KIC Raw Materials Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora

Transkrypt

KIC Raw Materials Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora
KIC Raw Materials
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
dla sektora surowców
naturalnych
Picture source http://www.falconautoonline.com/incoming-
KIC EIT Raw Materials (RM)
Misja:
wzmocnienie konkurencyjności, wzrost i atrakcyjność europejskiego
sektora
surowców
naturalnych
poprzez
innowacyjność
i
przedsiębiorczość.
Wizja:
Surowce naturalne główną siłą Europy
Cele:
• Tworzenie i rozwój nowych podmiotów gospodarczych w Europie;
• Zwiększenie roli sektora RM poprzez wprowadzenie na rynek
nowych surowców, inwestycje w nowe jednostki produkcyjne ;
• Integracja systemu oraz tworzenie nowych partnerstw poprzez
łańcuchy wartości z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań ICT i
inteligentnego projektowania produktu;
• Tworzenie nowych form edukacji przedsiębiorczości zaspokajających
potrzeby rozwojowe absolwentów i profesjonalistów sektora RM w celu
zwiększenia wydajności przeniesienia pomysłów do rozwiązań
biznesowych i tym samym udział w rozwoju przemysłu kosztowo–
i zasobooszczędnego.
Główne aktywności KIC Raw Materials
• Kojarzenie & Budowanie Sieci
Współpracy Biznes – Edukacja - Nauka
• Walidacja & Akceleracja
• Tworzenie & Wsparcie Biznesu
• Nauka & Edukacja
Kluczowe obszary EIT Raw Materials
• Rozpoznanie i eksploatacja złóż
• Górnictwo w trudnym warunkach geologicznych
• Zwiększenie wydajności procesów
• Recykling
materiałów
i
optymalizacja
wykorzystania
• Substytucja materiałów krytycznych i toksycznych
• Projektowanie nowych produktów i usług
dla
zapewnienia gospodarki obiegu zamkniętego (circular
economy)
Konsorcjum KIC Raw Materials
Partnerstwo
• Konsorcjum Raw Materials tworzone jest przez 116 partnerów
z 22 krajów – przemysłowych (45), uniwersytetów i instytutów
badawczych działających w sektorze surowców mineralnych
KIC RawMaterials centra regionalne
KIC Raw Materials Eastern CLC - Wrocław
Mining under difficult geological conditions, environmentally friendly geometallurgical and
Eastern CLC mineral extraction processes; recycling of valuable RM from waste streams, industrial residues,
urban and landfill mining
CORE PARTNERS Business: BASF (DE), DMT (DE), INTECO special melting technologies (AT), KGHM Polska Miedź
(PL), KGHM ZANAM (PL); Research institutes: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf HZDR (DE), Institute of NonFerrous Metals IMN (PL), Wroclaw Research Centre ElT+ (PL); Universities: AGH University of Science and
Technology (PL), Montanuniversitaet Leoben (AT), TU Bergakademie Freiberg (DE), Wroclaw University of
Technology WRUT (PL)
ASSOCIATE PARTNERS Business: Aluinvent (HU), F.J. Elsner Trading (AT); Research institutes: Geological Survey of
Austria (AT), Geological Institute of Romania (RO), Geological Survey of Slovenia (SI), KGHM Cuprum R & D Centre
(PL), Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (PL), Slovenian National
Building and Civil Engineering Institute ZAG (SI); Universities: Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
(DE), Lodz University of Technology (PL), National Technical University of Athens (GR), Silesian University of
Technology (PL), Technical University of Kosice (SK), Graz University of Technology (AT), Vienna University of
Technology (AT), University of Graz (AT), University of Zagreb (HR), Ovidius University of Constant (RO)
Obszary strategiczne
KIC Raw Materials
CLC Eastern
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
www.eitrawmaterials.eu