2. Instrukcja Montażu, Składowania oraz Użytkowania Drzwi AS

Transkrypt

2. Instrukcja Montażu, Składowania oraz Użytkowania Drzwi AS
Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu drzwi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się.
Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony ich przed zarysowaniem oraz układanie drzwi
naprzemiennie prawe z lewymi.
SUN-DAY
INSTRUKCJA MONTAŻU, SKŁADOWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA DRZWI WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH PRZYLGOWYCH FULL / STRIT Z
OŚCIEŻNICĄ STALOWĄ LUB DREWNIANĄ
Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie
większej niż przewidziana do ich stosowania ( 55 - 60% ). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamoknięcie, wysoką
temperaturę, oddziaływanie chemikaliów, nieusuwalne zanieczyszczenia, itp. Drzwi powinny być składowane w pozycji poziomej na równym
utwardzonym i gładkim podłożu. W przypadku, gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm,
ułożonych równolegle do siebie.
1. Opis drzwi
Drzwi wejściowe zewnętrzne, przylgowe, są oferowane przez firmę SUN-DAY w postaci kompletnych zespołów drzwiowych, wykonanych zgodnie z
PN-EN 14351-1:2006, w których mogą być dobierane: model skrzydła, rodzaj ościeżnicy, wielkość drzwi, wykończenie. Asortyment obejmuje drzwi
pełne, przeszklone, oraz drzwi z naświetlami. Standardowo drzwi występują z ościeżnicą metalową, natomiast drzwi z naświetlami mogą być tylko z
ościeżnicą drewnianą. Konkretny zestaw elementów, kierunek otwierania, wymiar oraz sposób wykończenia drzwi, są uzgadniane przy składaniu
zamówienia.
Drzwi mogą być również równo oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia. Drzwi
nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.
Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.
Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.
Skrzydło drzwiowe wykonane jest z blachy galwanizowanej, ocieplone pianką poliuretanową wolną od freonu. Ościeżnica wykonana jest ze stali
galwanizowanej i wyposażona w próg ze stali nierdzewnej oraz uszczelkę zamontowaną na całym obwodzie. Drzwi wyposażone są w 2 zamki
wpuszczane, 3 zawiasy regulowane w 2 płaszczyznach oraz 4 bolce antywyważeniowe.
Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nierealizowanego przez Producenta lub przechowywania drzwi w
warunkach nieodpowiednich.
Przy zamówieniu można uzgodnić (za dodatkową opłatą) montaż następującego wyposażenia: wkładkę do zamka głównego, klamkę z szyldem,
wkładkę z pokrętłem do zamka górnego oraz rozetę wizjer, samozamykacz, wzór przeszklenia, rodzaj naświetla, opaski metalowe, ościeżnica
drewniana, Pakiet ANT kl. 2 (okucia antywłamaniowe podwyższające odporność na włamanie oraz szyba antywłamaniowa P4), itp.
5. Przygotowanie do montażu
1.Sprawdzenie drzwi przeznaczonych do montażu:
2. Przygotowanie obiektu
Przed montażem drzwi należy przygotować otwór drzwiowy. W zależności od rodzaju zestawu drzwiowego, otwór drzwiowy powinien mieć wymiary jak
w poniższej tabelce:
Typ drzwi
„80”
oraz otworu drzwiowego [mm]
Szerokość drzwi z ościeżnicą
Wysokość drzwi z ościeżnicą
908
2049*
1008
2089*
Szerokość otworu drzwiowego
~ 930
~ 1030
Wysokość otworu drzwiowego
~ 2059*
~ 2099*
*) Na indywidualne zamówienie mogą być wykonane drzwi do 70 mm krótsze w stosunku do standardowych wysokości.
Po otrzymaniu drzwi należy sprawdzić, czy wyrób jest zgodny z zamówieniem. Drzwi należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Drzwi
wejściowe zewnętrzne Universal muszą być zainstalowane w taki sposób, aby otwierały się na zewnątrz, zgodnie z badaniami typu, w
których określone zostały parametry techniczne drzwi podane w oznakowaniu.
3. Instalacja drzwi w obiekcie
Producent nie odpowiada za wady montażu ani za wady wyrobu spowodowane niewłaściwym montażem (np. zwichrowaniem), dla ich prawidłowego
wbudowania i funkcjonowania zastrzega więc, że Jego drzwi muszą być instalowane przez solidnego, sprawdzonego wykonawcę:
•
Autoryzowaną Firmę Montażową (firm montażowo spis autoryzowanych serwisowych znajduje się na ostatniej stronie
Instrukcji), lub
• Inną Firmę / Osobę Posiadającą Uprawnienia Budowlane, w tym uprawnienia do montażu drzwi.
