul. Długa, Dobra, Żwirowa
Różankowo 3, 6, 7 Pigża 9
Różankowo 1, 2, Piwnice 2 Leśnictwo
Toruń MPO ul. Kociewska 37-53, ul. Kociewska 24-26A
Cierpice 1, 7 w tym ul. Szkolna, Pocztowa, Cicha, Parkowa, Spokojna, Ogrodowa, Krótka Kolejowa
Cierpice 11 (w tym szkoła, ul. Szkolna, Zakole, Środkowa, Kolejowa, Cierpice Kąkol 3 ul. Długa, Dobra –
BAXPOL, stacja paliw
Toruń ul. Włocławska 295-325, Spacerowa 5, Brzoza Toruńska ul. Ciechocińska, Czerniewice 2 w tym
ul. Miodowa, Kolejowa, Zdrojowa, Wiśniowa, Pszczelna, Matysiaków, Łódzka od Miodowej do nr 250,
Leśniczówka
Czerniewice 4-Strzelnica, Brzoza Toruńska 1, 2 w tym ul. Ciechocińska, Wędkarska, Krótka, Żeglarzy,
Łódzka BARY przy dworcu PKP
Toruń ul. Pawia, Sz.Chełmińska 271-275, Orla, Jastrzębia, Krucza, Św.Antoniego od Jastrzębiej do Sokolej,
Lisia od Wrzosowej do Sokolej, Cmentarz Komunalny, Fort przy cmentarzu, ul. Stalowa 18,24/26, Ziemi
Michałowskiej 7B, 11A, B, C, D, E (w tym Budtech)
Toruń ul. Wesoła, Cicha, Czysta, Wiosenna, Jesienna od Spokojnej do Porzeczkowej, Żurawia, Słowicza,
Kozia, Łosia, Rysia, Lisia od Sarniej do Łosiej
Cierpice Dybowo 6 w tym ul. Nad Potokiem, Dybowska, Bydgoska, zabudowania Leśnictwo Dybowo,
Cierpice 3 – Leśnictwo Chorągiewka
Cierpice 2, 5 ul. Zakątek, Leśna, Bydgoska, Zielona, Szkolna, Środkowa, Zakole
Toruń ul. Ceglana – Firmy WARAN, ATA, KAMPROF, Ceramiczna 6- DYNAMIC Asfalt, Grębocin 8, 9 w tym
ul. Okrężna, Kłopot, Przy Lesie 7, 7A, 7B, Kolejowa, Papowo ul. Dworcowa, Kasztanowa, kurniki p.Popczyk
Toruń Port Drzewny 1 ul. Starotoruńska (w tym Firma WALTER), Działki KOTWICA, Stacja paliw NESTE
Szosa Bydgoska 63
Grzywna 7
Elgiszewo 3
- ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako
działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2
DOM ZDROWIA, III PIĘTRO
ul. Szosa Chełmińska 84/86
www.ortusmed.pl
C M
Y K
201513BDBHB
PHU KOPIMAX
ul. Grudziądzka 79, tel. 56 623 16 80
godz. 9.00 - 17.00
[email protected]
8.00-13.00
9.00-12.00
C M
Y K
Urządzenie do foliowania
ładunku na paletach
VINCENT ROBOT S5 FRD
(wys. pracy 2.200 mm)
rok 2008, nieużywana
tel. 52/58-48-665
Biuro ogłoszeń „Nowości - Dziennika Toruńskiego”
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
3.12.2013
2178113BDBRA
NOWOŚCI
7.30-12.00
8.00-13.00
8.00-12.00
8.00-11.00
1394113TRBPA
POtEncja feromony 602-853-014
3020512BDBHB
PUNKTY PARTNERSKIE
Pigża 2
Elgiszewo, Ciechocin 1, 2
Masażystka; 537-111-683.
2012712TRTHA
2.12.2013
Adres
1374313TRBPA
2011812TRTHA
cena za opłatę rachunków
w naszym
Biurze Ogłoszeń
Godz.
8.00-12.00
7.30-9.00 i
15.00-17.00
7.30-17.00
7.30-13.00
9.00-12.00
9.00-14.00
8.00-13.00
8.00-11.00
10.30-13.30
1415213TRTHA
od 99 groszy
Data
Masażystka. 535-525-125.
331213T2BBA
TYLKO
ZDROWIE
PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
SPOWODOWANE KONIECZNOŚCIĄ WYKONYWANIA PRAC
EKSPLOATACYJNYCH PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH
W związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych
zostaną pozbawieni napięcia niżej podani odbiorcy:
1987813BDBRA
B I UR O R E K L A M I O G łOS Z E Ń
czynne: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
Punkty partnerskie czynne w soboty: • Sklep Zoologiczny WERA, ul. Piskorskiej 7 I, tel. 56 645 76 97 (możliwość nadania nekrologu)
• FHU CELSO, ul. Konstytucji 3-go Maja 22, tel./fax 56 65 99 572, 56 65 99 144 (możliwość nadania nekrologu) • PHU MACIUŚ , ul. Poznańska 75, tel. 56 654 73 88
• TREMO, ul. Tuwima 9, tel. 56 678 24 58 • PIOTR CZERNIEWSKI, ul. Migdałowa 4, tel. 56 655 67 80
n
n
n
n
OGŁOSZENIA modułowe drobne nekrologi i kondolencje tel. 56 61 18 151, 56 61 18 100
STUDIO GRAFIKI tel. 52 32 60 737, [email protected]
Do każdego kupionego ogłoszenia otrzymasz ewydanie „Nowości” w promocyjnej cenie!
FTP://ftp.nowosci.com.pl
C M
Y K
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
OGŁOSZ ENI A
28 listopada 2013
1382913TRBRA
NOWOŚCI
C M
Y K
15
C M
Y K
C M
Y K
OGŁOSZ ENI A
28 listopada 2013
SKUP AUT OSOBOWE –DOSTAWCZE -CIĘŻAROWE
Złomowanie -Autokasacja Zaświadczenie do
wyrejestrowania ODBIÓR GRATIS -GOTÓWKA
510-503-510
1318513TRTHB
AUTA KUPIĘ, ROCZNIK 1995- 2011 KAŻDE
609-16-22-66
2097413BDBRE
AUTO GAZ- montaż, naprawa 502-558-280,
1413713TRBRA
56/674-23-51
AUTOSZYBY (Pilkington) Skłodowskiej 81B
GEOMETRIA kół 56/645-49-43
39913TRTHA
202013T3BKA
KUPIĘ VW, OPEL, TOYOTA, NISSAN, DAEWOO,
POLONEZ Złomowanie -Autokasacja Zaświadczenie do wyrejestrowania ODBIÓR GRATIS
1318513TRTHA
-GOTÓWKA 510-503-510
POŻYCZKI, PROMOCYJNA OFERTA WYPŁATA OD
RĘKI. ZADZWOŃ 792555756
2069413BDBRD
1358813TRBPA
KREDYTY bankowe, pozabankowe; LIDER, Szeroka
1329513TRBTA
21; 605-097-622.
BIZNES
KREDYTY do 90.000,-dla wszystkich z dochodem.
Konsolidacje w jeden kredyt. Możliwe
opóźnienia 3 raty. Dużo decyzji pozytywnych.
1393013TRBPA
517-161-880
309613T2BBA
2084213BDBRB
A „Auto-Serwis Żurek Mechanika” Blacharstwo
-Lakiernictwo -Elektryka -Holowanie -Geometria,
211513T3BKA
Klimatyzacja. 601-648-302.
56/6563880 www.interglas.pl
WULKANIZACJA, mechanika.
56/660-40-98
KREDYTY. 56/621-04-55.
1416413TRBPA
SPRZEDAŻ
SEAT Cordoba 1999r. sprzedam.
604-562-420
329813T2BBA
KUPNO
AUTOSKUP kasacja pojazdów, kupimy każdy
samochód 660-185-232
A Skuteczny odzysk długów, 788-027-406
1274912TRBRB
AUTOZŁOM, złomowanie pojazdów odbieramy,
płacimy 608-425-425
2097413BDBRC
501141042 AUTO-SKUP.
AUTO Każde Kupię! 790-486-798
AUTOSKUP 730-631-120
10013TBNBB
2204013BDBRA
500, natychmiast bez zaświadczeń.
56/651-07-37.
1355113TRBTA
PILNIE sprzedam dobrze prosperującą salę
zabaw w Toruniu - tel. 601-686-770 1413913TRBPA
2080213BDBHB
POTRZEBUJESZ Pieniędzy wejdź www.daiglob.pl,
zakładka daiglob a-count.
2068713BDBRA
1324413TRBPB
ALE szybka gotówka – nawet 7000 zł! Proste
zasady, bez zbędnych formalności. Provident:
600-400-295 (taryfa wg opłat operatora)
2074213BDBRA
310713T2BBA
KREDYTY gotówkowe.Profit, Warszawska
602-645-242
2075813BDBRA.EPS
AUTOSKUP powypadkowe, złomowanie
604-245-345
SKUPUJEMY wszystkie; 607-911-930.
C M
Y K
POŻYCZKI. Dojazd do Klienta. Bez BIK, z
komornikiem. 604-792-715.
1327513TRBPA
POŻYCZKI pozabankowe, 516-768-300
1400713TRBPA
C M
Y K
2075613BDBRA.EPS
AUTOMOTO
www.nowosci.com.pl
2075413BDBRA.EPS
16
*rata dla kwoty pożyczki 500 zł na okres 52 tygodni /1 rok
w ratach płatnych co 7 dni
Kwota raty nie obejmuje obsługi w domu klienta ,
RRSO- nie obejmuje obsługi w domu klienta
– jest to usługa wykonywana na wyraźne polecenie klienta
BUDOWNICTWO
PROFESJONALNE układanie kostki brukowej.
502-517-173
209213T3BKA
A 510-942-507 Super Bruk. Układam kostkę,
kamień.
313213T2BBA
501046230. Papy termozgrzewalne.
313713T2BBA
502517173 Sprzedaż kostki brukowej -Tanio.
195013T3BKB
BALUSTRADY kute, nierdzewne Romex
606-464-268
1354513TRBRA
BLACHARSKO dekarskie 692-73-44-44
207713T3BKA
DRZWI antywłamaniowe całodobowo. Skłodowskiej
81. (056)659-08-49
1103112TRTHD
GARAŻE blaszane od 1200 zł tel. 509-058-388,
52/384-30-41, 54/421-00-45
1146913TRTHA
C M
Y K
OKNA, drzwi, rolety. „Falkon” ul.Wybickiego 47,
(56)663-66-61.
309413T2BBA
OKNA -PROMOCJA! 2M, Sienkiewicza 17,
56-657-34-71, [email protected]
Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3,
tel. 56 639 88 00, www.toyota.torun.pl
1336513TRBPA
POSADZKI maszynowo. 508-114-969
PROJEKTY budowlane, 696-580-213
327213T2BBA
2080213BDBHA
TYNKI agregatem, 721-064-824.
1513TGBGA
Ogłoszenie Liderów Innowacji
naszego regionu. To już dziś!
www.tydzienmsp.tarr.org.pl
NOWOŚCI
2197313BDBHC
Inicjatywa jest finansowana ze środków Enterprise Europe Network w ramach Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
1337913TRTHA
Bednarscy sp.j.
a w nim:
znajdziesz także w Internecie!
projektantka wnętrz pokazuje,
jak przygotować dom na święta Bożego Narodzenia
przedstawiamy nowoczesne systemy
przeciwoblodzeniowe
polecają:
2169513BDDWB
już 2 grudnia
gotowanie z Jackiem Bryndalem
C M
Y K
OGŁOSZ ENI A
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
C M
Y K
Tynki maszynowo -gipsowe, 608-824-023.
25112TGBGB
Wyprzedaż kostki brukowej. 531-900-254.
195013T3BKD
!
a
j
c
o
m
o
r
P
kOMiS
kOMiS meblowy. 697-089-737
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
z 35-letnią tradycją
326013T2BBA
kOMpUTery
infOrMaTyk. 514-042-236.
C M
Y K
17
Zapraszamy na kursy:
1362913TRBPA
kUpnO
- Kasy fiskalne
- Kadry i płace
- Komputer dla seniora
- 15 godzin
- 40 godzin
- 20 godzin
aranżacja stołów i kompozycje bożonarodzeniowe
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
Toruń, Plac Św. Katarzyny 8
tel. 56 65 77 490 lub 56 65 77 451
www.cku.torun.pl
1410913TRBRA
LekarSkie
GinekOLOGia
GinekOLOGia -pełen zakres. 606929911
- 20 godzin
1412013TRTHA
SkUp włosów naturalnych, 696073693
- Kurs florystyczny
1300213TRTHB
1223413TRTHA.EPS
podstawy obsługi, internet, skype
86413BIBIB
prOTeTyka
naTychMiaSTOWa pomoc protetyczna, Wyszyńskiego
11a/61. 56/645-45-72.
291713T2BBA
pSychOLOGia
pSychOTerapia. 509-633-480
1330413TRBTA
SekSUOLOGia
zabUrzenia seksualne- leczenie: Zbigniew Fronczek,
Toruń 56/62-35-605, 603-953-035
www.seksuolog.bydgoszcz.pl
848213BDBRB
MaTryMOniaLne
692-971-972 Biuro- Promocja!
172413T1BJA
C M
Y K
MaTeMaTyka 56/662-37-21
323913T2BBA
MaTeMaTyka. 601-880-405.
312713T2BBA
1412613TRTHA
anGieLSki, hiszpański -nauczanie, tłumaczenia.
1398213TRBPA
