Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Komentarze

Transkrypt

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Na początku stycznia w kluczowych miejscach w naszej szkole (tj. sekretariat szkolny,
drzwi pokoju nauczycielskiego oraz tablicy ogłoszeń) pojawiły się pisemne manifesty
dotyczące potrzeby wybrania nowego składu Samorządu Uczniowskiego podpisane
tajemniczo „Dramon”. Odpowiedź Ciała Pedagogicznego była natychmiastowa, już
26.01.2011 roku przedstawiciele poszczególnych klas mieli okazję zaprezentować się przed
szkołą, przedstawić swój plan wyborczy oraz przekonać do siebie jak największą ilość osób.
Kandydatami byli:
Przemysław Śledź, kl. IIa
Izabela Ołdak, kl. Ia
Katarzyna Czarnecka, kl. Ib
Adriana Czyż, kl. IIc oraz Anna Siedlarczyk, kl.Ic
Oto niektóre ze zmian zaproponowanych w programach wyborczych:
 „Szczęśliwy numerek” czyli losowanie nr osoby, która będzie danego dnia zwolniona
od odpowiedzi, kartkówek itp.
 Organizacja obchodów świąt takich jak: Walentynki, Dzień Wagarowicza itp.
 „Liga Szkolna” czyli organizacja zawodów w grach zespołowych między klasami
 Więcej dyskotek
 Pomoc pomiędzy uczniami w nauce
 Wzajemna pomoc przez komunikator gg
 Założenie forum szkolnego
 Radiowęzeł
 Wyjazdy do teatru co miesiąc
 Więcej wycieczek między klasowych
 Mile widziane będą propozycje samych uczniów
Pomiędzy prezentacjami a wyborami kandydatów całkowicie pochłonęła kampania
wyborcza. Na ścianach pojawiły się plakaty, rozdawano ulotki, niektórzy nosili tez
koszulki promujące kandydatów. 31.01.2011r. odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Każdy uczeń mógł oddać 2 głosy. Nie wszyscy jednak zastosowali się do
tego zarządzenia. Jeszcze tego samego dnia dowiedzieliśmy się, że naszym nowym
przewodniczącym będzie: Adriana Czyż, kandydatka z klasy IIc! Wszyscy jesteśmy
bardzo ciekawi jak sprawdzi się na nowym stanowisku. Drugie miejsce zajął Przemysław
Śledź, trzecie- Kasia Czarnecka. Pozostali kandydaci również będą członkami zarządu
SU.

Podobne dokumenty