KARTA ADRESOWA - Gmina Popielów

Transkrypt

KARTA ADRESOWA - Gmina Popielów
3. Miejscowość
GEZ
KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO
1. Nazwa
2. Czas powstania
CMENTARZ
Koniec XIX w.
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
KARŁOWICE
4. Adres
ul. Kościelna, dz. nr 329
46-037 Karłowice
5. Przynależność administracyjna
województwo
Widok od północnego-wschodu
Widok od wschodu
opolskie
powiat
opolski
gmina
Popielów
6. Formy ochrony
7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)
Jakub Danielski, 09.11.2015 r.
Widok od północnego-wschodu
9. Opis obiektu
Pierwotny cmentarz zlokalizowany zapewne wokół kościoła, obecny założony na płn. od świątyni w k. XIX w. Według dat na nagrobkach użytkowany do końca
lat 60 XX w. (nagrobki małżeństwa Schüftan). Cechy zabytkowe dotyczą cmentarza ewangelickiego – zachowana połowa pierwotnej powierzchni, reszta
splantowana i zabudowana kaplicą przedpogrzebową. Parcela w kształcie zbliżonym do prostokąta, ogrodzona płotem z siatki. Na odcinku zach. fragment muru
z płytami epitafijnymi (pozostałość grobowca rodziny Fersterra). Pozostałe nagrobki najczęściej ze stellami, odkute z kamienia.
Na terenie przyległym bezpośrednio do kościoła, na płd. od prezbiterium późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena - najprawdopodobniej wtórnie tu
umieszczona. W 2008r została przeprowadzona konserwacja figury, w trakcie której odtworzono rękę, liść palmowy, krzyż oraz aureolę
Cmentarz podlega ochronie konserwatorskiej. Wymagana konserwacja nagrobków.

Podobne dokumenty