667-747-724.
1392913TRTHA
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
naUka
nierUchOMOŚci
zarządca www.radwinski.pl
1410313TRBRA
Garaże
bLaSzaki, garaże raty -transport, montaż - gratis
www.garazyki.pl, 523327575, 601657168 469413BDBHB
Garaże blaszane, blachy trapezowe, kojce dla psów,
raty 600-714-552
2074113BDBHB
NOWOŚCI
1340913TRTHA
Garaże blaszane, bramy garażowe, kojce - cały
kraj! transport, montaż gratis -raty!!
509-574-644 56/649-44-30 52/388-22-73
54/233-81-41 www.konstal-garaze.pl 1146913TRTHC
LOkaLe UżyTkOWe
32-MeTrOWy do wynajęcia. 505-826-801.
321213T2BBA
Do wynajęcia
haLa, Mała Grzywna, 170 m, 663-773-328
paWiLOn 611-25-25-65
2127613BDBRA
211213T3BKA
1397913TRTHA
C M
Y K
1289513TRTHA
tel. 52/32-60-756
1361513TRTHA
2332412BDBRB.EPS
lokal na sklep, 35 m2,
ul. Wybickiego, Grudziądz
18
OGŁOSZ ENI A
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
1351013TRBRI
C M
Y K
Toruń, Starówka, do wynajęcia wyremontowana
restauracja 216 m2, 698-440-919
330513T2BBA
KuPno MIESZKAń
MIESZKAnIE Bydgoskie Przedmieście 40 do 50
metrów kupię. 601-40-29-88
213813T3BKA
GŁoGowo, działki budowlane, uzbrojone, 603-88-2030.
310413T2BBA
SPrZEDAŻ MIESZKAń
22,7M2 oś.Józefa 608382325
1326213TRBTA
4-PoKojowE, okazja 56/645-15-55 P.U.H
179913T1BJD
oDSTęPnE M-4 661-25-25-65
212513T3BKB
www.InTErcEnTruM.coM.Pl 600/803-802
79513TRBPB
www.SMnASKArPIE.Pl 56/650-88-01, Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 6
198113T3BKA
FAŁATA kawalerka 650 zł 602506220
1415413TRTHA
A Noclegi dla pracowników, Toruń.
509-933-411
PoKój 1-osobowy; 603-060-516
1417113TRBRA
ZATruDnIę fryzjera /kę. 884-193-853
PoKój, 504-133-964.
1401813TRBPA
PoKój; 882-735-205
1417413TRBRA
nowE mieszkanie, Stawki. 602-646-553.
212513T3BKA
wYnAjMę mieszkanie w Lubiczu po kosztach.
502-155-306, 501-010-428.
1404313TRBPA
PrAcA
PorADnIA Zdrowego Odżywiania podejmie
współpracę z kandydatami na trenera wellness,
606-401-617.
327013T2BBA
ZATruDnIę
KIErowcę CE 601638070
2-PoK Legionów 900+opaty
212813T3BKA
1411813TRBPA
MAlArZY 694-052-500
2-PoKojowE, komfortowe, umeblowane.
667-744-117.
MEcHAnIK, ciężarowe. 697-611-277
213913T3BKA
1409313TRBPA
nA Skarpie 2-pokojowe umeblowane
662-287-483
211813T3BKA
179913T1BJB
38-METrowE, umeblowane, Chełmińska.
512-142-577 po 16.00
178313T1BJA
3-PoKojowE. 56/663-47-29
332913T2BBA
3-PoKojowE, studentkom. 601-655-006.
1385413TRBPA
40-METrowE, wysoki standard, 698-440-919. 330513T2BBC
ZEGArMISTrZA. Tel. 56/62-237-43.
1360113TRBPA
2178113BDBRB
180513T1BJA
2191913BDBRA
oPErATorA koparko-ładowarki, operatora ładowarki
tel. 693-071-744
1412713TRBPA
PrZYjMę do biura. Wykształcenie wyższe
ekonomiczne. 603-268-468.
1413013TRBPA
SAMoDZIElnEGo Instalatora Wod-kan, C.O.,
Kotłowni; 56/623-50-89
1410513TRBRA
DrEwno 698-818-738
1415613TRBRA
C M
Y K
DrEwno kominkowe, buk, dąb, 602-51-60-64
240113T2BBC
DrEwno kominkowe układane; brzoza, grab;
508-452-759.
1325413TRBTA
1401213TRBPA
EKoGroSZEK wysokoenergetyczny 740,- Czeski
workowany 600,- Orzech gruby 800,- Miał
330313T2BBA
550,- 56/659-16-23
GArAŻE BLASZANE KOJCE, www.partnerstal.pl
525228136, 698230205.
1862313BDBRB
Gęś owsiana przyzagrodowa; 602635592
1370513TRBPA
PrZYcZEPę kampingową. 605-148-084.
1398813TRBPA
ZBIornIKI 1000-litrowe. 730-814-714
331713T2BBB
502-941-209 Dyskretna kochanka
331613T2BBA
660-966-892 Extra 50-tka
328913T2BBA
791084784 MIŁY rElAKS
1401513TRBPA
ZAPrASZAM 500-604-655 Dyskretnie.
179513T1BJA
184513T3BKA
1391113TRBPA
500-650-773 Sama, prywatnie!!
cAŁoDoBowo!!! 603-598-228 Zatrudnię!!!
cHoInKI. 692-740-824
DrEwno opałowe 667-377-217
ZAwrę znajomość z osobą wyjeżdżającą do
Rumunii. Cel biznesowy. 503-116-123
2168313BDBRA
1402213TRBPA
2-PoKojowE, tanio 56/650-99-19 P.U.H
1407713TRBPA
ATrAKcYjnE!!! Dojeżdżamy!!! 502-384-045.
510-200-784 Ekogroszek syberyjski, wysoka
kaloryczność.
327313T2BBA
DrEwno kominkowe suche.
889-330-372
TowArZYSKIE/ SEX
BlAcHArZA SAMOCHODOWEGO, LAKIERNIKA,
OSOBĘ DO MONTAŻU I DEMONTAŻU AUT.
WYNAGRODZENIE DO 3.500,-. 505-595-100.
1414613TRBPA
315913T2BBB
ZATruDnIę w irmie sprzątającej osoby z
umiarkowanym,lub znacznym stopniem
niepełnosprawności.Tel.794677768.
MęSKość 692-414-481
4 opony zimowe, felgi VW Polo, 511-827-810.
212713T3BKA
róŻnE
KIErowcę zatrudnię, kategoria C, E
795-142-248
2 pokojowe centrum,1000zł + opłaty,tel.
69118311
1413813TRBRA
1368913TRBPA
KAwAlErKA 661-25-25-65
FIrMA odzieżowa z Torunia zatrudni szwaczki z
doświadczeniem oraz konstruktora odzieży. Stała
praca na I zmianę. Tel. 697-77-63-93
1351513TRBPA
330213T2BBA
SZPAcHlArZA 501-681-079
TElEMArKETEr sieci Plus w godz8-16 lub 16-20
wysoka prowizja+podstawa CV na [email protected]
1399413TRBPA
callcentergroup.pl
1368013TRBPA
wYnAjEM MIESZKAń
DZIAŁKI
333213T2BBA
SuPErMArKETY Piotr i Paweł poszukują sprzedawców. Wymagane aktualne badania do celów
sanitarno-epidemiologicznych. CV ze zdjęciem
proszę przesłać na adres: [email protected]
1043713TRTHA
piotripawel.pl
TŁuMAcZEnIA
AnGIElSKI przysięgłe 56/62-263-24.
17013TRBTA
BT JAROSZ - niemiecki, angielski, inne języki UE i
świata. Piekary 7 tel:56/621-96-82
861513TRTHB
2179213BDBHA
1341213TRBPA
SPrZEDAŻ
EKoGroSZEK Ledvicki workowany 620,-.
Ekogroszek wysokoenergetyczny 790,-. Kostka
workowana 699,-. Miał workowany 480,-.
510-381-798. Żwirowa 8.
198513T3BKA
A Promocja!!! Ekogroszek 650,- Orzech 720,- Miał
530,- Kostka 760,- 605-785-260
323013T2BBA
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
Toruń, Starówka, do wynajęcia 40 m na biuro,
gabinet, wysoki standard, 698-440-919 330513T2BBB
2
DwuPoKojowE. 881-004-400
DwuPoKojowE, Lotników, gospodarczy Józefa
bezdzietnym. 500-178-830
332313T2BBA
32813TBNBA
W dniu 7 listopada 2013 r. oficjalnie oddano do użytku kolejną ścieżkę dydaktyczną
„Bagienna Dolina Drwęcy” w miejscowości Bobrowiska. Na uroczystość otwarcia przybyło
wielu zaproszonych gości, w tym: przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brodnicy, Wójt
Gminy Brodnica, nauczyciele okolicznych szkół, przedstawiciele lokalnej prasy oraz dzieci.
Po uroczystym przecięciu wstęgi Nadleśniczy Henryk Kapusta oprowadził gości po nowej ścieżce, wyjaśniając zagadnienia związane z gospodarowaniem lasami, ich hodowlą
oraz ochroną.
„Bagienna Dolina Drwęcy” jest jedną z trzech ścieżek dydaktycznych na terenie Nadleśnictwa Brodnica, zlokalizowaną najbliżej miasta Brodnica. Jej powstanie było możliwe
dzięki wsparciu Unii Europejskiej, w ramach ogłoszonego konkursu nr 52/II/2.6/2012, dla
działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem zrealizowanego projektu jest udostępnienie zwiedzającym obszaru
Natura 2000 „Bagienna Dolina Drwęcy”, a w szczególności starorzecza Drwęcy, które jest
siedliskiem wielu chronionych ptaków.
Ścieżka o długości ok. 750 m wyposażona jest w wiatę turystyczną, miejsce postoju a
także wieżę obserwacyjną z widokiem na Rzekę Drwęcę. Wzdłuż ścieżki ustawiono wiele
tablic tematycznych poświęconych zabiegom gospodarczym stosowanym przez leśników
w celu prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, zarządzaniu lasami w imieniu
Skarbu Państwa jak i samej Rzece Drwęcy.
Już dziś zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ścieżki, wierząc, że wysiłek pracowników Nadleśnictwa Brodnica zostanie doceniony przez Odwiedzających, którzy poprzez
dbałość o infrastrukturę turystyczną i czystość okolicy, przyczynią się do tego, że obiekt
będzie służył przez długie lata.
178613T1BJA
NOWOŚCI
Nadleśnictwo Brodnica zaprasza do lasu
BEZcZYnSZowE 40-metrowe Rubinkowo.
723-492-646
TrAnSPorT
A A 609-218-235 Bagażówka, Przeprowadzki.
Niedrogo.
1341613TRBPA
A 500-626-401 Przeprowadzki najtaniej
178513T1BJA
A 602-657-102. Przeprowadzki, kompleksowo.
333013T2BBA
A 693-375-794- przeprowadzki, transport
1393213TRBRA
20-oSoBowY -komfortowo! 56/654-58-81,
602-224-345.
308513T2BBA
C M
Y K
OGŁOSZ ENI A
www.nowosci.com.pl
19
28 listopada 2013
C M
Y K
WALDEMAROWI SYBILSKIEMU
IZA MALINOWSKA
drużynowa
dr
druż
dru
drużyn
rużyno
żynowa 993 TDH „Koniczyny” Hufca ZHP
P Toruń
oru
ru
uń
AGD
503116216. Bagażówka.
326113T2BBA
605645966 7-osobowe.
296313T2BBA
608650898. Piasek, żwir.
1308213TRBPA
885055858 Transport do 1,8t.
1374513TRBPA
8OSOBOWE. 500-626-401
178513T1BJB
8OSOBOWE 56/659-19-68
173913T1BJB
CZARNOZIEM. Piasek. 601-567-947
199813T3BKA
CZARNOZIEM, piasek, żwir. 601-635-017
310813T2BBA
CZARNOZIEM, żwir, 504-750-185
PIASEK, żwir 3 tony. 531-900-254.
14113TGBGB
56/6514068, 697-128-510. Naprawy. Lodówki.
Pralki. Dojazd Gratis.
1405813TRBPA
AGD Serwis, Dziewulskiego 21.
56/656-34-25
Mamy
179613T1BJB
składają
TANIO naprawa. 514-781-732
304013T2BBA
ormy
rmy O
Koleżanka i koledzy z Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej
RTV
NAPRAWA telewizorów, LCD. 56/648-51-01,
601-63-64-30
ALARMY, anteny, domofony, monitoring.
505-156-465
HOLANDIA soboty, czwartki 250 zł.
501-421-103
ROLETKI, moskitiery- Promocja!
502-246-861
1344213TRBRA
ROLETY, żaluzje. „Falkon”, Toruń, Wybickiego 47,
(56)663-66-61.
309513T2BBA
UBEZPIECZENIA
ODSZKODOWANIA. Kancelaria, 728-154-117.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń
1334313TRBPA
KOMPLEKSOWO; 606-919-392
501103246 meble na wymiar
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki Karcher,
56/648-38-27
213113T3BKA
1415313TRBPA