Po montażu drzwi i sprawdzeniu ich funkcjonalności, Wykonawca powinien wystawić użytkownikowi „ Protokół Odbioru Montażu Drzwi” ( dołączony
do każdych zakupionych drzwi ), potwierdzający, że wykonał montaż zgodnie z niniejszą Instrukcją oraz zasadami sztuki budowlanej.
4. Transport, przechowywanie
Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu Producenta ( karton lub folia wraz z zabezpieczeniem narożników ).
1
Zdjąć opakowanie i wizualnie sprawdzić, czy drzwi są takie, jakie zostały zamówione,
Sprawdzić czy są kompletne oraz czy nie posiadają uszkodzeń mechanicznych,
Sprawdzić wstępnie działanie drzwi poprzez otwarcie i zamknięcie skrzydła drzwi ( drzwi powinny być w tym czasie ułożone na równym
podłożu w pozycji poziomej ). Drzwi powinny działać bezproblemowo.
Jeżeli zostanie zauważone uszkodzenie drzwi, lub jakaś ich nieprawidłowość możliwa do oceny wizualnej, nie należy ich montować lecz
należy uzgodnić usunięcie nieprawidłowości ze Sprzedawcą lub Producentem. Montaż drzwi jest równoznaczny z odbiorem jakości
wizualnej i kompletności wyrobu oraz brakiem jakichkolwiek uszkodzeń w transporcie czy podczas przechowywania.
„90”
Wymiar drzwi
Drzwi z ościeżnicą stalową lub
drewnianą
•
•
•
2.Narzędzia niezbędne do montażu drzwi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dwie poziomice o długości ~80 cm oraz ~200 cm,
Kątownik,
Wiertarka oraz wiertło o średnicy 10 mm,
Śruby rozporowe o średnicy minimum 10 mm,
Wkrętarka / śrubokręt,
Pianka montażowa,
Kliny dystansowe,
Taśma do zabezpieczenia futryny,
3 listwy rozporowe,
Silikon odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne,
3.Przygotowanie otworu drzwiowego:
•
•
Ściany otworu drzwiowego powinny zachowywać pion i poziom oraz powinny posiadać równe przekątne,
Obrzeża otworu w obszarze mocowania futryny mogą pozostać nieotynkowane,
•
Docelowy poziom podłogi powinien być wyznaczony, lub podłoga powinna być położona, obniżona w miejscu umiejscowienia progu
drzwi do takiej głębokości aby docelowo próg wystawał nie więcej niż 20 milimetrów ponad docelowy poziom podłogi.
6. Montaż drzwi
Czynności montażu drzwi wykonać w następującej kolejności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wypełnić wnętrze futryny metalowej materiałem izolacyjnym: pianką poliuretanową lub styropianem,
Jeżeli zachodzi konieczność montażu / wymiany okuć, czy konserwacji drzwi, prace wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z poniższymi
zaleceniami:
7.1
Malowanie, oklejanie. Malowanie drzwi można wykonywać tylko po uprzednim demontażu tarcz / szyldów klamek, zawiasów itp.,
zabezpieczeniu szyb oraz oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni drzwi, zgodnie z wytycznymi producenta farby czy lakieru.
Do malowania należy stosować tylko farby czy lakiery dopuszczone do malowania odpowiedniego podłoża (drewna / blachy stalowej),
do stosowania wewnątrz / na zewnątrz. Zawsze należy stosować zestawy ( farby podkładowe i nawierzchniowe ) tego samego
producenta. Wybrane farby należy zastosować zgodnie z instrukcją ich producenta.
Montowanie szyldów, klamek zawiasów itp. można wykonać dopiero po wyschnięciu powłok malarskich.
Ustawić kompletne drzwi w świetle otworu drzwiowego / ościeża z zachowaniem funkcji lewe / prawe, otwierane na zewnątrz z
zachowaniem równomiernych odstępów między futryną i murem,
Próg drzwiowy stanowiący cześć futryny, powinien być zamontowany z zachowaniem wymaganej wysokości – max. 20 mm nad
docelowy poziom podłogi. Dolna krawędź skrzydła powinna się znajdować 6-8 mm nad posadzką.
Oklejanie drzwi można wykonać tylko odpowiednią okleiną odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne, przeznaczoną do oklejania
elementów stolarki budowlanej, po uprzednim przygotowaniu powierzchni wg zaleceń producenta okleiny.
7.2.
