Sprawozdanie z działań podjętych w PG 3 w ramach akcji „Rok

Transkrypt

Sprawozdanie z działań podjętych w PG 3 w ramach akcji „Rok
Sprawozdanie z działań podjętych w PG 3 w ramach akcji
„Rok Szkoły w Ruchu” oraz „Wf z klasą”
30 października 2013 r Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny
2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie konieczność
wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.
W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce
zwrócić uwagę między innymi na:





uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF,
lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;
konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na
aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu
życia;
związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a
zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;
uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania
życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne
możliwości;
podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych
animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej
i wychowania młodych ludzi.
Do tej pory w naszej szkole podjęto następujące działania:
 Nasza szkoła zadeklarowała przystąpienie do akcji MEN „Ćwiczyć każdy
może” i wykonywanie zadań związanych z aktywnością fizyczną. W ten
sposób zaistnieliśmy na mapie Polski pokazującej szkoły i przedszkola w
poszczególnych miejscowościach promujące ruch w szkole.
 w ramach w/ w akcji nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali
pierwsze zadanie, jakim było Mikołajkowy Turniej w przeciąganiu liny.
 Kolejne zadania wynikające z uczestnictwa w akcji zostały
przedstawione przez koordynatora programu – Anetę Duszę,
1
przydzielone poszczególnym nauczycielom wychowania fizycznego i będą
realizowane w II semestrze roku szkolnego 2013/2014
Ponieważ w naszej szkole jesteśmy zainteresowani nowoczesnym nauczaniem
wychowania fizycznego i propagowaniem zdrowego stylu życia ,dołączyliśmy
do grona Szkół Stowarzyszonych z Programem „Wf z klasą”,który pozostaje w
ścisłej korelacji „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Akcja ta trwała od września do
grudnia i pomimo, że dołączyliśmy do niej dopiero w listopadzie , udało nam się
zrealizować prawie wszystkie obowiązujące nas działania:
 SPORTOWY OKRĄGŁY STÓŁ ( SOS)- zorganizowana została szkolna
debata mająca na celu udoskonalenie lekcji wychowania fizycznego
w naszej szkole
 Wybraliśmy Zadanie do wyboru- zdecydowaliśmy, ze będzie to
zachęcanie do zdrowego odżywiania w szkole
1.Zorganizowaliśmy cykl zajęć o tematyce zdrowotnej,
motywujących uczniów do stosowania zdrowej, dobrze
zbilansowanej diety.
2.Organizując zawody sportowe nauczyciele wychowania
fizycznego obowiązkowo wprowadzają owocowy
poczęstunek jako nagrodę za uczestnictwo .
Tak było np. podczas Mikołajkowego Turnieju w
przeciąganiu liny. Zwycięska drużyna, zamiast słodyczy, od
Świętego Mikołaja dostała misę pełną owoców.
4.Ogłosiliśmy konkurs na plakat promujący zdrowy tryb życia
5.Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą działalność
agitacyjną, polegającą na zachęcaniu do pysznych i
niedrogich obiadów ,jakie oferuje nasza szkolna stołówka,
zamiast spożywania kalorycznych drożdżówek ze szkolnego
sklepiku.
2
 Udokumentowaliśmy swoje działania na blogu na platformie CEO,do
którego śledzenia zapraszamy (http://blogiceo.nq.pl/pg3radom/)
Dzięki podjętym przez nas działaniom od stycznia 2014r jesteśmy
pełnoprawym uczestnikiem w/w programu i walczymy o tytuł szkoły z
„ Wf z klasą”, który zostanie nadany pod koniec roku szkolnego 2013/2014.
Wnioski
 Kontynuować realizację zaplanowanych działań
 Włączyć w zaplanowane akcje większe grono nauczycieli, nie tylko
wychowania fizycznego
Opracowanie:
Koordynator programu: Aneta Dusza
3

Podobne dokumenty