REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

Transkrypt

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
“ORTOFANEK”
dla uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej Nr 15 Radomiu
w roku szkolnym 2011/2012
Cele konkursu
-
doskonalenie znajomości stosowania zasad ortograficznych ;
wyrabianie czujności ortograficznej;
rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
motywowanie do osiągania sukcesów od najmłodszych lat;
kształtowanie właściwych reakcji wobec niepowodzenia;
Organizacja konkursu
1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klasy II i klasy III.
2. Termin: dla klasy II 07.03.2012r. godz.9.40 w sali nr 18
dla klasy III 16.03.2012r. godz.12.30 w sali nr 18
3. Nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza dyktando konkursowe wśród
wszystkich uczniów swojej klasy. Wyłania 5 laureatów, którzy popełnili najmniejszą
liczbę błędów.
4. Konkurs szkolny składa się z dwóch etapów:
a) dyktando z różnym materiałem ortograficznym;
b) test ortograficzny
5. Teksty dyktand uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie
napisaną literę uczniowie skreślają znakiem X i umieszczają nad nią poprawny zapis.
Sposób sprawdzania prac:
Stopień trudności konkursu wykracza poza podstawę programową.
1.Błędy ortograficzne pierwszej kategorii:
ó-u, ż-rz, h-ch, wielka, mała litera, nie z czasownikami, przymiotnikami pisownia łączna i
rozłączna wyrazów.
2.Błędy ortograficzne drugiej kategorii:
zmiękczenia, pisownia zakończeń ą, ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne.
3.Błędy ortograficzne trzeciej kategorii:
przestawanie i opuszczanie liter, brak kropek.
4.Dwa błędy drugiej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
5.Trzy błędy trzeciej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
6.Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd pierwszej kategorii.
Komisja Konkursowa sprawdza prace w ciągu 7 dni i sporządza protokół. Uczniowie,
którzy uzyskali najwyższą ilość punktów otrzymują dyplomy oraz pamiątkowe nagrody
1
rzeczowe. W razie konieczności ( kilka prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów ) ustala
się miejsca równorzędne. Zwycięzcy klas II wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym w PSP nr 34. Zwycięzcy klasy III będą reprezentowali naszą szkołę w
Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym “Mały Mistrz Ortografii” w PSP Nr1
w Radomiu. Wychowawcy uczniów, którzy zwyciężyli w konkursie zapewniają opiekę
dzieciom podczas konkursów międzyszkolnych.
Opracowała:
Małgorzata Januszewska,
Elżbieta Czaplak,
Mieczysława Pastuszka
2

Podobne dokumenty