składają
ej im
im.
m.. JJa
Jana P
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Szkoły Podstawowej
Pawła II
w Małej
Ma Nieszawce
M
1400813TRBRA
STOLARSKIE
USŁUGI

yr
yra
wyrazy
głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
195013T3BKF
1381113TRBPA
1408013TRBRA
603324991. Cyklinowanie -profesjonalnie.
280313T2BBA
1301613TRBPA
AWARYJNE otwieranie mieszkań, samochodów.
Całodobowo Licencja 602-323-918
1103112TRTHC
Robertowi Lewandowskiemu
CAŁĄ DOBĘ
605294008 Całodobowo. Hydraulika -udrażnianie
303713T2BBA
kanalizacji.
składają
CYKLINOWANIE BEZPYŁOWE, NOWE MASZYNY
507220848.
2177913BDBRB
CZYSZCZENIA dywanów, tapicerek mycie okien
505461446.
1609313BDBRB
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek „Karcher”.
697-628-925.
1382013TRBPA
2219613BDBRA
ELEKTRYCZNE
603224384.
1987712TRBPA
600161517.
1375513TRBPA
ELEKTRYK. Gwarancja! 792-791-691.

ZŁOTA rączka w zakresie elektryki, ślusarstwa i
hydrauliki (z uprawnieniami) 56/678-55-45.
ALPA
Zakład i Dom Pogrzebowy
CAŁĄ DOBĘ
głębokie wyrazy współczucia
www.alpa.com.pl
z powodu śmierci

MONTAŻ, naprawy. 530-760-230.
331113T2BBA
YORKI 508282517

OJCA i TEŚCIA



ZWIERZĘTA
składają
ST G
Gru
w szczególności Zarząd, koleżanki i koledzy - FST
Grupa Brokerska
125113BFBFB



Transport ciała na terenie kraju i Europy;
Załatwianie formalności pogrzebowych;
Kremacje, ekshumacje;
Odzież i dewocjonalia
Wieńce i wiązanki
Sprzedaż nagrobków;
Możliwość wyboru kolorystyki strojów
żałobników;
Z szacunkiem i zaangażowaniem spełniamy
ostatnią posługę.
1273612TRBPA
MISTERIUM
Profesjonalne usługi pogrzebowe
Zapal światło w sieci
Zajrzyj już dziś na stronę
www.nekrolog.nowosci.com.pl
Największa e-nekropolia Torunia
C M
Y K
2023912TRBPA
Toruń, ul. Podgórna 16, ul. Okólna 30
tel. 56/62-226-59; fax 56/66-11-239
NOWOŚCI
208013T3BKA
Włodkowi i Jowicie Marczuk
1309413TRBPA
14413TGBGB
319313T2BBA
półki
ółkii EDF
EDF Toruń
TTor S.A.,
Koleżanki i Koledzy z Biura Spółki
Zespołu CUW Administracji oraz Lokalnej Komunikacji
muni
unika w Toruniu
Załatwiamy wszystkie formalności
w ZUS - bezgotówkowe rozliczanie
Możliwość rozłożenia kosztów pogrzebu na
raty
Sprzedaż grobów murowanych
i grobów urnowych na cmentarzach
komunalnych.
DOŚWIADCZENIE, SUMIENNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ

w
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Taty
HYDRAULICZNE 669-643-404
Kompleksowe usługi pogrzebowe,
cmentarne i kamieniarskie.
ul. Szosa Chełmińska 165
tel. 652-90-84, 652-90-83.
www.uskom.pl
HYDRAULICZNE
1241012TRBPA
USKOM
Drogiemu Koledze
212113T3BKA
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki. 609-542-901,
56/655-71-54.
1318813TRBTA
CAŁĄ DOBĘ

OJCA
ADAPTACJE, remonty, kompleksowo. 881-778-149.
www.szczepanczyk.com.pl
Kaplica Pogrzebowa
przy Kościele Chrystusa Króla
Wyprowadzenia do innych parafii
KARAWAN LINCOLN TOWN CAR
WŁASNY WYRÓB TRUMIEN
40 LAT DOŚWIADCZENIA
Parking przed zakładem.
Dom Pogrzebowy
ul. Nieszawska 33G
56/678-10-08; 56/663-68-95
Joannie Chojnackiej
REMONTOWE
198913T3BKA
Toruń, ul. Prosta 16 oraz Kościuszki 56
56/62-261-46; 56/663-41-17

Koleżance
A Remonty od A -Z. 662-37-42-85.
TAPICERSTWO, 792-909-107.
ZAKŁAD POGRZEBOWY SZCZEPAŃCZYK
24013TRTHD
198213T3BKA
204813T3BKA
TRANSLINE Holandia, Belgia, Niemcy.
504-006-353, 515-170-101.
POSADZKI, 505-188-716.
MAMY
180613T1BJA
HOLANDIA Niemcy „Wojażer” 501-421-103.
56/6522231 Zdun.
971113TRBPA
332613T2BBA
198913T3BKB
FIRMA MROK tel. 56 62 212 23.
www.mrok.torun.com.pl
1273812TRBTA
Toruń, tel. 56 655 33 50
Gniewkowo, tel. 52 351 02 36
CAŁĄ DOBĘ
Centrum Kamieniarskie CCK,
tel. 512 601 120
www.sotor.pl
ISO 9001-2008
Bartłomiejowi Jóźwiakowi
dnii Miasta
M
Mias
iasta Torunia
ia
ias
T
Marian Frąckiewicz Przewodniczący, Radni
oraz Pracownicyy Biura R
Rady Miasta
Usługi kamieniarskie
Sprzedaż nagrobków
www.cultus.pl
1405113TRBPA
DANIA „Transline” 507-044-174
C M
Y K

