Business Intelligence

Komentarze

Transkrypt

Business Intelligence
Business Intelligence
Opis
Użytkownicy aplikacji analitycznych oczekują zintegrowanego systemu zawierającego kompletne
dane ze wszystkich źródeł korporacji. Uczestnicy na warsztatach Oracle Business Intelligence
zdobędą wiedzę na temat łączenia danych z różnych źródeł korporacji i konwersji tych danych
na jeden spójny obszar zrozumiały dla użytkowników końcowych. Zapoznają się też ze
sposobem tworzenia analiz i raportów oraz różną formą ich prezentacji.
Cel szkolenia
- Zrozumienie działania Oracle BI Serwer
- Utworzenie spójnego obszaru danych z różnych źródeł
- Nabycie umiejętności tworzenia raportów oraz analiz
- Zdobycie umiejętność przedstawiania graficznej prezentacji stworzonych raportów
Profil słuchaczy
Warsztaty skierowane są głównie do personelu technicznego. Z uwagi na fakt, iż warsztaty
obejmują część aplikacyjną i bazodanową, dobrze jest, gdy uczestniczą w nich osoby
posiadające podstawy z zakresu baz danych.
Wymagania wstępne
• Ogólna wiedza i umiejętności w zakresie baz danych
• Podstawowa umiejętność tworzenia zapytań SQL
Minimalna konfiguracja komputera:
- min. 1,5 Ghz CPU
- min. 1,5 GB RAM
- min. 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej
Tematy
• Wprowadzenie do Oracle Business Intelligence
• Oracle BI - pakiety i ceny
• Architektura Business Intelligence SE One
• Wprowadzenie Business Intelligence serwer
• Cechy i możliwości Business Intelligence Serwer
• Oracle BI Answers - tworzenie raportów w trybie Ad-hoc
• Interactive Dashboards - Konstruowanie spersonalizowanego, interaktywnego kokpitu
managerskiego
• BI Publishing - tworzenie raportów z kontrolą układu raportów "Pixel-perfect"
Program szkolenia
Nazwa:
Business Intelligence
Czas
trwania:
2 dni
Terminy:
2-3 lutego, 4-5 lutego
Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec
zmianie
Miejsce:
Cena:
Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49
4 870

Podobne dokumenty