Wykaz stacji kontroli pojazdów w mieście Elbląg

Transkrypt

Wykaz stacji kontroli pojazdów w mieście Elbląg
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W MIEŚCIE ELBLĄG
(Stan na dzień 25.05.2016 r.)
Szczegółowych informacji w zakresie danych zawartych w wykazie udziela Referat Obsługi Kierowców Departament Spraw
Obywatelskich tel. 55 237 47 88, 55 239 31 72, e-mail: [email protected]
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa, adres i telefon kontaktowy
stacji kontroli pojazdów
1
NE/001
PKS
.
w Elblągu sp. z o.o. Elbląg
Plac Dworcowy 4
Tel. 55 239-62-13
e-mail: [email protected]
3
NE/04/P
Polski
.
Związek Motorowy o/Elbląg
Aleja Grunwaldzka 109/113
Tel. 55 233-80-46
e-mail: [email protected]
6
NE/07/P
P.H.U.M.
.
„Auto – Serwis” sp. z o.o.
ul. Lotnicza 6
Tel. 55 236-53-60
e-mail: [email protected]
7
NE/09/P
„Auto
.
– Serwis” Henryk Sztychmiler
ul. Aleja Odrodzenia 3
Tel. 55 234-32-32
e-mail: [email protected]
9
NE/11/P
Centrum
.
Kształcenia Praktycznego
ul. Bema 54
Tel. 55 625-67-22
e-mail: [email protected]
1
NE/012/P
FH
0 „Pamax” Magdalena Zembrzuska
ul.
. Komeńskiego 5
Tel. 55 233-55-20 wew. 27
e-mail: [email protected]
NE/014/P
Stacja Kontroli Pojazdów
Aleksandra Raszuta
ul. Zagonowa 12
Tel. 55 232-82-79
e-mail: [email protected]
NE/015/P
Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o.
ul. Nowodworska 46
Tel. 55 232-71-67
e-mail: przemysł[email protected]
NE/016/P
FHU Auto-Kompleks Piotr Seweryński
Aleja Grunwaldzka 26
Tel. 55 255-55-09
e-mail: [email protected]
10. NE/017/P
Rehab Baby Dorota Mączyńska
ul. Lotnicza 4c
tel. 55 221 14 50
e-mail: [email protected]
11. NE/018/P
Mechanika Pojazdowa Mariusz i Piotr Kołtun
ul. Ogólna 1E
tel. 55 237-95-33
e-mail: [email protected]
Zakres
badań
technicznych
okręgowa
Imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów
(numer uprawnień)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
Zygmunt Chamerski (NE/D/0007)
Piotr Karolkiewicz (NE/D/0009)
Andrzej Rekść (NE/D/0010)
Dariusz Sobczak (NE/D/0051)
Stanisław Szerszeń (NE/D/0059)
Jan Stelmach (NE/D/0011)
Dariusz Maszkowski (NE/D/0012)
Marek Hołowacz (NE/D/0041)
Kazimierz Kamiński (NE/D/0018)
Robert Dymowski (NEB/D/0013)
Krzysztof Brzeziński (NE/D/0032)
Roman Storoniak (NE/D/0033)
Artur Szlęk (NE/D/0071)
ABT
1.
2.
3.
4.
Tomasz Sztychmiler (NE/D/0029)
Henryk Sztychmiler (NE/D/0031)
Tomasz Kubis (NE/D/0058)
Jarosław Zychowicz(NE/D/0073)
ABT
1. Rafał Gliniecki (NE/D/0067)
2. Zbigniew Korbolewski (NE/D/0042)
ABT
1. Maciej Korzeniewski (NE/D/0047)
2. Lech Rutkowski (NE/D/0068)
ABT
ABT
ABT
1. Jan Raszuta (NE/D/0001)
2. Grzegorz Raszuta (NE/D/0002)
3. Marcin Downar (NE/D/0052)
ABTE
1.
2.
3.
4.
5.
ABTE
1. Piotr Seweryński (NE/D/0027)
2. Krzysztof Iwaszkiewicz (NEB/D/0012)
3. Ireneusz Olszewski (NE/D/0023)
ABTE
1. Sławomir Szalewski (CNA/D/0014)
2. Mirosław Kozieł (NE/D/0063)
ABT
1.
2.
3.
Kazimierz Kamiński (NE/D/0018)
Daniel Sołowiej (NE/D/0049)
Jan Stelmach (NE/D/0011)
Marek Hołowacz (NE/D/0041)
Dariusz Maszkowski (NE/D/0012)
Mariusz Kołtun (NE/D/0003)
Jacek Ulanowski (NE/D/0025)
Łukasz Zembrzycki (NE/D/0040)
12. NE/019/P
Firma Handlowo-Usługowa MAK-CHEMIA
M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna
Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
tel. 55 221-13-61
e-mail: [email protected]
13. NE/020/P
GBG „GOŁĘBIEWSKI” sp. z o.o. spółka
komandytowa
ul. Żuławska 19
tel. Tel. 55 243-34-44 wew. 39
e-mail: [email protected]
ABT
1.
2.
Andrzej Żebrowski (NE/D/0019)
Krzysztof Górny (NE/D/0050)
ABT
1.
2.
Marek Supeł (NE/D/0046)
Grzegorz Gołębiewski (GST/D/0039)
Oznaczenia
1. Symbole rodzajów pojazdów:
A – motocykle i motorowery,
B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
T – ciągniki rolnicze,
E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.