zapisz jako pdf

Transkrypt

zapisz jako pdf
Bezpłatny System Informacji SISMS
SMS-y ostrzegawcze na życzenie
Materiał wideo na stronie tvwielkopolska.pl
System ostrzegania przez wiadomości tekstowe wysyłane na telefony komórkowe już
działa. Wystarczy ściągnąć aplikację na smartfona lub wysłać SMS-a z odpowiednim
kodem.
Samorządowy Informator SMS – bo tak nazywa się ten system – to rozwiązanie, które pozwala na
informowanie mieszkańców o zagrożeniach, konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń,
bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, imprezach kulturalnych i sportowych
oraz innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu wrzesińskiego.
Można zarejestrować się na dwa sposoby. Posiadacze telefonów typu smartfon mogą pobrać
odpowiednią aplikację o nazwie Komunikator SISMS poprzez stronę www.komunikator.sisms.pl, a
następnie po zalogowaniu dodać swoją grupę tematyczną. W naszym powiecie jest pięć grup
odpowiadających podziałowi administracyjnemu na gminy. W miarę zapotrzebowania będą
powstawać nowe grupy tematyczne. Warto dodać, że za pomocą tego rozwiązania do wiadomości
mogą zostać dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio. Aplikacja ta dostępna jest również bezpłatnie w
tzw. sklepach z aplikacjami dostępnymi z poziomu oprogramowania smartfonów.
Drugi sposób rejestracji przeznaczony jest dla posiadaczy pozostałych typów telefonów
komórkowych. Ta opcja opiera się na bezpłatnym otrzymywaniu ostrzeżeń i alarmów w postaci
wiadomości SMS. Mieszkańcy, którzy chcą zarejestrować się do systemu w ten sposób muszą wysłać
jednego SMS-a o treści wybranego kodu na numer 661 000 112. Koszt jest zgodny z planem
taryfowym właściciela komórki. To rozwiązanie umożliwia otrzymywanie bezpłatnych wiadomości
tylko na temat spodziewanego dużego zagrożenia.
W najbliższym czasie Starostwo Powiatowe rozpocznie prace nad powstaniem systemu ostrzegania
skierowanego do mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią. Rejestracja użytkowników tej grupy
będzie przebiegać w sposób indywidualny (przez wypełnienie formularza zgłoszenia) przy wsparciu
urzędów gmin, które pomogą dotrzeć do szczególnie zainteresowanych takimi informacjami.
(red.)
← Poprzedni wpis

Podobne dokumenty