Rodzina w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia

Transkrypt

Rodzina w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia
WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
UNIWERSYTETU W TRNAVIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
ZAPRASZAJĄ NA
Międzynarodową Konferencję Naukową
RODZINA i RODZICIELSTWO.
Między tradycją a współczesnością
7-8 marca 2014r.
WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ, Łomianki, ul. K. K. Baczyńskiego 9
Aula im. Ks. Abpa Prof. Kazimierza Majdańskiego
PIĄTEK, 7 MARCA 2014r.
900
Otwarcie Konferencji – Dziekan WSR, ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
910
Słowo wprowadzające – Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
SESJA INTERDYSCYPLINARNA
prowadzi: ks. dr Krzysztof Wolski
925
950
Miłość rodzicielska w nauczaniu Papieża Benedykta XVI
- ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, UKSW - Warszawa
Relacje między mężczyzną a kobietą w małżeństwie w ujęciu duszpasterstwa
rodzin - ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, UKSW – Warszawa
1015 Kryzys rodzicielstwa? - ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski,
UKSW – Warszawa
1040 Przerwa na kawę
1110 Rodzina jako źródło stresu i sposoby
prof. dr hab. Jan F. Terelak, UKSW – Warszawa
radzenia
sobie
1135 Wychowanie
młodzieży
gimnazjalnej
do
miłości
prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska, UKSW – Warszawa
z
nim
Kościoła
-
1200 Wychowanie dzieci w rodzinach białostockich – kontynuacja tradycji czy
zmiana? - ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, UKSW – Warszawa; prof. UwB dr hab.
Małgorzata Halicka, UwB - Białystok, dr Lidia Dakowicz, UwB - Białystok
1230 Dyskusja
1300 MSZA ŚWIĘTA
- Przerwa obiadowa
POPOŁUDNIOWE SESJE PANELOWE
PANEL TEOLOGICZNO - MORALNY
prowadzi: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
SALA BŁ. JANA PAWŁA II
1500 Początek i wzór ludzkiego rodzicielstwa - ks. dr Krzysztof Wolski,
UKSW - Warszawa
1515 Macierzyństwo w hagiografii staropolskiej - dr hab. Bernadetta PuchalskaDąbrowska, UwB - Białystok
1530 Rodzicielstwo wzajemnym obdarzaniem człowieczeństwem a wyzwania
współczesności - ks. dr Mirosław Brzeziński, KUL - Lublin
1545 Przerwa na kawę
1600 NaProTECHNOLOGY – budowaniem kultury miłości i życia – dr Bożena Bassa,
UKSW – Warszawa
1615 Pastorácia rodín v Slovenskom kontexte – dr Jozef Žuffa, PhD, UT - Trnava Bratysława
1630 Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego ks. dr Zdzisław Struzik, USKW - Warszawa
1645 Joanna Beretta Molla wzorem ofiarnej miłości
mgr Krystyna Zając, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
macierzyńskiej
–
1700 Dyskusja
PANEL PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNY
prowadzi: prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska
SALA ŚW. MAKSYMILIANA
1500 Struktura rodziny a proces wychowania - ks. dr Grzegorz Pyźlak, KUL - Lublin
1515 Kryzys macierzyństwa i ojcostwa w dobie współczesności - ks. dr Władysław
Kądziołka, UJPII – Kraków
1530 Wychowanie do życia w rodzinie wobec wyzwań współczesności w oparciu o
program "Życie i Miłość" - mgr Wanda E. Papis
1545 Przerwa na kawę
1600 Vybrané teórie osobnosti z pohľadu filozofickej antropológie - dr Martin
Šarkan, PhD, UT - Trnava - Bratysława
1615 Wychowanie domowe - historia i współczesność - dr Andrzej Mazan, UKSW Warszawa
1630 Rozwój systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem jako wyraz trudności w
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej współczesnych rodzin –
dr Agnieszka Regulska, UKSW - Warszawa
1645 Wpływ ojca na relacje dorosłe córki w aspekcie stylów przywiązaniowych - dr
Maria Jankowska, APS - Warszawa
1700 Dyskusja
PANEL SPOŁECZNO - SOCJOLOGICZNY
prowadzi: ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski
SALA Bł. MĘCZENNIKÓW (obok Auli)
1500 Rozwód i kohabitacja - dualny świat nowoczesnej rodziny – ks. dr Józef Młyński
UKSW – Warszawa
1515 Uwarunkowania realizacji potrzeb macierzyńskich we
społeczeństwie polskim – dr Urszula Bejma, UKSW-Warszawa
1530 Nowe rodzicielstwo wobec współczesnych
dr Katarzyna Zielińska-Król, KUL – Lublin
zmian
współczesnym
społecznych
–
1545 Interdyscyplinarne ujęcia rodziny w historii myśli socjologicznej - mgr Teresa
Mazan, UKSW - Warszawa
1600 Przerwa na kawę
1615 Rodzicielstwo w realno-wirtualnej przestrzeni- wyzwania i zagrożenia
współczesnej rodziny - dr Anna Andrzejewska- Cioch, KUL- Lublin
1630 Rodzina w ujęciu polityki prorodzinnej w Polsce - mgr Barbara Wierzbicka,
UKSW - Warszawa
1645 Modele rodziny we współczesnej Brazylii - ks. dr Bogusław Kieżel, AWSD Białystok
1700 Historyczne i współczesne modele rodziny w USA - ks. lic. Marek Kasperczuk, SD
– Chicago
1715 Dyskusja
SOBOTA, 8 MARCA 2014r.
800
MSZA ŚWIĘTA
SESJA INTERDYSCYPLINARNA
prowadzi: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
900
Mariage dans la Bible et modernite (Małżeństwo w Biblii i współczesność)
- prof. Jacques Bernard, Katolicki Uniwersytet w Lille – Francja
925
Ideologiczne uwarunkowania zmian wobec rodziny i w rodzinie
- ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski, KUL - Lublin
950
Gender jako wyzwanie dla antropologii katolickiej
- ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, UKSW - Warszawa
1015 Nové ideológie ohrozujúce hodnoty rodiny a aktivity pápeža Františka, ako
výzva pre súčasný svet - doc. ph. dr. Mária Šmidová, PhD, UT - Trnava Bratysława
1040 Przerwa na kawę
1110 Dlaczego w polskich rodzinach nie rodzą dzieci? - dr Paweł Wosicki,
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia oraz Fundacja „Głos dla Życia”
1135 Dlaczego zrezygnowałem z in vitro?
- dr n. med. Jacek Szulc, Poradnia Specjalistyczna św. Zofii
1200 Wezwanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa jako wyraz troski Jana Pawła II
o fizyczne i moralne zdrowie człowieka, małżeństwa, rodziny
- prof. dr hab. Urszula Dudziak, KUL - Lublin
1225 Wskazania
pastoralne
dotyczące
przygotowania
do
małżeństwa sakramentalnego w świetle badań narzeczonych
- ks. prof. dr hab. Jacek Goleń, KUL - Lublin
– Dyskusja
– Przerwa obiadowa
1400 Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
zawarcia

Podobne dokumenty