Radnem
emu
mu
u Miasta
M asta Torunia,
Tor
Toru
T
ocji i Turystyki
Tury
Radnemu
Przewodniczącemu Komisji Kultury, Promocji
w
wy
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci
199113T3BKA
WYSTRÓJ WNĘTRZ
1333713TRBRA
56/6545881. Niemcy, Holandia, Belgia -komfortowo! 602-224-345.
308413T2BBA
tel. 56 62-106-14; 603-105-155

składają
505031391 Holandia, Niemcy, Belgia;
56/655-12-00 www.holub-travel.pl

Koledze
198813T3BKA
192913T3BKA
TELESERWIS 56/659-02-85, 531-919-972

CAŁĄ DOBĘ
z powodu śmierci
179613T1BJA
CZĘŚCI elektroniczne „POLTRONEX” Jamontta 2c;
1414513TRBPA
56/648-21-74
TURYSTYCZNE

najszczersze wyrazy współczucia
DOJAZD bezpłatny. Pralki, lodówki.
514-860-982
195013T3BKE
WYWROT 2T, czarnoziem, żwir. 797-875-072. 323313T2BBA
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kopernik”
Ra
anio
aniow

Bartłomiejowi Jóźwiakowi
500831993. Tanio. Naprawa pralki, lodówki 303913T2BBA
1353113TRBRA
NIEMCY pod dom. 601-597-345. Wynajem
mikrobusów.
składają
Domy pogrzebowe - parkingi
- ul. Browarna
- ul. Koniuchy
- ul. Dziewulskiego
- ul. Okólna (Podgórz)
- ul. Toruńska (Wielka Nieszawka)

1415813TRBPA
195013T3BKC

ŻONY
1413413TRBPA
Zuchy, Harcerze oraz Instruktorzy
Hufca
ZHP Toruń
rzy
zy H
Hu
ufca
fc ZH
fca
oraz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej
ujaw
jawsk
C M
Y K
„CULTUS” KORZYBSCY
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Byłaa niezwykle
otwarta,
życzliwa, pomocna, swym cudownym
uświęcała
ykle
lee o
otwa
ot
m głosem
głos
łosem
sem
em
mu
uroczystości
harcerski
oraz religijne. Na zawsze pozostaniee w nas
pamięci.
oczystości
czystoś
ościi h
harc
ar
naszej
aszej
ejj p
pa
pam
amię
ięc
Rodzinie
składamy wyrazy współczuciaa i szczerego
odziniee oraz
or Narzeczonemu
N
szczereg
szczere
go
o żalu
ż
ża
502517173 Żwir. Piasek. Od 1 tony do 8 ton. HDS.
USŁUGI POGRZEBOWE
Panu
Z głębokim
łębok
okim żżalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 22.11.2013 r.
odeszła na wieczną wartę
- od grudnia 2003 r. ponad 26.000 nekrologów i kondolencji
USŁUGI POGRZEBOWE
tel. 56/646-10-74, 606-360-441
Toruń, ul. Kościuszki 56
Lubicz, ul.Lipnowska 60,
pogrzeb z zasiłku ZUS
pomoc we wszelkich sprawach
związanych z pochówkiem
dostosujemy się do finansowych
możliwości klienta
www.arka-pogrzeb.pl
310013T2BBA
www.elizjum.pl
Toruń, ul. Kościuszki 9
Tel. 56/657-26-50, 600-168-113.
organizujemy pogrzeby we wszystkich
parafiach i na wszystkich cmentarzach
w Toruniu i okolicy
transport zmarłych na terenie kraju i Europy
załatwiamy wszystkie formalności związane
z pogrzebem
kremacja, przygotowanie grobu, ekshumacja
CAŁĄ DOBĘ
Punkt sprzedaży nagrobków
ul. Grudziądzka 192 przy CCK
302813T2BBA
tel. 514-514-722
■
■
■
Toruń ul. Rydygiera 21- Rubinkowo I (na
terenie Kościoła Matki Bożej Królowej Polski)
tel./fax. 56/623-14-41, 883-662-445
CAŁĄ DOBĘ




