Program

Transkrypt

Program
Wartość odżywcza środków spożywczych
– wymagania prawne z Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011
oraz praktyczne aspekty jej deklaracji i wyznaczania
1. Deklaracja wartości odżywczej – nowe podejście wynikające ze zmiany
przepisów prawnych wprowadzonych Rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011
-
Przyczyny zmiany podejścia do deklaracji wartości odżywczej.
-
Podstawowe definicje w kontekście informacji o wartości odżywczej.
2. Obowiązkowa informacja o wartości odżywczej
Termin
29.10.2015
Cel
Dostarczenie wiedzy z zakresu wymagań prawa oraz
praktyczne
warsztaty,
niezbędne
do
prawidłowego
-
Zakres i sposób prezentacji obowiązkowych danych – jak prawidłowo deklarować wartość
odżywczą?
wyznaczania i deklarowania wartości odżywczej żywności.
-
Informacja o wartości odżywczej w przypadku żywności wzbogacanej oraz żywności opatrzonej
oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi.
Czego się dowiesz
-
Żywność zwolniona z obowiązku deklaracji wartości odżywczej.
deklarowane?
3. Dobrowolna informacja o wartości odżywczej
-
Składniki odżywcze możliwe do dobrowolnego deklarowania.
-
Sposób deklaracji wartości odżywczej na zasadzie dobrowolności.
4. Praktyczne aspekty wyznaczania i prezentacji informacji o wartości odżywczej
na opakowaniu
-
Możliwe sposoby wyznaczania wartości odżywczej żywności.
-
Tolerancje dla zawartości składników odżywczych i zasady zaokrąglania wartości deklarowanych na
etykiecie w ramach informacji o wartości odżywczej – wytyczne Komisji Europejskiej.
-
Analiza przykładów obliczania wartości energetycznej i określania wartości odżywczej środka
spożywczego oraz opracowanie prawidłowej deklaracji wartości odżywczej w zależności od
dostępnych danych – część praktyczna.
-
Omówienie najczęściej popełnianych błędów w deklaracji wartości odżywczej.
Jakie informacje o wartości odżywczej będą obowiązkowo
W jaki sposób podawać dodatkowe informacje o wartości
odżywczej?
Jak prawidłowo wyznaczać wartość odżywczą żywności?
Dla kogo
Warsztaty skierowane są do osób odpowiedzialnych za
treści etykiet i badania laboratoryjne, w tym Pracowników
Działu Technologii, Jakości, Marketingu.
5. Kwestie problematyczne przy wyznaczaniu wartości odżywczej produktów
w zależności od sposobu jej określenia – znaczenie prawidłowego podejścia
i doboru metody
1
Serdecznie zapraszamy!

Miejsce warsztatów:
POLITECHNIKA
Siedziba firmy Silliker Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 1
00-645 Warszawa
Firma mieści się na terenie Kampusu Politechniki
Warszawskiej – Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

SIEDZIBA
SILLIKER
Dodatkowe informacje:
▌ Dział Konsultacyjno-Prawny
Patrycja Szymańska, Romualda Dolińska
tel. (22) 592 47 30 lub (22) 592 47 24
e-mail: [email protected]
2