Montaż oszklenia. Skrzydła drzwiowe są szklone fabrycznie szybą zespoloną. Jeżeli zajdzie konieczność wymiany
oszklenia drzwi, to należy to wykonać po zdjęciu w skrzydłach listew przyszybowych. Szybę zespoloną należy dostosować do
wymiarów otworu w skrzydle i zamontować ją za pomocą zdjętych uprzednio listew przyszybowych. Oszklenie odpowiednie do
poszczególnych typów drzwi można nabyć u producenta.
Ustabilizować drzwi w otworze przy pomocy listew rozporowych ( wewnątrz futryny ) i klinów dystansowych ( pomiędzy murem i
futryną ). Listwy rozporowe ( szt. 3 ) oraz kliny dystansowe powinny być umieszczone w tej samej linii na wysokości zawiasów
( górnego, środkowego i dolnego ). W celu ustabilizowania górnej belki ościeżnicy oraz progu, należy dodatkowo umieścić kliny
dystansowe po obu stronach nadproża futryny oraz pod progiem,
7.3.
Ustawić dokładnie, przy pomocy listew rozporowych oraz klinów dystansowych, pion stojaków futryny w dwóch płaszczyznach i poziom
górnej belki futryny oraz progu,
7.4.
Przymocować stojaki futryny do otworu drzwiowego / ościeża za pomocą śrub rozporowych odpowiednich do podłoża oraz
dopuszczonych do stosowania i obrotu (oznakowanie znakiem B lub CE). W przypadku ościeżnicy metalowej mocowania te powinny
być wykonane w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku futryny drewnianej należy przymocować pionowe stojaki futryny przy
pomocy blach montażowych lub śrub rozporowych, po trzy na każdy stojak pionowy,
8. Eksploatacja
Sprawdzić poprawność montażu drzwi poprzez sprawdzenie przylegania skrzydła do futryny. W razie konieczności wyregulować
położenie skrzydła względem futryny, regulując ustawienie futryny lub zawiasów. Zawiasy posiadają możliwość regulacji w 3
płaszczyznach. Uszczelka nie może być ściśnięta więcej niż o 3 mm,
Wykonać potrzebne i szczelne wykończenia na styku otworu drzwiowego / ościeża z futryną przy użyciu pianki montażowej,
przestrzegając przy tym zaleceń producentów użytych materiałów ( np. zwilżając powierzchnię muru przed zastosowaniem pianki )..
Montaż pianki należy wykonywać równomiernie wzdłuż obu stron futryny. Przed wypełnieniem pianką należy zabezpieczyć futrynę
przed jej zabrudzeniem czy uszkodzeniem. Futrynę okleja się np. taśmą malarską, odpowiednią do materiału oraz wykończenia futryny,
np. zabezpieczania stolarki: drewnianej malowanej, czy stalowej wykończonej folią PCV , itp. Taśmę należy zdjąć bezpośrednio po
zakończeniu tych prac,
Po wyschnięciu pianki zdemontować listwy rozporowe, usunąć nadmiar pianki oraz kliny dystansowe. W razie potrzeby otynkować
otwór drzwiowy / ościeże używając do tego celu odpowiedniej listwy wykończeniowej lub płyty gipsowo kartonowej, w taki sposób aby
zamaskować połączenie futryny z murem. W razie potrzeby zamontować dodatkowe elementy wykończeniowe takie jak: opaski,
ćwierćwałki, listwy maskujące. Dodatkowo można uszczelnić to połączenie odpowiednim silikonem,
Montowanie klamek, szyldów, wkładek. Klamki, szyldy czy wkładki, bez względu czy są dostarczane przez producenta
czy zakupione na wymianę, należy montować zgodnie z instrukcją ich producenta.
Wymiana wkładek, zamków i uszczelek. Przy wymianie uszczelek, wkładek i zamków należy zwrócić uwagę na ich
prawidłowy dobór. Najlepiej zastosować okucia tego samego typu jakie były zamontowane w drzwiach. Okucia odpowiednie do
poszczególnych typów drzwi można nabyć u producenta. Montaż zamków i wkładek należy wykonać zgodnie z instrukcją ich
producenta.
Drzwi powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Nie należy trzaskać skrzydłem drzwiowym ani wieszać na drzwiach żadnych ciężarów, aby nie uszkodzić drzwi oraz nie zmienić ustawienia skrzydła w
futrynie, co mogłoby pogorszyć ich funkcjonowanie.
Jeżeli już się to zdarzy, nie należy używać siły do otwierania zacinających się bądź zatrzaśniętych drzwi, czy też wykonywać jakichkolwiek obróbek
mechanicznych lub podcinania skrzydła, lecz spróbować poprawić ich ustawienie poprzez regulację zawias czy zwrócenie się o serwis do Firmy /
Osoby, która zamontowała drzwi lub w razie konieczności do Producenta drzwi.