■


Pogrzeb w ramach zasiłku ZUS.
Transport ciała w kraju
i spoza granic Polski.
Posiadamy własną kaplicę przedpogrzebową
oraz chłodnię (przy kościele M.B.K.P.
Rubinkowo I)
Załatwimy wszelkie formalności.
Godne pożegnanie osoby zmarłej.
144312T1BJA
20
z drowi e
28 listopada 2013
www.nowosci.com.pl
C M
Y K
Jak jeść zdrowo
2001512TRTHA
Naturhouse to eksperci od zdrowego odżywiania. W centrach pracują
specjaliści dietetycy, którzy pomagają schudnąć, przytyć lub utrzymać aktualną wagę ciała, wprowadzić zdrowe zasady żywienia, utrwalić efekty
diety bez powrotu do dawnej sylwetki.Oferują regularne, cotygodniowe
wizyty u dietetyka, indywidualnie dobraną dietę, naturalną suplementację wspomagającą odchudzanie. Podczas wizyty specjalista przeprowadza
wywiad dotyczący codziennych nawyków żywieniowych, a także dokonuje pomiarów ciała oraz zawartości
tłuszczu i płynów w organizmie. Każda osoba może przyjść do Naturhouse aby bezpłatnie skonsultować się
z dietetykiem.
FOT.: ARCHIWUM
REZONANS
MAGNETYCZNY
TOMOGRAFIA
KOMPUTEROWA
Dieta buduje odporność
• budynek Specjalistycznego Szpitala
Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19
• budynek Szpitala Powiatowego
w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97
Informacja / Rejestracja badań odpłatnych:
kom. 601 261 986 (Toruń)
kom. 601 626 366 (Inowrocław)
[email protected]
Jesienne problemy
1362113TRTHA
DZIŚ TELEFON - DZIŚ BADANIE
www.tomograf.torun.pl
Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul. Panny Marii 3, Toruń, tel. 56 622 55 25, tel. kom. 535 000 513,
email: [email protected]
C M
Y K
Jeśli chcesz uniknąć przeziębienia, jedz zdrowo. Odstaw słodycze, fast food i pamiętaj o witaminach
Tylko poważnie zainteresowane osoby
prosimy o kontakt:
CHIRURGIA
Tel. 500 603 705
„DOKTOR” PODGÓRNA 12
2008212TRTHA
287913T2BBB
Specjalista chirurg
Kamica pęcherzyka żółciowego, przepukliny,
operacje laparoskopowe, konsultacje
Tel. 605-379-491 www.chirurgzalucki.pl
56/639-43-30; 509-370-706
KARDIOLOG, PSYCHOLOG, USG, DOPPLER,
ECHO SERCA, CHIRURG, UROLOG,
TRUDNO GOJĄCE RANY, CHRAPANIE, BEZDECH
www.doktor.net.pl
C M
Y K
DOM SENIORA AS
GERIATRIA
ZESPOŁY LEKARSKIE
DR N.MED. MAREK ZAŁUCKI
1190113TRTHA
ODCHUDZAMY TORUŃ
POWIEDZ ZNAJOMYM!!!
Jest jednak sposób, aby jesień nie
kojarzyła się nam z katarem, kaszlem i leżeniem pod kołdrą. Musimy
podnieść naturalna odporność organizmu.
- Po pierwsze, starajmy się jadać
mniejsze porcje składające się ze
zróżnicowanych składników - radzi
Natalia Wojciechowska, dietetyk
Profesjonalne leczenie i rehabilitacja dla seniorów!
Kompleksowa opieka zdrowotna!
„Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.
ul. Solankowa 77, 88-100 Inowrocław
tel. 52 35 63 283 lub 52 35 63 287
www.solanki.pl
91913BIBIB
Szukamy 25 osób
chcących bezpiecznie
schudnąć!
To, co jemy jest bardzo ważne.
Szczególnie w okresie, gdy spada
nasza odporność. Czyli właśnie
jesienią. To doskonałe warunki do
wylęgania się wirusów i bakterii,
które atakują nas wtedy, gdy nie
możemy się skutecznie bronić.
dłospisu. Unikajmy pustych kalorii
zawartych w słodyczach, a także
gotowych dań typu instant, które
jedynie zaburzają pracę metabolizmu i przyczyniają się do nadwagi.
Poranną kawę możemy zastąpić
szklanką wody z sokiem z cytryny
i łyżeczką miodu. Aby organizm
mógł obronić się przez infekcjami
oraz chorobą, wzmocnijmy go odpowiednią porcją witamin, zwłaszcza A i C oraz tych z grupy B. Ich
źródłem są owoce (głównie cytrusy), warzywa, orzechy, a także mięso i przetwory mleczne. Pamiętajmy też o produktach zawierających
cenny dla zdrowia beta karoten: papryce, dyni czy szpinaku. Po więcej
przydatnych porad zapraszamy do
centrum NaturHouse.
289213T2BBA
2001412TRTHA
SCHUDNIJ NA ZAWSZE !!!
sną rozpiera nas energia, tak w tym
czasie wolimy usiąść pod kocem,
najlepiej z gorącą herbatą i tabliczką czekolady. To przecież sprawdzony sposób na niewielką jesienną
depresję. I to kolejny błąd, który
osłabia nasz organizm. Brak ruchu
i osłabiony metabolizm mogą skutkować dodatkowymi kilogramami.
Gdy aktywność izyczna znacznie
maleje, organizm spala mniej kalorii niż dostarczamy mu z pożywieniem. - Chętnie sięgamy po produkty wysokokaloryczne, takie jak:
słodycze, tłuste mięso i sery - mówi
Wojciechowska. - Efektem są pojawiające się dodatkowe kilogramy.
Aby temu zapobiec, wystarczy tylko
pamiętać o kilku prostych zasadach
komponowania codziennego ja-
z NaturHouse. - Jedzmy częściej.
Najlepiej 4-5 razy dziennie. Unikniemy przez to przeciążenia układu trawiennego. Przed wyjściem z domu
zawsze zjedzmy pożywne śniadanie
np. płatki owsiane z owocami lub
sałatkę z dodatkiem orzechów i słonecznika. Nasze trawienie pobudzi
również błonnik, który znaleźć możemy m.in. w surowych warzywach
(brokułach, kapuście, marchwi)
i owocach (śliwkach, jabłkach),
a także pełnoziarnistych produktach
zbożowych. Nie zapominajmy o piciu dużej ilości niegazowanej wody
mineralnej. Co najmniej dwa litry
dziennie. Jedzmy jogurty naturalne,
keiry i pijmy maślanki.
Jesień to czas, gdy nie mamy
ochoty na ćwiczenia. Tak, jak wio-
DOROTA KOWALEWSKA
EKO-MED Prywatna Poradnia Chirurgiczna
UMAWIANIE WIZYT tel. 606-364-342
197813T3BKA
Schorzenia Kręgosłupa
Lekarz Adam Madarasz
rej. 603-675-001
Operacje ortopedyczne.
Konsultacje.
Gabinet Toruń, ul. Bartkiewiczówny 89
Tel. 603-607-202; www.strawinski-ortopeda.pl
1678713BDBHB
MAREK STRAWIŃSKI
2001512TRTHB
www.actum-odszkodowania.pl
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
652513TRTHA
Kancelaria Prawna Actum, 87-100 Toruń,
ul. Bydgoska 1/3, tel. (56) 655 41 31
dr n. med. Krzysztof Kroina
- Porady i zabiegi chirurgiczne
- Leczenie ran przewlekłych
- Diagnostyka USG + Doppler
- Diagnostyka przewodu pokarmowego
- Dermatologia estetyczna: botox, kwas hialuronowy.
503-199-743, www.ekomed.webege.com
1315613TRBRA
POMAGAMY UZYSKAĆ
ODSZKODOWANIE
285413T2BBB
• wypadki komunikacyjne
• wypadki przy pracy, w gosp. rolnym
• inne szkody osobowe i majątkowe
www.zdrowiedlatorunia.pl
LEKARSKI GABINET
ZWALCZANIA BÓLU
2001212TRTHA
2023412TRBRB
Utraciłeś zdrowie?
Straciłeś członka rodziny?
TORUŃ ul. Wielkie Garbary 15
tel. 56 62 10 597; kom. 785 109 291
Rejestracja: www.gamadent.net
NAJLEPSZE ZNIECZULENIA
NAJTAŃSZE PROTEZY
BEZPŁATNE PRZEGLĄDY
39zł
NOWOŚCI
CENTRUM STOMATOLOGII
I PROTETYKI GAMADENT
walka z nadwagą i otyłością,
odchudzanie bez efektu jojo, zdrowe odchudzanie
Toruń, ul. Panny Marii 3, tel. 56 622 55 25
1646813BDBHB
61013TRTHA
352813BDBHB
DIETETYKA
- ćwiczenia indywidualne
- metody specjalne
(PNF, Bobath)
- masaże lecznicze
koszt wizyty
- drenaż limfatyczny
- zabiegi fizykalne
1180513BDBHB
2023512TRBRA
2006712TRTHA
REHABILITACJA
D O M O W A
C M
Y K
C M
Y K
www.nowosci.com.pl
28 listopada 2013
Sport
SP O RTOW YM O K IE M
C M
Y K
piotr
BEDNarCzYk
21
toruńscy speedrowerowcy
zdobyli Australię
podsumowujemy
rozgrywki IV ligi
zawodnicy tsŻ wywalczyli
siedem medali MŚ
4strona 22
Lider z Brodnicy przegrał
tylko jeden mecz
4strona 23
Głośne zebranie Sokołów
Hokej na lodzie. prezes klubu podał się do dymisji. przyczynili się do tego rodzice młodych graczy
Dariusz Łopatka
Zgoda buduje...
Młodzieżowy klub hokejowy
Sokoły Toruń, w przeciwieństwie do seniorskiej ekipy nesty,
przysparzał nam w ostatnich latach naprawdę sporo sukcesów.
Skoro ekipa z Torunia dawała
sobie radę w rywalizacji z koalicją klubów z południowej Polski
mogłoby się wydawać, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
niestety, jak widać, chyba nie
do końca tak jest. co jakiś czas
dochodziły do nas słuchy, że
nie wszyscy w klubie idą w tym
samym kierunku, ale na dobre
spór rozwinął się dopiero podczas ostatniego walnego zebrania sprawozdawczego. nie czuję
się na siłach rozstrzygać w tym
miejscu, kto w tym sporze ma
rację, mogę jedynie zaapelować,
by strony jeszcze raz mocno się
zastanowiły i może spróbowały
jeszcze się dogadać. Z doświadczenia bowiem wiem, że przy takich konliktach na koniec tracą
jedni i drudzy.
[email protected]
C YTAT D N IA
C M
Y K
»
Dysponujemy co najmniej
dziesięcioma skoczkami
na światowym poziomie, którzy
w konkursach pŚ mogą zajmować
miejsca w czołowej dziesiątce. Nie
jest jak dawniej, że mamy tylko
adama Małysza, gdzieś za nim jest
Wojtek skupień i robert Mateja,
a dalej wielka przepaść. W zawodach pŚ może startować siedmiu
zawodników z jednego kraju, więc
nawet jak jednemu skoczkowi
coś nie wyjdzie, to mamy jeszcze
sześciu innych.
Jan Szturc,
pierwszy trener adama Małysza,
o polskich skoczkach narciarskich
N O R DI C WA L K IN G
nowości
Zostań instruktorem
C M
Y K
TKKF po raz kolejny proponuje
kurs instruktora rekreacji ruchowej nordic walking. obejmuje
on naukę teorii i praktyki. Przez
prawie 150 godzin zajęć TKKF
uczyć będzie, jak prowadzić zajęcia z początkującymi i zaawansowanymi. Po kursie i zdaniu
egzaminu absolwenci otrzymują
tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej, upoważniający
do samodzielnej pracy z dziećmi,
młodzieżą i z dorosłymi. Dyplom
upoważnia też do prowadzenia
działalności zarobkowej i tworzenia irm zajmujących się rekreacją.
Kurs rozpocznie się spotkaniem
organizacyjnym
13
grudnia
o godz. 16. w siedzibie TKKF,
(pb)
Szosa chełmińska 75.
W Sokołach doszło do rozłamu.
Podczas walnego zebrania członków
prezes klubu nie wytrzymał. Podał
się do dymisji, choć wcześniej kierowany przez niego zarząd otrzymał
absolutorium.
Walne sprawozdawcze zebranie
członków młodzieżowego klubu
Sokoły przebiegłoby tak samo, jak
każde z wcześniejszych, gdyby nie
uwagi grupy rodziców i dziadków
młodych zawodników, kierowane
w stronę zarządu klubu.
- czegoś takiego jeszcze nie widziałem - mówią zgodnie obecni
podczas zebrania pracownicy Sokołów.
Uwagi i oskarżenia
wspomniane obrady miały charakter sprawozdawczy, jednak zmiany, które zaszły podczas zebrania, Na pytanie czy ignacy krasiński pozostanie prezesem sokołów wciąż nie ma odpowiedzi
Fot.: sŁaWoMir koWaLski
mogą mieć wpływ na najbliższą
przyszłość klubu.
niemałych osiągnięć młodych to- podejmę konkretną decyzję - po- przedstawiciele zarządu klubu zaUwagi, oskarżenia i błędy ruńskich zawodników (w ostatnich wiedział ignacy Krasiński. - wiem, rzekają się, iż nic takiego nie miało
w funkcjonowaniu Sokołów - od latach juniorzy Sokołów zdobyli że cześć rodziców ma spore preten- miejsca, a sami przeciwnicy brali
spóźniających się autobusów przy- przecież złoto i srebro mistrzostw sje, twierdząc, że w klubie powin- udział w takim zebraniu.
wożących dzieci ze szkoły na lodo- Polski), wyrażanemu przez preze- no być lepiej. wiem, na co nas stać
- co więcej. osoba, która jest
wisko, po wysokość składek człon- sa, towarzyszyły pomruki nieza- i jako prezes nie mogę zapewnić, iż podpisana pod tym listem, została
kowskich - zostały w wyrazisty dowolenia. Grad oskarżeń grupy żądania tych osób zostaną spełnio- wybrana do komisji rewizyjnej podsposób przedczas tego walnego zjazdu - dodaje
p r z e c i w n i ków ne.
stawione przez
ignacy Krasiński. - Ten dokument
spowodował,
niezadowoloną
jest więc bezzasadny. To walne się
Mam czas na przemyiż ignacy Kra- Bezzasadne doniesienie
k i l k u o s o b ow ą
przecież odbyło.
ślenie wszystkiego raz
siński
podał
grupę członków
wspomnianym tematem zajął się
jeszcze. Co dalej? Nie wiem.
się do dymisji. wczoraj o całej sprawie poinforklubu, rodziców
Ignacy Krasiński
Jego
najbliżsi mowany został wydział Sportu wydziału Ewidencji i Rejestracji
i dziadków dziewspółpracowni- i Turystyki Urzędu Miasta. Sprawa Urzędu Miasta. Z naszych informaci uczących się
cy w ostatnich traiła również do innego z miej- cji wynika, iż urzędnicy nie dopagry w hokeja w najmłodszych to- dniach namawiali go do zmiany tej skich wydziału, gdyż jeden z rodzi- trzyli się w tej sprawie żadnych nieruńskich drużynach. Takiego napo- decyzji. Pierwszy i jak do tej pory ców wystosował pismo, w którym prawidłowości.
ru nie wytrzymał wieloletni prezes jedyny prezes Sokołów nadal bije zauważa, iż w klubie od dawna nie
Pierwsze efekty całego zamiesza- ignacy Krasiński.
odbyło się choć jedno walne ze- nia widoczne są już teraz. Jeden ze
się jednak z myślami.
co ciekawe, po przedstawieniu
- Mam czas na przemyślenie branie członków, podczas którego sponsorów, który od lat pomagał
wyników sportowych i inansowych wszystkiego raz jeszcze. co dalej? można by było wybrać nowe wła- inansowo klubowi, ogłosił bowiem
zarząd otrzymał absolutorium od nie wiem. w czwartek odbędzie się dze. Zaistniało przy tym podejrze- zakończenie wspierania młodych
członków klubu, jednak opisowi zebranie zarządu. Być może wtedy nie fałszowania dokumentów, choć toruńskich hokeistów.
»
Laguna
razy sześć
Tegoroczna edycja Klubowego
Pucharu Polski zdecydowanie należała do pływaków z Laguny 24. Toruńska drużyna wygrała wszystkie
trzy rundy, które odbyły się w Gliwicach, Poznaniu i Toruniu, a także inał w Kościerzynie.
o tym, że w toruńskiej drużynie
pływają najlepsi w Polsce „płetwiarze” świadczy fakt, że, aż sześciu zawodników zwyciężyło w klasyikacji
generalnej Klubowego PP. Są to (od
lewej): Jakub Górny (kat. „B” 16-17
lat), Maciej Modrzyński (kat. „D”
12-13 lat), Michalina Demska (kat.
„B” 16-17 lat), Katarzyna Truszczyńska (kat. „A” 18 lat i starsi), Karolina Szpejna (kat. „D” 12-13 lat),
i Zuzanna Demska (kat. „E” 11 lat).
22
spor t lok alny
28 listopada 2013
Indywidualnie seniorzy
Indywidualnie juniorzy
1. B. Grabowski (Ostrów Wlkp.)
18, 2. A. Szymański (Gniezno)
17, 3. Ł. Marchlewski (TSŻ Toruń) 16 (3, 4, 3, 3, 3), 4. A. Bożejewicz (TSŻ) 15 (3, 2, 4, 2, 4).
Indywidualnie kobiety
1. L. Davies (Anglia) 20, 2. N.
Kinross (Australia) 18, 3. S. Tamborska (TSŻ Toruń) 16 (3, 2, 4, 4,
3).
Drużynowo seniorzy
1. Polska 49: Ł. Nowacki 7 (1, 3,
3, w), M. Szymański 16, M. Ganczarek 9, M. Kołata 10, B. Grabowski 7); 2. Anglia 42; 3. Walia
34; 4. Australia 33.
Drużynowo juniorzy
1. Polska 53: M Sassek 16, Ł. Marchlewski 10 (4, 3, -, 3), A. Bożejewicz 12 (4, 2, 2, 4), A. Szymański
11, B. Grabowski 4; 2. Anglia 48,
3. Australia 36; 4. Walia 23.
parowo seniorzy
1. Polska 24: M. Szymański 8, P.
Binkowski 6 (1, 3, -, 2), Ł. Nowacki 10 (4, 2, 4); 2. Walia 22;
3. Anglia 22; 4. Australia 20; 5.
Szkocja 12.
parowo juniorzy
1. Polska 40: A. Szymański 11,
M. Sassek 15, B. Grabowski 14;
2. Australia 30; 3. Anglia 27; 4.
Walia 23.
C M
Y K
Dominacja polaków
N A SI W M ISTR ZO ST WACH
1. M. Szymański (Leszno) 19, 2.
C. Chadwick (Australia) 17, 3. P.
Heard (Anglia) 16... 9. Ł. Nowacki (TSŻ Toruń) 12 (2, 2, 4, 2, 2),
12. P. Cegielski (TSŻ) 9 (1, 2, 3,
2, 1), 14. P. Binkowski (TSŻ) 8
(2, 1, 2, 2, 1).
www.nowosci.com.pl
Speedrower. Biało-czerwoni, z torunianami w składzie, wywalczyli siedem medali mistrzostw świata
KRYSTIAN GóRALSKI
Wielkim sukcesem reprezentantów
Polski zakończyły się trzytygodniowe zmagania w mistrzostwach świata w speedrowerze, które rozgrywane były w Adelajdzie. Duży udział
w sukcesach mieli torunianie.
W Australii wystąpiło sześcioro reprezentantów TSŻ. Każdy
z nich wywalczył medal światowego czempionatu.
Łącznie Polacy zdobyli sześć złotych złotych, jeden srebrny oraz
dwa brązowe.
- Start biało-czerwonych w mistrzostwach świata można zaliczyć
do grona wręcz idealnych - podsumował występy naszych rodaków
torunianin Przemysław Binkowski.
- Polacy zdobyli wszystkie złote
medale w rozgrywkach seniorskich
i juniorskich wśród mężczyzn. Jedynie w rywalizacji kobiet nie stanęliśmy na najwyższym stopniu
podium, ale wywalczyliśmy medal.
Dodatkowo wygraliśmy też dwa
mecze towarzyskie z Australią.
Potyczki sparingowe z gospodarzami mistrzostw były pierwszą
okazją dla naszych zawodników do
zapoznania się z australijskimi torami. Polacy wygrali oba spotkania
(92:85 i 103:78).
Pierwszą okazją do poważnego
ścigania była rywalizacja w LeFevre, gdzie odbył się Puchar Federacji. W nim Polacy (90 pkt) okazali
się minimalnie gorsi do gospodarzy
(91), ale pokonali Anglików (83).
W zawodach wzięło udział trzech
zawodników TSŻ. Łukasz Nowacki
zdobył 16 punktów, Paweł Cegielski
15, a Przemysław Binkowski 10.
Z kolei w rywalizacji juniorów
bezapelacyjnie najlepsi byli biało-czerwoni (101). Anglicy zdobyli 91
punktów, a Australijczycy zaledwie
75. Dla naszej reprezentacji punkty zdobyli: Łukasz Marchlewski 16,
Adam Bożejewicz 14 i Sandra Tamborska 6.
C M
Y K
Jednym z sukcesów polskiej reprezentacji było złoto w drużynowych mistrzostwach świata juniorów. Swój udział mieli
w tym torunianie: Adam Bożejewicz (stoi z prawej) i Łukasz Marchlewski (klęczy drugi z prawej) oraz menedżer zespołu
FOT.: FACEBOOK.COM/SKIDKIDSTRADER
Paweł Cegielski (klęczy pierwszy z prawej)
W rywalizacji indywidualnej,
Pozostałe krążki torunianie wyparowej i drużynowej zawodnicy walczyli w rywalizacji drużynowej
TSŻ wywalczyli pięć złotych medali bądź parowej.
i dwa brązowe.
Ze złota miTe najbardziej
strzostw świata
prestiżowe,
Start biało-czerwonych
par cieszyli się
w mistrzostwach świata
w kategorii indyBinkowski i Nowidualnej, stały
można zaliczyć do grona wręcz
wacki.
się własnością
idealnych.
W
drużynie
Przemysław Binkowski
Marchlewskiego
seniorów na naji Tamborskiej.
wyższym stopOboje stanęli na
niu podium stanajniższym stopniu podium.
nął Nowacki, zaś wśród juniorów
Pierwszy
wywalczył
medal tytuł mistrzów świata wywalczyli
w rywalizacji juniorów (warto Bożejewicz i Marchlewski.
wspomnieć o tym, że tuż za podium
Menedżerem reprezentacji Polski
uplasował się Adam Bożejewicz), we wszystkich zawodach był torua druga w rywalizacji kobiet.
nianin Paweł Cegielski.
»
- Mam mieszane uczucia jeżeli
chodzi o mój występ - dodał Binkowski. - Generalnie od samego początku dobrze mi się tutaj jeździło.
Efektem tego było między innymi
powołanie do reprezentowania Polski w rywalizacji parowej, w której zdobyłem pierwsze w karierze
złoto w mistrzostwach świata. To
wspaniałe uczucie. Indywidualnie
zaś czuję niedosyt, bo czternaste
miejsce nie jest moim szczytem marzeń. Tym bardziej, że w 2011 roku
w mistrzostwach w USA byłem w inale piąty i aspiracje miałem większe. Z drugiej strony cieszę się, że
znów udało mi się pojechać w inale.
C M
Y K
pokonywanie 200 kilometrów w tygodniu wywarło wrażenie
KRYSTIAN GóRALSKI
Reprezentantka MKL-u Toruń Karolina
Jarzyńska była gościem Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska oraz Zespołu
Szkół nr 8, w których spotkała się
z uczniami i przybliżyła szczegóły
związane z jej karierą sportową.
Długodystansowa
biegaczka
w tym sezonie została zawodniczką MKL-u Toruń. Jest rekordzistką
Polski w biegu na 10 000 m i w półmaratonie. W lipcowych mistrzostwach Polski seniorów, które odbyły się na Stadionie Miejskim im.
Grzegorza Duneckiego triumfowała
w biegu na dystansie 5 000 metrów.
Podczas obu spotkań uczniowie
mieli okazję do wzięcia udziału
w rozruchu, do zadawania pytań,
a także do zdobycia autografu.
- Uczniowie dowiedzieli się między innymi, jak wygląda profesjonalna przedstartowa rozgrzewka
oraz poznali wiele ciekawych ćwiczeń, które służą właściwemu przygotowaniu organizmu do wysiłku
- wyjaśniła nauczycielka ZSIŚ Anna
Nikandrow. - Przed zajęciami młodzież zadała wiele pytań. Dotyczyły one między innymi początków