9. Konserwacja
Wskazane jest okresowe, co najmniej raz na kwartał, przeprowadzanie konserwacji okuć zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i
zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i
zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.
Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić
do oporu.
Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem przez posmarowanie ich preparatem do
konserwacji uszczelek opartym na żywicach silikonowych.
Sprawdzić poprawność wyregulowania zamontowania drzwi i w razie potrzeby wykonać niezbędne regulacje zawiasów, zamków, itp.),
W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i
wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ścierne, które mogą porysować powłokę drzwi. Do
usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholi, octanów, roztworów zasad i soli, itp. W razie zarysowania folii na
drzwiach, uszkodzenie można usunąć za pomocą korektora do folii w kolorze powłoki drzwi.
W pomieszczeniach narażonych na wilgoć, w których zastosowano drzwi z futryną drewnianą, miejsca styku futryny z podłogą i ścianą
należy dodatkowo zabezpieczyć silikonem,
10. Informacje dodatkowe
Posprzątać stanowisko montażu drzwi.
Drzwi są wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach
budowlanych [Dz.U.92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.] oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego lub Ustawy z dnia 27.07.2002
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ( osoby fizyczne ).
Drzwi należy montować po zakończeniu robót mokrych w budynku tj. posadzki, tynki, malowanie itp.
Drzwi wejściowe montowane na zewnątrz, muszą być całkowicie osłonięte gankami, bądź poprzez montaż zadaszenia i ewentualnie osłon
bocznych lub montowane w podcieniach, w taki sposób aby nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz
przenikanie wody opadowej zgodnie z zaleceniami niniejszej Instrukcji Montażu, Składowania oraz Użytkowania Drzwi.
Producent odpowiada tylko za wady wyrobu, ujawnione w trakcie ich odbioru przed montażem lub w trakcie użytkowania, a będące
skutkiem błędów produkcyjnych lub niewłaściwej jakości materiałów użytych do produkcji.
7. Odnawianie powłok, montaż / wymiana elementów
Użytkownik odpowiada za wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania czy konserwacji drzwi.
Drzwi dostarczane są jako fabrycznie wykończone: pomalowane lub pokryte drewnopodobną folią PVC z zamontowanymi uszczelkami, zamkami i
zawiasami. Drzwi muszą być zamontowane zgodnie z zaleceniami tej Instrukcji. Należy pamiętać także o montażu, załączonych bądź zakupionych na
wymianę: wkładek szyldów i klamek.
Reklamację dotyczącą drzwi FULL / STRIT może więc wnieść osoba uprawniona, odpowiedzialna za ich użytkowanie oraz odbiór
prawidłowości ich montażu, po sprawdzeniu i upewnieniu się, że nieprawidłowości dotyczą wad wyrobu za które odpowiada Producent. Do
2
Za wady montażu, oraz wady drzwi spowodowane wadliwym montażem, odpowiada Wykonawca Montażu, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane [Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2004r. z póź. zm.] i przepisami KC.
reklamacji należy dołączyć Kartę Gwarancyjną i dowód zakupu drzwi oraz stosowne Oświadczenie i kopię Protokołu Odbioru Montażu
Drzwi.
11. Autoryzowane firmy montażowo – serwisowe
−
−
−
−
−
Sochaczew SUN-DAY
46 862-47-87
Budy Grzybek REMAK
46 856 50 27
Częstochowa WM-DRZWI
34 365 27 05
607 238 290
601 173 727
[email protected]
[email protected]
Katowice AGA II
32 316 46 70
502 287 800
Kolbudy OKNO
[email protected]
58 344 08 62
501 122 742
−
−
−
Kraków J.M. KONTRAKT
12 419-10-93
Płock STOLMET OKNA
24 262 51 95
Rybnik DIMEKO
[email protected]
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3
Tomaszowice P.K.U. STATER
Żyrardów Usługi Budowlane Grzegorz Kuran
[email protected]
32 739 44 41
601 428 978
81 502 16 90
46 855 06 37
Przemyśl PHU LOR-BUD
16 678 92 54
Bydgoszcz „TECH-BUD”
52 361 83 95
Tomaszów Maz. GALERIA DRZWI „MODERN”
44 723 43 16
Jarosław FH „LOR-BUD”
16 623 20 72
Lubartów P.H.U. Aneta Budzyńska
81 854-42-94
Częstochowa MIX-DOOR
Szczytno PHU AZA Andrzej Zawrotny
698 880 818
601 357 538
885 016 325
603 877 540
89 624 97 29
[email protected]

Podobne dokumenty