przygody ze sportem, sukcesów
sportowych i najbliższych planów
startowych.
Padały też pytania o to, jak wygląda jej zwykły dzień, czy oprócz
biegania ma inne hobby, a także czy
stosuje specjalną dietę.
- Swoją wypowiedzią pani Karolina niezwykle zaciekawiła uczniów dodała Nikandrow. - Mówiła o niezwykłym życiu, które zawdzięcza
bieganiu, o wielu podróżach zagranicznych, startach w biegach na całym świecie oraz poznawaniu wielu
Karolina Jarzyńska (żółta bluza) w ZS nr 8 m.in. rozdawała autografy i ćwiczyła z dziećmi
FOT.: NADESŁANA
ciekawych osób. Wielkie wrażenie
na uczniach wywarło to, że w ciągu jednego tygodnia biegaczka pokonuje 200 kilometrów. Zachęcała
młodzież do biegania podkreślając,
że jest to bardzo naturalny i najtańszy sposób na uprawianie sportu
i rekreacji ruchowej, nie pomijając
oczywiście walorów zdrowotnych.
Podobnie wyglądało spotkanie
w Zespole Szkół nr 8. Tam również
Jarzyńska opowiadała o swojej karierze, odpowiadała na pytania
i przeprowadziła zajęcia z dziećmi.
- Dokonała pięknej promocji lekkiej atletyki - zaznaczyła Elżbieta
Bieżuńska, nauczycielka ZS nr 8.
- Zachęciła uczniów do uprawiania sportu, biegania i poznawania świata przez aktywny udział
w sporcie. Odpowiadając na pytania uczniów zmotywowała ich do
pracy nad sobą, rozwojem izycznym, psychicznym i umysłowym.
Podkreśliła też rolę nauczycieli
w życiu uczniów.
NOWOŚCI
Lekka atletyka. Biegaczka MKL-u Toruń Karolina Jarzyńska spotkała się z uczniami Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i ZS nr 8
C M
Y K
C M
Y K
P i ł k a noż na
www.nowosci.com.pl
Lider przegrał tylko raz
Pi łka nożna
Drugie miejsce
młodych toruńczyków
IV liga. Sparta Brodnica w czerwcu zmierzy się z aktualnym mistrzem Polski - Legią Warszawa
w hali „Spożywczaka” rozegrano
turniej dzieci (do lat 8) o Puchar
Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego. najlepsza okazała się drużyna Victorii niemcz,
która w inale pokonała po rzutach
karnych (2:1) gospodarzy Juventus Soccer School Toruń. w regulaminowym czasie gry był remis 2:2.
Podczas zawodów trenerzy zespołów biorących udział w rywalizacji głosowali na MVP turnieju. ostatecznie w tej klasyikacji
triumfował Kacper Bogusiewicz
(JSS Toruń).
Oto komplet wyników:
Grupa a. JSS Kraków - Victoria
niemcz 0:1, JSS Toruń - olimpia
Grudziądz 2:0, Victoria - Toruń
0:2, olimpia - Kraków 0:1, Toruń
- Kraków 1:0, olimpia - Victoria
1:2
SłAWOMIR PAWENTA
C M
Y K
Sparta Brodnica, Chełminianka oraz
Lech Rypin to trzy najlepsze drużyny
w rundzie jesiennej czwartej ligi
kujawsko-pomorskiej.
Pierwszy z zespołów już przed sezonem był uważany za jednego z faworytów rywalizacji na tym szczeblu rozgrywkowym. Podopieczni
Dariusza Koprowskiego z szesnastu
meczów wygrali aż czternaście.
Żółto-czarni punkty stracili tylko
w spotkaniach z Lechem Rypin (1:1
u siebie) oraz Pomorzaninem Toruń (wyjazdowa przegrana 1:2).
Bolesna porażka
- Ta jedyna porażka boli nas do dzisiaj - mówi Sławomir narloch, menedżer Sparty. - Mimo wszystko,
wynik osiągnięty w rundzie jesiennej bardzo nas zadowala. Mieliśmy
słabszą końcówkę, ale wynikało to
z osłabienia zespołu.
w trakcie rundy z drużyny odeszli Lider IV ligi, Sparta Brodnica (w żółtym stroju Szymon Ciechowski) jesienią przegrał tylko jeden mecz FOT.: DARIUSZ BLOCH
m.in. Arkadiusz Kozłowski, Adrian
waldemara Brochockiego po pierw- osiągnięty przez drużynę bardzo
Pozostałe zespoły z naszego rewiśniewski i wojciech Springer.
- w przerwie zimowej chcemy szej części rozgrywek są wicelidera- nas satysfakcjonuje. Przed rundą gionu rundę zakończyły w drugiej
uzupełnić skład - dodaje narloch. mi. Jedenastka z chełmna na swo- myśleliśmy o miejscach od szóste- połowie tabeli. Flisak Złotoria jest
- nie będzie rewolucji, a tylko ko- im koncie uzbierała 40 punktów, go do ósmego. wyszło zdecydowa- dziewiąty, Pomorzanin Toruń jedesmetyczne zmiany. Mamy już na o trzy mniej od prowadzącej Sparty. nie lepiej. Teraz musimy pomyśleć nasty, Promień Kowalewo PomorEkipa beniaminka rewelacyjnie o przygotowaniach do rundy wio- skie dwunasty, Mień Lipno trzynaoku kilku piłkarzy.
Dodajmy, że w przyszłym roku spisywała się przed własną publicz- sennej. na razie za wcześnie mówić sty, a Zdrój ciechocinek czternasty.
zaplanowano obchody 80-lecia nością. chełminianka na własnym o konkretnych wzmocnieniach.
- w trakcie rundy mieliśmy drobbrodnickiego klubu. Jedną z atrak- boisku wygrała wszystkie z ośmiu
ne problemy kadrowe - mówi Rycji ma być mecz towarzyski z aktu- rozegranych potyczek, strzelając aż Lech tuż za czołówką
szard Kobak, kierownik toruńskiej
alnym mistrzem Polski oraz lide- 39 goli, a tracąc zaledwie sześć.
jedenastki. - Tylko raz zagraliśmy
rem
T-Mobile
- A mogli- Za czołową dwójką plasuje się Lech w najsilniejszym zestawieniu i od
Ekstraklasy - Leśmy strzelić ich Rypin. Drużyna, która przed rokiem razu wygraliśmy z niepokonanym
bramki na
jeszcze więcej wycofała się z drugiej ligi zachod- liderem, Spartą Brodnica. ostatnio
gią warszawa.
świetnie jemecz zdoby- mówi Rafał niej, odbudowuje się w rozgrywkach przeprowadziliśmy trening testowy
sienią spisywał
wali piłkarze Chełminianki, gdy
D o b r o w o l s k i , o dwie klasy niżej. Rypinianie jesie- i zainteresowani jesteśmy pozyskawystępowali w rundzie jesiensię beniaminek,
prezes klubu. - nią przegrali tylko dwa mecze, z są- niem czterech zawodników. Podobnej przed własną publicznością
chełminianka.
Byliśmy niesku- siadującymi w tabeli chełminianką ne zajęcia planujemy zorganizować
Podopieczni
teczni.
wynik i Kujawianką izbica Kujawska.
w styczniu.
4,87
C M
Y K
23
28 listopada 2013
1. JSS Toruń
2. Victoria
3. Olimpia
4. JSS Kraków
3
3
3
3
9
6
3
0
5-0
3-3
2-4
0-3
Grupa B. JSS Piekary śląskie Zawisza Bydgoszcz 2:1, JSS Bydgoszcz - Akademia Piotra Reissa
Poznań 0:1, Zawisza - Bydgoszcz
1:1, Akademia Reissa - Piekary 1:0, Bydgoszcz - Piekary 1:1,
Akademia Reissa - Zawisza 1:2
1. Akademia
2. JSS Piekary
3. Zawisza
4. JSS Bydgoszcz
3
3
3
3
6
4
4
1
3-2
3-3
4-4
1-3
Mecz o 7 Miejsce. JSS Kraków
- JSS Bydgoszcz 0:1
Mecz o 5 Miejsce. olimpia Zawisza 0:2
Półfinał. JSS Toruń - JSS Piekary 2:0, Akademia Reissa - Victoria niemcz 0:3
Mecz o 3 Miejsce. Akademia
Reissa - JSS Piekary 1:2
finał. Victoria niemcz - JSS Toruń 2:2 k. 2:1
W Sk R ó CiE
Toruńska Liga Szóstek
Piłkarskich
nowości
ekstraklasa - 5 kolejka.AZS
UMK - JG Sport 6:7, Szwejk - PHU
Batory 3:2, Biurfol - cUK/TAF
i 2:4, Piwex - Drewpol 7:13, Euro-Drób - GTw Marplast 4:3
1. Szwejk
2. Euro-Drób
3. Drewpol
4. JG Sport
5. CUK/TAF I
6. GTW Marplast
7. Biurfol
8. AZS UMK
9. PHU Batory
10. Piwex
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
10
9
9
7
7
7
6
4
0
30-13
23-16
36-26
31-35
15-16
27-33
18-17
21-16
11-14
15-41
najlepsi strzelcy: 11 - Damian
Grzędzicki (GTw Marplast), 9 Sylwester Kieper (Szwejk), wojciech Zieliński, Sebastian Łoś (obaj
JG Sport), 8 - Mateusz Kaplarny
(Drewpol)
i liGa - 5 kolejka. Bartbud Torec 6:0, Kw PSP/Marwit - Eko-ceramika 6:3, Sofa4you.com/3D
Dental - R1 Squad 3:9, Hitor GTw Marplast ii 5:3, TAF/cUK ii
- wydawnictwo Adam Marszałek
1:5
1. Bartbud
2. KW PSP
3. Wydawnictwo
4. R1 Squad
5. Hitor
6. Torec
5
5
5
5
5
5
15
15
15
7
7
6
34-14
35-17
23-11
37-28
20-18
18-30
Kierownik redakcji w Toruniu:
Marek Nienartowicz, tel. 56 611 81 14;
e-mail: [email protected]
REDakCJa
C M
Y K
„Nowości” Dziennik Toruński
ul. Podmurna 31, 87-100 Toruń
tel. dyżurny 56 611 81 33, fax 56 611 81 99
e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny:
Artur Szczepański, tel. 56 611 81 01
[email protected]
Zastępca redaktora naczelnego:
Mariusz Załuski, tel. 56 611 81 29
[email protected]
Redaktor wydań:
Ryszard Warta, tel. 56 611 81 82
e-mail: [email protected]
Kierownik wydania magazynowego:
Barbara Jadzińska-Zgubieńska, tel. 52 32 60 725
e-mail: [email protected]
Koordynator wydań lokalnych:
Jarosław Kubiak, tel. 52 32 60 716
e-mail: [email protected]
7. GTW Marplast II
8. TAF/CUK II
9. Sofa4you.com
10. Eko-Ceramika
5
5
5
5
3
3
1
1
21-27
10-23
16-30
15-31
najlepsi strzlecy: 17 - Piotr Kruszyński (R1 Squad), 8 - Łukasz
wisniewski (R1 Squad), Daniel
Paprocki (Barbud), 7 - Paweł Gołumski (Kw PSP/Marwit), Piotr
wilkanowski
(Eko-ceramica),
Przemysław Koczur (Bartbud),
Mateusz Grzelak (wydawnictwo
Adam Marszałek)
iii liGa - 5 kolejka. Emtor - wagra 10:6, Fenix - Jordanki oSM
Łowicz 5:7, novar Lubicz - PAK Toruń 5:3, Budlex Flamhed A - Rolka.com.pl 7:3, ortus Med - Józefa
Team 4:4
Kierownik działu sportowego:
Piotr Bednarczyk, tel. 56 611 81 18
e-mail: [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca ma prawo
odmówić publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny.
WYDaWCa
Express Media Sp. z o.o.
85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13
sekretariat: tel. 52 32 60 733
fax 552 41 41 lub 326 08 33
Prezes Zarządu:
dr Tomasz Wojciekiewicz, tel. 52 322 62 01
e-mail: [email protected]
1. Wagra
2. Budlex
3. Ortus Med
4. Emtor
5. Józefa Team
6. Jordanki
7. Rolka.com.pl
8. Novar
9. Fenix
10. PAK Toruń
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
11
9
7
7
6
3
3
1
28-18
25-20
29-19
28-22
17-22
21-22
21-26
15-17
24-33
17-26
najlepsi strzelcy: 12 - Paweł Kwiatkowski (Emtor), 8 - Damian Mądrzejewski (Jordanki oSM Łowicz),
Jakub Klarkowski (wagra)
iii liGa - 5 kolejka. Goolasy
- Bella Line Team 1:10, Gm Dom Em3Dach Technonicol 3:7, Polman
S.A. - Vinpol 9:2, czterokropek Tomkar 4:3, wrzosy ii TP - wygryDZIAŁ SPRZEDAŻY:
dyrektor: Adrian Basa, tel. 52 32 60 800
e-mail: [email protected]
marketing: tel. 56 61 18 174, 56 61 18 141,
dystrybucja: tel. 52 32 60 706
Biuro konkursów: tel. 56 611 81 61
Prenumeratę przyjmują:
Wydawca „Nowości” Dziennika Toruńskiego
tel. 56 611 81 61, kioski „RUCH” SA,
„KOLPORTER” SA i „GARMOND-PRESS”
oraz Urzędy Pocztowe
waj albo Giń 4:14
1. Bella Line
2. Polman S.A
3. Czterokropek
4. Goolasy
5. WaG
6. Em3Dach
7. Gm Dom
8. Tomkar
9. Vinpol
10. Wrzosy II TP
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
13
9
9
8
7
6
3
3
0
42-13
41-21
21-20
21-27
29-19
27-19
32-17
23-33
12-44
19-54
najlepsi strzelcy: 18 - Arkadiusz
wandowicz (Bella Line Team),
13 - Damian Rumiński (Polman
S.A.), 9 - Patryk Stefaniak (Polman
S.A.), 8 - Mariusz Gawroński (Polman S.A), Mykola Morozow (GM
Dom), Kornel Jarzębiński (Bella
Line Team)
BiURo oBSłUGi PREnUMERaToRa:
e-mail: [email protected]
tel. 56 611 81 61
DRUKARNIA:
ul. Grunwaldzka 229, Bydgoszcz
tel. 52 58 48 699
e-mail: [email protected]
www.nowosci.com.pl
24
spor t
28 listopada 2013
Duńczycy w Lesznie
tenis
„Isia” wyróżniona drugi raz
Sezon 2013 skończył się już dawno, ale Agnieszka Radwańska
nadal zbiera owoce dobrej gry.
Najpierw na oicjalnej stronie
WTA została wybrana ulubioną
zawodniczką kibiców, a teraz fani
uznali, że jej zagranie z ćwierćinałowego spotkania w Miami
z Kristen Flipkens było najlepsze
w mijającym roku. W drugim
secie przy stanie 2:0 dla Polki,
rywalka posłała piłkę tak, że ta
odbiła się od taśmy i zaskoczyła
biegnącą Agnieszkę. Krakowianka szybko odwróciła się i z półobrotu odbiła tak, że jeszcze zdobyła punkt.
ko szyków ka
C M
Y K
Kolejni szczęśliwcy
żuże l
Nicki Pedersen i Kanneth Bjerre
podpisali kontrakty z Unią Leszno. Nowym menedżerem został
Paweł Jąder. Dotychczasowy menedżer, Roman Jankowski będzie
(kris)
szkolił młodzież.
www.nowosci.com.pl
Piłka nożna. Wczoraj rozegrano mecze 5. kolejki Ligi Mistrzów w grupach A, B, C oraz D
KRZYSZTOF WYPIJEWSKI
Znamy już osiem ekip,
które wystąpią w fazie
pucharowej. Wszystkich
uczestników (szesnastu)
poznamy za dwa tygodnie.
Oczy piłkarskiej Europy zwrócone
były wczoraj na Turyn, gdzie Juventus podejmował FC Kopenhaga.
Mistrzowie Włoch przystępowali
do meczu z zaledwie 3 oczkami na
koncie (trzy remisy oraz porażka)
i nożem na gardle. Brak punktów
mógł sprawić, że szanse „Starej
Damy” na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów spadłyby do
minimum (do 1/8 kwaliikują się
dwie ekipy z grupy, trzecia drużyna
zagra w rozgrywkach Ligi Europy).
„Stara Dama” podołała wyzwaniu, pokonując Duńczyków 3:1
(trzy gole Arturo Vidala). Juve
awansowało na 2. miejsce i ma los
w swoich rękach.
Na uwagę zasługuje wyczyn Bayernu Monachium. Bawarczycy pokonali wczoraj w Moskwie CSKA
i było to ich dziesiąte z rzędu zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Bayern
poprawił rekord Barcelony (9 wygranych w sezonie 2002/2003).
Po wtorkowych i środowych meczach Champions League znamy
już osiem drużyn, które są pewne
gry w 1/8 inału. Do Chelsea Londyn, Atletico Madryt, FC Barcelona,
Bayernu Monachium i Manchesteru City dołączyły wczoraj ekipy
Manchesteru United, Realu Madryt
i PSG.
Dziś przedostatnia kolejka fazy
grupowej Ligi Europy. Legia Warszawa, która w czterech dotychczasowych spotkaniach nie zdobyła punktu i bramki, podejmuje Lazio Rzym.
Początek o godz. 19.00, transmisje
w TVN Turbo i Canal+ Sport.
C M
Y K
Cristiano Ronaldo nie grał wczoraj z powodu urazu nogi. Kibice Realu zamówili
45 tysięcy masek z jego podobizną, z którymi przyszli na mecz z Galatasaray.
FOT.: PAP
Fani wspierali w ten sposób Portugalczyka w walce o Złotą Piłkę FIFA
l iga Mistr zów - w y ni k i ś r o d ow yc h M ec zów
skuteczny Gortat
Washington Wizards pokonali u siebie Los Angeles Lakers
116:111 w kolejnym meczu
NBA. Marcin Gortat zdobył dla
zwycięzców 15 punktów i miał
(kris)
8 zbiórek.
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Bayer - ManU 0:5 (0:2)
Szachtar - Real Sociedad 4:0 (1:0)
Real Madryt - Galatasaray 4:1 (1:1)
Juventus - Kopenhaga 3:1 (1:0)
Anderlecht - Benfica 2:3 (1:1)
PSG - Olympiakos 2:1 (1:0)
CSKA Moskwa - Bayern 1:3 (0:1)
ManCity - Viktoria Pilzno 4:2 (1:1)
1. ManU
2. Szachtar
3. Bayer
4. Sociedad
1. Real
2. Juventus
3. Galatasaray
4. FC Kopenhaga
1. PSG
2. Olympiakos
3. Benfica
4. Anderlecht
5
5
5
5
11
8
7
1
11-3
7-5
8-10
1-9
5
5
5
5
13
6
4
4
18-5
9-8
7-14
4-11
5
5
5
5
13
7
7
1
15-3
7-7
6-7
3-14
1. Bayern
2. ManCity
3. CSKA
4. Pilzno
5
5
5
5
15
12
3
0
15-2
15-8
7-15
4-16
sp o rt w t v
Dziś polecamy
16.00 [na żywo] Canal+ Family. Piłka
nożna. T-Mobile Ekstraklasa,
mecz Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk
17.15 [na żywo] Orange Sport. Piłka
nożna. Podsumowanie rundy jesiennej I ligi
19.00 [na żywo] TVN Turbo i Canal+
Sport. Piłka nożna. Liga Europy,
mecz Legia - Lazio Rzym
19.00 [na żywo] nSport. Piłka nożna.
Liga Europy, mecz Trabzonspor
- Apollon Limassol
19.00 [na żywo] Canal+ Family 2. Piłka
nożna. Liga Europy, mecz Olympique Lyon - Betis Sevilla
20.00 [na żywo] Polsat Sport. Siatkówka kobiet. Liga Mistrzyń, mecz
Volero Zurich - Tauron MKS Dąbrowa Górnicza
20.30 [na żywo] Polsat Sport Extra.
Siatkówka kobiet. Liga Mistrzyń,
mecz Imoco Conegliano - Azeryol
Baku
21.00 [na żywo] Canal+ Family. Piłka
nożna. Liga Europy, mecz Swansea City - FC Valencia
21.00 [na żywo] nSport. Piłka nożna.
Liga Europy, mecz Girondins Bordeaux - Eintracht Frankfurt (kris)
lot to
piszczele Kowalczyk robią karierę
Biegi narciarskie. Jutro w fińskim Kuusamo rozpoczyna się Puchar Świata sezonu 2013/2014
KRZYSZTOF WYPIJEWSKI
- Justyna Kowalczyk musi się
nauczyć oszukiwać ból. Zabieg
piszczeli nie wchodzi w grę. Na tę
chwilę mogą być tylko leki i specjalne plastry - mówi lekarz Robert
Śmigielski. - Dam radę biegać
- uspokaja zawodniczka.
Kłopoty dały o sobie znać podczas
zawodów FIS dwa tygodnie temu
w Muomio. Podczas biegu stylem
dowolnym Polka była dopiero 24.
- Pierwsze dwa starty w Muomio były idealne, ale wtedy biegała „klasykiem” [Justyna wygrała
- red.]. Niestety, przy biegu „łyżwą”
problem pojawił się bardzo szybko. Możliwości walki z nim nie ma
zbyt wiele. Na chwilę obecną w grę
wchodzą zastrzyki przeciwbólowe
czy specjalne plastry - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Robert
Śmigielski, lekarz naszej mistrzyni.
- Problem pojawia się, gdy nartę
trzeba ustawić skośnie do kierunku biegu, a potem ją unieść. Wtedy
mięsień znajdujący się przy kości
piszczelowej napina się, ale jednocześnie jest ograniczany przez
sztywną osłonę. Jeżeli jest przerośnięty to przy takim specyicznym
ruchu pojawia się ból. Taka właśnie sytuacja występuje u Justyny.
Rozrost mięśnia u zawodowego
sportowca jest jak najbardziej naturalny. Problemem jest to, że przy
piszczelu nie ma wystarczająco
dużo miejsca, żeby się rozprężyć
- wyjaśnia Śmigielski.
Rozwiązaniem byłaby operacja,
ale ona wiąże się z dwu-, trzytygodniową przerwą.
- Teraz w grę wchodzą leki przeciwbólowe i specjalne plastry
- mówi lekarz.
- Moje części ciała zaczęły robić
samodzielną karierę w mediach.
Zacznijmy od tego, że nikogo nie
upoważniłam do wypowiadania się
na temat mojego zdrowia. Doktor
Robert Śmigielski, który był u mnie
w Muonio również nie dostał takiego upoważnienia - powiedziała Kowalczyk w wywiadzie dla „Gazety
Wyborczej”. - Ten ból towarzyszy
mi od wielu lat i myślę, że już nigdy
nie będzie większy niż w Muonio.
Skoro poprzedni sezon dałam radę
przebiec, to i ten przebiegnę - dodała Justyna Kowalczyk.
i
C M
Y K
Kiedy startuje,
gdzie oglądać?
W weekend w Kuusamo
Justyna Kowalczyk ma zaplanowane trzy starty.
Piątek, godz. 12.15 - sprint
(Eurosport, TVP 2).
Sobota, godz. 9.50
- 5 km stylem klasycznym
(Eurosport, TVP 2).
Niedziela, godz. 10.30
- bieg pościgowy na 10 km
stylem klasycznym
(Eurosport, TVP 2).
Treść orzeczenia Trybunału PZMot. do poprawki?
Żużel. Falubaz jest przekonany, że otrzyma od Unibaksu ponad 1 milion złotych
JoKEr (z 27.11.)
6, 13, 21, 33 - 36
KAsKADA (z 27.11.)
1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22
MULtI MULtI (z 27.11.)
Godz. 14.00: 7, 9, 10, 17, 24,
35, 38, 39, 40, 48, 51, 52, 53,
60, 61, 68, 79, 5 - plus
Godz. 21.40: 11, 12, 18, 20,
27, 29, 31, 34, 36, 38, 41, 54,
67, 72, 74, 76, 79, 73 - plus
31,
58,
25,
62,
W środę pojawiły się
informacje o tym, że kara
nałożona na Unibax Toruń
w związku z wydarzeniami
podczas meczu finałowego może
być większa, niż zakładano.
Komisja Orzekająca Speedway Ekstraligi na mocy swojego orzeczenia
nałożyła na Unibax Toruń karę, której łączna wartość mogła wynosić
nawet 4 miliony złotych. Torunianie złożyli jednak odwołanie od tej
decyzji do Trybunału PZM. Ten wydał orzeczenie, które zmniejszało
karę do niewiele ponad miliona złotych. Takie informacje przedstawiły
osoby uczestniczące bezpośrednio
w posiedzeniu Trybunału.
W środę pojawiło się uzasadnienie do orzeczenia, z którego działacze Stelmet Falubazu Zielona Góra
wywnioskowali, że zamiast zakładanych pierwotnie 600 tysięcy złotych odszkodowania, należy im się
ponad milion złotych.
Wszystko wskazuje jednak na to,
że treść orzeczenia Trybunału PZM
będzie musiała zostać poprawiona.
Tak przynajmniej wynika z wypowiedzi osób, które uczestniczyły
w posiedzeniu Trybunału. - Wyjeżdżając z Warszawy byłem prze-
konany, że kara, jaką Unibax musi
zapłacić na rzecz Falubazu wynosi
600 tysięcy złotych. Składało się na
nią odszkodowanie oraz kara wynikająca z walkowera - powiedział dla
SportoweFakty.pl Marek Czernecki,
członek Trybunału PZM.
- Myślę, że doszło do pomyłki,
która wkrótce zostanie sprostowana - dodał Łukasz Szmit, członek
Komisji Orzekającej. (sportowefakty.pl)
C M
Y K